PROPOZYCJA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNYCH

Transkrypt

PROPOZYCJA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNYCH
KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH POWIATU OTWOCKIEGO WSPÓŁORGANIZOWANYCH
I DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH PROJEKTU
„STOLICA KULTURY MAZOWSZA”
Lp.
1.
2.
3.
4.
Nazwa
przedsięw
zięcia
XIII Konkurs
Kolęd i
pastorałek
Termin (określony
w miesiącach) oraz
miejsce
przedsięwzięcia
Styczeń 2016, Otwock
Historia
Otwocka
Styczeń - wrzesień
2016,
Otwock
Spotkania z
nauką
Październik - listopad
2016, Otwock
Bieg
„Tropem
Wilczym –
Pamięci
żołnierzy
Wyklętych”
Luty 2016, Otwock
Organizator
Partnerzy (podmioty
współfinansujące,
współorganizujące
przedsięwzięcie)
Informacje dot. przedsięwzięcia
Powiatowy
Młodzieżowy Dom
Kultury im. M.E.
Andriollego w Otwocku,
ul. Poniatowskiego 10,
05-400 Otwock
Brak
Coroczny konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Konkurs odkrywa muzyczne talenty i kultywuje
śpiewanie świątecznych kolęd i pastorałek.
Otwockie Centrum
Kultury
ul. Armii Krajowej 4, 05400 Otwock
Powiat Otwocki, ul.
Górna 13, 05-400
Otwock
Miasto Otwock
05-400 Otwock
ul. Armii Krajowej 5
Parafie otwockie,
Towarzystwo Przyjaciół
Otwocka, Chodź nad
Świder, Towarzystwo
Przyjaciół Świdra, PTTK
Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury im. M.E.
Andriollego w Otwocku,
Politechnika Warszawska
Fundacja Wolność i
Demokracja
Cykl 24 wystaw plenerowych poświęconych historii Otwocka w 100
rocznicę nadania praw miejskich.
Celem spotkań jest popularyzacja nauki i kultury wśród młodzieży
ponadgimnazjalnej.
III edycja biegu patriotycznego. Celem biegu jest oddanie hołdu
żołnierzom wyklętym.
Wydarzeniu towarzyszy organizacja: biegu, konferencji, inscenizacja
wojenna, wystawy itd.
1
5.
6.
7.
8.
9.
Konkurs
plastyczny
na „Kartkę
Świąteczną”
Konkurs
literacki pn.
„Złoczyńcy
w
uzdrowisku”
na
opowiadani
e
kryminalne
Wystawa
zorganizowa
na z okazji
92. rocznicy
przyznania
Władysławo
wi
Reymontowi
Nagrody
Nobla i 100lecia
Otwocka
Luty/Marzec 2016 ,
Celestynów
Gminny Ośrodek Kultury
w Celestynowie, ul.
Regucka 1, 05-430
Celestynów
Marzec - październik
2016, Otwock
Powiat Otwocki, ul.
Górna 13, 05-400
Otwock
Październik - listopad
2016, Otwock
Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Otwocku,
ul. Pułaskiego 3a, 05400 Otwock
Wielkanocn
y Kiermasz
Rękodzieła
Marzec 2016,
Świetlica w SobieniachJeziorach, ul. Duży
Rynek 25
Spotkania
autorskie z
Marzec, maj
Listopad 2016, Kołbiel
Gmina Sobienie-Jeziory
08-443 Sobienie-Jeziory,
ul. Garwolińska 16
Gminna Biblioteka
Publiczna w Kołbieli, ul.
Szkolna 1, 05-340 Kołbiel
Brak
Organizacja konkursu plastycznego związanego ze Świętami
Wielkanocnymi,
promocja uzdolnionych plastycznie osób, wystawa prac, nagrodzenie
laureatów.
Brak
Celem konkursu literackiego jest promocja powiatu otwockiego poprzez
napisanie opowiadania kryminalnego nawiązującego do historii Powiatu
Otwockiego i miasta Otwocka. Opowiadanie powinno być osadzone w
realiach historycznych i nawiązywać do postaci i osób związanych z tym
regionem. Źródłem inspiracji będą wyeksponowane w miejscach kultury
fragmenty kryminałów oraz wycinki z gazet z okresu międzywojennego i
powojennego, dotyczące regionu zajmowanego obecnie przez powiat.
Brak
Przybliżenie sylwetki pisarza;
zaznajomienie odwiedzających z ciekawostkami dotyczącymi życia i
twórczości Reymonta;
zaprezentowanie wybranych materiałów bibliotecznych ze zbiorów PBP i
innych bibliotek dotyczących życia i twórczości autora.
Ochotnicza Straż Pożarna
w Sobieniach-Jeziorach,
Klub Kobiet Kreatywnych
Sobienie-Jeziory
Kiermasze rękodzieła organizowane są corocznie w okresie
przedświątecznym. Organizatorzy zapewniają wystawę wraz z
możliwością zakupu wyrobów rękodzielniczych przygotowanych przez
sobieńskich artystów ludowych oraz degustację potraw regionalnych.
