Chciał wysadzić stację benzynową?

Komentarze

Transkrypt

Chciał wysadzić stację benzynową?
Golczewo: Wyprawka szkolna- termin składania wniosków mija 10 września
Czytaj s. 7
Czy MRM
zostanie
skompletowana?
Piątek
28 sierpnia 2015 r.
Nr 33 (382)
Rok V ISSN 1899-2048
Czytaj s. 8
Cena 1,80 zł
Spłonęło kilka hektarów pola
Na ul. Szczecińskiej o włos od tragedii
Pożar gasili nawet okoliczni
Czytaj s. 4
mieszkańcy
Chciał wysadzić stację
benzynową?
Na Pocztowej nie dojdzie do zmian
W gminnej kasie brakuje
70 tys zł.
Czytaj s. 5
W Dziwnowie otwarto mistrzostwa
Z rekordową obsadą
czytaj s. 13
Czytaj s. 3
Tłumy zwiedzających, rezerwiści i żołnierze...
W Dziwnowie rządzili
komandosi
ul. Szczecińska 24 • Kamień Pomorski
tel. 91 38 222 00
pon. - pt. 8:30 - 17:00 • sobota 8:30 - 13:30
AUTO CZĘŚCI
Oleje silnikowe
Akcesoria motoryzacyjne
Części zamienne
Kosmetyki samochodowe
Akumulatory
W42.4.P.7.03.d/o
Czytaj s. 8
reklama
BANERY
Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
DOCIEPLENIA
NATRYSKOWE
Pianą PUR
tel. 504 595 424
Autoskup
- skupujemy każde pojazdy,
płacimy nawet za wraki,
oferujemy najwyższe ceny.
Tel. 536 079 721
W.1.p.do
O
I
N
A
T
W43.2.P.07.03.d/o
Świeżo. Tanio!
tel. 91 885 32 63
[email protected]
ul. Wysockiego 3 • Kamień Pom.
ZAPRASZAMY
pn.-sob. 7.00 - 21.00, nd. 9.00 - 20.00
Skup zboża
zaprasza
ul. STRZELECKA 14a
Kamień Pom.
tel. 510 312 023
Książki, artykuły papiernicze i szkolne
Rabaty na podręczniki szkolne
www.kaspio.osdw.pl
• ŻYTO
Skupujemy:
• PSZENŻYTO
Szybka płatność !!!
Tel. 600 374 274, 603 055 292
2
Nr 33(382)
Ujęcia z Powiatu
XXI Biesiada Zespołów Ludowych i Grup
Śpiewaczych
Stawnianki w Bytomiu
Odrzańskim
Na zaproszenie zespołu „Wierzbniczanki” z Bytomia Odrzańskiego 15 sierpnia
2015 roku uczestniczyliśmy w biesiadzie na bytomskim rynku.
20 sierpnia o godzinie o godz. 13.34 strażacy z OSP Kołczewo zostali zadysponowani do usunięcia plamy oleju napędowego przy ulicy Leśnej w Wisełce. Plama powstała na skutek awarii
samochodu ciężarowego rozwożącego towar do pobliskich sklepów.
Piękna impreza i piękne miasteczko, mówi się nawet, że to
„Mały Kazimierz”. Burmistrz Bytomia Pan Jacek Sauder przybliżył nam historię miasta, jego uroki, a także problemy. My ze swojej podziękowaliśmy za gościnność, wręczając drobne pamiątki
z naszego miasta. Miło nam było
również, jak mieszkańcy Bytomia
Odrzańskiego, którzy byli w Kamieniu Pomorskim, zachwycali
się Mariną i pobytem w Uzdrowisku. Nasze śpiewanie podobało się bytomskiej publiczności,
bo długo nie dawali nam zejść ze
sceny. Zespół „Stawnianki” składa serdeczne podziękowania dla
Pana Burmistrza Stanisława Kuryłło za wsparcie finansowe, co w
dużej mierze pokryło koszty naszego wyjazdu. Do zobaczenia na
Dożynkach Gminnych 5 września
2015 w Kamieniu Pomorskim.
Inf. Lidia Dziobak
23 sierpnia Kamień Pomorski odwiedził Aleksander Doba słynny podróżnik, który dwukrotnie przepłynął Ocean Atlantycki kajakiem. Barwnych relacji z jego wypraw można było wysłuchać w kawiarni Pistacchio Ice & Coffe. Wydarzenie zostało
przygotowane wspólnie z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem
Ratunkowym oraz Kamieńskim Domem Kultury.
Święto plonów u Wikingów
W ostatni weekend 22-23 sierpnia w Centrum Słowian i Wikingów odbyły się
dożynki, czyli słowiańskie święto plonów odbywające się na zakończenie żniw.
W skansenie, zarówno uczestnicy, jak i turyści wzięli udział w
inscenizacjach obyczajów słowińskich składania ofiar w podziękowaniu za dostatnie plony i prośby o urodzaj w roku następnym. Po inscenizacjach turyści chętnie robili sobie zdjęcia zarówno z żercą, jak i z samym Światowidem. Zwiedzający zaangażowani zostali także do udziału w przedstawie-
niu „Powrót z polowania”, które
wzbudzało salwy śmiechu oraz
do wikińskiej gry kubb, której towarzyszyły z kolei wielkie
emocje. Wszyscy chętni mogli
też wziąć udział w bardzo ciekawych warsztatach wykonywania witraży metodami historycznymi, szycia strojów i robienia krajek na tabliczkach i bardku, filcowania, lepienia z gliny
itd. Można także było posłuchać
muzyki dawnej, śpiewanej oraz
wykonywanej na replikach instrumentów, od różnych fletów
poczynając, poprzez szałamaje,
dudy, gęśle aż po liry i harfy. Na
dzieci czekały też niespotykane,
historyczne domki dla lalek i
drewniane klocki, z których zarówno mali, jak i duzi budowali zrębowe domy lub inne konstrukcje.
Inf. Centrum Słowian i Wikingów
W poprzedni weekend w Dziwnowie odbył się Festiwal
Gwiazd Sportu. To już XIV edycji wydarzenia, który bez wątpienia możemy zaliczyć do bardzo udanych. Po raz kolejny do
Dziwnowa przyjechało wielu zasłużonych dla polskiego sportu
zawodników i przedstawicieli sportowych władz.
Ukazuje się w każdy piątek
na terenie powiatu kamieńskiego
Adres redakcji: ul. Spółdzielcza 1, pok. nr 5,
72-400 Kamień Pomorski
Dyżur w redakcji we wtorek w godzinach 9-11.00
Przemysław Saja - redaktor naczelny,
501 294 118
Paweł Słomski- redaktor techniczny
Wioletta Dziedzic - reklama, 91-39-22-165
Jerzy Salwa - kolportaż
e-mail: [email protected];
www.dziennikkamienski.pl
Wy­daw­nictwo, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o.,
72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a.
Re­dak­cja nie od­po­wia­da za treść re­klam i ogło­szeń,
za­strze­ga so­bie pra­wo ad­iu­sta­cji te­kstów.
www.dziennikkamienski.pl
3
28.08-03.09.2015 r.
Na ul. Szczecińskiej o włos od tragedii
Chciał wysadzić stację benzynową?
57 -latek zaczął rozlewać paliwo na stacji benzynowej przy ul. Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim i najprawdopodobniej chciał wysadzić stację benzynową. Do takiego przerażającego scenariusza mogło dojść w nocy z niedzieli na poniedziałek.
Do zdarzenia doszło w nocy
z 23 na 24 sierpnia. W pewnym
momencie 57 latek, mieszkaniec Gminy Kamień podszedł
do dystrybutora i zaczął rozlewać paliwo z dystrybutora. Na
tym nie poprzestał. Mężczyzna
próbował podpalić stację benzynową. Mężczyzna zachowywał się agresywnie i krzyczał,
że podpali stację benzynową.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia funkcjonariusze policji
zauważyli, że mężczyzna jest
pijany. Po zbadaniu go alkomatem okazało się, że ma dwa
i pół promila w wydychanym
powietrzu. O zdarzeniu zostali
poinformowani także strażacy,
którzy przybyli na miejsce wypadku na szczęście, ostatecznie okazało się, że nie było potrzeby interweniować. Po wytrzeźwieniu został przekazany
do prokuratury Rejonowej w
Kamieniu Pomorskim, gdzie
trwały dalsze czynności.
Prokuratora Rejonowa w Kamieniu Pomorskim nie zdradza szczegółów prowadzonego
śledztwa. Jednak na podstawie
szczątkowego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał
już zarzuty usiłowania spowodowania pożaru..
- Mężczyzna wczoraj w środę usłyszał zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrażającego życiu
lub zdrowiu wielu osób. Jednocześnie, tego samego dnia sąd
orzekł o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci
tymczasowego aresztowania do
trzech miesięcy - poinformował zastępca prokuratora rejonowego w Kamieniu Pomorskim Jarosław Przewoźny.
psa
Prawidłowa reakcja pracowników stacji benzynowej na ul. Szczecińskiej zapobiegła tragedii
Wyłonią najlepsze Świerzno
Podpisali umowę na
działania na
terenach wiejskich mikroelektrownie
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie zaprasza do udziału w XVI edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces. Celem konkursu jest wyłonienie najlepsze działań związanych z
przedsiębiorczością realizowanych na obszarach
wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców.
Konkurs organizowany jest
przez Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie we
współpracy z instytucjami i organizacjami, przedstawicielami
mediów oraz redakcjami pism i
portali internetowych zajmującymi się tematyką rozwoju obszarów wiejskich. Patronat nad
XVI edycją konkursu sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W XVI edycji oce-
niane będą przedsięwzięcia realizowane na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys.
mieszkańców - w okresie od
01.01.2014 roku do 30.06.2015
roku. Celem konkursu jest promocja rozwoju przedsiębiorczości, tworzącej nowe miejsca
pracy na obszarach wiejskich i
w miastach do 20 tysięcy mieszkańców. Do konkursu mogą
być zgłaszane przedsięwzięcia
realizowane przez osoby fizyczne i prawne. Zgłoszenia do XVI
edycji konkursu należy przesłać do 31 października 2015
r. Udział w konkursie jest bezpłatny. Informacji odnośnie zasad udziału w konkursie udzielają: Agnieszka Woszczek (tel.
(22) 729 66 34-38 wew. 116) i
Justyna Piluch (tel. (22) 729 66
34-38 wew. 140).
e-mail: [email protected]
psa
Po włodarzach gmin Płoty i Sławno umowę na budowę mikroinstalacji prosumenckich podpisały również władze Świerzna. W sumie na konto gminy trafi
ponad 800 tys. zł. Fundusze na ten cel pochodzą z dodatkowego i ostatniego już
naboru PROW na lata 2007-2013. Ze strony Województwa Zachodniopomorskiego podpis na dokumencie złożył wicemarszałek Jarosław Rzepa, ze strony
Gminy Świerzno wójt Krzysztof Atras.
Podpisanie umowy w Urzędzie Gminy w Świerznie
Umowę w Świerznie podpisano we wtorek, 25 sierpnia 2015 r. Gmina Świerzno
w ostatnim naborze PROW
2007-2013 pozyskała 826 tys.
zł. Są to środki, dzięki któ-
rym w 21 prywatnych gospodarstwach domowych oraz 6
wspólnotach mieszkaniowych
zostaną zamontowane urządzenia do produkcji energii
ze źródeł odnawialnych. – To
między innymi mikroelektrownie wiatrowe, układy mikrogeneracyjne, pompy, kolektory
słoneczne oraz panele fotowoltaiczne – wyjaśniał wójt gminy
Świerzno Krzysztof Atras.
W dodatkowym naborze
PROW 2007-2013 refundację
kosztów miały zagwarantowane trzy projekty z najwyższą liczbą punktów z każdego
z województw. – Pozostałe inwestycje zgłoszone przez gminy
trafią na krajową listę i mają
szansę na wsparcie w dalszej
kolejności, które będzie zależeć
od stanu wykorzystania alokacji i miejsca na liście rankingowej – zaznaczył wicemarszałek
województwa Jarosław Rzepa.
Inf. własna
4
Nr 33(382)
Spłonęło kilka hektarów pola
W Młodzieżowej Radzie
zmienili ordynację
Pożar gasili nawet okoliczni
mieszkańcy
Do groźnego pożaru doszło w czwartek, 20 sierpnia w okolicach Uniborza. Powierzchnia palącego się pola była tak rozległa, że na miejsca zdarzenia trzeba było ściągnąć łącznie siedem jednostek gaśniczych, w tym samolot gaśniczy-Dromader.
Do zdarzenia doszło 20
sierpnia 2015 roku kilka minut przed godziną 17. Strażacy
otrzymali wezwanie do pożaru
na polu nieopodal miejscowości Unibórz.
