Opis Projektu

Transkrypt

Opis Projektu
idea
Neelie Kroes, komisarz europejski ds. agendy cyfrowej, w swoim przemówieniu w Wilnie
7 listopada 2013 podkreśliła, że chociaż gospodarka oparta o technologie cyfrowe rozwija
się w Europie, to boryka się ona z rozległym niedopasowaniem kompetencji komputerowych do
potrzeb rynku pracy. Według danych Eurostatu stopa bezrobocia wśród młodzieży wynosi
w Unii 19,7%, w Polsce – 20,5%, a w Portugalii sięga 30%. Według raportu przygotowanego
w związku z inicjatywą Komisji Europejskiej – The Opening Up Education około 90% ofert na
rynku pracy będzie wymagać umiejętności cyfrowych. Już w chwili obecnej w obszarze IT
w samej tylko Europie brakuje ok 270 tys. specjalistów. Wynika z tego, że trudna sytuacja
na rynku pracy młodzieży wiąże się głównie z brakiem doświadczenia zawodowego oraz
niedopasowaniem kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Mimo to wciąż stosunkowo niewielki
odsetek młodych ludzi decyduje się rozpocząć przygodę z web development.
Jedynym sposobem na zmianę tego trendu jest opracowanie metod, które pozwolą na zmianę
myślenia o programowaniu nie tylko wśród młodzieży, ale też (a może przede wszystkim)
wśród osób pracujących z młodzieżą. Punktem wyjścia do powstania projektu nie jest więc
nauczenie podstaw kilku języków programowania, jest nim natomiast przekonanie
społeczeństwa, że programowanie jest dla każdego i że stało się – obok języka ojczystego
i jednego języka obcego – trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać choć na
podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany.
"Namawiam, by stać się jednym z nich! Umiejętność programowania (bardzo szybko, moim
zdaniem) stanie się podstawą interakcji ze światem – i będzie dzielić populacje bardzo
wyraźnie na tych, którzy ją opanowali i analfabetów"
Program or be Programmed - Douglas Rushkoff
Zainspirowani słowami Douglasa Rushkoffa proponujemy więc inne podejście do nauki
programowania – podejście hakera. Słowo 'haker' ma złe konotacje ze względu na skojarzenie
z cyberprzestępczością. Warto jednak pamiętać, że "to hakerzy zbudowali Internet. To
hakerzy są najlepszymi administratorami. To oni pracują nad rozwinięciem swojej wyobraźni,
posiadają umiejętność improwizacji, spryt i wiedzę niedostępną zwykłym śmiertelnikom.
Ogólna natura hakera jest niezależna od przedmiotu pracy, przejawia się ona w każdej
dziedzinie życia. Może to być np. sztuka czy nauka. Hacking to sposób na życie."
[Piotr Suchodolski]
PROJEKT
OD ZERA DO HAKERA jest projektem kierowanym do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
oraz nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą. Obejmuje warsztaty programowania dla
młodzieży zakończone 5-dniowym hakatonem – międzynarodowym spotkaniem, podczas którego
uczestnicy warsztatów będą intensywnie pracować nad realizacją własnych pomysłów,
warsztaty dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli oraz osób pracujących z młodzieżą
[oba prowadzone równolegle w Kaliszu (Polska) i Espinho, (Portugalia)] oraz platformy
internetowej www.hackingheroes.org.
Wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu programowania będą jedynie punktem wyjścia.
Prawdziwa wartość projektu tkwić będzie w nauce samouczenia. Uczestnicy dowiedzą się jak
szukać i zdobywać informacje, poznają międzynarodową społeczność programistów, nauczą się
pracować w grupach i dzielić zadania na ludzi i zespoły, dowiedzą się czym jest
oprogramowanie Open Source, jak z niego korzystać, jak zaangażować się w rozwój nowych
i istniejących programów Open Source oraz zdobędą praktyczne umiejętności, które będą
mogli wykorzystać hobbystycznie, bądź uczynić je punktem wyjścia dla zawodowej kariery.
Czas trwania: 1/09/2016 – 31/10/2017
PLATFORMa
www.hackingheroes.org
Materiały dydaktyczne opracowane w ramach projektu będą dostępne na zasadach otwartej
licencji w trzech językach: polskim, portugalskim i angielskim na powstałej w ramach
projektu platformie www.hackingheroes.org. Platforma będzie posiadała funkcjonalności
ułatwiające nauczanie zdalne, umożliwiające nauczycielowi udostępnianie ćwiczeń wybranej
grupie uczniów, monitorowanie ich postępów, komentowanie i ocenianie.
W dłuższej perspektywie uruchomienie platformy ma być jedynie punktem wyjścia dla rozwoju
kolejnego otwartego źródła ogólnodostępnych materiałów dydaktycznych służących nauce
programowania i wymiany doświadczeń tworzonym oddolnie przez edukatorów i programistów
dla edukatorów i programistów na zasadzie OER (Open Educational Resources).
Organizatorzy
OD ZERA DO HAKERA jest projektem zainicjowanym przez dwójkę przyjaciół-programistów –
Dominika Kościelaka (Kalisz/Polska) i Joao Matos’a (Espinho/Portugal), którym wsparcia
udzieliły zaprzyjaźnione organizacje – Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych oraz
Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho, dzięki czemu projekt dostał
dofinansowanie z programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne w sektorze Młodzieży.
FAQ
1. Jakie działania będą organizowane w ramach projektu?