A wszystko przy dźwiękach tradycyjnych dla regionu utworów i
przyśpiewek wykonywanych przez lokalny zespół muzyczny.
Brak
Spotkania autorskie z pisarzami dla dzieci i dorosłych promujące i
popularyzujące czytelnictwo.
2
pisarzami
10.
NauczycieleDzieciom
Marzec 2016, Otwock
11.
Wystawa
„Ale jajo”
Marzec 2016, Otwock
12.
V
Ogólnopolsk
i Przegląd
Teatrów dla
dzieci „Bez
Sceny”
13.
Spotkanie
Autorskie
dla dzieci
14.
II
Ogólnopolsk
i Konkurs
Dowolnych
Kompozycji
Tańców
Polskich
15.
Międzynaro
dowy Dzień
Teatru.
90 lat
istnienia
Wszystkie soboty
marca 2016, Józefów
Kwiecień 2016,
Sala Urzędu Gminy
w Celestynowie
Listopad 2016, Józefów
Kwiecień 2016,
Otwock
Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury im. M.E.
Andriollego w Otwocku,
ul. Poniatowskiego 10,
05-400 Otwock
Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury im. M.E.
Andriollego w Otwocku,
ul. Poniatowskiego 10,
05-400 Otwock
Miejski Ośrodek Kultury
w Józefowie, ul. Kard.
Wyszyńskiego 1, 05-420
Józefów
Gminny Ośrodek Kultury
w Celestynowie, ul.
Regucka 1, 05-430
Celestynów
Miejski Ośrodek Kultury
w Józefowie, ul. Kard.
Wyszyńskiego 1, 05-420
Józefów
Otwockie Centrum
Kultury
ul. Armii Krajowej 4, 05400 Otwock
Komitet Społeczny
Nauczyciele Dzieciom
OSSW
Koncert charytatywny w wykonaniu nauczycieli, gwiazd, sympatyków i
przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Koncert będzie składał się z dwóch części - dla dzieci i dla dorosłych.
Celem jest zbiórka funduszy na sprzęt rehabilitacyjny i rekreacyjny dla
uczniów ośrodka.
Brak
Wystawa ma na celu popularyzację tradycji przygotowywania pisanek na
Wielkanoc, pogłębianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz
przybliżenie kultury ludowej.
Starostwo Powiatowe –
Otwock, Drukarnia
Poligrafia, Warszawski
Teatr Lalek
Ideą przeglądu jest zaprezentowanie w MOK-u najciekawszych teatrów i
grup teatralnych, głównie działających bez stałego miejsca pracy. Przegląd
adresujemy do dzieci najmłodszych, w wieku 3 – 10 lat oraz rodziców.
Przegląd cieszy się ogromną popularnością wśród publiczności w powiecie
otwockim.
Przedszkola z terenu
gminy Celestynów,
Urząd Gminy Celestynów
Organizacja spotkania autorskiego dla najmłodszych w związku z
Międzynarodowym Dniem Książki dla dzieci.
Polski Komitet ds.
UNESCO, Polska Sekcja
CIOFFF, Lokalni sponsorzy
Urząd Miasta Otwocka,
Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury, Towarzystwo
Teatralne im. St. Jaracza,
Środowisko Aktorów
związanych z otwockim
Założeniem nowatorskiego projektu jest poddanie rodzimego dziedzictwa
tanecznego współczesnej i twórczej interpretacji. Dowolną kompozycję
taneczną wykonuje jedna para lub więcej / max 6 osób do wybranej lub
skomponowanej specjalnie na tę okazję muzyki. Kompozycja może
obejmować jeden lub więcej tańców narodowych (polonez, mazur,
krakowiak, oberek i kujawiak). Konkurs wpisuje się w program
niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Trzydniowe święto Teatru w Otwocku. W ramach obchodów 90-lecia
OATM, który jest najstarszym działającym zespołem teatralnym w Polsce,
zaprosimy mieszkańców nie tylko powiatu otwockiego na szereg spektakli
w wielu miejscach Otwocka. Na zakończenie odbędzie się główna
uroczystość poświęcona jubileuszowi OATM. W ramach obchodów
zaprezentowane zostaną premiery i spektakle. Ponadto wystawy
3
Otwockiego
Amatorskieg
o Teatru im.
St. Jaracza
16.
Dziecięce
Miasteczko
Nauki i
sztuki
100 lat
Otwocka
17.
IX
Powiatowy
Konkurs
Piosenki
Polskiej
18.
