NOWY KLUB OSIEDLOWY ZAPRASZA

Transkrypt

NOWY KLUB OSIEDLOWY ZAPRASZA
NOWY KLUB OSIEDLOWY ZAPRASZA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, A ZWŁASZCZA OSOBY
SAMOTNE ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W
PROPONOWANYCH ZAJĘCIACH NA SPOTKANIE
INFORMACYJNO - INTEGRACYJNE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
16 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU (piątek)
OD GODZ. 17.00 DO 19.00
PRZY UL. STAROGRANICZNEJ 32
W PROGRAMIE:
 PRZEDSTAWIENIE POTENCJALNYM CZŁONKOM IDEI KLUBU
ORAZ OFERTY ZAJĘĆ
 PROPOZYCJE ZE STRONY PRZYBYŁYCH GOŚCI
 CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA (W TYM OGŁOSZENIE KONKURSU
NA NAZWĘ KLUBU)
 CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA PRZY POCZĘSTUNKU (WIECZÓR ZE
ŚPIEWEM I POEZJĄ)
KLUB BĘDZIE OTWARTY: W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI
OD GODZ.16.00–20.00
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
ZARZĄD SMLW POPOWICE I ORGANIZATORZY KLUBU

Podobne dokumenty