- Po przybyciu na miejsce
zdarzenia, po przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania,
powierzchnia palącego się obszaru była na tyle rozległa,
że nasze siły i środki były niewystarczające. Szybko rozprzestrzeniający się ogień ob-
jął kilka hektarów pola oraz
fragment lasu – informują strażacy z OSP Golczewo.
Na miejsce zadysponowano
zastęp z JRG PSP Kamień Pomorski (GCBM 18/8), Osp
Ościęcin, OSP Kretlewo, OSP
Kozielice, OSP Wysoka Kamieńska, samolot gaśniczy-Dromader.
- W działaniach gaśniczych
brało również udział Nadleśnictwo Rokita oraz okoliczni
mieszkańcy. Ciągnikiem oborano palące się ściernisko, co
ograniczyło rozprzestrzenianie
się ognia - informują strażacy.
Odpowiednie rozstawienie
sił i środków umożliwiło strażakom skuteczne przeprowadzenie działań gaśniczych i
ugaszenia palącego się ścierniska i lasu.
Red
Łatwiejsze żniwa tylko w Świerznie
Tylko jedna gmina z terenu powiatu kamieńskiego uzyskała wsparcie finansowe
na przebudowę dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych.
Łatwiejszy dojazd do pół bedzie możliwy dla rolników w Gminie Świerzno
Rokrocznie Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadza nabór wniosków na
przebudowę dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych. Liczba wpływających wniosków świadczy o tym
jak wielka jest potrzeba modernizacji dróg gminnych oraz powiatowych,
które często znajdują się w stanie nie-
pozwalającym na bezpieczne przemieszczanie się. Brakuje poboczy, a
wyboista nawierzchnia stwarza duże
zagrożenie dla kierowców oraz pieszych korzystających z dróg lokalnych,
utrudniony jest także transport płodów rolnych. Wsparcie środkami województwa dla dróg dojazdowych do
gruntów rolnych umożliwia stworze-
OGŁOSZENIE
Zatrudnię
kierowcę kat. C+E.
Transport krajowy.
Tel. 509-740-304
W. 21,28.08
Zatrudnię
mechanika
samochodowego
tel. 505-073-913
nie nawierzchni bitumicznej, z kostki brukowej lub kruszywa kamiennego. Tylko w 2015 roku lokalne gminy i powiaty przebudują blisko 52 kilometry dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Lista rankingowa wniosków na rok 2015 obejmuje 33 projekty z zakresu budowy lub przebudowy
dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej wartości dofinansowania 6 049 738,33 zł. Środki na budowę
lub przebudowę dróg dojazdowych do
pól uprawnych pochodzą z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Pieniądze na ten cel stanowią część budżetu województwa i
zgodnie z zapisami ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa.
W Powiecie Kamieńskim tylko
Gminie Świerzno udało się w tym roku
pozyskać wsparcie finansowe. Mowa o
drodze dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Dąbrowa – Redliny. Jest
to odcinek drogi o długości 1,25 km.
Inwestycja łącznie wyniesie 1 069 tys
zł. Wkład Urzędu Marszałkowskiego
to 142 tys zł. co stanowi 13,3% całości
zadania.
psa
Czy teraz zostanie
skompletowana?
Na ostatniej sesji Rady Miasta przed wakacjami radni zajęli się zmianami w funkcjonowaniu Młodzieżowej Rady Miasta. Zmiany mają spowodować to, że
od następnych wyborów w jej składzie znajdzie niż
dotychczas osób.
Jedną z akcji przeprowadzonych przez MRM był piknik patriotyczny w czasie święta majowego 2014 roku
Młodzieżowa rada gminy
jest grupą młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych w szkołach. Młodzieżowi radni to osoby uczące się
w gimnazjach oraz szkołach
ponadgimnazjalnych. Pracując w młodzieżowej radzie biorą odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się
samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Mają
także możliwość wpływania
na swoja gminę, miasto - podejmując konkretne działania w odpowiedzi na konkretne potrzeby. Dzięki demokratycznym wyborom są to osoby, które mogą reprezentować
swoich rówieśników przed
władzami miasta.
Jednak do tej pory nie
wszystko wyglądało tak pięknie. Problemem były nieobsadzone mandaty w radzie.
W jednej szkole było aż nadto
chętnych, a w drugiej było za
mało.
- Najgorsza sytuacja byłą w
Benicach, gdzie w bieżącej kadencji nie było chętnych do
Młodzieżowej Rady. Nikłe zainteresowanie było również z
kamieńskim ZSP – powiedziała Magda Świąc z biura Rady
Miejskiej.
Dlatego młodzież wniosła
pewne zmiany, jeśli chodzi o
ordynację wyborczą. Intencja
było, aby radnych było więcej i umożliwić prace w radzie
jak największej ilości uczniów.
Aby to umożliwić niezbędne
były zmiany w samej uchwale. Do głosowania doszło na
ostatniej sesji przed wakacjami.
W przegłosowanej uchwale znalazły się dwie zasadnicze zmiany. Pierwsza dotyczy obowiązywania kadencji. Jeśli wybory nie odbywają się we wrześniu, to kadencja
rady przedłużana jest do końca roku szkolnego. Druga dotyczy obsadzenia mandatów w
MRM. Jeśli obsadzenie takiego
mandatu byłoby niemożliwe
z powodu braku kandydatów
z danego okręgu wyborczego,
mandat ten zostanie obsadzony przez kandydatów z innych
okręgów. Wolne mandaty rozdzielane są po równo na każdą
szkołę, w której odbywają się
wybory. W przypadku braku
możliwości równego podziału, wolny mandat przyznawany jest szkole, która wystawiła
najwięcej kandydatów na radnych. Nominalnie w Gminie
Kamień będziemy mieć cztery
okręgi wyborcze. W Publicznym Gimnazjum wybierane
będą trzy osoby, w LO cztery,
podobnie w ZSP, a w Benicach
dwie.
psa
www.dziennikkamienski.pl
5
28.08-03.09.2015 r.
Na Pocztowej nie dojdzie do zmian
W gminnej kasie brakuje 70 tys zł.
W tym roku nie uda się przeprowadzić zmian na ul. Pocztowej, o co zabiegają mieszkańcy okolicznych budynków. W gminnej kasie
brakuje ok. 70 tysięcy złotych. Dzięki takim środkom udałoby się postawić słupki wzdłuż skarpy, co jest warunkiem policji, aby na tym
odcinku wprowadzić ruch jednokierunkowy.
W tym roku bardziej pradwopodobne jest, że nie ulicy Pocztowej do żadnych zmian nie dojdzie
Gmina Kamień o zmianę organizacji ruchu na ul. Pocztowej wystąpiła w podobnym
terminie jak zostały wystosowane wnioski w przypadku
ulic Bałtycka oraz Dworcowej. W przypadku ul. Pocztowej o zmianę organizacji ruchu nalegają mieszkańcy okolicznych kamienic. Argumen-
Samlino
Trzy zastępy straży pożarnej z Kamienia Pomorskiego oraz Golczewa zadysponowano do palących się
palet z torfem na terenie jednego z zakładów w Samlinie (gm. Golczewo). W wyniku pożaru nikt nie
ucierpiał.
W Samlinie zapaliły się palety z torfem
wadzeniu wstępnego rozpoznania, przystąpili do gaszenia palet
z torfem. Przy pomocy szybkiego natarcia, oraz zastosowania
dwóch linii gaśniczych w obronie
ugaszono źródło ognia - informują strażacy ochotnicy z Golczewa.
Jak zaznaczają strażacy z OSP
w Golczewie przyczyna pożaru
nie jest znana.
e-mail: [email protected]
ny pl. Wolności, to na pewno te
auta miałyby mieć możliwości
postoju. Auta parkowałyby blisko skarpy na ul. Pocztowej. Jeśli w budżecie udałoby się znaleźć takie pieniądze, to wówczas można byłoby się podjąć
tego zadania. Jeśli pieniądze się
znajdą się, to wówczas do wniosku się przychylę - powiedział
burmistrz S. Kuryłło na ostatniej sesji Rady Miasta.
Jednak dla mieszkańców
okolicznych kamienic jeszcze
istnieje szansa na ulgę. Radni
przegłosowali uchwałę, która
ma zobligować burmistrza do
ograniczenia wjazdu ciężkich
aut na ul. Pocztową. Czy i kiedy ten postulat uda się zrealizować?
psa
Dokończenie budowy S3 coraz bliżej
Paliły się palety
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 23 sierpnia o godzinie
15:00. W tym czasie służby ratunkowe zostały poinformowane o pożarze palet w miejscowości Samlino. Do pożaru zadysponowano średni wóz ratowniczo-gaśniczy z jednostki w Golczewie oraz dwa zastępy z Jednostki Ratunkowo - Gaśniczej
PSP z Kamienia Pomorskiego.
- Nasi ochotnicy po przepro-
tują, że częste przemieszczania się pojazdów w okolicach
ich domostw powoduje drgania, które z kolei skutkują pękaniem ścian. W dwóch ostat-
nich przypadkach się udało.
Zmiany nastąpiły na kilka dni
przed planowaną przebudową
ulic Dziwnowska, Mieszka I
oraz Chrobrego. Na Pocztowej
taka zgoda też była. Jednak na
przeszkodzie stoją wytyczne
Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w
Kamieniu Pomorskim, na które miasto, aby przeprowadzić
zmiany, musiałoby się zgodzić.
Chodzi o montaż wzdłuż fosy
słupków zapewniających bezpieczeństwo.
- Nie mamy przygotowanego
dokładnego kosztorysu, jednak
według tylko wstępnych szacunków mogłoby to kosztować
około 70 tysięcy złotych. Takie
są przepisy i ich nie zmienimy.
Obojętnie czy wjazd byłby od
strony Kopernika czy od stro-
psa
O tunelu w Świnoujściu nie
ma mowy?
We wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów przedstawiona została informacja
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Budowy Dróg i Autostrad na lata
2014-2023. W dokumencie zawarte zostały inwestycje ważne dla Pomorza Zachodniego oraz powiatu kamieńskiego, o które zabiegały władze regionu, samorządowcy i przedsiębiorcy. Mowa m. in. o dokończeniu budowy drogi S3 do
Świnoujścia.
Na terenie naszego województwa z kluczowych inwestycji drogowych zdecydowano się także na budowę drugiej nitki drogi
S10 do Stargardu Szczecińskiego
oraz budowę drogi krajowej nr 13
na odcinku od Ronda Hakena w
Szczecinie – węzeł Kołbaskowo –
obwodnica Kołbaskowa. Zarząd
Województwa z zadowoleniem
przyjął informację o zmianach w
Wieloletnim Programie Budowy
Dróg i Autostrad na lata 20142023. To efekt współpracy parlamentarzystów, samorządowców i
przedsiębiorców. Samorząd Województwa od początku zabiegał
o zapewnienie finansowania na
realizację tych inwestycji.
- Po zamknięciu pierwszej tury
negocjacji w sprawie Kontraktu
Terytorialnego zapewniałem, że
droga S3 zostanie wybudowana
w obecnej perspektywie na całym
swoim przebiegu, ponieważ była
umieszczona wysoko na liście rezerwowej. Cieszę się, że znalazły
się dodatkowe pieniądze, które
pozwolą na realizację inwestycji,
zgodnie z tym, o czym informowałem opinię publiczną – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Z kluczowych dla Pomorza Zachodniego inwestycji nie
rozwiązana pozostaje kwestia tunelu w Świnoujściu. Pomimo nalegań samorządowców z zachod-
niopomorskiego, nadal brak informacji w tej sprawie. W całym
kraju na program zostanie przeznaczone 107 mld zł, a w jego ramach zostanie wybudowane 3900
km autostrad i dróg szybkiego ruchu. W ubiegłym tygodniu Program został przedstawiony do zatwierdzenia podczas posiedzenia
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.
Red
6
Nr 33(382)
Przedostatni koncert kamieńskiego Festiwalu
Pod znakiem Bacha
W piątkowy wieczór w kamieńskiej katedrze odbył się przedostatni koncert tegorocznego 51. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim.
Gdańska wirtuozka muzyki organowej dr Hanna Dys Fot. TMZK
Rozpoczęła go tradycyjnie część
organowa, podczas której licznie
zgromadzona w romańsko-gotyckiej świątyni publiczność usłyszała utwory wielkich mistrzów muzyki w wykonaniu dr Hanny Dys,
dla której był to drugi występ na
kamieńskim festiwalu. Organistka
ta zadebiutowała na nim w 2004
r. podczas czterdziestej edycji tej
najstarszej imprezy muzycznej na
Pomorzu Zachodnim. Hanna Dys
jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie organów
prof. Romana Peruckiego oraz
Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu w klasie prof.
