Chcesz schudnąć? Wyrzuć ze swojego życia słowo dieta! Istnieje

Transkrypt

Chcesz schudnąć? Wyrzuć ze swojego życia słowo dieta! Istnieje
Chcesz schudnąć? Wyrzuć ze swojego życia słowo dieta!
Istnieje wiele mitów żywieniowych, które krążą w eterze, umacniając swoją pozycję, a w
konsekwencji szkodząc ogółowi. Psychodietetycy są zgodni, że gotowe diety dostępne w internecie,
nie przynoszą oczekiwanych skutków. W dodatku słowo „dieta” jest nacechowane negatywnie,
kojarzy nam się z wieloma wyrzeczeniami, głodem i bezsmakowym jedzeniem. Osoby, które przeszły
na dietę, oczekują szybkich efektów, a jeżeli one nie przychodzą, to równie szybko z niej rezygnują.
Wyrzucenie słowa „dieta” i zastąpienie go sformułowaniem „racjonalne żywienie” zmienia sposób
myślenia na temat odchudzania, a jest to kluczowe w przypadku chęci zredukowania ilości tkanki
tłuszczowej. U podstaw problemów żywieniowych leżą przede wszystkim kwestie związane z
motywacją, sferą emocjonalną, myśleniem automatycznym i przyzwyczajeniami. Zmniejszenie ilości
tkanki tłuszczowej nie powinno byd jedynym celem racjonalnego żywienia, ponieważ kluczowe jest
również zachowanie równowagi psychicznej oraz zmniejszenie ryzyka chorób. Zmiana złych nawyków
żywieniowych zapewnia przede wszystkim dobrą sprawnośd umysłową, równowagę emocjonalną,
zmniejsza ryzyko chorób oraz w połączeniu ze sportem dobrą kondycję i wytrzymałośd. Wypadkową
takiego stylu życia jest oczywiście redukcja masy ciała.
Świadomośd naszego ciała, obserwacja efektów i kondycji psychicznej, pozwala na dokonanie
lepszych wyborów żywieniowych. Jednak w tym przypadku kluczową rolę odgrywa nasze nastawienie
i chęd zmiany złych nawyków żywieniowych.

Podobne dokumenty