Modernizacja i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul

Komentarze

Transkrypt

Modernizacja i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul
1.
PROPONOWANA NAZWA ZADANIA

Modernizacja i rozbudowa Ogródka Jordanowskiego przy ul. Langiewicza w Sanoku.
PROPONOWANA LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Ogródek Jordanowski przy ul. Langiewicza, Wójtostwo , 38- 500 Sanok
OPIS ZADANIA
Zadanie polega na modernizacji i rozbudowie istniejącego ogródka jordanowskiego, na
którym znajdują się boiska asfaltowe do koszykówki, siatkówki i trawiaste do piłki nożnej
oraz plac zabaw dla dzieci.
Główne inwestycje w tym miejscu:
 Powiększenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci oraz doposażenie o kolejne
urządzenia do zabawy: piaskownice, huśtawki, domki, zjeżdżalnie itp.
 Nowa nawierzchnia boiska do koszykówki, nowe tablice i obręcze, wyrównanie boiska
trawiastego do piłki nożnej i wymiana bramek oraz zainstalowanie piłkochwytów za
bramkami.
 Stworzenie boiska do siatkówki plażowej.
 Modernizacja ogrodzenia, alejek asfaltowych z ławeczkami i koszami na śmieci oraz
monitoring na całym terenie ogródka jordanowskiego
 Nowe alejki asfaltowe do jazdy na rolkach , rowerach itp.
 Wzbogacenie zieleni
 Doposażenie w urządzenia służące do rekreacji – siłownia zewnętrzna
Realizacja wyżej wymienionego projektu stworzy nowe możliwości dla mieszkańców osiedla
Wójtostwo oraz wzbogaci atrakcyjność tej okolicy. Przedmiot projektu staje się
wyeksploatowany i potrzebuje pilnego nakładu finansowego, aby dalej spełniał swoją
funkcję. Potencjał terenu przy ulicy Lenartowicza nie jest w pełni wykorzystywany z powodu
złego stanu nawierzchni poszczególnych boisk, przestarzałej infrastruktury rekreacyjnej tj.
huśtawki, piaskownice itp.
Realizacja tego projektu pozytywnie wpłynie na rozwój tej części miasta, ponieważ
przyciągnie całe rodziny i zachęci wszystkich do wspólnego spędzania czasu.
2.
SZACUNKOWY KOSZT ZGŁASZANEGO ZADANIA – 300 000 zł
W tym:
 doposażenie i modernizacja placu zabaw ok. 105 000 zł
 boiska sportowe – ok. 100 000 zł
 naprawa ogrodzenia ok. 10 000 zł
 alejki , ławeczki i kosze na śmieci ok. 30 000 zł
 monitoring ok. 20 000 zł
 siłownia zewnętrzna 40 000 zł
 zieleń 5 000 zł
1

Podobne dokumenty