Herzlich Serdecznie willkommen witamy!

Komentarze

Transkrypt

Herzlich Serdecznie willkommen witamy!
Herzlich
willkommen
28.06.2016
Serdecznie
witamy!
Poznań
1/63
Gliederung
Zawartość
• Wo, wer und seit wann?
(Rahmenbedingungen)
• Gdzie, kto i od kiedy?
(Zarys ogólny)
• Was ist schon alles gelaufen?
• Co juz jest zrobione?
• 2 besondere Projekte:
- Filmprojekt mit Paris
- Berufliche Bildung
• 2 szczególne projekty
- Filmprojekt Filmowa wiosna
- kształcenia zawodowe
• Erfahrungen und
Herausforderungen
• Doświadczenie i wyzwania
28.06.2016
Poznań
2/63
Potsdam-Mittelmark Powiat Nowotomyski
28.06.2016
Poznań
3/63
Potsdam-Mittelmark Powiat Nowotomyski
28.06.2016
Poznań
4/63
Potsdam-Mittelmark Powiat Nowotomyski
• Fläche: 2.575 km²
• Powierzchnia: 1.012 km²
• Einwohnerzahl: ca. 210.000
• Populacya: o. 75.000
• Kreisstadt: Bad Belzig
• Siedziba: Nowy Tomyśl
• 5 Städte und 9 Gemeinden
• 4 miasta und 2 gminy wiejskie
• Wirtschaft: Agrar (Obst,
• Gospodarka: Wikliniarstwo
Spargel), Dienstleistung,
plecionkarstwo, Aesculap
kleine / mittlere Betriebe
Chifa, IKEA, Phönix Contact
28.06.2016
Poznań
5/63
OSZ Werder
OSZ Werder
• 70 Lehrer, 1.800 Schüler
(Tages-, Turnusbeschulung)
• 70 nauczyciel, 1.800 uczniów
• 2 Standorte:
Werder und Groß Kreutz
• 2 miejsca:
Werder i Groß Kreutz
• 4 Abteilungen:
Berufliches Gymnasium,
Kaufmännisch, Logistik,
„Grüne Berufe“
• 4 działy:
Technikum, handlowy,
logistjka, „zielone zawody“
• Einzugsgebiet: ca. 160 km
• Skąd pochodzą uczniowie:
ca. 160 km
28.06.2016
(dzienne, tygodniowe nauczanie)
Poznań
6/63
ZS nr 2 w Zbąszyńiu
ZS nr 2 w Zbąszyniu
• 24 Lehrer, 300 Schüler
• 24 nauczyciel, 300 uczniów
• 1 Standort:
Zbaszyn
• 1 miejsce:
Zbaszyn
• 2 Abteilugen:
Technikum mit Abitur,
Berufsschule
• 2 działy:
Technikum, Szkola zaodowa
• Einzugsgebiet:
ca. 15 km
• Skąd pochodzą uczniowie:
ca. 15 km
28.06.2016
Poznań
7/63
Aktivitäten
Aktivitäten
2008 Werder Fußball Turnier
2009 Zbąszyń Kochbuch
2010 Zbąszyń - polnisch deutscher Pädagogischer Rat
2010 Zbąszyń - junger Europäer
im vereinigten Europa - Fußball
Turnier zum Eröffnung des
Fußballplatzes "Orlik"
28.06.2016
2008 Werder Turniej piłki nożnej
2009 Zbąszyń Ksiązka kucharska
2010 Zbąszyń Polsko niemiecka Rada Pedagogiczna
2010 Zbąszyń - Młody
europejczyk w zjednoczonej
Europie - Turniej piłki nożnej z
okazji otwarcia boiska "Orlik"
Poznań
8/63
Aktivitäten
Aktivitäten
2011 Berlin - "Tür an Tür,
Polen - Deutschland - 1000
Jahre Kunst und Geschichte“
2011 Werder - Kanutour
2012 Zbąszyń - Euro 2012 Fußball Turnier
2012 Werder - Kanutour
2012 Werder - Wandertag
2013 Polen/Frankreich/
Deutschland - Filmfrühling ganzjähriges Projekt
28.06.2016
2011 Berlin - "Drzwi w drzwi,
Polska - Niemcy - 1000 lat
historii w sztuce"
2011 Werder - Spływ kajakowy
2012 Zbąszyń - Euro 2012 Turniej piłki noznej
2012 Werder - Spływ Kajakowy
2012 Werder - Dzień Piechura
2013 Polska/Francja/Niemcy Filmowa wiosna - Projekt
całoroczny
Poznań
9/63
Aktivitäten
Aktivitäten
2013 Werder - Volleyball Turnier
2014 Werder - historisches
Projekt - Berliner Mauerfall
2013 Werder - Turniej siatkówki
2014 Werder - Projekt
historyczny - obalenie muru
berlińskiego
2015 Zbąszyń - Spływ Kajakowy
2016 Werder - Turniej siatkówki
2016 Zbąszyń - Czym pachnie
praca społeczna
2016 Werder, Zbąszyń - Staże
