Let`s do business Let`s travel Let`s fly - Port Lotniczy Poznań

Transkrypt

Let`s do business Let`s travel Let`s fly - Port Lotniczy Poznań
19
KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA
im. Henryka Wieniawskiego
POZNAŃ AIRPORT FREE MAGAZINE
www.airport-poznan.com.pl
Let's fly
NOWY SAMOLOT WIZZ AIR W POZNANIU
NEW WIZZ AIR PLANE IN POZNAŃ
Let's do business
GRECOS – WIELKIE GRECKIE WAKACJE
GRECOS – GREAT GREEK HOLIDAY
Let's travel
SAMOLOTEM NA NARTY Z POZNANIA!
GO SKIING BY PLANE FROM POZNAŃ!
Nº4
2014
spis treści contents
11
NOWY SAMOLOT WIZZ
AIR W POZNANIU
NEW WIZZ AIR PLANE
IN POZNAŃ
4
8
10
18
MALMÖ WITA
W SKÅNE!
MALMÖ WELCOMES
TO SKÅNE!
Wielkie Greckie Wakacje
Great Greek Holiday
Showroom poznańskich marek na lotnisku Ławica
Showroom of Polish Brands at Poznań Airport
Malmö – wiosenna nowość linii Wizz Air
Malmö – Wizz Air’s New Connection for Spring
11
Malmö wita w Skåne!
Malmö Welcomes to Skåne!
12
Więcej rejsów linii Wizz Air!
More Flights with Wizz Air!
13
Przesiadki Wizz Air
Wizz Air Connections
16
Jak przygotować sprzęt narciarski przed sezonem
How to Get Your Skiing Gear Ready
18
Samolotem na narty z POZnania!
Go Skiing by Plane from POZnań!
SAMOLOTEM NA NARTY
Z POZNANIA!
GO SKIING BY PLANE
FROM POZNAŃ!
20
Kierunek: zimowe wakacje!
Destination: Winter Holiday!
22
Tereny poznańskiego lotniska czekają
na Twoje inwestycje
Poznań Airport Premises
Are Waiting for Your Investments
24
POZnaj Ławicę
Get to Know Poznań Airport
26
Skandynawska wartość dodana
Scandinavian Added Value
28
W podróży ze skrzypcami. Opowieść
o Henryku Wieniawskim Anny Czerwińskiej-Rydel
Travelling with the Violin. The Story of
Henryk Wieniawski by Anna Czerwińska-Rydel
30
Polecane książki
Recommended Books
31
Wydarzenia
Events
WYDAWCA – Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego
REALIZACJA PROJEKTU – IPSILON Agencja Reklamowo - Wydawnicza
REDAKTOR NACZELNA – Hanna Surma | REDAKTOR PROWADZĄCA – Marta Nowacka
OPRAWA GRAFICZNA/SKŁAD – IPSILON Agencja Reklamowo - Wydawnicza
REKLAMA/KONTAKT – [email protected]
ISSN 2082-1530
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji
nadesłanych tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Foto: IPSILON, FOTOLIA
12
Szanowni
Państwo!
Szybko nam ten rok
przeleciał, prawda? Ująłem
to kolokwialnie, ale jesteśmy
na lotnisku… właśnie tu
spotykamy się z naszymi
pasażerami, dzieląc ich emocje
przed podróżą czy z powitań
To dla pasażerów pracujemy
cały rok, negocjując
po przylocie. Cieszymy
z prze­wo­źni­kami, modernisię, obserwując strumienie
zując infrastrukturę lotniska,
podejmując szereg wyzwań
podróżnych odprawianych
związanych z funkcjonona kolejne rejsy, oczekujących
waniem portu w miejskiej
lokalizacji. Sporo udało się
na boarding, lądujących
zrobić! Bardzo satysfakw Poznaniu służbowo
cjonujący jest rozwój siatki
połączeń – zdecydowanie
albo z wakacji.
większe możliwości dla pasażera biznesowego, dzięki
rozbudowie oferty Lufthansy czy SAS, rekordowy wybór ponad
30 kierunków czarterowych oraz nowe tanie połączenia linii Wizz Air.
Ten właśnie przewoźnik umacnia swoją pozycję w Poznaniu
– od marca wprowadza kolejną nowość, Malmö, a od maja – podwoi
swoją obecność, zwiększając operowanie na najpopularniejszych
trasach. Stanie się tak dzięki zbazowaniu drugiego samolotu. Różowe
maszyny tej linii polecą dwa razy dziennie do Londynu! Otwiera
to nowe możliwości przesiadkowe, a z drugiej strony – skraca pobyt to
niezbędnego minimum. Częściej polecimy też do Glasgow, Doncaster/
Sheffield, Oslo oraz Sztokholmu. Na najbliższe miesiące polecam
z kolei naszą długoletnią już akcję „Samolotem na narty z Poznania”.
Pakiety narciarskie, oparte na przelotach do Mediolanu i Werony,
to najlepsze podejście do białego szaleństwa! A na pragnących uciec
przed zimą czekają ciepłe kraje – Maroko, Egipt i Wyspy Kanaryjskie.
Wybór – samodzielnie organizowany city break czy wakacje z biurem
podróży – należy do Państwa. Do nas – zapewnienie możliwości tego
wyboru oraz dogodnych opcji w podróżach służbowych. Rosnące statystyki ruchu pasażerskiego pokazują, że latamy coraz więcej. I niech tak
będzie dalej! Korzystajmy z wygody latania po świecie z regionalnego
lotniska. Przystępne ceny biletów i liczne promocje linii lotniczych
naprawdę do tego zachęcają. A my – Państwa! Życzę udanego startu
w Nowy Rok, udanego startu z naszego lotniska!
Mariusz Wiatrowski
Prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica
im. Henryka Wieniawskiego
Dear
Readers!
It is for our passengers that we work
all year round, negotiate with carriers,
than no time, hasn’t it?
modernize our airport’s infrastructure,
take up various challenges arising
Oh well, time flies. I know
from operating in the urban environit is a bit cliché, but we are
ment. A lot has been done already!
We derive enormous satisfaction from
at the airport after all… This
ever-expanding route network, which
is the place where we meet gives decidedly greater possibilities to
business travellers owing to developour passengers sharing
ment of Lufthansa’s or SAS’s offers,
their emotions before they
record-high choice of over 30 charter
destinations or new low-cost connecstart their journey or when
tions of Wizz Air. This carrier is doing
they are coming back.
a great job strengthening its position
in Poznań. Starting from March,
We are happy to observe
Wizz Air is launching another new
the streams of travellers
connection, to Malmö, and from May
its presence at our airport will grow
checking in for another
twofold as the carrier will increase
flights, waiting to board,
its operations on the most popular
routes. It is all because the second
landing in Poznań
Wizz Air’s aircraft will be based at
on business or returning
Poznań Airport. Pink airplanes of the
airlines will take off to London twice
from their holiday.
a day! It gives completely new possibilities of transfer and on the other
hand, it makes the stay in other cities as short as can be. We can travel more
frequently to Glasgow, Doncaster/Sheffield, Oslo and Stockholm. For the
upcoming months I would like to recommend our long-standing campaign
‘Go skiing by plane from Poznań’. Ski packages based on flights to Milan
and Verona are the best way to immerse yourselves in winter extravaganza!
Those who wish to get away from winter can visit some warm countries –
Morocco, Egypt and the Canary Islands.
This year has passed in less
The choice is yours – be it a city break you want to arrange all be yourself
or package holiday with a travel agency. Our job is to provide you with this
choice and ensure convenient solutions when you travel on business. Increasing stats in passenger traffic show we tend to fly more frequently. And let’s
keep it that way! Let’s take advantage of the opportunity to fly all over the
world from our local airport. Affordable ticket prices and ever-increasing
special offers of the airlines are great incentives to set off on a journey. And
we for our part would like to encourage you to do so! Have a great start to the
New Year, and a great start from our airport!
Mariusz Wiatrowski
President of the Management Board
Poznań Airport
BIZNES LET'S DO BUSINESS
Wielkie
Greckie Wakacje
Great
Greek Holiday
Barbara Kasztelan
Specjalista ds. marketingu, Grecos
/ Marketing Specialist, Grecos
Grecja to kraj wielkiego błękitu, złotego słońca i niezmierzonych, tajemniczych dróg. Kreta, Rodos,
Peloponez… Krainy marzeń. „Nie jesteśmy touroperatorem, który chce pokazać swoim turystom
cały świat. Kochamy Grecję. Tę, która łączy w sobie wielość smaków, kolorów i zapachów.
To dziesiątki wspaniałych wysp oraz to, co nazywane jest esencją Grecji. Jednym słowem
– nasz raj na ziemi.”
Greece is the country of the big blue, golden sun and numerous, mysterious paths. Crete, Rhodes,
Peloponnese… the dream lands. ‘We are not a tour operator who wants to show its tourists
the whole world. We heart Greece. The country which combines the multitude of tastes, colours
and smells. The place of plenty of marvellous islands and something what can be described
as the essence of Greece. To put it in a nutshell – our paradise on earth.’
Tradycyjne łodzie rybackie
/ Traditional fishing boats
4
Let’s fly
Wyróżnienie Laurem Klienta 2014
oraz odznaczenie Różą Kolumba,
nagrodą za najlepszy katalog
turystyczny, to ważne osiągnięcia
utwierdzające w przekonaniu,
że filozofia marki jest spójna
oraz solidna.
G
wszystkim wielką miłością. Jej efektem jest
kompleksowo
przygotowana propozycja wyjazdów
turystycznych,
na którą składają się
przelot, pobyt w hotelu,
ubezpieczenie, transfery
oraz profesjonalna opieka rezydentów, a każdy
kierunek to przemyślana,
nieszablonowa
propozycja odkrycia własnej,
najwspanialszej Grecji.
Grecos objął na rynku
pozycję specjalisty od
Grecji, ale nie oznacza
to zamknięcia się na lokalne
przedsięwzięcia.
Jedno z zadań, jakie firma sobie stawia, to promocja kultury greckiej
na miejscowym rynku.
Grecos sponsoruje koncerty greckich muzyków
w Polsce, a także współpracuje z wydawnictwami wspierając literaturę
powiązaną z Grecją. Jako
firma pochodząca z Poznania, Grecos należy do
Konsorcjum Marki Poznań, w ramach którego
uczestniczy w projektach
partnerskich skierowanych do mieszkańców
miasta. Wszystkim obszarom
działalności
przyświeca idea szerzenia zainteresowania Grecją wśród Polaków jako
krajem o różnokształtnej, bogatej kulturze.
Grecos pokazuje, że wakacje nie tylko relaksują,
ale i uczą, a poznanie
Grecji urasta do rangi
rozwijającego, niezapomnianego przeżycia.
„Jesteśmy specjalistami od Grecji. Nie tylko
znamy ten kraj doskonale
– dla nas Hellada to styl
życia, pasja. Chcemy naszych klientów wciągnąć
do naszego greckiego
świata i zapewnić profesjonalną obsługę na najwyższym poziomie!”
Greece is not yet another
holiday destination but
most of all their great
love. As a result, our clients get an extensive offer
of holiday packages which
include a flight, hotel accommodation, insurance,
transfers and professional
care of the agency’s representative. Each destination is a well-thought-out
and unique proposal to
discover our own amazing
Greece.
Grecos has become an
expert in Greece in the
market, however it does
not mean the company is
closed to local ventures.
One of the tasks the company has set for itself is
to promote Greek culture
in the local market. Grecos sponsors concerts of
Greek musicians in Poland
and liaises with publishers promoting literature
related to Greece. As
a Poznań-based company,
Grecos is a member of
Poznań Brand Consortium
and as such it participates
in partnership projects addressed to Poznań inhabitants. The main idea lying
behind all Greco’s undertakings is to promote interest in Greece among
the Poles and present it
as a country of diversified
and rich culture. Grecos
shows that holiday is time
to take it easy, but also to
learn something new and
getting to know Greece
can be a tremendously inspiring and unforgettable
experience.
‘We
specialize
in
Greece. Not only do we
know this country inside
and out, but for us Hellas
is a style of life and passion. We want to invite our
clients to our Greek world
and provide them with
a top-quality service!’
Wioska Oia na wyspie Santorini, Grecja
/ Oia village on Santorini island, Greece
Agios Nikolaos, Kreta, Grecja
/ Agios Nikolaos, Crete, Greece
Laur Klienta 2014 (Customer’s
Laurel, an award given to the most
popular brands) and Róża Kolumba
(Columbus’s Rose, an award
for the best tourist catalogue),
are major achievements and the
best proof that the company’s policy
is coherent and consistent.
5
BIZNES LET'S DO BUSINESS
recja jest jedyna
w swoim rodzaju,
a wakacje to ten
wyjątkowy czas w ciągu
roku, którego wszyscy
niecierpliwie wyczekują.
Biuro podróży Grecos już
od 11 sezonów jest dumnym organizatorem Wielkich Greckich Wakacji dla
setek tysięcy Polaków.
Starając się zaspokajać
potrzeby najbardziej wymagających klientów, co
roku odkrywa nowe kierunki wyjazdowe.
Dane zebrane wspólnie
z GNTO, Grecką Narodową Organizacją Turystyki,
pokazują, że 2014 rok był
rekordowy pod względem liczby polskich turystów w Grecji. Grecos
z radością odkrywa Grecję dla Polaków, a swoją
pasją pragnie dzielić się
z innymi. Pokazuje przy
tym, że podróżom może
przyświecać
filozofia
odkrywania, a docieranie do piękna, natury
i historii jest fascynującą
przygodą.
Możliwość
wyboru idealnego miejsca
na
wakacje
spośród
18 greckich destynacji,
10 miast wylotu w całej
Polsce i aż 15 lotnisk w
Grecji – Grecos znajduje się wśród liderów
liczącego się na rynku
ratingu touroperatorów
przygotowanego
przez
„Rzeczpospolitą”, i wciąż
się rozwija. Wyróżnienie
Laurem Klienta 2014 oraz
odznaczenie Różą Kolumba, nagrodą za najlepszy katalog turystyczny, to ważne osiągnięcia
utwierdzające w przekonaniu, że filozofia marki
jest spójna oraz solidna.