Wolfganga Zerera. Uczestniczyła
w licznych kursach mistrzowskich
prowadzonych przez wybitnych
organistów w kraju i zagranicą.
Występuje na wielu festiwalach
organowych w Polsce i niemal ca-
łej Europie. Prowadzi działalność
pedagogiczną. Będąc adiunktem
na Wydziale Instrumentalnym
macierzystej Akademii Muzycznej w Gdańsku prowadzi jednocześnie klasę organów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w
tym mieście.
Gdańska wirtuozka, entuzjastycznie przyjęta przez kamieńską
publiczność, rozpoczęła swój występ od „Preludium i fugi e-moll”
Jana Sebastiana Bacha. Następnie
wykonała chorał „Vater unser im
Himmelreich” Georg`a Boehm`a
i, zmieniając pierwotny program
koncertu, „Toccatę” francuskiego
kompozytora z przełomu XIX i
XX wieku Alloys`a Claussmann`a
oraz siedmioczęściową suitę poświęconą wielkim twórcom muzyki autorstwa współczesnego organisty i kompozytora z Niemiec
Rainer`a Selle.
W części kameralnej piątkowego koncertu w transepcie kamieńskiej katedry wystąpili uczestnicy Ogólnopolskich Warsztatów
Wokalnych, które odbywają się
od trzech lat w Kamieniu Pomorskim. Ich organizatorem jest Kamieński Dom Kultury we współpracy z Akademią Sztuki w Szczecinie oraz Zamkiem Książąt Pomorskich. W trakcie warsztatów
młodzi adepci sztuki doskonalili
swoje umiejętności wokalne pod
okiem mistrznakiem bachazów
krajowej wokalistyki - dr Joanny
Tylkowskiej-Drożdż solistki Opery na Zamku, prowadzącej również działalność pedagogiczną na
szczecińskiej akademii oraz jednego z najwybitniejszych polskich
tenorów prof. Piotra Kusiewicza, pedagoga Akademii Muzycznej w
Gdańsku.
Młodzi uczestnicy warsztatów - Aleksandra Wojciechowska
(sopran), Angelika Naguszewska
(mezzosopran) i Wojciech Majsakowski (kontratenor) wykonali, z
towarzyszeniem znanego szczecińskiego Zespołu Wokalistów
i Instrumentalistów „Camerata
Nova” pod batutą dyrektora programowego kamieńskiego festiwalu prof. Eugeniusza Kusa, frag-
menty „Pasji wg św. Jana” Jana Sebastiana Bacha wzbudzając owacje zgromadzonej w kamieńskiej
katedrze publiczności.
51. Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej
w Kamieniu Pomorskim wielkimi
krokami zbliża się już ku końcowi.
Ostatni koncert tegorocznej edycji wyjątkowych kamieńskich letnich spotkań z muzyką odbędzie
się już w ten piątek, 28 sierpnia.
Katedra rozbrzmi wówczas muzyką organową w wykonaniu dra
hab. Marka Stefańskiego z Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie. W części kameralnej wystąpi, świętujący w tym
roku swój srebrny jubileusz, Dziecięcy Chór Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego DON-DIRI-DON pod batutą
Dariusza Dyczewskiego z towarzyszeniem zespołu „Kameraliści
Szczecińscy” kierowanego przez
Ewę Pukos.
Inf. Towarzystwo Miłośników
Ziemi Kamieńskiej
Kiedy i gdzie zamkną ulice?
Po raz kolejny dla ruchu samochodów w mieście zamknięte zostaną fragmenty ulic Dziwnowska, Bolesław Chrobrego oraz Mieszka I.
W związku z koniecznością zakończenia robót bitumicznych,
tzn. po uzupełnieniu górnej warstwy podbudowy, zostanie na poszczególnych odcinkach ulic ułożona odpowiednio: podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca,
warstwa ścieralna. W dniach od
28 sierpnia do 10 września będą
sukcesywnie zamykane ulice na
poniższych odcinkach.
Całkowicie dla ruchu samochodowego w dniach 28 sierpnia - 29
sierpnia br. od godz. 7.00 w piątek
do godz. 7.00 w sobotę zostaje zamknięta dla ruchu samochodowego ul. Chrobrego na odcinku od
ronda do ronda. Objazdy będą się
odbywać ul. Jedności Narodowej,
ul. Rejtana oraz ul. Dworcową.
Całkowicie dla ruchu samocho-
dowego w dniach 31 sierpnia – 1
września br. od godz. 7.00 w poniedziałek do godz. 7.00 we wtorek zostaje zamknięta ul. Mieszka
I od ronda w kierunku przejazdu
kolejowego łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Dworcową. Objazdy
będą się odbywać ulicą Długosza,
ul. Dziwnowską, ul. Rejtana.
Całkowicie dla ruchu samochodowego w dniach 1 września – 2
września br. od godz. 7.00 we wtorek do godz. 7.00 w środę zostaje
zamknięta dla ruchu samochodowego ul. Chrobrego na odcinku
od ronda do ronda. Objazdy będą
się odbywać ul. Jedności Narodowej, ul. Dworcową, ul. Rejtana
oraz ul. Dziwnowską.
Całkowicie dla ruchu samochodowego w dniach 2 września – 3
września br. od godz. 7.00 w środę
do godz. 7.00 w czwartek zostaje
zamknięta dla ruchu samochodowego ul. Mieszka I na odcinku od
ronda w kierunku skrzyżowania z
ul. E. Orzeszkowej i ul. L. Solskiego. Objazdy będą się odbywać ul.
Rejtana, ul. Kopernika, ul. Dworcową i ul. Dziwnowską.
Całkowicie dla ruchu samochodowego w dniach 3 września
– 4 września br. od godz. 7.00 w
czwartek do godz. 7.00 w piątek
zostaje zamknięta dla ruchu samochodowego ul. Mieszka I od
ronda w kierunku przejazdu kolejowego łącznie ze skrzyżowaniem
z ul. Dworcową. Objazdy będą się
odbywać ul. Rejtana, ul. Długosza,
ul. Kopernika i ul. Dziwnowską.
Całkowicie dla ruchu samochodowego w dniach 4 września – 5
września br. od godz. 7.00 w piątek do godz. 7.00 w sobotę zostaje
zamknięte dla ruchu samochodowego skrzyżowanie ul. Dziwnowskiej z ul. B. Chrobrego i z ul. Jedn.
Narodowej oraz ulica Dziwnowska. Objazdy będą się odbywać
ul. Długosza, ul. Mieszka I. UWAGA! Skrzyżowanie ul. Rejtana z ul.
Mickiewicza będzie na czas wykonywania warstwy ścieralnej zamknięte.
Całkowicie dla ruchu samochodowego w dniach 5 września – 6
września br. od godz. 7.00 w sobotę do godz. 7.00 w niedzielę zostaje
zamknięte dla ruchu samochodowego skrzyżowanie ul. Dziwnowskiej z ul. B. Chrobrego i z ul. Jedn.
Narodowej w związku z układaniem warstwy ścieralnej na odcinkach wlotowych na rondo. Objazdy będą się odbywać ul. Długosza,
ul. Dworcową i ul. Mieszka I.
Całkowicie dla ruchu samochodowego w dniach 7 września – 8
września br. od godz. 7.00 w poniedziałek do godz. 7.00 we wtorek zostaje zamknięta dla ruchu samochodowego część ronda Chrobrego/Mieszka I oraz ul.
Chrobrego. Objazdy będą się odbywać ul. Długosza, ul. Jedności
Narodowej i ul. Dworcową.
Całkowicie dla ruchu samochodowego w dniach 8 września – 9
września br. od godz. 7.00 we wtorek do godz. 7.00 w środę zostaje
zamknięta dla ruchu samochodowego ul. Mieszka I na odcinku od
ronda w kierunku skrzyżowania z
ul. E. Orzeszkowej i ul. L. Solskiego. Objazdy będą się odbywać ul.
Rejtana, ul. Kopernika, ul. Dworcową.
Całkowicie dla ruchu samocho-
dowego w dniach 9 września – 10
września br. od godz. 7.00 w środę
do godz. 7.00 w czwartek zostaje
zamknięta dla ruchu samochodowego ul. Mieszka I od ronda w kierunku przejazdu kolejowego łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Dworcową. Objazdy będą się odbywać
ul. Rejtana, ul. Długosza, ul. Kopernika i ul. Dziwnowską.
Przedstawiony harmonogram
robót bitumicznych może zostać
zmieniony. Jest to uzależnione od
warunków pogodowych. Jest to
końcowy etap robót bitumicznych
przewidziany do wykonania w ramach przebudowy ulic.
- Na bieżąco są prowadzone prace związane z wykonaniem ciągów
pieszych i ścieżek rowerowych.
W ramach przebudowy zostanie
ustawione wygrodzenie łańcuchowe, jak również elementy małej architektury tzn. ławki i kosze.
Mając na uwadze nie tylko walory
estetyczne, ale również potrzebę
zagospodarowywania przestrzeni
miejskiej zielenią, Gmina przygotowuje się do dokonania nasadzeń
uzupełniających. Za utrudnienia
przepraszamy – informuje Małgorzata Sikorska z referatu PIGK.
Red
www.dziennikkamienski.pl
7
28.08-03.09.2015 r.
Wyprawka szkolna 2015/2016
Termin składania wniosków mija 10 września
Tylko do 10 września bieżącego roku można składać wnioski o pomoc finansową na zakup podręczników szkolnych. Taka forma pomocy przysługuje tylko uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.
Przypominamy, w 2015 r. realizowany jest Rządowy program pomocy uczniom „Wy-
prawka szkolna”. Jest on kontynuacją poprzednich programów, realizowanych przez
MEN od 13 lat. W całym kraju na jego realizację zaplanowano 51 mln zł. W zależności
od klasy wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do 445
zł, w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta może sięgać 770 zł. O tym, kto i w jakiej wysokości otrzyma wsparcie mówi rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 26 czerwca 2015 roku. Zarządzeniem
nr 82/2015 z dnia 21 sierpnia
2015 r. Burmistrz Golczewa
ustalił końcowy termin składania wniosków o pomoc finansową na zakup podręczników do kształcenia ogólnego oraz materiałów edukacyjnych uczniom szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Golczewo, przypadający na dzień 10
września 2015 r. tj. czwartek).
Wnioski wraz z załącznikami należy składać do dyrektorów szkół, do których uczniowie będą uczęszczać w roku
szkolnym 2015/2016. Kryterium dochodowe, które należy
podać ubiegając się o dofinansowanie do zakupu podręczników dla dziecka wynosi 574
zł. W 2015 r. należy stosować
kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych,
wynoszące 574 zł. Zatem tylko na podstawie przepisów
tej ustawy może być obliczany
dochód na członka rodziny do
programu „Wyprawka szkolna”. Zgodnie ustawą o świad-
czeniach rodzinnych za dochody członków rodziny uważa się dochody osiągnięte w
roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz
zmiany w sytuacji dochodowej
stanowiące utratę i uzyskanie
dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Należy podkreślić, że w
roku bieżącym rokiem kalendarzowym poprzedzającym
okres zasiłkowy jest rok 2013.
psa
Kocham – dbam.
Jak nauczyć dziecko picia wody od najmłodszych lat?
Ponad połowa, bo aż 53% Polaków uważa, że najważniejsze dla rozwoju dziecka są napoje przygotowane na bazie owoców, czyli soki i
kompoty. Pozytywny wpływ wody na zdrowie najmłodszych docenia zaledwie 26% z nas. Tymczasem odpowiednie nawodnienie może
zapewnić maluchowi prawidłowe funkcjonowanie i dobre samopoczucie. Właśnie dlatego nauce czytania czy chodzenia już od najmłodszych lat powinna towarzyszyć nie mniej istotna nauka picia wody. Jak zaszczepić w dziecku zdrowe nawyki? Oto kilka sprawdzonych sposobów.
Według wyników badania
PBS zrealizowanych na zlecenie Stowarzyszenia „Woda
w Domu i w Biurze”, aż 27%
dzieci w Polsce pije tylko od
1 do 4 szklanek wody dziennie*. To zdecydowanie za
mało. – Dla dzieci w pierwszej
dekadzie życia podaż płynów
powinna wynosić od 1300 ml
do 1600 ml, w zależności od
wieku. Taka ilość równa się
4-6 szklankom. Wprowadzanie zwyczaju picia dobrej ja-
kościowo wody, często, małymi porcjami jest optymalnym
postępowaniem zgodnym z
modelem bezpiecznego żywienia dzieci od najmłodszych
lat – mówi dr inż. Katarzyna Okręglicka, ekspert ds. żywienia.
Pozytywne skutki picia
wody trudno przecenić, tym
bardziej u najmłodszych.
