Dąbrówka nie straci na ustawie o metropolii

Transkrypt

Dąbrówka nie straci na ustawie o metropolii
Warsztaty
pisania ikon
 698 655 256
15 000
– W pierwszym meczu z gospodarzem turnieju, zespołem GTK Gdynia, zabrakło
nam skuteczności w ataku
oraz popełnialiśmy błędy
w obronie. W konsekwencji
przegrałyśmy 9-cioma punktami – mówi trener Małgorzata Zaroń >> str. 10
Juniorki starsze
Huraganu
Wołomin
ósme w Polsce
– W pierwszą sobotę
lutego w Restauracji „Na
Skrajnej” odbył się I Wielki Bal
Charytatywny pod patronatem
burmistrza miasta Ząbki Roberta
Perkowskiego zorganizowany
przez Miejskie Centrum Sportu w
Ząbkach. Efektem Balu jest konkretne – finansowe wsparcie
dla ząbkowskich świetlic środowiskowych >> str. 11
I Bal
Charytatywny
w Ząbkach
nr 4 (469) 23 lutego 2017
– Nowe ustawy trzeba realizować. Jesteśmy już po konsultacjach w sprawie
wdrażania ustawy oświatowej a co do
metropolitalnej – tu czekamy aż projekt
ustawy nabierze konkretnego kształtu.
W tej chwili jest zbyt dużo niewiadomych – mówi Radosław Korzeniewski,
wójt Dąbrówki >> str 3
Dąbrówka
nie straci
na ustawie
o metropolii
– Ta umowa jest jednostronna i gmina nie
miała w tej sytuacji wielkiego
pola manewru - mówił. Na podobny
problem Ciepielewski zwracał uwagę
w dyskusji dotyczącej inwestycji RIPOK – tu, jego zdaniem, większość
zaistniałych problemów wynika
również ze złych zapisów umowy
– mówił podczas wtorkowego spotkania Karol Ciepielewski >> str. 4
Edward M.
Urbanowski
Po pierwsze:
Szanuj siebie!
3
Edyta
Ratyńska
7
Nowa fryzura
daje nową energię
Ilona
Szydłowska
Zła umowa
przyczyną
problemów?
Limit transakcji
gotówkowych
w 2017 roku
8
MEBLE & DRZWI
PRoMocja!
na
Szafy WnękoWe
szczegóły >> str. 2
SKANOWANIE
XERO
DRUK CYFROWY DO FORMATU A3
05-200 Wołomin
ul. Wileńska 36 a, I piętro
2
ogłoszenia
23 lutego 2017
Starostwo Powiatowe w Wołominie
informuje,
że zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców
od 1 marca 2017 roku
zmianie ulegają godziny pracy urzędu:
poniedziałek 10:00 – 18:00
wtorek - piątek 8:00 – 16:00
szczegóły: www.powiat-wolominski.pl
Prokuratura Rejonowa w Wołominie
informuje, iż w ramach organizacji
"Tygodnia Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem"
w okresie od 20 do 24 lutego 2017 r.
w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie
będzie pełnił dyżur prokurator
od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania,
który udzieli pokrzywdzonym informacji w zakresie uprawnień
przysługującym pokrzywdzonym
lub o sposobie załatwienia sprawy.
MEBLE & DRZWI
Ząbki, ul. Jagiellońska 10 róg ul. kopernika
kuchnie
podłogi
DRZWI
osłony okienne
Przy zakupie
drzwi
wewnetrznych
Montaż
79.za sztukę
skontaktuj się
z doradcą
 730 700 465
pomiar i konfiguracja > gratis!
www.mebleanddrzwi.pl
www.zyciepw.pl
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
3
powiat
– Nowe ustawy trzeba realizować. Jesteśmy już po konsultacjach w sprawie wdrażania ustawy oświatowej a co do metropolitalnej – tu czekamy aż projekt ustawy nabierze konkretnego
kształtu. W tej chwili jest zbyt dużo niewiadomych. W każdym razie Dąbrówce nie powinno być
gorzej niż jest obecnie – uważa Radosław Korzeniewski, wójt Dąbrówki
Dąbrówka nie straci
na ustawie o metropolii
– W ostatnim czasie wiele miejsca poświęciliśmy na przygotowanie
się do wdrożenia zmian w oświacie.
Jesteśmy już po przeprowadzeniu
konsultacji ze wszystkimi środowiskami: rodziców, nauczycieli i
dyrekcji jak również z radnymi –
mówi Radosław Korzeniewski, wójt
Gminy Dąbrówka.
Konsultacje – podobnie jak
w wielu innych gminach w kraju
również i w Dąbrówce były emocjonujące. – Chciałbym tu szczególnie
podziękować przewodniczącemu
Rady Gminy Dąbrówka, który bardzo się zaangażował w konsultacje i
ostateczny efekt, który w znaczącym
stopniu satysfakcjonuje większą
część naszej społeczności, w dużej
mierze to jego zasługą – podkreśla
wójt.
Robimy tym samym wszystko co jest
możliwe, żeby jak największa grupa
naszych nauczycieli zachowała pracę, ale ostateczny – decydujący głos
w tej kwestii, mają dyrektorzy szkół,
bo to oni odpowiadają za kształt placówki i jej funkcjonowanie – dodaje
nasz rozmówca.
Wójt Korzeniewski zapewnia, że
gmina będzie wymagać od dyrekcji
szkół, aby dzieci i młodzież uczące
się w dąbrowickich szkołach
miały zapewniony jak najwyższy komfort nauki. – Gmina
podjęła trudne wyzwanie
utrzymania wszystkich
szkół i przeznaczy środki na ich modernizację
i dostosowanie do nowych potrzeb, ale pozostałe kwestie związane z
Wójt Radosław Korzeniewski zapewnia, że
gmina będzie wymagać od dyrekcji szkół, aby
dzieci i młodzież uczące się w dąbrowickich szkołach miały zapewniony
jak najwyższy komfort nauki. –
Gmina podjęła trudne wyzwanie
utrzymania wszystkich szkół i
przeznaczy środki na ich modernizację i dostosowanie
do nowych potrzeb, ale
pozostałe kwestie związane z wejściem w
życie reformy edukacji są zależne
od dyrektorów
naszych szkół –
przekonuje
Po konsultacjach społecznych
władze Dąbrówki podjęły decyzję,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, że we wszystkich
czterech szkołach powstaną ośmioklasowe szkoły podstawowe. – W
szkołach z gimnazjami dodatkowo
odbędzie się samoczynne wygaszanie gimnazjów – podkreśla wójt. –
wejściem w życie reformy edukacji
są zależne od dyrektorów naszych
szkół – przekonuje nasz rozmówca.
– Podkreślę jeszcze raz, żeby to
mocno wybrzmiało – we wszystkich naszych szkołach powstaną
ośmioklasowe szkoły podstawowe
a gimnazja pozostaną w tych placówkach w których są obecnie. Or-
gan prowadzący (gmina) zapewni
odpowiednie warunki lokalowe i
techniczne a po stronie dyrekcji
szkół pozostawiamy dobór kadry
oraz opracowanie wizji przyszłej
szkoły ośmioklasowej.
Podczas dyskusji dotyczącej
ustawy metropolitalnej, odbywającej
się w starostwie, w trakcie spotkania
wójtów i burmistrzów, wójt Korzeniewski wyraził zadowolenie ze
scenariusza zaproponowanego Dąbrówce,
która miałaby znaleźć się w powiecie wyszkowskim.
- Najbardziej
by nam odpowiadał powiat
radzymiński,
ale z pewnością nie będzie
nam gorzej niż
w tej chwili
również
w wyszkowskim. Na 2017 rok powiat wołomiński nic nie proponuje
dla Dąbrówki, żadnej inwestycji
– podkreśla. – Jednak na chwilę
obecną nie ma o czym jeszcze
mówić. Dyskusje się toczą, trwają
konsultacje a my czekamy aż projekt ustawy nabierze konkretnego
kształtu – mówi.
Obecnie dla Gminy Dąbrówka
sprawą najważniejszą są inwestycje. – Postawiliśmy na rozwój. W
tym roku mamy rekordowy – bo
10 milionowy budżet inwestycyjny
co oznacza wzrost w stosunku do
roku ubiegłego o 100%. Wynika on
z wielu powodów – mamy wzrost
z podatków, są dofinansowania
ze środków zewnętrznych. Nie
planujemy zwiększenia zadłużenia gminy.
W sferze inwestycyjnej miejsce
priorytetowe znajdują wodociągi,
które mają powstać w pięciu miejscowościach, inwestycje drogowe,
odwodnienie oraz oczyszczalnie
przydomowe. – W naszej gminie
jest duże zainteresowanie tą formą odprowadzania ścieków. Koszt
takiej jednej oczyszczalni przydomowej to kwota 12 – 13 000,00 zł.
Mieszkaniec pokrywa 2 200,00 zł
pozostałą część pokrywa gmina
w oparciu o pożyczkę z WFOŚ,
z której jest 40% umarzalne
– podkreśla Radosław Korzeniewski.
Gmina poczyniła przygotowania do budowy boiska
sportowego przy szkole w
Guzowatce. Inwestycja
ma już przygotowaną
dokumentację projektową i zabezpieczone
środki w budżecie na
bieżący rok. Kończąc rozmowę wójt
Korzeniewski zaprasza na najbliższe wydarzenie
patriotyczno
historyczne,
które coraz
mocniej
wpisuje się
w gminną tradycję. – 29 kwietnia odbędzie się
Weller II – rocznica zrzutów w
Kołakowie. Trwają intensywne
przygotowania do obchodów. Na
chwilę obecną mogę powiedzieć,
że mamy już deklarację objęcia patronatem przez Ministra
MSWiA Mariusza Błaszczaka.
Teresa Urbanowska
Gmina Wołomin posiada łącznie kilkanaście szkół (podstawowe, gimnazjalne, licea). Choć do nowego roku szkolnego jest jeszcze ponad pół roku to za sprawą zmian w systemie edukacji rodzice
i nauczyciele z niemal wszystkich tych środowisk szkolnych mają wiele pytań i wtpliwości.
Nowy rok szkolny
– ciągle wiele pytań
W Wołominie trwają prace nad
przygotowaniem do zmian oświatowych w gminie, które mają
nastąpić już z końcem wakacji.
- Choć wiadomo, że od września
tego roku gimnazja będą już
wygaszane, a szkoły podstawowe
powiększane o kolejne klasy, to
ciągle nie ma wszystkich rozporządzeń oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Kuratorium Oświaty. Czasami
są one wręcz ze sobą sprzeczne – mówi Halina Bonecka,
dyrektor ZEASiP w Wołominie.
Pomimo to przygotowania są
w toku. - Robimy wszystko, co
możliwe, żeby dzieci zyskały, a
nie straciły na reformie, by jak
najmniej nauczycieli straciło pracę – opowiada o działaniach nad
przygotowaniem do nowego roku
szkolnego Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina. - Pamiętajmy,
że to Sejm przyjął ustawę, której
skutki odczuwają zaniepokojeni
rodzice i nauczyciele. Jako samorząd staramy się zniwelować jej
negatywne skutki i przemieniać
w pozytywy dla naszej gminy. Tak
właśnie będzie ze szkołami na
osiedlu Niepodległości – wyjaśnia
burmistrz. Zgodnie z obecnymi
założeniami nie będzie zmian
obwodów szkół podstawowych,
z wyjątkiem SP 7, gdzie szkoła
będzie zatrudniać dodatkowych
nauczycieli, a nie zwalniać. Trwa-
Z otrzymanej informacji wynika, że Gimnazjum nr 3 na Os.
Niepodległości w Wołominie
zostanie przekształcone w szkołę
podstawową. Szkoła Podstawowa
nr 7, która „pęka w szwach”
zostanie odciążona, co wpłynie
– F- Choć wiadomo, że od
września tego roku gimnazja będą już wygaszane, a
szkoły podstawowe powiększane o kolejne klasy, to
ciągle nie ma wszystkich
rozporządzeń oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Kuratorium
Oświaty. Czasami są one
wręcz ze sobą sprzeczne
– mówi Halina Bonecka, dyrektor ZEASiP w Wołominie.
ją również działania koordynujące
zatrudnienie nauczycieli, dla
których z powodu wygaszania
gimnazjów nie będzie pracy w
dotychczasowej placówce.
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
pozytywnie na warunki kształcenia. Odpowiednia liczebność
uczniów w klasach jest bardzo
istotna w komforcie pracy dziecka
i nauczyciela.
- To tylko jedno z zadań, nad
którym od wielu tygodni intensywnie pracujemy – mówi burmistrz
Radwan. - Od początku kadencji
inwestycja w edukację dzieci i
młodzieży jest dla mnie priorytetem. Narzucenie przez ustawodawcę zmian w oświacie, które nie
zostały właściwie przygotowane
do wdrożenia, spowodowały duże
kłopoty we wszystkich gminach
w Polsce. Szukamy najlepszego
rozwiązania dla naszych mieszkańców – podkreśla burmistrz.
Przypomnijmy - W gminie Wołomin jest obecnie sześć zespołów
szkół (szkoła podstawowa plus
gimnazjum), które zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły
podstawowe. Według obecnego
stanu wiedzy, jak podaje Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół i Przedszkoli w Wołominie, zatrudnienie w placówkach
oświatowych może ulec zmianie
dopiero od września 2019 r.,
kiedy ostatecznie zostaną zlikwidowane gimnazja. Wtedy bowiem
zamiast funkcjonujących obecnie
dziewięciu poziomów kształcenia
pozostanie osiem.
