Joga mudry. Mała joga dłoni

Komentarze

Transkrypt

Joga mudry. Mała joga dłoni
PORADY
LEKARZA RODZINNEGO
JOGA MUDRY
MAŁA JOGA DŁONI
Ćwiczenia dla każdego
● leczą
dolegliwości fizyczne
● poprawiają
● ułatwiają
samopoczucie
koncentrację
i zapamiętywanie
● uwalniają
od stresu
i zmęczenia
● podwyższają
seksualną
sprawność
Wydawnictwo LITERAT
ul. Łazienna 28
87-100 Toruń
tel.: 56 6539540
e-mail: [email protected]
www.ksiegarnia-najtaniej.pl
Opracowanie:
Zespół redakcyjny
Zdjęcia:
Dominika Jurkiewicz
Modelka:
Karolina Chlebowska
Skład komputerowy:
Monika von Basse
Copyright © by Literat, Toruń
ISBN 978-83-7774-441-3
MUDRY
Czym są mudry? To specjalne pozycje dłoni i układy palców, które mają działanie energetyzujące, wzmacniające i profilaktyczne. Stosowanie mudr jest całkowicie bezpieczne dla
ćwiczącego niezależnie od tego, na jakie schorzenia cierpi. Na dłoniach znajduje się dużo
punktów przepływu energii ożywiającej nasz organizm. Znajomość tych punktów pozwoliła starożytnym Hindusom znaleźć sposób pobudzania ich do pracy. Zauważyli oni, że pewne pozycje rąk i palców usprawniają działanie organizmu, szybko regenerują siły, a jednocześnie przynoszą zapał, radość i pewność siebie. Mudry leczą nerwice, szybko uwalniają
od stresu i jego skutków, doskonale poprawiają samopoczucie, ułatwiają zapamiętywanie
i koncentrację oraz podwyższają sprawność seksualną.
W przeciwieństwie do ćwiczeń jogi klasycznej mudry jeszcze do niedawna okryte były tajemnicą i znane tylko nielicznym. Przez kilka tysięcy lat praktykowali je tylko hinduscy
joginowie, dopiero w ostatnim czasie spopularyzowane zostały w szerszym gronie sympatyków jogi. Nie ma przeciwwskazań do stosowania prezentowanych tu technik. Ćwicząc
codziennie, bardzo szybko odczujemy ich uzdrawiający wpływ. Jednak aby osiągnąć pełny
efekt leczniczy, trzeba uzbroić się w cierpliwość, choroby rozwijają się latami i aby je wyleczyć, potrzebne są chęć, czas i wytrwałość. Bardzo ważne jest systematyczne wykonywanie mudr; aby je poprawnie stosować, wystarczy jeden do trzech kwadransów dziennie.
W tym czasie możemy odpoczywać, spacerować, podróżować. Podczas wykonania mudry
najlepiej zwrócić się twarzą ku wschodowi, nie jest to jednak bezwzględnie konieczne.
Przedstawione ćwiczenia nie wymagają naprężenia mięśni, wysiłku ani też sprawności fizycznej. Nie jest nam potrzebne specjalne pomieszczenie czy otoczenie. Tak prosto wyglądające techniki mogą początkowo budzić nasze wątpliwości, ale wypróbujmy je, a przekonamy się, że ich systematyczne stosowanie przynosi znakomite rezultaty!
Każda mudra jest ściśle określona kanonem i ma swój symboliczny sens. Znawcy wiedzą,
że mudry mają setki różnych znaczeń w kombinacjach i figurach przedstawianych palcami.
Zawierają w sobie objawienie, które potrafią w pełni odczuć tylko nieliczni – istnieją gesty
symbolizujące miłość, pewność, nauczanie, rozmyślanie, zagrożenie, koło nirwany i inne.
W sanskrycie mudrą nazywa się rytualny gest, ale termin ten ma więcej znaczeń: pieczęć,
gest, ułożenie palców. Ma też wiele interpretacji, z których jednak podstawową jest realizacja określonych stanów ducha poprzez gesty archetypalne, tj. wywodzące się z prastarych wzorców. Wzory te są wspólne niemal wszystkim kulturom i religiom, a ich znaczenie
zachowane jest do dziś, m.in. w buddyzmie i chrześcijaństwie.
Pierwszą reakcją ludzi, którzy dowiadują się o mudrach, jest zawsze sceptycyzm. Jak można poprawić swoje zdrowie, kiedy nic nie robimy, poza nietypowym układaniem palców?