Brak odpowiedniego nawodnienia zaburza procesy
pamięci krótkotrwałej, po-
e-mail: [email protected]
woduje spadek koncentracji i bóle głowy, a także wydłuża czas reakcji na bodźce.
Wówczas dzieci, które z reguły chłoną wiedzę jak gąbka,
szybko stają się apatyczne, a
ze szkoły wracają w złym humorze. Takie zachowanie powinno zaalarmować każdego
rodzica. To jego rolą jest wykształcenie u dziecka zdrowego nawyku picia wody – regularnie, po trochu i przez cały
dzień.
Woda to jednak nie tylko
klucz do dobrego samopoczucia, ale przede wszystkim
podstawa dobrze zbilansowanej diety dziecka. – Jej picie
zgodnie z zapotrzebowaniem
zmniejsza spożycie różnych
niekorzystnych pod względem składu płynów z dodatkiem sacharozy, barwników
czy konserwantów – przekonuje dr inż. Katarzyna Okręglicka. – W wielu badaniach
udowodniono, że picie wody
przez dzieci jest jednym z elementów profilaktyki otyłości i
skutecznym postępowaniem w
jej leczeniu. Z drugiej strony,
regularne nawadnianie powinno towarzyszyć każdemu
wysiłkowi fizycznemu. Twoje dziecko jest „żywym sre-
brem”? Jeśli tak, koniecznie
dopilnuj, by podczas aktywności na świeżym powietrzu
zawsze piło dużo wody.
Jak nauczyć dziecko picia
wody od najmłodszych lat?
Podpowiadamy:
Przykład idzie z góry
Rodzic jest pierwszym i najważniejszym wzorem dla malucha. Widząc, jak mama i
tata sięgają po wodę, z pewnością będzie starał się ich naśladować. Tym bardziej, jeśli w
domu stoi dystrybutor. Wciśnięcie przycisku to zawsze
frajda dla dziecka – dzięki
temu woda nie będzie dla niego obowiązkiem, ale zabawą!
Uśmiech dobry na wszystko
Chcesz zachęcić dziecko
do regularnego nawadniania?
Pokazuj mu radosną minę!
Uśmiech jest reakcją społeczną,
służy
podtrzymywaniu
bliskości i pozytywnie wpływa
na interakcje. W tym wypadku
wzmocni więc dobry przykład
rodzica oraz obudzi pozytywne
skojarzenia związane z piciem
wody. Warto także nagradzać
malucha, który zaczyna sam
pamiętać o tej czynności.
Kolorowa przynęta
Plastikowa butelka to nuda.
Kolorowy bidon – rewelacja!
Dla najmłodszych sprawdzą
się także kubeczki z ulubionymi bajkowymi postaciami. Z
wody można także przygotować pyszny koktajl. Wrzuć do
niej maliny lub truskawki, plasterek limonki i świeżą miętę. Do tego słomka w zabawnym kształcie i mini-parasolka
– dzieci z pewnością wrócą po
więcej!
Małymi kroczkami
Małe dziecko często zaczyna akceptować nowości dopiero po kilkunastu próbach podania. Nie zniechęcaj się więc
– podsuwaj mu wodę powoli, małymi porcjami. Starszym
dzieciom, które trudniej odzwyczaić od słodkich smaków,
warto rozcieńczać soki czy napoje.
Przypomnienie pod ręką
Twoje dziecko ma już własną
komórkę? Wykorzystaj to! Zainstaluj mu na telefonie aplikację, która będzie przypominała o regularnym piciu. Dzięki
temu Ty będziesz pewien, że
jest odpowiednio nawodnione,
a ono, dzięki swojej przypominajce, poczuje się jak prawdziwy dorosły!
Inf. własna
8
Nr 33(382)
Tłumy zwiedzających, rezerwiści i żołnierze...
W Dziwnowie rządzili komandosi
Fascynaci militariów, a przede wszystkim jednostek specjalnych Wojska Polskiego mieli co podziwiać w ubiegły weekend w Dziwnowie. To już kolejna, już VI edycja „Festynu Komandosa”. W tym roku odbywała się przez trzy dni od piątku do niedzieli, 23 sierpnia.
To nie przypadek, że Festyn Komandosa odbywa się
w Dziwnowie. To w tej nadmorskiej miejscowości, w latach 1964 – 1986 stacjonował
osławiony 1 Batalion Szturmowy. To właśnie on uważany jest
za pierwszą polską jednostkę
specjalną. Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego w Dziwnowie wydarze-
używają w trakcie akcji. Największym zainteresowaniem
cieszyło się jednostka żołnierzy z Lublińca. Do przejażdżki quadem ustawiała się dość
długa kolejka, szczególnie najmłodszych uczestników festiwalu. W Dziwnowie jednostka z Lublińca zaprezentowała
również pojazd HMMWV z
obrotową wieżyczką oraz broń
snajperską.
Jak co roku, centralnym
punktem programu były skoki spadochronowe. Te standardowy przyciągnęły największą
publikę, gdyż widowisko można było oglądać nie tylko znad
nabrzeża. Komandosi skakali z
wysokości 2 tysięcy metrów do
rzeki Dziwny. Jednym z ważniejszych punktów festynu
była wieczorna przedpremiera filmu o 1 Batalionie Szturmowym. Dokumentalny film
„4101 Dziwnów” przygotował
Festyn Komandosa to jedyna w kraju impreza w całości ukierunkowana na przybliżenie oddziałów specjalnych, w tym zaprezentowania
ich sprzętu, umundurowania,
wyposażenia. Choć impreza
potrwa tylko trzy dni, to już
w tygodniu poprzedzającym
wydarzenie można było spostrzec na dziwnowskich ulicach wzbudzające zainteresowanie umundurowane postaci.
Dominik Pijański z ComCam.
pl.
Premiera filmu dokumentalnego „4101 Dziwnów” w
pełnej, pełnometrażowej wersji planowana jest na przełom września i października.
Festyn Komandosa to także
atrakcja dla fanów grup rekonstrukcyjnych. W Dziwnowie
można było zobaczyć inscenizację pt. „Ostatnie Dni Berlina”.
psa
nia z jednej strony poprzez imprezę pragną przybliżyć historię 1 Batalionu Szturmowego,
najtajniejszej jednostki okresu
PRL. Z drugiej strony intencją jest pokazanie współczesnych komandosów, ich wyposażenia. Dlatego do Dziwnowa przyjechali komandosi
z jednostek w Gliwicach, Gdyni i Lublińcu. Na zorganizowanych przez nich stoiskach
można było sprzęt, którego
Święto Wojska Polskiego
W 8 Flotylli Obrony Wybrzeża
W sobotę, 15 sierpnia, obchodzono święto Wojska Polskiego. Tego dnia na okrętach 8 Flotylli Obrony Wybrzeża została podniesiona
wielka gala banderowa a w nocy gala świetlna.
Zorganizowane zostały także
przedsięwzięcia patriotyczne, religijne i kulturalne, które dostępne
będą dla mieszkańców. W Świnoujściu, 15 sierpnia o godzinie 10.00,
w kościele pw. Chrystusa Króla odbyła się msza święta z okazji Święta
Wojska Polskiego. Bezpośrednio po
mszy na Placu Słowiańskim odbył
się uroczysty apel podczas którego
odegrany został hymn państwowy a
delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem „Bohaterom Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej”. W godzinach 10.00 – 19.00 (w dniach 14 –
16.08.) przy Nabrzeżu Władysława
IV udostępniony był do zwiedzania
okręt transportowo-minowy ORP
„Gniezno”. W niedzielę, 16 sierpnia,
o godzinie 14.00 na scenie głównej
na Nabrzeżu Władysława IV rozpoczął się koncert orkiestry wojskowej
ze Świnoujścia. W Dziwnowie, 14
sierpnia w godzinach 9.00 – 14.00,
w Parku Miejskim można było wziąć
udział w „grze w sapera” oraz obejrzeć sprzęt wojskowy 8 Batalionu Saperów oraz 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego, a 15 sierpnia odbył się „Bieg
na 4 mile Jarka”. Ponadto w Klubie
8 Batalionu Saperów (Dziwnów, ul.
Marynarki Wojennej 16) w godzi-
nach 8.00 – 15.00 (przez cały sierpień) dostępna jest wystawa „Wojsko Polskie we współczesnym świecie”. Święta i uroczystości wojskowe
są istotnym elementem kultywowania tradycji oręża polskiego. Służą
integracji wojska ze społeczeństwem
oraz podkreślają ciągłość istnienia
Sił Zbrojnych Państwa. Obchodzone
współcześnie Święto Wojska Polskiego, ustanowione zostało ustawą sejmową w 1992 roku. Datę 15 sierpnia
wybrano dla upamiętnienia zwycięskiej bitwy warszawskiej, nazywanej
także „cudem nad Wisłą”.
Pokaz sprzętu wojskowego jednostek lądowycyh w Dziwnowie
Inf. własna/ Red
www.dziennikkamienski.pl
9
28.08-03.09.2015 r.
Międzynarodowy Dom Kultury gościł
Utalentowani pianistów z Katowic
19sierpniawMiędzynarodowymDomuKulturyodbyłsiękoncertAgnieszkiiJanaPorzuczek,młodych,bardzoutalentowanychpianistówzKatowic.
Agnieszka Porzuczek jest
absolwentką katowickiej Akademii Muzycznej, w 2013 r.
wystąpiła jako solistka na koncercie dyplomantów z orkiestrą Filharmonii Śląskiej pod
batutą Massimiliano Caldiego
oraz uzyskała dyplom z oceną
celującą. Obecnie kontynuuje
naukę w klasie prof. Zbigniewa Raubo jako słuchacz studiów podyplomowych. Brała
I Ogólnopolskim Konkursie
Pianistycznym “Szymanowski
in memoriam” w Warszawie
(2007). Została finalistką XIII
Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni (2005). W 2007
r. zdobyła IV nagrodę na IV
Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Muzyki Francuskiej
w Łodzi. W 2012 r. uzyskała
wyróżnienie za udział w finale I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Forum
per Tasti” w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja). Trzykrotnie
otrzymała nagrodę prezydenta Katowic dla wybitnie uzdoludział w wielu międzynarodo- nionych uczniów katowickich
wych i krajowych konkursach szkół artystycznych.
Jan Porzuczek w roku 2015
pianistycznych.
Otrzymała
wyróżnienia na XII Ogólno- z wynikiem bardzo dobrym
polskim Konkursie Pianistycz- ukończył studia licencjackie w
nym w Koninie, Międzynaro- Akademii Muzycznej im. Kadowym Konkursie Pianistycz- rola Szymanowskiego w Kanym im. J. S. Bacha w Gorzo- towicach w klasie fortepianu
wie Wielkopolskim (2004), prof. Joanny Domańskiej, kaII Ogólnopolskim Konkursie meralistykę studiował pod kieChopinowskim im. Włady- runkiem prof. Teresy Baczewsława Kędry w Łodzi (2004), skiej. W semestrze letnim roku
akademickiego 2013/2014 brał
udział w programie stypendialnym Erasmus. W jego ramach
uczęszczał do Universitaet fuer
Musik und darstellende Kunst
w Wiedniu, do klasy fortepianu prof. Jana Jiracek von Arnim oraz do klasy kameralistyki prof. Marialeny Fernandes.
Jego najważniejsze osiągnięcia artystyczne to III miejsce w
XIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. J. S.
Bacha w Gorzowie Wielkopolskim (2008), wyróżnienie w III
Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów im.
K. i A. Szafranków w Rybniku (2007) oraz nagroda za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego w II Zachodniopomorskim Konkursie Pianistycznym w Szczecinie (2011).
Dwukrotnie otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Katowice dla wybitnie uzdolnionych
uczniów szkół artystycznych
(2006, 2011). W roku akademickim 2014/2015 uzyskał
stypendium Rektora Akademii
Muzycznej w Katowicach dla
najlepszych studentów. Kończąc szkołę średnią z wyróżnieniemwystąpił na koncercie
dyplomowym w Filharmonii
Śląskiej, wykonując I cz. Koncertu fortepianowego d?moll
KV466 W. A. Mozarta z Orkiestrą Filharmonii Śląskiej pod
batutą Jacka Kraszewskiego.
Artyści zaprezentowali różnorodny obszerny repertuar poczynając od utworów barokowych Bacha a kończąc współczesnymi brzmieniami Juliana
Cochrana, całość wykonana na
bardzo wysokim poziomie artystycznym. Wieczór poprowadził tradycyjnie Andrzej
Mleczko, przybliżając słuchaczom sylwetki wybitnych kompozytorów. Nie zważając na
plażową pogodę, frekwencja
dopisała i wytrawni melomani
mogli się delektować subtelnymi dźwiękami fortepianu. Publiczność nagrodziła artystów
wielkimi brawami.