Po pierwsze:
Szanuj siebie!
Edward M. Urbanowski
Nie tak dawno na forum Sejmu, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przedstawił sytuację Polski na arenie międzynarodowej. Jak nie trudno
zgadnąć, wszak to polityk Prawa i Sprawiedliwości, jego wystąpienie wywołało
konsternację. Co zrozumiałe, bo dlaczego miałoby być inaczej? Przecież już od
pewnego czasu gołym okiem widać, jak nasz kraj jest marginalizowany przez
sąsiadów. A tu proszę, sukces goni sukces. Mało brakowało, byśmy usłyszeli, że
to Polska rozdaje karty w Europie!
A jak jest? Cytuję prasę:
- Nieznani sprawcy pomazali czerwoną farbą cmentarz ofiar totalitaryzmu w
Bykowni pod Kijowem i próbowali zniszczyć wejście na znajdujący się tam polski
cmentarz wojenny – poinformował Bohdan Bilasziwski, dyrektor kompleksu.
Na pomniku upamiętniającym polskie ofiary z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej
nieznani sprawcy namalowali farbą olejną napis: „SS Galizien”. Ambasador Jan
Piekło: - Widać, że zaczyna to nabierać charakteru seryjnego. Incydent w Bykowni
jest wyjątkowo obrzydliwy, bo w miejscu pamięci, a właściwie na tych grobach,
pojawiły się wulgarne słowa. Cały czas śledzimy działania władz ukraińskich w
tej sprawie. Polski cmentarz wojenny w Bykowni w Kijowie został utworzony w
latach 2011-2012 z inicjatywy Rady Ochrony
Pamięci Walki i Męczeństwa. Na cmentarzu
Na miejscu zbrodni
w zbiorowych mogiłach spoczywają szczątki
ponad trzech tysięcy polskich obywateli z wybudowany został pomnik.
I to ten pomnik został
ukraińskiej listy katyńskiej zamordowanych
zdewastowany. Materiałem
w 1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD.
wybuchowym zniszczony
- Huta Pieniacka pod Lwowem. 28
został kamienny krzyż
lutego 1944 roku miał tam miejsce mord
na polskiej ludności, którego dokonali
i tablice z nazwiskami ofiar
ukraińscy ochotnicy z dywizji SS-Galizien mordu. Część jednej z tablic
z 4. pułku policyjnego SS. Według różnych
zamalowano niebieską
danych zabitych zostało wtedy od 600 do
i żółtą farbą, co stanowi od900 osób. Na miejscu zbrodni wybudowa- wołanie do ukraińskiej flagi.
ny został pomnik. I to ten pomnik został
Drugą tablicę pomalowano
zdewastowany. Materiałem wybuchowym
w kolory flagi Ukraińskiej...
zniszczony został kamienny krzyż i tablice
z nazwiskami ofiar mordu. Część jednej z
tablic zamalowano niebieską i żółtą farbą, co stanowi odwołanie do ukraińskiej
flagi. Drugą tablicę pomalowano w kolory flagi Ukraińskiej Powstańczej Armii
(UPA), pod którą umieszczono litery „SS”.
- Lwów, budynek polskiego konsulatu. Na parkanie placówki dyplomatycznej
nieznani sprawcy napisali sprayem po ukraińsku „Nasza ziemia”.
A co o tych wydarzeniach powiedział w Sejmie Pan minister Witold Waszczykowski? Nic! Nawet się nie zająknął. Za to padło dużo słów nie mających nic
wspólnego z rzeczywistością. Chociażby:
- Przywróciliśmy Polsce jej podmiotowość i właściwą hierarchię priorytetów,
przyjmując za punkt wyjścia szeroko pojęte interesy naszego kraju. To im właśnie
poświęciliśmy wiele uwagi i działań. Zamiast stać na bocznej linii i kibicować
głównym graczom – sami weszliśmy do gry na międzynarodowej arenie. Okazało
się, że potrafimy opracować taktykę, wyłożyć argumenty i przekonywać do swoich racji. Potrafimy wytrzymać falę niechęci, ataków, a nawet napaści. Potrafimy
budować koalicje i wygrywać.
I tyle Pan Minister. Czyżby sądził, iż to nie jest jego rolą bronić polskich interesów, tradycji, dziedzictwa i dobrego imienia Polaków poza granicami kraju?
Cóż zatem jest dla polityków PiS polską racją stanu?
Przesilenie
Teresa Urbanowska
Oberwało mi się ostatnio od kilku
wiernych Czytelników. Za co? Ano za
brak moich komentarzy do lokalnego
życia społeczno-politycznego. Fakt,
opuściłam kilka ostatnich wydań. Z dwu
powodów: po pierwsze – chcieliśmy dać
Państwu szansę poznania nowej osoby,
która kilka tygodni temu dołączyła do
naszego zespołu – Oli Olczyk – reportażystki, fotografki i podróżniczki a po
drugie – nie byłam pewna na ile moje
postrzeganie przemian w lokalnej polityce jest trafione. Dziś chyba już wiem
jak nazwać to co obecnie się dzieje wokół
– przesilenie. Tak – to chyba właściwe
słowo, które wiernie charakteryzuje
obecne nastroje społeczne.
Każdy z nas nie raz doświadczył
przesilenia wiosennego. Można powiedzieć, że obecnie – wraz z nadejściem
wiosny, pewnego rodzaju przesilenie
następuje również w życiu społecznym i
to zarówno na szczeblu ponadlokalnym
jak i tym bliżej nas – lokalnym.
Chyba po raz pierwszy tak głośno
i dobitnie ponadlokalnie zjednoczyły
się samorządy. Spowodował to projekt
poselski ustawy metropolitalnej. Parlamentarzyści zaproponowali zmiany,
które nie przypadły do gustu – głównie
samorządowcom. I trudno się temu dziwić, gdyż proponowane zmiany burzą,
od lat utrwalany ład i porządek. Niosą
ze sobą wiele nowych sytuacji, których
skutki trudno przewidzieć – choć,
trzeba to jasno i wyraźnie podkreślić,
pojawiły się również, nieliczne wprawdzie, głosy zadowolenia. Jednak ogólnie
rzecz biorąc projekt ustawy wywołał
falę krytyki. Na razie jednak piłeczka
utknęła po stronie rządowych decyzji.
Nie wiemy nawet czy i kiedy będzie
ciąg dalszy…
W części gmin powiatu wołomińskiego również następują przewartościowania i zauważalne jest tak zwane
przegrupowanie wojsk. Choć do wyborów – zgodnie z obowiązującym ciągle
harmonogramem, pozostało blisko
dwa lata to układanki już rozpoczęto.
Niepewność w sprawie dopuszczalnych
ustawowo kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów również destabilizuje bieżącą sytuację – nikt nie wie
co będzie dalej. No, może poza ścisłym
kierownictwem PiS, które być może, wie
w jaką stronę pójdą zmiany.
Mocne przesilenie daje się zauważyć
w samorządzie wołomińskim. Burmistrz Elżbieta Radwan na półmetku
kadencji dokonała przeglądu dokonań
swojej kadry kierowniczej i wprowadziła
kilka radykalnych zmian.
I tak od niedawna na czele MDK
stoi Iza Bąk, która objęła stanowisko po
rezygnacji Szymona Krzyżanowskiego.
Po odwołaniu przez Radę Nadzorczą
Rafała Wiatraka, Przedsiębiorstwem Komunalnym kieruje dotychczasowy zastępca - Adam Jaczewski a wołomińskim
ZEC-em po odwołaniu z funkcji prezesa
Sylwestra Jagodzińskiego zarządza Jerzy
Mikulski. W kierownictwie urzędu z
ekipy, z którą wołomińska burmistrz
związała się na czas wyborów i początek
obecnej kadencji, została wiceburmistrz
Edyta Zbieć i skarbnik Marta Maliszewska. Do zespołu dołączył wiceburmistrz
Robert Makowski.
W mojej ocenie – człowieka nieco
z boku, na początku kadencji ludzie z
pierwszego składu teamu burmistrz
Elżbiety Radwan dostali od niej duży
mandat zaufania i wiele szans na potwierdzenie swoich kompetencji. Widać,
że ostateczne cięcia kadrowe i zmiany
były dla wołomińskiej burmistrz trudne.
Być może – chcąc się upewnić przed
podjęciem ostatecznej decyzji potrzebowała jasnego potwierdzenia słuszności
podjętej decyzji i stąd powołanie osoby
do nadzoru właścicielskiego, która przez
kilka miesięcy analizowała sytuację w
wołomińskich jednostkach i spółkach co
doprowadziło do zmian kadrowych.
Podczas wtorkowego spotkania
dotyczącego analizy sytuacji w MZO,
Karol Ciepielewski, kierownik zespołu
nadzoru właścicielskiego poinformował,
że z dniem 28 lutego kończy się jego
umowa z urzędem. Czy to oznacza
koniec zmian kadrowych?
Życie Powiatu na Mazowszu - tygodnik bezpłatny
Wydawca: PHU „Logos” s. c.
Redaktor naczelny: Edward M. Urba­now­ski. Redaguje Zespół.
Adres Redakcji: 05-200 Wołomin, ul. Wileńska 36a, tel./fax 22 787 77 83, tel. kom.
698 655 256, www.zyciepw.pl, e-mail: [email protected] Re­dak­cja nie zwraca tekstów
nieza­mó­wio­nych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie ponosi od­po­wie­dzial­no­ści za treść
płatnych reklam i anonsów. Kolportaż - 22 776 17 76.
www.zyciepw.pl
4
powiat
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
Szarokopasmowy Internet i t.zw. instalacja RIPOK na terenie składowiska w Starych Lipinach to dwa trudne tematy, z którymi przyszło zmierzyć się obecnej kadencji samorządu w Wołominie. W miniony wtorek
odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie Internetu oraz spotkanie z mieszkańcami i radnymi
podsumowujące działania związane z „zawieszoną w próżni” instalacją RIPOK.
radca prawny
Bardzo częstym problemem, występującym w naszym powiecie pośród
osób, które nabyły własne mieszkanie,
jest kontrakt zawarty na wykonanie i
montaż mebli na zamówienie. Dotyczy
to kuchni, garderoby, łazienki i często,
związany z tym zakup sprzętu AGD
bezpośrednio od wykonawcy mebli.
W istocie dochodzi w takim przypadku do zawarcia umowy o dzieło
– wykonania i montażu mebli, zaś co
do sprzętu AGD – umowy sprzedaży.
Schody zaczynają się najczęściej po
upływie terminu do wykonania zamówienia: odwlekanie terminów, brak
kontaktu ze strony wykonawcy, żądanie
dodatkowych kosztów.
Trzeba pamiętać, że umowa o
dzieło polega na tym, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do
wykonania oznaczonego dzieła, a
zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Co do wynagrodzenia najczęściej
przybiera ona dwie formy: ryczałtową
i kosztorysową. W tego typu sprawach
dominuje wynagrodzenie ryczałtowe,
czyli strony ustalają z góry stawkę,
co wyczerpuje temat. Zdarza się też
wynagrodzenie kosztorysowe, na podstawie zestawienia planowanych prac i
przewidywanych kosztów.
Największą zaletą wynagrodzenia
ryczałtowego jest co do zasady to, że
przyjmujący zamówienie nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia,
chociażby w czasie zawarcia umowy
nie można było przewidzieć rozmiaru
lub kosztów prac. Z reguły mamy
wszak do czynienia z profesjonalistą,
który wie jak wykonać zamówienie i
zna odpowiadające temu potencjalnie
koszty. Gdy strony umówiły się na
wynagrodzenie ryczałtowe – trzeba
być bardzo wyczulonym na żądania
dopłaty jakichś nieuwzględnionych
wcześniej kosztów i raczej odmawiać
takim żądaniom.
W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność
przeprowadzenia prac, które nie były
przewidziane w zestawieniu prac
planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego,
a zestawienie sporządził zamawiający,
przyjmujący zamówienie może żądać
odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził
przyjmujący zamówienie, może on
żądać podwyższenia wynagrodzenia
tylko wtedy, gdy mimo zachowania
należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych.
Przyjmujący zamówienie nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia,
jeżeli wykonał prace dodatkowe bez
uzyskania zgody zamawiającego. Odnośnie wynagrodzenia
kosztorysowego, gdyby wówczas zaszła konieczność znacznego podwyższenia tego wynagrodzenia, zamawiający może
od umowy odstąpić, powinien
jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu
zamówienie odpowiednią część
umówionego wynagrodzenia.
Zwracajmy też uwagę na
różnicę pomiędzy zaliczką a zadatkiem,
w jaki sposób te postanowienia kształtowane w umowie z wykonawcą, bowiem
skutki wręczenia zadatku i zaliczki są
różne. Obie formy stanowią przedpłatę
za wykonanie dzieła. Jeżeli zamawiający
zrezygnuje z umowy, po wpłacie zaliczki
– może liczyć na jej zwrot. Gdy wpłacił
zadatek i zmienił zdanie - wykonawca
ma prawo go zatrzymać w takiej wysokości. Gdy zaś zrezygnuje wykonawca
Najwięcej jednak problemów
z wykonawcami mebli na
zamówienie rodzi uchybienie
terminowi na wykonanie
zamówienia, co oznacza, że
często nie da się mieszkać
w upragnionym mieszkaniu,
bo wykonawca nas zbywa.
