Autor Tytuł Miejsce wyd. Rok wyd. Dział Numer inwent. Mediokracja

Komentarze

Transkrypt

Autor Tytuł Miejsce wyd. Rok wyd. Dział Numer inwent. Mediokracja
Autor
Tytuł
Miejsce wyd.
Rok
wyd.
Dział Numer
inwent.
Mediokracja w Polsce
Częstochowa
2008
KM
3902
Porozumienie gdańskie ; Porozumienia rolników ;
Łódzkie porozumienia studentów ; Statut NSZZ
"Solidarność"
Gdańsk
1981
O
3698
Miedzy polską etniczną a historyczną
Wrocław
1988
MP
3550
Webster's new dictionary and thesaurus
New York
1990
SŁ
3498
Sprawa polska
[s.l.]
1918
H
3414
Polityka spójności w obliczu wyzwań XXI wieku :
materiały z konferencji
Warszawa
2009
E
3322
1994
PRA
3091
The Declaration of Independence ; The Constitution of [Washington]
the United States of America.
The constitution of the Islamic Republic of Iran
Teheran
2010
PRA
3084
Teheran - Jałta - Poczdam : dokumenty konferencji
szefów rządów trzech wielkich mocarstw
Warszawa
1972
H
2955
Telewizja w Europie : regulacje, polityka i
niezależność : raport z monitoringu : część ogólna :
Polska
Warszawa
2005
T
2748
Mediokracja w Polsce
Częstochowa
2008
KM
2724
Oblicza wolności słowa : materiały z sympozjum w
Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej
Toruń, 24.01.2004.
Toruń
2005
KM
2372
Oblicza wolności słowa : materiały z sympozjum w
Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej
Toruń, 24.01.2004.
Toruń
2005
KM
2373
Katolicyzm, kapitalizm, socjalizm : list pasterski
biskupów austrjackich
Lublin
1933
PK
2195
"Żeby nie ustała wiara" : Katolicki Uniwersytet
Lubelski przed wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II
Lublin
1989
P
2061
Oblicza prawdy : materiały z sympozjum w Wyższej
Szkole Kultury Społecznej i Medialnej Toruń, 22
stycznia 2005.
Toruń
2006
KM
2038
Oblicza wolności słowa : materiały z sympozjum w
Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej
Toruń, 24.01.2004
Toruń
2005
KM
2035
Ist report on the implementation and dissemination of
the International Humanitarian Law in the Republic of
Poland
Warszawa
2009
PRA
1998
Galeria sztuki sceny plastycznej KUL : 1986 - 2006
Lublin
2006
F
1960
Leszek Mądzik i jego teatr, and his theatre
Warszawa
2000
F
1958
Organy władzy publicznej w świetle Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku
Lublin
2006
SP
1604
Systemy partyjne Europy Zachodniej. T. 1, Włochy,
Hiszpania, Portugalia, Francja, Belgia
Warszawa
1991
SP
1417
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską : (tekst
ujednolicony) = Treaty establishing the European
Community : (consolidated version). Traktat o Unii
Warszawa
2005
E
1354
Europejskiej : (tekst ujednolicony)
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską : (tekst
ujednolicony) = Treaty establishing the European
Community : (consolidated version). Traktat o Unii
Europejskiej : (tekst ujednolicony)
Warszawa
2005
E
1355
Jak działa Unia Europejska? : przewodnik po
instytucjach UE
Luksemburg
2004
E
1333
Unia Europejska po Traktacie Nicejskim
Warszawa
2002
E
1288
Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej : prezentacja wyników prac polskich
ośrodków badawczych
Warszawa
2003
E
1279
Szanse i zagrożenia na drodze do Unii Europejskiej
Warszawa
1997
E
1130
Od października 1956 do grudnia 1970. Cz. 1, Wokół
października. Z. 1.
Warszawa
1984
H
994
Spotkanie Michaiła Gorbaczowa z przedstawicielami
polskiej inteligencji
Warszawa
1988
MP
950
Der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Volksrepublik Polen
[Bonn]
1970
SM
767
Wychowanie dla pokoju
Wrocław
1983
ZB
676
Z badań nad polską myślą polityczną 1939-1949
Wrocław
1978
MP
532
Materiały na temat pokoju na rok 1981
Warszawa
1981
MP
510
Aktywna rola Polski w walce o pokój i
bezpieczeństwo : materiały z debaty poselskiej w
Sejmie PRL w dniu 24 czerwca 1980
Warszawa
1980
ZB
485
Manifest PKWN
Warszawa
1974
O
238
Polityczne, gospodarcze i społeczne organizacje
międzynarodowe : informator
Warszawa
1969
O
73
[Rada Jedności
Narodowej]
Testament Polski walczącej : [Rada Jedności
Narodowej do narodu polskiego i do Narodów
Zjednoczonych]
[Warszawa]
1983
H
1050
Abarinov
Vladimir
Konstantinovič
Oprawcy z Katynia
Kraków
2007
H
4004
Abcarian Gilbert,
Masannat George
S.
Contemporary political systems: an introduction to
government
New York
1970
SP
272
Bozen
2007
E
1505
Abel Andreas, Aspects of multilingualism in European border regions
Stuflesser
: insights and views from Alsace, Eastern Macedonia
Mathias, Voltmer and Thrace, the Lublin voivodeship and South Tyrol
Leonard
AbłażewiczGórnicka Urszula
Kapitały społeczne i kulturowe miast
środkowoeuropejskich i wschodnioeuropejskich
pograniczy
Białystok
2009
W
2005
Abramowicz
Wiesław
Samorząd terytorialny w orzecznictwie Naczelnego
Sądu Administracyjnego : uaktualniony zbiór
przepisów i orzeczeń sądowych
Warszawa
1994
ST
1428
Abramowski
Edward
Rzeczpospolita przyjaciół : wybór pism społecznych i
politycznych
Warszawa
1986
MP
876
Abramowski
Rzeczpospolita przyjaciół : wybór pism społecznych i
Warszawa
1986
MP
874
Edward
politycznych
Abraszewski
Andrzej
Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych (1945
- 1975)
Warszawa
1975
O
265
Abraszewski
Andrzej
Koordynacja działalności organizacji
międzynarodowych w systemie Narodów
Zjednoczonych : zagadnienia prawne
Warszawa
1973
O
230
Adamczyk Anita
Unia Europejska na rozdrożu : wybrane problemy :
praca zbiorowa
Poznań
2008
E
1684
Adamczyk
Mieczysław
Prasa konspiracyjna na Kielecczyźnie w latach 19391945
Kraków
1982
PR
3573
Adamczyk
Mieczysław
Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym1791 - 1982
Warszawa
1985
PRA
822
Adamczyk
Mieczysław,
Gmitruk Janusz
(oprac.)
Dokumenty fałszerstw wyborczych w Polsce w roku
1947. [1], Memoriał Polskiego Stronnictwa Ludowego
w sprawie wyborów w Polsce, złożony wraz z
załącznikami w dniu 18 grudnia 1946 roku
Ambasadorom Stanów Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii i Związku Sowieckiego w Warszawie
Warszawa,
Kielce
2000
H
1295
Adamek Jacek
Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka
Wrocław
2009
PG
2017
Adamiec Jolanta
Kryzys finansowy : wybrane zagadnienia
Warszawa
2009
PG
3341
Adamik-Szysiak
Małgorzata
Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach
2005-2010
Lublin
2012
RE
3675
Adamik-Szysiak
Małgorzata,
Maguś Wojciech
Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i
public relations
Lublin
2013
MPO
4067
Adamik-Szysiak
Małgorzata,
Maguś Wojciech
Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i
public relations
Lublin
2013
MPO
3995
Adamowicz
Elżbieta
Transformacja po latach : wybór tekstów
dedykowanych profesorowi Janowi Winieckiemu z
okazji 70. rocznicy urodzin
Warszawa
2010
SP
3457
Adamowski
Janusz,
Jabłonowski
Marek
Polskie media u progu XXI wieku
Warszawa
2001
KM
2757
Adamowski
Janusz W.
Media w państwie współczesnym
Warszawa
2001
KM
2746
Adamowski
Janusz
Włodzimierz
O warsztacie dziennikarskim
Warszawa
2002
M
4027
Adamsk Jacek
Nowe technologie w służbie terrorystów
Warszawa
2007
ZB
3789
Adenauer konrad
Konrad Adenauer - Europa chrześcijańska :
dokumentacja polsko-niemieckiej sesji naukowej 1516 grudnia 1994
Lublin
1995
E
1442
Agaev Semen
L'vovič,
Oganis'ân Ûlij
Stepanovič
Nacjonalizm : ideologia i polityka
Warszawa
1977
TN
734
Agar Herbert
The United States : the presidents, the parties and the
constitution
London
1950
SP
1148
Agencja
Informacyjna
Stanów
Zjednoczonych.
Ambasada
Amerykańska
Konstytucja Stanów Zjednoczonych.
[Warszawa]
1991
PRA
4076
Agustí Roca
Carme
"Rosja jest winna" : udział ochotników hiszpańskiej
Błękitnej Dywizji na froncie wschodnim w świetle
wspomnień i relacji katalońskich divisionarios
Zelów
2008
W
2000
Washington
1963
HP
295
Aikman Lonnelle We, the people : the story of the United States Capitol,
its past and its promise
Ajnekiel Andrzej
Parlamentaryzm II Rzeczpospolitej
Warszawa
1975
SP
263
Ajnenkiel A.,
Leśniodorski B.,
Rostocki W.
Historia ustroju Polski : (1764 - 1939)
Warszawa
1969
SP
753
Ajnenkiel A.,
Leśniodorski B.,
Rostocki W.
Historia ustroju Polski : (1764 - 1939)
Warszawa
1969
SP
752
Ajnenkiel
Andrzej
Polskie konstytucje
Warszawa
1982
PRA
589
Ajnenkiel
Andrzej
Polskie konstytucje
Warszawa
1982
PRA
588
Albin J., Kupczak
J. M.
Z badań nad współczesna problematyką państw
Europy środkowej i wschodniej
Wrocław
2000
W
1464
Albin Janusz.,
Baluk Walenty
Republika Czeska
Wrocław
2005
SM
2444
Albińska Ewa
Człowiek w środowisku przyrodniczym i
społecznym : zarys problematyki ekologii społecznej
Lublin
2005
PS
1787
Albrecht Jacek
Parafilmówka krakowska 1945 - 1947 : nauczyciele,
słuchacze, filmy
Kraków
1998
FT
3027
Aleksandra
Kubiak - Sokół
Jak pisać i redagować : poradnik redaktora : wzory
tekstów użytkowych
Warszawa
2010
M
2870
Aleksandrowicz
Walenty
Ruch Ludowy w województwie gdańskim w latach
1945-1949
[Warszawa]
1973
O
227
Alexander
Horace G.
Gandhi through Western eyes
London
1969
B
111
Alford Robert R.
Party and society : the Anglo-American democracies
London
1964
PS
6
Allan Stuart
Newsy w sieci : internet i dziennikarstwo
Kraków
2008
I
2831
Allan Stuart
Kultura newsów
Kraków
2006
KM
2803
Allen Woody
Woody według Allena : z reżyserem rozmawia Stig
Björkman
Kraków
1998
FT
2282
Alliluyeva
Svetlana
Twenty letters to a friend
London
1967
B
3439
Altenberg Falk
Ojczyzna w Europie : materiały z międzynarodowej
konferencji "Literatura, wartości i tożsamość
europejska (II)", Gdańsk, 23-26 października 2003.
Gdańsk
2003
E
1322
Althoff Benedikt
EU-Mediatrainer : trainerqualifizierung für die
europäische Bürgermedienarbeit : ein Handbuch zur
Vermittlung praktischer Medienkompetenz
Munster,
Duisburg
2005
KM
1964
Amal'rik Andrej
Alekseevič
Will the Soviet Union survive until 1984?
New York
1971
MP
1038
Ambarcumov
Evgenij
Aršakovič,
Dobieszewski
Adolf, Afanas'ev
Viktor
Grigor'evič
Polityka i socjalizm
Warszawa
1982
SP
617
Ambarcumow
Jewgienij,
Dobieszewski
Adolf
Polityka i socjalizm : praca zbiorowa
Warszawa
1982
SP
607
American
Assembly
A world of nuclear powers?
Englewood
Cliffs
1966
ZB
968
Anderson Peter
J., Ward G.
Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach
Warszawa
2010
KM
2025
Andrejew Igor
Rozpoznanie znamion przestępstwa
Warszawa
1968
PS
48
Andrusiewicz
Andrzej
Stronnictwo Demokratyczne w systemie politycznym
Polski Ludowej
Warszawa
1985
SP
861
Andrzejewski,
Bolesław
Słownik filozofów : filozofia powszechna
Poznań
1995
SŁ
3579
Andrzejewski
Bolesław [et al.]
Autobiogramy
[Wrocław]
1985
B
1948
Andrzejewski
Piotr
Neutralność w polityce zagranicznej Finlandii i
Szwecji
Warszawa
1988
ZB
920
Angeli Claude,
Backmann René
Les policies de la nouvelle societe
Paris
1971
PS
766
Anioł Włodimierz
Międzynarodowa polityka społeczna : wybrane
problemy : skrypt dla studentów nauk politycznych
Warszawa
1989
SM
1562
Anioł
Włodzimierz
Narody Zjednoczone wobec problemów społecznych
Warszawa
1988
O
903
Ansart Pierre
Ideologies conflicts et pouvoir
Paris
1977
PS
429
Antoine Jacques
Le pouvoir et l'opinion: essai sur la communicatione
sociale
Paris
1972
KS
138
Antonio Rosmini
Serbati
Filosofia della politica
Milano
1972
P
188
Antonowicz Lech
Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe
Lublin
1982
SM
583
Antoszewski A.,
Herbut R.
Demokracje zachodnioeuropejskie : analiza
porównawcza
Wrocław
1997
SP
1250
Antoszewski
Andrzej
Polityczno ustrojowe przesłanki efektywności
działania rad narodowych
Wrocław
1985
ST
541
Antoszewski
Andrzej
Sposób powoływania terenowych organów
administracji państwowej : (społeczno-polityczne
konsekwencje)
Wrocław
1981
ST
540
Antoszewski
Andrzej, Herbut
Ryszard
Systemy polityczne współczesnej Europy
Warszawa
2007
SP
2557
Appel Hanna
Bis repetita placent : repetytorium z języka łacińskiego
Toruń
2007
SŁ
2457
dla studentów historii : kompendium gramatyczne,
zestaw ćwiczeń, wybór tekstów preparowanych i
oryginalnych, klucz
Arbatow Gieorgij
A.
Propaganda na zachodzie: doktryny, metody,
organizacja
Warszawa
1972
PS
234
Arendt Hannah
Między czasem minionym a przyszłym : osiem
ćwiczeń z myśli politycznej
Warszawa
2011
P
3677
Arendt Hannah
Korzenie totalitaryzmu
Warszawa
2012
P
3678
Arendt Hannah
Wykłady o filozofii politycznej Kanta
Warszawa
2012
P
3646
Arendt Hannah
Myślenie
Warszawa
2002
P
3264
Arendt Hannah
Wola
Warszawa
2002
P
3265
Arendt Hannah
Między czasem minionym a przyszłym : osiem
ćwiczeń z myśli politycznej
Warszawa
1994
P
1159
Arendt Hannah
O rewolucji
Kraków
1991
P
1032
Arendt Hannah
Elemente und ursprunge totaler herschaft. Bd. 3,
Totale Herschaft
Frankfurt/M
[etc.]
1975
P
781
Arendt Hannah
Elemente und ursprungetotaler herrschaft. Bd. 1,
Antisemitimus
Frankfurt/M
[etc.]
1980
P
779
Arendt Hannah
Elemente und unsprunge totaler herschaft. Bd. 2,
Imperialismus
Frankfurt/M
[etc.]
1975
P
780
Arendt Hannah
Wahrheit und Lüge in der Politik : zwei Essays
Munchen
1972
P
576
Arieli Yehosua
Individualism and nationalism in american ideology
Baltimore
1966
TN
37
Arijon Daniel
Gramatyka języka filmowego
Warszawa
2010
FT
3269
Aristoteles
Polityka
Warszawa
2010
P
2885
Armata Jerzy,
Chojna Natalia
(Oprac.)
65 lat polskiej animacji dla dzieci = 65 years of Polish
animation for children
Łódź
2012
FT
3876
Arnauld Pierre
L'idée de philosophie politique
Paris
1965
P
764
Aron Raymond
Widz i uczestnik
Warszawa
1992
P
1090
Aron Raymond
Democratie et totalitarisme
Gallimard
1965
MP
1040
Aron Raymond
Widz i uczestnik
[Kraków]
1984
P
1041
Axline W.
Andrew,
Stegenga James
A.
The global community : a brief introduction to
international relations
New York
1972
SM
883
Babiak Jerzy
Polityka kształtowania ustroju rolnego w Polsce
Poznań
2010
ST
2699
Babiak Jerzy
The 2004 enlargement's influence on the labor market
in the European Union
Poznań
2007
E
1827
Babiel Jacek
Jak wygrać wybory? : [praktyczne przykłady i
podpowiedzi]
Łomża
2010
MPO
3747
Backer Roman
Totalitaryzm : geneza, istota, upadek
Toruń
1992
MP
1170
Backer Roman
Struktury poziome w Toruniu : (1980 - 1981)
Warszawa
1990
O
1029
Bäcker Roman
"Solidarność" dwadzieścia lat później
Kraków
2001
O
3694
Baczewska
Monika
Portrety przemocy : [filozofia - społeczeństwo kultura]
Lublin
2008
P
2002
Bagiński Paweł
Polityka współpracy rozwojowej Unii Europejskiej w
Warszawa
2011
E
3099
kontekście polskiej prezydencji w Radzie UE w 2011
r. : przewodnik dla posłów i senatorów
Bagsik Bogusław,
Gąsiorowski
Andrzej
Bagsik & Gąsiorowski : jak kradliśmy księżyc : Tel
Awiw 16 sierpnia - 1 września 1991 r.
Wrocław
1991
MP
2306
Bailey Sydney D.
The United Nations : a short political guide
New York,
London
1963
O
1449
London
1960
O
81
Bailey Sydney D. The General Assembly of the United Nations : a study
of procedure and practice
Bajan Konrad
Podstawy nauk politycznych: podręcznik dla
wyższych szkół rolniczych
Warszawa
1972
TP
142
Bajerski Artur
Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług
edukacyjnych w aglomeracji poznańskiej
Poznań
2011
ST
3057
Bajka Zbigniew
Historia mediów
Kraków
2008
KM
3591
Bakalarski
Krzysztof
Public relations a kształtowanie wizerunku menedżera
Gdańsk
2004
PRE
2750
Bakunin, Mihail
Aleksandrovič
Pisma wybrane. T. 2
Warszawa
1965
P
2299
Balandier
Georges
Anthropologie politique
Paris
1969
PS
239
Balawajder
Edward
Ksiądz profesor Stanisław Kowalczyk : człowiek uczony - nauczyciel : praca zbiorowa
Sandomierz
2002
B
1796
Balawajder
Edward,
Jabłoński
Arkadiusz,
Szymczyk Jan
Filozofia pochylona nad człowiekiem : studia
dedykowane księdzu profesorowi Stanisławowi
Kowalczykowi
Lublin
2004
P
1862
Balbin Rafael de
La Concrecion del poder politico
Pamplona
1964
PS
273
Balcerak Wiesław
Dzieje Ligi Narodów
Warszawa
1969
O
74
Balicki Janusz
Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii
Europejskiej : wyzwania dla polityki integracyjnej
Warszawa
2010
E
3254
Balicki Zygmunt
Egoizm narodowy wobec etyki z dodatkiem
charaktery a życie polityczne
Lwów
1914
TN
3737
Baluk Walenty,
Winnicki
Zdzisław Julian
Badania wschodnie : polityka wewnętrzna i
międzynarodowa
Wrocław
2008
W
2359
Baluk Walenty,
Winnicki
Zdzisław Julian,
Badania wschodnie : polityka wewnętrzna i
międzynarodowa
Wrocław
2008
W
3266
Bamwenda
Bożena, Szafran
Małgorzata
(Red.)
Ferdynand Lassalle a wyzwania dla współczesnej
socjaldemokracji europejskiej : materiały konferencji
naukowej, Wroclaw, 11 kwietnia 2005 r.
Wrocław
2006
MP
4015
Banaszak
Bogumił (Wst.)
Konstytucja Niemiec
Warszawa
2008
PRA
3334
Warszawa
1978
BIB
2075
Katowice
1985
PS
821
Banaszak Marian Bibliografia historii kościołów w Polsce za lata 1973 1974
Banaszczyk
Tadeusz
Studia z arystotelesowskiej teorii społeczno politycznej
Banaszek
Jarosław,
Głowacki Marcin
Hanibal Lecter i przyjaciele
Kraków
2005
FT
3663
Banaszkiewicz
Jakub
Państwo i partia w systemie kapitalistycznym
Warszawa
1972
SP
140
Banaszkiewicz
Jakub
Powstanie partii hitlerowskiej: studium socjologiczne
genezy faszyzmu niemieckiego : 1919-1923
Poznań
1968
O
62
Banaszkiewicz
Władysław,
Hartwig Grazyna
(Oprac.)
Lenin na ekranie
Warszawa
1973
FT
3388
Banfield Edward
C.
Political influence
New York,
London
1965
ST
12
Bankowicz
Bożena,
Bankowicz
Marek, Dudek
Antonii
Słownik historii politycznej świata 1901 - 2005
Kraków
2006
LE
2564
Bankowicz
Marek
Demokracja : zasady, procedury, instytucje
Kraków
2006
SP
3764
Bankowicz
Marek
Przywódcy polityczni współczesnego świata :
mężowie stanu, demokraci i tyrani
Kraków
2007
B
3765
Bankowicz
Marek
Transformacje konstytucyjnych systemów władzy
państwowej w Europie Środkowej
Kraków
2010
SP
2633
Bankowicz
Marek
Zlikwidowane państwo : ze studiów nad polityka
Czechosłowacji
Kraków
2003
SM
2605
Bankowicz
Marek
Historia polityczna świata XX wieku : 1901-1945
Kraków
2004
HP
2349
Bankowicz
Marek
Historia polityczna świata XX wieku : 1945-2000
Kraków
2004
HP
2350
Bankowicz
Marek, Kozub Ciembroniewicz
Wiesław
Dyktatury i tyranie : szkice o niedemokratycznej
władzy
Kraków
2007
MP
2606
Baranowski
Władysław
Rozmowy z Piłsudskim : 1916-1931
Warszawa
1990
B
2960
Baran Stanley J.,
Davis Dennis K.
Teorie komunikowania masowego
Kraków
2007
KS
2895
Barański Jan
Na drodze do trzeciej wojny światowej
London
1981
ZB
1642
Barański
Jarosław,
Piatkowski
Włodzimierz
Zdrowie i choroba : wybrane problemy socjologii
medycyny
Wrocław
2002
PS
1792
Barański Marek
Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i
Wschodniej
Toruń,
Katowice
2009
ST
3683
Barbag Józef
Geografia polityczna ogólna
Warszawa
1974
SM
260
Barbag Józef
Zarys geografii politycznej
Warszawa
1971
SM
115
Barcz Jan
Rzecz o przyszłości Europy
Warszawa
2005
E
3792
Barcz Jan
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny
Warszawa
2011
E
3749
przepływ towarów, swobodny przepływ pracowników,
prawo przedsiębiorczości i prawo spółek, swoboda
świadczenia usług, swoboda przepływu kapitału i
usługi finansowe, wspólne reguły konkurencji
Barcz Jan
Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej :
zagadnienia polityczno-ustrojowe
Warszawa
2009
E
3180
Barcz Jan
Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Traktaty
stanowiące Unię Europejską : stan obecny oraz teksty
skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony
Warszawa
2008
E
2903
Barcz Jan
Polityki Unii Europejskiej : polityki społeczne :
aspekty prawne
Warszawa
2010
E
2824
Barcz Jan
Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Traktaty
stanowiące Unię Europejską : stan obecny oraz teksty
skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony
Warszawa
2008
E
1685
Barcz Jan
Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Traktaty
stanowiące Unię Europejską : stan obecny oraz teksty
skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony
Warszawa
2008
E
1677
Barecki Józef
O Związku Radzieckim zwięźle i ciekawie
Warszawa
1972
W
222
Barena Garcia
Alberto
El Federalismo en Suiza. Vol. 2, Personalidad del
federalismo suizo
Madrit
1970
SP
279
Barney Darin
David
Społeczeństwo sieci
Warszawa
2008
I
3840
Barrena Garcia
Alberto
El Federalismo en Suiza. Vol. 1, El federalismo suizo
y sus relaciones internas
Madrit
1970
SP
278
Barrett Edward
The society of text: hypertext, hypermedia, and the
social construction of information
London
1995
I
3704
Barszczewski J.
Świat '77/78 : relacje, opinie, komentarze polskich
korespondentów zagranicznych : praca zbiorowa
Warszawa
1978
SM
378
Barszczewski
Jerzy
Świat '79/80 : relacje, opinie, komentarze polskich
korespondentów zagranicznych : praca zbiorowa
Katowice
1980
SM
491
Barszczewski
Jerzy
Wydarzenia 77
Warszawa
1978
SM
397
Barteczko
Stanisław
Przegrane bitwy Mao
Warszawa
1981
SM
561
Bartkowski Jerzy
Lokalne elity władzy w Polsce w latach 1966-1995 :
zmiany składu społeczno-demograficznego na tle
przemian opinii publicznej w Polsce w ujęciu
porównawczym
Warszawa
1996
PS
1420
Bartkowski Jerzy
Lokalne elity władzy w Polsce w latach 1966-1995 :
zmiany składu społeczno-demograficznego na tle
przemian opinii publicznej w Polsce w ujęciu
porównawczym
Warszawa
1996
PS
1421
Bartnik Czesław
Stanisław
Personalizm
Lublin
2008
P
2120
Bartosiewicz
Kazimierz
Konstytucja 3 Maja : kronika dni kwietniowych i
majowych w Warszawie w roku 1791
Warszawa
1989
PRA
1063
Bartoszewicz
Tomasz
Konfrontacja czy współpraca : ewolucja politycznoinstytucjonalnych uwarunkowań stosunków
ekonomicznych Wschód-Zachód po II wojnie
światowej
Warszawa
1982
PG
640
Bartoszewski
Władysław
Polska - Niemcy: wspólnota wartości i interesów : I
Polsko-Niemiecki Kongres Samorządów Lokalnych,
Piechowice, 26-27 listopada 2007 roku
Warszawa
2008
SM
3165
Bartoszewski
Władysław
Pisma wybrane. T. 4, 1980 - 1990
Kraków
2010
MP
2641
Bartoszewski
Władysław
Na drodze do niepodległości
London
1987
MP
2316
Bartoszewski
Władysław
Metody i praktyki bezpieki w pierwszym
dziesięcioleciu PRL
[S.l.]
1986
O
1045
Bartuka Piotr
Kara śmierci powracający dylemat
Kraków
2007
P
2693
Barut Arkadiusz
Egotyzm, etyka, polityka : myśl konserwatywna
Maurycego Barresa
Kraków
2009
MP
2568
Baszkiewicz Jan
Richelieu
Warszawa
1995
B
3447
Baszkiewicz Jan
Myśl polityczna wieków średnich
Warszawa
1970
MP
104
Baszkiewicz Jan,
Ryszka
Franciszek
Historia doktryn polityczno prawnych
Warszawa
1979
PRA
566
Baszyńska
Wiesława,
Harhalowa Irena
Bibliografia Lubelszczyzny
Lublin
1967
BIB
2917
Batowski Henryk
Z dziejów dyplomacji polskiej na obczyźnie :
(wrzesień 1939 - lipiec 1941)
Kraków ;
Wrocław
1984
SM
674
Bauer Zbigniew
Dziennikarstwo wobec nowych mediów : historia,
teoria, praktyka
Kraków
2009
KM
2584
Bauer Zbigniew,
Chudziński
Edward
Dziennikarstwo i świat mediów
Kraków
2004
KM
2559
Bauer Zbigniew,
Chudziński
Edward (Red.)
Dziennikarstwo i świat mediów
Kraków
2000
KM
4046
Bauman Zygmunt
Zarys marksistowskiej teorii społeczeństwa
Warszawa
1964
MP
1561
Baurdieu Pierre
O telewizji ; Panowanie dziennikarstwa
Warszawa
2009
T
2912
Bazylow Ludwik
Historia Rosji XIX i XX w : (do roku 1917)
Warszawa
1965
W
2964
Bąk Mieczysław Samorząd gospodarczy jako partner firm w akcesji do
Unii Europejskiej
Warszawa
2001
ST
1274
Bąk Mieczysław
[et al.]
Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny
Warszawa
2001
ST
1301
Bąkowski
Tomasz.
Zagadnienie think tanków w ujęciu dyscyplinarnym
Gdańsk
2012
MP
3679
Warszawa
1998
H
1490
Beata Chmiel,
Postulaty 1970-71 i 1980 : materiały źródłowe do
Kaczyńska
dziejów wystąpień pracowniczych w latach 1970-1971
Elzbieta (Oprac.)
i 1980 (Gdańsk i Szczecin)
Beaufre Andre
Wstęp do strategii: odstraszanie i strategia
Warszawa
1968
ZB
64
Bečka Arnošt,
Molesta Jacek
Sprawozdanie z likwidacji majątku byłej Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej
Sopot,
Warszawa
2001
O
1339
Beck Gloria
Zakazana retoryka : podręcznik manipulacji
Gliwice
2007
L
3584
Bednarek Jerzy
Spory wokół wydarzeń krajowych 1846 roku na
łamach prasy Wielkiej Emigracji w latach 1846-1848
Toruń
2003
PR
3297
Bednarz Jacek
New perspectives for economic development and
integration : the experiences of Poland and Ukraine
Lublin
2008
W
3935
Beek Józef
Ostatni raport
Warszawa
1987
MP
946
Beetham David,
Boyle Kevin
Demokracja : pytania i odpowiedzi
Toruń
1995
MP
1422
Beetham David
[et al.]
Elity, demokracja, wybory
Warszawa
1993
PS
1037
Belka Marek
Polska transformacja w perspektywie integracji
europejskiej : EU monitoring
Warszawa
1996
E
3538
Bell Daniel
The end of ideology: on the exhaustion of political
ideas in the fifties
New York
1964
MP
9
Bender Ryszard
Sprawy Polski i Polaków : wystąpienia plenarne,
oświadczenia, odpowiedzi
Białystok
2011
MP
3077
Bender Ryszard
Sprawy Polski i Polaków : wystąpienia plenarne,
oświadczenia
Białystok
2007
MP
3073
Bendyk Edwin
Zielony Nowy Ład w Polsce
Luxembourg ; 2011
Warszawa
PS
3856
Beneton Philippe
Le Cosnervatisme
Paris
1988
MP
1056
Benson Leslie
Jugosławia : historia w zarysie
Kraków
2011
SM
3157
Berbeka Jadwiga,
Analiza wpływu kosztów wdrożenia wymagań
Berbeka
wybranych środowiskowych dyrektyw UE na wydatki
Krzysztof
gospodarstw domowych w Polsce
Warszawa
2003
E
1280
Berdychowska Forum Ekonomiczne : 10 lat transformacji w Europie
Bogumiła,
Centralnej i Wschodniej : jaka będzie przyszłość
Nartowski Witold Europy?, państwo socjalne czy liberalne? : Krynica,
31 VIII - 2 IX 2000
Krynica
2002
E
3431
Bereś Witold,
Brunetko
Krzysztof
Marek Edelman : życie. Po prostu
Warszawa
2008
B
3441
Bereza-Jarociński
Andrzej
Królestwo Norwegii
Warszawa
1984
SM
702
Berger Adam
Studja polityczne : (geneza prawa, granice działalności
państwa, prawa człowieka i obywatela, stronnictwa
polityczne w państwie współczesnem, patrjotyzm a
nacjonalizm, poglądy polityczne Stanisława Staszica
Lublin
1927
MP
1560
Berger Manfred
E.
Jaruzelski
Kraków
1991
B
3987
Bergman Ingmar
Scenariusze
Warszawa
1973
FT
3380
Berle Adolf A.
Latin America : diplomacy and reality
New York
1962
SM
1021
Berlin Isaiah
Dwie koncepcje wolności i inne eseje
Warszawa
1991
MP
1005
Bernard Sheila
Curran
Film dokumentalny - kreatywne opowiadanie
Warszawa
2011
FT
3580
Bernaś
Franciszek
Ofiary fanatyzmu
Warszawa
1987
ZB
888
Besala Jerzy
Stanisław Żółkiewski
Warszawa
1988
B
1967
Beylin Stefania
Nowiny i nowinki filmowe 1896-1939
Warszawa
1973
FT
3378
Beyme Klaus von
Współczesne teorie polityczne
Warszawa
2007
TP
2260
Beyme Klaus von
Współczesne teorie polityczne
Warszawa
2007
TP
1673
Bhutto Zulifikar
Ali
The myth of independence
London
1969
SM
89
Białecki Ireneusz
(Oprac.)
Demokracja wewnątrzzwiązkowa
Warszawa
1981
O
3689
Białocerkiewicz
Jan
Wschodnia granica RP zewnętrzną granicą Unii
Europejskiej : [materiały z konferencji]
Ketrzyn
2001
E
1293
Białopiotrowicz
Grażyna
Kreowanie wizerunku : w biznesie i polityce
Warszawa
2009
MPO
2840
Biblia. NT.
Ewangelia
według św. Jana
Ewangelia według św. Jana
Lublin
2000
PK
2222
Biblia. NT.
Ewangelia
według św.
Marka (pol.)
Ewangelia według św. Marka
Lublin
1997
PK
2221
Biblia. NT.
Ewangelia
według św.
Mateusza (pol.)
Ewangelia według św. Mateusza
Lublin
1995
PK
2228
Biblia. NT. List
do Efezjan (pol.)
List do Efezian
Lublin
2001
PK
2231
Biblia. NT. List
do Filipian (pol.)
List do Filipian
Lublin
2001
PK
2233
Biblia. NT. List
do Galatów (pol.)
List do Galatów
Lublin
1999
PK
2232
Biblia. NT. List
do Rzymian
(pol.)
List do Rzymian
Lublin
1999
PK
2234
Biblia. NT. Listy Listy pasterskie : Pierwszy List do Tymoteusza, Drugi
pasterskie św.
List do Tymoteusza, List do Tytusa
Pawła (pol.)
Lublin
2006
PK
2235
Biblia. NT (pol.)
Nowy Testament
Poznań
1994
PK
2220
Biblia. ST.
Księga Daniela
(pol.)
Księga Daniela
Lublin
1995
PK
2226
Biblia. ST.
Księga Ezdrasza
(pol.)
Księga Ezdrasza ; Księga Nehemiasza
Lublin
2000
PK
2227
Biblia. ST.
Księga Ezechiela
(pol.)
Księga Ezechiela
Lublin
1998
PK
2225
Biblia. ST.
Księga Izajasza
(pol.)
Księga Izajasza
Lublin
1991
PK
2224
Biblia. ST.
Księga
Jeremiasza (pol.)
Księga Jeremiasza
Lublin
1997
PK
2230
Biblia. ST.
Księga Tobiasza
Księga Tobiasza ; Księga Judyty ; Księga Estery
Lublin
2001
PK
2229
(pol.)
Biblia. ST. Księgi
Kronik (pol.)
Pierwsza i Druga Księga Kronik
Lublin
2001
PK
2236
Biblia. ST. Księgi
Machabejskie
(pol.)
Pierwsza i Druga Księga Machbejska
Lublin
2001
PK
2223
Biblia (pol. ;
Biblia
Tysiąclecia)
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
Poznań,
Warszawa
1990
PK
2047
Biblia (pol.)
Stary Testament : Pięcioksiąg, Księga Jozuego, Księga
Sędziów, 2 Księgi Samuela, 2 Księgi Królów, 2 Księgi
Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, 2
Księgi Machabejskie
Poznań
1991
PK
2217
Biblia (pol.)
Stary Testament : Księga Izajasza, Księga Jeremiasza,
Księga Barucha, Księga Lamentacji (Treny), Księga
Ezechiela, Księga Daniela, 12 Proroków Mniejszych
Poznań
1992
PK
2219
Biblia (pol.)
Stary Testament : Księga Tobita, Księga Judyty,
Księga Estery, Księga Rut, Księga Psalmów, Księga
Przysłów, Księga Joba, Pieśń nad Pieśniami, Księga
Koheleta, Mądrość Syracha, Księga Mądrości
Poznań
1992
PK
2218
Bichta Tomasz,
Podolak
Małgorzata
Systemy polityczne państw bałkańskich
Lublin
2012
SP
3881
Bickel Alexander The new age of political reform : the electoral college,
M.
the convention and the party system
New York
[etc.]
1966
SP
434
Biegaj Agnieszka
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
Warszawa
2001
E
3183
Bieger Eckhard
Religiöse Rede im Fernsehen
Köln
25
T
4139
Bielak Feliks
Służby wywiadowcze Republiki Federalnej Niemiec
Warszawa
1985
ZB
797
Bielakow W. K.,
Slepo, Lazar' A
Leninowskie zasady budownictwa partyjnego
Warszawa
1973
O
240
Bielański Stefan,
Biernat Tadeusz
Wokół problematyki integracji europejskiej
Toruń
2001
E
3312
Bielawski Józef
Islam, religia państwa i prawa
Warszawa
1973
P
164
Bielecki Czesław
Wolność w obozie
Warszawa
1984
MP
987
Bielecki Marek
Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych
Lublin
2011
PK
3102
Bielecki Robert
Z czerwoną różą przez Francję
Warszawa
1988
SM
924
Bielecki Robert
Francja : anatomia władzy
Warszawa
1980
SM
453
Bielecki Robert
Co to jest gaullizm
Warszawa
1978
MP
402
Bielecki Robert
Jedność czy autonomia
Warszawa
1977
E
316
Bieleń Stanisław
Poland's foreign policy in the 21st century
Warszawa
2011
SM
3644
Bieleń Stanisław
(Oprac.)
Prawo w stosunkach międzynarodowych : wybór
dokumentów
Warszawa
2004
SM
3489
Bieleń Stanisław
(Oprac.)
Prawo w stosunkach międzynarodowych : wybór
dokumentów
Warszawa
1996
PRA
1091
Bieliński
Krzysztof
Media katolickie : szanse i zagrożenia : II
Międzynarodowy Kongres, 20-21 listopada 2009 r.
Toruń
2010
KM
3607
Bielska
Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej :
Warszawa
2007
E
1499
Agnieszka
bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych
związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. - 1 maja 2007 r.
Bieniecki
Integracja cudzoziemców w Polsce : wybrane aspekty
Mirosław,
Kaźmierkiewicz
Piotr, Smoter
bartosz
Warszawa
2006
PS
3534
Bieńskowski
Władysław
Metody i hamulce socjalizmu
Paris
1969
MP
3496
Biernacka-Ligęza
Ilona
Lokalna prasa norweska w dobie globalizacji
Lublin
2012
PR
3627
Biernacki
Włodzimierz
Władza, wolność, prawo : wybór tekstów z historii
doktryn politycznych dla studiujących prawo, nauki
polityczne i filozofię
Kraków
1994
P
1220
Warszawa
2003
W
3477
Biernat Jakub, Nie tylko wizy : Obwód Kaliningradzki a rozszerzenie
Gmaj Katarzyna,
UE
Wokacz
Małgorzata
Bierzanek
Remigiusz
Współczesne stosunki międzynarodowe
Warszawa
1980
SM
476
Bierzanek
Remigiusz
Współczesne stosunki miedzynarodowe
Warszawa
1980
SM
474
Bierzanek
Remigiusz
Współczesne stosunki międzynarodowe
Warszawa
1980
SM
475
Bierzanek
Remigiusz
Współczesne stosunki międzynarodowe
Warszawa
1980
SM
472
Bierzanek
Remigiusz
Współczesne stosunki międzynarodowe
Warszawa
1980
SM
473
Bierzanek
Remigiusz
Współczesne stosunki międzynarodowe
Warszawa
1980
SM
470
Bierzanek
Remigiusz
Współczesne stosunki międzynarodowe
Warszawa
1980
SM
471
Bierzanek
Remigiusz
Współczesne stosunki międzynarodowe
Warszawa
1980
SM
469
Bierzanek
Remigiusz
Współczesne stosunki międzynarodowe
Warszawa
1980
SM
464
Bierzanek
Remigiusz
Współczesne stosunki międzynarodowe
Warszawa
1980
SM
462
Bierzanek
Remigiusz
Współczesne stosunki międzynarodowe
Warszawa
1980
SM
463
Bierzanek
Remigiusz
Współczesne stosunki międzynarodowe
Warszawa
1972
SM
443
Bierzanek
Remigiusz
Bezpieczeństwo regionalne w systemie ONZ
Warszawa
1977
ZB
419
Bierzanek
Remigiusz
Bezpieczeństwo regionalne w systemie ONZ
Warszawa
1977
ZB
332
Bierzanek
Remigiusz
Współczesne stosunki międzynarodowe
Warszawa
1972
SM
149
Bierzanek
Remigiusz
Zasady prawne pokojowego współistnienia i ich
kodyfikacja
Warszawa
1968
PRA
52
Bierzanek
Remigiusz,
Symonides
Janusz
Prawo międzynarodowe publiczne
Warszawa
2005
SM
2829
Bikont, Anna
(Oprac.)
And I still see their faces : images of Polish Jews
Warszawa
1996
F
3449
Warszawa
2005
PS
1916
Binkiewicz
Warsztaty Analiz Socjologicznych prezentują: referaty
Kamila, Siewruk z konferencji "Zdrowie i choroba w społeczeństwie"
Anna
Binter Josef
The Actual and Potential Role of Neutrality : search of
peace and security
[Oslo]
1985
ZB
948
Birich Anthony
H.
Representation
London,
Basingstoke
1972
MP
363
Bischof Gunter
Austria in the First Cold War, 1945-55 : the leverage
of the weak
Houndmills
[etc.]
1999
H
3105
Bis Dorota, Rynio
Alina
Media w wychowaniu chrześcijańskim
Lublin
2010
KM
2139
Biskup R,
Ganczar M.
Warunki podejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i
Ukrainy
Lublin
2007
W
1675
Biskup Rafał
Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym
Lublin
2011
PG
3101
Blake Robert
Winston Churchill
Warszawa
2000
B
2516
Bloch Czesław
Władysław Sikorski - Ignacy Paderewski : praca
zbiorowa
Lublin
1988
MP
1089
Block Bruce A.
Opowiadanie obrazem : tworzenie wizualnej struktury
w filmie, telewizji i mediach cyfrowych
Warszawa
2010
FT
3268
Blok Zbigniew
Czym jest teoria w politologii? : praca zbiorowa
Warszawa
2011
TP
2899
Blok Zbigniew
Transformacja jako konwersja funkcji
wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski
Poznań
2006
SP
2504
Blok Zbigniew
O polityczności, polityce i politologii
Poznań
2009
TP
1980
Blok Zbigniew
Teoria polityki : studia
Poznań
1999
TP
1870
Blok Zbigniew
Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad
kultura polityczną
Poznań
2005
TP
1869
Blok Zbigniew
Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad
kulturą polityczną
Poznań
2005
TP
1666
Blok Zbigniew
Teorie struktur i zmian społecznych : podobieństwa i
różnice
Poznań
1999
PS
1663
Blok Zbigniew
Społeczne problemy globalizacji
Poznań
2001
PS
1618
Blok Zbigniew
Relacje między polityką a ekonomiką w warunkach
rozwoju socjalistycznego : studium metodologicznoekonomiczne
Poznań
1981
PG
324
Blok Zbigniew
Relacje miedzy polityką a ekonomiką w warunkach
rozwoju socjalistycznego : studium metodologicznoekonomiczne
Poznań
1981
PG
323
Blondel Jean
La societe politique britanique
Paris
1964
PS
3
Bławut Jacek
Bohater w filmie dokumentalnym
Łódź
2010
FT
3031
Błażejewska
Justyna
Papierowa rewolucja : z dziejów drugiego obiegu
wydawniczego w Polsce 1976-1989/1990
Warszawa
2010
PR
2666
Błońska Maria,
Kunowska Porębna Maria,
Sawicki Stefan
(Oprac.)
Verbum (1934-1939) : pismo i środowisko. 1,
Materiały do monografii
Lublin
1976
PR
2065
Błońska Maria,
KunowskaPorębna Maria,
Sawicki Stefan
(Oprac.)
Verbum (1934-1939) : pismo i środowisko. 2, Wybór
artykułów
Lublin
1976
PR
2066
Bobryk Jerzy
Spadkobiercy Teuta ludzie i media
Warszawa
2001
KM
3636
Bocheński
Aleksander
Kryzys Polski i kryzys ludzkości
Warszawa
1984
TN
1841
Bocheński
Aleksander
Rzecz o psychice narodu polskiego
Warszawa
1986
TN
1812
Bocheński
Aleksander
Rozmyślania o polityce polskiej
Warszawa
1987
MP
854
Bocheński
Aleksander
Kryzys Polski i kryzys ludzkości
Warszawa
1982
TN
627
Bocheński
Aleksander
Rzecz o psychice narodu polskiego
Warszawa
1972
TN
151
Bocheński Józef
Maria
Marksizm-leninizm: nauka czy wiara?
Komorów
2006
P
3709
Bocheński Józef
Maria
Filozofia bolszewicka
Komorów
2008
P
3708
Bocian Andrzej F.
Ekonomia, polityka, etyka : praca zbiorowa. T. 3
Białystok
2010
P
2555
Bocian Andrzej
Franciszek
Globalizacja, polityka, etyka : praca zbiorowa. T. 2
Białystok
2012
MP
3838
Bocian Andrzej
Franciszek
Globalizacja, polityka, etyka : praca zbiorowa
Białystok
2012
MP
3837
Bodio Tadeusz
Przywództwo polityczne
Warszawa
2000
PS
3531
Bodnar Adam,
Bychawska Siniarska
Dominika
[email protected] w sieci : korzyści czy zagrożenia dla wolności
słowa? : materiały z konferencji zorganizowanej przez
Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce w dniu 11
maja 2009 r.
Warszawa
2010
KM
2548
Bodnar Adam,
Bychowska Siniarska
Dominika
Wolność słowa w prasie lokalnej : prasa lokalna a
normy ochrony konkurencji i pluralizm medialny :
materiały z konferencji zorganizowanej przez
Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce w dniu 29
października 2009 r.
Warszawa
2010
PR
2547
Bodnar Artur
Ekonomika i polityka : podstawowe zależności
Warszawa
1978
PG
1702
Bodnar Artur
Nauka o polityce : podręcznik akademicki
Warszawa
1988
TP
1612
Bodnar Artur
Decyzje polityczne : elementy teorii
Warszawa
1985
TP
1559
Bodnar Artur
Nauka o polityce : podręcznik akademicki
Warszawa
1988
TP
1558
Bodnar Artur
Nauka o polityce : podręcznik akademicki
Warszawa
1988
TP
916
Bodnar Artur
Polski stres : wybór publicystyki
Wrocław
1986
PG
820
Bodnar Artur
Decyzje polityczne : elementy teorii
Warszawa
1985
TP
710
Bodnar Artur
Nauka o polityce : podręcznik akademicki
Warszawa
1984
TP
707
Bodnar Artur
Społeczne uwarunkowania polityki
Warszawa
1980
PS
591
Bodnar Artur
Wybrane problemy międzynarodowe
Warszawa
1973
SM
232
Bodnar Artur,
Szczepański
Waldemar J.
Decyzje polityczne w systemach społecznych
Warszawa
1987
TP
885
Bodnar Artur,
Szczepański
Waldemar J.
Decyzje polityczne w systemach społecznych
Warszawa
1987
TP
886
Bodnar Artur,
Szczepański
Waldemar J.
Stosunki międzynarodowe : problemy badań i teorii
Warszawa
1983
SM
684
Bodnar Artur,
Szczepański
Waldemar J.
Stosunki międzynarodowe : problemy badań i teorii
Warszawa
1983
SM
685
Bogucka Teresa
Triumfujące profanum : telewizja po przełomie 1989
Warszawa
2002
T
4025
Boguski Jan
Anatomia rewolucji
Ostrołęka
2003
ZB
2320
Bohr Christoph,
Raabe Stephan
Nowy porządek wolności : etyka społeczna Jana
Pawła II - wizja dla zjednoczonej Europy
Kraków,
Warszawa
2007
P
3187
Bojarczyk
Bartosz,
Kapuśniak
Tomasz
Obszar czarnomorsko - kaspijski w stosunkach
międzynarodowych
Lublin
2011
W
2879
Bok Grzegorz
Potencjalne zagrożenia środowiska w obszarze
przygranicznym Polski i Białorusi
Warszawa
2004
W
1353
Bondyra K.,
Szczepański M.
S, Śliwa P.
Państwo, samorząd i społeczności lokalne
Poznań
2005
ST
1358
Boniecki Tadeusz
F.
Na progu nowego wieku : uroczysta sesja
zorganizowana przez Polskie Radio SA przy
współpracy Redakcji Programów Katolickich TVP
SA, 12 marca 2001
Warszawa
2001
R
2415
Boniecki Tadeusz
Fredro
Na progu nowego wieku : uroczysta sesja
zorganizowana przez Polskie Radio SA przy
współpracy Redakcji Programów Katolickich TVP
SA, 12 marca 2001
Warszawa
2001
R
1957
Bonikowska
Małgorzata
Media a wyzwania XXI wieku
Warszawa
2009
KM
2808
Borehardt Klaus Dieter
ABC prawa wspólnotowego
Warszawa
2003
E
1317
BorkowskaNowak
Małgorzata
Racjonalność decyzji politycznych: utarte ścieżki i
nowe pomysły
Lublin
2012
TP
3686
Borkowski Igor
Reportaż bez granic? : teksty, warsztat reportera,
zjawiska medialne
Wrocław
2010
PR
2940
Borkowski Igor,
StasiukKrajewska Karina
Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public
relations
Wrocław
2011
PRE
3566
Borkowski
Ludwik
Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości
Lublin
1991
L
2148
Borkowski Paweł
Janusz
Wymiar południowy, północny i wschodni Unii
Europejskiej : osiągnięcia, szanse, wyzwania
Lublin [etc.]
2009
W
2630
Borkowski Paweł
Janusz
Polityczne teorie integracji międzynarodowej
Warszawa
2007
SM
1753
Borkowski Paweł
Janusz
Polityczne teorie integracji międzynarodowej
Warszawa
2007
SM
1752
Borkowski
Rajmund
Informacyjne agencje prasowe
Kraków
1976
KM
3614
Borkowski
Stanisław
Polska w potrzebie
Kraków
1997
E
1394
Borkowski
Tadeusz,
Bukowski
Andrzej
Komitety obywatelskie. Powstanie - rozwój - upadek?
Kraków
1993
ST
1076
Borowicz
Ryszard
Polskie samorządy rolnicze w procesie integracji z
Unią Europejską : praca zbiorowa
Toruń
1995
E
1245
Borowiec Anna,
Marcinek
Jadwiga
Ilustrowana encyklopedia powszechna A-Z
Kraków
2011
EN
2797
Borowska Ewa
Indie Chiny Rosja w badaniach Marksa: przyczynek
do ontologii wspólnoty
Warszawa
1996
P
3634
Borowski W.,
Majdecki J.
(oprac.)
Niemiecki katolicyzm polityczny : niebezpieczeństwo
dla Europy i Kościoła
Warszawa
1970
PK
452
Borucki Marek
Mussolini
Warszawa
1986
B
1061
Boruta Mirosław
Polacy o i dla niepodległości wschodnich sąsiadów
Rzeczypospolitej
Kraków
1995
W
1239
Bos-Karczewska
Małgorzata
Migracje szansa czy zagrożenie?
Gdańsk
2005
PS
2461
Bouchard
Philippe
Le technocrates et le pouvoir
Paris
1966
MP
762
Boucher David,
Kelly Paul Joseph
Myśliciele polityczni : od Sokratesa do
współczesności
Kraków
2008
P
3758
Boyd Andrew
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne : techniki
tworzenia programów informacyjnych
Kraków
2006
R
2837
Boyd Andrew
Die Vereinten Nationem : Ehrfurcht Mythos und
Wahrheit
Frankfurt am
Main,
Hamburg
1967
O
57
Bożena PłonkaSyroka
Nauka i społeczeństwo : w stulecie szczególnej teorii
względności Alberta Einsteina (1905-2005)
Warszawa,
Wrocław
2006
P
1833
Bożyk Paweł
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : teoria i
polityka
Warszawa
2008
PG
1730
Branach
Zbigniew
Pierwszy grudzień Jaruzelskiego
[Toruń]
1998
H
3691
Brańka Tomasz,
Musiał Miron
Jakub, Osiewicz
Contemporary politics through the eyes of young
researchers
Poznań
2007
MP
1691
Przemysław
Brauchitsch Boris
von
Mała historia fotografii
Warszawa
2004
F
3841
Braudel Fernand
Czas świata
Warszawa
1992
H
2015
Braudel Fernard
Struktury codzienności : możliwe i niemożliwe
Warszawa
1992
H
2014
Braud Philippe
Rozkosze demokracji
Warszawa
1995
MP
1188
Braun-Gałkowska
Maria, UlfikJaworska Iwona
Zabawa w zabijanie: oddziaływanie przemocy
prezentowanej w mediach na psychike dzieci
Lublin
2002
KM
2782
Braybrooke
David, Lindblom
Charles E.
A strategy of decision : policy evaluation as a social
process
New York,
London
1963
TP
208
Brecht Bertold
Uber Politik und Kunst
Frankfurt am
Main
1976
PS
349
Bremek Michał
Zmiany klimatyczne : impas i perspektywy : punkt
widzenia krajów globalnego Południa
Warszawa
2011
PS
2743
Brežnev Leonid
Il'ič
Polityka zagraniczna KPZR i państwa radzieckiego :
przemówienia i artykuły 1964-1976
Warszawa
1976
MP
2435
Breznitz Dan
Innovation and the State : political choice and
strategies for growth in Israel, Taiwan, and Ireland
New Haven,
London
2007
PG
3109
Briggs Asa,
Burke Peter
Społeczna historia mediów : od Gutenberga do
Internetu
Warszawa
2010
KM
2932
Briggs Matt
Telewizja i jej odbiorcy w życiu codziennym
Kraków
2012
T
3559
Brodie B., Kahn
H., Haag M. W.
La Guerre nucleaire : quatorze essais sur la nouvelle
stratégie américaine
Paris
1965
ZB
958
Brodzik
Stanisław
Autokraci, technokraci, demokraci
Warszawa
1979
B
428
Brodzik
Stanisław
Mężowie i zony stanu
Warszawa
1972
B
353
Bromke Adam
Poland's politics : idealism vs. realism
Cambridge,
Mass
1967
MP
3415
Bromke Adam
The Communist states at the crossroads : between
Moscow and Peking
New York
1965
SM
955
London
1973
SM
508
Bromke Adam, Państwa komunistyczne u progu lat siedemdziesiątych
Rakowska Harmstone Teresa
Bronk andrzej
Podstawy nauk o religii
Lublin
2003
P
1713
Brown Blain
Światło w filmie
Warszawa
2011
FT
3267
Brown Seyom
New forces in world politics
Washington
1974
SM
436
Brugmans Henrik
L'idee europeenne 1918 - 1965
Tempelhof
1965
E
1123
Brugmans Henrik
L'idee europeenne 1920-1970
Bruges
1970
E
148
Bruliński
Władysław
U źródeł unionizmu
Warszawa
1984
MP
996
Bruliński
Władysław
Perspektywy jutra : (problemy ustroju)
Warszawa
1980
MP
985
Brunel Pierre
L'Etat et le Souverain
Paris
1978
P
430
Brus A.,
Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków
Warszawa
1992
W
1400
Kaczyńska E.,
Śliwowska W.
1815-1914
Bryc Agnieszka
Rosja w XXI wieku : gracz światowy czy koniec gry?
Warszawa
2009
W
3914
Brycht Andrzej
Raport z Monachium
Warszawa
1969
H
1971
Bryła Jolanta
Uwarunkowania i implikacje amerykańskiej
interwencji zbrojnej w Panamie w grudniu 1989 roku
Toruń
1997
SM
3305
Bryła Robert [et
al.]
Stereotyp odnowy
Warszawa
1984
PS
938
Brzeziński
Zbigniew
Myśl i działanie w polityce międzynarodowej
Lublin
1990
SM
3649
Brzeziński
Zbigniew
Bezład : polityka światowa na progu XXI wieku
Warszawa
1994
SM
1362
Brzeziński
Zbigniew
Cztery lata w Białym Domu : wspomnienia Doradcy
do Spraw Bezpieczeństwa Państwa, 1977-1981
Londyn
1986
ZB
970
Brzeziński
Zbigniew
Myśl i działanie w polityce międzynarodowej
Kraków
1989
SM
941
Brzeziński
Zbigniew
La revolution technetronique
Paris
1971
MP
147
Brzeźiński
Andrzej Marcel
Jean Jaures : polityk i myśliciel
Łódź
1983
B
657
Brzoza Jerzy
Walter
75 lat "Gościa Niedzielnego" : 1923-1998
Katowice
1998
PR
2791
Buchała Rudolf
RFN wobec europejskich krajów neutralnych w latach
osiemdziesiątych : (studia i szkice)
Opole
1990
SM
1119
Buchanan James
M., Tullock
Gordon
The calculus of consent : logical foundations of
constitutional democracy
Michigan
1965
TP
1033
Buchanan James
M., Tullock
Gordon
The calculus of consent : logical foundations of
constitutional democracy
Michigan
1965
TP
1034
Buden Boris
Strefa przejścia : o końcu postkomunizmu
Warszawa
2012
PS
3160
Budnik Rafał
Etyczny wymiar polityki : rola Kościoła katolickiego
w procesie integracji europejskiej : publikacja zawiera
zapis wystąpień z konferencji w Krakowie 9-10
września 2011 r.
Gliwice
2012
PK
3262
Budnik Rafał
Chrześcijańska odpowiedzialność w obliczu kryzysów
: rola Kościoła katolickiego w procesie integracji
europejskiej : publikacja zawiera zapis wystąpień i
dyskusji z konferencji w Krakowie 11-12 września
2009 r.
Gliwice
2009
PK
3197
Budnik Rafał
Cywilizacyjne zmagania Europy : rola Kościoła
katolickiego w procesie integracji europejskiej
Gliwice
2007
PK
2448
Budnik Rafał,
Góra Michał
Jakie chrześcijaństwo dla Europy? Jaka Europa dla
chrześcijaństwa? : rola Kościoła katolickiego w
procesie integracji europejskiej : publikacja zawiera
zapis wystąpień i dyskusji z konferencji w Krakowie
12-13 września 2008 r.
Gliwice
2009
PK
2390
Budzisz Rafał
Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w
prawie polskim
Warszawa
2010
ST
2716
Budzisz Rafał
Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w
prawie polskim
Warszawa
2010
ST
2715
Budzyńska Agata
Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej
Europy
Warszawa
2002
E
1277
Budzyńska-Daca
Agnieszka
Jadwiga
Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów :
komentarze do Schopenhauera
Warszawa
2009
L
3586
Buehrig Edward
H.
Essays in political science
Bloomington,
London
1967
TP
758
Bugajski Marian
Język w komunikowaniu
Warszawa
2007
KS
2848
Bujak Waldemar
Historia stronnictwa pracy : 1937-1946-1950
Warszawa
1988
O
1143
Bukojemski
Michał
Wideo - reporter czyli człowiek orkiestra
Warszawa
2008
FT
2778
Bukowski
Wojciech
Iran - Irak, islam, wojna i polityka
Warszawa
1981
ZB
562
Bull Carolyn
No entry without strategy : building the rule of law
under UN transitional administration
Tokyo
2008
SM
3111
Bułhak Henryk
Polska - Francja : z dziejów sojuszu 1933-1936
Warszawa
2000
H
2318
Bułhak Henryk
Z dziejów polityki i dyplomacji polskiej : studia
poświęcone pamięci Edwarda hr. Raczyńskiego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na
wychodźstwie
Warszawa
1994
SM
1270
Bunuel Luis
Ostatnie tchnienie...
Warszawa
1989
FT
2399
Burakowski
Adam
Polska w grze międzynarodowej : geopolityka i
sprawy wewnętrzne / pod red. Jacka Kloczkowskiego
Kraków
2010
MP
3245
Buras Piotr
Europa uda się wspólnie? : polska polityka europejska
w okresie przewodnictwa Niemiec w UE
Warszawa
2007
E
2405
Buras Piotr
Europa uda się wspólnie? : polska polityka europejska
w okresie przewodnictwa Niemiec w UE
Warszawa
2007
E
1506
Buras Piotr,
Tewes Henning
Polska droga : od roku 1989 do członkostwa w Unii
Europejskiej
Warszawa
2008
E
2404
Burchett Wilfred
Hiroshima maintenant
Paris
1984
ZB
852
Burchill Scott
Teoria stosunków międzynarodowych
Warszawa
2006
SM
1864
Burchill Scott,
Teorie stosunków międzynarodowych
Warszawa
2006
SM
1660
Burchill Scott,
Teorie stosunków międzynarodowych
Warszawa
2006
SM
1659
Burda Andrzej
Demokracja i praworządność
Wrocław
[etc.]
1965
MP
509
Burda Andrzej
Krajowa Rada Narodowa
Wrocław
1976
ST
371
Burda Andrzej
Studia z zakresu konstytucjonalizmu socjalistycznego
Wrocław
[etc.]
1969
SP
182
Burda Andrzej,
Gdulewicz Ewa,
Skrzydło
Wiesław
Współczesne ustroje państw kapitalistycznych
Lublin
1983
SP
656
Burda Andrzej,
Gdulewicz Ewa,
Skrzydło
Wiesław
Współczesne ustroje państw kapitalistycznych
Lublin
1983
SP
655
Burda Andrzej
(Oprac.)
Konstytucja Marcowa
Lublin
1983
PRA
634
Burda Andrzej
(Oprac.)
Konstytucja Marcowa
Lublin
1983
PRA
632
Burda Andrzej
(Oprac.)
Konstytucja Marcowa
Lublin
1983
PRA
633
Burda Andrzej
(Oprac.)
Konstytucja Marcowa
Lublin
1983
PRA
631
Burke Edmund
Rozważania o rewolucji we Francji i o debatach
pewnych towarzystw londyńskich związanych z tym
wydarzeniem, wyrażone w liście, który miał zostać
wysłany do pewnego gentlemana w Paryżu
Kraków,
Warszawa
1994
P
1377
Burkhart James
A., Krislov
Samuel, Lee
Raymond L.
American government : the clash of issues
Englewood
Cliffs
1968
SP
395
Burnewicz Jan,
Szałucki
Krzysztof
Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport
w Polsce
Warszawa
2003
E
1319
Burszta Wojciech
J., Serwański
Jacek
Migracja - Europa - Polska
Poznań
2003
E
1823
Bury Józef,
Kubiczek
Franciszek,
Wysocki Marian
Siła Polski i dobrobyt jej obywateli
Warszawa
1972
PS
176
Bush George,
Gold Victor
Patrząc w przyszłość : autobiografia
Gdańsk
1990
B
1015
Butryn Stanisław
Główne kategorię ontologii marksistowskiej
Warszawa
1984
P
1879
Buttiglione
Rocco
Etyka wobec historii
Lublin
2005
P
2146
BychawskaSiniarska
Dominika,
Bodnar Adam
Autoryzacja wypowiedzi w prawie prasowym : wyrok
TK i co dalej? : materiały z konferencji
zorganizowanej przez Obserwatorium Wolności
Mediów w Polsce w dniu 13 stycznia 2009 roku
Warszawa
2009
PRA
2036
Byer Beata,
Wieczorek
Marzena, Przybył
Ryszard
Atlas geograficzny : gimnazjum
Warszawa
2006
A
2382
Bzdęga A.,
Chodera J.,
Kubica S.
Podręczny słownik polsko-niemiecki. T. 2, PodwiewaŻyzny
Warszawa
1984
SŁ
3002
Bzdęga A.,
Chodera J.,
Kubica S.
Podręczny słownik polsko-niemiecki. T. 1, APodwieszka
Warszawa
1984
SŁ
3001
Caldera Rafael
Co to jest Chrześcijańska Demokracja
Warszawa
1990
O
1017
Caldera Rafael
Co to jest Chrześcijańska Demokracja
Warszawa
1990
O
1016
Carey John
UN protection of civil and political rights
[Syracuse,
New York]
1970
O
368
Carlton Charles
Karol I
Warszawa
1993
B
3448
Carr, Robert
Kenneth
American democracy in theory and practice : the
national government
New York
1956
SP
189
Carr R. K.,
Bernstein M. H.,
Morrison D. H.
American democracy in theory and practice :
essentials of national, state, and local government
New York
1957
SP
206
Casanova A.,
Prevost Claude,
Metzger Joe
Les intellectuels et les luttes de classes
Paris
1970
PS
177
Castells Manuela
Społeczeństwo sieci
Warszawa
2011
I
2864
Catechismus
Catholicae
Ecclesiae
Katechizm Kościoła Katolickiego
Poznań
1994
PK
2048
Cater Douglass
Qui governe a Washington
Paris
1964
SM
32
Catholic Press
Association.
Mission, marketing & management : development
guide for diocean newspapers
New York
1991
PR
3519
Celej Jan
Zbigniew
Kultura chrześcijańska duszą narodu w nauczaniu
Prymasa Stefana Wyszyńskiego
Warszawa
1995
PK
2519
Cenckiewicz
Sławomir
Anna Solidarność : życie i działalność Anny
Walentynowicz na tle epoki (1929-2010)
Poznań
2010
B
2822
Centre des
Démocrates
Sociaux
L'Autre solution
Paris
1977
O
580
Cesarz Zbigniew,
Stadtmuller
Elzbieta
Problemy polityczne współczesnego świata
Wrocław
1996
SM
1226
Cesarz Zbigniew,
Stadtmuller
Elżbieta
Problemy polityczne współczesnego świata
Wrocław
1996
SM
1225
Cetwiński
Olgierd
U podstaw teorii polityki : zagadnienia wyjaśniania i
uzasadniania w nauce o polityce
Warszawa
1979
TP
410
Chajn Leon
Polskie wolnomularstwo 1920 - 1938
Warszawa
1984
O
3069
Chajn Leon
Wolnomularstwo w II Rzeczpospolitej
Warszawa
1975
O
2952
Chałubiński M.,
Wojnicki J.,
Transformacje systemowe w Polsce i w krajach
postkomunistycznych. 3, Mass media a polityka
Pułtusk
2010
SP
2616
Chałubiński
Mirosław,
Wojnicki Jacek
Transformacje systemowe w Polsce i w krajach
postkomunistycznych. 3, Mass media a polityka
Pułtusk
2010
SP
2679
Warszawa
2010
S
3563
Chałupnik Agata Antropologia widowisk : zagadnienia i wybór tekstów
(Oprac.)