uczniów w zakładach
2015 Zbąszyń - Kanutour
2016 Werder - Volleyball Turnier
2016 Zbąszyń - soziales
Engagement Jugendlicher
2016 Werder / Zbąszyń - Schüler
Ausbildung in den Betrieben
28.06.2016
Poznań
10/63
„Filmfrühling“
„Filmowa wiosna“
• Das Projekt wurde gefördert
von:
FFWPN,
Landkreise
Potsdam - Mittelmark und
Nowy Tomyśl
• Projekt finansowany przez:
FWPN,
Starostwo Powiatowe
Potsdam - Mittelmark,
Starostwo Powiatowe
Nowy Tomyśl
• Projektpartner:
OSZ, Zespół Szkół Nr 2,
Schule Saint Germain en Laye
in Frankreich
• Partnerzy projektu :
OSZ, Zespół Szkół Nr 2, Szkoła
w Saint Germain en Laye we
Franncji
28.06.2016
Poznań
11/63
Projektziele
Cele projektu
• Kennenlernen der regionalen
Kultur durch eine Videoaufnahmne zur Förderung
der Kultur der Regionen
• poznanie kultury regionalnej
poprzez nagranie filmów
promujących kulturę
regionów
• Kennenlernen der Filmkunst
• poznanie sztuki filmowej
• Verbesserung der
Kommunikation
• poprawa komunikacji
językowej
28.06.2016
Poznań
12/63
Projektziele
Cele projektu
• Kennenlernen beider Länder
• poznanie regionów obu
państw
• Präsentation des Projektes in
Saint Germain en Laye und
Evaluation
• prezentacja projektu w Saint
Germain en Ilayne oraz jego
ewaluacja
28.06.2016
Poznań
13/63
1. Schritt
Pierwszy etap
Eröffnung des Projekts im
November 2012 in Zbąszyń
Inauguracja projektu –
listopad 2012, Zbąszyń
• Treffen der Schulpartner
• spotkanie partnerów szkół
• Präsentation des Projekts
• przedstawienie celu projektu
• Aufteilung der Aufgaben
innerhalb des Projektes
• dokonanie podziału zadań w
obrębie projektu
• Die Zeiteinteilung und Stufen
der Realiesierung
• ustalenie terminów i sposobu
realizacji
28.06.2016
Poznań
14/63
2. Schritt
Drugi etap
Die Realisierung des Projekts in
den Schulen (Nov. 12 – Feb. 13)
Realizacja projektu w okresie
od listopada do lutego we
własnych szkołach
Uczniowie:
• poznają techniki filmowania i
produkcji filmów,
• zajmują się nauką obsługi
kamer cyfrowych
• nagrywają wstępne materiały
filmowe
Die Schüler:
• lernen die Techniken des
Drehens von Filmen kennen
• beschäftigen sich mit der
Bedienung von digitalen
Kameras
• drehen erste Filme
28.06.2016
Poznań
15/63
3. Schritt
Trzeci etap
Studientreffen in Zbąszyń Februar 2013
Spotkanie studyjne w
Zbąszyniu – luty 2013
• Präsentation der Filme
• prezentacja nagranego
materiału filmowego
• Sprachunterricht
• zajęcia językowe
• Analyse und Auswertung der
Aufzeichnungen in
zbąszyńska telewizja kablowa
• analiza i ewaluacja nagrań w
zbąszyńskiej telewizji
kablowej
28.06.2016
Poznań
16/63
3. Schritt
Trzeci etap
Studientreffen in Zbąszyń Februar 2013
Spotkanie studyjne w
Zbąszyniu – luty 2013
• Besichtigung von Zbąszyń
und die Umgebung
• zwiedzanie Zbąszynia i
regionu
• Reise nach Warschau und
Besichtigung von Telewizja
Polska
• wycieczka do Warszawy i
zwiedzanie studia Telewizji
Polskiej
28.06.2016
Poznań
17/63
28.06.2016
Poznań
18/63
28.06.2016
Poznań
19/63
4. Schritt
Czwarty etap
Herstellung von Filmen von
den Schülern in der Zeit von
Februar bis Mai 2013 in
festgelegten Kategorien
Przygotowywanie filmów przez
uczniów w okresie od lutego do
maja 2013, w ustalonych
kategoriach
• Interkulturellen Dialog
• dialog międzykulturowy
• Sitten und Bräuche
• tradycje i święta
28.06.2016