Na sukces Grecosa pracuje zespół profesjonalistów, dla których Grecja
nie jest tylko turystyczną
destynacją, ale przede
G
reece is by all means
one of a kind and
holiday
is
this
unique period in the whole
year everyone is looking
forward to. Grecos travel
agency has been taking
a huge pleasure in organizing Great Greek Holiday
for the 11th season running
for hundreds of thousands
of Polish tourists. In order
to cater for the most demanding tastes, we make
a point of presenting new
destinations every year.
The data collected by
GNTO, the Greek National Tourist Organization, show that a record
number of Polish tourists visited Greece in
2014. Grecos is happy to
discover Greece for Polish people and wishes
to share its passion with
others. The travel agency
would also like to show
that discovery can be
inherent in travelling
and exploring the beauty, nature and history is
a fascinating adventure.
18 Greek destinations
for perfect holiday to
choose from, 10 airports
with outward flights in
Poland and as many
as 15 airports in Greece
– Grecos is placed among
leaders in the rating of
tour operators drawn
up by Rzeczpospolita (a
daily broadsheet) and
keeps growing. Laur
Klienta 2014 (Customer’s
Laurel, an award given to
the most popular brands)
and
Róża
Kolumba
(Columbus’s Rose, an
award for the best tourist catalogue), are major
achievements and the
best proof that the company’s policy is coherent
and consistent. We owe
our success to a team of
professionals for whom
Apetyt
na Grecję
Appetite
for Greece
SAŁATKA GRECKA
Składniki:
• 1 karbowana sałata
• 3 pomidory
• 1 ogórek zielony
• 1 czerwona cebula
• kilka oliwek (czarnych, zielonych)
• 200 g sera feta
Sos:
• 1 ząbek czosnku
• 5 łyżek oliwy z oliwek
• 3 łyżki wody
• 1 łyżeczka soku z cytryny
• 1 łyżeczka białego octu
• 1 łyżeczka oregano
• szczypta cukru
• szczypta ostrej czerwonej papryki
• sól, pieprz
Sposób przygotowania:
Opłucz sałatę, porwij ją na mniejsze kawałki i przełóż do salaterki.
Pomidory pokrój w kostkę, ogórki
w plasterki, a cebulę w cienkie krążki
i dodaj do sałaty. Dodaj oliwki i delikatnie przemieszaj wszystkie składniki. Na koniec posyp pokrojonym
w kostkę serem feta. Następnie
wymieszaj starannie składniki sosu,
uprzednio przeciskając czosnek przez
praskę. Polej nim sałatkę i delikatnie
przemieszaj. Smakuje wyśmienicie ze
świeżym lub opieczonym na chrupko
pieczywem.
GREEK SALAD
Ingredients:
• 1 curly lettuce
• 3 tomatoes
• 1 cucumber
• 1 red onion
• a handful of olives
(black and green)
• 200 g feta cheese
For dressing:
• 1 clove of garlic
• 5 tablespoons olive oil
• 3 tablespoons water
• 1 teaspoon lemon juice
• 1 teaspoon vinegar
• 1 teaspoon oregano
• a pinch of sugar
• a pinch of red hot pepper
• salt and pepper
Directions:
Wash the lettuce, tear into smaller bits and put it in a bowl. Dice tomatoes, slice a cucumber, cut onion
into fine rings and add them to the
lettuce. Add olives and gently toss all
ingredients. Put feta cheese dices on
the top. Squeeze the garlic through
a garlic press and stir all dressing ingredients carefully. Pour the dressing
on the salad and toss it gently. It tastes heavenly with fresh or grilled,
crunchy bread.
7
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Fot. Port Lotniczy Poznań-Ławica
/ Photo: Poznań-Airport
Showroom poznańskich marek
na lotnisku Ławica
Showroom of Poznań Brands at Poznań Airport
Biuro Promocji Miasta Poznania
/ City of Poznań Promotion Office
Pierścionek z brylantem, znany na całym
świecie krem czy smartfon w technice
druku 3D. Do tego prezentacja firm
w trzech językach. I hasło: „Witaj
w mieście możliwości, nowoczesnych
idei i sukcesu”. Na lotnisku Ławica ruszył
Showroom Konsorcjum Marki Poznań.
A diamond ring, a world-famous cream
or a smartphone in 3D printing. Plus
presentation of a company in three
languages. And a strapline ‘Welcome
to the city of opportunities, modern ideas
and success.’ The Showroom of Poznań
Brand Constortium has been set up at
Poznań Airport.
W
2011 roku Miasto
Poznań zaprosiło do procesu
współtworzenia swojego
wizerunku
największe
i najsilniejsze brandy
funkcjonujące na terenie
Metropolii Poznań. Tak
powstało
Konsorcjum
Marki Poznań – unikalny
i wyjątkowy w skali kraju projekt, który stanowi
dziś platformę współpracy pomiędzy Miastem
Poznań i ważnymi dla
wizerunku stolicy Wielkopolski instytucjami życia
gospodarczego, społecznego, kulturalnego i naukowego.
Obecnie Konsorcjum
Marki Poznań tworzy
46 firm, reprezentujących
I
n 2011 the city of
Poznań invited the
biggest and the most
powerful brands based in
Poznań to join the process
of co-creating its image.
And these are the origins
of Poznań Brand Consortium – a unique and an
exceptional project on
the national level which
has become a platform
of cooperation between
the city of Poznań and the
economic, social, cultural
and scientific organisations having a great impact on Poznań’s image.
Nowadays
Poznań
Brand Consortium comprises 46 companies from
various industries, such as
IT, services, sports, fash-
różne branże, m.in. IT,
usługi, sport, modę czy
finanse. Przez ostatnie
trzy lata w ramach współpracy miasta z markami
udało się zrealizować
interesujące
projekty
skoncentrowane
m.in.
na promowaniu dóbr regionalnych,
wspieraniu
środowiska akademickiego czy udziale w akcjach
charytatywnych. Show­
room poznańskich marek,
który stanął w hali przylotów na lotnisku Ławica, to z kolei prezentacja
biznesowego kodu DNA
Poznania poprzez marki,
które są związane z miastem i które w swoich
działaniach wykorzystują
ścisły związek swojego
Fot. Port Lotniczy Poznań-Ławica
/ Photo: Poznań-Airport
8
Let’s fly
Wybór miejsca prezentacji
poznańskich marek też nie był
przypadkowy. Wszyscy podróżujący
do Poznania, czekając na bagaż
w hali przylotów, będą mogli
odkrywać informacje o mieście,
firmach, które mają tutaj swoje
siedziby i ludziach, którzy je
współtworzą.
connected with a ribbon
embellished with a 1000kilo Poznań star installed
under the roof. Over
3 kilometres of blue ribbon were used to decorate the Showroom.
The choice of place for
the presentation was not
a chance decision. All
passengers travelling to
Poznań waiting for their
luggage in the arrival hall
will have an opportunity
to find out more about the
city, the companies based
here and people who create them. The Showroom
of Poznań Brand Consortium will be available at
Poznań Airport until the
end of 2016.
The choice of place for the
presentation was not a chance
decision. All passengers travelling
to Poznań waiting for their luggage
in the arrival hall will have an
opportunity to find out more about
the city, the companies based here
and people who create them.
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
WHAT IS
THE SHOWROOM
ALL ABOUT?
It is a presentation of
the member companies of
Poznań Brand Consortium
through their products and
services, which owes its
modern and original form
to the cutting-edge tools.
As a matter of fact, the
Showroom is now created
by 17 companies, i.e. Alba
Thyment, Allegro, Apart,
Aquanet, Arjohuntleigh,
Bridgestone,
Centra,
Ciber, Enea, INEA, Internetowy Kantor, NIVEA,
Poznań
Airport,
SGB
Bank, Solaris, VW Samochody
Użytkowe
and
Żabka, but more brands
are bound to join the venture in 2015.
All models illustrating
activity profile of certain
brands, for instance, a
diamond ring, a part of an
assembly line or a basket
filled with goods, have
been made in 3D printing
technology. Each of them
takes up around 300 m3.
There are monitors right
next to them presenting
facts and figures of the
companies and Poznań
in three languages: Polish, English and German.
All display cabinets are
Wybór miejsca prezentacji poznańskich marek
też nie był przypadkowy.
Wszyscy podróżujący do
Poznania, czekając na bagaż w hali przylotów, będą
mogli odkrywać informacje
o mieście, firmach, które
mają tutaj swoje siedziby
i ludziach, którzy je współtworzą. Showroom Konsorcjum Marki Poznań będzie dostępny na lotnisku
Ławica do końca 2016 r.
Fot. Port Lotniczy Poznań-Ławica
/ Photo: Poznań-Airport
ion and finance, to name
but a few. For the last 3
years, as a result of collaboration between the
city and the brands, the
Consortium has carried
out interesting projects
targeted at, among other
things, promoting regional resources, supporting
academic
environment
or participating in charity
events. The Showroom
of Poznań brands, located in the arrival hall, is
yet another presentation
of Poznań’s DNA code
through brands associated
with the city which closely
combine their know-how
with Poznań’s legendary
efficiency in their business
dealings.
CZYM JEST
SHOWROOM?
To prezentacja firm
zrzeszonych w Konsorcjum Marki Poznań przez
pryzmat ich produktów
i usług, która dzięki zastosowanym narzędziom ma
nowoczesną i oryginalną
formę. W sumie Show­
room tworzy obecnie
17 firm tj.: Alba Thyment,
Allegro, Apart, Aquanet,
Arjohuntleigh, Bridgestone, Centra, Ciber, Enea,
INEA, Internetowy Kantor, NIVEA, Port Lotniczy
Poznań – Ławica, SGB
Bank, Solaris, VW Samochody Użytkowe i Żabka,
ale w 2015 roku do projektu włączą się kolejne
marki.
Wszystkie
modele
ilustrujące profil działalności poszczególnych
marek, np. pierścionek
z brylantem, fragment
linii produkcyjnej czy
koszyk z zakupami, zostały wykonane w technice druku 3D. Każdy ma
ok. 300 cm3. Obok nich
znajdują się monitory,
na których pojawiają się
najważniejsze informacje
o firmach i Poznaniu w
trzech językach: polskim,
angielskim i niemieckim.
Wszystkie gabloty połączone są wstążką z ważącą blisko 1000 kg poznańską gwiazdką, która
została
zamontowana
pod sufitem. W sumie
do wykończenia Show­
roomu zużyto ponad
trzy kilometry błękitnej
wstążki.
know-how z poznańską
tradycją skuteczności.
9
Malmö – wiosenna
nowość linii Wizz Air
Malmö – Wizz Air’s New Connection
for Spring
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
Do Szwecji
na pokładach
samolotów
Wizz Air!
Od 30 marca 2015
roku polecimy do
Malmö, portowego
miasta w regionie
Skania (Skåne),
połączonego
mostem
z Kopenhagą.
Rejsy będą
odbywać się dwa
razy w tygodniu
– w poniedziałki
i piątki.
To Sweden with
Wizz Air! Starting
from 30 March
2015 we will
be able to fly to
Malmö, a port city
in Skåne County
connected with
Copenhagen by
bridge. The flights
will be performed
twice a week
on Mondays
and Fridays.
Latarnia morska w Malmö
/ Lighthouse by the Malmö Harbor
Let’s fly
M
almö is the third
largest,
after
Stockholm and
Göteborg, city in Sweden
and at the same time the
main centre of the metropolitan area Stor-Malmö,
translated
as
‘Great
Malmö’. It is located at
the Öresund Strait less
than 30 km away from
the capital of Denmark
stretched on the other
bank. Since 2000 both
cities have been connected by a bridge, which
makes a trip from Swedish Malmö to Danish Copenhagen quick and comfortable.
Malmö Airport, previously called Sturup, is one
of the largest in the country. It is situated 30 km
away from the city centre.
As the key element of the
region’s infrastructure, it
has played an immense
role in its development
and communication. In
2013 it handled over 2 million passengers on 40 different destinations.
Travellers can get from
the airport to Malmö’s city
centre and Lund by Flygbussarna Airport Coaches
(tickets available online
www.flygbussarna.se, at
the airport or on the bus
– payment can be made
only by debit or credit
card) and Blue Alfa buses.
The bus stops are located
outside terminals.
Rezerwacja biletów:
www.wizzair.com
Booking:
www.wizzair.com
ROZKŁAD LOTÓW NA TRASIE POZ- MMX*- POZ
POZ- MMX*- POZ TIMETABLE
DZIEŃ TYGODNIA / DAY
Z
/ FROM
DO
/ TO
WYLOT
/ DEPARTURE
PRZYLOT
/ ARRIVAL
PONIEDZIAŁEK / PIĄTEK
MONDAY / FRIDAY
POZ
MMX
11:40
12:10
PONIEDZIAŁEK / PIĄTEK
MONDAY / FRIDAY
MMX
POZ
13:10
14:15
*Malmö Airport / *Malmö Airport
10
M
almö to trzecia
pod względem
wielkości,
po
Sztokholmie i Göteborgu, aglomeracja miejska
w Szwecji, jednocześnie
główny ośrodek obszaru
metropolitalnego
Stor-Malmö,
tłumaczonego
jako „Wielkie Malmö”. Leży
nad cieśniną Öresund,
w odległości mniejszej niż
30 km od stolicy Danii,
rozciągającej się na przeciwległym brzegu. Od roku
2000 oba miasta łączy
most, dzięki któremu podróż ze szwedzkiego Malmö do duńskiej Kopenhagi
jest szybka i wygodna.
Lotnisko Malmö Airport, dawniej Sturup,
to jedno z największych
w kraju. Leży 30 km od
centrum miasta. Jako
kluczowy element infrastruktury regionu, stanowi
istotną rolę w jego rozwoju
i komunikacji. W roku 2013
obsłużyło ponad dwa miliony pasażerów, oferując
40 kierunków.