Charlton Michael
O źródłach zimnej wojny
[Lublin]
1987
H
1527
Chłopecki Jerzy
Rewolucje i postęp
Warszawa
1981
MP
525
Chłopecki
Kazimierz
Wspólna polityka rolna w dokumentach PZPR i ZSL
Warszawa
1984
O
700
Chmaj Marek
Prawna instytucjonalizacja partii politycznych w
Polsce
Lublin
1994
O
1361
Chmaj Marek
Państwo, ustrój, samorząd terytorialny
Lublin
1997
ST
1247
Chmaj Marek,
Sokół Wojciech
Mały leksykon politologiczny
Lublin
1996
LE
3213
Chmaj Marek,
Sokół Wojciech,
Żmigrodzki
Marek
Teoria partii politycznych
Lublin
1995
O
1484
Chmaj Marek,
Waszak Marcin,
Zbieranek
Jarosław
O demokracji w polskich partiach politycznych
Warszawa
2011
O
3193
Chmaj Marek,
Żmigrodzki
Marek
Wprowadzenie do teorii polityki
Lublin
1996
TP
3206
Chmaj Marek,
Żmigrodzki
Marek
Wprowadzenie do teorii polityki
Lublin
1995
TP
1598
Chmaj Marek,
Żmigrodzki
Marek
Wprowadzenie do teorii polityki
Lublin
1996
TP
1221
Chmaj Marek,
Żmigrodzki
Marek
Wprowadzenie do teorii polityki
Lublin
1995
TP
1185
Chmielak Anna
Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania
gospodarki światowej i rynku pracy
Białystok
2011
PG
3275
Chmiel Beata
Instytucjonalizacja wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Toruń
2004
E
2852
Chmielewski
Marek
Kościół w Polsce wobec potrzebujących : materiały z
Duszpasterskich Wykładów Akademickich dla
Duchowieństwa i Świeckich, Katolicki Uniwersytet
Lubelski, 30-31 sierpnia 1993 roku
Lublin
1994
PK
2209
Chodak Jarosław
Teoria rewolucji w naukach społecznych
Lublin
2012
ZB
3621
Chodubski
Andrzej
Polacy w Azerbejdzanie
Toruń
2004
W
1867
Chodubski
Andrzej
Przemiany społeczne, kwestie narodowościowe i
polonijne
Toruń
1994
TN
1854
Chodubski
Andrzej Jan
Wstęp do badań politologicznych
Gdańsk
2004
TP
1868
Chodubski Jan
Andrzej
Wstęp do badań politologicznych
Gdańsk
2008
TP
2695
Chodwick Alger
F.
A Grassroots Approach to Life in Peace
[Oslo]
1987
ZB
949
Chojnacki
Władysław
Bibliografia zwartych i ulotnych druków
konspiracyjnych wydanych na ziemiach polskich pod
okupacją niemiecką w latach 1939-1945
Warszawa
2005
BIB
2657
Chojnowski
Andrzej
Piłsudczycy u władzy : dzieje Bezpartyjnego Bloku
Współpracy z Rządem
Wrocław
1986
O
845
Cholewiak
Stanisław
Nacjonalizm w partiach zachodnioniemieckich :
(CDU, CSU, SPD, FDP w latach 1949-1974)
Warszawa
1984
O
712
Choma-Jusińska
Małgorzata
Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975 1980
Warszawa,
Lublin
2009
H
2662
Choma - Jusińska
Małgorzata,
NSZZ "Solidarnośc" na Lubelszczyźnie 1980-1981 :
wybór źródeł
Lublin
2011
H
3074
Dąbrowski
Marcin (Oprac.)
Choma - Jusińska Początki niezależnego ruchu chłopskiego 1978-1980 :
Małgorzata,
Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej,
Krzysztofik
Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej
Marcin (wyb. i
opra.)
Lublin
2008
O
2652
Chomejni
Ruhollah
Islamic Government : Governance of the Jurist
Teheran
2005
SM
3081
Choroś Monika
Colloquium Opole 2011 : od wojny o granice do
dobrego sąsiedztwa
Opole
2012
SM
4081
Christenson Reo
M.
Challenge and decision
New York,
London
1970
PS
237
Kraków
2011
PR
3005
Chrobaczyńska- Duce, Führer, Caudillo : idea wodza w świetle polskiej
Plucińska Edyta prasy politycznej dwudziestolecia międzywojennego
Chróścielewski
Wojciech
Podziały terytorialne specjalne
Warszawa
1987
ST
868
Chruszczewski
Adam (Oprac.)
Dzieje kościoła w Polsce : tablice chronologiczne
Lublin
1993
PK
2206
Chruściak
Ryszard,
Koperska Teresa
(Oprac.)
Konstytucja Szwecji : akty konstytucyjne: Akt o
Formie Rządu, Akt o Riksdagu, Akt o Sukcesji, Akt o
Wolności Druku
Warszawa
1991
PRA
1174
Chudy Wojciech
Pedagogika godności : elementy etyki pedagogicznej
Lublin
2009
P
2130
Chudy Wojciech
Teatr bezsłownej prawdy : "Scena Plastyczna"
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Lublin
1990
F
2053
Warszawa
1996
O
2416
Chudzik Wanda, Biuletyny informacyjne Ministerstwa Bezpieczeństwa
Marczak Irena,
Publicznego 1946
Olkuśnik Marek
Chudziński
Edward
Słownik wiedzy o mediach
Warszawa,
Bielsko-Biała
2009
LE
2802
Churska-Nowak
Karolina, Kuś
Miachał
Rytuały wyborcze i media masowe w systemie
politycznym współczesnej Hiszpanii
Poznań
2011
MPO
3600
Churski Paweł,
Ratajczak
Waldemar
Regional development and regional policy in Poland:
first experiences and new challangers of the European
Union memebership. Part 2
Warszawa
2010
E
3097
Churski Paweł,
Ratajczak
Waldemar,
Regional development and regional policy in Poland:
first experiences and new challangers of the European
Union memebership. Part 1
Warszawa
2010
E
3096
Chybalski Piotr
Analiza porównawcza konstytucji państw
członkowskich Unii Europejskiej w zakresie podstaw
członkostwa tych państw w Unii
Warszawa
2010
E
3338
Chyła Wojciech
Szkice o kulturze audiowizualnej : (w stulecie ekranu
w kulturze)
Poznań
1998
KM
4031
Chyrowicz
Barbara
Zamiar i skutki : filozoficzna analiza zasady
podwójnego skutku
Lublin
1997
P
2156
Chyrowicz
Barbara
Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej
doskonałości
Lublin
2004
P
2150
Chyrowicz
Barbara
Przedłużanie życia jako problem moralny
Lublin
2008
P
2134
Chyrowicz
Barbara
Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej
doskonałości
Lublin
2004
P
2133
Cialdini Robert
B.
Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka
Gdańsk
2011
PSY
2871
Ciborowski
Robert,
Grabowiecki
Jerzy
Rola Polski w polityce Unii Europejskiej wobec
krajów Europy Środkowo-Wschodniej : praca
zbiorowa
Białystok
2007
E
2909
Cichocki Marek
A.
W pół drogi : Polska - Unia Europejska : wybrane
problemy
Warszawa
2002
E
1483
Ciechowski Jan
M.
Powstanie Warszawskie : zarys podłoża politycznego i
dyplomatycznego
Warszawa
1987
H
3007
Cieślik Ziemowit
Status posła do Parlamentu Europejskiego
Warszawa
2008
E
3355
Cilek Roman
Kulisy tajnych służb Trzeciej Rzeszy : Alfred
Naujocks
Wrocław
1998
H
2362
Ciołek Erazm Jan
Stop kontrola : Stocznia Gdańska, sierpień 1980
Warszawa
1981
H
3690
Ciołkosz Adam
Walka o prawdę : wybór artykułów 1940-1978
London
1989
MP
2301
Ciołkosz Adam
Granice odwagi myślenia : marksizm w interpretacji
Adama Schaffa
London
1966
P
1929
Ciołkosz Adam
Walka o prawdę : wybór artykułów 1940-1978
London
1983
MP
1674
Ciołkosz Adam
(wyb.)
Socjalizm na zachodzie Europy : czternaście dróg do
socjalizmu : antologia
London
1968
MP
506
Ciołkosz Adam
(Wyb.)
Socjalizm na zachodzie Europy : czternaście dróg do
socjalizmu : antologia
Londyn
1968
MP
1006
Ciołkosz Lidia,
Ciołkosz adam
Zarys dziejów socjalizmu polskiego T. 2
London
1972
MP
3425
Ciołkosz Lidia,
Ciołkosz Adam
Zarys dziejów socjalizmu polskiego T. 1
London
1966
MP
3424
Cisek Janusz
Kalendarium działalności Józefa Piłsudskiego
New York
1992
B
1172
Ciura Grzegorz
Zdrowie Polaków
Warszawa
2010
PS
3904
Ciura Grzegorz,
Zgliczyński
Wojciech
Starzenie się społeczeństwa polskiego
Warszawa
2012
PS
3901
Ciżewska
Elżbieta
Filozofia publiczna Solidarności : Solidarność 19801981 z perspektywy republikańskiej tradycji
politycznej
Warszawa
2010
O
3818
Cole John P.
Geografia delle relazioni internazionali
[Bologna]
1970
SM
220
Columella Lucius
Iunius Moderatus
O rolnictwie. T. 1, Księgi I -VI
Wrocław
1991
MP
1846
Commission on
Money and Credit
The national economy and the Vietnam War
New York
1968
PG
771
Compa Tadeusz
Bezpieczeństwo operacji w portach lotniczych :
obsługa handlingowa
Dęblin
2013
ZB
4115
Conell Raewyn,
Gould Florence
Politics of the extremes right : Warringah 1966
Sydney
1967
WYB
200
Cooper David
The Dialectics of Liberation
Harmondswo
rth
1971
MP
356
Copleston
Frederick
Historia filozofii. T. 9, Od Maine de Birana do Sartre'a
Warszawa
1991
P
2159
Copleston
Frederick
Historia filozofii. T. 8, Od Benthama do Russella
Warszawa
1989
P
2160
Coplin William
D., Hegley
Charles W.
Analyzing international relations : a multimethod
introduction
New York
1975
SM
1146
Corso di
aggiornamento
culturale
dell'Università
Cattolica 1977 ;
Werona)
Laicità problemi e prospettive : atti del XLVII Corso
di aggiornamento culturale dell'Università Cattolica
Milano
1977
PK
768
Costa Martinez
Joaquin
Historia politica social partia
Madrit
1961
O
244
Coulard Jaques
Israel et le Proche-Orient arabe
Paris
1969
SM
106
Cowling Maurice
The nature and limits of political science
Cambridge
1963
TP
4
Cox Idris
Głodująca połowa : studium o wyzysku "trzeciego
świata"
Warszawa
1972
MP
739
Coyle David
Cushman
The United States political system and how it works
New York
1954
SP
109
Csato Edward
Paradoks o reżyserze
Warszawa
1970
FT
2976
Cunningham
Noble E.
The making of the American party system 1789 -1809
Englewood
Cliffs
1965
O
203
Cupryjak Marek
Prewencja antyterrorystyczna w świetle
współczesnych zagrożeń
Szczecin
2010
ZB
2978
Curanovic Alicja
Aktywność Federacji rosyjskiej w regionie Arktyki w
kontekście rywalizacji mocarstw
Lublin
2010
W
2619
Cwalia Wojciech,
Falkowski
Andrzej
Marketing polityczny : perspektywa psychologiczna
Gdańsk
2006
MPO
2861
Cwicinskaja
Natalia, Oleksy
Piotr
Moldova: in search of its own place in Europe
Bydgoszcz
2013
W
4103
Cygański
Mirosław
Polityka niemiecka RFN wobec NRD w latach 19691989/1990
Opole
1990
SM
1153
Cygański
Mirosław
Polityka wschodnia Republiki Federalnej Niemiec w
latach 1969/70 - 1988/89
Opole
1990
SM
1152
Cygański
Mirosław
SS w ruchu narodowosocjalistycznym i w III Rzeszy
1925 - 1945
Poznań
1978
O
344
Cypryś Wiesław
Ameryka na zakręcie
Warszawa
2012
PR
3849
Cywiński Bohdan
Korzenie tożsamości
Roma
1982
PK
2193
Cywiński Bohdan
"... i was prześladować będą"
Lublin, Roma 1990
PK
2194
Czachorowski
Marek
Spór o nierozerwalność małżeństwa : analiza
filozoficzna
Lublin
2009
P
2121
Czachór
50 lat i co dalej? : Europa i Unia Europejska między
Poznań
2007
E
1662
Zbigniew
integracją a atomizacją... : praca zbiorowa
Czajowski
Andrzej,
Sobkowiak
Leszek
Studia z teorii polityki. T. 3
Wrocław
2000
TP
1725
Czajowski Jacek
W
Sylwetki polityków Drugiej Rzeczypospolitej
Kraków
1987
B
3659
Czajowski Jacek
W.
System konstytucyjny Meksyku
Warszawa
2009
SP
3895
Czapiewski
Tomasz, Sikora
Mariusz
Bezpieczeństwo wewnętrzne w województwie
zachodniopomorskim
Szczecin
2012
ZB
4112
Czapliński Marek
Biurokracja niemieckiego imperium kolonialnego :
charakterystyka urzędników kolonialnych
Wrocław
1985
ST
865
Czapliński
Władysław
Prawo Wspólnot Europejskich : dokumenty i
orzecznictwo
Warszawa
1994
E
1115
Czapliński
Władysław
Prawo Wspólnot Europejskich : dokumenty i
orzecznictwo
Warszawa
1994
E
1110
Czapliński
Władysław
The Polish Parliament at the summit of its
development : (16th-17th centuries) : anthologies
Wrocław
1985
O
800
Czapska Janina,
Widacki Jan
Bezpieczeństwo lokalne : społeczny kontekst
prewencji kryminalnej
Warszawa
2000
PS
3459
Czaputowicz
Jacek
Bezpieczeństwo międzynarodowe po zakończeniu
"zimnej wojny"
Warszawa
2005
ZB
3813
Czaputowicz
Jacek
Bezpieczeństwo międzynarodowe po zakończeniu
"zimnej wojny"
Warszawa
2005
SM
3137
Czaputowicz
Jacek
Teoria stosunków międzynarodowych : krytyka i
systematyzacja
Warszawa
2007
SM
2539
Czarmiński
Bogusław
Głowy, główki i pół... : walka o władzę, polityzacja
religii, tabloidalne media
Warszawa
2006
KM
1581
Czarnocki
Andrzej
Europa jako region współistnienia Wschód - Zachód w
latach 1972-1989
Lublin
1991
E
3211
Czarny Piotr,
Naleźiński
Bogumił (Tł.)
Federalna Ustawa Konstytucyjna Republiki Austrii
Warszawa
2004
PRA
3328
Czarski Andrzej
Najmłodsi żołnierze walczącej Warszawy
Warszawa
1971
H
1973
Czernecki Marek
U źródeł polskiego liberalizmu : "Wiadomości
Literackie" wobec Kościoła katolickiego w latach
1924-1939
Radom
2004
PR
2246
Czerniak
Stanisław, Szahaj
Andrzej
Postmodernizm a filozofia : wybór tekstów
Warszawa
1996
P
3422
Czerwiński
Maciej, Nowak
Paweł,
Przybylska
Renata
Język IV Rzeczpospolitej
Lublin
2010
KS
3076
Czerwiński
Ryszard (Tł.)
O prawach rzeczywistych i pozornych
Warszawa
1977
PRA
348
Czeszejko Sochacki
Zdzisław
Minimum prawa - maksimum skuteczności
Warszawa
1985
SP
811
Cziomer Erhard
Polityka zagraniczna RFN : uwarunkowania, cele,
mechanizm decyzyjny
Warszawa
1988
SM
887
Cziomer Erhard,
Pietraś Ziemowit
Jacek
Teoria i praktyka decydowania w polityce
zagranicznej Stanów Zjednoczonych i Republiki
Federalnej Niemiec
Kraków
1986
TP
871
Cziomer Erhard,
Pietraś Ziemowit
Jacek
Teoria i praktyka decydowania w polityce
zagranicznej Stanów Zjednoczonych i Republiki
Federalnej Niemiec
Kraków
1986
TP
869
Cziomer Erhard,
Pietraś Ziemowit
Jacek
Teoria i praktyka decydowania w polityce
zagranicznej Stanów Zjednoczonych i Republiki
Federalnej Niemiec
Kraków
1986
TP
870
Czohra Andrzej
Stosunki państwo-kościół : Belgia, Francja, Hiszpania,
Włochy
Warszawa
1994
PK
1228
Czuba Krystyna
Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej
Toruń
2007
P
2031
Czubiński Antoni
Historia Polski XX wieku
Poznań
2007
H
3089
Czuma Ignacy
Absolutyzm ustrojowy : wybór pism
Kraków
2003
MP
1830
Czuma Ignacy
Absolutyzm ustrojowy : wybór pism
Kraków
2003
MP
1335
Czyrka Marek,
Zaborny Piotr
Polscy realiści Polityczni
Łuków
2010
MP
3544
Czyżniewski
Marcin
Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce
1944-1956
Toruń
2005
MPO
3493
Czyżowicz
Wiesław (wyb. i
oprac.)
Materiały pomocnicze do studiowania
marksistowskiej teorii polityki
Warszawa
1980
TP
480
Ćwikliński
Henryk
Polityka gospodarcza
Gdańsk
2004
PG
3487
Dabagân Èmil'
Surenovič
Nacional-reformizm v sovremennoj Venesuèle
Moskva
1972
SP
1528
Daca Mariusz
(Oprac.)
Procedury podejmowania decyzji w Unii
Europejskiej : przygotowanie polskiej administracji do
członkostwa w Unii Europejskiej : materiały z
konferencji, 30 stycznia 2003 r., Warszawa
Warszawa
2003
E
1283
Dahl Robert A.
Modern political analysis
Englewood
Cliffs
1965
TP
756
Dahrendorf Ralf
Rozważania nad rewolucją w Europie
Warszawa
1991
ZB
1493
Dahrendorf Ralf
Konflikt und Freihet : auf dem Weg zur
Dienstklassengesellschaft
Munchen
1972
ZB
287
Daniluk Paweł
Aktualne problemy konstytucyjne w świetle
Radziewicz Piotr wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do
Trybunału Konstytucyjnego
Warszawa
2010
PRA
3337
David Owen,
Brzeziński
Zbigniew, Okita
Saburo
Democracy must work : a trilateral agenda for the
decade : a task force report to the Trilateral
Commission
New York,
London
1984
PG
831
Davidson Roger
H., Oleszek
Kongres i kongresmani
Warszawa
1994
SP
3502
Walter J.
Davies James
Chowning
When men revolt and why: a reader in political
violence and revolution
New York,
London
1971
ZB
116
Davies Norman
Europa : rozprawa historyka z historią
Kraków
1998
H
2279
Davies Norman
Boże igrzysko : historia Polski. T. 2, Od roku 1795
Kraków
1991
H
2278
Lublin
2011
PR
3043
Dawidowicz
Prasa Narodowej Demokracji : opracowanie zbiorowe.
Aneta, Maj Ewa
T. 2, Od roku 1939 do początku XXI wieku
Dawidowicz
Wacław
Zarys ustroju organów administracji terytorialnej w
Polsce
Warszawa
1978
ST
369
Dawidowicz
Wacław
Zagadnienia teorii organizacji i kierowania w
administracji państwowej
Warszawa
1972
ST
170
Dawidowicz
Wiesław
Zagadnienia teorii organizacji i kierowania w
administracji państwowej
Warszawa
1972
ST
144
Dawidowicz
Zuzanna
Lawa : rozmowy o Polsce
Kraków
2012
MP
4122
Dawidowicz
Zuzanna
"Solidarność" w imieniu narodu i obywateli : praca
zbiorowa
Kraków
2005
O
2345
Dayan Daniel,
Katz Elihu
Wydarzenia medialne : historia transmitowana na
żywo
Warszawa
2008
KM
2850
Dąbała Jacek
Horyzonty komunikacji medialnej
Lublin
2006
M
3956
Dąbała Jacek
Istota i charakter tajemnicy : rozpoznanie zjawiska w
kontekście teorii twórczego pisania (creative writing)
Lublin
2004
M
3513
Dąbała Jacek
Warsztatowo-aksjologiczne mechanizmy tworzenia
telewizji
Lublin
2011
T
3842
Dąbiński Antonii,
Staszewski
Wojciech, Wójcik
Monika
Profesorowie prawa KUL
Lublin
2006
PRA
2059
Dąbrowski
Bronisław
Rozmowy z władzami PRL : arcybiskup Dąbrowski :
w służbie Kościoła i narodu. T. 1, 1970-1981
Warszawa
1995
B
1114
Dean Vera
Michelles
The four cornerstones of peace
New York,
London
1946
ZB
130
Debray Regis
Wprowadzenie do mediologii
Warszawa
2010
KM
2598
Decking Joseph
Akcja Katolicka czem jest i czego żąda
Radom
1931
O
4089
Dederko Witold
Oświetlenie w fotografii
Warszawa
1969
F
3386
Dedijer Vladimir
Tito speaks : his self portrait and struggle with stalin
London
1953
B
3393
De Felice Renzo
Interpretacje faszyzmu
Warszawa
1976
MP
301
De Grazia Alfred
The Elements of Political Science. 1, Political
Behavior
New York,
London
1962
TP
15
Dehnel - Szyc
Małgorzata,
Stachura Jadwiga
Gry polityczne : orientacje na dziś
Warszawa
1991
O
1121
Delacroix J.
Panjudaizm
Warszawa
1923
MP
3389
Delaney Tim
Classical social theory: investigation and application
New Jersey
2004
P
3701
Delson Chantal,
Świda - Zięmba
Hanna
La grande Europe?
Paris, Lyon
1994
E
1259
Del Vecchio
Giorgio
L'État et le droit : essais de philosophie politique
Paris
1964
P
759
Del Vecchio
Giorgio
Il dirtto internazionale e il problema della pace
Roma
1956
ZB
276
Dembiński
Henryk
Machiavelli a czasy dzisiejsze
Warszawa
1938
P
68
Denis J., Kanapa
J.
Pour au contre l'Europe?
Paris
1969
E
199
Dennert Jurgen
Unsprung und Begiff der Souveranitat
Stuttgart
1964
MP
14
Denzin Norman
K., Lincoln
Yvonna S.,
Podemski
Krzysztof
Metody badań jakościowych. T.1
Warszawa
2009
S
2019
Denzin Norman
K., Lincoln
Yvonna S.,
Podemski
Krzysztof
Metody badań jakościowych. T. 2
Warszawa
2009
S
2020
Derlatka Marta
(Wpr.)
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
Warszawa
2011
PRA
2875
Deschamps
Gaston
Niedomagania demokracji
Kraków
1908
MP
3411
Deutsch Karl W.
The nerves of government; models of political
communication and control
London
1963
PS
10
Dębiński A.,
Staszewski W.
Sz., Wójcik M.
Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i
Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
Lublin
2008
PRA
2116
Dębiński Antonii,
Jońca Marcin
Prawo rzymskie a kultura prawna Europy
Lublin
2008
PRA
1692
Dębiński Antonii,
Staszewski
Wojciech, Wójcik
Monika
Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego
Lublin
2008
PRA
2117
Didier Julia
Dictionnaire de la philosophie
Paris
1964
LE
2455
Dijk Jan von
Społeczne aspekty nowych mediów : analiza
społeczeństwa sieci
Warszawa
2010
KM
2862
Dikötter Frank
Wielki głód : tragiczne skutki polityki Mao 1958-1962
Wołowiec
2013
H
4003
Diouf Mamadou
Czy Afryka jest krajem?
Warszawa
2011
SM
3244
1980
MP
527
Djilas Milovan
Die unvollkommene Gesellschaft : jenseits der "Neuen Frankfurt/M
Klasse"
[etc.]
Długołecki Jacek
Waga stanu wojennego : studium dotyczące roli
zamachu wojskowego dokonanego przez generała
Wojciecha Jaruzelskiego...
Gdańsk
2009
H
3024
Dmochowska
Hanna
Apel z Jeny : o odnowę społecznej gospodarki
rynkowej
Warszawa
2009
PG
3173
Dmochowski
Marian,
Dobrowolski,
Organizacja Układu Warszawskiego: dokumenty 1955
- 1980
Warszawa
1981
ZB
552
Stanisław
Wincenty
Dmowski Roman
Myśli nowoczesnego Polaka
Wrocław
2012
TN
3754
Dmowski Roman
Dziesięć lat walki : (zbiór prac i artykułów,
publikowanych do 1905 r.)
Częstochowa
1938
MP
3408
Dmowski Roman
Anglja powojenna i jej polityka : uwagi ogólne
Warszawa
1926
SM
3396
Dmowski Roman
Nasz patriotyzm
Warszawa
1983
MP
995
Dmowski Roman
Polityka polska i odbudowanie państwa. T. 2
Warszawa
1988
MP
915
Dmowski Roman
Polityka polska i odbudowanie państwa T. 1
Warszawa
1988
MP
914
Dobek-Ostrowska Komunikowanie polityczne i publiczne : podręcznik
Bogusława
akademicki
Warszawa
2012
KP
3915
Dobek-Ostrowska
Bogusława
Porozumienie czy konflikt? : politycy, media i
obywatele w komunikowaniu politycznym
BielskoBiała,
Warszawa
2009
KP
3561
Dobek-Ostrowska
Bogusława
Kampania wyborcza : marketingowe aspekty
komunikowania politycznego
Wrocław
2005
PG
3552
Dobek-Ostrowska
Bogusława
Media masowe na świecie : modele systemów
medialnych i ich dynamika rozwojowa
Wrocław
2011
KM
3521
Dobek-Ostrowska
Bogusława
Polski system medialny na rozdrożu : media w
polityce, polityka w mediach
Wrocław
2011
MPO
3274
Dobek-Ostrowska
Bogusława
Media masowe na świecie : modele systemów
medialnych i ich dynamika rozwojowa
Wrocław
2007
KM
3252
Dobek-Ostrowska Making democracy in 20 years : media and politics in
Bogusława,
Central and Eastern Europe
Głowacki Michał
Wrocław
2011
MPO
3285
Dobek-Ostrowska Agenda setting: old and new problems in the old and
Bogusława,
new media
Łódzki
Bartłomiej, Wanta
Wayne
Wrocław
2012
KM
3850
Dobek-Ostrowska Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym
Bogusława,
w Polsce
Majdecka Kamila
Wrocław
2011
KP
3564
Dobias Tibor,
Marcinkowski
Adam
NATO : kronika, fakty, dokumenty : 1949-1982
Warszawa
1984
ZB
697
Dobieszewski
Adolf
Organizacja polityczna społeczeństwa : państwo,
partie polityczne, systemy partyjne : praca zbiorowa
Warszawa
1977
PS
310
Dobkowski
Bogdan
Konstytucyjne prawa i obowiązki obywateli PRL :
studium polityczno-prawne
Warszawa
1979
SP
433
Dobroczyński
Michał
Pomiędzy Rosją a Zachodem : międzynarodowa
pozycja Polski
Toruń
1992
W
1238
Dobroczyński
Michał
Międzynarodowe związki gospodarki z polityką
Toruń
1994
PG
1217
Dobroczyński
Michał,
Stefanowicz
Janusz
Polityka zagraniczna
Warszawa
1984
SM
681
Dobroczyński
Stosunki wschód - zachód : struktura-treść-
Warszawa
1980
SM
514
Michał,
Stefanowicz
Janusz
mechanizmy
Dobroczyński
Michał,
Stefanowicz
Janusz
Stosunki wschód - zachód: struktura treść
mechanizmy
Warszawa
1980
SM
481
Dobrosiellski
Marian
Szanse i dylematy : eseje polityczno-filozoficzne
Warszawa
1980
ZB
461
Dobrosielski
Marian
Z polityki i filozofii : szkice
Białystok
1988
P
901
Dobrosielski
Marian
Belgrad 77 : zadanie, przebieg i wyniki
Warszawa
1978
ZB
381
Dobrowolski
Piotr
Pokojowe współistnienie w doktrynie i polityce
państw socjalistycznych 1917-1979
Katowice
1980
ZB
571
Dobrowolski
Piotr, Wróbel
Sylwester
Władza i społeczności lokalne a reforma samorządowa
w Polsce
Katowice
1995
ST
1207
Dobrowolski
Stanisław W.
Socjaldemokracja europejska a rozbrojenie w latach
1945-1964
Wrocław
1968
ZB
43
Dobrzycki
Wiesław
System miedzyamerykański
Warszawa
2002
SM
3141
Dobrzycki
Wiesław
Historia stosunków międzynarodowych 1815 - 1945
Warszawa
2010
SM
2827
Dobrzyński
Wiesław
Myśl polityczna rewolucji meksykańskiej
Warszawa
1986
MP
867
Dogan Mattei,
Petracca Orazio
Maria
Partiti politici e strutture sociali in Italia
Milano
1968
SP
209
Dohnal Wojciech,
Posern-Zieliński
Aleksander
Antropologia i polityka : szkice z badań nad
kulturowymi wymiarami władzy
Warszawa
2011
PS
3766
Doliński Dariusz
Psychologia reklamy
Wrocław
1999
RE
3470
Doliński Dariusz
Psychologiczne mechanizmy reklamy
Gdańsk
2010
RE
2931
Doliwa Klepacki
Zbigniew M.
Europejska integracja gospodarcza
Białystok
1996
PG
1223
Doliwa Klepacki Wspólnoty Europejskie - CECA, EWG, EURATOM :
Zbigniew M.
(analiza oraz wybrane dokumenty)
Białystok
1993
E
1196
Doliwa-Klepacki
Zbigniew M.
Zachodnioeuropejskie zgromadzenia
międzyparlamentarne : (studium porównawcze)
Warszawa
1967
O
339
Dollan Patrick
Socialist and Poland
London
1944
MP
3404
Domachowski
Waldemar
Przewodnik po psychologii społecznej
Warszawa
2001
S
3469
Domagała Marcin
Białoruś : model państwa i gospodarki
Warszawa
2012
W
4007
Domagała Michał
Kontrola zgodności prawa z konstytucją w
europejskich państwach socjalistycznych
Warszawa
1986
PRA
841
Domańczyk
Zbigniew
Strzały w Kairze
Warszawa
1985
SM
928
Domański
Henryk
Ocena metodologiczna rezultatów badań
poprzedzających pierwszą i druga turę wyborów
prezydenckich w 2010 roku
Warszawa
2010
MPO
3532
Domański
Henryk
Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych
Warszawa
2002
PS
3509
Domański
Henryk
O ograniczenia badań nad struktura społeczną
Warszawa
2002
PS
1839
London
1991
H
2927
Domański Paweł Tajne dokumenty Biura Politycznego : Grudzień 1970
(Oprac.)
Dom Aukcyjny
"Desa Unicum"
Aukcja fotografii Miltona H. Greene'a z kolekcji
FOZZ : Dom Aukcyjny Desa Unicum, Warszawa 8
listopada 2012.
Warszawa
2012
F
3834
Domenach
Marie-Jean
Europa : wyzwanie dla kultury
Warszawa
1992
E
2266
Domosławski
Artur
Kapuściński non-fiction
Warszawa
2010
B
3979
Donath Halina
(Tł.)
Konstytucja Republiki Węgierskiej
Warszawa
1992
PRA
1173
Doran Charles F.
The politics of Assimilation: hegemony and its
aftermath
Baltimore
1971
SP
132
Dorniak Andrzej,
Terlecki Marian
Who's who What's what in Solidarność
Gdańsk
1981
EN
3688
Graz
2007
E
1669
Dornik Wolfram, Grenzenlos : Österreich, Slowenien und Ungarn 1914Grasmug Rudolf, 2004 ;Grenzenlos : Österreich, Slowenien und Ungarn
Karner Stefan
1914-2004
Dorn Ludwik
Krótki zarys historii wyborów do rad narodowych
Warszawa
1984
ST
932
Drabarek Anna,
Symotiuk Stefan
Hominem quero : studia z etyki, estetyki, historii
nauki i filozofii, historii myśli społecznej : księga
jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi
Jedynakowi
Lublin
1999
P
1829
Drewnowski Jan
Rozkład i upadek sowietyzmu w Polsce
Lublin
1991
MP
1009
Drewnowski Jan
Rozkład i upadek sowietyzmu w Polsce
Lublin
1991
MP
1010
Drewnowski Jan
Franciszek
Filozofia i precyzja : zarys programu filozoficznego i
inne pisma
Lublin
1996
P
2169
Drewnowski
Jerzy
Cynga : wspomnienia z łagrów północy 1940-1944
Warszawa
1989
W
1972
Droba Ryszard
Rewolucja demokratyczna a rewolucja socjalistyczna
Warszawa
1977
ZB
380
Drozdek Michał
Istota sporu : [Centrum kontra ROAD [Ruch
Obywatelski - Akcja Demokratyczna]]
Warszawa
1990
O
1444
Drozdowski
Marian Marek
Eugeniusz Kwiatkowski : człowiek i dzieło
Kraków
1989
B
2440
Drozdowski
Marian Marek
Józef Piłsudski - Naczelnik Państwa Polskiego
14.XI.1918-14.XII.1922
Warszawa
2008
B
2400
Drozdowski
Marian Marek
Grabski Władysław
Rzeszów,
Warszawa
2004
B
1794
Drozdowski
Zbigniew
Liberalizm europejski
Poznań
2005
MP
3458
Drozd - Piasecka
Antropologia polityki i polityka w antropologii
Warszawa
2010
PS
2736
Mirosława,
Posern - Zieliński
Aleksander
Drożdz Michał,
Smoleń Jerzy
Internet światem człowieka
Kielce [etc.]
2009
I
2527
Drygalski Jerzy,
Kwaśniewski
Jacek
(Nie)realny socjalizm
Warszawa
1992
MP
1092
Warszawa
2010
ST
2884
Drygas Mirosław, Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie
Stanny Monika
obszarów wiejskich w Polsce : problemy i
perspektywy rozwoju
Drzycimski
Andrzej, Skutnik
Tadeusz
Gdańsk Sierpień' 80 : rozmowy
Gdańsk
1990
H
3697
Dubel Lech
Historia doktryn polityczno-prawnych : Starożytność i
Średniowiecze
Lublin
1993
PRA
1133
Dubel Lech
(oprac.)
Historia doktryn politycznych i prawnych do początku
XX wieku : materiały źródłowe
Lublin
2003
PRA
1741
Dubel Lech
(Oprac.)
Historia doktryn politycznych i prawnych do początku
XX wieku : materiały źródłowe
Lublin
2003
PRA
1742
Dubiński
Krzysztof
Magdalenka : transakcja epoki : notatki z poufnych
spotkań Kiszczak-Wałesa
Warszawa
1990
H
1237
Dubois Stanisław
J.
Wybór artykułów i przemówień
Warszawa
1988
MP
953
Duda Aneta
Public relations miast i regionów : dobre praktyki
Lublin
2010
PRE
2761
Duda Aneta
Język mitu w reklamie
Lublin
2010
RE
2518
Dudek A.,
Szlachta B.
Naród, państwo, władza : wybór tekstów z historii
polskiej myśli politycznej dla studiujących prawo,
nauki polityczne i historię
Kraków
1996
MP
1224
Dudek Adriana
System decyzyjny w polityce zagranicznej Polski
okresu tranzycji (1989-1992) : mechanizmy,
procedury i instytucje, praktyka
Wrocław
2012
TP
3930
Dudek Adriana,
Król-Mazur
Renata
Rosja między imperium a mocarstwem nowoczesnym
Toruń
2010
W
3952
Dudek Antonii
Instytut : osobista historia IPN
Warszawa
2011
H
3148
Dudek Antonii
Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-1995 : zarys
historii politycznej Polski
Kraków
1997
H
1438
Dudek Antonii
(Oprac.)
Zmierzch dyktatury : Polska lat 1986-1989 w świetle
dokumentów. T. 1, (Lipiec 1986 - maj 1989)
Warszawa
2009
H
2672
Dudek Dariusz,
Potakowski
Paweł
Jakiej ordynacji wyborczej potrzebuje Rzeczpospolita
Lublin
2008
SP
1886
Dudek Dariusz
(Oprac.)
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej : wybór źródeł
Lublin
1994
PRA
1190
Dudek Patrycja,
Kusia Michał
Zawartość mediów masowych : od kultury popularnej
przez studia genderowe do języka komunikowania
Toruń
2010
KS
2934
Dukes Paul
The emergence of the super-powers : a short
comparative history of the U.S.A. and U.S.S.R
New York
1970
SM
881
Dumała Andrzej
Agencje Unii Europejskiej
Warszawa
2002
E
1289
Dumała Andrzej,
Pietraś Ziemowit
Jacek
The future of East Central Europe
Lublin
1996
SM
1212
Dunaj Bogusław
Język polski : szkolny słownik języka polskiego
Warszawa
2008
SŁ
2214
Dunaj Bogusław
Słownik współczesny języka polskiego
Warszawa
1996
SŁ
2052
Dunin Stefan
Wspomnienia dziennikarza
Wrocław
1963
PR
2028
Dunin-Wąsowicz
K. (Oprac.)
Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu
ludowego. T, 1 1864-1918
Warszawa
1966
O
211
Dunin-Wąsowicz
Maria
Europa i piąte poszerzenie : Unia Europejska dla
przyszłości = Europe and the fifth enlargement :
European Union for the future
Warszawa
2004
E
2336
PK
1227
Dunn Dennis J.
The catholic church and the Soviet government : 1939 Boulder, New 1977
- 1949
York
Dupre Ben
50 teorii filozofii które powinieneś znać
Warszawa
2008
P
2486
Duroselle Jean
-Baptiste
L'idee de l'Europe dans l'histoire
Paris
1965
E
35
Duroselle JeanBaptiste
L'Europe de 1815 a nos jours : vie politique et
relations internationales
Paris
1970
E
328
Durys Paweł
Program nuklearny Iranu : implikacje dla
bezpieczeństwa regionalnego i globalnego
Warszawa
2004
ZB
1332
Durys Paweł,
Jasiński Filip
(Oprac.)
Prawo konsularne : wybór źródeł
Warszawa
2000
SM
3142
Durys Paweł,
Pacholski Paweł
Broń masowego rażenia Iraku : ocena i ewolucja
zagrożenia
Warszawa,
Toruń
2002
ZB
1475
Duszczyk Maciej Wybrane aspekty konkurencyjności europejskiej : stan
debaty
Warszawa
2005
E
1538
Duszczyk Maciej Wybrane aspekty konkurencyjności europejskiej : stan
debaty
Warszawa
2005
E
1403
Dworakowska
Elżbieta
Rosja Radziecka a sprawa odbudowy niepodległego
Państwa Polskiego : materiały z sesji naukowej
Instytutu Krajów Socjalistycznych Polskiej Akademii
Nauk zorganizowanej w Warszawie dn. 9.IX.1981 r.
Warszawa
1984
W
732
Dybalska Renata,
Kępa-Figura
Danuta, Nowak
Paweł
Przemoc w języku mediów? : analiza semantyczna i
pragmatyczna audycji radiowych
Lublin
2004
R
3922
Dyczewski Leon
Więź rodzinna a media elektroniczne
[Poznań]
2005
KM
3514
Dyczewski Leon
O Panu Bogu w telewizji
Częstochowa
1996
T
2789
Dyczewski Leon
O Panu Bogu w telewizji
Częstochowa
1996
T
2788
Dyczewski Leon
Medialne rozdroże : (miejsce i rola radiofonii i
telewizji w Polsce)
Warszawa
1998
KM
2786
Dyczewski Leon Dziennik katolicki czynnikiem rozwoju społeczeństwa
polskiego
Warszawa
1996
PR
2770
Dyczewski Leon
Dziennik katolicki : czynnikiem rozwoju
społeczeństwa polskiego
Warszawa
1996
PR
2769
Dyczewski Leon
Rodzina, dziecko, media
Lublin
2005
KM
2767
Dyczewski Leon
Polacy w Bawarii : tożsamość etniczno-kulturowa,
wchodzenie w społeczeństwo niemieckie
Lublin
1993
TN
2184
Dyczewski Leon
Jaka informacja
Lublin,
Warszawa
2009
KS
2125
Dyczewski Leon
Tożsamość polska w odmiennych kontekstach
Lublin
2009
TN
2123
Dyczewski Leon
Kultura polska w procesie przemian
Lublin
1995
KM
2095
Dyczewski Leon Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie
Lublin
2007
PS
1790
Dyczewski Leon
The family in a transforming society
Lublin
1999
PS
1774
Dyczewski Leon
Rodzina twórcą i przekazicielem kultury
Lublin
2003
PS
1771
Dyczewski Leon
Trwałość i zmienność kultury polskiej
Lublin
2002
KM
1772
Dyczewski Leon,
Kromkowski
John
Prywatność i życie publiczne w nowoczesnym
społeczeństwie : USA - Polska
Lublin
1992
PS
2106
Lublin
1981
PK
2207
Dylągowa Hanna Duchowieństwo katolickie wobec sprawy narodowej :
(1764-1864)
Dylus Aniela
Europa : drogi integracji
Warszawa
1999
E
2595
Dymański Lech
Zsiadłe mleko, lewica, sprzeciw
Kraków
2005
MP
2368
Dymański
Mirosław
Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się
państw narodowych w XIX i na początku XX wieku
Wrocław
2010
SM
3140
Dymek Stanisław
Neofaszyzm przystosowany
Warszawa
1974
MP
320
Dymmela Piotr
Polskie tradycje samorządowe a heraldyka : materiały
sesji naukowej zorganizowanej w dniach 4 i 5 czerwca
1991 r. w Lublinie
Lublin
1992
ST
1393
Dziak Waldemar
Janusz
Korea Północna : u źródeł rodzinnej sukcesji władzy
Warszawa
2009
SM
3798
Dziak Waldemar
Janusz
Pjongjang rok 1956
Warszawa
2010
H
3785
Dziak Waldemar
Janusz, Strnad
Grażyna
Republika Korei : zarys ewolucji systemu
politycznego
Warszawa
2011
SP
3799
Działocha
Kazimierz
Ewolucja prawna organów prezydialnych w
państwach socjalistycznych
Wrocław
1974
PRA
747
Dzielski
Mirosław,
Korwin-Mikke
Janusz
Jak zachować władze w PRL & polemiki: L.
Maleszka, J. Korwin - Mikke
Warszawa
1981
MP
1058
Dziemianowicz
Wojciech [et al.]
Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd
terytorialny
Warszawa
2001
ST
1300
Dziemidok
Bożena,
Żmigrodzki
Marek
Współczesne systemy polityczne
Warszawa
2007
SP
1667
Dzieniszewska Naroska
Katarzyna
Radny - sąsiad i polityk : reprezentacja polityczna na
szczeblu lokalnym
Warszawa
2004
ST
1348
Dzierżanowski
Maciej,
Zbieranek Piotr
Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu
modelu rozwojowego dla Polski
Gdańsk
2010
PG
3428
DziewięckaBokun Ludmiła,
Mielecki Jerzy
Wybrane problemy polityki społecznej
Wrocław
1998
PS
3279
Dziewulak
Dobromir
Wybrane problemy systemów wyborczych
Warszawa
2011
SP
3911
Dziewulski
Kazimierz
Spór o etatyzm : dyskusja wokół sektora państwowego
w Polsce międzywojennej : 1919-1939
Warszawa
1981
MP
558
Dziki Sylwester
Bibliografia "Biuletynu Prasoznawczego" 1957,
"Prasy Współczesnej i Dawnej" 1958-1959,
"Zeszytów Prasoznawczych" 1960-1969 / Sylwester
Dziki ; szkicem "Czasopisma Ośrodka Badań
Prasoznawczych"
Kraków
1971
BIB
3617
DzisiówSzuszczykiewicz,
Aleksandra
Iran - 30 lat po rewolucji : seminarium Biura
Bezpieczeństwa Narodowego, 11 marca 2009 r.
Warszawa
2009
ZB
4133
Dziubiński
Zbigniew,
Kowalewski
Marian
Badanie czynników warunkujacych wykorzystanie
niestandardowych form zatrudnienia w Polsce
Warszawa,
Toruń
2008
PS
1519
Dziubka
Kazimierz, ŁośNowak Teresa,
Paszkiewicz
Krystyna Anna
Politologia wrocławska : księga jubileuszowa z okazji
30-lecia Instytutu Politologii Uniwersytetu
Wrocławskiego
Wrocław
2000
MP
1261
Dziura Ryszard
Jezus Chrystus : ikona historii i wiary
Lublin
2004
PK
2064
Dziurok Adam,
GałęzowskiMare
k, Kamiński
Łukasz, Musiał
filip
Od niepodległości do niepodległości : historia Polski
1918-1989
Warszawa
2010
H
2646
Dzwonkowski
Roman
Kościół katolicki w ZSRR 1917-1939 : zarys historii
Lublin
1997
PK
2197
Dzwonkowski
Roman
Głód i represje wobec ludności polskiej na Ukrainie :
1932-1947 : relacje
Lublin
2004
W
2178
Dzwonkowski
Roman
Za wschodnią granicą 1917-1993 : o Polakach i
Kościele w dawnym ZSRR
Warszawa
1995
W
1849
Dzwonkowski
Roman
Skazani jako "szpiedzy Watykanu" : z historii
Kościoła katolickiego w ZSRR 1918-1956
Ząbki
1998
PK
1416
Dzwonkowski
Roman,
Gorbaniuk Oleg,
Gorbaniuk Julia
Postawy katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie
wobec języka polskiego
Lublin
2001
PK
2183
Dzwonkowski
Roman,
Gorbaniuk Oleg,
Gorbaniuk Julia
Świadomość narodowa młodzieży polskiego
pochodzenia z byłego ZSRR studiującej w Polsce
Lublin
2002
TN
2180
Đilas Milovan
Rozmowy ze Stalinem
Paryż
1962
B
3418
Easton David
Varietes of political theory
Englewood
Cliffs
1966
TP
93
Easton David
A Framework for Political Analysis
Englewood
Cliffs
1965
TP
29
Eberhard Jackel
Panowanie Hitlera : spełnienie światopoglądu
Wrocław
1989
B
961
Eberhardt Adam
Rewolucja, której nie było : bilans pięciolecia
"pomarańczowej" Ukrainy
Warszawa
2009
W
3228
Eberhardt Adam
Paradoksy mołdawskiego sportu : przyczynek do
analizy konfliktu naddniestrzańskiego
Warszawa
2011
W
3224
Eberhardt
Grzegorz
Ludzie tygodnika Solidarność:
Gdańsk
2006
PR
2517
Eberhardt Konrad
Album aktorów polskiego filmu i telewizji
Warszawa
1975
FT
2916
Edvardsen Terje
Steen, Hogtvet
Bernt
Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu :
zbiór tekstów
Warszawa
1994
SP
1075
Edwards David V.
Creating a new world politics from conflict to
cooperation
New York
1973
ZB
1445
Efimenco N.
Marbury
World political geography
New York
1959
SM
1100
Ehrlich stanisław
Oblicza pluralizmu
Warszawa
1985
MP
936
Ehrlich Stanisław
Państwo radzieckie
Warszawa
1950
W
754
Ehrlich Stanisław
Oblicza pluralizmów
Warszawa
1980
MP
477
Ehrlich Stanisław
Władza i interesy: studium struktury politycznej
kapitalizmu
Warszawa
1967
SP
34
Eisler Jerzy
"Polskie miesiące" czyli Kryzys(y) w PRL
Warszawa
2008
H
3681
Eisler Jerzy
Drogi do wolności - drogi do wspólnej Europy 19452007
Warszawa
2008
E
2594
Eisler Jerzy
Od monarchizmu do faszyzmu : koncepcje politycznospołeczne prawicy francuskiej 1918-1940
Warszawa
1987
MP
877
Eliot T.,
Chambers W. N.,
Salisbury R. H.
American government: problems and readings in
political analysis
New York,
Toronto
1966
SP
204
Emery Frederic
E., Thorsrud
Einar
Form and Content in Industrial Democracy : some
experiences from Norway and other European
countries
Assen,
London
1969
PG
178
Emilewicz
Jadwiga, Wołek
Artur
Reformatorzy i politycy : gra o reformę ustrojową
roku 1998 widziana oczami jej aktorów
Warszawa
2000
SP
3196
Emilewicz
Jadwiga, Wołek
Artur
Reformatorzy i politycy: gra o reforme ustrojową roku
1998 widzianą oczami jej aktorów
Warszawa
2000
SP
1465
Engels Fryderyk
Rewolucja i kontrrewolucja w Niemczech
Warszawa
1982
P
585
Erazmus Edward
Metodologiczne problemy dydaktyki nauk
politycznych
Warszawa
1977
TP
314
Erazmus Edward,
Szczegóła
Hieronim
Zarys metodyki podstaw nauk politycznych
Warszawa
1973
TP
231
Erazmus Edward,
Szczegóła
Hieronim
Zarys metodyki podstaw nauk politycznych
Warszawa
1973
TP
172
Erler Fritz
Demokratie in Deutschland
Stuttgart
1966
SP
23
Estreicher
Konserwatyzm oraz powstanie partii konserwatywnej
Warszawa
1991
O
1582
Stanisław
w Polsce
Fajkowski Józef
Ruch Ludowy na Mazurach i Warmii, 1945-1949
Warszawa
1968
O
63
Faliński Andrzej
M.,
Klementewicz
Tadeusz
Analiza sytuacyjna życia politycznego społeczeństwa
Warszawa
1991
PS
1636
Faliński Andrzej
M.,
Klementewicz
Tadeusz
Analiza sytuacyjna życia politycznego społeczeństwa
Warszawa
1991
PS
1446
Falkowski
Andrzej, Tyszka
Tadeusz
Psychologia zachowań konsumenckich
Gdańsk
2006
RE
3461
Fedorowicz Jacek
Jak zostałem portrecistą noblisty
[S.l.]
2008
K
3515
Fedorowicz
Krzysztof
Europejskie dylematy Białorusi - polityczna gra czy
iluzja?
Lublin
2010
W
2624
Fedoseev Petr
Nikolaevič
Karol Marks : biografia
Warszawa
1979
B
2433
Feener R.
Michael, Sevea
Terenjit
Islamic connections : muslim societies in South and
Southeast Asia
Singapore
2009
PS
3106
Fel S., Gałkowski
J. P., Zabielska J.
M.
Tradycja i współczesność : 90 lat socjologii w
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Lublin
2009
PS
2480
Fel Stanisław,
Hułas Maciej,
Raabe Stephan
Georg
Społeczeństwo gospodarka ekologia: perspektywa
encykliki społecznej "Caritas in veritate"
Lublin
2010
PK
3712
Fel Stanisław,
Kupny Józef
Humanizacja życia gospodarczego : wybrane
zagadnienia z etyki gospodarczej
Lublin
2000
PG
1778
Fel Stanisław B.
Praca - kapitał - demokracja : konsekwencje
praktyczne zasady pierwszeństwa pracy przed
kapitałem
Lublin,
Stalowa Wola
2003
PG
1777
Felsztyn Tadeusz
Świat w oczach współczesnej nauki : (najnowsze
odkrycia naukowe)
London
1960
P
2173
Feltham Ralph
George
Diplomatic handbook
London, New
York
1998
SM
3771
Ferenc Witold,
Mrówka Rafał,
Wilkos Sylwia
Komunikacja polityczna : jak wygrać wybory?
Warszawa
2004
KP
3756
Ferraton Hubert
Syndicalisme ouvrier et social - democratie en
Norvege
Paris
1960
SP
763
Ferrier Jacques
O naukowym administrowaniu
Warszawa
1974
ST
736
Festiwal Filmu i
4. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi : Kazimierz
Sztuki Dwa
Dolny - Janowiec n/Wisłą, 31 lipca - 8 sierpnia 2010 =
Brzegi 2010 ; 4th Film and Art Festival Two River Sides : Kazimierz
Kazimierz
Dolny - Janowiec Poland, 31 July - 8 August 2010
Dolny /
Janowiec)
Kazimierz
Dolny
2010
FT
3144
Festiwal Filmu i
Kazimierz
2011
FT
3145
5. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi : Kazimierz
Sztuki Dwa
Dolny - Janowiec n/Wisłą, 30 lipca - 7 sierpnia 2011 =
Brzegi 2011 ; 5th Film and Art Festival Two River Sides : Kazimierz
Kazimierz
Dolny - Janowiec Poland, 30 July - 7 August 2011
Dolny/Janowiec)
Dolny
Fidyk Marta,
Skup - Stundis
Teresa
Nowe repetytorium z języka rosyjskiego
Warszawa
1997
SŁ
1994
Fiedor Karol
Niemieckie plany integracji europy na tle
zachodnioeuropejskich doktryn zjednoczeniowych :
1918 - 1945
Wrocław
1991
E
1122
Fiedor Karol
Współpraca na obszarach przygranicznych PRL NRD
Wrocław
1987
SM
545
Fiedor Karol
Europejskie doktryny porozumienia i współpracy
gospodarczej w XX wieku. T. 1
Warszawa
1987
E
544
Fiedor Karol
W XXX rocznicę Układu Zgorzeleckiego
Wrocław
1984
SM
542
Fihel Agnieszka,
Kaczmarczyk
Paweł, Okólski
Marek (Oprac.)
Rozszerzenie Unii Europejskiej a mobilność
zagraniczna mieszkańców Bułgarii i Rumunii
Warszawa
2007
E
1494
Fijałkowska
Barbara,
Woroniecki
Paweł
Idea demokracji w polskiej tradycji intelektualnej :
materiały z ogólnopolskiej konferencji
zorganizowanej przez Instytut Nauk FilozoficznoSpołecznych WSP w Olsztynie 23-24 września 1993 r.
Olsztyn
1995
MP
1664
Fik Mart [et al.]
Spór o PRL
Kraków
1996
SP
1418
Filipiak Maria
Bibliografia miesięcznika "Znak" : 1946-1996
Kraków
1997
BIB
3950
Filipiak Maria,
Szostek Andrzej
Obecność : Karol Wojtyła w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim
Lublin
1987
PK
2056
Filipiak Maria
(Oprac.)
Ethos : bibliografia zawartości 1988-2000
Lublin
2001
BIB
2072
Filipiak Teodor
O ewolucji idei demokracji
Warszawa
1967
MP
27
Filipkowski
Wojciech,
Mądrzejowski
Wiesław
Biały wywiad : otwarte źródła informacji - wokół
teorii i praktyki
Warszawa
2012
ZB
4094
Filipowicz
Stanisław
Twarz i maska
Kraków,
Warszawa
1998
P
1584
Filipowicz
Stanisław
(Oprac.)
Historia idei politycznych. Wybór tekstów T. 1
Warszawa
2000
P
1303
Firlit Elżbieta
Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej :
wybrane problemy
Warszawa
2009
PK
2446
Fischer Adam
Etnografja słowiańska. Z. 3, Polacy
Lwów,
Warszawa
1934
PS
1853
Fiut Aleksander
Pytanie o tożsamość
Kraków
1995
TN
1851
Flew Terry
Media globalne
Kraków
2010
KM
2857
Flexner James
Washington - człowiek niezastąpiony
Warszawa
1990
B
1969
Fliciak Mirosław
Wirtualny plac zabaw : gry sieciowe i przemiany
kultury współczesnej
Warszawa
2006
I
2522
Flint Colin
Wstęp do geopolityki
Warszawa
2008
SM
2731
Flisek Aneta
Prawo autorskie i prasowe wraz z indeksem
rzeczowym
Warszawa
2013
PRA
3957
Florczak-Wątor
Monika, Mikuli
Piotr
Systemy konstytucyjne Cypru i Malty
Warszawa
2009
SP
3896
Florek Ludwik
Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Warszawa
1996
E
1360
Fonkowicz Jerzy,
Pietkiewicz
Edward
Dyplomacja z bliska
Warszawa
1982
SM
636
Fontaine Pascal
Podróż do serca Europy 1953-2009 : historia Grupy
Chrześcijańskich Demokratów i Europejskiej Partii
Ludowej w Parlamencie Europejskim
Bruxelles
2010
E
2709
Fontaine Pascal
Podróż do serca Europy 1953-2009 : historia Grupy
Chrześcijańskich Demokratów i Europejskiej Partii
Ludowej w Parlamencie Europejskim
Bruxelles
2010
E
2682
Fontaine Pascal
Podróż do serca Europy 1953-2009 : historia Grupy
Chrześcijańskich Demokratów i Europejskiej Partii
Ludowej w Parlamencie Europejskim
Bruxelles
2010
E
2681
Fornal Stanisław
Anteny nad Bystrzycą : fakty, sylwetki, anegdoty z
dziejów radia w Lublinie
Lublin
1997
R
2759
Forster Karol
(Przedmowa)
Studya polityczne i filozoficzne z przedmową Karola
Forstera Cz. 2
Berlin
1866
MP
3733
Fortini Napoleon
Francja : system polityczny : partie i organizacje
społeczno-polityczne
Warszawa
1972
O
153
Fortuna Paweł
Psychologiczne mechanizmy obrony przed
perswazyjnym wpływem telewizji
Lublin
2007
T
2138
Forum
I Forum Partnerstwa Regionalnego Polska - Białoruś Partnerstwa
Niemcy : wyzwania dla współpracy regionalnej,
Regionalnego
29.09-01.10.2010 Biała Podlaska
Polska BiałoruśNiemcy 2010 ;
Biała Podlaska)
Warszawa
2010
SM
3433
Forum
IV Forum Przyszłości : polska://[email protected] = IV.
Przyszłości
Zukunftsforum : polen://[email protected]
2002 ; Warszawa)
Warszawa
2002
SM
3175
Forum
Przyszłości
2004 ; Warszawa)
VI Forum Przyszłości
Warszawa
2004
E
1346
Franaszek Piotr
Stłamszona nauka? : inwigilacja środowisk
akademickich i naukowych przez aparat
bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych XX wieku
Warszawa
2010
H
2669
Francois Furet
Prawdziwy koniec Rewolucji Francuskiej
Kraków,
Warszawa
1994
ZB
1378
Franek Krzysztof
Intermedium : cyfrowa przyszłość filmu i telewizji
Warszawa
2000
T
2834
Frankel Joseph
International relations in a changing world
Oxford
1988
SM
957
Frankel Joseph
National interest
London
1970
TN
113
Frankowska
Maria
Podstawy prawnoorganizacyjne stosunków PRL z
zagranicą : praca zbiorowa
Wrocław
1983
PRA
645
Frankowski
Edward Marian
Religijność katolików diecezji sandomierskiej :
studium socjologiczne
Sandomierz,
Stalowa Wola
2006
PS
1706
Frankowski
Paweł,
Słomczyńska
Irma
Unia Europejska - Afryka Subsaharyjska :
uwarunkowania, mechanizmy, efektywność
współpracy
Lublin
2011
E
3545
Frańczak O.,
Parójek L.,
Wójtowicz W.
Strategiczne aspekty walki z terroryzmem. Cz. 1,
Organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego
Warszawa
2004
ZB
1327
Fras Janina
Dziennikarski warsztat językowy
Wrocław
2005
M
2821
Frączak Piotr
Lokalne społeczeństwa obywatelskie - mapy
aktywności : raporty z badań
Warszawa
2004
PS
3156
Frątczak Anna
Kobiety wobec polityki - kobiety w polityce : historia,
realia, perspektywy
Kraków
2009
PS
3017
Frelak Justyna
Dyskusja o integracji : wybór tekstów Polskiego
Forum Integracyjnego
Warszawa
2010
PS
3365
Fried Robert C.
Comparative political institutions
New York
1966
O
22
Friszke Andrzej
Polska : losy państwa i narodu : 1939-1989
Warszawa
2003
H
2393
Friszke Andrzej
O kształt niepodległej
Warszawa
1989
H
981
Frost David
The Americans
London
1971
PS
122
Frydrych Eunika
Katarzyna
Dalsza adaptacja partnerstwa dla pokoju
Warszawa
2004
ZB
1329
Fryzeł Tadeusz
Liga Państw Arabskich
Warszawa
1981
O
505
Fučík Julius
Reportaż spod szubienicy
Warszawa
1951
PR
3985
Fudakowski Jan
Ułańskie wspomnienia z roku 1920
Lublin
2005
H
2176
Fuks Rafał
Organizacje ziomkowskie w NRF w latach 1945-1967
ze szczególnym uwzględnieniem Ziomkostwa Prus
Zachodnich, Związku Gdańszczan i Ziomkowstwa
Wisły-Warty
Poznań
1968
O
66
Fuller Benjamin
Apthorp Gould
Filozofia starożytna i średniowieczna
Warszawa
1966
P
1882
Fuller Benjamin
Apthorp Gould
Filozofia nowożytna
Warszawa
1967
P
1883
Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej
Etyka w nauce
Warszawa
2003
P
1995
Furier Andrzej
"Pomarańczowa rewolucja" - szansa dla ukraińskiej
transformacji politycznej
Szczecin
2006
W
2981
Furier Andrzej
Dekada Jelcyna : uwarunkowania rosyjskich przemian
społecznych i politycznych 1991-2000
Szczecin
2003
W
2881
Furier Andrzej
(Oprac.)
Kraj zakaukaski w relacjach dyplomatów II
Rzeczpospolitej
Poznań
1999
W
2982
Gabriel Oscar W.
Grundkurs politische Theorie
Köln, Wien
1978
TP
705
Gabriel Oscar W.
Kommunalpolitik im wandel der Gesellschaft : eine
Einführung in Probleme der politischen
Willensbildung in der Gemeinde
Königstein/Ts 1979
SP
219
Gabrusewicz
Wiktor
Podstawy analizy finansowej
PG
1734
Warszawa
2007
Gackowski T.,
Łączyński M.
Metody badania wizerunku w mediach : czym jest
wizerunek, jak i po co należy go badać
Warszawa
2009
PRE
2836
Gackowski
Tomasz,
Łaczyński Marcin
Metody badania wizerunku w mediach : czym jest
wizerunek, jak i po co należy go badać
Warszawa
2009
KM
2589
Gaczek Wanda
Maria.
Potencjał gospodarczy aglomeracji poznańskiej
Poznań
2011
ST
3054
Gagnon Paul A.
Democracy's untold story : what world history
textbooks neglect
Washington
1987
MP
1229
Gajewski Ryszard
Karol Popiel 1887-1977
Suwałki
2008
B
1749
Gajewski
Stanisław
Izydor Kajetan Wysłouch (Antoni Szech) : 1869-1937
Lublin
1995
B
1781
Gajlewicz Michał
Słownik angielskich pojęć z dziedziny reklamy
Warszawa
1994
RE
2754
Gajlewicz Michał
Słownik angielskich pojęć z dziedziny reklamy
Warszawa
1994
SŁ
2755
Gajlewicz Michał
Słownik angielskich pojęć z dziedziny reklamy
Warszawa
1994
RE
2752
Gajlewicz Michał
Słownik angielskich pojęć z dziedziny reklamy
Warszawa
1994
RE
2753
Galec'ka Inna,
Sosnowskij
Tystus
Psihologìâ zdrov'â : teorìâ ta praktika
Lwów
2006
W
1940
Galster Jan,
Witkowski
Zbigniew
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej
Toruń
1997
E
1424
GałaszewskaChilczuk Dorota,
Wołoszyn Jacek
Witold
Od przedszkola do studenta : kryteria selekcji
społecznej i politycznej w edukacji lat 1947-1956
Lublin
2012
H
3891
Gałązia Grzegorz,
Białoskórski
Krzysztof
Ci którzy przeżyli
Warszawa
2002
H
2001
Gałęzowski
Marek
Wierni Polsce : ludzie konspiracji piłsudczykowskiej
1939-1947
Warszawa
2005
H
2376
Gałkowski Jerzy,
Niedziela
Maurycy Lucjan
Człowiek - moralność - wychowanie : życie i myśl
Jacka Woronieckiego OP
Lublin
2000
P
2147
Garbicz Adam
Kino wehikuł magiczny : przewodnik osiągnięć filmu
fabularnego. [5], Podróż piąta 1974-1981
Kraków
2009
FT
2897
Garbicz Adam,
Klinowski Jacek
Kino wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu
fabularnego: podróż druga 1950-1959
Kraków
1987
FT
3632
Garbicz Adam,
Klinowski Jacek
Kino wehikuł magiczny : przewodnik osiągnięć filmu
fabularnego. [1], Podróż pierwsza 1913-1949
Kraków
2007
FT
2898
Gardziel Tadeusz, Wybory 2007 : partie, programy, kampania wyborcza
Gawroński
Sławomir
Rzeszów
2008
WYB
2741
Garlicka Anna,
Garlicki Leszek
(Wst.)
Konstytucja Japonii
Wrocław
1990
PRA
1013
Garlicka Anna,
Garlicki Leszek
(Wst.)
Konstytucja Japonii
Wrocław
1990
PRA
1012
Garlicki Andrzej
Karuzela : rzecz o Okrągłym Stole
Warszawa
2003
MP
2515
Garlicki Andrzej
Przewrót majowy
Warszawa
1987
HP
847
Garlicki Andrzej
Od Brześcia do maja
Warszawa
1986
HP
829
Garlicki Andrzej
Od maja do Brześcia
Warszawa
1981
ZB
568
Garlicki Andrzej
U źródeł obozu belwederskiego
Warszawa
1979
MP
441
Garlicki Leszek
Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu
Warszawa
2007
PRA
1611
Garlicki Leszek
Rada Konstytucyjna a ochrona praw jednostki we
Francji
Warszawa
1993
SP
1094
Garlicki Leszek
Ustrój polityczny Republiki Federalnej Niemiec
Warszawa
1985
SP
718
Garlicki Leszek
Sąd Najwyższy w PRL
Wrocław
[etc.]
1983
SP
651
Garlicki Leszek
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki :
konstytucja - polityka - prawa obywatelskie
Wrocław
[etc.]
1982
SP
597
Garlicki Leszek,
Łossowski Piotr
(Wst.)
Konstytucja Estonii
Warszawa
2000
PRA
3331
Garliński Józef
Politycy i żołnierze
London
1971
H
507
Garncarek Piotr
Świat języka polskiego oczami cudzoziemców
Warszawa
1997
SŁ
1850
Garpiel Rafał
Perswazja w przekazach kaznodziejskich na
przykładzie homilii Jana Pawła II wygłoszonych
podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku
Kraków
2003
RET
3946
Gasparski
Wojciech, Miller
Danuta
Projektowanie i Systemy : zagadnienia
metodologiczne
Wrocław
1978
L
908
Gasper Waldemar
Media katolickie w Polsce wobec społeczeństwa
masowej komunikacji
Warszawa
2000
KM
2787
Gaul Jerzy
Służby wywiadowczo-informacyjne Austro-Węgier
wobec radykalnego ruchu niepodległościowego w
Królestwie Polskim 1914-1918
Warszawa
2006
H
2972
Gaulle Charles
André de
Pamiętniki wojenne. [3], Ocalenie 1944-1946
Warszawa
1968
B
2946
Gaulle Charles
André de
Pamiętniki wojenne. 1, Apel 1940-1942
Warszawa
1967
B
2944
Gaulle Charles
André de
Pamiętniki wojenne. 2, Jedność 1942-1944
Warszawa
1967
B
2945
Gawor Leszek,
Kosior Krzysztof
Etyka XX wieku. T. 2
Lublin
1991
P
1900
Gdulewicz Ewa
Ustroje państw współczesnych, T.2
Lublin
2005
SP
1881
Gdulewicz Ewa
Ustroje państw współczesnych T. 2
Lublin
2005
SP
1876
Gdulewicz Ewa
Ustroje państw współczesnych
Lublin
1997
SP
1251
Gebethner
Staniław
Wybory 97: partie i programy wyborcze
Warszawa
1997
MPO
1242
Gebethner
Stanisław
Polska scena polityczna a wybory
Warszawa
1993
MPO
1109
Gebethner
Stanisław
Ustrój polityczny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Warszawa
1976
SP
299
Gebethner
Rząd i opozycja jej królewskiej mości w systemie
Warszawa
1967
SP
44
Stanisław
politycznym Wielkiej Brytanii
Gebethner
Stanisław,
Jasiewicz
Krzysztof
Dlaczego tak głosowano : wybory prezydenckie'90 :
(analiza polityczna i socjologiczna)
Warszawa
1993
WYB
1107
Gebethner
Stanisław,
Stembrowicz
Jerzy
Systemy polityczne wybranych państw
kapitalistycznych : Francja i Wielka Brytania
Warszawa
1968
SP
194
Gelberg Ludwik
Normalizacja stosunków PRL - RFN : problemy
polityczno-prawne
Warszawa
1978
SM
455
Geller Mihail
Âkovlevič
Kamienie milowe 70-lecia : zarys radzieckiej historii
politycznej
Wrocław
1988
HP
3997
Gellner Ernest
Narody i nacjonalizm
Warszawa
1983
TN
3729
Geremek
Bronisław
(Wstęp.)
