FRANCJA – KUCHARZ/ KUCHARKA - Wojewódzki Urząd Pracy w

Transkrypt

FRANCJA – KUCHARZ/ KUCHARKA - Wojewódzki Urząd Pracy w
European Employment Services
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Katowice)
FRANCJA – KUCHARZ/ KUCHARKA
PRACODAWCA:
Miejsce pracy:
“Villa Toscana” Mathieu Boudot
C.C. La Feuilleraie
24750 Trelissac
Périgueux (region Akwitania – okolice Bordeaux)
Liczba miejsc pracy:
1
Zakres obowiązków:
Przygotowywanie potraw z grilla, sałatek, pizzy etc.
Wymagania:
- znajomość języka
- wykształcenie
Wymagana znajomość języka francuskiego umożliwiająca swobodne
porozumiewanie się z pracodawcą i współpracownikami
Wymagane wykształcenie kierunkowe I/ LUB znaczne doświadczenie w zawodzie
Warunki pracy:
- okres zatrudnienia
Praca stała
- czas pracy
Praca na pełen etat, 35 h/ tydzień – praca w godzinach popołudniowych i
wieczornych, 2 dni wolne w tygodniu.
Ewentualnie możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.
8,63 euro/ godz. BRUTTO plus premie
- wynagrodzenie
- inne
Zakwalifikowana osoba będzie musiała przejść badania lekarskie w Warszawie lub
Bordeaux
Kandydaci zainteresowani ofertą pracy i spełniający wymagania pracodawcy proszeni są o
dostarczenie swojego CV w języku FRANCUSKIM (wraz z WŁASNORĘCZNIE podpisaną zgodą na
przetwarzanie danych osobowych) do Asystenta Eures w Powiatowym Urzędzie Pracy
właściwym dla miejsca zamieszkania lub bezpośrednio do Doradcy Eures w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Rzeszowie
lub przesłanie pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
Uwaga:
Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. Oznacza to, że
wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić można wyłącznie w
sądzie pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się do ewentualnego
udzielenia doraźnej pomocy ( np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski ).
OFERTA WAŻNA DO ODWOŁANIA
www.eures.europa.eu
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
www.wup-rzeszow.pl

Podobne dokumenty