O możliwościach związanych
z odstąpieniem od umowy z
wykonawcą napiszę w przyszłym tygodniu.
mebli, to zaliczka – jest zwracana
zamawiającemu w takiej wysokości,
w jakiej została wpłacona, zadatek
zaś wykonawca powinien zwrócić w
podwójnej wysokości. Gdy klient jest
zainteresowany wykonaniem mebli, korzystniejsza jest zapłata zadatku, gdyż w
przypadku „wywinięcia się” wykonawcy,
będzie on musiał zapłacić dwukrotność
wpłaconego zadatku.
Najwięcej jednak problemów z wykonawcami mebli na zamówienie rodzi
uchybienie terminowi na wykonanie
zamówienia, co oznacza, że często
nie da się mieszkać w upragnionym
mieszkaniu, bo wykonawca nas zbywa. O możliwościach związanych z
odstąpieniem od umowy z wykonawcą
napiszę w przyszłym tygodniu.
radca prawny
Mariusz astasiewicz
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Wojska Polskiego 1 lok. 1.05
05-091 Ząbki
tel. 694 315 734
Z głębokim smutkiem
i żalem żegnamy
Ś.  P.
Krystynę
Klimecką
założycielkę
i wieloletniego dyrektora
Mareckiego Ośrodka Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego
Rodzinie i najbliższym
składamy wyrazy
głębokiego współczucia i otuchy
w tych trudnych chwilach.
Zespół Mareckiego Ośrodka Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego
www.zyciepw.pl
z akt prawnika
Problemy z wykonawcami
mebli na zamówienie – część 1.
Mariusz Astasiewicz
23 lutego 2017
Zła umowa przyczyną
problemów?
Po raporcie, jaki sporządziło
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w Wołominie, na wniosek kierownictwa urzędu gminy,
zajmuje się monitoringiem działań mających na celu wyjaśnienie
kwestii związanych z realizacją
projektu „Internet Szansą Rozwoju dla Gminy Wołomin” o czym
pisaliśmy już na łamach „Życia”
kilka tygodni temu.
W miniony wtorek (21 lutego)
członkowie Komisji ponownie
pochylili się nad tematem. Jak się
okazuje radni ciągle mają wiele
pytań i wątpliwości, na które odod
powiadał między innymi Karol
Ciepielewski, kierownik Wydziału
do spraw nadzoru właścicielskiewłaścicielskie
go. Opowiedział radnym jakie
działania gmina podjęła w ciągu
ostatnich trzech tygodni które mimi
nęły od poprzedniego spotkania.
- Nawiązaliśmy kontakt z LiLi
derem tego projektu firmą Asseco
Poland S.A. To poważna firma, któktó
ra znana jest z tego, że nie uchyla
się od ponoszenia odpowiedzialodpowiedzial
ności za podejmowane działania.
Natomiast na chwilę obecną kwekwe
stią otwartą pozostaje ustalenie
zakresu tej odpowiedzialności.
Z wymiany informacji między
nami wynika, że sytuacja jaka
powstała w Wołominie, nie
jest odosobniona jeśli idzie
o udział partnera realizująrealizują
cego projekt w Wołominie,
którym jest Viatelecome. Podobne problemy powstały w innych
punktach kraju, gdzie ta właśnie
firma angażowała się w realizację
inwestycji. Stąd prawdopodobnie
wynikło zainteresowanie Centrum
Projektów Polska Cyfrowa inwestycją w Wołominie – relacjonował
dotychczasowe ustalenia.
Z dalszej wypowiedzi Ciepielewskiego wynika, że gmina umówiła się na współpracę z Asseco
odnośnie wyjaśnienia całej sprawy.
Trwają też ustalenia z Centrum
Projektów Polska Cyfrowa (CP
PC) mające na celu znalezienie
wyjścia z sytuacji. Gmina
poinformowała CP PC,
że wdroży projekt
naprawczy.
- Mamy informację zwrotną, że
CP PC takiego
programu od
gminy oczekuje, a to oznacza,
że jest szansa na
rozwiązanie problemu – referował
przebieg prowadzonych działań.
nych. Firma ta ma uczestniczyć w
rozmowach wołomińskich władz
z Asseco i przygotować program
naprawczy. - Ponieważ nie wiemy
jak będzie się zachowywał partner
postanowiono, że gmina wdroży
własnego pracownika do realizacji
tego programu naprawczego – wyjaśniał kierownik Ciepielewski.
Dalsza dyskusja wskazuje, że
nadal wiele kwestii jest dla
radnych niezrozumiałych. W związku z
tym zobowiązano
uczestniczących w
spotkaniu przedstawicieli gminy:
Karola Ciepielewskiego i wi-
W tym celu gmina nawiązała
współpracę z firmą Netfire, która
ma za zadanie zbadać projekt pod
kątem wykonanej infrastruktury
technicznej i zagadnień praw-
ceburmistrza Roberta Makowskiego do przygotowania odpowiedzi
na nurtujące radnych pytania.
Karol Ciepielewski kilkakrotnie podkreślał, że problem jaki
powstał przy realizacji projektu
„Internet Szansą Rozwoju dla
Gminy Wołomin”, to w dużej
mierze zasługa źle skonstruowanych umów na realizację
inwestycji. - Ta umowa jest
jednostronna i gmina nie miała
w tej sytuacji wielkiego pola
manewru - mówił. Na podobny
problem Ciepielewski zwracał
uwagę w dyskusji dotyczącej
inwestycji RIPOK – tu również,
jego zdaniem, większość zaistzaist
niałych problemów wynika ze
złych zapisów umowy.
- Chciałbym, żebyście pańpań
stwo zwrócili uwagę na to, że odod
powiednio sformułowana umowa
daje albo nie możliwości nadzoru
Karol Ciepielewski kilkakrotnie podkreślał, że problem jaki powstał przy realizacji
projektu „Internet Szansą Rozwoju dla
Gminy Wołomin”, to w dużej mierze zasługa
źle skonstruowanych umów na
realizację inwestycji. - Ta
umowa jest jednostronna
i gmina nie miała w tej
sytuacji wielkiego pola
manewru - mówił.
Podobny problem,
jego zdaniem,
dotyczy realizacji
RIPOK
nad inwestycją, nakładania kar
umownych, podpisywania aneksów. Jeśli takich zapisów brak,
trzeba się liczyć z konsekwencjami - mówił. Teresa Urbanowska
W organizowanym przez serwis Portalsamorzadowy.pl plebiscycie na najlepszego samorządowca 2016 roku
zwyciężyli Adam Struzik, Elżbieta Radwan oraz Zbigniew Jurkowski. Czytelnicy wybrali też najlepszych
samorządowców w każdym regionie. Spośród najpopularniejszych radnych redakcja portalu stworzyła Najlepszą Samorządową Radę w Polsce. Głosowanie na najlepszych marszałków województw, prezydentów
miast oraz radnych w 2016 r trwało do 10 lutego. Oddano ponad 152,5 tys. głosów.
Adam Struzik, Elżbieta Radwan
i Zbigniew Jurkowski
samorządowcami roku
Po p u l a r n o ś ć p l e b i s c y t u
„Wybierz samorządowca 2016
roku” była bardzo duża. W sumie
w okresie od 1 stycznia 2016 do
10 lutego 2017 oddano 152 667
głosów.
Wśród marszałków województw
w ostatecznej rozgrywce byli brani tylko ci marszałkowie, którzy
uzyskali w ostatnim roku więcej
niż 200 głosów. Proporcjonalnie
najwięcej pozytywnych ocen uzyskał Adam Struzik – marszałek
województwa mazowieckiego.
Wśród prezydentów/burmistrzów miast niekwestionowaną
liderką okazała się burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
Rekordową liczbę pozytywnych
głosów wśród radnych uzyskał Zbigniew Jurkowski z Lublina.
Ta trójka otrzyma od nas (a
właściwie od Was) zaszczytny
tytuł Samorządowca Roku oraz
specjalną nagrodę serwisu Portalsamorzadowy.pl. Nagrody zostaną
wręczone podczas gali w trakcie
IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (10-12
maja 2017).
Ale na tym nie koniec. Jako, że
głosowanie na radnych cieszyło się
największą popularnością pokusiliśmy się o stworzenie Najlepszej
Samorządowej Rady w Polsce. Oto
Wśród prezydentów/
burmistrzów miast niekwestionowaną liderką
okazała się burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
To miła niespodzianka dla
naszego regionu. Choć
pierwsza jaskółka wiosny
nie czyni, ale może jest to
zapowiedź pozytywnego
postrzegania Wołomina?
Wśród marszałków
województw w ostatecznej rozgrywce byli brani
tylko ci marszałkowie,
którzy uzyskali w ostatnim roku więcej niż 200
głosów. Proporcjonalnie
najwięcej pozytywnych ocen
uzyskał Adam Struzik –
marszałek województwa
mazowieckiego.
Rekordową liczbę pozytywnych głosów wśród radnych
uzyskał Zbigniew Jurkowski
z Lublina. Niestety radnych
z naszego okręgu nie dostrzegliśmy wśród wyróżnionych. Czy to znaczy, że nie
ma u nas radnych godnych
pochwały? Z pewnością
są... Kto wie, może za rok
trafią na podobną listę?
30 osób z największa liczbą pozytywnych głosów, którzy w takiej
super radzie powinny się znaleźć:
Serwis, gdzie na bieżąco można oceniać i komentować pracę
rajców, prezydentów, marszałków
i burmistrzów miast funkcjonuje
od wyborów samorządowych w
2014 r. Każdy profil to opis wraz
z krótką notą biograficzną (każdy
radny może nadesłać na adres mailowy redakcji: [email protected]
pl także swoje zdjęcie i dodatkowe
informacje o swojej osobie). W
ocenianiu poparcia dla działań
samorządowców w czasie pomagają
aktywne wykresy.
Założenie serwisu było takie,
by dać czytelnikom miejsce, forum
do dzielenia się opiniami na temat
prezydentów i radnych wszystkich
miast tzw. prezydenckich (czyli
miast powyżej 100 tys. mieszkańców i tych, w których urząd
prezydenta miasta istniał przed
1990 r., wybierany w wyborach
bezpośrednich).
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
5
helios
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
Kino Helios mieszczące się w Galerii Wołomin wystartowało we wtorek, 14 lutego i już pierwsze seanse cieszyły się dużym powodzeniem Widzów. O ofercie najnowszego kina z Piotrem Cegielskim, Dyrektorem wołomińskiego Heliosa, rozmawia Teresa Urbanowska.
Kino Helios podbija serca
pierwszych Widzów!
– Na multipleks z prawdziwego
zdarzenia czekało wielu mieszkańców Wołomina, proszę powiedzieć jak Was przyjęła pierwsza
publiczność?
– Po opiniach Widzów, którzy już
pierwszego dnia licznie nas odwiedzili wiem, że kino się spodobało
i ma szansę stać się popularnym
miejscem pozytywnych spotkań.
Obserwujemy na bieżąco reakcje naszych gości i staramy się reagować na
wszystkie ich uwagi i opinie, tak aby
sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających kinomanów.
– Po pierwszym przeglądzie Waszej strony internetowej można
zauważyć, że oferta jest bardzo
szeroka. Macie też w repertuarze
filmy w technologii 3D. Czy to
oznacza, że filmy w tej technice
będą obecne w repertuarze na
stałe?
– Dwie z naszych czterech sal
dostosowane są do oglądania filmów w technologii 3D. Jesteśmy
pewni, że w repertuarze regularnie będą się pojawiać najnowsze
filmy – także te w trójwymiarze.
W naszym wołomińskim kinie
zawitała technologia DepthQ 3D.
Lekkie, niestandardowe okulary
gwarantują wysoki komfort odbioru
seansu w trójwymiarze. Ponadto po
ich jednorazowym zakupie każdy
Widz będzie mógł wziąć je do domu
i korzystać ze swojej prywatnej pary
przy następnych wizytach w kinie.
– Wchodzimy w sezon wiosenny.
To pora roku, która skłania bardziej do przebywania na świeżym
powietrzu, niż do oglądania
filmów. Czy w związku z tym można spodziewać się szczególnej
– wiosennej oferty? Jaki będzie
repertuar, jakie przewidujecie
hity kinowe?
– Zanim przejdę do propozycji
typowo wiosennych chcę zaprosić Widzów na najnowszy film
Agnieszki Holland - „Pokot”. Zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia na
tegorocznym Festiwalu Berlinale
będzie miał polską premierę już
w najbliższy piątek, 24 lutego.
W marcu zapraszamy natomiast
między innymi na następujące filmy: „Piękna i Bestia”, „Power Rangers”, „Zając Max ratuje Wielkanoc” oraz „Amok”. W późniejszych
miesiącach zaprezentujemy także
kontynuacje popularnych serii filmowych: „Szybcy i wściekli 8” oraz
„Strażnicy Galaktyki 2”. Każdy Widz
z pewnością znajdzie coś dla siebie!
Bilet Rodzinny – to kolejny pretekst do korzystnej wizyty u nas
w rodzinnym gronie!
