Kancelarie: adresy, prawnicy, praktyka

Komentarze

Transkrypt

Kancelarie: adresy, prawnicy, praktyka
28
| Ranking Kancelarii Prawniczych
> RZECZPOSPOLITA <
Kancelarie: adresy, prawnicy, praktyka
Liczba
prawników
Adwokaci/
radcowie
prawni
Aplikanci
Inni
prawnicy
Pracownicy
S
za
p
www.dzp.pl
[email protected]
143
58
50
35
241
br
00-478 Warszawa
Al. Ujazdowskie 10
022 437 82 00
022 437 82 01
www.wardynski.com.pl
[email protected]
115
51
35
29
215
br
02-034 Warszawa
ul. Wawelska 15 B
022 608 70 00
022 608 70 70
www.skslegal.pl
[email protected]
95
50
32
13
198
br
00-113 Warszawa
ul. Emilii Plater 53
022 520 55 55
022 520 55 56
Clifford Chance, Janicka, Namiotkiewicz, Nick Fletcher, Agnieszka Janicka, Grzegorz Namiotkiewicz, Paweł Dębowski, 00-660 Warszawa
Peter Deegan, Pierre Gromnicki, Jan Zdzienicki, Bartosz Krużewski,
ul. Lwowska 19
Dębowski i Wspólnicy
– spółka komandytowa
Piotr Szafarz, Michał Siwek, Maciej Ryniewicz
022 627 11 77
022 627 14 66
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Zbigniew Drzewiecki, Andrzej Tomaszek, Małgorzata Kacperska,
00-761 Warszawa
– spółka komandytowa
Marcin Juszczyk, Olga Sztejnert, Julian Bielicki, Anna Gołębiowska,
ul. Belwederska 23
Tomasz Krawczyk, Rafał Roszkowski
022 840 95 00
022 840 95 10
Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Tomasz Dąbrowski, Dariusz Oleszczuk, Marcin Bartczak, Robert Dulewicz,
00-124 Warszawa
– spółka komandytowa
Karina Furga, Marek Grodek, Wojciech Kozłowski, Arkadiusz Krasnodębski, rondo ONZ 1
Piotr Nowaczyk, Anna Maria Pukszto, Krzysztof Stefanowicz,
022 242 52 52
Agnieszka Stefanowicz-Barańska, Wojciech Tomkiewicz, Anna Tomowicz,
022 242 52 42
Wojciech Zieliński, SHH sp. z o.o.
Grynhoff Woźny Maliński Kancelaria
Stanisław Grynhoff, Piotr Woźny, Tomasz Maliński, Ryszard Bartkowiak,
00-549 Warszawa
Prawna – spółka komandytowa
Artur Cmoch, Rafał Duczek, Ewa Frieze, Monika Hałupczak, Wacław
ul. Piękna 18
Knopkiewicz, Wojciech Krupa, Karol Kuch, Andrzej Ladziński, Joanna
022 212 00 00
Łabudzka, Janusz Mazurek, Andrzej Springer, Krystian Szostak, Adam
022 212 00 01
Wawrzynowicz, Jacek Wilczewski, Paweł Wójcik, Krzysztof Wysocki, Jakub Żyto
Linklaters T. Komosa i Wspólnicy
Tadeusz Komosa, Mariusz Aleksandrowicz, Artur Kulawski, Jarosław Miller,
00-121 Warszawa
– spółka komandytowa
Jolanta Tropaczyńska, Conrad Wallenrodhe, Cezary Wiśniewski, Linklaters
ul. Sienna 39
Poland sp. z o.o.
022 526 50 00
022 526 50 60
Baker & McKenzie Gruszczyński
Marek Rosiński, Wojciech Bialik, Sławomir Boruc, Marcin Gmaj,
00-124 Warszawa
Jur Gruszczyński, Konrad Konarski, Tomasz Krzyżowski,
rondo ONZ 1
i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Małgorzata Pietrzak-Paciorek, Baker & McKenzie sp. z o.o.
022 445 31 00
– spółka komandytowa
022 445 32 00
www.law-now.com
[email protected]
108
45
38
25
187
br
www.cliffordchance.com
96
44
37
15
170
br
www.dt.com.pl
[email protected]
76
41
18
17
88
br
www.salans.com
[email protected]
94
40
35
19
190
br
www.gwmlegal.pl
[email protected]
92
38
26
28
106
br
www.linklaters.com
67
37
19
11
115
br
www.bakernet.com
[email protected]
91
35
33
23
178
br
11
White & Case W. Daniłowicz,
W. Jurcewicz i Wspólnicy Kancelaria
Prawna – spółka komandytowa
www.whitecase.pl
[email protected]
73
34
24
15
132
br
12
Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna
– spółka komandytowa
www.chwp.pl
[email protected]
63
32
12
19
84
70
13
Lovells H. Seisler – spółka komandytowa
www.lovells.com
[email protected]
64
30
24
10
126
br
14
Wierzbowski Eversheds
– spółka komandytowa
www.wierzbowski.pl
[email protected]
60
28
21
11
96
br
Poz.
w rankingu Pełna nazwa i forma prawna
1
Domański Zakrzewski Palinka
– spółka komandytowa
2
Wardyński i Wspólnicy
– spółka komandytowa
3
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
– spółka komandytowa
4
CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta
– spółka komandytowa
5
6
7
8
9
10
Szef i nazwiska wspólników/partnerów
Adres/telefon/faks
Strona www/e-mail
Krzysztof A. Zakrzewski, Grzegorz Domański, Józef Palinka, Piotr Andrzejczak,
Agata Demuth, Andrzej Foltyn, Piotr Halwa, Bogusław Kapłon, Krzysztof
Kowalczyk, Marcin Krakowiak, Remco van der Kroft, Paweł Lewandowski,
Janina Ligner-Żeromska, Bartosz Marcinkowski, Marcin Matczak, Magdalena
Skowrońska, Marek Świątkowski, Julita Zimoch-Tuchołka, Lech Żyżylewski
Stefan Jacyno, Tomasz Wardyński, Michał Barłowski, Jacek Bondarewski, Ewa
Butkiewicz, Jan Ciećwierz, Paweł Ciećwierz, Dorothy Hansberry-Bieguńska,
Monika Hartung, Mirella Lechna, Krzysztof Libiszewski, Morvan Le Berre,
Jan Nowicki, Danuta Pajewska, Weronika Pelc, Anna Pompe, Marcin
Radwan-Rõhrenschef, Włodzimierz Szoszuk, Dariusz Wasylkowski, Tomasz
Zasacki, Izabela Zielińska-Barłożek
Stanisław Sołtysiński, Andrzej Kawecki, Andrzej Szlęzak, Rudolf Ostrihansky,
Dariusz Skuza, Jarosław Bieroński, Robert Gawałkiewicz, Zbyszko Wizner,
Krzysztof Pawlisz, Janusz Siekański, Szymon Gogulski, Tomasz Kański, Ewa
Skrzydło-Tefelska, Sławomir Łuczak, Marcin Olechowski, Mikołaj Sowiński,
Krzysztof Kanton, Rafał Waszkiewicz
Andrew Kozlowski, BKP sp z o.o., Dariusz Greszta
00-124 Warszawa
rondo ONZ 1
022 557 76 00
022 557 76 01
Witold Daniłowicz, Zdzisław Więckowski, Jacek Czabański, Janusz Fiszer,
Lech Giliciński, Witold Jurcewicz, Jean Rossi, Piotr Gałuszyński, Jolanta
Kalecińska, Beata Kiedrowicz, Igor Ostrowski, Alina Szarlak, White & Case
sp. z o.o.
Jarosław Chałas, Halina Kwiatkowska, Bogdan Fischer, Agnieszka Jesiotr,
Wojciech Jędrzyński, Anna Bajerska
00-061 Warszawa
ul. Marszałkowska 142
022 505 01 00
022 505 04 00
00-236 Warszawa
ul. Świętojerska 5/7
022 860 03 10
022 860 03 11
Beata Balas-Noszczyk, Harald Seisler, Lovells sp. z o.o., Andrzej Dębiec, Jolanta 00-695 Warszawa
Nowakowska-Zimoch, Marek Wroniak, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
ul. Nowogrodzka 50
022 529 29 00
022 529 29 01
Krzysztof Wierzbowski, Marek Czarny, Małgorzata Modzelewska de Raad,
00-041 Warszawa
Arwid Mednis, Magdalena Orzelska-Bratkowska, Henryk Romańczuk
ul. Jasna 14/16a
022 505 07 00
022 505 07 01
cy
> RZECZPOSPOLITA <
Ranking Kancelarii Prawniczych |
29
Stawka
za godzinę
pracy prawnika
Ubezpieczenie
Udział w międzynarodowej sieci
brak danych
brak danych
–
Fuzje i przejęcia, farmaceutyczne, doradztwo regulacyjne, konstytucyjne, spory sądowe i arbitrażowe, zamówienia publiczne, rynki kapitałowe, instytucje
finansowe, pracy, inwestycje bezpośrednie, zachęty inwestycyjne, dobra materialne, telekomunikacyjne, europejskie, konkurencji, ubezpieczeniowe,
transportowe, infrastruktura, nieruchomościowe, energetyczne, korporacyjne, handlowe, ochrony środowiska, upadłościowe i restrukturyzacja
brak danych
brak danych
–
Spory sądowe i arbitraż, kontrakty handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia, bankowe, finansowe, przygotowanie wejścia na giełdę, rynki kapitałowe,
nieruchomości, projekty infrastrukturalne, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, pracy, własności intelektualnej, mediów, konkurencji, podatkowe
i postępowanie podatkowe, farmaceutyczne, Unii Europejskiej, ochrony środowiska, doradztwo prawne dla sektora energetycznego
brak danych
brak danych
EELA (European Employment Lawyers
Association), GALA (Global Advertising
Lawyers Alliance), EurolTCounsel, INTA
(International Trademark Association)
Prawo spółek handlowych, fuzje i przejęcia, własności intelektualnej i przemysłowej, środków masowego przekazu i telekomunikacyjne, procesowe
i rozwiązywanie sporów, administracyjne, podatkowe, celne, dewizowe, antymonopolowe, konkurencji, bankowe, papierów wartościowych
i rynków kapitałowych, pracy, obsługa prawna obrotu nieruchomościami i działalności deweloperskiej, inwestycji zagranicznych, Unii Europejskiej,
ochrony środowiska
brak danych
brak danych
CMS
Spółek, handlowe, fuzje i przejęcia, venture capital, private equity, bankowe, finansowe, papiery wartościowe, rynki kapitałowe, procesowe, nieruchomości,
technologie, media, telekomunikacyjne, autorskie, własności intelektualnej i przemysłowej, antymonopolowe, konkurencji, podatkowe, pracy, ubezpieczeń
społecznych, energetyczne, ochrony środowiska, farmaceutyczne, zamówienia publiczne, ubezpieczenia, upadłościowe i postępowanie naprawcze
brak danych
brak danych
Clifford Chance
Bankowe, finansowe, nieruchomości, budowlane, spółek, fuzje i przejęcia, prywatyzacyjne, spory sądowe, arbitraż, papiery wartościowe, finansowanie
projektów, partnerstwo publiczno-prywatne, ochrony środowiska, energetyczne, podatkowe, gospodarcze, handlowe, konkurencji, zamówień publicznych,
ubezpieczeniowe, pracy, własności intelektualnej i przemysłowej, telekomunikacyjne, farmaceutyczne, upadłościowe i postępowanie naprawcze
brak danych
21 mln PLN
Terralex, Interlex
Nieruchomości, własności intelektualnej, fuzje i przejęcia, spory sądowe i arbitraż, konkurencji, handlowe, bankowe, ubezpieczeń, europejskie,
energetyczne, telekomunikacyjne
brak danych
brak danych
Salans
brak danych
40 mln PLN
–
Fuzje i przejęcia, restrukturyzacja, prywatyzacja, nieruchomości, organizacja i finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, bankowe, finansowe,
energetyczne, farmaceutyczne, konkurencji, antymonopolowe, ochrony środowiska, podatkowe, pracy, ubezpieczeń społecznych, spółek, handlowe,
ubezpieczeniowe, upadłościowe i postępowanie naprawcze, własności intelektualnej i przemysłowej, autorskie, zamówień publicznych, procesy sądowe
(cywilne, karne, gospodarcze, administracyjne), arbitraż, przygotowanie wejścia na giełdę, rynki kapitałowe, papiery wartościowe, technologie, media,
telekomunikacja
Cywilne, handlowe, fuzje i przejęcia, projekty inwestycyjne, papierów wartościowych, instrumentów finansowych i rynków kapitałowych, projekty
nieruchomościowe, budowlane, telekomunikacyjne, nowych technologii, gospodarcze publiczne, rynki regulowane, własności intelektualnej, konkurencji,
podatkowe, transport, spedycja, logistyka, energetyczne, spory sądowe (cywilne, gospodarcze, administracyjne)
brak danych
brak danych
Linklaters
Fuzje i przejęcia, cywilne, handlowe, nieruchomości, projekty inwestycyjne związane z nieruchomościami, finansowe, bankowe, przygotowanie wejścia
na giełdę, rynki kapitałowe, papierów wartościowych, własności przemysłowej, konkurencji, pracy, podatkowe, energetyczne, telekomunikacyjne,
zamówień publicznych, reprezentacja w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych, doradztwo prawne w zakresie prawa europejskiego
brak danych
brak danych
Baker & McKenzie
brak danych
brak danych
White & Case LLP
70 – 240 EUR
9,2 mln PLN
ICLAS
Spółek, handlowe, fuzje i przejęcia, private equity, obsługa inwestycji zagranicznych, bankowe, finansowe, papiery wartościowe, rynki kapitałowe,
procesowe, nieruchomości, prywatyzacja, przedsięwzięcia infrastrukturalne, restrukturyzacja przedsiębiorstw, technologie, media, telekomunikacja,
outsourcing, własności intelektualnej i przemysłowej, antymonopolowe, konkurencji, podatkowe, pracy i ubezpieczeń społecznych, energetyczne, ochrony
środowiska, farmaceutyczne, zamówień publicznych, ubezpieczenia, upadłościowe i postępowanie naprawcze, partnerstwo publiczno-prywatne,
publiczne, europejskie
Bankowe, finansowe, upadłościowe i naprawcze, doradztwo korporacyjne, podatkowe oraz na rzecz administracji publicznej, energetyczne, finansowanie
projektów inwestycyjnych, fuzje i przejęcia, infrastruktura, inwestycje bezpośrednie, ochrony środowiska, postępowanie sądowe i arbitrażowe, konkurencji,
pracy, prywatyzacja, restrukturyzacja, farmaceutyczne, nieruchomości, rynki kapitałowe, telekomunikacja, media, nowoczesne technologie, własność
intelektualna i przemysłowa
Korporacyjne, fuzje i przejęcia, zamówień publicznych, podatkowe, antymonopolowe, własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji,
nieruchomości, regulacyjne, bankowe, procesowe, ochrony środowiska, Unii Europejskiej, upadłościowe i naprawcze, prywatyzacji, papierów
wartościowych i publicznego obrotu, reklamy i mediów, pocztowe, pracy i ubezpieczeń
brak danych
brak danych
Lovells
Spółek, handlowe, fuzje i przejęcia, venture capital, private equity, bankowe, finansowe, papierów wartościowych, rynków kapitałowych, procesowe,
nieruchomości, technologie, media, telekomunikacyjne, autorskie, własności intelektualnej i przemysłowej, antymonopolowe, konkurencji, podatkowe, pracy,
ubezpieczeń społecznych, energetyczne, farmaceutyczne, zamówień publicznych, PPP, ubezpieczeniowe, reasekuracji i funduszy emerytalnych
brak danych
brak danych
Eversheds International
Technologie, media, telekomunikacja, spółek, handlowe, procesowe, fuzje i przejęcia, nieruchomości, antymonopolowe, konkurencji, farmaceutyczne,
bankowe, finansowe, pracy, ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych, ubezpieczeniowe, papierów wartościowych, rynki kapitałowe, autorskie,
własności intelektualnej i przemysłowej, venture capital, private equity, upadłościowe i postępowanie naprawcze, energetyczne, podatkowe
Preferowany zakres świadczeń
30
| Ranking Kancelarii Prawniczych
> RZECZPOSPOLITA <
Kancelarie: adresy, prawnicy, praktyka
Poz.
w rankingu Pełna nazwa i forma prawna
Adwokaci/
radcowie
prawni
Aplikanci
Inni
prawnicy
Pracownicy
S
za
p
www.kancelaria-sopot.pl
[email protected]
58
27
18
13
70
br
00-060 Warszawa
ul. Królewska 27
022 653 36 45
022 827 69 15
00-113 Warszawa
ul. Emilii Plater 53
022 520 50 00
022 520 50 01
www.tgc.eu
[email protected]
49
26
9
14
86
70
www.chadbourne.com
[email protected]
38
25
10
3
31
br
00-498 Warszawa
ul. Książęca 4
022 690 61 00
022 690 62 22
31-114 Kraków
ul. Jabłonowskich 8
012 427 24 24
012 427 23 33
13-200 Działdowo
pl. Mickiewicza 18
023 697 25 46
00-609 Warszawa
al. Amii Ludowej 26
022 579 89 00
022 579 89 01
00-113 Warszawa
ul. Emilii Plater 53
022 520 40 00
022 520 40 01
50-541 Wrocław
al. Armii Krajowej 61
071 335 14 50
071 335 15 40
30-212 Kraków
ul. Królowej Jadwigi 170
012 426 05 30
012 426 05 40
00-633 Warszawa
ul. Polna 11
022 201 00 00
022 201 00 99
50-072 Wrocław
ul. Włodkowica 10/11
071 780 76 00
071 780 76 01
61-896 Poznań
ul. Towarowa 35
061 643 54 44
061 643 54 40
00-121 Warszawa
ul. Sienna 39
022 318 69 01
022 318 69 31
00-124 Warszawa
rondo ONZ 1
022 820 61 00
022 820 61 99
www.dl.com
[email protected]
50
24
16
10
90
br
www.spcg.pl
[email protected]
43
24
13
6
63
br
www.knw.pl
[email protected]
61
23
25
13
75
br
www.bsjp.pl
[email protected]
60
23
17
20
90
br
www.weil.com
49
23
18
8
101
br
www.koksztys.pl
[email protected]
67
21
13
33
160
15
www.traple.pl
[email protected]
40
21
13
6
50
br
www.wkb.com.pl
[email protected]
39
20
10
9
56
br
www.radca.wroc.pl
[email protected]
33
20
9
4
34
br
www.piszcz.pl
[email protected]
37
19
12
6
49
br
www.gessel.com.pl
[email protected]
36
19
10
7
58
10
www.allenovery.com
[email protected]
46
18
18
10
85
br
Adres/telefon/faks
Strona www/e-mail
Józef Rodziewicz, Marek Głuchowski, Adam Jedliński, Andrzej Zwara,
Tomasz Kozłowski, Marek Małkowski, Andrzej Burzak, Marta Kamińska,
Marcin Kieszkowski, Michał Kraiński, Jacek Mazan, Karolina Muchowska-Zwara,
Małgorzata Okoń, Krystyna Rodziewicz, Marek Dąbczak, Jacek Jerzemowski,
Joanna Mędrzecka, Grzegorz Ksepko
Beata Ordowska, Nicholas Fielding, TGC Polska sp. z o.o.