Lech Wałęsa
Gdańsk
1990
B
2596
Gerhard Jan
Charles de Gaulle. T. 2
Warszawa
1972
B
3643
Gerhard Jan
Charles de Gaulle. T. 1
Warszawa
1972
B
3642
Gernet Jacques
Chiny starożytne : (od początków do ustanowienia
cesarstwa
Warszawa
1966
SM
2965
Gervaso Roberto
Borgiowie
Warszawa
1988
B
3727
Gędek Marek
Reklama w kontekście komunikowania znaczenia i
strategi
Lublin
2011
RE
3529
Gibb Hamilton A.
R.
Mahometanizm : przegląd historyczny
Warszawa
1965
SM
2966
Gibbs Robert
Correlations in Rosenzweig and Levinas
Princeton
1992
P
3706
Giddens anthony
Socjologia
Warszawa
2004
S
3465
Giddens Anthony
Europa w epoce globalnej
Warszawa
2009
E
3970
Giedroyc Jerzy
Autobiografia na cztery ręce
Warszawa
1994
PR
2951
Giełżyński
Wojciech
Demokracja socjalistyczna
Warszawa
1968
MP
85
Gieorgicy Paweł
J.
Wprowadzenie do teorii polityki : zbiór prac. T. 1,
Metodologiczne problemy nauki o polityce
Warszawa
1982
TP
694
Gierek Edward
Edward Gierek : przerwana dekada : wywiad rzeka
Warszawa
1990
B
3988
Giermanowska
Ewa, RacławMarkowska
Mariola
Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia
młodzieży
Warszawa
2003
PS
3510
Giertych Jędrzej
Rola dziejowa Dmowskiego T.1 Rok 1914
Chicago
1968
MP
3730
Giertych Maciej
Nie przemogą! : antykościół, antypolonizm,
masoneria. T. 2
Wrocław
1997
PK
1583
Gierula Marian
Środki masowego komunikowania a społeczeństwo
Katowice
2006
KM
2891
Gigilewicz
Edward
Kalendarze
Lublin
2003
P
2077
Gil A.,
Stępniewski T.
Polityka wschodnia Polski : uwarunkowania,
koncepcje, realizacja
Lublin,
Warszawa
2009
W
1517
Gil Andrzej
Parafie prawosławne na terenie woj. lubelskiego od
XIV do pocz. XVII w. : zarys problematyki
[Lublin]
1999
W
4086
Gil Andrzej
W cieniu przeszłości : stosunki polsko-ukraińskie i
polsko-białoruskie - stan obecny i perspektywy
Lublin
2010
W
2625
Gil Andrzej
W kręgu dziejów i kultury kościołów wschodnich w
Rzeczpospolitej
Siedlce
2009
W
1885
Gil Andrzej,
Stępniewski
Tomasz
Polityka wschodnia Polski : uwarunkowania,
koncepcje, realizacja
Lublin,
Warszawa
2009
W
1668
Gil Andrzej,
Stępniewski
Tomasz
Polityka wschodnia Polski : uwarunowania,
koncepcje, realizacja
Lublin,
Warszawa
2009
W
1518
Gilarek
Katarzyna
Państwo narodowe a globalizacja - dynamika
powstawania nowego ładu
Toruń
2003
TN
3294
Ginestet Pierre
Le parlament europeen
Paris
1970
E
360
Giordano Klaudia
Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w
praktyce
Lublin
2005
ST
1367
Gitelson Alan R.,
Dudley Robert L.,
Dubnick Melvin
J.
American government
Boston
1988
SP
1215
Gitelson Alan R.,
Dudley Robert L.,
Dubnick Melvin
J.
American government
Boston
1991
SP
1118
Giza Stanisław,
Lato stanisław
(Oprac.)
Materiały źródłowe do historii Polskiego Ruchu
Ludowego. T, 2 1918-1931
Warszawa
1967
O
212
Gizicka Dorota
Społeczne wyzwania współczesnych państw
Lublin
2011
E
2810
Gizicka Dorota
Współczesne oblicza demokracji
Toruń
2010
MP
2593
Gizicka Dorota
Społeczne dylematy Europy
Toruń
2009
E
2572
Gizicka Dorota,
Gizicki Wojciech
Człowiek i społeczeństwo wobec wyzwań
współczesności : aspekty kulturowe i społeczne
Toruń
2008
PS
2573
Gizicki Wojciech
Political Systems of Visegrad Group Countries
Trnava,
Lublin
2012
SP
3839
Gizicki Wojciech
Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i
społecznych problemów świata
Toruń
2012
O
3682
Gizicki Wojciech
Bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie
Lublin
2011
SM
3277
Gizicki Wojciech Od układu do paktu : (r)ewolucyjna zmiana w polityce
bezpieczeństwa Polski
Lublin
2001
ZB
2974
Gizicki Wojciech
O co chodzi (w) Europie?
Lublin
2010
E
2855
Gizicki Wojciech
Polityczne wyzwania współczesnych państw. T. 1,
Perspektywa globalna
Toruń
2011
SM
2853
Gizicki Wojciech
Polityczne wyzwania współczesnych państw. T. 2,
Perspektywa państw narodowych i Unii Europejskiej
Toruń
2011
SM
2854
Gizicki Wojciech
O co chodzi (w) Europie?
Lublin
2010
E
2809
Gizicki Wojciech
Polityczne dylematy Europy
Toruń
2009
E
2571
Gizicki Wojciech
European Union : present and future
Lublin
2009
E
2551
Gizicki Wojciech,
Gizicka Dorota
Polska i świat wobec wyzwań współczesności :
aspekty polityczne, ekonomiczne i formalno-prawne
Toruń
2008
MP
2574
Gizicki Wojciech,
Podraza Andrzej
Polska i Ukraina w procesach bezpieczeństwa
europejskiego
Lublin
2007
W
3492
Gizicki Wojciech
(wyb. i oprac.)
Ład międzynarodowy w dokumentach Stolicy
Apostolskiej
Toruń
2009
PK
3308
Gladden E. N.
Civil services of United Kingdom 1853-1970
London
1967
ST
83
Glajcar Rafał,
Wojtasik
Waldemar
Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009 : próba Sosnowiec ;
bilansu
Katowice
2009
MPO
3879
Glajcar Rafał,
Wojtasik
Waldemar
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009
Katowice
2010
WYB
3877
Gluza Zbigniew,
Madoń - Mitzner
Katarzyna,
Sołtysiak
Grzegorz
(Oprac.)
W stanie
Warszawa
1991
H
2018
Głąbiński
Stanisław
Ameryka patrzy na Chiny
Warszawa
1973
SM
236
Głowacki
Andrzej
Z badań nad kryzysami politycznymi w Polsce
Szczecin
1990
MP
1310
Głowacki
Andrzej
Z badań nad kryzysami politycznymi w Polsce
Szczecin
1990
MP
1309
Głowacki
Andrzej
Królestwo Holandii
Warszawa
1984
SM
974
Gmitruk Janusz,
Lenart Ewa
Represje wobec wsi i ruchu ludowego. T. 3, Wieś
polska między dwoma totalitaryzmami (1939-1945)
Warszawa
2009
O
1978
Gniazdowski
Mateusz
Strategia Unii Europejskiej dla regionu Dunaju :
implikacje dla Polski i Grupy Wyszehradzkiej
Warszawa
2011
E
3230
Goban Klas
Tomasz
Komunikacja marketingowa - kształtowanie
społeczeństwa konsumpcyjnego?
Radom
2006
MPO
1847
Goban-Klas
Tomasz
Świadomość kulturalna społeczeństwa polskiego
Kraków
1985
KM
4101
Goban-Klas
Tomasz
Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja
Warszawa
2005
KM
4099
Goban-Klas
Tomasz
Media i terroryści : czy zastraszą nas na śmierć
Kraków
2009
KM
3560
Goban-Klas
Tomasz
Wartki nurt mediów : ku nowym formom społecznego
życia informacji : pisma z lat 2000-2011
Kraków
2011
KM
3553
Goban-Klas
Tomasz
Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy
prasy, radia, telewizji i Internetu
Warszawa
2009
KS
2835
Goban-Klas
Tomasz
Media i komunikowanie : teorie i analizy prasy, radia,
telewizji i internetu
Warszawa
2009
KS
2582
Godement
Francois, ParelloPlesner Jonas,
Richard Alice
Wyścig po Europę
London,
Warszawa
2011
E
3126
Godlewska Anna,
Kuźmicki
Mieczysław,
Kulesza Piotr
60 lat polskiej animacji : wystawa stała ze zbiorów
Muzeum Kinematografii w Łodzi
Godlewska Ewa, Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej
Lesińska: stan prawny i faktyczny
Staszczuk
Magdalena
Łódź
2008
FT
3869
Lublin
2013
E
3974
Godzic Wiesław
Kuba i inni : twarze i maski popkultury
Warszawa
2013
KM
4136
Godzic Wiesław
30 najważniejszych programów TV w Polsce
Warszawa
2005
T
3522
Godzic Wiesław
Podglądanie wielkiego Brata
Kraków
2001
T
3476
Godzic Wiesław
Film i metafora : pojecie metafory w historii myśli
filmowej
Katowice
1984
FT
3373
Godzic Wiesław
Media audiowizualne : podręcznik akademicki
Warszawa
2010
KM
2930
Godzic Wiesław
Aspects of audiovisual popular culture in Norway and
Poland
Kraków
1999
KM
2617
Godzic Wiesław
Telewizja i jej gatunki : po "Wielkim Bracie"
Kraków
2004
T
2521
Godzic Wiesław,
Lubelski Tadeusz
Kino według Alicji
Kraków
1995
FT
4098
Godzic Wiesław,
Żakowski Maciej
Gadżety popkultury : społeczne życie przedmiotów
Warszawa
2007
KG
3562
Godzic Wiesław
(Red.)
Podglądanie wielkiego brata
Kraków
2001
T
4045
Gogol Bogusław
Czerwony Sztandar : rzecz o sowietyzacji ziem
Małopolski Wschodniej, wrzesień 1939 - czerwiec
1941
Gdańsk
2000
PR
3949
Golcon Jacek
Arkadiusz
W obronie Europy : wojna bolszewicka z Rosją w
1920 roku
Toruń
2006
H
3289
Golinowska
Stanisława
Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej :
studium ekonomiczne
Warszawa
1994
PG
3283
Golinowski
Janusz,
Pierzchalski Filip
Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku :
uwarunkowania kulturowo-medialne
Bydgoszcz
2011
MP
3154
Goliński Igor,
Skiba Radosław
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
Warszawa
2003
SP
1901
Golka Bartłomiej
Z dziejów drukarstwa prasowego w Polsce
Warszawa
1978
PR
2915
Golka Marian
Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)
informacyjne
Warszawa
2008
KS
2865
Gołąb Zdzisław
Wojna a system obrony państwa
Warszawa
1984
ZB
835
Gołdyka Leszek
Transgraniczność w perspektywie socjologicznej
Zielona Góra
1997
PS
1952
Gołebiowski
Grzegorz,
Zygierewicz
Anna
Kryzys finansowy a handel zagraniczny
Warszawa
2010
PG
3340
Gołębiowski
Grzegorz
Polityka budżetowa
Warszawa
2010
PG
3907
Gołębiowski
Grzegorz,
Zadłużenie Polski
Warszawa
2011
PG
3909
Szpringer Zofia
Gołębiowski
Grzegorz,
Szpringer Zofia
Zadłużenie Polski
Warszawa
2011
PG
3900
Gołębiowski
Grzegorz,
Zygierewicz
Anna
Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w
Polsce
Warszawa
2008
PG
3352
Gołębiowski
Janusz G.
Ideologia i polityka współczesnej socjaldemokracji
Warszawa
1978
MP
389
Gołębski
Franciszek
Współpraca kulturalna w procesie budowy
europejskiego ładu pokojowego
Warszawa
1979
ZB
431
Gomułka
Władysław
O problemie niemieckim : artykuły i przemówienia
Warszawa
1984
MP
911
Gondek Joanna
Oblicza propagandy : materiały z sympozjum
Toruń
2002
RET
2375
Gondek Leszek
Wywiad polski w Trzeciej Rzeszy 1933-1939 : zarys
struktury, taktyki i efektów obronnego działania
Warszawa
1978
H
2947
Gondek Maria
Joanna
Oblicza propagandy : materiały z sympozjum
Toruń
2002
RET
1990
Goodin R. E.,
Pettita P.
Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej
Warszawa
1998
P
1244
Goodman
William
The Two-party system in the United States
Princeton
1960
SP
129
Gor'kij Maksim
Wybór artykułów publicystycznych
Warszawa
1950
PR
4084
Gorbačev, Mihail
Sergeevič
Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i
całego świata / Michaił Gorbaczow
Warszawa
1988
MP
904
Gorbaniuk Julia
Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej
Lublin
2007
PS
1694
Gorbaniuk Oleg
Wizerunek Niemiec i Niemców wśród Polaków :
perspektywa psychologiczna i marketingowa = Das
Bild Deutschlands und der Deutschen unter Polen :
Die psychologische und marketing Perspektive
Lublin
2009
PS
3185
Gorbaniuk Oleg,
Jóźwik Bartosz
Społeczno-gospodarcze aspekty współpracy polskoniemieckiej
Lublin
2009
SM
3184
Gorczyca Łukasz,
Mazur Adam
(Oprac)
Real foto
Kraków
2008
F
3248
Gorlicki Leszek
Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu
Warszawa
2002
PRA
3051
Gorzelak
Grzegorz
Przemiany polskiej przestrzeni
Warszawa
1997
ST
1556
Gorzelak
Grzegorz
Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i
reformy
Warszawa
1989
ST
1554
Gorzelak
Grzegorz,
Bachtler John,
Kasprzyk
Mariusz
Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej :
doświadczenia polsko-niemieckie
Warszawa
2004
E
3417
Gotkowska
Justyna
Bundeswehra 3.0 : polityczny, wojskowy i społeczny
wymiar reform sił zbrojnych RFN
Warszawa
2012
ZB
3662
Gotkowska
Justyna, Osica
Olaf
Closing the gap? : military co-operation from The
Baltic Sea to The Black Sea
Warszawa
2012
ZB
3865
Gould Wesley L.,
Barkun Michael
International law and social sciences
Princeton
1970
PRA
171
Gowin Jarosław
Kościół w czasach wolności 1989-1999
Kraków
1999
PK
3650
Góralczyk
Wojciech,
Sawicki Stefan
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
Warszawa
2011
PRA
3672
Góralski Witold
M.
Prawa i wolności obywatelskie w państwach
kapitalistycznych : praca zbiorowa
Warszawa
1979
PS
457
Góra Michał,
Budnik Rafał
Scenariusze przyszłości : co chrześcijanie mają do
zrobienia w Europie? : rola Kościoła katolickiego w
procesie integracji europejskiej
Gliwice
2004
PK
2432
Góra Michał,
Budnik Rafał
Między religią a kulturą w Europie : chrześcijaństwo,
islam, laicyzm : rola Kościoła katolickiego w procesie
integracji europejskiej
Gliwice
2005
PK
1623
Góra Michał,
Budnik Rafał
Cywilizacyjne zmagania Europy : rola Kościoła
katolickiego w procesie integracji europejskiej
Gliwice
2007
PK
2389
Góra Władysław
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza : od I do VII
zjazdu : (1948 - 1978)
Warszawa
1978
O
401
Górka Maciej
System instytucjonalny Unii Europejskiej
Warszawa
2010
E
2859
Górski Eugeniusz
O demokracji w Hiszpanii (1975 - 1995)
Warszawa
1997
SM
1491
Wrocław
1979
MP
432
Górski Eugeniusz Hiszpańska refleksja egzystencjalna : studium filozofii
i myśli politycznej Miguela de Unamuno
Górski Jerzy
Gra o władze
Warszawa
1992
MPO
2310
Górski Konrad
Literatura i katolicyzm
Lublin
2004
PK
2094
Góźdz Krzysztof
In persona Christi : księga na 80-lecie księdza
profesora Czesława S. Bartnika. T. 2
Lublin
2009
PK
1895
Góźdz Krzysztof
In persona Christi : księga na 80-lecie księdza
profesora Czesława S. Bartnika. T. 1
Lublin
2009
PK
1894
Góźdz Krzysztof
Jezus : twórca i spełniciel naszej wiary (Hbr 12,2)
Lublin
2009
PK
1806
Grabczak-Ryszka
Elżbieta
The US federal system of government : wiedza o
krajach angielskiego obszaru językowego
Warszawa
1981
SP
559
Grabowska Alina
Polska w komentarzach. T. 2
London
1999
PR
2888
Grabowska
Genowefa
Funkcjonariusze międzynarodowi
Katowice
1988
O
1179
Grabowska
Genowefa
Obserwatorzy państw w powszechnych organizacjach
międzynarodowych
Warszawa
1978
O
391
Grabowska
Grażyna M.
Sto lat polskiego filmu : kino okresu wielkiego
niemowy. Cz. 2, Od wielkiej wojny po erę dźwięku
Warszawa
2009
FT
3826
Grabowska
Grażyna M.
Marek Koterski
Warszawa
2006
FT
3825
Grabowska
Grażyna M.
Federico Fellini
Warszawa
1995
FT
3823
Grabowska
Grażyna M.
Sto lat polskiego filmu : kino okresu wielkiego
niemowy. Cz. 1, Początki
Warszawa
2008
FT
2817
Grabowska
Grażyna M.,
Prokurat Renata
Ulrike Ottinger
Warszawa
1997
FT
3828
Grabowska
Grażyna M.,
Prokurat Renata
Friedrich Wilhelm Murnau
Warszawa
1998
FT
3824
Grabowska
Grażyna M.,
Prokurat Renata
G. W. Pabst
Warszawa
1995
FT
3821
Grabowska
Mirosława,
Krzemiński
Ireneusz (Oprac.)
Bitwa o Belweder
Warszawa,
Kraków
1991
MPO
1126
Grabowska
Mirosława,
Krzemiński
Ireneusz (Oprac.)
Bitwa o Belweder
Warszawa,
Kraków
1991
MPO
1007
Grabowska
Mirosława,
Szawiel Tadeusz
Anatomia elit politycznych : partie polityczne w
postkomunistycznej Polsce 1991-93
Warszawa
1993
O
1108
Grabowski
Tadeusz
Podstawy ekonomi
Toruń
2007
PG
3301
Łódź
1981
MP
560
Grabski Andzrzej Troski i nadzieje : z dziejów polskiej myśli społecznej
Feliks
i politycznej XIX wieku
Grabski
Stanisław
Nil desperandum
London
1945
MP
1937
Grabski
Stanisław
Na naszej drodze dziejowej
Warszawa
1946
MP
1931
Grabski
Stanisław
Rewolucja : studium społeczno - psychologiczne
Warszawa
1921
MP
1926
Grabski
Stanisław
Uwagi o bieżącej historycznej chwili Polski
Warszawa
1922
MP
1927
Grabski
Władysław
Komasacya i praca kulturalna u nas
Warszawa
1912
MP
4090
Grabski
Władysław
Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (19241925)
Warszawa,
Rzeszów
2003
MP
3481
Grabski
Władysław
Historia wsi w Polsce
Warszawa
2004
MP
1780
Grabski
Władysław
"Myśli o Rzeczypospolitej" : autonomia, reforma,
edukacja obywatelska : wybór myśli politycznych i
społecznych
Kraków
1988
MP
925
Grabski
Władysław
"Myśli o Rzeczypospolitej" : autonomia, reforma,
edukacja obywatelska : wybór myśli politycznych i
społecznych
Kraków
1988
MP
926
Grabski
Władysław Maria
Radziecka doktryna pokojowego współistnienia
Wrocław
1984
ZB
731
Grabski
Władysław Maria
Radziecka doktryna pokojowego współistnienia
Wrocław
1984
ZB
726
Gracián y
Morales Baltasar
Brewiarz dyplomatyczny
Warszawa
2004
PK
2352
Gramisci Antonio
Pisma wybrane T. 1
Warszawa
1961
P
2300
Granas Romana
O naszej konstytucji
Warszawa
1952
PRA
610
Granat Mirosław
Stosowanie prawa międzynarodowego i
wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym
Francji i Polski : materiały z polsko-francuskiej
konferencji naukowej, Warszawa, 21-22 października
2005 roku
Warszawa
2007
PRA
2712
Granat Mirosław
Likwidacja monopolistycznej pozycji partii
komunistycznej
Lublin
1992
O
1084
Granat Wincenty
Encyklopedia Katolicka T. 1 - T. 18
Lublin
1985
EN
2469
Granat Wincenty
Fenomen człowieka : u podstaw humanizmu
chrześcijańskiego
Lublin
2007
PS
1799
Lublin
1982
PK
2201
Granat Wincenty, Jezus Chrystus : historia i tajemnica : praca zbiorowa
Kopeć Edward
Granow
Włodimierz
Nowa rzeczywistość i walka idei
Warszawa
1985
MP
801
Grant Michael
Neron
Warszawa
1980
B
4049
Grazia Alfred de
The Elements of Political Science. 2, Political
Organization
New York,
London
1962
TP
16
Gregory Anne
Public relations w praktyce : praca zbiorowa
Kraków
2000
PRE
3478
Grekow N. I.,
Rozwadowska M.
F.
Słownik polsko-rosyjski
Warszawa
1949
SŁ
3423
Grenda Bogdan
Dowodzenie komponentem sił powietrznych w
operacji połaczonej
Warszawa
2012
ZB
4105
Gricak, Âroslav
Historia Ukrainy : 1772-1999 : narodziny
nowoczesnego narodu
Lublin
2000
W
2397
Griffin Ricky W.
Podstawy zarządzania organizacjami
Warszawa
2011
PG
3464
Grobel Lawrence
Sztuka wywiadu : lekcje mistrza
Warszawa
2007
KM
2804
Warszawa
2000
BIB
2285
Grodecki Andrzej NATO : od konfrontacji do współpracy : bibliografia.
T. 2
Grodzińska
Grazyna
Chłopi wobec kryzysów społeczno-politycznych w
Polsce : (1944-1989) : (studium historycznopolitologiczne)
Poznań
1993
PS
1165
Grodziński
Stanisław
Porównawcza historia ustrojów państwowych
Kraków
1998
SP
3506
Gromadzki
Grzegorz,
Movchan
Veronika
Beyond colours : assets and liabilities of "post-orange"
Ukraine
Kijów,
Warszawa
2010
W
3122
Gromyko
Anatolij
Andreevič,
Beleckij Viktor
Nikolaevič
Historia dyplomacji od 1945 r. Cz. 2
Warszawa
1986
SM
1198
Gronek
Bernadetta,
Marczak Irena
Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego 1947 T. 1
Warszawa
1993
O
2417
Gronkiewicz-
Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa
Warszawa
2011
E
2868
Waltz Hanna
Gronowska
Bożena,
Jasudowicz
Tadeusz (Oprac.)
Prawa człowieka : wybór dokumentów
międzynarodowych
Toruń
1999
PRA
3485
Grosse Tomasz
Grzegorz
Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na
rozwój gospodarczy : przykład Grecji, Włoch, Irlandii
i wnioski dla Polski
Warszawa
2000
E
1298
Gross Feliks
Tolerancja i pluralizm
Warszawa
1992
MP
1392
Groszyl Henryk
Francuska koncepcja nauki politycznej
Warszawa
1968
TP
51
Grott Bogumił
Polityczne, religijne i kulturale aspekty sprawy
polskiej na Kresach Wschodnich
Kraków
2009
W
2423
Gruchała
Małgorzata
Ochrona telewidza w III Rzeczpospolitej
Lublin
2003
T
2760
Grudziński
Przemysław
Bomba termojądrowa
Warszawa
1988
ZB
923
Grudziński
Przemysław
Bomba atomowa
Warszawa
1988
ZB
921
Grudziński
Przemysław
Nuklearny pokój, 1945-1949
Warszawa
1988
ZB
922
Grudziński
Przemysław
Przyszłość Europy w koncepcjach Franklina D.
Roosevelta 1933 - 1945
Wrocław
1980
MP
554
Grunberger
Richard
Historia społeczna Trzeciej Rzeszy. 1
Warszawa
1987
PS
2535
Gruszewski
Tomasz
Od socjalizmu do gospodarki rynkowej : księga
dedykowana profesorowi Stefanowi Kurowskiemu :
praca zbiorowa
Lublin
2000
PG
1342
Gruszka Barbara
Medializacja nauki
Warszawa
2004
KM
2044
Gruza Ewa
Dokumenty we współczesnym prawie
Warszawa
2009
PRA
2490
Grzebieniowski
Tadeusz J.,
Kaznowski
Andrzej
Słownik angielsko-polski, polsko-angielski z
rozmówkami
Ozarów
Mazowiecki
2009
SŁ
2215
Grzebieniowski
Tadeusz J.,
Kazowski
Andrzej
Słownik angielsko-polski, polsko-angielski z
rozmówkami
Warszawa
2009
SŁ
2216
Grzebień Ludwik
Sekcja Polska Radia Watykańskiego : złoty jubileusz
1938-1988
Rzym
1990
R
2749
Grzegorczyk
Adam M.
Reklama
Warszawa
2010
RE
3590
Grzegorczyk
Andrzej
Logika popularna
Warszawa
1955
L
3728
Grzenia Jan
Komunikacja językowa w internecie
Warszawa
2006
I
3919
Grzeszczak
Robert
Subsydiarna demokracja : rola parlamentów
narodowych w Unii Europejskiej w Traktacie z
Lizbony
Warszawa
2009
E
3167
Grześkowiak
Alicja
Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej
Lublin
2007
PRA
2135
Grzybowski
Konstanty
Ojczyzna, naród, państwo
Warszawa
1977
TN
308
Grzybowski
Marian
Konstytucja Królestwa Danii
Warszawa
2002
PRA
3326
Grzybowski
Marian
Systemy polityczne współczesnej Skandynawii
Warszawa
1989
SP
933
Grzybowski
Wacław
Byłem świadkiem
[Warszawa]
1984
B
1057
Guba Waldemar,
Piskorz
Władysław
Implikacje reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii
Europejskiej dla Polski
Warszawa
2002
E
1278
Gubrynowicz
Aleksander
Europejskie prawo gospodarcze : nowe tendencje
Warszawa
2006
E
3814
Gubrynowicz
Aleksander
Europejskie prawo gospodarcze : nowe tendencje. Cz.
2
Warszawa
2008
E
3806
Gubrynowicz
Aleksander
Europejskie prawo gospodarcze : nowe tendencje. Cz.
2
Warszawa
2008
E
3133
Gubrynowicz
Aleksander
5 lat Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Warszawa
2006
E
3128
Gubrynowicz
Aleksander
Umowy zawarte przez Wspólnoty Europejskie w
orzecznictwie sądowym państw członkowskich
Warszawa
2008
E
3129
Gubrynowicz
Aleksander
5 lat Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Warszawa
2006
E
1488
Gucenko
Konstantin
Fedorovič,
Kuznecov Igor'
Nikolaevič
Konstituciâ SSSR i zakonodatel'stvo razvitogo
socializma
Moskva
1984
PRA
1532
Guilhaudis Jean Francois
Le droit des peuples a disposer deux - memes
Grenoble
1976
ZB
435
Guizzardi
Gustavo, Bimbi
Franca
La Politica dell'ideologia : contributi del Seminario di
sociologia Universita di Padova
Padova
1978
MP
413
Gulczyńska
Hanna
Konstytucja USA 1787 - 1987 : historia i
współczesność
Warszawa
1987
PRA
860
Gulczyńska
Hanna
Konstytucja USA 1787 - 1987 : historia i
współczesność
Warszawa
1987
PRA
855
Gulczyński M.,
Iwiński T.,
Lamentowicz W.
Strategie polityczne współczesnego kapitalizmu
Warszawa
1977
SP
330
Gulczyński
Mariusz
Systemy polityczne współczesnego kapitalizmu :
praca zespołowa. T. 1, Instytucje
Warszawa
1976
SP
414
Gulczyński
Mariusz
Systemy polityczne współczesnego kapitalizmu :
praca zespołowa. T. 2, Strategie
Warszawa
1976
SP
415
Gulczyński
Mariusz, Iwiński
Tadeusz,
Lamentowicz
Wojciech
Instytucje polityczne współczesnego kapitalizmu
Warszawa
1978
O
396
Gulczyński
Mariusz, Iwiński
Tadeusz,
Lamentowicz
Wojciech
Strategie polityczne współczesnego kapitalizmu
Warszawa
1977
SP
303
Gulczyński
Mariusz (Oprac.)
Prognozy społeczno - ustrojowe burżuazyjnej
futurologii
Warszawa
1974
PS
417
Gumkowska
Marta
Indeks społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 2005
Warszawa
2006
PS
1536
Gurczyński
Jacek.
Czym jest wirtualność : Matrix jako model
rzeczywistości wirtualnej
Lublin
2013
I
4107
Gutowski Piotr,
Gut Przemysław
Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem :
księga pamiątkowa ku czci profesora Jana
Czerkawskiego (1939-2007)
Lublin
2007
P
2111
Guz Eugeniusz
Łaba dzieli
Warszawa
1982
SM
619
Guz Tadeusz,
Kłosiński
Kazimierz A.,
Manec Paweł
Człowiek, granice państw, gospodarka
Lublin
2008
PG
2264
Gwiazda Joanna,
Gwiazda Andrzej
Gwiazdozbiór w "Solidarności"
Łódź
2009
MP
2364
Gwiazdowicz
Mirosław
Ochrona przyrody
Warszawa
2008
PS
3362
Gwiazdowicz
Mirosław, Krzak
Jacek
Infrastruktura - uwarunkowania rozwoju
Warszawa
2012
PG
3899
Gwóźdz Andrzej Odkrywanie prowincji : z dziejów X muzy na Górnym
Śląsku
Kraków
2002
FT
3480
Gwóźdź Andrzej
(Oprac.)
Media, eros, przemoc : sport w czasach popkultury
Kraków
2003
T
4033
Gwóźdź Andrzej
(Oprac.)
Pejzaże audiowizualne : telewizja, wideo, komputer
Kraków
1997
T
4022
Haber Józef
Antoni, Misztal
Jan
Kościół Katolicki i Ewangelicki w RFN wobec pokoju
i idei zjednoczenia Niemiec
Opole
1990
PK
1154
Haber Lesław H.,
Jędrzejewski
Stanisław
Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo
informacyjne w działaniu
Lublin
2008
PS
2122
Haber Lesław
Henryk
Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie
informacyjnym : wybrane zagadnienia
Kraków
2011
KS
3941
Habermas Jurgen
Philosophical-political profiles
Massachusett
s
1985
P
3707
Habermas Jurgen The structural transformation of the public sphere : an
Inquiry into a category of bourgeois society
Cambridge
1998
MP
3107
Habermas Jurgen Faktyczność i obowiązywanie : teoria dyskursu wobec
zagadnień prawa i demokratycznego państwa
prawnego
Warszawa
2005
P
3041
Habermas Jurgen
Theory and practice
Boston
1974
P
274
Habielski Rafał
Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku
Warszawa
2009
KM
3751
Habuda Ludwik
Strukturalne determinanty racjonalności decyzji w
administracji gminnej i miejsko - gminnej
Wrocław
1981
ST
539
Hacker Friedrich
Terror : Mythos, Realität, Analyse
Wien [etc.]
1973
ZB
300
Hajdasz Jolanta
Nowe media, ale nowe czy stare problemy? : praca
zbiorowa
Poznań
2011
KS
3851
Hajduk Zygmunt
Ogólna metodologia nauk
Lublin
2012
L
3996
Hakkarainen Petri A state of peace in Europe: west Germany and CSCE,
1966-1975
New York
2011
ZB
3251
Haliżak Edward,
Kuźniar R.
Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura,
funkcjonowanie : podręcznik akademicki
Warszawa
1994
SM
1204
Haliżak Edward,
Kuźniar Roman
Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura,
dynamika
Warszawa
2006
SM
2901
Haliżak Edward,
Kuźniar Roman
Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura,
dynamika
Warszawa
2006
SM
2261
Haliżak Edward,
Kuźniar Roman
Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura,
dynamika
Warszawa
2006
SM
1686
Haliżak Edward,
Popławski
Dariusz
Demokracja w stosunkach międzynarodowych
Warszawa
1997
SM
1243
Haliżak Edward,
Tabor Marek
Polska w środowisku międzynarodowym: problemy
współzależności
Warszawa
1993
SM
3640
Hallin Daniel C.
Systemy medialne : trzy modele mediów i polityki w
ujęciu porównawczym
Kraków
2007
KM
2581
Haltof Marek
Kino Australii : o ekranowej konstrukcji Australii
Łódź
1996
FT
3033
Hałas Elżbieta
Rozumienie zmian społecznych
Lublin
2001
PS
2103
Hałas Elżbieta
Demokracja jako zinstytucjonalizowana rewolucja
Warszawa
1990
MP
1199
Hałuniewicz
Zygmunt
Zostaje tylko pamięć... : listy z łagrów 1947-1953.
[Cz. 1] - 3
Lwów,
Kraków
1998
H
2297
Hamikainem
Lausi, Sajjadpour
Seyed Kazem
Dialogue among civilizations : the case of FinnishIranian human rights expert dialogue
Ravaniemi
2002
SM
3080
Hamilton Gary
G., Biggart Niede
Woolsey
Governor Reagan, Governor Brown : a sociology of
executive power
New York
1984
ST
796
Hartley Mary
Mowa ciała w pracy
Kielce
2004
KS
2642
Hass Ludwik
Masoneria polska XX wieku : losy, loże, ludzie
Warszawa
1993
O
1372
Hatłas Szymon
Polska racja stanu
Warszawa
2010
SM
3808
Hauben Robert
Uwagi o polityce
Londyn
1967
MP
497
Hayek Friedrich
August von
Droga do niewolnictwa
Wrocław
1989
MP
988
Hayes Roger,
Watts Reginald
Corporate revolution : new strategies for executive
leadership
London
1986
ST
1214
Hayter William
Russia and the world : a study of Soviet foreign policy
London
1970
W
1008
Hayward J. E. S.,
Berki R. N.
State and Society in Contemporary Europe
Oxford
1979
PS
575
Held Klaus
Fenomenologia świata politycznego
Warszawa
2003
P
3093
Helman Alicja
Filmy kryminalne
Warszawa
1972
FT
3382
Helman Alicja
O dziele filmowym : materiał, technika, struktura
Kraków
1970
FT
3383
Helman Alicja
Akira Kurosawa
Warszawa
1970
FT
3379
Helman Alicja
Przedmiot i metody filmoznawstwa
Łódź
1985
FT
3372
Hendrykowska
Małgorzata
Aktualizacje encyklopedyczne : suplement do Wielkiej
ilustrowanej encyklopedii powszechnej Wydawnictwa
Gutenberga. T. 8, Film
Poznań
1997
EN
3542
Hendrykowski
Marek
Film i moda
Poznań
2011
FT
3261
Hennessy
Brendan
Dziennikarstwo publicystyczne
Kraków
2009
M
4001
Herbst Jan
Oblicza społeczeństwa obywatelskiego
Warszawa
2005
PS
3155
Héritier Jean
Katarzyna Medycejska
Warszawa
1981
B
1989
HerlingGrudziński
Gustaw, Michnik
Adam
Europkomunizm: dwa głosy
Warszawa
1984
MP
1022
Herma Cezary [et
al.]
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców :
aspekty prawne i negocjacyjne
Warszawa
2002
E
1292
Herz John H.
International politics in the Atomic Age
New York
1960
ZB
1373
Kraków
2009
KS
2030
Hess Agnieszka, Pomost medialny : rola mediów w międzynarodowej
Szymańska
komunikacji politycznej na przykładzie relacji polskoAgnieszka
niemieckich
Heywood
Andrew
Klucz do politologii : najważniejsze ideologie,
systemy, postaci
Warszawa
2008
LE
2886
Heywood
Andrew
Teoria polityki : wprowadzenie
Warszawa
2009
TP
2591
Heywood
Andrew
Ideologie polityczne : wprowadzenie
Warszawa
2007
P
2560
Heywood
Andrew
Politologia
Warszawa
2009
TP
2348
Hibbert
Christopher
Nelson
Warszawa
2001
B
1968
Higgins Rosalyn
United Nations peacekeeping 1946-1967: documents
and commentary. 1, The Middle East
London
1969
ZB
183
Hilllebrandt
Bogdan
Związek Młodzieży Polskiej
Warszawa
1980
O
460
Hingston Peter
Wielka księga marketingu
Kraków
1992
MPO
3463
Hirschman Albert
O.
Namiętności i interesy : u intelektualnych źródeł
kapitalizmu
Kraków,
Warszawa
1997
P
1585
Hirsh-Weber
Wolfgang
Politik als interessenkonflikt
Stuttgart
1969
TP
87
Hirsz Zbigniew
Jerzy
Terenowa praca konspiracyjna ruchu ludowego 1939 1945
Warszawa
1977
PR
1291
Hitchner, Dell G.,
Harbold William
H.
Modern government: a survey of political science
New York
1962
SP
190
Hodorkovskij
Mihail,
Więzień Putina
Warszawa
2012
B
3938
Gevorkian
Natalia
Hodson Henry
Vincent
Imperium brytyjskie
London
1942
SM
3399
Hoene-Wroński
Józef Maria
Metapolityka
Warszawa
1923
P
3413
Hoffner Joseph
Chrześcijańska nauka społeczna
Warszawa
1999
PK
2576
Hofman Iwona
Marketing polityczny : teoria i praktyka
Lublin
2011
MPO
3546
Hofman Iwona
Studia nad dziennikarstwem
Lublin
2011
KM
3044
Hofman Iwona
Zjednoczona Europa w publicystyce paryskiej Kultury
Lublin
2001
PR
1343
Hofman Iwona,
Kępa-Figura
Danuta
Współczesne media : język mediów
Lublin
2013
KM
3971
Hofmeister
Wilhelm
G 20 perceptions and perspectives for global
governance
Singapore
2011
PG
3713
Hofmokl Jan
Ukraïna na šlâhu do Êvropejs'kogo Soûzu :
vademecum
Warszawa
2006
W
1941
Holmes Leslie T.
Politics in the communist world
Oxford
1987
SM
1147
Holzer Jerzy
Dwa stulecia Polski i Europy : teksty pisane w
różnych porach wieku
Poznań
2004
E
1311
Holzer Jerzy
Komunizm XX wieku
Poznań
2001
MP
1304
Holzer Jerzy
PPS : szkic dziejów
Warszawa
1977
O
307
Hołówka Teresa
Kultura logiczna w przykładach
Warszawa
2012
L
3778
Homerski Józef,
Szulc Franciszek
W dwudziestolecie Soboru Watykańskiego II :
recepcja, doświadczenia, perspektywy
Lublin
1987
PK
2202
Hope Elżbieta
Public relations instytucji uzyteczności publicznej
Gdańsk
2005
PRE
2751
Hopfinger Maryla
Kultura audiowizualna u progu XXI wieku
Warszawa
1997
KM
3471
Hopfinger Maryla
Literatura i media po 1989 roku
Warszawa
2010
KM
2599
Hoppe Jan
Wspomnienia, przyczynki, refleksje
London
1972
H
504
Horst Władysław,
Jakubowski
Józef, Paszta
Józef
Władysław Gomułka we wspomnieniach
Lublin
1989
B
2315
Horwitz Henry
Revolution politicks: the career of Daniel Finch
Second Earl of Nottingham 1647-1730
Cambridge
1968
B
67
Hosenfeld Wilm
"Staram się ratować każdego" : życie niemieckiego
oficera w listach i dziennikach
Warszawa
2007
H
2546
Hrabiec S.,
Zwoliński P.
Słownik ukraińsko - polski : zawiera około 30 000
wyrazów
Warszawa
1957
SŁ
3158
Hruŝev Nikita
Sergeevič
Przemówienie N. S. Chruszczowa, pierwszego
sekretarza Komunistycznej Partii Związku
Radzieckiego, wygłoszone na tajnej sesji XX zjazdu
KPZR w dniu 24 lutego 1956 r.
[S. l.]
1956
H
4017
Hryciuk Grzegorz
Polacy we Lwowie 1939-1944 : życie codzienne
Warszawa
2000
W
2398
Hryniewicz
Janusz
Społeczności lokalne u progu przemian ustrojowych
Warszawa
1990
ST
1557
Hryniewicz
Przeciw ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy
Warszawa
2002
PS
2337
Józefina
obywatelskie
Hryniewicz
Wacław, Gajek
Jan Sergiusz,
Koza Stanisław
Józef
Ku chrześcijaństwu jutra : wprowadzenie do
ekumenizmu
Lublin
1996
PK
2205
Hrynkiewicz Żabiecki Artur
Dylematy i wyzwania polityki nuklearnej NATO w
świetle ewolucji środowiska bezpieczeństwa
międzynarodowego
Warszawa
2004
ZB
1325
Hubert Stanisław
Zarys rozwoju nowoczesnej społeczności
międzynarodowej
Kraków
1947
PS
388
Hübner Ralph
(Wyd.)
Who is who w Polsce : leksykon biograficzny z ok.
14.580 nowymi wprowadzeniami, z ok. 7.580
zmianami i z ok. 35.240 wymienionymi nazwiskami
znanych polskich osobistości, częściowo ze zdjęciami.
[Cz. 2, Mak-Ż]
Poznań
2005
EN
1638
Hübner Ralph
(Wyd.)
Who is who w Polsce : leksykon biograficzny z ok.
14.580 nowymi wprowadzeniami, z ok. 7.580
zmianami i z ok. 35.240 wymienionymi nazwiskami
znanych polskich osobistości, częściowo ze zdjęciami.
[Cz. 1, A-Maj]
Poznań
2005
EN
1637
Humbolt Wilhelm
von
Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości
Lublin
2001
P
2171
Hupka Herbert
Niespokojne sumienie : wspomnienia
Warszawa
2001
B
1384
Huxley Aldous
Science Liberty and Peace
London
1947
P
3409
Hykawy Rafał
Polska w Unii Europejskiej : doświadczenia
pierwszego roku członkostwa
Warszawa
2005
E
1351
Høyer Svennik,
Lauk Epp
Towards a civic society : the Baltic media's long road
to freedom : perspectives on history, ethnicity and
journalism
Tortu
1993
KM
3516
Ignar stefan
Sojusz i samodzielność : artykuły i przemówienia
Warszawa
1983
MP
671
Ikanowicz
Cezary, Piekarski
Jan W.
Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje
Warszawa
2002
SM
3505
Ilciów Adam,
Potocki Robert,
Kessler Ryszard
W kręgu polityki
Zielona Góra
2010
MP
2700
Iłowiecki Maciej
Nasz wiek XX
Warszawa
1969
MP
1848
Indrapala,
Karthigesu
The evolution of an ethnic identity : The Tamils in Sri
Lanka c. 300 BCE to c. 1200 CE
Sydney
2005
PS
3112
Institute for
Contemporary
Studies
No land is an island : individual rights and
government control of land use
San Francisco 1975
SP
807
Ipontek Dorota
Europejskie wybory Polaków : referendum i wybory
do Parlamentu Europejskiego : praca zbiorowa
Poznań
2007
E
1689
Iran. Bureau of
International
Affairs of the
Judiciary.
An introduction to the legal system of the Islamic
Republic of Iran
Tehran
2007
SM
3086
Irzykowski Karol
Dziesiąta muza : zagadnienia estetyczne kina
Warszawa
1960
FT
2926
Isakiewicz
Elzbieta
Afery - UOP - mafia : Edmund Krasowski ujawnia
Komorów
1993
PS
1409
Iskrzyńska
Kazimiera
Sztuka pisania : tajemnice warsztatu pisarstwa
odsłaniają Ernest Hemingway, John Steinbeck, Kurt
Vonnegut i inni
Łódź
1996
M
3249
Ivanov Nikolaj
Powstanie Warszawskie widziane z Moskwy
Kraków
2010
H
2737
Iwaneczko
Dariusz
Opór społeczny a władza w Polsce południowowschodniej, 1980-1989
Warszawa
2005
H
2664
Iwańczuk
Krzysztof,
Stępniewski
Tomasz
Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych
Lublin
2008
W
2685
Iwaszkiewicz
Jarosław
Chopin
Kraków
1987
P
2099
Iwiński Tadeusz
Ruch rewolucyjny w Afryce, Azji i Ameryce
Łacińskiej : problemy rozwoju i strategii w latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
Warszawa
1982
ZB
599
Iwiński Tadeusz
Współczesny neokolonializm
Warszawa
1979
MP
445
Izdebski J. M.,
Szewczak M.
Wspólna polityka rolna szansą polskiego rolnictwa
Lublin
2006
E
1365
Izdebski Jan M.,
Szewczak Marcin
(Oprac.)
Wspólna polityka rolna Unii europejskiej : wybór
źródeł
Lublin
2006
E
1364
Izdebski
Zygmunt
Teoria państwa i prawa
Warszawa
1975
PRA
261
Jabłoński A. W.,
Sobkowiak L.
Studia z teorii polityki. T. 2
Wrocław
1998
TP
1254
Jabłoński Andrzej
Nauka o polityce w Wielkiej Brytanii : tendencje
rozwoju i stosunek do zagadnienia władzy
Wrocław
1984
TP
547
Wrocław
1986
TP
546
Jabłoński Andrzej Edukacja polityczna w szkolnictwie amerykańskim po
II wojnie światowej : koncepcje teoretyczne i praktyka
Jabłoński
Andrzej,
Sobkowiak
Leszek
Studia z teorii polityki. T. 2
Wrocław
1998
TP
1723
Jabłoński
Andrzej,
Sobkowiak
Leszek
Studia z teorii polityki. T. 1
Wrocław
1999
TP
1721
Jabłoński
Andrzej,
Sobkowiak
Leszek
Studia z teorii polityki. T. 2
Wrocław
1998
TP
1722
Jabłoński Andrzej
W., Sobkowiak
Leszek
Marketing polityczny w teorii i praktyce
Wrocław
2009
MPO
2566
Jabłoński Andrzej
W., Sobkowiak
Leszek
Studia z teorii polityki. T. 1
Wrocław
1999
TP
1720
Jabłoński
Budowanie społeczeństwa wiedzy : zarys teorii
Lublin
2006
PS
1590
Arkadiusz
społecznej Karla R. Poppera
Jabłoński
Między unifikacją a dezintegracją : kondycja wiedzy
Arkadiusz, Zemło
we współczesnym społeczeństwie
Mariusz
Lublin
2008
P
1893
Jabłoński Maciej,
Rudnicki Maciej,
Sobieraj Kamila
Nowoczesna administracja publiczna : zadania i
działalność - uwarunkowania prawne
Lublin
2013
ST
3992
Jabłoński
Wojciech
Kreowanie informacji : media relations
Warszawa
2007
PRE
2866
Lublin
1973
PS
2105
Jacher Władysław Teoria więzi społecznej w socjologii Emila Durkheima
Jachymek Jan
Myśl polityczna w PSL Wyzwolenie 1918 - 1931
Lublin
1983
MP
661
Jackel Eberhard
Hitlera pogląd na świat
Warszawa
1973
B
233
Jackowski Jan
Maria
Bitwa o Polskę w Europie
Kraków
2010
PR
3848
Jackowski Jan
Maria
Bitwa o Polskę
Warszawa
1992
MP
1036
Jackowski Stefan
Roman Dmowski i jego droga do niepodległości
London
1980
B
976
Jackson Robert
H.
Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych :
teorie i kierunki badawcze
Kraków
2006
SM
3932
Englewood
Cliffs
1964
SM
1180
Jackson William Politics and geographic relationships : readings on the
A. Douglas
nature of political geography
Jacniacka Maria,
Krasucka Beata
Jezus Chrystus : ikona kultury
Lublin
2004
PK
2063
Jacob Philip,
Atherton Alexine
The dynamics of international organization : the
making of world order
Homewood
1965
O
213
Jacoby Jan
Reżyseria filmu amatorskiego : film naukowy
Warszawa
1971
FT
3376
Jaeschke A.,
Mikoajcyzk M.
Co znaczył i znaczy samorząd
Kraków
2000
ST
1468
Jagieło Jerzy
O polską drogę do socjalizmu : dyskusje w PPR i PPS
w latach 1944-1948
Warszawa,
Kraków
1983
MP
638
Jakimowicz
Robert
Stosunki japońsko-chińskie w latach 1949-2002 :
aspekty polityczne i gospodarcze
Kraków
2004
SM
1321
Jakóbik Witold
Kontynuacja czy przełom? : dylematy transformacji
ustrojowej
Warszawa
1994
SP
1081
Jakub Karpiński
Między komunizmem a demokracją
Chotomów
1992
MP
1073
Warszawa
2007
KM
3934
Jakubowicz Karol Media publiczne : początek końca czy nowy początek
Jakubowicz
Michał
Medium na białym tle : sytuacja, przedmiot, odbiór,
widmo w twórczości Jerzego Olka
Wrocław
2008
F
2849
Jakubowska
Aleksandra,
Snopkiewicz
Jacek
Telewizja naga
Warszawa
1991
T
2412
Jakubowski
Wojciech Jerzy,
Bodio Tadeusz
Konstytucja RP : oczekiwania i nadzieje : materiały z
konferencji naukowej Wydziału Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1415 listopad 1996 r. : pod patronatem marszałka sejmu
RP Józefa Zycha
Warszawa
1997
PRA
1240
Jakubowski
Nowe spojrzenia w naukach o polityce. T. 1
Warszawa
2012
TP
3611
Wojciech Jerzy,
Dąbrowski Adam,
Krzysztoszek
Maciej
Jakubowski
Wojciech Jerzy,
Krawczyk Anna,
Szczepański
Jarosław
Nowe spojrzenia w naukach o polityce. T. 2
Warszawa
2012
TP
3612
Jałoszyński Kuba
Współczesny wymiar antyterroryzmu
Warszawa
2008
ZB
3793
Warszawa
2008
KM
3809
Jałoszyński Kuba, Media wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem
Skosolas Janusz
Jałowiecki
Bohdan
Restrukturyzacja regionów jako problem współpracy
europejskiej T. 2
Warszawa
1991
E
1553
Jałowiecki
Bohdan, Mync
Agnieszka,
Ruchliwość pracowników naukowych w latach 19941996
Warszawa
1997
PS
1552
Jamroz Adam
System polityczny rozwiniętych krajów
kapitalistycznych
Warszawa
1989
SP
1144
Jamróz Adam
Demokracja współczesna : wprowadzenie
Białystok
1993
MP
1466
Jamróz Adam
Demokracja
Białystok
1995
MP
1186
Jamróz Adam
Przemiany współczesnego kapitalizmu
Katowice
1987
SP
1177
Janas Joanna
Aleksandra
Funkcjonowanie swobody przepływu kapitału i jej
miejsce na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Warszawa
2009
E
3804
Janecki Lech
Republika Federalna Niemiec wobec terytorialnopolitycznych następstw klęski i upadku Rzeszy :
zagadnienia prawne
Poznań
1982
SM
608
Janicki
Bartłomiej
Polski komiks historyczny : (lata 1920-2010)
Opole
2010
K
4040
Janicki J.,
Muszyński J.
Ideologia i polityka współczesnego lewactwa
Warszawa
1976
MP
297
Janicki Janusz
Wpływy wyborcze zachodnioeuropejskiej lewicy
Warszawa
1982
O
1586
Janicki Janusz
Lewacy : historia i współczesność ekstremistycznej
lewicy
Warszawa
1981
MP
526
Janicki Lech
Ustawa zasadnicza (konstytucja) Republiki Federalnej
Niemiec z 23 maja 1949 r. : wersja niemiecka i polska
z uwzględnieniem tekstów wszystkich kolejnych
zmian = Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland vom 23. Mai 1949
Poznań
1997
PRA
2987
Janicki Stanisław
W starym polskim kinie
Warszawa
1985
FT
3003
Jankiewicz
Marek
Leksykon wojny minowej na morzu
Warszawa
2013
LE
4106
Janowicz
Zbigniew
Tendencje rozwojowe ustroju administracyjnego
Niemieckiej Republiki Federalnej
Poznań
1969
ST
107
Janowski Karol
B.
Przeobrażenia polityczne w Polsce, 1988-1992 : próba
analizy teoriopolitycznej
Kielce
1992
SP
1435
Jan Paweł II
O środkach komunikacji społecznej
Warszawa
1989
KS
2783
Jan Paweł II
Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II
Kraków
1997
PK
2277
Jan Paweł II
Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991,
1995, 1997 : przemówienia, homilie
Kraków
1997
PK
2276
Jan Paweł II
Dives in misericordia : tekst i komentarz
Lublin
1983
P
2092
Jan Paweł II
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich : Chrystus
odwołuje się do "początku"
Lublin
1981
P
2091
Jan Paweł II
Przekroczyć próg nadziei : Jan Paweł II odpowiada na
pytania Vittoria Messoriego
Lublin
1994
PK
1816
Jan Paweł II
Program dla kościoła w Polsce
Warszawa
2005
PK
2040
Januszewska
Hanna
Unia Europejska wobec procesów integracyjnych wyzwania dla Polski : materiały z konferencji
międzynarodowej zorganizowanej w Warszawie 25
listopada 1999
Warszawa
2000
E
1297
Poznań
2007
E
1616
Jańczak Jarosław Rediscovering Europe : political challenges in the 21st
Century EU
Jara Eugeniusz
Idea państwa u Platona i jej dzieje
Warszawa,
Kraków
1918
P
3402
Jarmołowicz
Wojciech
Historia, prawo, polityka
Warszawa
1990
MP
2333
Jarosz Antonii
Polityka społeczna
Jarosław
2000
PS
1821
Jarosz Dariusz,
Pasztor Maria
Robbineau, Bassaler i inni : z dziejów stosunków
polsko-francuskich w latach 1948-1953
Toruń
2001
SM
3299
Jaroszewicz
Marta
Niemożliwe uczynić możliwym : perspektywy ruchu
bezwizowego pomiędzy UE a wschodnimi partnerami
Warszawa
2012
E
3661
Jaroszewska
Beata
Wpływ Stanów Zjednoczonych na politykę i
gospodarkę światową po rozpadzie ZSRR (19912005)
Kostrzyn
2011
SM
3668
Jaroszyński
Adam
Struktura i funkcjonowanie organów w systemie rad
narodowych
Warszawa
1984
ST
693
Szczecinek
2008
RET
2856
Jaroszyński
Kultura słowa : podstawy retoryki klasycznej : teoria i
Czesław,
ćwiczenia
Jaroszyński Piotr
Jaroszyński Piotr
Totalitaryzm - jawny czy ukryty?
Lublin
2011
P
3368
Jaroszyński Piotr
Terroryzm - dawniej i dziś
Lublin
2010
ZB
2482
Jaroszyński Piotr
Polska i Europa
Lublin
1999
E
1836
Jarowiecki Jerzy
Prasa polska w latach 1939-1945
Warszawa
1980
PR
2290
Jarowiecki Jerzy,
Wójcikowska
Zofia
Prasa lubelska : tradycje i współczesność
Lublin
1986
PR
2335
Jaruzelski
Wojciech
Być może to ostatnie słowo
Toruń
2013
MP
4129
Jaruzelski
Wojciech
Listy...
Toruń
2013
MP
4130
Jaruzelski
Wojciech
Historia nie powinna dzielić
Toruń
2013
MP
4127
Jaruzelski
Wojciech
Pod prąd : refleksje porocznicowe
Toruń
2013
MP
4128
Jaruzelski
Wojciech
Przed sądem : wyjaśnienie złożone przed Sądem
Okręgowym w Warszawie 12 i 13 marca 2002 roku
Toruń
2013
MP
4125
Jaruzelski
Wojciech
Przeciwko bezprawiu
Toruń
2013
MP
4126
Jaruzelski
Wojciech
Stan wojenny, dlaczego...
Toruń
2013
MP
4123
Jaruzelski
Wojciech
Różnić się mądrze
Toruń :
Wydawnictw
o Adam
Marszałek
2013
MP
4124
Jaruzelski
Wojciech
Przemówienia 1981-1982
Warszawa
1983
MP
3710
Jasienica Paweł
Rozważania o wojnie domowej
Kraków
1985
ZB
1814
Jasińska-Kania
Aleksandra,
Demokracja i socjalizm : księga poświęcona pamięci
Juliana Hochfelda
Wrocław
1992
MP
1193
Jasińska-Socha
Teresa,
Bartoszewicz
Albert
Słownik białorusko-polski, polsko-białoruski
Warszawa
1996
SŁ
2498
Jasińska Zofia,
Staniszewska
Maria
Z dyplomem KUL w Polskę : wspomnienia i relacje
Lublin
2004
P
2492
Jasiński Filip,
Smoter Katarzyna
Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Unii Europejskiej : geneza, stan i perspektywy
rozwoju
Warszawa
2005
E
1356
Jasiński Zdzisław
Podstawy zarządzania operacyjnego
Warszawa
2011
PG
2825
Jaskiernia Alicja
Rada Europy a problemy mediów masowych
Warszawa
2002
PRA
4035
Jaskiernia Alicja
Publiczne media elektroniczne w Europie
Warszawa
2006
KM
3921
Jaskiernia Jerzy
Reforma finansów publicznych jako czynnik
determinujący zachowania na polskiej scenie
politycznej
[Warszawa]
2006
PG
1943
Jaskiernia Jerzy
Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcję
ustawodawczą sejmu RP
Warszawa
2006
E
1942
Jaskiernia Jerzy
Dialog naszą szansą
Warszawa
1985
O
706
Jaskiernia Jerzy
Pozycja stanów w systemie federalnym USA
Warszawa
1979
ST
628
Jaskułowski
Krzysztof
Mityczne przestrzenie nacjonalizmu ; historia i mit w
walijskiej ideologii narodowej
Toruń
2003
TN
3293
Jastrzębowski
Wojciech
Bogumił
Traktat o wiecznym przymierzu między narodami
ucywilizowanymi ; Konstytucja dla Europy
Warszawa,
Łódź
1985
MP
817
Jastrzębski Jerzy
Ideologia i komunikacja : o edukacji, pedagogice i
mediach
Wrocław
2011
KM
2957
Jaszuński
Grzegorz
Życie i śmierć Johna Kennedy'ego
Warszawa
1967
B
362
Jaśkiewicz
Leszek
Sergiusz Witte: biografia polityczna
Warszawa
1994
B
3637
Jatczak Dorota,
Szkodzińska
Małgorzata,
Zarobny
Stanisław
Strategiczne aspekty walki z terroryzmem. Cz. 2,
Narodowe podejście do walki z terroryzmem
Warszawa,
Wrocław
2004
ZB
1326
Jauvenel Bertrand
de
Du pouvoir : histoire naturelle de sa croissance
Paris
1972
PS
626
Jawłowska
Aldona
Drogi kontrkultury
Warszawa
1975
PS
262
Jaworek Rudolf
Wybacz im Serbio
Warszawa
2000
SM
1587
Jaworska
Kazimiera,
Dąbrowski
Stanisław
Historia instytucji politycznych
Legnica
2005
O
3931
Jaworski Marek
Pokojowa współpraca regionalna państw bałtyckich
Warszawa
1978
ZB
392
Jaworski Paweł
Marzyciele i oportuniści : stosunki polsko-szwedzkie
w latach 1939-1945
Warszawa
2009
H
2648
Jaworski
Władysław
Leopold
Ankieta o konstytucji z 17 marca 1921
Kraków
1924
PRA
98
Jean Carlo
Geopolityka
Wrocław
[etc.]
2003
SM
2795
Jedlewska
Barbara
Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych
Lublin
2003
P
1657
Jedrachowicz
Jadwiga
Eugeniusz Honeman
Łódz
1999
F
3037
Jedrzejewski
Stanisław
Radio renesans : od monopolu do konkurencji
Warszawa
1997
R
2745
Jedynak
Stanisław
Aksjologiczne zagadnienia rozwoju cywilizacji
według Feliksa Konecznego
[Warszawa]
1988
MP
1947
Jedynak
Stanisław
Leon Petrażycki o ideale uniwersytetu
[Warszawa]
1981
MP
1945
Jedynak
Stanisław
Heraklit i Demokryt - początki greckiej myśli
społecznej
[Warszawa]
1984
MP
1946
Jedynak
Stanisław
Główne wątki myśli aksjologicznej i etycznej
Ludwika Krzywickiego
Lublin
1989
P
1944
Jedynak
Stanisław
Studia z historii etyki polskiej 1900 - 1939
Lublin
1990
P
1903
Jedynak
Stanisław
Studia z historii etyki polskiej 1900 - 1939
Lublin
1990
P
1902
Jedynak
Stanisław
Słownik etyczny
Lublin
1990
LE
1891
Jedynak
Stanisław
Słownik etyczny
Lublin
1990
P
1889
Jedynak
Stanisław
Słownik etyczny
Lublin
1990
P
1890
Jedynak
Stanisław
Słownik etyczny
Lublin
1990
P
1888
Jedynak
Stanisław
Niewygodne tematy
Lublin
1993
W
1717
Jedynak
Stanisław
Z teorii i historii etyki
Warszawa
1983
P
1625
Jedynak
Ex Oriente Lux : szkice filozoficzno-antropologiczne
Lublin
1995
P
1613
Stanisław
dla miłośników kultur Wschodu
Jefferson Thomas
The life and selected writings of Thomas Jefferson
New York
1944
B
2434
Jegliński Piotr
Zapis rokowań gdańskich : Sierpień 1980
Paris
1987
H
2317
Jegliński Piotr
Grudzień 1970
Paris
1986
H
956
Jennings Ivor
Party politics. Vol. 3, The stuff of politics
Cambridge
1962
SP
1161
Jennings Ivor
The British constitution
Cambridge
1966
PRA
275
Jesień Leszek
Prezydencja Unii Europejskiej : zinstytucjonalizowana
procedura przywództwa politycznego
Warszawa
2011
E
3800
Jesień Leszek
The modes and methods of European Union Activity
Kraków
2008
E
3176
Jesień Leszek
The future of European energy security :
interdisciplinary conference
Kraków
2006
E
3177
Jeziński Marek,
Peszyński
Wojciech,
Seklecka
Aleksandra
Wybory 2010 : Polska i świat
Toruń
2011
WYB
3219
Jeziński Marek,
Seklecka
Aleksandra,
Wojtkowski
Łukasz
Nowe media we współczesnym społeczeństwie
Toruń
2011
KM
3138
Jeżewski Jan
Gmina w wybranych państwach Europy Zachodniej
Wrocław
1995
ST
1232
Jeżowski Marek
Socjologia historyczna Luigiego Struzo
Lublin, Roma 2003
PS
2102
Jęczeń Jarosław
Człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej
Sandomierz
2011
KM
3603
Jędrak Jolanta
Ustroje państw współczesnych
Lublin
2000
SP
1305
Jędraszczyk
Katarzyna,
Krasìvs'kij Orest,
Sobczak Witold
Ukraina - Polska - Unia Europejska : polityczny,
gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar
współpracy
Poznań
2012
W
3852
Jędrzejewski
Stanisław
Radio w komunikacji społecznej rola i tendencje
rozwojowe
Warszawa
2003
R
1949
Jędrzejewski
Stanisław
Radio w komunikacji społecznej rola i tendencje
rozwojowe
Warszawa
2003
R
1950
Madrit
1958
SP
387
New York
1964
MP
7
Boulder, New 1977
York
SM
556
Jiménez de Parga La Quinta Republica Francesa : una puerta abierta a la
Manuel
dictadura constitcional
Johnson Lyndon
B.
My hope for America
Johnston Robert
H.
Tradition versus revolution :Russia and The Balkans
in 1917
Jonscher C.
Życie okablowane : kim jesteśmy w epoce przekazu
cyfrowego?
Warszawa
2001
I
4032
Jouvenel
Bertrand de
Du pouvoir: historie naturelle de sa croissance
Paris
1972
PS
243
Jouvenel
Bertrands de
The pure theory of politics
Cambride
1963
TP
5
Jóźwik Bartosz
Europejska polityka spójności w perspektywie
budżetowej 2007-2013 : przykład województwa
lubelskiego
Lublin
2011
E
3239
Jóźwik Bartosz
Globalizacja i integracja europejska
Lublin
2007
E
2511
Jóźwik Bartosz,
Ponikowski
Henryk
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju
regionalnego
Lublin
2008
E
3161
Jóźwik Bartosz,
Sagan Mariusz,
Stępniewski
Tomasz
Polityka spójności Unii Europejskiej : doświadczenia,
wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. T. 2,
Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w
polskich regionach i instytucjach
Lublin
2012
E
3937
Jóźwik Bartosz,
Sagan Mariusz,
Stępniewski
Tomasz
Polityka spójności Unii Europejskiej: doświadczenia,
wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020
Lublin
2012
E
3685
Jóźwik Bartosz,
Zalewa Piotr
Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii
Europejskiej. T. 1, Spójność ekonomiczno-społeczna
jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy
Lublin
2010
E
3178
Jóźwik Bartosz,
Zalewa Piotr
Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii
Europejskiej. T. 2, Spójność ekonomiczno-społeczna
w Polsce
Lublin
2010
E
3179
Julien Claude
Imperium amerykańskie
Warszawa
1971
SM
120
Jundził Elżbieta
Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży : diagnoza zaspokojenie
Gdańsk
2003
PSY
2537
Jung Bohdan
Wokół mediów ery Web 2.0
Warszawa
2010
I
2936
Juras A.
Organizacje pozarządowe w społeczeństwie
obywatelskim : wyzwanie dla środowisk
akademickich
Lublin
2002
O
1786
Juras Andrzej
Przychylić nieba i chleba : przedsiębiorczość
społeczna ludzi wsi
Warszawa
2008
PS
1791
Jurkiewicz Jan
Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i
Białorusi w latach 1905 - 1922
Poznań
1983
MP
641
JurkowskaGomułka Agata,
Skoczny Tadeusz
Polityki Unii Europejskiej : polityki sektorów
infrastrukturalnych : aspekty prawne
Warszawa
2010
E
2734
Jussila Osmo
[etal.]
Historia polityczna Finlandii 1809-1999
Kraków
2001
HP
3638
Warszawa
2007
SP
2677
Kacperski Kamil. System wyborczy do Sejmu i Senatu u progu Drugiej
Rzeczypospolitej
Kacprzak Ewa,
Maćkiewicz
Barbara
Gospodarka rolna w aglomeracji poznańskiej
Poznań
2011
ST
3059
Kaczanowski
Piotr (Oprac.)
Konstytucja i gospodarka
Warszawa
1995
PG
3191
Kaczanowski
Piotr (wyb. i
oprac.)
Konstytucja i transformacja
Warszawa
1995
PRA
3190
Kaczmarczyk
Paweł, Okólski
Marek (Oprac.)
Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście
członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Warszawa
2005
E
1404
Kaczmarek
Tadeusz T.