– Czy jest coś co wyróżnia Kino
Helios w Wołominie od innych?
– Oczywiście, że tak! Zapraszamy
wszystkich mieszkańców Wołomina i okolic, którzy chcą spędzić
miło czas w kinie w komfortowych
warunkach i pozytywnej atmosferze. Wołomińskie kino Helios to
znakomita jakość seansów, którą
zapewnia przestrzenny dźwięk
cyfrowy DOLBY 5.1 oraz srebrne
ekrany 4K. Jestem przekonany, że
spełnimy oczekiwania nawet najbardziej wymagających Widzów, także
technologicznie!
– To nie jest nasze pierwsze spotkanie. Podczas poprzedniej rozmowy podkreślał Pan, że oprócz
premier należy spodziewać się
wydarzeń kinowych w różnych
cyklach. Jakiego rodzaju będą
to wydarzenia?
– Faktycznie jest ich niemało. Poza
regularnym repertuarem w wołomińskim kinie Widzowie będą mogli wybierać także spośród licznych
propozycji różnorodnych seansów
w ramach Projektów Specjalnych.
Kino Kobiet to cykl wyjątkowych
wieczorów filmowych przygotowanych specjalnie dla pań, pierwsze
spotkanie w wołomińskim kinie
Helios odbędzie się już w marcu!
Nocne Maratony Filmowe to natomiast szansa na przeżycie kilku godzin w niepowtarzalnym
klimacie, jaki stwarzają nocne
seanse oraz filmy wyświetlane jeden po drugim. W piątek, 3 marca
w wołomińskim kinie odbędzie się
pierwszy NMF – na fanów nocnych
seansów czeka na „Maraton Wolverine’a” z premierą filmu „LOGAN:
WOLVERINE”.
Helios pamięta także o najmłodszych Widzach – seanse organizowane pod szyldem „Helios dla
Dzieci” to wspaniałe animacje, moc
atrakcji, konkursy, najlepsze bajki
dla dzieci, wyjątkowe filmy oraz
kino dla całej rodziny! W ramach
24.02-02.03.2017
Galeria Wołomin
ul. Geodetów 2, Wołomin
tel: 22 212 54 16
Kultura Dostępna
projektu odbywają się specjalne
pokazy dla dzieci w każdym wieku
- także dla tych, dla których będzie
to pierwsza przygoda z wielkim
ekranem!
Co dwa tygodnie miłośnicy ambitnego kina znajdą coś dla siebie
w Kinie Konesera. Mogę zdradzić,
że gościem specjalnym jednego z takich pokazów będzie Tomasz Raczek, Ambasador Cyklu.
W każdy czwartek o godzinie
18:00 na swoją projekcję zaprasza
Kultura Dostępna. W ramach
tego cyklu prezentujemy najważniejsze pozycje polskiego kina
ostatnich lat, a bilety są dostępne
w cenie tylko 10 zł.
– (...) chcę zaprosić Widzów na najnowszy film Agnieszki
Holland - „Pokot”. Zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia na
tegorocznym Festiwalu Berlinale będzie miał polską premierę już w najbliższy piątek, 24 lutego. W marcu zapraszamy
natomiast między innymi na następujące filmy: „Piękna i Bestia”, „Power Rangers”, „Zając Max ratuje Wielkanoc” oraz
„Amok”. W późniejszych miesiącach zaprezentujemy także
kontynuacje popularnych serii filmowych: „Szybcy i wściekli
8” oraz „Strażnicy Galaktyki 2”. Każdy Widz z pewnością
znajdzie coś dla siebie - mówi Piotr Cegielski – Dyrektor Kina
Helios w Wołominie, ekonomista z wykształcenia, który
w branży kinowej działa od 16 lat, a w branży związanej
z filmami od lat 25. – Film interesował mnie od zawsze. Mam
to szczęście, że udało mi się połączyć pasję z pracą – mówi.
Dwie z czterech sal dostosowane są do oglądania filmów w technologii
3D. – Jesteśmy pewni,
że w repertuarze regularnie będą się pojawiać
najnowsze filmy – także te
w trójwymiarze. W naszym
wołomińskim kinie zawitała
technologia DepthQ 3D.
Lekkie, niestandardowe
okulary gwarantują wysoki
komfort odbioru seansu
w trójwymiarze. Po ich jednorazowym zakupie każdy
Widz będzie mógł wziąć
je do domu i korzystać ze
swojej prywatnej pary przy
następnych wizytach
w kinie – mówi Dyrektor.
REPERTUAR KINA
Słońce, to słońce mnie oślepiło
czw:18:00
Premiery
Barbie w świecie gier (2D,dubbing)
pt, sb, nd, pn, wt, śr:
10:45, 12:45, 17:15
czw10:45, 12:30, 17:15
Porady na zdrady (2D,pl)
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw
14:45, 19:30, 21:45
Pokot (2D,pl)
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw
18:30
Pozostałe tytuły
LEGO® BATMAN: FILM (2D,dubbing)
pt, sb, nd, pn, wt, śr
10:00, 12:15, 17:00
czw 10:00, 12:15
Był sobie pies (2D,dubbing)
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw
10:30, 12:45, 18:00
PolandJa (2D,pl)
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw
11:00, 16:00, 20:15
Sztuka kochania.
Historia Michaliny Wisłockiej (2D,pl)
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw
13:15, 21:15
Ciemniejsza strona Greya
(2D,napisy)
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw
14:45, 19:00, 21:30
Lekarstwo na życie (2D,napisy)
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw - 15:00
Pokot (2D,pl)
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw - 18:30
Słońce, to słońce mnie oślepiło
- Kultura Dostępna
Cztery sale kinowe dają gwarancję, że każdy widz znajdzie tu coś dla siebie
czw 18:00
– Przeglądając Wasz cennik
zauważyłam liczne promocje, ale ceny są wyższe niż te
w naszym starym wołomińskim
kinie. Rozumiem, że za wygodę
i standard trzeba płacić. Proszę
powiedzieć jak te ceny mają się
do cen kin warszawskich?
– Średnio nasze ceny są o około 6 zł
niższe niż ceny w warszawskich kinach, co przy kilkuosobowej rodzinie daje już niemałą oszczędność!
Jeśli do tego dodamy niższy koszt
przejazdu i oszczędność czasu - to
jesteśmy bez wątpienia konkurencyjni w stosunku do Warszawy.
Ponadto nasza sieć oferuje Widzom
także promocje cenowe. Popularne są „Tanie Wtorki” - specjalny
cennik, w ramach którego bilety
na wtorkowe seanse są dostępne
dla każdego w bardzo korzystnych
cenach.
Na posiadaczy Karty Dużej Rodziny także czekają rabaty, wśród
nich znajdą się: 20% zniżka na
bilety, 20% zniżka na wybrane
napoje, popcorn i nachos oraz 20%
zniżka na kawę w Helios Café.
W naszym kinie funkcjonuje też
W wołomińskim kinie Helios funkcjonuje Bilet Rodzinny
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
Średnio ceny w Kinie Helios są o około 6 zł niższe niż
ceny w warszawskich kinach, co przy kilkuosobowej
rodzinie daje już niemałą oszczędność! – Jeśli do
tego dodamy niższy koszt przejazdu i oszczędność
czasu - to jesteśmy bez wątpienia konkurencyjni
w stosunku do Warszawy. Ponadto nasza sieć oferuje
Widzom także promocje cenowe. Popularne są „Tanie
Wtorki” - specjalny cennik, w ramach którego bilety na
wtorkowe seanse są dostępne dla każdego w bardzo
korzystnych cenach – podkreśla Piotr Cegielski.
www.zyciepw.pl
Zdrowie i uroda
dodatek redakcyjno-reklamowy
O tym dlaczego warzywa i owoce to integralny element zdrowej diety, opowiadają dr Patrycja
Szachta i Łukasz Sieńczewski – eksperci programu Porcja Pozytywnej Energii
Co jest ważne w Twojej diecie?
Bardzo często się mówi o tym jak
istotnym elementem zdrowej diety są
warzywa i owoce, mimo tego niewiele
osób traktuje je jako integralny element
codziennego menu. Zbyt małe spożycie
warzyw i owoców jest obecnie jednym
z najczęściej występujących błędów
żywieniowych w naszym kraju i na
terenie całej Europy, a trzeba pamiętać,
że ich odpowiednia podaż chroni przed
rozwojem wielu chorób takich jak:
nowotwory, nadwaga, otyłość, choroby
układu krążenia czy cukrzyca typu II.
Dlatego, zarówno warzywa jak i owoce,
powinny stanowić podstawowy element
codziennej diety każdego z nas.
Warzywa i owoce stanowią źródło
wielu witamin i minerałów, a także
wielu fitoskładników wpływających korzystnie na funkcjonowanie organizmu
m. in. poprzez działanie antyoksydacyjne. Przekłada się to na redukcję stresu
oksydacyjnego wywoływanego przez
nadmierną ilość wolnych rodników
powstających w naszym organizmie
każdego dnia, które przyczyniają się
do przedwczesnego starzenia oraz do
rozwoju nowotworów czy miażdżycy.
Witaminy dostarczane wraz z dietą warunkują prawidłowy przebieg przemian
biochemicznych w naszym organizmie
(pełnią funkcję regulacyjną). Biorą
udział m. in. w procesach odpornościowych, warunkują prawidłową syntezę
kolagenu, biorą udział w przemianie
węglowodanów i tłuszczów, wspomagają regenerację skóry, a także mają
wpływ na prawidłową pracę układu
nerwowego.
Warzywa dostarczają m. in. witaminy C, β-karotenu (prowitaminy A),
witamin z grupy B, a także witamin
rozpuszczalnych w tłuszczach np. A, E
oraz K. Są również źródłem składników
mineralnych, takich jak: potas, magnez,
wapń, miedź, cynk czy żelazo.
Zielone warzywa, m.in. jarmuż czy
które nie zostały poddane długiej obróbce termicznej.
Warzywa i owoce stanowią także
doskonałe źródło błonnika pokarmowego (zarówno rozpuszczalnego jak i
nierozpuszczalnego), który wpływa na
prawidłową pracę przewodu pokarmowego, skraca czas kontaktu substancji
toksycznych z nabłonkiem przewodu
pokarmowego oraz jest podstawową
Istotny jest także podział warzyw i owoców na 2 różne
grupy i nie traktowanie ich jako jednego dużego zbioru
produktów. Owoce przy wysokiej wartości odżywczej
dostarczają także dużej ilości węglowodanów prostych,
takich jak glukoza czy fruktoza, które przyjmowane w
nadmiarze nie wpływają korzystnie na organizm człowieka. Z tego też powodu powinniśmy wybierać świeże owoce zamiast soków, gdyż prócz węglowodanów dostarczają one także składników takich jak błonnik pokarmowy,
którego nie znajdziemy w sokach czy nektarach.
brokuł, bogate są w rozpuszczalne w
tłuszczach witaminy E czy K i dlatego
powinniśmy dodawać do nich tłuszcz,
który zagwarantuje nam lepsze przyswajanie tych składników przez organizm. Warzywa takie jak marchew, dynia
czy zielony groszek dostarczą nam
-karotenu, który w naszym organizmie
przekształcany jest w witaminę A. Pamiętać należy, że największą wartością
odżywczą cechują się warzywa i owoce,
pożywką dla korzystnej mikroflory jelitowej. Większość warzyw nie dostarcza
nam dużej ilości energii, ale poprzez
znaczną zawartość błonnika wpływają
one na zwiększenie uczucia sytości
po posiłku.
Warzywa powinno spożywać się 5
razy dziennie, najlepiej do każdego posiłku - zapewni nam to odpowiednią podaż składników niezbędnych do funkcjonowania naszego organizmu. Warzy-
wa mogą stanowić jeden z elementów
posiłku lub być samodzielną przekąską.
Spożywając odpowiednią ilość warzyw
i owoców każdego dnia dostarczymy większość niezbędnych witamin
i składników mineralnych.
Istotny jest także podział warzyw i
owoców na 2 różne grupy i nie traktowanie ich jako jednego dużego zbioru
produktów. Owoce przy wysokiej wartości odżywczej dostarczają także dużej
ilości węglowodanów prostych, takich
jak glukoza czy fruktoza, które przyjmowane w nadmiarze nie wpływają
korzystnie na organizm człowieka. Z
tego też powodu powinniśmy wybierać
świeże owoce zamiast soków, gdyż
prócz węglowodanów dostarczają one
także składników takich jak błonnik
pokarmowy, którego nie znajdziemy w
sokach czy nektarach.
Z uwagi na fakt, że różne warzywa
i owoce dostarczają nam różnych
wartości odżywczych, wskazanym jest,
by korzystać z szerokiego spektrum
warzyw i owoców (możemy kierować
się ich kolorem, im więcej kolorów w
każdym posiłku tym lepiej) co sprawi,
że każdego dnia dostarczać będziemy
odpowiedniej ilości różnych witamin i
składników mineralnych.
Ważne, aby już od najmłodszych lat
uczyć i budować u dzieci zwyczaj spożywania warzyw i owoców. To właśnie
wtedy najintensywniej kształtują się
nawyki żywieniowe, które będą towarzyszyły im w dorosłym życiu.
KOCHASZ BÓL
KRĘGOSŁUPA?