81-824 Sopot
ul. Armii Krajowej 116
058 555 21 11
058 555 21 33
15
Kancelaria Radców Prawnych
i Adwokatów Głuchowski Jedliński
Rodziewicz Zwara & Partnerzy
– spółka partnerska
16
TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza
– spółka komandytowa
17
Chadbourne & Parke Radzikowski,
Szubielska i Wspólnicy
– spółka komandytowa
18
Dewey & LeBoeuf Grzesiak
– spółka komandytowa
19
T. Studnicki, K. Płeszka, J. Górski
– spółka komandytowa
Krzysztof Płeszka, Tomasz Gizbert-Studnicki, Jakub Górski, Sławomir Dudzik,
Piotr Kamiński, Andrzej Suszczyński, Agnieszka Soja, SPCG sp. z o.o.
20
Kancelaria Radców Prawnych
i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy
– spółka jawna
BSJP Brockhuis Schnell Jurczak Prusak
(BSJP Legal and Tax Advice)
– spółka komandytowa
Cezary Józef Nowakowski, Dariusz Bieryło, Jarosław Ostrowski, Cezary Gil,
Adam Krause, Antoni Zadykowicz, Marek Czarniecki, Piotr Bieniek, Artur Kołcz,
Wojciech Eychel, Tomasz Bartłomiejczuk
Joern Brockhuis, Christian Schnell, Piotr Jurczak, Maciej Prusak, Christoph
Garschynski, Joanna Subzda, Ewa Boryczko, Katarzyna Malinowska, Piotr
Świątkowski, Agnieszka Jasica-Skalbmierska, Katarzyna Domańska-Mołdawa
22
Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz
– spółka komandytowa
Paweł Rymarz, Anna Frankowska, Robert Krasnodębski, Andrzej Miklas, Roman
Rewald, Piotr Tomaszewski, Artur Zawadowski, Paweł Zdort, Rafał Zwierz
23
Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Amadeusz Krawczyk, Grażyna Koksztys, Marta Szczepańska, Maria Rydz
– spółka komandytowa
24
Traple Konarski Podrecki Kancelaria
Prawna – spółka jawna
Elżbieta Traple, Xawery Konarski, Paweł Podrecki
25
Wierciński, Kwieciński, Baehr
– spółka komandytowa
Andrzej Wierciński, Tomasz Kwieciński, Jerzy Baehr, Bartłomiej Jankowski,
Jacek Klimczak, Magdalena Kobosko, Anna Łukaszewicz-Obierska, Jan Roliński,
Aleksander Stawicki, Agnieszka Wiercińska-Krużewska, Krzysztof Zarębski
26
CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka
Małgorzata Węgrzyn-Wysocka, Sylwester Cetera, Agnieszka Łysakowska,
i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Rafał Kosmalski
i Adwokatów – spółka komandytowa
27
Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy
– spółka komandytowa
28
Gessel. Beata Gessel-Kalinowska vel
Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Leszek Koziorowski, Dorota Bryndal,
Kalisz i Wspólnicy – spółka komandytowa Marcin Macieszczak, Aldona Pietrzak, Christian Schmidt
29
Allen & Overy, A. Pędzich
– spółka komandytowa
21
Liczba
prawników
Szef i nazwiska wspólników/partnerów
Włodzimierz Radzikowski, Marcin Boruc, David Dixon, Grzegorz Flisiak,
Martyna Kamińska-Tabaka, Olga Koszewska, Marek Kozaczuk, Adam R.
Kozłowski, Dariusz Michalski, Igor Muszyński, Łukasz Ołdakowski, Agnieszka
Piasecka, Sylwester Pieckowski, Zbigniew Skórczyński, Agnieszka
Stankiewicz, Mariusz Stawiarczyk, Dorota Szubielska, Łucja Tałandziewicz,
Maciej Urbaniak, Adam Wesołowski, Gabriel Wujek, Tomasz Zbiegień,
Magdalena Życzkowska-Jóźwiak, Chadbourne & Parke Polska sp. z o.o.
Jarosław Grzesiak, D & L Services sp. z o.o.
Marcin Piszcz, Hubert Norek, Edyta Hajtka, Tomasz Janaszczyk, Małgorzata
Łukowiak-Verschelden,Michał Szuszczyński, Michał Wojciechowski, DGA SA
Jane Townsend, Arkadiusz Pędzich, Jarosław Iwanicki, Jacek Michalski
cy
> RZECZPOSPOLITA <
Ranking Kancelarii Prawniczych |
31
Stawka
za godzinę
pracy prawnika
Ubezpieczenie
Udział w międzynarodowej sieci
brak danych
10 mln PLN
Avrio Advocati, Eurolaw Assistance
Fuzje i przejęcia, bankowość i finanse, rynki kapitałowe, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, papierów wartościowych, rynki kapitałowe,
prywatyzacyjne, rynek nieruchomości, handlowe, europejskie, ochrona własności intelektualnej, konkurencji, zamówień publicznych, karne skarbowe
70 – 350 EUR
brak danych
The Law Society, LCIA
Gospodarcze, spółek, fuzje i przejęcia, pracy, własności intelektualnej, antymonopolowe, nieuczciwej konkurencji, nieruchomości, spory sądowe i arbitrażowe,
podatkowe
brak danych
brak danych
Chadbourne & Parke LLP
Spółek, fuzje i przejęcia, joint venture, rynek papierów wartościowych, finansowanie projektów, nieruchomości, energetyczne, podatkowe, celne, bankowe,
ubezpieczeniowe, restrukturyzacja przedsiębiorstw, konkurencji, prowadzenie spraw sądowych i arbitrażowych
brak danych
brak danych
Dewey LeBoeuf LLP
Papiery wartościowe i rynki kapitałowe, fuzje i przejęcia, venture capital, private equity, bankowe, finansowe, energetyczne, podatkowe, spółek, handlowe,
antymonopolowe, konkurencji, technologie, mediów, telekomunikacyjne
brak danych
15 mln PLN
–
Spółek, handlowe, fuzje i przejęcia, nieruchomości, spory sądowe i arbitrażowe, podatkowe, konkurencji, antymonopolowe, telekomunikacyje, bankowe,
organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych
brak danych
4 mln PLN
Eurojuris International
brak danych
20 mln PLN
Advoc
Inwestycje krajowe i zagraniczne, obrót i gospodarka nieruchomościami, antymonopolowe, nieuczciwej konkurencji, zamówień publicznych, doradztwo
w zakresie prawa Wspólnot Europejskich oraz pozyskiwanie funduszy, doradztwo podatkowe, łączenia i przejęcia przedsiębiorstw, przewozowe,
restrukturyzacja, prywatyzacja, farmaceutyczne, biotechnologie, obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Spółek, fuzje i przejęcia, podatkowe, upadłościowe i układowe, autorskie, własności intelektualnej, antymonopolowe, administracyjne, budowlane,
nieruchomości, bankowe, ubezpieczeniowe, energetyczne, zamówień publicznych, europejskie, cywilne, pracy, rynków kapitałowych, zabezpieczenie
kredytu, międzynarodowe prawo podatkowe
brak danych
brak danych
Weil, Gotshal & Manges LLP
Fuzje i przejęcia, papiery wartościowe, rynki kapitałowe, spółek, handlowe, venture capital, private equity, procesowe, bankowe, finansowe, podatkowe,
upadłościowe, postępowanie naprawcze, nieruchomości, energetyczne, antymonopolowe, konkurencji, autorskie, własności intelektualnej i przemysłowej,
pracy, ubezpieczeń społecznych
150 – 350 PLN
11,6 mln PLN
–
Obsługa prawna przedsiębiorstw, cywilne, spółek, gospodarcze, handlowe, upadłościowe, naprawcze i likwidacyjne, zamówień publicznych, podatkowe,
farmaceutyczne, budowlane, bankowe, spółdzielcze, energetyczne, pracy, ubezpieczeń społecznych, administracyjne, własności przemysłowej, autorskie,
reprezentacja w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i arbitrażowym, dochodzenie roszczeń finansowych, informacja gospodarcza
brak danych
brak danych
–
Własności intelektualnej i przemysłowej, autorskie, technologie, media, telekomunikacja, konkurencji, antymonopolowe, procesy sądowe (cywilne, karne,
gospodarcze, administracyjne), arbitraż, spółek, handlowe, nieruchomości, zamówień publicznych, farmaceutyczne
brak danych
brak danych
TagLaw, Multilaw, The Association
of European Lawyers, Associacion Europea
de Abogados
Finansowe, bankowe, fuzje i przejęcia, nieruchomości, projekty infrastrukturalne, restrukturyzacyjne, energetyczne, farmaceutyczne, konkurencji,
ochrony środowiska i przyrody, podatkowe, pracy, sportowe, spółek i ład korporacyjny, ubezpieczeń, własności intelektualnej, nowych technologii,
telekomunikacji, mediów, zamówień publicznych, rynki kapitałowe, spory
brak danych
6 mln PLN
Eurojuris International
Energetyczne, korporacyjne, rynki kapitałowe, przekształceń własnościowych (łączenia, przejęcia, prywatyzacja, restrukturyzacja), ubezpieczeń
gospodarczych, procesowe, obrotu i korzystania z nieruchomości, obsługa inwestycji, zamówień publicznych, podatkowe
brak danych
10 mln PLN
Legal Netlink Alliance
Korporacyjne, fuzje i przejęcia, obrót nieruchomościami, zamówień publicznych, kontrakty cywilne, pracy, podatkowe, własności intelektualnej, zastępstwo
procesowe, postępowanie naprawcze i upadłościowe, PPP, antymonopolowe, energetyczne, spółdzielcze, samorząd terytorialny i administracja państwowa
100 – 300 EUR
10 mln PLN
Central European Advisory Group
Spółek, handlowe, fuzje i przejęcia, private equity, venture capital, papierów wartościowych, rynek kapitałowy, procesowe, arbitraż, nieruchomości,
autorskie, własności intelektualnej i przemysłowej, antymonopolowe, konkurencji, podatkowe, pracy, farmaceutyczne, zamówień publicznych
brak danych
brak danych
Allen & Overy LLP
Finansowe, bankowe, finansowanie projektów, handlowe, łączenie i nabywanie spółek, doradztwo instytucjom finansowym, rynki kapitałowe i instrumenty
pochodne, energetyczne, telekomunikacyjne, nieruchomości, konkurencji, podatkowe, europejskie, ochrony środowiska, projekty infrastrukturalne,
restrukturyzacja, leasing, spory sądowe, arbitraż
Preferowany zakres świadczeń
32
| Ranking Kancelarii Prawniczych
> RZECZPOSPOLITA <
Kancelarie: adresy, prawnicy, praktyka
Poz.
w rankingu Pełna nazwa i forma prawna
Adwokaci/
radcowie
prawni
Aplikanci
Inni
prawnicy
Pracownicy
S
za
p
www.kpmg.pl
[email protected]
38
18
16
4
52
90
www.millercanfield.pl
[email protected]
38
18
13
7
64
br
www.hhlaw.com
[email protected]
32
18
7
7
58
br
www.sowislo.com.pl
[email protected]wislo.com.pl
40
17
8
15
52
25
www.kubas.pl
[email protected]
37
17
16
4
54
70
[email protected]
28
17
5
6
34
15
www.kancelaria.sgp.pl
[email protected]
22
17
4
1
28
25
www.gide.com
[email protected]
52
16
20
16
92
50
www.lsw.com.pl
[email protected]
46
16
16
14
70
50
www.adplegal.pl
[email protected]
36
16
13
7
46
10
www.roedl.pl
[email protected]
51
14
10
27
72
br
www.forystek.pl
[email protected]
41
14
19
8
47
br
www.cdz.com.pl
[email protected]
36
14
13
9
52
br
www.mmp.pl
[email protected]
28
14
11
3
32
br
www.jlomza.pl
[email protected]
27
14
10
3
34
br
www.marcinmaminski.com.pl
[email protected]
29
13
10
6
39
12
Adres/telefon/faks
Strona www/e-mail
Dariusz Dobkowski, KPMG sp. z o.o.
00-867 Warszawa
ul. Chłodna 51
022 528 13 00
022 528 13 09
00-513 Warszawa
ul. Nowogrodzka 11
022 447 43 00
022 447 43 01
00-854 Warszawa
al. Jana Pawła II 25
022 653 42 00
022 653 42 50
61-485 Poznań
ul. 28 Czerwca 1956 r.
nr 231/239
061 835 23 73
061 835 23 71
31-511 Kraków
ul. Rakowicka 7
012 619 40 40
81-879 Sopot
al. Niepodległości 645 B
058 555 92 01
058 551 72 43
00-666 Warszawa
ul. Noakowskiego 4 lok. 8
022 875 86 26
022 825 61 35
00-078 Warszawa
pl. Piłsudskiego 1
022 344 00 00
022 344 00 01
02-531 Warszawa
ul. Łowicka 62
022 646 42 10
022 646 28 77
40-043 Katowice
ul. Podchorążych 1
032 609 39 00
032 609 39 50
00-838 Warszawa
ul. Prosta 51
022 696 28 00
022 696 28 01
30-150 Kraków
ul. Armii Krajowej 18
012 622 45 11
012 622 45 10
00-660 Warszawa
ul. Lwowska 19
022 370 07 07
022 370 07 08
80-750 Gdańsk
ul. Stągiewna 12/2
058 305 35 19
058 304 35 85
20-002 Lublin
ul. Krakowskie
Przedmieście 54
081 528 25 60
081 528 25 80
00-556 Warszawa
al. Róż 7 lok. 4
022 622 99 66
30
D. Dobkowski – spółka komandytowa
30
Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski Wojciech Babicki, Andrzej Chełchowski, Konrad Marciniuk, Andrzej Czopski,
Miller Canfield PLC
i Wspólnicy – spółka komandytowa
32
Hogan & Hartson Jamka
– spółka komandytowa
33
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Paweł Sowisło, Krzysztof Topolewski, Małgorzata Stodolska, Bolesław
Skowalczyński, Magdalena Cieślińska-Dopierała, Agnieszka Skibińska-Lipowicz,
P.J. Sowisło – spółka komandytowa
Maciej Mataczyński, Rafał Maciesza
34
Kubas, Kos, Gaertner – Adwokaci
– spółka partnerska
35
Kancelaria Radców Prawnych Koneksja Wojciech Grochowiecki, Zdzisław Sznycer
Wojciech Grochowiecki – Zdzisław Sznycer
– spółka cywilna
36
Siwek Gaczyński Kałkusiński
Spółka Partnerska Kancelaria Prawnicza
Radcowsko-Adwokacka
Andrzej Siwek, Tomasz Gaczyński, Rafał Kałkusiński
37
Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy
Kancelaria Prawna GLN
– spółka komandytowa
Dariusz Tokarczuk, Robert Jędrzejczyk, Bertrand Oldra, Piotr Sadownik,
Paweł Grześkowiak, Rafał Dziedzic, Andrzej Lulka
38
Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy
– spółka komandytowa
Bogusław Leśnodorski, Maciej Ślusarek, Justyna Bójko, Marcin Melzacki,
Rafał Dębowski, Piotr Karwat, Krzysztof Feluch
39
ADP Popiołek Adwokaci i Doradcy,
Wojciech Popiołek, Leszek Cholewa, Grzegorz Długi, Ewa Karkocha,
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Tomasz Kędziora, Krzysztof Kita, Agnieszka Lizer-Klatka,
– spółka komandytowa
Agnieszka Maroszek-Kurowska, Katarzyna Palka-Bartoszek, Józef Pichura,
Jerzy Rożek, Aleksandra Zawadzka-Kubica
Roedl, Jamroży, Majchrowicz-Bączyk,
Agnieszka Jamroży, Aneta Majchrowicz-Bączyk, Anna Smagowicz-Tokarz
Smagowicz-Tokarz Kancelaria Prawna
– spółka komandytowa
40
Liczba
prawników
Szef i nazwiska wspólników/partnerów
Maciej Jamka, H & H Biuro sp. z o.o.
Andrzej Kubas, Rafał Kos, Henryk Gaertner, Kamil Zawicki, Dominik Gałkowski
41
Forystek & Partnerzy – Adwokaci
i Radcowie Prawni – spółka partnerska
Józef Forystek, Marek Forystek, Łukasz Wołk, Zbigniew Zawartka,
Katarzyna Walasek, Agata Adamczyk
42
Chajec, Don-Siemion & Żyto
– spółka komandytowa
Ewa Don-Siemion, Andrzej Chajec, Krzysztof Żyto, Justyna Świątkowska-Tokarz,
Piotr Kryczek, Tomasz Mizikowski, Maciej Kotlicki, Szymon Skiendzielewski,
Dariusz Jurkiewicz
43
Misiewicz, Mosek i Partnerzy.
