Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod

Transkrypt

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod
Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny formalnej dla naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 w ramach
Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Lp.
Numer wniosku
Nazwa
Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu
Wnioskowane
dofinansowanie z
EFRR
1 402 032,43
968 884,20
1.
WND-RPLD.04.02.0210-0001/16
Gmina Żytno
"Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno
poprzez termomodernizacje budynków Zespołu Szkół w
Żytnie"
2.
WND-RPLD.04.02.0210-0004/16
Powiat
Tomaszowski
"Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1
przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie
Mazowieckim"
2 423 176,21
1 183 002,48
3.
WND-RPLD.04.02.0210-0005/16
Powiat Łęczycki
"Termomodernizacja Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych NR 1 w Łęczycy"
3 085 600,82
2 096 569,79
4.
WND-RPLD.04.02.0210-0006/16
Gmina
Goszczanów
"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w
Chlewie"
1 993 669,33
1 321 117,68
5.
WND-RPLD.04.02.0210-0007/16
Gmina Łyszkowice
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków
zespołu szkół w Łyszkowicach
4 959 126,82
3 386 351,94
6.
WND-RPLD.04.02.0210-0009/16
Gmina Miasto
Radomsko
"Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 5 w Radomsku"
4 270 116,41
2 753 617,68
7.
WND-RPLD.04.02.0210-0011/16
Gmina Góra Św.
Małgorzaty
"Ochrona powietrza Gminy Św. Małgorzaty poprzez
Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej"
1 385 280,98
816 703,47
8.
WND-RPLD.04.02.0210-0012/16
Gmina
Konstantynów
Łódzki
Termomodernizacja budynku Szkolnego przy ul.
Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim"
2 930 050,00
825 215,27
9.
WND-RPLD.04.02.0210-0013/16
Gmina Paradyż
"Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły
w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł
energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne"
2 643 897,90
1 813 198,09
10. WND-RPLD.04.02.0210-0014/16
Gmina Paradyż
"Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły
w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł
energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne"
4 867 183,25
3 363 500,63
11. WND-RPLD.04.02.0210-0015/16
Gmina Miasto
Łęczyca
"Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych
budynków mieszkalnych będących w zasobach Miasta
Łęczyca"
2 077 515,52
1 543 074,28
12. WND-RPLD.04.02.0210-0017/16
Gmina Żychlin
"Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z
wykorzystaniem OZE"
3 119 912,10
1 076 022,74
13. WND-RPLD.04.02.0210-0018/16
Gmina Żychlin
"Termomodernizacja i wykonanie instalacji
fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie
przy ul. Barlickiego 15"
1 389 046,18
959 909,96
WND-RPLD.04.02.0210-0019/16
Powiat
Zduńskowolski
"Program zarządzania energią w budynkach
użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego Etap II"
1 316 733,56
799 636,94
14.
15. WND-RPLD.04.02.0210-0020/16
Gmina Dobryszyce
"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
Dobryszyce"
838 340,49
504 367,45
16. WND-RPLD.04.02.0210-0021/16
Gmina Ujazd
"Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Skrzynki wraz z zagospodarowaniem
terenu"
1 763 083,82
645 142,26
17. WND-RPLD.04.02.0210-0022/16
Gmina Siemkowice
"Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Radoszewicach"
1 366 115,72
792 148,04
1 203 307,97
831 554,30
18.
WND-RPLD.04.02.0210-0023/16
Gmina Grabica
"Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy
Grabica poprzez termomodernizację budynków
użyteczności publicznej w Krzepczkowie Starym i
Kamocinie"
19.