NIE DZWOŃ
DO NAS :)
Rehabilitacja DUO MEDICA
Zielonka ul. Marecka 9A
tel. 604 082 573
www.golden-eye.pl
dołącz do nas:
- Codziennie badanie wzroku u OPTOMERTYSTY
- Lekarz okulista
- Okulary progresywne
- Soczewki kontaktowe
- Najnowsze kolekcje opraw i okularów
przeciwsłonecznych
- Profesjonalna i kompetentna obsługa
- OKULARY NA RATY
www.zyciepw.pl
KOBYŁKA, ul. Warszawaska 9
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
– Jest Pani właścicielką dużego salonu fryzjerskiego. Czytając rekomendacje Waszych
klientek spotkałam głównie
ciepłe i pozytywne opinie. Po
komentarzach można by sądzić, że istniejecie na rynku
od bardzo dawna. A jaka jest
prawda?
– W tym miejscu, czyli przy
ulicy Skorupki 41 lokal 2, mieścimy się od stycznia 2017 roku,
ale w Ząbkach funkcjonujemy
znacznie dłużej, bo od sierpnia
2015 roku z tym, że poprzedni
nasz salon mieścił się po drugiej stronie ulicy. W związku
z dynamicznym rozwojem salonu oraz dbając o komfort
naszych klientów zmieniłyśmy
lokal na znacznie większy.
– Czy tak duży salon utrzyma
się w podwarszawskich Ząbkach?
– Myślę, że tak. Nasz salon wyróżnia się fantastyczną organizacją. Charakteryzuje nas również
indywidualne i w pełni profesjonalne podejście do każdego
klienta. Dbałość o najmniejszy
szczegół sprawia, że wizyta
w Rush hair & beauty to nie tylko
wizyta u fryzjera. Tutaj każdy
gość poczuje się wyjątkowo.
– Postawiłyśmy tylko na fryzjerstwo, w tym się specjalizujemy.
Salon kosmetyczny znajduję
się tuż obok nas – dosłownie
przez ścianę, więc nie ma takiej
potrzeby.
– Na początku naszej rozmowy
powiedziała Pani, że jest powód dla którego w znaczący
sposób powiększyłyście Panie
salon. Można wiedzieć co się
za tym kryje?
– Tak, jak wspomniałam wcześniej nasza decyzja podyktowana
została potrzebą rynku i została
podjęta w związku z dynamicznym rozwojem salonu.
– Skąd w Pani ta fryzjerska pasja, czy to rodzinna tradycja?
– Nie. Nie jest to rodzinna
tradycja. Już w szkole, jako
trzynastolatka, strzygłam koleżanki. Widząc ich zadowolenie
z fr yzur, które im zrobiłam
stwierdziłam, że fr yzjerstwo
to jest właśnie to, co chcę
w przyszłości robić. Lubię
upiększać i uszczęśliwiać ludzi.
Fryzjerstwo to moja pasja, to
moje życie. Fryzjerstwo nie jest
tylko rzemiosłem, jest sztuką,
pozwala podkreślić i wyeksponować piękno, które ukryte jest
w każdym człowieku. Myślę,
że nowa fryzura daje każdemu
z nas nową energię.
O zamiłowaniu do własnej pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i rozwoju firmy z Edytą Ratyńską, właścicielką salonu Rush hair
& beauty w Ząbkach, rozmawia Teresa Urbanowska
Nowa fryzura
daje nową energię
– Skoro postanowiła Pani
w Ząbkach rozwijać swój biznes to można pokusić się o
stwierdzenie, że wybrała Pani
świadomie to miasto?
– Tak, ma pani rację. Ząbki to
świadomy wybór. Jest to rozwijające się miasto. Mieszkam tu
od 17 lat, tu podjęłam pierwszą
pracę. Pracowałam również
w Warszawie oraz w Londynie,
gdzie zdobywałam doświadczenie, podnosiłam swoje kwalifikacje w najlepszych akademiach
Europy takich jak Vidal Sassoon
i Toni & Guy.
– Co zadecydowało o podjęciu
ostatecznej decyzji?
7
zdrowie i uroda
SKLEP MEDYCZNY
REALIZACJA WNIOSKÓW
baterie do aparatów słuchowych
art. rehabilitacyjne
art. ortopedyczne
art. do higieny jamy ustnej
Radzymin, ul. Waltera 9
tel. 784 900 404
(przy Przychodni Stomatologicznej Kass-Dent)
www.sklep-medicus.pl
- Nasz salon wyróżnia się
fantastyczną organizacją.
Charakteryzuje nas również
indywidualne i w pełni profesjonalne podejście
do każdego klienta.
Dbałość o najmniejszy
szczegół sprawia, że wizyta
w Rush hair & beauty to
nie tylko wizyta u fryzjera.
Tutaj każdy gość poczuje
się wyjątkowo. Jesteśmy
salonem damsko-męskim.
Oferujemy usługi na najwyższym poziomie zarówno dla
Pań jak i dla Panów
- zaprasza Edyta Ratyńska
właścicielka salonu
Rush hair & beauty
– Pracując w Londynie, w salonach o wysokich standardach,
upewniłam się, że chcę stworzyć
takie miejsce w Ząbkach. Więc
po powrocie, wspólnie z koleżanką Anną Hoszcz, stworzyłyśmy właśnie takie miejsce.
– Strzyżecie tylko Panie, czy
również mężczyzn?
– Jesteśmy salonem damskomęskim. Oferujemy usługi na
najwyższym poziomie zarówno
dla Pań jak i dla Panów.
– Czy oprócz usług fryzjerskich
świadczycie również usługi
kosmetyczne?
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
Ząbki. ul. Skorupki 41 lok. 2
godz. otwarcia:
pon. - pt. 9-20, sob. 9-15
tel. 500 800 826
www.zyciepw.pl
8
kiermasz
prawo świąteczny
i biznes
23 lutego 2017
Prawo
Od pierwszego stycznia 2017 roku obniżono limit transakcji gotówkowych z 15.000 euro do kwoty 15.000 zł.
Umowy zlecenia
– zmiany 2017
Od 1 stycznia 2017 r. minimalna
stawka godzinowa wynagrodzenia
z tytułu umowy zlecenia, a także
innych umów, do których stosuje
się odpowiednio przepisy o zleceniu,
wykonywanych przez przyjmującego
zlecenie lub świadczącego usługi - to
13 zł/h brutto. Od 2017 r., co jest również nowością, to co do zasady, z uwagi
na powyższe, należy w umowie ustalić
wysokość wynagrodzenia lub zasady
jego ustalania - aby można było łatwo
ustalić czy wysokość wynagrodzenia za
każdą godzinę wykonania zlecenia lub
świadczenia usług, nie może być niższa niż minimalna stawka godzinowa
tj. 13 zł/h. O ile zdarzy się, że stawka ta
będzie niższa - Zleceniobiorcy będzie
należało się wyrównanie.
Powyższe z kolei powoduje, obowiązek prowadzenie ewidencji czasu
wykonywania umowy zlecenia. Ponieważ nie ma urzędowego wzoru
jak taka ewidencja miał by wyglądać,
zaleca się, o ile chcemy uniknąć
prowadzenie szczegółowej ewidencji
godzin, dokonać zapisu w umowie zlecenia, w ten sposób, aby były zawarte
w niej czytelne zasady czy to wysokość
wynagrodzenia czy też jego ustalania,
oraz na rachunku, który powinien być
zaakceptowany i podpisany, wskazując
ilości godzin i stawka godzinowa.
Zwracam uwagę, że o ile strony w
umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, tak samo o
ile strony nie zawrą umowy zlecenia
pisemnie - wówczas bezwzględnie
koniecznym będzie prowadzenie ewidencji czasu jej wykonywania, bowiem
przyjmujący zlecenie lub świadczący
usługi, musi przedłożyć w formie
pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, informację o liczbie godzin
wykonania zlecenia lub świadczenia
usług, w terminie poprzedzającym
termin wypłaty wynagrodzenia.
Kolejna ważna zmiana - to od 2017
r., wprowadza się zasadę, na podstawie
której, w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc,
wypłaty wynagrodzenia w wysokości
wynikającej z wysokości minimalnej
stawki godzinowej dokonuje się, co
najmniej raz w miesiącu. Niestety
przepisy nie są tu precyzyjne, co to
dokładnie oznacza, jednak z uwagi iż
ustalenie wysokości wynagrodzenia
za dany miesiąc, jest możliwe w wielu
przypadkach dopiero po jego zakończeniu, to i wypłata wynagrodzenia za
taki miesiąc, o ile zostanie wypłacona
niezwłocznie po ustaleniu wysokości
wynagrodzenia i dokonana nie później
jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni
następnego miesiąca kalendarzo-
prawo i biznes
Marta Godlewska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
wego, nie będzie, wg mnie
naruszać przepisów ustawy o
minimalnym wynagrodzeniu.
Zaleca się jednak wskazywać w
umowie, zapis o przesunięciu
terminu wypłaty wynagrodzenia o ww. max do 10-ego dnia
następnego miesiąca.
Istnieją również wyjątki
nie prowadzenia ewidencji
czasu oraz nie stosowania minimalnej stawki 13zł/h z tym,
że dotyczą one specyficznych
rodzajów umów min. dla wynagrodzenia prowizyjnego. O ile bowiem,
z zawartej umowy zlecenia, wynikać
będzie jednoznacznie, że mamy do
czynienia z wynagrodzeniem prowizyjnym, wówczas nie musimy martwić
się ani o stawkę godzinową ani o
ewidencje, jednak wówczas, muszą
być zapisane w umowie i spełnione
łącznie dwa poniższe warunki tj.:
- o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług
decyduje przyjmujący zlecenie lub
świadczący usługi,
Pracodawca na rzecz
którego jest wykonywane
zlecenie lub są świadczone
usługi, musi przechowywać
dokumenty tj. umowę zlecenia ze sposobem potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia
usług oraz rachunek lub
ewidencje potwierdzające
liczbę godzin wykonania
zlecenia lub świadczenia
usług, przez okres 3 lat...
Limit transakcji
gotówkowych w 2017 roku
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej płatność związana z wykonywaną działalnością gospodarczą
następuje za pośrednictwem
rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
1. stroną transakcji, z której
wynika płatność, jest inny przedsiębiorca
2. oraz jednorazowa wartość
transakcji, bez względu na liczbę
wynikających z niej płatności,
przekracza równowartość 15 000
zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote
według kursu średniego walut
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego
dnia roboczego poprzedzającego
dzień dokonania transakcji.
W przepisach nie znajdziemy jednolitego opisu pojęcia
„transakcja”. Jedna z definicji
„jednolitej gospodarczo transakcji” znajduje się w przepisach
ustawy o VAT (art.17 ust.1d):
jest to umowa, w ramach której
występuje jedna lub więcej dostaw
towarów, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych
zamówień lub wystawianych jest
więcej faktur dokumentujących
poszczególne dostawy.
Kolejna definicja transakcji
znajduje się w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach.
Zgodnie z art. 4 tej ustawy transakcja to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru
lub odpłatne świadczenie usługi,
jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.
Biorąc pod uwagę ustawowe
definicje, jako transakcję należy
rozumieć umowę, która jest
zawierana między przedsiębiorcami, a jej przedmiotem jest
odpłatne świadczenie usług lub
dostawa towarów.
Wprowadzona zmiana w praktyce oznacza, iż przedsiębiorca nie
będzie mógł zaliczyć do kosztów
uzyskania przychodów wydatków
w części przekraczającej kwotę
15.000 zł, jeżeli dotyczą one jednej transakcji i płatność została
rozliczona w gotówce, o czym
stanowi art. 15d ustawy o PDOP
oraz art. 22p ustawy o PDOF.
W przypadku zaliczenia do
kosztów uzyskania przychodów
kosztu w tej części, w jakiej
płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa
rachunku płatniczego, podatnicy
zmniejszają koszty uzyskania
przychodów. W przypadku braku
możliwości zmniejszenia kosztów
uzyskania przychodów zwiększają
przychody. Korekta następuje
w okresie , w którym dokonano
płatności bez pośrednictwa rachunku bankowego.
Dodatkowo od stycznia 2017
roku zostały wprowadzone zmiany w przepisach ustawy o VAT,
które dotyczą zwrotu podatku w
przyspieszonym, 25-dniowym
terminie. Zgodnie z art. 87, ust.
6 pkt.1 przyspieszony termin
zwrotu przysługuje, jeżeli łączna
kwota należności z faktur, które
dokumentują kwotę VAT do zwrotu i zostały opłacone gotówką, nie
przekracza 15.000 zł.
http://www.sklodowscy.pl/aktualnosci/warto-wiedziec/limit-transakcjigotowkowych-w-2017-roku
Opracowała:
Ilona Szydłowska
Kancelaria
Podatkowa Skłodowscy
- Zleceniobiorcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.
Przedsiębiorca, albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której
jest wykonywane zlecenie lub są
świadczone usługi, musi przechowywać ww. dokumenty tj. umowę
zlecenia ze sposobem potwierdzania
liczby godzin wykonania zlecenia lub
świadczenia usług oraz rachunek
lub ewidencje potwierdzające liczbę
godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przez okres 3 lat od dnia,
w którym wynagrodzenie stało się
wymagalne.
