Wpływ używek (alkohol, narkotyki, papierosy) na zdrowie i życie

Transkrypt

Wpływ używek (alkohol, narkotyki, papierosy) na zdrowie i życie
Wpływ używek
(alkohol, narkotyki, papierosy)
na zdrowie i życie człowieka
Ludzie
uzależniają
się
od
tytoniu,
alkoholu,
substancji
odurzających
i psychotropowych, hazardu, nadmiernego lub niedostatecznego jedzenia oraz wielu
innych czynników. Gdy uzależnienie jest słabe lub jest w początkowym stadium to
zazwyczaj nie wywołuje groźnych skutków. Doświadczenie społeczne ostrzega
jednak nas, że uzależnienie może się pogłębić i spowodować niebezpieczne
krótkotrwałe lub długofalowe konsekwencje. Szkody mogą mieć charakter osobisty:
zdrowotny, psychiczny, charakterologiczny lub społeczny: odrzucenie, naruszanie
spokoju, czy także działania przestępcze. Ludzkość podejmowała w swej historii
różnorodne wysiłki mające na celu wyzwolenie się od wielu uzależnień. Często
stosowane środki (kara śmierci, kamienowane, palenie na stosie) były gorsze od
samej choroby uzależnienia i były hańbą dla stosujących je społeczeństw
i organizacji.
ALKOHOL- z alkoholem zetknął się prawie każdy. Nie każdy jednak wie czym jest
alkohol, jak powstaje i jak działa na organizm!
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O ALKOHOLU- niewielka już ilość wypitego
alkoholu wpływa często na zachowanie człowieka. Alkohol działa szkodliwie na układ
nerwowy.
Praktycznie
funkcjonowania
układu
każda
jego
nerwowego.
dawka
powoduje
Przeprowadzono
obniżenie
na
ten
sprawności
temat
wiele
doświadczeń; wyniki ich świadczą o obniżonej wraz z ilością wypitych kieliszków
zdolnością osądu, zanikaniu krytycyzmu, zanikaniu precyzyjnego myślenia. Nawet
niewielkie dawki alkoholu, które nie wywołują widocznych zmian w zachowaniu się
człowieka powodują zaburzenia reakcji wzrokowej, słuchowej, pogarszają też
precyzję ruchów. Błędnie się więc sądzi, że alkohol działa na układ nerwowy
pobudzająco, działa hamująco zaburzając jego sprawność. Dochodzą do głosu
instynkty i popędy, prymitywne zachowania. Szkodliwy wpływ alkoholu sięga
ośrodków podkorowych. Występuje otępienie i senność. Człowiek traci przytomność.
1
PROBLEMY
ZDROWOTNE-
na
stan
zdrowia
wpływają
zarówno
czynniki
wewnętrzne jak i zewnętrzne. Wśród tych ostatnich ważną rolę odgrywa alkohol,
którego działanie prowadzić może do wystąpienia powikłań zdrowotnych, zarówno
somatycznych (fizycznych jak i psychicznych (psychiatrycznych)). Wiadomo też, że
osobnicze reakcje na alkohol mogą być różne i zależą od szeregu czynników
zarówno fizycznych i psychicznych.
NARKOTYKI
Każdy kontakt z narkotykami jest niebezpieczny, każdy może prowadzić do
uzależnienia. W Polsce z dnia na dzień przybywa narkomanów szacuje się że jest ich
obecnie około 100 tys., także wiek sięgających po narkotyki stale się obniża. Każdy
sam musi się zastanowić czy warto dla chwili sztucznej przyjemności zaryzykować
życie. Dlaczego ludzie narkotyzują się? Gdy pragną poprawić sobie nastrój i nie
potrafią zrobić tego w inny sposób. Gdy nie potrafią poradzić sobie z problemami.
Czynniki sprzyjające uzależnieniom:

osobowościowe- mała
odporność na stres,
niedojrzałość
społeczna
i emocjonalna, obawa przed światem, lęk przed problemami, próba ucieczki
od nich.

czynniki środowiskowe- osobą uzależnioną może być każdy, niekoniecznie
człowiek ze środowiska patologicznego. Często są to np. dzieci z "dobrych
domów". nacisk grupowy- pod jego wpływem szerzy się moda na narkotyki.
Może być próbą zademonstrowania przez młodzież dorosłości; fałszywe
opinie- opinie lansowane przez środowiska rozprowadzające narkotyki mają
na celu zmniejszanie obawy potencjalnych odbiorców przed narkotykiem
i wyolbrzymiają jego pozytywne skutki.