Cud gospodarczy Niemiec : Ludwiga Erharda
koncepcja społecznej gospodarki rynkowej
Warszawa
1997
PG
2577
Kaczmarek
Tomasz
Założenia i proces budowy strategii rozwoju
aglomeracji poznańskiej
Poznań
2011
ST
3061
Kaczmarek
Tomasz, Mikuła
Łukasz
Spójność terytorialno-administracyjna aglomeracji
poznańskiej
Poznań
2011
ST
3055
Kaczmarek
Urszula, Kisiała
Wojciech
Usługi zdrowotne i socjalne w aglomeracji
poznańskiej
Poznań
2011
ST
3060
Kaczmarek
Zygmunt
Trzej prezydenci II Rzeczpospolitej
Warszawa
1988
B
927
Kaczmarski
Marcin
Rosyjski rewizjonizm wobec Zachodu
Warszawa
2009
W
3232
Kaczmarski
Marcin
Kruchy "reset" : bilans i perspektywy przemian w
relacjach rosyjsko-amerykańskich
Warszawa
2011
W
3225
Kaczyńska
Danuta, Pyka
Gotfryd
Piotr Pomian : szef Głównej Kwatery Szarych
Szeregów
Warszawa
1984
B
2963
Kaczyński
Jarosław
Czas na zmiany
Warszawa
1995
MP
2414
Kaczyński
Jarosław
Odwrotna strona medalu
Warszawa
1991
MP
2413
Kaczyński
Jarosław
Dlaczego centrum?
[s.l.]
1990
O
1162
Kaczyński Lech
Seminaria Lucieńskie 2006-2007 : referaty
wprowadzające do dyskusji
Warszawa
2008
MP
2424
Kahn Ely J.
The American people: the findings of the 1970 census
New York
1974
PS
277
Kaiser Karl,
Morgan Roger
Britain and West Germany: changing societes and the
future of foreign policy
London
1971
SM
136
Kaja Jan, Piech
Krzysztof
Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce
Warszawa
2005
ST
2506
Kajtoch Wojciech
Językowe obrazy świata i człowieka w prasie
młodzieżowej i alternatywnej T. 2
Kraków
2008
PR
2586
Kajtoch Wojciech
Językowe obrazy świata i człowieka w prasie
młodzieżowej i alternatywnej T. 1
Kraków
2008
PR
2585
Kalczyńska
Maria, Sieradzka
Danuta
Kultura książki i prasy polonijnej : dziedzictwo
narodowe i światowe
Katowice
2009
PR
2892
Kalembka
Sławomir
Ideologowie epoki Romantyzmu wobec
współczesnych problemów Polski i Europy
Toruń
1989
MP
1588
Kalisk, Bartosz
"Antysocjalistyczne zbiorowisko"? : I Krajowy Zjazd
Delegatów NSZZ Solidarność
Warszawa
2003
O
3692
Kallas Marian
Województwo w zmienionej strukturze terytorialnoadministracyjnej Polski : sympozjum w dniu 15
grudnia 1993 w Toruniu : zbiór studiów
Warszawa
1994
ST
1213
Kallas Marian
Mała Konstytucja z 1992 r.
Warszawa
1993
PRA
1078
Kaltahčân Suren
Tigranovič
Marksistsko-leninskaâ teoriâ nacii i sovremennost'
Moskva
1983
PRA
1533
Kałuzyński
Stanisław
Imperium mongolskie
Warszawa
1970
W
2967
Kałużyńka
Małgorzata,
Gancarz Marcin
(Oprac.)
Standardowy Model Kosztowy a obciążenia
administracyjne w sektorze transportu drogowego
Warszawa
2006
E
1382
Kałużyńska
Małgorzata,
Smyk Katarzyna,
Wiśniewski Jakub
5 lat Polski w Unii Europejskiej
Warszawa
2009
E
1515
Kamarck Elaine
Ciulla, Nye
Joseph S.
Governance.com: democracy in the information age
Cambridge,
Mass.
2002
MPO
3511
Kamela - Cieślik
Małgorzata
(Oprac.)
Polityka gospodarcza w programach rządów polskich
z lat 1989-1997 : wybór źródeł
Toruń
2009
PG
2241
Kamińska-Szmaj
Irena
Agresja językowa w życiu publicznym : leksykon
inwektyw politycznych 1918-2000
Wrocław
2007
LE
3779
Kamiński
Andrzej Józef
Faszyzm
Warszawa
1971
MP
250
Kamiński
Andrzej Józef
Faszyzm
Warszawa
1971
MP
128
Kamiński Jacek
Wykaz 2000 osób sprawujących władze w
Rzeczpospolitej Polskiej
Warszawa
1997
EN
1258
Kamiński
jarosław (Wst.)
Konstytucja Grecji
Warszawa
2005
PRA
3333
Kamiński Leszek
Szóste mocarstwo? : ruch pokojowy w Europie
Zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki w
latach 1979-1984
Warszawa
1987
ZB
859
Kamiński
Stanisław
Jak filozofować? : studia z metodologii filozofii
klasycznej
Lublin
1989
P
2167
Kamiński
Stanisław
Nauka i metoda : pojęcie nauki i klasyfikacja nauk
Lublin
1992
L
2168
Kamiński
Stanisław,
Krapiec
Mieczysław
Z teorii metodologii metafizyki
Lublin
1962
P
2174
Kampka
Agnieszka
Perswazja w języku polityki
Warszawa
2009
RET
3752
Kampka
Franciszek
Istota i zadania związków zawodowych w świetle
dokumentów społecznych Kościoła
Lublin
1990
PK
2210
Kancelaria
Prezydenta RP
(Oprac.)
Dwa lata Prezydentury : 6 sierpnia 2010 - 5 sierpnia
2012 : Bronisław Komorowski Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa
2012
B
3892
Kantyka Jan
Partie komunistyczne a proces rewolucyjny we
współczesnym świecie
Katowice
1982
O
584
Kański Lesław
Kompetencje Kongresu w zakresie kształtowania
polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki
: studium prawno-konstytucyjne
Poznań
1982
SM
637
Kapica Mihail S.
Na lewo od zdrowego rozsądku : o polityce grupy
Mao
Warszawa
1970
MP
103
Kapusniak
Wspólnota Niepodległych Państw : fragmegracja -
Lublin,
2011
W
3182
Tomasz
bezpieczeństwo - konflikty etniczne. T. 1
Warszawa
Kapusniak
Tomasz
Polityka czarnomorska Grecji
Lublin
2010
W
2627
Kapusniak
Tomasz
Cicha kontrrewolucja w Rosji
Lublin
2008
W
1525
Kapusniak
Tomasz
Wpływ Federacji Rosyjskiej na Ukrainę : instrumenty
polityczne i ekonomiczne
Lublin
2007
W
1523
Kapusniak
Tomasz
Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej : aspekty
prawne i polityczne
Lublin
2007
W
1524
Kapuściński
Ryszard
To nie jest zawód dla cyników
Warszawa
2013
M
4137
Kapuściński
Ryszard
Heban
Warszawa
2008
PR
3923
Kapuściński
Ryszard
Imperium
Warszawa
1993
PR
3655
Kapuściński
Ryszard
Pisanie : z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia Marek
Miller
Warszawa
2012
M
3523
Kapuściński
Ryszard
Lapidaria I-III
Warszawa
2008
PR
3438
Kapuściński
Ryszard
Cesarz
Kraków,
Madryt
2004
PR
3436
Kapuściński
Ryszard
Szachinnszach
Warszawa
2008
PR
3437
Kapuściński
Ryszard
Busz po polsku
Warszawa
2008
PR
3435
Kapuśniak
Marian
Od Atlantyku po Ural : wizja Europy chrześcijańskiej
w nauczaniu Papieża-Słowianina
Kraków
2009
PK
2445
Kapuśniak
Tomasz
Traktat o rozbrojeniu konwencjonalnym w Europie
jako międzynarodowy reżim bezpieczeństwa
Toruń
2005
ZB
3315
Kapuśniak
Tomasz
Polityka czarnomorska Rumunii
Lublin
2010
W
2628
Kapuśniak
Tomasz
Polityka czarnomorska Turcji
Lublin
2010
W
2626
Kapuśniak
Tomasz
Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po
zimnej wojnie
Warszawa,
Lublin
2008
W
1655
Karabasz
Kazimierz
Bez fikcji - z notatek filmowego dokumentalisty
Warszawa
1985
FT
3371
Karnowski
Michał,
Mistewicz Eryk
Anatomia władzy
Warszawa
2010
MPO
3888
Kraków
2010
W
2462
Karolczak
Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z
Kazimierz, Sroka dziejów Lwowa. T. 7, Urzędy, urzędnicy, instytucje =
Łukasz Tomasz
L'vìv : mìsto, suspìl'stvo, kul'tura : studìï z ìstorìï
L'vova. 7, Organi vladi, urâdniki, institucìï
Karolczak
Krzysztof
Encyklopedia terroryzmu
Warszawa
1995
EN
3669
Karolewicz
Grażyna
Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939 :
we wspomnieniach swoich pracowników i studentów
Lublin
1989
P
2057
Karolewska
Monika
Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób
fizycznych w państwach UE T. 1
Warszawa
2008
PG
3358
Karolewska
Monika
Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób
fizycznych w państwach UE T. 2
Warszawa
2008
PG
3359
Karopwicz Ewa
Varia : z prac Biura Analiz Sejmowych
Warszawa
2007
SP
3357
Karp Hanna
Cuda na sprzedaż : oblicza polskiej transformacji
Toruń
2008
KM
2371
Karpiński Jakub
Mowa do ludu : szkice o języku polityki
Warszawa
1989
KP
4085
Karpiński Jakub
Porcja wolności : październik 1956
[Warszawa]
1981
MP
1935
Karpiński Jakub
Niezależność i demokracja
London
1980
MP
1932
Karpiński Jakub
Niepodległość od wewnątrz
Sussex
1987
MP
962
Karpiński Jakub,
Tarniewski
Maciej
Ograniczanie niesuwerenności : wybór publicystyki
1975-1982 t. 1
Wrocław
1988
MP
943
Karpiński Jakub,
Tarniewski
Maciej
Płonie komitet grudzień'70-czerwiec'76 T. 2,
Ograniczenie niesuwerenności : wybór publicystyki
1975-1982
Wrocław
1988
MP
944
Karpluk Maria,
Sambor Jadwiga
O języku religijnym : zagadnienia wybrane
Lublin
1988
P
2172
Karpowicz Ewa
Polityka mieszkaniowa
Warszawa
2007
PS
3363
Karpowicz Ewa
Varia : wybrane zagadnienia społeczne i gospodarcze
Warszawa
2008
PG
3360
Toruń
2003
E
3311
Karpus Karolina Systemy podatków lokalnych w wybranych państwach
europejskich
Karuch Helmut
Computer demokratie
Dusseldorf
1972
MP
838
Karwat Mirosław
O złośliwej dyskredytacji : manipulowanie
wizerunkiem przeciwnika
Warszawa
2007
PRE
3920
Karwat Mirosław
Podmiotowość polityczna : humanistyczna
interpretacja polityki w marksizmie
Warszawa
1980
PS
487
Karwatowska
Małgorzata,
Siwiec Adam
Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na
przełomie XX i XXI wieku
Lublin
2010
KS
3991
Karwowski Adam
Encyklopedia popularna PWN
Warszawa
1982
EN
2050
KAS
Parties and democracy
Bonn
2007
O
3189
Kase Francis J.
People's democracy: a contribution to the study of the
communist theory of state and revolution
Leyden
1968
SP
90
Kasianiuk
Krzysztof
Lider, manager, oportunista - współczesne koncepcje
przywództwa : praca zbiorowa
Katowice
2008
PS
3794
Kasińska Metryka
Agnieszka,
Polska w dobie przemian : materiały konferencji
naukowej
Kielce
2004
SP
1334
KasińskaMetryka
Agnieszka,
Olszewski Piotr
Forma czy treść? : rzecz o wizerunku w życiu
społecznym i politycznym
Toruń
2012
PRE
3750
Kasperowicz
Ryszard, Wolicka
Elżbieta
Biografia, historiografia, dawniej i dziś : biografia
nowoczesna - nowoczesność biografii
Lublin
2005
B
2062
Kasprzyk Leszek
Nauka i technika w działalności systemu Narodów
Warszawa
1981
O
515
Zjednoczonych
Kasprzyk Leszek,
Węgrzecki Adam
Wprowadzenie do filozofii
Warszawa
1983
P
1630
Kasztelan Ewa
Stan zareklamowania : reklama wobec dziecka w
środkach masowego przekazu
Wrocław
1999
RE
4023
Katolicki
Uniwersytet
Lubelski Jana
Pawła II. Katedra
Mikrostruktur
Społecznych i
Współczesnych
Teorii
Socjologicznych.
Nowoczesność, ponowoczesność : społeczeństwo
obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej. 1
Lublin
2007
PS
1805
Katolo Artur
Jerzy
Contra in vitro
Warszawa
2010
PS
3118
Katski Marcin
Diariusz wyprawy wiedeńskiej króla Jana III w roku
1683 przez Marcina Kątskiego kasztelana lwowskiego
generała artylerii koronnej spisany
Lublin
2003
H
1782
Katznelson Ira
The politics & society reader
New York
1974
PS
483
Lublin
2008
PK
2119
Podręcznik europejskiej inicjatywy obywatelskiej : Luxembourg ; 2010
przewodnik po zasadach pierwszego
Warszawa
ponadnarodowego narzędzia demokracji bezpośredniej
na świecie
SP
3857
Kawalec
Krzysztof
Narodowa Demokracja wobec faszyzmu, 1922-1939 :
ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu
narodowego
Warszawa
1989
MP
939
Kawczyńska Butrym zofia
Mieszkańcy osiedli byłych pegeerów o swojej sytuacji
życiowej : raport z badań : [praca zbiorowa]
Olsztyn
2001
PS
1768
Kawczyńska Butrym Zofia
Mieszkańcy osiedli byłych pegeerów o swojej sytuacji
życiowej : raport z badań : [praca zbiorowa]
Olsztyn
2001
PS
1769
Kawecka Wyrzykowska E.
Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią
Europejską w okresie realizacji stowarzyszenia w
ramach Układu Europejskiego (1992-2003) / aut.
Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska [et al.] ;
opracowanie wykonane na zlec. Urzędu Komitetu
Integracji Europejskiej przez Instytut Koniunktur i
Cen Handlu Zagranicznego
Warszawa
2005
E
1344
KaweckaWyrzykowska
Elżbieta,
Synowiec Ewa
Polska w Unii Europejskiej. T. 2
Warszawa
2004
E
1314
KaweckaWyrzykowska
Elżbieta,
Synowiec Ewa
Unia Europejska. T. 1
Warszawa
2004
E
1315
Kawęcki
Krzysztof
Polacy na Wileńszczyźnie 1990-2012
Warszawa
2013
TN
4010
Kaucha Krzysztof
Wiarygodność Kościoła : w kontekście wyzwań
C.
współczesności europejskiej w świetle nauczania Jana
Pawła II
Kaufmann Bruno
Kawka Henryk
NATO : bastion niepokoju
Warszawa
1981
ZB
643
Kawka Inga
Zasady dobrego rządzenia w prawie Unii
Europejskiej : sektory infrastrukturalne
Kraków
2011
E
3006
Kazimierczak
Tomasz, Rymsza
Marek
W strone aktywnej polityki społecznej
Warszawa
2003
PS
1828
Kaźmierczak
Barbara
Sztuka oglądania : jak korzystać z telewizji
Warszawa
1969
T
4093
Kaźmierczak
Wojciech
Dziennikarstwo agencyjne w teorii i praktyce
Warszawa
2011
KM
3588
Keen Andrew
Kult amatora : jak internet niszczy kulturę
Warszawa
2007
I
3926
Keith Michael C.,
Krause joseph M.
The radio station
Boston,
London
1986
R
3517
Kejzerow Nikolaj
M.
Władza i autorytet : krytyka burżuazyjnych teorii
Warszawa
1976
MP
743
Kekkonen Urho
Nie szukajcie przyjaciół daleko a wrogów blisko
Warszawa
1983
SM
898
Kelles - Krauz
Kazimierz
Historia i rewolucja
Warszawa
1983
MP
893
Kempski Jurgen
von
Recht und politik: studien zur einheit der
sozialwissenschaft
Stuttgart
1965
PS
8
Kendell Paul
Murray
Ludwik XI ...Europa w sieci pająka...
Warszawa
1976
B
3445
Kenig Witkowska Maria
Magdalena
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Warszawa
2007
E
1719
Kenig Witkowska Maria
Magdalena
Prawo konstytucjonalne RP
Warszawa
2005
PRA
1718
Kenig Witkowska Maria
Magdalena
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Warszawa
2007
E
1644
Kenig Witkowska Maria
Magdalena
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Warszawa
2007
E
1645
Kenig-Witkowska
Maria Magdalena
Organizacja jedności Afrykańskiej
Warszawa
1977
O
315
Kennedy John
Fitzgerald
The strategy of peace
New York
1960
MP
969
Kennedy Paul M.
Mocarstwa świata : narodziny, rozkwit, upadek :
przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach
1500-2000
Warszawa
1994
SM
3601
Kennedy Robert
F.
Vers un monde nouveau
Paris
1968
MP
210
Kenworthy
Leonard S.
Parlons des Nations Unies : l'enseignement relatif à
l'Organisation des Nations Unies et aux institutions
apparentées : nouvelles suggestions
Paris
1963
O
191
Kepplinger Hans
Mathias
Mechanizmy skandalizacji w mediach
Kraków
2008
KM
3964
Kersten Krystyna
Jałta w polskiej perspektywie
London,
1989
HP
2429
Warszawa
Key V. O.
The responsible electorate: rationality in presidential
voting 1936-1960
New York
1966
WYB
179
Kezich Tulio
Federico Fellini : księga filmów
Poznań
2009
FT
2552
Kędzia Zdzisław
Uwagi o aksjologii Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej
[Lublin]
1990
PRA
1218
Kędzielawska
Grażyna
Przewodnik dokumentalisty: podstawy warsztatu.
Skrypt
Łódź
2012
FT
3622
Kępkiewicz
Jerzy, Wagińska
Barbara (Oprac.)
Wychowanie społeczeństw w duchu pokoju
Warszawa
1979
ZB
486
Khalili M. J.,
Manafi Anari
Salar
Fundamentals of the islamic revolution : selection
from the thoughts and opinions of Imam Khomeini
(s.a.)
Teheran
2000
SM
3079
Khoshkish A.
The socio-political complex : an interdisciplinary
approach to political life
Oxford [etc.]
1979
PS
530
Kida Jadwiga
(Oprac.)
Polityka społeczna : wybór tekstów źródłowych. Cz. 1
Radom
1999
PS
4071
Kidyba Andrzej,
Wróbel Andrzej
Ustrój i zadania administracji publicznej w
Rzeczpospolitej Polskiej
Warszawa
1993
ST
1431
Kiełmiński
Zbigniew,
Mołdawa Tadeusz
Parlament w demokracjach zachodnich
Warszawa
1992
E
1425
Kieniewicz
Stefan
Powstanie styczniowe
Warszawa
1972
H
2004
Kieślowski
Krzysztof
Autobiografia
Kraków
2006
B
3606
Kiewisz Leon
Sprawy łotewskie w bałtyckiej polityce Niemiec w
latach 1914-1919
Poznań
1970
SM
123
Kik Kazimierz
Wizje zjednoczonej Europy w programach i polityce
głównych nurtów politycznych Europy Zachodniej
Warszawa
1992
E
1299
Kilarski
Wincenty Michał
Strukturalne podstawy biologii komórki
Warszawa
2007
B
1710
Kim Jong Il
Szanować starsze pokolenie rewolucji - najwyższy
moralny dług rewolucjonistów
[Warszawa]
2005
MP
4016
Kim Mike
Z piekła do wolności : [ucieczki z Korei Północnej]
Warszawa
2012
PR
4002
Kingdon Tom
Sztuka reżyserii filmowej
Warszawa
2012
FT
3270
King Gillian
Documents on international affairs, 1958
London
1962
SM
551
King Martin
Luter
Czego nie możemy czekać
Warszawa
1967
MP
46
King Martin
Luther
Combats pour la liberte
Paris
1968
MP
134
King Preston,
Parekh B. C.
Politics and experience: essays presented to professor
Michael Oakeshott on the occasion of his retirement
London
1968
P
96
Kirwiel Eleonora, Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX wieku
Maj Ewa,
do początku XXI stulecia : myśl polityczna, media,
Podgajna Ewelina
opinia publiczna
Lublin
2011
W
3047
Warszawa
2003
E
1284
Kisielewska
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - na jakich
Marzena
zasadach
Kisielewski
Stefan
Rzeczy małe
Warszawa
1956
PR
3695
Kisielewski
Stefan
Lata pozłacane, lata szare : wybór felietonów z lat
1945-1987
Kraków
1989
PR
3647
Kisielewski
Stefan
Polityka i sztuka
Warszawa,
Kraków
1949
PR
3472
Kisielewski
Stefan
Na czym polega socjalizm ? : (spostrzeżenia z
Warszawy)
London
1979
PK
1843
Kissinger Henry
Dyplomacja
Warszawa
2009
SM
2563
Kiszczak
Czesław
Generał Kiszczak mówi... prawie wszystko
Warszawa
1991
MP
2286
Klafkowski
Alfons
Ściganie zbrodniarzy wojennych w Niemieckiej
Republice Federalnej w świetle prawa
międzynarodowego
Poznań
1968
PRA
502
Klafkowski
Alfons
Prawo międzynarodowe publiczne
Warszawa
1964
PRA
501
Klafkowski
Alfons
Układ Polska-NRF z t grudnia 1970: podstawy
interpretacji w świetle prawa międzynarodowego
Warszawa
1973
SM
226
Klamut Mirosław,
Szostak Ewa
Jaka polityka spójności po roku 2013?
Wrocław
2010
E
2422
Klatt Małgorzata
Normative influence : the European Union, Eastern
Europe and Russia
Lublin,
Melbourne
2012
SM
3605
Klaus Karl
Matthias
Drogi do Unii Europejskiej
Warszawa
2000
E
1450
Klauza Kraol
(Oprac.)
Prasa, radio, telewizja, film w nauczaniu Kościoła :
antologia tekstów źródłowych
Warszawa
1992
KM
2520
Kleiman Robert
Atlantic crisis: American diplomacy confronts a
resurgent Europe
New York
1964
SM
241
Klein Hans H.
Die Grundrechte im demokratischen Staat : kritische
Bemerkungen zur Auslesung der Grundrechte in der
deutschen Staatsrechtslehre der Gegenwart
Stuttgart
[etc.]
1974
SP
673
Klein Hans H.
Die Grundrechte im demokratischen Staat : kritische
Bemerkungen zur Auslesung der Grundrechte in der
deutschen Staatsrechtslehre der Gegenwart
Stuttgart
[etc.]
1974
SP
408
Klein Hans H.
Die Grundrechte im demokratischen Staat : kritische
Bemerkungen zur Auslesung der Grundrechte in der
deutschen Staatsrechtslehre der Gegenwart
Stuttgart
[etc.]
1974
SP
346
Klementowicz
Tadeusz
Spór o model metodologiczny nauki o polityce
Warszawa
1991
TP
1117
Klepacki
Zbigniew M.
Organizacje międzynarodowe rozwiniętych państw
kapitalistycznych
Warszawa
1986
O
830
Klepacki
Zbigniew M.
Zachodnioeuropejskie organizacje międzynarodowe
Warszawa
1969
O
751
Klepacki
Zbigniew M.
Organy organizacji międzynarodowych : studium
porównawcze
Warszawa
1973
O
228
Rzeszów
2010
SŁ
2379
Kleparski
The highlights of Anglo-Saxon culture and language :
Grzegorz Andrzej
a college and university guide
Klimek Marek
Samorząd miast II Rzeczypospolitej : publiczna debata
i rozwiązania ustrojowe
Lublin
2006
ST
1690
Klimek Marek
Samorząd miast II Rzeczypospolitej : publiczna debata
i rozwiązania ustrojowe
Lublin
2006
ST
1380
Klimek Marek
Samorząd miast II Rzeczypospolitej : publiczna debata
i rozwiązania ustrojowe
Lublin
2006
ST
1370
Klimek Marek
Samorząd miast II Rzeczypospolitej : publiczna debata
i rozwiązania ustrojowe
Lublin
2006
ST
1368
Klimek Marek
Samorząd miast II Rzeczypospolitej : publiczna debata
i rozwiązania ustrojowe
Lublin
2006
ST
1369
Klimek Marek,
Czerw Jarosław,
Więckiewicz
Bogdan
Samorząd gminny w III Rzeczypospolitej :
doświadczenia i perspektywy
Lublin
2013
ST
4047
Klimkiewicz
Beata
Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz
niezależność mediów
Kraków
2005
KM
2615
Kloczkowski
Jacek
Przeklęte miejsce Europy? : dylematy polskiej
geopolityki
Kraków
2009
MP
3218
Kloczkowski
Jacek
Geopolityka i zasady : studia z dziejów polskiej myśli
politycznej
Kraków Warszawa
2010
MP
3217
Kloczkowski
Jacek
Antykomunizm po komunizmie
Kraków
2000
MP
2401
Kloczkowski
Jacek,
Szułdrzyński
Michał
Patriotyzm i zdrada : granice realizmu i idealizmu w
polityce i myśli polskiej
Kraków
2008
MP
2607
Kloczkowski
Marian
Orientacje społeczne i zawodowe kadry Wojska
Polskiego w okresie transformacji systemowej
Wrocław
2005
SP
1402
Warszawa
2009
PS
3807
Kłoczowski Jerzy Rzeczpospolita wielokulturowa - dobrodziejstwo czy
obciążenie?
Kłoczowski
Jerzy, Gil,
Andrzej, Jasina
Łukasz
Aktualność przesłania paryskiej "Kultury" w
dzisiejszej Europie : zbiór studiów
Lublin
2007
PR
2140
KłopockaJasińska Marta
Skarga konstytucyjna w Królestwie Hiszpanii : w
poszukiwaniu optymalnej ochrony skargowej
Warszawa
2010
PRA
2721
Kłos Bożena
System emerytalny 9 lat po reformie
Warszawa
2008
PS
3361
Kłos Bożena,
Stankiewicz
Dorota
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce
Warszawa
2010
ST
3912
Kłos Bożena,
Szymańczak
Jolanta
Zasada równości i zasada niedyskryminacji
Warszawa
2011
PS
3913
Kłosińki
Kazimierz A.
Stany Zjednoczone : obrona hegemonii w XXI wieku
Lublin
2009
SM
2110
Kłosiński
Kazimierz
Chiny - Indie : ekonomiczne skutki rozwoju
Lublin
2008
PG
2128
Kłosiński
Kazimierz A.
Unia Europejska - integracja, konkurencyjność,
rozwój
Lublin
2007
E
1498
Kłosiński
Kazimierz Albin
Japonia, Niemcy : odzyskany honor w rozwoju
gospodarczym
Lublin
2011
PG
3257
Kłosiński
Kazimierz Albin,
Biela Adam
Człowiek i jego decyzję. T. 2
Lublin
2009
PS
2143
Kłosiński
Kazimierz Albin,
Biela Adam
Człowiek i jego decyzję. T. 1
Lublin
2009
PS
2142
Kmieciak Robert
Samorząd gospodarczy w Polsce : rozważania na
temat modelu ustrojowego
Poznań
2004
ST
3199
Kmita Jerzy
Wykłady z logiki i metodologii nauk : dla studentów
wydziałów humanistycznych
Warszawa
1975
L
3696
Knopek Jacek
Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków
międzynarodowych
Toruń
2009
E
2554
Koberdowa Irena
Początki polskiej myśli socjalistycznej do powstania
zorganizowanego ruchu robotniczego
Warszawa
1977
MP
1977
Kobré Kenneth
Fotografia prasowa : z obiektywem za kulisami
niezwykłych wydarzeń
Gliwice
2011
F
3599
Kobylarz-Buła
Renata
Walka o pamięć : polityczne aspekty obchodów
rocznicy powstania w getcie warszawskim 1944-1989
Warszawa
2009
H
2667
Kobylińska
Aleksandra,
Makowski
Grzegorz, SolonLipiński M.
Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce :
raport z monitoringu
Warszawa
2012
PS
3452
Kobyliński
Andrzej
Media i kultura
Płock
2002
KM
4026
Kochan Marek
Pojedynek na słowa : techniki erystyczne w
publicznych sporach
Kraków
2012
L
3769
Kochański
Aleksander
(Oprac.)
Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Komitetu
Centralnego Polskiej Partii Robotniczej : 31 sierpnia 3 września 1948 r.
Pułtusk,
Warszawa
1998
O
2323
Kociołek-Pęksa
Anna,
Mochnaczewski
Piotr
Dobre prawo, złe prawo : w kręgu myśli Gustawa
Radbrucha
Warszawa
2009
PRA
2034
Kocot Kazimierz
Organizacje międzynarodowe: systematyczny zarys
zagadnień prawa międzynarodowego
Wrocław
1971
O
133
Kocot Kazimierz Rokowania dyplomatyczne: (prawno-międzynarodowe
sposoby regulowania sporów)
Wrocław
1969
PRA
79
Kocot Kazimierz,
Wolfke Karol
Wybór dokumentów do nauki prawa
miedzynarodowego
Wrocław,
Warszawa
1976
PRA
306
Kocot Kazimierz,
Wolfke Karol
Wybór dokumentów do nauki prawa
międzynarodowego
Wrocław,
Warszawa
1976
PRA
305
Kocot Kazimierz,
Wolfke Karol
(Oprac.)
Wybór dokumentów do nauki prawa
międzynarodowego
Wrocław
1978
PRA
404
Kocójowa Maria
Zarządzanie i komunikowanie : tendencje rozwoju
badań naukowych u progu XXI wieku
Kraków
1999
KS
2634
Koening Louis
W.
The chief executive
New York
1964
PS
1
Kohl Helmut
Pragnąłem jedności Niemiec
Warszawa
1999
MP
3483
Kojkoł Jerzy,
Jedynak
Stanisław
Encyklopedia filozofii wychowania
Bydgoszcz
2009
EN
1863
Kokocińska
Katarzyna
Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej
Poznań
2010
ST
2558
Kolankiewicz
Maria, Zielińska
Anna
Polityka społeczna, służby socjalne i kształcenie
pracowników socjalnych w Europie
Warszawa
1998
PS
3280
Kolarska-Bobin
Lena, Rosner
Andrzej, Wilkin
Jerzy
Przyszłość wsi polskiej : wizje, strategie, koncepcje
Warszawa
2001
ST
3508
Kolarska Bobińska Lena
Polska Eurodebata
Warszawa
1999
E
3539
KolarskaBobińska Lena
Cztery reformy : od koncepcji do realizacji
Warszawa
2000
SP
3429
Kolasz
Magdalena
Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na
innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce
Katowice
2006
PG
2894
Kołakowski
Andrzej, Łoziński
Jerzy
Uspołecznić państwo!
Warszawa
1981
PS
520
Kołakowski
Leszek
Główne nurty marksizmu. Cz. 2, Rozwój
Poznań
2000
P
3455
Kołakowski P., Polityka morska państw bałtyckich i skandynawskich
Dąbrowski Adam
w świetle referatów polskich placówek
Grzegorz
dyplomatycznych i konsularnych na zjazd bałtycki w
(Oprac.)
Gdyni w 1937 r.
Słupsk
2004
SM
2882
Kołakowski Piotr,
Pepłoński
Andrzej
Polski wywiad wojskowy 1918-1945
Toruń
2010
H
3307
Kołodko
Grzegorz W.
Wędrujący świat
Warszawa
2008
PG
3250
Kołodziejczyk
Małgorzata
Hermeneutyka politologiczna : na marginesie lektury
Stevena Lukesa "Niezwykłe oświecenie profesora
Caritata" : praca zbiorowa
Poznań
2009
TP
2443
Kołodziej
Tadeusz
Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa
w Unii Europejskiej : praca zbiorowa
Warszawa
1999
E
1341
Konarski
Wawrzyniec
Pragmatycy i idealiści : rodowód, typologia i ewolucja
ugrupowań politycznych nacjonalizmu irlandzkiego w
XX wieku
Pułtusk Warszawa
2001
O
2986
Kondziela
Joachim
Powitanie Zbigniewa Brzezińskiego na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim
Lublin
1990
B
1219
Kondziela
Joachim
Sposoby pojmowania polityki
[Wrocław]
1985
TP
803
Kondziela
Joachim
Badania nad pokojem : teoria i jej zastosowanie
Warszawa
1974
ZB
267
Kondziela
Joachim
Badania nad pokojem : teoria i jej zastosowanie
Koneczny Feliks O ład w historii : z dodatkami o twórczości i wpływie
Konecznego
Warszawa
1974
ZB
251
WarszawaStruga
1991
H
1835
Konefał Jan
Działalność społeczno-polityczna Aleksandra
Zawadzkiego (Ojca Prokopa) w Królestwie Polskim
1876-1917
Lublin
2000
B
1802
Konefał Jan
Jastków 1915 : historia i pamięć
Lublin
2003
H
1704
Konfederacja
Polski
Niepodległej
Konfederacja Polski Niepodległej : wybór
dokumentów programowych
Warszawa
1987
O
1042
Konferencja
Bezpieczeństwa i
Współpracy w
Europie (19721975 ; Helsinki)
Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i
Współpracy w Europie : Helsinki, 1 sierpnia 1975 r.
Warszawa
1980
ZB
604
Konferencja
Bezpieczeństwa i
Współpracy w
Europie (19721975 ; Helsinki)
Wielka Karta Pokoju : materiały Konferencji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Warszawa
1975
ZB
285
Konferencja
Bezpieczeństwa i
Współpracy w
Europie (19721975 ; Helsinki)
Wielka Karta Pokoju : materiały Konferencji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Warszawa
1975
ZB
286
Konferencja
Bezpieczeństwa i
Współpracy w
Europie (19721975 ; Helsinki)
Wielka Karta Pokoju : materiały Konferencji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Warszawa
1975
ZB
283
Konferencja
Bezpieczeństwa i
Współpracy w
Europie (19721975 ; Helsinki)
Wielka Karta Pokoju : materiały Konferencji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Warszawa
1975
ZB
284
Konferencja
Bezpieczeństwa i
Współpracy w
Europie (19721975 ; Helsinki)
Wielka Karta Pokoju : materiały Konferencji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Warszawa
1975
ZB
282
Kongres Kultury
Chrześcijańskiej
2004 ; Lublin)
Europa wspólnych wartości : chrześcijańskie
inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy :
materiały II Kongresu Kultury Chrześcijańskiej,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 24-26
września 2004 r.
Lublin
2004
PK
2181
Gdańsk
2007
PS
3549
Kongres
W poszukiwaniu kompasu dla Polski : po II Kongresie
Obywatelski
Obywatelskim
2007 ; Warszawa)
Konończuk
Wojciech
Najlepszy sojusznik Rosji : kondycja i perspektywy
rosyjskiego sektora naftowego
Warszawa
2012
W
3860
Konwicki
Pół wieku czyśćca : rozmowy z Tadeuszem
Londyn
1986
PR
4061
Tadeusz
Konwickim
Konwicki
Tadeusz
Wschody i zachody księżyca
London
1982
PR
4062
Kopacz
Magdalena
Wymiana i konkurencja : środowisko i formy promocji
Polski w świecie
Warszawa
2011
ST
3810
Kopaliński
Władysław
Drugi kot w worku czyli Z dziejów nazw i rzeczy
Warszawa
1978
PR
4091
Kopaliński
Władysław
Słownik symboli
Warszawa
1990
L
3652
Kopaliński
Władysław
Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku
Warszawa
1999
LE
3442
Kopel-Szulc
Zofia, Mądzik
Leszek
Leszek Mądzik : Scena Plastyczna KUL
Lublin
2000
F
1961
Kopel-Szulc
Zofia, Szulc
Henryk
Życie ku śmierci : Scena Plastyczna Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Leszka Mądzika
[Lublin]
1991
F
2055
Koperek Jerzy
Nowe demokracje i spór o naturę wychowania do
udziału w społeczeństwie obywatelskim
Częstochowa
2007
PS
1628
Kopp Hans W.
Parlamente: Geschichte, Grosse, Grenzen
Frankfurt am
Main,
Hamburg
1966
SP
58
Koprukowianka
Albin, Kucharski
Władysław,
Skrzydło
Wiesław
Istota i rozwój form demokracji socjalistycznej
Warszawa
1976
SP
281
Koprukowianka
Albin, Kucharski
Władysław,
Skrzydło
Wiesław
Istota i rozwój form demokracji socjalistycznej
Warszawa
1976
SP
280
Korab Kazimierz
Wirtual : czy nowy wspaniały świat?
Warszawa
2010
I
3776
Korab Kazimierz
Powinności i zadania nauczycieli w okresie Komisji
Edukacji Narodowej
Poznań
2002
P
1808
Korab Kazimierz
Władysław Grabski
Warszawa
2004
B
1785
Koralewicz
Jadwiga
Patologie życia społecznego
Warszawa
2011
PS
3791
Koranyi Karol
Powszechna historia państwa i prawa. T.2,
Średniowiecze. Cz.1
Warszawa
1963
SP
41
Koranyi Karol
Powszechna historia państwa i prawa. T., Starożytność
Warszawa
1961
SP
39
Koranyi Karol
Powszechna historia państwa i prawa, T. 3
Warszawa
1966
SP
40
Koranyi Kraol
Powszechna historia państwa i prawa, T. 4
Warszawa
1967
SP
42
Warszawa
1990
H
2961
Korboński Stefan Między młotem a kowadłem : [w trzydziestą rocznicę
wkroczenia Gestapo i NKWD na ziemie polskie]
Korboński Stefan
Z dziejów łączności radiotelegraficznej Warszawa Londyn w latach 1939 - 1945
Kraków
1984
H
1059
Korczak Lidia
Monarcha i poddani: system władzy w Wielkim
Księstwie Litewskim w okresie wczesnojagielońskim
Kraków
2008
SP
2378
Korek Janusz
Paradoksy paryskiej "Kultury" : styl i tradycje
myślenia politycznego
Katowice
2008
PR
2890
Korenik S.,
Dybała A.
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na
początku XXI wieku
Wrocław
2010
ST
2496
Kornhauser
Arthur
Problem of power in American democracy
Detroit
1959
SP
1020
Kornobis Maciej,
Kornobis Piotr,
Wolański
Krzysztof (Tł.)
Słownik politologii
Warszawa
2008
LE
3598
Korolewska
Monika, OsieckaChojnacka
Justyna
Polityka oświatowa
Warszawa
2010
PS
3906
Korpalska
Walentyna
Władysław Eugeniusz Sikorski : biografia polityczna
Wrocław
1988
B
1160
Korpalska
Walentyna
Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna
Wrocław
1981
B
511
Korpanty Józef
Mały słownik łacińsko-polski
Warszawa
2003
SŁ
3065
Kortunow Vadim
V.
Ideologia i polityka : ewolucja teorii i praktyki
antykomunizmu
Warszawa
1976
MP
302
Korwin-Mikke
Janusz
Rząd rżnie głupa! czyli mowy sejmowe
Gdańsk
1993
MP
1167
Korybski A.,
Szeliga Z.,
Żmigrodzki M.
Współczesne państwowe systemy polityczne
Lublin
1983
SP
649
Korycki S.,
Zarzycki Z.
(Wyb. i Oprac.)
Ustrój polityczny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej:
(wybór aktów normatywnych z lat 1944 - 1978)
Warszawa
1979
SP
439
KorzeniewskaWiszniewska
Mirella
Kształtowanie relacji między państwami byłej
Jugosławii w ostatnim dziesięcioleciu : zarys
problemu
Lublin
2010
W
2621
KoschembahrŁyskowski
Ignacy
Cele i zadania polityki społecznej
Warszawa
1927
PS
3731
Kosienkowski
M., Schreiber W.
Moldova arena of international influences
Lanham
2012
W
3742
Kosienkowski
Marcin
Spotkania polsko-mołdawskie : księga poświęcona
pamięci Profesora Janusza Solaka
Lublin
2013
W
4104
Kosienkowski
Marcin
Ukraina wobec Naddniestrza
Lublin
2009
W
3741
Kosienkowski
Marcin
Naddniestrzańska Republika Mołdawska :
determinanty przetrwania
Toruń
2010
W
2742
Kosiewski Piotr
Polska Tuska
Warszawa
2008
MP
3120
Kosmus
Bogusław
Sprostowanie i odpowiedz prasowa
Warszawa
2006
PRA
2762
Kosmus
Bogusław
Sprostowanie i odpowiedz prasowa
Warszawa
2006
PRA
2763
Kossecki Józef
Granice manipulacji
Warszawa
1984
KS
2524
Kossecki Józef
Geografia opozycji politycznej w Polsce w latach
1976 - 1981
Warszawa
1983
O
1039
Kossecki Józef
Tajemnice mafii politycznych
Warszawa
1978
O
365
Kosta-Raul
Andrzej
Kryzys amerykańskiej polityki globalnej w latach 70tych XX wieku
Toruń
2005
SM
3296
Kostecki
Wojciech
Polityka zagraniczna : teoretyczne podstawy badań
Warszawa
1988
SM
900
Kostecki
Wojciech
Radziecka polityka zagraniczna : pokojowe
współistnienie 1956-1980
Warszawa
1983
W
646
Kostenecki
Wojciech
Współczesne badania nad pokojem
Warszawa
1990
ZB
1024
Koszela Bogdan
Polacy i Niemcy w XXI wieku : nowe oblicza
partnerstwa? : praca zbiorowa
Poznań
2007
SM
1688
Koszel Bogdan
Antagonizmy i współpraca : RFN i jej
zachodnioeuropejscy partnerzy 1969-1982
Poznań
1985
ZB
809
Kotarbiński
Tadeusz
Abecadło praktyczności
Warszawa
1972
L
3723
Kotkin Stephen
Rok 1989 : koniec społeczeństwa nieobywatelskiego
Warszawa
2009
H
2841
Kowalak Tadeusz
Negocjacje - droga do paktu społecznego :
doświadczenia, treść, partnerzy, formy
Warszawa
1995
PS
2298
Tuchów
2001
E
3194
Kowalczyk
Między integracją a komunizmem - społeczeństwa i
Krzysztof, Kubaj
kościoły Europy Środkowej : materiały z
Artur,
międzynarodowej konferencji naukowej, Szczecin, 8-9
Wróblewski
czerwca 2001 r.
Radosław
Kowalczyk
Krzysztof, Sielski
Jerzy
Partie i ugrupowania parlamentarne III
Rzeczpospolitej
Toruń
2006
O
3316
Kowalczykowa
Alina
Piłsudski i tradycja
Chotomów
1991
B
1363
Kowalczyk
Ryszard
Wczoraj i dzisiaj prasy lokalnej w Polsce
Poznań
2002
PR
2431
Kowalczyk
Ryszard
Media lokalne w Polsce. T. 3
Poznań
2008
KM
2023
Kowalczyk
Ryszard
Media lokalne w Polsce. T. 1
Poznań
2008
KM
2021
Kowalczyk
Ryszard
Media lokalne w Polsce. T. 2
Poznań
2008
KM
2022
Kowalczyk
Ryszard
Radio lokalne w Polsce
Poznań
2007
R
1761
Kowalczyk
Ryszard
Media lokalne w Polsce : podręcznik akademicki
Poznań
2009
KM
1603
Kowalczyk
Staniłsaw
Filozofia kultury : próba personalistycznego ujęcia
problematyki
Lublin
2005
P
1779
Kowalczyk
Stanisław
Zarys filozofii polityki
Lublin
2008
P
2509
Kowalczyk
Stanisław
Nurty personalizmu : od Augustyna do Wojtyły
Lublin
2010
P
2243
Kowalczyk
Stanisław
Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna
Lublin
2007
P
1809
Kowalczyk
Stanisław
W kręgu Słowa Bożego : rozważania i homilie
Sandomierz
2007
PK
1775
Kowalczyk
Stanisław
Człowiek w poszukiwaniu wartości : elementy
aksjologii personalistycznej
Lublin
2006
P
1770
Kowalczyk
Stanisław
Z nauczania społeczno-teologicznego papieża Jana
Pawła II
Sandomierz
2004
PK
1614
Kowalik Jan
Bibliografia czasopism polskich wydanych poza
granicami Kraju od września 1939 roku. t. 5, I. 19731984, II. Suplement do tomów 1-4
Lublin
1988
BIB
2067
Kowalik Mariusz
Straże pożarne w powiecie Niżańskim : praca
zbiorowa
Nisko
2013
ZB
4021
Kowal Paweł,
Ołdakowski Jan,
Zuchniak Monika
Nie jesteśmy ukrainofilami : polska myśl polityczna
wobec Ukraińców i Ukrainy : antologia tekstów
Wrocław
2002
MP
3836
Kowalski J.,
Rodzikowska B.,
Winczorek P.
Problemy rozwoju demokracji socjalistycznej w PRL
Warszawa
1981
SP
519
kowalski Marian Cybernetyczny system stosunków międzynarodowych
Warszawa
1981
SM
572
Kowalski
Sergiusz
Pierwszy krok do Europy : o komitetach
obywatelskich, partiach politycznych i wyborach :
zbiór artykułów
Warszawa
1990
MPO
1158
Kowalski
Stanisław
Teoria struktury administracji państwowej
Warszawa
1973
ST
746
Kowalski T.,
Majewski W.,
Nowakowa M.
Pięć miesięcy "zawieszonego stanu wojennego" w
Małopolsce
Kraków
1983
H
1003
Kowalski
Władysław
Wybór pism publicystycznych
Warszawa
1967
MP
180
Kownacki Leon
Demokratyczne ustroje państwowe
London
1952
SP
3398
Kownacki Piotr
Sojusz dla Postępu : taktyka polityczna czy program
rozwoju gospodarczego? : synteza polityki USA
wobec krajów Ameryki Łacińskiej 1961-1974
Wrocław
[etc.]
1983
SM
665
Kownacki Piotr
(Tł.)
Konstytucja Republiki Portugalskiej
Wrocław
[etc.]
1982
PRA
837
Koyama-Richard
Brigitte
Manga : 1000 lat historii
Warszawa
2008
K
4042
Kozakiewicz
Jerzy
Stosunki polsko-ukraińskie
Kraków
1998
W
1470
Kozek
Bartłomiej,
Szwed Dariusz,
Maciejewska
Beata
Zielony nowy ład społeczny
Luxembourg ; 2012
Warszawa
PS
3855
Koziej Stanisław
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa
2013
ZB
4072
Kozik Zenobiusz
PZPR w latach 1954 - 1957 : szkic historyczny
Warszawa
1982
O
600
Kozioł Ryszard
Debata samorządowa w czasach pierwszej
Kraków
2004
ST
1352
Solidarności
Kozłowska Anna
Reklama : techniki perswazyjne
Kozłowska Ewa, Bibliografia zawartości Przeglądu Zachodniego : 1996
Kwiatkowska
- 2007
Anzelma M.
Warszawa
2011
RE
3255
Poznań
2009
BIB
2425
Kozłowski
Andrzej Józef
Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym :
wybrane zagadnienia
Olsztyn
2011
ST
2921
Kozłowski
Czesław
Związek Walki Młodych : (1943 - 1948)
Warszawa
1978
O
2920
Kozłowski Jan,
Ładyga Jerzy
(Oprac.)
Społeczeństwo a polityka : wybór tekstów
Warszawa
1968
PS
61
Kozuba Jarosław
Selected aspects of forming pilot Situational
Awareness
Dęblin
2013
ZB
4116
Kozub Kazimierz
Politycy z pierwszych stron gazet
Warszawa
1973
B
169
Koźmiński
Andrzej
Krzysztof,
Piotrowski
Włodzimierz
Zarządzanie : teoria i praktyka
Warszawa
1998
PG
4059
Koźniewski
Kazimierz
Historia co tydzień : szkice o tygodnikach społecznokulturalnych 1944-1950
Warszawa
1977
PR
3572
Krajewski
Mieczysław
Rewolucja naukowo- techniczna a cywilizacja
komunizmu
Warszawa
1973
PS
163
Krajski Stanisław
(Oprac.)
Traktat z Maastricht : tekst angielski tłumaczenie
polskie
Warszawa
1998
E
1492
Lublin
2008
P
2060
Kramarek
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II : 90 lat
Grzegorz, Zieman
istnienia
Eugeniusz
Kramer Józefa
Konsumpcja w gospodarce rynkowej
Warszawa
1997
PG
3494
Kranz Jerzy
Tło prawne dyskusji nad reformą ustrojową Unii
Europejskiej
Kraków
2007
E
2388
Kranz Jerzy
Tło prawne dyskusji nad reforma ustrojową Unii
Europejskiej
Kraków,
Warszawa
2007
E
1511
Kranz Jerzy
Głosowanie ważone w organizacjach
międzynarodowych
Wrocław
1982
O
595
Krasnodębski
Ryszard
Rozważania o demokracji : uwarunkowania, istota,
implikacje
Wrocław
1994
MP
1067
Krasnodębski
Zdzisław
Już nie przeszkadza : szkice polityczne III
Kraków
2010
MP
3246
Krauze Joanna,
Zieliński Konrad
Medinat Israel : państwo i tożsamość
Lublin
2013
SM
4066
Krauze Miachał,
Szulc Bogdan M.
Sztuka wojenna (konteksty teoretyczne i praktyczne)
Toruń
2000
ZB
3292
Krauze Wiesław,
Wujek Tadeusz
Współpraca naukowa Polski Ludowej z zagranicą
Warszawa
1974
PS
245
Krąpiec
Mieczysław A.
Wprowadzenie do filozofii polityki. Cz. 1
Lublin
1992
P
1608
Krąpiec
Mieczysław
Albert
Człowiek, kultura, uniwersytet
Lublin
1982
P
2093
Kremer Jakub
Czytać Biblię, ale jak? : krótki wstęp do lektury Pisma
św.
Lublin
1988
PK
2198
Kreyser Ryszard
Filmujemy
Warszawa
1978
FT
3369
Krichmayer Jerzy
Powstanie warszawskie
Warszawa
1984
H
3013
Kridl M.,
Malinowski W.,
Wittlin J.
Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków :
antologia
Warszawa
1986
MP
906
Krištal' Galina
Problem zła w twórczości F. Dostojewskiego :
studium teologicznomoralne
Lublin
2004
P
2096
Krochmalewska
Hanna, Wituła
Andrzej
Nauki polityczne jako dyscyplina akademicka w
Polsce (1902-1982) : antologia publikacji z okazji 80lecia występowania samodzielnych jednostek
organizacyjnych nauk politycznych w polskim
szkolnictwie wyższym
Warszawa
1982
TP
1569
Kroczek
Katarzyna
Działalność Oddziału Krakowskiego Katolickiego
Stowarzyszenia Dziennikarzy
Kraków
2013
O
4117
Kron Friedrich
W., Sofos
Alivisos
Dydaktyka mediów
Gdańsk
2008
KM
2545
Kropiwnicka
Katarzyna
Wyzwania dla bezpieczeństwa Europy : seminarium z
udziałem Sergio Balanzino i Guido Lenziego,
Warszawa, styczeń 2009 r. = Challenges for the
European security : seminar with Sergio Balanzio and
Guido Lenzi, Warsaw, January 2009
Warszawa
2009
ZB
4132
Król-Bogomilska
Małgorzata
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki
Warszawa
1992
PRA
1175
Król-Bogomilska
Małgorzata
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki
Warszawa
1992
PRA
1176
Królikowski
Michał,
OdrowążSypniewski
Postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności
Konstytucyjnej : zagadnienia systemowe
Warszawa
2007
SP
3356
Królikowski
Michał,
OdrowążSypniewski
Wojciech
Przewodnik poselski
Warszawa
2007
SP
2713
Król Marcin
Słownik demokracji
Warszawa
1994
LE
1478
Król Marcin
(wyb.)
Stańczycy : antologia myśli społecznej i politycznej
konserwatystów krakowskich
Warszawa
1985
O
1838
Kruczkowski
Adam
Współczesne stosunki międzynarodowe
Warszawa
1968
SM
197
Kruczkowski
Stanisław
Widowisko telewizyjne
Warszawa
1971
FT
3541
Kruk Maria
Mała konstytucja w procesie przemian ustrojowych w
Polsce
Warszawa
1993
PRA
1068
Kruk Maria (Tł.)
Konstytucja Republiki Czeskiej z 16 grudnia 1992
Warszawa
2000
PRA
3323
Kruk Maria
(Wst.)
Mała Konstytucja, czyli Ustawa Konstytucyjna z dnia
17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach
między władzą ustawodawczą i wykonawczą
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie
terytorialnym wraz z pozostałymi przepisami
konstytucyjnymi
Warszawa
1992
PRA
1096
Kruk Maria
(Wst.)
Mała Konstytucja, czyli Ustawa Konstytucyjna z dnia
17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach
między władzą ustawodawczą i wykonawczą
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie
terytorialnym wraz z pozostałymi przepisami
konstytucyjnymi
Warszawa
1992
PRA
1097
Krukowski Józef
Wstęp do nauki o państwie i prawie
Lublin
2002
PRA
1480
Krupskaâ
Nadežda
Konstantinovna
Wspomnienia o Leninie
Warszawa
1971
B
2436
Bydgoszcz
2008
MP
1884
Kryczka Piotr,
Dylematy współczesnego liberalizmu : zbiór studiów
Maciołek Ryszard
Krysztopa
Małgorzata
(Oprac.)
Rozmówki włoskie
Bydgoszcz
2006
SŁ
2525
Krzaklewski
Marian
Czas na akcję : Marian Krzaklewski w rozmowie z
Maciejem Łętowskim i Piotrem Zarembą
Warszawa
1997
MP
3693
Krzeczkowski
Henryk
Polskie zmartwienia
London
1980
MP
1933
Warszawa
2007
SP
1807
Krzemiński
Oswajanie wielkiej zmiany : Instytut Socjologii UW o
Irenuesz,
polskiej transformacji
Raciborski Jacek
(oprac.)
Krzynówek Anna
Rozum a porządek polityczny : wokół sporu o
demokrację deliberatywną
Kraków
2010
MP
2735
Krzysztofek
Kazimierz,
Sadowski
Andrzej
Pogranicza etniczne w Europie : harmonia i konflikty
Białystok
2001
W
2319
2010
TP
2344
Krzysztofik
Małgorzata,
Gauza Dariusz
Politologia jako nauka? : praca zbiorowa. [2], Teoria a Zielona Góra
praktyka analizy politologicznej
Krzysztoszek
Maciej
Przekaz medialny na rynku nadawców telewizji we
Włoszech
Warszawa
2011
T
3159
Krzywicka
Katarzyna
Kuba w środowisku międzynarodowym
Lublin
1998
SM
1576
Krzyżaniak
Wojciech
Zorganizowana skrajna prawica w RFN 1949 - 1980
Poznań
1986
O
825
Kubas Sebastian
Parlament Szkocki : dewolucja - wyzwanie dla
Zjednoczonego Królestwa
Warszawa
2004
SP
2814
Kubat Michał
Teoria opozycji politycznej
Kraków
2010
SP
2851
Kubiak Hieronim
Poszukiwania
Warszawa
1987
ZB
873
Kubica Helena
Zagłada w KL Auschwitz Polaków wysiedlonych z
Zamojszczyzny w latach 1942-1943
Oświęcim,
Warszawa
2004
H
2650
Kubicka Dorota,
Kołodziejczyk
Anna
Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie,
metody, badania
Kraków
2007
PSY
2839
Kubicki Paweł
Nowi mieszczanie w nowej Polsce
Warszawa
2011
ST
3782
Kubicki Paweł,
Filar Przemysław
Miasto w działaniu : zrównoważony rozwój z
perspektywy oddolnej
Warszawa
2012
ST
3781
Kubicki Paweł,
Zbieranek Piotr
Samorząd a edukacja
Gdańsk,
Warszawa
2011
ST
3430
Kuca Grzegorz,
System konstytucyjny Gruzji
Warszawa
2012
SP
3897
Kucharczyk
Grzegorz
Mała historia polskiej myśli politycznej
Dębogóra
2007
MP
1512
Kucharski
Władysław S.
Polacy w austriackim parlamencie : w 130 rocznicę
Koła Polskiego : materiały polsko-austriackiej
konferencji naukowej zorganizowanej w parlamencie
austriackim i Stacji Naukowej PAN w Wiedniu w
dniach 11-12 września 1997 r.
Lublin,
Wiedeń
1997
O
3186
Kuciński Jerzy
Spór o współczesne państwo polskie
Warszawa
1988
SP
910
Kuciński Jerzy
PZPR-owska koncepcja Rad Narodowych w latach
1948-1980 / Jerzy Kuciński ; Wyższa Szkoła Nauk
Społecznych przy KC PZPR. Instytut Ruchu
Robotniczego
Warszawa
1981
ST
503
Kuczyński Janusz
Filozofia i pokój
Warszawa
1971
P
165
Kuczyński
Krzysztof Antoni,
Kozłowski
Aleksander,
Miązek Bonifacy
Polska - Austria : drogi porozumienia
Łódz
1999
SM
1575
Kuć-Czajkowska
Katarzyna, Efner
Katarzyna
Społeczeństwo obywatelskie Lublina i Wrocławia :
studia przypadków
Lublin
2013
PS
4077
Kudej Marcin
Pojęcie woli państwowej w ustroju socjalistycznym
Katowice
1981
MP
553
Kudelski
Zdzisław
Studia o Herlingu-Grudzińskim : twórczość, recepcja,
biografia
Lublin
1998
P
2097
Kuderowicz
Zbigniew
Polska filozofia pokoju: historia idei pokoju w
kulturze polskiej do 1939 roku
Warszawa
1992
P
3639
Kudłaszczyk
Andrzej
Myśl społeczno - polityczna Bolesława Wysłoucha
1855 - 1937
Warszawa,
Wrocław
1978
MP
370
Kuhnardt Ludger O odnowie Unii Europejskiej : kryzys ratyfikacji jako
kryzys kierownictwa UE
Warszawa
2009
E
3434
Kuhn Kazimierz
Warszawa
1938
ST
3722
Kraków
2009
E
3321
Warszawa
1989
ST
1555
Program prac naukowo-badawczych nad samorządem
(referat, wygłoszony na Inauguracyjnym Posiedzeniu
Rady Naukowej Instytutu Pracy Samorządu
Terytorialnego w dn. 26.04.1938
Kukliński Antoni, Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI
Pawłowski
wieku
Krzysztof,
Wożniak Jacek
Kukliński Antonii
Współczesne problemy gospodarki przestrzennej
Polski
Kukuła Artur Jan
Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy =
Contemporary conditions of promotion and
advertising
Warszawa
2013
RE
3951
Kukuła Jan
Hieronim hrabia Stroynowski - prawnik, ekonomista,
fizjokrata (1752-1815)
Lublin
2009
B
2340
Kukuła Jerzy
Problemy teorii stosunków międzynarodowych
Warszawa
1978
SM
384
Kukułka Józef
Pokój w teorii i praktyce stosunków
międzynarodowych
Warszawa
1991
ZB
3635
Kukułka Józef
Historia współczesna stosunków międzynarodowych
1945-1994
Warszawa
1995
SM
1112
Kukułka Józef
Zmienność i instytucjonalizacja stosunków
międzynarodowych
Warszawa
1988
SM
907
Kukułka Józef
Międzynarodowe stosunki polityczne
Warszawa
1982
SM
624
Kukułka Józef
Międzynarodowe stosunki polityczne
Warszawa
1982
SM
625
Kukułka Józef
Międzynarodowe stosunki polityczne
Warszawa
1982
SM
622
Kukułka Józef
Międzynarodowe stosunki polityczne
Warszawa
1982
SM
623
Kukułka Józef
Międzynarodowe stosunki polityczne
Warszawa
1982
SM
621
Kukułka Józef,
Gromyko
Anatolij
Andreevič
Historia dyplomacji 1939 - 1945
Warszawa
1982
SM
1111
Kukułka Józef,
Zieba Ryszard
Polityka zagraniczna państwa
Warszawa
1992
SM
1106
Kukułka Józef,
Zieba Ryszard
Polityka zagraniczna państwa
Warszawa
1992
SM
1103
Kukułka Józef,
Zięba Ryszard
Polityka zagraniczna państwa
Warszawa
1992
SM
1104
Kukułka Józef,
Zięba Ryszard
Polityka zagraniczna państwa
Warszawa
1992
SM
1105
Kula Marcin
Paryż, Londyn i Waszyngton patrzą na Październik
1956 r. w Polsce
Warszawa
1992
H
1234
Kulesza M.,
Galus K.,
Tułowiecki M.
Harmonizacja prawa polskiego w zakresie przepisów
dotyczących samorządu terytorialnego
Warszawa
2001
ST
1275
Kulesza Michał
(Przedm.)
Samorząd terytorialny : teksty jednolite z indeksem
rzeczowym
Warszawa
1996
ST
1132
Kulesza
Władysław T.
Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzacego w
Polsce w latach 1926 - 1935
Wrocław
1985
MP
713
Kulka Grzegorz
Komisje prawno ustrojowe Rady Narodowej RP na
emigracji w latach 1939 - 1991
Warszawa
2009
SP
2722
Kułakowski J.,
Stepniak A.,
Umiński S.
Strategy of Poland's membership in the European
Union
Warszawa
2004
E
1350
Kumaniecki Jerzy
(oprac.)
Stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z państwem
radzieckim 1918-1943 : wybór dokumentów
Warszawa
1991
W
3071
Kumaniecki K.
W., Zdziechowski
M.,
O naprawę Rzeczypospolitej
Kraków
1922
MP
215
Rostworowski M.
Kumor
Aleksander
Telewizja : teoria - percepcja - wychowanie
Warszawa
1976
T
3574
Kumor Bolesław
Czasy nowożytne : Kościół w okresie absolutyzmu i
oświecenia
Lublin
1985
PK
2249
Kumor Bolesław
Czasy najnowsze 1815-1914 : okres restauracji,
odrodzenia religijnego i centralizmu papieskiego,
Kościół wobec kwestii społecznej i nowoczesnej
kultury, podział Kościoła biazantyjskiego, rozbicie w
protestantyzmie
Lublin
1991
PK
2250
Kumor Bolesław
Czasy nowożytne : rozłam w chrześcijaństwie
zachodnim
Lublin
1984
PK
2248
Kundera Elżbieta,
Maciejewski
Marek
Leksykon myślicieli politycznych i prawnych
Warszawa
2006
LE
1747
Kunowska Porębna Maria
Bibliografia zawartości Kultury 1936 - 1939
Lublin
2008
BIB
2510
Kunsthalle Wien
Vanity : Mode/Fotografie aus der Sammlung F. C.
Gundlach = fashion/photography from the F. C.
Gundlach Collection
Wien [etc.]
2011
F
4079
Kupczak Janusz
M.
Związek polaków "Zgoda" w Republice Federalnej
Niemiec 1950 - 1975
Wrocław
1983
O
537
Katowice
2003
PK
1810
Kupny Józef, Fel Katolicka nauka społeczna : podstawowe zagadnienia
Stanisław
z życia gospodarczego
Kurczab Danuta,
Żuk Grzegorz
Polacy i Niemcy dalecy i bliscy
Lublin
2001
SM
1537
Kurczak Z.,
Morawski Z.
Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie
transformacji : studium porównawcze rozwoju
ekonomicznego i procesów społecznych na
przykładzie Wrocławia i Lipska - kontynuacje drugie
Wrocław
2009
ST
2497
Kurczewski Jacek
Konflikty i "Solidarność" 1980/1981
Warszawa
2010
O
2549
Kurczewski Jacek
Stalinizm
Warszawa
1991
MP
1205
Kurczewski Jacek
Demokracja po polsku : [materiały] Lettre
Internationale po polsku : praca zbiorowa
Warszawa
1995
MP
1206
Kuroń Jacek
Wiara i wina : do i od komunizmu
Londyn
1989
MP
3654
Kurowska
Barbara
Roman Polański : aktor, reżyser = Actor, director
Łódź
2009
FT
3875
Kurowska
Barbara
Świat według Kieślowskiego = The world according
to Kieślowski
Łódź
2011
FT
3872
Kurowska
Barbara
Legenda kina : Pola Negri = A cinema legend
Łódź
2008
FT
3870
Kurowska
Barbara
Leon Niemczyk : ...raz królem życia, raz żebrakiem...
Łódź
2007
FT
3867
Kurowska
Barbara,
Kuźmicki
Mieczysław
Krzyżacy w eastmancolorze : w 50. rocznicę premiery
filmu Aleksandra Forda w 600. rocznicę bitwy pod
Grunwaldem
Łódź
2010
FT
3874
Kurowski Leon
General principles of law of the Polish People's
Republick
Warszawa
1984
PRA
722
Kurowski Stefan
Od Października do Sierpnia - moje ćwierć wieku
dyskusji o gospodarce
Warszawa
2001
PG
2332
Kurski Jacek,
Semka Piotr
Lewy czerwcowy : mówią Kaczyński, Macierewicz,
Parys, Glapiński, Kostrzewa-Zorbas
Warszawa
1992
MP
1169
Kurzowa Zofia,
Zgółkowa Halina
Słownik minimum języka polskiego
Poznań
1993
SŁ
2051
Kusiba Marek
Podręcznik do kobiet : 100 felietonów (niemal)
feministycznych
Lublin,
Toronto
2011
PR
3064
Kusmierek Józef
Jak rządzi się gminą
Warszawa
1987
ST
1000
Kuś Artur
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie
Lublin
2012
E
3744
Kuzborska
Kazimiera
Fikcja - rzeczywistość - manipulacja
Wrocław
2011
F
3247
Kuziak Michał,
Rzepczyński
Sławomir
Jak dobrze napisać : opowiadanie, podanie,
streszczenie, życiorys, ogłoszenie, list motywacyjny,
podziękowanie, referat, pracę magisterską...
Warszawa
2002
M
2643
Kuźmicki
Mieczysław,
Czulda Andrzej
B.
Musi zostać rysa : przewodnik po twórczości Janusza
Morgensterna
Łódź
2012
FT
3871
Kuźmicki
Mieczysław,
WągrowskaZamysłowska
Krystyna,
Zawiśliński
Stanisław
Jerzy Kawalerowicz : malarz X Muzy = painter of the
tenth muse
Łódź
2012
FT
3873
Kuźniar Henryk
Analiza strukturalna i treściowa obrazu filmowego :
punkt wyjścia [!] ukształtowania warstwy dźwiękowej
filmu
Łódź
2011
FT
3034
Kuźniar Roman
Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej
Warszawa
2012
SM
3700
Kuźniar Roman
Poland's security policy 1989-2000
Warszawa
2001
SM
3143
Kuźniar Roman Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku : wizje
- koncepcje - paradygmaty
Warszawa
2005
SM
2900
Kuźniar Roman
O prawach człowieka : idee, instytucje, praktyka
Warszawa
1992
PRA
1055
Kuźniar Roman
Krajobraz po transformacji : środowisko
międzynarodowe Polski lat dziewięćdziesiątych :
praca zbiorowa
Warszawa
1992
SM
1027
Kuźniar Roman
Krajobraz po transformacji : środowisko
międzynarodowe Polski lat dziewięćdziesiątych :
praca zbiorowa
Warszawa
1992
SM
1026
Kwasniewski
Aleksander
Przemówienia, listy, wywiady Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra
Kwaśniewskiego : 1995-1996 r. : wybór
Warszawa
1999
MP
1543
Kwasowski
Maciej [et al.]
