Grupa PS-2 Psychologiczne aspekty pracy z młodzieżą trudną i

Komentarze

Transkrypt

Grupa PS-2 Psychologiczne aspekty pracy z młodzieżą trudną i
Projekt ,,Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepszą inwestycją w edukację”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Grupa PS-2
Psychologiczne aspekty pracy z młodzieżą trudną i szczególnie uzdolnioną
Lp.
Imię i Nazwisko
1.
Andrasik Urszula
2.
Bednarska Małgorzata Ewa
3.
Bidzińska Jolanta Agata
4.
Błońska-Tabuła Anna
5.
Bodzak Małgorzata Jadwiga
6.
Borowska Anna
7.
Chwiłoc Fiłoc Izabela Stefania
8.
Dobosiewicz Aniela
9.
Drózd Ewa Janina
10.
Fidelis Justyna
11.
Jabłońska-Wójcik Małgorzata
12.
Józefowska Lidia
13.
Jurkowska Barbara Bogumiła
14.
Kosobudzka-Rygał Dorota Ewa
15.
Kozłowska Beata Elżbieta
16.
Kruś Magdalena
17.
Lewandowska Izabela
18.
Lipińska Magdalena Katarzyna
19.
Łagowska Agnieszka Violetta
20.
Majewska Lidia Małgorzata
21.
Okrój Martyna Marta
22.
Pędzich Agata Katarzyna
23.
Piotrak Marta Iwona
24.
Popowska Katarzyna Danuta
Projekt ,,Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepszą inwestycją w edukację”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
25.
Rejmer-Bielecka Iwona Bożena
26.
Sadowska Małgorzata Monika
27.
Soborak Małgorzata
28.
Solanikow Ewa Bogumiła
29.
Szmit Aneta
30.
Śniadała Hanna Rozalia
31.
Trochim Barbara
32.
Wasilewska Grażyna

Podobne dokumenty