Kancelaria Radców Prawnych
– spółka partnerska
Władysław Misiewicz, Jerzy Mosek, Bożena Ankiewicz-Filipczuk,
Joanna Pilewska, Dorota Rosiak, Jacek Bendykowski, Krzysztof Kochanowski,
Jarosław Pietras, Łukasz Kowalczyk, Paweł Czerniewski
44
Janusz Łomża Kancelaria Adwokacka
– kancelaria indywidualna
Janusz Łomża
45
Mamiński & Wspólnicy
– spółka komandytowa
Marcin Mamiński, Marek Kijowski, Tomasz Turek
cy
> RZECZPOSPOLITA <
Ranking Kancelarii Prawniczych |
33
Stawka
za godzinę
pracy prawnika
Ubezpieczenie
Udział w międzynarodowej sieci
90 – 600 EUR
brak danych
–
Bankowe, finansowe, spółek, transakcje w zakresie obrotu nieruchomościami, kontraktów handlowych, ochrony konkurencji, własności intelektualnej, IT,
telekomunikacyjne, pracy, postępowania sądowe, windykacja, Unii Europejskiej
brak danych
180 mln PLN
Miller, Canfield, Paddock & Stone PLC
Rynek nieruchomości, przemysł motoryzacyjny, Unii Europejskiej, mediów, telekomunikacyjne, własności intelektualnej i przemysłowej, organizacja
przedsięwzięć inwestycyjnych, bankowe, finansowe, spory sądowe i arbitrażowe, pracy, konkurencji, farmaceutyczne, odpowiedzialności za produkt,
podatkowe, morskie
brak danych
brak danych
Hogan & Hartson LLP
Spory sądowe, arbitraż, nieruchomości, zamówień publicznych, offset, własności intelektualnej, korporacyjne, M&A, rynki kapitałowe, podatkowe,
finansowe, bankowe, infrastruktura, energetyczne, private equity, venture capital, pracy, konkurencji
250 – 600 PLN
8,5 mln PLN
–
Cywilne, procesowe, spółek handlowych, papierów wartościowych, obrotu giełdowego, własności intelektualnej, autorskie, administracyjne, podatkowe,
pracy, gospodarka nieruchomościami, celne, karne skarbowe, spółdzielcze, ubezpieczeń społecznych, Unii Europejskiej, postępowanie egzekucyjne,
obrotu gospodarczego
70 – 380 EUR
15 mln PLN
Globogate International AG
Postępowanie sądowe i arbitrażowe, nieruchomości, bankowe i finansowe, kontrakty handlowe, korporacyjne, rynki kapitałowe, papiery wartościowe,
fuzje i przejęcia
150 – 350 PLN
100 tys. EUR każdy radca prawny –
Procesy sądowe (cywilne, gospodarcze, administracyjne), arbitraż, spółek, handlowe, organizacja i finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, fuzje
i przejęcia, restrukturyzacja, prywatyzacja, podatkowe, energetyczne, bankowe, finansowe, nieruchomości, własności intelektualnej i przemysłowej,
autorskie, technologie, media, telekomunikacyjne, morskie, transportowe, ubezpieczeniowe
250 – 480 PLN
1,4 mln PLN
–
Korporacyjne, energetyczne, ubezpieczenia gospodarcze i majątkowe, handlowe, zamówień publicznych, procesowe, kontraktowe, pracy, teleinformatyczne
i informatyczne, wydawnicze, podatkowe, windykacja należności, inwestycji budowlanych – FIDIC, własności przemysłowej
50 – 400 EUR
72,4 mln EUR
Gide Loyrette Nouel
Fuzje i przejęcia, bankowe, finansowe, obrotu nieruchomościami, energetyczne, infrastrukturalne, administracja gospodarcza, własności intelektualnej
i przemysłowej, spółek, podatkowe, pracy, konkurencji, spory sądowe, postępowanie arbitrażowe
50 – 280 EUR
6 mln PLN
World Link for Law
Giełda, inwestycje kapitałowe, ochrona własności intelektualnej, reklamy, mediów, nieruchomości, inwestycje budowlane, infrastrukturalne, podatkowe,
konkurencji, spory sądowe
100 – 900 PLN
10 mln PLN
–
Handlowe, kontrakty, nieruchomości, fuzje i przejęcia, arbitraż i spory sądowe, restrukturyzacja, bieżąca obsługa
brak danych
kancelaria 1 mln EUR
Rödl & Partner
Organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, handlowe, gospodarcze, podatkowe i wszystkie aspekty związane z doradztwem podatkowym, fuzje i przejęcia,
konkurencji i antymonopolowe, pracy, spory sądowe, cywilne, europejskie, arbitraż, upadłościowe, energetyczne, zamówień publicznych,
własności intelektualnej
brak danych
19 mln PLN
–
Grunty warszawskie, nieruchomości, procesowe, rynki kapitałowe, fuzje i przejęcia, bankowe, finansowe, handlowe, korporacyjne, reprywatyzacja
brak danych
brak danych
–
Spory sądowe i arbitrażowe, pracy, M&A, prywatyzacja, restrukturyzacja, nieruchomości, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, własności intelektualnej
i przemysłowej, rynki kapitałowe, papiery wartościowe, spółek handlowych, administracyjne
brak danych
8 mln PLN
Young Lawyers Exchange Programme
Korporacyjne, fuzje i przejęcia, kontrakty handlowe, zamówień publicznych, nieruchomości, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, rolne, podatkowe,
spory sądowe ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu ubezpieczeń majątkowych, energetyczne, morskie, windykacja wierzytelności
brak danych
3 mln PLN
–
Nieruchomości, fuzje i przejęcia, przygotowanie wejścia na giełdę, rynki kapitałowe i papiery wartościowe, procesy sądowe (cywilne, gospodarcze,
administracyjne), budowlane, spółek, handlowe, konkurencji, antymonopolowe, pracy, cywilne, podatkowe, gospodarcze, administracyjne
120 – 250 EUR
2,75 mln EUR
International Alliance of Law Firms
Cywilne, gospodarcze, autorskie, telekomunikacyjne, nieruchomości, rzeczowe, spółek handlowych, zamówień publicznych, bankowe, papierów wartościowych,
własności przemysłowej, znaków towarowych, administracyjne
Preferowany zakres świadczeń
34
| Ranking Kancelarii Prawniczych
> RZECZPOSPOLITA <
Kancelarie: adresy, prawnicy, praktyka
Poz.
w rankingu Pełna nazwa i forma prawna
46
Kucharski, Bąk, Marszałek,
Szczepankowski i Wspólnicy Adwokaci
i Radcowie Prawni – spółka cywilna
47
Squire Sanders Święcicki Krześniak
– spółka komandytowa
48
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Krystian Ślązak, Arkadiusz Robert Zapiór
i Partnerzy – spółka partnerska
49
Gardocki i Partnerzy Adwokaci
i Radcowie Prawni – spółka partnerska
50
Kancelaria Radców Prawnych
J. Kamieńska, B. Kazberuk, B. Niewiński,
J. Wasiluk – spółka cywilna
51
Beiten Burkhardt P. Daszkowski
– spółka komandytowa
52
Krzyżagórska Podniesiński Łoboda
i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni
– spółka cywilna
53
Wódkiewicz Sosnowski Adwokaci
i Radcowie Prawni – spółka jawna
54
Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski
& Roman – spółka cywilna
55
Żukowski i Partner Kancelaria Radców
Prawnych – spółka partnerska
56
Garrigues Polska i Pablo Oláborri Gortázar
– spółka komandytowa
56
Gintowt Adwokaci Radcowie
– kancelaria indywidualna
58
Kochański Brudkowski i Wspólnicy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych
– spółka jawna
59
Piejko, Szalbierz Kancelaria
Radców Prawnych – spółka komandytowa
60
Pociej, Dubois i Wspólnicy Kancelaria
Adwokacka – spółka jawna
61
Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Stopa
– kancelaria indywidualna
Szef i nazwiska wspólników/partnerów
Grzegorz Kucharski, Wojciech Bąk, Piotr Marszałek, Adam Szczepankowski,
Grzegorz Zęgota, Adam Śmigiera
Adres/telefon/faks
00-845 Warszawa
ul. Łucka 20 lok. 1201
022 654 12 30
022 654 12 34
Kevin Connor, Eligiusz Krześniak, Tomasz Ujejski, Piotr Święcicki,
00-124 Warszawa
SSD Euro Holding SPRL
rondo ONZ 1
022 395 55 00
022 395 55 01
Krystian Ślązak, Arkadiusz Robert Zapiór, Robert Wtorek
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
032 207 24 24
032 207 24 39
Sylwester Gardocki, Anita Turek, Iwona Smolak
01-523 Warszawa
ul. Śmiała 26
022 327 15 00
022 327 15 63
Joanna Kamieńska, Bożena Kazberuk, Bogdan Niewiński, Jerzy Wasiluk
15-461 Białystok
ul. Waryńskiego 6 lok. 24
085 744 66 59
085 746 03 81
Peter Daszkowski, Beiten Burkhardt Polska sp. z o.o.
00-546 Warszawa
ul. ks. I. Skorupki 5
022 583 71 00
022 583 71 09
Sławomir Łoboda, Beata Krzyżagórska-Żurek, Małgorzata Olesińska,
80-288 Gdańsk
Krzysztof Podniesiński
ul. Piecewska 27
058 345 78 24
058 347 66 97
Grażyna Wódkiewicz, Dariusz Sosnowski, Marek Siewiorek,
70-223 Szczecin
Jowita Szczygielska, Paweł Lipiński
ul. Stoisława 2
091 489 36 84
Mariusz Gąsiewski, Zygmunt Roman
80-748 Gdańsk
ul. Chmielna 103/104
058 305 85 99
058 305 77 80
Ludwik M. Żukowski, Grzegorz Gadecki
00-490 Warszawa
ul. Wiejska 12
022 628 21 28
022 622 35 20
Jaime Fúster, Pablo Olábarri Gortázar, José Ramon Martínez,
00-113 Warszawa
J & A Garrigues S.L.
ul. Emilii Plater 53
022 540 61 00
022 540 61 01
Ziemisław Gintowt
00-695 Warszawa
ul. Nowogrodzka 51 lok. 2
022 622 54 80
022 622 54 81
Piotr Kochański, Tomasz Brudkowski, Rafał Rąpała, Piotr Banasik, Beata Karaś, 00-097 Warszawa
Bartosz Kaczmarski, Łukasz Jura, Robert Sagan, Małgorzata Zarychta-Tokarska ul. Fredry 6
022 596 46 00
022 596 46 01
Janusz Piejko, Piotr Szalbierz
50-428 Wrocław
ul. Krakowska 141
071 791 16 00
071 791 16 06
Aleksander Pociej, Jacek Dubois, Elżbieta Kosińska-Kozak
00-052 Warszawa
ul. Świętokrzyska 18
022 829 90 25
022 829 92 02
Ryszard Stopa
81-458 Gdynia
ul. M. Mokwy 9
058 346 21 14
058 346 21 41
Liczba
prawników
Adwokaci/
radcowie
prawni
Aplikanci
Inni
prawnicy
Pracownicy
S
z
p
[email protected]
26
13
9
4
34
b
www.ssd.com
23
13
5
5
40
b
www.kancelaria-szip.pl
[email protected]
51
12
28
9
65
2
www.gardocki.pl
[email protected]
36
12
11
13
60
b
www.kprawna.pl
[email protected]
29
12
5
12
30
2
www.bblaw.com
26
12
9
5
42
b
www.kpl.pl
[email protected]
24
12
4
8
27
b
[email protected]
sosnowski.top.pl
23
12
5
6
23
1
www.rwgr.pl
[email protected]
20
12
6
2
23
8
www.zuklaw.pl
[email protected]
17
12
1
4
22
3
www.garrigues.com
16
12
4
–
22
b
www.gintowt-ar.pl
[email protected]
16
12
3
1
20
b
www.kbw.com.pl
[email protected]
36
11
12
13
58
2
www.causa.pl
[email protected]
29
11
8
10
35
b
www.pd-kancelaria.pl
[email protected]
25
11
10
4
31
8
www.stopa.pl
[email protected]
20
11
4
5
60
b
Strona www/e-mail
icy
> RZECZPOSPOLITA <
Ranking Kancelarii Prawniczych |
35
Stawka
za godzinę
pracy prawnika
Ubezpieczenie
Udział w międzynarodowej sieci
brak danych
brak danych
–
Handlowe, cywilne, karne, rodzinne, pracy, karne skarbowe, gospodarcze, spółek, nieruchomości, upadłościowe, administracyjne, arbitraż
brak danych
brak danych
Squire, Sanders & Dempsey LLP
Bankowe, finansowe, spółek, handlowe, energetyczne, infrastrukturalne, Unii Europejskiej, własności intelektualnej, pracy, spory sądowe, fuzje i przejęcia,
private equity, zamówień publicznych, pomoc publiczna, nieruchomości, telekomunikacyjne, media, technologie, podatkowe
200 – 400 PLN
7,1 mln PLN
ConsortioLEX
Cywilne, gospodarcze, handlowe, kontrakty handlowe, podatkowe, spory sądowe, karne skarbowe, przestępstwa gospodarcze, pracy
brak danych
500 tys. PLN
–
Spółek, handlowe, fuzje i przejęcia, bankowe, finansowe, papierów wartościowych, rynki kapitałowe, nieruchomości, autorskie, własności intelektualnej
i przemysłowej, antymonopolowe, konkurencji, pracy, ubezpieczeń społecznych, mediacje i negocjacje handlowe, upadłościowe i naprawcze, procesowe
(zastępstwo stron)
200 PLN
brak danych
–
Cywilne, spółek handlowych, upadłościowe i naprawcze, gospodarcze, bankowe, podatkowe, administracyjne, samorządu terytorialnego,
zamówień publicznych, karne
brak danych
brak danych
Beiten Burkhardt
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
brak danych
brak danych
–
Spółek, handlowe, fuzje i przejęcia, nieruchomości, bankowe, finansowe, organizacja i finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, przygotowanie wejścia
na giełdę, rynki kapitałowe, papiery wartościowe, energetyczne, podatkowe, upadłościowe i postępowanie naprawcze, pracy, własności intelektualnej
i przemysłowej, autorskie, konkurencji i antymonopolowe, zamówień publicznych, technologie, media, telekomunikacja, farmaceutyczne, procesy sądowe
(cywilne, gospodarcze, administracyjne), arbitraż
Spółek handlowych, wprowadzanie spółek na rynek publiczny, funduszy inwestycyjnych, nabywanie i zbywanie pakietów akcji, finansowe, leasingowe,
pracy, ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeniowe, cywilne prawo rzeczowe, morskie, podatkowe, konkurencji, upadłościowe, inwestycje budowlane
150 – 450 PLN
–
Handlowe, cywilne, energetyczne, ubezpieczeniowe, bankowe, podatkowe, zamówień publicznych, administracyjne, spółdzielcze, autorskie
85 – 200 EUR
Każdy adwokat
i radca prawny 250 tys. PLN
+ 1 mln PLN
17 mln PLN
–
Korporacyjne, gospodarcze, nieruchomości, sprawy sądowe i arbitraż, pracy, farmaceutyczne, własności intelektualnej i przemysłowej, Unii Europejskiej,
konkurencji, bankowe, telekomunikacyjne
360 – 1200 PLN
1,6 mln EUR
–
Inwestycje nieruchomościowe, korporacyjne, własności intelektualnej, dobra osobiste, sportowe, windykacje i spory sądowe
brak danych
brak danych
Garrigues, Affinitas, Global Services Group,
Taxand
Fuzje i przejęcia, PPP, spółek, zamówień publicznych, nieruchomości, finansowanie nieruchomości, sprawy sporne, konkurencji
brak danych
6 mln PLN
–
Cywilne, gospodarcze, obrotu nieruchomościami, pracy, autorskie i dziedziny pokrewne, administracyjne, budowlane, handlowe, zamówień publicznych
250 – 1200 PLN
10 mln PLN
International Lawyers Network,
Mackrell International, Conference Blue
Spółek, handlowe, fuzje i przejęcia, nieruchomości, własności intelektualnej, autorskie, mediów, reprezentacja w sporach sądowych i arbitrażowych,
papierów wartościowych, antymonopolowe, konkurencji, farmaceutyczne, pracy, podatkowe, transportowe, upadłościowe, europejskie,
zamówień publicznych, żywnościowe
brak danych
brak danych
–
Przekształcanie spółek, zastępstwo prawne i procesowe w zleconych sprawach, audyty prawne
80 – 150 EUR
600 tys. EUR
–
Kontrakty handlowe, fuzje i przejęcia, gospodarcze, handlowe, spory sądowe, obrót nieruchomościami, mediów, telekomunikacyjne, pracy,
ubezpieczeń społecznych, karne, karne skarbowe
brak danych
200 tys. PLN
–
Spory sądowe (cywilne, gospodarcze), pracy, kontrakty handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia, bankowe, finansowe, nieruchomości, organizacja
przedsięwzięć inwestycyjnych, własności intelektualnej i przemysłowej, prywatyzacja, konkurencji i antymonopolowe, podatkowe
Preferowany zakres świadczeń
36
| Ranking Kancelarii Prawniczych
> RZECZPOSPOLITA <
Kancelarie: adresy, prawnicy, praktyka
Poz.