MARTA
GODLEWSKA
[email protected]
tel. 519 490 429
www.zyciepw.pl
w nowej odsłonie
www.zyciepw.pl
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
Właściciele Księgarni Orla” i „Orla Cafe” – Patrycja i Piotr Orłowscy, od dawna marzyli, aby stworzyć miejsce niezwykle, które połączy starszych i młodszych. W którym wszyscy, niezależnie od
wieku, mogą rozwijać swoje pasje, napić się wyśmienitej kawy lub herbaty, wymienić książkami.
To właśnie z miłości do literatury powstała pięć lat temu „Księgarnia Orla”, a kilka lat później „Orla
Cafe”, mieszczące się obok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach. Z właścicielem Piotrem
Orłowskim i „prawą ręką szefa” Danielem Kasprzykowskim rozmawiała Aleksandra Olczyk
– Panie Piotrze, nazywa się Pan
Orłowski, księgarnia i kawiarnia
mieszczą się przy Pasażu Orla –
przypadek czy świadomy wybór
miejsca?
– Zbieżność nazwiska, nazwy firmy
i naszej lokalizacji zawiera element
przypadku, ale cieszę się, że udało
się nam zakupić lokal w miejscu,
które współgra z naszym nazwiskiem.
– Bezcenną rolę spełnia
drużyna fantastycznych
osób, z którymi współpracuję – ciężko mi
nawet powiedzieć, że są
pracownikami, gdyż są
bardziej jak jedna rodzina.
Właściciele, pracownicy
i stała grupa klientów
tworzy lokalną wspólnotę
– mówi Piotr Orłowski
– Wprowadziliśmy do oferty książki paragrafowe czyli takie, w których czytelnik
decyduje jak potoczą się
losy bohaterów. To bardzo
ciekawa propozycja,
dzieci i młodzież uczą się
historii, chemii i innych
przedmiotów, dobrze się
przy tym bawiąc – mówi
Daniel Kasprzykowski.
Staramy się wdrażać sugestie i
liczymy się z każdą opinią, czasem
podpowiedzią, poprawa jakości i
rozwój są dla nas niezwykle ważne.
Z Ząbkami jesteśmy związani
zarówno zawodowo jak i emocjonalnie. Tutaj jest nasze miejsce
pracy, której poświęcamy niemal
cały nasz czas. Także po godzinach,
organizując wydarzenia kulturalne
dla mieszkańców. Stąd też wzięły się
ich nazwy „Po godzinach dla Pań”,
Po godzinach dla Panów”.
puterze. Mogą w nie grać dzieci
od 8 roku życia. Organizowaliśmy
eliminacje do finałów ogólnopolskich turniejów gier planszowych.
Pomagamy zrozumieć ich zasady.
Do nas można przyjść z własną grą,
albo skorzystać z biblioteczki gier,
którą uruchomiliśmy dla pasjonatów tej formy rozrywki. Działa też
klub modelarski – składamy książki,
tworzymy makiety. Uruchomiliśmy
punkt bezpłatnej wymiany książek,
dodatkowo każdy kto przyniesie
książki do wymiany, otrzymuje 10%
rabatu na zakupy w księgarni. Nasze
kreatywne dziewczyny dzielą się
pasją twórczą, prowadząc grupę z
zajęciami plastycznymi dla młodszych i dla starszych. W naszej działalności jest zawarta pewna misja,
czyli stworzenie miejsca spotkań
i integracji dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. „Odrywamy” młodzież
od komputerów, dając pomysły, udostępniając książki i gry planszowe i
organizując spotkania.
– Włączyliście się Państwo aktywnie w życie lokalnej społeczności, prowadzicie warsztaty dla
dzieci, spotkania tematyczne,
uruchomiliście punkt bezpłatnej wymiany książek – skąd te
pomysły?
– Pomysł zrodził się z naszych
pasji i zainteresowań. Męska część
załogi stworzyła nieformalny „Klub
Gier – Orla” skupiający miłośników
i sympatyków gier bitewnych i gier
planszowych. To są gry praktycznie
dla wszystkich, uczą myślenia,
planowania, przewidywania i nie
wymagają siedzenia przy kom-
– Jakie największe wydarzenia
dotychczas zorganizowaliście?
Jak często się one odbywają?
-– Czy przygotowujecie dla
mieszkańców kolejne niespodzianki? Uchylicie nam Panowie
rąbka tajemnicy?
– Planujemy rozpocząć cykl wieczorów autorskich z pisarzami
i zajęcia z gier fabularnych. W
najbliższych dniach ruszamy z wypożyczalnią gier planszowych. Niedawno wprowadziliśmy do oferty
książki paragrafowe czyli takie, w
których czytelnik sam decyduje
jak potoczą się losy bohaterów. To
bardzo ciekawa propozycja, dzięki
takim książkom dzieci i młodzież
uczą się historii, chemii i innych
przedmiotów, dobrze się przy tym
bawiąc. Byliśmy mocno zaskoczeni,
że tak niewiele osób wie o istnieniu
tego typu literatury.
Na wiosnę zamierzamy uruchomić
ogródek kawiarniany i organizować
eventy i turnieje w przestrzeni
miejskiej. Pasaż Orla to piękne
miejsce – warto je wykorzystać
– będziemy się starali zacieśnić
współpracę współpracę z Urzędem
Miasta w tym kierunku. W Ząbkach
jest ogromne zapotrzebowanie na
wydarzenia kulturalne, które służą
integracji mieszkańców, a nasza
ekipa jest pełna pasji i zawsze gotowa do dobrej wspólnej zabawy.
– Dziękuję za rozmowę i życzę
dalszych sukcesów.
Z Krystyną Maracewicz (z domu Litwinienko) o tym jak w Ząbkach powstała grupa miłośników
malarstwa oraz o innych możliwościach jakie mieszkańcom stwarza miejscowy MOK jak również
o jej twórczej pasji rozmawia Aleksandra Olczyk.
Ząbki z malarstwa słyną
Muzyka etniczna:
koncert zespołu
DROMENCA
Podczas koncertu usłyszą
Państwo tradycyjną, „taborową” muzykę Cyganów polskich, ale jako że Romowie
to wędrująca nacja, usłyszymy również utwory z innych
regionów świata inspirowane
muzyką cygańską: romanse
rosyjskie, pieśni ukraińskie,
bałkańskie, rumuńskie, a
nawet greckie.
Zespół tworzą
profesjonalni muzycy, rozkochani w
muzyce etnicznej
o południowo –
wschodnich korzeniach. Przybliżają
publiczności oryginalną, taką jaką
grało się dawniej,
muzykę cygańską, a nie ogólnie
znane pieśni biesiadne w nowych
Zespół tworzą
profesjonalni muzycy,
rozkochani w muzyce
etnicznej o południowo – wschodnich
korzeniach. Przybliżają
publiczności oryginalną, taką jaką grało
się dawniej, muzykę
cygańską
opracowaniach. Będzie to
wielobarwny, pełen temperamentu muzyczny tygiel
kulturowy w mistrzowskim
wykonaniu.
Zespół DROMENCA
powstał w 1994, początkowo jako duet – wypłynął z
rodzinnego zamiłowania
do muzyki cygańskiej, którą
wykonywał ojciec założycielki w słynnym Zespole ROMA, prowadzonym
przez Władysława Iszkiewicza. Rozwinął się dzięki
spotkaniu muzyków równie
rozkochanych w kulturze
i muzyce cygańskiej, co
jego założycielka Liliana.
Zespół występuje na różnych festiwalach w kraju.
Występował między innymi na Festiwalu Karpackie
Klimaty – Krosno 2010,
XX Jubileuszowy Festiwal
Mniejszości Narodowych
i Etnicznych „Wspólnota w
Kulturze” – Warszawa 2011.
Współpracuje z Mazowieckim Teatrem Muzycznym
im. Jana Kiepury w Warszawie.
Sobota, 11 marca, godzina 18:00, Sala widowiskowa
Ośrodka Kultury i Sportu w
Zielonce.
Niespełna pół roku temu, bo we wrześniu ubiegłego roku,
odbył się „BENEFIS działalności kulturalnej Krystyny
Klimeckiej. Kilka dni temu Pani Krystyna wyruszyła w
ostatnią podróż, pozostawiła po sobie wiele wspomnień
Marki pożegnały
Krystynę Klimecką
Odeszła Krystyna Klimecka, założycielka i wieloletnia szefowa MOK w
Markach. Niespełna pół
roku temu bo we wrześniu
ubiegłego roku odbył się
„BENEFIS działalności
kulturalnej Krystyny Klimeckiej, założycielki i Dyrektora Mareckiego Ośrodka
mi inaczej patrzeć na świat, poznać
wspaniałych ludzi zafascynowanych
sztuką. Zapomnieć o codzienności
i zwykłych ludzkich problemach.
– Ząbki od wielu lat słyną z prężnie działającej grupy miłośników
malarstwa. Skupieni w Miejskim
Ośrodku Kultury pasjonaci tej
dziedziny sztuki mogą rozwijać
swoje talenty pod czujnym okiem
doświadczonych instruktorów.
Byłaś jedną z pierwszych osób dorosłych, które zaczęły uczęszczać
na zajęcia w MOK.
– Należysz do jakichś organizacji, skupiających twórców?
– Od 2012 roku jestem członkiem
Warszawskiego Stowarzyszenia
Plastyków.
– Gdzie najchętniej malujesz ? W
domu, w plenerze?
– Pracownię Rysunku i Malarstwa
prowadziła wówczas Bogusia Ołowska. Wszystko zaczęło się od tego, że
w jej zajęciach uczestniczyła moja
córka. Kiedyś, to był rok 1995, musiałam poprawić obraz namalowany
przez córkę techniką olejną. Wzięłam
pędzel i… tak już zostało do dziś.
To wtedy przełamałam strach przed
malarstwem, a twórczość córki było
dla mnie inspiracją do własnych
poszukiwań i odkrywania uśpionych
możliwości. Wraz z upływem czasu
dołączały kolejne dorosłe osoby i tak
powstała grupa dla dorosłych, która
działa do dziś.
W MOK skończyłam też kurs witrażu, a w latach 2010-2012 uczęszczałam na zajęcia w pracowni malarstwa
działającej w Centrum Promocji
Kultury w Warszawie.
– Najchętniej w domu, tutaj kopiuję moich ulubionych twórców.
Natomiast na plenerach powstają
głównie pejzaże. Malując pejzaże
staram się wypracować też swój
indywidualny styl i technikę.
– Gdzie można podziwiać Twoją
twórczość?
- Moje obrazy były prezentowane
na wielu wystawach i wernisażach
organizowanych między innymi
w MOK Ząbki, w Radziejowicach pod patronatem Muzeum
Narodowego, w Klubie Junona
w Warszawie, Galeriach Reduta i
Carrefour, w galerii Teatru Rampa
i wielu innych. Aktualnie moje
prace można obejrzeć…. u mnie
w domu [śmiech], na mojej stronie
internetowej oraz kilka na portalu
Warszawskiego Stowarzyszenia
Plastyków. Wiele obrazów znajduje
się w kolekcjach prywatnych w
kraju i za granicą.
– Co malujesz najczęściej?
– Najchętniej kopiuję wielkich mistrzów - Brandta, Chełmońskiego,
Malczewskiego. Natomiast moim
ulubionym artystą jest Alfred Wierusz-Kowalski. Malarstwo pomaga
Scena pod Dębami w Ośrodku Kultury i Sportu
w Zielonce zaprasza w sobotę 11 marca na
KONCERT MUZYKI CYGAŃSKIEJ i etnicznej.
Na scenie wystąpi Zespół DROMENCA.
pamiętajmy
– Książki pokochałem będąc małym
dzieckiem, zacząłem czytać bardzo
wcześnie i miłość do książek szybko
się utrwaliła. Ta miłość zamieniła
się w marzenie, czyli posiadanie
własnej księgarni, a że później
pokochałem również smak kawy,
marzenie nabrało wspólnego wymiaru – stąd księgarnia połączona
z kawiarnią.
Nasz projekt to nie jest działalność
czysto komercyjna i to nas wyróżnia
na tle dużych sieci księgarskich. U
nas klient nie jest anonimowy, właściwie po pewnym czasie przestaje
być klientem, staje się znajomym,
kimś dla nas bliskim. Relacje nie
kończą się na odejściu od kasy,
spotykamy się w naszej kawiarni
przy grach planszowych, na zajęciach plastycznych, premierach
książek. Przykładowo, podczas
promocji ostatniej książki J.K.
Rowling „Harry Potter i Przeklęte
Dziecko” zorganizowaliśmy event,
na który musieliśmy wprowadzić
zapisy, aż tyle mieliśmy chętnych.
Pomimo tego, że zaczynał się o
północy, wielu rodziców przyszło z
dziećmi. Cały lokal był udekorowany
w klimacie znanym z opowieści o
słynnym czarodzieju. Byliśmy jedną
wielką rodziną sympatyków Harrego
Pottera.
Bezcenną rolę spełnia drużyna
fantastycznych osób, z którymi
współpracuję – ciężko mi nawet
powiedzieć, że są pracownikami,
gdyż są bardziej jak jedna rodzina.
Właściciele, pracownicy i stała grupa
klientów tworzy lokalną wspólnotę,
której nie są w stanie stworzyć
sieciówki.