Inf. Międzynarodowy Dom
Kultury
Mówili na mnie Sibą, czyli
Spotkanie ze Zbyszkiem Buczkowskim
18 sierpnia 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie ze Zbigniewem Buczkowskim, znanym i
lubianym aktorem filmowym.
Moderatorem spotkania była
Andżelika Gałecka, dyrektor biblioteki, która zadawała wiele
kontrowersyjnych pytań.
Zbigniew Buczkowski swoją
popularność zawdzięcza takim
serialom jak: „Alternatywy 4”,
„Graczykowie”, „Dom” czy „Święta wojna”. Buczkowski jest aktorem „charakterystycznym”, często
wcielał się w role cwaniaczków i
kombinatorów, ale to nie przeszkodziło mu zdobyć sympatii
wśród widzów.
Aktor opowiadał na spotkaniu
o swojej pracy zawodowej oraz o
pasjach. Sport jest dla niego bardzo ważny. Od lat przyjeżdża do
Międzyzdrojów na Mityng Lekkoatletyczny organizowany przez
Bogusława Mamińskiego. W 2002 roku wyjechał do Budapesztu na mistrzostwa świata
aktorów w pływaniu, do których
intensywnie się przygotowywał.
Pół roku przed wyjazdem chodził
na treningi pływackie i siłowe.
Ciężki trening się opłacił. Buczkowski został Mistrzem Świata.
Wielką pasją Zbigniewa Buczkowskiego od zawsze było śpie-
który uwodził jedną z bohaterek
śpiewając właśnie tą piosenkę.
Był to debiut Buczkowskiego. Kolejne propozycje ról posypały się
wanie. Na jednym z castingów
zaśpiewał piosenkę „Sibą, sibą”przed reżyserem Januszem Kondratiukiem. Tym sposobem dostał rolę w filmie „Dziewczyny
do wzięcia”, gdzie zagrał kelnera,
błyskawicznie.
Ksywka „Sibą” przylgnęła do
niego na długie lata. Tak nazywali go m.in. Jan Himilsbach i Zdzisław Maklakiewicz. Piosenka o
dwóch pieskach towarzyszy mu
e-mail: [email protected]
od początku jego kariery i nie raz
uratowała go z opresji.
Zbigniew Buczkowski opowiedział także o swojej płycie pt.
„Koło kina”. Teksty do piosenek
napisali m.in. Jacek Cygan i Marek Gaszyński, a kompozytorem
większości utworów jest Andrzej
Rutkowski. Miłą niespodzianką
dla przybyłych gości było posłuchanie fragmentów piosenek, jakie aktor wykonał na żywo.
Nasz gość jest urodzonym gawędziarzem, w życiu oraz w
książce sypie anegdotami jak z rękawa. Podczas spotkania w międzyzdrojskiej bibliotece opowiedział m.in. jak został jednodniowym bodyguardem Jacqueline
Kennedy, jak grał księdza, o kultowej roli Henia Lermaszewskiego …
Zbigniew Buczkowski przyznał, że jest człowiekiem spełnionym, zarówno prywatnie, aktorsko, sportowo, muzycznie, ale
nie powiedział jeszcze ostatnie-
go słowa. Chciałby jeszcze zagrać
rolę pilota. Tą rolą chciałby złożyć
hołd swojemu ojcu, kapitanowi
Marianowi Buczkowskiemu, który zginął w katastrofie lotniczej.
W końcu przyszedł czas na napisanie książki. Pomysł zrodził się
na bazarze, gdzie aktor chodził
na zakupy. Znał tam wszystkich
sprzedających i często opowiadał
im przeróżne anegdoty. Po wysłuchaniu jednej, pan Tadzio powiedział „Pisz Pan książkę!”. No i jest
dostępna również w bibliotece w
Międzyzdrojach. Serdecznie zapraszamy do lektury, gwarantujemy dużą dawkę humoru.
Tradycyjnie, na koniec wieczoru, Pan Andrzej Mleczko odczytał laudację na cześć gościa,
która rozbawiła publiczność.
Po spotkaniu można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z
aktorem, kupić książkę i zdobyć
autograf.
Inf. Miejska Biblioteka Publiczna
10
Nr 33(382)
Słowo
Boże
na niedzielę
(Mk 7,1-8.14-15.21-23)
Zebrali się u Niego faryzeusze i
kilku uczonych w Piśmie, którzy
przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy
nie obmytymi rękami. Faryzeusze
bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą,
jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I /gdy wrócą/ z rynku,
nie jedzą, dopóki się nie obmyją.
Jest jeszcze wiele innych /zwyczajów/, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze
i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi
uczniowie nie postępują według
tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział
im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak
jest napisane: Ten lud czci Mnie
wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie
na próżno, ucząc zasad podanych
przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej
tradycji, /dokonujecie obmywania
dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/.
Potem przywołał znowu tłum do
siebie i rzekł do niego: Słuchajcie
Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! Nic
nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca
ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność,
podstęp, wyuzdanie, zazdrość,
obelgi, pycha, głupota. Całe to zło
z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.
Wczytując się w powyższe słowa Chrystusa można
stwierdzić, że tak naprawdę jakość i piękno naszego życia zależy od troski o czystość naszego serca. To bowiem co nosimy
wewnątrz owocuje na zewnątrz
w konkretach naszego życia. I
aby nasze życie przynosiło dobre
owoce potrzebujemy budować
więź z Bogiem. To On ma być
pierwszy w naszym życiu! Jeśli
my zajmiemy się Nim, On zajmie
się nami i będziemy obfitować w
dobre a nie złe uczynki.
Każdy czyn człowieka ma początek w jego sercu. To tutaj podejmujemy decyzje od których
zależy jakość naszego życia. Mówił o tym Jezus także w innym
miejscu przywołując przykład
drzewa…Dobre drzewo wydaje dobre owoce, złe drzewo złe
owoce. Po owocach życia zatem
poznaje się człowieka. Stają mi
w tym momencie przed oczyma
moi przyjaciele, zwyczajni małżonkowie wychowujący czworo dzieci. Ich życie jest pełne dobra, które czynią jako terapeuci i rekolekcjoniści. Naprawdę
wielu, w tym ja sam, zawdzięcza
im bardzo dużo… Warto jednak
zwrócić uwagę na źródło z jakiego czerpią, na to co czyni ich życie tak płodnym w miłości. To
jest oczywiście modlitwa, w czasie której napełniają się Bogiem
„tracąc” czas dla Niego. Modlitwa
nie byle jaka, ale bardzo konkretna w formie modlitwa w ciszy w
bardzo konkretnym czasie, który
na nią poświęcają. Modlą się razem półtorej godziny rano i później jeszcze wciągu dnia. Ten poranny czas z Bogiem jest dla nich
najważniejszy. Sami mówią, że
nie ma dla nich nic ważniejszego jak wierność modlitwie. To z
niej wypływa cała obfitość dobra
jakie czynią dla ludzi w miłości.
To bowiem co zasiewa się w sercu owocuje w życiu! Jak mówił
Św. Augustyn: „Czym się karmię
tym żyję!” Ważne jest zatem wypełniać serce Bogiem i Jego miłością bo będzie to miało bardzo
pozytywny wpływ na nasze życie… Nie należy się przy tym za
bardzo przejmować naszą grzesznością. Pan Bóg wiedział, że będziemy upadać i dlatego zostawił nam konfesjonały. Nie zachęcam w tym momencie do grzeszenia ale pamiętajmy, że bezgrzeszność jest niemożliwa. Miłość jest
możliwa a zatem ważne jest to,
aby kochać Boga, przez czynie-
nie dobra. Jeśli damy się porwać
Miłości nasze życie się przemieni. To Bóg dokona przemiany w
nas. Spieszmy się zatem czynić
dobro, aby przez miłość stawać
się jedno z tym, który jest miłością (por. J 4,8) Przypomnę tutaj
przykład księdza, który miał mały
ogródek przy plebanii. W tym
ogródku ciągle wyrastały chwasty. Nieustannie musiał je pielić,
aż w końcu zdarzyło się coś niesamowitego. Pewna rodzina podarowała mu sadzonki pięknych
kwiatów. Ksiądz czuł się zobowiązany posadzić je w swoim ogródku. Po jakiś czasie bardzo pięknie
wyrosły czyniąc dywan pięknych
kolorów w pobliżu plebani gdzie
zostały posadzone. Aż starsze panie zatrzymywały się podziwiając
cudowne piękno kwiatów i chwaląc księdza za tak świetny pomyśl,
który zrealizował. Co się jeszcze
okazało? Że w miejscu gdzie tak
pięknie wyrosły kwiaty nie było
już chwastów!
Moi drodzy! Każdy z nas
ma ze sobą jakiś problem, ciągle wyrastają nam w sercu jakieś
chwasty grzechu. Powierzajmy je
miłosierdziu w sakramencie pokuty, ale przede wszystkim pamiętajmy by zasiewać to co dobre w naszym sercu, aby było w
naszym życiu coraz więcej miłości by wszystko stało się miłością
w nas. To po to potrzebna nam
modlitwa, Eucharystia, Kościół,
spowiedź, słowo Boże, uczynki miłości. Byśmy chłonęli Boga
i Bogiem jaśnieli w naszym życiu, nieśli w naczyniach naszych
serc Jego miłość. To jest nasze zadanie! Czerpać z Boga życie, napełniać się wszelkim dobrem od
Niego by przekazywać je innym.
Zasiewajmy zatem w serca to co
Boże, a nasze życie będzie piękne.
Ps) To już moje ostatnie kazanie do „Gazety…” Dziękuję serdecznie za współpracę i wszystkim czytelnikom za uwagę i życzliwość. Jeśli komukolwiek te kazania pomogły to się bardzo cieszę,
jeśli kogoś denerwowały to bardzo przepraszam. Pozdrawiam.
Ks. Robert Szyszko.
W tych dniach odeszli do wieczności:
śp. Roman Dąbrowski, zmarł 17 sierpnia w wieku 72 lat, ceremonia pogrzebowa odbyła się w katedrze w Kamieniu Pomorskim 27 sierpnia
śp. Tadeusz Sęderek, zmarł 20 sierpnia w wieku 77 lat, ceremonia pogrzebowa odbyła się 24 sierpnia w kościele parafialnym
w Trzebieszewie
śp. Krystyna Koziara, zmarła 25 sierpnia w wieku 68 lat, ceremonia pogrzebowa odbyła się w kaplicy cmentarnej w Kamieniu
Pomorskim w dniu 28 sierpnia.
śp. Janina Bartosz, zmarła w dniu 17 sierpnia w wieku 64 lat,
ceremonia pogrzebowa odbyła się w kaplicy cmentarnej w Kamieniu Pomorskim w dniu 21 sierpnia
www.dziennikkamienski.pl
11
28.08-03.09.2015 r.
Referendum 6 września - poradnik wyborcy część II
Nad czym będziemy głosować? Pyt. 2
Już 6 września będziemy mieli
możliwość uczestniczenia w referendum ogólnokrajowym odpowiadając na trzy pytania o
charakterze ustrojowym. Wynik
naszych wyborów w przypadku ważności referendum (gdy
weźmie udział co najmniej 50
proc uprawnionych) może mieć
istotne znaczenie na kierunek
zmian prawnych obejmujących
tematykę referendum . Obserwujemy niestety ze władza publiczna nie zachęca obywateli
do wzięcia udziału w tym ważnym dla demokracji wydarzenie.
Więcej można odnieść wrażenie
że wiele sił zwłaszcza oficjalnych w tym media publiczne stara
się zdyskredytować potrzebę referendum, i zniechęcić do udziału głosząc defetyzm frekwencyjny.
Dlatego postanowiliśmy Państwu
przybliżyć w odcinkach zarówno
treść pytań referendalnych jak i
inne ważne aspektu wrześniowego
wydarzenia . Dzisiaj analiza eksperta Fundacji Batorego p. Jarosława Zbieranka dotycząca treści
pytania 2.
Pyt. 2 Czy jest Pani/Pan za
utrzymaniem dotychczasowego
sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
Drugie pytanie wrześniowego
referendum dotyczące utrzymania lub zmiany obecnego systemu
finansowania partii politycznych
jest niezwykle ważne dla przyszłości funkcjonowania systemu
politycznego w Polsce. Całkowite
wycofanie się z finansowania budżetowego może skutkować wzrostem poważnych zagrożeń korupcyjnych i nadmiernym wpływem
grup interesu na politykę państwa. Warto jednak zastanowić się
nad tym jak
- ulepszyć istniejący system, jak
zmniejszyć zależność partii od
publicznych pieniędzy,
- skłonić je do poszukiwania
wsparcia wśród sympatyków,
- znaleźć sposób na dofinansowanie nowopowstających ugrupowań.
