Wojciech Szymon Kowalski Główny ekonomista EFIX Dom

Transkrypt

Wojciech Szymon Kowalski Główny ekonomista EFIX Dom
1
DAX
13
Media:
- ProSieben
Zaprezentowany poniżej obraz sytuacji poszczególnych spółek wchodzących w skład
indeksu DAX, w przedstawionej tabelarycznie warstwie prognostycznej obejmuje
wybrane parametry dla lat 2015 – 2019, są one uśrednioną kompilacją danych
finansowych powstałych na bazie rekomendacji operujących na rynku niemieckim
analityków, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Z kolei przedstawiona ilość i struktura rekomendacji obejmuje okres od 1 listopada
2016 roku do 6 stycznia 2017 r. Zaprezentowane treści komentarzowe, tak jak
całe przedłożone opracowanie, odzwierciedla wyraz osobistej wiedzy i poglądów
autora, co oznacza, że nie posiada to charakteru ,,rekomendacji” lub ,,doradztwa” w
szczególności w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi. Tym samym wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne,
podjęte lub zaniechane na podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w
nim zawartych, ponosi inwestor.
Wojciech Szymon Kowalski
Główny ekonomista EFIX Dom Maklerski S.A.
2
Charakterystyka sytuacji w spółkach z indeksu DAX
PROSIEBENSAT1. MEDIA (media)
2015
2016
2017
2018
2019
3 260,7
3 766,17
4 213,52
4 539,91
4 848,54
EBIT (mln €)
730,0
817,05
907,05
907,05
907,05
Wynik netto (mln €)
391,0
487,40
562,55
613,12
649,19
–1 505,0
–1 322,7
–1 241,2
–1 236,4
–1 327,1
Przepływy operacyjne (mln €)
1 519,0
1 582,09
1 602,88
1 684,79
1 896,77
Przepływy finansowe (mln €)
242,0
113,90
–450,38
–502,16
–548,23
Cena/Zysk
21,6
15,2
14,2
13,1
12,1
Dywidenda (€)
1,80
1,96
2,11
2,28
2,42
Stopa dywidendy (%)
3,82
5,31
5,73
6,20
6,57
KURS
30.09.2016
MEDIANA
WYCEN
KUPUJ
36,61€
43,00€
10
Przychody (mln €)
Przepływy inwestycyjne (mln €)
PROSIEBENSAT1. MEDIA
Przedział wycen: 33,50 – 48,00 €
REKOMENDACJE
trzymaj
SPRZEDAJ
6
0
Segmenty produktowe
Udział w sprzedaży
ogółem (w %)
TV niemieckojęzyczna
68
Niemcy
82
usługi digitalizacyjne
23
Austria/Szwajcaria
8
produkcja treści global.
9
USA
5
W. Brytania
1
pozostałe
4
Wiodące rynki
Udział w sprzedaży
ogółem (w %)
3
Komentarz
Dotkliwy prawie –22% spadek kursu w 2016 r. jest według analityków samą w sobie już szansą na
tegoroczne odreagowanie, stąd m.in. brak rekomendacji typu „sprzedaj”. W tym roku medialna spółka
powinna zyskiwać przede wszystkim na korzystnym otoczeniu branżowym, tj. stabilnym rynku reklamy
w RFN, spowodowanej stabilną koniunkturą w gospodarce RFN (i innych krajach niemieckojęzycznych)
oraz łańcuchem wyborczym w Europie (Holandia – marzec, kwiecień – Francja, październik Niemcy). W
okoliczności te bardzo dobrze wpisuje się zyskująca na znaczeniu oferta cyfrowa medialnej spółki (m.in.
video na żądanie, gry itp.)
Akcjonariusze
Wielkość pakietu (w %)
Capital Research & Management Co.
4,52
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
3,18
Norges Bank Investment Management
2,81
Invesco Advisers, Inc.
2,72
OppenheimerFunds, Inc.
2,16
Fidelity Management & Research Co.
1,99
ProSiebenSat.1 Media SE
1,97
The Vanguard Group, Inc.
1,91
BlackRock Fund Advisors
1,50
Invesco Asset Management Deutschland GmbH
1,28
Free float
75,96
4
Jeśli jesteście państwo zainteresowani naszymi rozwiązaniami inwestycyjnymi i
chcielibyście porozmawiać z licencjonowanymi doradcami inwestycyjnymi, prosimy o
kontakt ze swoim opiekunem lub bezpośrednio z naszym Domem Maklerskim.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z nami.
EFIX Dom Maklerski S.A
e-mail: [email protected]
tel: +48 61 679 44 44
Niniejszy materiał przygotowany przez EFIX Dom Maklerski S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w
indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez EFIX Dom Maklerski S.A. za wiarygodne, jednakże EFIX
Dom Maklerski S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów, według stanu na
dzień sporządzenia opracowania. EFIX Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym
opracowaniu. Poglądy oraz opinie przedstawione w niniejszym materiale nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody EFIX
Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Nadzór nad działalnością EFIX Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Podobne dokumenty