Poradnik Hodowcy - czasopismo

Komentarze

Transkrypt

Poradnik Hodowcy - czasopismo
Porady weterynaryjne
dla
Poradnik
Hodowcy
BEZPŁATNE
WYDANIE 2014
ISSN 2300-3855
www.PoradnikHodowcy.pl
Porady i wskazówki
hodowlane:
Felieton Jana Górskiego
Artykuł specjalistyczny:
Przejście na metodę wdowieństwa
Reportaż o hodowcy:
Wiesław Kościelny z Oddziału Tarnobrzeg
Pytania i odpowiedzi:
błędy i problemy w hodowli gołębi
PORADNIK HODOWCY BEZPŁATNE WYDANIE 2014
1
?
dla
Co to jest
Drogi Hodowco, w ręku trzymasz pokazowy numer Poradnika
Hodowcy. Jest to czasopismo, które na rynku dostępne jest od
roku 2012. Drukowany jest on co miesiąc, co sprawia, że każdego
roku aż 12 numerów Poradnika Hodowcy trafia w ręce hodowców gołębi pocztowych. Przekazujemy Ci ten darmowy numer,
abyś mógł zobaczyć o czym piszemy i jak piszemy. W ten sposób
dajemy Ci możliwość zapoznania się z Poradnikiem Hodowcy.
To jeden z naszych sposobów na walkę ze stereotypem jaki
obecnie panuje na temat pism dla hodowców gołębi. Wiemy doskonale, że jakość pism wydawanych pod koniec XX i na początku
XXI była słaba. Sami to czytaliśmy i widzieliśmy, że nie ma w nich
nic ciekawego. Z tego powodu wielu hodowców zrezygnowało
z prenumerat. Przekazując Ci tą „próbkę” Poradnika Hodowcy
pokazujemy Ci, że nasza gazeta jest inna niż pozostałe. Przede
wszystkim u nas znajdziesz mnóstwo cennych porad i wskazówek - w każdym numerze!
Większość osób z naszej redakcji hoduje gołębie pocztowe, co
sprawia, że dobrze wiemy jakie są najczęstsze problemy w hodowli gołębi pocztowych i o tym właśnie piszemy najwięcej.
Naszym celem jest przekazanie Ci gazety, która będzie zawierała
wartościową wiedzę hodowlaną w sposób przejrzysty i łatwy
do zrozumienia.
Zapraszamy Cię do przeczytania tego numeru, w którym
postanowiliśmy zaprezentować różnorodność form dziennikarskich jakie stosujemy w Poradniku Hodowcy i jednocześnie
jakość naszych treści. Poza publikacjami cyklicznymi, większość
z przedstawionych rodzajów artykułów znajduje się w każdym
numerze Poradnika Hodowcy.
Pierwszy artykuł to felieton Jana Górskiego, który przedstawia porady i wskazówki na każdy miesiąc roku hodowlanego:
od stycznia do grudnia. W danym numerze Poradnika Hodowcy
zawsze kładziemy największy nacisk na aspekty hodowli gołębi,
które są związane z okresem hodowlanym w jakim aktualnie się
znajdujemy. Na przykład: w styczniu i lutym najwięcej piszemy o
przygotowaniu do okresu lęgowego, w marcu i kwietniu o prawidłowym wychowie młodych i przygotowaniu do sezonu lotowego
gołębi starych, od maja do sierpnia o lotowaniu gołębi starych
oraz odpowiednim przygotowaniu gołębi młodych, natomiast
od września do października o prawidłowym przygotowaniu
do pierzenia, selekcji oraz poradach na temat zakupu cennego
materiału lotowego.
Kolejna ze stosowanych w Poradniku Hodowcy form, to artykuł tematyczny. Piszemy w nich o konkretnym temacie i staramy
się go wyjaśnić jak najbardziej szczegółowo. W dodatku, który
aktualnie czytasz przykładem takiego artykułu jest „Przejście
na metodę wdowieństwa”.
Praktycznie w każdym numerze Poradnika Hodowcy jest
artykuł z działu weterynaria, w którym poruszamy tematy związane ze zdrowiem gołębi. Najczęściej artykuły te piszą lekarze
weterynarii, którzy specjalizują się w leczeniu gołębi pocztowych,
m.in. Andrzej Koralewski, Tomasz Stenzel, Mariusz Krawczyński,
Ryszard Chorąży. W tym numerze prezentujemy fragment relacji
ze spotkanie hodowców z lek. wet. Andrzejem Koralewskim.
Najwięcej artykułów publikowanych w Poradniku Hodowcy
to reportaże o najlepszych hodowcach. Najważniejszą ich część
stanowi kompleksowy opis hodowli, w szczególności stosowanych metod karmienia, suplementacji, motywacji itd. Przykład
takiego reportażu to artykuł o Wiesławie Kościelnym z Oddziału
Tarnobrzeg.
Tylko u nas wszyscy prenumeratorzy
Poradnika Hodowcy z listopadowym
numerem otrzymaj¹ prezent od firmy
Röhnfried (produkt Taubenglück).
Chciałbyś również go otrzymać?
Na przedostatniej stronie
(wewnętrzna okładka)
znajdziesz informację co należy zrobić.
Poradnik Hodowcy ciągle się rozwija i zmienia. Co jakiś czas
miejsce aktualnego cyklu artykułów zajmuje coś nowego. W roku
2015 zamierzamy zrobić cały cykl artykułów o najczęstszych
błędach i problemach w hodowli. Całość opierać się będzie na
zgłoszeniach od hodowców, które otrzymaliśmy w ciągu ostatniego roku. Próbkę tego także możecie zobaczyć w tym numerze.
Zachęcamy do prenumeraty Poradnika Hodowcy, ponieważ
tak dużej ilości wartościowej wiedzy nikt Ci nie przekaże, a na
pewno nie w takiej cenie. Na koniec chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że numer specjalny, który aktualnie czytasz liczy 20
stron, natomiast standardowe numery Poradnika Hodowcy,
które otrzymasz w prenumeracie mają zawsze co najmniej 44
strony. Czasami drukujemy nawet grubsze numery: 48 lub 52
strony. To ponad 2 razy więcej niż trzymasz teraz w ręce. Nie
czekaj i zamów prenumeratę już dziś. Szczegóły znajdziesz na
ostatniej stronie (wewnętrzna okładka).
Zobacz o czym m.in. pisaliśmy do tej pory
Cała prawda o chorobie młodych
Molik – problem łysiejącego wola
Zasady prawidłowego szczepienia
Syndrom zwichrowanego (chromego) skrzydła
Porady ze spotkania z lek. wet. A.Koralewskim
Suchy katar – problem po zimie
Dezynfekcja
Wspomaganie procesów krwiotwórczych
Probiotyki i prebiotyki
Badania laboratoryjne
Wpływ stanu ukł. pokarmowego na pierzenie
Dlaczego nie stosować leków w okresie pierzenia
Przyczyny zatruć mikotoksynami
Choroby wywoływane przez wiciowce
2
PORADNIK HODOWCY BEZPŁATNE WYDANIE 2014
Pasożyty wewnętrzne
Antybiotyki czy probiotyki
Paramyksowiroza
Paratyfus (Salomnelloza)
Nie wszystkie wykwity skórne to ospa
Jak utrzymać formę do końca sezonu
Gołębnik idealny od A do Z
Prawidłowa wentylacja
Przygotowanie młodych do sezonu
Lotowanie gołębi młodych
Prawidłowe przechowywanie karmy
Opóźniamy zrzucanie lotek
Karmienie gołębi w metodzie wdowieństwa
Profilaktyka na bazie natury
Sposoby na upały
Woliera idealna
Wspomagamy proces pierzenia
Jak przygotować gołębi do wystawy
Czas selekcji
Zimowa kondycja
Początek roku w gołębniku
Planowanie sezonu rozpłodowego
Przygotowanie do sezonu rozpłodowego
System braci Schlechtriem
Porady na kwiecień
Funkcjonalny gołębnik
Siara – naturalny płaszcz odpornościowy
Dlaczego giną dobre gołębie?
Hit Poradnika Hodowcy
- felieton Jana Górskiego
W 2013 r. na łamach Poradnika Hodowcy pojawiał się felieton Jana
Górskiego z Nowej Soli, hodowcy z ponad 25-letnim doświadczeniem. Stał
sie on hitem. Wielu z Was, którzy wtedy nie prenumerowali Poradnika,
pytało czy zostanie on powtórzony. Spełniamy Waszą prośbę. Teraz i Ty,
Drogi Hodowco, możesz się zapoznać z treścią felietonu.
Jan Górski, Oddział Nowa Sól, Okręg Zielona Góra
tel. +48 695 081 778, www.HodowlaGolebi.com
Korzystając z możliwości pisania
świadomym. Moim celem jest pomóc
o nasza hodowlę – ona sama obroni
felietonu do Poradnika Hodowcy
tym, którzy potrzebują i chcą poznać
się wynikami, które osiągamy od kil-
chciałbym na wstępie określić co bę-
wiedzę hodowcy, który odniósł nie
kunastu lat (przed 2010 rokiem wraz
dzie znajdować się w moich tekstach.
małe sukcesy w sporcie gołębiarskim.
braćmi Mariuszem i śp. Krzysztofem).
Będę w nich pisał o wskazówkach
Ci, którzy wiedzę mają, niech porów-
hodowlanych, a przede wszystkim
nają ją z moją i być może (trzymam
o praktykach hodowlanych jakie sto-
za to kciuki) wyciągną jakieś nowe,
suje w swojej własnej hodowli. Felie-
spektakularne wnioski, które pomo-
Zanim przejdę do spraw stricte ho-
ton będzie ukazywał się częściami,
gą jeszcze bardziej podnieść poziom
dowlanych chcę napisać o niezmier-
uwzględniając jednak to, że tematy-
swojej hodowli.
nie ważnej sprawie organizacyjnej.
Porady na GRUDZIEŃ
i STYCZEŃ
ka zawsze będzie dotyczyć kolejnego
Na koniec tego wstępu chciałbym
Miesiąc grudzień, to czas układania
miesiąca, a więc w styczniowym nu-
także podkreślić, że w żaden sposób
planów lotów. Apeluję do zarządów
merze Poradnika Hodowcy będą moje
nie chodzi o reklamę własnej osoby
oddziałów o przyłożenie się do tego
porady na miesiąc luty, w lutowym
lub hodowli, którą prowadzę wraz
tematu. Dobrze ułożony plan lotów,
numerze wskazówki na marzec itd.
z synem Stanisławem. Chcę przeka-
to podstawa, aby na koniec roku móc
Od zawsze chętnie dzieliłem się
zywać wiedzę za pomocą medium,
mówić o udanym sezonie, bez więk-
wiedzą hodowlaną, którą posiadam.
które daje możliwość szerokiego
szych strat gołębi. A to jest przecież
Niestety w tym momencie wygląda
odbioru oraz pokazać, że wiedzą ho-
najważniejsze. Trzeba sobie uświado-
to tak, że skala rozmów telefonicz-
dowlaną należy się dzielić. Nie ape-
mić, że w naszych szeregach nie ma
nych, które odbywam, jest tak duża,
luję, aby mistrzowie naszego sportu
wyłącznie hodowców, którzy myślą
że czasu prywatnego prawie w ogóle
zdradzali wszystkie swoje tajemnice
tylko o zwycięstwie. Oczywiście każdy
nie mam. Jest to problem, jednakże
– to być może byłaby za duża prośba.
o tym marzy, jednakże są spore grupy
nie największy. Największy to ten, że
Jednakże każdy hodowca, który widzi,
hodowców, dla których najważniejszą
pomóc chciałbym wszystkim, a dzień
że jego kolega robi podstawowe błędy
kwestią w lotowaniu gołębi jest ich
ma tylko 24 godziny. Zaproponowano
hodowlane lub nie ma elementarnej
powrót do domu (powrót w komple-
mi rozwiązanie, które rozwiąże mój
wiedzy o prawidłowej hodowli gołę-
cie!). Nie zapominajmy co jest naj-
problem. Comiesięczne felietony do
bi, powinien pomagać. Takie zamy-
piękniejsze w gołębiach pocztowych
Poradnika Hodowcy. Dzięki nim raz
kanie się w sobie i trzymanie wiedzy
– umiejętność powrotu do domu.
napisane porady i wskazówki mogą
tylko dla siebie prowadzi do zagłady
Najwyższym priorytetem powinno
trafić do ogromnej ilości hodowców,
naszego sportu. Jeśli hodowca straci
być zapewnienie takiego planu lotów
dzięki czemu nie trzeba każdemu
pół stada w jednym sezonie, w kolej-
i ich organizacji, aby maksymalizo-
z osobna mówić tego samego.
nym znów pół stada (lub więcej), to
wać szansę powrotu gołębi do domu.
To o czym będę pisał, to jest moja
czy wystartuje w trzecim sezonie?
Gdy każdy hodowca będzie miał po
wiedza i moje doświadczenie. Jestem
Na pewno nie. Zniechęci się, bo nie
sezonie co najmniej 80% gołębi w do-
pewien, że znajdzie się wielu, którzy
będzie mógł sobie poradzić, a nikt
mu, to nie będzie narzekał na innych,
się ze mną nie zgodzą. To normalne.
nie przyszedł mu z pomocą. Dokąd
tylko będzie myślał, co zrobić za rok,
Do sukcesu w naszym sporcie nie
to zaprowadzi nasz sport? Do zagłady,
aby zająć lepsze miejsce.
wiedzie tylko jedna droga. Sposobów
do tego co się zaczyna już dziać: ma-
Nie układajmy planów lotów „pod
jest dużo i każdy z nas musi być tego
leje liczba hodowców. A jeśli chodzi
siebie”, a jeszcze gorzej „przeciw miPORADNIK HODOWCY BEZPŁATNE WYDANIE 2014
3
strzowi”. Niestety w polskich realiach
nych. W związku z tym trzeba zadbać
cza to, że można go w zwykły sposób
często spotyka się strategię „bij mi-
o możliwość korzystania z woliery,
przeczekać. Na początku tego tekstu
strza”, której głównym wyznaczni-
która zapewni tą niezbędną, minimal-
nawiąże do kilku elementów, któ-
kiem jest tak organizować loty, aby
ną dawkę ruchu dla gołębia. Dobrze,
rych zabrakło w opisie porad na sty-
aktualny mistrz miał kłopoty. Szablo-
żeby w wolierze także było sucho oraz
czeń, a następnie przejdę do lutego,
nowy przykład: „jeśli mistrz wygrywa
żeby gołębie nie miały możliwości je-
w którym naprawdę dużo zaczyna
w lotach organizowanych z zachodu,
dzenia śniegu.
się dziać.
to zróbmy loty ze wschodu”. Nie tę-
W przypadku występowania
Styczniowe karmienie, które za-
dy droga, bo jeśli mistrz straci 40%
ujemnych temperatur należy szcze-
czynam od 10 stycznia (30-40% karmy
gołębi, to ten w środku stawki stra-
gólnie zadbać, aby woda, którą poda-
lotowo-rozpłodowej, 30-35% pszenica,
ci 70%, a ten z końca 90%. Niszcząc
jemy gołębiom nie była zbyt ciepła.