ciekawość- ciekawość to pierwszy stopień do piekła - tak mówi przysłowie.
W przypadku narkotyków jest ono całkowicie prawdziwe.
Ośrodkowy układ nerwowy jako najbardziej wrażliwy różnicuje człowieka od
pozostałych organizmów żywych (zwierząt). Zbudowany on jest z milionów komórek
nerwowych nazywanych neuronami, które warunkują i wpływają na nasze funkcje
biologiczne i psychiczne. Wszystkie środki narkotyczne uszkadzają komórki
centralnego układu nerwowego. Neurony, w odróżnieniu od innych komórek naszego
organizmu nie posiadają zdolności regeneracyjnych i dlatego neurony uszkodzone
2
przez narkotyki giną nieodwracalnie. Istnieją różne środki narkotyczne, które się pali
lub wdycha. Do najbardziej popularnych narkotyków należą: konopie indyjskie,
amfetamina, crack, heroina, kokaina, LSD, ASID, ECSTASY, SPEED, psylocybina –
grzybki halucynogenne, UFO, kleje, mak.
WPŁYW NARKOTYKÓW NA ZDROWIE:
UKŁAD KRĄŻENIA: zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie mięśnia sercowego
(łącznie z zawałem), nadciśnienie tętnicze.
UKŁAD NERWOWY: zaburzeniem koordynacji ruchowej, drżeniem mięśniowym.
UKŁAD ODDECHOWY: przewlekły nieżyt oskrzeli, utrudnienie wymiany gazowej
w pęcherzykach płuc przejawiające się bólem w klatce piersiowej.
UKŁAD
WYDZIELANIA
WEWNETRZNEGO:
brak
miesiączki,
niepłodność,
impotencja, zwiększone wydzielanie hormonów tarczycy.
WĄTROBA: wirusowe zapalenie wątroby typu A, B i C, w dwóch ostatnich typach
może prowadzić do raka.
SKÓRA: zakażenia bakteryjne skóry (ropnie, czyraki), zmiany grzybicze.
SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE
Przedstawiamy poniżej objawy, które mogą być objawami zażywania narkotyków.
Choć powody takiego zachowania mogą być różne i wcale nie muszą oznaczać
kłopotów z narkotykami warto zwrócić na nie uwagę: przekrwione oczy, bełkotliwa,
niewyraźna mowa, brak zainteresowania swoim wyglądem i nieprzestrzeganie zasad
higieny, pogorszenie ocen, wagarowanie, wypowiedzi zawierające pozytywne
nastawienie do narkotyków, napady złości, agresja, bunt, kłamstwa, wynoszenie
wartościowych przedmiotów z domu.
NIKOTYNA
Istnieją dwie zasadnicze grupy przyczyn: Pierwsza grupa obejmuje przyczyny
psychosocjologiczne, gdzie palenie tytoniu jest postrzegane jako rodzaj czynności
ułatwiającej
nawiązywanie
kontaktu
z
innymi
osobami
i
pomagającej
3
w przezwyciężeniu dystansu oraz uznawane jako wspólna towarzyska rozrywka.
Druga grupa to przyczyny farmakologiczne. Tytoń bowiem, w zależności od
okoliczności i predyspozycji osobniczych może oddziaływać na nasz układ nerwowy
w sposób stymulujący bądź sedatywny, tzn. uspokajający. Zdaniem wielu osób
zapalenie np. papierosa pozwala im bardziej się skoncentrować, inni zaś uważają, że
nałóg ten wyzwala u nich uczucie relaksu i odprężenia. Czy jednak jest to warte tego,
abyśmy umarli przedwcześnie na raka płuc lub byli współodpowiedzialni za
rozwinięcie się np. astmy oskrzelowej u naszego dziecka? Na to pytanie musi
odpowiedzieć już sobie każdy z nas oddzielnie. Dym tytoniowy składa się z prawie
4.000 związków chemicznych, z tego ponad 40 to substancje rakotwórcze. Ich
działanie nie jest ograniczone jedynie do palaczy tytoniu, ale także dotyczy
wszystkich
tych
osób
(mężczyzn,
kobiet
i
dzieci),
które
przebywają
w pomieszczeniach, gdzie występuje dym tytoniowy
Oto przykłady niektórych tylko substancji występujących w dymie tytoniowym:
Aceton - rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów.
amoniak - stosowany
w chłodnictwie, składnik nawozów mineralnych. Arsen - stosowany także jako
popularna trutka na szczury i inne gryzonie. Benzopiren - o właściwościach
rakotwórczych, wykorzystywany w przemyśle chemicznym. Butan - gaz pędny,
używany do wyrobu benzyny. Chlorek winylu - używany np. do produkcji plastiku.
Posiada właściwości rakotwórcze. Ciała smołowate - są odpowiedzialne za
powstawanie nowotworów złośliwych u człowieka. Cyjanowodór - kwas pruski, gaz
używany przez hitlerowców w komorach gazowych do masowego ludobójstwa.
Fenole - niszczą rzęski nabłonka wyściełającego oskrzela. Rzęski te oczyszczają
wdychane przez człowieka powietrze i chronią drogi oddechowe przed przenikaniem
przez ich ściany substancji i związków chemicznych oraz mikroorganizmów, np.
wirusów. Formaldehyd - stosowany m.in. do konserwacji preparatów biologicznych,
np. żab. Kadm - silnie trujący metal o właściwościach rakotwórczych. Metanol - silne
trujący związek chemiczny, używany do produkcji benzyn silnikowych. Naftalen środek owadobójczy. Nikotyna - działa obkurczająco na ściany naczyń krwionośnych
(w tym także naczyń wieńcowych zaopatrujących serce), zwiększa ciśnienie krwi, jest
odpowiedzialna za niefizjologiczne przyspieszenie akcji serca oraz zaburzenia rytmu
serca, a także wpływa negatywnie na gen p53, który powstrzymuje niekontrolowany
rozwój komórek, czyli powstawanie nowotworów. Polon 210– wysoko radioaktywny
4
pierwiastek, Posiada właściwości rakotwórcze. Tlenek węgla (czad, CO) – składnik
spoalin zmniejszając zawartość tlenu we krwi, w znaczny sposób utrudnia pracę
serca i dotarcie tlenu do różnych części i narządów organizmu człowieka. Jest to
związek będący bezpośrednią przyczyną śmierci wielu osób w czasie pożarów.
Toluen – rozpuszczalnik
Palenie papierosów będzie zawsze przeszkodą w osiągnięciu ładnego
wyglądu. Zęby pokryją się kamieniem, palce będą żółte, a oddech nieświeży.
Najlepsze perfumy nie zabiją zapachu tytoniu. Wchłanianie dymu tytoniowego
zachodzi głównie w układzie oddechowym, a także w przewodzie pokarmowym jako
rezultat połykania m.in. śliny. Składniki dymu przenikają do krwiobiegu i są
rozprowadzane po całym organizmie. Zły wpływ dymu tytoniowego obserwowany jest
nie tylko w obrębie jamy ustnej czy płuc, ale także we wszystkich innych narządach,
np. w pęcherzu moczowym, trzustce, narządach rodnych itp. Wykazano również
zaburzenia funkcjonowania narządu wzroku, czy uszkodzenia formującego się płodu.
Wdychanie dymu tytoniowego, czyli bierne palenie, jest równie niebezpieczne jak
samo palenie. Boczny strumień dymu tytoniowego zawiera 35 razy więcej dwutlenku
węgla i 4 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez aktywnych palaczy.
Jeżeli w codziennym życiu będziemy wprowadzać więcej ostrzeżeń i przestróg,
a jednocześnie będziemy informować o niebezpieczeństwach związanych
z używkami mamy większe szanse na zniwelowanie problemu uzależnień
w naszym kraju i na całym świecie. Jednak aby osiągną pełen sukces, my sami
musimy uwierzyć w siebie, w swoje możliwość. Zaakceptować siebie takiego
jakim się jest, postawić na pewne, zaufane grono ludzi wyznających wartości
naprawdę ważne w życiu. Nie możemy pozwolić wciągnąć się w wir, wir,
którego konsekwencje możemy ponosić do końca naszego życia. Każda
używka to pułapka, pomyśl zanim dasz się złapać!
5

Podobne dokumenty