zał. nr 1.3

Komentarze

Transkrypt

zał. nr 1.3
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
Znak sprawy: AI 261-02/MF/15
Załącznik nr 1.3 do siwz
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Cześć 3 zamówienia: dostawa zestawu badawczego do elektrotechniki samochodowej oraz
systemu do badania nowych rozwiązań podwozi pojazdów samochodowych – część 1
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
I. TESTER KONDUKTACYJNY AKUMULATORÓW
Parametr
Wymagany parametr
Możliwość testowania akumulatorów 6TAK
12V
 akumulatory kwasowo-ołowiowe
 AGM
 spiralne
żelowe
Możliwość badania baterii rozładowanych
do min 1V
TAK
Możliwość przeprowadzenia testu układu
rozruchowego
TAK 12 i 24V
Możliwość przeprowadzenia testu układu
ładowania
TAK 12 i 24V
Funkcja woltomierza
TAK
Możliwość wydruku
TAK
Możliwość podglądu ostatnich testów z
TAK
pamięci lub wydrukowania kolejnej kopii
Licznik do śledzenia aktywności
TAK
zbierający informacje o dobrych i
podlegających wymianie akumulatorach
Zastosowanie
samochody
motocykle
ciężarówki
akumulatory od 6v do 12v
układy ładownia od 12v do 24v
Wyświetlacz
LCD
Masa własna
/bez wyposażenia/
do 800g
Testowana bateria lub 6 AA baterie
Zasilanie
wewnętrzne
Język menu
polski
Plastik ABS odporny na działanie
Obudowa
kwasu
Czytnik kart do aktualizacji
TAK
oprogramowania
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE TESTERA AKUMULATORÓW
Przewody wymienne
Długość min. 300 cm
Torba
TAK
Oprogramowanie zainstalowane
TAK
Wbudowana drukarka termiczna
TAK
DODATKOWE WYPOSAŻENIE TESTERA AKUMULATORÓW
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
20.
21.
Papier termiczny do drukarki
Akumulatory do testów
24 rolki
Typ pojazdu
Napięcie
Pojemność
Prąd
rozruchowy
EN
Polaryzacja
Bieguny
Technologia
wykonania
Data
produkcji
Kaucja
Typ pojazdu
Napięcie
Pojemność
Prąd
rozruchowy
EN
Polaryzacja
Bieguny
Technologia
wykonania
Data
produkcji
Kaucja
Typ pojazdu
Napięcie
Pojemność
Prąd
rozruchowy
EN
Polaryzacja
Bieguny
Technologia
wykonania
Data
produkcji
Kaucja
Akumulator nr 1
osobowe
12V
74 Ah
750 A
P+
1
Power Frame
minimum IV kwartał
2014
Doliczyć do ceny
akumulatora
Akumulator nr 2
osobowe
12V
42 Ah
390 A
P+
1
Power Frame
minimum IV kwartał
2014
Doliczyć do ceny
akumulatora
Akumulator nr 3
osobowe
12V
95 Ah
800 A
P+
1
Power Frame
minimum IV kwartał
2014
Doliczyć do ceny
akumulatora
Akumulator nr 4
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
Typ pojazdu
Napięcie
Pojemność
Prąd
rozruchowy
EN
Polaryzacja
Bieguny
Technologia
wykonania
Data
produkcji
Kaucja
22.
23.
24.
25.
26.
osobowe
12V
70 Ah
630A
P+
1
Power Frame
minimum IV kwartał
2014
Doliczyć do ceny
akumulatora
DODATKOWE INFORMACJE
Gwarancje
min. 12 miesięcy
Instrukcje obsługi w języku polskim lub
TAK
przetłumaczone na język polski
Czas podjęcia reakcji serwisowej
48 godzin
Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, TAK
nie eksponowane
Czas oczekiwania na usuniecie
max. 14 dni
uszkodzenia
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
II. MULTIMETR CYFROWY
Lp.
Parametr
1.
Funkcja ciągłości do sprawdzania
przerw i zwarć w obwodzie
2.
Cykl pracy do kontroli sprzężenia
zwrotnego gaźników
3.
Test diody do kontroli
alternatorów
4.
Wbudowany termometr; sonda
temperaturowa w zestawie
5.
Funkcja kontroli układów
wtryskowych
6.
Funkcja zatrzymania wyniku
pomiaru na wyświetlaczu
7.
Możliwość pomiaru napięcia
stałego
8.
Możliwość pomiaru napięcia
przemiennego
9.
Możliwość pomiaru prądu DC
10.
Możliwość pomiaru prądu AC
11.
Możliwość pomiaru rezystancji
12.
Możliwość pomiaru pojemności
13.
Możliwość pomiaru częstotliwości
14.
Możliwość pomiaru temperatury
15.
Możliwość pomiaru przewodności
16.
Możliwość pomiaru czasu
załączenia
17.
Możliwość pomiaru szerokości
Wymagany parametr
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Maksymalne napięcie: 1000 V
Dokładność: ±(0.1% + 1)
Maksymalna rozdzielczość: 10 µV
Maksymalne napięcie: 1000 V
Dokładność: ± ( 0.5% + 2)
Szerokość pasma AC: 5 kHz
Maksymalna rozdzielczość: 100 µV
Maksymalny prąd: 10 A (20 A przez 30 s)
Dokładność: ±(0.4% + 2)
Maksymalna rozdzielczość: 0.01 µA
Maksymalny prąd: 10 A (20 A przez 30 s)
Dokładność: ±(1.2% + 2)
Maksymalna rozdzielczość: 0.01 µA
Maksymalna rezystancja: 50 MΩ
Maksymalna pojemność: ±(0.4% + 1)
Maksymalna rozdzielczość: 0.01 Ω
Maksymalna pojemność: 10,000 µF
Dokładność: ±(1% + 2)
Maksymalna rozdzielczość: 0.01 nF
Maksymalna częstotliwość: 200 kHz
Dokładność: ±(0.01% + 1)
Maksymalna rozdzielczość: 0.01 Hz
-200.0 °C - 1090 °C: 1.0% + 10, bez
sondy
Maksymalna rozdzielczość: 0.1 °C
Maksymalna konduktancja: 60.00 nS
Dokładność: ±(1.0% + 10)
Maksymalna rozdzielczość: 0.01 nS
Maksymalny współczynnik wypełnienia:
99.9%
Dokładność: ≤ 0.2% na kHz + 0.1%
Maksymalna rozdzielczość: 0.1%
0-2s
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
18.
impulsu
Możliwość pomiaru prędkości
obrotowej
19.
Bezpieczeństwo
`20.
Wymiary
/bez wyposażenia/
21.
Masa miernika
/bez wyposażenia/
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE MULTIMETRU
Holster z akcesoriami do
TAK
zawieszania
Zestaw silikonowych przewodów
TAK
pomiarowych
Zestaw końcówek pomiarowych
TAK
końcówka ostrzowa,
Zestaw końcówek pomiarowych
TAK
typu duże krokodylki,
Sonda do pomiaru temperatury,
TAK
Sonda indukcyjna do sprawdzania TAK
zapłonów elektronicznych i
konwencjonalnych
Końcówki igłowe do zastosowań
TAK – min. 2 szt.
samochodowych
Końcówka zaciskowa ostro
TAK
zakończona,
Twardy pokrowiec
TAK
DODATKOWE INFORMACJE
Gwarancja
min. 12 miesięcy
Instrukcja obsługi w języku
polskim lub przetłumaczone na
TAK
język polski
Czas podjęcia reakcji serwisowej
48 godzin
Urządzenie fabrycznie nowe,
TAK
nieużywane, nie eksponowane
Czas oczekiwania na usuniecie
max. 14 dni
uszkodzenia
Szkolenie w miejscu realizacji
dostawy z zakresu obsługi
dla min 2 osób
urządzenia
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Maksymalna rozdzielczość: 0.1 ms
30 - 12000
Dokładność: 2
Maksymalna rozdzielczość: 1
KAT III 1000 V,
KAT IV 600 V
Wysokość: 200 mm ±10%
Szerokość: 95 mm ±10%
Głębokość: 48 mm ±10%
do 0,6 kg
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
III.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
AEROMETR DO PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH SAMOCHODU
Parametr
Wymagany parametr
aerometr
TAK
glikometr
TAK
automatyczna kompensacja
temperatury
TAK
tester optyczny
TAK
zakres pomiarowy: -50°C - 0°C; rozdzielczość
Glikol etylenowy
o: 1°C (poniżej -25°C);
zakres pomiarowy: -50°C - 0°C; rozdzielczość
Glikol propylenowy
o:1°C (poniżej -25°C);
zakres pomiarowy: 1.100-1.300 [kg/l];
Elektrolit w akumulatorze
rozdzielczość 0.01 kg/l;
zakres pomiarowy: -40°C - 0°C; rozdzielczość
Płyn spryskiwacza
1°C (poniżej -10°C);
zakres pomiarowy: 30% - 35%, rozdzielczość
AdBlue
0,5%
(ATC) Zakres kompensacji
temperatury
10°C - 30°C
Długość /bez wyposażenia/
do 170mm
Waga /bez wyposażenia/
do 120g
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE AEROMETRU
Pipetka plastikowa do
nakładania roztworu;
TAK
Śrubokręt do kalibracji;
TAK
Etui ochronne
TAK
Antystatyczna ściereczka do
optyki
TAK
DODATKOWE INFORMACJE
Gwarancja
min. 12 miesięcy
Instrukcja obsługi w języku
polskim lub przetłumaczone na TAK
język polski
Czas podjęcia reakcji serwisowej 48 godzin
Urządzenie fabrycznie nowe,
TAK
nieużywane, nie eksponowane
Czas oczekiwania na usuniecie
max. 14 dni
uszkodzenia
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
IV. STANOWISKO PROBIERCZE DO BADANIA ROZRUSZNIKÓW I ALTERNATORÓW
Lp.
Parametr
Wymagany parametr
1.
Napięcie nominalne testowanego
alternatora
12V lub 24V
2.
możliwość testowania alternatorów z
transmisjami cyfrowymi
TAK
3.
Obsługiwane protokoły transmisji
LIN (1.3, 2.0, 2.1), BSD/BSS (1, 2), RVC, C
cyfrowej
Terminal, PCM
4.
Możliwość pomiaru prądu upływu
alternatora
TAK
5.
Możliwość pomiaru prądu ładowania
oraz test kontrolki
TAK
6.
Możliwość przeprowadzenia testu
transmisji cyfrowej CPU
TAK
7.
pomiar wyjścia do tachometru
TAK
8.
pomiar tętnienia napięcia
TAK
9.
pomiar napięcia regulacji
TAK
10.
pomiar sygnału obciążenia
alternatora DF/DFM
TAK
11.
pomiar napięcia odniesienia S
(sensing).
TAK
12.
test elektryczny rozrusznika
TAK
13.
badanie zdolności rozrusznika do
obracania się
TAK
14.
Możliwość przeprowadzenia testów
w trybie manualnym
TAK
15.
Możliwość przeprowadzenia testów
w trybie automatycznym
TAK
16.
Maksymalna prędkość obrotowa
min. 3000 obr/min
17.
możliwe oba kierunki obrotu
TAK
18.
automatyczny pomiar poziomu
naładowania akumulatorów
TAK
19.
Waga /bez wyposażenia/
do 90 kg
20.
Zasilanie:
230 V, 50/60 Hz, 1,5 kW
21.
Język oprogramowania
polski
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE TESTERA
22.
wbudowana drukarka termiczna
TAK
23.
akumulator 12 V, 45 Ah
2 szt
24.
Ekran dotykowy
min. 10 cali
25.
zestaw przewodów z wtyczkami
TAK
26.
pasek napędowy jednorowkowy
TAK
27.
pasek napędowy wielorowkowy
TAK
28.
Złącze USB
TAK
29.
Złacze LAN
TAK
DODATKOWE WYPOSAŻENIE TESTERA
30.
Papier termiczny do drukarki
24 rolki
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Rozrusznik do testów
Alternator do testów
Napięcie
Ilość zębów
śr. flanszy
Ilość otworów
Ilość otworów
gwintowanych
Moc
znamionowa
Kierunek
obrotów
Kaucja
Napięcie
Liczba
rowków
Koła pasowe
Prąd
ładowania
alternatora
Kaucja
12V
9
62mm
3
3
0,8kW
zgodnie z ruchem
wskazówek zegara
Doliczyć do ceny
rozrusznika
12V
1
z kołem pasowym
55A
Doliczyć do ceny
rozrusznika
DODATKOWE INFORMACJE
Gwarancja
min. 12 miesięcy
Instrukcje obsługi w języku polskim
TAK
lub przetłumaczone na język polski
Czas podjęcia reakcji serwisowej
48 godzin
Urządzenia fabrycznie nowe,
TAK
nieużywane, nie eksponowane
Czas oczekiwania na usuniecie
max. 14 dni
uszkodzenia
Szkolenie w miejscu realizacji
dostawy z zakresu obsługi
dla min 2 osób
urządzenia
Montaż, instalacja, uruchomienie
TAK
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
V. TESTER ALTERNATORÓW
Parametr
Możliwość diagnostyki systemu ładowania
w autach, w których napięcie ładowania
alternatora jest sterowane przez
komputerową jednostkę sterującą (ECU)
Możliwość sprawdzania alternatorów
zamontowanych w pojeździe
Możliwość sprawdzania alternatorów
zamontowanych na stole probierczym
Możliwość sprawdzania samych
regulatorów napięcia alternatora
Możliwość przetestowania regulatora
napięcia pod kątem poprawnej komunikacji
z ECU w samochodzie oraz prawidłowej
reakcji na zadane parametry
Obsługiwane standardy sterowania
Wymagany parametr
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
COM – interfejsy LIN, BSS(BSD)
SIG – FORD
P-D – Mazda
L-RVC – GM
RLO – Toyota
Inne – programowany generator
PWM
SKŁAD ZESTAWU
Tester w obudowie z tworzywa sztucznego
TAK
Wbudowane przewody
TAK
Wbudowany wyświetlacz
TAK
Walizka
TAK
DODATKOWE INFORMACJE
Gwarancja
min. 12 miesięcy
Instrukcja obsługi w języku polskim lub
TAK
przetłumaczone na język polski
Czas podjęcia reakcji serwisowej
48 godzin
Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane,
TAK
nie eksponowane
Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia
max. 14 dni
Szkolenie w miejscu realizacji dostawy
dla min 2 osób
z zakresu obsługi urządzenia
Montaż, instalacja, uruchomienie
TAK
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
VI. STÓŁ PROBIERCZY DO ROZRUSZNIKÓW I ALTERNATORÓW
Lp.
Parametr
Wymagany parametr
1.
Testowanie alternatorów (12 oraz 24 V do
2000W) w pojazdach osobowych,
dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej 7,5 t
TAK
2.
Testowanie alternatora pod obciążeniem
przy pomocy trzystopniowego reostatu
TAK
3.
Testowanie rozruszników (12 V oraz 24 V)
bez obciążenia oraz przy wykorzystaniu
hamulca mechanicznego
TAK
4.
Testowanie płytek diodowych (6 oraz 9
diodowych)
TAK
5.
Testowanie pojedynczych diód
(skuteczność, polaryzacja)
TAK
6.
Testowanie regulatorów napięcia (12V i 24
V)
TAK
7.
Testowanie kondensatorów oraz izolacji
(stojanów, wirników)
TAK
8.
Możliwość regulacji prędkości obrotowej
TAK
9.
Wbudowany cyfrowy amperomierz oraz
woltomierz
TAK
10. Maksymalna moc badanego alternatora
1600 W
11. Zasilanie
400V
12. Moc silnika
min. 5,5 KM (4 kW)
13. Waga urządzenia
/bez wyposażenia/
do 160 kg
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE STOŁU PROBIERCZEGO
14. Przewód pomiarowy z krokodylkami
TAK
15. Przewód pomiarowy do badania
rozrusznika
TAK
16. Mostek do zmiany napięcia
TAK
17. Przewód do badania diod i regulatorów
TAK
18. Zestaw mocowania alternatora
TAK
DODATKOWE WYPOSAŻENIE STOŁU PROBIERCZEGO
19. Rozrusznik testowy
Napięcie
12V
Ilość zębów
10
śr. flanszy
82,5mm
Ilość otworów 2
Ilość otworów 1
gwintowanych
Moc
2kW
znamionowa
Kierunek
zgodnie z ruchem
obrotów
wskazówek zegara
Doliczyć do ceny
Kaucja
rozrusznika
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
20.
Alternator testowy
Napięcie
Liczba
rowków
Koła pasowe
Prąd
ładowania
alternatora
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
14V
6
Koło pasowe paska
wieloklinowego
140A
Doliczyć do ceny
alternatora
Kaucja
DODATKOWE INFORMACJE
Gwarancja
min. 12 miesięcy
Instrukcje obsługi w języku polskim lub
TAK
przetłumaczone na język polski
Czas podjęcia reakcji serwisowej
48 godzin
Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane,
TAK
nie eksponowane
Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia
max. 14 dni
Szkolenie w miejscu realizacji dostawy
dla min 2 osób
z zakresu obsługi urządzenia
Montaż, instalacja, uruchomienie
TAK
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
VII. TESTER DIAGNOSTYKI POKŁADOWEJ OBD
Lp.
Parametr
Wymagany parametr
1.
Obsługiwane marki pojazdów
SAMOCHODY JAPOŃSKIE
 Daihatsu
 Hino Trucks
 Honda
 Infiniti
 Isuzu
 Lexus
 Mazda
 Mitsubishi
 Mitsubishi Fuso
 Nissan
 Suzuki
 Subaru
 Toyota
SAMOCHODY KOREAŃSKIE
 Chevrolet (GM)
 Daewoo
 Hyundai
 Kia
 Ssangyong
SAMOCHODY MALEZYJSKIE
 Perodua
 Proton
SAMOCHODY CHIŃSKIE
 Chery
 Great Wall
SAMOCHODY EUROPEJSKIE
 Audi
 BMW
 Dacia
 Ford
 Lada
 Land Rover
 Mercedes
 MINI
 Peugeot
 Renault
 SEAT
 Škoda
 Vauxhall / Opel
 Volkswagen
 Volvo
SAMOCHDOY AMERYKAŃSKIE
 Chrysler
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
2.
14.
15.
16.
Sprawdzenie linii
komunikacyjnej
Biblioteka znormalizowanych
kodów DTC
Odczyt kodów błędów DTC
Kasowanie błędów DTC
Podgląd parametrów
bieżących
Przegląd zapisanych testów
drogowych
Aktywacje komponentów,
wskaźników
Kodowanie kluczy i
wtryskiwaczy,
Kalibracje czujników
Inicjacje ECU airbagów,
Regeneracje DPF
Informacje o poszczególnych
ECU
Funkcje multimetru
Generator sygnałów
Narzędzia dodatkowe
17.
Procesor
18.
Ekran dotykowy
19.
Moduł komunikacji
bezprzewodowej Bluetooth
Karta sieciowa Wi-Fi
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
20.
 Dodge
 Ford (USA)
 Jeep
SAMOCHODY INDYJSKIE
 Mahindra
 Tata
High CAN, Low CAN, Middle CAN, Single CAN,
J1850 (PWM)
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
 Przelicznik jednostek długości, masy,
objętości, ciśnienia, prędkości i
temperatury.
 Kalkulator
 Przelicznik droga-obrót koła
 Przelicznik prawa Ohma, obwodów
równoległych
 Przelicznik częstotliwość-okres
 Przelicznik udziału procentowego
min. 3 procesory
Jeden procesor odpowiedzialny za
komunikacje z pojazdem, drugi procesor
odpowiedzialny za interfejs użytkownika, a
trzeci za pomiary oscyloskopem
TAK
Rozdzielczość min. 1000×600,
matryca min. 7 cali
TAK
TAK
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Akumulator
System operacyjny
Wewnętrzny
zainstalowany
WYPOSAŻENIE TESTERA - KONFIGURACJA
Jednostka centralna
TAK
Oscyloskop 4-ro kanałowy
TAK
Karta pamięci SD + czytnik
TAK
kart na USB
Kabel główny OBD II
TAK
Kabel autodiagnozy
TAK
Oprogramowanie na PC
TAK
Kabel zasilający z akumulatora TAK
Kabel zasilający do gniazda
TAK
zapalniczki
Zasilacz 230V 50 Hz
TAK
Okablowanie dedykowane dla TAK
pojazdów azjatyckich
Sondy i akcesoria do
TAK
oscyloskopu
Walizka do przechowywania
TAK
DODATKOWE INFORMACJE
Gwarancja
min. 12 miesięcy
Instrukcja obsługi w języku
TAK
polskim lub przetłumaczone
na język polski
Czas podjęcia reakcji
48 godzin
serwisowej
Urządzenie fabrycznie nowe,
TAK
nieużywane, nie eksponowane
Czas oczekiwania na usuniecie max. 14 dni
uszkodzenia
Szkolenie w miejscu realizacji
dla min 2 osób
dostawy z zakresu obsługi
urządzenia
Montaż, instalacja,
TAK
uruchomienie
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
VIII. TESTER SONDY LAMBDA
Lp.
Parametr
Wymagany parametr
1.
diagnostyka najczęściej
TAK
spotykanych cyrkonowych
sond lambda
2.
możliwość przeprowadzenia
TAK
symulacji mieszanki bogatej
3.
możliwość przeprowadzenia
TAK
symulacji mieszanki ubogiej
WYPOSAŻENIE TESTERA - KONFIGURACJA
4.
tester
TAK
5.
kabelki podłączeniowe
TAK
6.
bateria zasilająca
TAK
DODATKOWE INFORMACJE
7.
Gwarancja
min. 12 miesięcy
8.
Instrukcja obsługi w języku
TAK
polskim lub przetłumaczone na
język polski
9.
Czas podjęcia reakcji serwisowej 48 godzin
10.
Urządzenie fabrycznie nowe,
TAK
nieużywane, nie eksponowane
11.
Czas oczekiwania na usuniecie
max. 14 dni
uszkodzenia
12.
Szkolenie w miejscu realizacji
dla min 2 osób
dostawy z zakresu obsługi
urządzenia
13.
Montaż, instalacja, uruchomienie TAK
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
IX. LAMPA STROBOSKOPOWA
Lp.
Parametr
1.
Możliwość diagnozy silników z
zapłonem iskrowym
2.
Możliwość diagnozy silników zapłonem
samoczynnym (diesel)
3.
Prędkość obrotowa silników z
zapłonem iskrowym
4.
Prędkość obrotowa silników z
zapłonem samoczynnym
5.
Napięcie
6.
Dynamiczny kąt początku tłoczenia
Wymagany parametr
TAK
TAK
240...9990 obr./min
240...7500 obr./min
0...40,0 V
wg skali Bosch
wg skali Tecnotest
0...90,0 st.
0..180 st.
± 60,0 A DC
± 600 A DC
0..29,9 s
0....99,9 ms
7.
8.
9.
Kąt wyprzedzenia zapłonu
Kąt zwarcia styków przerywacza
Pomiar natężenia prądu
10.
11.
Czas włączenia świecy żarowej
Pomiar szerokości
impulsu wtryskiwacza
Zasilanie
12V lub 24V
Sterowanie mikroprocesorem
TAK
Cyfrowy odczyt mierzonych wielkości
TAK
na dwóch miernikach
Wymienne przyłącza wykonane z
TAK
elastycznych przewodów silikonowych
odpornych na wysoką temperaturę
(+400 C)
DODATKOWE WYPOSAŻENIE LAMPY STROBOSKOPOWEJ
przyłącze prądowe do pomiaru
TAK
natężenia prądu
DODATKOWE INFORMACJE
Gwarancja
min. 12 miesięcy
Instrukcja obsługi w języku polskim
lub przetłumaczone na język polski
TAK
Czas podjęcia reakcji serwisowej
48 godzin
Urządzenie fabrycznie nowe,
nieużywane, nie eksponowane
TAK
Czas oczekiwania na usuniecie
uszkodzenia
max. 14 dni
Szkolenie w miejscu realizacji dostawy
z zakresu obsługi urządzenia
dla min 4 osób
Montaż, instalacja, uruchomienie
TAK
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
Lp.
1.
X. MOTOTESTER – PEŁNY ZESTAW
Parametr
Wymagany parametr
Endoskop warsztatowy
Możliwość robienia
Format zdjęć JPEG
zdjęć
Możliwość nagrywania
wideo
Format Video MPEG4
Możliwość
wykonywania zdjęcia
migawkowego i
nagrywania wideo
Funkcja Snapshot
Możliwością
Wyświetlacz min. 3,5 cali o
bezpośredniego
rozdzielczości min. 320 x
odczytu
240 pikseli
Możliwość zapisana na
karcie pamięci SD
TAK
Możliwość
przeniesienia zdjęć lub
filmów na komputer
TAK
Możliwość
bezpośredniego
wyświetlania na
ekranie telewizora.
TAK
Możliwość płynnej
regulacji jasności
oświetlenia
TAK
Możliwość
zoomowania
zoom cyfrowy
Możliwość montażu na
statywie
TAK
WYPOSAŻENIE ZESTAWU
Endoskop
TAK
Walizka do
TAK
przechowywania
urządzenia
Ładowarka do
TAK
akumulatora
Akumulator litowoTAK
polimerowy
Karta SD
min. 2 GB
Kabel AV
TAK
Kabel USB
TAK
Zestaw do czyszczenia TAK
soczewek
Kamera endoskopowa
 Długość przewodu
z kratową osłoną do
min. 25 m
optymalnego
 Ø sondy do 28 mm
zabezpieczenia głowicy  Pole widzenia
min.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
kamery oraz zapasową
soczewką ochronną
Kamera endoskopowa
z głowicą ochronną
oraz zestawem
adapterów:
 adapter kątowy z
lusterkiem
 adapter
magnetyczny
 adapter hakowy
Kamera endoskopowa
107°
 Źródło światła
diody LED, min. 7800 lx
z możliwością
przyciemniania
 Głębia ostrości
25 - 100 mm
 Ogniskowanie
50
mm
 Rozdzielczość
(optyczna)
min. 600 x 400 px
 Promień gięcia max.100
mm
 Sonda elastyczna
 Stopień ochrony: IP67
 Długość przewodu
min.2 m
 Pole widzenia
min.
54 °
 Głębia ostrości
60 mm
 Ø sondy do 5.5 mm
 Promień gięcia max 50
mm
 Źródło światła
diody LED, min. 3500 lx
przyciemnianie
 Rozdzielczość
(optyczna)
min. 600 x 400 px
 Sonda średnio
elastyczna (półsztywna)
 Stopień ochrony: IP67
 Źródło światła: diody
LED, białe, min. 2500 lx
z regulacją natężenia
światła
 Rozdzielczość
(optyczna)
min. 300 x 200 px
 Ogniskowanie
20
mm
 Długość przewodu
min. 40 cm
 Pole widzenia
min.60 °
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
 Głębia ostrości
20–45 mm
 Ø sondy do 3.9 mm
 Sonda sztywna
 Stopień ochrony: IP67
Kamera endoskopowa
z głowicą ochronną
oraz zestawem
adapterów:
 adapter kątowy z
lusterkiem
 adapter
magnetyczny
 adapter hakowy
2.
Stetoskop elektroniczny
 Ø sondy do 5.5 mm
 Źródło światła
białe diody LED
 Rozdzielczość
(optyczna)
min. 600 x 400 px
 Długość przewodu
min. 2 m
 Promień gięcia
max. 50 mm
 Pole widzenia min. 54 °
 Ogniskowanie
60
mm
 Sonda elastyczna
 Stopień ochrony: IP67
Możliwość określania
Stetoskop pozwala na
stanu technicznego
diagnostykę m.in.:
między innymi
 układ tłokowo –
podzespołów
korbowy silnika
samochodu metodą
 układ rozrządu wraz z
akustyczną nie
zaworami
wymagającą
 pompa wtryskowa i
demontażu części.
wtryskiwacze
silników
wysokoprężnych
 łożyska alternatora
 łożyska pompy
wodnej, pompy
wspomagania,
agregatu klimatyzacji
itp
 skrzynię biegów
 wał napędowy i tylni
most
 łożyska kół
 zawieszenia wraz z
amortyzatorami
Możliwość podłączenia TAK
zewnętrznego
rejestratora dźwięków
Sygnał wejściowy z
TAK
czujników powinien
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
być poddawany
obróbce przez
przetwornik
piezoelektryczny,
sygnał powinien być
wzmacniany oraz
powinny być
eliminowane odgłosy
zewnętrzne
Możliwość regulacji
głośności
3.
Cyfrowy próbnik
ciśnienia
TAK
Możliwość
TAK
jednoczesnego
odsłuchiwania
dźwięków z sześciu
różnych miejsc
Możliwość
TAK
przeprowadzenia testu
ciśnienia sprężania w
silnikach benzynowych
Możliwość
TAK
przeprowadzenia testu
ciśnienia sprężania w
silnikach diesla
Możliwość
TAK
przeprowadzenia testu
ciśnienia oleju
Możliwość
TAK
przeprowadzenia testu
ciśnienia wejściowego
układu common rail
Możliwość
TAK
przeprowadzenia testu
układu wtryskowego
w silnikach
benzynowych
Możliwość drukowania TAK na drukarce
wyników
zewnętrznej
Możliwość
TAK
bezprzewodowej
komunikacji
z drukarką
i komputerem
WYPOSAŻENIE ZESTAWU
Drukarka termiczna
TAK
Papier do drukarki
12 rolek
termicznej
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
Odbiornik
bezprzewodowy do PC
z kablem USB
Zestaw adapterów do
próbnika ciśnienia w
pudełku z tworzywa
sztucznego
4.
System wizyjny
TAK
Końcówki pomiarowe
zastępujące
wtryskiwacz lub świecę
żarową
 Końcówki pomiarowe
zastępujące świecę
zapłonową M10-M12M14-M18
 Zestaw końcówek
dopasowujących do
sprawdzania ciśnienia
oleju
 Końcówki pomiarowe
do układu wtrysku
benzyny
 Komplet uszczelek
PEŁNOKLATKOWY APARAT FOTOGRAFICZNY
Matryca
CMOS
Wielkość sensora
min. 35,9 x 24,0 mm
obrazu
Liczba pikseli
min. 24.3 mln pikseli
Ekwiwalent czułości
ISO 100 - 12800; Tryb
matrycy
rozszerzony (ISO 100 25600)
Dynamika matrycy
 12 bitów/kolor
(liczba bitów na kolor)
 14 bitów/kolor

