01 czerwca 2013 r. TEMATYKA P

Komentarze

Transkrypt

01 czerwca 2013 r. TEMATYKA P
V EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH
XIX SPORTOWY TUERNIEJ MIAST I GMIN
PLEŚNA
26 maja – 01 czerwca 2013 r.
TEMATYKA PROGRAMOWA TYGODNIA SPORTU
26.05.2013 r. (niedziela)
XII Rajd pieszy „Miejscami Pamięci Narodowej” – teren Gminy Pleśna
wyjście– godz: 9:00
Badminton – turniej dla gimnazjalistów i dorosłych – Hala sportowa – godz: 15:00
i 17:00
27.05.2013 r. (poniedziałek)
VII Turniej piłki ręcznej chłopców w kategorii gimnazjum o „Puchar Wójta Gminy Pleśna”
Hala sportowa – godz: 10:00
Piłkarska liga szkół podstawowych. II etap – runda kończąca rozgrywki. „Orlik” – godz: 10:00.
28.05.2013 r. (wtorek)
Sportowy turniej dla dzieci – hala sportowa – 8:30-10:00
Zabawy i gry dla przedszkolaków – hala sportowa – godz:10:00-11:30
„Dzień Europejski” – tańce regionalne – Centrum Kultury – godz:10:00
Test Coopera – próba wytrzymałości dla gimnazjum – boisko sportowe „Relax”
– godz: 9:00
Test Coopera – próba wytrzymałości dla młodzieży szkół średnich
i dorosłych – boisko sportowe „Relax” – godz: 17:00
29.05.2013 r. (środa)
Masowy bieg dla dzieci i młodzieży - Łowczówek godz: 10:00
Turniej „Dwójek siatkarskich” – Hala sportowa – godz: 16:30
30.05.2013 r.(czwartek)
Wycieczka z kijkami nordic-walking - „Relax” - godz:16:00
31.05.2013 r. (piątek)
Dzień Sportu Szkolnego – Pleśna, Lichwin, godz: 8:15
Trójki koszykarskie – turniej dla młodzieży do lat 20 - hala sportowa – godz: 13:00
Turniej piłki nożnej – rocznik 2004 i młodsi - „Orlik” - godz: 13:00
01.06.2013r. (sobota)
Wycieczka rowerowa połączona z wyścigiem rowerów górskich – teren leśny gminy Pleśna
– zbiórka godz: 9:00
Turniej piłki nożnej – rocznik 2005 i młodsi - „Orlik” - godz:10:00
Turniej piłki nożnej Oldbojów - „Orlik” - godz: 16:00
IV spławikowe zawody wędkarskie z okazji „Dnia Dziecka” – stawy Koszyce Wielkie – godz:
9:00
Organizatorem Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich na szczeblu gminy jest samorząd
terytorialny. Koordynacją zajmuje się Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna oraz
Gimnazjum w Pleśnej.
Chętną młodzież licealną i dorosłych mających ochotę sprawdzić swoją wytrzymałość
w biegu 12-to minutowym (test Coopera) zapraszamy bezpośrednio na boisko sportowe „Relax”.
Telefon kontaktowy: 664712158.
Cel:
 Promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania
wolnego czasu.
 Rozbudzenie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk,
grup zawodowych i społecznych.
 Pobudzenie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej.
 Poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych,
przedsiębiorstw, placówek oświatowo – wychowawczych w obszarze sportu powszechnego.
Organizatorzy:
 Organizatorem Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich jest Krajowa Federacja Sportu dla
Wszystkich na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki. Koordynację i jego ocenę na szczeblu krajowym
prowadzi Centralna Komisja Turniejowa.
 Koordynację i nadzór nad Turniejem na szczeblu wojewódzkim prowadzą Wojewódzkie Komisje
Konkursowe.
 Na szczeblu gminy miejskiej lub wiejskiej organizatorem Turnieju jest samorząd terytorialny, który
powołuje „sztab wykonawczy” albo zleca koordynację wybranej jednostce lub stowarzyszeniu
kultury fizycznej na swoim terenie.
Uczestnictwo:
W Sportowym Turnieju Miast i Gmin startować mogą wszyscy mieszkańcy gminy zameldowani na
pobyt stały lub czasowy – osoby dorosłe, a także przedszkolaki, uczniowie szkół, studenci, pracownicy
działających firm itp.
V EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH
WYKAZ IMPREZ XIX SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2013
Gmina: Pleśna
Data
przeprowadzeni
a imprezy
Województwo: małopolskie
Miejsce przeprowadzenia
imprezy
1. Teren Gminy Pleśna
26.05.2013 r.
(niedziela)
27.05.2013 r.
(poniedziałek)
28.05.2013 r.
(wtorek)
31.05.2013 r.
(piątek)
01.06.2013 r.
(sobota)
Data: 22.05.2013
Organizator
imię i nazwisko
telefon komórkowy
2. Hala sportowa przy Gimnazjum
w Pleśnej
XII Rajd pieszy „Miejscami Pamięci
Narodowej”
Badminton – turniej dla
gimnazjalistów i dorosłych
Marzena Misaczek
501707317
Krzysztof Sorys
664712158
Barbara Piwowarczyk
607223031
1. Hala sportowa przy Gimnazjum
w Pleśnej
2. Obiekt „Orlik” - Pleśna
VII Turniej piłki ręcznej o „Puchar
Wójta Gminy Pleśna”
Piłkarska liga szkół podstawowych
Krzysztof Sorys
664712158
Paweł Ścieżka
79117667
1. Sala widowiskowa Centrum
Kultury w Pleśnej
„Dzień Europejski”
Joanna Heród
2. Hala sportowa przy Gimnazjum
w Pleśnej
Zabawy i gry dla przedszkolaków
Barbara Piwowarczyk
607223031
3. Hala sportowa przy Gimnazjum
w Pleśnej
Sportowy Turniej dla dzieci
Paweł Ścieżka
791176670
4. Boisko sportowe „Relax”
Test Coopera dla młodzieży
gimnazjalnej
i dorosłych
Paweł Ścieżka
791176670
Krzysztof Sorys
664712158
1. Teren Gminy Pleśna
Masowy bieg uliczny dla dzieci
i młodzieży
„Bieg po zdrowie”
Krzysztof Sorys
664712158
2. Hala sportowa przy Gimnazjum
w Pleśnej
Turniej „Dwójek siatkarskich”
Krzysztof Sorys
664712158
1. Teren Gminy Pleśna
Wycieczka z kijkami
„nornic-walking”
Norbert Kuczera
728499708
1. Hala sportowa przy Gimnazjum
w Pleśnej
„Trójki koszykarskie”
Krzysztof Sorys
664712158
2. Obiekt „Orlik” – Pleśna
Teren szkolny w Lichwinie, hala
sportowa przy Gimnazjum w Pleśnej
Dzień sportu szkolnego
Krzysztof Sorys
664712158
Barbara Piwowarczyk
607223031
Marzena Sukiennik
793730221
3. Obiekt „Orlik” - Pleśna
Turniej piłki nożnej – rocznik 2004
i młodsi
Sławomir Szymański
696678533
1. Teren Gminy Pleśna
Wycieczka rowerowa połączona z
wyścigiem rowerów górskich
Stanisław Faliński
601214329
2. Obiekt „Orlik” - Pleśna
Turniej piłki nożnej – rocznik 2005
i młodsi
Sławomir Szymański
696678533
3. Obiekt „Orlik” - Pleśna
Turniej „Oldbojów”
4. Stawy – Koszyce Wielkie
IV Spławikowe zawody wędkarskie z
okazji „Dnia Dziecka”
29.05.2013 r.
(środa)
30.05.2013 r.
(czwartek)
Nazwa imprezy
Sławomir Szymański
696678533, Józef Knapik
Mateusz Przebięda
667702882