w rankingu Pełna nazwa i forma prawna
Szef i nazwiska wspólników/partnerów
Adres/telefon/faks
70-487 Szczecin
ul. Piotra Skargi 23
091 431 67 80
091 431 67 89
Marzena Sitna-Waliduda, Sławomir Waliduda, Robert Wrzesiński, Sławomir Byra 50-040 Wrocław
ul. Podwale 36A
071 342 80 68
071 342 80 78
Stanisław Rachelski, Wojciech Ostrowski
00-515 Warszawa
ul. Żurawia 22
022 438 94 03
022 438 94 02
Bazyli Zacharczuk, Dariusz K. Prokopowicz, Lija Mąkosa, Ewa Arcisz,
15-213 Białystok
Ewa Grygo, Paweł Laskowski, Piotr Zacharczuk
ul. Mickiewicza 11
085 743 22 88
085 732 80 25
Jerzy Dąbek, Ewa Falkowska, Elżbieta Górska, Janusz Iwanicki,
87-100 Toruń
Janusz Mikołajewski, Justyna Nowakowska, Anna Piątkowska, Joanna
ul. Chełmińska 16
Rzepińska, Anita Zduńska, Lila Zduńska, Małgorzata Złotopolska-Nowak
056 622 46 98
056 658 99 60
Elżbieta Celichowska, Wojciech Celichowski, Dariusz Szyndler, Mariola
61-832 Poznań
Więckowska, Tomasz Buczak, Julita Ludwiniak, Marek Matyjaszczyk,
ul. Szkolna 5/15
Karolina Służewska
061 852 32 61
061 852 32 62
Ewa Joanna Chmielewska, Katarzyna Chodyła, Tomasz Gromek
02-569 Warszawa
ul. Różana 53
022 849 33 64
022 845 39 40
Jarosław Kruk, Iwona Pasierbiak, Sławomir Wasilewski,
02-070 Warszawa
Agnieszka Wróblewska-Tumiel, Urszula Grześkiewicz-Brochwicz,
ul. Solariego 6
Piotr Trościańczyk
022 825 56 50
022 825 08 76
Krzysztof Wiater, Paweł Grzejszczak, Michał Zieniewski
00-113 Warszawa
ul. Emilii Plater 53
022 540 74 00
022 540 74 74
Andrzej Tokaj, Dan Person
00-312 Warszawa
ul. Dobra 56/68
022 552 75 55
022 552 75 50
Jacek Bieniak, Artur Neuman, Marek Wojnar, Michał Bieniak
00-121 Warszawa
ul. Sienna 39
022 420 59 00
022 420 59 10
Michał Krawczyk, Michał Kozłowski, Andrzej Chrzanowski,
00-609 Warszawa
Realone sp z o.o., Renata Kita
al. Armii Ludowej 26
022 314 90 00
022 314 90 99
Marek Furtek, Dorota Łempicka, Magdalena Ścibor, Leszek Rydzewski,
00-103 Warszawa
Maciej Gawroński, Anna Cudna-Wagner
ul. Królewska 16
022 581 44 00
022 581 44 10
Michał Grzybczyk, Dariusz Fuchs, Małgorzata Kałuża, Paweł Kamiński,
40-121 Katowice
Bartosz Miszkurka, Małgorzata Gawlik, Anna Strzelec
ul. Chorzowska 50
032 731 50 67
032 731 50 68
Jarosław Dubiński, Jerzy Vogel, Wojcich Fabrycki, Andrzej Dudziak,
00-108 Warszawa
Tomasz Masiarz, Tomasz Lawręc, Tomasz Kudelski, Grzegorz Bocian
ul. Zielna 37
022 436 06 01
022 436 06 02
Marian Mazurek, Rafał Zgórzak, Andrzej Gryn, Magdalena Mazurek
00-834 Warszawa
ul. Pańska 73
022 314 75 00
022 314 75 01
Strona www/e-mail
Liczba
prawników
Adwokaci/
radcowie
prawni
Aplikanci
Inni
prawnicy
Pracownicy
S
z
p
62
Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek, Anna Biel, Krzysztof Judek, Sławomir Poczobut-Odlanicki
Poczobut-Odlanicki – spółka partnerska
www.radcy.szczecin.pl
[email protected]
19
11
8
–
23
3
62
SWWB Kancelaria Prawna Sitna-Waliduda
-Wrzesiński-Byra – spółka cywilna
www.swwb.wroclaw.pl
[email protected]
19
11
5
3
26
o
64
Rachelski i Wspólnicy Kancelaria
Prawnicza – spółka komandytowa
www.rachelski.pl
[email protected]
16
11
3
2
21
b
65
Kancelaria Radców Prawnych Zacharczuk
Prokopowicz i Wspólnicy – spółka cywilna
www.kancelaria-zacharczuk.pl
[email protected]
15
11
4
–
17
1
66
Mecenasi Kancelaria Radców Prawnych
– spółka cywilna
[email protected]
12
11
1
–
13
ś
67
Celichowski – Szyndler – Więckowska
i Partnerzy Kancelaria Adwokatów
i Radców Prawnych – spółka partnerska
www.kancelaria-csw.pl
[email protected]
19
10
7
2
27
1
68
Gromek i Partnerzy Kancelaria Radców
Prawnych – spółka partnerska
[email protected]
17
10
5
2
27
4
69
Kruk, Pasierbiak, Wasilewski i Wspólnicy
Kancelaria Prawnicza
– spółka komandytowa
www.kpww.pl
[email protected]
33
9
14
10
39
1
70
DLA Piper Wiater – spółka komandytowa
www.dlapiper.com
[email protected]
25
9
11
5
40
b
71
Magnusson – Kancelaria Prawnicza
(A. Tokaj, D. Person i Wspólnicy)
– spółka komandytowa
www.magnussonlaw.com
[email protected]
23
9
8
6
37
b
72
J. Bieniak, A. Neuman, M. Wojnar
i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni
– spółka partnerska
www.bnww.pl
[email protected]
22
9
9
4
33
b
72
Krawczyk i Wspólnicy
– spółka komandytowa
www.krawczyk-legal.com
[email protected]
22
9
9
4
31
b
74
M. Furtek i Wspólnicy Kancelaria
Prawnicza – spółka komandytowa
www.furtek.pl
[email protected]
21
9
11
1
30
b
75
Grzybczyk Fuchs Kałuża Kamiński
– spółka partnerska
www.gfkk.pl
[email protected]
20
9
5
6
24
1
75
Kancelaria Prawna Vogel Dubiński
i Wspólnicy – spółka komandytowa
www.vdf-law.pl
[email protected]
20
9
8
3
25
9
77
M. Mazurek i Partnerzy
– spółka komandytowa
www.mazurek.pl
[email protected]
19
9
7
3
23
7
icy
> RZECZPOSPOLITA <
Ranking Kancelarii Prawniczych |
37
Stawka
za godzinę
pracy prawnika
Ubezpieczenie
350 PLN
1,3 mln PLN każdy z partnerów Iuris Link
Tworzenie i kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego, a także grup kapitałowych, przekształcenia kapitałowe, fuzje, spółek,
prawa handlowego, spółdzielcze, samorządu terytorialnego, autorskie, własności przemysłowej, spory sądowe, egzekucja należności, bankowe, finansowe,
pracy, administracyjne, nieruchomości, budowlane, farmaceutyczne
od 200 PLN
220 tys. EUR
–
Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw, spory sądowe (cywilne, gospodarcze, administracyjne, karne), podatkowe, własności intelektualnej i przemysłowej,
przekształcenia przedsiębiorstw, bankowe, finansowe, nieruchomości
brak danych
brak danych
–
Gospodarcze, cywilne, handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia, bankowe
100 – 400 PLN
350 tys. EUR każdy radca prawny –
Spory sądowe, kontrakty handlowe, korporacyjne, nieruchomości, cywilne, gospodarcze, pracy, zamówień publicznych, energetyczne, farmaceutyczne,
rodzinne
średnio 150 PLN
100 tys. EUR każdy radca prawny –
Spółek, handlowe, gospodarcze, cywilne, administracyjne, zastępstwo prawne i procesowe, windykacja należności, doradztwo w zakresie prawa
ubezpieczeń, upadłości i postępowania naprawcze, transakcje z zakresu obrotu nieruchomościami, konkurencji, pracy, wekslowe, likwidacje
100 – 600 PLN
59 mln PLN
Iuris Link, PRAGMA
40 – 130 EUR
5 mln PLN
–
Doradztwo korporacyjne, rynki kapitałowe, papiery wartościowe, due diligence prawne przedsiębiorstw, nieruchomości, przekształcenia, fuzje,
restrukturyzacja, kontrakty handlowe, spory sądowe (cywilne, gospodarcze i rodzinne), arbitraż, karne, karne skarbowe, pracy, administracyjne,
zamówień publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne, restrukturyzacja zadłużenia, upadłościowe i naprawcze, własności intelektualnej i przemysłowej,
konkurencji, antymonopolowe
Fuzje i przejęcia, korporacyjne, finansowanie firm, rynek finansowy i bankowy, pracy, projekty informatyczne, rynek nieruchomości, spory
100 – 800 PLN
8 mln PLN
International Law Firms
Procesy sądowe, arbitraż, budowlane, cywilne, obrót nieruchomościami, technologie, media, telekomunikacyjne, właności intelektualnej,
zamówień publicznych, transportowe, spółek, handlowe, pracy, ubezpieczeń społecznych, fuzje i przejęcia, restrukturyzacja, prywatyzacja,
papierów wartościowych, administracyjne, ochrony środowiska, europejskie, karne gospodarcze, ochrona konkurencji i konsumentów
brak danych
brak danych
–
Korporacyjne, fuzje i przejęcia, private equity, rynki kapitałowe, finansowe, infrastrukturalne, energetyczne, nieruchomości, telekomunikacyjne,
technologie, media, obrót gospodarczy, spory sądowe, normy prawne, zatrudnienie i świadczenia pracownicze
brak danych
brak danych
Magnusson
Nieruchomości, spółek, handlowe, bankowe, finansowe, fuzje i przejęcia, procesowe, pracy, ubezpieczeń społecznych, technologie, media, telekomunikacja,
papiery wartościowe, rynki kapitałowe
brak danych
1,75 mln PLN+ 200 tys. EUR
Studio de Capoa & Associati
Handlowe, cywilne, postępowanie cywilne, publiczne gospodarcze, upadłościowe i naprawcze, papierów wartościowych, podatkowe
brak danych
brak danych
–
Nieruchomości, korporacyjne, bankowe, finansowe, papiery wartościowe i rynki kapitałowe, reklamy, mediów, finansowanie projektów, fundusze
inwestycyjne, leasing, zamówień publicznych, zobowiązania i kontrakty, postępowania sądowe, pracy, własności intelektualnej, upadłościowe i naprawcze,
podatkowe, medyczne
brak danych
brak danych
Legalink
Antymonopolowe, konkurencji, arbitraż, bankowe, finansowe, ubezpieczeniowe, spółek, handlowe, ochrona danych, pracy, energetyczne, upadłościowe,
restrukturyzacja, IT, własności intelektualnej, media, spory sądowe, sądowe administracyjne, fuzje i przejęcia, finansowanie projektów, przetargi,
zamówień publicznych, nieruchomości, budowlane, papiery wartościowe, rynki kapitałowe, podatkowe, telekomunikacyjne
100 – 140 EUR
5 mln PLN
–
Obrót nieruchomościami, projekty infrastrukturalne, finansowanie inwestycji, fuzje i przejęcia, cywilne, pracy, zamówień publicznych, ubezpieczeniowe
90 – 170 EUR
6 mln EUR
–
Rynki kapitałowe, fuzje i przejęcia spółek, bankowe, finansowe, ubezpieczenia, fundusze emerytalne, własności intelektualnej, obrotu nieruchomościami,
e-biznes, finansowanie projektów, rozwiązywanie sporów
75 – 200 EUR
4 mln PLN
–
Handlowe, ochrony środowiska, transport, spedycja, logistyka, nieruchomości i budowlane, pracy, zamówień publicznych, służba zdrowia
Udział w międzynarodowej sieci
Preferowany zakres świadczeń
38
| Ranking Kancelarii Prawniczych
> RZECZPOSPOLITA <
Kancelarie: adresy, prawnicy, praktyka
Poz.
w rankingu Pełna nazwa i forma prawna
Szef i nazwiska wspólników/partnerów
Adres/telefon/faks
Strona www/e-mail
Adwokaci/
radcowie
prawni
Aplikanci
Inni
prawnicy
Pracownicy
S
z
p
78
V. Anweiler, P. Dębski, E. Szantyr
Piotr Dębski, Violetta Anweiler, Eleonora Szantyr, Magdalena Kotulla,
i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Krzysztof Kwaśniewicz
Casus Iuris – spółka jawna
18
9
8
1
21
b
78
Adwokaci i Radcowie Prawni
Izabella Żyglicka i Wspólnicy
– spółka komandytowa
18
9
6
3
21
3
78
Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk &
Mikulski – spółka komandytowa
18
9
6
3
25
4
81
Gleiss Lutz Pietrzak Siekierzyński
– spółka komandytowa
16
9
6
1
33
b
82
Kalwas i Wspólnicy – spółka cywilna
15
9
3
3
16
b
82
Gdańska Grupa Radców Prawnych
Miałkowski, Przybylski-Lewandowski,
Wojciechowski, Zdanowski i Partnerzy
– spółka partnerska
Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy
Doradcy Prawni – spółka komandytowa
15
9
5
1
16
3
13
9
2
2
17
5
13
9
2
2
14
b
12
9
3
–
17
2
18
8
5
5
25
1
18
8
5
5
22
b
17
8
4
5
23
2
16
8
7
1
18
b
15
8
4
3
17
b
14
8
5
1
22
4
13
8
1
4
15
b
84
84
Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj,
Morawiec, Olszewski, Stankiewicz
– spółka partnerska
86
Kancelaria Radców Prawnych
Lexus-Consulting Gicala, Koczar, Ostrowski,
Pokorski – spółka partnerska
87
Grudzień, Kalinka, Pardus i Partnerzy
– Adwokaci – spółka partnerska
87
Synowiec – Łopatowski – Sobusiak
– Wierchowicz – Adwokacka
Spółka Partnerska
89
Kancelaria Prawna Corpus Iuris Rotko
i Wspólnicy – spółka komandytowa
90
Kancelaria Prawna Schampera, Dubis,
Zając i Wspólnicy – spółka komandytowa
91
Kancelaria Radców Prawnych Iurator
T. Smolczewski i Wspólnicy – spółka jawna
92
Jara & Partners – spółka komandytowa
93
Kancelaria Radców Prawnych Hossa
Mechliński, Wojak, Borowski i Partnerzy
– spółka partnerska
53-236 Wrocław
www.casus.wroc.pl
ul. Buska 9/1
[email protected]
071 338 45 50
071 338 42 77
Izabella Żyglicka, Adam Żyglicki
40-007 Katowice
www.kpr.pl
ul. Uniwersytecka 13
[email protected]
032 603 04 30
032 603 04 35
Przemysław R. Stopczyk, Robert Mikulski, Sartone Management sp z o.o.
00-764 Warszawa
www.psm-law.eu
ul. Sobieskiego 104/44
[email protected]
022 851 52 53
022 851 19 90
Torsten Bogen, Przemysław Pietrzak, Paweł Siekierzyński, Johannes Niewerth 00-120 Warszawa
www.gleisslutz.com
ul. Złota 59
[email protected]
022 222 42 00
022 222 42 99
Emilia Iwonna Chełkowska-Kamionka, Andrzej Kalwas, Ryszard Tymiński,
00-539 Warszawa
www.kalwas.pl
ul. Piękna 1B
Tadeusz Sieradzan, Michał Polz
022 628 66 57
Michał Miałkowski, Filip Przybylski-Lewandowski, Tomasz Wojciechowski,
80-251 Gdańsk
www.ggrp.pl
Igor Zdanowski
ul. Matki Polki 2/2
[email protected]
058 341 88 95
058 341 45 88
Renata Sobolewska, Aleksander Chłopecki, Robert Pietrusiński
01-529 Warszawa
www.smlegal.pl
ul. Kaniowska 106
[email protected]
022 560 80 60
022 560 80 61
Alfred Ginckaj, Grzegorz Morawiec, Jacek Olszewski, Adam Stankiewicz,
40-005 Katowice
www.jga.com.pl
Agnieszka Binasik, Piotr Stankiewicz
ul. Moniuszki 3/7
[email protected]
032 257 17 79
032 253 61 70
Tadeusz Gicala, Andrzej Koczar, Bogusława Koczar, Ryszard Ostrowski,
44-240 Żory
www.lexusconsulting.pl
Roman Pokorski
ul. Rynek 13
[email protected]
032 434 56 69
032 434 44 90
Borys Pardus, Eliza Grudzień, Marek Olekszyk, Borys Kalinka
35-030 Rzeszów
www.lawlink.pl
ul. Rynek 8
017 859 45 45
017 852 48 82
Jerzy Synowiec, Krzysztof Łopatowski, Jacek Sobusiak, Jerzy Wierchowicz 66-400 Gorzów
www.adwokaci.blink.pl
Wielkopolski
[email protected]
ul. Szkolna 4
095 720 22 05
095 726 63 67
Ireneusz Rotko, Karol Prawda, Benedykt Mikulski, Jacek Smyk
00-697 Warszawa
www.rotko.com.pl
al. Jerozolimskie 51 lok. 5 [email protected]
022 622 73 60
022 622 05 13
Konrad Schampera, Wojciech Dubis, Wojciech Zając,
50-222 Wrocław
www.sdzw.pl
Anna Specht-Schampera, Agnieszka Łuszpak-Zając
pl. Staszica 30
[email protected]
071 326 51 40
071 326 51 41
Tadeusz Smolczewski, Agnieszka Sobota, Szymon Węgrzynowski,
40-025 Katowice
www.iurator.com
Krzysztof Płonka, Przemysław Przepióra
ul. Zacisze 1
[email protected]
032 256 39 66
032 255 27 48
Zbigniew Jara, Maria Niepiekło, Radomir Perski, Przemysław Drapała
00-546 Warszawa
www.jara-law.pl
ul. Ks. Skorupki 5
[email protected]
022 583 78 00
022 583 78 01
Romuald Wojak, Krzysztof Borowski, Romuald Mechliński, Krzysztof
87-100 Toruń
www.mwblawyers.pl
Koblański, Magdalena Chrzanowska-Thiede, Anna Wojak-Borowska
ul. Żelazna 7
[email protected]
056 658 39 31
056 623 13 61
Liczba
prawników
icy
> RZECZPOSPOLITA <
Stawka
za godzinę
pracy prawnika
Ranking Kancelarii Prawniczych |
39
Ubezpieczenie
Udział w międzynarodowej sieci
brak danych
350 tys. EUR dla każdego
radcy prawnego
–
Kontrakty handlowe, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, fuzje, przejęcia, spory sądowe, prywatyzacja, projekty infrastrukturalne, administracyjne,
pracy, handlowe, europejskie
Preferowany zakres świadczeń
350 PLN
1,5 mln PLN
–
Spółek, korporacyjne, fuzje i przejęcia, kontrakty w międzynarodowym obrocie handlowym, nieuczciwej konkurencji,
własności przemysłowej, inwestycje zagraniczne w krajach Europy Wschodniej i Środkowej, zakładanie spółek, oddziałów, przedstawicielstw,
rynek nieruchomości, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, górnicze, rynki kapitałowe, papiery wartościowe, postępowania arbitrażowe, spory sądowe
45 – 165 EUR
7,2 mln PLN
–
brak danych
brak danych
Gleiss Lutz in association
with Herbert Smith and Stibbe
Handlowe, spółek, cywilne, fuzje i przejęcia, pracy, obrotu nieruchomościami, budowlane, inwestycyjne, zamówień publicznych, administracyjne,
ubezpieczeń gospodarczych, papierów wartościowych, rynków kapitałowych, autorskie, wynalazcze, antymonopolowe, konkurencji,
własności intelektualnej, znaków towarowych, procesowe, arbitraż, rozwiązywanie sporów, upadłościowe, ochrony informacji, danych osobowych,
środków masowego przekazu, Unii Europejskiej, spółdzielcze
Spółek, handlowe, nieruchomości, fuzje i przejęcia, zamówień publicznych
brak danych
brak danych
Trans European Law Firms Alliance (TELFA)
300 – 600 PLN
100 tys. EUR dla każdego –
partnera
50 – 180 EUR
–
–
brak danych
brak danych
–
250 PLN
6 mln PLN
–
Cywilne, gospodarcze, handlowe, administracyjne, pracy, ubezpieczeń społecznych, samorządowe, zamówień publicznych, geologiczne, górnicze, upadłościowe,
podatkowe, rodzinne i opiekuńcze, publicznych świadczeń zdrowotnych oraz procesy restrukturyzacji placówek służby zdrowia
150 – 600 PLN
1 mln PLN
–
Fuzje, przekształcenia i przejęcia, papierów wartościowych, obsługa procesów inwestycyjnych, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne,
karne skarbowe, podatkowe, cywilne, procesy cywilne
brak danych
250 tys. PLN każdy adwokat
500 tys. PLN kancelaria
–
Karne, cywilne, gospodarcze, pracy, ubezpieczeniowe, spółdzielcze, spory sądowe
200 – 500 PLN
brak danych
–
Cywilne, upadłościowe i naprawcze, handlowe, weksle, papiery wartościowe, pracy, nieruchomości, reprywatyzacja, windykacja, spory, arbitraż, karne
brak danych
25 mln PLN
–
Umowy w obrocie gospodarczym, prowadzenie spraw spornych, reprezentacja procesowa, inwestycje zagraniczne, zamówień publicznych,
doradztwo podatkowe, pracy, nieruchomości, upadłościowe i postępowanie naprawcze, budowlane, niemieckie, Unii Europejskiej
brak danych
1,75 mln PLN + 25 mln PLN
–
Energetyczne, podatkowe, spółek handlowych, samorządu terytorialnego, gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości, zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, upadłościowe i naprawcze, zamówień publicznych, ubezpieczenia majątkowe
400 – 900 PLN
15 mln PLN
–
Fuzje i przejęcia, reorganizacja przedsiębiorstw, spółek, nieruchomości, procesy sądowe i arbitrażowe, bankowe, finansowe, antymonopolowe, pracy, umów
brak danych
brak danych
–
Nieruchomości, handlowe, cywilne
Nieruchomości, konkurencji i antymonopolowe, procesy sądowe, gospodarcze, arbitraż
Spółek handlowych, rolne, budowlane, nieruchomości
Handlowe, korporacyjne, rynek kapitałowy i finansowy, transakcje kapitałowe, fuzje i przejęcia, instrumenty finansowe, przygotowanie inwestycji,
projekty infrastrukturalne, finansowanie projektów, konkurencji (antymonopolowe), nieuczciwa konkurencja, ochrona konsumenta, pracy,
autorskie, własność intelektualna, patenty, znaków towarowych, reklamy, spory, postępowania administracyjne, podatkowe, zamówień publicznych,
budowlane, obrót i zarządzanie nieruchomościami
Cywilne, gospodarcze, administracyjne, pracy, handlowe, podatkowe
40
| Ranking Kancelarii Prawniczych
> RZECZPOSPOLITA <
Kancelarie: adresy, prawnicy, praktyka
Poz.