Tryby ustawiania
ostrości
 automatyczny wybór AFS/AF-C (AF-A)
 ciągły AF
 pojedynczy AF
 ręczne ustawienie ostrości
Wbudowana lampa
błyskowa
Liczba przewodnia
wbudowanej lampy
Maksymalna szybkość
zdjęć seryjnych
Typ wizjera
tak
Pokrycie kadru w
wizjerze
Wielkość monitora LCD
12
min. 6,5 klatki/s.
pentagonalny układ
pryzmatyczny
około 90-100%
min. 3 cale
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
Formaty plików
zdjęciowych
Formaty plików
dźwiękowych
Karty pamięci
Złącza wyjściowe
Podstawowe źródło
zasilania
Możliwość podłączenia
zasilacza sieciowego
Waga aparatu
Wymiary
 JPEG
 NEF
 NEF & JPEG
PCM
 SD
 SDHC
 SDXC
 audio
 mini HDMI (typ C)
 USB
akumulator jonowo-litowy
tak
do 850 g
 Szerokość: 140 ±5%
 Wysokość: 115 ±5%
 Głębokość: 80 ±5%
OBIEKTYW 24-70 MM KOMPATYBILNY Z APARATEM
Typ obiektywu Uniwersalny zoom
Ogniskowa 24 - 70 mm
Światłosiła f/2.8
Pole widzenia 84 - 34.3 o
Ostrość od 0.38 m
Maksymalne 1:3.7
powiększenie
Maksymalna wartość 22
przysłony
Mechanizm autofokusa SWM
Rozmiar filtra min. 77 mm
Waga do 900 g
OBIEKTYW STAŁOOGNISKOWY 35 MM
KOMPATYBILNY Z APARATEM
Typ obiektywu Standardowy
stałoogniskowy
Ogniskowa 35 mm
Światłosiła f/1.8
Pole widzenia 44 o
Ostrość od 0.3 m
Maksymalne 1:6.25
powiększenie
Maksymalna wartość 22
przysłony
Mechanizm autofokusa SWM
Rozmiar filtra min. 52 mm
Waga do 250 g
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
TELEOBIEKTYW STAŁOOGNISKOWY 85 MM
KOMPATYBILNY Z APARATEM
Typ obiektywu Teleobiektyw
stałoogniskowy
Ogniskowa 85 mm
Światłosiła f/1.4
Pole widzenia 28.3 o
Ostrość od 0.85 m
Maksymalne 1:8.3
powiększenie
Maksymalna wartość 16
przysłony
Mechanizm autofokusa SWM
Rozmiar filtra min. 77 mm
Waga do 600 g
LAMPA BŁYSKOWA KOMPATYBILNA Z APARATEM
Liczba przewodnia
 min.28 (ISO 100, m),
 min. 39 (ISO 200, m)
Efektywny zasięg
0,6–20 m
lampy błyskowej (w
trybie i-TTL)
Dostępny tryb lampy
 i-TTL
błyskowej
 tryb manualny
 tryb manualny z
priorytetem odległości
Zasilanie
Cztery baterie typu AA
Kompensacja błysku
-3,0 do +3,0 EV w kroku co
1/3 w trybie i-TTL
Masa
do 400g bez baterii
STATYW DO APARATU Z GŁOWICĄ KULOWĄ
Waga:
do 1,5kg
Obciążenie
do 9 kg
maksymalne:
Wysokość maksymalna: 170 cm ±5%
Wysokość po złożeniu:
60 cm ±5%
Typ głowicy:
kulowa
Kąt pochylenia głowicy: ±90°
Kąt obrotu głowicy:
360°
Mocowanie statywowe: gwint 1/4 cala
Wbudowana poziomica TAK
Materiał:
aluminium
Kolor:
czarny
w zestawie:
Torba na ramię
Haczyk do dociążania
Klucz imbusowy
Pojemność
TORBA DO PRZECHOWYWANIA
min. 2 lustrzanki
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
Efektywna liczba
pikseli
Rozmiar matrycy
Typ matrycy
Nośnik danych
Nagrywanie w
rozdzielczości HD
Ogniskowa obiektywu
(ekwiwalent 35mm)
Jasność obiektywu ]
Zoom optyczny
Zoom cyfrowy
Stabilizacja
Autofokus
Złącze mikrofonowe
AV
HDMI
Wi-Fi
Waga
Wyposażenie
dodatkowe
małoobrazkowe lub cyfrowe
z obiektywami, do 8
dodatkowych obiektywów,
lampa błyskowa
KAMERA HD
2.91 mln
min. 1/2.8 cala
CMOS
Karty pamięci
SDXC/SDHC/SD Możliwość
zapisu w dwóch formatach,
zapis (jednoczesny) w
dwóch gniazdach i zapis z
przełączeniem
tak
26,8–576 mm
1.8-8 f/
Min. 20x
Maks. 400x
optyczna
tak
tak
wyjście
tak
tak
do 800g
 Akumulator litowojonowy 3 szt.
Kompatybilny ze
specyfikowaną kamerą pojemność akumulatora
min 2670mAh.
 mikrofon kierunkowy
/przewodowy/ z osłoną
przeciwwietrzną i kablem
do kamery kompatybilny
ze specyfikowaną kamerą
 statyw video z olejowa
głowicą o płynnym
przesuwie –maksymalna
wysokość pracy: min.
190cm Kompatybilny ze
specyfikowaną kamerą
 torba kompatybilna ze
specyfikowaną kamerą
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
5.
Zestaw oświetleniowy
 Karta pamięcimin.64 GB
– 2 szt. Kompatybilna ze
specyfikowaną kamerą
 Kabel HDMI 50m ze
wzmacniaczem
 Przejściówka adapter
HDMi-mini HDMI
TELEWIZOR LED
Przekątna obrazu
50 cali
Rozdzielczość
Min. 3800 x 2000 px
Zgodność z HD:
UltraHD
Format:
16:09
DVB-T:
Tak
Możliwość montażu na Tak
ścianie:
Technologia SmartTV:
Tak
Odtwarzanie filmów z
Tak
USB:
Złącze USB:
Tak
Złacze RJ-45
Tak
Wi-Fi:
Tak
Klasa energetyczna:
Min. A
Wyposażenie
Pilot
standardowe:
Baterie
Kabel zasilający
Lampa warsztatowa
min. 60 LED
LED
Zasilacz 12V
Ilość - 2szt.
Magnes
Hak
Bezprzewodowa
min. 60 LED z
lampa inspekcyjna
akumulatorkiem litowoIlość - 2szt.
jonowym.
Latarka czołowa
Min. 3 LED z
Ilość - 2szt.
akumulatorkiem litowojonowym.
Lampa warsztatowa z
Lampa warsztatowa o
uchwytem do
mocy min. 12W
mocowania pod maskę Zasilanie 230V przewód
Ilość - 2szt.
5m.
Lampa warsztatowa
min. 120 LED z
bezprzewodowa z
akumulatorkiem litowouchwytem do
jonowym.
mocowania pod maskę
Ilość -- 2szt.
Przedłużacz na
Przewód polwinitowy
zwijadle
Automatyczne zwijanie
automatycznym
przewodu na bęben
Ilość -- 10 szt
Blokada zwijania
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
6.
7.
Podgrzewacz
indukcyjny do szybkiego
bezpłomieniowego
rozgrzewania metali
Znamionowe napięcie
zasilania
Stopień ochrony
Zakres częstotliwości
Stopnie regulacji
Moc maksymalna
Moc ciągła
Zabezpieczenie sieci
zasilającej
Długość przewodu
roboczego
Chłodzenie
przewodu.
Bezpiecznik termiczny
zabezpieczający przewód
przedłużacza przed
stopieniem przy
podłączeniu zbyt dużej
mocy
Uchwyt do montażu na
ścianie
Długość kabla min. 13m
Maksymalne obciążenie
1400W
230V; 50Hz (1ph)
IP 21
20-40 kHz
min. 10
8 kW
5,2 kW
25A zwłoczne
min. 3 m
ciecz
do 70 kg z płynem
Waga
chłodniczym
Półautomat spawalniczy Spawarka powinna posiadać
- zestaw
 możliwość spawania metodą MIG/MAG
 możliwość spawania punktowego
 możliwość zasilania napięciem 230V oraz 400V 2 niezależne przewody zasilające,
 gniazdo EURO do podłączenia uchwytu,
 minimum 6-stopniową regulację mocy spawania,
 płynną regulację prędkości podawania drutu,
 regulację prędkości dojazdowej drutu,
 regulację wolnego końca drutu,
 chłodzenie wentylatorem,
 min. 3m uchwyt na złącze EURO
 2-rolkowy profesjonalny podajnik drutu
 kółka jezdne,
 podajnik na szpulę drutu do 15kg,
 zabezpieczenie przed przeciążeniem
sygnalizowane na panelu
Składniki zestawu:
 półautomat spawalniczy
 uchwyt Euro MBI 15
 przewód masowy
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
reduktor ciśnienia butli gazowej
dodatkowa rolka podajnika do drutu stalowego
1,0-1,2mm
Dane techniczne półautomatu spawalniczego
Napięcie zasilania: 230/400V
Bezpiecznik: 16A
Zakres prądu spawania: 40-200A
Podajnik: 2 rolki
Ciężar: do 50kg
Dodatkowo należy dostarczyć:
CO2 – butla 30l pełna
Argon – butla 30l pełna
Wózek do przewożenia 1 butli z gazem technicznym
– wielkość przewożonych butli 10-50l, stalowa rama,
koła z oponami pneumatycznymi, uchwyt z
ochronnikiem, obejma łańcuchowa
Uniwersalny zestaw narzędzi do wyciągania i
wpychania:
 łożysk tłumiących gumowych
 łożysk hydraulicznych
 tulei
 łożysk kulowych
 pierścieni uszczelniających
 łożysk gumowych
W zestawie powinny znajdować się :
 4 wrzeciona M10-M12-M14-M16 długość
wrzecion min. 350mm
 20 pierścieni ze specjalnymi rowkami do
optycznej kontroli podczas pracy, średnice
zewnętrzne : 44-46-48-50-52-54-56-58-6062-64-66-68-70-72-74-76-78-80-82m
średnice wewnętrzne : 34-36-38-40-42-4446-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66-68-7072 mm
Konstrukcja klucza z przegubem i oringiem
zabezpieczającym, pozwalająca na łatwy demontaż
świec żarowych, nawet w trudno dostępnych
miejscach. Klucze powinny nadawać się do
współpracy z pokrętłem 3/8 cala.
W skład zestawu powinny wchodzić klucze: 8, 9, 10,
12, 14, 16 mm oraz walizka
Dokładność: +/- 1%
Jednostki: Nm, ft-lb, ln-lb, kgm
Baterie: 3szt. 1,5V AA
Świadectwo kalibracji wg PN EN ISO 6789
Klucz powinien być przystosowany do dokręcania
śrub z gwintem lewym lub prawym
Zakres pomiaru 20-200 Nm


