Wpływ czynników wynikających z jakości paliwa na proces spalania

Komentarze

Transkrypt

Wpływ czynników wynikających z jakości paliwa na proces spalania
Główny Instytut Górnictwa
Wpływ czynników wynikających z jakości paliwa na proces spalania
KURS SPECJALISTYCZNY :
WPŁYW CZYNNIKÓW WYNIKAJĄCYCH Z JAKOŚCI PALIWA NA PROCES SPALANIA
Cel kursu: zapoznanie uczestników z zasadami i konsekwencjami doboru paliwa do urządzeń energetycznych.
Zajęcia prowadzi kierownik Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych – akredytowanego w PCA według PN-EN ISO/IEC
17025:2005, posiadającego certyfikat Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (potwierdzającego zgodność systemu
zarządzania z ISO 9001:2008)
Program kursu obejmuje:
dobór paliwa do urządzeń energetycznych (formułowanie wymagań
jakościowych przy zakupie paliw),
kontrola jakości węgla,
wpływ jakości węgla na efektywność jego spalania w
różnych rodzajach palenisk,
zagrożenia i utrudnienia wynikające z niedotrzymania
parametrów jakościowych spalanego węgla,
składowanie węgla, zasady ustalania ubytków węgla w
trakcie transportu
i składowania. Termin: 27 marzec 2015 r. termin odwołany
Miejsce kursu: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
zajęcia rozpoczynają się o godz. 900
Cena: 560,00 zł. od osoby (zwolnione z VAT).
Organizacja:
1 / 2
Główny Instytut Górnictwa
Wpływ czynników wynikających z jakości paliwa na proces spalania
· Kurs obejmuje 6 godzin wykładów teoretycznych.
· Termin zostanie potwierdzony fax-em do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 15 osobowej grupy
uczestników.
· Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek (kawa, herbata).
· Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności.
KARTA ZGŁOSZENIA
Kontakt:
mgr inż. Bogna Kobylińska, tel. 32-259-26-17, 32-259-26-04 e-mail: [email protected]
2 / 2

Podobne dokumenty