Wystawa
zorganizow
ana z okazji
125.
rocznicy
urodzin i
71.
rocznicy
śmierci
Marii
Pawlikows
kiejJasnorzews
Czerwiec 2016, Park
Miejski w Otwocku
Kwiecień 2016,
Gminny Ośrodek
Kultury w Wiązownie
Kwiecień-wrzesień
2016, Otwock
Otwockie Centrum
Kultury
ul. Armii Krajowej 4, 05400 Otwock
Gminny Ośrodek
Kultury w Wiązownie
ul. Kościelna 41, 05-462
Wiązowna
Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Otwocku,
ul. Pułaskiego 3a, 05400 Otwock
Teatrem
towarzyszące i spotkania.
Urząd Miasta Otwocka,
Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury, Klub
BATORY, Pracownia
KALEJDOSKOP, Chodź nad
Świder, Narodowe
Centrum Jądrowe,
Technikum Nukleoniczne,
Pracownia Etnograficzna i
inni
W ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka zapraszamy wszystkie dzieci
do nieodpłatnej nauki i zabawy w naszym parkowym Miasteczku Nauki i
Sztuki. Wśród atrakcji znajdą się warsztaty plastyczne, historyczne,
rękodzielnicze, etnograficzne i naukowe. Oraz wiele innych ambitnych
animacji.
Starostwo Powiatowe w
Otwocku,
Urząd Gminy Wiązowna
Konkurs dla wokalistów w kat. wiekowych: przedszkolaki, szkoła podst.
0-3, szkoła podst. 4-6, gimnazjum i liceum, dorośli – zgłoszenia przez
instytucje oświatowe i osoby indywidualne.
Powołana komisja przyznaje nagrody i wyróżnienia osobno dla każdej
kategorii wiekowej. Piosenki wybierane do konkursu muszą być
autorstwa polskiego pisarza i polskiego kompozytora.
Brak
Przybliżenie sylwetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i rodziny
Kossaków;
zaznajomienie odwiedzających z ciekawostkami dotyczącymi życia i
twórczości poetki;
zaprezentowanie wybranych materiałów bibliotecznych ze zbiorów PBP i
innych bibliotek dotyczących życia i twórczości Lilki.
4
19.
20.
21.
kiej
Otwocka
Majówka
V Festiwal
Świdermajer
70. lecie
Miejskiej
Biblioteki
Publicznej w
Otwocku
Maj 2016, Otwock
Maj 2016, Otwock
Maj 2016, Otwock
Maj 2016,
22.
23.
24.
25.
Koncert
Patriotyczny
Plener
rzeźbiarski
Zielone
Świątki na
Urzeczu
Noc
Muzeów
Piknik
Kościół Parafialny w
Celestynowie
Maj 2016,
Teren przyległy do
budynku GOK
Maj 2016, Nadbrzeż,
Karczew
Maj 2016, Karczew
Miasto Otwock
05-400 Otwock
ul. Armii Krajowej 5
Towarzystwo Przyjaciół
Otwocka, ul. Armii
Krajowej 5, 05-400
Otwock
Miejska Biblioteka
Publiczna w Otwocku
05-400 Otwock ul.
Andriollego 45
Gminny Ośrodek Kultury
w Celestynowie, ul.
Regucka 1, 05-430
Celestynów
Gminny Ośrodek Kultury
w Celestynowie, ul.
Regucka 1, 05-430
Celestynów
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury 05-480
Karczew, ul. Widok 2
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury 05-480
Karczew, ul. Widok 2
Otwockie Centrum Kultury
Coroczna impreza kulturalna organizowana dla mieszkańców Otwocka i
powiatu otwockiego. Imprezie towarzyszą koncerty, wystawy itd.
Otwockie Centrum
Kultury, Miasto Otwock
V edycja Festiwalu. podczas którego popularyzowane jest lokalne
dziedzictwo kulturowe styl architektoniczny „świdermajer. Imprezie
towarzyszą wystawy, warsztaty, spacery, koncerty itd.
Brak
70-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku – obchody. Planowany
cykl spotkań autorskich przez cały miesiąc – jedno w tygodniu
Autorzy: Elżbieta Cherezińska, Marcin Wolski, Magdalena Kordel.
Seminarium: Rola biblioteki w społeczności Otwocka. Udział:
Przedstawiciele świata nauki i kultury. Udział mediów, lokalnych,
regionalnych i ogólnokrajowych w tym TV.
Kapłani z Kościoła
Parafialnego w
Celestynowie
Koncert o charakterze patriotycznym w wykonaniu artystów
profesjonalnych z instrumentami na żywo. Koncert odbędzie się po Mszy
Świętej za Ojczyznę.
Urząd Gminy w
Celestynowie
Fundacja Szerokie Wody,
Gmina Karczew, Gmina
Góra Kalwaria , Gmina
Konstancin, Wawer,
Wilanów
Gmina Wiązowna, Gmina
Osieck, Gmina
Celestynów, Gmina
Sobienie-Jeziory, Fundacja
3-4 dniowy plener rzeźbiarski – konkurs zakończony wystawą i
wręczeniem nagród zwycięzcom. Uczestnicy konkursu będą tworzyli
rzeźby z drewna (wysokość ok. 2 m). Prace ozdobią dziedziniec przed
Urzędem Gminy.