WND-RPLD.04.02.0210-0024/16
Gmina Witonia
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
oraz komunalnych na terenie Gminy Witonia"
3 232 999,00
2 126 410,11
Gmina Łubnice
"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii
gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej
wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu"
2 094 783,38
1 069 901,10
Gmina Łęczyca
"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w
Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej,
wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników
centralnego ogrzewania - ograniczenie niskiej emisji"
629 379,23
344 645,12
Gmina Inowłódz
" Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja
paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną budynku PSP PG w Inowłodzu"
1 669 541,99
1 032 725,59
20. WND-RPLD.04.02.0210-0025/16
21. WND-RPLD.04.02.0210-0026/16
22. WND-RPLD.04.02.0210-0027/16
23. WND-RPLD.04.02.0210-0028/16
Gmina Dalików
"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w
Domaniewie"
601 264,74
414 723,41
24. WND-RPLD.04.02.0210-0029/16
Gmina Czerniewice
"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i
Przedszkola w Czerniewicach"
2 276 942,10
1 559 536,39
25. WND-RPLD.04.02.0210-0032/16
Gmina Wartkowice
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
na terenie Gminy Wartkowice"
1 828 272,56
1 253 983,62
26. WND-RPLD.04.02.0210-0033/16
Gmina Brzeźnio
"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w
Brzeźniu"
1 809 787,53
1 061 745,95
Gmina Miasto
Sieradz
"Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska
Polskiego 73 w Sieradzu"
4 112 963,75
832 241,63
Gmina Tomaszów
Mazowiecki
"Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze
publicznym poprzez termomodernizację budynków
użyteczności publicznej w gminie Tomaszów
Mazowiecki"
3 052 345,69
1 344 263,64
Gmina Lubochnia
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
zlokalizowanych w Gminie Lubochnia, tj. budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni oraz
budynku Publicznego Gimnazjum w Lubochni"
3 044 179,24
2 050 980,61
Gmina
Sędziejowice
"Termomodernizacja budynku ZSO nr 1 im.
Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach"
1 599 455,98
1 105 315,11
27.
28.
WND-RPLD.04.02.0210-0034/16
WND-RPLD.04.02.0210-0035/16
29. WND-RPLD.04.02.0210-0036/16
30.
WND-RPLD.04.02.0210-0037/16
31. WND-RPLD.04.02.0210-0039/16
Gmina Biała
Rawska
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
na terenie miasta Biała Rawska"
1 448 803,72
885 481,69
32. WND-RPLD.04.02.0210-0040/16
Gmina Biała
Rawska
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
- przebudowa Ośrodka Zdrowia w Dańkowie wraz z
termomodernizacją"
728 653,53
200 393,82
WND-RPLD.04.02.0210-0043/16
Gmina Wola
Krzysztoporska
"Poprawa efektywności energetycznej budynku
komunalnego przy ul. Południowej 2 w Woli
Krzysztoporskiej poprzez jego termomodernizację"
476 128,80
307 299,06
34. WND-RPLD.04.02.0210-0044/16
Gmina Wola
Krzysztoporska
"Poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w Gminie Wola Krzysztoporskia
poprzez ich termomodernizację"
793 054,80
477 122,40
35. WND-RPLD.04.02.0210-0045/16
Gmina i Miasto
Drzewica
2 369 999,37
550 278,59
36. WND-RPLD.04.02.0210-0050/16
Gmina Uniejów
"Kompleksowa termomodernizacja komunalnych
obiektów mieszkaniowych w Gminie Uniejów"
486 070,67
365 523,74
WND-RPLD.04.02.0237.
10-0051/16
Miasto Bełchatów
"Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego
budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej 44 D Felek"
3 809 578,38
2 976 413,03
38. WND-RPLD.04.02.0210-0052/16
Gmina Mokrsko
"Gmina Mokrsko - zarządzanie energią w budynkach
użyteczności publicznej"
1 089 911,98
753 191,21
33.
"Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy
i Miasta Drzewicy"
39. WND-RPLD.04.02.0210-0053/16
Gmina Żarnów
"Termomodernizacja budynków na terenie Gminy
Żarnów"
1 051 148,70
403 223,74
40. WND-RPLD.04.02.0210-0054/16
Województwo
Łódzkie
"Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu
Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim:
ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana
instalacji c.o.
