Sprawdzian I - 026 Średniowieczna Europa

Transkrypt

Sprawdzian I - 026 Średniowieczna Europa
Sprawdzian I - 026 Średniowieczna Europa
Test wielokrotnego wyboru
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi na każde pytanie.
1. Założycielem zakonu templariuszy był:
a)
b)
c)
Salomon Temple
Hugon z Payens
lotaryński książę Baldwin
2. Najdalej wysuniętym portem zalążkowym Waregów na wschodzie w VIII w. była:
a)
b)
c)
Łaba
Ładoga
Bajkała
3. Państwo Czyngis-chana ostatecznie zajmowało obszary:
a)
b)
c)
od Sybiru pod Adriatyk
od Chin po Kaukaz i Morze Kaspijskie
od Adriatyku do Morza Kaspijskiego
4. Co ślubowali franciszkanie?
a)
b)
c)
głoszenie Ewangelii
ubóstwo
całodobowe modlitwy
5. Pod koniec XI w. głównymi ośrodkami kulturalnymi były:
a)
b)
c)
stolice państw
stolice biskupstw
parafie i klasztory
6. Najbardziej znane dzieło Beda ? Historia ecclesiastica gentis Anglorum? opisywało:
a)
b)
c)
historię Brytanii od I w.p.n.e. Do 731 r.n.e.
historię chrześcijaństwa do 822 r.
historię Imperium Rzymskiego
7. Za główny grzech feudalny uważało się:
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
a)
b)
c)
cudzołóstwo z żonami seniorów
superbie - dumę i butę
chciwość
8. Dictatus papae traktował o:
a)
b)
c)
prawie głowy Kościoła do zwierzchnictwa nad wszystkimi chrześcijanami
utrzymaniu w mocy postanowień dekretu Mikołaja II
prawie papieża do posiadania insygniów władzy cesarskiej
9. Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie to inaczej:
a)
b)
c)
Krzyżacy
Templariusze
Joannici
10. Rekonkwistę ziem pod panowaniem Arabów rozpoczęli w XI wieku:
a)
b)
c)
władcy Królestwa Asturii
przedstawiciele kalifatów
książęta niemieccy
11. Bitwa pod Hastings miała miejsce:
a)
b)
c)
12 czerwca 1055 r.
14 października 1066 r.
19 kwietnia 1088 r.
12. Pisemne rozporządzenie chana, jakie bardzo często otrzymywali podbici władcy, nazywa się:
a)
b)
c)
ukaz
jarłyk
orda
13. Kto był ostatnim cesarzem z dynastii karolińskiej?
a)
b)
c)
Sylwester II
Karol Gruby
Lotar
14. Średniowieczne ruchy dobrowolnego ubóstwa:
a)
b)
c)
wyrzekały się wszelakich dóbr materialnych
naśladowały apostołów
krytykowały bogacenie się Kościoła
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
15. Izydor w 600 r. w Sewilli został:
a)
b)
c)
namiestnikiem książęcym
królewskim paladynem
biskupem
16. Sobór w Wormacji z 1076 r. został zwołany przez:
a)
b)
c)
Henryka IV
Grzegorza VII
Mikołaja II
17. Termin symonia, czyli kupczenie sakramentami pochodzi od:
a)
b)
c)
nazwy miejscowości Symona
Szymona Maga, gdyż chciał on kupić od apostołów dar Ducha Świętego
Symonitów, którzy uważali, że powinno się sprzedawać odpusty
18. Symonitów, którzy uważali, że powinno się sprzedawać odpusty
a)
b)
c)
913
1000
1085
19. Cesarz Fryderyk I Barbarossa zginął:
a)
b)
c)
podczas przeprawy przez rzekę Salef w 1190 r.
zamordowany przez skrytobójcę arabskiego w 1195 r.
w bitwie pod Poitiers
20. Żeglarze i wojownicy normańscy we wschodniej Europie określani byli jako:
a)
b)
c)
Wardzy
Waregowie
Wradzowie
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl

Podobne dokumenty