8.
Zestaw tulei do
wyciskania łożysk i
sworzni
9.
Zestaw kluczy do świec
żarowych
10.
Klucz dynamometryczny
elektroniczny 1/2 cala
20-200 Nm
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
11.
Klucz dynamometryczny
mechaniczny 1/2 cala
12.
Zestaw do pomiaru
wysokiego ciśnienia w
układach Common Rail
13.
Próbnik wtryskiwaczy
14.
Miernik ciśnienia
sprężania w silnikach
diesla
15.
Wiertarka stołowa
Dokładność wyzwalania: +/- 3%
Certyfikat DIN EN ISO 6789, dostosowany do
standardów międzynarodowych,
Dane techniczne:
 Rozmiar 1/2 cala,
 Zakres wartości siły dokręcania: 20-200 Nm,
 Skala: 1 Nm,
 Skala pierścienia: 0,1 Nm,
Zestaw powinien się składać z:
 Manometr glicerynowy min 2500 bar
 Trójnik z odpowietrznikiem
 Wąż przyłączeniowy (2szt.)
 Złączka M12/M12 (2szt.)
 Rurka paliwowa redukcyjna M12/M14 (2szt.)
 Wężyk odpowietrzający
 Opakowanie - walizka z tworzywa
Do pomiaru ciśnienia otwarcia wtryskiwaczy,
Zestaw powinien zawierać manometr do 600 bar,
dwa adaptery do mocowania wtryskiwaczy M12x1.5
oraz M14x1.5.
Miernik stosowany do diagnostyki silnika z zapłonem
samoczynnym w samochodach osobowych i
dostawczych marek: VW, Audi, Seat, Skoda, Fiat, Alfa
Romeo, Lancia, Peugeot, Ford, Opel, Toyota,
Mercedes, Rover. Powinien być wykonany ze stali
C45, powierzchnia oksydowana zapewniająca
odpowiednią trwałość narzędzia.
Na zestaw powinny składać się:
Adapter świecy żarowej 91 mm, M10 x 1
Adapter świecy żarowej 119 mm, M10 x 1
Adapter świecy żarowej 135 mm, M10 x 1,25
Adapter świecy żarowej 118 mm, M22 x 1,5
Adapter świecy żarowej 113 mm, M10 x 1
Adapter świecy żarowej 102 mm, M10 x 1
Adapter świecy żarowej 83 mm, M10 x 1
Adapter świecy żarowej 64 mm, M10 x 1,25
Adapter świecy żarowej 47 mm, M12 x 1,25
Adapter wtryskiwacza 88 mm, M24 x 1,5
Adapter wtryskiwacza 73 mm, M22 x 1,5
Adapter wtryskiwacza 63 mm, M24 x 2
Adapter wtryskiwacza 75 mm, M20 x1,5
Adapter uniwersalny 160 mm
Mocowanie typu H
Miernik ciśnienia sprężania 500 mm
Zawór zwalniający
Walizka
max. średnica wiercenia w stali 32 mm
max. średnica gwintowania w stali M24