Impreza promująca etnograficzny obszar nadwiślańskiego Urzecza.
Dwudniowa impreza obejmie spływ Wiślany i wydarzenia kulturalne
wzdłuż jej brzegów (Góra Kalwaria, Nadbrzeż gm. Karczew, Gassy gm.
Konstancin – Jeziorna, Ciszyca gm. Konstancin – Jeziorna, Wilanów
i Wawer)
W Otwocku Wielkim wydarzenia Nocy Muzeów mają miejsce na terenie
przyległym do Muzeum Wnętrz, czyli do Pałacu Bielińskich jak i w samym
pałacu. Grupy rekonstrukcji historycznej prezentuję dawne ubiory,
uzbrojenie, dawne gry i Zabawy. Po zmroku odbywa się bitwa
5
Historyczny
w Otwocku
Wielkim
26.
27.
28.
VIII Festiwal
„Otwarte
Ogrody”
Józefów
Piknik
Rodzinny w
Augustówce
Noc
Muzeów w
Gliniance
29.
Ogólnopols
ki konkurs
piosenki
chrześcijań
skiej
30.
Plener
artystyczny
31.
XIII
Mazowiecki
Konkurs
Piosenki
Czerwiec 2016,
Józefów
Maj – czerwiec 2016,
Augustówka
Miejski Ośrodek Kultury
w Józefowie, ul. Kard.
Wyszyńskiego 1, 05-420
Józefów
Gmina Osieck
ul. Rynek 1
08-445 Osieck
Go-Arte
przenosząca widzów w czasy walk ze Szwedami.
Właściciele józefowskich
ogrodów, Publiczne i
prywatne instytucje,
lokalni sponsorzy
Festiwal to program przygotowany z mieszkańcami, instytucjami
publicznymi i prywatnymi. Na program składają się: kameralne koncerty,
wystawy, prelekcje, spotkania towarzyskie, wycieczki oraz atrakcje dla
dzieci. Cele to: wzmacnianie społecznej świadomości na temat ochrony
dziedzictwa narodowego i środowiska naturalnego, zrównoważony
rozwój społeczności lokalnych, promocja miejscowości zielonych wokół
Warszawy poprzez dziedzictwo i promowanie idei europejskich.
Szkoła Podstawowa w
Augustówce;
Stowarzyszenie Rozwoju
Augustówki
i Okolic
Piknik jak co roku organizowany przez Stowarzyszenie przy współudziale
ze Szkołą Podstawową (przedstawienia dzieci i młodzieży) gromadzi
społeczność lokalną i przyjezdną.
Maj 2016,
Izba Regionalna w
Gliniance
Gminny Ośrodek
Kultury w Wiązownie
ul. Kościelna 41, 05-462
Wiązowna
Październik 2016,
Dom Kultury „Nad
Świdrem” w Woli
Karczewskiej
Gminny Ośrodek
Kultury w Wiązownie
ul. Kościelna 41, 05-462
Wiązowna
Urząd Gminy Wiązowna
Powiat Otwocki, ul.
Górna 13, 05-400
Otwock
Brak
Plener artystyczny dla rzeźbiarzy, twórców plastyków, którzy w maju
tworzyć będą rzeźby na terenie powiatu.
Powiat Otwocki, ul.
Górna 13, 05-400
Otwock
Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury im. M.E.
Andriollego w Otwocku
Celem konkursu jest popularyzacja polskiej sceny muzycznej,
motywowanie młodych uczestników do rozwijania swoich umiejętności, a
także umożliwienie im występu na dużej scenie.
Maj 2016, Otwock
Maj 2016, Otwock
Urząd Gminy Wiązowna
Koło Gospodyń Wiejskich
w Gliniance
Nocne zwiedzanie Izby Regionalnej, w której zgromadzono narzędzia i
przedmioty użyteczności używane w dawnych czasach, mini-warsztaty z
rękodzieła, śpiewanie piosenek ludowych.
Konkurs promowany przez ośrodki kultury i parafie. Będzie realizowany
w kategoriach: rodzina, solista dzieci, solista młodzież, solista dorosły,
zespół dzieci, zespół młodzież, zespół dorośli. Celem jest promocja
muzyki chrześcijańskiej.
6
32.
Polskiej
Prezentacja
dorobku
artystyczneg
o
wychowank
ów
33.
XIII
Powiatowy
Festiwal
Kultury
34.
Rodzinny
Piknik
Naukowy
35.
XXVII
Ogólnopolsk
i Konkurs
Poetycki im.
Jana
Krzewniaka
36.
37.
Wystawa
„Co nam
zostało z
tamtych
lat?”
