Program szkolenia „Planowanie i zarządzanie energią w jednostce

Transkrypt

Program szkolenia „Planowanie i zarządzanie energią w jednostce
Program szkolenia
„Planowanie i zarządzanie energią w jednostce samorządu terytorialnego”
Hotel „Stary Browar Kościerzyna” 28-29.11.2013r.
Dzień I
9.30-10.00
Rejestracja uczestników
10.00-10.30
Wstęp do szkolenia
10.30-12.15
Problematyka poszanowania energii – w wymiarze ekonomicznym
i technologicznym oraz znaczenie zrównoważonego rozwoju w kontekście
poszanowania energii. Plany gospodarki niskoemisyjnej.
12.15-12.30
Przerwa kawowa
12.30-14.00
Rodzaje audytów, świadectw charakterystyki energetycznej budynków –
wymogi i praktyka
14.00-15.00
Obiad
15.00-16.30
Inwestycje w źródła – kotłownie tradycyjne czy OZE – przegląd
i porównanie technologii jako efekty audytu
16.30-16.45
Przerwa kawowa
16.45-18.15
Termomodernizacje oraz technologie energooszczędne w budownictwie.
Budownictwo pasywne
19.00
Kolacja dla osób z noclegiem
Dzień II
8.30-10.30
Jak efektywnie zarządzać energią, czyli „Najtańsza energia to ta, której się
nie zużywa”. Optymalizacja kosztów dostaw energii
10.30-10.45
Przerwa kawowa
10.45-12.15
Zagadnienia wspólnych zakupów mediów przez JST – tworzenie grup
zakupowych, przetargi
12.15-12.45
Źródła finansowania inwestycji energooszczędnościowych oraz OZE
12.45-13.00
Podsumowanie
13.00
Obiad
* program może ulec zmianie

Podobne dokumenty