WIDZĘ, DOŚWIADCZAM, MYŚLĘ, WIEM Adresaci: uczniowie

Transkrypt

WIDZĘ, DOŚWIADCZAM, MYŚLĘ, WIEM Adresaci: uczniowie
WIDZĘ, DOŚWIADCZAM, MYŚLĘ, WIEM
Adresaci:
uczniowie gimnazjów
Termin realizacji zajęć:
marzec – grudzień 2016
Miejsce realizacji zajęć:
Zespół Szkół nr 20, Gimnazjum nr 1 Sportowe im. Zdzisława Krzyszkowiaka, ul. Sielska 34,
85 – 790 Bydgoszcz
Prowadzący zajęcia:
Angelika Dąbrowska
Szczegółowy program zajęć:
Podstawy świata żywego:
1. Budowa komórkowa organizmów żywych
2. On, one, ja – jedność i różnorodność organizmów żywych na świecie
3. Złap mnie jeśli potrafisz – zajęcia laboratoryjne
a) budowa i obsługa mikroskopu
b) obserwacje mikroskopowe – przygotowanie preparatów własnych
c) hodowla pantofelka
d) doświadczenia z pantofelkiem
e) obserwacje mikroskopowe pleśniaka
f) badanie wpływu temperatury na ruch cytoplazmy w komórkach
Zielono mi – botanika
4. I Ty możesz nam pomóc! Rośliny zagrożone wyginięciem.
5. Turbo kukurydza – paliwa z roślin.
6. Ratunku! Gdzie mój ogród?
7. Zielona tajemnica – zajęcia laboratoryjne:
a) sprawdzanie kierunku ruchu wody w roślinie
b) badanie wpływu wybranych czynników na intensywność fotosyntezy
c) wpływ sacharozy na intensywność oddychania beztlenowego drożdży
d) wpływ światła na kierunek wzrostu pędu
e) wpływ stanu powierzchni liścia na pobieranie wody przez roślinę
f) osmoza w kuchni
g) badanie położenia aparatów szparkowych
h) badanie wpływu braku światła na wzrost i rozwój roślin
i) wpływ soku jabłkowego na kiełkowanie nasion rzeżuchy
j) wpływ braku tlenu na kiełkowanie nasion
Zoologia
8. Bogactwo gromad.
9. Zoologia bezkręgowców.
10. Zoologia kręgowców.
Oto Ja – anatomia i fizjologia człowieka
11. Jestem jaki jestem - charakterystyka układów człowieka.
12. Jestem badaczem swego ciała – zajęcia laboratoryjne:
a) jak działają receptory – badanie zagęszczenia
b) skład chemiczny kości
c) antagonistyczne działanie mięśni
d) wpływ wysiłku fizycznego na tętno
e) wykrywanie CO 2 w wydychanym powietrzu
f) wpływ wysiłku fizycznego na intensywność oddechów
g) po co nam dwoje oczu
h) badanie wzajemnej zależności zmysłów smaku i węchu
13. Składniki pokarmowe:
a) badanie obecności tłuszczów w tkance mięśniowej
b) wykrywanie białka w tkance mięśniowej
c) wykrywanie skrobi w produktach mięsnych
d) wykrywanie tłuszczów w żywności
e) wpływ odczynu środowiska (pH) na wchłanianie wody przez błonnik
f) wykrywanie glukozy w różnych rodzajach owoców
g) wykrywanie witaminy C
14. Zdrowie a cywilizacja.
15. Narkotyki jako zjawisko społeczne.
16. Wynalazki które zmieniły świat – krótka historia higieny.
A i b to Ab – w świecie genetyki.
17. Podstawą DNA! – zagadnienia genetyczne.
18. Zabawa genem – zajęcia laboratoryjne.
a) wykrywanie DNA cebuli
b) krzyżówki genetyczne
c) organizmy zmodyfikowane genetycznie
19. GMO.
20. Darwin i jego następcy.
21. Czy dojrzeliśmy do mieszkania na Ziemi?
Modne Eko – ekologia.
22. O co tyle hałasu? – mądrze o ekologii.
23. Wprowadzenie nowych gatunków – ryzyko czy nagroda?
24. Dużo…jeszcze…więcej…ile? – problem zasobów naturalnych.
25. Ciepło, cieple, gorąco – globalne zmiany klimatu i ich następstwa.
26. Pora na badania – zajęcia laboratoryjne.
a) pomiar zanieczyszczenia powietrza
b) badanie kwasowości wody z odpadów
c) wpływ zachowań członków rodziny na ilość zużywanej wody w gospodarstwie
domowym
d) wpływ zagęszczenia populacji rzeżuchy na jej wzrost i rozwój.
Zasady rekrutacji:
W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, wyboru dokonają prowadzący projekt na
podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym (opinii nauczyciela
uwzględniającej osiągnięcia ucznia)

Podobne dokumenty