Przyszłość polityki spójności a przegląd budżetu Unii
Europejskiej w latach 2008-2009 : materiał do
dyskusji
Warszawa
2006
E
1489
Kwaśniewski
Aleksander
Przemówienia, listy, wywiady : styczeń - czerwiec
2003 : wybór
Warszawa
2003
MP
2531
Kwaśniewski
Przemówienia, listy, wywiady Prezydenta
Warszawa
2001
MP
1551
Aleksander
Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra
Kwaśniewskiego : 2000 rok : wybór
Kwaśniewski
Aleksander
Przemówienia listy wywiady Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra
Kwaśniewskiego 1997: wybór
Warszawa
1999
MP
1549
Kwaśniewski
Aleksander
Przemówienia, listy, wywiady Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra
Kwaśniewskiego : 1999 rok : wybór
Warszawa
2000
MP
1550
Kwaśniewski
Aleksander
Przemówienia, listy, wywiady : styczeń - czerwiec
2004 : wybór
Warszawa
2004
MP
1542
Kwaśniewski
Aleksander
Przemówienia, listy, wywiady : styczeń - czerwiec
2002 : wybór
Warszawa
2002
MP
1541
KwiatkowskaDrożdż Anna
Niemiecka transformacja energetyczna : trudne
początki
Warszawa
2012
SM
3864
KwiatkowskaDrożdż Anna
Nie chodzi (tylko) o Erikę Steinbach : trzy mity
niemieckiego dyskursu o wysiedleniach
Warszawa
2010
SM
3227
Kwiatkowski
Eugeniusz
Dysproporcje : rzecz o Polsce przeszłej i obecnej
Kraków
1932
MP
3395
Kwiatkowski
Eugeniusz,
Milewski Roman
Podstawy ekonomii
Warszawa
2005
PG
1763
Kwieciński
Leszek
Innowacyjny jednolity rynek : wyzwania dla wymiaru
gospodarczego Unii Europejskiej : materiały
pokonferencyjne
Wrocław
2007
E
1507
[Warszawa]
1994
PR
2768
Kwiek Prasa jako kontrola władzy : polityka informacyjna w
Pietrzykowska J.,
Polsce na tle doświadczeń w Europie : wyniki
Weidemann J.
międzynarodowej konferencji "Od kontroli prasy do
(Oprac.)
kontroli władzy" zorganizowanej 12-13 czerwca 1993
r. w Warszawie
Lachowski
Zdzisław, Rotfeld
Adam D. (Oprac.)
Wizje Europy : materiały dyskusyjne
Warszawa
1989
E
964
Lakomy
Mirosław
Rynek radiowy w Polsce
Kraków
2012
R
3620
Landau Jacob M.
The Arabs in Israel: a political study
London
1969
SM
80
Lange Oskar
Ekonomia polityczna. T. 1, Zagadnienia ogólne
Warszawa
1963
PG
1572
Langer Tomasz
Stany w USA : instytucje, praktyka, doktryna
Warszawa
1988
ST
929
Langer Tomasz
Typ i forma państwa socjalistycznego : studium z
teorii państwa i prawa
Poznań
1977
SP
325
Lang Jacek M.
Współdziałanie administracji ze społeczeństwem
Warszawa
1985
ST
709
Langrod Jerzy
Stefan
Trzy lata samorządu Krakowa (1931-1933) na tle
teorii prawa administracyjnego: fakty i konkluzje
Kraków
1934
ST
100
Lang W.,
Zawadzki S.v
Wróblewski J.
Teoria państwa i prawa
Warszawa
1980
PRA
601
Lanier Troy,
Nichols Clay
Filmowanie : podręcznik dla młodych
Warszawa
2010
FT
3773
Lapenna Ivo
Aktualaj problemoj de la nuntempa internacia vivo
Roterdamo
1952
ZB
366
Lapter Karol
Zarys stosunków polsko-radzieckich w latach 1917-
Warszawa
1962
W
71
1939
Lapter Karol
(Oprac.)
Stosunki międzynarodowe po II wojnie światowej :
lata 1945-1950 : : dokumenty i materiały
Warszawa
1965
SM
292
Laska Artur,
Golinowski
Janusz
Odsłony współczesnej polityki
Bydgoszcz
2012
MPO
3882
Laska Artur,
Sadowski
Sławomir,
Golinowski
Janusz
Dwadzieścia lat po... : stan i perspektywy polskiej
demokracji
Bydgoszcz
2011
MP
3240
Laskowska
Marzena
Dostosowanie prawa do Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z 1997 roku : metody, procedury, praktyka
Warszawa
2010
PRA
2705
Lasota Irena
Polityka i świat
New York
1988
PS
1574
Latkowska Rudzińska
Helena
Łączność zagraniczna komendy głównej Armii
Krajowej 1939 - 1944 odcinek "Południe"
Lublin
1985
H
2192
Lato Stanisław
Ruch ludowy wobec sanacji : (z dziejów politycznych
II Rzeczypospolitej)
Rzeszów
1985
O
799
Lato Stanisław,
Stankiewicz
Witold
Program stronnictw ludowych : zbiór dokumentów
Warszawa
1969
O
184
Latoszek Ewa
Podmiotowość prawna Wspólnoty Europejskiej i jej
kompetencje w zakresie zewnętrznych stosunków
umownych
Warszawa
1999
E
1296
Launacy Jacques
de
Historia tajnej dyplomacji od 1914 do 1915
Kraków
1970
SM
2403
Leacock Eleanor
B., Lee Richard
B.
Politics and history in band societes
Cambridge
1982
PS
3110
Leathers Dale G.
Komunikacja niewerbalna : zasady i zastosowania
Warszawa
2009
KS
2914
Leavy Mark R.
Wywieranie wrażenia na innych : o sztuce
autoprezentacji
Gdańsk
2010
MPO
2872
Lebedev Andrej
Dmitrevič,
Pičukov Viktor
Petrovič,
Laskowski
Sławomir
Kostel i vlast' na Gomel'ŝine : (20-30-e gody XX v.)
Warszawa
[etc]
2009
W
1939
Lebediev Nikolaj
I.
Nowy etap stosunków międzynarodowych
Warszawa
1978
SM
421
Leczyk Marian
Polityka II Rzeczpospolitej wobec ZSRR w latach
1925 - 1934 : studium z historii dyplomacji
Warszawa
1976
W
390
Ledworowski
Bogdan
Samorząd w międzywojniu i jego istota dziś
Warszawa
1989
ST
3735
Legowicz Jan
O nauczycielu : filozofia nauczania i wychowania
Warszawa
1975
P
256
Legutko Piotr
Dlaczego zawiedliśmy?
Kraków
2011
MP
3263
Legutko Ryszard
Bez gniewu i uprzedzenia : szkice o książkach,
ludziach i ideach
Paryż
1989
P
972
Leinwald Artur
Poseł Herman Lieberman
Kraków
1983
B
884
Lemkowska
Malwina
Jednolity rynek ubezpieczeniowy wspólnoty
europejskiej : podstawowe swobody
Toruń
2006
E
3310
Lenin Vladimir I.
O pokojowym współistnieniu
Warszawa,
Moskwa
1986
P
834
Lenin Vladimir I.
O dyktaturze proletariatu : wybór
Warszawa
1982
MP
602
Warszawa
1980
P
467
Lenin Vladimir I. Państwo a rewolucja : nauka marksizmu o państwie a
zadania proletariatu podczas rewolucji
Lenin Vladimir
Il'ič
Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym :
artykuły, przemówienia, dokumenty, listy
Warszawa
1954
P
2438
Lenin Vladimir
Il'ič
Lenin o rewolucji październikowej
Warszawa
1977
P
2437
Leonard Mark [et
al.]
Widmo Europy wielobiegunowej
Warszawa
2011
E
3124
Leoński
Zbigniew
Nauka administracji
Warszawa
2010
ST
2556
Leoński
Zbigniew,
Niewiadomski
Zygmunt
Samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej :
informacje i objaśnienia dla praktyki na tle ustawy o
samorządzie terytorialnym
Warszawa,
Zielona Góra
1994
ST
1080
Lepa Adam
Mity i obrazy
Łódź
1999
KM
2785
Lepa Adam
Media a postawy
Łódź
2001
KM
2772
Lepa Adam
Media a postawy
Łódź
2001
KM
2771
Lepa Adam
Pedagogika mass mediów
Łódź
2000
KM
2747
Lepa Andrzej
Funkcja logosfery w wychowaniu do mediów
Łódź
2003
KM
2774
Lepa Andrzej
Funkcja logosfery w wychowaniu do mediów
Łódź
2003
KM
2773
Lepecki
Mieczysław B.
Pamiętniki adiutanta Marszałka Piłsudskiego
Warszawa
1987
B
844
Lesińska
Magdalena,
Matejko Ewa,
Wasilewska Olga
Migrations from Eastern European countries to the
European Union in the context of visa policy
Warszawa
2012
E
3604
Lesisz Barbara
Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku :
materiały do katalogu
Warszawa,
Lublin
1988
BIB
3450
Leszczyński
Marek
Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań
XXI wieku
Warszawa
2011
ZB
4144
Leszczyński Z.,
Sadowski S.
Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach
międzynarodowych
Warszawa
2005
SM
1388
Leszczyński
Zbigniew
Niemiecka Republika Demokratyczna : zarys rozwoju
społeczno-politycznego
Warszawa
1979
SM
446
Leśkiewicz Rafał
Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu (1946-1955) :
organizacja, funkcjonowanie, procesy archiwotwórcze
Warszawa,
Poznań
2009
H
2674
Leśko Teofil
Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych
Warszawa
1982
ZB
570
Levin David
Bencionovič
Istoriâ meždunarodnogo prava
Moskva
1962
PRA
1529
Levine Michael
Partyzanckie public relations w Internecie :
prowadzenie skutecznej kampanii medialnej w
Warszawa
2003
PRE
2341
Internecie, poza Internetem i wszędzie gdzie się da
Levinson Paul
Nowe nowe media
Kraków
2010
KM
2933
Lewandowska
Stanisława
Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna
1939-1945
Warszawa
1982
PR
2287
Toruń
2011
MP
3139
Lewandowski Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX - XXI
Arkadiusz, Meller
wieku
A., Wojdyło W.
Lewandowski
Czesław
Z badań nad współczesną i myślą polityczną
Wrocław
1997
MP
3537
Lewandowski
Czesław
Koncepcja jedności narodowej Frontu Narodowego w
myśli politycznej komunistów polskich w okresie II
wojny światowej
Wrocław
1979
MP
538
Lewandowski
Wojciech
Wolność i samotność : myśl społeczno-polityczna
amerykańskiego transcendentalizmu
Warszawa
2011
P
3829
Lewek Antoni
Polskie Stowarzyszenie Edukacji Medialnej i
Dziennikarskiej im. Jana Pawła II : dokumentacja
powstania i organizacji
Warszawa
2009
KM
2696
Lewek Antoni
Polskie Stowarzyszenie Edukacji Medialnej i
Dziennikarskiej im. Jana Pawła II : dokumentacja
powstania i organizacji
Warszawa
2009
O
2697
Lewenstein
Barbara, Pawlik
Wojciech
A miało być tak pięknie... : polska scena publiczna lat
dziewięćdziesiątych : praca zbiorowa
Warszawa
1994
SP
1137
Lewicka - Kalka
Emilia
Oblicze polityczne Piły w dobie transformacji
ustrojowej po 1989 roku
Piła
2010
SP
1996
Lewicka Renata
Kontrola prawotwórstwa administracji o charakterze
powszechnie obowiązującym
Warszawa
2008
ST
2726
Lewicka Renata
Kontrola prawotwórstwa administracji o charakterze
powszechnie obowiązującym
Warszawa
2008
ST
2725
Lewis Arthur W.
Politics in West Africa
London
1965
SM
11
Lewis Froman A.
People and politics: an analysis of the American
political system
Englewood
Cliffs
1962
SP
77
Lewko Marian
Teatr wielkich metafor : szkice o Scenie Plastycznej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Warszawa
1996
F
1956
Lider Julian
Doktryna wojenna Stanów Zjednoczonych : szkice z
historii 1945-1962
Warszawa
1963
ZB
1571
Lidia Pokrzycka,
Włodzimierz
Mich
Media a demokracja
Lublin
2007
KM
3009
Liedel Krzysztof, Nowe technologie w zwalczaniu terroryzmu : projekt
Jałoszyński Kuba
PROTEUS
Warszawa
2009
ZB
3130
Liedel Krzysztof,
Piasecka Paulina
Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych :
elementy edukacji antyterrorystycznej
Warszawa
2008
ZB
3787
Liedel Krzysztof,
Piasecka Paulina,
Aleksandrowicz,
Tomasz Romuald
Analiza informacji : teoria i praktyka
Warszawa
2012
ZB
4096
Liedel Krzysztof,
Serafin Tomasz
Otwarte źródła informacji w działalności
wywiadowczej
Warszawa
2011
ZB
4097
Limański
Andrzej, Drabik
Ireneusz
Współczesne problemy zarządzania bezpieczeństwem
w aspekcie zagrożeń w Polsce, na Słowacji i Ukrainie
Katowice.
2012
ZB
4055
Lingea (Kraków). Niemiecko-polski, polsko-niemiecki sprytny słownik
Kraków
2010
SŁ
2600
Lingea (Kraków).
Francusko-polski, polsko-francuski sprytny słownik
Kraków
2010
SŁ
2601
Lipiec Józef
Polityka i filozofia
Kraków
1978
P
386
Lipowska Magdziarz
Małgorzata
Media powszechne : środki komunikowania
masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu
codziennym Polaków u progu XXI wieku
Kraków
2008
KM
2583
Lipset Seymour
M.
Studenti e politica
Bari
1968
PS
88
Lipski Jan Józef
Komitet Obrony Robotników KOR : Komitet
Samoobrony Społecznej
London
1983
O
1643
Lipski Jan Józef
Antysemityzm ONR "Falangi"
[Warszawa]
1985
O
1043
Lipson Leslie
The democraties civilization
London, New
York
1964
MP
121
Lisicki Paweł,
Haszczyński
Jerzy (Oprac.)
Pamięć europejska czy narodowa : spór o Centrum
przeciwko Wypędzeniom
[Warszawa]
2003
SM
1336
Lisiecka H.
Dlaczego i jak uczestniczyć w wyborach
samorządowych
Wrocław
1994
ST
1406
Lis Marek
Ukryta religijność kina
Opole
2002
FT
2698
Lis Marek,
Garbicz Adam
Światowa encyklopedia filmu religijnego
Kraków
2007
EN
2597
Lis Michał,
TrzcielińskaPolus Aleksandra,
Drożdż Leokadia
Colloquium Opole 2010 : polsko-niemiecki traktat
graniczny z 14 listopada 1990 roku - geneza i skutki
Opole
2012
SM
4080
Lisowska Alicja,
Jabłoński Andrzej
W.
Wizje dobrego państwa : idee i teorię
Toruń
2007
TP
1874
Lisowska Kożuch Urszula
Dziennik Polski w latach 1945 - 1969 : próba
monografii
Kraków
2010
PR
2459
Lister Martin
Nowe media : wprowadzenie
Kraków
2009
KM
2588
Lis Tomasz
Co z ta Polską
Warszawa
2003
KM
2027
Liszka Joachim
Świadomość polityczna jako forma świadomości
społecznej
Warszawa,
Kraków
1980
PS
1703
Liszka Joachim
Świadomość polityczna jako forma działalności
społecznej
Warszawa,
Kraków
1980
PS
499
Litwiński
Sławomir
Lubelska księga oświęcimska. Ks. 1
Lublin
2005
H
2003
Loftus Alex,
Sultana Farhana
Prawo do wody : w perspektywie politycznej,
gospodarczej i społecznej
Warszawa
2012
PG
3858
Longhurst Kerry Forging a new European Ostpolitik : an assessment of
the Eastern Partnership
Warszawa
2009
E
3131
Longhurst Kerry
Kształtowanie się nowej europejskiej polityki
wschodniej - ocena Partnerstwa Wschodniego
Warszawa
2009
SM
2661
Lubelski Tadeusz
Encyklopedia kina
Kraków
2010
EN
2602
Lubowicki Jerzy
Przyczynek do traktatu o ochronie mniejszości
narodowych
Poznań
1921
PS
3405
Lucas John R.
Democracy and participation
Penguin
1976
SP
379
Ludwikowski
Rett R.
Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815 - 1890
Warszawa
1982
MP
581
Lusiński Cezary
Parnell : droga Irlandczyków do demokracji
parlamentarnej
Warszawa
1999
B
2985
Lutosławski
Wincenty
Praca narodowa : program polityki polskiej
Wilno
1922
MP
3412
Lutosławski
Wincenty
Pewniki polityki polskiej : z krótką wiadomością o
autorze i wskazówkami dla pragnących służyć sprawie
Szamotuły
1926
MP
3397
Lutrzykowski
Alfred
Lokalne struktury polityczne i samorząd terytorialny :
od prób reformowania do ustrojowego przełomu :
zbiór prac
Warszawa
1990
ST
1443
Lutrzykowski
Alfred
System polityczny socjalizmu : modele i polskie
doświadczenia
Warszawa
1982
SP
618
Lutrzykowski
Alfred, Popławski
Mariusz,
Gawłowski
Robert
Samorząd terytorialny na przełomie XX/XXI wieku
Toruń
2010
ST
2640
Łabędzka Anna
Prawo Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice
Warszawa
2008
E
2458
Kraków
2012
SP
3569
Łabędz Krzysztof Opozycja parlamentarna w Polsce w latach 1997-2010
Łabiński Roman
Widmo apokalipsy
Warszawa
1981
ZB
564
Łaciński Piotr
Latynoameryka u progu trzeciego stulecia
niepodległości : przywództwo, idee i systemy
polityczne
Warszawa
2011
SM
3134
Warszawa
1981
O
2410
Łapiński Ireneusz Gdańsk - sierpień 1980 : rozmowy Komisji Rządowej
z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w
Stoczni Gdańskiej (23-31 sierpnia 1980 r.)
Łaptos Józef
Europa marzycieli : wizje i projekty integracyjne
środkowoeuropejskiej emigracji politycznej 19401956
Kraków
2012
E
4069
Łarski Andrzej
Amerykańska propaganda socjologiczna
Warszawa
1969
PS
102
Łasiuk Artur
Fotografie "Gazety Wyborczej". T. 5
Warszawa
2001
F
2794
Łastawski
Kazimierz
Od idei do integracji europejskiej : od
najdawniejszych idei do Uni 25 państw
Warszawa
2004
E
3548
Łastawski
Kazimierz
Dylematy współistnienia
Warszawa
1987
ZB
891
Łastawski
Kazimierz
Socjaldemokracja wobec bezpieczeństwa Europy po II
wojnie światowej
Warszawa
1986
ZB
805
Ławniczak Kamil Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji
i działania Unii Europejskiej
Warszawa
2013
E
4053
Ławrowska
Romualda,
Muchacka
Bożena
Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna
Kraków
2009
KM
2263
Ławrowski
Andrzej
Od nadziei do rozczarowań : Zachód wobec spraw
polskich w latach 1969-1983
Warszawa
1983
SM
798
Ławrowski
Andrzej
Reprezentacja polskiej grupy etnicznej w życiu
politycznym Stanów Zjednoczonych
Warszawa
1979
PS
409
Łazuga Waldemar
Michał Bobrzyński : myśl historyczna a działalność
polityczna
Warszawa
1982
MP
596
Łepkowski
Tadeusz
Zamachy stanu przewroty rewolucje : Ameryka
Łacińska w XX wieku
Warszawa
1983
ZB
654
Łetowska Ewa
Po co ludziom konstytucja
Warszawa
1995
PRA
1138
Łetowski Janusz,
Pruszyński Jan P.
Administracja Republiki Federalnej Niemiec
Wrocław
1983
ST
663
Łetowski Maciej
Moja córka Rywka i inne felietony
Warszawa
2011
PR
2880
Łętowski J.,
Pruszyński Jan P.
Administracja Republiki Federalnej Niemiec
Wrocław
1983
ST
691
Łętowski Janusz
Prawo administracyjne i funkcjonowanie aparatu
państwowego Polski i NRD
Wrocław
[etc.]
1981
ST
523
Łobocki
Mieczysław
Altruizm a wychowanie
Lublin
2004
P
2680
Łodyga Beata
Procesy demograficzne w aglomeracji poznańskiej w
latach 1999-2009
Poznań
2011
ST
3056
Łojek Jerzy
Prasa polska w latach 1864-1918
Warszawa
1976
PR
2289
Łojek Jerzy
Prasa polska w latach 1661-1864
Warszawa
1976
PR
2288
Łojek Jerzy
Ku naprawie Rzeczypospolitej : Konstytucja 3 maja
Warszawa
1988
PRA
899
Łojek Jerzy
Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja : polityka
zagraniczna Rzeczypospolitej 1787-1792
Lublin
1986
PRA
802
Łopatka Adam
Organizacja społeczeństwa socjalistycznego w Polsce
Warszawa,
Poznań
1971
PS
168
Łorionow
Dominika
Przestrzenie obrazów Leszka Mądzika
Lublin
2008
F
1953
Łoskot-Strachota
Agata
Between energy security and energy market
integration : guidelines for the future development of
the EU's external energy policy in Europe's
neighbourhood
Warszawa
2011
E
3229
Łos - Nowak
Teresa, Pietraś
Ziemowit Jacek
Współczesne stosunki międzynarodowe
Wrocław
1995
SM
1203
Łossowski Piotr
Między wojną a pokojem : niemieckie zamysły
wojenne na wschodzie w obliczu traktatu wersalskiego
: marzec-czerwiec 1919 r.
Warszawa
1976
ZB
331
Łossowski Piotr,
Stawecki Piotr
(Oprac.)
Listopad 1918 we wspomnieniach i relacjach
Warszawa
1988
H
1975
Łoszewska Orłowska Maria
Podstawy prawa dla dziennikarzy
Warszawa
2008
PRA
2029
Łoś - Nowak
Teresa
Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota,
mechanizmy działania, zasięg
Wrocław
2009
SM
2702
Łoś - Nowak
Teresa
Współczesne stosunki międzynarodowe : wybór
tekstów źródłowych z komentarzem
Wrocław
1997
SM
1573
Łoś - Nowak
Teresa
Narody Zjednoczone miedzy oczekiwaniem a
spełnieniem
Wrocław
1995
O
1202
Łoś - Nowak
Teresa
Stanowisko Polski w Organizacji Narodów
Zjednoczonych w sprawach pokoju i bezpieczeństwa
w latach 1945 - 1955
Wrocław
1978
O
536
Łoś - Nowak
Teresa, Pietraś
Ziemowit Jacek
Współczesne stosunki międzynarodowe
Wrocław
1995
SM
1200
Łoś-Nowak
Teresa, Pietraś
Ziemowit Jacek
Współczesne stosunki międzynarodowe
Wrocław
1995
SM
1181
Łuczak Maciej
Rejs czyli Szczególnie nie chodzę na filmy polskie
Warszawa
2002
FT
3596
Łuczak Maciej
Miś czyli Rzecz o Stanisławie Barei
Warszawa
2001
FT
3595
Łuka Magdalena
Osoba ludzka a bezrobocie : analiza filozoficznopedagogiczna
Lublin
2011
PS
3104
Łukasiewicz
Juliusz
Dyplomata w Paryżu 1936-1939 : wspomnienia i
dokumenty Juliusza Łukasiewicza, ambasadora
Rzeczypospolitej Polskiej
London
1989
B
2293
Łukasiewicz
Sławomir
O jedności Europy : antologia polskiej XX wiecznej
myśli europejskiej
Warszawa
2007
E
1495
Łukasik - Turecka
Agnieszka
Wizerunek Wałęsy w świetle jego wypowiedzi
Lublin
2000
PRE
1951
Łukasik-Turecka
Agnieszka
Analiza ofert pracy z dodatku "Praca" "Nowej
Trybuny Opolskiej" w latach 2003, 2006-2008
Opole
2009
MPO
2466
Łukasik-Turecka
Agnieszka
Analiza ofert pracy z dodatku "Praca" "Nowej
Trybuny Opolskiej" z 2008 roku
Opole
2009
MPO
2467
Łukasik-Turecka
Agnieszka
Reklama w społeczeństwie. Społeczeństwo w
reklamie
Lublin
2010
RE
2464
Łukasik-Turecka
Agnieszka
Wizerunek Wałęsy w świetle jego wypowiedzi
Lublin
2000
PRE
2465
Łukaszczuk
Leonard
Demokracje zachodnie : oczekiwania, dylematy,
zwątpienia
Warszawa
1987
SP
846
Łukaszczuk
Leonard
Socjaldemokracja współczesna a państwo
Warszawa
1985
SP
813
Łukaszuk
Leonard
Socjaldemokracja współczesna a państwo
Warszawa
1985
SP
729
Łuszczek
Krzysztof
Nowoczesna telewizja, czyli Bliskie spotkania z
kulturą masową
Tychy
2004
T
2846
Łuszniewicz
Jacek, Zawadzki
Andrzej (Oprac.)
Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej
Solidarności. T. 1, 16 sierpnia 1980-30 czerwca 1981
Warszawa
2008
H
2673
Łyczkowski Jan
ZSL na wsi i w gminie
Warszawa
1983
O
701
Łysiak Wojciech
Wielka kontestacja: folklor polityczny w PRL
Poznań
1998
MP
2304
Łyskowa Jadwiga
Wybrane zagadnienia ideologii i polityki PZPR. T, 1
Warszawa
1973
O
223
Mach Bogdan
Wojciech, WnukLipiński Edmund
O życiu publicznym, kulturze i innych sprawach
Warszawa
2007
PS
3790
Machcewicz
Paweł
Polski rok 1956
Warszawa
1993
H
1140
Machcewicz
Wokół Jedwabnego. T. 2, Dokumenty
Warszawa
2002
H
2659
Paweł, Persaka
Krzysztof
Machcewicz
Paweł, Persak
Krzysztof
Wokół Jedwabnego. T. 1, Studia
Warszawa
2002
H
2658
Machiavelli
Niccolo
Książę
Wrocław
1980
P
468
Machiavelli
Niccolo
Il principe : discorisi sopra la prima deca di Tito Livio
Novara
1966
P
347
Machiavelli
Nicolo
Książę ; Rozważania nad pierwszym
dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza
Warszawa
1984
P
1430
Macho Thomas H
Polityka i estetyka w filozofii Theodora W. Adorna
[Lublin]
1979
P
703
Machowicz
Kinaga
Człowiek z perspektywy biznesu
Lublin
2009
PG
2481
Machowicz
Kinga
Człowiek z perspektywy biznesu
Lublin
2009
PG
2109
Machowski Jacek
Organizacje międzynarodowe
Warszawa
1956
O
848
Maciejewska
Katarzyna
Prasa lokalna w kampaniach wyborczych : wybory
1990-2004 w regionie warmińsko-mazurskim
Łysomice
2008
MPO
3222
Maciejewski
Jacek,
Wawryszuk
Paweł, Budka
Krzysztof
Dialog czy konfrontacja : interdyscyplinarne studium
nad wybranymi metodami rozwiązywania konfliktów
Bydgoszcz
2011
ZB
3241
Maciejewski
Tadeusz
Historia powszechna ustroju i prawa
Warszawa
2011
SP
3928
MacIntyre
Alasdair
Marcuse
Paris
1970
P
264
Maciszewski
Jarema
Tragedia Komunistycznej Partii Polski
Warszawa
1989
O
3070
Mackenzie
Kenneth
The English Parliament
Harmondswo
rth
1968
SP
202
Mackenzie
William J. M.
Power, Violence, Decison
London
1975
ZB
733
Mackenzie
William James
M.
Politics and social science
Harmondswo
rth
1969
PS
126
Mackiewicz Józef
Fakty, przyroda i ludzie
Londyn
1984
MP
1049
Macmillan
Harold
Pamiętniki 1914 - 1945
Warszawa
1981
B
522
Macridis Roy C.,
Brown Bernard
Edward
Comparative politics : notes and readings
Homewood
1964
TP
214
Maćkowska
Katarzyna
Początki amerykańskiej administracji lokalnej : (od
założenia kolonii do 1787 roku)
Lublin
2012
ST
3772
Maćkowska
Katarzyna
Prawne aspekty migracji : na przykładzie uregulowań
wybranych uczestników systemu międzynarodowego
Lublin
2010
SM
2132
Madera Andrzej,
Slęzak Tadeusz
Materiały na konferencję pt. "Nowa konstytucja czy
nowe państwo? : państwo, bezpieczeństwo,
Kraków
2005
PRA
1622
gospodarka", Kraków, 10 czerwca 2005
Magierek Dariusz
Rola Straży Granicznej w zapewnieniu
bezpieczeństwa Polski (1990-2004)
Toruń
2011
ZB
4018
Majchrowski
Jacek
Silni, zwarci, gotowi : myśl polityczna Obozu
Zjednoczenia Narodowego
Warszawa
1985
SP
724
Lublin
2007
O
3215
Maj Czesław, Maj Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce : 1989Ewa
2001
Maj Ewa
Political communication of national democracy 19181939
Lublin
2013
KP
3972
Maj Ewa
Związek Ludowo-Narodowy 1919-1928 : studium z
dziejów myśli politycznej
Lublin
2000
O
1302
Maj Ewa,
Dawidowicz
Aneta
Prasa Narodowej Demokracji. T. 3, Publicyści
Lublin
2012
PR
3961
Majewski Jan
Użycie sił zbrojnych USA : teoria - praktyka : użycie
sił zbrojnych USA w świetle Konstytucji i praktyki
międzynarodowej
Warszawa
1972
ZB
329
Majewski Józef
Religia, media, mitologia
Gdańsk
2010
KM
2935
Majewski Michał,
Reszka Paweł
Daleko od miłości
Warszawa
2011
MP
3150
Maj Gerard
Public relations w systemie komunikacyjnym
organizacji
Radom
2004
PRE
1856
Majka Józef
Katolicka nauka społeczna : studium historyczno doktrynalne
Roma
1987
PK
2327
Majka Józef
Socjologia parafii : zarys problematyki
Lublin
1971
PS
2108
Majzner Robert
Polski wywiad wojskowy wobec polityki III Rzeszy
1933-1939
Toruń
2009
H
3306
Malaparte Curzio
Zamach stanu
Toruń
2004
ZB
3318
Malatyński
Antoni
Nowy Ruch Narodowy
Warszawa
1937
O
3403
Malendowski W.,
Mojsiewicz Cz.
Stosunki międzynarodowe
Wrocław
1998
SM
1460
Malendowski
Włodzimierz
Spory - konflikty zbrojne - terroryzm :
dysfunkcjonalne czynniki współczesnych stosunków
międzynarodowych : praca zbiorowa
Poznań
2006
ZB
1760
Malendowski
Włodzimierz
Wpływ globalizacji na procesy rozwojowe
współczesnego świata : istota, uwarunkowania,
tendencje : praca zbiorowa
Poznań
2004
PS
1594
Malendowski
Włodzimierz
Nowy ład międzynarodowy in status nascendi
Poznań
1993
SM
1236
Malendowski
Włodzimierz
Europejskie bezpieczeństwo zbiorowe w polskiej
polityce zagranicznej
Poznań
1983
ZB
322
Malewska-Peyre
Hanna
Być cudzoziemcem w Polsce : wywiady z
obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce
Warszawa
2004
PS
3136
Malik Jakub A.
(Oprac.)
Bibliografia zawartości "Zeszytów Naukowych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" za lata 19781997
Lublin
2000
BIB
3725
Malikowski M.,
Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej : z
Kraków
2005
E
1385
Wojakowski D.
badań regionalnych, etnicznych i lokalnych
Malikowski
Marian, Serega
Zygmunt
Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian
systemowych : studia, komunikaty, eseje. T. 1-2
Rzeszów
2000
PS
1859
Malikowski
Marian, Seręga
Zygmunt
Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian
systemowych : studia, komunikaty, eseje. T. 2
Rzeszów
2000
PS
1820
Malim Tony,
Birch Ann,
Wadeley Alison
Wprowadzenie do psychologii
Warszawa
1998
PSY
2538
Malinowski
Antoni
Szkoła frankfurcka a marksizm
Warszawa
1979
P
3738
Malinowski Jerzy
Cezary
Zarys dziejów Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia
Wolność i Niezawisłość (1945-1956)
Lublin
1995
O
1852
Malinowski
Krzysztof
Kultura bezpieczeństwa narodowego w Polsce i
Niemczech
Poznań
2003
ZB
1580
Malinowski
Krzysztof,
Mildenberger
Markus
Trudny dialog : polsko-niemiecka wspólnota
interesów w zjednoczonej Europie : praca zbiorowa
Poznań
2001
E
2324
Malinowski
Ludwik
Politycy Drugiej Rzeczypospolitej : 1918-1939 :
(służba i życie prywatne). Cz. 1
Toruń,
Warszawa
1993
B
1255
Malinowski
Ludwik
Politycy Drugiej Rzeczypospolitej : 1918-1939 :
(służba i życie prywatne). Cz. 1
Toruń,
Warszawa
1993
B
1233
Malinowski
Mariusz
Sahara Zachodnia : konflikt terytorialny miedzy
Marokiem a Hiszpanią w latach 1956-1976
Toruń
2001
SM
3304
Maliszewska Nienartowicz
Justyna
Organizacja i funkcjonowanie Unii europejskiej :
zagadnienia wybrane
Toruń
2009
E
2553
MaliszewskaNienartowicz
Justyna
European Union at the crossroads : the need for
constitutional and economic changes
Toruń
2007
PG
1504
London
1898
PS
253
Mallock William
Aristocracy & Evolution : a study of the rights, the
H.
orgin, and the social functions of the wealthier classes
Mallory Walter
H., Barber Joseph
Political hanbook of the world: parliaments, parties
and press as of January 1, 1953
New York
1953
O
92
Malongiewicz
Maciej,
Rutkowski Jacek
100 lat kina w Łowiczu
Łowicz
2011
FT
3146
Małajny Ryszard
M.
Trzy teorie podzielonej władzy
Warszawa
2001
SP
3497
Małajny Ryszard
M.
Doktryna podziału władzy "ojców konstytucji" USA
Katowice
1985
PRA
814
MałkowskaSzozda Agata
101 reklam, które musisz znać
Poznań
2012
RE
3833
Małyska Agata
Strategie komunikacyjne we współczesnym dyskursie
politycznym
Lublin
2012
KP
3959
Manela
Mieczysław
Podstawy nauk politycznych. Cz.3
Warszawa
1967
TP
56
Maneli
Mieczysław
Sztuka polityki
Warszawa
1967
TP
137
Maneli
Mieczysław
Machiavelli
Warszawa
1968
B
49
Maneli
Mieczysław
Historia doktryn polityczno prawnych. T. 1,
Starożytność i średniowiecze
Warszawa
1967
PRA
30
Maneli
Mieczysław
Historia doktryn polityczno prawnych XIX wieku, Cz.
1
Warszawa
1964
PRA
19
Maneli
Mieczysław
Historia doktryn polityczno prawnych XIX wieku, Cz.
2
Warszawa
1966
PRA
20
Manent Pierre
Histoire intelectuelle du libéralisme : dix leçons
Paris
1987
MP
1453
Manfred Al'bert
Zaharovič
Napoleon Bonaparte
Warszawa
1980
B
490
Mania Andrzej,
Laidler Paweł
Amerykańska demokracja w XXI wieku
Kraków
2006
SP
2638
Manovich Lev
Język nowych mediów
Warszawa
2012
KM
3927
Manterys Adam
New Zealand's first refugees : Pahiatua's Polish
children
Wellington
2004
PS
1905
Manvell Roger,
Fraenkel Heinrich
Himmler
Warszawa
1971
B
3989
Mańkowski Piotr
Cyfrowe marzenia : historia gier komputerowych i
wideo
Warszawa
2010
I
3786
Mańskowska
Helena
Rękopisy z archiwum filomatów w Bibliotece
Uniwersyteckiej KUL : katalog
Lublin
1983
BIB
2069
Mao Zedong
Dzieła wybrane. T. 2
Warszawa
1956
MP
2442
Mao Zedong
Dzieła wybrane. T. 1
Warszawa
1956
MP
2441
March James G.,
Olsen Johan P.
Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki
Warszawa
2005
O
1746
Marchlewicz
Polityki i programy Unii Europejskiej : materiały z
Urszula,
międzynarodowej Konferencji Otwarcia Modułu
Wensierski Piotr Europejskiego Jean Monnet dla Geodezji i Kartografii,
Koszalin, 2 czerwca 2005
Koszalin
2005
E
1389
Marciniak Piotr
Proletariat a rewolucja : kształtowanie się poglądów
Karola Marksa i Fryderyka Engelsa na rewolucję
społeczną
Warszawa
1984
ZB
819
Marcinkowska
Paulina, Gwiazda
Paweł
"Między Wschodem i Zachodem - Rola Polski w
tworzeniu polityki wschodniej Unii Europejskiej.
Polityczne, kulturowe i duchowe konsekwencje
położenia Polski na wschodnich granicach UE." :
publikacja pokonferencyjna, 17 kwietnia 2007 roku
Warszawa
2008
E
1503
Marcinkowski
Adam
Układ Warszawski : problemy działalności politycznej
Warszawa
1986
ZB
818
Marcinkowski
Adam
Polska w Układzie Warszawskim
Warszawa
1985
ZB
795
Marciszewski
Witold
Sztuka dyskutowania
Warszawa
1971
L
3670
Marciszewski
Witold
Metody analizy tekstu naukowego : wybrane
zagadnienia metodologii nauk, naukoznawstwa i
informacji naukowej
Warszawa
1977
L
3658
Marciszewski
Witold
Mała encyklopedia logiki
Wrocław
1970
L
3656
Marczewska Rytko Maria
Polska między Zachodem a Wschodem w dobie
integracji europejskiej
Lublin
2001
E
3204
Marczewska Rytko Maria
Populizm : zagadnienia teorii i praktyki politycznej w
Ameryce Łacińskiej
Lublin
1992
MP
1376
MarczewskaRytko Maria
Demokracja elektroniczna : kontrowersje i dylematy
Lublin
2013
WYB
4068
MarczewskaRytko Maria
Democratic thought in the age of globalization
Lublin
2012
MP
3625
MarczewskRytko Maria
Demokracja bezpośrednia w samorządzie
terytorialnym
Lublin
2012
ST
3626
Marczyk
Mirosław,
Płonka-Syroka
Bożena
Problemy antropologii medycyny
Wrocław
2009
PS
1695
Maresz Teresa,
Olczak Barbara,
Kubis Barbara
Spotkania z historią : atlas z komentarzami
źródłowymi dla gimnazjum
Warszawa
2007
A
2380
Mariański Janusz
Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym
świecie
Lublin
2006
PK
1759
Mariański Janusz
Między sekularyzacją i ewangelizacją : wartości
prorodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich
Lublin
2003
PS
1758
Mariański Janusz
Kondycja moralna społeczeństwa polskiego
Kraków,
[Warszawa]
2002
PS
1751
Markiewicz
Barbara, Wonicki
Rafał
Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji
europejskiej
Warszawa
2006
E
3040
Markiewicz
Stanisław
Polityka Wschodnia Watykanu
Warszawa
1982
PK
630
Markiewicz
Stanisław
Katolicyzm polityczny w Ameryce łacińskiej : 19681979
Warszawa
1981
PK
613
Markiewicz
Stanisław
Katolicyzm polityczny w Republice Federalnej
Niemiec (1966-1976)
Warszawa
1978
PK
372
Markowski
Andrzej, Pawelec
Radosław
Język polski : szkolny słownik wyrazów obcych i
trudnych
Warszawa
2008
SŁ
2213
Markowski
Radosław
Populizm a demokracja
Warszawa
2004
MP
3490
Marks K, Engels
F., Lenin V.
O niepodległości Polski
Warszawa
1979
MP
629
Marks Karol
Kapitał : krytyka ekonomii politycznej. T. 2, ks. 2,
Proces cyrkulacji kapitału
Warszawa
1955
P
2532
Marks Karol
Kapitał : krytyka ekonomii politycznej. T. 3, ks. 3,
Proces produkcji kapitalistycznej jako całość. Cz. 2
Warszawa
1959
P
2428
Marks Karol
Kapitał : krytyka ekonomii politycznej. T. 1, ks. 1,
Proces wytwarzania kapitału
Warszawa
1951
P
2426
Marks Karol
Kapitał : krytyka ekonomii politycznej. T. 3, ks. 3,
Proces produkcji kapitalistycznej jako całość. Cz. 1
Warszawa
1957
P
2427
Marriott John A.
R.
English political institutions : an introductory study
Oxford
1938
SP
2928
Marshall
Geoffrey
Police and government : the status and accountability
of the English constable
London
1967
ZB
76
Marshall Howard
D.
Business and government : the problem of power
Lexington
1970
PG
131
Marszałek-Kawa
Joanna
Meandry japońskiej polityki
Toruń
2012
SM
3609
Marszałek-Kawa
Joanna
Kobiety w polityce
Toruń
2010
PS
3014
Marszałek Rafał,
Marszałek Maria.
ZAiKS u progu nowego wieku : 80 lat ZAiKS-u
Warszawa
1998
O
2793
Martí Marca
Antonio, Martí
Marca Juan,
Jardel Barbara
Mały słownik hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański
Warszawa
1985
SŁ
2211
Marulewska
Kinga
Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza
Warszawa
2010
MP
2991
Marwick Arthur
Britain in the century of total war: war, peace and
social change 1900-1967
Harmondswo
rth
1970
ZB
127
Marzęcki
Radosław
Młody obywatel we współczesnej demokracji
europejskiej
Warszawa
2013
PS
4108
Marzęcki
Radosław
Styl uprawiania polityki : kształtowanie i utrwalanie
podziałów politycznych we współczesnej Polsce
Kraków
2013
SP
4074
Marzęcki
Radosław, Stach
Łukasz
Dlaczego Palikot? : młodzi wyborcy Ruchu Palikota:
przypadkowy czy "twardy" elektorat nowej siły na
polskiej scenie politycznej
Warszawa
2013
WYB
4121
Masannat George The American political system : introductory readings
S., Vernon Martin
New York
1971
SP
668
Mascelli Joseph
V.
5 tajników warsztatu filmowego
Warszawa
2011
FT
3272
Masclet JeanClaude
Wspólnota Europejska a środowisko naturalne :
konferencja w Angers. Cz. 2
Lublin
1999
E
3575
Masłowska
Jolanta
Modele edukacji filmowej
Warszawa
1976
FT
3385
Masłowska
Jolanta
Wybrane zagadnienia techniczne filmu amatorskiego
Warszawa
1971
FT
3374
Matejko
Aleksander Jan
T. Wyrwa, La résistance polonaise et la politique en
Europe, Paris 1984, Éditions France-Empire, 590 p.
Paris
1984
HP
1197
Matera Paulina
Francja w polityce zagranicznej Stanów
Zjednoczonych w latach 1929-1933
Toruń
2003
SM
3298
Maternicki Jerzy
Metodologiczne problemy badań nad dziejami myśli
historycznej : materiały konferencji naukowej w
Krynicy w 1989 r.
Warszawa
1990
H
1716
Materski
Wojciech
Georgia rediviva : Republika Gruzińska w stosunkach
międzynarodowych 1918-1921
Warszawa
1994
W
2883
Materski
Wojciech
ZSRR i zbiorowe bezpieczeństwo : (Liga Narodów ONZ)
Warszawa
1984
ZB
698
Materski
Narodziny ONZ : idea międzynarodowej organizacji i
Warszawa
1982
O
652
Wojciech
bezpieczeństwa w polityce zagranicznej ZSRR : 1941
- 1945
Materski
Wojciech
Narodziny ONZ : idea międzynarodowej organizacji
bezpieczeństwa w polityce zagranicznej ZSRR : 1941
- 1945
Warszawa
1982
O
594
Materski
Wojciech, Szarota
Tomasz
Polska 1939-1945 : straty osobowe i ofiary represji
pod dwiema okupacjami
Warszawa
2009
H
2654
Matkowska Ewa
System : obywateli NRD pod nadzorem tajnych służb
Kraków
2003
H
1312
Matraszek K.,
Pawłowski C.,
Ryndak M.
Filozofia. 1, Zarys dziejów
Warszawa
1989
P
1896
Matraszek Karol
Filozofia. 2, Ontologia, teoria poznania i ogólna
metodologia nauk
Warszawa
1989
P
1897
Mattei Rodolfo
de
Dal premachiavellismo all' antimachiavellismo
Firenze
1969
MP
117
Matusiak Monika
Strategie rozwoju wybranych obszarów
metropolitalnych w Europie : rekomendacje dla
aglomeracji poznańskiej
Poznań
2011
ST
3052
Matuszak
Sławomir
Demokracja oligarchiczna : wpływ grup biznesowych
na ukraińską politykę
Warszawa
2012
W
3862
Matyszkowicz
Mateusz
Śmierć rycerza na uniwersytecie
Warszawa
2010
MP
2993
Mayer Rene
Feodalites ou democratie?
Paris
1968
ST
218
Mayhew Alan
Rozszerzenie Unii Europejskiej : analiza negocjacji
akcesyjnych z państwami kandydującymi z Europy
Środkowej i Wschodniej
Warszawa
2002
E
1294
Mayor Federico
Przyszłość świata
Warszawa
2001
PS
2302
Mazierska Ewa
Ken Loach - przegląd filmów
Warszawa,
Kraków
2002
FT
3827
Mazierska Ewa
Przegląd filmów Mike'a Leigh : październik / listopad
1999 : Warszawa - kino Iluzjon, Kraków - kino Mikro
Warszawa
1999
FT
3822
Mazowiecki
Tadeusz
Druga twarz Europy
Warszawa
1990
E
1813
Mazurek
Franciszek Janusz
Uzasadnienie istnienia wartości obiektywnych i
uniwersalnych
Lublin,
Nałęczów
2002
P
1783
Mazurek
Franciszek Janusz
Alfreda Verdrossa i Jacquesa Maritaina koncepcja
dynamiczna prawa naturalnego i praw człowieka
Lublin
1999
P
1767
Mazurek
Franciszek Janusz
Personalistyczno-integralne ujęcie katolickiej nauki
społecznej w eksplikacji Stefana Kardynała
Wyszyńskiego
Lublin
1999
PK
1765
Mazurek
Franciszek Janusz
Personalistyczno-integralne ujęcie katolickiej nauki
społecznej w eksplikacji Stefana Kardynała
Wyszyńskiego
Lublin
1999
PK
1766
Mazurek
Franciszek Janusz
Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka
Lublin
2001
PS
1621
Mazurek Józef
(Wyb.)
Informacja, propaganda, opinia publiczna
Warszawa
1974
PS
247
Mazurek Kamil
Europejska Agencja Obrony : działalność i
Warszawa
2012
ZB
3939
Łukasz
perspektywy
Mazurek
Sławomir
Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej
1917 - 1950
Wrocław
1997
P
2012
Mazur Jan
Tygodnik "Myśl Katolicka" (1908-1914) : problemy
religijne, społeczne i polityczne
Kraków
1994
PR
2330
Mazur Jan
Głos w jasnogórskim eterze
Kraków
2003
R
1837
Mazur Jan
Widok z "królewskiego powozu" : publicystyka
religijna i społeczna
Kraków,
Lublin
2004
PK
1819
Mazur Jan
Ex caritate pro bono : szkice o pracy socjalnej
[Lublin]
2009
PS
1803
Mazur Jan
Przy źródle Jasnogórskiej Pani : materiały sympozjum
na temat powrotu paulinów do klasztoru i kościoła św.
Barbary w Częstochowie, które odbyło się w dniu 30
czerwca 2007 r.
Kraków
2007
PK
1789
Mazur Jan
Ex caritate pro bono : szkice o pracy socjalnej
[Lublin]
2009
PS
1615
Mazurkiewicz
Piotr
Przemoc w polityce
Wrocław
[etc.]
2006
ZB
3716
Mazur Marek
Marketing polityczny : studium porównawcze
prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w
Polsce
Warszawa
2002
MPO
3760
Mazur Marek
Marketing polityczny : studium porównawcze
prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w
Polsce
Warszawa
2007
MPO
2828
Mazur Monika,
Forbrig Jorg
Rafał
Polska i Niemcy w zmieniającym się świecie : z
dyskusji X Forum Polsko-Niemieckiego
Warszawa
2002
SM
1337
Mażewski Lech
System rządów PRL (1952 - 1989)
Biała
Podlaska,
Warszawa
2011
SP
2845
Mażewski Lech
Posttotalitarny autorytaryzm PRL 1956-1989 : analiza
ustrojowopolityczna
Biała
Podlaska,
Warszawa
2010
SP
2843
MączyńskaZiemacka
Elżbieta
Problemy demograficzne Polski i ich skutki
ekonomiczne : raport z pierwszego posiedzenia
Narodowej Rady Rozwoju
Warszawa
2010
PS
3242
MączyńskaZiemacka
Elżbieta,
Koźmiński
Andrzej
Krzysztof
Polskie finanse publiczne : stan i perspektywa : raport
z drugiego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju
Warszawa
2010
PG
3243
Mądzik Leszek
Plakat fotografia = posters photography
Warszawa
2012
F
3844
Mądzik Leszek
Leszek Mądzik : teatr, scenografia, warsztaty,
fotografia, plakat
Kielce
2008
F
2365
Mądzik Leszek
Mój teatr
Lublin
2000
F
1965
McCann Gerard
Lokalnie - globalnie : kluczowe zagadnienia studiów
nad rozwojem
Warszawa
2010
PS
2744
McCartney Donal
The world of Daniel O'Connell
Dublin, Cork
1980
B
2984
McClelland
Charles A.
Theory and the International System
New York
1966
SM
21
McCord William
M.
The springtime of freedom: evolution of developing
societies
New York
1965
PS
18
McCormick John
Zrozumieć Unię Europejską
Warszawa
2010
E
3968
Reading,
Mass
1972
PS
216
McGiffert
American social thought : sources and interpretations.
Michael,
Vol. 1, Colonial beginnings to the Civil War
Skotheim Robert
Allen
McKenna
Eugene, Beech
Nic
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Warszawa
1997
PG
3474
McLeish Robert
Produkcja radiowa
Kraków
2007
R
3965
McLuhan
Marshall
Wybór tekstów
Poznań
2001
KS
3671
1972
KS
3499
McQuail Denis
Sociology of mass communications : selected readings Harmondswo
rth [etc.]
McQuail Denis
Teoria komunikowania masowego
Warszawa
2007
KS
2863
Mead Margaret,
Baldwin James
A rap on race
New York
1972
PS
175
Mead Margaret,
Baldwin James
La racisme en question
Paris
1972
PS
174
Medefind Heinz
Organisation Europa : die Zwanzig und die Neun-und
darunter die Deutschen. Aufbau - Chancen - Grenzen
der europäischen Institutionen
Bonn
1978
E
479
Medvedev Roj
Aleksandrovič
Ludzie Stalina
Warszawa
1989
B
918
Meetschen Stefan
Cyfrowa duchowość : \b wskazówki dla
użytkowników
Warszawa
2013
KM
4118
MeKay Vernon
Africa in world politics
New York
1963
SM
892
Melady Thomas
Patrick
Western policy and the Third World
New York
1967
SM
1145
Memches Filip
Słudzy i wrogowie imperium : rosyjskie rozmowy o
końcu historii : Zinowiew, Wojnowicz, Krotow, [...]
Kraków
2009
W
2694
Memches Filip
Słudzy i wrogowie imperium : rosyjskie rozmowy o
końcu historii : Zinowiew, Wojnowicz, Krotow, [...]
Kraków
2009
W
2356
Mendel Tadeusz
Integracja Polski z Unią Europejską wyzwaniem dla
polskich przedsiębiorstw : materiały na VI
Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół
Naukowych
Leszno
2000
E
1262
Menkes Jerzy,
Wasilkowski
Andrzej
Organizacje międzynarodowe : prawo instytucjonalne
Warszawa
2010
O
2727
Menkiszak Marek Afgański problem Rosji : Federacja Rosyjska wobec
problemu Afganistanu po roku 2001
Warszawa
2011
W
3231
Mensard AndreHubert
L'action culturelle des pouvoirs publics
Paris
1969
PS
95
Mercado Gustavo
Okiem filmowca : nauka i łamanie zasad filmowej
kompozycji
Warszawa
2011
FT
3581
Meyer Gerd
(Wyd.)
Political participation and democracy in Poland and
West Germany
Warszawa
1991
SP
1116
Meynaud Jean
Les Pouvoirs de décision dans l'État moderne :
troisième recueil d'articles extraits de la Reveue
internationale des sciences sociales
Paris
1967
SP
198
Mędrzecki
Włodzimierz
Województwo wołyńskie : 1921-1939 : elementy
przemian cywilizacyjnych, społecznych i politycznych
Wrocław
1988
H
2179
Micewski
Andrzej
Roman Dmowski
Warszawa
1971
B
3986
Micewski
Andrzej
Postawy i poglądy : z doświadczeń ideowych
dwudziestopięciolecia
Warszawa
1970
MP
603
Micewski
Andrzej
Z geografii politycznej II Rzeczpospolitej
Warszawa
1966
SM
338
Micewski
Andrzej
W cieniu marszałka Piłsudskiego : szkice z dziejów
myśli politycznej II Rzeczypospolitej
Warszawa
1968
B
53
Michalski Jerzy
Sarmacki republikanizm w oczach Francuza : Mably i
konfederaci barscy
Wrocław
1995
H
2011
Michalski
Krzysztof
(przyg.)
Europa i co z tego wynika : rozmowy w Castel
Gandolfo 1985
Warszawa
1990
E
2268
Michalski
Ryszard
Systemy wartości na łamach polskiej prasy pomorskiej
w latach 1870-1939 oraz 1945-1980
Toruń
1998
PR
2832
Michalski Zenon
Janusz
Siwy strzelca strój - rzecz o Józefie Piłsudskim
Łódź
1988
B
2953
Michałowski
Stanisław, Mich
Włodzimierz
Władza lokalna a media : zarządzanie informacją public relations - promocja jednostek samorządu
terytorialnego
Lublin
2006
ST
3212
Michel Henri
La second guerre mondiale
[Paris]
1975
H
373
Michel Henri
Les fascimes
[Paris]
1977
MP
350
Michnik Adam
Takie czasy...
Warszawa
2009
PR
3726
Michnik Adam
Białe plamy
Gdańsk
1988
HP
3653
Michnik Adam
Z dziejów honoru w Polsce : (wypisy więzienne)
Warszawa
1991
MP
3651
Michnik Adam
Takie czasy... : rzecz o kompromisie
Londyn
1985
MP
3648
Michnik Adam
Szanse polskiej demokracji : artykuły i eseje
London
1984
MP
1030
Michnik Adam
Niezłomny z Londynu i inne eseje : (lektury
więzienne)
Warszawa
1984
MP
934
Michowicz
Waldemar
Genewska konferencja rozbrojeniowa 1932 - 1937 a
dyplomacja polska
Łódz
1989
ZB
966
Mich
Włodzimierz
Problem mniejszości narodowych w myśli politycznej
polskiego ruchu konserwatywnego (1918-1939)
Lublin
1992
MP
3208
Mich
Włodzimierz
Myśl polityczna Polskiego Ruchu Konserwatywnego
Lublin
1994
MP
1235
Mich
Włodzimierz
Między integryzmem a liberalizmem : polscy
konserwatyści wobec kapitalizmu
Lublin
1996
MP
3205
Mich
Włodzimierz,
Nowak Jakub
Wokół teorii stosunków międzynarodowych
Lublin
2012
SM
3615
Mickiewicz Anna
Maria
Okruchy z okrągłego stołu : polskie impresje z lat
1989-1995
Lublin
2000
MP
2291
MieczkowskaCzerniak
Katarzyna,
Radzik-Maruszak
Katarzyna
20 lat samorządu terytorialnego w Polsce : sukcesy,
porażki, perspektywy
Lublin
2012
ST
3958
Mielcarek
Bogumił
Ja, samotny więzień... : więzienne losy Bogumiła
Mielcarka w listach i dokumentach (1940-1942)
Poznań
2004
B
2303
Mielczarek
Tomasz
Monopol, pluralizm, koncentracja : środki
komunikowania masowego w Polsce w latach 19892006
Warszawa
2007
KM
2833
Mierzwiński
Henryk
Tomasz Nocznicki : życie, działalność, myśl
polityczna (1862-1944)
Lublin
1987
MP
856
Mietek Agata,
Czarnecki Michał
J.
Problemy ładu politycznego : eseje o mysli Erica
Voegelina
Warszawa
2010
MP
2992
Poznań
1979
ZB
740
Międzynarodowa
Rola Rewolucji Październikowej w kształtowaniu
Sesja Naukowa z
nowego układu sił na forum międzynarodowym :
okazji 60
materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji 60
Rocznicy
rocznicy Rewolucji Październikowej na temat "Wielka
Rewolucji
Socjalistyczna Rewolucja Październikowa a
Październikowej współczesność", Poznań 20-21 X 1977 r. : sekcja nauk
na temat "Wielka
politycznych : praca zbiorowa
Socjalistyczna
Rewolucja
Październikowa a
Współczesność"
(1977 ; Poznań)
Międzynarodowy
Jesienny Salon
Sztuki "Homo
Quadratus
Ostroviensis"
(11 ; 2012 ;
Ostrowiec
Świętokrzyski).
11 Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki "Homo
Quadratus Ostroviensis" : [katalog wystawy,
Ostrowiec Świętokrzyski 2012] = 11 International
Autumn Salon of Art "Homo Quadratus
Ostroviensis" : [exhibition catalogue, Ostrowiec
Świętokrzyski 2012]
Ostrowiec
Świętokrzysk
i
2012
F
3845
Migała Józef
Polskie programy radiowe w Stanach Zjednoczonych
Warszawa
1984
R
2325
Mikluszka Beata,
Perzyna Łukasz
Poeta na urzędzie : rzecz o Tomaszu Mercie
Warszawa
2011
B
3830
Mikołajczyk
Zenon, Patryn
Emil
Struktura i funkcje partii chłopskiej na przykładzie
ZSL
[Warszawa]
1968
O
196
MikuckaWójtowicz
Dominika
Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość : problemy
badawcze młodych politologów
Kraków
2010
TP
2798
Mikuli Piotr,
Grzybowski
Marian (Wst.)
Konstytucja Malty
Warszawa
2007
PRA
3332
Mikuła Łukasz
Funkcjonowanie i integracja aglomeracji poznańskiej
w opinii mieszkańców i polityków lokalnych
Poznań
2011
ST
3058
MikułowskiPomorski Jerzy,
Bajka Zbigniew
Valeriana : eseje o komunikowaniu między ludźmi =
Essays on Human Communication
Kraków
1996
KS
2758
Milburn
Josephine F.
Governments of the Commonwealth : covering
Australia, Canada, Great Britain, New Zealand, and
for historical purposes, South Africa
New York
1965
SM
806
Milewski Roman,
Kwiatkowski
Eugeniusz
Podstawy ekonomii : ćwiczenia i zadania
Warszawa
2006
PG
1764
Milewski Roman,
Kwiatkowski
Eugeniusz
Podstawy ekonomii
Warszawa
2005
PG
1755
Paris
1974
PS
478
Milgram Stanley Soumission a l'autorité : un point de vue expérimental
Miller Krzysztof
13 wojen i jedna : prawdziwa historia reportera
wojennego
Kraków
2013
KM
3977
Miller Marek
Dziennikarstwo według Jana Pawła II
Warszawa
2008
KM
2764
Miłkowski
Stanisław
Pisma publicystyczne 1930 - 1939
Warszawa
1988
MP
947
Miłosz Czesław
Zniewolony umysł
Kraków,
Madryt
2004
PR
3440
Miłosz Czesław
Ogród nauki
Lublin
1986
P
2098
Miłosz Czesław
Rodzinna Europa
Warszawa
1981
E
1818
Mine Alain
La machine egalitaire
Paris
1987
PS
1064
Mingst Karen
Podstawy stosunków międzynarodowych
Warszawa
2006
SM
2902
Mingst Karen
Podstawy stosunków międzynarodowych
Warszawa
2006
SM
1743
Minkner Kamil
O filmach politycznych : między polityką,
politycznością i ideologią
Warszawa
2012
FT
3565
Minogue Kenneth
R.
Polityka
Warszawa
1997
TP
1436
Miodowski Adam
Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej 19171921
Białystok
2011
H
3042
Mioduszewska
Grażyna
Ochrona uchodzców : dziesiąta rocznica przystapienia
Polski do Konwencji Genewskiej
Warszawa
2002
PS
3460
Miotk Anna
Badania w public relations : wprowadzenie
Warszawa
2012
PRE
3587
Miranda Jorge,
Kownacki Piotr
(Wst.)
Konstytucja Republiki Portugalskiej z dnia 2 kwietnia
1976 r.
Warszawa
2000
PRA
3330
Miranowicz
Anton
Pravaslaŭnaâ Belarus'
Białystok
2009
W
2367
Mirowicz Anatol
Wielki słownik rosyjsko-polski. [2], P-Â
Moskwa Warszawa
1987
SŁ
3000
Mirowicz Anatol
Wielki słownik rosyjsko-polski. [1], A-O
Warszawa,
Moskwa
1986
SŁ
2999
Warszawa
2010
FT
3038
Mirowska Wanda,
Mistrz Karabasz i jego uczniowie : Krzysztof
ChybowiczKieślowski, Marcel Łoziński, Marek Piwowski, Jerzy
Brożyńska
Matula, Zbigniew Wichłacz, Mirosław Dembiński,
Monika
Łukasz Barczyk, Leszek Dawid, Bartek Konopka,
Tomasz Wolski, Michał Bukojemski
Mises Ludwig
von
Planowany chaos
Lublin
1995
MP
1125
Misiągiewicz
Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej
Lublin
2012
E
3973
Justyna, Pietraś
Marek,
StachurskaSzczesiak
Katarzyna
Mistewicz Eryk
Marketing narracyjny : jak budować historie, które
sprzedają
Gliwice
2011
MPO
3887
Miszewski
Dariusz
Polacy i Czesi na Śląsku Cieszyńskim w latach 18481945
Warszawa
2013
SM
4009
Misztal Andrzej
Degresywa proporcjonalność a kształtowanie składu
Parlamentu Europejskiego
Wrocław
2012
E
3525
Misztal Henryk
W duchu i prawdzie : wybrane sylwetki kościoła
lubelskiego (1805 - 2005)
Lublin
2005
B
1840
Miś Jan St.
Państwo w polskiej myśli politycznej
Wrocław
1988
MP
3068
Miś Jan St.
W kręgu twórców myśli politycznej : zbiór studiów
Wrocław
1983
MP
3067
Miś Jan St.
Twórcy polskiej myśli politycznej : zbiór studiów
Wrocław
1978
MP
1579
Mitronowa I.,
Synicyna H.,
Lipkes H.
Karmannyj pol'sko-russkij i russko-pol'skij slovar'
Moskwa
1963
SŁ
2929
Mitscherlich
Alexander
Die Idee des Friedens und die menschliche
Aggressivitat : vier Versuche
[Frankfurt am 1969
Main]
ZB
352
Miziniak Wacław
Od marszów wielkanocnych do "gorącej jesieni"
Poznań
1985
ZB
808
Mliewski Roman,
Kwiatkowski
Eugeniusz
Podstawy ekonomii
Warszawa
2005
PG
1762
Mocek Elżbieta
Promocja Polski w świecie : kultura, dyplomacja,
marka narodowa
Warszawa
2010
MPO
3127
Mocek Stanisław
Polacy XXI wieku : nowe style życia
Warszawa
2005
PS
3816
Warszawa
2006
KM
3797
Mocek Stanisław Dziennikarze po komunizmie : elita mediów w świetle
badań społecznych
Moczulski
Leszek
Geopolityka potęga w czasie i przestrzeni
Warszawa
2010
SM
2733
Modigliani Vera
Attivita' parlamentare dei socialisti italiani Vol. 1-
Roma
1967
MP
769
Modrzejewski
Arkadiusz
Metodologiczne i filozoficzne podstawy politologii :
podstawy wykładu
Gdańask,
Elbląg
2011
TP
3258
Mojsiewicz
Czesław
Leksykon współczesnych międzynarodowych
stosunków politycznych
Wrocław
2007
LE
3755
Mojsiewicz
Czesław
Edukacja polityczna w nowej europie
Toruń,
Poznań
1992
TP
1461
Mojsiewicz
Czesław
Współistnienie lub nieistnienie
Warszawa
1986
ZB
827
Mojsiewicz
Czesław
Pokojowe współistnienie państw o różnych systemach
Warszawa
1978
ZB
405
Mojsiewicz
Czesław
Stosunki Polski z innymi państwami
socjalistycznymi : praca zbiorowa
Warszawa
1973
SM
259
Mojtahed-Zadeh
Pirouz
Political geography of the Strait of Hormuz : the
evolution of Iran's role (1970s and 1980s)
London
1990
SM
3083
Molenda Jan
Piłsudczycy a Narodowi Demokraci 1908 - 1918
Warszawa
1980
O
488
Molęda-Zdziech
Małgorzata
Lobbing w praktyce : doświadczenia polskie
Warszawa
2006
WYB
3815
Mołdawa Tadeusz
(Tł.)
Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978
znowelizowana 27 sierpnia 1992
Warszawa
2008
PRA
3335
Mołdawa Tadeusz
(Wst.)
Konstytucja Republiki Kuby
Wrocław
1978
PRA
1025
Mondry Janusz
Powrót geopolityki : Ameryka, Europa i Azja u progu
XXI wieku
Elbląg
2004
SM
1578
Monod Martine
Israël tel que je l'ai vu : historique de l'Etat d'Israël
depuis sa création
Paris
1968
PR
358
Morawiecki
Wojciech
Funkcje organizacji międzynarodowej
Warszawa
1971
O
119
Morawiecki
Wojciech
Narody Zjednoczone: zamierzenia i rzeczywistość
Warszawa
1967
O
31
Morawski
Zdzisław
Watykan z daleka i z bliska
Warszawa
1978
PK
2954
Mordwiłko
Janusz (Oprac.)
Status posła. Cz. 1, Wybór ekspertyz prawnych do art.
1-24 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu
posła i senatora (Dz.U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199, ze
zm.)
Warszawa
2007
SP
3364
Moreou Jaques,
Dupuis Georges,
Georgel Jacques
Éléments de sociologie politique
Paris
1966
PS
193
Morgenthau Hans
J.
Dilemmas of politics
Chciago
1958
P
1124
Morgiewicz,
Emil. (1940- ).
Czym był "Ruch"?
Lublin
1992
O
1410
Morreale S. P.,
Spitzberg B. H.,
Barge J. K.
Komunikacja między ludźmi : motywacja, wiedza i
umiejętności
Warszawa
2011
KS
2913
Morris John G.
Zdobyć zdjęcie : moja historia fotografii prasowej
Warszawa
2007
F
2800
Morrison Herbert Government and parliament: a survey from the inside London, New
York
1954
SP
94
Mosca Gaetano,
Bouthoul Gaston
Historie des doctrines politiques depuis l'antiquite
Paris
1966
MP
173
Motyka
Krzysztof
Edukacja i konstytucjonalizm : eseje Podyplomowego
Studium Konstytucjonalizmu UMCS
Lublin
2000
PRA
2988
Motyka
Krzysztof
Prawa człowieka : wprowadzenie, wybór źródeł
Lublin
2004
PRA
1834
Motyka
Krzysztof
Prawo do prywatności : aspekty prawne i
psychologiczne
Lublin
2001
PRA
1822
Motyka
Krzysztof
Law and sociology : the Petrażyckian perspective
London
2006
PRA
1801
Motyka
Krzysztof
(Oprac.)