Między portem a centrum Malmö i Lund kursują autobusy Flygbussarna
Airport Coaches (bilety
do nabycia przez Internet:
www.flygbussarna.se,
w punktach sprzedaży na
lotnisku oraz w autobusie – płatność tylko kartą
debetową lub kredytową)
oraz Blue Alfa. Przystanki
znajdują się bezpośrednio
przy wyjściu z terminalu.
1
Malmö wita w Skåne!
Malmö Welcomes to Skåne!
Marta Nowacka
2. KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA
Sankt Petri kyrka to budynek szwedzkiego Kościoła ewangelicko-luterańskiego. Ten zabytkowy obiekt, najstarsza
zachowana budowla w mieście, mieści
się w centrum Malmö tuż przy głównym
placu Stortorge, w dzielnicy Gamla Staden
(Stare Miasto). Kościół wybudowany na
początku XIV wieku jest przykładem niemieckiej odmiany gotyku.
3. ZAMEK MALMÖHUS
Malmöhus to najstarszy, renesansowy
zamek w całej Skandynawii. Wybudowano
go w połowie XVI wieku. Pierwotnie był
siedzibą duńskich władców, a w 1658 roku,
kiedy to tereny Malmö zostały przejęte
przez Szwedów, zdecydowano się zamek
ufortyfikować. Kilkaset lat później obiekt
zamieniono w więzienie, a od 1937 roku na
terenie zamku działa muzeum historii regionu, sztuki i historii naturalnej.
4. MUZEUM TECHNIKI
W Muzeum Techniki w Malmö mieści
się kilka pięter sal wystawowych. Znajdziemy tu wystawę motoryzacji i lotnictwa
oraz przedmiotów, które miały wpływ na
rozwój technologii. Znajduje się tu także
pokój pomysłów, w którym można przeprowadzić kilkanaście fizycznych eksperymentów i zagrać w różne gry edukacyjne,
a nawet wystrzelić własną rakietę wodorową. Jedną z największych atrakcji jest
łódź podwodna U3, do której można wejść
osobiście.
5. MOST NAD SUNDEM
Z Malmö do Kopenhagi, stolicy Danii,
można dostać się przez most Öresund,
który funkcjonuje od 1 lipca 2000 roku. To
najdłuższa na świecie konstrukcja łącząca
dwa państwa, o długości prawie 8 km. Aby
mógł on sprawnie spełniać swe zadanie,
na potrzeby przedsięwzięcia wybudowano
także sztuczną wyspę o długości ponad
4 km oraz 3,5-kilometrowy tunel.
1. TURNING TORSO
APARTMENT BUILDING
Turning Torso is probably the most
distinctive building in Malmö and it is
visible on almost each panorama of the
city. Constructed in 2001-2005, it is one of
25 tallest buildings in Europe and the
third tallest apartment building in Europe. Unfortunately, since it contains
apartments only, there is no vantage
point for tourists. It is a real shame because the view must be breath-taking.
2. ST PETER’S CHURCH
Sankt Petri kyrka is the church of the
Swedish Evangelical Lutheran Church.
The church is the oldest historical site
in the city and it is located at the heart
of Malmö right next to Stortorge main
square in Gamla Staden (the Old City).
The church was built at the beginning of
the 14th century and it is a prime example
of German Gothic style.
2
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
1. APARTAMENTOWIEC
TURNING TORSO
Turning Torso to chyba najbardziej charakterystyczny budynek Malmö, widoczny
na praktycznie każdej panoramie miasta. Wybudowany w latach 2001-2005,
jest jednym z 25 najwyższych budynków
w Europie i trzecim pod względem wysokości obiektem mieszkalnym w Europie.
Niestety, ponieważ jest to apartamentowiec, żaden punkt widokowy nie został
udostępniony dla turystów. Wielka szkoda, bo widoki z pewnością zapierają dech
w piersiach.
3
3. MALMÖHUS CASTLE
Malmöhus is the oldest Renaissance
castle in Scandinavia. It was constructed
in the mid 16th century. Originally, the
castle was a royal residence and in 1658
when Malmö was taken over by Swedish forces it was turned into fortification.
A few hundred years later the castle became a prison, whereas since 1937 it has
been a museum of the region’s history,
art and natural history.
4. MUSEUM OF TECHNOLOGY
There are several storey of exhibition
halls in Malmö Museum of Technology.
We can find there the exhibition of motor
vehicles and aircrafts, as well as the objects which had an impact of technology
development. There is also the room of
ideas where visitors can carry out physical experiments and play various educational games, or even launch their own
hydrogen rocket. One of the biggest attractions is U3 submarine where the visitors can get into themselves.
5. ÖRESUND BRIDGE
We can get from Malmö to Copenhagen, the capital of Denmark, crossing
the Öresund Bridge which was dedicated
on 1 July 2000. This is the world’s longest construction joining two countries
and it runs almost 8 kilometres. In order for the bridge to work properly, the
artificial, nearly 4-kilometre-long island
and 3,5-kilometer-long tunnel have been
built.
4
5
11
Więcej rejsów
linii Wizz Air!
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
More Flights with Wizz Air!
Od maja 2015
roku baza linii Wizz
Air w Poznaniu
zyska dodatkowy,
drugi samolot.
Wzmocnienie
oferty tego
niskokosztowego
przewoźnika
to zwiększenie
liczby rotacji aż
pięciu kierunków
z aktualnego
rozkładu lotów oraz
nowe połączenie
do szwedzkiego
Malmö.
Starting from May
2015, the base of
Wizz Air Airlines
will be extended
by the additional,
second aircraft.
The increased
offer of the lowcost carrier means
extending the
existing timetable
by five destinations
and a brand-new
connection to
Swedish Malmö.
"
Decyzję przewoźnika
o zbazowaniu drugiego samolotu na
naszym lotnisku przyjęliśmy z ogromnym zadowoleniem. Jest to efekt
długotrwałych
rozmów
i negocjacji z przedstawicielami linii Wizz Air.
Takie rozszerzenie działalności w Poznaniu było
oczekiwane i jesteśmy
przekonani, że przyniesie
wiele korzyści zarówno
regionowi, jak i przewoźnikowi. Rozwija się
znacznie oferta dla pasażerów. Przede wszystkim
nowość, ale równie dobrą
wiadomością jest wprowadzenie w wybrane dni
dwóch rotacji dziennie do
Londynu. Poza tym, od
maja przyszłego roku nastąpi spore zagęszczenie
w siatce najpopularniejszych kierunków oferowanych przez przewoźnika, co wyraźnie wychodzi
naprzeciw potrzebom pasażerów. Mamy nadzieję,
że dodatkowy samolot
zaowocuje w przyszłości
ogłoszeniem
kolejnych
połączeń oraz zwiększeniem dostępności komunikacyjnej
Poznania
drogą lotniczą" – mówi
Mariusz Wiatrowski, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica.
Dzięki operowaniu drugiego samolotu, częściej
będą odbywać się rejsy
do Londynu Luton 11 – tygodniowo, do Doncaster/
Sheffield – 4 tygodniowo,
do Oslo Torp – 3 tygodniowo, do Glasgow – 3 tygodniowo oraz do Sztokholmu Skavsta – również
3 tygodniowo.
Szczegółowy
rozkład
lotów i rezerwacja biletów: www.wizzair.com
12
Let’s fly
'
We have received the
carrier’s decision to
base the second aircraft
at our airport with immense satisfaction. This
is the outcome of long
discussions and negotiations with Wizz Air’s representatives. We have expected such development
of the carrier’s business in
Poznań and we strongly
believe it will bring great
benefits to the region and
the carrier alike. The offer
has grown significantly
for the passengers. First
of all, there will be a new
connection, but another
good news is launching
two rotations daily to
London on certain days.
In addition, starting from
May next year the route
network of the most popular destinations offered
by the carrier will develop
extensively, which evidently meets the needs
of the passengers. We
do hope that in the future
the new aircraft will bring
new connections and
thus Poznań will become
more accessible by plane'
– says Mariusz Wiatrowski, President of the
Management Board at
Poznań Airport
Because of the new aircraft, there will be more
flights to London Luton
– 11 weekly, to Doncaster/Sheffield – 4 weekly,
to Oslo Torp – 3 weekly,
to Glasgow – 3 weekly,
and to Stockholm Skavsta
– also 3 weekly.
Detailed
timetable
and booking available on:
www.wizzair.com
Przesiadki Wizz Air
Wizz Air Connections
Rafał Jankowiak
P
rzypomnijmy:
od
21 maja przyszłego
roku Wizz Air zbazuje w Poznaniu swój drugi samolot. Wcześniej, już
pod koniec marca, pojawią
się loty do szwedzkiego Malmo. Kto oczekuje
tanich lotów na Sycylię,
Korsykę, do Grecji czy na
Cypr – musi jeszcze poczekać. Bowiem Ławicy
przybędzie lotów (poza
w/w Malmo) do Doncaster-Sheffield w północnej
Anglii (4 zamiast 3 rejsów
tygodniowo), do szkockiego Glasgow (3 zamiast
2), do dwóch nordyckich
stolic: Oslo i Sztokholmu
(również 3 zamiast 2). No
i (last but not least – jak
mawiają mieszkańcy tamtego miasta) znacznie – bo
z 7 do 11 – wzrośnie ilość
tygodniowych rejsów do
Londynu. A więc loty dla
Wielkopolan pracujących
w Wielkiej Brytanii czy
Skandynawii. Na szczęście – można znaleźć też
inne ciekawe rozwiązania
L
et me give you the
lowdown – starting
from 21 May next
year, the second aircraft
of Wizz Air will be based
in Poznań. Earlier that
year, at the end of March,
the planes will leave for
Malmo, Sweden. Those
who are looking forward
to inexpensive flights to
Sicily, Corsica, Greece
or Cyprus will have to
wait. There will be more
flights from Poznań Airport (apart from Malmo)
to
Doncaster-Sheffield
in northern England (4
instead of 3 a week),
Glasgow in Scotland (3
instead of 2), and to two
Nordic capitals – Oslo
and Stockholm (again, 3
instead of 2). And last but
least, there will be significantly more weekly flights
to London – 11 instead
of 7. So it means more
flights for people from
Wielkopolska who work
in the UK or Scandinavia.
Luckily, travellers will find
– już typowo turystyczne.
„Lećmy do Lizbony” –
to chyba chwytliwe hasło
dla wielu. Od najbliższego
maja, dzięki dwóm rejsom dziennie na Luton,
ten podlondyński port
lotniczy będzie świetnym
miejscem na przesiadki.
Wylatując rano z Poznania obiad jemy już na zachodnim krańcu Europy!
A wracając stamtąd po
lunchu późną kolację jemy
już nad Wartą. Do tej
pory wymagało to noclegu w Londynie. Podobne
przesiadki (również przez
Londyn-Luton) zadziałają
świetnie w drodze na Ibizę, do portugalskiego Faro
czy nawet do egzotycznej
Essaouiry w Maroku.
Ale Luton to nie jedyne lotnisko, gdzie będziemy mogli przesiadać
się dogodniej niż dotąd.
Ciekawe godziny lotów
dla miłośników przesiadek korzystających z tzw.
tanich linii oferować będzie również holender-
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
„Eee, znowu jakieś loty dla robociarzy” – takimi słowami kilkoro znajomych skwitowało
moje radosne doniesienia o powiększeniu bazy węgierskiego Wizz Aira na poznańskiej
Ławicy. Faktycznie: jeśli przyjrzeć się sprawie pobieżnie wygląda na to, że mają rację.
Ale gdyby wgryźć się w temat...
‘Ah, another connection for workers’. That was my friends’ response when I was
enthusing over expanding the Wizz Air’s, the Hungarian carrier, base at Poznań Airport.
True, at first glance they seem to be right. But when we dig a little deeper…
other interesting solutions, addressed mainly
to tourists.
‘Let’s fly to Lisbon’.
It sounds like a catchy
slogan for many people. Starting from May
next year, thanks to two
weekly flights to Luton,
the airport located outside of London will be a
fantastic place to change
planes. If we depart from
Poznań early in the morning, we will dine in the
western end of Europe!
And when we leave right
after lunch, we will be
back for late supper in
Poznań. Previously, it
was necessary to stay in
London overnight. We
can also change planes
at London-Luton when
we are heading for Ibiza,
Faro in Portugal or exotic
Essaouira in Morocco.
But Luton is not the
only airport where we
will change planes more
conveniently than before. Customers of low-
13
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
Samoloty do Holandii
wystartują z Poznania
o godzinie 7:00, aby już
o 8:40 wylądować
w Eindhoven, natomiast
w drogę powrotną
wyruszą dopiero
o 13:40, by wylądować
nad Wartą kwadrans
po piętnastej.
Planes to the
Netherlands will depart
at 7:00, and they will get
to Eindhoven at 8:40,
whereas the flights back
are scheduled for 13:40
so the passenger will be
back in Poznań at 15:15.
14
Let’s fly
skie Eindhoven oraz obie
północne stolice: Oslo
i Sztokholm. Samoloty
do Holandii wystartują
z Poznania o godzinie
7:00, aby już o 8:40 wylądować w Eindhoven, natomiast w drogę powrotną
wyruszą dopiero o 13:40,
by wylądować nad Wartą
kwadrans po piętnastej.
W tym czasie będzie
można się przesiąść np.
do Malagi (start z Eindhoven o 11:05, a lądowanie
rejsu
Malaga-Holandia
o 10:40), na Teneryfę
(start z Eindhoven o 12:05,
lądowanie samolotu z Kanarów w Holandii o 11:40)
czy do Porto (start z Eindhoven o 12:15, lądowanie
maszyny z Portugalii do
Holandii o 11:50).
Podobne opcje oferują również dwa lotniska
w Skandynawii: położone
pod Oslo Torp-Sandefjord
(np. do Alicante w prowincji Valencia) oraz podsztokholmska
Skavsta.