W debacie publicznej co jakiś czas pojawiają się propozycje
odejścia od systemu finansowania
partii politycznych z budżetu państwa. Zwolennicy takiego rozwiązania utrzymują, że działalność
partii politycznych powinna być
w całości finansowana ze środków prywatnych: składek i darowizn od członków i sympatyków
partii. Przeciwnicy tego poglądu
utrzymują, że partie polityczne
powinny na swoją działalność dostawać dotacje z budżetu, a środki prywatne, jakie otrzymują od
firm i osób prywatnych, powinny
podlegać precyzyjnym regułom i
ograniczeniom.
Jak jest obecnie.
Obowiązujący obecnie w Polsce system finansowania partii wprowadzony został w 2001
roku. Od tamtego czasu partie
mogą być finansowane ze składek
członkowskich, darowizn od osób
fizycznych, spadków, zapisów, dochodów z majątku oraz ze środków publicznych: tzw. subwencji
przekazywanych na cele statutowe
oraz dotacji stanowiących zwrot
kosztów kampanii wyborczych do
Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego.
Subwencje mogą otrzymać wyłącznie te partie, które uzyskały w
wyborach do Sejmu, w skali kraju, minimum 3proc. ważnie oddanych głosów (w przypadku koalicji – 6 proc) Wysokość subwencji zależy od uzyskanego wyniku
- jest ona obliczana na podstawie
precyzyjnego wzoru (algorytmu)
zawartego w Ustawie o partiach
politycznych.
Partie otrzymują subwencje
w rocznych ratach przez całą kadencję Sejmu, gromadząc je na
osobnych subkontach. Z 5 -15%
otrzymanych środków powinny
utworzyć tzw. Fundusz Ekspercki,
przeznaczony na prace analityczno-programowe.
Obecny system finansowania
partii politycznych - zgodny z rekomendacjami Rady Europy i
Jubileusz 90. urodzin
OBWE - skutecznie ogranicza sytuacje korupcjogenne w tak newralgicznej sferze, jaką jest finansowanie polityki. Obecnie łączna
kwota subwencji wypłacanych dla
wszystkich uprawnionych ugrupowań politycznych wynosi niecałe 54 i pół miliona zł rocznie.
Jaka jest alternatywa?
Głęboka, niezmienna od lat niechęć Polaków do partii politycznych wydaje się być główną przyczyną zgłaszanych co jakiś czas
postulatów odejścia od finansowania partii z budżetu. Choć debata na ten temat trwa od wielu
lat, zwolennicy tej koncepcji nie
potrafili zaproponować mechanizmu, który mógłby skutecznie zastąpić obecny model.
Jak można zreformować istniejący system.
System finansowania partii z
budżetu państwa nie jest bez wad
i wymaga odnowienia. Eksperci i
organizacje pozarządowe działające na rzecz zwiększani przejrzystości i odpowiedzialności w życiu
publicznym od wielu lat zgłaszają
postulaty jego naprawy.
1. Dyscyplina wydatków
Konieczne jest wprowadzenie dyscypliny wydatków – jasne
wskazanie na jakie cele i w jakiej
proporcji partie mogą lub powinny wydawać środki z budżetu państwa. Środki z subwencji powinny
być przeznaczane w dużej mierze na budowanie zaplecza merytorycznego: prace programowe,
eksperckie i analityczne. Wymóg
wyodrębnienia z subwencji Funduszu Eksperckiego jest rozwiązaniem fasadowym i nieskutecznym – dlatego wymaga grutownej
reformy.
W piątek, 7 sierpnia jubileusz 90 urodzin obchodziła Pani Anna Raupuk z Rzeczyna.
Z tej okazji życzenia jubilatce złożyły władze miejskie Wolina. Pani
Anna przyjęła gości w towarzystwie
opiekującej się nią najmłodszej córki Róży z mężem Zbigniewem, sąsiadki i przyjaciół rodziny. Burmistrz składając gratulacje dostojnej jubilatce wręczył kwiaty i drobny
upominek oraz życzył wielu lat życia
w zdrowiu, dobrym samopoczuciu i
pogodzie ducha. Przy kawie i jubileuszowym torcie w miłej i wzruszającej atmosferze Pani Anna wspominała swoje przybycie na ziemię wolińską.
Anna Raupuk urodziła się 7 sierpnia 1925 r. w miejscowości Nowo
Mikołajewka na Syberii. Tam poznała swojego przyszłego męża Feliksa, który jako zesłaniec wracając
z Kamczatki dostał nakaz zakwa-
terowania w domu rodziców Pani
Anny w oczekiwaniu na transport
do Polski. W 1955 roku mąż jako
repatriant otrzymał zgodę na wyjazd do kraju. Wraz z żoną wyjechał do Polski zamierzając dotrzeć
do Szczecina, gdzie wcześniej osiedli jego dwaj bracia. Podczas podróży, w Nowym Sączu zaproponowano im pracę w Państwowym
Gospodarstwie Rolnym w Recławku (obecny Rzeczyn), którą podjęli. W tym gospodarstwie pracowali do emerytury. Pani Anna wspólnie ze zmarłym w 2009 r. mężem
Feliksem wychowali czworo dzieci:
dwóch synów oraz dwie córki. Dochowała się siedmioro wnucząt i
ośmioro prawnucząt. Drogiej Jubilatce życzymy co najmniej 150 lat!
e-mail: [email protected]
Inf. UM Wolin
2. Ograniczenie wydatków na
promocję
Zasadne wydaje się wprowadzenie limitu wydatków na cele związane z promocją, reklamą i wyborami. Wprowadzenie racjonalnych limitów i dyscypliny wydatków 3. Jawna i przejrzysta dokumentacja finansowa
Poważnych zmian wymaga sposób kontrolowania partyjnych
wydatków pochodzących ze środków z budżetu państwa. Konieczne jest zwiększenie jawności i dostępu opinii publicznej do informacji o tych wydatkach.
4. Obniżenie progu wyborczego.
Kwestią do rozważenia jest pójście śladem takich krajów jak
Niemcy, Francja czy Estonia i obniżenie progu głosów oddanych
na partie w wyborach parlamentarnych, który uprawnia ją do
otrzymywania dotacji z budżetu
państwa, z 3 % do np. 1 %.
Tyle z wypowiedzi eksperta .
Zgłaszane są też ważne dla konieczności eliminacji monopolu
dużych partii, propozycje zmiany
systemu finansowania polegające na likwidację progów finansowania i podziale przewidzianych
na partie środków w budżecie na
wszystkie ugrupowania biorące
udział w wyborach. Ograniczyłoby to nie tylko realny obecnie
monopol na uprawianie polityki
partii parlamentarnych ale także
zmniejszyło kwot otrzymywanych
przez nie subwencji.
Opr. red
12
Nr 33(382)
Sześć emocjonujących walk bokserskich
Seaside Boxing Show VIII
22 sierpnia b.r. Międzyzdroje stały się już po raz siódmy stolicą boksu zawodowego. Na ringu w amfiteatrze, wśród licznie przybyłej
publiczności, w otoczeniu kamer telewizji, można było zobaczyć sześć emocjonujących walk bokserskich w różnych kategoriach wagowych.
Zapowiedzią sobotniej gali
była konferencja prasowa i oficjalne ważenie zawodników,
które odbyło się w piątek, 21
sierpnia 2015r. na tarasie hotelu Amber Baltic.
Niewątpliwie
największe
zainteresowanie
wszystkich
wzbudzała walka wieczoru, w
której zmierzyli się Michał Cieślak (9 -0, 5 KO ) z Jarno Rosbergiem (18-2-1 8KO). Doświadczenie Fina i jego postawa podczas ważenia nie zapowiadały wydarzeń, które zobaczyliśmy w ringu. Walka trwała
zaledwie niecałe 2 minuty i jak
określono „starcie to zaliczyć
można do tych, które zanim się
rozpoczęły, to już się zakończyły”. Michał Cieślak znokautował Rosberga w pierwszej
rundzie ciosami na korpus,
po których pięściarz z Finlandii już się nie podniósł. Tym
samym Cieślak zdobył tytuł
Międzynarodowego Mistrza
Polski wagi junior ciężkiej.
W walce poprzedzającej główne wydarzenie wieczoru, Kamil Szeremeta (11-0, 1 KO) pokonał jednogłośnie na punkty
Arthura Hermanna (16-2, 13
KO) z Niemiec. Po dziesięciu
rundach sędziowie punktowali
99-93, 97-93 i 99-91 dla białostoczanina.
Nie obyło się również bez
kontrowersji związanej z werdyktem sędziowskim. W kategorii superkoguciej w ringu stanęli Piotr Gudel ( 3-1 )
i Marc Vidal ( 4-1-3, 1 KO )
z Hiszpanii. W zakontraktowanym na osiem rund starciu sędziowie orzekli remis,
punktując: 77:76,75:76 i 76:76,
choć zdaniem komentatorów i znawców boksu lepszym
zawodnikiem w ringu okazał się niewątpliwie Hiszpan.
Wśród obecnej na gali publiczności i tak największym
wygranym był obecny w amfiteatrze i w Międzyzdrojach
Mistrz Świata WBO kategorii
junior ciężkiej Krzysztof Głowacki. Popularny „Główka”,
zanim został mistrzem świata,
swoją zawodową karierę rozpoczynał na ringu w Międzyzdrojach w 2011 roku, podczas III Gali Boksu Zawodowego. Przypomnijmy: była to
10 rundowa walka wieczoru ,
w której Głowacki boksował
z zawodnikiem z Czech – Romanem Kracikiem . Krzysztof Głowacki pokonał wówczas przez techniczny nokaut
w dziewiątej rundzie Romana Kracika i zdobył tym samym pasy WBF international oraz międzynarodowe mistrzostwo Polski wagi junior
ciężkiej co stanowiło piękny
wstęp do jego dalszej kariery.
Na gali w Międzyzdrojach nie
zabrakło również byłego Mistrza Świata WBO Krzysztofa „Diablo” Włodarczyka. Mieliśmy również okazję gościć w Międzyzdrojach
znanych promotorów boksu zawodowego w Polsce: Andrzeja Wasilewskiego i Piotra Wernera, oraz Dyrektora
Polsat Sport Mariana Kmitę.
Wszystkich fanów boksu zapraszamy już za rok na VIII
Galę Boksu Zawodowego – Seaside Boxing Show VIII.
Inf. UM Międzyzdroje
III Liga
Historyczny remis Vinety
W swoim drugim występie na III-ligowych boiskach drużyna Vinety Wolin gościła w Drawsku Pomorskim. Po ciekawym, pełnym emocji, zwrotów akcji, toczonym w szybkim tempie spotkaniu drużyny podzieliły się punktami.
Lepiej rozpoczęli Wyspiarze,
którzy od pierwszych minut ruszyli do ataku. Już w szóstej minucie wynik otworzył bardzo
ładnym, silnym uderzeniem
w długi róg bramki strzeżonej
przez Grzegorza Otockiego Kacper Wittbrodt. Asystę przy
tym golu zaliczył Michał Adamczak. Po chwili nasz zespół przeprowadził jeszcze dwie podobne
akcję, jednak podaniom do Wittbrodta brakowało precyzji. Od
piętnastej minuty nasz zespół
cofnął się zdecydowanie i pozwolił grać gospodarzom. Bardzo szybko zawodnicy Drawy
wykorzystali błędy w naszym
ustawieniu. Najpierw po bardzo
dobrej zespołowej akcji trafili w
poprzeczkę, chwilę później jeden z zawodników z Drawska
pokonał uderzeniem lewą nogą
bramkarza Vinety. Jak przyznał
po spotkaniu nasz goalkeeper
mógł lepiej zachować się przy
tym strzale. Kolejne minuty to
niestety nadal przewaga miejscowych, którzy grali bardzo
agresywnie, pomysłowo i szybko. W 43 minucie spotkania po
rzucie rożnym piłkę wypiąstkował Rechtziegel, ta po chwili
wróciła jednak w nasze pole karne i przy biernej postawie defensorów Vinety wpadła po uderzeniu z 12 metrów do naszej siatki.