Prawa człowieka : wybór źródeł
Lublin
1996
PRA
2989
Mouffe Chantal
Polityczność : przewodnik krytyki politycznej
Warszawa
2008
P
3092
Mrozek
Bogusław
Indie współczesne
Warszawa
1971
SM
248
Mrówczyńska
Janina
Społeczno - ekonomiczne warunki realizacji prawa do
pracy w Polsce Ludowej
Poznań
1977
PG
311
Mróz Maciej,
Dębowski
Tomasz
Wspólnoty chrześcijańskie w państwach byłego ZSRR
- perspektywa dwudziestolecia
Wrocław
2006
PK
2354
Mróz Maciej,
Stadmuller
Elżbieta
Historia, polityka, dyplomacja : studia z nauk
społecznych i humanistycznych : księga pamiątkowa
dedykowana profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Toruń
2010
SM
2369
Mucha Janusz
Nie tylko internet : nowe media, przyroda i
"technologie społeczne" a praktyki kulturowe
Kraków
2010
I
3942
Muir Ramsay
Civilization and Liberty
London
1940
PS
252
Multan Wojciech
Porozumienia rozbrojeniowe po II wojnie światowej
Warszawa
1985
ZB
836
Multan Wojciech
Porozumienia rozbrojeniowe po II wojnie światowej
Warszawa
1985
ZB
721
Multan Wojciech
Detente a rozbrojenie
Warszawa
1980
ZB
456
Multan Wojciech
Problemy rozbrojenia europejskiego 1945 - 1975
Warszawa
1979
ZB
422
Multan Wojciech Rokowania wiedeńskie w sprawie wzajemnej redukcji
(Wyb.)
sił zbrojnych i zbrojeń w Europie Środkowej. Cz. 1,
Wybór dokumentów 1973-1978
Warszawa
1980
ZB
567
Multan Wojciech
(wyb. i oprac.)
Konferencja w sprawie bezpieczeństwa i współpracy
w Europie : (wybór dokumentów 1964-1972)
Warszawa
1973
ZB
229
Murawski
Krzysztof
Filozofia polityki : wybrane zagadnienia
prakseologiczne
Warszawa
1993
P
1083
Murawski
Ryszard
Biuletyny informacyjne Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego. T. 2, 1948
Warszawa
1995
O
2418
Murch Walter
W mgnieniu oka : sztuka montażu filmowego
Warszawa
2009
FT
3271
Murdzek
Benjamin P.
Emigration in polish social - political thought 1870 1914
Boulder
1977
PS
375
Musiał Filip,
Szarek Jarosław
W służbie komuny
Kraków
2008
H
2604
Musiał Filip,
Szarek Jarosław
Partia z narodem, naród z Kościołem
Kraków
2008
PK
2603
Mussolini Benito
Doktryna faszyzmu
Poznań, Łódz
1992
MP
1129
Muszański
Stanisław
PRL zbrodnia niedoskonała : rozważania o terrorze
władzy i społecznym oporze
Warszawa
1996
PS
1139
Muszyński Jerzy
Oblicza współczesności
Warszawa
1983
H
653
Muszyński Jerzy
Terroryzm polityczny
Warszawa
1981
ZB
565
Muszyński Jerzy
Terroryzm polityczny
Warszawa
1981
ZB
555
Muszyński Jerzy
Socjalizm w państwach środkowej i południowowschodniej Europy : społeczno-polityczne problemy
rewolucji socjalistycznej i budownictwa socjalizmu
Warszawa
1975
MP
258
Muś Jan
Bośnia i Hercegowina : etnopolityczne podziały i ich
uwarunkowania
Lublin
2013
SM
3866
Muś Jan
Bośnia i Hercegowina : etnopolityczne podziały i ich
uwarunkowania
Lublin
2013
SM
3859
Muś Jan
Chorwacja w Unii Europejskiej
Łódź
2011
E
3768
Muś Teresa
Wyzwania dla polskiej polityki przestrzennej :
Warszawa
2008
PG
3350
konferencja organizowana przez Sejmową Komisję
Infrastruktury, Ministerstwo Infrastruktury we
współpracy z Biurem analiz Sejmowych Kancelarii
Sejmu
Nalewajko Ewa
Protopartie i protosystem? : szkic do obrazu polskiej
wielopartyjności
Warszawa
1997
O
1405
Nałecz Andrzej
Uznanie administracyjne a reglamentacja działalności
gospodarczej
Warszawa
2010
ST
2718
Nałecz Andrzej
Uznanie administracyjne a reglamentacja działalności
gospodarczej
Warszawa
2010
ST
2717
Nałęcz Daria
Zawód dziennikarza w Polsce : 1918 - 1939
Warszawa,
Łódź
1982
PR
2311
Nałęcz Tomasz
Rok prezydentury 6 sierpnia 2010 - 5 sierpnia 2011
Warszawa
2011
B
3367
Lublin
2000
PK
2238
Napiórkowski S. Ut unum : dokumenty Kościoła katolickiego na temat
C., Leśniewski
ekumenizmu : 1982-1998
K., Leśniewska J.
Napiórkowski
Stanisław
Celestyn
Ut unum : dokumenty Kościoła katolickiego na temat
ekumenizmu
Lublin
1983
PK
2237
Narojek
Winicjusz
Społeczeństwo planujące : próba socjologii gospodarki
socjalistycznej
Warszawa
1973
PG
745
Narojek
Winicjusz
System władzy w mieście: studium monograficzne
Wrocław
1967
ST
36
NATO
NATO : od konfrontacji do współpracy : bibliografia.
T. 1
Warszawa
2000
BIB
3421
Nauzille Jean
Transylwania obszar kontaktów i konfliktów
Bydgoszcz
1997
SM
1577
Nawrot Bogdan,
Pokładecki Jacek
Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce
Poznań
2011
ST
3200
Nazarbaev
Nursultan
Abiševič
U progu XXI wieku
Warszawa
1997
W
2296
Neale J. E.
Elżbieta I
Warszawa
1981
B
3446
Negroponte
Nicholas
Cyfrowe życie : jak się odnaleźć w świecie
komputerów
Warszawa
1997
I
4034
Neja Jarosław
Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy : postawy
robotników wielkich ośrodków przemysłowych w
PRL
Warszawa
2005
H
2660
Nemoudry Jan
Państwo a organizacje młodzieżowe w Polsce
Ludowej
Poznań
1967
O
45
Nesbit Ray
Conyers
Tajemniczy lot Rudolfa Hessa : mity i fakty
Warszawa
2000
H
2328
Neubert Erhart
Kościół i opozycja w NRD
Warszawa
2011
PK
3169
Neuhaus Norbert,
Langes Horst
Wokół wartości chrześcijańskiej demokracji
Gliwice
2012
O
3711
Newman Edward,
Paris Roland,
Richmond Olivier
P.
New perspectives on liberal peacebulding
Tokyo, New
York
2009
ZB
3108
Nicieja Sławomir
Lwowskie orlęta : czyn i legenda
Warszawa
2009
H
2488
Nicolaides
Phedon, Geveke
Arjan,
Skuteczna realizacja polityk w poszerzonej Unii
Europejskiej : przykład krajowych władz
regulacyjnych
Łódz
2003
E
3195
Nieć Mateusz
Komunikowanie społeczne i media : perspektywa
politologiczna
Warszawa
2010
MPO
3746
Niemcy.
Bundestag
Erste Beratung der Ostverträge im Deutschen
Bundestag am 23., 24. und 25. Febrruar 1972 : Mit
dem Bericht der Bundesregierung zur Lage der Nation
[S.l.]
1972
SP
773
Niesiołowski
Stefan
Ruch przeciw totalizmowi
Warszawa
1989
O
1189
Niesiołowski
Stefan
"Ruch" przeciw totalizmowi
Warszawa
1989
O
967
Niesiołowski
Stefan
Ruch przeciw totalizmowi
Warszawa
1988
O
960
Niesyto
Aleksandra
Wojciech Korfanty - portret polityka : katalog
wystawy : Katowice, wrzesień 1989
Katowice
1991
B
1432
Niesyto
Aleksandra
Wojciech Korfanty - portret polityka : materiały z sesji
naukowej (wrzesień 1989)
Katowice
1991
B
1415
Niezabitowski
Tomasz
Włodzimierz Śliwiński
Łódź
2006
FT
3036
Niezgoda Marian, Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie
ŚwiątkiewiczMośny Maria,
Wagner
Aleksandra
Kraków
2010
KS
3943
Nikitorowicz
Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej
Jerzy, Muszyńska
Jolanta, Sobecki
Mirosław
Białystok
2009
PS
2008
Nikitowicz Jerzy,
Misiejuk Dorota
Procesy migracji w społeczeństwie otwartym :
perspektywa edukacji międzykulturowej
Białystok
2009
PS
2007
Niklewicz
Konrad
Unia po polsku : prezydencja 2011
Warszawa
2011
E
3783
Niklewicz
Konrad
Unia po polsku : prezydencja 2011
Warszawa
2011
E
3319
Niklewicz
Konrad
Roman Dmowski 1864-1939 : w pięćdziesięciolecie
śmierci
London
1989
B
1192
Nikl Miroslav
Vztah USA k zapado-evropske integraci
Praha
1969
SM
112
Nobecourt
Jacques
Włochy na żywo
Warszawa
1975
SM
737
Nobis Adam
Zmiana kulturowa : miedzy historią i ewolucją
Wrocław
2006
H
2355
Noble Aleksander
Przewodnik po Unii Europejskiej : od Rzymu do
Maastricht i Amsterdamu
Warszawa
1998
E
1455
Nock Albert Jay
Our enemy, the state ; including On doing the right
thing
New York
1989
ST
1191
Noelle-Neumann
Elisabeth
Spirala milczenia : opinia publiczna - nasza skóra
społeczna / Elisabeth Noelle-Neumann
Poznań
2004
KM
3576
Noga Henryk
Modele komunikacji w procesie edukacyjnym : na
przykładzie kształcenia ogólnotechnicznego
Kraków
2010
KS
2493
Noszczak
Bartłomiej
Polityka państwa wobec Kościoła
rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania
prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956
Warszawa
2008
PK
2655
Nowacki Józef
Praworządność : wybrane problemy teoretyczne
Warszawa
1977
PRA
326
Nowak Antonii
Jozafat
Cierpienie i śmierć
Lublin
1992
P
2155
Nowak Edward
K.
Straussowski wariant polityki zagranicznej RFN
Warszawa
1978
MP
383
Nowak Ewa
Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej
Lublin
2013
WYB
4064
Nowak-Far Artur
Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską
Warszawa
2012
SM
3673
Nowak-Far Artur
Unia gospodarcza i walutowa w Europie
Warszawa
2011
E
2823
Nowak Jacek
System dowodzenia lotnictwem sił powietrznych
Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie uwarunkowań
geopolitycznych, ekonomicznych i doktrynalnych
Warszawa
2013
ZB
4131
Nowak Jakub
Aktywność obywateli online : teorie a praktyka
Lublin
2011
MPO
2819
Nowak Jerzy M.
Współpraca kulturalna wschód-Zachód w Europie
Warszawa
1982
E
611
Nowak Jerzy
Robert
Węgry wychodzenie z kryzysu 1956
Warszawa
1984
H
682
NowakJeziorański Jan
Polska z oddali : wspomnienia : 1956-1976
Kraków
1992
B
4011
NowakJeziorański Jan
Ideological competition in United States' strategy
Annandale
1980
ZB
3999
Nowak
Kazimierz
Sejm a rząd w Polsce Ludowej
Warszawa
1973
SP
235
Nowak
Kazimierz
NRF : zagadnienia polityczno-ustrojowe
Warszawa
1967
SP
38
nowak Leszek
U podstaw teorii socjalizmu. T. 1, Własność i władza :
o konieczności socjalizmu
Poznań
1991
MP
979
Nowak Leszek
U podstaw teorii socjalizmu. T. 3, Dynamika władzy :
o strukturze i konieczności zaniku socjalizmu
Poznań
1991
MP
977
Nowak Leszek
U podstaw teorii socjalizmu. T. 2, Droga do
socjalizmu : o konieczności socjalizmu w Rosji
Poznań
1991
MP
978
Nowak - Łoś
Teresa
Problem rozbrojenia w polskiej polityce zagranicznej
Warszawa
1985
ZB
931
Nowak M.,
Magier P.,
Szewczak I.
Antropologiczna pedagogika ogólna
Lublin
2010
PS
2730
Nowak M.,
Magier P.,
Szewczak I.
Antropologiczna pedagogika ogólna
Lublin
2010
PS
2729
Nowak Maciej
Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego
Warszawa
2011
ZB
4143
Nowak Marian
Teorie i koncepcje wychowania
Warszawa
2008
P
1831
Nowak Paweł,
Tokarski Ryszard
Kreowanie światów w języku mediów
Lublin
2007
KM
3955
Nowińska Ewa
Prawo dla dziennikarzy : poradnik kieszonkowy
Warszawa
1998
PRA
2790
Nowodworski
Wiktor
Katalog obcojęzycznych czasopism i wydawnictw
zbiorowych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL :
Lublin
1978
BIB
2073
uzupełnienia do tytułów opublikowanych. Cz. 1, A-N
Nurek
Mieczysław
Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 19361941
Warszawa
1983
SM
715
Nycz Grzegorz
Promowanie demokracji w polityce zagranicznej USA
po 11 września 2001 roku
Kraków
2013
SM
4054
Oates Stephen B.
Lincoln
Warszawa
1991
B
1970
Poznań
1992
ST
1407
Obsborne David, Rządzić inaczej : jak duch przedsiębiorczości przenika
Gaebler Ted
i przekształca administrację publiczną
Ochorowicz
Julian
O polskim charakterze narodowym
Lublin
1986
TN
1845
Ociepa Roman
United Kingdom at a glance : geography, history and
culture of the United Kingdom : people, language,
politics, daily life, sport, famous writers, famous
places, government
Warszawa
2009
SŁ
2042
OdrowążSypniewski
Wojciech
Mandat wolny a zobowiązania cywilnoprawne
Warszawa
2007
SP
3354
OdrowążSypniewski
Wojciech
Prawo parlamentarne : seminarium dla nowo
wybranych posłów VI kadencja
Warszawa
2007
PRA
3347
OdrowążSypniewski
Wojciech
Immunitet parlamentarny : zagadnienia podstawowe
Warszawa
2007
SP
3342
OdrowążSypniewski
Wojciech
(Oprac.)
Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz
Sejmowych. T. 2
Warszawa
2010
SP
2711
OdrowążSypniewski
Wojciech
(Oprac.)
Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz
Sejmowych. T. 1
Warszawa
2010
SP
2710
Ognik Halina
Polityka zagraniczna Jugosławii : aspekty europejskie
Warszawa
1986
SM
824
Ogonowska
Agnieszka
Telewizja w edukacji medialnej
Kraków
2009
T
3745
Ohmann Richard
Politics of letters
Middletown
1988
MP
3702
Okrasa Taduesz
Administracja, polityka, ekonomia
Warszawa
2009
SM
2922
Okrzesik Janusz,
Wojtasik
Waldemar
Wybory prezydenckie w Polsce 2010
Katowice
2011
WYB
3878
Olczyk
Eugeniusz
Druga wojna światowa w świadomości współczesnych
polaków
Warszawa
1978
H
376
Oledzki Jerzy,
Tworzydło
Dariusz
Public relations: znaczenie społeczne i kierunki
rozwoju
Warszawa
2006
PRE
2756
Olejarz Tomasz
Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej : idee,
kierunki ewolucji, instrumenty realizacji
Lublin
2010
W
2629
Olejczuk-Merta
Anna
Rynek młodych konsumentów
Warszawa
2001
RE
3462
Oleś Piotr K.
Towards psychological model of midlife crisis
[Missoula]
1999
P
1904
Olewińska
Monika
Federalizm w Unii Europejskiej i w Niemczech :
modele i powiązania
Kraków
2007
E
3426
Olędzki Jerzy,
Tworzydło
Dariusz
Public relations : znaczenie społeczne i kierunki
rozwoju
Warszawa
2006
PRE
2587
Ollivier Bruno
Nauki o komunikacji : teoria i praktyka
Warszawa
2010
KS
3555
Olson James S.
Historical Dictionary of European Imperialism
New York,
London
1991
LE
3113
Olszański Leszek
Dziennikarstwo internetowe
Warszawa
2006
I
3592
Olszański
Tadeusz Andrzej
Problem językowy na Ukrainie : próba nowego
spojrzenia
Warszawa
2012
W
3863
Olszewski
Edward
Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu
politycznego
Lublin
2004
ZB
3976
Olszewski
Edward
Emigracja polska w Danii 1893-1993
Warszawa Lublin
1993
PS
3209
Olszewski
Edward
Doktryna i ruch socjaldemokratyczny : historia i
współczesność
Puławy
2001
O
3207
Olszewski
Edward
Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu
politycznego
Lublin
2004
MP
1605
Olszewski
Edward, Ziętara
Wojciech
Współczesna socjaldemokracja europejska na
przełomie XX i XXI wieku
Lublin
2012
SP
3623
Olszewski
Henryk
Historia doktryn politycznych i prawnych
Warszawa
1982
PRA
592
Olszewski
Henryk
Studia z dziejów myśli politycznej w Niemczech XIX
i XX wieku : praca zbiorowa
Poznań
1982
MP
593
Olszewski
Henryk
Historia doktryn politycznych i prawnych
Warszawa,
Poznań
1976
PRA
271
Olszewski
Henryk,
Zmierczak Maria
Historia doktryn politycznych i prawnych
Poznań
1993
PRA
1183
Olszewski Jan
Prosto w oczy
Warszawa
1997
MP
2411
Olszewski Jan
Olszewski - przerwana premiera
Warszawa
1992
MP
1437
Olszewski Leon
Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania
transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady
XXI wieku (wybrane aspekty)
Wrocław
2008
PG
2450
Olszewski Paweł,
Kapusniak
Tomasz, Lizak
Wiesław
Bezpieczeństwo międzynarodowe : wyzwania i
zagrożenia XXI wieku
Radom
2009
ZB
1516
OłdakowskaKuflowa
Mirosława,
Kawecka
Mirosława
Poznawanie sąsiadów : z zagadnień religijnych w
polskiej i ukraińskiej kulturze
Lublin
2008
PK
4138
Oniszczuk
Zbigniew,
WielopolskaSzymura
Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla
współczesnego dziennikarstwa. T. 2
Katowice
2012
KM
3820
Mirosława
Oniszczuk
Zbigniew,
WielopolskaSzymura
Mirosława
Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla
współczesnego dziennikarstwa. T. 1
Katowice
2012
KM
3819
Opałek
Kazimierz
Elementy teorii polityki
Warszawa
1989
TP
1127
Opałek
Kazimierz
Z zagadnień teorii polityki : system polityczny,
interesy, wartości, normy polityczne, decyzje
polityczne : praca zbiorowa
Warszawa
1978
TP
394
Opałka
Kazimierz
Z zagadnień teorii polityki : system polityczny,
interesy, wartości, normy polityczne, decyzje
polityczne : praca zbiorowa
Warszawa
1978
TP
334
Orębska Marta
Marketing polityczny w kampanii wyborczej : studium
wyborów samorządowych w Bytomiu w 2006 roku
Toruń
2009
MPO
2590
Organizacja
Narodów
Zjednoczonych.
Biuro Informacji
Prasowej.
Evryman's United Nations : a complete handbook of
the activities and evolution of the United Nations
during its first twenty years, 1945 - 1965
New York
1968
O
293
Organizacja
Narodów
Zjednoczonych.
Sekretarz
Generalny
Raport Sekretarza Generalnego ONZ o broni
chemicznej i bakteriologicznej (biologicznej) oraz o
skutkach ich ewentualnego użycia
Warszawa
1969
ZB
735
New York
1950
ZB
2923
Organizacja
Everyman's United Nations : a ready reference to the
Narodów
structure, function and work of the United Nations and
Zjednoczonych.
its related agencies
Wydział
Informacji
Prasowej
Orlewicz Tadeusz
Chłopi świata w walce o pokój i postęp
Warszawa
1970
PS
225
Orlewicz Tadeusz
Partie i organizacje chłopskie w Europie
kapitalistycznej
Warszawa
1966
O
28
Orłowski Ryszard
Idee gospodarcze Drugiej Rzeczpospolitej
Lublin
1996
PG
3495
Orszulik Alojzy
Czas przełomu : notatki ks. Alojzego Orszulika z
rozmów z władzami PRL w latach 1981-1989
Warszawa,
Ząbki
2006
PK
3666
Orton Lawrence
D. (Wyb i wst.)
Dwieście lat USA : ideały i paradoksy historii
amerykańskiej
Warszawa
1984
H
1817
Orwell George
Rok 1984
Warszawa
1994
P
1399
Orzechowski
Marian
Polityka, władza, panowanie w teorii Maxa Webera
Warszawa
1984
TP
842
Orzechowski
Marian
Rewolucja, socjalizm, tradycje : przeszłość narodowa i
tradycje w myśli politycznej rewolucyjnego nurtu
polskiego ruchu robotniczego
Warszawa
1984
ZB
699
Orzelska
Agnieszka
Stosunki transatlantyckie z perspektywy polskiej
polityki zagranicznej
Warszawa
2009
SM
3801
Osiatyński
Wiktor
Ewolucja amerykańskiej myśli społecznej i politycznej
Warszawa
1983
PS
1570
Osiatyński
Wiktor
Współczesny konserwatyzm i liberalizm amerykański
Warszawa
1984
MP
696
Osiatyński
Wiktor
Stany Zjednoczone : społeczeństwo i władza
Warszawa
1975
PS
342
Osiatyński
Wiktor (Wyb.)
Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach ojców
założycieli
[Warszawa]
1977
MP
340
Osica O.,
Zaborowski M.
Nowy członek "starego" sojuszu : Polska jako nowy
aktor w euroatlantyckiej polityce bezpieczeństwa
Warszawa
2002
ZB
1318
Osiński Joachim
Przedstawicielskie organy władzy w ZSRR : Rada
Najwyższa, rady najwyższe republik związkowych i
autonomicznych : problemy organizacji i
funkcjonowania
Warszawa
1987
SP
858
Osiński Joachim
(Tł.)
Konstytucja Republiki Finlandii z 11 czerwca 1999 r.
Warszawa
2000
PRA
3324
Osmańczyk
Edmund
Sprawy Polaków
Katowice
1982
MP
1842
Osmańczyk
Edmund Jan
Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ
Warszawa
1974
LE
3984
Osmańczyk
Edmund Jan
Siła kraju i emigracji : myślenie na przełomie epok
New York
1988
TN
1011
Osmańczyk
Edmund Jan
Polska i Izrael
[Kraków]
1989
SM
983
Osmańczyk
Edmund Jan
Ciekawa historia ONZ : w Nowym Jorku nad
Wschodnią Rzeką : mała encyklopedia ONZ
Warszawa
1965
O
609
Osmańczyk
Edmund Jan
Nasza Europa
Poznań
1971
E
337
Osóbka
Przemysław
Systemy konstytucyjne Andory, Liechtensteinu,
Monako, San Marino
Warszawa
2008
PRA
2707
Ossendowski
Antoni
Ferdynand
Lenin
Łomianki
2008
B
2370
Ossendowski
Ferdynand Antoni
Cień ponurego Wschodu : (za kulisami życia
rosyjskiego)
Warszawa
1990
W
1844
Ossowski
Stanisław
O osobliwościach nauk społecznych
Warszawa
1962
S
3660
Ostaszewski Jan
Demokracja a ideał społeczny : wybór pism
Londyn
1967
MP
1451
Ostaszewski Jan
(Wyb.)
Demokracja a ideał społeczny: wybór pism
London
1967
PS
195
Ostaszewski Piotr
Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys
wykładów
Warszawa
2008
SM
2728
Ostrom Vincent
Federalizm amerykański : tworzenie społeczeństwa
samorządnego
Warszawa,
Olsztyn
1994
SP
1256
Ostrom Vincent
Federalizm amerykański : tworzenie społeczeństwa
samorządnego
Warszawa,
Olsztyn
1994
SP
1209
Oświecimski
Konrad.
Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie
politycznym
Kraków
2012
WYB
3570
Ovsânyj, Igor'
Dmitrievič,
Gromyko,
Polityka zagraniczna Związku Radzieckiego
Warszawa
1981
W
578
Andreevič Andrej
Owona Joseph,
Swadesh Rana
Obstacles to disarmament and ways of overcoming
them
Paris
1981
ZB
616
Ozdowski Jerzy
Troska o pokój początkiem wspólnoty narodów
[Lublin]
1969
ZB
296
Ożóg Kazimierz
Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku : wybrane
zagadnienia
Rzeszów
2001
SŁ
1658
Pacanowska
Regina
Samorząd powiatowy w Wielkopolsce w latach 19191939
Poznań
2006
ST
3198
Pacholski P.,
Pietrzak P.
Aktywność Polski w zwalczaniu proliferacji broni
masowego rażenia i terroryzmu międzynarodowego
Warszawa
2004
ZB
1330
Painter Fred B.,
Bixler Harold H.
Citizenship in action
Chicago
1961
PS
254
Pająk Henryk
"Uskok" kontra UB
Lublin
1992
O
2956
Pajórek Leszek,
Szkodzińska
Małgorzata
Polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej :
budowa europejskiej autonomii strategicznej
Warszawa
2004
ZB
1323
Palczewski
Marek,
Worsowicz
Monika
O dziennikarstwie śledczym: normy, zagrożenia,
perspektywy
Łódź
2009
KM
2579
Palikot Janusz
Kulisy Platformy
Warszawa
2011
MP
3149
Pałecki Krzysztof
Elity polityczne w Polsce : wydawnictwo
pokonferencyjne, Kazimierz Dolny, 19-21 listopada
1992
Warszawa,
Toruń
1992
PS
1340
Pałecki Krzysztof
Elity polityczne w Polsce : wydawnictwo
pokonferencyjne, Kazimierz Dolny, 19-21 listopada
1992
Warszawa,
Toruń
1992
PS
1156
Pałyga Edward J.
Polsko-watykańskie stosunki dyplomatyczne : od
zarania II Rzeczypospolitej do pontyfikatu papieża Polaka
Warszawa
1988
PK
905
Pałyga Edward J.
Dyplomacja Polski Ludowej 1944-1984 : (kierunki treści - mechanizmy)
Warszawa
1986
SM
816
Pałyga Edward
Józef
Watykańska polityka wschodnia 1917-1987. Cz. 1,
Materiały z konferencji międzynarodowej w
Białowieży 2-7 XI 1987
Warszawa
1989
PK
937
Panter-Brick
Simone
Gandhi against machiavellism: non-violence in
politics
London
1966
P
84
Pańków Irena,
Post Barbara
Kobiety u władzy? : spojrzenie z Sejmu
Warszawa
2010
PS
2704
Paradowska
Janina
A chciałam być aktorką...
Warszawa
2011
MP
3151
Paradowski
ryszard
Kulturowe instrumentarium wolności : etyka i prawo
Poznań
2005
PS
1740
Paradowski
Ryszard
Kulturowe instrumentarium wolności :
dziennikarstwo, internet, rynek
Poznań
2004
KM
1738
Parent Michael
Demokracja dla nielicznych
Warszawa
1982
MP
614
Partycki
Sławomir
Religia a gospodarka : suplement
Lublin
2005
PG
2530
Partycki
Sławomir
Religia a gospodarka : suplement
Lublin
2005
PG
2528
Partycki
Sławomir
Religia a gospodarka : suplement
Lublin
2005
PG
2529
Partycki
Sławomir
Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczospołeczny w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2
Lublin
2010
PG
2484
Partycki
Sławomir
Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczospołeczny w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1
Lublin
2010
PG
2483
Partycki
Sławomir
Człowiek a rynek T. 1
Lublin
2004
PG
1804
Partycki
Sławomir
Religia a gospodarka T. 1
Lublin
2005
PG
1797
Partycki
Sławomir
Religia a gospodarka T. 2
Lublin
2005
PG
1798
Partycki
Sławomir
Nowoczesność, ponowoczesność : społeczeństwo
obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej. 1
Lublin
2007
PS
1793
Partycki
Sławomir
Zarys teorii socjologii gospodarki
Lublin
2003
PG
1773
Partycki
Sławomir
Religia a gospodarka T. 1
Lublin
2005
PG
1756
Partycki
Sławomir
Nowa ekonomia a społeczeństwo. 1
Lublin
2006
PS
1739
Partycki
Sławomir
Nowa ekonomia a społeczeństwo. T. 2
Lublin
2006
PS
1729
Partycki
Sławomir
Człowiek a rynek. T. 2
Warszawa
2004
PG
1665
Partycki
Sławomir
Człowiek a rynek. T. 2
Lublin
2004
PG
1656
Paruch
Waldemar,
Trembicka
Krystyna
Typologia systemów bezpieczeństwa w XIX i XX
wieku
Lublin
1996
ZB
3214
Paruch
Waldemar,
Trembicka
Krystyna
Niepodległość, zależność, suwerenność :
problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej
myśli politycznej
Lublin
2007
MP
2690
Parzałek A., Rot
H.
Struktura i funkcjonowanie rad narodowych i ich
organów w świetle badań empirycznych
Wrocław
1983
ST
719
Pasierb
Bronisław
Życie polityczne Polski lat osiemdziesiątych : próba
podsumowania badań
Wrocław
1991
PS
1216
Pasierb
Bronisław
Materiały konferencji naukowej "Miejsce Polski w
Europie 1944 - 1974" poświęconej powstaniu Polski
Ludowej : Wrocław, 22 czerwca 1974 roku
Wrocław
1976
SP
531
Pasierb
Bronisław
Życie polityczne dolnego śląska 1945 - 1950
Warszawa,
Wrocław
1979
MP
424
Pastusiak Longin
Rosevelt a sprawa polska
Warszawa
1980
B
3008
Pastusiak Longin Pierwsi polscy podróżnicy w Stanach Zjednoczonych
Warszawa
1980
H
2971
Pastusiak Longin
Warszawa
1988
B
2313
Ronald Reagan : biografia dokumentacyjna
Pastusiak Longin
Stany Zjednoczone-Europa zachodnia, Polska
Szczecin
1987
SM
878
Pastusiak Longin
Współczesny konserwatyzm amerykański
Warszawa
1984
MP
689
Pastusiak Longin
Co zakłóca współżycie międzynarodowe
Warszawa
1984
SM
677
Pastusiak Longin
Wielkie mocarstwa wobec podziału i zjednoczenia
Niemiec
Katowice
1983
SM
662
Pastusiak Longin
Komputery a polityka : szkice o teoretycznych i
metodologicznych zagadnieniach stosunków
międzynarodowych
Warszawa
1975
TP
465
Pastusiak Longin
Komputery a polityka : szkice o teoretycznych i
metodologicznych zagadnieniach stosunków
międzynarodowych
Warszawa
1975
TP
266
Warszawa
1968
SM
78
Pastusiak Longin Szkice o polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych
Paszkiewicz
Krystyna Anna
Opinia publiczna RFN wobec problemu
przedawnienia zbrodni hitlerowskich w latach 19651969
Wrocław
1980
PS
534
Paszko Artur
O katolickie państwo narodu polskiego : inspiracje
katolickie w ideach politycznych Grupy "Szańca" i
Konfederacji Narodu
Kraków
2002
PK
1832
Paszkowski
Mieczysław
Dyplomacja wielostronna na forum organizacji
międzynarodowych
Warszawa
1976
SM
313
Pasztor Maria
Polska w oczach francuskich kół rządowych 19241939
Warszawa
1999
SM
1276
Pasztor Maria
Między Paryżem, Warszawą i Moskwą : stosunki
polsko-francuskie w latach 1954-1969
Toruń
2003
SM
1313
Pateman Carole
Participation and democratie theory
London
1970
SP
407
Paterek Anna
Polityka europejska Niemiec : debata wokół reformy i
poszerzenia Unii Europejskiej
Kraków
2011
E
3664
Patterson Robert Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku
i angielsku = Compendium of finance in Polish &
English. T. 1-
Kraków
2010
EN
2692
Pawełczyk Piotr
Marketing polityczny - szansa czy zagrożenie dla
współczesnej demokracji? : praca zbiorowa
Poznań
2007
MPO
1591
Pawlak-Hejno
Elżbieta,
Pleszczyński Jan
Etyka dziennikarstwa : edukacja - teoria - praktyka
Lublin
2012
KM
3960
Pawlak Piotr
Internet jako narzędzie imperializmu kulturowego
Poznań,
Gniezno
2011
I
3665
Pawlikowska
Marta
Problemy restrukturyzacji gmin : materiały z
międzynarodowej konferencji naukowej - Problemy
Restrukturyzacji Gmin Województwa
Jeleniogórskiego zorganizowanej przez Katedrę
Gospodarki Regionalnej Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu (Jelenia Góra, 11 maja 1994 roku)
Jelenia Góra
1994
ST
3192
Pawłowicz Jerzy
Komuniści Europy Zachodniej : działalność w latach
siedemdziesiątych
Warszawa
1983
MP
666
Pawłowicz
Tadeusz
Obraz pokolenia
Kraków
1999
B
2636
Pawłowicz
Tadeusz
Obraz pokolenia
Kraków
1999
B
2637
Pawłowska Zofia,
Koszty i korzyści związane z wdrażaniem do
Pęciłło
polskiego prawa dyrektyw Wspólnoty Europejskiej z
Małgorzata
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Warszawa
2003
E
1282
Pawłowski
Bartosz
Rola Sejmu w Unii Europejskiej : seminarium dla
nowo wybranych posłów VI kadencja
Warszawa
2007
E
3351
Pearson Drew,
Anderson Jack
U.S.A. - second class power?
New York
1958
PS
242
Peeters
Marguerite A.
Polityka globalistów przeciwko rodzinie : trzy
przykłady
Warszawa
2013
PS
4119
Peeters
Marquerite A.
Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej :
kluczowe pojęcia, mechanizmy działania
Warszawa
2010
KS
2024
Pelinka Anton,
Plasser Fritz
The Austrian Party System
Boulder [etc.] 1989
O
1371
PełczyńskaNałęcz Katarzyna
Integracja czy imitacja? : UE wobec wschodnich
sąsiadów
Warszawa
2011
E
3234
PełczyńskaNałęcz Katarzyna
Dokąd sięgają granice Zachodu? : rosyjsko-polskie
konflikty strategiczne 1990-2010
Warszawa
2010
W
3226
Perczak Judyta
Ewa
Polska reklama prasowa w latach 1945-1989 : o
reklamie, której nie było?
Warszawa
2010
RE
3593
Perraux Francois
Francois Perraux interroge Herbert Marcuse... qui
repond
Paris
1969
MP
765
Persak K.,
Kamiński L.,
A handbook of the communist security apparatus in
East Central Europe 1944-1989
Warszawa
2005
H
2651
Perth-Grabowska
Alina
Polska w komentarzach. T. 1
London
1999
PR
2887
Perzkowski
Stanisław
(Oprac.)
Tajne dokumenty Biura Politycznego i Sekretariatu
KC : ostatni rok władzy 1988-1989
London
1994
O
1976
Peszyński
Wojciech
Walka na spoty po polsku : przypadek kampanii
parlamentarnych z lat 2001-2007
Toruń
2012
WYB
3676
Petrilli Guseppe
La politica estera ed europea di De Gasperi
Roma
1975
E
351
Petrozolin B.,
Skowroński A.
(oprac.)
Świat współczesny : wybór materiałów
Warszawa
1960
ZB
516
PetrozolinSkowrońska
Barbara
Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 1-6
Warszawa
1995
EN
3645
Petsch Danuta
Tomasz Morus
Warszawa
1962
P
2534
Lublin
2010
PRE
3530
Pęcherzewski W., Społeczna odpowiedzialność biznesu : etyka : prawo :
Szewczak M.,
komunikacja
Gędek M.
Pędziwiatr
Konrad, Kugiel
Patryk, Dańda
Aleksander
Current challenges to peacebuilding efforts and
development assistance = Współczesne wyzwania dla
budowania pokoju i współpracy rozwojowej
Kraków
2011
ZB
3090
Pfizer Theodor
Burger im Staat: politische Bildung im Wandel
Stuttgart
1971
MP
187
Philips Cyril H.
Politics and society in India
London
1963
PS
207
Piasecka Ostrowska Hanna
Komunikatorzy : wpływ, wrażenie, wizerunek
Warszawa,
Bydgoszcz
2000
KS
2781
Piasecki A. K.
Model przywództwa : wymiar lokalny, krajowy,
międzynarodowy : praca zbiorowa
Kraków
2006
PS
1387
Piasecki Andrzej Menadżer i polityk : wójt, burmistrz, prezydent miasta
Kraków
2006
ST
1386
Piasecki Andrzej
K.
Model przywództwa : wymiar lokalny, krajowy,
międzynarodowy : praca zbiorowa
Kraków
2006
ST
2691
Piasecki Henryk
Sekcja Żydowska PPSD i Żydowska Partia Socjalno Demokratyczna 1892-1919/20
Wrocław
1982
O
658
Piasny Janusz
Konsumpcja : teoria i praktyka
Poznań
2009
KM
2033
Piatkowski
Włodzimierz
Zdrowie choroba społeczeństwo : studia z socjologii
medycyny
Lublin
2004
PS
1858
Piatkowski
Włodzimierz,
Titkow Anna
W stronę socjologii zdrowia
Lublin
2002
PS
1857
Piechota Grazyna
Public relations : konteksty międzykulturowe i
międzynarodowe
Kraków
2011
PRE
3016
Piechota
Magdalena,
Stachyra
Grażyna , Nowak
Paweł
Rozrywka w mediach i komunikacji społecznej:
wybrane zagadnienia
Lublin
2012
KS
3075
Piechowiak
Marek, Hliwa
Renata
Międzynarodowy pakt praw osobistych i politycznych
Poznań
2001
SM
1487
Piecuch Henryk
"Wojciech Jaruzelski tego nigdy nie powie" : mówi
były szef wywiadu i kontrwywiadu, pierwszy zastępca
Ministra Spraw Wewnętrznych, generał dywizji
Władysław Pożoga
Warszawa
1992
MP
3416
Piecuch Henryk
Imperium służb specjalnych : od Gomułki do Kani
Warszawa
1997
O
2283
Pieniążek Antoni
Państwo na etapie budowy rozwiniętego
społeczeństwa socjalistycznego
Warszawa
1980
PS
605
Pieniążek Antoni
Suwerenność: problemy teorii i praktyki
Warszawa
1979
ZB
403
Pieńkoś Jerzy
Wpływ wojny na obowiązywanie umów
międzynarodowych : ze szczególnym uwzględnieniem
traktatów pokoju po II wojnie światowej
Warszawa
1973
ZB
166
Pieretiatkowicz
Antoni
Państwo współczesne
Kraków [etc.] 1916
SP
3391
Pierścionek
Zdzisław
Zarządząnie strategiczne w przedsiębiorstwie
Warszawa
2011
PG
2860
Piertaś Ziemowit
Jacek
Sztuczna inteligencja w politologii : heurystyczne
modelowanie procesów adaptacji politycznej
Lublin
1990
TP
1018
Pietkiewicz
Edward
Protokół dyplomatyczny
Warszawa
1980
SM
482
Pietkiewicz
Edward
Protokół dyplomatyczny
Warszawa
1979
SM
416
Pietraś Jacek,
Dumała Andrzej
Mechanizmy adaptacji politycznej państwa
Lublin
1990
MP
1452
Pietraś Marek
Międzynarodowe stosunki polityczne
Lublin
2007
SM
3767
Pietraś Marek,
Olchowski Jakub
NATO w pozimnowojennym środowisku (nie)
bezpieczeństwa
Lublin
2011
ZB
3547
Pietraś Ziemowit
Jacek
Teoria decyzji politycznych
Lublin
1990
TP
3278
Pietraś Ziemowit
Jacek
Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Lublin
2006
E
2536
Pietraś Ziemowit
Jacek
Decydowanie polityczne
Warszawa,
Kraków
1998
TP
1434
Pietraś Ziemowit
Jacek
Decydowanie polityczne
Warszawa,
Kraków
1998
TP
1423
Pietraś Ziemowit
Jacek
Podstawy teorii stosunków międzynarodowych
Lublin
1986
SM
879
Pietraś Ziemowit
Jacek
Podstawy teorii stosunków międzynarodowych
Lublin
1986
SM
880
Pietraś Ziemowit
Jacek
Wybrane problemy teorii i praktyki stosunków
międzynarodowych
Lublin,
Warszawa
1982
SM
648
Pietraś Ziemowit
Jacek, Pietraś
Marek
Społeczność międzynarodowa wobec problemów
globalnych : materiały VI Krajowej Konferencji
Zakładów Stosunków Między narodowych Szkół
Wyższych (Kazimierz Dolny, 16-19 grudnia 1987 r.)
Warszawa,
Lublin
1989
SM
3282
Pietraś Ziemowit
Jacek, Pietraś
Marek
Międzynarodowe bezpieczeństwo ekologiczne
Lublin
1991
ZB
3216
Pietraś Ziemowit
Jacek, Pietraś
Marek
Transnational future of Europe
Lublin
1992
E
1248
Pietrzak Paweł
Bundeswehra w operacjach międzynarodowych :
podstawy prawne, stan obecny, perspektywy
Warszawa,
Wrocław
2004
ZB
1324
Pietrzyk Bożena
Problemy kultury w prasie konspiracyjnej w latach
1939-1945
Kraków
1995
PR
3486
Pietrzyk I.
Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce
krajów członkowskich
Kraków
1998
E
1433
Piltz Erazm
O naszem Stronnictwie : przemówienie Erazma Piltza
na ogólnem zebraniu Stronnictwa Polityki Realnej
odbytem w Warszawie 18 stycznia 1910 r.
Warszawa
1910
O
3736
Piłsudski Józef
Wspomnienia o Gabrielu Narutowiczu
Londyn
1980
B
1044
Piłsudzki Józef
O państwie i armii. T. 1, Wybór pism
Warszawa
1985
MP
728
Piłsudzki Józef
O państwie i armii. T. 2, W świetle wspomnień i
innych dokumentów : (aneks)
Warszawa
1985
MP
727
Piotrkowski
Mirosław
Służba idei czy serwilizm? : Zygmunt Felczak i Feliks
Widy-Wirski w najnowszych dziejach Polski
Lublin
1994
B
1072
Piotrowski
Mirosław
Unia jak Titanic : myśląc ojczyzna, z Parlamentu
Europejskiego
Warszawa
2013
E
4073
Piotrowski
Mirosław
Polityka integracyjna Niemcy-Polska : materiały
polsko-niemieckiej sesji naukowej 30 listopada - 1
grudnia 1995
Lublin
1997
E
1457
Piotrowski
Mirosław
(Oprac.)
Ludzie Bezpieki w walce z Narodem i Kościołem :
Służba Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej w latach 1944-1978 - Centrala
Lublin
2000
O
1359
Pipes Richard
Rosja bolszewików
Warszawa
2007
H
3188
Pipes Richard
Krótka historia rewolucji rosyjskiej
Warszawa
2007
HP
2561
Pisarek Walery
Nowa retoryka dziennikarska
Kraków
2002
M
4043
Pisarek Walery
Wstęp do nauki o komunikowaniu
Warszawa
2008
KS
4044
Pisarek Walery
Słownik terminologii medialnej
Kraków
2006
LE
3893
Pisarek Walery
Wstęp do nauki o komunikowaniu
Warszawa
2008
KS
3554
Pisarek Walery
Słownik języka niby-polskiego, czyli błędy językowe
w prasie
Wrocław
1978
LE
2975
Pisarek Walery
O mediach i języku
Kraków
2007
KS
2614
Pisarek Walery
Nowa retoryka dziennikarska
Kraków
2002
KS
2578
Pisarek Walery
Analiza zawartości prasy
Kraków
1983
PR
2312
Pisarek Walery,
Goban-Klas
Tomasz
Aktywność, referencje i świadomość kulturalna
społeczeństwa polskiego
Kraków
1981
KM
4100
Piscator Erwin
Le theatre politique
Paris
1972
PS
152
Piskorska Beata
Unia Europejska i Rosja w kierunku nowego otwarcia
Lublin
2012
E
3684
Piskorska Beata
Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej
Toruń
2008
E
1597
Pius XII
Kościół i papież wobec drugiej wojny światowej :
(encyklika "Summi Pontificatus", z dnia 20
października 1939 roku, Acta Apostolica Sedis, vol.
XXXI, Ser. II, v. VI ; 28.X.1939)
London
1947
PK
2090
Piwowarczyk Jan
Wobec nowego czasu : (z publicystyki 1945-1950)
Kraków
1985
PR
3571
Pizzorno
Alessandro
Political sociology : selected readings
Harmondswo
rth
1971
PS
159
Planete Doc
Review 2008
2008 ; Warszawa)
Antologia reportażu Planete Doc Review 2008
Warszawa
2008
PR
2463
Plenzler
Małgorzata
Konferencja Międzyrządowa Unii Europejskiej i jej
efekty dla rozwoju europejskich procesów
integracyjnych
Poznań
1998
E
1306
Pleszczyński Jan
Epistemologia komunikacji medialnej : perspektywa
ewolucyjna
Lublin
2013
KS
4057
Plewko Jadwiga
Kronika 30-lecia Instytutu Badań nad Polonią i
Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego 1972-2002
Lublin
2002
O
2309
Plisiecki Janusz
Film i sztuki tradycyjne
Lublin
2012
FT
3619
Plisiecki Janusz
Film i sztuki tradycyjne
Lublin
1999
FT
3543
Pliszczyńska
Olga
Polityka "niebezpieczeństwa" Gruzji
Lublin
2010
W
2620
Pluta Janusz,
Stawowy Ewa,
Wilkanowicz
Stefan
Demokracja dla wszystkich
Kraków
1993
PS
1164
Płachecki Marian
Wojny domowe : szkice z antropologii słowa
publicznego w dobie zaborów (1899-1880)
Warszawa
2009
PR
3500
Płażewski Jerzy
Historia filmu 1895-2005
Warszawa
2008
FT
3762
Płażewski Jerzy
Język filmu
Warszawa
2008
FT
3520
Wrocław
2003
P
1825
Płonka - Syroka Procesy modernizacji nauk przyrodniczych w historii i
Bożena
historiografii nauki
Płonka-Syroka
Bożena, Skrzypek
Michał
Doświadczanie choroby w perspektywie badań
interdyscyplinarnych
Wrocław
2010
PS
2683
Płudowski
Tomasz
American politics, media, and elections :
contemporary international perspectives on U.S.
presidency, foreign policy and political
communication
Toruń,
[Warszawa]
2005
MPO
3802
Płudowski
Tomasz
Komunikacja polityczna w amerykańskich
kampaniach wyborczych
Warszawa
2008
KP
3753
Pobl Manfred
Japan 1987/88 : Politik und Wirtschaft
Hamburg
1988
SM
1448
Pobóg Malinowski
Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski : 1864-1945. T.
2, cz. 1
Londyn
1956
HP
951
Pocztowski
Aleksy
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy,
metody
Warszawa
2008
PG
3699
Podgajna Ewelina
Stronnictwo Chłopskie (1926-1931) : studium z
dziejów myśli politycznej
Lublin
2011
O
3046
Podgorzańska
Renata
Działalność sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych :
(1989-2005) : wybrane problemy
Warszawa
2007
SM
2678
Podgórecki Adam
Zasady socjotechniki
Warszawa
1966
SOC
3719
Podgórska Teresa
Stowarzyszenie Patriotyczno-Religijne "Eleusis" w
latach 1902-1914
Lublin
1999
O
1748
Podgórzańska
Renata
Działalność sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych :
(1989-2005) : wybrane problemy
Warszawa
2007
SM
2723
Podhorecki
Leszek
Dzieje Kijowa
Warszawa
1982
W
2968
Podhorecki
Leszek
Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XV-XVIII
w.
Warszawa
1987
W
2959
Podolski Antonii,
Jaroń
Przemysław
Agencja Praw Podstawowych - opinie z nowych
państw członkowskich i Niemiec
Warszawa
2006
E
3181
Podoski
Kazimierz,
Turnowiecki
Witold
Polityka społeczna
Gdańsk
1998
PS
3281
Podraza andrzej
Unia Europejska a Europa Środkowa i wschodnia
Lublin
1997
E
1396
Podraza Andrzej
Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy :
partnerstwo czy członkostwo?
Lublin
2006
W
3220
Podraza Andrzej
Stosunki gospodarcze Polski i Ukrainy : szanse i
wyzwania
Lublin
2008
W
3221
Podraza Andrzej
Polska - Niemcy : partnerzy w nowej Europie
Lublin
2003
E
3012
Podraza Andrzej
Unia Europejska w procesie reform traktatowych
Lublin
2007
E
1501
Podraza Andrzej
Unia Europejska w procesie reform traktatowych
Lublin
2007
E
1497
Podraza Andrzej
Traktat Nicejski
Lublin
2001
E
1481
Podraza Andrzej
Traktat Nicejski
Lublin
2001
E
1482
Podraza Andrzej
Traktat Nicejski
Lublin
2001
E
1477
Podraza Andrzej
Unia Europejska w procesie reform traktatowych
Lublin
2007
E
1471
Podraza Andrzej
Unia Europejska
Lublin
1999
E
1414
Podraza Andrzej
Unia Europejska
Lublin
1999
E
1412
Podraza Andrzej
Unia Europejska
Lublin
2000
E
1413
Podraza Andrzej
Unia Europejska
Lublin
1999
E
1411
Podraza Andrzej
Unia Europejska a Europa Środkowa i wschodnia
Lublin
1997
E
1398
Podraza Andrzej
Unia Europejska a Europa Środkowa i wschodnia
Lublin
1997
E
1397
Podraza Andrzej
Unia Europejska a Europa Środkowa i Wschodnia
Lublin
1997
E
1395
Podraza Andrzej
Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty
Europejskiej z państwami Europy Środkowej i
Wschodniej
Lublin
1996
E
1088
Podraza Andrzej
Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty
Europejskiej z państwami Europy Środkowej i
Wschodniej
Lublin
1996
E
1086
Podraza Andrzej
Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty
Europejskiej z państwami Europy Środkowej i
Wschodniej
Lublin
1996
E
1087
Podraza Andrzej,
Gizicki Wojciech
Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy
Lublin
2008
W
3491
Podraza Andrzej,
Potakowski
Paweł, Wiak
Krzysztof
Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku : \b
perspektywa politologiczna i prawna
Warszawa
2013
ZB
4135
Podsiadłowicz
Monika
Polityka bezpieczeństwa Ukrainy
Warszawa,
Wrocław
2004
ZB
1331
Pofalla Roland
Wolność dla Białorusi : "Białoruś jutrzejsza będzie
inna niż Białoruś dzisiejsza"
Warszawa
2007
W
3174
PokornaIgnatowicz
Katarzyna
Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL :
między polityką a widzem
Kraków
2003
T
2874
PokornaIgnatowicz
Katarzyna,
Michalczyk
Stanisław
Media lokalne i dziennikarstwo : aspekty współczesne
i historyczne
Kraków
2010
KM
3020
Pokorna"Stare" media w obliczu "nowych", "nowe" w obliczu
Katarzyna
"starych"
Ignatowicz,
Bierówka Joanna
Kraków
2011
KM
3015
Pokrzycka Lidia
Prasa ogólnoinformacyjna w regionie lubelskim po
1989 roku
Lublin
2010
PR
3010
Polak Ewa, Leska
- Ślęzak Joanna
Procesy migracyjne w kontekście przemian
kulturowo-cywilizacyjnych
Peplin
2007
PS
1619
Polański Roman
Roman
Warszawa
1989
FT
2391
Polański Tomasz,
Link-Lenczowski
Andrzej
Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej : materiały z
konferencji "Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej
Szlacheckiej" : Międzywydziałowy Zakład Historii i
Kultury Żydów w Polsce Uniwersytet Jagielloński 2226 IX 1986
Wrocław
1991
H
1182
Poleszak
Polskie podziemie niepodległościowe na tle
Warszawa,
2008
H
2649
Sławomir
konspiracji antykomunistycznych w Europie
środkowo-wschodniej w latach 1944-1956
Lublin
Poliszczuk
Wiktor
Akcja "Wisła" : próba oceny
Toronto
1997
H
1473
Poliszczuk
Wiktor
Fałszowanie historii najnowszej Ukrainy : Wołyń 1943 i jego znaczenie
Toronto,
Warszawa
1996
W
1474
Politkovskaâ
Anna
Tylko prawda : artykuły i reportaże
Warszawa
2011
PR
3284
Pollard Albert
Frederick
Henryk VIII
Warszawa
1979
B
3443
Polsby Nelson W.
Comunity power and political theory
New Haven,
London
1965
PS
25
Polska.
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrów
Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski,
Warszawa Kwiecień 2009 r. : dokument przyjęty na
posiedzeniu Rady Ministrów 27 kwietnia 2009 r.
Warszawa
2009
E
2009
Polska. Rada
Ministrów.
Zasady dialogu społecznego : dokument programowy
rządu przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22
października 2002 r.
[Warszawa]
2002
PS
1678
Polska. Sejm
Polskiej
Rzeczypospolitej
Ludowej.
Debata sejmowa, 11-12 lutego 1981 r. : oświadczenie
premiera W. Jaruzelskiego, plan i budżet, dyskusja
Warszawa
1981
SP
524
Polska. Sejm
Polskiej
Rzeczypospolitej
Ludowej.
Nadzwyczajna
Komisja do
Zbadania
Działalności
Ministerstwa
Spraw
Wewnętrznych
Raport Rokity : sprawozdanie Sejmowej Komisji
Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności MSW
Kraków
2005
O
2294
Polska. Sejm
Rzeczypospolitej
Polskiej
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej :
ujednolicony tekst uchwały Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. według stanu
prawnego na dzień 17 listopada 2011 r.
Warszawa
2012
O
3903
Polska. Sejm
Rzeczypospolitej
Polskiej (1989- ).
Kancelaria
Sejmu. Biuro
Obsługi Posłów
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej : informator
Warszawa
1992
EN
1535
Polska. Urząd
Komitetu
Integracji
Europejskiej.
Departament
Dokumentacji
Europejskiej i
Publikacji
Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy
podpisany w Rzymie 29 października 2004 r. (CIG
87/2/04 REV2, Bruksela, 29 października 2004 r.)
Warszawa
2004
E
1345
Polska Akademia
Nauk. Instytut
Krajów
Socjalistycznych
Wydarzenia społeczno-polityczne i gospodarcze w
krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz CHRL i
Mongolii
Warszawa
1990
SM
1004
Polska Partia
Robotnicza.
Komitet
Centralny
Nowe Drogi : czasopismo społeczno-polityczne
[Warszawa]
1983
O
1936
Polska
Zjednoczona
Partia Robotnicza
Program Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej :
uchwalony przez X Zjazd PZPR w lipcu 1986 r.
Warszawa
1987
O
872
Polska
Zjednoczona
Partia Robotnicza
Statut Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej : ze
zmianami i uzupełnieniami uchwalonymi przez IX
Nadzwyczajny Zjazd PZPR w lipcu 1981 r.
Warszawa
1981
O
550
Polska
Zjednoczona
Partia
Robotnicza.
Komitet
Centralny (19801981). Plenum
1980 ; Warszawa)
VII Plenum KC PZPR : 1-2 grudnia 1980 r. :
podstawowe dokumenty i materiały
Warszawa
1980
O
493
Polska
Zjednoczona
Partia
Robotnicza.
Komitet
Centralny (19801981). Plenum
1981 ; Warszawa)
VIII Plenum KC PZPR : 9 lutego 1981 r. :
podstawowe dokumenty i materiały
Warszawa
1981
O
492
Polskie Forum
Strategii
Lizbońskiej
Przedsiębiorczość akademicka w Polsce
Gdańsk
2006
PG
3432
Polskie
Porozumienie
Niepodległościow
e
Program Polskiego Porozumienia
Niepodległościowego
Warszawa
1976
O
1934
Polskie
Porozumienie
Niepodległościow
e
Polityka niepodległościowa : wybór tekstów
Warszawa
1983
O
991
Połecki Krzysztof
Elity polityczne w Polsce : wydawnictwo
pokonferencyjne, Kazimierz Dolny, 19-21 listopada
1992
Warszawa,
Toruń
1992
PS
1157
Pomian Jerzy
Organizacja władz i urzędów państwowych
Rzeczypospolitej Polskiej : wykres organizacji władz
państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, skorowidz
ustaw i rozporządzeń, dotyczących organizacji władz i
urzędów państwowych, spis alfabetyczny władz,
urzędów i instytucyj państwowych istniejących w
Polsce
Warszawa
1927
SP
757
Pomian Krzysztof
Europa i jej narody
Warszawa
1992
E
1150
Pomianowska
Nowe ustawy - o pracownikach samorządowych, o
Warszawa
1990
ST
1023
Małgorzata
terenowych organach rządowej administracji ogólnej,
przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym, o podziale zadań i kompetencji
pomiędzy organy gminy, a organy administracji
rządowej, o zmianie ustawy - kodeks postępowania
administracyjnego, o ślubowaniu radnego
Poniatowski
Mieczysław
Janusz
Nieznane bitwy o Wałęsę
Warszawa
1992
MP
2402
Ponikowski B.,
Zagajewski M.
(Oprac.)
Podstawy nauki marksizmu-leninizmu : wypisy
Warszawa
1973
P
221
Ponomarev Boris
Nikolaevič,
Gromyko Andrej
Andreevič
Istoriâ vnešnej politiki SSSR. T. 1, 1917-1945 gg.
Moskva
1980
SM
1530
Popescu Nicu
Polityka Unii Europejskiej i Rosji wobec wspólnych
sąsiadów
Warszawa,
Londyn
2010
W
3123
Popescu Nieu,
Wilson Andrew
Przekształcić obecność w siłę : doświadczenia
sąsiedztwa wschodniego
London,
Warszawa
2011
W
3125
Popielski
Kazimierz
Wartość dla życia
Lublin
2008
P
1595
Popiuk - Rysińska
Irena
Suwerenność w rozwoju stosunków
międzynarodowych
Warszawa
1993
ZB
1426
Poplawski
Dariusz
Państwa naddunajskie a Unia Europejska
Warszawa
2010
SM
3453
Popławska Ewa
Instytucja prezydenta w systemie politycznym V
Republiki Francuskiej
Warszawa
1995
SP
1074
Popławski
Dariusz
Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji
europejskiej : Austria, Liechtenstein, Szwajcaria
Warszawa
2011
E
3276
Popławski
Konrad
Niemcy wobec wieloletnich ram finansowych Unii
Europejskiej na lata 2014-2020 : uwarunkowania i
interesy
Warszawa
2011
E
3578
Popowicz
Krzysztof
Rozwój podstaw prawnych Unii Europejskiej
Warszawa
2010
E
2830
Kraków
2009
T
2847
[s.l.]
1990
O
1163
Warszawa
2012
ZB
4113
Poprawa Marcin Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu
publicznego
Porozumienie
Centrum
Program gospodarczy Porozumienia Centrum : projekt
Posobiec Jan, Współczesne dowodzenie wojskami : istota i charakter
Prusiński Norbert
dowodzenia
Potocki Robert
Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia
ukraińskiego w latach 1930-1939
Lublin
2003
W
3210
Pottering HansGert
Prawa człowieka - podstawą integracji europejskiej
Warszawa
2007
E
3170
Potyrała Anna,
Skobrtal Macin
Indie w XXI wieku : wybrane problemy : praca
zbiorowa
Poznań
2009
SM
2329
Poulantzas Nicos
Pouvoir politique et classes sociales de l'état
capitaliste
Paris
1970
PS
108
Poulet Bernard
Śmierć gazet i przyszłość informacji
Wołowiec
2011
I
3925
Powell Norman
John
Responsible public bureaucracy in the United States
Boston
1967
ST
412
Półturzycki Józef
Ucz się sam : o technice samokształcenia
Warszawa
1967
M
2292
Pratkanis
Anthony,
Aronson Elliot
Wiek propagandy : używanie i nadużywanie perswazji
na co dzień
Warszawa
2008
RET
2867
Prokopczuk Jerzy
Kraje rozwijające się w ONZ
Warszawa
1984
SM
714
Prokopczuk Jerzy
Kraje rozwijające się w ONZ
Warszawa
1984
O
686
Prokopczuk Jerzy
Trzeci świat w poszukiwaniu dróg rozwoju
Warszawa
1973
SM
167
Pronobis Witold
Polska i świat w XX wieku
Warszawa
1991
H
1708
Proskurin
Aleksandr
Vasil'evič (Wyb.)
Fenomen Stalina
Warszawa
1988
B
930
Prus Edward
Taras Czuprynka, hetman UPA i wielki inkwizytor
OUN
Wrocław
1998
W
2544
Prus Edward
Stephan Bandera (1909 - 1959) : symbol zbrodni i
okrucieństwa
Wrocław
2004
W
2542
Prus Edward
SS- Galizien : patrioci czy zbrodniarze?
Wrocław
2008
W
2543
Prus Edward
Banderomachia : łże-rząd Stećki na tle rzeczywistości
Wrocław
2007
W
2540
Prus Edward
Holocaust po banderowsku
Wrocław
2001
W
2541
Pruska Feliks
Organy ochrony prawnej
Warszawa
2002
PRA
3063
Lublin
2009
WYB
1979
Pruszkowski Filip Elementy kultury politycznej na przykładzie zachowań
wyborczych mieszkańców Lublina : (wybory
parlamentarne 2001-2007)
Prymon Marek
Współczesne badania marketingowe
Lublin
2001
MPO
2675
Przewłocki Jan
(Oprac.)
Z zagadnień socjologii międzynarodowych stosunków
politycznych : wybór tekstów dla studentów III roku
nauk politycznych oraz III roku socjologii
Katowice
1982
PS
606
Przewłodzki Jan
Polska w świecie : z zagadnień polskiej polityki
zagranicznej
Katowice
1984
SM
675
PrzyborowskaKlimczak Anna
Prawo międzynarodowe publiczne : wybór
dokumentów
Lublin
2006
SM
1737
Przyborowska Klimczak Anna,
Skrzydło Tefelska Ewa
Dokumenty europejskie. T. 5, Traktat o Unii
Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę
Europejską, protokół w sprawie Statutu Trybunału
Sprawiedliwości, protokół w sprawie Statutu
Europejskiego Systemu Banków Centralnych i
Europejskiego Banku Centralnego
Lublin
2006
E
1646
PrzyborowskaKlimczak Anna,
SkrzydłoTefelska Ewa
(Oprac.)
Dokumenty europejskie. T. 1, Traktaty Wspólnot
Europejskich, Jednolity Akt Europejski, Traktat z
Maastricht, Układ Europejski
Lublin
1996
E
1419
Przyborowski
Walery,
Stara i młoda prasa : przyczynek do historii literatury
ojczystej 1866-1872 : kartki ze wspomnień
eksdziennikarza
Warszawa
1998
PR
2533
Przybylska -
Leksykon integracji europejskiej : w obszarze
Poznań
2009
LE
2242
Maszner Beata,
Potyrała Anna
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i
europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony
Przybylska
Renata,
Przyczyna
Wiesław
Zasady pisowni słownictwa religijnego
Tarnów
2005
SŁ
2676
Przybylski
Henryk
Przełomy polityczne w Polsce Ludowej :
doświadczenia lat 1956-1981
Warszawa
1986
HP
832
Przybysz Monika,
Marcyński
Krzysztof
Media i Kościół : polityka informacyjna kościoła
Warszawa
2011
KM
3933
Przyszczypkowsk
i Kazimierz
Opozycja polityczna w Polsce - wyzwania dla
edukacji : pomiędzy oporem, emancypacją i
transformacją
Poznań,
Toruń
1993
PS
1120
Pszczołowski
Tadeusz
Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji
Wrocław
1978
EN
4102
Pszczołowski
Tadeusz
Umiejętność przekonywania i dyskusji
Warszawa
1962
L
3817
Pszczołowski
Tadeusz
Zasady sprawnego działania
Warszawa
1960
L
3718
Ptak Agata, Baran
Katarzyna
Problemy edytorstwa, bibliologii i typografii
Lublin
2011
M
3103
Ptak Arkadiusz
Samorząd miejski Pleszewa w okresie
międzywojennym (1919-1939)
Pleszew
2007
ST
3201
Ptaszek Grzegorz
Talk show : szczerość na ekranie?
Warszawa
2007
T
3582
Puławski Adam
W obliczu zagłady : Rząd RP na Uchodźstwie,
Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec
deportacji Żydów do obozów zagłady (1941-1942)
Lublin
2009
H
2645
Purgat Agnieszka,
Reszel Rafał
Zarządzanie gminą w teorii i praktyce : poradnik
Warszawa
1997
ST
1134
Pużak Kazimierz
Wspomnienia 1939 - 1945
Lublin
1987
B
1046
Quinton Anthony
Political philosophy
London
1968
P
82
Raabe Stephan
Spór o gazociąg przez Bałtyk : zagrożenie czy
konieczna poprawa bezpieczeństwa energetycznego ?
Warszawa
2009
SM
3172
Raabe Stephan
Od traktatów rzymskich do Traktatu
Konstytucyjnego : rola Kościoła katolickiego w
procesie integracji europejskiej : dokumentacja z VII.
międzynarodowej konferencji, Kraków, 14-15
września 2007
Warszawa
2008
E
3168
Raabe Stephan
Polska - sąsiad, partner, przyjaciel na wschodzie :
zmienne losy stosunków polsko-niemieckich po 1989
roku
Warszawa
2010
SM
3166
Raabe Stephan
Chrześcijańska odpowiedzialność w obliczu kryzysów
: rola Kościoła katolickiego w procesie integracji
europejskiej : publikacja zawiera zapis wystąpień i
dyskusji z konferencji w Krakowie 11-12 września
2009 r.
Warszawa
2010
E
3163
Raabe Stephan,
Womela Piotr
Pakt Hitler - Stalin i wybuch II Wojny Światowej
Warszawa
2009
H
2449
Rabiega
Agnieszka
Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach
podmiotów administrujących w sferze opieki
zdrowotnej
Warszawa
2009
ST
2714
Rabska Teresa
Analiza skutków prawnych regulacji wprowadzanych
przez ustawodawstwo dostosowawcze dla
samorządów gminy, powiatu i województwa
Warszawa
2001
ST
1273
Rachwał Marcin
Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania
się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
Warszawa
2010
PS
2719
Raciborski Jacek
Wybory i narodziny demokracji w krajach Europy
Środkowej i Wschodniej : pr. zbiorowa
Warszawa
1991
SP
980
Raczyński
Edward,
Żenczykowski
tadeusz
Od Genewy do Jałty : rozmowy radiowe
Lublin,
Londyn
1991
R
2191
Rade George
The crowd in the french revolution
Oxford
1967
ZB
72
Radelet Louis A.
The police and the Community
New York
1973
PS
704
Radgowski
Michał
"Polityka" i jej czasy : kronika lat 1957-1980
Warszawa
1981
PR
2970
Radomski
Grzegorz
Narodowa Demokracja wobec problematyki
mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczpospolitej w
latach 1918-1926
Toruń
2000
PS
3302
Radwan Marian
Carat wobec kościoła greckokatolickiego w zaborze
rosyjskim 1796 - 1839
Roma, Lublin 2001
PK
2196
Radwan Marian,
Styczeń Tadeusz
Ewangelia i kultura : doświadczenie środkowoeuropejskie : śladem Trzeciej Pielgrzymki Jana Pawła
II
Rzym
1988
PK
2208
Radziewicz Piotr
Zmiany w Konstytucji RP dotyczące członkostwa
Polski w Unii Europejskiej : dokumenty z prac
zespołu naukowego powołanego przez Marszałka
Sejmu
Warszawa
2010
E
3339
Radzik-Maruszak
Katarzyna
Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach
1979-2010 : od nowego zarządzania publicznego do
lokalnego współzarządzania
Lublin
2012
ST
3616
Radzik Ryszard
Tożsamości zbiorowe Białorusinów
Lublin
2012
W
4070
Radzinskij
Èdvard
Stanislavovič
Stalin : pierwsza pełna biografia oparta na
rewelacyjnych dokumentach z tajnych archiwów
rosyjskich
Warszawa
1996
B
2284
Radziwiłł Anna,
Janowski Andrzej
Jakiej polityki Polacy potrzebują
[Warszawa]
1984
MP
992
Raina Peter
Teczka ks. Henryka Jankowskiego : agenci SB w Kurii
Gdańskiej
Warszawa
2007
H
2514
Raińska
Marzanna
Granice sztuki współczesnej : wokół twórczości
Władysława Hasiora : materiały z konferencji
zorganizowanej przez Małopolskie Centrum Kultury
Sokół w Nowym Sączu 9-11 grudnia 2010.