30-35% jęczmień), kontynuowane jest
mistrza niszczymy innych. Hodowcy!
Najlepsza jest temperatura pokojowa.
do około 10 lutego. Parowanie gołę-
Wymuszajcie na zarządach oddziałów
Gdy nie mamy podgrzewaczy i grozi
bi realizuję 20-25 lutego. Konkretne
układanie prawidłowych planów lo-
nam zamarznięcie wody w pojniku, to
daty są związane z tym, że szykując
tów. Zadawajcie pytania: „dlaczego
zabieramy go, aby nie popękał.
się do lotowania metodą totalnego
taki plan lotu?” Jeśli będą problemy
Karmienie 2 razy dziennie (przez
wdowieństwa dążymy do tego, aby na
z sensowną odpowiedzią, to oznacza
cały rok) oraz odpowiedni czas na je-
około 8-10 dni przed pierwszym lotem
to, że przy jego ustalaniu nie kierowa-
dzenie. Nie może być tak, że karmimy
konkursowym odsadzić młode gołę-
no się odpowiednimi argumentami.
gołębie 1 raz dziennie i to na szybkie-
bie i rozdzielić samice od samców.
W grudniu mamy koniec okre-
go. Znam przypadki, że hodowcy dają
Parując 20-25 lutego mam gwarancję,
su pierzenia. Po jego zakończeniu
jeść dopiero po powrocie z pracy, a po
że młode będą gotowe do odsadzenie
zawsze przeprowadzam gruntowne
30 minutach gaszą światło i koniec.
około 20 kwietnia i dzięki temu będę
sprzątanie gołębnika. Po wysprząta-
Prowadzi to do tego, że gołębie się
miał 8 dni do przygotowania gołębi
niu większych nieczystości, bardzo
objadają i przy tym za mało piją (nie
do pierwszego lotu konkursowego
dobrym rozwiązaniem jest użycie od-
nadążają). Skutkuje to problemami
w 100% metodą totalnego wdowień-
kurzacza w celu pozbycia się nawet
z trawieniem.
stwa.
tych najmniejszych drobin. Kolejnym
Po skończeniu okresu pierzenia
Od 10 lutego następuje stopnio-
dobrym krokiem jest wypalenie go-
stopniowo przechodzę na mieszan-
wa zmiana karmy, której celem jest
łębnika palnikiem. Na koniec zabez-
kę zimową. Zaczynam od mieszanki:
wybudzanie gołębi i podnoszenie ich
pieczam gołębnik środkiem przeciw-
60% karmy lotowej i rozpłodowej
witalności na moment łączenia w pa-
grzybicznym. Jesień i zima to okres
(najczęściej tej co została z sezonu),
ry. Powoli wracam do mieszanki gru-
zwiększonej wilgotności powietrza,
20% pszenicy i 20% jęczmienia. Pod
dniowej (60% karmy lotowo-rozpłodo-
która sprzyja pojawianiu się grzybów.
koniec grudnia mamy 50% na 50%,
wej, 20% pszenicy, 20% jęczmienia).
Jeśli w gołębniku pojawia się zbyt du-
natomiast od 10 stycznia: 30-40% kar-
Oczywiście ciągle trzeba obserwować
żo wilgoci, trzeba wyeliminować źró-
my lotowo-rozpłodowej, 30-35% psze-
stado oraz warunki atmosferyczne.
dło jej „powstawania”. Zawsze trze-
nica, 30-35% jęczmień. Z dodatków
Jeśli mamy do czynienia z bardzo
ba pamiętać, że eliminować trzeba
stosuję: witaminy, preparaty wspo-
niskimi temperaturami, to oczywi-
przyczynę problemu, a nie tylko jego
magające odporność, regenerujące
ście karmienie trzeba zwiększyć lub
skutki. Zima to też sygnał dla gryzo-
(np. wątrobę), przeciwgrzybiczne.
wzbogacić. Nie bójmy się tego, że go-
ni. Trzeba bezwzględnie zadbać, aby
Z dodatkami nie należy przesadzać,
łębie dostaną lekkiej nadwagi. W tym
nie było ich w gołębniku, ani miejscu
wszystko z głową i najlepiej zgodnie
okresie to nie jest problem, a wręcz
gdzie trzymamy karmę i inne środki
z zaleceniami producenta.
zaleta. Z tymi dodatkowymi gramami
dla gołębi.
Gołębie w mojej hodowli całą je-
4
Porady na LUTY
gołębie bez problem sobie poradzą:
w czasie ganiania na jajka, wysiady-
sień i zimę są zamknięte i nie mają
W poprzednim numerze Porad-
oblotów. Główne powody tej prakty-
nika Hodowcy dość dużo napisałem
ki są dwa. Pierwszy z nich to obawa
o sprawach organizacyjnych, dlate-
Jeszcze raz chciałbym podkreślić,
przed drapieżnikami. Drugi, to chęć
go w tym wydaniu mojego felietonu
że hodowcy, którzy mają możliwość,
wyciszenia gołębi w okresie zimo-
skupię się wyłącznie na sprawach
niech karmią gołębie 2 razy dziennie.
wym. Naturalne dla tej pory roku
hodowlanych. Choć miesiąc styczeń
Przy dwukrotnym karmieniu gołębie
jest to, aby gołąb przetrwał zimę bez
należy do trochę bardziej leniwych,
zupełnie inaczej się zachowują. Nie
narażania się na ujemne skutki nie-
porównując do pozostałych miesię-
ma jedzenia „na zapas”, objadania
ciekawych warunków atmosferycz-
cy roku hodowlanego, to nie ozna-
się. Ponadto karmienie 2 razy dzien-
PORADNIK HODOWCY BEZPŁATNE WYDANIE 2014
wania jajek, karmienia młodych czy
na późniejszych oblotach.
nie jest mocno związane z innymi
„dzień” w gołębniku. W pierwszym
celę, którą będzie skutecznie bronił.
elementami hodowli, m.in. oblotami
tygodniu świecę sumarycznie o 1 go-
Jeśli po 2-3 tygodniach straci zaintere-
(też 2 razy dziennie), wprowadzaniem
dzinę dłużej, w 2 tygodniu o kolejną
sowanie celą, to oznacza to, że gołąb
dyscypliny, regeneracją po locie. Sły-
godzinę, tak że w dniu łączenia w pa-
nie nadaje się do lotowania metodą
szałem także o tym, że niektórzy ho-
ry światło w gołębniku jest do godziny
wdowieństwa. Odpowiednie postępo-
dowcy w okresie jesienno-zimowym
20:00.
wanie z samcami daje nam gwarancję
karmią 1 raz dziennie, a wiosenno-
Bardzo ważną sprawą, przed
-letnim 2 razy. Tak radykalna zmiana
przystąpieniem do łączenia pary,
przyzwyczajeń żywieniowych nie jest
jest przyzwyczajenie rocznych sam-
dobra.
ców do własnych cel. Młode samczyki
komfortu przy łączeniu gołębi w pary.
Dzięki Poradnikowi
Hodowcy hodowla
gołębi i ich lotowanie
będzie Ci sprawiać
przyjemność
Dzięki odpowiedniemu karmie-
muszą same wybrać sobie cele, a póź-
niu, pod koniec lutego, gołębie powin-
niej ich bronić. Nie może być tak, że
ny być naładowane energią, chętne do
roczne samce zaczynają wybierać
życia i przede wszystkim do łączenia
sobie cele w dniu łączenia w pary.
się w pary. Po złączeniu w pary, aż
Takie podejście to pewnik chaosu
do momentu zniesienia jajek, karmy
w gołębniku, który kończy się tym,
W mojej hodowli gołębie łączę
może być trochę mniej, ale powinna
że łączenie w pary według ustalone-
w pary o godzinie 16:00. Stare pary
być bogata. Chodzi o to, że samicom
go wcześniej planu nie dochodzi do
są zamykane w półkach razem, nato-
w okresie pędzenia na gniazdo sam-
skutku. Gołębie znoszą wtedy jajka
miast dla nowych pary musi wystąpić
ce zazwyczaj nie dają dużo czasu na
z dużym rozrzutem czasowym, a my
etap przyzwyczajania. Samica zamy-
jedzenie, więc musimy zapewnić, że
tracimy kontrolę nad stadem i 8 dni
kania jest w połówce celi, a samiec
chociaż te kilka ziaren, które „złapie”
przed pierwszym lotem nie jesteśmy
pozostaje w drugiej części z możli-
samica będzie wartościowych. Po
w stanie odsadzić młodych, bo każda
wością latania po gołębniku. W ten
zniesieniu jajek możemy wrócić do
para jest na innym etapie. Jak więc
sposób, do godziny 18:00, wszystkie
karmy grudniowej, aż do momentu
postępować? Najlepiej zacząć wcze-
gołębie są sparowane. Gaszę światło
wyklucia się młodych. Dobrze przygo-
śniej, już w połowie stycznia. Zabrać
i przychodzę do gołębnika dopiero na-
towane gołębie do rozpłodu powinny
stare samce (2 letnie i starsze) z go-
stępnego dnia, około godz. 9:00. Na
znosić jajka w 8-10 dniu po połącze-
łębnika i zamknąć całkowicie ich cele.
drugi dzień od razu widać, czy dane
niu w pary.
Jedynie cele przeznaczone dla rocz-
pary chcą być razem czy nie. Jeśli sa-
Wybudzanie gołębi i podnosze-
niaków zostawić otwarte (najlepiej
miec lata po gołębniku i nie interesuje
nie ich witalności osiągamy nie tylko
tylko połówki cel). Jeśli w gołębniku
się półką, a samica siedzi w kącie celi
poprzez karmienie. Ważne jest też
mamy spoczywaki, to należy je zde-
i nie reaguje na widok samca, to wia-
sterowanie światłem: przedłużanie
montować. Do tak przygotowanego
domo, że nic z tego nie będzie. Trzeba
dnia. W styczniu robi się ciemno
gołębnika wpuszczamy roczne sam-
zmienić samicę.
już około godziny 16:00. W związku
czyki. Nie mając innej możliwość są
W tym momencie jeszcze raz
z tym, że drugie karmienie wypada
one zmuszone do obierania półek.
podkreślę jak ważne jest, aby samce
właśnie na tą godzinę, to w styczniu
Jeśli młody samczyk zamiast walki
(szczególnie te roczne) miały dużo
światło w gołębnikach przedłużam do
o celę woli siedzieć na podłodze, to
wcześniej obrane własne cele. Na 4
godziny 17:30 – 18:00. Chodzi o to, aby
oznacza to, że nie nadaje się on do
dzień po złączeniu w pary samiec za-
gołąb mógł spokojnie zjeść i pobrać
lotowania metodą wdowieństwa. Po
czynać gonić samicę na jajka. Gdyby
wodę. Gołębie po popołudniowym
4-5 dniach zaczynamy wpuszczać
nie miał obranej wcześniej celi, to był-
karmieniu nawet kilkakrotnie korzy-
do gołębnika po 1-2 starym samcu,
by duży problem, m.in samica nie wie
stają z pojnika. Nie można doprowa-
otwierając oczywiście ich cele. Waż-
gdzie się gnieździć. Występuje wtedy
dzić do tego, że gołąb po jedzeniu nie
ne jest, aby cele starych samców były
destabilizacja stada. Samice składają
pobierze odpowiedniej ilości wody.
całkowicie otwarte, natomiast u rocz-
jajka w dużych odstępach czasowych,
W takim przypadku gołąb całą noc
nych samców mają być otwarte tylko
a przecież 8 dni przed pierwszym lo-
męczy się, nie mogąc strawić pokar-
połówki. Dzięki temu stare samce nie
tem wszystko trzeba wyrównać od-
mu. Przedłużanie światła realizuję
będą się czuć „pokrzywdzone”. Mając
sadzając młode. Lepiej nie robić tak,
poprzez zapalanie światła, najlepiej
większą celę, będą myśleć o samicy,
że część młodych odsadzamy, a część
z żarówek energooszczędnych, które
o łączeniu się w pary, a nie o walce
nie.
nie obciążają domowego budżetu tak
o inną celę.
Gdy samiec i samica nie mają się
mocno jak te klasyczne. Od 10 lute-
Dobrze, jak do końca stycznia każ-
ku sobie, a bardzo zależy nam na tej
go staram się stopniowo wydłużać
dy roczny samiec ma obraną własną
parze, to można spróbować jeszcze
PORADNIK HODOWCY BEZPŁATNE WYDANIE 2014
5
jednej sztuczki. Szczególnie dotyczy
mogły swobodnie latać. Samiec wyla-
do woliery. Poza zaletami, o jakich do
to młodych samiczek, które nie są
tuje i wraca do półki, a samica podąża
tej pory pisano na łamach Poradnika
przyzwyczajone do celi i stres unie-
jego śladem. Utrwala to ich związek
Hodowcy, można dodać, że wspomaga
możliwia jej normalne zachowanie.
i przywiązanie do celi. W ten sposób,
ona proces parowania. Jest to często
Wtedy otwieramy taką celę i obser-
w ciągu maksymalnie 2 dni, mamy
miejsce, gdzie gołębie mogą swobod-
wujemy jak zachowuje się para poza
gołębie połączone w pary.
nie kopulować.
nią. Jeśli poza celą gołębie są sobą
Należy zadbać, aby gołębie były
Z ważnych dodatków, które należy
zainteresowane, to znaczy, że chodzi
w pełni zdrowe na okres łączenia
podawać w lutym chciałbym wymie-
o problem z przyzwyczajeniem sami-
w pary. W tym celu najlepiej w po-
nić witaminę E, którą najczęściej po-
cy do celi, który powinien minąć jak
łowie stycznia przeprowadzić bada-
daję w wersji syntetycznej. Dla tych,
tylko samica przekona się do samca.
nia laboratoryjne, które ocenią stan
którzy chcieliby naturalnie, to pole-
Zdarzają się sytuacje, że danej pary
zdrowia stada. Jeśli coś jest nie tak,
cam skiełkować pszenicę. Trzeba też
nie da się połączyć. Wtedy niestety
to otrzymamy z laboratorium także
pamiętać o gritach, które wspomagają
trzeba zmienić samicę.
antybiogram, który jednoznacznie
prawidłową budowę skorupy jajka.
Częstym przypadkiem braku moż-
wskaże właściwe leki, które należy
Od kilku młodych (stażem) hodow-
liwości połączenia w parę jest agresja
podać gołębiom. Jestem zwolenni-
ców otrzymałem prośbę dotyczącą
samca. Zdarzają się takie osobniki,
kiem badań laboratoryjnych i ścisłej
opisania wskazówek dobierania go-
które nie tolerują nawet samic, które
współpracy z lekarzami weterynarii.
łębi w pary. Jak piszą, najczęściej mi-
chcą iść z nim w parę. Trzeba uważać,
W szczególności poza sezonem loty-
strzowie naszego sportu odpowiadają,
bo takie samce potrafią nawet zabić
wym, gdy nie ma presji czasu związa-
że najlepszy samiec z najlepszą sami-
samicę. W przypadku takiej pary, sa-
nej z koniecznością przeprowadzenia
cą lub trzeba po prostu znać swoje
mica w 1 dniu musi być zamknięta
błyskawicznego leczenia. Na spokoj-
gołębie. Zgadzam się z tym, jednakże
w połówce celi. Otwarcie celi i moż-
nie można sprawdzić co dolega na-
wyniki nie od razu są, stado poznaje
liwość swobodnego latania następuje
szym gołębiom i co im podać. Szkoda
się latami, a parować gołębie trzeba
dopiero na noc, przy jednoczesnym
pieniędzy i zdrowia na leczenie „na
praktycznie od początku hodowli.
zamknięciu pozostałych cel w gołęb-
ślepo”.
Zacznijmy od początku: dostaje-
niku. Wtedy trzeba liczyć, że samiec
W lutym gołębie z mojej hodowli
my lub kupujemy gołębie. Zawsze
przekona się do samicy poza celą
pozostają ciągle w zamknięciu. Dopie-
staramy się uzyskać informacje od
i z czasem jego agresja minie.
ro po zniesieniu jajek rozpoczynają
hodowcy, od którego bierzemy go-
Na szczęście rano najczęściej moż-
się wolne obloty. Wcześniej nie jest
łębie, co to są za gołębie, jaki mają
na zobaczyć pozytywy obraz w go-
to wskazane z kilku powodów: nie-
charakter, a nawet wprost jak łączyć
łębniku. Gołębie w skojarzonych pa-
sprzyjające warunki atmosferyczne,
je w pary. Przydatne są rzetelne ro-
rach są sobą zainteresowane. Wtedy
ryzyko ataku drapieżników, samica
dowody, aby przestrzegać zasad ko-
stopniowo zaczynamy otwierać półki,
z jajkiem może je zgubić na dachu.
jarzenia gołębi w pokrewieństwie.
gdzie pary są zgodne, tak aby gołębie
Oczywiście ważny jest wolny dostęp
Pomijając szczególne przypadki nie
Jarosław, Okręg Piła – nikt nie chciał przekazać mi odpowiedniej wiedzy
Gołębie pocztowe hoduję od 4 lat. W sport ten wprowadzili mnie moi koledzy, którzy także
hodują gołębie. Choć nauczyli mnie wszystkiego co sami potrafią, to niestety lotowanie gołębi
nie spełniało moich oczekiwań. Najczęściej każdy z nas kończył loty gołębi starych po 9-10 locie,
gdy przychodził lot w kategorii maraton. Każdy z nas szukał hodowców, którzy mogą coś nam
poradzić. Niestety w lokalnym gronie hodowców wiadomo jak jest – tak konkretnie to nikt nie
chce pomóc. Dlatego zaczęliśmy szukać pomocy poza naszym Oddziałem. Przy okazji kupna
gołębi trafiłem na Jana Górskiego z Nowej Soli. Poza super materiałem lotowym otrzymałem od
niego coś znacznie cenniejszego – wiedzę. Początkowo doradzał mi przez telefon, później namówił mnie na czytanie jego felietonu w Poradniku Hodowcy. Pomyślałem, że nie mam przecież nic do stracenia, więc zacząłem kierować się jego poradami. Rezultat: ukończony sezon
z czołową pozycją w Sekcji i całkiem niezłą w Oddziale. Do Mistrza może jeszcze trochę brakuje, ale wreszcie są podstawy, aby o tym w ogóle
myśleć. W końcu hodowanie gołębi wygląda tak jak powinno. Ukończony sezon, małe straty i prawie wyłącznie pozytywne emocje. Korzystając z okazji dziękuję za przekazaną wiedzę, super gołębie oraz zachęcam do czytania Poradnika Hodowcy. Jest tam wiedza, którą ciężko
uzyskać samemu od innych hodowców.
6
PORADNIK HODOWCY BEZPŁATNE WYDANIE 2014
wolno dopuszczać do zbyt bliskich
relacji pomiędzy spokrewnionymi
gołębiami. Z prostych zasad, których
chaosem w gołębniku.
Porady na MARZEC
nie będzie jajek. Samą miskę wkładam dopiero na 5 dzień od połączenia
w pary.
się trzymam należy wymienić: nie łą-
Mamy już luty. Zostały ostatnie
Używam ciężkich misek z gipsu.
czymy dużego samca z dużą samicą;
3 tygodnie do momentu łączenia
Są to miski wielokrotnego użytku,
nie łączymy gołębi, które mają oczy
w pary. Gdy to nastąpi zegar zacznie
więc trzeba je zdezynfekować. Do
glazer, bo wychodzi bardzo jasne oko,
bić, a etap ostatnich przygotowań do
miski dodaję wkład kokosowy. Są
często płaskie, bez bogatego uziar-
sezonu lotowego zostanie rozpoczę-
pewne minusy tych wkładów, ponie-
nienia i pigmentu. Najlepiej łączyć
ty. Jak wspominałem w poprzednim
waż zdarza się, że gołębie zahaczają
gołębie o różnych oczach, najlepiej
numerze felietonu, wraz z synem
o nie pazurami i wychodząc z gniazda
tak, aby chociaż jeden miał część pier-
wszystko planujemy tak, aby rozłą-
wyrzucają wszystko co się w nim znaj-
ścienia wartościowego. W teorię oka
czenie gołębi nastąpiło najpóźniej 20
duje. Wcześniej stosowałem wkłady
wielu nie wierzy, jednakże wystar-
kwietnia. Dzięki temu będziemy mieć
filcowe – te z kolei gołębie często roz-
czy zaobserwować oczy najlepszych
co najmniej 8 dni na przygotowanie
grzebują, co też nie jest dobre. Z pew-
gołębi na wystawach. Większość ma
naszych lotników do pierwszego lotu
nością należy uważać, aby miski nie
przepiękne oczy. Jak mawiają śląscy
z pozycji 100% totalne wdowieństwo.
były zbyt śliskie. W tym roku, tak jak
hodowcy „bez oka nie ma ptoka”. Ko-
Zanim rozpocznę chciałbym
w poprzednim, wkłady będę spryski-
lejna ważna zasada, to nie łączenie
jeszcze podziękować wszystkim ho-
wać preparatem BioInsektal. Jest to
w pary gołębi o tych samych wadach
dowcom, którzy przysłali na adres e-
naturalny środek (wyciąg z rośliny),
w budowie. Nie wolno łączyć sam-
-mail [email protected]
który skutecznie działa na wszelkie
ca i samicy, które mają słabe plecy.
pl opinie i pytania dotyczące mojego
insekty i pasożyty, natomiast nie sta-
W ten sposób powielamy tylko tą wa-
felietonu. Oczywiście wszelkie proś-
nowi zagrożenia ani dla jaj, ani dla
dę. Przy okazji wystaw gołębi anali-
by zostaną uwzględnione. Dzięki nim
młodych gołębi. W przypadku poja-
zujmy oceny sędziowskie za budowę.
wiem, w jakim kierunki mam „iść”
wienia się jakiś intruzów na gołębiu,
Uczmy się oceniać budowę gołębi, aby
pisząc felieton oraz na co zwracać
zawsze można bezpośrednio spryskać
później łączyć gołębie w taki sposób,
najwięcej uwagi.
gołębia.
aby w najgorszym wypadku uzupeł-
Marzec w mojej hodowli, to czas
niały swoje wady, np. słabe plecy do
rozpłodu. Pisząc na ten temat, skupię
mocnych pleców. Jeśli chodzi o pre-
się przede wszystkim na gołębniku
dyspozycje odległościowe gołębi, to
lotowym, bo to on jest istotą sprawy.
nie łączmy gołębi szybkich z daleko-
W gołębniku rozpłodowym większość
dystansowymi. Łączymy szybkie ze
rzeczy robię analogicznie jak w loto-
średniodystansowymi, a „średnie”
wym. Na szczęście w rozpłodzie nie
z dalekodystansowymi.
ma takiego reżimu jeśli chodzi o ter-
Po 10 dniach od połączenia w pary
Poradnik Hodowcy to
NAJLEPSZA gazeta
o hodowli gołębi
pocztowych wg
czytelników-hodowców
Gdy znamy stado, a jeszcze lepiej
miny. Gdy coś się opóźnia, to nie ma
pojawiają się pierwsze jajka. W ciągu
mamy jakieś wyniki to, oczywiście
tragedii. Oczywiście łączenie w pa-
3 dni wszystkie pary powinny mieć
uwzględniając w/w zasady, staramy
ry następuje w każdym gołębniku
zniesione jajka. Jeśli chodzi o rozrzut
się łączyć najlepszą samicę z najlep-
w tym samym czasie, tak aby mieć
czasowy przy składaniu jajek, to jest
szym samcem. Wtedy jest największe
możliwość wykonywania pewnych
to pierwszy wskaźnik dobrego przy-
prawdopodobieństwo wspaniałych
ruchów gdy jest taka potrzeba (np.
gotowania do sezonu rozpłodowego.
potomków. Staramy się też trzymać
przekładanie jajek, młodych itd.).
Jeśli dobrze przepracowaliśmy sty-
gołębie w linii, która się sprawdza.
Łączę gołębie w pary 20 lutego. Ce-
czeń i luty, to nie powinno być proble-
Plan parowania gołębi należy ułożyć
le są puste (szczególnie chodzi o brak
mu. Bez względu czy chodzi o starsze
dużo wcześniej i trzymać się go sta-
misek lęgowych), ponieważ trzeba go-
gołębie czy przelotowane roczniaki
nowczo, nawet jeśli występują jakieś
łębiom zapewnić miejsce i komfort,
(oczywiście pomijamy późne rocznia-
problemy przy parowaniu. Często jak
tak aby miały miejsce na gody. Na
ki, z końca lata lub jesieni). Podsumo-
ktoś mówi, że pozwala się gołębiom
drugi dzień wrzucam do każdej celi
wując, jeśli okres od zniesienia 1 jajka
łączyć samodzielnie, to nie dlatego, że
trochę słomy (w miejsce gdzie będzie
do ostatniego wynosi 3 dni, to należy
nie chciałby połączyć według planu,
później miska). Przyspiesza to ada-
się pierwszy medal dla hodowcy. To
tylko ma problem z realizacją tego
ptację do celi i oswojenie samicy do
pokazuje, że wszystko zostało zrobio-
planu, bo np. występuje opisywany
miejsca gniazdowego. Jest to ważne,
ne należycie.
wyżej problem z obieraniem półek
ponieważ dopóki samica nie będzie
Po około 18 dniach od zniesienia
przez roczne samce i późniejszym
miała swojego miejsca na gniazdo, to
jajek wykluwają się młode. Tu możePORADNIK HODOWCY BEZPŁATNE WYDANIE 2014
7
8
ki. Pary lotowe, w których samiec lub
zdarzyło się w mojej hodowli, aby ta-
samica mają pewne nadmiary wago-
ki nadgorliwy „piszczek” był później
we wychowują 2 młode. Te, które
dobrym lotnikiem. Młody w gnieździe
„trzymają linię” oraz najlepsze lotniki
musi być spokojny. Do tego stopnia,
karmią tylko 1 młodego.
że to rodzice powinni bardziej „za-
Odsadzanie młodych przeprowa-
praszać” do karmienia. Inny aspekt
dzam gdy młode mają 28 dni. Dolna
to higiena w gnieździe. Jeśli młody
granica wg mnie wynosi 25 dni. Są
brudzi własne gniazdo, to coś z nim
hodowcy, którzy robią to wcześniej,
jest nie tak.
ale nie popieram takich praktyk. Co
Okres wychowu młodych, to też
jest istotne, w mojej hodowli nie zrzu-
dobry okres na zaobserwowanie
cam młodych na ziemię - wszystko od-
walorów rozpłodowych naszych lo-
my powiedzieć o kolejnym wskaźniku
bywa się naturalnie. Jeśli młody chce
towych gołębi. Warto notować, które
dobrego przygotowania. Ile młodych
wylecieć z celi, to ma taką możliwość.
gołębie są dobrymi rodzicami. Jest
się wykluło, a ile nie, bo np. jajka by-
Jednakże nic na siłę. I nie chodzi tu aż
to ważna informacja, którą należy
ły czyste? 5% niewyklutych jajek, to
tak bardzo o młode gołębie. Bardziej
uwzględnić przy późniejszej selekcji
kolejny medal dla hodowcy. Przy 10%
o stare, najlepsze lotniki. Często jest
i przy decydowaniu o ewentualnym
możemy mówić o normie. Gdy pro-
tak, że super lotnik jest równocześnie
przenoszeniu do gołębnika rozpło-
cent niewyklutych jajek jest większy,
super rodzicem. Jak wspominałem,
dowego. Szczególnie warto zwrócić
to znaczy, że coś nie gra do końca. Jed-
taki lotnik normalnie wychowu-
uwagę na umiejętność karmienia.
ną z najczęstszych przyczyn wysokie-
je u mnie 1 młodego. W chwili gdy
Zdarza się, że rodzic pompuje młode
go poziomu „strat” jest przepełnienie
zrzucimy wszystkie młode, to ten
gołębie wodą lub mocno rozcieńczo-
gołębnika i wiążące się z tym duże
super lotnik, niesiony instynktem
ną papką, zamiast właściwej treści.
zagęszczenie powierzchni. Brak od-
rodzicielskim, zaczyna opiekować
Przyczyny mogą być różne: problemy
powiedniej ilości miejsca sprawia, że
się większą ilością młodych. Przez to
zdrowotne, naturalne predyspozycje
samce i samice nie mogą swobodnie
cały plan oszczędzania super lotnika
lub np. nerwowy charakter. Taki go-
kopulować. Wygląda to tak, że samiec
idzie w łeb. Samiec pompuje po kilka
łąb nie potrafi spokojnie i odpowied-
ciągle gania samicę, ale do zbliżenia
młodych i zamiast nabierać sił przed
nio zjeść, pije mało lub przeciwnie,
nie dochodzi.
sezonem, to maksymalnie eksploatuje
z powodu problemów zdrowotnych
Kolejny wskaźnik także jest zwią-
swój organizm. Jest to bardzo częsty
pije bardzo dużo. Przez to pokarm dla
zany z wykluwaniem młodych. Ogól-
problem, który występuje w wielu ho-
młodych jest słabej jakości i nie do-
nie wszystkie młode powinny się kluć
dowlach. Z tego powodu, po pierw-
starcza odpowiedniej dawki wartości
w dość podobnym czasie. Maksymal-
szym locie, zaczyna się wielkie narze-
odżywczych. Oceny sposobu karmie-
ny rozrzut czasowy, między jajkami
kanie na cały świat, bo „przecież to
nia należy dokonywać na podstawie
w danej parze (, który wciąż jest do-
nie możliwe, że ten lotnik tak słabo
obserwacji wzrostu młodych oraz ich
brym wskaźnikiem), to 12 godzin. Nie-
poleciał”. Nie wolno zapominać, że
kału. Jeśli młody słabo rośnie i/lub kał
stety tego wszystkiego trzeba dopil-
wszystko ma swoją przyczynę, która
jest rozwodniony, to coś jest nie tak.
nować już na etapie składania jajek.
najczęściej leży w naszej hodowli.
Te same problemy u większej ilości
Podstawą jest prowadzenie notatnika
Należy jeszcze wspomnieć o bar-
młodych oznaczają zazwyczaj choro-
hodowcy i skrupulatne zapisywanie
dzo wartościowej obserwacji zacho-
bę stada, natomiast u pojedynczych
wszystkich wydarzeń: data zniesienia
wania młodych, które wychodzą ze
sztuk: problem z rodzicami i ich ce-
jajek, wyklucia itp. Gdy jakaś samica
swoich cel. Już na tym etapie można
chami rodzicielskimi.
zniesie szybko jajko, to zawsze moż-
zobaczyć pierwsze cechy dobrych
Podsumowując: 1 cykl, od połą-
na je odłożyć i podłożyć z powrotem
lotników. Jeśli młody gołąb wycho-
czenia gołębi w pary do odsadzenia
1-2 dni później. A co jeśli młode już
dzi z celi, a później bez problemu
młodych, trwa 54-56 dni (łączenie, po
się wyklują? Wszystkie spóźnialskie
do niej wraca, to jest dobra oznaka.
10-12 dniach jajka, po 18 dniach klu-
młode można przełożyć do rozpło-
Warto zanotować, które gołębie nie
cie, po 28 dniach odsadzanie). Patrząc
du, do mamek itp. Chodzi o to, aby
maja z tym problemu, a które błądzą
pod kątem kolejnych jajek, to cykl od
w gołębniku lotowym wszystkie pary
po wszystkich celach. Dobre cechy
złożenia pierwszych, do kolejnych
były w miarę na takim samym pozio-
u młodych gołębi można zobaczyć
wynosi średnio 35 dni.
mie. Dzięki temu, w dniu odsadzania
nawet wcześniej, już na etapie typo-
W mojej hodowli pozwalam zło-
wszystkie młode są porównywalne
wego gnieździaka. Jeśli młody cały
żyć parom lotowym drugie jajka. Gdy
i nadają się do masowej przeprowadz-
czas piszczy, to zły znak. Nigdy nie
rodzice zejdą z pierwszych młodych
PORADNIK HODOWCY BEZPŁATNE WYDANIE 2014
(wiek 18-20 dni), to do celi wkładam
badań i ewentualnej kuracji. Termin
dzimy na karmę typowo rozpłodową
drugą miskę. W tym samym czasie
drugiego łączenia w pary zależy od
– bogatą w białko, tłuszcze i węglo-
samiec najczęściej zaczyna ganiać
tego czy gołębie chcemy rozdzielić
wodany. Ogólna zasada jest prosta:
samice na kolejne jajka. A więc tym
przed rozpoczęciem sezonu czy np.
ma być bogato. U mnie karma w tym
parom, które chcą, pozwalam na znie-
na pierwszy lot mają iść z jajek.
okresie leży cały czas, tak aby rodzice
sienie drugich jajek. Napisałem: „tym
Trzeba uwzględnić, że drugie jajka
ani przez chwile nie przeżywali stre-
parom które chcą”, ponieważ często
są znoszone szybciej, nawet po 7-9
su, że może jej zabraknąć. W szcze-
samica nie chce znosić kolejnych jajek
dniach od połączenia. Pary się znają,
gólności trzeba zadbać o grity, glinki
w tej samej celi. Problemem jest brak
mają obrane cele, więc odbywa się to
i kołacze. Należy zapewnić dostęp do
odpowiedniej przestrzeni. Pół biedy
szybciej niż za pierwszy razem. Znów
wszelkich minerałów i witamin, tak
jak pierwsze młode są spokojne i sie-
maksymalnie po 8 dniach od zniesie-
aby niczego nie brakowało. Jest to
dzą w swoim miejscu. Wtedy para bez
nia jajek zabieramy je, rozdzielamy
też istotne pod kątem rozpoczynają-
problemu gnieździ się z drugiej strony
gołębie i rozpoczynamy część wła-
cych się na początku marca wolnych
celi. Bardzo ważne jest, aby wysiady-
ściwą totalnego wdowieństwa. Przy
oblotów. Gołębniki otwieram po 3-4
wanie drugich jajek nie trwało więcej
suchym wdowieństwie trzeba brać
dniach od momentu zniesienia jajek
niż 8 dni. Zbyt długie siedzenie na jaj-
pod uwagę problem z roczniakami.
przez wszystkie pary. Dzięki temu,
kach powoduje wyrzucenie pierwszej
Pomimo tego, że składały 2 razy jajka,
że gołębie mają w gołębniku dosta-
lotki i ogólne rozpoczęcie procesu ich
to ich przywiązanie do celi może być
tek wszystkiego, to nie ciągnie ich do
wyrzucania. Szczególnie jest to nie-
zbyt małe. W związku z tym trzeba
intensywnego grzebania w ziemi poza
bezpieczne u gołębi, które mają ten-
je odpowiednio trenować przed se-
gołębnikiem. Takie niekontrolowane
dencję do nieszanowania upierzenia.
zonem i ostrożnie dawać na pierw-
„dojadanie” jest bardzo ryzykowne,
Istnieje ryzyko, że w lipcu będą miały
sze loty. Ważne jest to, co napisałem
ponieważ otoczenie gołębnika, to
zrzucone więcej niż 5 lotek i nie będą
w lutowym numerze felietonu. Jeśli
źródło różnych pasożytów, bakterii
się nadawać na ostatnie loty konkur-
roczny samiec sam wybierze sobie
i wirusów. Przykładem może być
sowe.
cele, przyzwyczai się do niej, będzie
zarażenie tasiemcem po zjedzeniu
Wiele osób w swoich e-mailach py-
jej bronił – to problem nie powinien
ślimaka. Podsumowując temat kar-
ta się mnie o suche wdowieństwo. Aby
wystąpić. Natomiast jeśli to my wy-
mienia: gołębie dostają w tym okresie
zrozumiale to przedstawić załóżmy,
bieramy cele gołębiom, to musimy
120% porcji. Wolę, żeby karma zosta-
że łączymy gołębie w pary 20 lutego.
się liczyć z negatywnymi skutkami
ła. Przed nasypaniem świeżej karmy,
10-12 dni później następuje składa-
takiego przymuszania.
resztki wysypuję dla dzikich ptaków
w pobliskim lesie.
nie jajek. Na jajkach pozwalamy sie-
Ostatni podtemat do omówienia
dzieć gołębiom maksymalnie 8 dni.
to karmienie. Po złączeniu gołębi
Gołębie mają wolne obloty do
Następnie rozłączamy samice i samce.
w pary, aż do momentu gdy wyklute
czasu odstawienia młodych. Wtedy
Jeśli warunki pogodowe pozwalają,
młode mają 4-5 dni karma nie musi
też następuje rozdzielenie samic od
to rozpoczynamy obloty wg metody
być bardzo bogata, utrzymujemy po
samców i zaczyna się program total-
totalnego wdowieństwa. Jest to też
prostu karmę z lutego. Natomiast gdy
nego wdowieństwa. Jednakże to już
dobry moment na przeprowadzenia
rodzice zaczynają karmić, to przecho-
kwiecień.
n
Właśnie przeczytałeś 3 z 12 części felietonu Jana Górskiego. Chcesz otrzymać
pozostałe 9 części? Zamów prenumeratę Poradnika Hodowcy na rok 2015
w terminie do 31 października 2014r. Wraz z pierwszym numerem otrzymasz
cały felieton oraz ciąg dalszy artykułu z następnej strony „Przejście na metodę
wdowieństwa” oraz PROGRAM LOTOWY.
Nie czekaj i zamów prenumeratę już dziś, aby zdążyć przed 31 października.
Szczegóły znajdziesz na przedostatniej stronie (wewnętrzna okładka).
PORADNIK HODOWCY BEZPŁATNE WYDANIE 2014
9
Przejście na metodę wdowieństwa
10
W dzisiejszych czasach wdowień-
Wyższość metody wdowieństwa
tego, aby hodowcy, których właśnie
stwo jest najbardziej rozpowszechnio-
nad metodą gniazdową jest niezaprze-
„przekonuję”, odrzucili obawy, że nie
ną metodą, stosowaną w najrozmait-
czalna. Choć są hodowcy osiągających
są w stanie, przy swoim trybie życia,
szych wariantach, przygotowywania
dobre wyniki przy metodzie gniaz-
prowadzić metody wdowieństwa. Jeśli
gołębi pocztowych do lotów konkurso-
dowej, to jednak nie da się ukryć,
jest czas na gniazdówkę, to na wdo-
wych. Zalety tej metody w odniesieniu
że sukcesy osiągane w lotach przez
wieństwo też będzie – uwierzcie!
do wymagań, jakie stawiamy naszym
wdowce spowodowały w naszym
W dalszej części artykułu opiszę
gołębiom w lotach, są wyraźne. Se-
sporcie przełom. Niemniej jednak
podstawowe warunki i zasady panu-
paracja samców od samic przerywa
wykorzystanie zalet metody wdo-
jące w metodzie wdowieństwa oraz
przygotowania do założenia gniazda,
wieństwa w praktyce zależy od tego
opiszę przykładowy, polecany dla
kopulacje, „pędzenie” na jajka, wysia-
w jaki sposób hodowca tę metodę
obecnych „gniazdowców” sposób
dywanie jaj oraz mocno obciążające
realizuje, bo trzeba tu zaznaczyć, że
przejścia na wdowieństwo. Od ra-
wychowywanie potomstwa. U samic
stosowanie metody wdowieństwa ma
zu zaznaczam, że to tylko przykład.
dochodzi jeszcze wyczerpujące ich
też częściowo ujemne skutki. Często
W artykule o hodowli Dariusza Glinki
organizm tworzenie się jaj. Przez
po upływie pewnego czasu, niektó-
z numeru 3/2014 Poradnika Hodow-
uwolnienie gołębi od tych zadań wy-
re wdowce tracą apetyt, motywację
cy, dowiemy się o innym wariancie
korzystuje się do lotów nowe rezer-
i automatycznie formę lotową. Ob-
metody wdowieństwa, najczęściej
wy sił. Wchodzi tu jeszcze w rachu-
jaw ten spowodowany jest najczę-
spotykanym, co tylko potwierdza,
bę możliwość utrzymania gołębi na
ściej błędnym sposobem karmienia
że wariantów jest wiele. Na wstępie
jednakowym poziomie kondycyjnym
wdowców oraz rutyną i monotonią
skupię się najbardziej na fundamen-
i psychicznym.
w cyklu tygodniowym. Na szczęście
tach metody wdowieństwa, a w dal-
W czasie pędzenia na gniazdo
znanych jest wiele metod i sztuczek,
szej części przedstawię przykładowy
i powtarzających się w związku
które skutecznie zapobiegają takim
cykl tygodniowy w sezonie lotowym,
z tym aktów kopulacyjnych gołębie
przypadkom, a metoda wdowieństwa
ze szczególnym uwzględnieniem kar-
chudną, a w czasie wysiadywania jaj
staje się wręcz perfekcyjna.
mienia i ewentualnych dodatków ży-
narasta w ich ciele warstwa tłuszczu.
Tym szybkim wymienieniem za-
W okresie karmienia piskląt papką
let metody wdowieństwa chciałbym
ptaki rodzicielskie wydalają w pokar-
rozpocząć artykuł, w którym szcze-
mie znaczne ilości białek, tłuszczów,
gólnie tych, którzy do tej pory lotują
Posiadanie odpowiednich prze-
składników mineralnych i witamin.
„gniazdówką”, chciałbym przekonać
działów, w których będą przeby-
Z tych to właśnie powodów jest nie-
do zmiany metody lotowania. Przed
wały odseparowane od siebie sam-
zmiernie trudno zachować u gołębi
nam jesień i cała zima, więc jest bar-
ce (wdowce) od samic (wdów), to
prowadzonych systemem gniazdo-
dzo dużo czasu, aby przestawić się
element najważniejszy w metodzie
wym dłużej stabilności formy lotowej.
i w sezonie 2015 lecieć metodą wdo-
wdowieństwa. Najlepiej przedziały
Poza tym wdowce mają do dyspozycji
wieństwa. Od tych, których do zmiany
rozmieścić obok siebie, aby było łatwo
trzy- lub czterokrotnie większą obję-
przekonuję na co dzień, najczęściej
przemieszczać gołębie z jednego do
tość powietrza niż gołębie w gołębni-
słyszę, że przy wdowieństwie trze-
drugiego w czasie oblotów, lotów tre-
ku prowadzonym metodą gniazdową.
ba gołębiom poświęcić więcej czasu,
ningowych itp. W przedziale samców
Dlaczego? W gołębniku wdowców nie
a ten jest niestety ograniczony pracą
powinny znajdować się cele gniazdo-
ma ani młódków, ani samic. Na ko-
i życiem rodzinnym. Szczerze mówiąc
we, a u samic regały dla wdów lub
niec warto wspomnieć o jeszcze jed-
nie zgadzam się z tym. Przy wdowień-
klasyczne spoczywaki. Poza okresem
nym ważnym aspekcie, a mianowicie
stwie najwięcej czasu zajmują osobne
lęgowym oraz chwilą, w której mo-
o tym, że dla wyczynowego lotnika
obloty samców i samic. W tym miej-
tywujemy gołębie, cele gniazdowe
najlepszymi warunkami w sezonie
scu trzeba jednak zdać sobie sprawę,
u wdowców powinny być zamknię-
lotowym jest absolutny spokój. Przy
że metoda wdowieństwa ma wiele
te. Najlepiej sprawdza się rozwiąza-
wdowieństwie, w takich warunkach
różnych wariantów, a każdy z nich,
nie, w którym samiec do dyspozycji
wdowce z reguły siedzą przy celach,
co potwierdzają liczni hodowcy, może
posiada połowę celi. W zamkniętej
„huczą” lub śpią magazynując energię
przynieść sukces lotowy. Są hodow-
połówce może być miska, którą poza
na lot. Nie przeszkadzają im ciągle
le, w których obloty gołębi są tylko 1
okresami motywacji, warto trzymać
dopominające się o karmę pisklęta
raz dziennie, a wyniki są takie same
odwróconą, dnem do góry.
i nie niepokoją go inne ptaki, które
jak w hodowlach, gdzie są 2 obloty
troszczą się o własny przychówek.
na dzień. W tym momencie dążę do
PORADNIK HODOWCY BEZPŁATNE WYDANIE 2014
wieniowych.
Gołębnik
Liczba gołębi
Klasycznym rozwiązaniem jest
warto karmić nawet 3 razy dziennie.
ne są na sztuczne i dopiero po 2 locie
posiadanie tylu par ile wynosi liczba
Stały dostęp do pokarmu pozytywnie
konkursowym gołębnik jest sprzątany
cel w przedziale wdowców. Zachęca-
wpływa na wychów młodych oraz na
i następuje przejście na 100% metodę
my jednak do posiadania mniejszej
minimalizowanie obciążeń związa-
wdowieństwa. W całym zabiegu cho-
liczby samców, tak aby kilka cel było
nych z wychowem młodych oraz bu-
dzi o to, aby gołębie dotychczas lata-
pustych. Wtedy unikniemy proble-
dowanie formy lotowej.
jące metoda gniazdową nie doznały
mu przepełniania i zyskamy ciekawe
narzędzie do dodatkowej motywacji
Charakter gołębi
szoku związanego ze zmianą. Drugi
wariant to sposób na najłagodniejsze
w czasie sezonu lotowego. Samic-
Jeżeli przy przejściu na wdowień-
-wdów lepiej posiadać o 3-4 więcej
stwo wymagana jest redukcja stada,
przejście.
Od momentu rozdzielenia gołębi,
niż samców w celu uzupełnienia
to przy selekcji warto wziąć pod uwa-
przebywają one odseparowane, a je-
ewentualnych strat w lotach i/lub do
gę charakter gołębi, ponieważ są takie
dyne momenty kiedy się widzą to: po
zastąpienia nimi wdów, które poważ-
gołębie, które do metody wdowień-
powrocie z prywatnego treningu, po
nie opóźniają powroty z lotów, aby ich
stwa ciężko „ułożyć”, szczególnie
powrocie z lotu konkursowego i ewen-
samczyki, nie denerwowały się zbyt
jeśli wcześniej latały „gniazdówką”.
tualnie w dniu koszowania. Opiszę
długim oczekiwaniem na powrót swej
Zdarzają się bowiem samce z natury
bardziej tą ostatnią możliwość, w jed-
partnerki. W przypadku większego
niespokojne, ciągle zaczepiają sam-
nym z wariantów, który się stosuje.
opóźnienia się właściwej partnerki,
ce z sąsiedztwa i nie wykazują po-
Przed włożeniem wdowców do kosza,
oczekującemu samczykowi wpuszcza-
datności do prowadzenia ich przez
samice są wpuszczane do wdowców
na jest do celi samiczka „rezerwowa”.
hodowcę. Doświadczony hodowca
tak, że para może się widzieć poprzez
może dokonać wiele, jednakże jeśli
szczebelki. Wcześniej do celi wdowca
potrzebna jest selekcja, to tego typu
należy wstawić miskę lęgową lub ją
Okresy wspólne
i rozdzielne
gołębie powinny być na początku li-
odwrócić. Najczęściej po kilku minu-
Najczęściej stosowany model
sty. Hodowcy początkujący w upra-
tach wdowce skulone w misce gniaz-
wspólnego lub rozdzielnego przeby-
wianiu wdowieństwa osiągają w lo-
dowej wabią samicę. W tym momen-
wania gołębi jest następujący: Wspól-
tach najlepsze rezultaty dysponując
cie należy usunąć dzielącą kratkę.
nie samce i samice przebywają w cza-
spokojnymi ptakami.
Dobre wdowy, wykazujące tempera-
sie okresu lęgowego przed sezonem
(koniec lutego – początek kwietnia),
Zmiana metody
ment, szurając rozłożonym ogonem
doskakują do huczącego samca. Jeśli
po powrocie z treningów lub lotów
Przestawienie samców z syste-
samica zaczyna dziobem muskać po
oraz ewentualnie w okresie lęgowym
mu gniazdowego na wdowieństwo
głowie i szyi wabiącego samca, to nad-
po sezonie. Niektórzy hodowcy do-
przeprowadza się w rozmaity spo-
chodzi najodpowiedniejszy moment
puszczają jeszcze wspólny okres pie-
sób. Najczęściej hodowcy przesta-
na zakoszowanie pary, oczywiście do
rzenia. W pozostałych okresach roku
wiają swe samce na wdowieństwo
osobnych koszy. W takim momencie
hodowlanego, a więc połowa grudnia
w czasie wysiadywania drugich jaj.
hodowca bardzo ostrożnie wyjmuje
– koniec lutego oraz w sezonie loto-
Łączenie w pary najlepiej przepro-
wdowca i wkłada go do kosza. Nie-
wym (z wyjątkiem momentów w/w)
wadzić w połowie marca. Po upływie
stety nie każdy samiec reaguje w ten
gołębie przebywają rozdzielone, naj-
od 8 do 10 dni zdrowa samica znosi
sposób. Niektóre gruchając „tańczą”
lepiej tak, aby nie wiedziały o swoim
w gnieździe jajka. Przedłużenie tego
przed przegrodą, w której znajduje
istnieniu.
terminu zdarza się u samiczek z lę-
się kokieteryjnie kiwająca głową sa-
gów jesiennych. Im samice znoszą ja-
mica, nie okazując zamiaru wejścia
Karmienie i obloty
ja regularniej, tym przestawienie na
do miski gniazdowej. Inne samce co
Każdego hodowcę zachęcamy do
wdowieństwo jest dogodniejsze. Pary
prawda wchodzą do misek, lecz na-
karmienia 2 razy dziennie (rano i po-
odchowują młode z 1 lęgu i jedno-
tychmiast z nich wyskakują, gdy tylko
południu) i łączenia tego z oblotami.
cześnie samicom pozwala się znieść
samica po usunięciu kratki zbliży się
A więc najpierw oblot, a później kar-
kolejne jajka. Warto tak ustalić daty,
do swego partnera. mienie. Ewentualnie 1/3 dawki kar-
aby gołębie na pierwszy lot poszły
my, oblot i pozostałe 2/3 dawki karmy.
z drugich jajek, które mają około 5-8
Jak wspominałem na wstępie, jeśli jest
dni. Po pierwszym locie są dwa wa-
problem z oblotem 2 razy dziennie, to
rianty: 1. gołębnik jest gruntowanie
nie należy się martwić: wystarczy ob-
sprzątany i kończy się okres lęgowy,
lot 1 raz dziennie, ale karmienie cią-
gołębie przechodzą w 100% na meto-
gle 2 razy. W czasie okresu lęgowego
dę wdowieństwa. 2. jajka zamienia-
n
Zamawiając prenumeratę na rok 2015 otrzymasz
ciąg dalszy oraz program
lotowy. Szczegóły na
przedostatniej stronie
PORADNIK HODOWCY BEZPŁATNE WYDANIE 2014
11
Porady weterynaryjne
W tym artykule zaprezentujemy
objawów chorobowych i przebiegu.
porównaniem do ludzkiej choroby,
relację ze spotkania lekarza wete-
Ten krótki opis mam nadzieję wyjaśni
tzw. opryszczki (potocznie „zimno”
rynarii Andrzeja Koralewskiego ze
wielu z Was, dlaczego choroba mło-
lub febra). Nosicielami wirusa, który
spotkania z hodowcami gołębi poczto-
dych u różnych hodowców potrafi
powoduje wystąpienie „zimna” jest
wych. Wykład rozpoczął się od tema-
wyglądać inaczej. Cyrkowirus obni-
prawie każdy z nas. Jednakże nie cho-
tu, który jeśli chodzi o zdrowie gołębi
ża odporność, a jaka choroba z tego
rujemy cały czas. Wirus jest „uśpio-
budzi od dłuższego czasu największe
skorzysta, to zależy od danego gołęb-
ny”, a „budzi” się zwykle w momen-
emocje: choroba młodych. Piszę celo-
nika. W jednym gołębniku na spadek
cie osłabienia odporności organizmu.
wo choroba młodych, bo choć wiem,
odporności będzie czekać bakteria E.
Często występują przed ujawnieniem
że będzie trudno, to trzeba z naszego
Coli, natomiast w innym może jej nie
się objawów innej choroby lub w trak-
środowiska wyeliminować potoczne
być, a za to będą pasożyty: kokcydia.
cie powrotu do zdrowia. Tak samo jest
stosowaną nazwę „adeno”. Pewnie
Idąc dalej: różne „choroby”, a więc
u gołębi z „cirko”. Wracając do gołębi,
większość z Was zauważyła, że na
różne objawy i sposoby leczenia.
jednym z najważniejszych czynników
łamach Poradnika Hodowcy raczej
Dlatego u jednego hodowcy zadziała
wywołujących aktywność cyrkowiru-
nie pojawia się nazwa „adeno”, gdy
lek A, a u drugiego ten sam lek tylko
sa jest stres. A jak wiadomo sytuacji
piszemy o problemach zdrowotnych
pogorszy sprawę. Właśnie to sprawia,
stresowych w życiu młodych gołębi
u młódków. W numerze 8/2012 Po-
że leczenie choroby młodych jest tak
jest nie mało.
radnika Hodowcy pisał o tym dr n.
problematyczne.
Na wykładzie padło dość trafne
su w życiu młodego gołębia jest stres
w obecnym czasie coraz więcej ho-
porównanie cyrkowirusa do wirusa
związany z odsadzeniem i przenie-
dowców ma świadomość, że choroba
HIV, który w swoim końcowym sta-
sieniem do nowego gołębnika. Pora-
młodych wiąże się z rozpowszechnio-
dium zakażenia powoduje AIDS, czyli
da: w tym przypadku warto zadbać,
nym niestety już na całym świecie cir-
zespół nabytego niedoboru odporno-
aby nie odsadzać i przenosić gołębi
kowirusem (cirkowirus gołębi PiCV),
ści. Proszę zauważyć jak podobne są
zbyt młodych. Tak samo należy być
a nie adenowirusem. Wirus namnaża
określenia tych syndromów. W wielu
ostrożnym z wszelkimi zabiegami,
się w komórkach narządów układu
kwestiach są niemal identycznie. Na
które wpływają na szybkość zacho-
odpornościowego gołębi wywołując
HIV się nie umiera, tylko na choro-
dzenia naturalnych procesów. Znam
syndrom nabytego braku odporno-
by (np. zapalenie płuc, grypa), które
hodowców, którzy np. nie patrząc
ści. Obniżenia odporności lub nawet
zaatakowały organizm, korzystając
na naturalny cykl, zrzucają młode
jego brak sprzyja zakażeniom bakte-
z tego, że wirus HIV „zniszczył” układ
z gniazda na podłogę w wybranym
riami: najczęściej E. Coli, Klebsiella,
odpornościowy. Na szczęści cirkowi-
przez siebie dniu. Nie chcę tego oce-
wirusami: paramyxo, herpes, ospa,
rus nie jest aż tak bezwzględny. On
niać, ale trzeba zdać sobie sprawę, że
adeno, pasożytami: najczęściej hek-
„otwiera” bramy układu odporno-
rozwój gołębi nie przebiega u każde-
samitia, kokcydia oraz grzybami.
ściowego, ale jesteśmy w stanie je
go młodego równo, a przyspieszanie
W efekcie powoduje to poważne za-
z powrotem „zamknąć”, co w przy-
niektórych początkowych „faz” życia
chorowania o dużym zróżnicowaniu
padku wirusa HIV nie jest już możli-
może skutkować dużym stresem, któ-
we (przynajmniej na razie, bo nauka
ry trafi na podatny „grunt” - niewy-
wciąż szuka sposobu).
kształcony odpowiednio układ od-
W ręku trzymasz numer
darmowy, który liczy 20
strony, natomiast
numery Poradnika
Hodowcy, które otrzymasz w prenumeracie
mają zawsze co najmniej
44 strony. Czasami
drukujemy nawet grubsze numery: 48 lub 52
strony. To ponad 2 razy
więcej niż trzymasz teraz
w ręce. Nie czekaj,
zamów prenumeratę już
dziś - szczegóły na
przedostatniej stronie.
12
Pierwszym dużym źródłem stre-
wet. Tomasz Stenzel i na szczęście
PORADNIK HODOWCY BEZPŁATNE WYDANIE 2014
A więc od dziś drodzy hodowcy
pornościowy. Porada: dobrą drogą
mówimy choroba gołębi młodych
w hodowli gołębi jest dopasowanie się
(a może „cirko”?), ale na pewno nie
do naturalnego cyklu i jego wspoma-
„adeno”. Jak stwierdził Andrzej Ko-
ganie. Wspomaganie! Nie zmienianie
ralewski, na podstawie analizy badań
na siłę natury, szczególnie gdy nie ma
młodych gołębi, wirus adeno u gołębi
się dużego doświadczenia.
występuje bardzo rzadko. Natomiast
Kolejne źródło stresu związane
cyrkowirus, w obecnych czasach
jest z pierwszym łapaniem i przeby-
jak się okazuje jest obecny, w for-
waniem w koszach transportowych.
mie powiedzmy „utajonej”, prawie
Porada: coraz więcej mówi się o tzw.
u każdego gołębia. Jednakże dopie-
„treningu klatkowym”, czyli łapaniem
ro wystąpienie pewnych czynników
młodych gołębi wyłącznie w celu
powoduje, że wirus ten „budzi się”
przyzwyczajania do nowych wa-
i zaczyna działać. Znów posłużę się
runków jakie panują w koszu-klatce
transportowej. Pierwsze próby mo-
Następnie przychodzi reakcja na
gą przybrać formę łapania w klatkę,
szczepionkę, która daje o sobie znać
która wraz z gołębiami zostanie np.
w postaci zniżki odporności.
normy.
Z własnego doświadczenia mogę
powiedzieć, pisał o tym także Jan
na 1 godzinę w środku gołębnika. Po
Ostatnim momentem, w którym
Górski w swoim felietonie, że dzię-
jakimś czasie powtarzamy ten zabieg,
dość często stwierdzany jest wybuch
ki dobrej profilaktyce w roku 2013
stopniowo zmieniając warunki. Klat-
choroby młodych jest jesień. Ho-
w naszej hodowli udało się zapobiec
ka z gołębiami w innym pomieszcze-
dowcy czasami zbytnio spieszą się
wystąpienia chorobie młodych. Jest to
niu, na dworze. Zwiększamy także
i szybko oddzielają samce od samic,
więc możliwe. Nie dajmy się nabrać
czas przebywania w koszu: 1h, 2h, ca-
a następnie dołączają młódki do do-
na cudowne leki na chorobę młodych.
ła noc. Koniec „treningu klatkowego”,
rosłego stada. Przy tym „manewrze”,
Nie ma też szczepionki na chorobę
to przejście na wywózki treningowe.
w ostatnich latach także stwierdzono
młodych, której skuteczność jest na-
1km od domu, 3km, 5km itd. Jest to
zwiększenie zachorowalności.
ukowo potwierdzona. Uważajmy więc
warta polecenie forma przyzwycza-
Problem z cyrkowiusem jest duży,
na handel tego typu towarem i nie daj-
jania do stresu, dzięki czemu gołębie
ponieważ jak wiadomo na wirusy nie
idące na pierwszy lot konkursowy
ma leków. Brak jest także szczepionki,
Na koniec tego tematu napiszę co
będą względnie przyzwyczajone do
która mogłaby zbudować naturalną
robić gdy młode zachorują – przez co
warunków transportowych. Jest to
odporność organizmu. Ponadto inne
częściowo go zakończymy. Jak wspo-
naprawdę logiczne, gdy zauważy się,
patogeny sprzyjają cirkowirusowi. Na
minałem: leków na wirusa nie ma,
że „wybuch” choroby młodych nastę-
koniec jako ewentualnego pomocnika
skutecznej szczepionki też nie. Więc
puje po pierwszym locie konkurso-
dla wirusa cirko i innych patogenów
jak sobie radzić? Tak jak do tej pory
wym, a wcześniej gołębie nawet nie
należy wymienić... hodowcę, który
sobie radzimy z chorobami wiruso-
widziały kosza transportowego. Choć
podając w ciemno antybiotyki zabi-
wymi. Porada: leczenie objawowe,
Andrzej Koralewski jest wielkim prze-
ja całą florę bakteryjną (szczególnie
czyli łagodzenie objawów choroby,
ciwnikiem podawania antybiotyków
chodzi o tą pożyteczną) i nie trafiając
a nie usuwanie jej przyczyn (bo się nie
bez wyraźnej potrzeby, to wyjątkowo
z kuracją robi tylko więcej „miejsca”
da). Tę formę leczenia stosuje się kie-
w przypadku młódków i newralgicz-
dla niekorzystnych patogenów.
dy leczenie przyczynowe niepotrzeb-
my się naciągnąć.
nego momentu, jakim jest pierwszy
Oprócz wskazanych wyżej porad,
nie obciążyłoby organizm, a choroba
lot z kabiny oddziałowej, zaleca po
najważniejszą sprawą, jeśli chodzi
i tak zostałaby zwalczona przez układ
takim pierwszym locie wybitną czuj-
o chorobę młodych, jest zapobiega-
odpornościowy. A więc jeśli wystę-
ność i przygotowanie się na ewentu-
nie, a więc profilaktyka zdrowotna,
puje biegunka, należy próbować ją
alnie szybkie podanie leku. W przy-
której celem jest niedopuszczenie do
hamować. Występuje odwodnienie?
padku młódków naprawdę trzeba
zachorowania. Jest to możliwe i nie
Należy podać elektrolit. A więc łago-
„dmuchać na zimne”.
takie trudne. Wielu się to udaje, tacy
dzimy objawy i niekorzystne skutki,
Kolejny „zapalnik” dla cirkowiru-
hodowcy najczęściej opisują, że 2-3
przez co wspomagamy organizm
sa, to moment po drugim szczepieniu
młode gołębie były trochę osowiałe,
w walce z chorobą wirusową. Jak
młódków. Samo chwytanie gołębia
ale kontynuowanie profilaktyki spra-
wspomnieliśmy w przypadku cirko-
i wykonanie iniekcji jest stresujące.
wiło, że wszystko szybko wróciło do
wirusa często do inwazji „podłączają
Wiesław z Okręgu Olsztyn – zdrowie, to był mój problem
Gołębie hoduję od ponad 20 lat, a lotuję od 7. Zanim wstąpiłem do PZHGP i zacząłem lotować
nie miałem większych problemów ze zdrowiem gołębi. Teraz jest to mój największy problem.
Przed każdym sezonem modliłem się, aby nie zgubić całego stada. Każdy sezon rozpoczynałem ze
stadem, które w 80% stanowiły roczniaki! Cieszyłem się, że sezon młodych to tylko 4 loty – może
nie zdążę stracić wszystkich.
Dzięki poradom weterynaryjnym z Poradnika Hodowcy znalazłem źródło moich problemów
i pierwszy raz od początku mojego lotowania nie wystąpiła u mnie choroba młodych. U gołębi
starych jak zawsze po 5-6 locie pojawiło się osłabienie, ale wiedziałem, że mam się tego spodziewać (z reportaży o innych hodowlach) i odpowiednio przygotowałem się na tą chwilę. Dzięki informacjom jakie wyczytałem w Poradniku Hodowcy poziom mojej hodowli ustabilizował
się na jednym poziomie, który teraz zamierzam systematycznie zwiększać. Wiem jak utrzymać gołębie w zdrowiu, kiedy szczepić i na czym
polega prawdziwa profilaktyka. Teraz wiem jakie pozytywne emocje daje lotowanie gołębi i będę namawiał kolegów „rasowców” do zajęcia
się gołębiami pocztowymi.
PORADNIK HODOWCY BEZPŁATNE WYDANIE 2014
13
się” inne patogeny, które można już
lewski jest zwolennikiem szczepionek
na mrozy: przed szczepieniem należy
leczyć lekami. Oczywiście wtedy taki
skojarzonych, a nie pojedynczych.
przenieść gołębie do pomieszczenia
antybiotyk należy podać – ale wcze-
Porada: jeśli chodzi o szczepienie
o temperaturze ok. 10°C. Po około 2-3
śniej należałoby ustalić jaki lek, tak
to bardzo ważną sprawą są 3 rzeczy
godzinach można przystąpić do szcze-
aby nie były to próby „w ciemno”.
podstawowe. Po pierwsze: gołębie
pienia. Następnie należy zostawić go-
Bardzo ważne jest, aby młode
w chwili szczepienia muszą być zdro-
łębie w koszach, jednakże nie można
gołębie szczepić dwukrotnie, szcze-
we – jest to warunek konieczny. Po
zapomnieć o wstawieniu pojników.
gólnie gdy jest to wyraźnie napisane
drugie: warto zadbać, aby szczepie-
Do wody można dodać witaminy itp.
nie wypadło w korzystnym momencie
środki wspomagające. Dopiero rano
jeśli chodzi o warunki pogodowe. Po
gołębie powinny wrócić do gołębni-
trzecie: gołębie przed i po szczepieniu
ka. Błędem jest zarówno za szybkie
nie mogą znajdować się na ubogiej
wypuszczenie do gołębnika po szcze-
diecie, np. sam jęczmień. Aby reakcja
pieniu, jak i zbyt długie przebywanie
układu odpornościowego gołębia na
w ciepłym pomieszczeniu zarówno
szczepionkę była dobra, to organizm
przed, jak i po szczepieniu. Ostatnie
przez producenta szczepionki. W tym
musi mieć energię i warunki, które
zdanie na temat szczepienia dotyczy
przypadku wyjątkowo nie należy
zapewnia odpowiedni pokarm. Wielu
późnych młódych, tzw. jesiennych.
tłumaczyć sobie tego tak, że produ-
hodowców na moment szczepienia
Nie można zapominać o szczepieniu
cent chce na nas zarobić, a jedynie
wybiera grudzień, kiedy po zakończo-
także tych gołębi.
takie działanie zapewnia prawidło-
nym okresie pierzenia kontynuowane
Czemu po szczepieniu gołębie
wą ochronę. Drugie szczepienie naj-
jest bogate karmienie. Dopiero po 2-3
mają czasami guzki? Przyczyna po-
lepiej przeprowadzić około miesiąc
tygodnia po szczepieniu wchodzi się
wstawania guzków jest różna, ale naj-
po pierwszym. Dodatkowo, Andrzej
w okres zimowania.
częściej jest winą złego szczepienia.
Tylko w Poradniku
Hodowcy otrzymujesz
tak obszerną wiedzę
na temat hodowli
gołębi
Koralewski, z dużym prawdopodo-
Z rzeczy dodatkowych, które mo-
Jeśli jest strup, który podnosi pióra, to
bieństwem zakłada, że osłabienie
gą „usprawnić” szczepienie, można
znaczy, że szczepionka została poda-
odporności młodych gołębi przez
wymienić kurację immunostymu-
na zbyt „płytko”. Inna sprawa to indy-
cyrkowirusa może spowodować, że
lującą. Jest to kuracja, którą można
widualna wrażliwość na dany środek.
jedno szczepienie może nie być wy-
przeprowadzić na bazie naturalnych
Są gołębie, choć rzadko się to zdarza,
starczające, bo gołąb nie wykształci
środków, a jej celem jest pobudzenie
które są wrażliwe i mogą reagować
prawidłowo przeciwciał.
do pracy naturalnej odporności gołę-
właśnie takim guzkiem.
W tym miejscu chcielibyśmy do-
bi i jej wzmocnienie. Najczęściej spo-
Czy różni się biegunka od wie-
dać jeszcze informację typowo od nas,
tykane kuracje trwają 10 dni: 5 dni
lomoczu? Biegunka to rozluźniony
że faktycznie w podwójnym szczepie-
przed i 5 do po szczepieniu.
kał, ale cały tej samej konsystencji.
niu „coś” musi być. Dowodem są na
Czy to normalne, że gołębie znoszą
Najczęściej wystąpienie biegunki jest
to hodowcy, którzy jawnie mówią, że
gorzej drugie szczepienie? Nie zawsze
skutkiem problemów z układem po-
w swojej hodowli nie stosują leków
tak jest, ale faktycznie często po dru-
karmowym. W przypadku biegunki
(chyba, że naprawdę jest to koniecz-
gim szczepieniu występuje więcej ob-
przede wszystkim należy jak najszyb-
ne – wyniki badania). Hodowcy z tej
jawów. Przypomnijmy sobie, że szcze-
ciej podać elektrolity, tak aby gołębie
grupy zawsze mówią, że podstawą są
pieniem można nazwać wywołanie
mogły uzupełnić braki spowodowane
szczepienia. I powtarzają: to nic, że
choroby, która nie zagraża gołębiowi,
odwodnieniem. Jeśli nie ma innych
gołąb ma 3-4 lata i był już szczepiony
ale ma na celu nauczyć go walczyć
objawów wskazujących na chorobę,
kilka razy.
z tym problemem. A więc jeśli gołąb
to nie ma sensu niczego więcej poda-
Patryk Sudoł jeszcze inaczej tłu-
przy pierwszym szczepieniu nauczy
wać – po prostu dalsza obserwacja.
maczy ideę podwójnego szczepienia.
się walki z danym problem, to faktycz-
Natomiast wielomocz to 2-3 „kiełba-
Podwójne szczepienie jest tym samym
nie przy drugim szczepieniu objawy
ski” uformowanego kału w „wodnej”
co wysłanie dziecka dwa razy do szko-
„walki” organizmu mogą być większe.
kałuży. Wielomocz pojawia się naj-
ły. Dzięki temu dziecko może nauczyć
Jest to wręcz korzystny objaw.
częściej przy uszkodzeniu lub złej
się o wiele więcej, niż w przypadku
jednokrotnej wizyty w szkole.
14
Jak szczepić gdy warunki pogodo-
pracy nerek, które nie radzą sobie
we są niekorzystne? To co zaleca pro-
z utrzymaniem wody. Wielomocz jest
Szczepienie jest równie ważne dla
ducent, czyli nie stosowanie szczepio-
już częściej spowodowany chorobą,
gołębi starych, przed sezonem roz-
nek gdy temperatura jest minusowa,
więc warto pomyśleć o konsultacji
płodowym. Po analizie skuteczności
powinno być święte, jednakże wiado-
z lekarzem weterynarii, badaniach
różnych szczepionek Andrzej Kora-
mo, że w życiu bywa różnie. Sposób
itd. PORADNIK HODOWCY BEZPŁATNE WYDANIE 2014
n
TYTUŁ ROZDZIAŁU
HODOWLA
„Wielka Księga”
Wiesława i Doroty
Kościelnych
G
ołębie u Wiesława Ko-
cych sukcesów.
sze jajka z gołębnika rozpłodowego.