Na przerwę schodziliśmy w nie
najlepszych nastrojach. Druga
odsłona spotkania wyglądała już
zdecydowanie lepiej w naszym
wykonaniu. Od początku nasi
zawodnicy grali zdecydowanie
szybciej, nie pozwalali zawodnikom Drawy dochodzić do pozycji strzeleckich, samemu bardzo
groźnie kontrując. W drugiej
połowie meczu uaktywnił się
Adam Nagórski. Bardzo dobrą
partię rozgrywał również Kacper Wittbrodt a w środku pomocy jak zawsze bardzo ambitnie
grał Michał Adamczak. To właśnie po akcji duetu Nagórski-
-Wittbrodt powinniśmy doprowadzić do wyrównania. Z najbliższej odległości Kacper trafił
jednak w bramkarza. Po chwili
ładny strzał Nagórskiego w długi róg bramki minimalnie minął
słupek. W kolejnej akcji i uderzeniu Kacperka błysnął bramkarz gospodarzy, który ładną interwencją zażegnał niebezpieczeństwo. Gospodarze atakowali
sporadycznie. Po jednej z takich
akcji piłkę przejął Rechtziegel i
nie zastanawiając się uruchomił
długim wykopem Adama. Nagórski poszedł z akcją do końca i czubkiem buta przelobował
dobrze broniącego dotychczas
Otockiego. Bramka ta dodała
wyraźnie animuszu Wikingom.
W ofensywie błyszczeli wspomnieni Wittbrodt i Nagórski,
dużo ożywienia wniósł wprowadzony Wojciech Gałecki. Bohaterem spotkania powinien zostać Wittbrodt, lecz raz w dobrej
sytuacji minimalnie źle przyjął
piłką, a w kolejnej uderzył tuż
ponad bramką. Spotkanie do samego końca toczone było w żywym tempie i dostarczyło kibicom sporo emocji. Remis dwa dwa nie krzywdzi żadnej z drużyn, choć obiektywnie trzeba
przyznać , że to zawodnicy Vinety byli bliżsi wygranej. W drużynie Vinety debiut na III-ligowych boiskach zaliczył Ryszard
Król, który rozegrał przyzwoite
zawody. Odnotować należy również fakt, że na meczu pojawili
się nasi kibice, przez cały mecz
głośno dopingując wspierali piłkarzy z Wolina.
MKS DRAWA DRAWSKO LKS VINETA WOLIN 2-2 (2-1)
br. Kacper Wittbrodt (as.
Adamczak), Adam Nagórski (as.
Rechtizegel)
RECHTZIEGEL - ŁODYGA,
JEŻ, KRÓL, TARKA - ADRIAN
NAGÓRSKI. ADAMCZAK, NIEWIADA, KACPEREK (GAŁECKI), WITTBRODT - ADAM NAGÓRSKI
Inf. Vineta Wolin
www.dziennikkamienski.pl
13
28.08-03.09.2015 r.
W Dziwnowie otwarto
mistrzostwa
Z rekordową obsadą
275 żeglarzy z aż 58 krajów – to liczby, które dziś
przechodzą do historii żeglarstwa. Właśnie tylu
młodych zawodników przybyło do Dziwnowa walczyć o tytuł Mistrza Świata Klasy Optimist.
I jak się okazało, według
IODA (International Optimist
Dinghy Association) – międzynarodowej federacji tej żeglarskiej klasy – jest to wynik
godny rekordu Guinnessa. Tak
wielu zawodników i tak wiele narodowych reprezentacji
jeszcze nigdy nie brało udziału
w żadnych międzynarodowych
regatach klas monotypowych,
nawet w Igrzyskach Olimpijskich. O Dziwnowie przez naj-
bliższe dwa tygodnie będzie
bardzo głośno. A to wszystko zasługa rozpoczynających
się dzisiaj Mistrzostw Świata Optimist 2015. Klasa Optimist to najmniejsza monotypowa międzynarodowa klasa
jachtów, dla dzieci i młodzieży
do 16 lat. Jest to łódka regatowa, przeznaczona do wprowadzenia najmłodszych w tajniki
żeglarstwa regatowego, na której pierwsze żeglarskie kroki
stawiały takie sławy jak Mateusz Kusznierewicz czy Sir Ben
Ainsle. A w tym roku Mistrz
Świata zostanie wyłoniony
właśnie w Polsce.
- Zawody tej rangi to prawdziwe święto żeglarstwa. Cieszę się, że kolejny raz udaje
nam się w Polsce zorganizować
wspaniałą imprezę dla młodych
Jantar inauguruje sezon
W dniu 22 sierpnia drużyna seniorów Jantara Dziwnów prowadzona przez trenera Jarosława Ciesielskiego rozpoczęła kolejny sezon walki o mistrzostwo klasy „A”.
dawna jeszcze „I ligowej” Floty Świnoujście, w której szeregach występują zawodnicy znani z boisk ligowych z
Grzegorzem Skwarą na czele.
W pierwszej kolejce nasi piłkarze nie bez problemów po-
e-mail: [email protected]
waliśmy, cieszymy się, że regaty będą na morzu, bo bałtyckie
fale będą nam sprzyjać. Miejmy
nadzieję, że wszystko pójdzie
zgodnie z naszym planem –
powiedział nieformalny przywódca polskiej drużyny Tytus
Butowski.
Mistrzostwa Świata potrwają
do 4 września. Aktualne wyniki i tracing live można znaleźć
na www.optiworlds2015.com.
Plan MISTRZOSTW ŚWIATA W KLASIE OPTIMIST:
27 – 29.08. Wyścigi flotowe.
30 – 31.08. Drużynowe mistrzostwa świata.
1.09. Dzień rezerwowy, czas
odpoczynku i atrakcji brzegowych.
2-3.09. Wyścigi flotowe.
4.09. Wyścig finałowy, ceremonia rozdania nagród i zamknięcia mistrzostw, koncert.
Inf. Organizatorzy
Puchar polski ZZPN
Na początek pokonali
Jastrzębia
Podobnie jak w latach poprzednich celem jest awans do
„klasy okręgowej”. W tym sezonie najpoważniejszym konkurentem naszej drużyny do
awansu będzie drużyna budowanej od podstaw do nie-
adeptów tej wymagającej dyscypliny. Jestem przekonany, że
udział tak wielu zawodników w
tej imprezie przyniesie korzyść
nie tylko samej konkurencji, ale
i pokaże, że polscy zawodnicy
bez kompleksów mogą rywalizować z najlepszymi – powiedział organizator Mistrzostw
Świata Optimist, Maciej Cylupa.
Bo wśród reprezentacji tak
wielu krajów nie zabrakło również polskich zawodników. W
polskich barwach żeglować będzie najbardziej doświadczony
polski zawodnik Tytus Butowski, który na swoim koncie ma
już mistrzostwo Europy, doskonale żeglujący w wietrznych warunkach Wiktor Kamiński, a także Filip Szmit,
Filip Miłoszewski oraz Paweł
Abramowicz.
- Postaramy się pokazać z jak
najlepszej strony, dużo treno-
konali na własnym stadionie
Jastrzębia Łosośnica 2-1 po
2 bramkach Daniela Sutora.
Skład Jantara- Mackiewicz
Tomasz- Trzeciak Jakub, Andrzejewski Wojciech, Przybysz Piotr, Jóźwiak Marcin,
Wróbel Krzysztof, Wysocki Krzysztof, Ciesielski Mateusz, Kubiński Gracjan, Żabierek Paweł, Sutor Daniel. Rezerwa: Szydłowski Dominik,
Krysiewicz Paweł, Kalaszyński
Maksymilian, Wojtyna Kornel.
Następne spotkanie Jantar rozegra na wyjeździe w sobotę
29.08.2015 w Gostyniu z miejscowym Bałtykiem.
Inf. własna
Kto zagra w
kolejnej rundzie?
15 i 16 sierpnia odbyły się mecze pierwszej rundy Pucharu
Polski na szczeblu ZZPN region szczecińskiego.
Niestety, ale pierwszą rundę
spotkań udało się przebrnąć tylko
dwójce zespołów walczących w tej
fazie rozgrywkowej: Przedstawiamy komplet wyników, jakie uzyskały drużyny z naszego powiatu:
Bałtyk Gostyń – Pomorzanin
Przybiernów 2:4
Gardominka/Polonia II Mechowo – Jantar Dziwnów 0:3
Bałtyk Międzywodzie – Sowianka Sowno 3:4
Bizon Cerkwica – Znicz Wysoka
Kamieńska 3:1
Korona Stuchowo – Fala Międzyzdroje 0:1
W drugiej rundzie na szczeblu
ZZPN do rywalizacji przystąpi grająca na w wojewódzkiej okręgówce Iskra Golczewo. Ta zmierzy się
z występującymi w A-klasie Błękitnymi Trzygłów.
Poniżej przedstawiamy zestaw
par kolejnej rundy Pucharu Polski
ZZPN:
Jantar Dziwnów – Sparta Gryfice
Błękitni Trzygłów – Iskra Golczewo
Fala Międzyzdroje – Promień
Mosty
Wszystkie spotkania odbędą
się w nadchodzącą środę, 2 września. Początek spotkań o godzinie
17.15
psa
14
^
Nr 33(382)
Odjazdy / Departures
14 VI – 31 VIII 2015
Kamień Pomorski
Aktualizacja wg stanu na 12 VI 2015
departure platform
time
track
pociąg
godziny przyjazdów do stacji pośrednich
godzina przyjazdu do
stacji docelowej
train
arrivals at intermediate stops
arrival at destination (station)
06:01 I
PR - R
U 88930
j;
08:23 I
PR - R
U 88970
j;
PR - R
U 88972
j;
1
1
13:28 I
1
13:28 I
Jarszewo 06:06, Górki Pomorskie 06:11, Stawno 06:15, Wysoka Kamieńska 06:21, Rokita 06:27, Łożnica 06:34, Białuń 06:41, Goleniów 06:46, Rurka 06:53, Kliniska 06:57, Szczecin Załom 07:02, Szczecin Dąbie 07:09, Szczecin Zdroje 07:13, Szczecin Port Centralny 07:21
Szczecin Główny 07:24 ~ 1-5;
Jarszewo 08:28, Górki Pomorskie 08:33, Stawno 08:37
Wysoka Kamieńska 08:43 Na stacji Wysoka Kamieńska skomunikowanie z pociągiem do Poznania Głównego
~ 15-26 VI 1-5;
Krzyżówka
Nauka
o chorobach nosa
Imię
męskie
(Lange)
Krewska
lub
Lubelska
Miękki
metal
Jarszewo 13:33, Górki Pomorskie 13:38, Stawno 13:42
1
16:00 I
1
17:05 I
1
18:01 I
1
20:24 I
1
PR - R
U 88976
j;
PR - R
U 88978
j;
Jarszewo 18:06, Górki Pomorskie 18:11, Stawno 18:15
Wysoka Kamieńska 16:20 Jarszewo 16:05, Górki Pomorskie 16:10, Stawno 16:14
Na stacji Wysoka Kamieńska skomunikowanie z pociągami do Szczecina Głównego i Świnoujścia
Stalagmit
Jarszewo 17:10, Górki Pomorskie 17:15, Stawno 17:19, Wysoka Kamieńska 17:24, Rokita 17:30, Łożnica 17:37, Białuń 17:44, Goleniów 17:50, Kliniska 17:59, Szczecin Załom 18:04, Szczecin Dąbie 18:12, Szczecin Zdroje 18:16, Szczecin Port Centralny 18:24
Szczecin Główny 18:28 Wysoka Kamieńska 18:21 Jezioro
Malawii
14
Na stacji Wysoka Kamieńska skomunikowanie z pociągiem do Szczecina Głównego
Wysoka Kamieńska 20:44 Jarszewo 20:29, Górki Pomorskie 20:34, Stawno 20:38
~ 1-57;
Członek
NSDAP
Pies Nel
13
Konkurent
Za nimi
pilot
3
Wysoka Kamieńska 13:48 ~ 27 VI-31 VIII 1-6 / 15 VIII;
Pisze
eposy
Wulkan Odsiaduje Plasterek
na Sycylii
wyrok
kiełbasy
Mylony
z rożnem
Na stacji Wysoka Kamieńska skomunikowanie z pociągiem do Poznania Głównego
PR - R
U 88972
j;
PR - R
U 88974
j;
PR - R
U 88932
j;
7
Ofiara
malin
Bies
Na stacji Wysoka Kamieńska skomunikowanie z pociągami do Szczecina Głównego i Świnoujścia
objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.
