Ruukki® on-wall solar-pl

Komentarze

Transkrypt

Ruukki® on-wall solar-pl
RUUKKI® ON-WALL SOLAR
Ruukki® on-wall solar to prosty system solarny złożony z paneli fotowoltaicznych i ramy.
LEED & BREEAM:
Zyskaj dodatkowe punkty dzięki energii odnawialnej. Wykorzystaj możliwość zdobycia
dodatkowych punktów LEED i BREEAM.
Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by
zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub
niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Copyright © 2016 Ruukki Construction. Wszelkie prawa zastrzeżone.
1
INFORMACJE TECHNICZNE
Produkt
Rozmiar modułu
Głębokość modułu
Ruukki® on-wall solar
1605x975 mm
4 mm
Montaż poziomy, wymiar A
1608 mm
Montaż poziomy, wymiar B
1000 mm
Montaż pionowy, wymiar A
978 mm
Montaż pionowy, wymiar B
1630 mm
Powierzchnia efektywna
~1605x950 mm2
Złącze poziome (Dh)
~25 mm (między panelami)
Złącze pionowe (Dv)
~3 mm (między panelami)
Łączniki
Ukryte
Masa modułu
~11 kg/m2
Masa systemu
< 20 kg/m2
2
Ruukki® on-wall solar to system dla fasad budynków. Panele fotowoltaiczne mocowane są na elewacji. System nadaje się
również do użytku jako Ruukki Forma™. Rozwiązanie oparte jest na panelach z krzemu krystalicznego, które zamieniają
promieniowanie słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną. Prąd stały gromadzony jest przez kable znajdujące się za
panelami i przekazywany do falownika, który zamienia go w prąd zmienny (AC). System nie zależy od ciepła słonecznego,
tylko od promieniowania. Może on produkować energię także w warunkach, gdy nie ma bezpośredniego promieniowania
słonecznego, np. podczas pochmurnej lub mglistej pogody. Wyprodukowana energia jest przeznaczona bezpośrednio dla
potrzeb nieruchomości lub odprowadzana do sieci publicznej.
Gwarancja wydajności: 25 lat (poziom wydajności modułu ≥ 80 % gwarantowany przez 25 lat).
Dwie opcje podłączenia do sieci publicznej:
• Jeśli stosowane są taryfy gwarantowane, energia jest w zasadzie przeznaczona dla własnych potrzeb energetycznych
budynku, ale pozostała część może być odprowadzona do sieci.
• Jeśli taryfy gwarantowane nie są stosowane, energia przeznaczona jest dla własnych potrzeb energetycznych budynku
lub jego części.
ZESTAWY RUUKKI® ON-WALL SOLAR
Zestaw 1:
Zestaw 2:
Zestaw 3:
30 modułów (3x10)
HxW: 3x16 m
Moc szczytowa: 7.8 kWp
Wydajność: ~6000 kWh/a
40 modułów (4x10)
HxW: 4x16 m
Moc szczytowa: 10.4 kWp
Wydajność: ~8000 kWh/a
90 modułów (6x15)
HxW: 6x24 m
Moc szczytowa: 23.4 kWp
Wydajność: ~18000 kWh/a
3
KOLORY I POWŁOKI
Kolory i powłoka
Moduł solarny
Rama
Komponenty połączeniowe
Ciemnoniebieski
Czarna
Uszczelki w kolorze czarnym
Podstawowe elementy
Materiał
Szklany moduł solarny
3,2 mm szkło hartowane z powłoką antyrefleksyjną
Strona tylna
Folia kompozytowa z zewnętrzną warstwą Tedlar
Rama pozioma
Aluminium
Rama pionowa
Stal
4
NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA
OGÓLNE
Fasada Ruukki® on-wall solar to system montowany na elewacji. Fasada solarna pomaga spełnić nowe wymagania
dotyczące wyższej efektywności energetycznej i uzyskać punkty LEED i BREEAM.
Panel Ruukki® on-wall solar bazuje na technologii fotowoltaicznej (PV) i dostępny jest w standardowym rozmiarze.