Nowy Sącz
2011
F
3846
Rajca Lucyna
Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej
Warszawa
2010
ST
3740
Rajčan Pavel
Konfrontace : československý a polský filmový plakát
: [Muzeum Kinematografie v Lodži, 9.12.201031.1.2011 = Konfrontacja : czechosłowacki i polski
plakat filmowy : Muzeum Kinematografii w Łodzi,
Praha
2010
FT
3868
9.12.2010-31.1.2011 = Confrontation : Czechoslovak
and Polish film poster : Museum of Cinematography,
Lodz, 9.12.2010-31.1.2011
Rajecki Robert
Dialog na rzecz pokoju wyzwaniem naszych czasów :
materiały na temat pokoju
Warszawa
1983
PK
954
Rak Janusz
Ryszard
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Rzeszów
2012
ZB
4052
Ranew-Sikora
Dorota
Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów
codziennych
Warszawa
2007
KS
3022
Raphael David D.
Problem of political philosophy
London [etc.]
1970
P
357
Raś Maciej
Polityka Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej
Lublin
2010
W
2618
Rataj Maciej
Wskazania obywatelskie i polityczne : wybór pism i
przemówień z lat 1919-1938
Warszawa
1987
MP
843
Ratyński
Władysław
Z rozważań nad systemem politycznym
Warszawa
1985
SP
815
Ratyński
Władysław
Partia i związki zawodowe w Polsce Ludowej
Warszawa
1977
O
317
Redzik Adam
Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach
1939-1946
Lublin
2006
PRA
2101
Rees John
Equality
London
1972
MP
354
Regulski Jerzy
Samorząd III Rzeczypospolitej : koncepcje i realizacja
Warszawa
2000
ST
1308
Regulski Jerzy
Samorząd III Rzeczypospolitej : koncepcje i realizacja
Warszawa
2000
ST
1307
Rehan Wiesław
Konfederacja Polski Niepodległej : próba analizy
krytycznej
Warszawa
1987
O
1062
Reinehard
Henkys
Deutschland und die östlichen Nachbarn : Beiträge zu
einer evangelischen Denkschrift
Stuttgart,
Berlin
1966
SM
185
Rejtan Lech
Pax sovietica
[Katowice]
1984
ZB
1002
Remond Rene
Forces religieuses et attitudes politiques dans la France
contemporaine
Paris
1965
MP
761
Reniak Marian
KPN : kulisy, fakty, dokumenty
Warszawa
1982
O
667
Reniak Marian
KPN : kulisy, fakty, dokumenty
Warszawa
1982
O
635
Revel Jean
Francois
The totalitarian temptation
London
1977
MP
528
Revel JeanFrancois
Without Marx or Jesus : the new american revolution
has begun
Garden City
1971
ZB
500
Rębowska Anna
Elementy socjologii przestrzeni w badaniach
empirycznych
Kraków
2009
PS
2010
Riechert
Johannes
Jak studiować
Warszawa
1969
M
2321
Rifkin Jeremy
Europejskie marzenie : jak europejska wizja
przyszłości zaćmiewa American dream
Warszawa
2005
E
3540
Riggs Robert E.
Politics in the United Nations : a study of United
States influence in the General Assembly
Urbana
1958
O
1098
Risse Heinz
Theo, Lehmann
Reinhold
Den Frieden planen : Möglichkeiten einer
Friedenpolitik in Europa
Mainz,
Munchen
1969
E
749
Robakowski
Europa XXI wieku. Perspektywy i uwarunkowania
Poznań
2008
E
1687
Kazimierz
rozwoju
Robertson Arthur
H.
European institutions : co-operation : integration :
unification
London
1959
E
1099
Robertson Arthur Le conseil de l'europe: sa structure, ses fonctions et ses
H.
realisations
Leyde
1962
E
114
Robson William
A.
Le sciences sociales dans l'enseignement superieur
science politique
Paris
1955
PS
59
Rogers Mary
Frances
Barbie jako ikona kultury
Warszawa
2003
KM
4030
Rogowski
Cyprian
Katecheza dorosłych w teorii i praktyce : impulsywyzwania-perspektywy
Lublin,
Olsztyn
2001
PK
2204
Rogoża Jagoda
Wyspa na uwięzi : Kaliningrad między Moskwą a UE
Warszawa
2012
W
3861
Rogoża Jagoda
W cieniu Putina : prezydentura Dmitrija
Miedwiediewa
Warszawa
2011
W
3223
Roguska
Agnieszka
Media w edukacji : obszary lokalności - różnorodność
współczesności = Media in education : local areas the diversity of the present time
Siedlce
2013
KM
4060
Rohr Jean
La Suisse contemporaine: societe et vie politique
Paris
1972
SM
156
Rojek Wojciech
Historia nowoczesnych stosunków
międzynarodowych
Warszawa
2010
SM
2826
Rokicki
Bartłomiej,
Hildebrandt Anna
Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych państw UE : wnioski dla
Polski
Warszawa
2006
E
1381
Rokicki Cz.
Księga Pamiątkowa Związku Pracowników
Administracji Gminnej 1918-1928
Warszawa
1928
ST
3202
Roman Dmowski
Upadek myśli konserwatywnej w Polsce
Warszawa
1914
MP
3720
Romanek Jacek
(Oprac.)
Zniszczyć PSL : działania Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego wobec ruchu ludowego w województwie
lubelskim w latach 1944-1956 : wybór źródeł
Warszawa,
Lublin
2009
O
2996
Ronek Grzegorz
Ewolucja ideologii i doktryny Brytyjskiej Partii Pracy
po II Wojnie Światowej
Toruń
2008
O
1672
Rosenau J.,
Thompson
Kenneth W.,
Boyd Gavin
World politics : an introduction
New York
1976
SM
304
Rossa-Kilian
donata
Morskie środki budowy zaufania w systemie
współpracy międzynarodowej na rzecz
bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego
Toruń
2004
SM
3295
Rostocki
Władysław
Pięćdziesiąt pięć lat mocy obowiązującej Konstytucji
Kwietniowej : ustrój władzy państwowej w ustawie
zasadniczej i w praktyce
Lublin
2002
PRA
2100
Rostow, Walt
Whitman
Politics and the stages of growth
London
1971
PS
145
Roszkowski
Wojciech
Półwiecze : historia polityczna świata po 1945 roku
Warszawa
1997
HP
3983
Roszkowski
Wojciech
Półwiecze : historia polityczna świata po 1945 roku
Warszawa
2002
HP
2351
Roszkowski
Wojciech
Dramat narodów bałtyckich
Warszawa
1987
H
998
Rotfeld Adam D.
Od zaufania do rozbrojenia
Warszawa
1986
ZB
851
Rotfeld Adam D. Europa miedzy konfrontacja a współpracą. Spotkanie
madryckie KBWE: doświadczenia i perspektywy
Warszawa
1986
ZB
826
Rotfeld Adam D.,
Torkunow
Anatolij W.
Białe plamy - czarne plamy : sprawy trudne w
relacjach polsko-rosyjskich 1918-2008
Warszawa
2010
W
3320
Rotfeld Adam
Daniel
From Helsinki to Madrid : Conference on Security and
Co-operation in Europe : documents 1973-1983 / ed.
and introd. by Adam Daniel Rotfeld
Warszawa
1983
ZB
680
Rotfeld Adam
Daniel
From Helsinki to Madrid : Conference on Security and
Co-operation in Europe : documents 1973-1983
Warszawa
1983
ZB
678
Rotfeld Adam
Daniel
From Helsinki to Madrid : Conference on Security and
Co-operation in Europe : documents 1973-1983
Warszawa
1983
ZB
679
Rothert
Agnieszka
Dezagregacja polityki
Warszawa
2010
TP
2739
Rotocki Zbigniew
Neutralność w ramach zbiorowego bezpieczeństwa
Łódź
1977
ZB
343
Rozstworowski
Michał
Wojna i traktat pokojowy : jak powstaje państwo w
naszych czasach?
Kraków,
Warszawa
1916
ZB
3392
Lublin
2000
KM
2270
Rubinkiewicz R., Sacrum i kultura : chrześcijańskie korzenie przyszłości
Zieba S.,
: materiały Kongresu Kultury Chrześcijańskiej,
Lublin, 15-17 września 2000 r.
Rudalska
Aleksandra
Kazachstan wspólny dom wielu narodów
Warszawa
2007
W
3475
Rudnicki Maciej
Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych
jednostek samorządu terytorialnego związanych z
ochroną środowiska
Lublin
2005
ST
1366
Wrocław
1981
MP
569
Rudnicki Szymon Działalność polityczna polskich konserwatystów 1918
- 1926
Rudowski
Andrzej,
Zenderowski
Radosław
Zjawiska i procesy dezintegracji w postzimnowojennej
Europie
Warszawa
2009
SM
3253
Rupkin Jaques
The other Europe
London
1988
E
1241
Rusecki Marian
Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego : wkład w kulturę polską w
latach 1968-1993
Lublin
1994
P
2058
Rusek Adam
Leksykon polskich bohaterów i serii komiksowych
Poznań
2010
LE
4037
Russecki Marian,
Pudełko Edward
Katechizm Kościoła Katolickiego : wprowadzenie
Lublin
1995
PK
2203
Russell Bertrand
Political ideals
New York
1917
P
3390
Russell Ruth B.
A history of the United Nations Charter : the role of
the United States, 1940-1945
Washington
1958
O
1128
Ruszewski
Jarosław
Inni - to także my : rzecz o prawach człowieka,
mniejszościach narodowych i uchodźcach
Suwałki
2004
PS
1992
Ruszewski
Jarosław,
Szczepankowski
Robert
Korupcja i inne zachowania nieetyczne w życiu
publicznym : skrypt edukacyjny
Suwałki
2008
P
2037
Rüther Günther
Die "vergessenen" Institutionen : eine Analyse der
Melle
1979
O
778
[et al.]
Institutionen im parlamentarischen Regierungssystem
der Bundesrepublik Deutschland
Rutkiewicz
Ignacy
Jak być przyzwoitym w mediach : rady dla
dziennikarzy telewizyjnych (i nie tylko)
Warszawa
2003
T
2779
Rutkiewicz
Ignacy
Jak być przyzwoitym w mediach : rady dla
dziennikarzy telewizyjnych (i nie tylko)
Warszawa
2003
T
2780
Rutkowski
Mariusz,
NaruszewiczDuchlińska Alina
Nowe zjawiska w języku tekście i komunikacji
Olsztyn
2006
KS
1955
Ruzikowski
Tadeusz
Stan wojenny w Warszawie i województwie
stołecznym 1981-1983
Warszawa
2009
H
2644
Ryba Mieczysław
Główne obozy polityczne II Rzeczpospolitej na tle
wydarzeń epoki
Lublin
2012
O
3631
Ryba Mieczysław
Środowiska i ugrupowania polityczne na
Lubelszczyźnie 1914-1918
Lublin
2007
O
1526
Rybczyńska Julita
- Agnieszka
Europa Środkowo-Wschodnia : region, państwa i
społeczeństwa w czasie transformacji
Lublin
2000
SP
2686
Rybicki
Arkadiusz, Wręga
Antoni J.
Więźniowie polityczni w Polsce : 1945-1956
[S.l.]
1986
H
993
Rybicki Marian
Studia nad rządem PRL w latach 1952-1980
Wrocław
1985
SP
794
Rybicki Marian
Studia na rządem PRL w latach 1952 - 1980
Wrocław
1985
SP
723
Rycerska Izabela
Rozpad Jugosławii : przyczyny i przebieg
Kielce
2003
SM
2305
Rydlewski
Grzegorz
Samorząd terytorialny i administracja rządowa :
gmina, powiat, województwo : akty prawne,
wyjaśnienia, indeksy
Warszawa
1999
ST
1253
Rydzyk Tadeusz
O ład w kulturze, w mediach, w polityce
Toruń
2010
KM
1986
Rymarczyk Jan
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Warszawa
2006
PG
1733
Rymarczyk Jan
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Warszawa
2006
PG
1731
Rymarczyk Jan
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Warszawa
2006
SM
1732
Wrocław
2007
PG
2360
Rymarczyk Jerzy, Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym
Niemiec Mariusz
Ryniewicz
Zygmunt
Bitwy świata : leksykon
Warszawa
1995
LE
2408
Ryniewicz
Zygmunt
Bitwy morskie : leksykon wydarzeń militarnych na
morzach i oceanach świata
Warszawa
1998
LE
2409
Ryszka F.,
Szcześniak A.,
Reiss A. (Oprac.)
Historia doktryn politycznych: materiały źródłowe
Warszawa
1972
MP
143
Ryszka
Franciszek
O pojęciu polityki
Warszawa
1992
TP
1052
Ryszka
Franciszek
Państwo stanu wyjątkowego : rzecz o systemie
państwa i prawa Trzeciej Rzeszy
Wrocław
1985
SP
864
Ryszka
Franciszek
Nauka o polityce : rozważania metodologiczne
Warszawa
1984
TP
683
Ryszka
Franciszek
Polityka i wojna: świadomość potoczna a teorie XX
wieku
Warszawa
1975
ZB
257
Ryszkiewicz
Mirosław
Prowincja - świat, Europa, Polska : zbiór studiów
Lublin
2007
W
2688
Sacewicz Karol
Centralna prasa Polski Podziemnej wobec
komunistów polskich 1939-1945
Warszawa,
Łódz
2009
PR
2656
Sadecki Jerzy
Trzynastu : premierzy wolnej Polski
Kraków
2009
B
2631
Sadowski
Andrzej
Socjalizm a komunizm : słownik wyrazów obcych
Wrocław
1983
MP
1001
Sadowski
Andrzej
Komunizm i faszyzm : wspólny rodowód, wspólne
zasady
Wrocław
1984
MP
940
Sadowski Rafał
Bałkany Zachodnie a integracja europejska :
perspektywy i implikacje
Warszawa
2008
E
1521
Sadurski
Wojciech
Neoliberalny system wartości politycznych
Warszawa
1980
MP
454
Sagan Stanisław
(Wst.)
Konstytucja Irlandii
Warszawa
2006
PRA
3325
Sagan Stanisław
(Wst.)
Konstytucja Republiki Islandii
Katowice
1991
PRA
1085
Salamucha Jan
Wiedza i wiara : wybrane pisma filozoficzne
Lublin
1997
P
2170
Sampson
Anthony
Le Nouveaux Europeens
Paris
1970
E
288
Saracka Mahoney Eliza
Amerykański peryskop : USA na progu nowej
rewolucji
Warszawa
2004
SM
1349
Sareło Zbigniew
Media w służbie osoby : etyka społecznego
komunikowania
Toruń
2002
P
4024
Sariusz - Skąpska
Izabella (Oprac.)
Partie i zmiany granic polityki
Warszawa
2009
O
3121
Sarnecki Paweł
System konstytucyjny Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Warszawa
2009
SP
3894
Sarnecki Paweł
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa
2011
PRA
2740
Sasińska-Klas
Teresa
Media w wyborach, kampanie wyborcze, media w
polityce
Toruń
2007
WYB
3916
Sauvy Alfred
Malthus et les deux Marx : le problème de la faim et
de la guerre dans le monde
Paris
1963
MP
269
Sawczuk Janusz
Siły polityczne Republiki Federalnej Niemiec wobec
pokoju, polityki pokojowej i ładu pokojowego w
Europie
Opole
1990
ZB
1151
Sawczuk
Mieczysław
Unity of civil procedural law and its national
divergencies : International Symposium of Civil
Procedural Law, Lublin 22-25 August 1993
Lublin
1994
PRA
1707
Sawicki Piotr
Fotografie
Białystok
2011
F
3236
Scena Plastyczna
KUL
Teatr obrazu Leszka Mądzika : 40 lat twórczości
Lublin
2008
F
1959
Schaff Adam
Obiektywny charakter praw historii
Warszawa
1955
P
3724
Schaff Adam
Narodziny i rozwój filozofii marksistowskiej
Warszawa
1950
P
3721
Schaff Adam
Pora na spowiedź
Warszawa
1993
P
3482
Schalk Adolph
The Germans
Englewood
Cliffs
1971
PS
186
Schambeck
Herbert
Parlament Republiki Austrii
Warszawa
1997
SP
2813
Schauble
Wolfgang
Polska i Niemcy : wspólna europejska perspektywa na
XXI wiek : tekst wystąpienia wygłoszonego podczas
spotkania zorganizowanego 4 czerwca 1998 r. w
Warszawie przez Szkołę Główną Handlową, Centrum
Stosunków Międzynarodowych i Fundację Konrada
Adenauera
Warszawa
1998
SM
3162
Schmidt Mária,
Tóth László Gy,
Janusowe oblicze transformacji na Węgrzech 1990 1998
Budapest,
Warszawa
2001
SP
1357
Schopenhauer
Arthur
Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów
Warszawa
2010
L
2876
Schulz Winfried
Komunikacja polityczna : koncepcje teoretyczne i
wyniki badań empirycznych na temat mediów
masowych w polityce
Kraków
2006
KP
3585
Schwartzenberg
Roger-Gerard
Sociologie politique
Paris
1971
PS
157
Schwarz HansPeter, Wrzesiński
Wojciech
(Oprac.)
Konrad Adenauer - Niemiec i Europejczyk
Warszawa
1996
B
1985
Scorsese Martin
Pasja i bluźnierstwo
Kraków
1997
FT
2281
Scott A., Lucas
W. A., Lucas T.
M.
Simulation and national development
New York
1966
PG
201
Sears David O.,
Huddy Leonie,
Jervis Robert
Psychologia polityczna
Kraków
2008
PSY
3757
Segal Ronald
Political Africa : a who's who of personalities and
parties
London
1961
SM
1101
Segeš Frelak
Justyna
Polska migracja zarobkowa do Niemiec : fakty i mity
Warszawa
2009
PS
3535
Seidler Barbara
Szok wolności : reportaże i doniesienia z sejmu 1989
roku
Gdańsk
2009
MP
2447
Seidler Grzegorz,
Groszyk Henryk,
Malarczyk Jan
Wstęp do teorii państwa i prawa
Lublin
1982
PRA
582
Seidler Grzegorz
Leopold
Myśl polityczna starożytności
Kraków
1961
MP
1878
Seidler Grzegorz
Leopold
W nurcie Oświecenia
Lublin
1984
MP
984
Seidler Grzegorz
Leopold
Przedmarksistowska myśl polityczna
Kraków
1974
MP
720
Seitler Fraser P.
The practice of public relations
Columbus
1984
PRE
3518
Senghaas Dieter
U.S.-Soviet Rivalry and the Problem of Peace
[Oslo]
1985
ZB
919
Sennett Richard
Autorite
Paris
1981
PS
647
Serczyk
Władysław
Andrzej
Dzieje Polski : wybór materiałów źródłowych
Kraków
1990
H
1880
Serejski Marian
H.
Naród a państwo w polskiej myśli historycznej
Warszawa
1977
TN
309
Servan-Schreiber
Jean Jacques
La manifeste radical
Paris
1970
PS
160
Service Robert
Towarzysze : komunizm od początku do upadku :
historia zbrodniczej ideologii
Kraków
2008
MP
3657
Setalvad Motilal
C.
The role of the United Nations in maintenance of
world peace
London
1967
ZB
75
Ševcova Lilia
Fedorovna
Partie sojusznicze w systemie politycznym krajów
socjalistycznych
Warszawa
1982
O
598
Seymour Martin
Lipset
Politics and the social sciences
New York
1969
PS
124
Sękowska
Elżbieta
Kryteria i warunki kształtowania składu organów
przedstawicielskich samorządu terytorialnego :
wybory '90 - raport z badań
Warszawa
1994
ST
1375
Sękowski Stefan
W walce z Wujem Samem : anarchoindywidualizm w
Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1827-1939
Warszawa
2010
MP
2421
Shafritz Jay M.,
Ott J. Steven
Classics of organization theory
Chicago
1987
PG
3703
Sharma Brij M.
Modern governments
London
1969
SP
118
Sherrill Robert
Why they call it politics : a guide to America's
government
San Diego
1990
TP
1019
Shively W.
Phillips
Sztuka prowadzenia badań politycznych
Poznań
2001
TP
3763
Shubik Martin
Spieltheorie und Sozialwissenschaften
Frankfurt am
Main
1965
PS
205
Sidorkiewicz
Krzysztof
Represje organów wymiaru sprawiedliwości w
sprawach politycznych w województwie Pomorskim
(bydgoskim) w latach 1945-1956
Toruń
2005
H
3300
Sieczka
Stanisław,
Krzyszowski
Zbigniew
Z potrzeby serca... : księga jubileuszowa dedykowana
księdzu doktorowi Edwardowi Pohoreckiemu
dyrektorowi Instytutu Wyższej Kultury Religijnej przy
KUL
Lublin
2004
P
1898
Siegan Bernard
H.
Projektowanie konstytucji dla narodu lub republiki
wybijających się na niepodległość
Lublin
1993
PRA
1166
Siemieniecki
Bronisław
Manipulacja - media - edukacja
Toruń
2007
KM
3953
SiemieńskaŻochowska
Renata Wanda
Płeć, wybory, władza
Warszawa
2005
MPO
3039
Sienkiewicz
Barbara,
Dobkowski
Mariusz, Jocz
Artur
Gnoza, gnostycyzm, literatura
Kraków
2012
M
3945
Sienkiewicz
Edward
Czy potrzebna jest polska teologia polityczna?
Szczecin
2011
PK
3153
SieńczyłoChlabicz Joanna
Prawo mediów
Warszawa
2013
PRA
4005
Sieradzan Jacek
Mity autorytetu - autorytet mitu
Białystok
2009
PS
1999
Sierchuła Rafał
Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów
Warszawa
2010
H
2653
Sierpowski
Stanisław
Narodziny Ligi Narodów : powstanie, organizacja i
zasady działania
Poznań
1984
O
690
Sierpowski
Stanisław
Narodziny Ligi Narodów : powstanie, organizacja i
zasady działania
Poznań
1984
O
688
Sikorski Jerzy
Korporacje międzynarodowe
Warszawa
1981
O
563
Simon Yves R.
Filozofia rządu demokratycznego
Kraków
1993
P
1379
Sindler Allan P.
America in the seventies : problems, policies, and
politics
Boston
1977
SP
894
Singer David
Quantitative International Politics : insights and
evidence
New York
1968
SM
1102
Siryk Ludmiła,
Łoś Ewa
Między literaturą a polityką: o Józefie Łobodowskim
Lublin
2012
B
3628
Siuda Piotr
Religia a internet : o przenoszeniu religijnych granic
do cyberprzestrzeni
Warszawa
2010
I
2937
Siwik Anna
Polska Partia Socjalistyczna na emigracji w latach
1945-1956
Kraków
1998
O
2334
Skalska Elżbieta
System wartości i norm społecznych podstawą
rozwoju Polski
Gdańsk
2005
PS
3427
Skalska Elżbieta
Czy wartości i normy społeczne są barierą reform w
UE
Gdańsk
2004
E
2406
Skarzyńska
Krystyna
Podstawy psychologii politycznej
Poznań
2002
PSY
2503
Skarzyński
Ryszard
Podstawowy dylemat politologii : dyscyplina nauki
czy potoczna wiedza o społeczeństwie? O tradycji
uniwersytetu i demarkacji wiedzy
Białystok
2012
TP
3366
Skibińska Ewa
(Wstęp)
Prawo Unii Europejskiej : teksty jednolite
Warszawa
2010
E
2842
Skibiński Jerzy
Sprawa traktatu pokoju z Niemcami po II wojnie
światowej
Warszawa
1987
ZB
866
Skibiński Jerzy
Problemy normalizacji stosunków PRL - RFN
Warszawa
1985
SM
708
Skibiński Jerzy
Problem normalizacji stosunków NRD - RFN
Warszawa
1982
SM
639
Skibiński Jerzy
(Wyb.)
Materiały pomocnicze do studiowania podstaw nauk
politycznych : wybór tekstów źródłowych
Warszawa
1972
TP
135
Skinder-Suchcitz
Teresa.
Rok 1939 : polsko-brytyjska polityka morska
Warszawa,
Londyn
1997
SM
2307
Skocpol Theda
States and social revolution : a comparative analysis of
France, Russia, and China
Cambridge
[etc.]
1980
ST
517
Skodlarski Janusz
Epilog układu Sikorski-Beneš : z dziejów polskoczechosłowackich w latach 1939-1949
Łódź
1988
SM
902
Skolimowski
Henryk
Polski marksizm
London
1969
P
3078
Skorupka
Stanisław
Słownik wyrazów bliskoznacznych
Warszawa
1971
SŁ
2494
Reading,
Mass
1972
PS
217
Skotheim Robert American social thought : sources and interpretations.
Allen, McGiffert
Vol. 2, Since the Civil War
Michael
SkotnickaIllasiewicz
Elżbieta
Doświadczenia społeczne dwóch lat członkostwa
Polski w Unii Europejskiej
Warszawa
2007
E
1486
Skowronek
Bogusław
Mediolingwistyka : wprowadzenie
Kraków
2013
KS
4051
Skowron Ryszard
Dyplomaci polscy w Hiszpanii w XVI i XVII wieku
Kraków
1997
SM
2295
Skrzydlewska
Beata, Tkaczyk
Paweł
Lwów - sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej
tradycji Polski i Ukrainy = Lvìv - sakral'ne mistectvo
âk viâv bagatokul'turnoï tradicïï Pol'ŝì i Ukraïni = Lviv
- sacral art as an expression of multicultural tradition
of Poland and Ukraine
Lublin
2007
W
1596
Skrzydło
Wiesław
Ustroje państw współczesnych T. 1
Lublin
2007
SP
2508
Skrzydło
Wiesław
Ustroje państw współczesnych. T. 1
Lublin
2007
SP
1875
Skrzydło
Wiesław
Polskie prawo konstytucyjne
Lublin
2006
PRA
1735
Skrzydło
Wiesław
Polskie prawo konstytucyjne
Lublin
2006
PRA
1736
Skrzydło
Wiesław
Ustrój polityczny Francji
Warszawa
1992
SP
1093
Skrzydło
Wiesław
Ustrój polityczny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Rzeszów
1979
SP
459
Skrzydło
Wiesław (Tł.)
Konstytucja Królestwa Belgii
Warszawa
2010
PRA
3327
Skrzypczyk
Krzysztof
Komiks a komiksologia : ku rozpoznaniu i
charakterystyce wzajemnych relacji między gatunkiem
a jego teorią : antologia referatów 10. Sympozjum
Komiksologicznego = Comics and comicsology :
toward identifying and characterizing the relations
between a genre and its theory : anthology of articles
from the 10th Comicsology Symposium
Łódź
2010
K
4038
Skrzypek
Andrzej, Łuczak
Aleksander
II Rzeczpospolita miedzy wojnami
Warszawa
1986
HP
1714
Skrzyp Julian
Geografia administracyjna i polityczna
Siedlce
2007
SM
3147
Skubisz Ryszard
Internet - problemy prawne : materiały z konferencji
zorganizowanej 2 grudnia 1998 r. w Lublinie
Lublin
1999
I
2766
Skubisz Ryszard
Internet - problemy prawne : materiały z konferencji
zorganizowanej 2 grudnia 1998 r. w Lublinie
Lublin
1999
I
2765
Skubisz Ryszard,
Skrzydło Tefelska Ewa
Prawo europejskie : zarys wykładu
Lublin
2008
E
1606
Skubisz Ryszard,
SkrzydłoTefelska Ewa
Prawo europejskie: zarys wykładu
Lublin
2008
E
2346
Skubisz Ryszard,
SkrzydłoTefelska Ewa
Prawo europejskie : zarys wykładu
Lublin
2008
E
1607
Skubiś Ireneusz
Czas milczenia i czas mówienia : 75 lat tygodnika
katolickiego "Niedziela" : 1926-2001 : księga
jubileuszowa
Częstochowa
2001
PR
2792
Skuszykiewicz
Janusz, Kulesza
Marek
Integracja w świecie powszechnej migracji : otwarte
pytania pedagogiki społecznej
Warszawa
2008
PS
3533
Skwara Janusz
Western odrzuca legendę
Warszawa
1985
FT
3384
Skwara Janusz
Film zachodni a polityka
Warszawa
1970
FT
393
Skworz Andrzej,
Niziołek Andrzej
Biblia dziennikarstwa
Kraków
2010
KM
2858
Sławińska Irena,
Kaczmarek
Wojciech
Dramat i teatr religijny w Polsce
Lublin
1991
F
2054
Słodkowska Inka
(Oprac.)
Programy partii i ugrupowań parlamentarnych 19891991. Cz. 2
Warszawa
1995
O
1208
Słodkowska Inka
(Oprac.)
Programy partii i ugrupowań parlamentarnych 19891991. Cz. 1
Warszawa
1995
O
1201
Słomka Michał
(Wst.)
45-89 : comics behind the iron curtain = komiks za
żelazną kurtyną
Poznań
2009
K
4039
Słomka Tomasz
Nowe spojrzenia w naukach o polityce. T. 3
Warszawa
2012
TP
3940
Słonimski Antoni
Kroniki tygodniowe 1936-1939
Warszawa
2004
PR
2950
Słonimski Antoni
Kroniki tygodniowe 1927-1931
Warszawa
2003
PR
2948
Słonimski Antoni
Kroniki tygodniowe 1932-1935
Warszawa
2001
PR
2949
Słowiński Konrad
Jednostka i społeczeństwo wobec doświadczeń
komunizmu : przeszłość i teraźniejszość
Lublin
2012
PS
3743
Słowiński Konrad
(Oprac.)
Jawnie i w podziemiu : wspomnienia ludzi
"Solidarności" regionu radomskiego (1980-1989)
Lublin
2010
H
2995
Smaga Józef
Narodziny i upadek imperium : ZSRR 1917 - 1991
Kraków
1992
W
1454
Smakulska
Joanna
Bogusława Wolniewicza etyka życia
Białystok
2013
P
4110
Smalec Łukasz
European security - challenges for the European Union
Warszawa
2013
ZB
4019
Smalec Łukasz
Stracona dekada? : polityka bezpieczeństwa Stanów
Zjednoczonych wobec "globalnych obszarów
niestabilności" (Iraku, Iranu, KRL-D oraz
Afganistanu) w latach 2001-2011
Warszawa
2012
ZB
3832
Smalec Łukasz
Dwie wojny z Irakiem: źródła, przyczyny, preteksty,
przygotowanie, skutki
Warszawa
2012
ZB
3687
Smid Wacław
Język reklamy w komunikacji medialnej
Warszawa
2008
RE
3466
Šmid Wacław
Leksykon komunikacji medialnej : słownik polskoangielski i angielsko-polski
Kraków
2010
LE
2796
Šmid Wacław
Marketing pod presją globalizacji : nowe wartości,
hierarchia potrzeb, zarządzanie, metamarketing
Warszawa
2002
PG
2342
Smith Edward
Conrad, Zurcher
Arnold John
Dictionary of American politics
New York
1960
LE
1447
Smith Gordon R.
Życie polityczne w Europie zachodniej
Warszawa
1992
SP
1149
Smogorzewski
Francja i Polska : studium polityczne
Warszawa
1930
SM
3400
Kazimierz
Smolar Nina
From Solidarność to freedom : International
Conference Warsaw-Gdańsk August 29-31, 2005
Warszawa,
Gdańsk
2005
O
1544
Smoleń Jerzy
Media i psychologia : wybrana literatura tematyczna w
języku polskim z lat 2000-2011
Zamość
2012
BIB
3936
Smolka Stanisław
Polityka Lubeckiego przed Powstaniem
Listopadowym T. 2
Warszawa
1984
MP
1981
Smyczek Leon
Dynamika przemian wartości moralnych w
świadomości młodzieży licealnej : studium panelowe
Lublin
2002
PS
1750
Smyrgała
Dominik
Surowce energetyczne w polityce wielkich mocarstw
Warszawa
2011
SM
3803
Sobczak Jacek
Dzieje prawa prasowego na ziemiach polskich
Poznań
2009
PRA
2245
Sobczak Jacek
Zmierzch cywilizacji
Poznań
2002
PS
1784
Sobczak Jacek
Prawo prasowe : [podręcznik akademicki]
Warszawa
2000
PRA
1776
Sobczak Jacek
Prawo prasowe : komentarz
Warszawa
2008
PRA
1634
Sobczak Karol
Administracja publiczna : [problemy węzłowe]
Warszawa
1993
ST
1211
Sobecka Anna
Radio gra i... mówi
Pelplin
2005
R
2820
Sobieraj Maciej
(Oprac.)
Kościół i opozycja na Lubelszczyźnie w dokumentach
SB : 1971-1983
Lublin
2009
PK
2647
Sobkowiak
Leszek,
Czajowski
Andrzej
Studia z teorii polityki. T. 3
Wrocław
2000
TP
1724
Sobolewska
Barbara,
Sobolewski
Marek
Myśl polityczna XIX i XX wieku : liberalizm
Warszawa
1978
MP
367
Sobolewska Myslik Katarzyna
Partie i systemy partyjne w świecie
Warszawa
2004
O
1338
SobolewskaMyślik Katarzyna
Partie i systemy partyjne na poziomie regionu
Lublin
2012
O
3630
SobolewskaMyślik
Katarzyna,
Borowiec Piotr,
Kosowska-Gąstoł
Beata
Struktury organizacyjne polskich partii politycznych
Kraków
2010
O
2489
Sobolewski
Marek
O granicy reformowalności systemu komunistycznego
T. 1
Kraków
1983
MP
1047
Sobolewski
Marek
Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego
Warszawa
1977
O
318
Sobolewski
Marek
Zasady demokracji burżuazyjnej i ich zastosowanie
Warszawa
1969
MP
110
Sobolewski
Marek
Zasady demokracji burżuazyjnej i ich zastosowanie
Warszawa
1969
MP
101
Sobolewski
Mirosław
Polityka klimatyczna
Warszawa
2012
PG
3910
Sobolewski
Polityka energetyczna
Warszawa
2010
PG
3905
Mirosław
Sobór-Świderska
Anna
Jakub Berman : biografia komunisty
Warszawa
2009
B
2665
Socha Janusz
Stronnictwa ludowe po zamachu majowym
Warszawa
1983
O
2980
Sojusz Lewicy
Demokratycznej.
Klub
Parlamentarny
Rozmowy o Polsce : spotkania z SLD
Warszawa
1999
O
1534
Sokolewicz
Wojciech
Przedstawicielstwo i administracja w systemie rad
narodowych PRL
Wrocław
[etc.]
1968
ST
913
Sokołowski Jerzy,
Sosnowski
Michał
Polityka ekonomiczna
Wrocław
2011
PG
3050
Sokołowski
Marek
Media i edukacja w globalizującym się świecie :
teoria, praktyka, oddziaływanie
Olsztyn
2003
KM
4029
Sokół Wojciech
Geneza i ewolucja systemów wyborczych w
państwach Europy środkowej i wschodniej
Lublin
2007
SP
2687
Sokół Wojciech
Legitymizacja systemów politycznych
Lublin
1997
SP
1252
Sokół Wojciech,
Chmaj Marek
Leksykon politologiczny : polityka - ustrój - idee
Lublin
1999
LE
1429
Sokół Wojciech,
Żmigrodzki
Marek
Współczesne partie i systemy partyjne : zagadnienia
teorii i praktyki politycznej
Lublin
2008
O
3975
Sokół Wojciech,
Żmigrodzki
Marek
Systemy polityczne państw Europy Środkowej i
Wschodniej
Lublin
2005
SP
2689
Sokół Wojciech,
Żmigrodzki
Marek
Współczesne partie i systemy partyjne : zagadnienia
teorii i praktyki politycznej
Lublin
2008
O
2550
Sokół Wojciech,
Żmigrodzki
Marek
Systemy polityczne państw Europy Środkowej i
Wschodniej
Lublin
2005
SP
1866
Sokół Wojciech,
Żmigrodzki
Marek
Systemy polityczne państw Europy Środkowej i
Wschodniej
Lublin
2005
SP
1865
Sokół Wojciech,
Żmigrodzki
Marek
Systemy polityczne państw Europy Środkowej i
Wschodniej
Lublin
2005
SP
1861
Sokół Wojciech,
Żmigrodzki
Marek
Współczesne partie i systemy partyjne : zagadnienia
teorii i praktyki politycznej
Lublin
2008
O
1697
Sokół Wojciech,
Żmigrodzki
Marek
Współczesne partie i systemy partyjne : zagadnienia
teorii i praktyki politycznej
Lublin
2008
O
1698
Sonnenfeld
Renata
Ograniczenia kompetencji państw EWG
Warszawa
1973
E
224
Sorman Guy
Wyjść z socjalizmu
Warszawa,
Poznań
1991
MP
1031
Sorman Guy
L'etat minimum
Paris
1985
MP
973
Soskis, D. V.
Ustrój państwowy i stronnictwa polityczne w Europie
Zachodniej: T. 2 Anglja
Warszawa
1905
SP
3734
Souter Nick,
Newman Stuart
Plakat i reklama : przewodnik
Warszawa
2012
RE
3963
Sowa Kazimierz
Słownik języka boskiego : gwiazdy o ważnych
sprawach
Kraków
2009
KM
2407
Sowiński Andrzej
J.
Kultura akademicka w oglądzie pedagogicznym
Szczecin
2009
P
2247
Sozański
Jarosław
Łotwa- Polska : materiały z międzynarodowej
konferencji naukowej nt. "Polsko- łotewskich
związków politycznych, ekonomicznych i
kulturalnych od XVI w. do 1940 roku."
(organizowanej w 200- lecie Insurekcji
Kościuszkowskiej 1794 r. w Kurlandii)
Ryga
1995
SM
1459
Spangler Marek
Fałsz politycznych frazesów czyli Pospolite złudzenia
w gospodarce i polityce
Lublin,
Warszawa
2009
PG
1991
Special Study
Group (Iron
Mountain)
Report from the Iron Mountain on the possibility and
desirability of peace
New York
1967
ZB
990
Spencer Herbert
Zasady socyologii. [T. 2], cz. 6, Instytucyje kościelne
Warszawa
1891
PK
2326
Spinoza Baruch
de
Traktat polityczny
Warszawa
2002
P
3568
Sroka Tadeusz
Dziennik izraelski czyli Religijny wymiar ludzkiego
losu
[Lublin]
1985
HP
997
Warszawa
2010
PG
2452
Stacewicz Janusz Polityka gospodarcza : wyzwania, dylematy, priorytety
: praca zbiorowa
Stach Łukasz
Społeczeństwa państw nowych członków Unii
Europejskiej z 2004 roku wobec integracji z jej
strukturami : obawy, nadzieje, oczekiwania
Kraków
2011
E
3048
Stachowiak
Paweł
Korzenie "katolicyzmu endeckiego" : nacjonalistyczna
wizja religii i Kościoła w Polsce w latach 1887-1927
Poznań
1999
PK
1462
Stachyra Grażyna
Radio : community, challenges, aesthetics
Lublin
2013
R
4058
Stachyra Grażyna
Gatunki audycji w radiu sformatowanym
Lublin
2008
R
2801
Stachyra
Grażyna, Pawlak
- Hejno Elżbieta
Radio i społeczeństwo
Lublin
2011
R
3049
Stadtmuller
Elżbieta
Niemcy: naród - państwo, 1961-1996 : materiały
polsko-niemieckiej sesji naukowej, 8-9 listopada 1996
Lublin
1998
SM
1456
Stadtmüller
Elżbieta
Niemcy: naród - państwo, 1961-1996 : materiały
polsko-niemieckiej sesji naukowej, 8-9 listopada 1996
Lublin
1998
SM
2185
Stanisław Otok
Geografia polityczna : geopolityka, ekopolityka,
globalistyka
Warszawa
2009
SM
2732
Stanisławski Jan
Wielki słownik angielsko-polski : z suplementem. [T.
1], A-N
Warszawa
1992
SŁ
2501
Stanisławski Jan, Wielki słownik angielsko-polski : z suplementem. [T.
Jassem Wiktor
2], O-Z
Warszawa
1992
SŁ
2502
Stanisławski Jan, Wielki słownik polsko-angielski : z suplementem. [2],
Jassem Wiktor
O-Z
Warszawa
1992
SŁ
2500
Stanisławski Jan, Wielki słownik polsko-angielski : z suplementem. [1],
Warszawa
1992
SŁ
2499
Jassem Wiktor
A-N
Stankiewicz
Wacław
Logistyka: z zagadnień gospodarki wojskowej państw
NATO
Warszawa
1968
PG
65
Stany
Zjednoczone.
Warren
Commission.
Report of the President's Commission on the
Assassination of President John F. Kennedy.
Washington
1964
ZB
2
Startori Giovanni
Teoria demokracji
Warszawa
1994
MP
1028
Starzewski
Maciej
Demokracja i totalizm : wybór pism
Kraków
2012
MP
3929
Starzewski
Maciej
Środki zabezpieczenia prawnego konstytucyjności
ustaw
Warszawa
2009
PRA
2706
Starzewski
Maciej
Środki zabezpieczenia prawnego konstytucyjności
ustaw
Kraków
1928
PRA
97
Stasieńko Jan
Alien vs. predator? : gry komputerowe a badania
literackie
Wrocław
2005
I
3551
StasiukKrajewska Karina
Etyka public relations : konteksty, koncepcje,
kontrowersje
Wrocław
2011
P
3556
StasiukKrajewska
Karina,
Graszewicz
Marek
Literatura, kultura, komunikacja : księga pamiątkowa
ku czci profesora Jerzego Jastrzębskiego w 60.
rocznicę urodzin
Wrocław
2006
KS
2280
Staszewski
Michał T.
Państwo - Kościół w Europie Środkowo-Wschodniej :
aspekty instytucjonalno-prawne
Warszawa
1994
PK
1231
Staughton Lynd
Intelectual orgins of american radicalism
New York
1969
ZB
155
Stążka
Władysław
Lwowsko-Kresowe korzenie wyższych uczelni
Lublina
Lublin
2000
W
1855
Steciąg
Magdalena,
Norma a komunikacja
Wrocław
2009
KS
3273
Stefaniak
Krystyna
Vanity : fotografia mody z kolekcji F. C. Gundlcha :
teksty katalogu wystawy w Kunsthalle Wien w
przekładzie na język polski : wystawa w Muzeum
Narodowym w Krakowie zorganizowana w ramach
festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie 2013, 21
maja - 1 września 2013
Kraków
2013
F
4078
Stefanowicz
Janusz
Anatomia polityki międzynarodowej : (podręcznik
akademicki)
Toruń
1999
SM
3503
Stefanowicz
Janusz
Niewdzięczna misja : zapiski ambasadora w Paryżu
1984-1989
Toruń
1997
B
3290
Stefanowicz
Janusz
Rzeczpospolitej pole bezpieczeństwa
Warszawa
1993
ZB
1168
Stefanowicz
Janusz
Polityka europejska V Republiki
Warszawa
1994
SM
1095
Stefanowicz
Janusz
Bezpieczeństwo współczesnych państw
Warszawa
1984
ZB
717
Stefanowicz
Janusz
Europa powojenna
Warszawa
1980
E
466
Stefanowicz
Stary nowy świat : ciągłość i zmiana w stosunkach
Warszawa
1978
SM
426
Janusz
międzynarodowych
Stefanowicz
Janusz
Stary nowy świat: ciągłość i zmiana w stosunkach
międzynarodowych
Warszawa
1978
SM
427
Stefanowicz
Janusz
Stary nowy świat : ciągłość i zmiana w stosunkach
międzynarodowych
Warszawa
1978
SM
398
Stehle Hansjakob
Tajna dyplomacja Watykanu: papiestwo wobec
komunizmu (1917-1991(
Warszawa
1993
PK
3641
Steiner Jurg
Demokracje europejskie
Rzeszów
1993
E
1467
Stein George H.
Hitler
Englewood
Cliffs
1968
B
882
Stelemach
Andrzej
Czy upadek demokracji? : idee i wartości : praca
zbiorowa
Poznań
2007
MP
1661
Stembrowicz
Jerzy
Rząd w systemie parlamentarnym
Warszawa
1982
SP
1479
Stemplowski
Ryszard
Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP. T.
2, Aneksy
Warszawa
2007
SM
1745
Stemplowski
Ryszard
Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP. T.
1
Warszawa
2007
SM
1744
Stepniewski
Tomasz
Geopolityka regionu Morza Czarnego w
pozimnowojenym świecie
Lublin,
Warszawa
2011
W
3094
Sternberg Fritz
The coming crisis
London
1947
PG
804
Stępień Antonii
B.
Propedeutyka estetyki
Lublin
1986
P
2145
Stępień Antonii
B.
Wstęp do filozofii
Lublin
2007
P
2136
Stępień Stefan
Polska Partia Socjalistyczna w województwie
lubelskim 1944 - 1948
Lublin
1980
O
496
Stępka Stanisław
(Oprac.)
Stanisław Mikołajczyk w Stronnictwie i w
Parlamencie : (1945-1947)
Szreniawa
1992
MP
1184
StępniewskaHolzer Barbara,
Holzer Jerzy
Egipt stulecie przemian
Warszawa
2008
SM
3288
Stępniewski
Tomasz
Nowa wielka gra w regionie Azji Centralnej
Lublin,
Warszawa
2012
W
3680
Stępniewski
Tomasz
Federacja Rosyjska - Wspólnota Niepodległych
Państw. T. 2
Lublin,
Warszawa
2011
W
2805
Stępniewski
Tomasz
Unia Europejska i Federacja Rosyjska wobec regionu
Morza Czarnego
Lublin
2010
W
2639
Stępniewski
Tomasz
Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po
zimnej wojnie
Warszawa
2008
W
1522
Stępniewski
Tomasz,
Fedorowicz
Krzysztof
Białoruś, Mołdawia Ukraina wobec wyzwań
współczesnego świata
Lublin,
Chełm
2009
W
1892
Stępniewski
Tomasz,
Sławikowski
Michał
Mołdawia - rara avis in terris? : charakterystyka
mołdawskiego reżimu politycznego na tle
poradzieckich doświadczeń transformacyjnych
Lublin, Łódź
2009
W
2622
Stępniewski
Tomasz.,
Mierzejewski D.,
Zajączkowski J.
Strategiczny trójkąt Rosja - Chiny - Indie : szanse i
wyzwania w XXI wieku
Lublin, Lódź,
Warszawa
2009
W
2623
Stępnik K.,
Gabrys M.
Zbrodnie, sensacje i katastrofy w prasie polskiej do
1914 roku
Lublin
2010
PR
2491
Stępnik Krzysztof
Titanic: recepcja katastrofy w prasie polskiej (1912)
Lublin
2012
PR
3629
Stępnik
Krzysztof,
Rajewski Maciej
Komunikowanie się Polaków w latach 1944-1989
Lublin
2011
KS
3045
Stępnik
Krzysztof,
Rajewski Maciej
Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu
międzywojennym
Lublin
2010
KS
3011
Stolarczyk
Małgorzata
Iran : państwo religia
Warszawa
2001
SM
3085
Stolarczyk
Mieczysław
Dylematy integracyjne Polski : wybrane aspekty
Katowice
2003
E
2893
Stolovič Leonid
Naumovič
Historia filozofii rosyjskiej : podręcznik
Gdańsk
2008
P
2451
Stomma
Stanisław
Myśli o polityce i kulturze
Kraków
1960
MP
3072
Stomma
Stanisław
Czy fatalizm wrogości? : refleksje o stosunkach
polsko-niemieckich 1871-1933
Kraków
1980
SM
451
Stowarzyszenie
Europejskie
Centrum Analiz
Geopolitycznych
Konflikt kaukaski w 2008 roku
Warszawa
2012
ZB
4006
Straayer John A.
American State and Local Government
Columbus
1977
ST
437
Stradomski
Wiesław
Kręcimy film amatorski
Warszawa
1968
FT
3387
Stradomski
Wiesław
Realizujemy film
Warszawa
1981
FT
3370
Strasburger
Henryk
The core of a continent : problems of Central and
Eastern Europe
Philadelphia
1943
E
3410
Strašun Boris
Aleksandrovič,
Topornin Boris
Nikolaevič,
Šahnazarov,
Georgij
Hosroevič
Konstitucii socialističeskich gosudarstv : sbornik v
dvuch tomach. T. 2
Moskva
1987
PRA
1531
Straus Leo,
Cropsey Joseph
Historia filozofii politycznej : podręcznik
Warszawa
2010
P
3567
Stremęcka M.,
Malczyk J.,
Warchala M.
(oprac.)
Idee z pierwszej ręki : antologia najważniejszych
tekstów "Europy" - sobotniego dodatku do
"Dziennika"
Warszawa
2008
MP
1509
Lwów
1906
O
3407
Stronnictwo
Program Polskiego Stronnictwa demokratycznoDemokratyczno- narodowego w państwie austryackiem : uchwalony na
Narodowe w
II. Zjeździe stronnictwa w dniu 8 i 9 grudnia 1905 we
Galicji.
Lwowie
Stronnictwo
Pracy
Program i statut
Warszawa
1943
O
3732
Strzelecki
Stanisław
Mój rok 1944 : wspomnienia dwunastolatka
Białystok
2009
B
2006
Studnicki
Władysław
Mianowany, niepowołany administrator P. Stefan
Starzyński
Warszawa
1937
B
86
Styczeń tadeusz
Nienarodzony miara demokracji
Lublin
1991
P
1568
Styczeń Tadeusz
Urodziłeś się by kochać
Lublin
1993
P
2153
Styczeń Tadeusz
Problem możliwości etyki jako empirycznie
uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności :
studium metaetyczne
Lublin
1972
P
2154
Styczeń Tadeusz
Solidarność wyzwala
Lublin
1993
P
2151
Styczeń Tadeusz
Wprowadzenie do etyki
Lublin
1993
P
2152
Styczeń Taduesz
Wprowadzenie do etyki
Lublin
1993
P
2262
Styk Stanisław
(Wyb.)
Podstawy nauk politycznych: materiały źródłowe
Warszawa
1972
TP
139
Suchecki Wiktor
Teoria federalizmu
Warszawa
1968
SP
54
Suchocka Lilia
Psychologiczna analiza cierpienia w chorobie
przewlekłej
Lublin
2007
P
2144
Suchodolski
Bogdan
Polskie tradycje demokratyczne : idea demokracji w
ujęciu myślicieli polskich od St. Staszica do St.
Witkiewicza
Wrocław,
Kraków
1946
MP
1567
Sugier-Szerega
Anna, SławekCzochra
Małgorzata Zofia
(Red.)
Konieczność i różnorodność kompetencji medialnej
Lublin
2012
KM
4012
Sulczewski
Michał
Pax humana : współczesny kształt odwiecznego
problemu
Warszawa
1981
ZB
577
Sulczewski
Michał
Polityka informacji
Warszawa
1977
TP
319
Sulczewski
Michał
Informacja-element pokojowego współistnienia
Warszawa
1974
ZB
246
Suleja
Włodzimierz
Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948 : zarys
dziejów
Warszawa
1988
O
897
Sulima Elzbieta,
Proniewski
Marek
Obszary integracji Unii Europejskiej : wybrane
zagadnienia
Białystok
2006
E
2910
Sułek Antonii
Logika analizy socjologicznej : wybór tekstów
Warszawa
1979
L
2331
Sułek Antonii
(Oprac.)
Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim :
fragmenty historii
Warszawa
2007
PS
1800
1979
SM
418
1979
SM
438
Sułek J.,
Polska Rzeczpospolita Ludowa - Republika Federalna Frankfurt am
Trzeciakowski L. Niemiec : bilans stosunków wzajemnych : problemy i
Main
perspektywy normalizacji
Sułek Jerzy
Polska Rzeczpospolita Ludowa Republika Federalna Frankfurt am
Niemiec : bilans stosunków wzajemnych : problemy i
Main,
perspektywy normalizacji
Warszawa
Sułek Jerzy
Geneza Republiki Federalnej Niemiec : studium
politologiczne
Poznań
1977
SM
341
Sułek Jerzy
Perspektywy Europy : bezpieczeństwo i współpraca w
latach siedemdziesiątych
Warszawa
1975
E
289
Sułek Jerzy
Perspektywy Europy : bezpieczeństwo i współpraca w
latach siedemdziesiątych
Warszawa
1975
E
290
Sumpf Joseph,
Hugues Michel
Dictionnaire de sociologie
Paris
1973
LE
2456
Surmacz Beata
Nowe oblicza dyplomacji
Lublin
2013
SM
4065
Surmacz Beata
Współczesne stosunki polsko-ukraińskie :
politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie
Lublin
2002
W
2684
Sutor Bernhard
Etyka polityczna : ujęcie całościowe na gruncie
chrześcijańskiej nauki społecznej
Warszawa
1994
P
2575
Sutor Jan
Prawo dyplomatyczne i konsularne
Warszawa
1982
PRA
586
Sutor Julian
Ruch państw niezaangażowanych
Warszawa
1984
SM
730
Sutor Julian
Państwa neutralne i niezaangażowane
Warszawa
1972
ZB
249
Sutor Julian
Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych
Wrocław
1979
ZB
444
Swadzba Urszula
20 lat transformacji w aspekcie regionalnym : Śląsk :
refleksje socjologów
Katowice
2011
SP
3088
Swianiewicz
Paweł
Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i
demokracji lokalnej
Warszawa
1997
ST
1260
Swieżawski
Stefan,
Czerkawski Jan
Studia z dziejów myśli świętego Tomasza z Akwinu :
praca zbiorowa
Lublin
1978
P
2166
Swift Adam
Wprowadzenie do filozofii politycznej
Kraków
2010
P
3558
Sylwestrzak
Andrzej
Historia doktryn politycznych i prawnych
Warszawa
2007
PRA
1877
Sylwestrzak
Andrzej
Historia doktryn politycznych i prawnych
Warszawa
2007
PRA
1871
Symczyk Jan
Pomiędzy marzeniami a faktami : szkice socjologiczne
Lublin
2005
PS
1712
Symonides
Janusz
Wychowanie dla pokoju
Warszawa
1980
ZB
458
Symonides
Janusz
Wychowanie dla pokoju
Warszawa
1980
ZB
450
Symonides
Janusz
Wybrane problemy międzynarodowe
Warszawa
1977
SM
420
Syndzielarz Karol
(Wyb.)
Poszukiwania: antologia radzieckiej publicystyki
ekonomiczno-społecznej
Warszawa
1972
PG
150
Syrnyk Jarosław
Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec
mniejszości narodowych i etnicznych oraz
cudzoziemców : studia
Warszawa
2009
H
2668
Syzdek Eleonora
(Oprac.)
Deklaracja ideowa Związku Patriotów Polskich
Lublin
1983
O
975
Szachaj Andrzej
Ironia i miłość : neopragmatyzm Richarda Rorty'ego
w kontekście sporu o postmodernizm
Wrocław
2002
P
2013
Szaflik Józef
Ryszard
Polskie Stronnictwo Ludowe Piast 1926-1931
[Warszawa]
1970
O
161
Szafraniec
Krystyna
Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji : o
stylu politycznej obecności młodych
Warszawa
2012
PS
3784
Szafrański Adam
Małżeństwo i rodzina : w świetle nauki Kościoła i
współczesnej teologii : praca zbiorowa
Lublin
1985
P
2200
Szahaj Andrzej
Od filozofii polityki do praktyki politycznej
Toruń
2006
P
3602
Szalkiewicz
Wojciech
Krzysztof
Kandydat : jak wygrać wybory
Bydgoszcz,
Olsztyn
2006
MPO
3759
Szalkiewicz
Wojciech
Krzysztof,
Gałązka Wiesław
Żądza rządzenia : o władzy, polityce i politykach
Warszawa
2010
MPO
3748
Szaniawski Józef
Pułkownik Kukliński - tajna misja
Warszawa
2007
B
3998
Szatlach Maria
Interregionalizm w międzynarodowych stosunkach
politycznych
Bydgoszcz
2012
SM
3610
Szaynok Bożena
Z historią i Moskwą w tle : Polska a Izrael 1944-1968
Warszawa,
Wrocław
2007
SM
2670
Szczechowiak
Edward
Infrastruktura techniczna i usługi komunalne w
aglomeracji poznańskiej
Poznań
2011
ST
3053
Szczegóła Lech
Bierność obywateli : apatia polityczna w teorii
demokratycznej partycypacji
Warszawa
2013
PS
4120
Szczepaniak M.
Polityczna organizacja społeczeństwa w Polsce : w
okresie budowy rozwiniętego społeczeństwa
socjalistycznego : praca zbiorowa
Poznań
1977
PS
364
Szczepaniak
Marek
Polityczna organizacja społeczeństwa w Polsce : w
okresie budowy rozwiniętego społeczeństwa
socjalistycznego : praca zbiorowa
Poznań
1977
PS
345
Szczepaniak
Marian
Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i świecie
Warszawa
1974
PS
255
Szczepanik
Bogusława,
Koznowski
andrzej
Słownik polsko-włoski, włosko-polski
Łódź
1998
SŁ
3004
Szczepanik
Krzysztof
Dyplomacja Polski 1918-2000 : struktury
organizacyjne
Warszawa
2000
SM
3488
Szczepanowski
Stanisław A.
Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych
Lublin
1988
TN
1815
Szczepański
Jarosław
Władza ustawodawcza i wykonawcza w
Skonfederowanych Stanach Ameryki : (wybrane
zagadnienia)
Warszawa
2011
SP
3259
Szczepański
Waldemar J.
Rewolucja, współistnienie, współczesność : szkice
politologiczne
Warszawa
1983
ZB
669
Warszawa
1979
MP
411
Szczepański
Europa w myśli politycznej de Gaulle'a : próba analizy
Waldemar Janusz
systemowej
Szczerbowski
Zdzisław
Polityka wojskowa USA. Od Cartera do Regana
Warszawa
1984
ZB
716
Szczerbowski
Zdzisław
Rozbrojenie w skali strategicznej, eurostrategicznej i
europejskiej
Warszawa
1981
ZB
512
Szczerbowski
Rozbrojenie w skali strategicznej, eurostrategicznej i
Warszawa
1981
ZB
494
Zdzisław
europejskiej
Szczerbowski
Zdzisław
Strategiczny dialog rozbrojeniowy SALT
Warszawa
1978
ZB
382
Szczerski
Krzysztof
Integracja europejska : cywilizacja i polityka
Kraków
2003
E
2610
Szczerski
Krzysztof
Integracja europejska : cywilizacja i polityka
Kraków
2003
E
2611
Szczęch
Stanisław
Erazm Majewski jako ekonomista
Lublin
1936
MP
1620
Szczęściło Dawid
Paragraf 212 : karanie dziennikarzy za zniesławienie
w polskiej praktyce
Warszawa
2009
PRA
2039
Szefer Andrzej
Przesiedleńcy niemieccy na Górnym Śląsku w latach
1939 - 1945
Katowice
1974
PS
399
Szejnert
Małgorzata,
Zalewski Tomasz
Szczecin : grudzień - sierpień - grudzień
Warszawa
1984
H
1441
Szelągowski
Adam
Niemcy, Austrya i kwestia polska
Warszawa,
Kraków
1915
SM
3401
Szeliga Zbigniew
Organy władzy publicznej w świetle konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku
Lublin
2006
PRA
1872
Szeliga Zbigniew
Organy władzy publicznej w świetle konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku
Lublin
2006
PRA
1873
Szeptycki
Andrzej
Między sąsiedztwem a integracją : założenia,
funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa
Wschodniego Unii Europejskiej
Warszawa
2011
E
2896
Szewczyk, Jan
Współczesne doktryny antykomunistyczne
Warszawa
1972
MP
141
Szklarski Bohdan Gra w przywództwo - jak zdobyć i utrzymać władzę :
praca zbiorowa
Warszawa,
Katowice
2008
PS
3795
Szklarski Bohdan
Mity symbole i rytuały we współczesnej polityce :
szkice z antropologii polityki
Warszawa
2008
PS
3788
Szklarski
Bohdan, Słecki
Maciej
Autorytaryzmy iberyjskie - Hiszpania Franco i
Portugalia Salazara
Warszawa
2010
SM
3132
Szlachta Bogdan
Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do
1939 roku
Kraków
2000
MP
2308
Szłapczyński
Józef
Nauka o polityce w Republice Federalnej Niemiec
Warszawa
1976
TP
385
Szłapczyński
Józef
Nauka o polityce w Republice Federalnej Niemiec
Warszawa
1976
TP
336
Szłapczyński
Józef
Nauka o polityce w Republice Federalnej Niemiec
Warszawa
1976
TP
327
Szmulik
Bogumił,
Żmigrodzki
Marek
Ustrój organów ochrony prawnej
Lublin
2005
PRA
1727
Szmulik
Bogumił,
Żmigrodzki
Marek
Ustrój organów ochrony prawnej
Lublin
2005
PRA
1728
Szmulik
Bogumił,
Żmigrodzki
Marek
Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce
Lublin
2007
TP
1681
Szmulik
Bogumił,
Żmigrodzki
Marek
Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce
Lublin
2007
TP
1602
Szmulik
Bogumił,
Żmigrodzki
Marek,
Ustrój organów ochrony prawnej
Lublin
2005
PRA
1726
Sznicer
Małgorzata,
Malicki Jan
Śląska Fotografia Prasowa : katalog wystawy
Kraków
2006
F
2889
Szocki Józef
Wizerunek firmy w mediach
Poznań,
Wrocław
2008
PRE
3467
SzokolóczySyllaba János
Les organisations professionnelles françaises et le
marché commun
Paris
1965
O
760
Szpringer Zofia
Świadczenia poselskie w różnych krajach
Warszawa
2007
SP
3353
Szpringer Zofia
Budżet państwa : seminarium dla nowo wybranych
posłów VI kadencja
Warszawa
2007
PG
3344
Szpunar
Magdalena
Internet w procesie realizacji badań
Toruń
2010
I
3777
Sztompka Piotr
Socjologia : analiza społeczeństwa
Kraków
2006
S
4140
Sztompka Piotr,
BoguniaBorowska
Małgorzata
Socjologia codzienności
Kraków
2008
S
3780
Sztompka Piotr,
Kucia Marek
Socjologia : lektury
Kraków
2007
S
2873
Szubielska
Magdalena
Rozumienie programów telewizyjnych przez dzieci
Lublin
2007
T
2127
Szubrycht
Tomasz
Strategie, doktryny morskie : zarys problematyki
Gdynia
2013
ZB
4056
Szujski Józef
O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki :
rozprawy i artykuły
Warszawa
1991
H
1966
Szumna Ludwika
Partie socjaldemokratyczne Europy : zarys
encyklopedyczny
Warszawa
1982
O
615
Szuster Ryszard
ChRL - USA : kryzys taiwański 1954 i 1958
Warszawa
1988
SM
890
Szwaczko
Elżbieta
Sukcesor
Toruń
2001
B
3317
Szwagrzak
Bogdan
Polskie emigracyjne organizacje młodzieżowe w W.
Brytanii : (wybrane) : jako czynnik w formowaniu
postawy społeczno-obywatelskiej 1950-2005
London
2007
O
2979
Szwed Dariusz,
Maciejewska
Beata
Zrównoważony rozwój metropolii Silesia
Gdańsk ,
2011.
0
ST
3854
Szwed Dariusz,
Zielone miasto nowej generacji
Toruń
2010
ST
3853
Maciejewska
Beata
Szwed Robert
Społeczeństwo wirtualne, społeczeństwo informacyjne
Lublin
2003
I
3917
Szwed Robert
Metody statystyczne w naukach społecznych :
elementy teorii i zadania
Lublin
2009
S
3774
Szwed Robert
Metody statystyczne w naukach społecznych :
elementy teorii i zadania
Lublin
2008
S
2115
Szwed Robert
Dylematy tożsamości zbiorowych : przyczynek do
rozważań nad tożsamością ukraińską, polską i
europejską
Lublin
2007
W
1693
Szwed Robert
Totožnìst' ì polìtika : pričina dlâ mìrkuvan' pro
ukraïns'ku, pol's'ku, êvropejs'ku totožnostì
Lublin
2007
W
1589
Szwed Robert
Politics and identity : consideration on Ukrainian
Polish and European identity
Lublin
2007
W
1502
Szwed Robert,
Dyczewsk Leon,
Szulich-Kałuża
Justyna
Tożsamość i komunikacja
Lublin
2011
KS
3918
Szydłowski
Arkadiusz
Rozwój europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony,
1998-2004
Warszawa
2004
ZB
1328
Szyłak Jerzy
Druga strona komiksu
Elbląg
2011
K
4036
Szyłak Jerzy
Komiks : świat przerysowany
Gdańsk :
2009
K
4041
Szymaderski
Jacek
Schyłek komunizmu i polskie przemiany w odbiorze
społecznym
Warszawa
2011
PS
2939
Szymanek
Krzysztof
Sztuka argumentacji : słownik terminologiczny
Warszawa
2008
LE
2592
Szymaniak Adam
Samorząd a policja : kształtowanie bezpieczeństwa
lokalnego : praca zbiorowa
Poznań
2007
ST
3095
Szymaniak Adam
Globalizacja usług : outsourcing, offshoring i shared
services centers : praca zbiorowa
Poznań
2007
PS
1617
Szymaniak
Adam, Ciepiela
Wiesław
Policja w Polsce : stan obecny i perspektywy : praca
zbiorowa. T. 2
Poznań
2007
PS
1696
Szymaniak
Adam, Ciepiela
Wiesław
Policja w Polsce : stan obecny i perspektywy : praca
zbiorowa. T. 1
Poznań
2007
PS
1682
Szymański
Antoni
Akcja Katolicka a działalność gospodarczo-społeczna
Poznań
1930
O
4088
Szymański
Wiesław Paweł
Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu
międzywojennym
Kraków
1970
PR
3479
Szymczak
Tadeusz
Ustrój europejskich państw socjalistycznych
Warszawa
1988
SP
917
Szymczak
Tadeusz
Ustrój europejskich państw socjalistycznych
Warszawa
1983
SP
660
Szymczak
Tadeusz
Ustrój europejskich państw socjalistycznych
Warszawa
1983
SP
659
Szymczak
Tadeusz
Ustrój polityczny Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich (1936-1976)
Wrocław
1978
SP
361
Szymczak
Wioletta
Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej
Lublin
2009
PS
2244
Szymczyk Jan
Odkrywanie wartości : z problematyki socjologicznoaksjologicznej
Lublin
2004
PS
1795
Szymczyk Jan,
Zemło Mariusz,
Jabłoński
Arkadiusz
Wiedza - władza
Lublin
2009
P
2129
Szymczyk Witold
Inscenizacja filmowa : podręcznik reżyserii. Cz. 1,
Inscenizacja regularna
Łódź
2011
FT
3029
Szymoniczek
Joanna, Król
Eugeniusz Cezary
Czas totalitaryzmu : stalinizm, faszyzm, nazizm i
pokrewne systemy polityczne w XX wieku
Warszawa
2011
MP
3796
Szyszka
Małgorzata
Społeczeństwo - przestrzeń - rodzina : księga
jubileuszowa dedykowana profesorowi Piotrowi
Kryczce
Lublin
2009
PS
2114
Szyszkowska
Maria
Elementy filozofii polityki
Warszawa
1992
P
1194
Szyszkowska
Maria
Interpretacje polityki
Warszawa
1991
TP
1155
Szyszkowski
Wacław
Beniamin Constant : doktryna polityczno-prawna na
tle epoki
Warszawa
1984
B
695
Szyszlak Tomasz
Lwowskie sacrum, kijowskie profanum :
grekokatolicyzm w ukraińskiej przestrzeni publicznej
od pierestrojki do pomarańczowej rewolucji
Warszawa
2012
PK
3847
Śląski Jerzy
Skrobów : dzieje obozu NKWD dla żołnierzy AK
1944-1945
Warszawa
1990
H
1983
Ślęczka Piotr
Przegłosowane sumienie : analiza logiczno-etyczna
praw "niedoskonałych"
Lublin
2008
P
2131
Śliwa Michał
Demokracja polska : idee, ludzie, dzieje
Warszawa
2010
MP
2720
Śliwa Michał
Myśl polityczna Mieczysława Niedziałowskiego
[1893-1940]
Warszawa
1980
MP
498
Śliwa Michał
(Oprac.)