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
16.
Zestaw wierteł do
metalu
- ilość 2 szt.
17.
Zestaw wierteł
udarowych
- ilość 3 szt.
18.
Wakuometr, zestaw
średnica kolumny 100 mm ± 10%
skok wrzeciona
150 mm ± 10%
odległość wrzeciono-kolumna 260 mm ± 10%
max. odległość wrzeciono-stół 400 mm ± 10%
max. odległość wrzeciono-baza 750 mm ± 10%
mocowanie wrzeciona MK3
zakres prędkości obrotowych 280-1875 obr/min ±
10%
ilość prędkości obrotowych min 5
moc silnika min 1 kW
Wiertła z kątem wierzchołkowym ok 120° z korekcją
ścinu
Wiertła powinny być wykonane z wysokiej jakości
stali szybkotnącej (DIN 338) uszlachetnionej
kobaltem
Zestaw powinien składać się ze 170 wierteł:
1mm - 10szt.
1,5mm - 10szt.
2mm - 10szt.
2,5mm - 10szt.
3mm - 10szt.
3,5mm - 10szt.
4mm - 10szt.
4,5mm - 10szt.
5mm - 10szt.
5,5mm - 10szt.
6mm - 10szt.
6,5mm - 10szt.
7mm - 10szt.
7,5mm - 10szt.
8mm - 10szt.
8,5mm - 5szt.
9mm - 5szt.
9,5mm - 5szt.
10mm - 5szt.
Zestaw powinien składać się:
 Wiertło udarowe 2-ostrzowe z chwytem SDS Plus,
18,0x1000 mm
 Wiertło udarowe 2-ostrzowe z chwytem SDS Plus
12,0x1000 mm
 Wiertło udarowe 2-ostrzowe z chwytem SDS Plus
10,0x1000 mm
Wiertła powinny posiadać ostrza z węglików
spiekanych.
Wiertła powinny być przeznaczone do betonu,
granitu, cegieł i temu podobnych materiałów
budowlanych.
W zestawie powinna znajdować się metalowa
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
19.
Próbnik ciśnienia oleju
20.
Próbnik ciśnienia
sprężania – silniki
benzynowe`
21.
Zestaw narzędzi
chwytakowych z latarką
22.
Zestaw pęset
precyzyjnych
23.
Przelewowy zestaw
diagnostyczny do
wtryskiwaczy common
rail
pompka pistoletowa z manometrem.
Precyzyjna praca w zakresie od -1 Bar do 4 Bar.
Pojemnik plastikowy min. 400 ml,
Zestaw podłączany za pomocą szybkozłączek.
Próbnik ciśnienia oleju w silnikach benzynowych
oraz Diesel’a. Przeznaczony do pomiaru ciśnienia
oleju w silnikach posiadających ciśnieniowy układ
smarowania.
Dane techniczne:
Zakres pomiarowy: 0 - 1,0 MPa (0 - 10 bar)
W skład zestawu powinien wchodzić:
1. Manometr z wężem ciśnieniowym
2. Adapter (końcówka pomiarowa):
- T1 - M10 x 1 914 202 01
- T2 - M12 x 1,5 914 202 02
- T3 - M14 x 1,5 914 202 03
Próbnik ciśnienia sprężania do silników
benzynowych (zakres: min. 17,5 bar) z rejestracją
pomiarów i połączeniami na szybkozłącza.
Na wyposażeniu zestawu powinny znajdować się
adaptery wkręcane w miejsce świec zapłonowych o
gwintach: M10 x 1, M12 x 1.25, M14 x 1.25 oraz M18
x 1.5 W skład zestawu powinien również wchodzić
sztywny przedłużacz uniwersalny z wymiennymi
stożkami gumowymi oraz wąż elastyczny
zakończony końcówką gwintowaną M14 x 1.25 do
zastosowań w trudno dostępnych gniazdach świec
zapłonowych.
W skład zestawu powinny wchodzić:
 elastyczny chwytak magnetyczny,
 teleskopowy chwytak magnetyczny,
 lupa z uchwytem magnetycznym,
 lusterko inspekcyjne z uchwytem magnetycznym,
 elastyczny chwytak pazurkowy,
 latarka.
Zestaw powinien zawierać:
1. Pęseta TL 5C-SA – 1 szt.
2. Pęseta TL 5-SA-SL – 1 szt.
3. Pęseta TL SM 101-SA – 1 szt.
4. Pęseta TL SM 102-SA – 1 szt.
5. Pęseta TL SM 107-SA – 1 szt.
6. Pęseta TL SM 108-SA – 1 szt.
7. Pęseta TL SM 115-SA – 1 szt.
Zestaw do diagnostyki układów zasilania w silnikach
z zapłonem samoczynnym.
Zestaw powinien umożliwiać wykonanie diagnostyki
pracy systemów wtrysku common rail produkcji:
Bosch, Simens, Denso i Delphi w silnikach
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
24.
Szczypce do
przekaźników proste
25.
Szczypce do
przekaźników
zakrzywione
26.
Zaciskarka do złącz RJ45
RJ12 RJ11
Ilość – 2 szt.
TESTER KABLA UTP I
FTP KAT.5, 5E, 6
Zestaw
27.
28.
Szczypce do ściągania
izolacji z obcinakiem i
zaciskarką konektorów
29.
Wiertarko-wkrętarka zestaw
Ilość – 4 szt.
sześciocylindrowych.
Szczypce do montażu i demontażu większości
przekaźników samochodowych
zwłaszcza do przekaźników umieszczonych w
miejscach trudnodostępnych
Szczypce do montażu i demontażu większości
przekaźników samochodowych odgięte
zwłaszcza do przekaźników umieszczonych w
miejscach trudnodostępnych
Możliwość zaciskania złącz RJ45 RJ12 RJ11
W skład zestawu powino wchodzić: tester
okablowania z wyświetlaczem LCD, terminator,
zestaw przyłączy do pomiarów
Funkcje wykrywania: braku połączenia, zwarcia,
zamiany kolorów w parze, odwrotnego połączenia,
a ponadto identyfikacja żył, wykrywanie błędów
połączeń oraz pomiar długości kabla.
Profesjonalne szczypce do:
 zdejmowania izolacji,
 zaciskania konektorów,
 obcinania przewodów,
Wielofunkcyjny ściągacz służący do precyzyjnego
ściągania izolacji z przewodów elektrycznych i
elektronicznych o przekroju do 6,0 mm2. Szczypce
powinny posiadać praktyczny regulowany w zakresie
od 6 do 15 mm ogranicznik długości odizolowanego
przewodu, który pozwoli na ściągnięcie izolacji na
dokładnie określonej długości oraz uzyskanie takiej
samej długości odizolowania wielu przewodów np.
całej wiązki.
2 - biegowa wiertarko – wkrętarka
Urządzenie powinno posiadać:
 min. 21 - stopniową regulację momentu
obrotowego + funkcję wiercenia
 podwyższoną odporność na pył i wilgoć
 bezszczotkowy silnik prądu stałego
 szybkomocujący uchwyt wiertarski
 kontrolę prędkości obrotowej spustem włącznika
 wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Zestaw powinien zawierać:
 Walizkę
 2 akumulatory o pojemności min. 4,0 Ah każdy
 Ładowarka akumulatorów
 Zamontowany uchwyt do mocowania na pasku
 Zamontowany uchwyt na końcówki wkrętakowe
 Końcówkę wkrętakową
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
30.
Akumulatorowa
wiertarka kątowa
Ilość – 2 szt.
31.
Młoto-wiertarka z opcją
kucia
Ilość – 2 szt.
 Rękojeść boczną
Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 550
obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 2100
obr./min
Max. zdolność wiercenia w stali: 13 mm
Max. zdolność wiercenia w drewnie: 76 mm
Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
Max. moment obrotowy miękki / twardy: 60 / 115
Nm
Napięcie zasilania:
18 V
Akumulatorowa wiertarka kątowa do pracy w trudno
dostępnych miejscach
Urządzenie powinno posiadać:
 duży wyłącznik spustowy
 Szybkomocujący uchwyt wiertarski
Zestaw powinien zawierać:
 Walizkę
 2 akumulatory min. 1,3Ah każdy
 Ładowarkę
 Zamontowany szybkomocujący uchwyt
wiertarski 10mm
 Końcówkę wkrętakową dwustronną
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 800obr./min
Zakres mocowania: 1,5 - 10 mm
Zdolność wiercenia w drewnie do 12 mm
Zdolność wiercenia w stali do 10 mm
Napięcie zasilania:
10,8 V
Urządzenie powinno posiadać:
 technologię antywibracyjną
 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i
kucie
 osłonę przeciwpyłową uchwytu narzędziowego
 przesuwny uchwyt ułatwiający wymianę
narzędzia
 40 - pozycyjne przestawianie dłuta
 wyłącznik elektroniczny umożliwiający
rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
 dźwignię zmiany trybu pracy umiejscowioną w
dolnej części obudowy w celu minimalizacji
uszkodzenia
 prędkość i moment obrotowy powinny być takie
same przy prawych i lewych obrotach
Zestaw powinien zawierać:
 Walizkę
 Ogranicznik głębokości
 Uchwyt boczny
 Uchwyt szybkowymienny (SDS - PLUS)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
32.
Szlifierka kątowa
Ilość – 2 szt.
33.
Szlifierka kątowa
Ilość – 2 szt.
34.
Wyrzynarka z
podcinaniem
Ilość – 2 szt.
 Uchwyt szybkowymienny (cylindryczny)
Moc znamionowa: min 800 W
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0-1200 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym: 0-4600 /min
Zdolność wiercenia w:
- betonie: 26 mm
-stali: 13 mm
- drewnie: 32 mm
Waga: do 3kg
Urządzenie powinno posiadać:
 płynną regulację prędkości obrotowej
 antywibracyjny uchwyt boczny
 funkcja anty-restart zabezpieczającą przed
przypadkowym uruchomieniem
 elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe
Zestaw powinien zawierać:
 Osłonę
 Antywibracyjny uchwyt boczny
 Uchwyt boczny
 Kołnierz mocujący
 Nakrętka kołnierza
 Klucz do nakrętek czołowych
 Tarcza szlifierska
 Walizkę do przechowywania
Moc znamionowa: min. 1200 W
Prędkość obr. na biegu jałowym: 2800 - 12000
obr./min
Średnica tarczy: max 125 mm
Gwint wrzeciona: M14 x 2
Urządzenie powinno posiadać:
 przestawną głowicę - możliwość ustawienia
głowicy w 4 położeniach co 90°
 antywibracyjny uchwyt boczny
 funkcję anty-restart zabezpieczajacą przed
przypadkowym uruchomieniem
Zestaw powinien zawierać:
 Osłonę
 Antywibracyjny uchwyt boczny
 Nakrętka kołnierza
 Klucz do nakrętek czołowych
 Walizkę do przechowywania
Moc znamionowa: min. 2000 W
Prędkość obr. na biegu jałowym: 6600 obr./min
Średnica tarczy:
max. 230 mm
Gwint wrzeciona: M14 x 2
Urządzenie powinno posiadać:
 system wydmuchu wiórów z linii cięcia
 beznarzędziowy system wymiany brzeszczotu
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
3-stopniową regulację podcinania + cięcie proste
płytę podstawy odchylaną w obie strony o 45°
możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia
odsysającego
 diodę LED oświetlającą obszar roboczy
Zestaw powinien zawierać:
 Walizka
 Komplet brzeszczotów min. 6 szt
 Płyta ślizgowa z tw. sztucznego
 Zabezp. przed wyrywaniem wiórów
Moc znamionowa: min. 720 W
Częst. skoków na biegu jałowym: 800 - 2800 /min
Zdolność cięcia w drewnie: max 135 mm
Zdolność cięcia w stali: max 10 mm
Urządzenie powinno posiadać:
 silnik prądu przemiennego, jednofazowy z
rozruchem kondensatorowym
 możliwość szlifowania i polerowania
 obustronną osłonę zabezpieczającą przed
iskrami, regulowaną bez użycia narzędzi
Zestaw powinien zawierać:
 okulary ochronne
 komplet kluczy
 kamień szlifierski do ogólnych prac szlifierskich
 kamień szlifierski do szlifowania precyzyjnego
Moc znamionowa: min. 550 W
Prędkość obr. na biegu jałowym 50 Hz:
2850
obr/min
Prędkość obr. na biegu jałowym 60 Hz:
3450
obr/min
Średnica tarczy: max 205 x 19 mm
Przecinarka przeznaczona do precyzyjnego
przecinania i przycinania metali, żelaza i profili
żeliwnych.
Urządzenie powinno posiadać
 blokadę wrzeciona w celu szybkiej wymiany
tarczy tnącej
 urządzenie szybkomocujące z 3-stopniową
regulacją pochylenia w zakresie 15–45°
Zestaw powinien zawierać:
 Tarcza tnąca max. 355 mm
 Klucz nasadowy 6-kątny Sw17
Moc znamionowa:
2000 W
Prędkość obr. na biegu jałowym: min. 3800 obr./min
Średnica tarczy:
max. 355 mm
Zdolność cięcia przy 90º:
stal stopowa 115 mm
Zdolność cięcia przy 90º:
aluminium 119 mm
Zdolność cięcia przy 45º:
stal stopowa 109 mm



35.
Szlifierka stołowa
36.
Przecinarka do metalu
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Zdolność cięcia przy 45º:
aluminium 115 mm
Zestaw powinien zawierać:
 3szt. Końcówki do nasadek – 3/8 cala x M10 x
90mm / ½ cala x T50 x 113mm / ½ cala x M10 x
113mm
 1szt. końcówka Spline ½ cala DR x M10 x 110mm
 3szt. Nasadka 33 zęby –15mm HEX x19mm /
15mm HEX x17.5mm / 22mm HEX
 2szt. Nakrętka Hex–22mm x 30mm (Ø12.0mm) /
17mm x 35mm (Ø14.7mm)
 1szt. - 35mm x 17mm Hex (cztero pinowy)
 1szt. - 38mm Adapter Hex(trzy pinowy)
 1szt. - 28.6mm x H28 x H22 x 32mm
 2szt. - Nakrętka z łbem Hex –28H x H19 x 35mm /
28H x H21 x 36mm
 1szt. - M10 x H12 końcówka 64mm
 6szt. - 10mm końcówki głowicy chwytu 75mm –
T40 / T50 / M8 / M10 / H8 / H10
 1szt. - ½ cala DR Uchwyt do końcówek
Lutownica pistoletowa
W zestawie powinno znajdować się:
transformatorowa –
 szybki pistolet lutowniczy min. 100 W wraz z
zestaw w walizce
końcówką szybkozmienną
Ilość – 3 szt
 ręczna kolba lutownicza min 30 W ze stojakiem i
niklowaną końcówką lutowniczą
 trzecia ręka z ciężką stopką i precyzyjnym
zaciskiem
 pompa ssąca do rozlutowywania z wymienną
końcówką
 narzędzia do czyszczenia płytek obwodu
drukowanego, z ostrzem igłowym i uchwytem na
części konstrukcyjne
Ø otworu: 1,2 mm
 drut lutowniczy S-Sn60Pb40 z ok. 2% topnika.
 Walizka do przechowywania
Podnośnik bałwankowy Wysokość minimalna: 150mm
pneumatyczny 3,5 T
Wysokość maksymalna: 380 mm
Ilość – 2 szt.
Udźwig: do 3,5t
Waga: do 23kg
Ciśnienie robocze: 8atm
Szczypce do opasek
Szczypce służące do ściskania opasek rozprężnych
zaciskowych z linką
stosowanych na przewodach elastycznych
paliwowych, olejowych oraz wodnych
Leżanka warsztatowa
Leżanka posiadająca możliwość składania w
składana
siedzisko warsztatowe.
Myjka warsztatowa 150l Myjka warsztatowa powinna posiadać możliwość
pracy w obiegu zamkniętym.
Zasilanie 220V
Spawarka elektrodowa
 Znamionowe napięcie zasilania: 230 V 50Hz
Zestaw narzędzi do
alternatora
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
(1ph)
Minimalna moc agregatu prądotwórczego: 8 kW
Zakres regulacji prądu spawania: 5 – 180A
Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 4,0 mm
Stopień ochrony: 23 IP
Waga: do 10kg
Składniki zestawu:
 Spawarka
 Walizka
 Przewód spawalniczy
 Przewód masowy
 Maska
 Młotek
Maska automatyczna przyłbica samościemniająca
Stopień zaciemnienia 9 - 13 DIN
Waga do 500g
Prasa powinna posiadać:
 tłok przesuwny w poprzek prasy
 regulowaną prędkość tłoka
 tłok hydrauliki pokryty chromem
 manometr ciśnienia w układzie hydraulicznym
 samoczynny powrót tłoka
 zawór przeciążeniowy
 windę do ustawienia wysokości łoża
 zestaw stempli
 płyta do wyciskania sworzni
Wymiary:
A – 2000 mm ± 5%
B – 950 mm ± 5%
C – 650 mm ± 5%
D – 790 mm ± 5%
E – 210 mm ± 5%
F – 1000 mm ± 5%
G – 150 mm ± 5%
H – 1400 mm ± 5%
Masa – do 350 kg ± 5%
Nacisk – min. 50 T





44.
Przyłbica spawalnicza
45.
Prasa hydrauliczna
warsztatowa
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
46.
Urządzenie do
serwisowania
klimatyzacji
Rysunek poglądowy
Czynnik chłodniczy
Tryb pracy
Zawory automatyczne
Tryb wyboru
pojedynczego
procesu (odzyskiwanie,
recykling, napełnianie)
Funkcja odzyskiwania
Wypuszczenie oleju
Funkcja podciśnienia
Sprawdzanie szczelności
Wtrysk oleju
Wtrysk środka
kontrastowego UV
Napełnianie czynnikiem
Funkcja płukania
Funkcja oleju do hybryd
Oczyszczanie powietrza
Dokładność wagi
Manometr HP/LP
Wskaźnik ciśnienia w
zbiorniku
Wskaźnik stanu
Wyświetlacz
Drukarka
Baza pojazdów
R-134a
w pełni automatyczny
tak
tak
automatycznie
automatyczne z wagą
elektroniczną
automatycznie
automatycznie
automatyczne z wagą
elektroniczną
automatycznie
automatyczne z wagą
elektroniczną
tak
Tak
automatycznie
±5g
80 mm, klasa 1
wskaźnik poziomu: 40
mm
akustyczny
ekran LCD, min. 80
znaków
(z podświetleniem)
tak
tak (pojazdy osobowe,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
Wymiana danych
Węże serwisowe
Pompa podciśnieniowa
dostawcze,
ciężarowe na rynku
europejskim)
port PS2
2.44 m, SAE J2196
dwustopniowa pompa:
170 l/min
min. 20 kg, certyfikat PED
min. 250ml
min. 50ml
tak
Zbiornik na czynnik
Pojemniki na olej
Pojemnik na środek UV
Waga odporna na
wstrząsy
Skuteczność
< 95%
odzyskiwania
Sprężarka
3/8 HP
Zasilanie
230 V 50/60 Hz
WYPOSAŻENIE URZĄDZENIA DO SERWISOWANIA
KLIMATYZACJI
Okulary ochronne
TAK
Rękawice ochronne
TAK
Wąż serwisowy HP
TAK
Wąż serwisowy LP
TAK
Butla na nowy olej
min. 250 ml
Butla na zużyty olej
min. 250 ml
Butla na środek
min. 50 ml
kontrastowy UV
Adaptery do podłączania TAK
do zewnętrznej butli
czynnika chłodniczego
Zestaw do płukania
Kompatybilny z
układów klimatyzacji
urządzeniem
Butla 12 kg - wypełniona
Czynnik chłodniczy
czynnikiem R-134a +
R-134a
kaucja za butlę
Butelka min. 250 ml
kompatybilny z
Środek kontrastowy UV
urządzeniem
Butelka min. 250 ml z
Olej sprężarkowy
olejem PAG ISO 150.
Butelka min. 250 ml z
Olej sprężarkowy
olejem PAG ISO 100.
Butelka min. 250 ml z
Olej sprężarkowy
olejem PAG ISO 46.
Profesjonalny zestaw do
wprowadzania środka
kontrastowego UV i do
Zestaw do wykrywania
wizualnej lokalizacji
nieszczelności
miejsc wycieku czynnika
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: r[email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
47.
Urządzenie do
dezynfekcji klimatyzacji
48.
Tester - lokalizator
przewodów
- analogowy lokalizator
par
49.
Gogle ochronne
Ilość – 10 szt.
50.
Ochronniki słuchu
Ilość – 10 szt.
Okulary ochronne
Ilość – 10 szt.
51.
52.
Stacjonarny ściskacz do
z układu. Zakres dostawy:
pistolet do
wstrzykiwania, środka,
ładunek UV, lampa UV,
wąż, szybkozłączka.
Elektroniczne urządzenie ultradźwiękowe,
rozpylające antybakteryjny płyn w celu jego
dystrybucji przez układ klimatyzacji oraz system
recyrkulacji.
ZASILANIE: 220V - 50/60 H
WYDAJNOŚĆ NEBULIZACJI: ≈ 390 ml/h
Wraz z urządzeniem należy dostarczyć płyn
antybakteryjny 24 szt. x min. 250 ml
Urządzenie powinno posiadać funkcje lokalizacji
przewodów, wyszukiwania par w wiązce skrętki
wieloparowej, testowania polaryzacji oraz
testowania ciągłości obwodu.
Lokalizator powinien składać się z dwóch części:
nadajnika-generatora tonu oraz odbiornikakońcówki detekcyjnej.
Urządzenie powinno umożliwiać testowanie
przewodów o długości do 16 km (dla przewodów
miedzianych o grubości min 24AWG).
W skład zestawu powinien wchodzić: generator,
sonda detekcyjna, pokrowiec oraz instrukcja obsługi.
Gogle ochronne w wersji niezaparowującej powinny
być wzorowane na modelach sportowych i
zaprojektowane tak aby zapewnić nieograniczone w
pionie i poziomie pole widzenia. Gogle powinny
posiadać skuteczny system wentylacji z min. 30
pośrednimi otworami oraz niezaparowujacą szybkę
zapewniającą doskonałą widoczność nawet w
trudnych warunkach. Szybki powinny być wymienne.
Gogle powinny chronić w 100 % przed
promieniowaniem UV, uderzeniami ciał stałych ze
średnią energią uderzenia (prędkość uderzenia do
120m/s) kroplami cieczy szkodliwych i pyłami. Gogle
powinny być wyposażone w półmaskę ochronną
twarzy wmontowaną do gogli. Półmaska
zabezpieczająca twarz przed odpryskami ciał stałych
i kroplami cieczy powinna być w łatwy sposób
montowalna do gogli
Ochronniki słuchu na pałąku nagłownym –
wygłuszenie: SNR – min. 35 dB
okulary ochronne z żółtą szybką poprawiającą
kontrast, szkła powinny posiadać powłokę
nieparującą HC-AF
Ściskacz powinien posiadać:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
sprężyn zawieszenia.
53.
Pojedynczy wyciąg
spalin
dla samochodów
osobowych i
dostawczych
Ilość - 2 szt
54.
Zwijadło pneumatyczne
z wężem
Ilość – 4 szt.
55.
Zwijadło pneumatyczne
z wężem
Ilość – 4 szt.
56.
Wąż pneumatyczny
spiralny
Ilość – 4 szt.
57.
Wąż pneumatyczny
Ilość – 2 szt.
sterowanie nożne i klatkę bezpieczeństwa
automatycznie poziomowane ramiona
umożliwiające maszynie łatwą pracę ze
sprężynami stożkowymi i nieliniowymi
 Ciśnienie robocze: min 6 bar - maks. 10 bar
 skok cylindra: min. 330 mm
 siła kompresji: do 2000kg ± 5%
Kompletny zestaw zawierajacy wąż ze ssawką oraz
wentylator. Urządzenie powinno posiadać
Możliwość mocowania do ściany, sufitu lub
powieszenia na słupie.
Średnica węża: 4 cale
Długość węża: 7,5m
Napięcie zasilania: 3x400V
Podwieszenie węża: linka
Dane techniczne:
Ciśnienie do 10 bar
Średnica zewnętrzna przewodu 15mm
Średnica wewnętrzna przewodu 10mm
Długość min. 15m
Gwint 1/4 cala
Zawijadło węża pneumatycznego pozwalające na
przechowywanie węża pneumatycznego
zrolowanego na bębnie wyposażonym w sprężynę
powrotną i hamulec zapadkowy.
Dane techniczne:
Ciśnienie do 20 bar
Średnica zewnętrzna przewodu 10mm
Średnica wewnętrzna przewodu 6,5mm
Długość min. 15m
Gwint 1/4 cala
Zwijadło węża pneumatycznego pozwalające na
przechowywanie węża pneumatycznego
zrolowanego na bębnie wyposażonym w sprężynę
powrotną i hamulec zapadkowy.
Wąż ciśnieniowy spiralny z szybkozłączem 1/4”
Dane techniczne:
- wąż poliuretanowy
- długość min. 15m
- średnica wewnętrzna 10mm
- grubość ścianki min. 3mm
- ciśnienie do 10 bar
Wąż do sprężonego powietrza z PVC
Materiał PVC uzbrojony poprzez dodatkowy splot
materiału wzmacniającego
Zakres temperaturowy pracy od +40 do -10 st.C
Średnica wewnętrzna węża 12mm
Średnica zewnętrzna węża 17mm


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
58.
Listwa zasilająca
Ilość – 20 szt.
59.
Przedłużacz elektryczny
bębnowy
Ilość – 3 szt.
60.
Przedłużacz elektryczny
Ilość – 3 szt.
61.
Imadło ślusarskie
z kowadełkiem i
obrotową podstawą
62.
63.
Kowadło stalowe
Myjka ultradźwiekowa
64.
Imadło wielofunkcyjne z
kowadełkiem i
obrotową podstawą
65.
66.
Gwarancja
Instrukcje obsługi w
Długość min. 50 m
Ilość gniazd sieciowych: min. 5 szt.
Napięcie znamionowe 230 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Możliwość mocowania do podłoża
Długość kabla min. 5 m
Prąd znamionowy obciąźenia 10 A
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego max
25 ns
Maks. prąd wyładowczy 6000 A
System ochrony przeciwporaźeniowej 2P+Z
Bezpieczniki 1 x WTA 10 A/250
Dane techniczne
 Typ gniazda E
 Przewód H05RR-F 3G2,5
 Długość przewodu min. 50m
 I min / U 6A / 230~
 I max / U 16A / 230~
Wersja z uziemieniem
Ilość gniazd: 1
Klasa szczelności: IP44
Rodzaj przewodu: H07RN-F
Liczba żył: 3
Przekrój żyły: min. 2.5mm2
Długość kabla: min. 30m
Prąd pracy maks.: 16A
Napięcie znamionowe: 250V
Imadło ślusarskie do mocowania przedmiotów
poddawanych obróbce ręcznej, z obrotową podstawą
umożliwiającą obrócenie imadła o 360 stopni.
Rozstaw szczęk 12 cali.
Kowadło stalowe dwurożne. Waga: min. 20 kg
Pojemność min. 40l
Moc ultradźwiękowa 2x 1000W
Dodatkowo należy dostarczyć koszyk do myjki oraz
koncentrat do myjek ultradźwiękowych min. 10l
Imadło obrotowe powinno posiadać wymienne
szczęki, podziałkę wychylenia względem osi
poziomej, uchwyt do rur, kowadełko oraz dodatkowe
szczęki do profili.
Imadło powinno posiadać dwie osie obrotu, pionową
z blokadą w stopce imadła i poziomą z blokadą
obrotu szczęk. Obrót względem obu osi możliwy o
360 stopni. Rozstaw szczęk 5 cali.
DODATKOWE INFORMACJE
min. 12 miesięcy
TAK
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
67.
68.
69.
języku polskim lub
przetłumaczone na
język polski
Czas podjęcia reakcji
serwisowej
Urządzenia fabrycznie
nowe, nieużywane, nie
eksponowane
Czas oczekiwania na
usuniecie uszkodzenia
48 godzin
TAK
max. 14 dni
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
XI. TESTER ZŁĄCZA I SIECI CAN
Parametr
natychmiastowe sprawdzenie
stanu zasileń i mas
identyfikowanie protokołów
komunikacyjnych
możliwość podłączenia
oscyloskopu i sprawdzania co się
dzieje na złączu OBD II
(monitorowanie sygnałów)
Urządzenie podłączane
bezpośrednio pod złącze
diagnostyczne OBD II
16 podświetlanych gniazd
pomiarowych 4mm banan
Wymagany parametr
TAK
TAK
TAK
TAK
Gniazda świecą, gdy na danej linii pojawi się
sygnał, pulsują gdy linia zmienia swój stan
(przesyła dane) diody symbolizują piny w
gnieździe EOBD (16pin)
TAK
Możliwość podłaczenia do
urządzenia testera
diagnostycznego i łączenia się z
pojazdem za pomocą testera
diagnostycznego i badania jego
parametrów jednocześnie
sprawdzając oscyloskopem stany
wyjść
WYPOSAŻENIE TESTERA
Przewód podłączeniowy
min. 2,5m
pozwalający na podłączenie się
do gniazda diagnostycznego
pojazdu
Zestaw sond typu BNC 8mm
TAK
DODATKOWE INFORMACJE
Gwarancja
min. 12 miesięcy
Instrukcja obsługi w języku
TAK
polskim lub przetłumaczone na
język polski
Czas podjęcia reakcji serwisowej 48 godzin
Urządzenie fabrycznie nowe,
TAK
nieużywane, nie eksponowane
Czas oczekiwania na usuniecie
max. 14 dni
uszkodzenia
Szkolenie w miejscu realizacji
dla min 2 osób
dostawy z zakresu obsługi
urządzenia
Montaż, instalacja, uruchomienie TAK
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
XII. PRÓBNIK KONDENSATORÓW
Lp.
Parametr
Wymagany parametr
Możliwość pomiaru
Pomiar rezystancji w zakresach: 20 Ohm /
rezystancji
200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm /
1.
2 MOhm / 20 MOhm / 200 MOhm
ze średnią dokładnością: +/- (0,8% +1)
Możliwość pomiaru
Pomiar pojemności w zakresach: 200pF / 2nF
pojemności
/ 20nF / 200nF / 2μF / 20μF / 200μF / 2mF /
2.
20mF
ze średnią dokładnością: +/- (0.5% +10)
Możliwość testu
TAK
3.
tranzystorów
4.
Możliwość testu diod
TAK
Sygnalizacja dźwiękowa
TAK
5.
ciągłości obwodu
6.
Wyświetlacz
LCD
7.
Masa /bez wyposażenia/
do 350g
WYPOSAŻENIE PRÓBNIKA
8.
Zaciski pomiarowe
TAK
9.
Bateria 9V
TAK
Przewody – sądy
Czarne i czerwone przewody z jednej strony
pomiarowe
zakończone kątowymi wtykami bananowymi
z osłoniętymi końcówkami o średnicy 4 mm,
10.
z drugiej sondami pomiarowymi o długości
min. 145 mm. Długość samych przewodów
min 78 cm (bez wtyczek i sond).
DODATKOWE INFORMACJE
11.
Gwarancja
min. 12 miesięcy
12.
Instrukcja obsługi w
TAK
języku polskim lub
przetłumaczone na język
polski
13.
Czas podjęcia reakcji
48 godzin
serwisowej
14.
Urządzenie fabrycznie
TAK
nowe, nieużywane, nie
eksponowane
15.
Czas oczekiwania na
max. 14 dni
usuniecie uszkodzenia
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
XIII. PRÓBNIK ŚWIEC ZAPŁONOWYCH
Parametr
Wymagany parametr
Szybkie sprawdzenie "jakości TAK
iskry" bez konieczności
wykręcania świec ani
zdejmowania przewodów
wysokiego napięcia
4 diody led symbolizujące 4
TAK
cylindry
Możliwość jednoczesnego
TAK
obserwowania i porównania
"iskry" w czterech cylindrach
Wbudowany regulator
Regulator czułości umożliwia sprawdzenie i
czułości
ustalenie kolejności w których cylindrach jest
iskra o energii od największej do najmniejszej
Możliwość stwierdzenia czy
TAK
na kablach wysokiego
napięcia występuje przebicie
Możliwość wykrycia zwarcia
TAK
świecy zapłonowej
WYPOSAŻENIE PRÓBNIKA ŚWIEC ZAPŁONOWYCH
Moduł pomiarowy
TAK
Wbudowane
kable
z 4 szt po jednym na każdy cylinder
krokodylkami
DODATKOWE WYPOSAŻENIE PRÓBNIKA ŚWIEC ZAPŁONOWYCH
Tester świec żarowych 12V
Możliwość
TAK
testowania świec
żarowych w
samochodach
osobowych i
dostawczych z
instalacją 12V
Przy badaniu
TAK
świecy żarowej
kontrolowana jest
sprawność,
odporność i
przewodność
elektryczna świecy
oraz czas
rozgrzania
żarnika
Trzy procedury
pomiar napięcia
pomiaru
akumulatora (jeśli jest
mniejsze niż 12V to nie
można wykonywać testu),
pomiar z natężeniem 16A
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
10.
11.
12.
13.
14.
oraz 7A.
WYPOSAŻENIE PRÓBNIKA ŚWIEC ŻAROWYCH
mikroprocesor
TAK
pomiarowy
przewody
TAK
zasilające
podłączane do
akumulatora
sonda stykowa
TAK
walizka
TAK
transportowa
DODATKOWE INFORMACJE
Gwarancja
min. 12 miesięcy
Instrukcje obsługi w języku
TAK
polskim lub przetłumaczone
na język polski
Czas podjęcia reakcji
48 godzin
serwisowej
Urządzenia fabrycznie nowe,
TAK
nieużywane, nie
eksponowane
Czas oczekiwania na
max. 14 dni
usuniecie uszkodzenia
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
XIV. PODNOŚNIK NOŻYCOWY
Lp.
Parametr
1.
Podwójny podnośnik nożycowy z napędem
elektrohydraulicznym
2.
Brak poprzecznych elementów łączących
belki najazdowe ułatwiający
użytkowanie i dostęp do podnośnika
3.
Sygnał dźwiękowy w końcowej fazie
opuszczania
4.
Ruchome łączenia wykonane na
samosmarujących się łożyskach
5.
Automatyczna blokada mechaniczna,
zabezpieczająca przed samoczynnym
opadaniem podnośnika
6.
System poziomujący zapewniajacy
podnoszenie platform w poziomie
bez względu na rozkład mas
7.
Podnośnik montowany w zagłębieniu w
posadzce
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Platformy o zmiennej długości
Podnośnik nadaje się do nisko
zawieszonych samochodów
Zawory bezpieczeństwa na wypadek
przekroczenia dopuszczalnej nośności lub
awarii siłowników hydraulicznych
Elektrohydrauliczne urządzenie
zatrzymujące opadanie podnośnika w
przypadku, gdy pod platformą znajdują się
jakieś przeszkody
Osłony zabezpieczające stopy operatora
Jednostka sterująca
Siłownik z platformą
Gumowe podkładki na platformy
Udźwig
Wysokość podnoszenia
Wysokość w stanie spoczynku
Szerokość
Szerokość platform
Długość platform
Długość platform z najazdem
Silnik elektryczny
Czas max. wznoszenia
Czas opuszczania
Waga
Wymagany parametr
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Podnośnik powinien zmieścić się
w zagłębieniu w posadzce patrz
rysunek fundamentu – Załącznik
nr 1.3.1 do siwz
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
2 szt.
TAK
min. 3500 kg
min. 1800 mm
max 270 mm
1970 mm
545 mm
1490-1900 mm
4220 mm
do 2,6 kW
do 50 s
do 50 s
do 820 kg
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
27.
28.
29.
30.
31.
32.
34.
DODATKOWE INFORMACJE
Gwarancja
min. 12 miesięcy
Instrukcja obsługi w języku polskim lub
TAK
przetłumaczone na język polski
Czas podjęcia reakcji serwisowej
48 godzin
Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane,
TAK
nie eksponowane
Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia max. 14 dni
Szkolenie w miejscu realizacji dostawy
dla min 2 osób
z zakresu obsługi urządzenia
Montaż, instalacja, uruchomienie
TAK
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
XV. ZESTAW NARZĘDZI MECHANICZNYCH
Parametr
Wymagany parametr
Zestaw narzędzi do
Zestaw narzędzi do wkręcania i wciskania tłoczków
wyciskania tłoczków hamulcowych.
hamulcowych
W zestawie powinno znajdować się:
 Praska prawoskrętana
 Praska lewoskrętna
 Belka do zapierania praski o siodło zacisku hamulcowego
 min . 15 krążków do wyciskania tłoczków hamulcowych
większości aut dostępnych na rynku
Zestaw ściągaczy do
Uniwersalny zestaw ściągaczy do łożysk, służący do
łożysk
demontażu łożysk w elektronarzędziach, samochodach,
zmechanizowanym sprzęcie domowego użytku oraz innych
maszynach i urządzeniach.
Polerka elektryczna
120W
Miska zlewowa do
wymiany płynu
Zlewarko-odsysarka
ze zbiornikiem
Zestaw powinien zawierać:
 ściągacz sworzni z gwintem wewnętrznym M4 – M16,
 ściągacz łożysk o średnicy do 90 mm,
 ściągacz łożysk o średnicy otworu od 35 do 70 mm,
 ściągacz z tulejkami rozprężnymi do demontażu łożysk
o średnicy otworu od 10 do 36 mm.
 walizka
Do polerowania lakierowanych powierzchni, takich, jak:
karoserie samochodowe, parkiety, meble itp.
Parametry:
- Moc: min 120W
- Zasilanie: 230V, 50Hz
- Średnica tarczy: min 240mm
- Obroty : min. 3200 obr/min ± 10%
Zestaw powinien zawierać:
- tarcza polerki z 2 warstw gąbki
- nakładki polerujące 4 sztuki
- ściereczka do polerowania
- gąbka
Miska przydatna podczas wymiany oleju lub płynu
chłodniczego w samochodzie.
Średnica 450 mm ±10%
Pojemność 16 l ±10%
Wysokość całkowita miski - 150 mm ±10%
Miska powinna być wykonana z tworzywa sztucznego
odpornego na działanie substancji chemicznych i
rozpuszczalników.
Miska powinna posiadać lejek do opróżniania.
Parametry techniczne:
Próżnia: 0-0,1 Mpa ±10%
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
pomiarowym do oleju
80L
6.
Odkurzacz
przemysłowy
Ciśnienie wejściowe: 8-10 bar/114-145 psi ±10%
Pojemność zbiornika: 80l – 100l
Wydajność: 1,5-2 litr/min
Ciśnienie robocze: 1-2 bar/14-28 psi ±10%
Zakres temperatury oleju: 40-80 oC ±10%
Zbiornik pomiarowy: min 10 litr
Pantograf: min 20 litr
Zlewarka powinna być wyposażona w półkę na narzędzia,
uchwyt na papier, wannę zlewową
Wymiary:
szerokość: 500 mm ± 30%
Głębokość: 400 mm ± 30%
Wysokość: 800 mm ± 30%
Waga: do 50 kg
 Odkurzacz powinien umożliwiać pracę zarówno na mokro
jak i na sucho
 Klasa filtracji pyłów "H"
 Powinien być wyposażony w automatyczne gniazdo
zanikowe 2600 W
 W trakcie pracy urządzenia, filtry wstępne powinny być
oczyszczane naprzemiennie co 10 sekund
 Odkurzacz powinien być wyposażony w paski mocujące
przewód zasilający, uchwyt na rury i dysze
 Możliwa płynna regulacja siły zasysania pokrętłem
ułatwiająca odpowiedni dobór siły zasysania do
konkretnej pracy
 Odkurzacz powinien być wyposażony w czujnik przepływu
powietrza emitujący sygnały dźwiękowe kiedy siła ssania
ulegnie zmniejszeniu z powodu zapchanego filtra lub
pełnego zbiornika
 Wyposażony w duży odbojnik zabezpieczający ściany i
meble przed uszkodzeniem
Odkurzacz powinien być wyposażony w następujące
elementy:
 worek na pył
 wąż antystatyczny o średnicy 25 - 30 mm,
długość 3-4 m kompatybilny z odkurzaczem
 Wąż antystatyczny o średnicy 35-40 mm,
długość 2-3 m kompatybilny z odkurzaczem
 rura prosta 50-60 mm
 rura wygięta (rękojeść)
 uniwersalna ssawka do podłóg na mokro i sucho
 ssawka szczelinowa
 adapter z tworzywa 22 mm
 adapter gumowy 24 mm
 paski do mocowania przewodu do węża min. 3szt
 haczyk do mocowania na pasku
 filtr harmonijkowy (zamontowany)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
7.
Szorowarka
8.
Zestaw nasadek do
odkręcania filtrów
 filtr wstępny (zamontowany)
 gąbka filtra (zamontowana)
Podstawowy automat szorująco-zbierający do czyszczenia na
mokro posadzek, pozostawiający po umyciu podłogę suchą,
bez smug i zacieków. Urządzenie powinno sprawnie czyścić i
szorować podłogi i posadzki wszelkiego typu: tarkett, pcv,
panele, beton, płytki, gres, marmur, linoleum itp.
Szerokość czyszczenia – min 45 cm
Zbiornik detergentu – min 30l
Zbiornik zanieczyszczeń – min 30l
Długość przewodu – min 20m
Obroty szczotki – min 150 rpm
waga – do 60 kg
wydajność teoretyczna – do 1600 m2/h
rozmiar pada - min. 16 cali
szerokość ssawy – max 800 mm
Moc silnika szczotki: min 1500 W
Moc silnika ssawy: min 1000 W
Zasilanie: 230V
Zestaw powinien zawierać:
 uchwyt do padów czyszczących
 szczotka
Dodatkowo należy dostarczyć zestaw padów czyszczących
kompatybilnych z urządzeniem:
 pad czerwony kompatybilny z szorowarką do delikatnego
mycia i codziennej pielęgnacji zabezpieczonych posadzek.
Usuwający plamy i brud w trakcie jednoczesnego
wytwarzania połysku. Używany do renowacji powłok
ochronnych oraz w procesie krystalizacji na mokro - 60
szt.
 pad biały kompatybilny z szorowarką do delikatnego
polerowania i nabłyszczania czystych posadzek
zabezpieczonych powłokami do użytku na suchej i czystej
powierzchni -10 szt
 pad brązowy kompatybilny z szorowarką do usuwania
brudu i starych powłok ochronnych w całości lub od 1 do 3
warstwy - do użycia na sucho i na mokro -10 szt
 pad czarny kompatybilny z szorowarką agresywny
usuwający silnye zabrudzenia oraz stare powłoki
ochronne. Czyszczący do naturalnej powierzchni usuwając
wszelkie zaszłości - do użycia na mokro – 10 szt
 pad zielony kompatybilny z szorowarką do intensywnego
szorowania z jednoczesnym usuwaniem wierzchniej
warstwy powłoki ochronnej. Usuwający ciężkie
zanieczyszczenia, plamy i brud do użycia na sucho i na
mokro – 10 szt
Zestaw nasadek do odkręcania filtrów oleju może być
wykorzystany w większości samochodach osobowych
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
oleju
9.
Nożycowy wózek
paletowy
10.
Szczypce do sworzni
drzwi i spinek
tapicerki
11.
Zestaw ściągaczy do
tapicerki
produkowanych na rynku europejskim, amerykańskim oraz
azjatyckim. Zestaw powinien być zapakowany w walizkę.
W skład zestawu powinny wchodzić:
 min. 30 różnych kluczy nasadowych do filtrów oleju
 klucz pazurkowy
Nożycowy wózek paletowy wysokiego podnoszenia z pompą
hydrauliczną
 Możliwość podnoszenia, przewożenia i opuszczania
 Stateczny, dający się przemieszczać także z uniesionym
ciężarem
 Wyposażony w 2 kółka skrętne i 2 rolki wideł, rurowy
pałąk do pchania i dyszel kierujący
 Powinien być wyposażony w pompę hydrauliczną
z
chromowanym
tłokiem
i
zaworem
przeciwprzeciążeniowym
 Możliwość obsługi pedałem nożnym,
 Możliwość uruchamiania zaworu opuszczania dźwignią
ręczną
 Rama i widły powinny być o wytrzymałej konstrukcji i
wykonane z kształtowników stalowych, nie ulegającej
zwichrowaniu
 Nośność ogółem: min. 1000 kg
 Nożna pompa hydrauliczna
 Wysokość podnoszenia: do min. 800 mm
 Długość wideł: min. 1175 mm
 Szerokość wideł: min. 155 mm
 Szerokość ładunku: min: 525 mm
Szczypce powinny zapewniać bezpieczny demontaż (bez
zarysowań, pęknięć) tapicerki drzwi, podsufitki i innych
elementów a dodatkowo powinny umożliwiać szybkie
usunięcie sworznia zawisów drzwiowych.
Szczypce powinny być wykonane ze stali stopowej,
narzędziowej oksydowanej na czarno, rękojeść powinna być
chromowana.
Szczypce powinny posiadać płaskie, klinowe szczęki robocze o
podwyższonej wytrzymałości na wygięcie
Długość szczypiec min. 200 mm
Specjalistyczne ściągacze do demontażu tapicerki i listew
samochodowych do wyciągania spinek. Ściągacze powinny
być wykonane z tworzywa zapobiegającego uszkodzeniom i
zarysowaniem. Ilość sztuk w zestawie min. 20
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
12.
Zestaw do naprawy
gwintów
Wiertła i gwintowniki powinny być wykonane ze stali
szybkotnącej HSS 4341.
Zestaw przeznaczony do 5 rodzajów gwintów:
M5 x 0.8 x 6.7 mm,
M6 x 1.0 x 10.8 mm,
M8 x 1.25 x 10.8 mm,
M10 x 1.5 x 13.5 mm,
M12 x 1.75 x 16.3 mm
Składniki zestawu:
 Wiertła do rozwiercenia uszkodzonego gwintu: min. 5szt.
/po jednym do każdego rodzaju gwintu/
 Gwintowniki jednostopniowe do wykonania gwintu pod
nową wkładkę: min. 5szt. /po jednym do każdego rodzaju
gwintu/
 Wkładki spiralne: min. 5 paczek
 Pokrętła do wkręcenia wkładek spiralnych: min. 5szt.
/po jednym do każdego rodzaju gwintu/
 Wybijaki: min. 5szt. /po jednym do każdego rodzaju
gwintu/
 Klucz imbusowy: min. 1szt.
 Walizka do przechowywania
13.
Podpory montażowe
– zestaw 4 szt.
Belka do
podwieszania
silników
Podpory montażowe (kobyłki), kpl. 4szt., udźwig: min. 3t,
wysokość pracy: 300-450 mm ±10%
Belka powinna być przystosowana do różnych rodzajów
silników. Regulowany rozstaw powinien pozwalać na
dopasowanie jej do wszystkich rodzajów pojazdów.
Na podporach powinny być umieszczone osłony
zabezpieczające karoserię przed uszkodzeniem.
Wymiary: A 1650mm ±5% / B 205mm ±5% / C 310mm ±5%
/ D 243mm ±5%
14.
15.
Zamiatarka ręczna
Rysunek poglądowy
Zamiatarka powinna posiadać dwie koliste przeciwbieżnie
obracające się szczotki przenoszące śmieci z przodu maszyny
oraz trzecią w formie walca automatycznie zbierającą brud i
transportujacą go do kosza.
Obudowa zamiatarki powinna być wykonana z wysokiej
jakości plastiku i być odporna zarówno na uszkodzenia
zewnętrzne jak i warunki atmosferyczne
Zamiatarka powinna posiadać centralną regulację szczot pozwalajacą za pomocą jednej dźwigni zmienić wysokość
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
16.
Wózek narzędziowy
roboczą
Napęd: pchana
Maks. wydajność: min. 3500 m2/h
Zbiornik: min. 50 l
Szerokość robocza: min 95 cm
Waga: do 15 kg
Osłona przekładni
Dodatkowy walec szczotkujący
Boczne koło prowadzące
Dwa boczne filtry
Listwa uszczelniająca (przeciwpyłowa)
Centralna regulacja wysokości roboczej
Wózek narzędziowy 295 części
 min. 7 szuflad na łożyskach kulkowych
 wytłaczany blat roboczy z plastiku
 komplety narzędzi we wkładach
WYPOSAŻENIE WÓZKA
Komplet kluczy
 11szt. Nasadki 1/4 cala: 4, 5, 5.5,
nasadowych 1/4 cala
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
24szt.
 9szt. Nasadki 1/4 cala długie: 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
 1szt. Grzechotka 1/4 cala 48z.
 2szt. Przedłużki 1/4 cala L=50mm
oraz L=150mm
 1szt. Pokrętło wkrętakowe 1/4
cala
Komplet kluczy
 19szt. Nasadki 1/2 cala: 10, 11, 12,
nasadowych 1/2 cala
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,
31szt.
22, 23, 24, 26, 27,30, 32mm
 2szt. Nasadki do świec: 16mm
oraz 21mm
 2szt. Przedłuzki 1/2 cala
L=125mm oraz L=250mm
 1szt. Grzechotka 1/2 cala 72z.
o zmiennej długości (R5104)
 1szt. Pokrętło z przetyczką 1/2
cala
 1szt. Przegub 1/2 cala
 5szt. Nasadki 1/2 cala z końcówką
ampulową: H5, H6, H8, H10, H12
Komplet kluczy
 10 szt. - końcówki XZN M5, M6,
wpustowych 40szt.
M8, M10, M12 (L-30mm) M5, M6,
M8, M10, M12 (L-75mm)
 14 szt. - końcówki 6-kątne 4, 5, 6,
7, 8, 10, 12 mm (L-30mm) 4, 5, 6,
7, 8, 10, 12 mm (L-75mm)
 14 szt. - końcówki TORX T20, T25,
T30, T40, T45, T50, T55 (L-
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji

Komplet kluczy
oczkowych giętych
8szt.
Komplet kluczy
płasko-oczkowych
12szt.
Szczypce uniwersalne
Szczypce do cięcia
boczne
Szczypce o długich
szczękach
Szczypce nastawne
COBRA
Szczypce MORS
Komplet kluczy
ampulowych giętych
9szt.
Komplet wkrętaków
8szt.
Komplet wkrętaków
do pobijania 5szt.
Komplet kluczy
nasadowoprzegubowych 7szt.
Kpl. szczypiec do
pierścieni Seegera
4szt.
Komplet kluczy
ampulowych z kulką z
uchwytem 8szt.
Komplet kluczy TORX
z otworem z
uchwytem 8szt.
Komplet przecinaków
i młotków 5szt.
Komplet kluczy
sztorcowych 8szt.
Komplet kluczy
30mm) T20, T25, T30, T40, T45,
T50, T55 (L-75mm)
2 szt. - adaptery 1/2 cala kw. x
10mm, 3/8 cala kw. x 10mm
rozmiar: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm
rozmiary: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 22mm
Rozmiar: 7 cali
Rozmiar: 7 cali
Rozmiar: 8 cali
Rozmiar:10 cali
Rozmiar:10 cali
rozmiar: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
płaskie: 6,5x38mm, 4x80mm,
5,5x125mm, 6,5x150mm
krzyżakowe: PH2x38, PH1x80,
PH2x100, PH3x150mm
płaskie: 6,5x125mm, 8x150mm,
9,5x175mm
krzyżakowe: PH2x100mm,
PH3x150mm
rozmiary: 6x7mm, 8x9mm,
10x11mm, 12x13mm, 14x15mm,
16x17mm, 18x19mm
Rozmiar: 7 cali
rozmiary: H2x100, H2,5x100,
H3x100, H4x100, H5x150, H6x150,
H8x200, H10x200mm
rozmiary: T10x100, T15x100,
T20x100, T25x100, T27x150,
T30x150, T45x200, T50x200mm
1szt - młotek 300g
1szt. - młotek stalowy gumowany
400g
3szt. - przecinaki
rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
rozmiary: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
płasko-oczkowych z
grzechotką 8szt.
Komplet kluczy
ampulowych 6kt. z
nasadką 1/2 cala
18szt.
Komplet narzędzi do
tłoczków
hamulcowych 42szt.
Komplet kluczy
oczkowych otwartych
6szt.
Komplet kluczy
oczkowych
dwustronnych 8szt.
Klucz pneumatyczny
Klucz pneumatyczny
kątowy
Szlifierka
wysokoobrotowa
3szt. - nasadki do felg
ALU
11szt. - nasadki
udarowe krótkie 1/2
cala
7szt. - nasadki
udarowe długie 1/2
cala
1szt. - redukcja
udarowa
2szt. - redukcje
udarowe
1szt. - przegub
udarowy
17.
Wózek narzędziowy
19mm
rozmiary: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17,
19mm (L=55mm)
rozmiary: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17,
19mm (L=100mm)
TAK
rozmiary: 8x9, 10x11, 10x12, 13x14,
16x17, 17x19mm
rozmiary: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm
1/2 cala 612Nm
1/2 cala 67Nm
6mm
1/2 cala rozmiary : 17, 19, 21mm
Rozmiary: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
19, 21, 22, 24mm
Rozmiary: 10, 11, 13, 14, 17, 19,
21mm
3/8 cala F x 1/2 cala M
1/2 cala F x 3/8 cala M; 1/2 cala F x
3/4 cala M
1/2 cala
3szt. - przedłużki
udarowe 1/2 cala
L-75mm, L-125mm, L-250mm.
Wózek narzędziowy z zestawem 320 narzędzi
 min. 8 szuflad na łożyskach kulkowych
 każda szuflada wyposażona w automatyczny zatrzask
 centralny zamek
 solidne koła, w tym dwa obrotowe z wbudowanym
hamulcem, zapobiegającym niekontrolowane
przemieszczanie się wózka
 do ściany bocznej przykręcone korytko mogące służyć
zarówno jako dodatkowa półka np. na zniszczone,
wymienione części, jak i jako rączka.
 gumowa, olejoodporna mata zabezpieczająca wózek przed
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
porysowaniami, oraz zalaniem różnego rodzaju płynami,
olejem, smarem itp.
 komplety narzędzi we wkładach
WYPOSAŻENIE WÓZKA
Komplet kluczy
Klucze płasko-oczkowe
płasko-oczkowych, 20 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15
części
/16/17/18/19/21/22
Komplet nasadek 1/4
cala z akcesoriami,
65 części
Komplet wkrętaków,
24 części
Komplet nasadek 1/2
cala , 17 części
/24/27/30/32 mm
 Nasadki: 4/4,5/5/5,5/6/7/8
/9/10/11/12/13/14 mm
 Nasadki gwiazdkowe:
E4/E5/E6/E7/E8
 Przedłużki: 2/4/6 cala
 Przegub Kardana 1/4 cala
 Redukcja 1/4 cala F*3/8M
 Bity Torx: T6/T7, 25 mm
 Nasadki 12-kątne: M6/M8/M10,
25 mm
 Bity: H3/H4/H5/H6/H8, 25 mm
 Bity: PZ1/PZ2, 25 mm
 Bity: PH1/PH2, 25 mm
 Bity: SL3,5/SL5,5/SL8
 Bity: T8/T9/T10/T15/T20
/T25/T27/T30/T40, 25 mm
 Grzechotka mini 1/4 cala , 72 zęby
z uchwytem do bitów 1/4 cala ,
108 mm
 Nasadki długie: 4/4,5/5/5,5/6
/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
 Wkrętaki Torx: T6/T7x48 mm
/T8/T9/T10/T15x75 mm/
T20/T25/T27x100 mm
/T30x12 mm/ T15/T20/
T25/T30,x250 mm
 Wkrętaki krzyżakowe: PH2x38
/PH1x80/
PH2x100/PH3x150
 Wkrętaki płaskie: 3x75 mm
/4x100 mm/
5,5x100 mm/6,5x100 mm
/10x 200 mm/6,5x38 mm
 Nasadki z końcówką Hex: H6
/H8/H10, 140 mm
 Nasadki extra długie z końcówką
Spline: 8/9/10/
12/14,140 mm
 Nasadki krótkie z końcówką Torx:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
Komplet nasadek 1/2
cala , 37 części









Komplet narzędzi,
8 części





Komplet kluczy,
19 części


Komplet szczypiec, 4
części




Komplet szczypiec, 3
części


T20/T25/T27
/T30/T40/T45/T50/T55/T60, 60
mm
Nasadki 6-kątne: 8/10/11/12
/13/14/15/16/17/18/19/20/21
/22/23/24/26/27/28/30/32 mm
Nasadki gwiazdkowe:
10/12/14/16/18/20/22/24 mm
Przedłużka uchylna sztywna 1/2
cala , 55 mm
Przedłużka 1/2 cala , 55 mm
Przedłużka 1/2 cala , 250 mm
Przegub kardana 1/2 cala
Nasadka do świec 12-kątna, 14
mm
Nasadki do świec 6-kątne: 16/21
mm
Grzechotka 1/2 cala , 32 zęby, 250
mm
Przecinak 17x150 mm
Przecinak 20x175 mm
Punktak 4x120 mm
Wybijaki igłowe
3x150/4x150/5x165/6x180 mm
Młotek rtp niemiecki 300g, 300
mm
Klucze oczkowe odgięte 75°: 6x7
/8x9/10x11/12x13/14x15/16x1
7
/18x19/20x22/24x27/30x32 mm
Imbusy Torx: T10x50mm
/T15x55,5mm
/T20x61,5mm/T25x67,5mm
/T27x75,5mm/T30x85,5mm/
T40x96,5mm/T45x107mm
/T50x122mm
Szczypce iniwersalne długie
Szczypce tnące boczne
wzmocnione, 183 mm
Szczypce uniwersalne, typ
europejski, 163 mm
Szczypce iniwersalne wąskie
proste, typ europejski, 203 mm
Szczypce „MORS”, okrągłe szczęki,
254 mm
Szczypce nastawne 7-poz., typ
niemiecki, izolowane 240 mm
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji

Komplet nasadek 1/2
cala , 19 części


Komplet nasadek 1/2
cala , 11 części



Komplet szczypiec, 4
części




Komplet kluczy, 15
części


Komplet narzędzi, 13
części









Szczypce uniwersalne wąskie
proste, mini, 134 mm
Nasadki krótkie z końcówka Hex:
3/4/5/6/7/8/10/12/ 14/17/19
Nasadki krótkie z końcówką
Spline: M5/M6/M8/M10
/ M12/M14/M16/M18
Nasadki długie udarowe
cienkościenne
z tuleją zabezpieczającą, 6-kąt. do
alufelg: 17/19/21 x 80 mm
Nasadki krótkie udarowe, 6-kąt.:
17/19x38mm
/32x44mm/34/36x46mm
Nasadki długie udarowe ekstra
cienkościenne
do alufelg: 17/19/21x80mm
Szczypce do pierścieni Segera,
zewn.,proste, 180 mm
Szczypce do pierścieni Segera,
zewn.,wygięte, 170 mm
Szczypce do pierścieni Segera,
wewn.,proste, 180 mm
Szczypce do pierścieni Segera,
wewn., wygięte, 180 mm
Klucze do przewodów
hamulcowych:
8x10/10x12/11x13
/12x14/17x19/19x22
Imbusy extra długie Hex z kulką:
2x102/3x129/4x144
/5x165/6x186/8x208
/10x234/1,5x91,5/2,5x114,5
Szczotka stalowa
Imbusy z uchwytem typu „T”:
8/10
/13 mm
Imbus torx z uchwytem typu „T”
T45x200mm
Wkrętak płaski
Pilnik płaski z uchwytem 200 mm
Pilnik półokrągły z uchwytem 200
mm
Pilnik okrągły z uchwytem 200
mm
Pilnik trójkątny z uchwytem 200
mm
Pilnik kwadratowy z uchwytem
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
200 mm
Przyrząd do demontażu tapicerki
5,5 mm
 Przyrząd do demontażu tapicerki
9,5 mm
Komplet narzędzi, 5
 Nóż 165 mm z ostrzem chowanym
części
18mm
(4 ostrza zapasowe)
 Suwmiarka cyfrowa, 200 mm, 0,02
mm
 Szczelinomierze, 25 szt., 0,04-1,00
mm, 13x85 mm
 Miara zwijana, 5m
 Cyfrowy miernik ciśnienia i
wysokości bieżnika w oponach
Komplet kluczy
 Klucze płaskie:
płaskich, 12 części
6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/
16x17/18x19/20x22
/21x23/24x27/25x28/30x32 mm
Komplet nasadek 3/8  Nasadki krótkie 6-kątne:
cala , 44 części
10/11/12/13/14/15/16/17/
18/19/20/21/22 mm
 Nasadki krótkie gwiazdkowe:
E7/E8/E10/E11/E12
 Nasadki długie 12-kątne:
8/10/11/12/13/14/16/17/19
mm
 Nasadki krótkie z przegubem 12kątne:
10/11/12/13/14/15/16/17/18/
19 mm
 Przedłużka uchylna 3/8 cala
 Przedłużki 3/8 cala : 75/150/250
mm
 Redukcja 3/8 cala F (otwór) x 1/4
cala M (trzpień)
 Redukcja 3/8 cala F (otwór) x 1/2
cala M (trzpień)
 Grzechotka 3/8 cala , 32 zęby, 200
mm
Wózek powinien posiadać system jezdny składający się z
dwóch dużych kół z pneumatycznym ogumieniem oraz dwóch
pięcioramiennych kół wspomagających manewrowanie po
wyjątkowo trudnych powierzchniach (schody, podesty,
krawężniki itp.).
Wymiary łopaty:/500 x 300 mm/ ±10%
Waga: do 25 kg
Udźwig: min. 200 kg

18.
Wózek schodowy
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
19.
20.
21.
22.
23.
Wysokość: min. 1300 mm
DODATKOWE INFORMACJE
min. 12 miesięcy
TAK
Gwarancja
Instrukcja obsługi w
języku polskim lub
przetłumaczone na
język polski
Czas podjęcia reakcji
48 godzin
serwisowej
Urządzenia fabrycznie TAK
nowe, nieużywane,
nie eksponowane
Czas oczekiwania na
max. 14 dni
usuniecie uszkodzenia
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
Lp.
1.
XVI. ZESTAW NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH
Parametr
Wymagany parametr
Pneumatyczny klucz
Klucz powinien posiadać:
udarowy 1/2 cala
 mechanizm udarowy typu Rocking Dog w kąpieli
olejowej
 możliwość obsługi jedną ręką - przełącznik kierunku
obrotów
 4-pozycyjny regulator mocy
 obrotowy (360°) wlot powietrza zapobiegający
blokowaniu się przewodu
 gumowany uchwyt
 czop: 1/2 cala umożliwiający szybką wymianę nasadek
Parametry techniczne:
Czop: 1/2 cala
Typ uchwytu: pistol
Zakres momentu roboczego (w przód): 54-230 Nm
Moment maksymalny obrotowy (w tył): min. 271 Nm
Prędkość obrotowa: min. 8500 obr/min
Udarów na minutę: min. 1600
Waga: do 1,5 kg
Średnica wlotu powietrza: 1/4 cala
Minimalna wewnętrzna średnica węża: 10 mm (3/8
cala )
Klucz powinien posiadać:
 mechanizm udarowy typu Twin hammer
 możliwość obsługi jedną ręką - przełącznik kierunku
obrotów
 3-pozycyjny regulator mocy
 obrotowy (360°) wlot zapobiegający blokowaniu się
przewodu
 uchwyt wykonany z materiałów kompozytowych
 czop: 1/2 cala umożliwiający szybką wymianę nasadek









2.
Pneumatyczny klucz
udarowy 1/2 cala .
Parametry techniczne:
Typ uchwytu: Pistol
Wielkość czopa 1/2 cala
Zakres momentu roboczego (w przód): 72-779 Nm
Maksymalny moment obrotowy (w tył): min. 1250 Nm
Prędkość obrotowa: min. 8200 obr/min
Waga do 2 kg
Średnica wlotu powietrza 1/4 cala
Minimalna wewnętrzna średnica węża 10 mm - 3/8 cala
Wyposażenie dodatkowe:
 przewód tłumiący wylot powietrza
 zestaw nasadek magnetycznych 1/2 cala w walizce do
przechowywania. Nasadki powinny być wykonane ze








__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
3.
4.
5.
6.
stali chromowo-molibdenowej. Powierzchnia nasadek
powinna być wykończona z fosforanu manganu,
nasadki powinny mieć laserowe znakowanie w skład
zestawu powinno wchodzić 12 szt. nasadek
o następujących wymiarach:
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 mm
Pneumatyczny klucz
Klucz powinien posiadać:
udarowy 1/2 cala
 mechanizm udarowy typu Single dog
 możliwość obsługi jedną ręką - przełącznik kierunku
obrotów
 korpus z aluminium
 3 pozycyjny regulator mocy
 czop: 1/2 cala umożliwiający szybką wymianę nasadek
 typ uchwytu: pistol
Parametry techniczne:
 Czop: 1/2 cala
 Typ uchwytu: Pistol
 Zakres momentu roboczego (w przód) 138-420 Nm
 Moment maksymalny (w tył): min. 610 Nm
 Prędkość obrotowa: min. 9000 obr/min
 Waga: do 1,5 kg
 Średnica wlotu powietrza: 3/8 cala
 Minimalna wewnętrzna średnica węża: 10 mm (3/8
cala )
Pneumatyczny klucz
klucz powinien posiadać:
kątowy zapadkowy
 5 nasadek metrycznych: 10, 13, 14, 16, 17
1/2 cala w zestawie z  walizkę do przechowywania
pięcioma nasadkami
Dane techniczne:
metrycznymi
 Zakres momentu roboczego: 14-70 Nm
 Moment maksymalny: min. 70 Nm
 Prędkość obrotowa: min. 150 obr/min
 Waga: do 1,5 kg
 Średnica wlotu powietrza: 1/4 cala
 Minimalna wewnętrzna średnica węża: 10 mm (3/8
cala )
Pneumatyczny klucz
Klucz powinien posiadać
kątowy zapadkowy
 regulowany wydech boczny.
3/8 cala
 progresywny spust.
Dane techniczne:
 Czop: 3/8 cala
 Zakres momentu roboczego: 13-122 Nm
 Moment maksymalny: min. 122 Nm
 Prędkość obrotowa: min. 190 obr/min
 Waga: do 1,5 kg
 Średnica wlotu powietrza: 1/4 cala
 Minimalna wewnętrzna średnica węża: 10 mm (3/8
cala )
Pneumatyczny klucz
Klucz powinien posiadać:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
udarowy 3/8 cala
7.
Pneumatyczna
szlifierka kątowa
– zestaw
mechanizm udarowy typu Twin Hammer
możliwość obsługi jedną ręką - przełącznik kierunku
obrotów
 3-pozycyjny regulator mocy
 kompozytowy uchwyt
 czop: 3/8 cala umożliwiający szybką wymianę nasadek
 typ uchwytu: pistol
Parametry techniczne:
 Typ uchwytu: pistoletowy (Pistol)
 Czop: 3/8 cala
 Zakres momentu roboczego (w przód) 68-407 Nm
 Maksymalny moment obrotowy (w tył) min. 563 Nm
 Prędkość obrotowa: min. 9400 obrotów/minutę
 Ilość udarów na minutę: min. 1700
 Waga: do 1.5 kg
 Średnica wlotu powietrza: 1/4 cala
 Minimalna wewnętrzna średnica węża: 10 mm (3/8
cala )
Wyposażenie dodatkowe:
 miękka osłona ochronna na korpus wykonana z PVC
 Zestaw nasadek magnetycznych 3/8 cala .w walizce do
przechowywania. Nasadki powinny być wykonane
wykonanych ze stali chromowo-molibdenowej.
Powierzchnia nasadek powinna być wykończona z
fosforanu manganu, nasadki powinny mieć laserowe
znakowanie w skład zestawu powinno wchodzić
13 szt. nasadek o następujących wymiarach:
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm.
Szlifierka powinna posiadać:
 90-stopniowa głowicę kątową ułatwiającą pracę w
miejscach trudnodostępnych
 wbudowany regulator powietrza
 2 cala pad szlifierski
 2szt. 2 cala pad do przygotowania grubej powierzchni,
 2szt. 2 cala pad do przygotowania średniej
powierzchni,
 2szt. 2 cala (50mm) pad do przygotowania cienkiej
powierzchni,
 2szt. 2 cala tarcze ścierne ziarno 24,36 i 50,
 kufer transportowy
Dane techniczne:
 Rozmiar tulejki zaciskowej: min. 6 mm
 Prędkość bez obciążania: 22500obr/min
 Moc: 220W
 Tylny wydech
 Średnica wlotu powietrza: 1/4 cala
 Minimalna wewnętrzna średnica węża: 10mm
(3/8 cala )


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
8.
9.
10.
11.
Pneumatyczna
polerka kątowa
Polerka powinna posiadać
 wbudowany regulator powietrza
 min. 7 cala pad i min. 8 cali tarczę do polerowania.
 regulator prędkości
 tłumiony wydech.
Dane techniczne:
 Prędkość bez obciążania: min. 2600 obr/min
 Rozmiar pada: 7 cali
 Moc: min. 500 W
 Wysokość nad wrzecionem: min. 110 mm
 Masa: do 2,5 kg
 Średnica wlotu powietrza: 1/4 cala
 Minimalna wewnętrzna średnica węża: 10 mm (3/8
cala )
Pneumatyczny
Młotek powinien posiadać:
młotek udarowy
 przecinak o podwójnym ostrzu
 przecinak do nitów
 wygładzacz
 prosty ubijak
Dane techniczne:
 Moc: min. 7.3 J
 min. 1800 udarów na minutę
 Wiertło: 19 mm (3/4 cala )
 Suw: 68 mm (2.69 cala )
 Trzpień: 12.7 mm (0.498 cala )
 Rodzaj trzpienia: okrągły
 Waga: do 2.5 kg
 Średnica wlotu powietrza: 1/4 cala
 Minimalna wewnętrzna średnica węża: 10 mm (3/8
cala )
Pneumatyczny
Młotek powinien posiadać:
młotek igłowy
 gumowy uchwyt
 2 zestawy igieł: 19 x1/8 cala (3mm) do standardowego
użytkowania oraz 29 x 5/64 cala (2mm) dla
dokładniejszych prac.
Dane techniczne:
 Moc: min. 5 J
 min. 4000 udarów na minutę
 Wiertło: 21 mm (1 cal )
 Suw: 33,5 mm (1,3 cala )
 Pojemność igieł: 19 x 1/8 cala
 Trzon: okrągły
 Waga: do 3kg
 Średnica wlotu powietrza: 1/4 cala
 Minimalna wewnętrzna średnica węża: 10 mm (3/8
cala )
Pneumatyczna pilarka Pilarka powinna posiadać:
karoseryjna
 obrotowy 360 st. wlot powietrza
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
12.
13.
14.
 brzeszczoty 18T, 28T, 32T
 walizkę do przechowywania
Dane techniczne:
 min. 10000 udarów na minutę
 Suw 25 mm (1 cal )
 Waga: do 1 kg
 Średnica wlotu powietrza: 1/4 cala
 Minimalna wewnętrzna średnica węża: 10 mm (3/8
cala )
Pneumatyczne nożyce Nożyce powinny posiadać:
do cięcia blachy
 możliwość cięcia aluminium, cyny i stali.
 możliwość przecięcia stali do 18 wskaźników (1,1 mm 0,04 cala ).
Dane techniczne:
 min. 2400 udarów na minutę
 Waga: do 1 kg
 Średnica wlotu powietrza: 1/4 cala
 Minimalna wewnętrzna średnica węża: 10 mm (3/8
cala )
Pneumatyczna
Pilnikarka powinna posiadać:
pilnikarka
 zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
 obrotowy - 360 st. wlot powietrza
 gumowy uchwyt
 4 rodzaje pilników: płaski, półokrągły, okrągły i
trójkątny
Dane techniczne:
 min. 12 000 udarów na minutę
 Skok: 5 mm (0,2 cala )
 Waga: do 0,6 kg
 Średnica wlotu powietrza: 1/4 cala
 Minimalna wewnętrzna średnica węża: 10 mm (3/8
cala )
Pistolet do
Pistolet powinien posiadać:
pompowania kół
 skalę w BAR (0-12) i PSI (10-170)
ilość – 2 szt.
 przycisk do upuszczania powietrza z koła,
 dźwignię do pompowania z mini blokadą umożliwiającą
półautomatyczną pracę pistoletu.
 manometr z dużym cyferblatem w obudowie gumowej,
posiadający świadectwo legalizacji oraz możliwość
regulacji wskazań
 przewód do pompowania wykonany z
wysokogatunkowej, zbrojonej gumy, długość min. 150
cm, końcówka samozaciskowa
Manometr pistoletu powinien posiadać certyfikat legalizacji
Urzędu Miar
Dane techniczne:
zakres odczytu od 0,7 do 12 bar,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
15.
Piaskarka syfonowa
bezpyłowa z
odciągiem pyłu zestaw
dokładność:
 do 4 bar max. odchylenie + / - 0,08 bar
 od 4 do 10 bar max. odchylenie + / - 0,16 bar
 od 10 do 12 bar max. odchylenie + / - 0,25 bar
Ciśnienie pracy: 0-12 bar / 10-170 Psi
Waga: max 0,5 kg
Piaskarka powinna posiadać:
 odciąg pyłu – odkurzacz zbierający ścierniwo odbijające
się od powierzchni piaskowanej, a następnie
przekazujący je ponownie do zbiornika ze ścierniwem
 pistolet do piaskowania obudowany dyszą odkurzacza
ze szczotką, która uszczelnia połączenie i uniemożliwia
ścierniwu wydostanie się na zewnątrz
 kółka jezdne
 2 dysze do piaskowania 7,5 mm w zestawie
 węże podłączeniowe
Dane techniczne:
 Ciśnienie pracy: 5,5 - 8,3bar
 Moc odkurzacza: min. 1200 W zasilanie 230V
 Waga: do 35 kg
 Pojemność: min. 100l
 Ceramiczne dysze: 7,5 mm
 Wydajność: min. 10 m3/h
Wyposażenie dodatkowe:
1. Kombinezon pyłochłonny
 Wzrost: 176 - 182 cm
 Obwód klatki piersiowej: 108 - 112 cm
 Obwód pasa: 100 - 104 cm
 Kombinezon powinien chronić przed minimalnymi
zagrożeniami mechanicznymi (cząstki stałe odbite
od elementów oczyszczanych, obudów itp.),
powstającymi podczas prac strumieniowo ściernych
 Kombinezon powinien zapewniać ochronę przed
działaniem nietoksycznych pyłów mineralnych i
roślinnych średnich i grubych (ziarna powyżej 60
ľm)
 Kombinezon powinien spełniać normę PN-EN ISO
14877
2. Maska hełm ochronny do piaskowania przeznaczony do
ochrony układu oddechowego przed szkodliwym
działaniem pyłu oraz wszelkiego rodzaju aerozoli
występujących podczas piaskowania oraz śrutowania
 hełm powinien być wyposażony w ochronniki
słuchu
 skorupa hełmu powinna chronić przed urazami
mechanicznymi i cząstkami odbitego ścierniwa
podczas wykonyywania procesów obróbki
strumieniowo-ściernej
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
hełm powinien posiadać pelerynę chroniącą tułów
oraz szyję pracownika
 doprowadzone do wnętrza hełmu powietrze,
uzdatnione do oddychania powinno wytwarzać
nadciśnienie, które będzie uniemożliwiało
przedostawanie się do hełmu pyłów i aerozoli z
zewnątrz, nadmiar powietrza powinien uchodzi na
zewnątrz szczelinami pod peleryną
Pistolet powinien być w całości wykonany z metalu
Maksymalne ciśnienie robocze: 0,8 MPa ( 8 bar )
Przedłużana dysza: 125mm
Podłączenie na szybkozłączkę: 1/4 cala
Zestaw nasadek cienkościennych wydłużonych z
zabezpieczeniem do felg aluminiowych przeznaczonych do
udarowych kluczy pneumatycznych 1/2 cala . Zestaw
powinien zawierać następujące rozmiary: 17 / 19 / 21
mm. Nasadki powinny być wykonane ze stali chromowomolibdenowej. Powierzchnia nasadek powinna być
wykończona fosforanem manganu. Nasadki powinny
posiadać laserowe znakowanie.
Zestaw nasadek magnetycznych głębokich 1/2 cala
(nasadki wydłużone). Nasadki powinny być wykonane ze
stali chromowo-molibdenowej. Powierzchnia nasadek
powinna być wykończona z fosforanu manganu, nasadki
powinny mieć laserowe znakowanie. W skład zestawu
powinno wchodzić 12 szt. nasadek o następujących
wymiarach: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 mm
Olej do narzędzi pneumatycznych. Olej powinien
smarować delikatnym „filmem” olejowym części silnika
pneumatycznego redukując tarcie, ponadto powinien
posiadać właściwości czyszczące i antykorozyjne – butelka
min. 0,5l
Rękawice robocze wzmacniane od wewnątrz – rozmiar XL

16.
Pistolet do
przedmuchiwania
- ilość 5 szt.
17.
Zestaw nasadek
cienkościennych
wydłużonych z
zabezpieczeniem do
felg aluminiowych
18.
Zestaw nasadek
magnetycznych
głębokich 1/2 cala
19.
Olej do narzędzi
pneumatycznych.
– ilość: 5 szt
20.
Rękawice robocze
– ilość: 2 pary
Zestaw nasadek
uniwersalnych 1/2
cala z przegubem
kulowym
21.
22.
23.
24.
Gwarancja
Instrukcja obsługi w
języku polskim lub
przetłumaczone na
język polski
Czas podjęcia reakcji
Zestaw nasadek uniwersalnych 1/2 cala z przegubem
kulowym. Nasadki powinny być wykonane ze stali
chromowo-molibdenowej. Powierzchnia nasadek powinna
być wykończona z fosforanu manganu, nasadki powinny
posiadać laserowe znakowanie. W skład zestawu powinno
wchodzić 13 szt. nasadek o następujących wymiarach:
12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24 mm.
DODATKOWE INFORMACJE
min. 12 miesięcy
TAK
48 godzin
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
25.
26.
serwisowej
Urządzenie fabrycznie TAK
nowe, nieużywane,
nie eksponowane
Czas oczekiwania na
max. 14 dni
usuniecie uszkodzenia
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie
innowacji
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
14.
15.
16.
18.
XVII. SPRĘŻĄRKA POWIETRZA
Parametr
Wymagany parametr
Hałas
max. 70dB
min. 780l/min
Wydajność
min. 47m3/h
min. 13bar
Max. ciśnienie
min. 1,3 Mpa
Moc silnika
min. 7,5 kW
Napięcie zasilania
400V
długość: 200cm ±10%
szerokość : 80 cm ±10%
Wymiary
wysokość: 150cm ±10%
Ciężar
do 450 kg
Zbiornik
min. 500l
Stacja VT
TAK
DODATKOWE INFORMACJE
Gwarancja
min. 12 miesięcy
Instrukcja obsługi w
TAK
języku polskim lub
przetłumaczone na
język polski
Czas podjęcia reakcji
48 godzin
serwisowej
Urządzenie fabrycznie TAK
nowe, nieużywane,
nie eksponowane
Czas oczekiwania na
max. 14 dni
usuniecie uszkodzenia
Montaż, instalacja,
TAK
uruchomienie
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: [email protected]