Niestety – oba miasta nie
mają jeszcze pełnych rozkładów lotów na kolejne
lato, zatem liczba kierunków na przesiadki jeszcze
wzrośnie!
Wielu wie o tym,
iż Londyn jest jednym
z najdroższych miast Europy. I jest to w znacznej
części prawda, choć doświadczeni
podróżnicy
umieją nawet tam żyć
za niewielkie pieniądze.
Od maja przyszłego roku,
dzięki późnowieczornym
rejsom Wizz Air'a z Luton
(start o 21:15) do Poznania (lądowanie o 0:20)
będziemy mogli spędzać
w Londynie... po prostu jeden dzień mniej.
A więc: zamiast wracać
nad Wartę w np. czwartek
porannym rejsem Wizz
Air'a lub przedpołudniowym Ryanaira, możliwy
będzie powrót wieczorem
już w środę. A jeden londyński nocleg to – w dobrych okolicznościach 1618 funtów, a jeśli komuś
nie wystarcza dormitorium w hostelu, to nawet
30 czy 40 funtów! Kupimy
również jedno śniadanie
mniej, o jeden dzień krócej będziemy się też przemieszczać po mieście komunikacją. A zobaczymy
tyle samo! Słowem: same
oszczędności (wybaczcie,
cost airlines will also be
able to enjoy convenient
connecting flights via
Eindhoven in the Netherlands and both northern capital cities – Oslo
and Stockholm. Planes
to the Netherlands will
depart at 7:00, and they
will get to Eindhoven at
8:40, whereas the flights
back are scheduled for
13:40 so the passenger
will be back in Poznań
at 15:15. We can use this
time to get on a plane
to, for example, Malaga
(departure from Eindhoven at 11:05, whereas
the plane from Malaga
to the Netherlands lands
to at 10:40), Tenerife (departure from Eindhoven
at 12:05, the plane from
the Canary Islands to
the Netherlands lands at
11:40), or Porto (departure
from Eindhoven at 12:15,
the plane from Portugal
to the Netherlands lands
at 11:50).
Travellers can make
use of similar options at
two airports in Scandinavia:
Torp-Sandefjord
near Oslo (for instance,
to Alicante in Valencia
province) and Skavsta
near Stockholm. Unfortunately, neither of cities
has complete timetables
for next summer, so the
number of changing options will grow!
As many people probably know, London is one
of the most expensive cities in Europe. It is largely
true, but seasoned travellers know how to stay
in London on a limited
budget. Starting from
May next year, thanks
to late evening flights of
Wizz Air from Luton (departure at 21:15) to Poznań
(arrival at 0:20) we will be
able to stay in London…
simply one day less. So
instead of going back to
Poznań, for example, on
an early flight with Wizz
Air or on a late morning
flight with Ryanair, we
will be able to get back
home on Wednesday
evening. It costs at least
16-18 pounds to stay in
London for the night, and
if there are no vacancies at hostels, we will
need as much as 30 or 40
pounds! We will also buy
lii, jest dobre zapełnienie
istniejących rejsów. Do
zobaczenia na pokładzie!
Podane godziny rejsów
mają charakter orientacyjny. Przed kupnem biletów
prosimy o sprawdzenie dokładnych terminów lotów
w systemach rezerwacyjnych przewoźników.
Możemy komuś
z bliskich
sprezentować
półdniowy
pobyt w
jednym z
europejskich
miast:
Eindhoven,
Oslo,
Sztokholmie,
czy
wspomnianym
wcześniej
Londynie.
We can treat
our loved one
to a half-day
stay in one of
the European
cities:
Eindhoven,
Oslo,
Stockholm, or
abovementioned
London.
one breakfast less and
there will be one day less
to pay for public transport. And we will still visit
the places of interest! In
other words, nothing
but savings (sorry guys,
the author was born and
raised in thrifty Poznań).
Additional flights to the
city on the Thames will
be appreciated by travellers who really value
each day of their holiday.
They can leave Poznań
on Friday evening, spend
the night in London, and
on Saturday morning (or
late morning, for sleepyheads) they are ready and
waiting to explore the
city. They can go back to
Poznań on Sunday evening – two full days in the
capital of the UK and your
holiday intact!
Evening flights from
Luton to Poznań are also
a great opportunity to
do something seemingly
silly – a one-day jaunt
to London (for example,
on a shopping spree during sale season). Leave
from Poznań Airport early
morning at 9:00 (London time), go to Oxford
Street, shop till you drop
until early evening, get
back to the airport, and
a few minutes after midnight you see good old
Poznań Airport again.
It is too bad we will be
able to enjoy such trips
from May next year and
we will miss (for the last
time) January sales.
To fly somewhere for
one day (or to be more
precise, half a day) is
another intriguing option. As a matter of fact,
I have been asked this
question many times. We
can treat our loved one to
a half-day stay in one of
the European cities: Eindhoven, Oslo, Stockholm,
or abovementioned London. A grown-up (let’s be
honest here) will not be
so thrilled with the idea of
a flight and stay at some
strange airport, but kids
(especially if they haven’t
flown before) will love
it! What is more, we can
pay 78 zlotys for a return
ticket to the Netherlands
or Scandinavia.
So let’s enjoy what
we’ve got. After all,
flights to the southern,
sunny destinations are
bound to appear! And the
best argument for airlines
to extend their offer with
connections from Poznań
to Malta, the Canary Islands or Portugal is a
good occupancy of the
existing flights. See you
on board then!
The
abovementioned
hours are approximate.
Please check the exact
hours in the carriers’ booking system prior to your
flight.
O AUTORZE
Rafał Jankowiak jest
jednym z administratorów klubowej strony
www.LatamyzPoznania.pl.
Strona ta (podobnie jak
sam klub) jest kontynuacją
wcześniejszej
akcji:
„Chcemy
latać
z POZnania” (www.chcemylatac.prv.pl) i istnieje
na Facebook’u od pięciu, a jako strona www
– od czterech lat. Klub
skupia miłośników podróży lotniczych, którzy
swoją przygodę chcą rozpocząć na poznańskiej
Ławicy. Nasza działalność to m.in. wyszukiwanie promocji z Poznania, promowanie latania
z Ławicy oraz organizowanie (kilku w ciągu roku)
wspólnych wypadów lotniczych do różnych miast
i regionów Europy i nie
tylko – byliśmy już (parokrotnie) we Włoszech,
w Chorwacji, Portugalii,
Norwegii,
Macedonii,
na Litwie, ale również
w Maroku. Do tych happeningów lotniczych dołączyć może dosłownie
każdy – nie jest potrzebna
szczególnie dobra kondycja czy wyjątkowe doświadczenie podróżnicze.
Więcej o klubie można
dowiedzieć się ze strony
i profilu na facebook’u:
www.latamyzpoznania.pl
oraz www.facebook.com/
latamyzpoznania.
ABOUT THE AUTHOR
Rafał Jankowiak is one
of the administrators of
www.LatamyzPoznania.pl.
This website (and the
club) is a continuation
of the campaign ‘We
want to fly from POZnań’
(www.chcemylatac.prv.
pl). It has been on Facebook for five years and
it has been operating as
a website for four years.
The club members are
plane trip buffs who want
to fly from Poznań. Our
activities include, among
other things, looking for
bargains from Poznań,
promoting flying from
Poznań Airport, and arranging (a few times
a year) trips to different
cities and parts of Europe
for club members. But we
travel not only in Europe.
We have been already
(several times) to Italy,
Croatia, Portugal, Norway, Macedonia, Lithuania, and also Morocco.
Everyone can join us in
our aviation happenings
– you don’t need to be
particularly fit or experienced.
Find more about the
club on our website
and Facebook profile:
www.latamyzpoznania.pl
and www.facebook.com/
latamyzpoznania.
15
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
ale autor jest rodowitą
pyrą!).
Z dodatkowych lotów
nad Tamizę skorzystają
również ci, którzy baaaardzo liczą każdy dzień
urlopu.
Wylatujemy
z Poz­
nania w piątkowy
wieczór, noc w Londynie
, a w sobotni poranek (lub
– dla śpiochów – przedpołudnie) jesteśmy zwarci
i gotowi, aby wyruszać na
miasto. Do Pyrlandii wracamy w niedzielę wieczorem. Słowem: dwa pełne
dni w stolicy Zjednoczonego Królestwa, a urlop
– nietknięty!
Wieczorne rejsy Luton-Poznań to również
szansa na coś pozornie
głupiego – wypady do
Londynu (np. na zakupy
w trakcie wyprzedaży) na
jeden dzień. Start z Ławicy wczesnym rankiem, ok.
9:00 (brytyjskiego czasu)
meldujemy się na Oxford
Street, szaleństwo zakupów do wczesnego wieczora, powrót na lotnisko
i chwilę po północy znów
oglądamy starą, dobrą
Ławicę. Szkoda, że takie
możliwość będą dopiero
od maja, ominą nas (ale
po raz ostatni!) styczniowe przeceny.
Możliwość lotu na jeden dzień (a w zasadzie:
na pół dnia) to jeszcze
jedna ciekawa opcja. Sam
zresztą z podobnymi pytaniami zetknąłem się kilkakrotnie. Możemy komuś
z bliskich sprezentować
półdniowy pobyt w jednym z europejskich miast:
Eindhoven, Oslo, Sztokholmie, czy wspomnianym wcześniej Londynie.
Sam przelot i pobyt na obcym lotnisku jest (bądźmy
szczerzy!) średnią atrakcją
dla osoby dorosłej, ale
dziecko (zwłaszcza takie,
które wcześniej nie leciało) na pewno znajdzie
w tym wiele radości! Tym
bardziej, iż do Holandii czy
Skandynawii da się często
polecieć za 78 złotych
w dwie strony.
Tak więc: cieszmy się
tym, co mamy. Południowe, słoneczne kierunki też
muszą się kiedyś pojawić!
A najlepszym argumentem dla linii lotniczej,
która rozważa otwarcie
tras z Poznania na Maltę,
Kanary czy do Portuga-
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Maszyna do elektronicznego ustawienia siły
wypięcia wiązań JETBOND
/ JETBOND - fully automatic ski binding
measurement device
Jak przygotować sprzęt
narciarski przed sezonem
How to Get Your Skiing Gear Ready
Tomasz Piątkowski, Skiteam
W środowisku narciarskim znane jest stwierdzenie, że nawet najlepsza narta,
właściwie dobrana do możliwości narciarza, która nie jest dobrze serwisowana,
nie da satysfakcji w jeździe, a dodatkowo może narazić jej użytkownika na
niebezpieczeństwo.
Seasoned skiers are familiar with a statement that even the best ski, well-adjusted to
skier’s abilities, which is not properly serviced will never make skiing enjoyable, and
what is even worse, it can pose a serious threat to user’s health.
JAK NALEŻY ZADBAĆ
O SPRZĘT?
Najpierw zajmiemy się
nartami, które w trakcie
użytkowanie ulegają naturalnemu zużyciu. Ślizg
w trakcie jazdy ulega zarysowaniu, a w przypadku najechaniu na twarde
przedmioty (skała, luźny
kamień, itp.) może ulec
częściowemu zniszczeniu.
Jeżeli uszkodzenie ślizgu
jest znaczne, należy je
uzupełnić wklejką z po-
16
Let’s fly
dobnego materiału jak
sam ślizg. Jeśli są to głębsze rysy – wypełniamy je
na ciepło (miejscowo lub
całą powierzchnię ślizgu)
polietylenem. Jeśli zniszczenie ślizgu jest płytkie
to poprzez przeszlifowanie całego ślizgu wraz
z krawędziami uzyskujemy efekt satysfakcjonujący. Po wyrównaniu krawędzi nanosimy na ślizg
tzw. strukturę. Pełni ona
w ślizgu tę samą rolę, co
HOW TO TAKE CARE
OF OUR EQUIPMENT?
First, let’s deal with our
skis which naturally undergo wear and tear. A base
can become scratched
and when we run onto
some hard objects (rocks,
loose stones, etc.) it can
get partially damaged.
If it gets seriously damaged, it needs to be filled
in with the same material the base is made of.
If the burrs are deeper,
they must be filled with
heated polyethylene (applied on a single burr or
on the whole surface
of the base). If a damage is quite shallow, it is
enough to polish up the
entire base together with
edges. Once the edges
are smoothed, we apply so called structure. It
serves the same purpose
as a tread of a tire. It is
supposed to remove water collected as a result of
Maszyna do ostrzenia krawędzi i nakładania struktury SF 2
/ SF 2 – device for tuning the ski edges and applying structure
bieżnik w oponie. Ma za
zadanie w sposób najskuteczniejszy odprowadzić
wodę powstałą w wyniku tarcia ślizgu o śnieg.
W wielkim uproszczeniu można powiedzieć,
że
głęboką
strukturę
nanosi się w przypadku
mokrych śniegów wiosennych, a płytką na niskie temperatury i śniegi
silnie zmrożone. Mamy
do dyspozycji kilkadziesiąt typów struktur ślizgu,
które mogą być nanoszone ręcznie (przy pomocy
szablonów) lub częściej
maszynowo, przy pomocy
kamienia.
OSTRZENIE
KRAWĘDZI
Równocześnie w trak­
cie wyrównywania i wygładzania ślizgu przystępujemy do tuningu
(ostrzenia)
krawędzi.
Pa­
miętajmy, że krawędź
narty jest odpowiedzialna
za należyte i bezpieczne
jej prowadzenie. W każdych warunkach, a szczególnie na twardszym
podłożu, brak właściwie
naostrzonej
krawędzi
powoduje nietrzymanie
narty w zakręcie. Współczesna technika jazdy
w sposób szczególny wykorzystuje krawędzie nart
przy każdym prawidłowo
wykonanym
zakręcie.
W zależności od rodzaju
narty stosuje się różne
sposoby ostrzenia krawędzi. Najbardziej typowy
jest kąt krawędzi 90 i 89
stopni. W przypadku osób
rozpoczynających swoją
przygodę z narciarstwem
przytępiamy krawędzie
w strefie dziobu narty.