I
Międzynaro
dowy
Festiwal
Zabaw
Ludowych
Powiat Otwocki, ul.
Górna 13, 05-400
Otwock
Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury im. M.E.
Andriollego w Otwocku
Na wystawie swoją twórczość prezentują wychowankowie Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku.
Czerwiec 2016,
Otwock
Powiat Otwocki, ul.
Górna 13, 05-400
Otwock
Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury im. M. E.
Andriollego w Otwocku
Powiatowy Festiwal Kultury to doroczne święto lokalnych artystów,
twórców i producentów wyrobów. PFK jest największą imprezą
kulturalną w powiecie. Bogaty program imprezy pozwala mieszkańcom
oraz gościom poznać bogactwo historyczno - kulturowe regionu.
Wrzesień 2016,
Otwock
Powiat Otwocki, ul.
Górna 13, 05-400
Otwock
Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury im. M.E.
Andriollego w Otwocku
,Politechnika Warszawska,
NCBJ, Unipress
Celem pikniku jest popularyzacja nauki i kultury wśród dzieci i młodzieży
oraz integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich
z terenu Mazowsza.
Czerwiec 2016,
Karczew
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury 05-480
Karczew, ul. Widok 2
Gmina Karczew
Celem konkursu jest m.in.: promocja Powiatu Otwockiego i Gminy
Karczew, popularyzacja poezji wśród społeczeństwa, zachęcanie ludzi w
każdym wieku do pisania twórczości, krzewienie kultury.
Czerwiec – wrzesień
2016, Karczew
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury 05-480
Karczew, ul. Widok 2
Towarzystwo Przyjaciół
Karczewa, Gmina Karczew
Temat wystawy nawiązuje do pamięci o ludziach i tradycjach z terenu
Gminy Karczew.
Miejski Ośrodek Kultury
w Józefowie, ul. Kard.
Wyszyńskiego 1, 05-420
Józefów
Złożony wniosek do
Międzynarodowego
Funduszu
Wyszehradzkiego, Firma
ArtAntro, Lokalni
sponsorzy
Festiwal to prezentacja symboliki, zwyczajów, i folkloru związanego ze
spędzaniem wolnego czasu zarówno w Polsce jak i Europie. Mieszanka
muzyki, etnografii i antropologii. W każdą sobotę odbędą się plenerowe,
interaktywne spotkania prezentujące ludowe zabawy, zabawki,
przypowieści, wyliczanki, przyśpiewki i inne z wybranych krajów Europy w
wykonaniu zaproszonych zespołów.
Maj 2016, Otwock
Wszystkie soboty
czerwca 2016, Józefów
7
38.
39.
40.
41.
Piknik
Rodzinny
Muzyka
Łączy
Pokolenia –
Święto
Piosenki
Polskiej Lat
60, 70 i 80
Festiwal
piosenki
harcerskiej
i
turystyczne
j
Wernisaż
Koncert I
Konkurs
Czerwiec – sierpień
2016,
Pogorzel
Czerwiec 2016,
Boisko szkolne i
przyległe do niego
tereny Zespołu Szkół w
Osiecku.
Czerwiec 2016,
Dom Kultury „Nad
Świdrem” w Woli
Karczewskiej
Lipiec 2016, Rudno
Ochotnicza Straż
Pożarna w Pogorzeli,
Pogorzel 91,
08-445 Osieck
Stowarzyszenie
Przyjaciół Zespołu Szkół
w Osiecku „NASZA
SZKOŁA”
ul. Warszawska 61; 08445 Osieck
Chorągiew Stołeczna
ZHP Komenda Hufca
Otwock, ul.
Poniatowskiego 10, 05400 Otwock
Fundacja
„Być więcej”
Monika Gawrylak, Rudno
Stowarzyszenie Zwykłe,
Wspólnota Gruntowa Wsi
Pogorzel;
Piknik Rodzinno-Sportowy z atrakcjami dla dzieci i dorosłych,
przedstawienia, konkursy, zabawa taneczna.
OSP Osieck
Uczniowski Klub Sportowy
GKS Osieck; Sołtys
Osiecka,
Rada Sołecka;
Wydarzenie „Muzyka łączy pokolenia – święto piosenki polskiej lat 60, 70
i 80” to I edycją konkursu Dla Dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie z
Powiatu Otwockiego. Będzie to wspaniałe Wydarzenie kulturalne
budujące integrację mieszkańców Powiatu i promujący lokalne zespoły
muzyczne. Przedsięwzięcie umożliwiające dzieciom i młodzieży poznanie
piękna polskich piosenek lat 60, 70 i 80 oraz zaprezentowania ich przed
publicznością. Okazja do młodych artystów sprawdzenia swoich
umiejętności w rywalizacji z rówieśnikami. Ideą i przesłaniem Festiwalu
jest wspieranie zdolnych, młodych artystów, a także wartości, które
wychowują, uczą młodych piosenkarzy, przyczyniając się do popularyzacji
polskiej twórczości słowno- muzycznej polskich autorów i kompozytorów
tworzących w latach 60,70 i 80. Przypomnienie dorosłej części
społeczności ich lat młodości, przez prezentację szlagierów z tamtych lat.
Impreza służy zaprezentowaniu tego co dobre, polskie, ciekawe i piękne.
Przedsięwzięcie składa się z dwóch modułów tj.: 1. Konkursowy –
wyłonienie laureatów I edycji konkursu piosenki polskiej lat 60, 70 i 80
dla dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie z Powiatu Otwockiego, 2.
festyn z okazji rozpoczęcia sezonu letniego 2016, którego główną atrakcją
będą występy laureatów konkursu piosenki polskiej lat 60, 70 i 80 dla
dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie z Powiatu Otwockiego a także
mecz piłki nożnej – rodzice kontra dzieci kończący sezon wiosenny
rozgrywek .
GOK Wiązowna
Wykaz partnerów pod
adresem:
http://bycwiecej.pl/materi
Konkurs wokalno – muzyczny dla drużyn ZHP z terenu Mazowsza.
Opis wydarzenia pod adresem:
http://bycwiecej.pl/material,fotoreportaz-monika-gawrylak,400.html
8
Piosenki „ A
Może Byśmy
Tak
Najmilszy…”
Piosenki
Ewy
Demarczyk
15A, 05-340 Kołbiel
Powiat Otwocki, ul.
Górna 13, 05-400
Otwock
42.
III. edycja
ART EXPO
Lipiec 2016, Otwock
43.
Festiwal
Kultury
Żydowskiej
Kwiecień 2016,
Otwock
Otwockie Centrum
Kultury
ul. Armii Krajowej 4, 05400 Otwock
44.
X
Powiatowy
Piknik
w Kątach
Sierpień 2016, Kąty
Powiat Otwocki, ul.
Górna 13, 05-400
Otwock
45.
Owocobrani
e
Sierpień 2016,
Duży Rynek w
Sobieniach-Jeziorach
Gmina Sobienie-Jeziory
08-443 Sobienie-Jeziory,
ul. Garwolińska 16
al,partnerzy,44.html
Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury im. M.E.
Andriollego w Otwocku,
Fundacja Kościuszkowska
z USA
Muzeum Historii Żydów
Polskich, Żydowski Instytut
Historyczny, Społeczny
Komitet Pamięci Żydów
Otwockich i Karczewskich,
Urząd Miasta w Otwocku
oraz inne stowarzyszenia
http://bycwiecej.pl/material,co-bylo-nie-wroci-pamieci-bulata-okudzawyrudno-5-lipca-2015-r,399.html
Art Expo to prezentacja przygotowanych przez uczestników obozu
artystyczno-językowego i konwersacyjnego projektów artystycznych.
Obóz ma na celu promowanie kultury polskiej i amerykańskiej.
Prowadzony jest przez nauczycieli wolontariuszy z USA.
Festiwal poświęcony kulturze i historii Żydów. Otwock w znacznej mierze
tworzyli Żydzi. Mając to w pamięci pragniemy przywracać pamięć o
żydowskich mieszkańcach Otwocka i ich kulturze. W ramach festiwalu
odbędą się: koncerty, spacery historyczne, warsztaty kulturoznawcze,
spotkania, prelekcje.
Młodzieżowy Zespół
Ludowy „Kątowiaki”
Piknik biesiadny ma na celu propagowanie folkloru, rzemiosła i rękodzieła
artystycznego oraz sztuki ludowej. Podczas pikniku zbierane są środki na
Fundację Domowe Hospicjum Dziecięce „Promyczek” w Otwocku.
Ochotnicza Straż Pożarna
w Sobieniach-Jeziorach,
Klub Kobiet Kreatywnych
Sobienie-Jeziory
Owocobranie jest tradycyjną, organizowaną co roku w ostatnią niedzielę
sierpnia w Sobieniach-Jeziorach, imprezą o charakterze kulturalno –
integracyjnym. Specyfika festynu odzwierciedla tradycje sadownicze
gminy, stanowi symboliczne rozpoczęcie zbiorów owoców ziemi przez jej
mieszkańców. Oprócz oferty kulturalno-rozrywkowej w postaci występów
różnorodnych zespołów artystycznych podczas Owocobrania jest
prezentowany i jednocześnie promowany ludowy dorobek artystyczny
poprzez wystawy rękodzielnictwa, degustację potraw regionalnych,
wystawę tradycyjnych zawodów i rzemiosła. Tradycją imprezy jest
organizacja stoisk lokalnych przedsiębiorców oraz sadowniczych grup
producenckich, m.in. „Wilga Fruit” i „OWOC WYSOCZYN”, co umożliwia
społeczności lokalnej zapoznanie się z ich ofertą rynkową, przybliża także
zasady zrzeszania się gospodarstw zainteresowanych przystąpieniem do
9
działających już grup producenckich. W swej formie estetycznej stoiska te
upiększają uroczystość i nadają jej tradycyjny charakter święta
sadowniczych plonów.