– Wydarzeń przybywa z każdym
dniem, te mniejsze praktycznie
codziennie. Te większe związane
są często z kalendarzem, lub
premierą książki. Na Halloween w
Orla Cafe przyszło ponad 100 osób,
co przekroczyło nasze możliwości
lokalowe i aktualnie prowadzimy
zapisy na różne wydarzenia – na
miejscu, lub na profilach społecznościowych. Dużym powodzeniem
cieszą się zajęcia plastyczne dla
najmłodszych, podczas których
dzieci wspólnie wykonują kolorowanki, uczą się malowania na
tkaninach i tego jak z dostępnych
w domu materiałów np….. papieru
toaletowego przygotować makiety.
Prowadzimy też cykliczne zajęcia
dla grup szkolnych z tworzenia i
historii gier planszowych. Praktycznie cały czas coś się u nas
dzieje.
Krystyna Maracewicz najchętniej maluje w domu
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
- Dziękuję za rozmowę i życzę
kolejnych sukcesów.
9
cygańskie rytmy
Ekipa pełna pasji…
– Skąd pomysł, aby uruchomić
tutaj księgarnię, nie obawia się
Pan konkurencji dużych księgarni sieciowych.
23 lutego 2017
kultura
Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego”. Pani Krystyna
pełniła swoją funkcję przez
32 lata, była inicjatorką i
organizatorką wydarzeń kulturalnych na najwyższym
poziomie artystycznym. Pod
jej dyrekcją, od początku
istnienia, ośrodek rozkwitł i
na stałe wpisał się w marecki
krajobraz stając się wiodącą instytucją kulturalną w
Markach.
- Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o
śmierci Krystyny Klimeckiej założycielki i dyrektora Mareckiego Ośrodka
Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego. Jesteśmy głęboko poruszeni odejściem
pięknego, szlachetnego,
mądrego człowieka, jakim
była Nasza Pani Dyrektor.
Osoba twórcza, zdecydowa-
na i konsekwentna. Serdeczny człowiek i sprawiedliwy
dyrektor, dobry duch tego
szczególnego i niezwykłego miejsca, "gdzie tradycja
łączy się z nowoczesnością,
a w centrum zainteresowania stoi człowiek" - jak
mawiała.
Kochała swoją pracę,
stanowiła ona
znaczącą część
jej życia, dawała
bowiem wielką satysfakcję
i zadowolenie.
W minionym
roku po trzydziePani Krystyna
Klimecka
pełniła swoją
funkcję przez
32 lata, była
inicjatorką i
organizatorką wydarzeń
kulturalnych na najwyższym poziomie artystycznym. Pod jej dyrekcją,
od początku istnienia,
ośrodek marecki rozkwitł
stu dwóch latach przestała
pełnić funkcję dyrektora.
Rozpoczynała kolejny etap
w swoim życiu - na emeryturze - z radością czekała na
nowe, cudowne wyzwania,
jakie niesie ze sobą życie...
Droga Pani Krystyno,
Nasza Pani Dyrektor na zawsze pozostaniesz w naszych
sercach. Pełni wdzięczności,
dziękujemy za to, że ubogaciłaś życie każdego z nas –
tymi słowami osoby związane z Mareckim Ośrodkiem
Kultury pożegnały Panią
Krystynę Klimecką.
www.zyciepw.pl
10
relacje video z wydarzeń sportowych na www.zyciepw.pl
zabawy na Orliku
W najbliższą sobotę czeka na Was moc atrakcji. Zaczynamy o 13.00. Koniec ferii nie musi być smutny!
Sportowe pożegnanie
ferii w Markach
25 lutego – tej daty nie
można przegapić. Tego dnia
zapraszamy do odwiedzenia
naszego kompleksu sportowego przy ul. Stawowej. Na
zakończenie zimowych ferii
– będzie się działo!
- Koniec zimowej kanikuły nie musi być smutny.
Zapraszamy dzieci w każdym wieku wraz z rodzinami – mówi Jacek Orych,
burmistrz Marek.
- Imprezę poprowadzi
profesjonalny konferansjer,
który zaangażuje wszystkich
uczestników do wspólnej
zabawy. W rytmach dobrej
muzyki poprowadzi gry i
konkursy o charakte-
nej zabawy oraz czynnego
udziału w przygotowanych
zabawach i konkursach –
podkreśla Damian Pacuszka.
Organizatorzy przygotowali moc imprez sportowych – zarówno na lodowisku jak i boisku piłkarskim.
Na Orliku będzie można
sprawdzić swoje umiejętności piłkarskie. Zostanie
tam ustawiona tzw. bramka
celnościowa. Uczestnicy
zabawy będą próbowali popisać się precyzją i trafić w
specjalnie oznaczone cele.
- Gwarantujemy emocje i adrena-
Atrakcją będzie udział
bajkowych postaci na łyżwach,
które będą zachęcać uczestników
do wspólnej zabawy
rze sportowo-rekreacyjnym
– dodaje Damian Pacuszka, koordynator mareckich
obiektów sportowych.
Zabawa zaczyna się o
13.00 i potrwa trzy godziny.
- Dla naszych uczestników przewidziane są nagrody niespodzianki! Dodatkową atrakcją będzie
udział bajkowych postaci na
łyżwach, które będą zachęcać uczestników do wspól-
linę, jak podczas konkursu
rzutów karnych w trakcie
Mistrzostw Europy – mówi
Jacek Orych.
Na lodowisku planowane
są m.in.: ubieranie bałwana
(z zamkniętymi oczami),
drużynowe zbieranie bombek oraz wyścigi duetów
„zakutych”… w dyby.
Na uczestników czekają
też wata cukrowa i prażona
kukurydza – za darmo.
nasze pasje
W niedzielę 5 marca Ośrodek Kultury i Sportu
w Zielonce zaprasza na Zawody Halowych
Modeli Latających klasy F1N w ramach Pucharu
Polski o Puchar Burmistrza Miasta Zielonka.
Zawody modelarskie
w Zielonce
Rozegrane zostaną
konkurencje F1N dla
młodzików, dla juniorów
młodszych, dla juniorów
i kategoria seniorów. Do
Zielonki przyjadą reprezentacje modelarni z całego kraju, zrzeszone w
polskich aeroklubach.
W ubiegłym roku w
Zielonce spotkali się
reprezentanci trzynastu modelarni,
którzy przyjechali r ywalizować
o Puchar Burmistrza Miasta
Zielonka w Za-
Do rozpoczęcia zawodów
modelarskich w
Zielonce jest jeszcze jest trochę czasu.
Organizatorzy zapraszają więc modelarnie
do aktywnego udziału
a publiczność do
dopingowania
wodach Modeli Latających
F1N w ramach Pucharu
Polski. Gośćmi Zawodów
byli przedstawiciele Aeroklubu Warszawskiego
– patrona wydarzenia.
Łącznie r ywalizowało wówczas 85 zawodników. A najwyższe lokaty
osiągneli reprezentanci Suwałk. Zaś spośród
zawodników z Zielonki
najlepszy wynik osiągnął
www.zyciepw.pl
Kamil Szostek zajmując
drugie miejsce w kategorii młodzików oraz Leon
Czajka zwyciężając w kategorii OPEN.
Jak będzie w tym roku
– zobaczymy. Z pewnością
cieszy fakt, że organiza-
torzy nie odpuszczają i
systematycznie co roku
modelarze z całej Polski
przyjeżdżają do Zielonki.
Jest to też swego rodzaju
wskazówka dla animatorów życia lokalnego, że
warto inicjować wydarzenia niestandardowe,
które z biegiem czasu
stają się specyfiką miasta
czy regionu.
Do rozpoczęcia zawodów jest jeszcze jest
trochę czasu organizatorzy zapraszają więc modelarnie do aktywnego
udziału a publiczność do
dopingowania. Red
sport
23 lutego 2017
Z Danielem Kołodziejczykiem, trenerem siatkarzy MUKS Huragan Wołomin, o meczu z AZS UMW
Olsztyn, po którym wołominianie zakończyli rundę zasadniczą sezonu 2016/2017, a także o zbliżających się play outach – decydujących o tym, które drużyny z dolnej części tabeli utrzymają
się w drugiej lidze, rozmawia Paweł Choim.
Runda zasadnicza
zakończona zwycięstwem
– W ostatnim meczu, rozegranym w sobotę 18 lutego na
hali Huraganu, pokonaliście
3:1 wysoko notowaną drużynę
AZS UMW Olsztyn. Początek
spotkania układał się dla Was
wedle najbardziej optymistycznego scenariusza, bo po dwóch
pierwszych setach prowadziliście 2:0. Jak wyglądały te
odsłony spotkania?
– Mecz zaczął się od naszej bardzo
dobrej gry. W szczególności atak i
blok przynosiły nam dużo punktów, co zmusiło trenera gości z
Olsztyna do wzięcia czasu przy
stanie 11:6. Po przerwie nadal
dominowaliśmy i ostatecznie
wygraliśmy do 19. Drugi set to
już więcej emocji i bardziej
wyrównana gra. Niestety w dużej mierze z
naszej winy - dużo
błędów indywidualnych oraz brak
realizacji założeń
taktycznych, co
przełożyło się na
wynik 20:16 dla
AZS-u. W tym
momencie ciężar gry wziął
na swoje barki Kajetan Kulik i po
kilku dobrych jego atakach stan
meczu się wyrównał. W samej
końcówce drugiego seta utrzymaliśmy nerwy na wodzy, a także
utrzymaliśmy skuteczność ataku,
dzięki czemu po emocjonującej
końcówce wygraliśmy 25:23.
– Pierwsza i druga odsłona pojedynku przebiegały po Waszej
myśli. Jednakże w trzecim secie
przeciwnik wrócił do gry...
wykorzystali akademicy i narzucili
nam swój styl gry, co przełożyło się
na porażkę do 22.
– Jednak nie ma tego złego, co
by na dobre nie wyszło, gdyż już
następny, czwarty set przyniósł
Wam zwycięstwo nad przyjezdnymi z Warmii i Mazur.
– Tak. W trakcie przerwy wymieniliśmy kilka uwag na temat
naszej gry i mimo bardzo trudnych
warunków, jakie postawili nam
goście, udało się wygrać tego seta
do 23.
– Jaki element gry w Waszym
wykonaniu zasługuje na pochwałę, a w jakim wypadliście
gorzej?
– Meczem tym zakończyliście
zmagania w rundzie zasadniczej. Z 21 punktami na koncie
zajęliście 10. miejsce w tabeli.
Co Was czeka po zakończeniu
fazy grupowej?
– Teraz czeka nas miesięczna
przerwa w rozgrywkach i następnie, pod koniec marca, walka w
play-outach o utrzymanie. Cztery
ostanie drużyny (9. Centrum Augustów, 10. MUKS Huragan Wołomin, 11. Czołg AZS Uniwersytet
Warszawski, 12. UKS IFLO Zakład
Karny Biała Podlaska) powalczą w
play offach o utrzymanie. Drużyna, która zajęła 9. miejsce zagra
z 12., zaś 10. zespół zmierzy się
– (...) tak to bywa, że po wygranych pierwszych
dwóch setach w trzecim przychodzi rozluźnienie i zamiast utrzymania rytmu gry i zaangażowania - kibice otrzymali festiwal błędów
naszych zawodników w początkowej fazie
seta. Naszą słabszą grę wykorzystali
akademicy i narzucili nam swój styl gry, co
przełożyło się na porażkę do 22 – powiedział nam Daniel Kołodziejczyk, trener
siatkarzy MUKS huragan Wołomin.
– Niestety ma pan rację, ale tak to
bywa, że po wygranych pierwszych
dwóch setach w trzecim przychodzi rozluźnienie i zamiast utrzymania rytmu gry i zaangażowania
- kibice otrzymali festiwal błędów
naszych zawodników w początkowej fazie seta. Naszą słabszą grę
– Najlepiej funkcjonował atak
– prawie się nie myliliśmy, była
bardzo duża skuteczność w pierwszej akcji. Dobrze też funkcjonowała taktyka, a co za tym idzie
blok i obrona. Z mankamentów
najwidoczniejsze było przyjęcie
zagrywki, ale daliśmy radę.
z 11. Przegrani tych pojedynków
będą rywalizowali między sobą o
utrzymanie się w II lidze. Naszym
rywalem w najbliższych meczach
będzie Czołg AZS Uniwersytet
Warszawski, z którym będziemy
walczyli do trzech zwycięstw o
prawo gry o 9. miejsce.
Od 15 do 19 lutego w Gdyni odbywały się finały Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet w kategorii wiekowej U 22. Wołominianki ostatecznie zajęły ósmą pozycję, przegrywając trzema
punktami z KS Basket 25 Bydgoszcz w meczu o siódme miejsce. Mistrzostwo Polski wywalczyły
zawodniczki Cosinus Widzew Łódź.
Juniorki starsze Huraganu
Wołomin - ósme w Polsce
Paweł Choim
– Od środy do niedzieli w Gdyni
odbywały się finały Mistrzostw Polski U-22 w koszykówce kobiet. W
pierwszym meczu z gospodarzem
turnieju, zespołem GTK Gdynia,
zabrakło nam skuteczności w ataku
oraz popełnialiśmy błędy w obronie.
