PURO Battery Bank Cover - Etui z baterią 2200mAh do iPhone 5/5S

Komentarze

Transkrypt

PURO Battery Bank Cover - Etui z baterią 2200mAh do iPhone 5/5S
PURO Battery Bank Cover - Etui z baterią 2200mAh do iPhone 5/5S MF
BB1IPHONE5
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zawartość zestawu:
1 x Etui z baterią Battery Bank Cover
1 x kabel Micro USB
Instrukcja obsługi
Interfejs
1. Przycisk zasilania (wciśnij i przytrzymaj przez 2
sekundy)
2. 4 diody LED informująca o aktualnym poziomie baterii
3. Złącze Lightning
4. Port Micro USB do ładowania baterii
5. Kabel Micro USB (w zestawie)
Ładowanie baterii
Ładowanie etui z baterią Battery Bank Cover odbywa się przy pomocy kabla Micro
USB znajdującego się w zestawie.
Ładowanie urządzenia
1. Umieść urządzenie w etui, a następnie wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
przycisk zasilania
Podczas ładowania urządzenia wskaźnik LED aktualnego poziomu baterii wyłącza
się. Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, wciśnij przycisk zasilania.
2. Odłączanie
Aby zatrzymać proces ładowania wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk
zasilania.
Jak umieścić urządzenie w etui
Rozwiązywanie problemów
1. Urządzenie nie ładuje się
a. Jeśli wciskasz przycisk zasilania i nie zapala się żadna dioda LED, może to
oznaczać, że etui Battery Cover jest rozładowane. Aby naładować, podłącz etui do
zasilacza sieciowego lub portu USB.
b. Upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana. Po wciśnięciu przez 2 sekundy
przycisku zasilania, odczekaj co najmniej 5 sekund zanim znów spróbujesz
wcisnąć przycisk. Nie zaleca się ciągłego wciskania przycisku zasilania.
2. Bateria nie ładuje telefonu
Pojemność wbudowanej baterii Battery Bank ulega zużyciu. Po pewnym czasie
bateria nie będzie w stanie naładować telefonu
Po całkowitym zużyciu urządzenia wszystkie materiały, z których zostało ono wykonane, mogą zostać odzyskane w postaci nowych materiałów lub energii. Poddaj opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci. To oznakowanie ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i
akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie i nie mogą być umieszczane łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie zużytego
sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego
sprzętu.
Importer/producent nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za straty osobiste i/lub urazy ciała spowodowane złą obsługą lub nieprawidłowym zastosowaniem przez użytkownika.

Podobne dokumenty