W ramach projektu planujemy organizację warsztatów programowania dla młodzieży,które
rozpoczną się pod koniec stycznia a zakończą na początku maja 5-dniowym Hakatonem w Porto.
Pod koniec projektu przeprowadzone zostaną również dwudniowe warsztaty dla nauczycieli
i osób pracujących z młodzieżą, podczas których uczestnicy poznają nasze metody pracy,
opracowany przez nas program oraz zaznajomią się z platformą internetową
www.hackingheroes.org, z której podczas późniejszej pracy z młodzieżą będą mogli
korzystać.
2. Kto może wziąć udział w warsztatach programowania?
Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Formularz rekrutacyjny może wypełnić każdy, kto ukończył 13 lat i nie przekroczył 18.
3. Jak wygląda proces rekrutacyjny?
Rekrutację rozpoczynamy 1 grudnia br.
Proces rekrutacyjny będzie składał się z kilku etapów.
I ETAP – 1-23 grudnia –
II ETAP – 24-31 grudnia
III ETAP – 2-6 stycznia
IV ETAP – 7-13 stycznia
nadsyłanie formularzy dostępnych na stronie www.hackingheroes.org
– wybór kandydatów/tek do indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej
– indywidualne rozmowy kwalifikacyjne
– wybór 14 uczestników/czek warsztatów
4. Gdzie można znaleźć więcej informacji odnośnie warsztatów i procesu rekrutacji?
Na początku grudnia organizujemy spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wzięciem
udziału w warsztatach i ich rodziców/opiekunów, podczas którego organizatorzy krótko
przedstawią projekt oraz udzielą odpowiedzi na pytania. Zapytania można też kierować
do koordynatorki projektu: [email protected]
Zapraszamy również do polubienia naszej strony na FB www.facebook.com/hackingheroes,
gdzie na bieżąco zamieszczamy wszystkie aktualne informacje.
5. Czy są jakieś konkretne wymagania odnośnie osób zgłaszających się do udziału
w warsztatach?
Ze względu na międzynarodowy charakter projektu wymagana jest podstawowa znajomość języka
angielskiego. Programowania będziemy uczyć od podstaw, więc nie potrzeba żadnych
umiejętności w tym zakresie. Dobrze, jeśli uczestnicy projektu będą mogli używać własnych
laptopów, ale w razie, gdyby nie mieli takiej możliwości części uczestników będziemy
w stanie udostępnić sprzęt do pracy na czas trwania warsztatów. Ważne by osoby zgłaszające
się do udziału w warsztatach miały świadomość, że po zakwalifikowaniu są zobligowane
do uczestnictwa we wszystkich 14 zajęciach oraz hakatonie, który obędzie się na przełomie
kwietnia i maja. Tylko udokumentowane problemy zdrowotne/osobiste zwalniają z tego
obowiązku.
6. Co w sytuacji, kiedy ktoś będzie chciał zrezygnować z udziału w warsztatach w trakcie
ich trwania?
Ze względu na zobowiązania wobec instytucji współfinansującej projekt, uczestnicy
projektu/ich rodzice będę zobligowani do podpisania zobowiązania i w przypadku rezygnacji
z uczestnictwa w trakcie trwania warsztatów pokryją tzw. koszty organizacyjne.
7. Gdzie można zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem warsztatów?
Harmonogram warsztatów oraz dokładne daty hakatonu będzie można znaleźć w załączniku do
Regulaminu Rekrutacji na stronie www.hackingheroes.org. Warsztaty rozpoczną się pod
koniec stycznia, zakończą pod koniec kwietnia i odbywać się będą raz w tygodniu.
Przewidujemy możliwość przerwy w trakcie ferii zimowych po uprzedniej konsultacji
z uczestnikami warsztatów.
8. Co to jest hakaton?
Hakaton to 5-dniowe międzynarodowe spotkanie, podczas którego uczestnicy warsztatów
z Polski i Portugalii w siedmiu czteroosobowych grupach będą intensywnie pracować nad
realizacją własnych pomysłów. Hakaton odbędzie się w Porto (Portugalia) w długi majowy
weekend. Postaramy się, by w jak najmniejszym stopniu kolidował z zajęciami szkolnymi.
Poza pracą będzie to oczywiście również doskonała okazja do zintegrowania obu grup,
które przez 3 miesiące warsztatów będą komunikować się wyłącznie zdalnie.
9. Czy uczestnictwo w warsztatach
i hakatonie jest bezpłatne?
Tak. Uczestnikom warsztatów zapewniamy materiały dydaktyczne i możliwość konsultacji
z prowadzącym poza godzinami zajęć, które będą odbywać się raz w tygodniu, pokrywamy
również koszty przelotów, lokalnego transportu, zakwaterowania i wyżywienia podczas
hakatonu w Porto.
10. Czy uczestnicy warsztatów otrzymają jakiś dokument potwierdzający zdobyte
umiejętności?
Tak. Każdy uczestnik, który ukończy warsztaty otrzyma certyfikat.
11. A jak będzie wyglądał warsztat dydaktyczno-metodyczny dla nauczycieli i osób
pracujących z młodzieżą?
Będzie to dwudniowe spotkanie zorganizowane pod koniec trwania projektu, prawdopodobnie
pod koniec września. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z opracowanymi przez nas metodami
nauczania i nauczyć korzystania z opracowanej przez nas platformy.
12. Czy warsztaty dla nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą również będą bezpłatne?
Tak. Zapewniamy materiały dydaktyczne oraz wyżywienie wszystkim uczestnikom warsztatów.
Osobom spoza Kalisza gwarantujemy dodatkowo nocleg ze śniadaniem.
KONTAKT
FUNDACJA ROZWOJU INICJATYW KREATYWNYCH
Św. STANISŁAWA 7/2
62-800 KALISZ
[email protected]
KOORDYNATORKA PROJEKTU
Aleksandra Kubiak
[email protected]
tel. 539 458 841

Podobne dokumenty