W konsekwencji przegraliśmy 9-cioma punktami. W drugim spotkaniu z
Enea AZS Poznań zagraliśmy lepiej
w ataku, niestety obrona nadal nie
wyglądała dobrze. Zabrakło realizacji założeń taktycznych. Mieliśmy
w ostatnich sekundach szanse na
zwycięstwo, niestety nie trafiliśmy do
kosza. Ostatni mecz grupowy z UKS
Basket Aleksandrów Łódzki okazał
się najtrudniejszy. Tym bardziej, że
w drugiej kwarcie kontuzji doznała
Ania Pawłowska. Ta sytuacja mocno
podłamała wszystkie dziewczyny,
które starały się, ale niestety prze-
Kinga Leder, która poradziła sobie
z presją i rozegraniem piłki. Pod
koszem rządziła Karolina Poboży.
Popełniliśmy niestety bardzo dużo
strat, z których przeciwniczki zdobywały łatwe punkty. Ostatecznie
przegraliśmy trzema punktami i
zajęliśmy ósme miejsce. Dziękuję
dziewczynom za walkę i zaangażowanie w każdym meczu. Doświadczenie, które tam zdobyliśmy, na pewno
będzie procentowało w przyszłości
– powiedziała Małgorzata Zaroń,
trener wołominianek.
– W pierwszym meczu z gospodarzem
turnieju, zespołem GTK Gdynia,
zabrakło nam skuteczności w
ataku oraz popełnialiśmy błędy
w obronie. W konsekwencji
przegraliśmy 9-cioma punktami.
W drugim spotkaniu z Enea
AZS Poznań zagraliśmy lepiej w
ataku, niestety obrona nadal nie
wyglądała dobrze – mówi trener
Małgorzata Zaroń
ciwniczki były silniejsze fizycznie.
Po trzech porażkach pozostała nam
walka o siódme miejsce z drużyną
Basket 25 Bydgoszcz. Graliśmy bez
kontuzjowanych Ani i Poli Dmochewicz, co mocno osłabiło naszą siłę.
Bardzo dobrze zagrała w tym meczu
Wyniki meczów finałowych Mistrzostw Polski
środa (15 lutego 2017 r.)
UKS Huragan Wołomin – VBW GTK Gdynia 54:63
(Piech 17 - rembiszewska 18)
czwartek (16 lutego 2017 r.)
enea aZS Poznań - UKS Huragan Wołomin 68:67
(Szloser 13 - Poboży 20pkt, 10zb)
piątek (17 lutego 2017 r.)
UKS Basket aleksandrów łódzki - UKS Huragan Wołomin 69:49
(leszczyńska 14 - Poboży 22)
sobota (18 lutego 2017 r.)
wyniki półfinałów
Cosinus Widzew łódź – VBW GTK Gdynia 63:57
(Drop 18 - Podgórna 16)
UKS Basket aleksandrów łódzki
– enea aZS aJP Gorzów Wielkopolski 50:72
(Danych 11 - Keller 18)
rezultat meczu o piąte miejsce
enea aZS Poznań – Politechnika Gdańska 73:62
(Zięmborska 19pkt, 12zb - Śmietańska 17)
rozstrzygnięcie meczu o ósme miejsce
KS Basket 25 Bydgoszcz
– UKS Huragan Wołomin 63:60
(Kuczyńska 24 - leder 20)
niedziela (19 lutego 2017 r.)
finał
Cosinus Widzew łódź
- enea aZS aJP Gorzów Wielkopolski 63:56
wynik meczu o trzecie miejsce
VBW GTK Gdynia
- UKS Basket aleksandrów łódzki 61:40
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
relacje video z wydarzeń na www.zyciepw.pl
i Michał Kowalski – znakomici
tancerze z klubu Classic Dance
Sport, którzy przeprowadzili
wśród gości naukę tańca towarzyskiego. Zanim rozpoczęły się
licytacje prac wykonanych przez
dzieci, podopiecznych świetlic
środowiskowych, pióra burmistrza Ząbek, a także obrazu na
płótnie wykonanego techniką mix
media z malowaniem szpachlą
Punktualnie o północy odbyło się również losowanie wizytówek, które zostawiali goście
przy wejściu. Główną nagrodą
był telefon komórkowy.
Podczas I edycji Balu Char ytatywnego zebrano 16 250 złotych. Na tę kwotę składały
się: 8050 zł z licytacji, 6900
zł z biletów oraz 1300 zł z cegiełek.
Janusz Czarnogórski i Mariusz
Ryciak w towarzystwie zastępcy
burmistrza Artura Murawskiego,
który serdecznie podziękował
sponsorom za okazane wsparcie
finansowe i wielkie serce przekazując na ich ręce uroczyste
certyfikaty.
Dzieci ze świetlic otrzymały
dodatkowo od Grupy DSF, upominki. Przypomnijmy, że prezes
W pierwszą sobotę lutego w Restauracji „Na Skrajnej” odbył się I Wielki Bal
Charytatywny pod patronatem burmistrza miasta Ząbki Roberta Perkowskiego
zorganizowany przez Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach. Efektem Balu jest
konkretne – finansowe wsparcie dla ząbkowskich świetlic środowiskowych.
I Bal Charytatywny
w Ząbkach
11
OGŁOSZENIA DROBNE
Praca
Dam pracę
 ADMET Sp. z o. o. Kobyłka ul.
Dworkowa 28 zatrudni ślusarzy, technologów, pracowników kontroli jakości
tel. 692 999 415.
Do sklepu spożywczego w Markach
zatrudnię tel. 723477277
Firma poszukuje sitodrukarza, pomocy, firma w Wołominie tel. 693 021 464
godz. 8-16.
Przyjmę cukiernika lub z doświadczeniem cukierniczym tel. 698 672 147,
600 700 635.
Zatrudnię pracownika, najchętniej
kobietę, do pracy przy sortowaniu i
pakowaniu świeżych grzybów. Praca w Markach-Pustelniku. Info tel.
601 348 813
 Zatrudnię ekspedientkę w sklepie ogólno-spożywczym w Zielonce
22 781 94 58.
Zatrudnię do cukierni w Guzowatce
tel. 698 672 147, 600 700 635.
Budownictwo
Usługi
Docieplanie budynków, szybko,
tanio, solidnie. tel. 502 053 214
Nieruchomości
Wynajmę
Do wynajęcia magazyn – hala 150
m2 i 220 m2 w Kobyłce teren utwardzony – TIR monitoring 380 V tel.
508261845.
Usługi - Różne
Wykonam wszelkie prace ogrodniczo-porządkowe w ogrodzie, działce,
posesji 519 843 888.
Usługi gazowe- podłączenia, naprawy piecyków, kuchni, piekarników
elektrycznych, sprawdzanie szczelności instalacji gazowej tel. 602581862.
Remonty, wykończenia wnętrz, złota
rączka tel. 575 512 178
WYCINKA
DRZEW NA POSESJI
przy użyciu podnośnika koszowego
lub metodą alpinistyczną
prace pielęgnacyjne
koszenie trawy
tel. 602 733 336
Zakładanie ogrodów układanie kostki brukowej 888 671 676.
W trakcie balu poznaliśmy cztery ząbkowskie firmy nominowane do tytułu AMBASADORA ZĄBEK 2016
przekazanego przez księgarnię
„Orla” odbyła się projekcja filmu
ukazująca pracę i osiągnięcia
świetlic środowiskowych.
Niezależnie od licytacji przez
cały czas trwania balu na eksponowanym miejscu stała specjalna
urna, do której można było wrzucać dodatkowe środki wspierające
cel uroczystości honorowane cegiełką, które wręczała hostessa.
Zebrane środki zostały podzielone na dwie świetlice środowiskowe, z któr ych każda
otrzymała czek na kwotę 8125 zł.
Wręczenie czeków kierownikom
świetlic: Elżbiecie Klimkiewicz
śś "Harcówka" i Justynie Fijałkowskiej śś"Schowek" odbyło się
10 lutego br. w Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach. Wręczyli je mecenasi wydarzenia Pan
grupy Pan Sławomir Duba niejednokrotnie służył wsparciem najbardziej potrzebującym.
Trzeba przyznać niewątpliwie,
że pomysł organizacji balu był
szlachetny i godny kontynuowania w przyszłości, bo największą
wartością dla naszego miasta jest
to, co wniosą mieszkańcy, a także
instytucje i osoby prywatne, które
się z nim utożsamiają. J.W.
Motoryzacja
Kupię
Nieruchomości
Sprzedam
Sprzedam działkę budowlaną
o powierzchni 1000 m2 położoną
w Jasienicy w Gminie Tłuszcz.
Nieruchomość znajduje się
w sąsiedztwie domków jednorodzinnych, przy drodze asfaltowej
w spokojnej okolicy. Atutem
działki jest przede wszystkim
bliskość centrum oraz dobre
połączenie komunikacyjne.
W okolicy szkoła podstawowa,
gimnazjum, biblioteka,
przedszkole, sklepy, PKP, kościół.
Cena do ustalenia
tel 604 731159, 694 641 066
UWAGA!
Na gości czekało wykwintne
menu, doskonała zabawa, występy artystyczne, licytacja z której
zebrane środki zostały przekazane na ząbkowskie świetlice
środowiskowe. W trakcie balu
poznaliśmy także cztery ząbkowskie firmy nominowane do tytułu
AMBASADORA ZĄBEK 2016
wytypowane przez mieszkańców,
nominowane przez Kapitułę,
cieszące się uznaniem i rozpoznawalnością.
Przybyli także znamienici
goście, wśród których m.in. witaliśmy:Pana Piotra UścińskiegoPosła na Sejm RP, Pana Wojciecha
Guta – Przewodniczącego Rady
Miasta Ząbki, mecenasów wydarzenia: Pana Mariusza Ryciaka
– Prezesa Miejskiego Centrum
Sportu w Ząbkach, Pana Janusza Czarnogórskiego - Prezesa
Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Ząbkach, a także
włodarzy naszego miasta Pana
Roberta Perkowskiego – burmistrza miasta Ząbki i Pana
Artura Murawskiego – zastępcę
burmistrza.
Bal rozpoczął Łukasz Lasecki
-konferansjer, a część oficjalną
burmistrz Robert Perkowski,
który przybliżył wszystkim ideę
jego organizacji. Na scenę został
zaproszony także Przewodniczący Rady Miasta Pan Wojciech
Gut, który wręczył burmistrzowi
efektowny grawer w podziękowaniu za 10-letnią rocznicę
zarządzania naszym Miastem.
Przepiękne kwiaty otrzymała
również małżonka burmistrza.
Rozpoczęła się ceremonia wręczania statuetek Ambasadorom
Ząbek 2016, którymi zostali:
Firma Gór-Pis w osobie Pana
Pawła Górala-współwłaściciela
firmy, Księgarnia „Orla” – reprezentowana przez Państwa Piotra i
Patrycję Ołowskich, Grupa DSF
– statuetkę odebrał Pan Sławomir
Duba – Prezes Zarządu Grupy
DSF oraz Maximus w osobie
Pana Jarosława Stańczyka – właściciela firmy.
Podczas balu wystąpili artyści:
Jakub Wocial- aktor musicalowy,
reżyser, kierownik sceny muzycznej Teatru Rampa w Warszawie, Mariusz Totoszko jako
Frank Sinatra, Kinga Bakierska
23 lutego 2017
powiat
Ogłoszenie drobne
do rubryk:
Dam pracę
i Szukam pracy
bezpłatne!
Biuro ogłoszeń ŻPW
Video Maag
Zielonka, ul. Kolejowa 28,
tel. 22 781 90 44
LOGOS
Wołomin, ul. Wileńska 36a
tel. 22 787 29 11
F.H. SZPILKA
Radzymin, Stary Rynek 23
AGC
Kobyłka, ul. Warszawska 3
SPRZEDAM
Opel Corsa D
1,2 2014 rok
03.03.2017, WOŁOMIN, kino „Kultura“ - godz. 19:00
Bilety do nabycia w kasie kina
Tel. 22/776 27 51 (godz. 16-20)
Bilety przez internet:
biletynakabarety.pl,kupbilecik.pl,
kabaretowebilety.pl.
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
Bilety grupowe
tel. 515 400 723.
Cena biletów 55/50 zł
Kupuj i rezerwuj
bilety wcześniej !!!
86KM
klima
37000 km
tel 602 733 338
www.zyciepw.pl
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.)
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.)
STOL ARNIA
Starosta Wołomiński
zawiadamia
o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina złożony w dniu 25.01.2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.6.2017
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi
gminnej ulicy Piaskowej w Wołominie”.
PŁYTA MEBLOWA - L AMINOWANA
usługi CNC, cięcie, oklejanie
BL ATY, OBRZEŻA PCV
wysoka jakość, konkurencyjne ceny
www.wilenskapark.pl
Kobyłka, ul. Nadmeńska 7c
tel. 22 786 29 05, tel. 604 527 800
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. od 7:00 - 17:00
Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję
(tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia
pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin, w nawiasach – numery
działek po podziale):
•
− ew. nr: 132/2 (132/5, 132/6), 131/7, 131/9, 131/11, 131/13,
131/15, 132/3, 134 w obrębie 0028-28, jedn. ewid. 143412_4
Wołomin
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę innych dróg
publicznych, budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
− ew. nr 114/5, 114/7, 129/13 w obrębie 0028-28, jedn. ewid.
143412_4 Wołomin
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w
Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój
nr 5 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 9-17, wt. 12-16, śr.
8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne
uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.)
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
www.zyciepw.pl
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty