Świat fizyków

Komentarze

Transkrypt

Świat fizyków
Świat fizyków
Pan Jarosław Pióro od zawsze interesował się tym jak funkcjonuje świat. Już jako dziecko
marzył o tym, by być naukowcem. Chciał odkrywać nieznane nauce prawa. W liceum wybrał
profil matematyczno-fizyczny, potem studiował astronomię. Jak twierdzi fizyka towarzyszyła
mu od dzieciństwa. Z wykształcenia jest astrofizykiem, absolwentem Uniwesytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu.
Pomimo fizyki pan Jarosław ma liczne zainteresowania. Lubi grać na gitarze, kiedyś założył
kapelę rockową oraz napisał kilkanaście piosenek. Również żegluje, gra w tenisa i golfa,
podróżuje po świecie. Prowadzi zajęcia brydżowe z młodzieżą. Bardzo interesuje go historia
nauki, filozofia, religia i polityka.
Pan Jarosław jest również nauczycielem. „Praca w szkole to moje hobby-pracuję 4 godziny w
tygodniu, traktuję to jako urozmaicenie mojego życia, szansę na kontakt z młodymi,
ciekawymi świata ludźmi.” Młodzież w jego oczach jest ambitna, otwarta na świat, lubi
myśleć i dyskutować.
Fizyka jest nauką, którą można dotknąć. „ Każdy dział powinien zaczynać się od
doświadczeń, obserwacji, szukania prawidłowości.” Uważa, że nauczanie w szkole powinno
być oparte o eksperymenty, niestety wyposażenie szkół zazwyczaj pozostawia wiele do
życzenia. Fizyka w szkole powinna być nauką odkrywczą, nie odtwórczą.
Fizyka i astronomia są ciekawe, ponieważ opowiadają nam o tym, jak wygląda i jak działa
świat. Ocierają się o pytania podstawowe - skąd wziął się świat, co to jest czas, czym jest to,
co postrzegamy naszymi zmysłami? A ciekawość leży w naturze człowieka, lubimy być
zaskakiwani.
Jak widzi pan rozwój fizyki? Jeszcze sporo nierozwiązanych zagadek - to, czy na nie
odpowiemy, zależy prozaicznie od pieniędzy. W ciągu kilkunastu ostatnich lat zbudowano
wiele potężnych teleskopów – skutkiem tego jest prawdziwa rewolucja w astronomii, zmiana
poglądów na ewloucję Wszechświata, odkrycie ciemnej materii i ciemnej energii. Jeżeli
znajdą się pieniądze na lepsze obserwatoria, potężniejsze cyklotrony, to pojawią się nowe
zagadki, a także odpowiedzi na niektóre z tych zagadek, które już nam natura postawiła. A te
odpowiedzi oznaczają nowe technologie i dalszy rozwój cywilizacyjny. Potrzebne są jednak
coraz większe pieniądze, dalszy dynamiczny rozwój zależy więc od współpracy
międzynarodowej.
Pan Damian Mikulski fizyką zajmuje się od liceum a naukowo od chwili rozpoczęcia
studiów. Ukończył Liceum Ogólnokształcące na profilu biologiczno-chemicznym.
Wybierając kierunek studiów kierował się pasją i chęcią zostania teoretykiem. Lubił myśleć i
liczyć. Zainteresowania pana Damiana skupione są na fizyce teoretycznej (klasyczna i
kwantowa teoria pola, supersymetria oraz teoria grawitacji) i matematycznej. Jest również
doktorem chemii kwantowej. Chemia jest kolejną pasją. Bardzo lubi też medycynę (zwłaszcza
anestezjologię i medycynę sądową). Z zajęć pozanaukowych preferuje rower. . Uwielbia pracę
na kole olimpijskim z uzdolnioną fizycznie i chemicznie młodzieżą. To jest piękne jak można
liczyć z takimi pasjonatami ciekawe i odkrywcze zadania. „Ogólnie młodzież nie lubi fizyki
ale zawsze diamenty się znajdą, z którymi można naukowo współpracować.”
Najlepszym sposobem na zaciekawienie młodzieży fizyką jest pokazanie im swoich pasji i
stopniowe zarażanie nią. Zachować należy równowagę w ilości zadań i eksperymentów.
Fizyka jest ciekawa dlatego że pobudza myślenie i daje się opisać matematycznie. To
matematyka ją upiększa, nadaje jej wartość, no i co najważniejsze ułatwia jej rozumienie.
Ponadto fizyka jest ciekawa, gdyż w logiczny i spójny sposób opisuje zjawiska i procesy
ważne dla społeczeństwa i innych dziedzin nauki. Zdaniem pana Damiana najbardziej
rozchwytywana będzie fizyka ciała stałego i materii skondensowanej oraz teoria strun.

Podobne dokumenty