III edycja Akademii

Transkrypt

III edycja Akademii
III edycja Akademii
2015-05-25
8 lipca 2013 r. rozpoczęła się kolejna edycja Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju.
Zajęcia w ramach Akademii trwały 5 dni, w tym dwa dni wyjazdowe w terenie i trzy dni poświęcone warsztatom projektowym i spotkaniom z przedstawicielami różnych środowisk. Uczestnicy
Akademii przeszli intensywny trening umiejętności menedżerskich, dowiedzieli się jak stworzyć założenia własnego projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej i jak go zrealizować.
Wzorem poprzednich edycji uczestnicy odwiedzili też teren jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce oraz jeden z obszarów Natura 2000. W tym roku były to oczyszczalnia
ścieków Czajka oraz obszar Natura 2000 Puszcza Kampinoska.
Czworo uczestników Akademii, którzy w ramach warsztatów opracowali najlepszy pomysł na projekt i fiszkę projektową, otrzymali możliwość odbycia miesięcznego płatnego stażu w Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska lub w jednej z regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.
Celem Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju jest zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i ekonomicznego studentów w
Polsce, poprzez wyszkolenie menedżerów zrównoważonego rozwoju w ramach corocznych edycji Akademii.

Podobne dokumenty