46.
Święto
Plonów
„Od
Ziarenka do
Bochenka”
47.
Dożynki
Gminno
Parafialne w
Kołbieli
48.
„Stacja
Lirycznych
Krzykaczy”
Cykl
SLAMów
poetyckich
49.
V Święto
Sójki
Glinieckiej
50.
III Blues
Bazar
51.
Spotkanie
Sierpień 2016,
Rynek w Osiecku
Ostatnia niedziela
sierpnia 2016, Kołbiel
Wrzesień-listopad
2016, Otwock
Wrzesień 2016,
Izba Regionalna w
Gliniance
Wrzesień 2016,
Otwock
Wrzesień 2016
Gmina Osieck
ul. Rynek 1
08-445 Osieck
Gmina Kołbiel, ul.
Szkolna 1, 05-340 Kołbiel
Powiat Otwocki, ul.
Górna 13, 05-400
Otwock
Gminny Ośrodek
Kultury w Wiązownie
ul. Kościelna 41, 05-462
Wiązowna
Otwockie Towarzystwo
Bluesa i Ballady, ul.
Pułaskiego 6/5, 05-400
Otwock
Gminny Ośrodek Kultury
w Celestynowie, ul.
Rada Sołecka, Gmina
Osieck; Ochotnicza Straż
Pożarna w Osiecku
Parafia Kołbiel
Brak
Stowarzyszenie
Miłośników Tradycji i
Kultury Ludowej
"Wawrzynioki"
Urząd Gminy Wiązowna
Miasto Otwock
Brak
Najpierw msza w kościele. Po niej na placu przy OSP w Osiecku część
obrzędowa z konkursem wieńców, występy przygotowane przez dzieci i
młodzież z gminnych szkół pod kierunkiem nauczycieli. Na ludową nutę
zagrają Kądziołeczki, a ostatnim aktem święta będzie huczna zabawa pod
gołym niebem przy akompaniamencie muzyki na żywo.
Ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw
i prac polowych. Celem wydarzenia jest kultywowanie i pielęgnowanie
zwyczajów ludowych, budowanie tożsamości lokalnej.
http://www.kolbiel.pl/asp/pl_start.asp?typ=6&katalog=dozynki_2015&ty
tul=
Slam poetycki to publiczna prezentacja własnej twórczości poetyckiej,
podczas której rolę jury pełni publiczność. To swoiste skrzyżowanie poezji
i performance'u. Slamerzy mają po trzy minuty na wygłoszenie swojego
tekstu do mikrofonu. Nie mogą używać instrumentów ani rekwizytów.
Publiczność może dowolnie reagować na ich twórczość, czyli zagłuszać
slamerów buczeniem, nagradzać oklaskami lub im dogadywać. Cykl
zakończy się realizacją filmu-klipu do wolnej dystrybucji, w którym
najlepsi slamerzy będą mogli zaprezentować swoją twórczość.
Święto ludowe – koncerty muzyczne kapel ludowych, występy szkół i
przedszkoli w klimacie ludowym, konkurs na najlepszy wypiek Sójki
Glinieckiej, pokaz ginących zawodów.
III edycja festiwalu muzyki bluesowej, mającej coraz większą rzeszę fanów
i sympatyków. Podczas imprezy zawsze zapraszana jest gwiazda muzyki
bluesowej światowego formatu.
Spotkanie dla emerytów, rencistów, seniorów i sympatyków tej grupy
społecznej o charakterze kulturalno-rozrywkowym.
10
Klubu
Dojrzałego
Człowieka
52.
Ogólnopolsk
i Festiwal
Bluesowy
im. T.
Nalepy „Lep
na Bluesa”
53.
Czytanie
Narodowe w
Osiecku
54.
Sesja
Naukowa
W 100
rocznicę
uzyskania
przez
Otwock
praw
miejskich
55.
56.
XIII
Europejski
Festiwal
Muzyczny
Festiwal
Najpiękniejs
Sala budynku OSP w
Celestynowie
Wrzesień 2016,
Józefów
Wrzesień 2016,
Osieck
Październik 2016,
Otwock
Regucka 1, 05-430
Celestynów
W programie występy kabaretowe/spotkanie z aktorem/występy
muzyczne.
Miejski Ośrodek Kultury
w Józefowie, ul. Kard.