Te techniki są jednak nadzwyczaj cennym prezentem, który został nam przekazany przez
oświeconych jogą mistrzów. Nasze zdrowie leży w naszych rękach – potraktujmy te słowa
dosłownie. Starożytne sposoby na zachowanie oraz poprawienie zdrowia duszy i ciała są
współcześnie analizowane przez naukowców. W ostatnich latach potwierdzili oni, że pole
1
elektromagnetyczne wokół człowieka zmienia się w wyniku każdego ruchu dłoni. Specjalne układy dłoni i palców działają więc na nas na poziomie energetycznym, a ich pozytywny wpływ polega na usprawnianiu przepływu energii i likwidowaniu blokad chorobotwórczych. Znajdujące się w naszych rękach kanały energetyczne połączone są z narządami,
do których biegną. Starożytni indyjscy lekarze, proponując określoną kombinację palców,
zamykają odpowiedni kanał, tym samym wywołują potrzebny efekt leczniczy. Poszczególne palce pełnią całkiem osobne, własne funkcje i sprawują władzę wewnątrz organizmu.
Kto zada sobie niewielki trud wykorzystania tej wiedzy, może zachować cielesne zdrowie
i duchową radość.
Naukę o mudrach współcześnie opracował Keshav Dev, słynny mistrz jogi z New Delhi.
Założył on w tym mieście centrum terapeutyczne Vivekanada Yoga Ashram, w którym leczy, wykorzystując mudry i przyrodolecznictwo. Zdaniem Deva, podczas leczenia mudrami należy przestrzegać następującej reguły: jeśli czubkiem któregoś z palców dotkniemy
opuszki kciuka przy równoczesnym delikatnym nacisku kciuka na ten palec, to element
odpowiadający poszczególnym palcom w organizmie zostanie zredukowany. Jeśli natomiast chcemy któryś z elementów wzmocnić, postępujemy odwrotnie: kciukiem dotykamy
opuszki odpowiedniego palca. Istnieje jeden wyjątek: palec serdeczny (ziemia) i mały palec
(woda) nie wpływają na siebie wzajemnie. Dodatkowa rada Deva: wykonujmy ćwiczenia
świadomie, bo połączenie myśli i gestu daje najlepsze rezultaty. Pamiętajmy, że energia
podąża za myślą!
Mudry lecznicze wywodzą się z dwóch systemów: hata-jogi i ayurvedy.
Ayurveda to starożytna medycyna indyjska. Ayu – znaczy żyć lub życie codzienne, a ve-
da – wiedza, której korzenie sięgają w tak daleką przeszłość, że trudno ją ogarnąć. Zgodnie ze starożytną indyjską legendą bóg uzdrawiania i leczenia, Dchanwantari wyszedł
z morza, niosąc na rękach drogocenną czarę z eliksirem nieśmiertelności – amritą. Jest on
uważany za mitycznego autora Ayurvedy, która zawiera wiedzę nadzwyczaj trudną dla Europejczyków nieznających subtelności wschodniej ezoteryki. Ayurveda rozpatruje człowieka jako całość, a nie tylko jako zbiór organów, wymagających wyspecjalizowanej wiedzy (oczy, płuca, serce itp.). Traktuje nas jako część natury i wszechświata. Opiera się na
tym, co współczesna medycyna z wielkimi oporami dopiero zaczyna zauważać, że nasze
środowisko, związki z innymi ludźmi, zawód, dieta, pogoda i pora roku mają wpływ na
nasz stan i koniecznie trzeba je brać pod uwagę przy stawianiu diagnozy i ustalaniu leczenia! Zatem ayurveda traktuje każdego człowieka jako istotę jedyną w swoim rodzaju,
mającą niepowtarzalną budowę fizyczną i psychiczną oraz unikalny ciąg okoliczności życiowych. Głównym celem ayurvedy jest nie tylko osiągnięcie stanu pełnego zdrowia przez
każdego człowieka, ale też – uwaga! – przez całe społeczeństwa. Zakłada ona, że nasze życie przenika energia pięciu podstawowych elementów, jakimi są niebo, powietrze, ogień,
woda i ziemia, a zdrowie zależy od zachowania równowagi między nimi.
2
Hata-joga jest łączona z imieniem jednego z ascetów, Gorakhnatha, założyciela reguły
kanphathajoginów. Uchodzi on za autora zaginionego dziś traktatu Hathayoga. Stworzona przezeń dyscyplina szybko zyskała uznanie jako zbiór przepisów, dzięki którym można
doskonale opanować ciało. Wielkie znaczenie przypisywane jest oczyszczającemu działaniu praktyk i zdumiewającym możliwościom uzyskiwanym przez jogina – m.in. jest to
kontrola układu nerwowego, wegetatywnego i wpływ na rytm serca i oddechu. Osiągają
to osoby bardzo zaawansowane w ćwiczeniach, zaś przeciętni uczniowie jogi po zastosowaniu asan, pranayamy, mudr czy medytacji szybko uzyskują zdrowie, spokój, energię
i radość życia. Hata-joga jest zbiorem technik i metod doskonalenia zdrowia i równowagi psychicznej, umysłowej i fizycznej. To ścieżka ćwiczeń fizycznych i oczyszczenia się.