w rankingu Pełna nazwa i forma prawna
Liczba
prawników
Adwokaci/
radcowie
prawni
Aplikanci
Inni
prawnicy
Pracownicy
S
za
p
www.nz.com.pl
[email protected]
12
8
4
–
19
80
www.pretor-kancelaria.pl
[email protected]
12
8
4
–
14
br
[email protected]
11
8
1
2
11
10
www.keller.pl
[email protected]
11
8
2
1
13
br
www.zanthier.com
[email protected]
11
8
2
1
15
br
www.zg.com.pl
[email protected]
10
8
1
1
13
br
www.kkpw.pl
[email protected]
20
7
10
3
29
śr
www.laszczuk.pl
[email protected]
20
7
11
2
35
br
www.dms.pl
[email protected]
19
7
6
6
24
br
www.grb.pl
[email protected]
18
7
6
5
19
br
www.oles.com.pl
[email protected]
18
7
7
4
24
br
www.porwisz.pl
[email protected]
18
7
9
2
21
br
www.labe.wspolnicy.com
[email protected]
17
7
5
5
20
br
www.ng.gda.pl
[email protected]
17
7
8
2
20
25
www.kopoczynski.pl
[email protected]
16
7
8
1
20
br
www.bnmadwokaci.pl
[email protected]
15
7
6
2
17
10
Szef i nazwiska wspólników/partnerów
Adres/telefon/faks
Strona www/e-mail
Radosław Nikiel, Andrzej Zacharzewski
30-034 Kraków
pl. Axentowicza 6
012 632 71 02
012 632 71 06
50-069 Wrocław
ul. Ofiar Oświęcimskich 7/13
071 343 47 63
071 344 68 29
80-285 Gdańsk
ul. Żeleńskiego 50A
058 555 72 90
058 555 05 63
50-106 Wrocław
ul. Rynek 7
071 781 84 70
071 372 39 50
61-758 Poznań
ul. Garbary 56
061 858 25 50
061 851 82 59
81-825 Sopot
ul. Abrahama 23
058 550 28 07
058 551 69 86
31-039 Kraków
ul. Dietla 50/12
012 431 05 99
012 422 52 96
00-073 Warszawa
pl. Piłsudskiego 2
022 351 00 67
022 351 00 68
00-103 Warszawa
ul. Królewska 16
022 339 54 00
022 339 54 01
30-017 Kraków
ul. Racławicka 58
012 630 97 55
012 630 97 65
30-243 Kraków
ul. Księcia Józefa 186
012 428 06 30
30-538 Kraków
ul. Parkowa 7
012 293 36 00
012 293 36 01
31-123 Kraków
ul. Krupnicza 3
012 429 12 57
012 429 25 21
80-886 Gdańsk
ul. Targ Drzewny 3/7
058 346 27 56
058 305 28 55
81-319 Gdynia
ul. Śląska 21
058 669 95 20
058 669 95 40
90-007 Łódź
pl. Komuny Paryskiej 1/1
042 636 27 27
94
Nikiel Zacharzewski Adwokaci
i Radcowie Prawni – spółka cywilna
94
Kancelaria Prawna Pretor – spółka cywilna Ryszard Berdyj, Jakub Berdyj, Agnieszka Godlewska, Małgorzata Kostrzewska,
Małgorzata Magiera, Witold Studziński, Adriana Trudzińska
96
Kancelaria Radców Prawnych
Igor Kępiński i Marcin Łopaciński
– spółka partnerska
Igor Kępiński, Marcin Łopaciński
96
KPG Keller Książek Grodzińska
Spółka Partnerska Adwokatów
Maria Keller, Bogusław Książek, Karolina Grodzińska
96
Von Zanthier Kancelaria Prawnicza
– spółka komandytowa
Henning von Zanthier
99
Kancelaria Radców Prawnych Żelaznowski Antoni Głowiński, Marek Żelaznowski
& Głowiński – spółka cywilna
100
Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór
– Adwokaci – spółka partnerska
Paweł Pucher, Janusz Kaczor, Agata Kaczor, Adam Klimczyk, Rafał Wypiór,
Radosław T. Skowron, Grzegorz Zawada
100
Łaszczuk i Wspólnicy
– spółka komandytowa
Maciej Łaszczuk, Jan Grygo, Andrzej Polimirski, Michał Siciarek,
Justyna Szpara
102
DeBenedetti Majewski Szcześniak
Kancelaria Prawnicza
– spółka komandytowa
Dariusz Szcześniak, Jarosław Majewski, Charles Davis DeBenedetti
103
Góralczyk Rychlicki Boroń Adwokaci
– spółka jawna
Piotr Boroń, Robert Rychlicki, Krzysztof Góralczyk
103
Kancelaria Radców Prawnych Oleś
& Rodzynkiewicz – spółka komandytowa
Wiesław Oleś, Mateusz Rodzynkiewicz
103
Porwisz i Partnerzy – Adwokaci
i Radcowie Prawni – spółka partnerska
Roman K. Porwisz, Kazimierz Gródek, Maciej Potoczny, Andrzej Przewrocki,
Lucyna Dygas
106
Labe i Wspólnicy Kancelaria Radców
Prawnych i Adwokatów – spółka jawna
Krzysztof Labe, Andrzej Rysiak, Tomasz Korpusiński,
Katarzyna Michalik-Studnicka, Mirosław Wójcik
106
Nowosielski, Gotkowicz i Partnerzy
– Adwokaci i Radcy Prawni
– spółka partnerska
Roman Nowosielski, Bogusław Gotkowicz, Monika Tarnowska
108
Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kopoczyński
– kancelaria indywidualna
Tomasz Kopoczyński
109
Brzezińska Narolski Mariański Adwokaci
– spółka cywilna
Mirosław Narolski, Dorota Brzezińska-Grabarczyk, Adam Mariański
cy
> RZECZPOSPOLITA <
Ranking Kancelarii Prawniczych |
41
Stawka
za godzinę
pracy prawnika
Ubezpieczenie
Udział w międzynarodowej sieci
80 – 120 EUR
brak danych
Association of European Lawyers
Bankowe, finansowe, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, inwestycje kapitałowe, fuzje i przejęcia, specjalne strefy
ekonomiczne, nieruchomości, reprywatyzacja, handlowe
brak danych
1,2 mln PLN
–
Gospodarcze, korporacyjne, spory sądowe i arbitrażowe, bankowe, nieruchomości, papiery wartościowe
100 – 400 PLN
2,1 mln EUR
–
brak danych
3 mln PLN
–
Cywilne, handlowe, gospodarcze, spory sądowe (cywilne, gospodarcze), arbitraż i mediacja, kontrakty handlowe, korporacyjne, łączenia i przejęcia,
nieruchomości, celne, dewizowe, administracyjne w zakresie obsługi jednostek samorządów terytorialnych, spółdzielcze, farmaceutyczne,
upadłościowe i naprawcze, morskie i przewozowe, własności intelektualnej, sportowe, pracy i zbiorowe prawo pracy, zamówień publicznych,
ochrony konkurencji i konsumentów
Obsługa korporacyjna, gospodarcze, inwestycji zagranicznych, spółek, handlowe, umów w obrocie gospodarczym, fuzje i przejęcia, transportowe,
budowlane, cywilne, pracy, obrotu nieruchomościami, ubezpieczeń, administracyjne, rolne, nowych technologii
brak danych
4 mln PLN
–
Gospodarcze, doradztwo prawne przy podejmowaniu inwestycji, zaakładaniu spółek w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec, nieruchomości,
budowlane, reprezentowanie w procesach sądowych (cywilne, gospodarcze, administracyjne), prowadzenie w Polsce i Niemczech postępowania
zmierzającego do uznania zagranicznych tytułów egzekucyjnych, ochrony środowiska
brak danych
15 mln PLN
–
Spółek handlowych, upadłościowe, pracy, własności intelektualnej, procesowe, windykacja należności, cywilne, w tym umów, Unii Europejskiej,
przewozowe, zamówień publicznych, energetyczne, podatkowe materialne i postępowanie podatkowe, administracyjne
średnio 130 EUR
5,5 mln EUR
Legal Skills European Business Lawyers
Nieruchomości, inwestycje, budowlane, spółek, własności intelektualnej, pracy
brak danych
brak danych
–
Obrotu nieruchomościami, własności intelektualnej i nowych technologii, podatkowe, spory sądowe (cywilne, gospodarcze), arbitraż, Unii Europejskiej,
spółek, konkurencji, fuzje i przejęcia, pracy
brak danych
10 mln EUR
Globalaw
Handlowe, cywilne, obrotu instrumentami finansowymi, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, karne, karne skarbowe, ubezpieczeniowe,
bankowe, ochrony konkurencji i konsumentów, własności intelektualnej, upadłościowe i naprawcze, administracyjne, zastępstwo prawne
brak danych
3 mln PLN
–
Nieruchomości, obsługa procesów inwestycyjnych, reprywatyzacja, handlowe, spory cywilne, administracyjne i postępowanie sądowe administracyjne,
upadłościowe, naprawcze, pracy
brak danych
brak danych
–
Wprowadzanie spółek na giełdę, rynki kapitałowe, papiery wartościowe, fuzje i przejęcia, restrukturyzacja, prywatyzacja, spółek, handlowe, podatkowe
brak danych
brak danych
–
Kompleksowa obsługa przedsiębiorców, spółek, handlowe, podatkowe, obsługa prawna inwestycji, doradztwo w zakresie inwestycji zagranicznych w Polsce,
spory sądowe
brak danych
22,3 mln PLN
–
Cywilne, gospodarcze, nieruchomości, administracyjne, podatkowe, procesowe
250 – 800 PLN
brak danych
Iuris Link
Reprywatyzacyjne, ochrona dóbr osobistych, prasowe, zamówień publicznych, spory sądowe, cywilne, nieruchomości, administracyjne
i postępowanie sądowo-administracyjne, autorskie, własności przemysłowej, spółek handlowych, upadłościowe i naprawcze, telekomunikacyjne, karne,
karne gospodarcze
brak danych
3,25 mln PLN
–
Gospodarcze, autorskie, prasowe, spółek, sportowe, morskie, ochrona dóbr osobistych, prawna obsługa windykacji
100 – 500 PLN
2,75 mln PLN
–
Podatkowe, nieruchomości, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, procesy sądowe, arbitraż, farmaceutyczne, pracy, ubezpieczeń, spółek, handlowe
Preferowany zakres świadczeń
42
| Ranking Kancelarii Prawniczych
> RZECZPOSPOLITA <
Kancelarie: adresy, prawnicy, praktyka
Poz.