Należyty tuning krawędzi
jest bardzo ważny – zale-
ży od niego komfort jazdy
i nasze bezpieczeństwo.
SMAROWANIE
Ostatnim
etapem
przygotowania narty jest
jej smarowanie. Najlepiej smarować nartę na
gorąco i po smarowaniu
zeszczotkować ją lub/i
zcyklinować.
Smary,
podobnie jak struktura
ślizgu, są różne w zależności od temperatury powietrza, jego wilgotności
i temperatury śniegu.
W wyjątkowych sytuacjach możemy używać
także smarów znacznie
poprawiających
poślizg
(smary fluorowe) narty.
Dopiero tak przygotowany sprzęt da nam pełną
satysfakcję – pojedziemy
na nim lepiej, zagwarantuje nam on progres i zapewni bezpieczeństwo.
WIĄZANIA
Odrębnym
tematem
jest należyte ustawienie
wiązań. Trzeba to robić
minimum raz do roku.
Pamiętajmy, że sprężyny
wiązań ulegają zużyciu,
podobnie jak podeszwy
butów
narciarskich.
Zmieniamy też wagę.
Powinniśmy szczególnie
dbać o nasze dzieci, u
których te parametry ulegają zmianie bardzo szybko. W dobrych serwisach
dostępne są maszyny,
na których elektronicznie
ustawiamy rzeczywiste
siły wypięcia wiązań (tyły
i przody) i po takiej usłudze otrzymamy certyfikat, który w przypadku
nieszczęśliwego wypadku
w górach może stanowić
podstawę wypłaty odszkodowania.
Współczesna
technika jazdy
w sposób
szczególny
wykorzystuje
krawędzie nart
przy każdym
prawidłowo
wykonanym
zakręcie.
W zależności
od rodzaju
narty stosuje
się różne
sposoby
ostrzenia
krawędzi.
Modern skiing
techniques
in particular
make use of
edges during
each properly
performed
turn.
Depending
on a type of
skis, there
are various
edge tuning
techniques.
SHARPENING THE
EDGES
While the base is being evened out and polished, we can set about
tuning (i.e. sharpening)
the ski edges at the same
time. Bear in mind the ski
edges are responsible for
good and safe slide. In all
conditions, especially on a
harder ground, dull edges
will not hold your skis on
a bend. Modern skiing
techniques in particular
make use of edges during
each properly performed
turn. Depending on a type
of skis, there are various
edge tuning techniques.
The most standard edge
profile is 90˚ and 89˚.
For skiing beginners, the
edges should be dulled at
the shovel. Proper edge
tuning is vital as it affects
comfort of our ride as well
as our safety.
LUBRICATION
The last phase of preparing skis is lubrication.
It is best done hot and
right after lubricating a ski
should be brushed and/or
filed. Lubricants, just like
base structures, vary depending on air temperature, humidity and snow
temperature. In special
cases we can use lubricants that enhance sliding
(fluorolubricants).
Only
such well-prepared gear
will guarantee agreeable
skiing – it will provide
increased performance,
progress and safety.
BINDINGS
A separate topic is
proper binding setting. It
needs to be done at least
once a year. We have to
remember that springs in
bindings get worn out, just
like soles of ski boots. Besides, we tend to change
weight. We should take
special care of our children who change their
size very fast. Good service points are equipped
with electronic testing
devices which can check
binding release (front and
back). Afterwards, we will
get a certificate which can
serve as grounds for insurance payment in case of
an accident in the mountains.
Proces tuningu krawędzi w maszynie SF2
/ The process of tuning the ski edges on the SF2 device
17
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
rubbing the base against
snow. To put it simply,
a thick structure needs
to be applied in case of
wet spring snow, and a
thin one is used when
the temperatures are
lower and snow is deeply
frozen. We have a wide
range of base structures
to choose from which can
be applied manually (with
the use of a stencil) or,
more frequently, using a
stone.
Samolotem
na narty
z POZnania!
Go Skiing by Plane
from POZnań!
M
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
arzenie każdego narciarza czy
snowboardzisty? Zimowe szaleństwo
w najlepszych kurortach
narciarskich
–
długie
i profesjonalnie przygotowane trasy, nowoczesna infrastruktura, wokół
szczyty gór, błękitne niebo i słońce... To wszystko czeka we włoskich
dolinach lub ośrodkach
zimowych Francji czy
Szwajcarii. Warunek: minimum kilkanaście godzin
w samochodzie. Czasem
więcej, w korkach lub
w trudnych zimowych warunkach… Więc – na narty samolotem z Poznania!
Oszczędność
czasu,
komfort i bezpieczeństwo
– wszystko to zyskujemy
korzystając z przelotów
narciarskich do Mediolanu-Bergamo lub Werony.
Pierwsza oferta oparta
jest na rejsach linii Wizz
Air do Mediolanu-Bergamo. Wyloty z Poznania od
24 stycznia 2015 roku
w każdą sobotę o godzinie
7:10, a powrót – o godzinie
11:10. Do Werony – również
w soboty – można polecieć
z biurami podróży Rainbow
Tours oraz ITAKA od 14
lutego 2015 roku. Wyloty
o godzinie 15:10, a powrót –
o godzinie 20:00.
Całościowy pakiet zawiera w cenie przelot,
transfer z lotniska, zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie oraz
– w zależności od oferty
– skipass. Przewóz sprzętu
sportowego w ramach bagażu rejestrowanego, bez
dodatkowej opłaty.
18
Let’s fly
REZERWACJA
PAKIETÓW
NARCIARSKICH
SKI
PACKAGES
BOOKING
Agencja TurystycznoUsługowo-Handlowa
SINDBAD
ul. Karola Miarki 6a,
42-700 Lubliniec
infolinia 34 351 33 03
e-mail: [email protected]
www.infoski.pl
Agencja TurystycznoUsługowo-Handlowa
SINDBAD
ul. Karola Miarki 6a,
42-700 Lubliniec
call center 34 351 33 03
e-mail: [email protected]
www.infoski.pl
Biuro Organizacji
Imprez Sportowych
I Turystycznych
PROMOTOR
ul. Międzychodzka 6,
60-371 Poznań
tel. 61 867 56 23
e-mail: [email protected]
www.promotor.pl
Sports
and Tourist
Events Organizer
PROMOTOR
ul. Międzychodzka 6,
60-371 Poznań
phone no. 61 867 56 23
e-mail: [email protected]
www.promotor.pl
Infolinia: 801 066 777,
dla telefonów komórkowych: 77 4476 777
www.itaka.pl
Call centre: 801 066 777,
for mobile phones:
77 4476 777
www.itaka.pl
RAINBOW TOURS
call center: 810 310 810,
dla telefonów komórkowych: 42 680 38 51
www.rainbowtours.pl
RAINBOW TOURS
call center: 810 310 810,
for mobile phones:
42 680 38 51
www.rainbowtours.pl
W
hat is every
skier or snowboarder’s
biggest dream? Winter extravaganza in the best
ski resorts – long and
professionally-prepared
ski trails, modern infrastructure,
mountain
peaks, blue sky and the
sun… All of that can be
found in Italian valleys
or ski centres in France
and Switzerland. There
is one condition though.
We need to spend many
hours in a car. Or even
longer, when we take into
account tailbacks and
harsh winter conditions…
So, why don’t you go skiing by plane from Poznań!
Saving time, comfort
and safety – this is what
we gain when we decide
to go skiing by plane to
Milan-Bergamo or Verona.
We can get to the first destination with Wizz Air. The
connection from Poznań
starts on 24 January 2015
on Saturdays at 7:10 with
return flight at 11:10. Rainbow Tours and ITAKA will
take us to Verona, also on
Saturdays from 14 February 2015. Get ready to leave
at 15:10 and come back at
20:00.
The full package includes a flight, transfer
from the airport, board and
lodging, insurance and,
depending on an offer, a
ski pass. You can take your
sports equipment free of
charge as a part of the registered luggage.
Kierunek:
zimowe wakacje!
Destination: Winter Holiday!
Iwa Ulatowska
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
Ośnieżony stok czy gorąca plaża?
Wybór trudny, ale wielbiciele
temperatury znacznie powyżej
zera, z pewnością zdecydują
się na tę drugą propozycję!
Szczególnie ciepło się robi
na myśl o nowościach w sezonie
zimowym: orientalnym Agadirze
w Maroku oraz zachwycającej
hiszpańskiej wyspie Lanzarote.
Godne polecenia są też
pozostałe Wyspy Kanaryjskie
– Fuerteventura i Teneryfa oraz
egipskie ośrodki wypoczynkowe
– Hurghada i Sharm el Sheikh.
Czas więc obrać właściwy
kierunek!
A snow-capped slope
or a hot beach? Tough choice,
but those who love
temperatures well above zero
will opt for the latter! Thinking
about new offers in winter
season warms the cockles
of your heart – oriental Agadir
in Morocco and breath-taking
Lanzarote island in Spain. Other
proposals, namely the Canary
Islands – Fuerteventura and
Tenerife, as well as the resorts
in Egypt – Hurghada and
Sharm el Sheikh, are equally
recommendable. So the time
has come to choose the right
destination!
20
Let’s fly
Specjalista ds. komunikacji w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica
/ Comunication Specjalist at Poznań-Airport
KIERUNEK:
WYSPY KANARYJSKIE
(HISZPANIA)
Znajdujące się na Oceanie Atlantyckim Wyspy Kanaryjskie są wymarzonym
miejscem na spędzenie
zimowego urlopu! Lanzarote wyróżnia się wulkanicznym krajobrazem, ale
na wyspie nie brakuje też
piaszczystych plaż, na
przykład w kurortach Puerto del Carmen czy Costa
Teguise. Turyści znajdą
tu także aquaparki, pola
golfowe oraz wiele barów
i restauracji. Fuerteventura
słynie z niezliczonych plaż
oraz doskonałych warunków do uprawiania sportów wodnych. Popularne
miejscowości – Costa
Calma, Caleta de Fuste
czy Corralejo – zapewniają
odwiedzającym świetnie
przygotowane
zaplecze
s p o r t o w o - re k rea c y j n e
oraz rozrywkowe. Teneryfa – największa z Wysp
Kanaryjskich – znana jest
z urozmaiconego krajobrazu oraz tętniących nocnym
życiem kurortów, gwarantujących niezapomniane
wrażenia.
KIERUNEK: MAROKO
Targi pachnące przyprawami, arabska architektura czy wielokilometrowa
plaża w kształcie półksiężyca to jedne z powodów,
dla których należy odwiedzić Agadir! Spacerując
nadmorską promenadą natkniemy się na liczne bary
i restauracje serwujące
przysmaki lokalnej kuchni.
Miłośnicy surfingu i windsurfingu powinni koniecz-
DESTINATION:
THE CANARY
ISLANDS (SPAIN)
The Canary Islands,
located in the Atlantic Ocean, are an ideal
place for winter holiday!
The
most
distinctive
feature of Lanzarote is
its volcanic landscape.
However,
the
island
also abounds in sandy
beaches, for instance in
Puerto del Carmen or
Costa Teguise. Tourists
will also enjoy aqua parks,
golf courses and plenty
of bars and restaurants.
Fuerteventura is famous
for its numerous beaches
and excellent conditions
for water sports. Popular
resorts - Costa Calma,
Caleta de Fuste or Corralejo – provide visitors
with outstanding sports
and entertainment facilities. Tenerife – the largest
of the Canary Islands – is
well-known for its diversified landscape and resorts
bustling with night life,
which guarantees an unforgettable experience.
DESTINATION:
MOROCCO
Markets which smell
of spices, Arabic architecture, or a crescent-shaped
beach that goes for miles,
are only a few reasons
why Agadir is worth visiting! Walking down a seaside promenade, we will
come across plenty of bars
and restaurants serving
local delicacies. Surfing
and windsurfing enthusiasts should definitely
visit Agadir between No-
nie wybrać się do Agadiru
od listopada do marca,
kiedy panują najlepsze warunki do uprawiania tych
sportów.
KIERUNEK: EGIPT
Egipskie kurorty położone nad Morzem Czerwonym
to
gwarancja
słońca również w okresie
zimowym, a rozwinięta
infrastruktura turystyczno-rekreacyjna
zapewni
wspaniały
wypoczynek.
Odwiedzający Sharm el
Sheikh mogą podziwiać
nie tylko ogrody koralowców i piaszczyste plaże,
ale także mają możliwość uprawiania różnych
sportów wodnych. Położona pośród około 50 raf
koralowych Hurghada to
świetny wybór dla wielbicieli nurkowania, którzy
znajdą tu ponad 200 baz
nurkowych!
vember and March when
weather conditions for
these water sports are the
most favourable.
DESTINATION: EGYPT
Egyptian resorts at the
Red Sea guarantee sunny
weather even in winter
and well-developed tourist and entrainment infrastructure ensures fantastic rest. Not only can
travellers visiting Sharm
el Sheikh admire coral
reefs and sandy beaches, but they can also try
different water sports.
Hurghada, surrounded
by around 50 coral reefs,
is a perfect option for
divers, who can make
use of over 200 diving
bases!
DLACZEGO WARTO POLECIEĆ ZIMĄ?
• Wyspy Kanaryjskie: znane są z wiosennego klimatu
panującego przez cały rok, a średnia temperatura
w miesiącach zimowych to około 22°C! W lutym niezwykle hucznie obchodzony jest karnawał, a szalonej
zabawie nie ma końca!
• Maroko: przyjemniej zwiedza się je zimą, kiedy temperatury oscylują wokół 20°C – 25°C; wyprawa przez Rajską
Dolinę do słynnych wodospadów Imouzzer szczególnie
polecana jest w okresie zimowym, ponieważ latem
z wodospadu pozostaje mały strumyk lub całkiem zanika.
• Egipt: ze względu na niższe temperatury
(około 20°C – 25°C) oraz mniejszą liczbę turystów.