Wyszyńskiego 1, 05-420
Józefów
Festiwal Bluesowy im. T. Nalepy „Lep na Bluesa” to jedno z ważniejszych
wydarzeń bluesowych w tej części kraju, a jednocześnie kulturalna
wizytówka miasta. To w Józefowie przez ponad 20 lat mieszkał i tworzył
Tadeusz Nalepa – założyciel zespołu Breakout, nazwany również „Ojcem
polskiego bluesa”. Naszym zadaniem jest kultywowanie pamięci o wielkim
bluesmanie oraz popularyzacja muzyki bluesowej i gatunków
pokrewnych. Festiwal prezentuje najwybitniejszych muzyków polskiej
sceny bluesowej oraz uzdolnionych młodych artystów, w tym ciekawych
gości z zagranicy, za każdym razem z dużym sukcesem frekwencyjnym.
Gminna Biblioteka
Publiczna w Osiecku;
Osieck ul. Rynek 6,
08-445 Osieck
Otwockie Centrum
Kultury
ul. Armii Krajowej 4, 05400 Otwock
Październik-listopad
2016, Otwock
Fundacja Promocji
Kultury „OtwArte”, ul.
Łukasińskiego 30A, 05400 Otwock
Przełom października i
listopada (3 soboty),
Miejski Ośrodek Kultury
w Józefowie, ul. Kard.
STOART, Lokalni sponsorzy
Gmina Osieck; Placówki
oświatowe;
W Czytaniu Narodowym biorą udział dzieci i nauczyciele ze Szkół,
pracownicy Urzędu Gminy w Osiecku, oraz goście. W czasie czytania
organizowane są również warsztaty dla dzieci podczas, których w tym
roku robione były „Lalki” w nawiązaniu do powieści „Lalka” Bolesława
Prusa.
Urząd Miasta w Otwocku,
Otwockie Towarzystwo
Kulturalne, Żydowski
Instytut Historyczny,
Mazowiecki Konserwator
Zabytków, Muzeum Ziemi
Otwockiej, IPN, NCBJ,
PTTK, NID oraz inni
Sesja naukowa poświęcona wielu aspektom historii miasta Otwocka. Sesji
towarzyszyć będą również wystawy i projekcje multimedialne.
Miasto Otwock, Powiat
Otwocki
XIII edycja Festiwalu muzyki poważnej
z udziałem artystów europejskich i polskich.
Drukarnia Poligrafia
Ideą Festiwalu Najpiękniejszych Tańców Świata jest prezentacja
charakterystycznych tańców z różnych zakątków świata poprzez rozmaite
11
zych Tańców
Świata
57.
58.
Koncert
patriotyczny
na święto
niepodległoś
ci
Bożonarodz
eniowy
Kiermasz
Rękodzieła
Józefów
Listopad 2016, Kołbiel
Grudzień 2016
Świetlica w SobieniachJeziorach, ul. Duży
Rynek 25
Wyszyńskiego 1, 05-420
Józefów
Gmina Kołbiel, ul.
Szkolna 1, 05-340 Kołbiel
Gmina Sobienie-Jeziory
08-443 Sobienie-Jeziory,
ul. Garwolińska 16
59.
Warsztaty
bożonarodz
eniowe
Grudzień 2016, Otwock
Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury im. M.E.
Andriollego w Otwocku,
ul. Poniatowskiego 10,
05-400 Otwock
60.
Inauguracja,
promocja i
podsumowa
nie projektu
„Powiat
Otwocki
Stolica
Kultury
Mazowsza
2016”
Styczeń – grudzień
2016, Powiat Otwocki
Powiat Otwocki, ul.
Górna 13, 05-400
Otwock
formy – ruch, muzykę, literaturę, film. W każdej edycji przedstawiamy
trzy tańce, w tym jeden z bliskiego nam kręgu kulturowego. Tworzymy
zaskakujące i nietypowe zestawienia, ukazujemy bogactwo i
różnokierunkowość rozwoju światowego dziedzictwa tanecznego.
Parafia Kołbiel
Koncert pieśni patriotycznych z wykorzystaniem zabytkowych organów
kościele parafialnym w Kołbieli.
Ochotnicza Straż Pożarna
w Sobieniach-Jeziorach,
Klub Kobiet Kreatywnych
Sobienie-Jeziory
Kiermasze rękodzieła organizowane są corocznie w okresie
przedświątecznym. Organizatorzy zapewniają wystawę wraz z
możliwością zakupu wyrobów rękodzielniczych przygotowanych przez
sobieńskich artystów ludowych oraz degustację potraw regionalnych.
A wszystko przy dźwiękach tradycyjnych dla regionu utworów i
przyśpiewek wykonywanych przez lokalny zespół muzyczny.
Brak
Celem jest popularyzacja pośród najmłodszych mieszkańców Powiatu
Otwockiego zwyczajów związanych z celebracją świąt Bożego Narodzenia.
Uczestnicy zajęć artystycznych uczą się samodzielnego wykonywania
stroików świątecznych i ozdób choinkowych.
Gminy Powiatu
Otwockiego
W przypadku otrzymania tytułu „Stolica Kultury Mazowsza 2016”
przewidziano środki na promocję projektu.
12

Podobne dokumenty