System Ruukki® on-wall solar nie zależy od ciepła słonecznego, ale od wygenerowanego promieniowania słonecznego.
System sprawdza się dobrze także w miejscach, w których np. zachmurzenie oznacza brak bezpośrednich promieni
słonecznych. Technologia stosowana przez Ruukki jest w stanie wykorzystać promienie słoneczne również przy lekko
pochmurnej i zamglonej pogodzie, nawet jeśli występuje smog. Panele ścienne Ruukki® on-wall solar zamieniają promienie
słoneczne w energię elektryczną. Energia gromadzona jest przez kable i odprowadzana do falownika. Falownik zamienia ją w
prąd zmienny stanowiący typową formę energii wykorzystywanej przez urządzenia elektryczne w budynku. Wyprodukowana
energia może być wykorzystana do zaspokojenia potrzeb elektrycznych obiektu lub odprowadzona do sieci publicznej.
Optymalne do produkcji energii są ściany południowe. Korzyści, jakie daje elewacja z panelami Ruukki® on-wall solar, rosną
wraz z ilością promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni, co zależy od lokalizacji geograficznej budynku i
kierunku, w którym ustawiona jest ściana. Planując fasadę Ruukki® on-wall solar, zaleca się jej montaż na ścianach
południowo-wschodnich i południowo-zachodnich. Potencjalnie odpowiednie są także ściany wschodnie i zachodnie, choć
oznacza to stratę części produkcji energii. Pod uwagę należy wziąć również wszelkie przeszkody generujące cień na samym
budynku lub na budynkach sąsiednich, w tym przeszkody naturalne w postaci drzew lub ukształtowania terenu. Wydajność
paneli zwiększy z kolei promieniowanie słoneczne odbite z powierzchni wody lub pokrywy śnieżnej.
Ilość metrów kwadratowych fasady z paneli solarnych zależy od oczekiwanej mocy lub dostępnej powierzchni.
System Ruukki® on-wall solar jest idealnym rozwiązaniem dla hal i innych obiektów o długich elewacjach. Jest odpowiedni
dla budynków nowych i modernizowanych.
Panele Ruukki on-wall nadają się do użytku w środowiskach C2-C3 (EN 12944-2). Jeśli masz do czynienia z klasą C4,
skontaktuj się z działem wsparcia technicznego Ruukki.
Ofertę Ruukki® on-wall solar tworzą trzy różne zestawy standardowe. System dostępny jest również w indywidualnych
rozmiarach. W takim przypadku eksperci Ruukki zawsze ustalają zawartość dostawy bezpośrednio z klientem.
ROZMIARY PANELI I ZŁĄCZA
Rozmiar panelu Ruukki® on-wall jest standardowy, wynosi 1605 mm x 975 mm (szerokość x wysokość) z ~25 mm
poziomymi i 3 mm pionowymi złączami. Głębokość panelu wynosi 4 mm. Panele solarne mocowane są do poziomego
systemu ram aluminiowych. Pomiędzy aluminiową ramą a ramą bazową znajdują się montowane pionowo płatwie stalowe.
WYMIAROWANIE
5
Najwyższe dopuszczalne charakterystyczne obciążenie wiatrem dla pojedynczego panelu wynosi 2,40 kg/m2. Wydajność
całego systemu należy w każdym przypadku sprawdzać indywidualnie. Panele łączone są z podkonstrukcją przy użyciu
pionowych słupków wsporczych oraz montowanej poziomo ramy aluminiowej. Obciążenie z siły ssącej wiatru będzie
przenoszone na ruszt pionowy poprzez wkręty mocujące i ramę aluminiową, a obciążenie parciem wiatru poprzez ciśnienie
powierzchniowe. Podkonstrukcja, do której mocowane są słupki wsporcze musi być wystarczająco sztywna. Ciężar fasady
Ruukki® on-wall solar, łącznie ze słupkami wsporczymi i pozostałymi akcesoriami, wynosi około 20 kg/m2. Każdy panel waży
około 17 kg. Ciężar panelu należy brać pod uwagę podczas szacowania wytrzymałości obciążeniowej podkonstrukcji.