WHY IS IT WORTH GOING ON HOLIDAY IN WINTER?
• The Canary Islands: known for their spring climate
all year round and an average temperature in winter
months is about 22°C! In February carnival is celebrated
with revelry. Festivities seem to never end!
• Morocco: it is great to visit this country in winter when
temperatures fluctuate between 20°C – 25°C,
a trip through Paradise Valley to famous Imouzzer
Waterfalls is particularly recommended in winter, because in summer the waterfalls turn into a small creek
or vanish completely.
• Egypt: because of lower temperatures
(around 20°C – 25°C) and fewer tourists.
KIERUNKI CZARTEROWE ZIMA 2014/2015 / CHARTER DESTINATION IN WINTER 2014/2015
KRAJ
/ COUNTRY
KIERUNEK
/ DESTINATION
BIURA PODRÓŻY / TRAVEL AGENCY
DOSTĘPNOŚĆ OFERTY
/ OFFER AVAILABILITY
HURGHADA (HRG)
Tui Poland, Itaka, Rainbow Tours, Exim Tours,
Sun&Fun Holidays, Alfa Star
NON-STOP
SHARM EL SHEIKH
(SSH)
Itaka, Rainbow Tours, Exim Tours, Sun&Fun
Holidays, Alfa Star, Wezyr Holidays
NON-STOP
FUERTEVENTURA
(FUE)
TUI Poland, Itaka, Rainbow Tours
NON-STOP
LANZAROTE (ACE)
NOWOŚĆ / NEW
Itaka, Rainbow Tours, TUI Poland
NON-STOP
TENERYFA (TFS)
/ TENERIFE
TUI Poland, Itaka, Rainbow Tours, Alfa Star
NON-STOP
AGADIR (AGA)
NOWOŚĆ / NEW
TUI Poland, Itaka, Rainbow Tours,
Sun&Fun Holidays, Exim Tours
OD / FROM
16.01.2015
EGIPT
/ EGYPT
HISZPANIA
/ SPAIN
MAROKO
/ MOROCCO
We would like to remind
you that LOTNI.pl discount
programme is also available
to passengers using charter
offer in winter season. All
you have to do is buy a trip
in any travel agency participating in the programme.
Then you have to pick up
a discount voucher or print
it out yourself from www.
lotni.pl. Make sure the
voucher has the agency’s
seal and signature of its
representative. On the programme’s website you can
find information about service outlets where you can
use attractive discounts as
well as a complete list of
charter destinations, including those addressed to
winter sports enthusiasts!
21
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
Egipt, Maroko, Wyspy Kanaryjskie / Egypt, Marocco, The Canary Island
Przypominamy, że program
rabatowy LOTNI.pl przez­
naczony jest również dla
pasażerów korzystających
z oferty czarterowej w sezonie zimowym. Wystarczy
wykupić wycieczkę w biurze
podróży biorącym udział
w programie. Następnie
trzeba odebrać kupon rabatowy lub wydrukować
go samodzielnie ze strony
internetowej www.lotni.pl.
Należy pamiętać o umieszczeniu na kuponie pieczątki
biura i podpisu jego przedstawiciela. Na stronie programu znajdują się informacje o punktach usługowych,
w których można skorzystać z atrakcyjnych zniżek,
umieszczona jest tam także pełna lista kierunków
czarterowych, również tych
skierowanych do miłośników sportów zimowych!
Tereny poznańskiego lotniska
czekają na Twoje inwestycje
Poznań Airport Premises
Are Waiting for Your Investments
Dział Rozwoju i Planowania Inwestycji w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica
/ Development and Investment Planning Department at Poznań Airport
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Współczesne lotniska zmieniają swoje oblicze – ich działalność nie ogranicza się już tylko do obsługi pasażerów
i ruchu lotniczego, ale zawiera także bogatą ofertę handlowo-komercyjną. Sieci znanych sklepów, centra rozrywki
i relaksu, przeróżne restauracje i bary, wielopoziomowe parkingi, stacje benzynowe i przyjazne hotele – na stałe
wpisały się w krajobraz okołolotniskowy tworząc tzw. airport city. Podążając za tymi światowymi trendami Port
Lotniczy Poznań-Ławica także rozwija swą ofertę usług pozalotniczych. Coraz ważniejsze miejsce zajmuje
w niej wieloletnia dzierżawa nieruchomości gruntowych zlokalizowanych na terenach okołolotniskowych.
P
ort Lotniczy Poznań-Ławica zajmuje obszar ponad 300 ha, z których oczywiście znaczna część dedykowana jest obsłudze ruchu
lotniczego. Jednak port lotniczy to nie tylko droga startowa, płyty
postoju samolotów i terminale pasażerskie, lecz także szeroko pojęta
działalność pozalotnicza i komercyjna, która stopniowo rozwija się na
terenach poznańskiego lotniska. Już teraz dostrzec można rozbudowujące się powierzchnie parkingowe czy stację paliw BP powstającą przy
wjeździe głównym na teren Portu. A te inwestycje to dopiero początek....
Dział Rozwoju i Planowania Inwestycji, który w Porcie Lotniczym Ławica zajmuje się komercjalizacją terenów okołolotniskowych, planuje dalsze
poszerzanie pozalotniczej oferty inwestycyjnej na zasadach wieloletniej
dzierżawy gruntu na cele działalności usługowej. Poznańskie lotnisko
dysponuje wachlarzem nieruchomości bardzo korzystnie położonych przy
ul. Bukowskiej, czyli drodze wojewódzkiej nr 307, a jednocześnie głównej
arterii prowadzącej do centrum miasta, lub też przy ul. Rzemieślniczej –
w klasterze zabudowań magazynowo-produkcyjnych na zachodnim krańcu lotniska. Aktualna oferta inwestycyjna Portu Lotniczego zawiera sześć
nieruchomości o zróżnicowanej powierzchni:
Teren 1 (Bukowska-Zachód): 3.000 m2
Teren 2 (Bukowska-Centrum): 3.000 m2
Teren 3 (Bukowska-Wschód): 9.500 m2
Teren 4 (Rzemieślnicza-Północ): 11.000 m2
Teren 5 (Rzemieślnicza-Południe): 50.000 m2
Teren 6 (Dąbrowskiego-Lotnicza): 450.000 m2
Każda z wymienionych nieruchomości dedykowana jest prowadzeniu różnej działalności usługowej, a możliwość pozyskania pozwoleń
na realizację inwestycji na tych terenach regulują stosowne dokumenty
planistyczne. Tereny 1-3 objęte są obowiązującym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, dla Terenów 4 i 5 obowiązuje Studium Kierunków i Uwarunkowań Przestrzennych, natomiast dla Terenu 6
został wywołany Miejscowy Plan, czyli wszczęta została procedura jego
przyjmowania. Większość z wymienionych terenów jest bardzo dobrze
skomunikowana: z Autostradą A2 położoną ok. 15km na południe od terenu lotniska lub z centrum miasta położonym zaledwie 6km na wschód.
W przypadku każdej nieruchomości przyłącza mediów znajdują się bezpośrednio na działce lub w jej najbliższym sąsiedztwie. Zważywszy na fakt,
iż niektóre z oferowanych terenów charakteryzują się znaczną powierzchnią, istnieje możliwość podziału nieruchomości gruntowej na mniejsze
działki, w zależności od potrzeb inwestora.
Trudno o lepszą lokalizację dla Twojego biznesu niż międzynarodowy
port lotniczy! Wszystkich inwestorów zainteresowanych dzierżawą nieruchomości gruntowych i chętnych do nawiązania współpracy prosimy
o kontakt z Działem Rozwoju i Planowania Inwestycji.
22
Let’s fly
Tomasz Gładysz
kierownik Działu Rozwoju
i Planowania Inwestycji
Tel. +48 602 355 129
[email protected]
P
oznań Airport takes the area of 300 ha and its
major part is dedicated to handing air traffic. But
the airport is not only a runway, apron and passenger terminals, but also broadly defined non-aviation
and commercial activity which is growing consistently at
Poznań Airport. Even now we can observe an expanding car park area and BP petrol station which is being
built near the main entry of the airport. And with these
investments we are just getting started…
Development and Investment Planning Department,
which deals with commercialization of an airport-proximity area, is planning further development of a nonaviation investment offer based on a long-standing land
property lease for commercial activity. Poznań Airport
owns a vast array of properties located on Bukowska Street, i.e. regional road no. 307, and at the same
time the main thoroughfare to the city centre, or on
Rzemieślnicza Street, in a cluster of warehouses and
plants at the western end of the airport. The latest investment offer of Poznań Airport includes six properties
of various areas:
Plot 1 (Bukowska-West): 3 000 m2
Plot 2 (Bukowska-Centre): 3 000 m2
Plot 3 (Bukowska-East): 9 500 m2
Plot 4 (Rzemieślnicza-North): 11 000 m2
Plot 5 (Rzemieślnicza-South): 50 000 m2
Plot 6 (Dąbrowskiego-Lotnicza): 450 000 m2
Each plot is dedicated to different commercial activity and possibility to obtain an investment planning
permission in this area is regulated by relevant planning
documents. Plots 1-3 are covered by the Local Zoning
Scheme, Plots 4 and 5 by the Study of the Directions
and Conditions of the Spatial Management, whereas for
Plot 6 the Local Plan has been called, which means an
acceptance procedure has been launched. Most areas
are very well communicated with A2 Motorway located
15 kilometres south of the airport or the city centre located only 6 kilometres to the east. In case of each property, junctions for the required utilities are on the plot or
in its immediate vicinity. Taking into account that some
properties have a significant usable area, it is possible
to divide a land property into smaller plots depending on
the investor’s needs.
It is hard to find a better location for your business
than the international airport! We would like to ask all
investors who are interested in lease of land property
and want to establish cooperation to contact Development and Investment Planning Department.
Tomasz Gładysz
Development and Investment
Planning Manager
Phone no. +48 602 355 129
[email protected]
23
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Modern airports are changing their image
– their activity is not restricted solely to handling
passengers and air traffic, but they also have an
extensive commercial offer. Established chain stores,
entertainment and relaxation centres, different
restaurants and bars, multi-storey car parks, petrol
stations and friendly hotels – they have become an
integral part of the airport premises creating so called
an airport city. Keeping up with this global trend,
Poznań Airport is expanding its offer of non-aviation
services. A long-standing lease of land property
located in close proximity of the airport plays a crucial
role in expending this offer.
Get to Know
Poznań Airport
Specjalista ds. komunikacji w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica
/ Communication Specialist at Poznań Airport
O
ferta skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 (skończonych) do 16 lat. To doskonała okazja, aby zwiedzić port lotniczy, a także wyjątkowa
możliwość spotkania z jego pracownikami! W programie
przygotowano cztery pakiety – Pakiet Standard „Klasa Ekonomiczna”, Pakiet Standard + „Klasa Biznes”, Pakiet Super
„Pierwsza Klasa” oraz Pakiet Ekstra „Klasa VIP” – zróżnicowane pod względem cen i proponowanych atrakcji.
Let’s fly
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 77
w Poznaniu zwiedzają halę przylotów
/ Children from Primary School No. 77
in Poznan are visiting the arrival hall
Karty pokładowe programu „POZnaj Ławicę”
/ ‘POZnaj Ławicę’ program’s boarding passes
CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?
1. Zapoznaj się z regulaminem i dokładnym opisem
pakietów;
2.Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej www.airport-poznan.com.
pl/pl/poznaj-lawice/formularz-zgloszeniowy lub skorzystaj z formularza zgłoszeniowego w pliku MS Word, który po wypełnieniu należy przesłać drogą elektroniczną
na adres: [email protected], wpisując w tytule „POZnaj Ławicę”.
UWAGA! Przyjmujemy formularze wypełnione i przesłane przez wychowawcę, nauczyciela lub dyrekcję placówki dydaktycznej.
DO YOU WANT TO TAKE PART
IN THE PROGRAMME?
1. Read regulations and detailed description of the
packages;
2. Fill in an application form on www.airport-poznan.
com.pl/pl/poznaj-lawice/formularz-zgloszeniowy or use
an application form in MS Word which needs to be sent
by e-mail to [email protected], subject: POZnaj Ławicę.
NOTE! We accept application forms filled in and sent
by form tutors, teachers and headmasters.
Go ahead, get to know Poznań Airport!
Zapraszamy do poznania Ławicy!
Wszelkie informacje dotyczące oferty, regulamin, opis pakietów oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Portu: www.airport-poznan.com.pl/pl/poznaj-lawice
You can find all information about the offer, regulations,
package descriptions and application form on the airport’s
website:
www.airport-poznan.com.pl/pl/poznaj-lawice
Partnerzy programu: / Program’s Partners:
WELCOME
Airport Services Sp. z o.o
24
T
he offer is addressed to children and young people
aged over 5 to 16. It is a great opportunity to visit
the airport and meet its employees! The program
consists of four packages – Standard Package ‘Economy
Class’, Standard + Package ‘Business Class’, Super Package ‘First Class’, and Extra Package ‘VIP Class’ – which
vary in prizes and attractions.
fot. Port Lotniczy Poznań-Ławica
/ Photo: Poznań-Airport
Nie trzeba być
pasażerem,
aby otrzymać
kartę pokładową
czy przejść
przez kontrolę
bezpieczeństwa
do hali odlotów.
Wystarczy wziąć
udział w programie
edukacyjnopoznawczym
„POZnaj Ławicę”,
organizowanym
przez poznańskie
lotnisko!
You do not have
to be a passenger
to get a boarding
pass or go through
security check
to the departure
zone. All you have
to do is take part
in educational
program called
‘POZnaj Ławicę’
(Get to know
Poznań Airport)
organized by Poznań
Airport!
Fot. Piotr Stróżyński
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Iwa Ulatowska
Placówka Straży Granicznej
w Poznaniu-Ławicy
Oddział Celny Port Lotniczy
Poznań-Ławica
Skandynawska
wartość dodana
LATANIE FLYING
Scandinavian Added Value
Elwira Sabatowska
Podróżowanie stało się naturalnym elementem codzienności wielu z nas. Coraz więcej
osób postrzega podróż samolotem nie tylko jako rodzaj transportu, ale nawet jako
element ściśle związany ze sposobem na życie. Odzwierciedleniem takiego podejścia
jest rozpoczęta ostatnio w mediach w Skandynawii kampania Linii Lotniczych SAS o
motywie przewodnim: 'We are travelers', który należy rozumieć, jako „Wszyscy jesteśmy
podróżnikami”.
Travelling has become a natural part of everyday life for many of us. More and more
people see travelling by plane not only as a mode of transport, but as the element
of their lifestyle. The SAS Scandinavian Airlines’ campaign which has been launched
in the Scandinavian media and its slogan We are travellers are a prime example
of such attitude.
P
rezentując portrety
prawdziwych klientów i pracowników,
przewoźnik przedstawia
jak wiele jest typów osób
podróżujących,
których
pomimo różnych motywacji i stylu życia łączy
jeden wspólny mianownik
– uwielbiają podróżować
i robią to z dużą częstotliwością.
SAS EUROBONUS DLA
WSZYSTKICH
Jednym ze sposobów
wyjścia naprzeciw oczekiwaniom ludzi często
podróżujących stały się
programy lojalnościowe.
Program SAS EuroBonus
daje użytkownikom moż-
26
Let’s fly
liwość bardzo szybkiego
uzyskania
darmowych
biletów. Już za 5 biletów
powrotnych np. na trasie
z Polski do Brukseli w SAS
PLUS, możemy odebrać
bilet np. do Kopenhagi.
Oprócz darmowych biletów, zebrane punkty można wykorzystać na podniesienie klasy podróży, czyli
tzw. „upgrade” do wyższej
klasy serwisowej. Jedna
karta może być zarejestrowana na maksymalnie
siedmiu członków rodziny, którzy razem zbierają
punkty na posiadacza karty. Wyższy status w programie umożliwia podarowanie karty EuroBonus
wybranej osobie i przez to
P
resenting real travellers and company’s staff, the carrier shows various types
of travellers, who despite
different motivation and
lifestyles have one thing
in common – they love
travelling and they do it
on a regular basis.
SAS EUROBONUS
FOR EVERYONE
One of the ways to
meet the expectations of
frequent fliers is loyalty
programs. SAS EuroBonus program gives users a chance to get free
tickets quickly. For only
5 return tickets, for example, when travelling
from Poland to Brussels
with SAS PLUS, they can
get a ticket to, let’s say,
Copenhagen. Apart from
free tickets, passengers
can use the points they
have earned to upgrade
to a higher booking class.
One card can be registered to maximum seven
members of a family who
collect points together on
behalf of a card’s holder.
A higher status in the
program allows to give
the EuroBonus card to
one selected person, who
will in a sense become
‘an ambassador of the
program’.
EuroBonus participants
receive privileges, such
WIĘCEJ SAS
W POZNANIU
Pasażerowie podróżujący liniami SAS z Poznania
mają aktualnie do dyspozycji 17 bezpośrednich
połączeń tygodniowo do
Kopenhagi: trzy dziennie
od poniedziałku do piątku
as possibility to take an
additional piece of luggage on board, faster
security check, or an
admission to a comfortable lounge at the airport.
These amenities are also
available to passengers
travelling from Poznań.
Among amenities that
make SAS EuroBonus
stand out compared to
other loyalty programs
one should mention EuroBonus Connect app for
smartphones and tablets,
which allows users to
make phones calls and
text free of charge.
MORE SAS
IN POZNAŃ
Passengers travelling
with SAS Scandinavian
Airlines from Poznań can
now choose among 17
direct flights to Copenhagen a week: three flights a
day Monday to Friday and
one connection on Saturday and Sunday. Due to
early departures and late
arrivals in Poznań, travellers have a possibility
to fly to and from some
Pasażerowie
podróżujący
liniami SAS
z Poznania
mają aktualnie
do
dyspozycji 17
bezpośrednich
połączeń
tygodniowo
do Kopenhagi.
Passengers
travelling
with SAS
Scandinavian
Airlines from
Poznań can
now choose
among
17 direct flights
to Copenhagen
a week.
oraz po jednym w sobotę
i niedzielę. Dzięki wczesnym wylotom porannym
oraz późnym powrotom
do Poznania pasażerowie
mają możliwość podróży do i z miast w Skandynawii i Europie nawet
w ciągu jednego dnia. Rejsy obecnie są realizowane
głównie przez samoloty
CRJ200, zabierające na pokład 50 pasażerów. Już od
wiosny 2015 z oferty SAS
będzie mogło skorzystać
jeszcze więcej podróżnych z Poznania – zamiast
maszyn CRJ200 będą oni
mieli do dyspozycji turbośmigłowe samoloty typu
ATR72 oraz nowoczesne
odrzutowe CRJ900 zabierające na pokład 88 osób.
Dzięki temu dostępnych
będzie aż o 62% więcej
miejsc niż obecnie.
Podróżujący z SAS
przez Kopenhagę zyskują
wiele dogodnych połączeń
nie tylko do Skandynawii, ale również do wielu miast w Europie, Azji
i w Stanach Zjednoczonych, łącznie do ponad 125
miast na świecie.
cities in Scandinavia and
Europe in one day. The
flights are now performed
mainly by CRJ200 aircraft
which can carry 50 passengers. Starting from
spring 2015, SAS offer
will be available to even
more passengers travelling from Poznań as
CRJ200 will be replaced
with ATR72 turboprop airliners and modern CRJ900
jets with seating capacity
of 88, which makes 62%
more seats than now.
Passengers travelling
with SAS via Copenhagen
gain many convenient
connections not only to
Scandinavia, but also to
many other cities in Europe, Asia and the USA.
In total, over 125 cities all
over the world.
27
LATANIE FLYING
zostanie niejako „ambasadorem programu”.
Uczestnicy EuroBonus
zyskują przywileje, takie
jak możliwość zabrania
na pokład dodatkowego
bagażu,
przyśpieszoną
odprawę bezpieczeństwa,
czy wstęp do komfortowej
poczekalni na lotnisku.
Udogodnienia te dostępne
są również dla pasażerów
podróżujących z Poznania.
Wśród ciekawych udogodnień, które wyróżniają
SAS EuroBonus na tle
podobnych
programów,
warto wymienić możliwość korzystania z aplikacji EuroBonus Connect na
smartfony i tablety, dzięki
której można bezpłatnie
telefonować oraz wysyłać darmowe wiadomości
SMS.
W podróży ze skrzypcami.
Opowieść o Henryku Wieniawskim
Anny Czerwińskiej-Rydel – książka dla dzieci
o wybitnym polskim wirtuozie.
Travelling with the Violin.
The Story of Henryk Wieniawski by Anna Czerwińska-Rydel
– a Book for Children about the Polish Eminent Virtuoso.
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Katarzyna Kułagowska-Urbaniak
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
/ Henryk Wieniawski Musical Society
Grudzień to miesiąc, na który czekają dzieci.
Te zupełnie małe i te trochę starsze. Tradycją jest,
że 6. grudnia prezenty grzecznym pociechom przynosi
Św. Mikołaj, zaś 24. grudnia – tuż po wieczerzy
wigilijnej – ten sam brodaty święty pozostawia pod
choinką sympatyczne podarunki. Koniec roku sprzyja
spędzaniu czasu z naszymi najbliższymi. Mamy
wreszcie czas na wspólne czytanie książek…
December is a month all children are looking forward
to. The little ones and those who are a bit older.
According to Polish tradition, on 6 December kids
get the present from Saint Nicholas, whereas on 24
December, right after Christmas Eve Dinner, the same
bearded saint leaves the gifts under the Christmas
tree. The year’s end is a perfect opportunity to spend
more time with the closest ones. We can finally read
books together…
28
Let’s fly
D
latego też w tym
szczególnym
miesiącu
chcielibyśmy
przedstawić
czytelnikom magazynu
Let’s Fly fragment jedynej na polskim rynku
wydawniczym publikacji
dla najmłodszych o najwybitniejszym z polskich
skrzypków – Henryku
Wieniawskim. Jesteśmy
przekonani, że książkę
tę niektóre dzieci znajdą
w tym roku w świątecznej paczce pod iglastym
przystrojonym
drzewkiem…
PARYŻ, ROK 1846
NIEWIELE WIĘKSZY
OD SMYCZKA
[…] „Gdy nadszedł ten
dzień, Henio w odświętnym ubranku czekał na
swój występ, a przejęty
T
herefore, in this
exceptional month
we would like to
present to all readers of
Let’s Fly an excerpt from
the children’s book about
the most eminent Polish
violinist – Henryk Wieniawski. This is a unique
publication on the Polish
market. We are guessing
some kids will find this
book under their beautifully decorated Christmas tree this year…
PARIS, 1846
SLIGHTLY BIGGER
THAN A VIOLIN BOW
[…] 'When this day
came, little Henryk in
his Sunday’s best was
waiting for his turn to
perform, and excited Mr
Massart was giving him
a handful of the last tips.
– Play calmly, don’t
think about winning,
just show what you have
learnt so for. Don’t forget
to breathe and phrase.
I have a feeling that Viotti’s piece is still too fresh
for you to play it by ear.
I put a stand on a stage
for you with notes on it. It
will make you feel more
confident. Play beautifully, Henryk – he gave
his pupil an encouraging
smile. - Just the way you
can. With all your heart
and soul.
The concert started.
The pupils played in a
previously
established
order. Little Henryk was
supposed to play as the
sixth entrant. When he
got on the stage, there
was a murmur of surprise
from the audience. ‘This
is the youngest pupil, he
is just 11!’. In the meantime, the boy came up to
the stand, turn the notes
upside down, and look at
his professor exultantly.
The worried professor,
who was sitting in the
first row, turned as white
as a sheet.' […]
Anna Czerwińska-Rydel
- autorka książki "W podróży ze skrzypcami"
/ Anna Czerwińska-Rydel
– author of 'Travelling with the Violin'
Towar z yst wo Muz yczne
im. Henryka
Wieniawskiego
w Poznaniu
– Graj spokojnie,
nie po to, żeby
wygrać, ale by
pokazać, czego
się nauczyłeś.
Nie zapominaj
o oddechu
i frazowaniu.
Mam wrażenie,
że utwór
Viottiego jest
jeszcze za
świeży, byś grał
go całkowicie
z pamięci.
Ustawiłem
więc na scenie
pulpit z nutami.
Będziesz czuł
się bezpieczniej.
Graj pięknie.
– Play calmly,
don’t think about
winning, just
show what you
have learnt so
for. Don’t forget
to breathe and
phrase. I have
a feeling that
Viotti’s piece
is still too fresh
for you to play
it by ear. I put a
stand on a stage
for you with
notes on it. It will
make you feel
more confident.
Play beautifully.
RECENZJA KSIĄŻKI:
Wiele w swoim życiu
podróżowałem. Również
ze skrzypcami. Przekonałem się też, że na czterech strunach tego instrumentu mogę wyruszyć
w cztery strony świata,
nie wychodząc z pokoju.
Tak działa muzyka... Polecam wszystkim książkę
„W podróży ze skrzypcami". Ta muzyczna przygoda dwójki cudownych
chłopców – Henia z okresu romantyzmu i Maćka z
epoki smartfonów – trzyma w napięciu od pierwszej strony. Wciąga i daje
do myślenia. Wzrusza
i bawi. Sprawia, że przewraca się niecierpliwie
kartki, by dowiedzieć się,
co dalej...
BOOK REVIEW:
I have travelled a lot in
my life. Also with the violin. I have found out that
four strings of this instrument can take you to the
four corners of the world
without even leaving your
room. This is how music
works… I strongly recommend the book ‘Travelling
with the Violin’ to everyone. This musical adventure of two wonderful
boys – little Henryk from
Romanticism and Maciek from a smartphone
era – is positively gripping from the very first
page. It is engrossing and
it gives you lots of food
for thought. It moves you
and it makes you laugh. It
is definitely a page-turner. You just can’t wait to
see what happens next…
KONSTANTY
ANDRZEJ KULKA,
POLSKI SKRZYPEK,
PROFESOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO
FRYDERYKA CHOPINA
W WARSZAWIE
KONSTANTY
ANDRZEJ KULKA,
POLISH VIOLINIST,
PROFESSOR OF THE
FRYDERYK CHOPIN
UNIVERSITY OF MUSIC
IN WARSAW
Autorka:
Anna Czerwińska-Rydel
Written by:
Anna Czerwińska-Rydel
Współwydawcy:
Towarzystwo Muzyczne
im. H. Wieniawskiego
w Poznaniu, Wydawnictwo Literatura
Co-publishers:
Towarzystwo Muzyczne
im. H. Wieniawskiego w
Poznaniu, Wydawnictwo
Literatura
Ilustracje:
Dorota Łoskot-Cichocka
Pictures:
Dorota Łoskot-Cichocka
Miejsce i data wydania:
Łódź 2014
Place and date
of publishing:
Łódź 2014
ISBN 978-83-7672-302-0
Książkę można nabyć w
księgarniach na terenie
całego kraju oraz sklepach internetowych.
ISBN 978-83-7672-302-0
The book is available at
bookstores countrywide
and online.
29
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
pan Massart udzielał mu
ostatnich wskazówek.
– Graj spokojnie, nie
po to, żeby wygrać, ale
by pokazać, czego się nauczyłeś. Nie zapominaj
o oddechu i frazowaniu.
Mam wrażenie, że utwór
Viottiego jest jeszcze za
świeży, byś grał go całkowicie z pamięci. Ustawiłem więc na scenie
pulpit z nutami. Będziesz
czuł się bezpieczniej.
Graj pięknie, Henryku –
uśmiechnął się do ucznia
krzepiąco. – Tak, jak potrafisz. Całym sobą.
Rozpoczął się koncert.
Uczniowie prezentowali
się według wyznaczonej wcześniej kolejności.
Henio miał wystąpić jako
szósty. Gdy wyszedł na
scenę, po sali rozeszły
się głosy: „To najmłodszy student, ma dopiero
jedenaście lat!”. Tymczasem chłopiec podszedł
do pulpitu, odwrócił nuty
do góry nogami, a potem spojrzał z triumfem
na swojego profesora.
Zdenerwowany Massart,
który siedział w pierwszym rzędzie, zrobił się
blady jak ściana.” […]
POLECANE KSIĄŻKI / RECOMMENDED BOOKS
Kierunek Północ
Direction North
Marcin Gienieczko
Wydawca / Publishing House: Bellona
Tematem książki jest przemierzenie Dalekiej Północy. Pieszo, w kanoe, na nartach, skuterem, psim zaprzęgiem, kajakiem. Od północnych rubieży Norwegii po Półwysep Kolski, Góry Mackenzie w Kanadzie,
skutą lodem rzekę Kołymę w północno-wschodniej
Syberii oraz największą i najdłuższą rzekę Syberii
Lenę. Od brzegów Bajkału po Ocean Arktyczny! Jest
to wieloetapowa podroż przez miejsca, gdzie oprócz
strzelających od mrozu świerków nie słychać nic.
Czasami można tylko usłyszeć własne bijące serce.
The subject of the book is travelling across the Far North.
On foot, in a canoe, on skis, by scooter, by dogsled, in a
kayak. From the northern frontiers of Norway to the Kola
Peninsula, the Mackenzie Mountains in Canada, the
icebound Kolyma River in northeastern Siberia and the
largest and the longest river in Siberia, the Lena River.
From the shore of Lake Baikal to the Arctic Ocean! It is
a multistage journey through the places where you can
hear nothing but spruces cracking of frost. And sometimes the only thing you can hear is the beating of your
heart.
Bez gaf w obcych krajach
No Blunders in Foreign Countries
Kazimierz Cap
Wydawca / Publishing House: Bellona
Polacy coraz częściej jeżdżą za granicę, gdzie stykają się z innymi kulturami i innymi normami obyczajowymi. Przebywając w obcym kraju, który ma
przecież własne tradycje, my kierujemy się naszymi przyzwyczajeniami. Nie zawsze wiemy, jak się
zachować, i popełniamy gafy. Jak ich uniknąć, dowiesz się z tej książki Jak się zachować w obcym kraju: • Powitanie • Gesty i ich znaczenie • Rozmowy
• Ubiory • Kultura w biznesie • Ucztowanie • Kobieta
i mężczyzna • Święta i świąteczne obrzędy.
Polish people travel abroad more frequently. They encounter different cultures and different social conventions. When visiting other countries which have their
own traditions we tend to stick to our own habits. Not
always do we know how to behave and so we commit
blunders. This book will show you how to avoid them.
How to behave in a different country: • Greetings
• Gestures and their meanings • Conversations • Clothes
• Culture in business • Feasts • Men and women • Holidays and holiday traditions.
Wyspy greckie. Przewodnik historyczny
Greek Islands. A Historical Guide
Jarosław Molenda
Wydawca / Publishing House: Bellona
Jarosław Molenda skupił się na tych epizodach greckiej historii, które w popularnych opracowaniach są
pomijane lub tylko wzmiankowane. W świetle lektury
Wysp greckich okazuje się, że dzieje Grecji jawią się
o wiele ciekawiej, a zwiedzane miejsca przemawiają
swoja bogatą przeszłością, także odkrywanymi dziś
tajemnicami, jak np. o: • Peryklesie – prawdopodobnie pierwszej znanej ofierze wirusa Ebola • Najstarszym, bo liczącym ponad dwa tysiące lat laptopie
świata • Krzysztofie Kolumbie, który urodził się na
Chios, a nie w Genui • Sekrecie długowieczności
mieszkańców Krety i Simi.
30
Let’s fly
Jarosław Molenda has focused on the episodes of Greek
history which are usually skipped or merely mentioned
in popular studies. While reading Greek Islands we realize that the history of Greece is far more exciting and
places that we visit have very rich past and are abundant
in mysteries that are now being revealed, such as the
story of: • Pericles – allegedly the first recognized victim
of Ebola virus • The world’s oldest laptop which was created 2000 years ago • Christopher Columbus – who was
born in Chios, not in Genoa • Crete and Simi dwellers’
secret of longevity.
WYDARZENIA
EVENTS
Najciekawsze wydarzenia kulturalne w Poznaniu
The most interesting cultural events in Poznań
Edith Piaf Show
Edith Piaf Show
8.03.2015 r., MTP Sala Ziemi, Poznań
8th March 2015, The Earth Hall, Poznań International Fair
Piaf! The Show to koncert przedstawiający największe przeboje francuskiej artystki Edith Piaf na przestrzeni jej kariery artystycznej od początków po największe
sukcesy. Widowisko przenosi widzów na urokliwe ulice paryskiego Montmartre
w czasy „La Vie En Rose”. Wszystkie piosenki
wykonywane są przez Anne Carrere – młodą
i utalentowaną wokalistkę, która zaskarbiła
sobie serca francuskich fanów. Show jest wyjątkowym widowiskiem przygotowanym specjalnie na 100. rocznicę urodzin Piaf.
Piaf! The Show is a concert presenting the
greatest hits of the French artist from the
outset of her singing career to her most outstanding achievements. The performance will
take the audience to the charming streets of
Montmartre in Paris to the times of 'La Vie En
Rose'. All songs are performed by the young
and talented singer, Anne Carrere who has
won the hearts of French fans. The show is
a unique performance that marks the 100th
birthday anniversary of Edith Piaf.
FINK HardBeliever Tour 2015
FINK Hard Believer Tour 2015
22.02.2015 r., Klub Eskulap, Poznań Poznań
22nd February 2015, Eskulap Club, Poznań
FINK to (Fin Greenall) – brytyjski autor tekstów,
gitarzysta, producent oraz DJ z Brighton, Guy
Whittaker (bas) i Tim Thornton (perkusja). Hard
Believer to nowy studyjny album Fink, który
obejmuje szeroki zakres muzycznych gatunków.
Znaleźć tu można folk, electro, blues i trochę rocka, ale to dzięki tekstom piosenek Fink został
uznany za jednego z wielkich brytyjskich współczesnych kompozytorów. Już w lutym 2015 roku
otrzymamy dowód w postaci fantastycznej kolekcji piosenek na żywo.
FINK is (Fin Greenall) - the British songwriter,
guitarists, producer and DJ from Brighton, Guy
Whittaker (bass) and Tim Thornton (drums).
Hard Believer is Fink’s new studio album which
incorporates a variety of music genres, such as
folk, electro, blues and a bit of rock music. However, Fink has been acknowledged
as one the of the greatest British contemporary composers because of his lyrics. We
will be able to see it for ourselves in February 2015 during a fantastic live concert
Koncert Sylwestrowy
/Noworoczny
„Golden Twenties"
New Year’s Eve/New Year’s
Concert 'Golden Twenties'
31.12.2014 r., 2-3.01.2015 r., Teatr Wielki, Poznań
31st December 2014, 2nd-3rd January 2015,
the Grand Theatre, Poznań
Aby godnie pożegnać stary i powitać Nowy Rok, Teatr Wielki w
Poznaniu zaprasza na koncert
„Golden Twenties”, czyli „Złote
lata dwudzieste”, w wykonaniu
solistów i Orkiestry Teatru Wielkiego pod batutą Maestro Gabriela Chmury. W jego programie znalazły się utwory, które pozwolą zaprezentować
kunszt znakomitych wykonawców, takich jak Richarda
Straussa, Franza Lehara, Ericha W. Korngolda czy wirtuozowską kompozycję Fritza Kreislera.
In order to say proper goodbye to 2014 and welcome
the New Year, the Grand Theatre in Poznań invites the
audience to Golden Twenties concert performed by the
soloists and orchestra of the Grand Theatre conducted
by Gabriel Chmura. The repertoire includes the pieces
which will allow to present the works of such eminent
artists as Richard Strauss, Franz Lehar, Erich W. Korngold, or the virtuoso composition of Fritz Kreisler.
Garou
Garou
22.03.2015 r., Hala Arena,
ul. Wyspiańskiego 33, Poznań
22nd March 2015, Arena Hall,
Wyspiańskiego 33, Poznań
Garou – rewelacyjny kanadyjski
piosenkarz i multiinstrumentalista. Jego mocny i pełen emocji
głos znany jest z musicalu Notre
Dame de Paris, gdzie wcielił się
w postać szpetnego dzwonnika
oraz ze słynnego duetu z Celine Dion, którego efekty można
podziwiać na jego debiutanckim
krążku z 2000 roku. Jego płyty zarówno francusko, jak
i angielskojęzyczne zdobywają statusy złotych, platynowych oraz diamentowych. Już w marcu 2015 polska
Publiczność będzie miała ponownie okazję usłyszeć na
żywo największe hity Garou, takie jak Gitan, Seul, Revien, a także piosenki ze jego najnowszej płyty!
Garou – the sensational Canadian singer and multiinstrumentalist. His strong and charismatic voice is
well-known from Notre Dame de Paris musical where
he played a part of a hideous bell ringer and famous
duet with Celine Dion which can be heard on his debut
album released in 2000. His albums, both in French and
in English, has gone gold, platinum and diamond. In
March 2015 Polish fans will get the chance to listen to
Garou’s greatest hits, such as Gitan, Seul, Revien, as
well as the songs from his latest album!
31
32
Let’s fly
STREFA
PRZYLOTÓW /
ARRIVAL
STREFA ODLOTÓW
SCHENGEN
/SCHENGEN DEPARTURE ZONE
S
VIP
wc
STREFA ODLOTÓW NON-SCHENGEN
/NON-SCHENGEN DEPARTURE Z ONE
33
WYJAZD / WJAZD
EXIT / ENTRANCE
parking
długoterminowy
long-term car park p5
PARKING DŁUGOTERMINOWY P5
• oświetlony i dozorowany
• nawierzchnia trawiasta
• 600 miejsc parkingowych
MOŻLIWOŚĆ REZERWACJI MIEJSC:
• www.apcoa.pl
• tel.: 696 041 162
LONG-TERM CAR PARK P5
• lit and attended
• grass surface
• 600 car park places
BOOKING OPTIONS:
• www.apcoa.pl
• phone no.: + 48 696 041 162
VIP
ś
Salon VIP
VIP lounge
Kontrola bezpieczeństwa
ś
Strefa Ograniczonego
Postoju
short-term car park
Kantor
Exchange
Plac zabaw
Playground
Kaplica
Chapel
MID-TERM CAR PARK P1
• right next to the terminal
• paving stone
• 223 car park places
BOOKING OPTIONS:
• www.apcoa.pl
• phone no.: + 48 696 041 162
S
wc
Butik
Boutique
Salon biznes klasy
Business class lounge
Wejście do toalet
Entrance to the toilets
od ul. Złotowskiej
/ from Złotowska Street
WJAZD / WYJAZD
ENTRANCE / EXIT
PARKING ŚREDNIOTERMINOWY P1
• bezpośrednio przy terminalu
• kostka brukowa
• 223 miejsca postojowe
MOŻLIWOŚĆ REZERWACJI MIEJSC:
• www.apcoa.pl
• tel.: 696 041 162
ul. Złotowska
/ Złotowska Street
parking średnioterminowy
mid-term car park
WJAZD
ENTRANCE
parking średnioterminowy
mid-term car park
odloty
departures
ul. Bukowska / Bukowska Street
WYJAZD
EXIT
parking pracowniczy
staff car park
przyloty
arrivals
Terminal pasażerski
Passenger terminal
Dokąd polecisz
zimą z poznańskiego
lotniska?
Where can you fly from
Poznań Airport this winter?
(GLA)
(RYG)
(TRF)
(NYO)
(EDI)
(MMX)
(CPH)
(DUB)
(LPL)
(DSA)
(BRS)
(LTN)
(STN)
(POZ)
(EIN)
(DUS)
(BVA)
(FRA)
(MUC)
(BGY)
(GRO)
(CIA)
34
Let’s fly
(WAW)
zima 2014/2015
winter 2014/2015
PRZEWOŹNIK
KIERUNEK
CARRIER
DESTINATION
Barcelona Girona (GRO)
od
29.03.2015
from
www.ryanair.com
Bristol (BRS)
www.ryanair.com
Doncaster/Sheffield (DSA)
www.wizzair.com
Dublin (DUB)
www.ryanair.com
Düsseldorf (DUS)
www.germanwings.com
Edynburg (EDI) / Edinburgh
od
from
30.03.2015
www.ryanair.com
Eindhoven (EIN)
www.wizzair.com
Frankfurt (FRA)
www.lufthansa.com
Glasgow (GLA)
www.wizzair.com
Kopenhaga (CPH) / Copenhagen
www.flysas.com
Liverpool (LPL)
www.ryanair.com
Londyn Luton (LTN) / London Luton
www.wizzair.com
Londyn Stansted (STN) / London Stansted
www.ryanair.com
Malmö (MMX) nowość/new
od
from
30.03.2015
www.wizzair.com
Mediolan Bergamo (BGY) / Milan Bergamo
od
from
24.01.2015
www.wizzair.com
Monachium (MUC) / Munich
www.lufthansa.com
Oslo Rygge (RYG)
www.ryanair.com
Oslo Torp/Sandefjord (TRF)
www.wizzair.com
Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais
www.wizzair.com
Rzym Ciampino (CIA) / Rome Ciampino
www.ryanair.com
Sztokholm Skavsta (NYO) / Stockholm Skavsta
www.wizzair.com
Warszawa (WAW) / Warsaw
www.lot.com
Wszystkie kierunki oraz aktualny rozkład lotów znajdą Państwo na naszej stronie www.airport-poznan.com.pl
All the destinations and the current timetable are available on our website www.airport-poznan.com.pl
35
we’re here
for you