R - REGIO
www.przewozyregionalne.pl
Wysoka Kamieńska 13:48 Jarszewo 13:33, Górki Pomorskie 13:38, Stawno 13:42
inne znaki / other symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy
możliwość przewozu rowerów w ;
wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona
U - jednostki elektryczne
~
/
1
5
6
7
-
inne znaki / other symbols
terminy kursowania
oprócz
w poniedziałki
w piątki
w soboty
w niedziele
Kuzyn psa
2
Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)
4
Targowisko
"Wisła"
Francji
Stan
w USA
Dzieło nowelisty
0,2 g
Słabeusz
10
12
Wielka
ulewa
Napój
piratów
Rodzaj
fletu
Imię
żeńskie
(Turner)
Podpora
fasoli
Pierwiastek
Angielski chemiczny
Jan
Duża
ropucha
Drwina
16
Bona
Papuga
Przerwa
Strona 1 z 1
Słynna
pszczółka
As
wywiadu
Ryba
akwariowa
Dykcja
Wśród
narzędzi
ślusarza
8
Skaleczenie
Proso
z Azji
Wyspa
Odysa
Rozwód
po
muzułmańsaku
Część
złotego
Szopa
przy szybie
Żniwo, plon
Narzuta
1
Wiola
Na końcu
biegu
BER, MAINE, NAKAP, TALAK
godzina peron
odjazdu tor
Najcięższy
pierwiastek
9
Prześwitująca
tkanina
Mówca
5
Ochrania
głowę
Do, re, mi
15
Wietrzna
choroba
11
6
Rozwiązanie krzyżówkiZając
z poprzedniego wydania: Wyprawka dla Pierwurodzony
szaka
w marcu
SPRZEDAŻ
DREWNA
kominkowego i opałowego
TEL. 603 399 346
91 418 82 68
W44.1.ś-cz.07.03-d.o
OPIEKUNKI OSÓB
STARSZYCH
Niemcy, legalnie,
do 1500 euro mies.
Wyjazdy załatwia nasza firma.
wymagany język niemiecki komunikatywny.
Ł.d/o
Tel. 799 301 177
-LESMAR-
Tylko my drukujemy
bez pośredników czyli tanio
ww
po
lig
w. [email protected]
do
m pos
ju
dy t.p
l
.p
l
Dom Judy
sp. z o.o.
Wydajemy:
Drukarnia offsetowa Foldery, Ulotki
Drukarnia prasowa
Plakaty, Książki
Wizytówki
Drukarnia cyfrowa
35 zł za 100 sztuk
Studio graficzne
Introligatornia Tel. 91 392 21 65
NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
www.dziennikkamienski.pl
15
28.08-03.09.2015 r.
Informator lokalny
•Telefon 91-39-22-165
OGŁOSZENIA DROBNE
RÓŻNE
• Sprzedam nową, mało używaną
lub
wynajmę
nagrzewnicę
olejową na gwarancji. Idealna do
osuszania budynków. Tel. 605 –
522 – 340.
• Śluby i uroczystości zabytkowym
Lincolnem nie na godziny, cała
obsługa uroczystości, tanio. tel.
794394989
• Sprzedam świerk pospolity, jodła
kaukaska z plantacji Tel. 602 101
118, 600 899 289.
• Sprzedam kontener oszklony
(spożywczy). Tel. 609 854 795.
• Międzywodzie zalew kamieński
działka 900 m kw z nowym
domem mieszkalnym,
gospodarczym, garażowym, 4
pokoje, stan surowy, zamknięty
oraz zatwierdzony projekt
budowy pensjonatu, okazja
tanio, tel. 794394989
USŁUGI
• Portrety na zamówienie. Ołówek. Tel. 507 022 070.
• Transport,
przeprowadzki,
opróżnienie mieszkań, piwnic,
gratów. Tel 668 343 638
• Usługi remontowo-budowlane,
hydrauliczne, przyłącza wod-kan. Tel. 603-219-478.
• Kredyt na wydatki szkolne. Bez
BIK. Duże kwoty. Małe raty. Tel.
697 082 509, 601 627 044.
• Kredyt dla firm. Tel. 607 092 509,
697 082 509.
• Tanio i solidnie Autonaprawa
694-161-134
PRACA
• Zatrudnię cieśli szalunkowych i
pomocników cieśli. Tel. 660-741918
• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 848 005
• Zatrudnię kierowcę C+E, trasy
liniowe 3/1, 2/1, tel. 607 585561
• Zatrudnię spedytora, znajomość języka angielskiego, tel. 607 585 561
Masz problem, lub byłeś świadkiem ważnego
wydarzenia? Skontaktuj się
z naszą redakcją!
e-mail:
[email protected]
 501-294-118
Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów
www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893
W16.1.ś-cz.07.03-23.05
Zatrudnimy firmy instalcyjne
do montażu fotowoltaiki w Resku
[email protected]
tel: 12 272-20-25 12 272-31-24
e-mail: [email protected]
16
Nr 33(382)
Biegali w kilku nadmorskich miejscowościach
Finał odbędzie się w Warszawie
17 sierpnia już po raz 13 odbył się Bieg śniadaniowy, którego organizatorem jest Bogusław Mamiński- olimpijczyk, wicemistrz świata w biegu na 3 km z przeszkodami.
Biegi śniadaniowe odbyły się w
kilku nadmorskich miejscowościach,: Jarosławiec, Rewal, Niechorze, Pobierowo, Międzyzdroje (17.08) , których zwieńczeniem
będzie finał w Warszawie- „Biegnij Warszawo” w dniu 04.10.2015
r. Rano o godz. 9.00 na starcie przy
Alei Gwiazd w Międzyzdrojach stanęło około 1.000 osób, żeby dalej w
rytm energetycznej muzyki pobiec
ulicami naszego miasta. Przed startem rozgrzewkę poprowadził Jacek
Wszoła - polski lekkoatleta, który
specjalizował się w skoku wzwyż,
dwukrotny uczestnik igrzysk olimpijskich – w pierwszym swoim
starcie w Montrealu zdobył złoty, a cztery lata później w Moskwie
srebrny medal. Piękny obrazek ludzi z pasją, od tych najstarszych seniorów, rodziców z małymi dziećmi jeszcze w wózeczkach , dużej
grupy dzieci i młodzieży startujących w biegu. I nie chodziło tu o bicie rekordu biegu, czy ściganie się,
ale o wspólne przemierzenie trasy ok. 4 km, promocję aktywnego
tryby życia oraz integrację środowiska. Na wszystkich uczestników
na skwerze rekreacyjnym czekały
pakiety śniadaniowe, w myśl hasła
„najpierw bieganie, później śniadanie”. Wśród uczestników biegu
wystąpiły także sportowe sławy z
różnych dyscyplin np. Jacek Wszoła, Marian Woronin, Krzysztof Kosedowski, Szymon Ziółkowski, Jerzy Kaczmarek, Ryszard Ostrowski,
Bogusław Mamiński, aktor Zbigniew Buczkowski, gwiazdy estrady, społeczność lokalna Międzyzdrojów i rzesza turystów.
Poniedziałek w Międzyzdrojach minął na sportowo. Biegi, tak
na początek dnia, na rozgrzewkę, a
od 19.00 mogliśmy uczestniczyć w
Międzynarodowym Mityngu Lekkoatletycznym im. Władysława
Komara i Tadeusza Ślusarskiego.
Olimpijczyków Ślusarskiego i Komara fanom sportu przedstawiać
nie trzeba, ale dla młodszego pokolenia przypomnijmy. Ten pierwszy był jednym z najwybitniejszych
tyczkarzy, Trzykrotny uczestnik
Igrzysk olimpijskich, złoty medalista z Montreal, a w 1980 r. w Moskwie był drugi (wyprzedził go tyl-
wiec Jarosław Marzec.
To już 17 edycja mityngu, który
odbywa się każdego roku 17 sierpnia, w rocznicę ich śmierci. Na
skwerze rekreacyjnym przy Alei
Gwiazd, z udziałem gwiazd sportu, zawodników, przyjaciół i rzeszy publiczności mogliśmy podziwiać zmagania w konkursach skoki o tyczce i pchnięcie kulą. Bardzo
interesujące, widowiskowe i ciekawe wydarzenie sportowe z dużą
dawką emocji i kibicowania. W kategorii skok o tyczce wystartowało
ko Władysław Kozakiewicz). Komar - polski sportowiec, jeden z
najlepszych polskich miotaczy kulą
w historii tej konkurencji, mistrz
olimpijski z Monachium w 1972,
rugbysta, aktor, artysta estradowy.
Otóż, 17 sierpnia 1998 roku (poniedziałek) Władysław Komar i Tadeusz Ślusarski brali udział w biegu o Bursztynowy Puchar Miasta
Międzyzdroje, organizowanym ku
pamięci Eugeniusza Pietrasika. W
drodze powrotnej doszło do wypadku, zginęli na krajowej drodze
nr 3 pod Przybiernowem. Trzecią
ofiarą tego zdarzenia był sporto-
10 zawodników z kraju i zagranicy
tj.; Jorgensen Rasmus z Danii, który
osiągnął wynik najlepszy 550 cm i
zajął I miejsce, Dilla Carsten z Niemiec, z wynikiem 540 m- II miejsce, Przemysław Czerwiński z Polski, z wynikiem 530 m i Jerzy Mateusz z Polski, z wynikiem 530 m – III
miejsce oraz Korchmid Oleksander
z Ukrainy, Arents Mareks z Łotwy,
Efferoth Jonas z Niemiec, Pawlik
Karol z Polski, Lisiak Adam z Polski, Gruber Hendrik z Niemiec.
Dość silny wiatr był przyjazny dla
publiczności, jednakże zawodnicy
musieli zmagać się z jego działa-
Reklama

91 382 20 10
604 501 599
– szermierka, Ryszard Ostrowskilekkoatleta, czterokrotny Mistrz
Polski w biegach na 800 m, Krzysztof Wolsztyński – polski lekkoatleta, działacz sportowy Prezes kujawsko-pomorskiego związku LA,
Antonio Tortolano- trener lekkiej atletyki, współorganizator Bie-
gu na Monte Cassino, radny Rady
Gminy Cassino z Włoch, Szymon
Ziółkowski - lekkoatleta, mistrz
olimpijski - młociarz, Maciej Karczyński – urzędnik z Warszawy.
Konkurs bardzo widowiskowy,
poza interesującymi zmaganiami
sportowymi, pełen humoru i zabawy, w świetnej atmosferze, takiej
jaką zawsze stwarzał W. Komar. I tu,
nie zabrakło zwycięzców. Zgodnie
z protokołem sędziowskim podaję wyniki w konkurencji pchnięcie
kulą : I miejsce - Andrzej Majkowski z wynikiem – 19,05, II miejsce
– Krzysztof Wolsztyński, z wynikiem -15,86; III miejsce – Jan Magda, z wynikiem 14,14. Gratulujemy.
Podczas mityngu można było też
wysłuchać pięknego utworu „O
przyjaźni” w wykonaniu Agaty Rymarowicz i Tadeusza Kroka.
Zwieńczeniem zmagań sportowych
był energetyczny i świeżego projektu muzycznego występ zespołu
BASS ASTRAL X IGO, który skupił liczną grupę fanów muzyki i
uświetnił muzycznie piękny sierpniowy wieczór w Międzyzdrojach.
O godz.17.30 w Kościele pw. Św.
Piotra odbyła się Msza św. w intencji olimpijczyków.
Dzień pełen wrażeń, bardzo ciekawa impreza sportowa, z udziałem
gwiazd sportu i estrady oraz wiernej publiczności. Dziękujemy p.
Bogusławowi Mamińskiemu oraz
wszystkim tym, którzy pracowali
przy organizacji Biegu śniadaniowego i Mityngu oraz zapewnili nam
prawdziwą ucztę sportową. Głęboko wierzę, że w 2016r. znów spotkamy się na starcie w Międzyzdrojach. Gratulujemy udanej imprezy
sportowej.
Inf. własna/ Red
reklama
www.partnerstal.pl
GARAŻE • WIATY
SCHOWKI
na śmietniki
KOJCE dla psów
- 91 443 51 87
Szczecin
- 94 721 61 83
Koszalin
- 798 710 329
TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS
Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe
W.04.DO
Składnica
złomu
Marcin Gawron
ul. Wolińska 51;
Kamień Pomorski
Telefon 605 587 643
www.tartak-stolarnia.pl
yższe
w
j
a
N
!
ceny
Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie
W.06.DO
niem, ale to jeszcze bardziej wzbudzało dużo emocji u publiczności.
Piękne sportowe widowisko, szczególnie wieczorem, kiedy został
podświetlony rozbieg. Gratulujemy
zawodnikom uzyskanych wyników.
W załączeniu komunikat zawodów.
Druga część, bardziej rekreacyjna i rozrywkowa – to konkurs
pchnięcia kulą, w którym wystartowali: Andrzej Majkowski- polski dyplomata, urzędnik, działacz
PKO, Adam Celiński – kierownik
ZOŚ, Zbigniew Buczkowski – znany aktor, Jacek Wszoła – lekkoatleta, olimpijczyk, Jan Magda- Przewodniczący Rady Miejskiej, Jerzy
Sieńko – ceniony lekarz ze Szczecina, Marian Woronin – lekkoatleta, rekordzista świata w sprincie,
kawaler Odrodzenia Polski i Orderu Uśmiechu, Jerzy Kaczmarek
– mistrz olimpijski z Monachium
W13.2.o.07.03.d/o
www.dziennikkamienski.pl

Podobne dokumenty