w rankingu Pełna nazwa i forma prawna
109
109
109
113
113
113
116
116
118
119
119
121
122
122
124
125
Meissner & Partnerzy Radcowie Prawni
– spółka partnerska
Szef i nazwiska wspólników/partnerów
Kazimierz Meissner, Witold Meissner, Anna Pułka, Ewa Korusiewicz,
Magdalena Meissner, Anna Olearska
Adres/telefon/faks
45-372 Opole
ul. Kośnego 62
077 453 73 21
077 454 31 39
Strażeccy i Wspólnicy
Adam Strażecki, Bogdan Strażecki, Ewa Strażecka, Robert Jaliński,
40-014 Katowice
Zbigniew Łebecki, Tomasz Jędrzejczyk,
ul. Mariacka 17
Spółka Komandytowa Adwokatów,
Radców Prawnych i Doradców
Doradcy i Konsultanci sp. z o.o. w Warszawie
032 251 49 17
032 202 51 57
Tetkowski i Roguski – Radcowie Prawni Mirosław Tetkowski, Dariusz Śniegocki, Robert Roguski
00-057 Warszawa
pl. Dąbrowskiego 1
– spółka partnerska
022 333 71 68
022 333 71 69
Kuczek Maruta i Wspólnicy Kancelaria
Beata Kuczek-Maruta, Marcin Maruta, Wojciech Kaliński, Michał Barta,
30-004 Kraków
Bartłomiej Wachta
al. Słowackiego 64
Radców Prawnych – spółka jawna
012 634 15 35
012 634 17 50
Skoczyński Wachowiak Strykowski
Tomasz Skoczyński, Bartosz Wachowiak, Kosma Strykowski
61-765 Poznań
ul. Kramarska 13
Kancelaria Radców Prawnych
– spółka partnerska
061 851 32 16
061 852 58 68
Przemysław Maciak, Tomasz Sójka, Rafał Sikorski, Michał Łagoda,
60-605 Poznań
Sójka & Maciak Adwokaci
– spółka komandytowa
Elżbieta Borys, Ewa Cyrson-Sójka
ul. Litewska 3/1
061 848 19 09
061 848 15 39
Kancelaria Adwokacka Piotr Kuliński,
Piotr Kuliński, Joanna Jaczewska-Zimińska, Dorota Kulińska, Grzegorz Wlazło 00-950 Warszawa
Joanna Jaczewska-Zimińska,
ul. Marszałkowska 18/8
Dorota Kulińska – spółka komandytowa
022 622 36 30
022 625 34 64
Woźniak Kocur – spółka jawna
Michał Kocur, Grzegorz Woźniak
02-370 Warszawa
ul. Białobrzeska 15/57
022 609 08 40
022 609 09 10
Gregorowicz-Ziemba Krakowiak
Krystyna Gregorowicz-Ziemba, Janusz Krakowiak, Krzysztof Gąsiorowski
00-893 Warszawa
Gąsiorowski Kancelaria Prawna
ul. Ogrodowa 1A
– spółka jawna
022 620 70 75
022 652 39 58
Kancelaria Radców Prawnych Gratus
Anna Bogdanis, Marek Grabowski, Joanna Gibas – Kobierecka,
81-706 Sopot
– spółka cywilna
Magdalena Witkowska, Ryszard Kaczyński
ul. Czyżewskiego 8-10/1D
058 551 46 02
058 550 08 73
Kancelaria Radców Prawnych
Joanna Połetek-Żygas, Krzysztof Łączkowski
85-081 Bydgoszcz
Joanna Połetek-Żygas
ul. 20 Stycznia 1920 r. nr 7/4
i Krzysztof Łączkowski – spółka cywilna
052 322 42 78
052 322 44 78
53-421 Wrocław
Kancelaria Prawna Misztal, Onichimowski, Paweł Misztal, Maciej Onichimowski, Gwidon Włodarek,
ul. Gajowicka 95
Włodarek i Wspólnicy – spółka cywilna Agata Bobeł-Komarzańska
071 781 81 98
071 781 81 97
R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy
Rafał Olszewski, Jacek Tokarski
00-057 Warszawa
Kancelaria Prawnicza
pl. Dąbrowskiego 1
– spółka komandytowa
022 333 71 15
022 333 71 19
Kancelaria Prawna Renata Urowska
Renata Urowska, Ryszard Sowiński
60-527 Poznań
i Wspólnicy – spółka komandytowa
ul. Staszica 2/7
061 847 38 48
061 847 37 76
Kancelaria Prawna
Jacek Masiota, Aleksandra Bagieńska-Masiota, Anna Bagieńska-Zawłocka
61-761 Poznań
dr Jacek Masiota i Wspólnicy
ul. Żydowska 10/3
– spółka komandytowa
061 852 41 49
061 852 34 13
Waszczuk i Partnerzy Spółka Partnerska Bartosz Waszczuk, Andrzej Toll, Beata Kubacka-Płoskonka, Ewa Chlebowska 46-100 Namysłów
Radców Prawnych
ul. Partyzantów 1
077 410 34 61
Liczba
prawników
Adwokaci/
radcowie
prawni
Aplikanci
Inni
prawnicy
Pracownicy
S
za
p
www.meissner.com.pl
[email protected]
15
7
6
2
20
br
www.arpid.pl
[email protected]
15
7
5
3
18
10
www.tetkowski.com.pl
[email protected]
15
7
4
4
17
15
www.kuczekmaruta.pl
[email protected]
13
7
5
1
19
25
www.sws.com.pl
[email protected]
13
7
5
1
18
br
www.sojka-maciak.com
[email protected]
13
7
5
1
20
50
[email protected]
-wlazlo.com.pl
12
7
2
3
15
br
www.wozniakkocur.com
12
7
2
3
15
br
www.gkglegal.pl
[email protected]
11
7
3
1
17
br
www.gratus.pl
[email protected]
10
7
2
1
11
10
[email protected]
10
7
2
1
13
śr
www.mowiw.pl
[email protected]
9
7
2
–
12
25
www.kancelariaprawnicza.com.pl
[email protected]
prawnicza.com.pl
21
6
7
8
25
br
www.urowska.com.pl
[email protected]
21
6
6
9
27
20
www.masiota.pl
[email protected]
18
6
6
6
20
20
www.waszczuk.pl
[email protected]
17
6
10
1
20
br
Strona www/e-mail
cy
> RZECZPOSPOLITA <
Ranking Kancelarii Prawniczych |
43
Stawka
za godzinę
pracy prawnika
Ubezpieczenie
Udział w międzynarodowej sieci
brak danych
2 mln EUR
–
Spółek, handlowe, podatkowe, procesowe (administracyjne, cywilne, administracyjne), nieruchomości, budowlane, energetyczne, pracy
i ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych, mediacje i negocjacje handlowe, antymonopolowe, konkurencji
100 – 450 PLN
2,75 mln PLN
–
Gospodarcze, handlowe, ubezpieczeniowe, przewozowe, podatkowe, karne skarbowe, procesowe cywilne
150 – 600 PLN
1 mln PLN
–
Handlowe, cywilne, ubezpieczeń, pracy, ochrony konkurencji i konsumentów, zamówień publicznych, budowlane, międzynarodowe prywatne, energetyczne,
własności intelektualnej i przemysłowe, autorskie, podatkowe, nowych technologii, mediów, telekomunikacji, spory sądowe
250 – 600 PLN
5 mln PLN
EuréseaU
Teleinformatyczne, zamówień publicznych, audyty prawne, obsługa prawna inwestorów zagranicznych
brak danych
5 mln PLN
–
Zamówień publicznych, energetyczne, telekomunikacyjne, obrotu nieruchomościami, budowlane
50 – 165 EUR
2,75 mln PLN
–
Spółek, europejskie, farmaceutyczne, papierów wartościowych, rynki kapitałowe, własności przemysłowej i intelektualnej, nowe technologie, Internet,
nieuczciwej konkurencji, administracyjne, doradztwo podatkowe, bankowe, spory sądowe, spory przed sadami arbitrażowymi, fuzje, przejęcia,
przekształcenia, ubezpieczeniowe, karne goospodarcze
brak danych
brak danych
–
brak danych
brak danych
–
Cywilne, gospodarcze, handlowe, nieruchomości, przygotowanie do wejścia na giełdę, rynki kapitałowe, papiery wartościowe, korporacyjne, łączenia,
przejęcia, przekształcenia, prywatyzacja, przygotowywanie i negocjowanie kontraktów handlowych, sporządzanie analiz prawnych podmiotów,
w tym w procedurze prywatyzacji spółek Skarbu Państwa, spory sądowe (cywilne, gospodarcze, rodzinne) i arbitrażowe, administracyjne, podatkowe,
reprezentacja procesowa
Spory sądowe i arbitrażowe, fuzje i przejęcia, spółek, własności intelektualnej, konkurencji, zamówień publicznych, nieruchomości
brak danych
250 tys. EUR każdy wspólnik
–
Gospodarcze, cywilne, farmaceutyczne, pracy, administracyjne, podatkowe, antymonopolowe, konkurencji, własności intelektualnej, zamówień publicznych,
rodzinne
100 – 500 PLN
350 tys. EUR każdy wspólnik
–
Cywilne, handlowe, pracy, spółdzielcze, budowlane, ochrony środowiska, zamówień publicznych, autorskie, administracyjne
średnio 350 PLN
100 tys. EUR każdy radca
–
Spory sądowe (cywilne, gospodarcze, administracyjne), arbitraż, spółek, handlowe, podatkowe, bankowe, finansowe, własności intelektualnej
i przemysłowej, autorskie, upadłościowe i naprawcze, konkurencji i antymonopolowe, pracy i ubezpieczeń społecznych, fuzje i przejęcia, restrukturyzacja,
prywatyzacja, zamówień publicznych, ubezpieczeniowe, technologie, media, telekomunikacja
250 – 400 PLN
8 mln PLN
–
Nieruchomości, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, informatyczne, kontrakty handlowe, korporacyjne, spory sądowe (cywilne, gospodarcze), pracy,
własności intelektualnej i przemysłowej, konkurencji i antymonopolowe
brak danych
brak danych
–
Przewozowe, transportowe, spedycja, podatkowe, celne, budowlane, nieruchomości, własności intelektualnej, konkurencji,
antymonopolowe, pracy, spory sądowe
200 – 600 PLN
4,5 mln PLN
–
Podatkowe, celne, bankowe, medyczne, dewizowe, pracy, ubezpieczeń społecznych, spółek, własności intelektualnej, IT, konkurencji, antymonopolowe,
upadłościowe, budowlane i procesu inwestycyjnego, żywnościowe, ochrony środowiska, medyczne, windykacja, zastępstwo procesowe
200 – 350 PLN
2,75 mln PLN
–
Cywilne, spółek handlowych, upadłościowo-układowe, podatkowe, fuzje i przejęcia, sportowe, zamówień publicznych, reklamy i autorskie, administracyjne,
pracy, karne gospodarcze
brak danych
brak danych
–
Cywilne materialne i procesowe, handlowe, gospodarcze, pracy, bankowe, fuzje i przejęcia, nieruchomości, organizacja i finansowanie przedsięwzięć
inwestycyjnych, zamówień publicznych, upadłościowe i postępowanie naprawcze
Preferowany zakres świadczeń
44
| Ranking Kancelarii Prawniczych
> RZECZPOSPOLITA <
Kancelarie: adresy, prawnicy, praktyka
Poz.
w rankingu Pełna nazwa i forma prawna
126
127
127
129
129
129
129
129
134
135
136
136
136
139
139
141
Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy
– spółka komandytowa
Szef i nazwiska wspólników/partnerów
Mirosław Babiaczyk, Dariusz Skrocki, Maciej Olejniczak, Tomasz Deskiewicz
Adres/telefon/faks
60-608 Poznań
al. Wielkopolska 28
061 842 74 87
061 842 74 97
Kancelaria Radców Prawnych Jan Jasiński, Jan Jasiński, Jarosław Jatczak, Magdalena Lubbe
61-728 Poznań
ul. 3 Maja 47/2
Jarosław Jatczak, Magdalena Lubbe
– spółka cywilna
061 859 58 00
061 859 58 01
Peter Nielsen & Partners Law Office
Peter Taero Nielsen, Robert Kamionowski, Dariusz Obrępalski,
00-867 Warszawa
Jadwiga Czarnecka, Peter Nielsen & Partners Law Office sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 27
– spółka komandytowa
022 592 90 00
022 592 90 30
Firma Prawnicza Ceret,
Ewa Ceret, Joanna Grzywaczewska, Dominik Lubasz
90-428 Łódź
al. Kościuszki 52 lok. 2
Grzywaczewska, Lubasz Spółka
Partnerska Radców Prawnych
042 633 06 93
042 636 33 92
Kancelaria Radcy Prawnego
Grzegorz Podlasiewicz
33-100 Tarnów
ul. Krakowska 38/3
Grzegorz Podlasiewicz Radca Prawny
– Adwokat – kancelaria indywidualna
014 627 10 20
Kancelaria Radców Prawnych
Leszek Czarny, Wojciech Budny, Ryszard Czarny
02-605 Warszawa
Leszek Czarny, Wojciech Budny
ul. Ursynowska 62
i Wspólnicy – spółka komandytowa
022 844 88 54
022 844 55 55
Malinowski, Płachta
Piotr Malinowski, Piotr Płachta
02-606 Warszawa
i Wspólnicy Radcowie Prawni
ul. A.E. Odyńca 35
– spółka partnerska
022 621 40 70
022 621 31 68
Kancelaria Adwokacka Piotrowski
Andrzej Piotrowski, Marek Stepułajtys, Krzysztof Łazowski
90-441 Łódź
Stepułajtys Łazowski – spółka cywilna
al. Kościuszki 99/9
042 636 18 62
042 636 90 39
Domański i Wspólnicy
Jacek Domański, Robert Ignatiuk, Anna Grzesznik-Matla, Krzysztof Kuczyński 80-718 Gdańsk
– spółka komandytowa
ul. Elbląska 135
058 308 73 45
058 308 73 29
Spółka Adwokatów Malicki i Wspólnicy Andrzej Malicki, Rafał Bałkowski, Artur Łata, Adam Bujacz
53-501 Wrocław
– spółka jawna
ul. Grabiszyńska 9
071 342 30 80
071 343 89 90
Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy Janusz Lassota, Joanna Lassota, Marcin Lassota, Bogna Wais-Przybyło,
35-032 Rzeszów
– spółka partnerska
Bartosz Mager
ul. Zamkowa 2/2
017 850 60 77
017 859 60 79
00-640 Warszawa
Prof. Marek Wierzbowski Radcowie Prawni Marek Wierzbowski, Marcin Marczuk
ul. Mokotowska 15A
– spółka partnerska
022 312 41 10
022 312 41 12
Piłat i Partnerzy Kancelaria Prawnicza
Ewa Piłat, Tadeusz Piłat
04-820 Warszawa
– spółka partnerska
ul. Wilgi 66
022 615 62 92
022 696 83 65
Kubik, Sawczuk-Paluch, Stańdo,
Elżbieta Kubik, Maria Sawczuk-Paluch, Zbigniew Stańdo,
45-716 Opole
Wyszatkiewicz – Kancelaria Radców
Michał Wyszatkiewicz
ul. Spychalskiego 13
Prawnych Jurysta – spółka cywilna
077 402 41 15
077 402 41 17
Wojnarscy, Lubowski i Seweryn
Marcel Lubowski, Piotr Wojnarski, Izabela Unzeitig-Wojnarska, Michał Seweryn 31-530 Kraków
Kancelaria Radców Prawnych
ul. gen. Dwernickiego 6/4
– spółka jawna
012 426 22 20
012 426 22 21
Estudio Juridico Serrano Internacional
Maria Ruiz Lopez, Gonzalo Lopez-Cobo, Jose Maria Santo Tomas,
00-586 Warszawa
– spółka cywilna
Jaime Alvarez de Leon
ul. Flory 9 lok. 6
022 331 23 20
022 331 23 21
Liczba
prawników
Adwokaci/
radcowie
prawni
Aplikanci
Inni
prawnicy
Pracownicy
St
za
pr
www.bsiw.pl
[email protected]
16
6
5
5
21
30
www.4j.pl
[email protected]
15
6
6
2
23
br
www.pnplaw.pl
[email protected]
15
6
4
5
25
br
www.firmaprawnicza.pl
[email protected]
firmaprawnicza.pl
14
6
7
1
18
br
www.kancelaria-prawna.info.pl
[email protected]
14
6
5
3
22
15
www.czarny-budny.pl
[email protected]
14
6
3
5
17
br
www.mpiw.pl
[email protected]
14
6
4
4
18
br
www.adwokat-lodz.pl
[email protected]
14
6
6
2
15
br
www.kpdi.pl
[email protected]
13
6
4
3
17
br
www.consensus.wroc.pl
[email protected]
12
6
5
1
13
10
www.lassota.pl
[email protected]
11
6
5
–
11
br
[email protected]
11
6
3
2
19
30
[email protected]
11
6
5
–
13
br
[email protected]
10
6
4
–
11
br
www.wlis.pl
[email protected]
[email protected]
10
6
4
–
11
br
www.serrano.pl
[email protected]
9
6
2
2
11
br
Strona www/e-mail
cy
> RZECZPOSPOLITA <
Ranking Kancelarii Prawniczych |
45
Stawka
za godzinę
pracy prawnika
Ubezpieczenie
Udział w międzynarodowej sieci
300 – 400 PLN
8 mln PLN
Lexlink
Cywilne, obrotu nieruchomościami, spółek, handlowe, pracy, podatkowe, energetyczne, postępowanie cywilne, zamówień publicznych, budowlane
brak danych
4 mln PLN + 300 tys. EUR
–
Administracyjne, spółek, doradztwo korporacyjne, fuzje i przejęcia, upadłościowe i naprawcze, cywilne materialne i procesowe, podatkowe, finansowe,
pracy, obrotu nieruchomościami, obrót prawny z zagranicą, europejskie, własności intelektualnej, medyczne, zamówień publicznych, ubezpieczeń
brak danych
9 mln PLN
Eurolegal, YLEP
Obrotu nieruchomościami, budowlane, pracy, HR, inwestorzy zagraniczni, fuzje i przejęcia, doradztwo dla spółek giełdowych
brak danych
4,3 mln PLN
–
Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, gospodarcze, prospekty emisyjne, cywilne, ubezpieczeniowe, pracy, zwalczania nieuczciwej konkurencji,
reklamy, konsumenckie, autorskie, nowych mediów, pracy, zbiorowe prawo pracy, własności przemysłowej
150 PLN
1,6 mln PLN
–
Obsługa prawna przedsięwzięć gospodarczych, obrót wierzytelnościami, korporacyjne, fuzje i przejęcia, restrukturyzacyjne, przekształcenia podmiotów
gospodarczych, własności intelektualnej i przemysłowej
brak danych
brak danych
–
Handlowe, fuzje i przejęcia, cywilne, rynki kapitałowe
brak danych
700 tys. EUR
LawPact
Restrukturyzacja i bieżąca obsługa firm, konkurencji, telekomunikacyjne, energetyczne, własności intelektualnej, farmaceutyczne, gry i zakłady wzajemne,
ubezpieczeniowe, nieruchomości, zamówień publicznych
brak danych
brak danych
–
Ubezpieczeniowe, sprawy odszkodowawcze, błędy w sztuce lekarskiej, ochrona praw konsumentów, autorskie, rodzinne, gospodarcze
brak danych
1,5 mln PLN
Eurojuris
Gospodarcze, handlowe, cywilne, administracyjne, energetyczne, antymonopolowe, własności intelektualnej, zamówień publicznych
100 – 450 PLN
brak danych
–
Spory sądowe i arbitrażowe, sądowe sprawy karne i karne gospodarcze, handlowe, budowlane, nieruchomości, medyczne, własności przemysłowej,
upadłościowe i naprawcze, sportowe, zamówień publicznych
brak danych
brak danych
–
Cywilne, gospodarcze, własności intelektualnej, pracy
300 – 900 PLN
brak danych
–
Papierów wartościowych, rynki kapitałowe, finansowe, przejęcia, połączenia i przekształcenia spółek, programy motywacyjne dla kadry menedżerskiej,
administracyjne, konkurencji, antymonopolowe, bankowe, ubezpieczeniowe, energetyczne, telekomunikacyjne, spory sądowe, arbitraż
brak danych
100 tys. EUR dla każdego
prawnika
Polsko-Ukraińska Grupa Prawna
Gospodarcze, handlowe, spółek, upadłościowe, prywatyzacja i przekształcenia, cywilne, pracy, transport i spedycja,
obrót prawny polsko-ukraiński
brak danych
brak danych
–
Gospodarcze, spółek, podatkowe, cywilne, pracy, zamówień publicznych, energetyczne
brak danych
brak danych
–
Energetyczne, ubezpieczeń gospodarczych, zamówień publicznych, gospodarcze, cywilne, antymonopolowe, lokalowe, nieruchomości
brak danych
brak danych
Estudio Juridico Serrano Internacional
Obsługa prawna hiszpańskich podmiotów w Polsce i polskich w Hiszpanii, spółek, handlowe, nieruchomości, pracy
Preferowany zakres świadczeń
46
| Ranking Kancelarii Prawniczych
> RZECZPOSPOLITA <
Kancelarie: adresy, prawnicy, praktyka
Poz.
