zał. 3 Kwestionariusz ankiety "Wybór szkoły ponadgimnazjalnej"

Transkrypt

zał. 3 Kwestionariusz ankiety "Wybór szkoły ponadgimnazjalnej"
ZAŁĄCZNIK NR 3
rok szk. 2015/2016
KWESTIONARIUSZ ANKIETY WYBÓR SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
DO VI KONKURSU STATYSTYKA W KARIERZE
Drodzy Uczniowie!
Serdecznie prosimy o czytelne wypełnienie niniejszego kwestionariusza dotyczącego problemu
wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ankieta jest anonimowa. Wypełniając ankietę należy oznaczyć
krzyżykiem wybrany wariant (warianty) odpowiedzi oraz odpowiedzieć na pytania.
Dziękujemy!
Płeć
□ kobieta □ mężczyzna
I. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej
1. Jakie wykształcenie chciałbyś(chciałabyś) osiągnąć?
□
□
□
□
zasadnicze zawodowe
średnie zawodowe
□
wyższe uniwersyteckie (humanistyczne)
□ średnie ogólnokształcące
wyższe politechniczne
wyższe uniwersyteckie nie będące wykształceniem humanistycznym (ekonomiczne+nauki ścisłe)
2. Jaki typ szkoły wybrałeś (aś)?
□ zasadnicza szkoła zawodowa
□ technikum
□ liceum ogólnokształcące
□ jeszcze nie wybrałem
3. Jakie czynniki brałeś pod uwagę, wybierając szkołę?
□ stan zdrowia
□ prognozy rynku pracy □ tradycje rodzinne
□ zdolności i zainteresowania
□ sugestie nauczycieli
□ perspektywy zarobków
□ odległość od miejsca zamieszkania
□ temperament i cechy charakteru
□ Inne, jakie?...........................................................................................
4. Kto pomaga Ci w wyborze?
□ decyzja samodzielna
□ rodzice
□ dalsza rodzina
□ nauczyciele
□ koledzy
□ doradca zawodowy
II. Wpływ rodziny na wybór szkoły
Wyszczególnienie
Z rodzicami rozmawiam na temat
wyboru szkoły ponadgimnazjalnej
Rodzice akceptują moje plany
Rodzice wiedzą lepiej kim będę w
przyszłości
Chciałbym sam decydować o swojej
przyszłości
Chcę mieć wykształcenie takie jak
rodzice
Tak
Nie
Raczej
nie
Nie mam
zdania
III. Zainteresowania i zdolności
1. Jakie przedmioty szkolne lubisz najbardziej?(wybierz)
□ j. polski
□ biologia
□ fizyka
□ chemia
□ historia
□ w-f
□ języki obce
□ WOS
□ geografia
□ matematyka
□ zajęcia artystyczne
2. Z jakiego przedmiotu odrabiasz pracę domową jako pierwszą?(wybierz)
□ j. polski
□ geografia
□ fizyka □ zaj. artystyczne
□ chemia
□ biologia
□ WOS
□ języki obce
□ matematyka
□ historia
3. W wolnym czasie najchętniej lubię: (wybierz)
□ uprawiać sport □ odrabiać lekcje □ grać w gry komputerowe
□ słuchać muzyki □ majsterkować □ pomagać innym
□ czytać książki □ oglądać TV
□ surfować po internecie
□ inne, jakie?...............................................................................................
□ tańczyć
□ rysować
□ spotykać się ze
IV. Rynek pracy
1. Zawody przyszłości to min.: (wybierz)
□ Informatyk
□ Sprzedawca
□ Wędliniarz
□ Przedstawiciel handlowy
□ Lekarz
□ Grafik komputerowy
□ Projektant wnętrz □ Psycholog
□ Logistyk
□ Mechatronik
□ Konstruktor odzieży
□ Policjant
2. Najbardziej poszukiwani pracownicy w Polsce to: (wybierz)
□ elektryk
□ informatyk
□ wędliniarz
□ włókiennik
□ murarz
□ sędzia
□ psycholog
□ hydraulik
□ spawacz
□ projektant mody □ strażak
□ pielegniarka(arz)
znajomymi
□ Farmaceuta
□ Elektrotechnik
□ Ogrodnik
□ Włókiennik
□ przedstawiciel handlowy
□ fryzjer
□ nauczyciel historii
□ kierowca
3. Wpisz 5 firm działających w regionie łódzkim:
●……………………........●………………………………. ●………………………..
●…………………………●……………………………….
4. Wpisz, w jakich łódzkich szkołach można osiągnąć kwalifikacje w zawodzie:
● technik mechatronik…………………………… ● technik elektryk…………………………
● technik usług fryzjerskich………………………● technik handlowiec……………………..
● technik informatyk…………………………….. ● technik geodeta…………………………
● technik włókiennik……………… ……………. ● wędliniarz
● technik architektury krajobrazu………………....● ogrodnik
V. Przeciwwskazania zdrowotne
1. Wpisz najważniejsze przeciwwskazania zdrowotne dla zawodów:
● fryzjer…………………………………….● kucharz ………………………………….
● piekarz……………………………………● informatyk ……………………………….
● nauczyciel ………………………………..● kierowca …………………………………
● mechanik samochodowy ……………… ● policjant.…………………………………
● murarz …………………………………. ● urzędnik.…………………………………
VI. Źródła informacji dotyczące planowania kariery zawodowej
1. Z jakich źródeł informacji można korzystać planując dalszą ścieżkę kształcenia?(uzupełnij)
● …........................................................... ● …...........................................................
● …........................................................... ● …...........................................................
● …............................................................ ● …............................................................