ścielnego są od roku
Samo przejście z metody gniaz-
Dzięki temu w rozpłodzie szybciej po-
1987. Rozpoczęło się od
dowej na wdowieństwo wiązało się
jawiają się kolejne jajka, które mają
gołębi od Wiesława Bed-
z pewnymi problemami. Niektóre
najwyższy priorytet. Jak wspomniano,
nary, które były lotowane metodą
stare gołębie, które wcześniej latały
u wdowców wychowuje się tylko po
gniazdową. Przyzwoite wyniki były
z gniazda, wracały z lotów, ale po
najlepszych lotnikach i zazwyczaj jest
od samego początku, bo zawsze było
konkursie. Ciężko teraz powiedzieć
to jeden młody.
się w „10” Oddziału. Konkretniejsze
czy problemem była słaba jakość tych
Jeśli chodzi o sposób łączenia
wyniki oraz wejście na wyższy po-
gołębi, czy samo przejście z jednej me-
gołębi, to praktykuje się krzyżówki.
ziom hodowli nastąpił po nawiązaniu
tody na drugą. Większość hodowców
Wcześniej próbowano pokrewień-
znajomości z Marcinem Kapinosem z
nie ma większych problemów przy
stwa, ale nie przynosiło to jakiś spek-
Mielca. Był to rok 2007. W tym roku
zmianie metody lotowania.
takularnych rezultatów. Po zakupie
Wiesław nabył gołębie od hodowców
Parowanie w tej hodowli przypada
gołębi w latach 2007-2008 zostały one
Grzegorza Materli oraz Jana Bąka.
zawsze na koniec lutego, najczęściej
skrzyżowane, przyniosło to efekt i tak
Przyjaźń z Marcinem zaprowadziła
są to okolice 20 dnia tego miesiąca.
zostało. Samo dobieranie odbywa się
hodowców w 2008 na Śląsk, do Haral-
Moment połączenia w pary poprze-
najczęściej na podstawie budowy cia-
da Grimme, gdzie pozyskano kolejne
dzony jest 2-3 tygodniami podawania
ła. Unika się łączenia dużego gołębia
gołębie młode (16 sztuk). Wymienia-
lepszej karmy z obowiązkowym do-
z dużym. Szuka się „dopełnień” lub
jąc liczące się gołębie z tej hodowli nie
datkiem witaminy E. Gołębie lotowe
inaczej: eliminowania wzajemnych
można zapomnieć o tych od Jerzego
i rozpłodowe są łączone w tym sa-
wad. Gołąb, który ma słabsze plecy
Koźlika, Zbyszka Mazura i samego
mym czasie. Należy tutaj zaznaczyć,
otrzymuje partnera z mocnymi ple-
Marcina Kapinosa. W wymienianych
że gołębie lotowe, z wyjątkiem wybit-
cami. Zwraca się też uwagę na oczy.
najlepiej „załapała” krzyżówka Ma-
nych lotników, nie wychowują swoich
Główna zasada to łączenie gołębi
terla-Grimme.
młodych. Pierwsze jajka są zabierane,
o różnych kolorach oczu. Poza naj-
a w ich miejsce są podkładane pierw-
lepszymi parami, które łączone są na
Jeśli chodzi o zmiany w hodowli,
które nastąpiły w 2008 roku, to należy
METRYKA HODOWCY
wymienić przede wszystkim zmianę
metody lotowania z gniazdówki na
totalne wdowieństwo. Drugim waż-
Imiê i nazwisko
Wies³aw i Dorota Kościelni
nym zabiegiem była wymiana stada.
Adres
39-451 Skopanie, Wola Baranowska, ul. Zachodnia 170
wszystkie gołębie. Te dwa posunięcia
Oddzia³
0313 Tarnobrzeg
były kluczem do osiągnięcia bieżą-
Telefon
+48 501 549 051
W ciągu 3 lat zmieniły się praktycznie
PORADNIK HODOWCY BEZPŁATNE WYDANIE 2014
15
HODOWLA
16
stałe, gołębie przeparza się 2-3 razy
rano. Trwa to do połowy sezonu, póź-
Jest to odświeżacz powietrza na drogi
w roku. Wiesław Kościelny posiada
niej gołębie są na tyle rozkręcone, że
oddechowe o zapachu mięty. Czwar-
5 boksów, między którymi przekła-
treningi nie są już potrzebne.
tek i Piątek. Karma energetyczna
da gołębie, zmuszając je do zmiany
Zapytany o cykl tygodniowy
z dodatkiem słonecznika, konopii.
partnera. Po sezonie lotowym ocenia
w sezonie, Wiesław Kościelny sięga
Mieszana z olejem i drożdżami. Wo-
się wartość młódków i jak widać, że
do swojej „Wielkiej Księgi”. Jest to
da czysta. Wieczorem: ta sama mie-
wyszło coś lepszego, to wraca się do
notatnik, w postaci grubego zeszytu
szanka, ale nie z olejem, ale lecytyną.
konkretnej pary.
A4, w którym bardzo szczegółowo za-
W piątek wieczorem zabierane są
Sezon rozpłodowy od 2 lat jest
pisany jest każdy dzień hodowli. Dla
z gołębnika pojniki. Sobota. Karma
tak zaplanowany w czasie, aby na
każdego dnia zapisane jest: co gołębie
dietetyczna. Koszowanie o 15:00, więc
pierwszy lot gołębie szły ze 100% po-
dostały do jedzenia i picia, jak długo
gołębie są karmione o 11:00. Dawka
zycji wdowieństwa. Wcześniej prak-
latały, w jakiej były formie, czy obloty
1/2 normalnej porcji. Wraz z karmą
tykowany był powrót do młodego na
były wymuszane czy swobodne, jaka
wracają pojniki z wodą.
pierwszych lotach. Niesie to jednak za
była pogoda. Jeśli chodzi o lot to zapi-
Jeśli chodzi o dostępność pojników
sobą pewne problemy i było przede
sane są wszystkie parametry związa-
z wodą w tygodniu, to w historii tej
wszystkim ryzykowne. Cięższy lot
ne z lotem: pogoda, kierunek wiatru.
hodowli było już praktykowane za-
połączony z kiepską pogodą (zimno)
Ponadto, każdy gołąb ma swoją tabel-
bieranie pojników oraz całodobowy
był zagrożeniem dla młodych. A więc
kę ze statystykami oraz uwagi typu:
dostęp. Różnic nie zauważono, więc
około 2 tygodnie przed pierwszym lo-
„gołąb nie chce wchodzić”, „samica
„wodna” strategia została ograniczo-
tem następuje odsadzenie młodych
z tendencją do parowania się”. I tak
na do piątku i soboty. Jeśli chodzi
i wprowadzenie systemu wdowień-
już od kilku lat! Dzięki temu można
o obloty, to samce latają dwa razy:
stwa.
później dokonać szczegółowej anali-
rano i wieczorem, natomiast samice
W tej hodowli również organizo-
zy prowadzonej hodowli i wyciągać
tylko wieczorem. Co ważne, nie ma
wane są treningi. Przed rozpoczęciem
naprawdę ciekawe wnioski. Poniżej
wieczornego oblotu w piątek.
sezonu jest 4-5 wywózek. Nieduże
przedstawiamy fragment tygodnio-
Wyniki w hodowli Wiesława Ko-
odległości, zawsze z kierunku lotu.
wego cyklu zapisanego przed jednym
ścielnego „robią” głównie wdowce.
Ostatni trening jest z miejscowości,
z lotów w sezonie 2012.
Jeśli chodzi o wdowt, to jeszcze nie
w której będzie próba oddziałowa. Na
Niedziela. Po powrocie z lotu:
do końca dobrze przystosowany jest
treningu zawsze pierwsze wypuszcza-
lekkostrawna karma: dieta zwykła +
gołębnik. Największym problemem
ne są samice, a po 20 minutach sam-
dieta specjal + ryż paddy. Do tego elek-
jest za mała woliera. Powinna być
ce. Dzięki temu, gdy samce wracają
trolit i glutamin. Wieczorem: mocna
duża, a samice poza karmieniem
do gołębnika, to samice już czekają
karma + Probac 1000 Dr Brockamp,
powinny w niej siedzieć cały dzień.
w celkach - nauka wdowieństwa. Po
Tollyamin Tollisan + Sedechol Rohn-
Teraz oprócz woliery mają dostęp do
30 minutach następuje rozdzielenie.
fried. Poniedziałek. Dieta zwykła +
gołębnika z regałami, gdzie zdarza
W sezonie lotowym treningi są raz
dieta special + ryż paddy + jęczmień
się, że paruję się między sobą. Oczy-
w tygodniu, najczęściej w czwartek
+ Oxygen Żel + probiotyki + białko. Do
wiście w takim przypadku są one se-
wody: Usnea + aerozol Dr Brockamp
parowane od stada. Jednakże problem
i Avidress Rohnfried. Wtorek. Lot był
jest inny. Z takich samic już raczej nie
lekki, dlatego tak samo jak w ponie-
ma lotników. Więc jeśli same nie od-
działek, jednakże bez białka. Wie-
padają w czasie sezonu, to po sezonie
czorem: jogurt naturalny z witami-
są raczej eliminowane.
PORADNIK HODOWCY BEZPŁATNE WYDANIE 2014
nami Grune Erde Dr Brockamp. Oba
Po ostatnim locie gołębie pozosta-
składniki zmiksowane. Od niedzieli
ją rozdzielone przez około tydzień,
do wtorku gołębniki są zaciemnione
aby mogły się w pełni zregenero-
(w gołębniku panuje półmrok). Gołę-
wać. Po odzyskaniu sił przychodzi
bie mają się wyciszyć i odpoczywać.
nagroda w postaci złączenia w pary
W środę następuje rozwidniane. Śro-
i możliwości wychowania młodych.
da. Karma z większą zawartością biał-
Po jesiennym lęgu są rozdzielane, aż
ka. Reha-Vital-Elixier Tollisan zmie-
do parowania. W okresie pierzenia
szany z drożdżami. Wieczór: mul-
gołębie otrzymują bogatą karmę pie-
tiwitamina z jogurtem naturalnym
rzeniową. W tym okresie karmy nie
i drożdżami. W środę często gołębnik
należy oszczędzać. Dopiero od połowy
spryskiwany jest aerozolem BioFresh.
grudnia następuje stopniowe przej-
HODOWLA
ście na karmę zimową, lżejszą. Więcej
się mikroklimat i gołębie zachorowa-
demu hodowcy. Częstą praktyką jest
jęczmienia i pszenicy, mniej grubych
ły.
łapanie gołębi do kosza wieczorem
i oleistych. Z dodatków też o wiele
Jeśli chodzi o młode gołębie, to
i zostawianie je do następnego dnia.
Wiesław powtarza, że podstawą są
Na drugi dzień następuje wypuszcze-
treningi. W 2011 rozpoczęto je 3
nie lub organizowany jest trening.
to dobrze wszystko widać na przy-
tygodnie przez pierwszym lotem
Oczywiście cały czas jest obserwacja
kładzie hodowli sprzed roku 2010
i praktycznie co 2 dni była wywózka.
i po roku 2010. W sezonie 2009, róż-
Na początku z niewielkich odległo-
ne kuracje na początku sezonu, były
ści i całym stadem. Z biegiem czasu
obowiązkowe. Co tydzień gołębie coś
zwiększała się odległość i zmieniał
dostawały: od stycznia do połowy lu-
się sposób wypuszczania. Już nie ca-
tego. Gołębie nie wyglądały po nich
łym stadem, ale mniejszymi grupka-
zachwycająco, a wyniki nie były jakieś
mi. Chodziło o to, aby młode gołębie
rewelacyjne. Od 2 lat jest zupełnie in-
uczyły się latać mniejszymi grupkami.
ne podejście. Kuracje przedsezonowe
Na koniec wypuszczano po 2 sztuki.
są ograniczone do minimum – prze-
Trwało to 3-4 godziny, były większe
prowadzane są tylko jeśli wskaże to
straty, ale te które zostały na loty, na-
badanie w laboratorium. W roku 2012
prawdę pokazały się z dobrej strony.
mniej – chodzi o wyciszenie gołębi.
Jeśli chodzi o dbanie o zdrowie,
W artykułach o najlepszych hodowcach nie
piszemy tylko
o osiągnięciach
danej hodowli. To tylko
część reportażu, który
składa się z kompleksowego opisu hodowli,
w szczególności stosowanych metod karmienie,
suplementacji, motywacji
itd.
wyszło, że gołębie są tylko lekko za-
Inna ważna kwestia to dyscyplina,
robaczone, więc dostały preparat na
jeśli chodzi o wchodzenie do gołębni-
odrobaczenie. Następnie szczepienie
ka. Reguluje się to oczywiście karmą.
kału i jeśli pojawia się coś niepokoją-
na salmonelle (na przełomie stycz-
Gdy wprowadza się dyscyplinę mło-
cego, to należy reagować.
nia-lutego) i to wszystko. Wyniki były
dym (około 1 miesiąc przed lotem),
Jeśli chodzi o posezonową selek-
super – co pokazuje, że do tematów
to na ranny i wieczorny oblot idą na
cję, to młode gołębie, które przelecą
zdrowia najlepiej podchodzić z głową,
głodnego. Latają około godzinę. Przy
program zostają. Selekcja dotyczy
najlepiej w konsultacji z lekarzem we-
takim podejściu, gdy tylko widzą nad-
bardziej gołębi starych. Gołębniki
terynarii. W sezonie gołębie dostają
chodzącego Wiesława, to bez wołania
mają swoją pojemność, jeśli chodzi
dużo naturalnych środków. Oczywi-
wchodzą do gołębnika. Nie ma mowy
o liczebność gołębi i trzeba się do te-
ście jeśli trzeba, to podaje się lek, ale
o jakimkolwiek przesiadywaniu na
go dopasować. Najważniejszym kry-
zawsze dobrze to robić w konsultacji
dachu.
terium są oczywiście wyniki. Jako
z weterynarzem.