w rankingu Pełna nazwa i forma prawna
Inni
prawnicy
Pracownicy
S
za
p
www.kkr-adwokaci.pl
[email protected]
8
6
1
1
9
br
[email protected]
8
6
2
–
8
br
www.rrolegal.com
8
6
2
1
13
br
www.kancelariaraven.pl
33
5
11
17
64
br
www.panfil.pl
[email protected]
22
5
6
11
65
25
www.tomczak.pl
[email protected]
21
5
16
–
27
br
www.kkip.pl
[email protected]
16
5
8
3
29
br
www.bramorski.pl
[email protected]
12
5
5
2
19
br
www.kntm.pl
[email protected]
12
5
6
1
14
br
www.kancelariawkk.pl
12
5
6
1
14
40
www.kancelariacrk.pl
[email protected]
11
5
5
1
12
br
www.fnf.pl
fraczyk&[email protected]
11
5
4
2
15
br
[email protected]
11
5
6
–
14
br
www.sobczyk.com.pl
[email protected]
10
5
2
3
11
br
[email protected]
10
5
4
1
11
br
www.gsw.com.pl
[email protected]
10
5
2
3
13
15
www.lichtprzeworska.com.pl
[email protected]
przeworska.com.pl
10
5
3
2
14
10
Aleksander Kappes, Krzysztof Kwiecień, Karol Różalski, Kamil Płachecki,
Jarosław Masłowski
90-130 Łódź
ul. Narutowicza 49/4
042 630 28 35
042 630 29 04
80-264 Gdańsk
ul. Grunwaldzka 135
058 341 56 31
058 342 66 04
00-867 Warszawa
al. Jana Pawła II 29
022 653 69 00
022 653 69 01
54-204 Wrocław
ul. Legnicka 56
071 790 22 17
02-637 Warszawa
ul. Miączyńska 44
022 489 34 60
022 489 34 50
00-252 Warszawa
ul. Podwale 3/9
022 339 65 00
022 339 65 01
52-314 Wrocław
ul. Wałbrzyska 43/1
071 799 97 60
50-130 Wrocław
ul. Rzeźnicza 32-33
071 346 70 70
071 346 70 90
40-077 Katowice
ul. Matejki 2
032 202 17 42
01-230 Warszawa
ul. Skierniewicka 10A
022 594 70 04
022 594 70 92
85-005 Bydgoszcz
ul. Gdańska 62
052 321 24 34
31-523 Kraków
ul. Moniuszki 19/1
012 422 86 34
012 422 86 12
15-095 Białystok
ul. M. C. Skłodowskiej 3
085 744 71 78
085 744 70 52
31-525 Kraków
ul. Zaleskiego 8/3b
012 410 54 10
012 411 53 98
40-048 Katowice
ul. Kościuszki 44/7
032 253 61 39
032 253 84 97
31-011 Kraków
pl. Szczepański 8
012 422 44 59
012 422 49 39
71-426 Szczecin
ul. Tuwima 27/1
091 431 16 66
091 431 16 68
142
Kancelaria Radców Prawnych Patron,
Jerzy Łopaciński, Wiesława Reszka
J. Łopaciński, W. Reszka – spółka cywilna
142
Richardson Rios Olechowski
Radcowie Prawni – spółka partnerska
145
Kancelaria Prawna Raven Krupa & Stańko Piotr Krupa, Sebastian Stańko, Kruk SA
– spółka komandytowa
146
Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil
i Partnerzy – spółka komandytowa
Maciej Marek Panfil, Paweł Śladowski, Rafał Strękowski, Michał Korgol,
Jacek Lichota
147
Tomczak i Partnerzy Spółka Adwokacka
– spółka partnerska
Michał Tomczak, Karolina Kocemba
148
Adwokaci i Radcowie Prawni Kuchta
i Partnerzy – spółka partnerska
Barbara Gawlikowska-Gierko, Stanisław Kuchta, Marcin Groński
149
BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach Krzysztof Bramorski, Maciej Szermach, Agata Okorowska
Okorowska Kancelaria Prawna
– spółka komandytowa
149
Kancelaria Radców Prawnych
Koza-Nessmann-Tajak-Mura
– spółka partnerska
Walosiński Kubicki Komosa Kancelaria
Radców Prawnych i Adwokata
– spółka partnerska
Wojciech Koza, Ewa Nessmann, Grzegorz Tajak, Grzegorz Mura
Kancelaria Radców Prawnych Chojnacki
Rościszewski Kranc i Partnerzy Radcy
Prawni i Adwokaci – spółka partnerska
Kancelaria Prawna Frączyk & Frączyk
– spółka jawna
Krzysztof Chojnacki, Michał Rościszewski, Tomasz Kranc, Anita Mielcarek,
Kamilla Nartowicz
152
Kramer, Łapiński, Oksentowicz,
Winarski i Wyszyński Firma Adwokacka
– spółka cywilna
Janusz Kramer, Michał Łapiński, Jan Oksentowicz, Jerzy Winarski,
Andrzej Wyszyński
155
A. Sobczyk i Współpracownicy
Kancelaria Radcy Prawnego
– kancelaria indywidualna
Arkadiusz Sobczyk
155
Kancelaria Radców Prawnych D. Malirz,
M. Wójtowicz i Wspólnicy
– spółka cywilna
Dariusz Malirz, Michał Wójtowicz, Wojciech Graniczka, Błażej Czech,
Bożena Łuczyńska
155
Gorazda, Świstuń, Wątroba
Marcin Gorazda, Monika Woźniak, Lesław Świstuń, Sławomir Wątroba,
i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Renata Warchoł-Lewicka
– spółka komandytowa
155
Kancelaria Radców Prawnych Licht
& Przeworska – spółka cywilna
152
Aplikanci
Strona www/e-mail
Kappes, Kwiecień, Różalski. Adwokaci,
Radcy Prawni – spółka partnerska
152
Adwokaci/
radcowie
prawni
Adres/telefon/faks
142
149
Liczba
prawników
Szef i nazwiska wspólników/partnerów
Nicholas Richardson, Roberto Rios, Wojciech Olechowski
Witold Walosiński, Wojciech Kubicki, Piotr Komosa, Adam Imiełowski
Marek Frączyk, Zbigniew Frączyk, Bartosz Frączyk
Alicja Przeworska, Bożena Licht
cy
> RZECZPOSPOLITA <
Ranking Kancelarii Prawniczych |
47
Stawka
za godzinę
pracy prawnika
Ubezpieczenie
Udział w międzynarodowej sieci
brak danych
4 mln PLN
–
Spółek, ogólna obsługa przedsiębiorców, gospodarcze, cywilne, podatkowe, administracyjne, pracy, własności intelektualnej, karne
brak danych
100 tys. EUR każdy radca
–
Handlowe, cywilne i procedura cywilna, pracy, zamówień publicznych, gospodarcze
brak danych
5 mln PLN
Lexwork International
Cywilne, nieruchomości, gospodarcze, handlowe
brak danych
500 tys. PLN
–
250 – 350 PLN
5,5 mln PLN
–
Procesy sądowe cywilne, postępowanie egzekucyjne, upadłościowe i naprawcze, doradztwo w projektach związanych z nabywaniem
i obsługą pakietów wierzytelności, w tym zwłaszcza projektów sekurytyzacyjnych, obsługa wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo,
pracy, kontraktowe, autorskie, ochrona konkurencji i konsumentów, ochrona danych osobowych
Windykacja należności, gospodarcze, cywilne, pracy, autorskie, konkurencji, zagadnienia dotyczące Internetu i obrotu elektronicznego
brak danych
brak danych
MSI Legal & Accounting Network Wordwide Nieruchomości, handlowe, fuzje i przejęcia, upadłościowe, naprawcze, cywilne i procedura cywilna
brak danych
5 mln PLN
–
Cywilne, gospodarcze, handlowe, karne, administracyjne, sądowe administracyjne
brak danych
15 mln PLN
–
Handlowe, spółek, podatkowe, fuzje i przejęcia, nieruchomości, pracy, własności intelektualnej i przemysłowej, postępowania sądowe
i arbitrażowe
brak danych
brak danych
–
Cywilne, gospodarcze, handlowe, upadłościowe, pracy
400 PLN
–
–
Telekomunikacyjne IT, teleinformatyczne, gospodarcze, handlowe, korporacyjne, cywilne, przekształcenia i fuzje, upadłościowe i likwidacji, inwestycyjne,
budowlane, własności intelektualnej, autorskie, pracy, ubezpieczeń, ochrony konkurencji i konsumentów, ochrony danych osobowych, karne,
prowadzenie sporów sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych i pracy
brak danych
350 tys. EUR każdy radca
prawny
–
Obsługa podmiotów gospodarczych, sprawy pracownicze, dochodzenie należności, sprawy rodzinne i małżeńskie, spory sądowe
brak danych
400 tys. PLN
–
Kontrakty handlowe, spory sądowe, zamówień publicznych, administracyjne, handlowe, upadłościowe i naprawcze
brak danych
250 tys. PLN każdy wspólnik
–
Podatkowe, karne, handlowe, cywilne, własności intelektualnej
brak danych
5 mln EUR
–
Pracy
brak danych
grupowe radców prawnych
250 tys EUR
–
Procesy sądowe (cywilne, gospodarcze, administracyjne), pracy i ubezpieczeń społecznych, spółek, handlowe, fuzje i przejęcia, restrukturyzacja,
prywatyzacja, nieruchomości, organizacja i finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, własności intelektualnej i przemysłowej, autorskie, przygotowanie
wejścia na giełdę, rynki kapitałowe, papiery wartościowe, podatkowe, zamówień publicznych
150 – 400 PLN
2,5 mln PLN
Warwick Legal Network Limited
Gospodarcze, autorskie, papierów wartościowych (publiczny obrót), podatkowe, zamówień publicznych, pracy, administracyjne, farmaceutyczne,
spory sądowe
100 – 350 PLN
każdy wspólnik 1 mln PLN
–
Cywilne, gospodarcze, spółek handlowych, wekslowe, przewozowe, pracy, budowlane, nieuczciwej konkurencji, windykacja należności,
kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, zamówień publicznych
Preferowany zakres świadczeń
48
| Ranking Kancelarii Prawniczych
> RZECZPOSPOLITA <
Kancelarie: adresy, prawnicy, praktyka
Poz.
w rankingu Pełna nazwa i forma prawna
Adwokaci/
radcowie
prawni
Aplikanci
Inni
prawnicy
Pracownicy
S
za
p
www.pawelczyk-szura.com.pl
[email protected]
10
5
3
2
10
br
www.stocker.com.pl
[email protected]
10
5
4
1
11
br
www.kbpp.pl
9
5
2
2
9
25
www.jarzpartner.pl
[email protected]
9
5
4
–
12
30
www.falcoipelczynski.pl
[email protected]
8
5
3
–
11
br
www.jakubowski-pluta.pl
[email protected]
8
5
1
2
12
br
www.biuraprawne.pl
[email protected]
8
5
3
–
8
25
www.kkslegal.pl
[email protected]
8
5
1
2
10
40
www.lbw.pl
[email protected]
8
5
3
–
10
br
www.kancelariasc.pl
[email protected]
8
5
2
1
11
br
www.prawnicy.szczecin.pl
[email protected]
6
5
–
1
8
br
www.mmwlaw.eu
[email protected]
18
4
8
6
19
30
www.jip.pl
[email protected]
14
4
7
3
15
br
www.kancelaria-kp.pl
14
4
6
4
16
18
www.kww.pl
[email protected]
14
4
7
3
16
br
www.adwokaci-smk.pl
14
4
8
2
20
br
Adres/telefon/faks
Strona www/e-mail
Mirosław Pawełczyk, Ewa Szura
40-096 Katowice
ul. 3 Maja 24/4
032 253 84 40
032 608 70 50
35-060 Rzeszów
ul. Słowackiego 20
017 852 96 80
017 862 57 54
50-038 Wrocław
ul. Kościuszki 14
0 71 342 50 55
071 799 45 30
61-772 Poznań
Stary Rynek 81
061 852 26 10
061 852 76 36
70-437 Szczecin
ul. Jagiellońska 87/4
091 434 61 26
091 488 09 50
00-357 Warszawa
ul. Nowy Świat 64
022 826 56 46
022 826 64 83
40-082 Katowice
ul. Sobieskiego 8A/2
032 253 74 96
032 253 05 54
00-680 Warszawa
ul. Żurawia 45
022 594 23 23
022 594 23 24
00-124 Warszawa
al. Jana Pawła II 12
022 627 41 76
022 627 41 79
00-582 Warszawa
al. J. Ch. Szucha 8
022 621 25 52
022 621 25 43
70-213 Szczecin
ul. Owocowa 4b/4
091 421 01 21
02-607 Warszawa
al. Jana Czeczota 6
022 745 71 35
022 745 71 36
00-697 Warszawa
Al. Jerozolimskie 55 lok. 5
022 625 33 55
022 625 34 44
54-438 Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 52D
071 791 60 90
071 791 60 94
40-079 Katowice
ul. Gliwicka 10
032 781 46 80
032 781 46 81
40-951 Katowice
ul. Mickiewicza 15
032 200 83 21
032 200 83 22
155
Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców
Prawnych – spółka partnerska
155
Kancelaria Radców Prawnych Stöcker,
Bolesław Stöcker, Krystyna Stöcker, Marek Kimak, Sylwia Kimak,
Kimak i Wspólnicy – spółka komandytowa Halina Szydełko
161
Kancelaria Prawna Budnik,
Posnow i Partnerzy – spółka partnerska
Krzysztof Budnik, Dominik Hunek, Włodzimierz Posnow,
Małgorzata Posnow-Wurm
161
Kancelaria Prawna dr Marek Jarzyński
& Kornel Novak – spółka cywilna
Marek Jarzyński, Grażyna Kalinowska-Jarzyńska
163
Falco i Pełczyński Adwokaci
– spółka cywilna
Tomasz Falco, Stanisław Pełczyński
163
Jakubowski Pluta i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych
– spółka partnerska
Janusz Jakubowski, Krzysztof Pluta, Tomasz Nawrot
163
Koehler Rak Kurowski Biura Prawne
– spółka jawna
Paweł Koehler, Andrzej Rak, Mariusz Kurowski
163
Kunert, Kożuszko, Sanak
Kancelaria Prawna KKS Legal
– spółka komandytowa
Tomasz Sanak, Witold Kunert, Olga Kożuszko-Pawełas
163
Łepkowski, Boszko i Wspólnicy
– Firma Adwokacka – spółka partnerska
Krzysztof Boszko, Elżbieta Cendrowska, Hubert Kosiński, Antoni Łepkowski,
Adam Sadziński
163
Kancelaria Adwokacka
Wołodkiewicz-Jacyna, Zarębińska,
Zawadzki – spółka cywilna
Ewa Wołodkiewicz-Jacyna, Sawa Zarębińska, Rafał Zawadzki
169
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Urszula Strzyżewska, Maria Szyksznian, Andrzej Juzwa, Tomasz Ogrodnik,
U. Strzyżewska M. Szyksznian A. Juzwa
Anna Bugaj-Bek
T. Ogrodnik A. Bugaj-Bek – spółka cywilna
Paweł Małkowski, Tomasz Matczuk, Piotr Wieczorek
Małkowski Matczuk Wieczorek
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
– spółka jawna
170
Liczba
prawników
Szef i nazwiska wspólników/partnerów
171
Kancelaria Radców Prawnych Jakubisiak Marcin Jakubisiak, Marek Pałtynowicz
i Pałtynowicz – spółłka cywilna
171
Kancelaria Radców Prawnych Kołodziej, Waldemar Kołodziej, Mariusz Pinkosz, Wojciech Normand,
Pinkosz i Wspólnicy – spółka komandytowa Izabela Skonieczna-Powałka, Dariusz Szczepański
171
Kubisa, Banasik, Wencka i Partnerzy
– Spółka Radców Prawnych
– spółka partnerska
Wojciech Kubisa, Ewa Banasik, Barbara Wencka, Bogusław Lebelt
171
Synoradzki Bentkowska
i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
– spółka partnerska
Magdalena Bentkowska-Kiczor, Michał Synoradzki, Tomasz Turek,
Katarzyma Balcer
cy
> RZECZPOSPOLITA <
Ranking Kancelarii Prawniczych |
49
Stawka
za godzinę
pracy prawnika
Ubezpieczenie
Udział w międzynarodowej sieci
brak danych
2 mln PLN
–
Handlowe, gospodarcze, konkurencji, antymonopolowe, korporacyjne, cywilne, spory sądowe (cywilne, gospodarcze), pracy
brak danych
brak danych
–
Cywilne, gospodarcze, spółek, handlowe, fuzje i przejęcia, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości, procesy sądowe, administracyjne,
ochrony środowiska, zamówień publicznych, podatkowe
250 – 400 PLN
250 tys. PLN każdy adwokat
–
Obsługa podmiotów i transakcji goospodarczych, spółek, komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw, procesy sądowe, fuzje i przejęcia, bankowe,
obsługa prawna transakcji związanych z nieruchomościami, obrona w sprawach karnych, windykacja należności, energetyczne, zamówień publicznych,
upadłościowe
300 – 600 PLN
1,05 mln PLN każdy radca
prawny i adwokat
Eurolegal
Cywilne i procedura cywilna, spółek, handlowe, procesowe, podatkowe, gospodarka nieruchomościami, spory sądowe i egzekucja,
fuzje i przejęcia podmiotów gospodarczych, autorskie, własności intelektualnej i przemysłowej, pracy i ubezpieczeń społecznych, mediacje
i negocjacje handlowe, administracyjne, antymonopolowe, budowlane, prywatyzacyjne, odpowiedzialność karna podmiotów gospodarczych
brak danych
brak danych
–
Gospodarcze, cywilne, karne, spory sądowe
brak danych
brak danych
Iusful European Legal Network,
Consilium Iuris EWIV
Autorskie, prasowe, reklamy, ochrona dóbr osobistych, gospodarcze, procesy sądowe (cywilne, gospodarcze)
250 – 500 PLN
3 mln PLN
INTERLEGAL Network
Gospodarcze, karne, pracy, spółek, podatkowe, nieruchomości, znaki towarowe, ochrony konkurencji
400 PLN
brak danych
Pannone Law Group
Spółek, fuzje i przejęcia, podatkowe, nieruchomości
brak danych
brak danych
Interleges
Procesy sądowe (cywilne, karne, gospodarcze, administracyjne), arbitraż, spółek, handlowe, bankowe, finansowe, nieruchomości,
organizacja i finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, rynki kapitałowe, papiery wartościowe, zamówień publicznych, upadłościowe
i postępowanie naprawcze
brak danych
brak danych
–
Nieruchomości, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, spory sądowe (cywilne, gospodarcze), arbitraż, kontrakty handlowe, korporacyjne,
łączenia i przejęcia, prywatyzacja, restrukturyzacja, farmaceutyczne, karne, rodzinne
brak danych
brak danych
–
Handlowe, cywilne, pracy, karne, ubezpieczeniowe
300 – 450 PLN
brak danych
–
Rynek kapitałowy, fundusze inwestycyjne, nieruchomości, fuzje i przejęcia, własność intelektualna i przemysłowa, pracy, ubezpieczenia
i otwarte fundusze emerytalne
brak danych
10 mln PLN
A-law Advocaten, Antwerpia, Belgia
Handlowe, procesowe, ubezpieczeń, cywilne, nieruchomości
180 – 250 PLN
brak danych
Silesia
Gospodarcze, cywilne handlowe, upadłościowe, kompleksowa obsługa prawna inwestycji budowlanych, instrumentów finansowych
brak danych
400 tys. EUR
–
Cywilne, handlowe, gospodarcze, finansowe, podatkowe, zamówień publicznych, procesowe, spadkowe, pracy i ubezpieczeń społecznych, medyczne,
obrotu wierzytelnościami, upadłościowe i naprawcze, administracyjne, tworzenie i przekształcanie spółek
brak danych
8 mln PLN
–
Spółek, handlowe, finansowe, spory sądowe, karne, cywilne, administracyjne, spółdzielcze, ubezpieczeń społecznych, mediacje i negocjacje handlowe,
windykacja należności
Preferowany zakres świadczeń
50
| Ranking Kancelarii Prawniczych
> RZECZPOSPOLITA <
Kancelarie: adresy, prawnicy, praktyka
Poz.
