KAT AkcesMEB CDD

Transkrypt

KAT AkcesMEB CDD
Zawieszka do szafek
typ SH 40
• Wykonanie – stal ocynkowana
• Obcià˝enie do 130 kg na par´ (wg DIN 68840)
• Szybka i dok∏adna regulacja
za pomocà wkr´taka PZ2
• Mocowanie do korpusu za pomocà wkr´tów
• Mo˝liwoÊç wyboru zaÊlepek w odmianach
kolorystycznych
• Wykonania lewe oraz prawe
Opis
Zawieszka SH 40 lewa
Zawieszka SH 40 prawa
ZaÊlepka lewa bia∏a RAL 9010
ZaÊlepka prawa bia∏a RAL 9010
ZaÊlepka lewa szara
ZaÊlepka prawa szara
ZaÊlepka lewa bràzowa RAL 8011
ZaÊlepka prawa bràzowan RAL 8011
Art. nr
AF155 145 036
AF155 145 037
AF155 145 038
AF155 145 039
AF155 145 077
AF155 145 078
AF155 145 060
AF155 145 064
Op.
1/200
1/200
1/200
1/200
1/200
1/200
1/200
1/200

Podobne dokumenty