Błyszcząca szklana fasada nakłada również surowe ograniczenia co do odstępstw odległości w pozycjonowaniu słupków
wsporczych. Ze względu na to, że panele mocowane są bezpośrednio do słupków wsporczych bez możliwości regulacji,
słupki te muszą być precyzyjnie rozmieszczone.
MOCOWANIE
Panele mocowane są pomiędzy poziomymi profilami aluminiowymi. Górne i dolne krawędzie paneli wsuwane są w rowki w
profilach aluminiowych. Ostateczna pozycja paneli utrwalana jest poprzez nałożenie silikonu na złączu dwóch paneli.
WENTYLACJA
Aby konstrukcja fasady Ruukki® on-wall solar funkcjonowała poprawnie, niezmiernie ważne jest, by jej tylna część była
maksymalnie dobrze wentylowana, ponieważ zbyt wysoka temperatura modułu może wpłynąć ujemnie na wydajność
systemu. Standardowe pionowe słupki wsporcze mają wysokość 35 mm.
Bardzo ważne jest, by przy górnych i dolnych krawędziach fasady pozostawić otwory wentylacyjne o wielkości minimum 25
mm. Należy to uwzględnić w przypadku wszystkich przerw i odstępów w fasadzie. Projektując konstrukcję ściany ważne jest,
by wziąć pod uwagę łatwy dostęp do otworów wentylacyjnych w celu corocznej kontroli i konserwacji.
PROJEKT ELEKTRYCZNY
System elektryczny musi być instalowany przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami. Elektryk musi zapoznać się z
projektem oraz instrukcją bezpieczeństwa zawartą w dostawie systemu. Sam montaż przebiega podobnie jak w przypadku
innych instalacji elektrycznych w budynku.
Ruukki dostarczy projekt koncepcyjny, w którym określi rozmiar i strukturę planowanej instalacji elektrycznej oraz
zastosowanych w niej rozwiązań. Projekt koncepcyjny bazować będzie na wstępnych informacjach o miejscu budowy
dostarczonych przez klienta. Ruukki dostarczy projekt rzeczywistej instalacji elektrycznej, wskazując szczegółowo jej
strukturę, komponenty i wymiary.
AKCESORIA
Ruukki® on-wall solar to prosty system solarny złożony z paneli fotowoltaicznych i ramy. Wraz z obróbkami, łącznikami i
komponentami elektronicznymi tworzy kompletne rozwiązanie solarne, łatwe i szybkie w montażu.
INSTRUKCJE
6
MONTAŻ I KONSERWACJA
OGÓLNE
• Nie dotykać gołymi palcami
• W przypadku dotknięcia powierzchni gołymi palcami, pozostanie na niej warstwa tłuszczu.
• Na powłoce AR tylko zewnętrzna powierzchnia zatrzymuje część cząsteczek tłuszczu, co będzie widoczne ze względu na
zmianę współczynnika załamania światła.
• Natomiast nie ma to wpływu na ogólne własności, a wyłącznie na walory estetyczne.
• Odciski palców nie uszkadzają powłoki AR i można je usuwać przy użyciu alkoholu i wody.
• Czyszczenie przy użyciu alkoholu i czystej miękkiej ściereczki (z mikrofibry)
PRZENOSZENIE RĘCZNE
• Noś czyste rękawice
◦ Rękawice bawełniane
◦ Rękawice typu SHOWA B0500 Palm Fit
PRZENOSZENIE AUTOMATYCZNE
• Unikaj dotykania szklanej powierzchni z powłoką AR
• Rolki, pasy
◦ Używaj rolek i pasów PTFE (Teflon)
◦ Jeśli nie możesz korzystać z PTFE, używaj rolek i pasów EPDM
◦ Dbaj o czystość rolek i pasów stykających się ze szklaną powierzchnią pokrytą powłoką AR
• Przyssawki
◦ Zawsze stosuj bawełniane nakładki na przyssawki
◦ Dbaj o czystość przyssawek stykających się ze szklaną powierzchnią pokrytą powłoką AR
◦ Zawsze stosuj pozbawione tłuszczu, czyste powietrze próżniowe
WARUNKI DOSTAWY
7