Poznań
20/63
5. Schritt
Piąty etap
Das Studientreffen in Werder –
April 2013
Spotkanie studyjne w Werder –
kwiecień 2013
• Vorbereitung der
Präsentation der Ergebnisse
des Projekts in Frankreich
• przygotowanie prezentacji
projektu celem prezentacji
we Francji
• Ausführung der fertigen
Filme in vier Sprachen
• wykonanie nagrań filmów w
czterech wersjach językowych
• Besichtigung der Region
• zwiedzanie regionu
28.06.2016
Poznań
21/63
6. Schritt
Szósty etap
Das Studientreffen in
Frankreich – Mai 2013
Spotkanie studyjne we
Francji – maj 2013
• Präsentation des Projekts ,
Gruppenunterricht: Polnisch
– Deutsch – Französisch
• prezentacja projektu, zajęcia
w grupach polsko –
niemiecko – francuskich
• Teilnahme der Schüler in
Filmabend
• udział młodzieży oraz
społeczności szkolnej w
wieczorze filmowych
• zwiedzanie regionu i Paryża
• Besichtigung von Paris und
die Umgebung
28.06.2016
Poznań
22/63
28.06.2016
Poznań
23/63
28.06.2016
Poznań
24/63
28.06.2016
Poznań
25/63
28.06.2016
Poznań
26/63
28.06.2016
Poznań
27/63
Fortsetzung des
Projekts nach seiner
Fertigstellung
Kontynuacja
projektu po jego
zakończeniu
• Präsentation der Filme in
lokalen Fernsehern
• prezentacja filmów w
telewizjach lokalnych
• Werbung für diese Filme in
Zeitungen
• promocja tych filmów w
gazetach
• Präsentation der Filme auf
verschiedenen Webseiten
• prezentacja na stronach
internetowych
28.06.2016
Poznań
28/63
Letztes Projekt
Berufsausbildung
Ostatni projekt
Kształcenie zawodowe
• Idee: Berufsausbildung
kennenlernen
• Pomysł: poznanie zawodów i
zakłady
• Ursprung:
Azubi begleitet Azubi
• uczeń jest razem z uczniem
• Probleme:
Verständigung, Versicherung,
Schlafen, Fahrwege, Azubi
und Betrieb interessiert?
• Problemy: porozumienie,
ubezpieczenie, spanie, tarasa,
uczeń i pracodawca
zainteresowani?
28.06.2016
Poznań
29/63
Letztes Projekt
Berufsausbildung
Ostatni projekt
Kształcenie zawodowe
• Änderung: gemeinsame
Besichtigung / Azubis zeigen
und erklären
• Zmiany: wspólne oglądanie
zakładów / uczniowie
oprowadzają
• Probleme: Unterstützung
vom deutsch-polnisches
Jugendwerk lang voraus und
reicht nicht (kostendeckend?)
ohne Landkreis keine Chance
• Problemy:
wsparcie z Jugendwerk jest
ale nie wystarczające
(pokrycie kosztów?)
Bez okręgu nie ma szans
28.06.2016
Poznań
30/63
Bilder / Einblicke
Werder
28.06.2016
wgląd / zdjęcia
Werder
Poznań
31/63
28.06.2016
Poznań
32/63
Bilder / Einblicke
28.06.2016
wgląd / zdjęcia
Poznań
33/63
Bilder / Einblicke
28.06.2016
wgląd / zdjęcia
Poznań
34/63
28.06.2016
Poznań
35/63
Bilder / Einblicke
28.06.2016
wgląd / zdjęcia
Poznań
36/63
28.06.2016
Poznań
37/63
Bilder / Einblicke
28.06.2016
wgląd / zdjęcia
Poznań
38/63
28.06.2016
Poznań
39/63
Bilder / Einblicke
28.06.2016
wgląd / zdjęcia
Poznań
40/63
28.06.2016
Poznań
41/63
Bilder / Einblicke
28.06.2016
wgląd / zdjęcia
Poznań
42/63
28.06.2016
Poznań
43/63
28.06.2016
Poznań
44/63
Bilder / Einblicke
Zbąszyń
28.06.2016
wgląd / zdjęcia
Zbąszyń
Poznań
45/63
28.06.2016
Poznań
46/63
28.06.2016
Poznań
47/63
28.06.2016
Poznań
48/63
28.06.2016
Poznań
49/63
28.06.2016
Poznań
50/63
28.06.2016
Poznań
51/63
28.06.2016
Poznań
52/63
28.06.2016
Poznań
53/63
28.06.2016
Poznań
54/63
28.06.2016
Poznań
55/63
28.06.2016
Poznań
56/63
28.06.2016
Poznań
57/63
28.06.2016
Poznań
58/63