w rankingu Pełna nazwa i forma prawna
Adwokaci/
radcowie
prawni
Aplikanci
Inni
prawnicy
Pracownicy
S
za
p
www.sobol.com.pl
[email protected]
13
4
4
5
19
br
www.mpradcy.pl
[email protected]
13
4
4
5
15
15
www.legeartis.net
[email protected]
12
4
7
1
12
15
www.tc.net.pl
11
4
4
3
14
80
www.bbk-radcowie.pl
[email protected]
10
4
4
2
11
br
www.cottyn-lecoutre.eu
10
4
3
3
17
br
www.jamorski.pl
10
4
5
1
11
br
www.milczarek.pl
[email protected]
9
4
3
2
11
45
www.infoprawnik.pl
[email protected]
8
4
3
1
10
50
www.g-r-w.pl
[email protected]
8
4
3
1
13
br
www.jwlp.pl
[email protected]
8
4
3
1
10
br
www.kst.pl
[email protected]
8
4
4
–
9
br
[email protected]
8
4
3
1
9
br
www.kancelaria.pl
[email protected]
7
4
3
–
10
br
www.kancelaria-lsp.pl
[email protected]
7
4
3
–
8
br
www.prr.pl
[email protected]
7
4
3
–
11
30
Adres/telefon/faks
Strona www/e-mail
02-017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A
022 438 88 08
022 438 87 07
44-100 Gliwice
ul. Kościuszki 22/1
032 231 29 82
032 335 12 22
90-448 Łódź
ul. Żwirki 1C lok. 1
042 256 88 77
042 256 88 78
31-136 Kraków
ul. Sobieskiego 3/5
012 631 05 85
012 633 15 98
97-500 Radomsko
ul. Komuny Paryskiej 3/5
044 685 22 55
044 738 14 06
00-519 Warszawa
ul. Wspólna 35 lok. 19
022 380 33 30
022 380 33 31
30-415 Kraków
ul. Wadowicka 6D
012 291 41 91
012 296 46 40
02-520 Warszawa
ul. Wiśniowa 40B/5
022 542 41 28
022 542 41 30
65-001 Zielona Góra
al. Niepodległości 26/7
068 455 66 20
068 444 66 06
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Krzywoustego 1/3
095 733 67 20
095 733 67 21
31-103 Kraków
ul. Zwierzyniecka 17/5
012 422 10 04
012 422 18 83
61-841 Poznań
pl. Kolegiacki 2
061 855 70 80
061 851 92 93
41-800 Zabrze
ul. Wolności 337
032 271 57 47
032 271 31 45
31-044 Kraków
ul. Grodzka 60
012 421 93 47
012 292 09 81
10-109 Olsztyn
ul. M. C. Skłodowskiej 12A/9
089 527 33 66
80-389 Gdańsk
ul. Szeroka 11/13 lok. 8
058 307 51 27
058 307 51 33
175
Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty
Sobol – kancelaria indywidualna
Małgorzata Sobol
175
Młynarczyk, Puchała Kancelaria Radców
Prawnych – spółka partnerska
Tomasz Młynarczyk, Witold Puchała, Rafał Wróbel
177
Kancelaria Radcy Prawnego Lege Artis
– kancelaria indywidualna
Krzysztof Szydłowski
178
Tomasik, Chabasiewicz i Wspólnicy
– spółka komandytowa
Mariusz Tomasik, Wojciech Chabasiewicz, Jan Kosch
179
Bąbol, Bzowski, Klimek Kancelaria
Radców Prawnych – spółka partnerska
Mariusz Bąbol, Paweł Bzowski, Urszula Klimek
179
Cottyn Lecoutre Barbasiewicz
Adam Barbasiewicz, Izabella Łyś-Gorzkowska, Wojciech Dziomdziora
i Łyś-Gorzkowska – spółka komandytowa
179
Jamorski, Austyn, Pelc i Partnerzy
– spółka partnerska
Paweł Jamorski, Joanna Austyn, Barbara Pelc
182
Kancelaria Prawna Marcin Milczarek
i Wspólnicy – spółka komandytowa
Marcin Milczarek, Małgorzata Cichosz-Prokopczyk, Piotr Pruś
183
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Renata Baczańska, Hubert Szarata
Baczańska, Szarata – spółka partnerska
183
Górecki Radziejewski Wiśniewski
– Adwokaci, Radcowie Prawni
i Doradcy Podatkowi – spółka cywilna
183
JWLP J. Wilk Adwokaci Radcowie Prawni Jacek Wilk, Magdalena Kotowicz
– spółka komandytowa
183
Kancelaria Prawna Kurkiewicz Siejak Tritt Janusz Siejak, Arkadiusz Kurkiewicz, Szymon Tritt, Jacek Szukalski
– spółka komandytowa
183
Machcińska – Kancelaria Radców
Prawnych – spółka partnerska
188
Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Adam M. Kozłowski, Monika Kozłowska, Anna Pisarkiewicz-Firek
Pisarkiewicz-Firek – spółka jawna
188
Kancelaria Radców Prawnych
Lewandowski, Siergiej, Piątkowski
i Godlewski – spółka cywilna
Pieńkowski, Rochowicz,
Ruczyński Adwokaci i Radcowie Prawni
– spółka partnerska
188
Liczba
prawników
Szef i nazwiska wspólników/partnerów
Marek Górecki, Leszek Radziejewski, Artur Wiśniewski
Beata Machcińska, Beata Zając
Robert Lewandowski, Karol Siergiej, Piotr Piątkowski, Paweł Godlewski
Jarosław Pieńkowski, Jacek Rochowicz, Krzysztof Ruczyński
cy
> RZECZPOSPOLITA <
Ranking Kancelarii Prawniczych |
51
Stawka
za godzinę
pracy prawnika
Ubezpieczenie
Udział w międzynarodowej sieci
brak danych
brak danych
–
Obsługa prawna obrotu nieruchomościami, cywilne, spółek handlowych, administracyjne, pracy, pomoc osobom fizycznym, procesowe
150 – 350 PLN
brak danych
–
Cywilne, handlowe, pracy, papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych, prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, przekształcenia
i fuzje podmiotów gospodarczych, energetyczne, budowlane, administracyjne, bankowe, finansowe, podatkowe, gospodarka gruntami,
obrót nieruchomościami, finansowanie inwestycji, upadłościowe i naprawcze, spory sądowe
150 – 400 PLN
4,25 mln PLN
–
Podatkowe, zamówień publicznych, farmaceutyczne, energetyczne, przewozowe, kompleksowa obsługa przedsiębiorców
80 – 140 EUR
350 tys. EUR
–
Korporacyjne, papierów wartościowych, obrotu nieruchomościami
brak danych
brak danych
Eurojuris
Gospodarcze, restrukturyzacja, tworzenie, przekształcanie spółek, cywilne, wekslowe, czekowe, bankowe, karne, karne gospodarcze,
obrotu nieruchomościami, pomoc prawna w sprawach spornych obejmująca negocjacje, arbitraż, zastępstwo procesowe
brak danych
brak danych
Cottyn Lecoutre
Kultury, mediów, własności intelektualnej, nieruchomości, korporacyjne, prowadzenie postępowań spornych, administracyjne, zamówień publicznych,
podatkowe, upadłościowe
brak danych
3 mln PLN
–
Cywilne, gospodarcze, giełdowe, papierów wartościowych, umów, spółek, zamówień publicznych, antymonopolowe, nieuczciwej konkurencjji,
własności intelektualnej, restrukturyzacji, finansowania przedsięwzięć gospodarczych, Internet, pracy, ochrony środowiska, ubezpieczeń, nieruchomości,
administracyjne, upadłościowe i naprawcze, podatkowe, mediacje, negocjacje, arbitraż, zastępstwo przed sądami powszechnymi, rodzinne i opiekuńcze
45 – 150 EUR
4,2 mln PLN
–
Korporacyjne, cywilne, budowlane, farmaceutyczne, energetyczne, własności intelektualnej, pracy, postępowania sądowe i administracyjne
50 – 120 PLN
1,2 mln PLN
–
Ubezpieczeniowe, zamówień publicznych, upadłościowe i postępowanie naprawcze, przewozowe, spółek, handlowe, własności intelektualnej
i przemysłowej, autorskie, procesy sądowe cywilne i gospodarcze
brak danych
8,2 mln PLN
–
Gospodarcze, pracy, podatkowe, cywilne, karne skarbowe, karne, administracyjne
brak danych
brak danych
–
Gospodarcze, pracy, własności intelektualnej, spory sądowe
brak danych
brak danych
–
Spółek, handlowe, nieruchomości, finansowanie przedsięwzięć budowlanych, procesy sądowe (cywilne, gospodarcze, administracyjne),
zamówień publicznych, upadłościowe
brak danych
250 tys. PLN każdy radca prawny –
Korporacyjne, zamówień publicznych, upadłościowe i naprawcze, kontraktów, zastępstwo procesowe, pracy, przewozowe
brak danych
1 mln PLN kancelaria
+ 1 mln PLN każdy wspólnik
–
Gospodarcze, rodzinne, bankowe, cywilne, nieruchomości, sportowe
brak danych
brak danych
–
Pracy, administracyjne, cywilne, handlowe, gospodarcze
300 – 500 PLN
5,25 mln PLN
–
Cywilne, karne, spółek handlowych, podatkowe, obsługa transakcji dotyczących nieruchomości, postępowanie administracyjne
Preferowany zakres świadczeń
52
| Ranking Kancelarii Prawniczych
> RZECZPOSPOLITA <
Kancelarie: adresy, prawnicy, praktyka
Poz.
w rankingu Pełna nazwa i forma prawna
188
188
188
194
194
194
194
194
194
200
200
200
Stoiński Świerczyński Adwokaci
i Radcowie Prawni – spółka cywilna
Szef i nazwiska wspólników/partnerów
Bartłomiej Stoiński, Tomasz Świerczyński
Adres/telefon/faks
30-051 Kraków
ul. Urzędnicza 26/1
012 630 90 10
012 630 90 11
Tataj Górski Adwokaci Spółka Partnerska Marcin Górski, Marta Tataj, Ewa Krawczyk
90-451 Łódź
ul. Piotrkowska 207
Adwokatów i Radców Prawnych
042 637 61 00
Kancelaria Radców Prawnych
Zbigniew J. Wojciechowski
80-246 Gdańsk
Zbigniew J. Wojciechowski i Wspólnicy
ul. Jana Brożka 3
058 344 69 29
– spółka cywilna
058 340 43 32
Kancelaria Radców Prawnych Beza,
Janusz Beza, Grzegorz Biewald, Tomasz Dziuk
42-200 Częstochowa
Biewald i Dziuk – spółka partnerska
ul. Dąbrowskiego 38
034 324 79 08
034 368 36 08
Kancelaria Radców Prawnych Consultant Maria Ślązak, Jerzy W. Papieczka, Anna Szarmach, Zbigniew Posert
83-200 Starogard Gdański
Maria Ślązak, Jerzy W. Papieczka
ul. Kościuszki 5B/1
058 562 23 36
i Partnerzy – spółka cywilna
Kancelaria Radcy Prawnego Marek
Marek Kacprzak
80-750 Gdańsk
ul. Stągiewna 5/2
Kacprzak – kancelaria indywidualna
058 769 36 36
058 769 36 37
Marek Musioł Kancelaria Prawnicza
Marek Musioł
00-194 Warszawa
– kancelaria indywidualna
ul. Dzika 4A/42
022 637 30 38
022 637 32 63
Kancelaria Prawnicza Tebi T. Bojarski
Tadeusz Bojarski, Maciej Marzec
85-825 Bydgoszcz
i M. Marzec – spółka jawna
ul. Wojska Polskiego 65
052 361 05 37
052 374 85 01
Kancelaria Prawna Wiewiórski
Marek Maciej Wiewiórski
51-130 Wrocław
– kancelaria indywidualna
ul. Żmigrodzka 143
071 324 43 33
071 324 43 31
Biuro Obsługi Prawnej Arka Grażyna
Grażyna Rozpłochowska
01-864 Warszawa
Rozpłochowska Radca Prawny
ul. Kochanowskiego 47 lok. 42
– kancelaria indywidualna
022 663 22 13
022 663 22 14
CDM Kancelaria Radców Prawnych
Małgorzata Cybińska, Aleksander Dziadek, Ewa Langer-Dziadek,
45-072 Opole
i Adwokatów Cybińska Dziadek Mostowska Aneta Mostowska
ul. Reymonta 29
– spółka partnerska
077 442 57 20
077 442 57 30
Witaszek, Wroński, Bolko i Wspólnicy
Roman Witaszek, Tomasz Wroński, Aleksander Bolko, Anna Buchner-Wrońska 75-950 Koszalin
ul. Jana Matejki 25/2
Kancelaria Radców Prawnych
091 341 18 40
– spółka komandytowa
Liczba
prawników
Adwokaci/
radcowie
prawni
Aplikanci
Inni
prawnicy
Pracownicy
S
za
p
www.stsw.pl
[email protected]
7
4
3
–
9
br
www.tga.com.pl
[email protected]
7
4
1
2
7
br
[email protected]
7
4
3
–
7
br
www.kancelariabbd.pl
[email protected]
6
4
2
–
8
br
www.kancelaria-consultant.com.pl
[email protected]
6
4
1
1
7
br
www.kacprzak.com.pl
[email protected]
6
4
2
–
9
br
www.mmlegal.pl
[email protected]
6
4
2
–
11
br
www.tebi.com.pl
[email protected]
6
4
2
–
8
br
www.wiewiorski.pl
[email protected]
6
4
2
–
8
br
[email protected]
5
4
–
1
8
br
[email protected]
5
4
–
1
6
br
www.wwbspk.pl
[email protected]
5
4
–
1
7
20
Strona www/e-mail
cy
> RZECZPOSPOLITA <
Ranking Kancelarii Prawniczych |
53
Stawka
za godzinę
pracy prawnika
Ubezpieczenie
Udział w międzynarodowej sieci
brak danych
brak danych
–
Handlowe, fuzje i przejęcia, obrotu nieruchomościami, prasowe, problematyka prawna fundacji i stowarzyszeń, prywatne międzynarodowe,
zamówień publicznych
brak danych
brak danych
–
Gospodarcze, cywilne, spółek, administracyjne, spory sądowe, arbitraż, doradztwo korporacyjne, pracy, ubezpieczeń społecznych,
obrotu nieruuchomościami, karne, karne gospodarcze, wspólnotowe, konkurencji, farmaceutyczne, dooradztwo legislacyjne,
brak danych
1,2 mln EUR
–
Procesy sądowe, cywilne, spółek, handlowe, ubezpieczeniowe, pracy, gospodarcze, upadłościowe i postępowanie naprawcze,
własności intelektualnej i przemysłowej, autorskie, zamówień publicznych, windykacja sądowa i pozasądowa
brak danych
brak danych
–
Cywilne, spółek handlowych, przekształcenia organizacyjno prawne podmiotów gospodarczych, pracy, ubezpieczeń społecznych, upadłościowe i naprawcze,
gospodarcze (ze szczególnym uwzględnieniem umów w obrocie gospodarczym), podatkowe, zamówień publicznych, zastępstwo procesowe,
sądowe postępowanie administracyjne
brak danych
brak danych
–
Handlowe, bankowe, finansowe, cywilne, obrót nieruchomościami, farmaceutyczne, upadłościowe, pracy
brak danych
5 mln PLN
–
Spółek, handlowe, umów, fuzje i przejęcia, międzynarodowe, spory sądowe i arbitraż międzynarodowy, medyczne, nieruchomości, pracy, autorskie,
przewozowe
brak danych
10 mln PLN
–
brak danych
brak danych
–
Doradztwo i obsługa prawna polskich i zagranicznych przedsiębiorstw i inwestorów w obrocie krajowym i zagranicznym, fuzje i przejęcia,
inwestycje zagraniczne, venture capital, obrót nieruchomościami, prywatyzacyjne, emisje i zabezpieczenia instrumentów finansowych, procesy sądowe
i arbitrażowe (gospodarcze, cywilne), reprezentowanie przedsiębiorstw w procesach karnych, reprywatyzacyjne, reprezentowanie klientów wobec banków
i instytucji finansowych, obsługa prawna instytucji kultury
Kompleksowa obsługa przedsiębiorców, cywilne, kontrakty, handlowe, podatkowe, pracy, postępowanie cywilne, postępowanie podatkowe
i sądowe administracyjne
brak danych
3,8 mln PLN
–
Kontraktów gospodarczych, sprawy korporacyjne, pracy, pomoc publiczna, nieruchomości, gospodarcze
brak danych
1 mln PLN
–
Obrót gospodarczy, energetyczne, cywilne, handlowe, pracy, administracyjne, windykacja należności, reprezentacja w postępowaniach sądowych
i egzekucyjnych
brak danych
brak danych
–
Cywilne, spółek handlowych, karne, ubezpieczeniowe, pracy, ochrony środowiska, autorskie, Internetu
200 PLN
brak danych
–
Sądowe, spółek, nieruchomości, zobowiązania, pracy, własności przemysłowej, autorskie, samorządowe, podatkowe
Preferowany zakres świadczeń
oprac. Justyna Dymińska

Podobne dokumenty