2 207 115,01
1 510 035,56
41. WND-RPLD.04.02.0210-0055/16
Województwo
Łódzkie
"Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej
Techniki Dentystycznej w Łodzi"
1 528 758,00
1 056 458,78
Gmina Rogów
"Termomodernizacja budynku oraz modernizacja
systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w
Wągrach"
624 078,18
431 273,54
43. WND-RPLD.04.02.0210-0058/16
Łódzki Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego z
siedzibą w
Bratoszewicach
"Kompleksowa termomodernizacja budynków ŁODR zs.
w Bratoszewicach"
2 809 784,61
1 941 721,07
44. WND-RPLD.04.02.0210-0060/16
Gmina i Miasto
Działoszyn
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
na terenie Miasta i Gminy Działoszyn"
1 635 813,92
1 111 949,01
45. WND-RPLD.04.02.0210-0061/16
Miejsko-Gminny
Dom Kultury w
Działoszynie
"Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego
Domu Kultury w Działoszynie"
1 030 132,11
656 503,55
42.
WND-RPLD.04.02.0210-0057/16
Gmina Łęki
Szlacheckie
"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Łęki
Szlacheckie i termomodernizacja budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Łękach Szlacheckich"
1 480 538,72
890 730,62
Gmina Sulmierzyce
"Poprawa efektywności energetycznej na terenie
Gminy Sulmierzyce poprzez termomodernizację
budynku Urzędu Gminy, świetlicy wiejskiej w Ostrołęce
oraz hali sportowej przy Zespole Szkolno Gimnazjalnym
w Sulmierzycach"
1 815 951,86
450 202,40
48. WND-RPLD.04.02.0210-0064/16
Gmina Przedbórz
"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy
ul. Pocztowej w Przedborzu i budynku Szkoły
Podstawowej w Górach Mokrych"
2 057 563,53
1 389 499,34
49. WND-RPLD.04.02.0210-0065/16
Gmina Sławno
"Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Sławno"
1 136 166,06
673 024,97
Miasto Łódź
"Termomodernizacja budynku przy ul. Słowińskiego 3,
izolacja przeciwwilgociowa ścian, zmiana kolorystyki
elewacji"
524 679,37
390 206,43
51. WND-RPLD.04.02.0210-0070/16
Gmina Rzeczyca
"Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na
bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu
zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca"
7 740 611,50
1 943 045,00
52. WND-RPLD.04.02.0210-0071/16
Gmina Lgota
Wielka
"Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Woli Blakowej i w Gminie Lgota
Wielka"
1 047 802,32
441 359,92
46.
WND-RPLD.04.02.0210-0062/16
47. WND-RPLD.04.02.0210-0063/16
50. WND-RPLD.04.02.0210-0066/16
53. WND-RPLD.04.02.0210-0072/16
Powiat Zgierski
"Termomodernizacja budynków Domu Pomocy
Społecznej w Rąbieniu"
3 220 711,00
2 200 710,46
54. WND-RPLD.04.02.0210-0076/16
Miasto Łódź
"Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja
obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205
wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO"
9 241 281,13
6 248 946,79
55. WND-RPLD.04.02.0210-0077/16
Miasto Łódź
"Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja
obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr
162, SP nr 172 i ZSE-T-H"
9 003 714,51
6 117 548,21
Miasto Łódź
"Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja
obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55,
XXIV LO i XLIV LO"
5 747 608,33
3 761 015,24
Gmina Daszyna
"Termomodernizacja budynków komunalnych w
miejscowościach: Daszyna 39A i 51, Koryta Osada 5A i
Stary Sławoszew 39A na terenie Gminy Daszyna"
1 642 797,43
1 217 988,24
Gmina Daszyna
"Termomodernizacja 4 budynków komunalnych w
miejscowościach: Daszyna 52 i 53, Karkoszki 25 i Nowa
Żelazna 34 na terenie Gminy Daszyna"
2 152 018,50
1 657 901,51
56. WND-RPLD.04.02.0210-0078/16
57. WND-RPLD.04.02.0210-0079/16
WND-RPLD.04.02.0258.
10-0081/16
SUMA
80 885 537,40

Podobne dokumenty