Mieczysław Niedziałkowski o demokracji i
parlamentaryzmie
Warszawa
1996
MP
3501
Ślusarczyk Jacek
ZSRR : kryzys i upadek imperium : kalendarium
1975-1991
Warszawa
1997
W
1249
Śmigielska
Joanna
Teatr władzy lokalnej
Warszawa
2004
ST
1347
Środa Magdalena
(1957- )
Ta straszna Środa?
Warszawa
2011
MP
3152
Światło Józef
Za kulisami bezpieki i partii : Józef Światło ujawnia
tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa
Białystok
1990
H
3667
Światło Józef
Mówi Józef Światło : za kulisami bezpieki i partii
1940-1955
London
1985
O
1048
ŚwiątkowskaRektorek
Magdalena
Siódma Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych z
zakresu Ekonomii, Rachunkowości, Finansów,
Organizacji i Zarządzania pod hasłem
Przeciwdziałanie patologiom gospodarczym,
Częstochowa, 16 kwietnia 2000
Częstochowa
2009
PG
2708
Świderski
Bronisław
Gdańsk i Ateny : o demokracji bezpośredniej w Polsce
Warszawa
1996
MP
1136
ŚwidłaŁagiewska Zofia
Trybunał stanu w PRL
Warszawa
1983
SP
670
Świeca Jerzy
Między realizmem a utopią : świadomościowoideologiczne i polityczne przesłanki pokoju i
demokracji na przełomie XX i XXI wieku oraz ich
historyczne uwarunkowania
Katowice
1998
SM
3504
ŚwięckaWiktorska Aldona
Od obywatela dobrego do dojrzałego: koncepcja
kształcenia obywatelskiego w Niemczech po
1989/1990 roku ze szczególnym uwzględnieniem
systemu szkolnictwa
Wrocław
2011
PS
3714
Taczyńska
Katarzyna,
Twardowska
Aleksandra
Poznać Bałkany : historia, polityka, kultura
Toruń
2012
SM
3454
Talbott Strobe
Komunizm - widmo i walka
Warszawa
1982
MP
1065
Tapscott Don
Cyfrowa dorosłość : jak pokolenie sieci zmienia nasz
świat
Warszawa
2010
I
2869
Tarajkowski Jerzy
Czynnik energia w polityce gospodarczej
Poznań
2010
PG
3256
Taras Katarzyna
Frustraci : bohaterowie filmowi i literaccy wobec
polskiej rzeczywistości po 1989 roku
Warszawa
2012
FT
3831
Tarchalski
Kazimierz
Hazard moralny jako problem w gospodarce :
protekcja gospodarki czy protekcja kultury?
Kraków
1999
PG
2608
Tarchalski
Kazimierz
Hazard moralny jako problem w gospodarce :
protekcja gospodarki czy protekcja kultury?
Kraków
1999
PG
2609
Tarka Krzysztof
Konfrontacja czy współpraca? : Litwa w polityce
Rządu Polskiego na uchodźstwie 1939-1945
Opole
1998
SM
2395
Tarkowska
Elżbieta
O czasie, politykach i czasie polityków : praca
zbiorowa
Warszawa
1996
MP
1230
Tatarkiewicz
Władysław
Historia filozofii T. 2
Warszawa
1990
P
2157
Tatarkiewicz
Władysław
Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i
współczesna
Warszawa
1990
P
2158
Paris
1968
TP
91
Taylor Charles L. Aggregate data analysis: political and social indicators
in cross-national research
Tazbir Janusz
Silva rerum historicarium
Warszawa
2002
H
2487
Tazbir Janusz
Polska na przestrzeni wieków
Warszawa
1995
H
2392
Tazbir Julia
Atlas historyczny : od starożytności do
współczesności
Warszawa
2006
A
2381
Tejkowski
Bolesław
W obronie Polski, w obronie słowiańszczyzny
Warszawa
2011
MP
3835
Teltschik Horst
Niemieckie zjednoczenie : wykorzystane i
zaprzepaszczone szanse w polityce zagranicznej :
przemówienie na rzecz wspólnego europejskiego
domu
Warszawa
2009
SM
3164
Teluk Tomasz
Koncepcje państwa we współczesnym libertarianizmie
Gliwice,
Warszawa
2009
P
3119
Teluk Tomasz
Polacy a cyfryzacja : raport o stanie cyfryzacji w
Warszawa,
2009
T
3116
Polsce w 2009 r.
Gliwice
Teluk Tomasz
Perspektywy energetyki jądrowej w Polsce
Warszawa,
Gliwice
2010
PG
3117
Teluk Tomasz
Mitologia efektu cieplarnianego
Gliwice,
Warszawa
2008
PG
3115
Terlecki Ryszard
Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i
Polonii
Warszawa
2005
H
2663
Teskar Tadeusz
Propaganda bolszewicka podczas wojny polskorosyjskiej 1920 roku. Cz. 1, Polska w propagandzie
bolszewickiej
[S.l.]
1984
H
1060
Tes Urszula
W stronę kina filozoficznego : antologia
Kraków
2011
FT
2816
Tes Urszula,
Gielarowski
Andrzej (Red.)
Wobec metafizyki : filozofia - sztuka - film : antologia
Kraków
2012
FT
4020
Tewes Bernard
Schulbuch und Politik : Unterrichtsmedien im
Spannungsfeld politischer Interessen : Tagung in der
Katholischen Akademie Hamburg vom 10.-12.
November 1978
Paderborn
[etc.]
1979
TP
895
Tewes Bernard
Schulbuch und Politik : Unterrichtsmedien im
Spannungsfeld politischer Interessen : Tagung in der
Katholischen Akademie Hamburg vom 10.-12.
November 1978
Paderborn
[etc.]
1979
TP
770
Thee Marek
Armaments, arms control, and disarmament : a Unesco
reader for disarmament education
Paris
1982
ZB
650
Thesing Josef
Chrześcijańska demokracja w XXI wieku
Warszawa
1997
O
3171
Thomas Jean
U.N.E.S.C.O.
Paris
1962
O
125
Tinder Glenn
Myślenie polityczne : odwieczne pytania
Warszawa
1995
MP
1066
Tischner Józef
Etyka solidarności ; oraz Homo sovieticus
Kraków
1992
P
3419
Tkaczyński Jan
Wiktor
Varia europejskie
Toruń
2003
E
3314
Tkaczyński Jan
Wiktor
Ustrój federalny Niemiec a system decyzyjny Unii
Europejskiej
Kraków
2005
E
2632
Tkocz Zygmunt,
Roll Teofil
Wybór pism emigracji politycznej niepodległej PPS
(WRN) 1940-1970
Londyn,
Lublin
1994
MP
1709
Tocqueville
Alexis de
Wspomnienia
Wrocław
1987
B
1408
Toeplitz Jerzy
Historia filmu polskiego T. 3 1939-1956
Warszawa
1974
FT
3375
Toeplitz Jerzy
Historia sztuki filmowej. 1, 1895-1918
Warszawa
1955
FT
2977
Tokarczyk
Roman
Współczesne doktryny polityczne
Kraków
1998
TP
1715
Tokarczyk
Roman
Współczesna amerykańska myśl polityczna
Warszawa
1981
MP
549
Tokarczyk
Roman A.
Współczesne doktryny polityczne
Lublin
1984
MP
833
Tokarski Jan,
Szkiłądz Hipolit
Słownik wyrazów obcych PWN
Warszawa
1977
SŁ
2049
Tokarz
Franciszek
Z filozofii indyjskiej : kwestie wybrane. Cz. 2
Lublin
1985
P
2165
Tokarz
Franciszek
Z filozofii indyjskiej : kwestie wybrane. Cz. 1
Lublin
1990
P
2164
Tokarz Grzegorz
Europa narodów
Wrocław
2008
E
2361
Tokarz Grzegorz
Zarys historii Polski Piastów i Jagiellonów : analiza
politologiczna
Wrocław
2007
HP
2357
Tokarz Grzegorz
Polska szlachecka : analiza geopolityczna
Wrocław
2008
HP
2353
Tokarz Marek
Argumentacja, perswazja, manipulacja : [wykłady z
teorii komunikacji]
Gdańsk
2006
L
3770
Tomala Karin
Chiny : przemiany państwa i społeczeństwa w okresie
reform 1978-2000
Warszawa
2001
SM
3473
Tomala
Mieczysław
Z dni chmurnych i górnych w Polskim Instytucie
Spraw Międzynarodowych
Toruń
2002
SM
3303
Tomasiak-Brzost
Anita
Niccolò Machiavelli : paradoksy losów doktryny :
praca zbiorowa
Warszawa
1973
P
744
Tomasiewicz
Jarosław
Rewolucja narodowa : nacjonalistyczne koncepcje
rewolucji społecznej w Drugiej Rzeczpospolitej
Warszawa
2012
TN
4008
Tomczak Maria
Przemoc i polityka : z dziejów terroryzmu skrajnej
lewicy w RFN i Berlinie Zachodnim
Poznań
1984
ZB
875
Tomczyk Michał
Polityka Szwajcarii wobec Unii Europejskiej
Łódź
2013
E
4014
Tomicki Jacek
Polska Partia Socjalistyczna 1892 - 1948
Warszawa
1983
O
849
Tomicki Jan
Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948
Warszawa
1983
O
1701
Tomicki Jan
Wizje socjalizmu w Polsce do roku 1948
Warszawa
1987
MP
889
Tompkins
Berkeley E.
Peaceful change in modern society
Standford
1971
ZB
158
Topol Andrzej
Węzłowe problemy rozwoju Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej
Katowice
1986
PS
840
Topolski
Ireneusz, Dumała
Hanna, Dumała
Andrzej
Regiony w stosunkach międzynarodowych
Lublin
2009
SM
2562
Tornielli Andrea
Tajemnica Ojca Pio i Karola Wojtyły
Częstochowa
2008
PK
1600
Tortosa Jose
Maria
Polityka językowa a języki mniejszości : od Wieży
Babel do Daru Języków
Warszawa
1986
TP
828
Torzecki Ryszard
Polacy i Ukraińcy : sprawa ukraińska w czasie II
wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej
Warszawa
1993
W
1391
Tosiek Piotr
Unia Europejska po Traktacie z Lizbony: pierwsze
doświadczenia i nowe wyzwania
Lublin
2012
E
3624
Touraine Alaine
L'Apres socialisme
Paris
1980
MP
574
Towarzystwo
Naukowe
Katolickiego
Uniwersytetu
Lubelskiego.
Komisja
Wydawnicza
Encyklopedii
Katolickiej
Pomoce do opracowywania bibliografii załącznikowej
Lublin
1957
BIB
2076
Treger Anna
Inside the European Union : English language
Warszawa
2006
SŁ
2343
coursebook
Trejderowski
Tomasz
Socjotechnika : podstawy manipulacji w praktyce
Warszawa
2009
SOC
3889
Trentowska
Hanna
Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec
Polski w świetle faktów i dokumentów 1980 - 1983
Warszawa
1984
SM
692
Trepczyński
Stanisław
My i o nas w ONZ
Warszawa
1973
O
750
Trepczyński
Stanisław,
Sadowski Michał
Socjalizm a rozwój narodowy
Warszawa
1971
PS
181
Trockij Lev
Davidovič
Moje życie : próba autobiografji
Warszawa
1990
B
4087
TrojanowskaStrzęboszewska
Monika
Trzy oblicza unijnych granic: polityka granic
zewnętrznych Unii Europejskiej
Warszawa
2011
E
3715
Truman Margaret
Harry S. Truman
London
1973
B
1171
Truyol y Serra
Antonio
Die Entstehung der Weltstaatengesellschaft unserer
Zeit
Munchen
1963
SM
355
Tryfan Barbara
Wiejska starość w Europie
Warszawa
1993
E
1246
Trząska Chrząszczewski
Aleksander W.
Przypływy i odpływy demokracji
Warszawa
1981
MP
989
Trzciński Janusz,
Jankiewicz Adam
Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania : księga
pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej
Warszawa
1996
PRA
1257
Trzeciak Sergiusz
Marketing polityczny w internecie
Warszawa
2010
MPO
2565
Tucholska Anna
Powiat : między zbiorowością a wspólnotą
Warszawa
2007
ST
2505
Tucker Robert W.
The radical left and American foreign policy
Baltimore
1971
SM
154
Turajczyk Leon
Społeczno - polityczne organizacje polskie we
Francji : 1944 - 1948
Warszawa
1978
O
374
Turasiewicz
Romuald
Życie polityczne w Atenach w V i VI wieku przed n.e.
w ocenie krytycznej współczesnych autorów ateńskich
Wrocław
1968
MP
69
Turek Andrzej
Sacrum na sprzedaż : symbolika chrześcijańska w
reklamie
Lublin
2002
RE
3886
Turlejska Maria
Spór o Polskę : szkice historyczne
Warszawa
1981
H
573
Turlejska Marja
Te pokolenia żałobami czarne... : skazani na śmierć i
ich sędziowie
Warszawa
1990
H
1131
Turski
Władysław
Marek
Na marginesie
Kraków :
Warszawa
2013
PR
4111
Twardowski Jan
Nadzieja, miłość, spisane pacierze : wiersze wybrane
Białystok
2007
P
1629
Tyloch Witold
Judaizm
Warszawa
1987
P
3087
Tymiński
Stanisław
Święte psy
[Warszawa]
1990
MP
3420
Tymosz Stanisław
Ewolucja kościelnego prawa polskiego w świetle
kodyfikacji do XIX wieku
Lublin
2008
PRA
2112
Tyszkiewicz
Jakub
Historia powszechna : wiek XX
Warszawa
2012
H
3674
Ulaczyk Andrzej
Oblicza polityki : rozprawy i szkice
Toruń
2008
TP
2374
Ulaczyk Andrzej
Oblicza polityki : rozprawy i szkice
Toruń
2008
TP
1974
Ulicka Grażyna
Demokracje zachodnie : zasady, wartości, wizje
Warszawa
1992
SP
1054
Ulicka Grażyna
Demokracje zachodnie : zasady, wartości, wizje
Warszawa
1992
SP
1053
UNESCO
Paix sur la terre : anthologie de la paix
Paris
1980
ZB
776
UNESCO.
Conférence
Générale
Actes de la Conférence générale de l'Organisation des
Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la
Culture : seizième session, Paris, 1970. Vol. 1,
Résolutions
Paris
1971
O
774
University of
Chicago Press
The Chicago manual of style
Chicago,
London
1982
LE
3705
Ura Edward
Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa
Rzeszów
1988
PRA
1178
Urban George R.
Radio Wolna Europa i walka o demokrację : moja
wojna w czasach zimnej wojny
Warszawa
2000
R
3527
Urbaniak Miron
Wrocławskie wodociągi na dawnej fotografii : album
wydany z okazji 140-lecia wrocławskich
wodociągów : 1871-2011
Wrocław
2011
F
3235
Urban Jerzy
Samosądy
Warszawa
1983
PR
3717
Urbańczyk
Andrzej
Kinematograf na scenie : pierwsze pokazy filmowe w
Krakowie XI-XII 1896
Kraków
1986
FT
3381
UrbańskaGalaciak
Dominika
Homo players : strategie odbioru gier komputerowych
Warszawa
2009
I
2911
Vall Marta du
Neokonserwatyzm w Stanach Zjednoczonych : od
Żywotnego Centrum do epoki Regana
Kraków
2011
MP
3021
Vall Marta du,
Majorek Marta,
Walecka Rynduch
Agnieszka
Współczesna przestrzeń polityczna : ewolucja czy
rewolucja?
Kraków
2011
PS
3018
Vall Marta du,
WaleckaRynduch
Agnieszka
"Stare" i "nowe" media w kontekście kampanii
politycznych i sprawowania władzy
Kraków
2010
WYB
3019
Van Doren Carl
Benjamin Franklin
Garden City,
New York
1941
B
2919
Vardys Stanley V.
Karl Marks : Scientist? Revolutionary? Humanist?
Lexington
1971
B
146
Vertov Dziga
Człowiek z kamerą : wybór pism
Warszawa
1976
FT
3377
Visvanathan
Nalini
Kobiety, gender i globalny rozwój : wybór tekstów
Warszawa
2012
PS
3775
Voegelin Eric
Arystoteles
Warszawa
2011
P
2990
Voegelin Eric
Nowa nauka polityki
Warszawa
1992
P
1469
Vogler
Christopher
Podróż autora : struktury mityczne dla scenarzystów i
pisarzy
Warszawa
2010
FT
3026
Volkogono,
Dmitrij
Antonovič,
Antosjak Aleksej
Problemy wojskowości w teorii i praktyce maoizmu
Warszawa
1980
ZB
642
Varfolomeevič
Wacławczyk
Wiesław, Żarna
Krzysztof
Zbrodnia i kara : ludobójstwo, zbrodnie wojenne,
zbrodnie przeciwko ludzkości
Toruń
2011
ZB
3451
Wacławik M.,
Waliczek A.,
Ziemski F.
Poszukiwania i manowce : ruchy i myśl polityczna
współczesnego świata
Warszawa
1980
MP
440
Wacław Szubert
Studia z polityki społecznej
Warszawa
1973
PS
2454
Gdańsk
2006
KM
2026
Waglewski Jerzy Wspomnienia niekontrolowane : z historii PRL. Cz. 2,
(Oprac.)
Dziennikarze
Wagner
Aleksandra
Zaufać mediom? : analiza mechanizmów samoopisu
prasy w sytuacjach kryzysowych
Kraków
2010
PR
3944
Wahl Jurgen
Od Mazowieckiego do Tuska : solidarność
europejskich chrześcijańskich demokratów z Polską
Gliwice
2010
O
2983
Wajda Augustyn
Rozwój polityczny klasy robotniczej
Warszawa
1983
PS
711
Walczak Antoni
W.
Rodowód polityki wschodniej NRF
Warszawa
1972
W
406
Walczak Monika
Metodologia : tradycje i perspektywy
Lublin
2010
L
2479
Walczewska
Sławomira
Damy, rycerze i feministki : kobiecy dyskurs
emancypacyjny w Polsce
Kraków
1999
P
4083
Waldenberg
Marek
Rewolucja i państwo w myśli politycznej W. Lenina
Warszawa
1978
MP
400
Walecki Marcin
Kulisy finansowania polityki
Warszawa
2002
WYB
3484
Walecki Marcin
Finansowanie polityki : wybory, pieniądze, partie
polityczne
Warszawa
2000
PG
1281
Walentynowicz
Anna,
Baszanowska
Anna
Cień przyszłości
Kraków
2009
B
3023
Walewander
Edward
Polacy w Kościele Katolickim w ZSRR
Lublin
1991
PK
2190
Walewander
Edward
Polacy na Łotwie
Lublin
1993
TN
2187
Walewander
Edward
Polacy w Mołdawii
Lublin
1995
TN
2186
Walewander
Edward (Wyb.)
Polacy w Rosji mówią o sobie. T. 3
Lublin
1995
W
2189
Walewander
Edward (Wyb.)
Polacy w Rosji mówią o sobie. T. 2
Lublin
1994
W
2188
Walichnowski
Tadeusz
Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb
ZSRR 1939-1945 : przegląd piśmiennictwa
Warszawa
1989
H
2962
Walichnowski
Tadeusz
Organizacje i działacze syjonistyczni
Katowice
1968
O
359
Walichnowski
Tadeusz
ZSRR rozwój i międzynarodowe znaczenie
Warszawa
1977
W
333
Walichnowski
Tadeusz
Izrael a NRF
Warszawa
1968
SM
50
Walicki Andrzej
Marksizm i skok do królestwa wolności : dzieje
Warszawa
1996
MP
1222
komunistycznej utopii
Wallas Tadeusz
Integracja europejska a globalizacja
Słubice,
Poznań
2003
E
1824
Wallas Tadeusz
Totalitaryzm wybrane problemy teorii i praktyki
Poznań
2003
MP
1592
Wallas Tadeusz,
Komorowski
Tadeusz
Status partii politycznych, stowarzyszeń, fundacji i
związków zawodowych w Polsce
Poznań
1999
O
1463
Walter Gérard
Cezar
Warszawa
1983
B
4050
Walters William
Rządzenie Europą : dyskurs, urządzanie i integracja
europejska
Warszawa
2011
E
3969
Wałęsa Lech
Droga do prawdy : autobiografia
Warszawa
2008
B
2570
Wałęsa Lech
Moja III RP
Warszawa
2007
MP
2569
Wałęsa Lech
Droga nadziei
Kraków
1990
B
2430
Wałęsa Lech
Droga do wolności : decydujące lata 1985-1990
Warszawa
1991
B
2396
Wandycz Piotr S.
Z dziejów dyplomacji
London
1988
SM
971
Waniek Danuta,
Adamowski
Janusz W.
Media masowe w praktyce społecznej
Warszawa
2007
KM
2526
Wańkowicz
Melchior
Królik i oceany
Warszawa
1973
PR
3981
Wańkowicz
Melchior
Na tropach Smętka
Warszawa
1958
PR
3982
Wańkowicz
Melchior
Atlantyk-Pacyfik
Warszawa
1972
PR
3980
Wańkowicz
Melchior
Przez cztery klimaty : 1912-1972
Warszawa
1974
PR
3597
Wańkowicz
Melchior
Anoda i katoda. 1
Warszawa
2011
PR
3286
Wańkowicz
Melchior
Anoda i katoda. 2
Warszawa
2011
PR
3287
Wapiennik Ewa,
Piotrowicz
Radosław
Niepełnosprawny - pełnoprawny obywatel Europy
Warszawa
2002
E
1287
Wapiński Roman
Polska na styku narodów i kultur : w kręgu
przeobrażeń narodowościowych i cywilizacyjnych w
XIX i XX wieku
Gdańsk
2002
TN
3948
Wapiński Roman
Roman Dmowski - ideolog nacjonalizmu polskiego
Warszawa
1983
B
965
Wapiński Roman
Roman Dmowski
Lublin
1988
B
945
Wapiński Roman
Władysław Sikorski
Warszawa
1978
B
442
Warmiński Jan
(oprac.)
Encyklopedia Katolicka : wykaz skrótów
Lublin
2010
EN
3100
WarzywodaKruszyńska
Wielisława
Samorządy lokalne wobec bezrobocia i biedy
Łódz
2003
ST
1316
Wasilewski Leon
Polityka narodowościowa Rosyi
Kraków
1916
W
3406
Wasilewski Piotr
Pionierzy i tytani polskiej reklamy
Kraków
1999
RE
4141
Waskan Jan
Pomiędzy kontynuacją a zmianą : studia z myśli
Bydgoszcz
2012
MP
3880
politycznej : w darze profesorowi Andrzejowi
Wojtasowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Waskan Jan
Polskie spory polityczne XX wieku
Bydgoszcz
2002
PS
1290
Waśkiewicz
Hanna
Historia filozofii prawa : filozofia prawa starożytnego
świata pogańskiego. Cz. 1, Grecja - okres
najwcześniejszy i helleński
Lublin
1960
P
2104
Waśko Andrzej
Poza systemem : artykuły i szkice
Kraków
2012
PR
4063
Waters Maurice
The United Nations : international organization and
administration
New York
1967
O
55
Watson Richard
L.
The United States in contemporary world 1945 - 1962
New York,
London
1965
H
17
Wattenberg Ben
J.
The real America: a surprising examination of the
State of the Union
Garden City,
New York
1974
SM
270
Wawer Monika
Dziennikarze o sztuce czyli Opowieści medialnie
nielogiczne
Kraków
2012
KM
3924
Wawrzyniak Jan
Rewolucja i demokracja : myśl polityczna
komunistów Europy Zachodniej
Warszawa
1986
MP
862
Warszawa
1977
PS
298
Wawrzyniak Jan Równość obywateli PRL : studium prawno-polityczne
WawrzyńczakJędryka Beata
Unia Europejska : prawo instytucjonalne i
gospodarcze 2008
Warszawa
2008
E
2347
Wdowiak Piotr
Ikony Rosji
Wrocław
2008
W
1988
Wehling Hans
Georg
Konfession - eine Nebensache? : politische, soziale
und kulturelle Ausprägungen religiöser Unterschiede
in Deutschland
Stuttgart
[ect.]
1984
PS
793
Wehling Hans
Georg
Arbeitslosigkeit
Stuttgart
[ect.]
1984
PS
791
Wehling Hans
Georg
Regionale politische Kultur
Stuttgart
[etc.]
1985
PS
792
Wehling Hans
Georg
DDR
Stuttgart
[ect.]
1983
O
789
Wehling Hans
Georg
Heimat heute
Stuttgart
[ect.]
1984
PS
790
Wehling Hans
Georg
Zuviel Staat? : die Grenzen der Staatstätigkeit / mit
Beiträgen von Thomas Ellwein [et al.]
Stuttgart
[ect.]
1982
PS
787
Wehling Hans
Georg
Die Turkei und die Turken in Deutschland
Stuttgart
[ect.]
1982
PS
788
Wehling Hans
Georg
Brennpunkt Mittel-Ost
Stuttgart
[ect.]
1981
PS
785
Wehling Hans
Georg
Die Sowjetunion
Stuttgart
[ect.]
1981
W
786
Wehling Hans
Georg
USA
Stuttgart
[ect.]
1980
SM
783
Wehling Hans
Georg
Folgen reduzierten Wachstums
Stuttgart
[ect.]
1981
PG
784
Wehling Hans
Georg
Verkehrspolitik
Stuttgart
[ect.]
1980
PS
782
Wehling Hans Georg
Taschenbuch Baden-Württemberg : Gesetze, Daten,
Analysen
Stuttgart
1984
PS
909
Wehling Hans
Georg, Siewert H.
Jorg
Der Bürgermeister in Baden-Württemberg : eine
Monographie
Weidenfeld
Europa od A do Z : podręcznik integracji europejskiej
Werner, Wolfgang
Wessels
Stuttgart
[etc.]
1984
PS
810
Gliwice
1996
E
1439
Weiler Joseph
Chrześcijańska Europa : konstytucyjny imperializm
czy wielokulturowość?
Poznań
2003
E
2267
Weinberg
Gerhard L.
Świat pod bronią : historia powszechna II wojny
światowej. T. 1, 1939-1941
Kraków
2001
H
1496
Weis Anthony J.
Światowa gospodarka żywnościowa : batalia o
przyszłość rolnictwa
Warszawa
2011
PG
3098
Wejkszner Artur,
Wojciechowski
Sebastian
Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na
początku XXI wieku
Warszawa
2013
ZB
4142
Wejs Milewska
Violetta
Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach
pisarzy : Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz
Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz,
Tymon Terlecki
Kraków
2007
R
2453
Wejs - Milewska
Violetta
Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach
pisarzy : Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz
Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz,
Tymon Terlecki
Kraków
2007
R
2485
Werblan Andrzej
W tyglu polskich przemian
Warszawa
1981
SP
521
Werblan Andrzej
Nauka, ideologia, polityka : studia i artykuły
Warszawa
1980
MP
449
Weres Leszek
Teoria gier w amerykańskiej nauce o stosunkach
międzynarodowych
Poznań
1982
SM
590
Wernie Zbigniew
Pamiętnik "Cezara"
Warszawa
2009
B
2377
Weseliński
Andrzej
A dictionary of film and television terms
Warszawa
1994
SŁ
3633
Wesołowska
Eugenia Anna
Wychowanie dla pokoju w pracy szkoły
Warszawa
1989
ZB
959
Wesołowski
Włodimierz,
Pańsków Irena
Świat elity politycznej
Warszawa
1995
PS
1077
Wheare Kenneth
Clinton
Modern constitutions
London
1966
PRA
33
White Stephen
Should we now believe the Warren report?
New York
1968
ZB
105
Whitman Walt
Demokratyczne perspektywy
Lublin
1997
MP
1565
Whitman Walt
Demokracja i personalizm
Lublin
1994
MP
1566
Wiatr J. J.
Władza lokalna w warunkach demokracji : raport z
badań : praca zbiorowa
Warszawa
1998
ST
1440
Wiatr Jerzy J.
"Krótki" Sejm : [wszystko o Parlamentarnym Klubie
SLD]
Warszawa
1993
O
1210
Wiatr Jerzy J.
Wybory parlamentarne 19 września 1993 - przyczyny i
następstwa
Warszawa
1993
WYB
1069
Wiatr Jerzy J.
Local politics in Poland : twenty years of research
Warszawa
1986
PS
896
Wiatr Jerzy J.
Nauki polityczne a potrzeby praktyki : artykuły i
Warszawa
1982
TP
587
referaty 1976-1979
Wiatr Jerzy J.
Społeczeństwo, polityka, nauka
Warszawa
1973
PS
162
Wiatr Jerzy J.
Społeczeństwo socjalistyczne
Warszawa
1967
PS
47
Wiatr Jerzy J.
Militaryzm a demokracja : szkice o politycznej roli
armii w powojennej Francji
Warszawa
1966
ZB
26
Wiatr Jerzy J.
Studies in polish political system
Wrocław
1967
SP
99
Wicenty Daniel
Załamanie na froncie ideologicznym : Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich od Sierpnia '80 do stanu
wojennego
Gdańsk
2012
O
4013
Wichrowska
Wioletta
Język polski : podręczny słownik ortograficzny
Warszawa
2007
SŁ
2212
Wideński
Mariusz
Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego,
liceum profilowanego i technikum : zakres
podstawowy i rozszerzony
Warszawa
2007
A
2383
Wielgat Danuta
(Oprac.)
Bibliografia katolickich czasopism religijnych w
Polsce. [Cz. 2], 1945-1989
Lublin
1996
BIB
2068
Wielgosz Julian
Podstawy nauk politycznych : praca zbiorowa
Warszawa
1980
TP
489
Wielicka Grażyna
Jan Kucz
Warszawa
2008
F
1954
Wierzbicki Marek
Młodzież w PRL
Warszawa
2009
H
3843
Lublin
2010
H
2994
Wierzbicki Marek Solidarność : Ziemia Radomska w dokumentach 19801989
Wierzbicki Marek
Młodież w PRL
Warszawa
2009
H
2671
Wierzbicki Piotr
Bitwa o Wałęsę
Warszawa
1990
MP
2513
WierzbowskaMiazga Agata
Wsparcie drogą do podporządkowania : Rosja wobec
Białorusi
Warszawa
2013
W
4134
Wierzchoń
Michał,
Orzechowski
Jarosław
Nowe trendy w reklamie : miedzy nauka a praktyką
Warszawa
2010
KM
2938
Wies Ernst W.
Karol Wielki : cesarz i święty
Warszawa
1996
B
3444
Wikowski
Eugeniusz
Wybory czerwcowe 1989 - zakres wykorzystanych
szans historycznych : materiały z debaty odbytej 3
czerwca 2009 roku w Chełmie
Chełm
2009
MPO
1984
Wiktorowicz
Józef, Frączek
Agnieszka
Wielki słownik niemiecko-polski
Warszawa
2010
SŁ
2265
Wiktor Zbigniew
B.
Teoria komunizmu naukowego
Wrocław
1986
MP
543
Wrocław
1977
MP
533
Wiktor Zbigniew Zagadnienia teorii i dydaktyki naukowego komunizmu
B.
ZSRR
Wilder Lane Rose
The discovery of freedom : man's struggle against
authority
New York :
Laissez Faire
Books, 1984.
1984
MP
1195
Wildstein
Bronisław
Dolina Nicości
Kraków
2011
PR
3978
Wildstein
Bronisław
Profile wieku
Warszawa
2000
PR
2394
Wilk Marian
Piotr I : car reformator
Warszawa
1975
B
2969
Wilk Marian,
Królikowska Dyszlewska
Agnieszka,
Miernik
Bogusław
Jan Paweł II wielki dyplomata i polityk
Łódź
2006
B
2420
2009
PG
1997
Wilkowski
Eugeniusz
Działalność gospodarcza jako skuteczna forma walki z
Chełm,
bezrobociem na terenie subregionu chełmskiego
[Warszawa]
Williams Francis
A pattern of Rulers
London
1965
B
13
Wimmer Roger
Mass media : metody badań
Kraków
2008
KM
3966
Winiecki Jan
Rola pomocy gospodarczej w polityce zagranicznej
USA wobec krajów rozwijających się
Warszawa
1979
PG
484
Winnicki
Zdzisław Julian
Polska mniejszość narodowa w Europie ŚrodkowoWschodniej : nowe problemy i wyzwania wobec
współczesnych przemian w państwach regionu
Wrocław
2005
TN
2363
Winnicki
Zdzisław Julian,
Baluk Walenty,
Tokarz Grzegorz
Wybrane problemy badań wschodnich
Wrocław
2007
W
2358
Winniczuk Lidia
Mały słownik polsko-łaciński
Warszawa
2007
SŁ
3066
Winterhoff-Spurk
Peter
Psychologia mediów
Kraków
2007
PSY
2838
Wiseman
H.Victor
Political science : an outline for the intending student
of government, politics and political science
London
1967
TP
335
Wiszniewski
Andrzej
Jak przekonująco mówić i przemawiać
Warszawa,
Wrocław
1994
RET
3468
Wiszniowski
Robert, KasińskaMetryka
Agnieszka
Marketing polityczny : doświadczenia polskie
Toruń
2012
MPO
4000
Wiśniewski Jakub
4 lata członkostwa Polski w UE : bilans kosztów i
korzyści społeczno-gospodarczych
Warszawa
2008
E
1510
Wiśniwoska
Kazimiera
(Oprac.)
Bibliografia zawartości "Zeszytów Naukowych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" za lata 19581977
Lublin
1979
BIB
2071
Witkowski
Wojciech,
Aleksander This i Jan Kanty Wołowski : wybitni
prawnicy Królestwa Polskiego
Lublin
2001
B
1705
Witkowski
Zbigniew (Tł.)
Konstytucja Republiki Włoskiej
Warszawa
2004
PRA
3336
Wituch Tomasz
Garibaldi
Wrocław
1983
B
4048
Witz Ignacy,
Zaruba Jerzy
50 lat karykatury polskiej : 1900-1950
Warszawa
1961
K
2973
Wiziński Barbara
Drogi kariery : Zulfikar Ali Bhutto i jego partnerzy :
Indira Gandhi i Mujibur Rahman
Warszawa
1983
B
863
Wizner Dariusz
Stile cinematografico di Krzysztof Kieslowski
Roma
2002
FT
2271
Władyka
Wiesław
Krew na pierwszej stronie : sensacyjne dzienniki
Drugiej Rzeczypospolitej
Warszawa
1982
PR
2943
Włodek Zbigniew
Tajne dokumenty Biura Politycznego : PZPR a
London
1992
O
3528
(Oprac.)
"Solidarność: 1980-1981
Włodowski
Stanisław Jerzy
Polska na rozdrożu: szanse i zagrożenia
Wrocław
1988
SP
912
Wogau Karl von
Społeczna gospodarka rynkowa - model dla Europy :
od euro do europejskiego rynku lokalnego
Gliwice
2000
E
1472
Wojciechowska
Renata
Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej
Warszawa
2010
M
2908
Wojciechowski
Andrzej Idon
Kluba i inni : prezentacja filmowo-albumowa
Łódź
2007
FT
3030
Wojciechowski
Jan Stanisław
Kultura i polityki
Kraków
2004
MP
2635
Wojciechowski
Krzysztof (Tł.)
Encyklopedia szpiegostwa
Warszawa
1995
LE
4095
Wojciechowski
Sebastian
The modern terrorism and its forms
Poznań
2007
ZB
1826
Wojcieszak Alina
ONZ a problemy współczesnego świata
Warszawa
1972
O
742
Wojcieszak Alina
Leninizm i rozwój stosunków polsko - radzieckich
Warszawa
1982
W
620
Wojnicki Jacek
System konstytucyjny Macedonii
Warszawa
2009
SP
2703
Wojnowski
Edmund
Warmia i Mazury w latach 1945-1947: kształtowanie
się stosunków politycznych
Olsztyn
1968
H
70
Wojtacha Anna
Kruchy lód : dziennikarze na wojnie
Warszawa
2012
KM
3954
Wojtacki Maciej
"Słowo" Stanisława Cata-Mackiewicza : dziennik
konserwatystów wileńskich w latach 1922-1939 :
monografia pisma
Toruń
2009
PR
2032
Wojtak Maria
Analiza gatunków prasowych : podręcznik dla
studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych
Lublin
2010
PR
2460
Wojtas Andrzej
Działalność polityczna ludowców w okresie II Wojny
Światowej. Cz. 1
Warszawa
1979
O
448
Wojtas Andrzej
Działalność polityczna ludowców w okresie II Wojny
Światowej. Cz. 2
Warszawa
1988
O
447
Wojtasik Lesław
Agitacja polityczna : poradnik dla agitatora
Warszawa
1979
PS
425
Wojtaszczyk
Konstanty A.
Współczesne systemy partyjne
Warszawa
1992
O
1051
Wojtaszczyk
Konstanty Adam
Współczesne Niemcy
Warszawa
1999
SM
2322
Wojtaszczyk
Bezpieczeństwo Polski w perspektywie członkostwa w
Konstanty Adam
Unii Europejskiej
Warszawa
2002
E
1485
Wojtczak Edyta
Ze spikerskiej dziupli
Warszawa
2006
T
2844
Wojtkowski
Łukasz
Kultura masowa a marketing polityczny : przypadek
amerykańskich kampanii prezydenckich 2000 i 2004
Wydawnictw
o Adam
Marszałek
2010
WYB
3761
Wojtyła Karol
Człowiek w polu odpowiedzialności
Rzym
1991
P
2088
Wojtyła Karol
Elementarz etyczny
Lublin
1983
P
2089
Wojtyła Karol
Osoba i czyn : oraz inne studia antropologiczne
Lublin
1994
P
2086
Wojtyła Karol
Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze
Lublin
2000
P
2087
Wojtyła Karol
Zagadnienie podmiotu moralności
Lublin
2001
P
2084
Wojtyła Karol
Wykłady lubelskie
Lublin
2006
P
2085
Wolański Marian Polskie partie i organizacje polityczne w kraju wobec
S.
problemu niemieckiego w latach 1949 - 1969
Wrocław
1986
O
548
Wolański Marian Miejsce Polski w Europie w polskiej myśli politycznej
S.
lat 1944 - 1948
Wrocław
1978
MP
535
Wolfinger
Raymond E.
Readings in American political behaviour
New Jersey
1966
PS
24
Wolf - Powęska
Anna
Niemiecka myśl polityczna wieku Oświecenia
Poznań
1988
MP
942
Wollmann
Hellmut
Politik im Dickicht der Bürokratie : Beiträge zur
Implementationsforschung
Opladen
1980
SP
777
Wolny Zmorzyński
Kazimierz
Fotograficzne gatunki dziennikarskie
Warszawa
2007
F
2580
WolnyZmorzyński
Kazimierz
Komunikacja wizualna w prasie i w mediach
elektronicznych
Warszawa
2013
KS
3993
WolnyZmorzyński
Kazimierz
Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i
w prawie
Warszawa
2013
PRE
3994
WolnyZmorzyński
Kazimierz
Jaka informacja? : rzecz o percepcji fotografii
dziennikarskiej
Kraków
2010
F
3583
WolnyZmorzyński
Kazimierz
Źródła informacji dla dziennikarza
Warszawa
2008
KM
3524
WolnyZmorzyński
Kazimierz [et al.]
Fotografia dziennikarska : teoria, praktyka, prawo
Warszawa
2011
F
3589
Wołczew
Wsiewołod
Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa :
pierwsze zwycięskie ogniwo światowej rewolucji
socjalistycznej : zagadnienia marksistowskoleninowskiej teorii rewolucji socjalistycznej
Katowice
1977
ZB
377
Wołejszo
Jarosław
System dowodzenia
Warszawa
2013
ZB
4114
Wołoch Józef
Polityka administracyjna PRL i problemy ustroju
terenowego
Wrocław
1974
ST
738
Worbs Marcin
Kościół a polityka : wykłady otwarte zorganizowane
w okresie Wielkiego Postu 2011
Opole
2011
PK
2942
Wordliczek
Łukasz
Kształtowanie się uprawnień prezydenta USA w
polityce zagranicznej
Kraków
2003
SM
2612
Wordliczek
Łukasz
Kształtowanie się uprawnień prezydenta USA w
polityce zagranicznej
Kraków
2003
SM
2613
Woroniecki Jacek
Katolicka etyka wychowawcza. T. 2, Cz. 1-2, Etyka
szczegółowa
Lublin
1986
P
2163
Woroniecki Jacek
Katolicka etyka wychowawcza. T. 1, Etyka ogólna
Lublin
1986
P
2161
Woroniecki Jacek
Katolicka etyka wychowawcza. T. 2, Cz. 1-2, Etyka
szczegółowa
Lublin
1986
P
2162
Woroniecki Jacek
O narodzie i państwie
Lublin
2004
TN
1599
Woźniak Michał
Gabriel
Konwergencja modeli ekonomicznych: Polska i
Ukraina
Kraków
2009
PG
2016
Woźniecki
Bernard
NATO lat osiemdziesiątych
Warszawa
1982
ZB
664
Woźniecki
Bernard
NATO lat osiemdziesiątych
Warszawa
1982
ZB
612
Wójcik Edward
Odprężenie a realia militarne NATO
Warszawa
1979
ZB
423
Wójcik Józef
40 lat ze "Słowem" : praca zbiorowa
Warszawa
1987
PR
2439
Wójcik
Przemysław
Z rodowodu socjalistycznej polityki społecznej :
koncepcje i poglądy Stanisława Rychlickiego
Warszawa
1976
MP
850
wójcik stanisław
Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku : myśl
samorządowa : historia i współczesność
Lublin
2007
ST
2385
Wójcik stanisław
Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku : myśl
samorządowa : historia i współczesność
Lublin
2007
ST
2387
Wójcik Stanisław
Samorząd i państwo : przyszłość i odpowiedzialność
Lublin
2013
ST
3885
Wójcik Stanisław
Samorząd i państwo : przyszłość i odpowiedzialność
Lublin
2013
ST
3884
Wójcik Stanisław
Naród polski w publicystyce PRL
Lublin
2002
TN
2512
Wójcik Stanisław
Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku : myśl
samorządowa : historia i współczesność
Lublin
2007
ST
2478
Wójcik Stanisław
Imperialne państwo rynkowe : dynamika i bariery
Lublin
2010
ST
2476
Wójcik Stanisław
Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku : myśl
samorządowa : historia i współczesność
Lublin
2007
ST
2477
Wójcik Stanisław
Imperialne państwo rynkowe : dynamika i bariery
Lublin
2010
ST
2475
Wójcik Stanisław
Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku : myśl
samorządowa : historia i współczesność
Lublin
2007
ST
2386
Wójcik Stanisław
Zapomniana polska ekonomia społeczna XX wieku
Lublin
2002
PG
2384
Wójcik Stanisław
Imperialne państwo rynkowe : dynamika i bariery
Lublin
2010
ST
2339
Wójcik Stanisław
Imperialne państwo rynkowe : dynamika i bariery
Lublin
2010
ST
2338
Wójcik Stanisław
Naród i państwo w myśli społecznej II
Rzeczpospolitej
Lublin
1987
TN
1652
Wójcik Stanisław
Naród i państwo w myśli społecznej II
Rzeczpospolitej
Lublin
1987
TN
1653
Wójcik Stanisław
Naród i państwo w myśli społecznej II
Rzeczpospolitej
Lublin
1987
TN
1650
Wójcik Stanisław
Naród i państwo w myśli społecznej II
Rzeczpospolitej
Lublin
1987
TN
1651
Wójcik Stanisław
Naród i państwo w myśli społecznej II
Rzeczpospolitej
Lublin
1987
TN
1648
Wójcik Stanisław
Naród i państwo w myśli społecznej II
Rzeczpospolitej
Lublin
1987
TN
1649
Wójcik Stanisław
Naród i państwo w myśli społecznej II
Rzeczpospolitej
Lublin
1987
TN
1647
Wójcik Stanisław
Cechy narodowe Polaków w polemikach okresu
międzywojennego : (neoromantyków - piłsudczyków narodowych demokratów)
Lublin
1989
TN
1640
Wójcik Stanisław
Cechy narodowe Polaków w polemikach okresu
międzywojennego : (neoromantyków - piłsudczyków -
Lublin
1989
TN
1639
narodowych demokratów)
Wójcik Stanisław
Cechy narodowe Polaków w polemikach okresu
międzywojennego : (neoromantyków - piłsudczyków narodowych demokratów)
Lublin
1989
TN
1633
Wójcik Stanisław
Cechy narodowe Polaków w polemikach okresu
międzywojennego : (neoromantyków - piłsudczyków narodowych demokratów)
Lublin
1989
TN
1631
Wójcik Stanisław
Cechy narodowe Polaków w polemikach okresu
międzywojennego : (neoromantyków - piłsudczyków narodowych demokratów)
Lublin
1989
TN
1632
Wójcik Stanisław
Naród, samorząd terytorialny, demokracja w III
Rzeczpospolitej
Lublin
2007
ST
1500
Wójcik Stanisław
Problemy decentralizacji administracji
[Lublin]
1999
ST
1272
Wójcik Stanisław
Problemy decentralizacji administracji
[Lublin]
1999
ST
1271
Wójcik Stanisław
Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku : myśl
samorządowa historia i współczesność
Lublin
1999
ST
1268
Wójcik Stanisław
Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku : myśl
samorządowa historia i współczesność
Lublin
1999
ST
1269
Wójcik Stanisław
Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku : myśl
samorządowa historia i współczesność
Lublin
1999
ST
1266
Wójcik Stanisław
Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku : myśl
samorządowa historia i współczesność
Lublin
1999
ST
1267
Wójcik Stanisław
Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku : myśl
samorządowa historia i współczesność
Lublin
1999
ST
1263
Wójcik Stanisław
Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku : myśl
samorządowa historia i współczesność
Lublin
1999
ST
1265
Wójcik Stanisław
Naród i państwo w myśli społecznej II
Rzeczpospolitej
Lublin
1987
TN
857
Wójcik
Włodzimierz
Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze
międzywojennej
Katowice
1986
B
2958
Wójciszyn-Wasil
Aneta
Sztuka radiowa w Polsce i jej krytyka do 1939 roku
Lublin
2012
R
3967
Wójtowicz Jerzy
Masoneria - wielka niewiadoma? : studium z dziejów
tzw. tajnych towarzystw w Europie nowożytnej
(XVIII-XX w.)
Toruń
1992
O
1113
Wójtowicz
Krzysztof
Uprawnienia nadzwyczajne prezydenta Stanów
Zjednoczonych
Wrocław
1995
SP
1082
Wójtowicz Wit
Jan
Tradycje i współczesność socjaldemokracji szwedzkiej
Poznań
1980
SP
495
Wright Gordon
La révolution rurale en France : histoire politique de la
paysannerie au XXe siècle
Paris
1967
MP
192
Wroczyński
Krzysztof
Prawo wobec moralności : Antonia Rosminiego
koncepcja filozofii prawa
Lublin
2008
P
2118
Wrona Jerzy
Analiza elementów geograficznych i ich symboliki na
flagach oraz w herbach państw współczesnego świata
Kraków
2002
SM
2941
Wróbel Renata
Cztery lata reformy : z doświadczeń samorządu
terytorialnego w Polsce 1990-1994
Warszawa
1994
ST
1374
Wróblewski Jerzy
Komunizm i "nowa lewica" - krytyka systemu
Warszawa
1984
MP
687
amerykańskiego
Wróblewski
Tadeusz Seweryn
Slawistyka w NRD i w NRF na tle jej historycznego
rozwoju
Poznań
1973
SM
268
Wrzosek
Stanisław
System: administracja publiczna : systemowe
determinanty nauki administracji
Lublin
2008
ST
2113
Wybory
prezydenckie
2005 : monitoring
finansów
wyborczych
Wybory prezydenckie 2005. Monitoring finansów
wyborczych
Warszawa
2006
WYB
1383
Wykrętowicz
Stanisław
Społeczeństwo Wielkopolski w procesie przemian
socjalistycznych : praca zbiorowa
Poznań
1977
PS
312
Wyrozumski
Jerzy (Wstęp)
Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie :
materiały sesji naukowej odbytej 26 czerwca 1992
roku
Kraków
1993
PR
3577
Wyrzykowski
Mirosław
Constitutional essays
Warszawa
1999
PRA
3507
Wysłouch
Bolesław
Szkice programowe Bolesława Wysłoucha
Lublin
1981
MP
4092
Wysocki Alfred
Na placówce dyplomatycznej w Sztokholmie 19241928 : wspomnienia
Toruń
2004
B
3291
Wysocki Jacek
Ukraińcy na Lubelszczyźnie w latach 1944-1989
Lublin
2011
W
2997
Wyższa Szkoła
Nauk
Społecznych przy
KC PZPR
Międzynarodowy ruch robotniczy po II Wojnie
Światowej : podstawowe dokumenty
Warszawa
1961
O
291
Xiaboro Wu
1978-2008 Chiny narodziny potęgi : jak zmieniło się
spojrzenie na biznes
Toruń
2010
PG
3309
Yu-Rivera Helen
A satire of two nations : exploring images of the
Japanese in Philippine political cartoons
Quezon City
2009
K
3114
Zaborny Piotr
Valesa : biografia polityczna
Skierniewice
2010
B
3594
Zajac Justyna
(Oprac.)
Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989 :
wybór dokumentów
Warszawa
2005
SM
1610
Zając Justyna
Polityka Unii Europejskiej w regionie
śródziemnomorskim
Toruń
2002
E
3313
Zając Justyna
(oprac.)
Polska w stosunkach międzynarodowych 1945 - 1989:
wybór dokumentów
Warszawa
2005
SM
1754
Zając Justyna
(Oprac.)
Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989 :
wybór dokumentów
Warszawa
2005
SM
1609
Zajączkowski
Wojciech
Rosja i narody : ósmy kontynent : szkic do dziejów
Eurazji
Warszawa
2009
W
2998
Zakrzewska
Janina
Ustrój polityczny Republiki Włoskiej
Warszawa
1986
SP
823
Zakrzewski
Andrzej
Wincenty Witos
Warszawa
1985
B
725
Zakrzewski
andrzej B. (Wst.)
Konstytucja Republiki Litewskiej
Warszawa
2006
PRA
3329
Zakrzewski
Stanisław
Zabezpieczenie starości rolników indywidualnych w
polityce społecznej PRL
Poznań
1985
PS
321
Zalewski
Kazimierz Piotr
Kryzys energetyczny : zmiany klimatyczne wyczerpywanie zapasów - ekonomia - polityka
Lublin
2009
PG
1520
Zalewski Marek
J.
Żelazna dama z Downing Street
Warszawa
1985
B
812
Zalewski
Władysław Józef
Międzynarodowa ochrona mniejszości
Warszawa
1932
ZB
3394
Zalewski
Zbigniew
Psychologia wsparcia dla nowej Europy : Polacy
wobec referendum akcesyjnego 2003
Lublin
2007
E
1513
Załęski Piotr
Kultura polityczna więzi w Azji Centralnej :
(przypadek Kirgistanu na tle państw regionu)
Warszawa
2011
W
3526
Zamęcki Łukasz
Społeczne podstawy ładu politycznego
Warszawa
2011
PS
3260
Zand Helena
Koncepcja budownictwa socjalizmu w myśli
bolszewickiej
Warszawa
1983
MP
644
Zaremba
Zygmunt
Przemiany w ruchu komunistycznym
Paryż
1965
MP
1641
Zaręba Agnieszka
Wizerunek polityka w III RP : kreacja,
instrumentarium, kompetencje komunikacyjne
Rzeszów
2011
PRE
2701
Zaręba Paweł
Historia dwudziestolecia (1918-1939) : [zbiór
pasjonujących pogadanek radiowych, które Paweł
Zaremba wygłaszał w rozgłośni polskiej Radia Wolna
Europa w latach 1967-1979]
Wrocław
1991
H
1860
Zarębska
Małgorzata
Konsekwencje wojny z Irakiem dla bezpieczeństwa
Bliskiego Wschodu : materiały konferencyjne
Warszawa
2003
SM
3456
Zaroń Piotr
Kierunek wschodni w strategii wojskowo-politycznej
gen. Władysława Sikorskiego : 1940-1943
Warszawa
1988
MP
1142
Zartman William
I.
Governance as conflict management : politics and
violence in West Africa
Washington
1997
SM
3512
Zarychta Anna
M., Litka Piotr
Pamiętasz była jesień : wspomnienia o Wojciechu
Jerzym Hasie
Łódź
2010
FT
3035
Zaryczny
Zdzisław (Oprac.)
Magia słowa
Bydgoszcz
1990
MP
982
Zasępa Tadeusz
Media, człowiek, społeczeństwo : doświadczenie
europejsko-amerykańskie
Częstochowa
2000
KM
2776
Zasępa Tadeusz
Media, człowiek, społeczeństwo : doświadczenie
europejsko-amerykańskie
Częstochowa
2000
KM
2775
Zatoński Mateusz
Czy paternalizm wobec dorosłych jest uzasadniony?
Warszawa
2009
P
2041
Zawadzka
Barbara
System terenowych organów władzy i administracji
państwowej w europejskich państwach
socjalistycznych
Wrocław
1985
ST
839
ZawilskaFlorczuk Marta
Jeden kraj, dwa społeczeństwa? : Niemcy 20 lat po
zjednoczeniu
Warszawa
2011
SM
3233
Zbyrad Teresa
Wypalenie zawodowe pracowników służb
społecznych
Stalowa Wola
2008
PS
2137
Zdaniewicz
Witold
Religia a mass media : znaczenie środków
społecznego przekazu w kulturze religijnej Polski :
materiały z konferencji zorganizowanej przez Wydział
Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK
przy współudziale Instytutu Statystyki Kościoła
Katolickiego SAC i Sekcji Socjologii Religii PTS w
Ząbki
1997
KM
2784
Ołtarzewie w dniach 15-16 grudnia 1995 : praca
zbiorowa
Zdanowicz
Mieczysława
Bezpieczni w Europie : materiały pokonferencyjne
Warszawa
2007
E
1508
Zdanowicz
Mieczysława
Wysoki Komisarz ONZ do Spraw Uchodźców :
studium prawnomiędzynarodowe z zakresu
współpracy Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów
Zjednoczonych do Spraw Uchodźców z organizacjami
pozarządowymi
Białystok
1994
O
1187
Zdanowski Jerzy Slavery in the Gulf in the First of the 20th Century : a
study based on records from the British Archives
Warszawa
2008
SM
3082
Zdort Wiesław
Cybulski : na planie filmu "Popiół i diament"
Łódź
1998
FT
3025
Zdulski Mirosław
Polish experience in cross-border cooperation :
implementation of the Small Projects Fund PHARE
CBC
Jelenia Góra
2002
E
1286
Zdulski Mirosław
Polskie doświadczenia we współpracy
transgranicznej : realizacja Funduszu Małych
Projektów PHARE CBC
Jelenia Góra
2002
E
1285
Zdunek Andrzej
Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego
Lublin
1979
O
672
Zdyb Marian
Samorząd a państwo : nadzór nad samorządem
Lublin
1993
ST
2107
Zdziechowski
Marian
Widmo przyszłości : Rosja, bolszewizm, Polska
Warszawa
1988
SM
986
Zemło Mariusz
Nowa socjologia edukacji
Białystok
1996
P
2045
Zemło Mariusz
Małe miasta : religie
Supraśl,
Lublin
2006
PK
1788
Zemło Mariusz
Nowa socjologia edukacji
Białystok
1996
P
1700
Zenczykowski
Tadeusz
Dwa komitety 1920, 1944 : Polska w planach Lenina i
Stalina : szkic historyczny
Paris
1983
H
952
Zenderowski
Radosław
Technika pisania prac magisterskich : krótki
przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej
Warszawa
2005
M
2567
Zenderowski
Radosław
Europa środkowa wspólnota czy zbiorowość?
Wrocław
2004
E
1564
Zieba Maciej
Papieże i kapitalizm : od Rerum novarum po
Centesimus annus
Kraków
1998
PK
2314
Zielinski
Siegfried
Archeologia mediów : o głębokim czasie technicznie
zapośredniczonego słuchania i widzenia
Warszawa
2010
KM
3557
Zieliński
Eugeniusz
Przeobrażenia ustrojowe w Polsce
Warszawa
1993
SP
1427
Zieliński
Eugeniusz
System polityczny Socjalistycznej Federacyjnej
Republiki Jugosławii
Warszawa
1984
SP
1141
Zieliński
Eugeniusz
Przeobrażenia ustrojowe w Polsce
Warszawa
1993
SP
1070
Zieliński
Eugeniusz
Przeobrażenia ustrojowe w republikach dawnego
ZSRR
Warszawa
1993
W
1071
Zieliński
Eugeniusz
Ustrój polityczny Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich
Warszawa
1987
SP
853
Zieliński
U źródeł kryzysu
Warszawa
1981
PS
518
Eugeniusz
Zieliński
Eugeniusz
Referendum w świecie współczesnym
Wrocław
1968
PS
60
Zieliński Piotr
Mniejszość żydowska w Polsce - mity i rzeczywistość
Warszawa
2010
PS
3348
Zieliński Piotr
Nowy model postępowania przygotowawczego sędzia śledczy Warszawa 22 marca 2010 r.
Warszawa
2010
PRA
3349
Zieliński Piotr
90 lat kurateli sądowej w Polsce : historia teraźniejszość - przyszłość 11 grudnia 2009
Warszawa
2010
PRA
3346
Zieliński Piotr
Polityczność przestępstwa : prawo karne jako
instrument marketingu politycznego
Warszawa
2011
MPO
3345
Zieliński Piotr
Konferencja : Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 12
lat po wejściu w życie
Warszawa
2009
PRA
3343
Zieliński
Zygmunt
Polacy - Niemcy : przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość : praca zbiorowa
Katowice
1993
SM
2495
Zieliński
Zygmunt
Kościół Katolicki w krajobrazie minionej epoki :
studia i szkice
Lublin
2008
PK
2126
Zieliński
Zygmunt, Wilk
Stanisław
Kościół w II Rzeczypospolitej : praca zbiorowa
Lublin
1981
PK
2199
Zieliński
Zygmunt (oprac.)
Bibliografia katolickich czasopism religijnych w
Polsce : 1918 - 1944
Lublin
1981
BIB
2074
Ziembiński
Zygmunt
Logika praktyczna
Warszawa
2002
L
3947
Ziembiński
Zygmunt
Wartości konstytucyjne : zarys problematyki
Warszawa
1993
PRA
1079
Ziemniśki
Ireneusz
Zagadnienie śmierci w filozofii analitycznej
Lublin
1999
P
2149
Zierkiewicz
Edyta, Łysiak
Alina
Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie
Wrocław
2005
PS
3536
Zięba Andrzej
Współczesny konserwatyzm brytyjski
Warszawa
1990
SP
1014
Zięba Ryszard
Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po
zimnej wojnie
Warszawa
2010
SM
2799
Zięba Ryszard
Stanowisko Polski w sprawie paryskich traktatów
pokojowych 1947
Warszawa
1981
ZB
513
Ziętara Wojciech
Międzynarodówka Socjalistyczna : organizacja,
doktryna i działalność w latach 1951-2001
Toruń
2007
O
3990
Lublin
2012
O
3962
Ziętara Wojciech Międzynarodówka Socjalistyczna a socjaldemokracja
Europy Środkowo-Wschodniej
Zimmerman Jan
Prawo administracyjne
Warszawa
2010
PRA
2507
Zimniak Hałajko Marta
Polacy XXI wieku : nowe ruchy religijne
Warszawa
2009
PK
3135
Zimniak-Hałajko
Marta
Polacy XXI wieku : praca Polaków w kulturze
współczesnego kapitalizmu
Warszawa
2011
PS
3805
Kraków
2009
SŁ
1993
London
1951
SM
755
Zinkiewicz Gramatyka opisowa współczesnego języka
Tomanek Bożena ukraińskiego : fonetyka, słowotwórstwo, leksykologia,
leksykografia
Zinkin Maurice
Asia and the West
Zinkow Leszek
(Oprac.)
Kto nie widział Kairu, nie widział piękności świata... :
Egipt w relacjach prasowych polskich podróżników
drugiej połowy XIX wieku
Kraków
2011
PR
3237
Zinov'ev
Aleksandr
Aleksandrovič
My i zachód
Warszawa
1984
SM
999
Ziółek Jan,
Przytuła
Agnieszka
(Oprac.)
Represje wobec uczestników wydarzeń w Katedrze
Lubelskiej w 1949 roku
Lublin
1999
PK
2182
Ziółek Jan
(Oprac.)
Druga konspiracja niepodległościowa : tajne
organizacje młodzieży szkolnej Lublina i
Lubelszczyzny w latach 1945-1956
Lublin
2001
H
2177
Ziółek Jan
(Oprac.)
Nie znane losy uczestników powstań narodowych :
1830-1831, 1848, 1863-1864
Lublin
2000
H
2175
ZiółkowskaBoehm
Aleksandra
Kanadyjski senator
Warszawa
1989
B
963
Ziółkowski
Bogdan
Konflikty zbrojne we współczesnej Afryce : stan
obecny na tle historycznym - zarys
Toruń
2002
ZB
1563
Ziółkowski Jacek
Socjotechnika autorytetu politycznego
Warszawa
2007
SOC
3890
Ziółkowski
Janusz
Zarządzanie bezpieczeństwem regionu
Lublin
2004
ZB
1401
Ziółkowski
Janusz
Bezpieczeństwo Polski u progu XXI wieku
Lublin
2004
ZB
1390
Ziółkowski
Marek
Projekt Ukraina
Wrocław
2008
W
1987
Znicz Władysław
Zagadnienia zasadnicze
Warszawa
1983
MP
935
Znyk Paweł
Od komunikacji do manipulacji : mechanizmy
wywierania wpływu
Kežmarok
2008
SOC
4028
Zombirt Jolanta,
Ochwat Michał
System finansowy i gospodarka UE. Cz. 1
Kraków
2010
E
2818
Zonn Lidia
Wokół montażu : wybór tekstów źródłowych
Łódź
2001
FT
3032
Zonn Lidia,
Matula Jerzy
O montażu w filmie, O montażu elektronicznym
Warszawa
2001
FT
3028
Związek
Radziecki.
Ministerstvo
inostrannyh del.
Dokumenty i materiały z przedednia drugiej wojny
światowej. T. 1, Listopad 1937-1938 : z archiwum
Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Warszawa
1949
H
2924
Związek
Radziecki.
Ministerstvo
inostrannyh del.
Dokumenty i materiały z przedednia drugiej wojny
światowej. T. 2, 1938-1939 : archiwum Dirksena
Warszawa
1949
H
2925
Zwiefka-Chwałek
Agnieszka
Dziennikarstwo uczestniczące jako przejaw
mediamorfozy
Wrocław
2009
KM
2738
Zwierzchowski
Eugeniusz
Polityczny proces kształtowania ustroju Polski
Ludowej 1944 - 1952
Katowice
1981
SP
557
Zwierzchowski
Piot, Mazur
Kino polskie wobec II wojny światowej
Bydgoszcz
2011
FT
3238
Daria,
Zyborowicz
Stanisław
Polska i państwa sąsiedzkie : wybory parlamentarne i
prezydenckie 1993-1995 : praca zbiorowa
Poznań
1997
WYB
1593
Zygierewicz
Anna
Innowacyjność polskiej gospodarki
Warszawa
2011
PG
3908
Zygierewicz
Anna
Innowacyjność polskiej gospodarki
Warszawa
2011
PG
3898
Żaba Czesław
Analiza medyczno-sądowa ofiar śmiertelnych
wypadków samochodowych badanych w Katedrze i
Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu w latach 1951-2010
Poznań
2012
ZB
4075
Żachowski
Stanisław
Brytyjska polityka wobec Polski : 1916 - 1948
Lublin
1994
SM
1476
Żebrowski
Andrzej
Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej
Kraków
2012
ZB
4109
Żeleźnik Tadeusz
[et al.]
Wobec socjotechniki
Kielce
1998
SOC
2523
Żelichowski
Ryszard
Ideologie, państwa, społeczeństwa
Warszawa
2011
MP
3812
Żelichowski
Ryszard
Świat i Polska wobec globalnych wyzwań : wybrane
problemy
Warszawa
2009
MP
3811
Żenczykowski
Taduesz
Dwa komitety [!] 1920, 1944 : Polska w planach
Lenina i Stalina : szkic historyczny
Łomianki
2008
H
3062
1996
SM
3203
Żmigrodzki
Marek
Świat i Polska końca XX wieku : konferencja
Wydawnictw
naukowa z okazji jubileuszu 30-lecia politologii w
o
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, dnia Uniwersytetu
10 grudnia 1994 roku
Marii CurieSkłodowskiej
Żmigrodzki
Marek
Kierunki ewolucji systemu politycznego
Rzeczpospolitej Polskiej
Lublin
1997
SP
1899
Żmigrodzki
Marek
Współczesne państwowe systemy polityczne
Lublin
1987
SP
1654
Żmigrodzki
Marek, Chmaj
Marek
Społeczeństwo państwo władza
Lublin
1995
PS
1627
Żmigrodzki
Marek,
Dziemidok Olszewska
Bożena
Współczesne systemy polityczne
Warszawa
2007
SP
1601
Żmuda Marek
Wolność - władza - samorząd : zarys myśli politycznej
Francisa Liebera
Toruń
2001
ST
1320
Żukowski
Arkadiusz
Przemiany cywilizacyjne i kulturowe, kwestie
etniczne i polonijne : prace dedykowane profesorowi
Andrzejowi Chodubskiemu w pięćdziesięciolecie
urodzin
Olsztyn,
Gdańsk
2002
PS
1757
Żukowski
Arkadiusz
Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji
Rosyjskiej
Olsztyn
2004
W
1671
Żuk Piotr
Europa w działaniu : o szansach i zagrożeniach dla
Warszawa
2007
E
1514
projektu europejskiego
Żurawski Jakub
Internet jako współczesny środek elektronicznej
komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w
polskich kampaniach parlamentarnych
Kraków
2010
MPO
2815
Żurek Sławomir
Jacek, Dziak
Aleksandra
e-polonistyka
Lublin
2009
PR
2124
Żychowski
Marian
Podstawy nauk politycznych : podręcznik
akademicki : makieta
Warszawa
1972
TP
741
Żydowski
Instytut
Historyczny
Żydzi Warszawy 1861-1943
Warszawa
2003
F
2419
Żyromski Marek
Ideology, propaganda and symbols of power : the
example of capital of Rome
Poznań
2009
HP
1982
Żywczyński
Mieczysław,
Zieliński
Zygmunt
Studia historyczne. T. 1
Lublin
1968
PK
2239
Żywczyński
Mieczysław,
Zieliński
Zygmunt
Studia historyczne. T. 2
Lublin
1968
PK
2240
Żywień Michał
Ze "Słowem Polskim" przez ćwierćwiecze Dolnego
Śląska
Wrocław
[etc.]
1971
PR
4082

Podobne dokumenty