Młode gołębie
W sezonie 2011 Wiesław przyłożył
Wiesław stosuje też pewne tech-
miłośnicy gołębi, ciężko jest myśleć
niki, które mają przyzwyczaić młode
o selekcji, ale trzeba pamiętać, że to
gołębie do stresu, tzw. „trening klat-
selekcja jest najlepszym sposobem na
kowy”. Ta wskazówka przyda się każ-
zwiększenie poziomu hodowli. n
się do lotów gołębi młodych i zdobył
tytuł Mistrza Okręgu Tarnobrzeg.
Przede wszystkim dużo treningów
i dobre odżywianie – to podstawa.
Dobrze było też ze zdrowiem – tu często decyduje szczęście. Choroba się
pojawiła, ale bardzo łagodnie. Dość
szybko został podany odpowiedni lek
i choroba puściła. Po 4 dniach był lot
konkursowy, na który Wiesław odnotował pierwszą serię w Oddziale.
W sezonie 2012 było gorzej. Tydzień
przed lotem gołębie rozchorowały
się i było praktycznie po sezonie.
Najgorzej, że chorobę sam sprokurował Wiesław, bo po około miesiącu
niesprzątania w gołębniku zrobił tam
generalne porządki. Prawdopodobnie
wszystko „ruszyło do góry”, zmienił
PORADNIK HODOWCY BEZPŁATNE WYDANIE 2014
17
Błędy i problemy w hodowli
Paweł, woj. podkarpackie
przyjścia szczytu formy, to jest to
stanu stada itp.
„Moim największym problemem jest co
moment, aby wyciągnąć największą
(Zaprezentowaliśmy tylko część od-
roku spadek formy w drugiej połowie
broń i ewentualne sztuczki hodowla-
powiedzi na to pytanie)
sezonu gołębi starych. Na 8-9 locie coś
ne. Stosujmy wspólne obloty, wspólne
jakby pęka w moich gołębiach. Przy-
kąpiele, tak aby wdowce mogły sobie
Łukasz (opolskie)
latują, ale nie zdobywają czołowych
przypomnieć o swoich partnerach. Po
„Walczę z zakażeniem grzybiczym go-
konkursów.”
ciężkim locie, warto zrobić w czwar-
łębi. Ostatnio próbuję jodyny w wodzie
tek lub piątek trening-wywózkę na
do picia i na karmę, problem jednak nie
Jeśli jest to spadek spowodowany
maksymalnie 5 km. Chodzi o to, aby
mija. Proszę o poradę.”
„monotonią” w hodowli, to nie jest
gołębie odzyskały pewność siebie jeśli
źle. Gorzej jak jest to spadek formy
chodzi o powrót do domu. Po ciężkim
To bardzo niedobry pomysł, który mo-
z powodu nadmiernego wyeksploato-
locie gołębie mogą mieć traumę, którą
że spowodować nieodwracalne rozre-
wania gołębi w pierwszej części sezo-
taki mini-lot potrafi zwalczyć. Sztucz-
gulowanie gospodarki hormonalnej
nu. Niestety wielu hodowców, którzy
ka z odwracaniem misek i wrzuca-
ptaków, a nawet doprowadzić do ich
twierdzili, że super forma powinna
niem słomy – to jest moment, kiedy
śmierci. Jodyna służyła do dezynfekcji
być już na pierwszy lot, teraz zaczyna
można ją zastosować. Dla tych, którzy
skóry przy obtarciach i niewielkich
zauważać, że faktycznie w ten sposób
lubią dodatkową suplementację gołę-
zranieniach, jednak obecnie ustąpiła
ciężko jest wytrzymać 14-tygodniowy
bi – jest to moment, kiedy warto podać
miejsca nowej generacji skuteczniej-
sezon lotowy, gdzie najcięższe loty są
większe dawki witamin, minerałów,
szych i bezpieczniejszych środków
na koniec. Po wyeksploatowaniu go-
aminokwasów, tłuszczy, a przed dłu-
dezynfekujących. łębi ciężko już coś naprawić. Jedyną
gim lub upalnym lotem elektrolitu.
Rzeczywiście jod ma właściwości
radą jest odpowiedni dobór gołębi,
Warto zagrać też zazdrością u wdow-
grzybobójcze, ale musi występować
które idą na lot. Jeśli któryś gołąb cho-
ców wykorzystując do tego gołębie,
w formie stabilnej, aktywnej soli, co
ciaż w niewielkim stopniu przejawia
które nie idą na lot. A więc walka o ce-
nie wszystkim producentom środków
symptomy zmęczenia, to jest to znak,
lę lub samicę – wariantów jest sporo,
się udaje zrobić. Poza tym istotna jest
że musi zostać w gołębniku. Przede
każdy musi wybrać sobie sam, który
dokładna ilość jodu, aby nie wywołała
wszystkim nie można dopuścić do wy-
pasuje do jego gołębnika, aktualnego
niekorzystnego wpływu na organizm.
stąpienia strat w stadzie w perspektywie kolejnego sezonu. Jeśli popełniło
się błąd, to trzeba uczciwie to przyznać i zrobić wszystko, aby nie było
gorzej. W końcu to nie pierwszy i nie
ostatni sezon lotowy.
Jeśli spadek formy jest spowodowany „monotonią”, a wręcz brakiem
Pamiętajmy, że różnice w zawartości
Poradnik Hodowcy ciągle
się zmienia. Dochodzą
nowe działy, nowe cykle
artykułów. Wszystko po
to, aby gazeta była cały
czas ciekawa dla czytelnika.
w składzie poszczególnych składników mogą wydawać się dla nas małe
i nieważne (np. 1% czy 3%), jednakże w chemii, czy w żywieniu to 300%
normy więcej, a 300% to ogromna
wartość i może wcale nie być korzystna dla zdrowia.
Piotr z Okręgu Kielce – byłem nowiciujszem z 11 letnim stażem
Moja przygoda z gołębiami zaczęła się 11 lat temu, ale brak osób, które chciałyby przekazać
naprawdę wartościową wiedzę sprawiło, że po tych wszystkich latach dalej uważałem się za nowicjusza. Latałem metodą gniazdową i choć gołębie wracały z lotów, to o czołowych miejscach
nawet nie marzyłem. Bazując na poradach z Poradnika Hodowcy postanowiłem zmienić metodę
lotowania na totalne wdowieństwo. Teraz wiem, że to jedyna metoda, która gwarantuje sukcesy.
Według porad z Poradnika Hodowcy niedużym kosztem przerobiłem gołębniki tak, aby pasowały
do wdowieństwa. Nauczyłem się zasad wdowieństwa, których okazuje się, że nie ma dużo i są
przed wszystkim proste. Co się okazało? Wdowieństwo zajmuje mi teraz mniej czasu niż kiedyś
gniazdówka. Dzięki Poradnikowi Hodowcy wiem co jest podstawą hodowli, a co tylko dodatkiem. Podam dla przykładu: dodatki żywieniowe,
to ważna rzecz jak się walczy o Mistrzostwo Okręgu, Regionu czy Polski, natomiast nie są niezbędne, gdy chce się zdobyć Mistrza Sekcji czy
Oddziału. Wiem o tym, bo dzięki Poradnikowi Hodowcy i zmianom, które dzięki tej gazecie wprowadziłem zdobyłem w sezonie 2013 Mistrza
Sekcji – pierwszy tytuł w mojej karierze. A to dopiero początek – w końcu przyszła radość z hodowli gołębi. Pozdrawiam i polecam.
18
PORADNIK HODOWCY BEZPŁATNE WYDANIE 2014
P R E N U M E R ATA
Zamawiając prenumeratę do 31 października 2014 otrzymasz:
- gwarancję niższej ceny: 89zł (cena regularna wynosi 96zł)
Co miesiąc otrzymasz
aż 44 strony
z wiedzą
hodowlaną
- cały felieton Jana Górskiego
- ciąg dalszy artykułu „Przejście na metodę wdowieństwa”
- PROGRAM LOTOWY do metody wdowieństwa
Możliwe są 2 rodzaje prenumerat:
•
•
na rok 2015 (12 numerów) - 89 zł
na rok 2015 + październik, listopad, grudzień 2014 (15 numerów) - 110 zł
z numerem listopadowym otrzymasz prezent od firmy Röhnfried - produkt Taubenglück
dla
Zamówienie prenumeraty można wykonać na 2 sposoby:
W tytule wpłaty należy podać dane adresowe,
na które ma być realizowana wysyłka czasopisma:
Redaktor naczelny
Stanis³aw Górski
Imię i Nazwisko + Pełny Adres (ulica, kod pocztowy, miasto).
1. Wpłata na konto bankowe
ISSN 2300-3855
Redakcja
67-100 Nowa Sól
os. Konstytucji 3 Maja 10F/82
tel. +48 536 232 300
e-mail: [email protected]
Numer konta: 14 2490 0005 0000 4500 2588 6128
2. Przekaz pocztowy
Dane odbiorcy:
Poradnik Hodowcy
os. Konstytucji 3 Maja 10F/82
67-100 Nowa Sól
Wydawca
Akmesoft Stanis³aw Górski
67-100 Nowa Sól
ul. Kosmonautów 5a
tel. +48 536 232 300
Komunikat dla hodowców, którzy już prenumerowali Poradnik Hodowcy w poprzednich latach.
W 2013 roku z przyczyn niezależnych od redakcji musiał zostać zmieniony numer konta.
Aktualny numer znajduje się poniżej.
PORADNIK HODOWCY OS. KONST 3 MAJA 10F/82
67-100 NOWA SÓL
14
2 4 9 0 0 0 0 5
PRENUMERATA
0 0 0 0
4 5 0 0
2 5 8 8
6 1 2 8
POGROMCY INTERNETOWYCH MITÓW
Marcin (lubelskie)
dodatkowo niektórych substancji
Rzęsistek (czyli z łac. Trichomonas)
„Dzień dobry, mam pytanie dotyczące
aktywnych nie można rozpuścić
zaliczany jest do pierwotniaków śro-
herbatek na odrobaczanie. W ostat-
w wodzie). Pamiętajmy również, że
dowiskowych, czyli to tacy „współ-
nim czasie stały się niedostępne sta-
ten proces pozwala nam uzyskanie
biesiadnicy”, którzy byli, są i będą.
re, sprawdzone środki odrobaczające.
w najlepszym przypadku ok. 2-3%
Jednak zbyt dogodne warunki dla ich
Zdecydowałem się więc na herbatkę,
substancji czynnych, więc jest nie po-
rozwoju mogą znacznie zwiększyć ich
ale wykonane po kuracji badanie le-
równywalny do stosowania produk-
populację (najczęściej przebywają
karza stwierdził pasożyty. Czy popeł-
tów na bazie ekstraktów ziołowych.
w górnej części dróg oddechowych)
niłem jakiś błąd?! Jak stosować her-
Papier przyjmie wszystko i deklaracje
i doprowadzić do jednostki chorobo-
batki?”
na produktach mogą obiecać wiele.
wej zwanej Trichomonadozą (charak-
Pamiętajmy jednak, że etykieta to do-
terystyczny żółte naloty i guzki).
Tak, popełnił Pan błąd! W trak trud-
kument, na którym nie można kła-
Zatrzymajmy się jednak w najważ-
nym temacie jak odrobaczanie zasto-
mać - takie postępowanie jest karalne
niejszym momencie, czyli jak za-
sowane muszą być środki farmako-
przez prawo. Poza tym najwyższą ka-
pobiegać nadmiernemu wzrostowi
logiczne o stwierdzonym działaniu
rą w takich sytuacjach powinna być
Trichomonas. Z pewnością do takich
odrobaczającym. To prawda, że kilka
nasza opinia o producencie i nie ro-
czynności można zaliczyć wymienio-
ich ubyło ze względu na koniec reje-
bienie ponownych zakupów w takiej
ne przez kolegę Łukasza mycie poideł,
stracji w Polsce (Systamex), miejmy
firmie.
jednak nie zawsze jesteśmy w stanie
nadzieję że szybko powrócą.
Na koniec jeszcze mały apel: jeśli
dotrzeć do każdej porowatości poidła.
Środki farmakologiczne na odroba-
jakaś firma produkująca tego typy
Czasem czas działania środka jest zbyt
czanie to bardzo silna chemia i w ża-
produkty chciała by nam przedstawić
krótki i szybkie mycie nie przynosi
den sposób nie można ich porównać
badania skuteczności ich produktu,
zadowalających efektów. No i wła-
do herbatek! Osobiście uważam, że
chętnie się z nimi zapoznamy i poin-
śnie tu wybawieniem jest suszenie
herbatki w tym temacie są całkowicie
formujemy hodowców jakie herbatki
(im dłużej tym lepiej): brak wody dla
nieskuteczne, mogą one jedynie wpły-
warto stosować i nie są one naciąga-
rzęsistka to nieuchronna śmierć. Naj-
wać na środowisko robiąc je trochę
niem.
lepszym sposobem na tanią i łatwą
nieprzyjazne dla pasożytów, ale na
walkę z rzęsistkiem jest co najmniej
pewno nie uśmiercą ich!
Łukasz (opolskie)
podwójny zestaw poideł, tak aby za-
Generalnie herbatki to najprostsza
„Witam, wszyscy hodowcy miewają
wsze jakieś schły (uwalniały się od
metoda pozyskiwania substancji ak-
problemy z rzęsistkiem, podajemy an-
rzęsistka), a inne zbyt długo nie cze-
tywnych z ziół, parametry parzenia
tybiotyki, myjemy poidła specjalnymi
kały na wymianę.
to temperatura nie przekraczająca
środkami, ale ostatnio usłyszałem, że
50-60oC i czas parzenia ok 30 minut
bardzo ważne jest wysuszenie poideł,
(parametr determinuje rodzaj ziół,
dlaczego?”
Szukasz pomysłu na trafiony prezent?
Zastanawiasz się co kupić na urodziny, imieniny lub... święta,
a Twój mąż ma już całą szafę skarpetek, koszul i krawatów?
Prenumerata Poradnika Hodowcy to idealny prezent
dla hodowcy gołębi pocztowych.
Obdarowany przez cały rok, dokładnie na początku każdego miesiąca,
będzie otrzymywał gazetę na temat jego życiowej pasji.
Przy okazji będzie przypominał sobie o Twoim oryginalnym prezencie.
Informacje jak zamówić prenumeratę znajdziesz na przedostatniej stronie
(wewnętrzna okładka) lub na stronie internetowej www.PoradnikHodowcy.pl

Podobne dokumenty