Abyśmy mogli odczuwać wewnętrzny spokój i radość, przepływ życiodajnej energii przez
nasze ciało i duszę musi być niezakłócony. Jak, według starożytnych dalekowschodnich
wyobrażeń, wygląda owa „budowa energetyczna” człowieka? Ciało – fizyczne i „subtelne”
zarazem – jest utworzone przez pewną liczbę nadi (dosł. kanałów, naczyń, żył albo arterii,
ale także „nerwów”) i czakr (dosł. kół, kręgów, jednak na ogół tłumaczonych jako „ośrodki” energetyczne). Upraszczając, można powiedzieć, że energia życiowa w postaci „oddechów” krąży przez nadi, a energia kosmiczna i boska wiruje utajona w czakrach. Istnieje
znaczna liczba nadi, tak wielka, że właściwie są niepoliczalne, niemniej teksty klasyczne
podają kilka liczb: 300 000 do potęgi 100, 200 000 do potęgi 102, 80 000 do 102, ale najczęściej pada liczba 72 000 do 103. Siedemdziesiąt dwie z nich posiadają szczególne znaczenie, a większość tekstów podaje dziesięć kluczowych – docierają one m.in. do prawego
nozdrza, lewego nozdrza, lewego oka, prawego oka, prawego ucha, lewego ucha, narządu
płciowego i odbytu.
Czakry
W tradycji hinduistycznej człowiek ma siedem głównych ośrodków energetycznych:
1.
czakra
podstawy
najniższa z czakr głównych, znajduje się u podstawy kręgosłupa, pomiędzy nogami. Związana jest z materialną stroną naszego istnienia, z „siłą
przebicia” i siłą fizyczną, a ponadto z zapachami i dźwiękami. Różne
źródła zawierają odmienne informacje na temat barw poszczególnych
czakr. Kolorem czakry podstawy, podawanym najczęściej jako zasadniczy, jest czerwień.
2.
czakra
seksualna
znajduje się w okolicy wzgórka łonowego, np. u mężczyzn u podstawy
penisa. Jej funkcjonowanie wiąże się z siłami seksualnymi, pożądaniem,
płodnością, zmysłem smaku, żywiołem wody. Dominujący kolor – pomarańczowy.
3
3.
czakra
splotu
słonecznego
mieści się na wysokości lędźwi, w okolicach pępka. Wiąże się z emocjonalnością (np. zazdrością, złością, rozpaczą, egzaltowanym zachwytem), żywiołem ognia, słońcem, krwawieniem menstruacyjnym, oddechem, zmysłem wzroku. Podstawowa barwa – żółta.
4.
czakra
serca
znajduje się na wysokości serca, związana jest z uczuciami wyższymi
(jak miłość, bezinteresowne współczucie), żywiołem powietrza, zmysłem dotyku, zdolnością poruszania się, systemem krwionośnym. Kolor
zasadniczy – zieleń.
5.
czakra
gardłowa
na wysokości szyi, przy połączeniu kręgosłupa z rdzeniem przedłużonym. Jej sprawne funkcjonowanie odpowiada m.in. za zdolność otwartego, głośnego wyrażania siebie, swoich myśli, przekazywania wiedzy.
Związana z przestrzenią, dźwiękiem, skórą. Kolor – niebieski.
znajduje się między brwiami. Jest siedzibą zdolności poznawczych,
6.
poprawnego funkcjonowania zmysłów. Jej rozwinięcie prowadzi do
czakra
rozkwitu poznania pozazmysłowego, czyli intuicji. Barwa podstawotrzeciego oka wa – fiolet.
7.
czakra
korony
mieści się na czubku głowy, nie należy już do poziomu ciała, lecz do poziomu transcendentnego. U ludzi, którzy spędzają dużo czasu na modlitwie lub medytacji, czyli wznoszeniu swego ducha ku Bogu, następuje
rozwój tej czakry i przybiera ona świetlisty, białozłotawy kolor. Istnieje
wiele ukrytych powiązań między hinduizmem a chrześcijaństwem, tu
warto zauważyć zbieżność złotego koloru aureoli nad głowami „naszych” świętych z hinduskim obrazem złotej, okrągłej czakry nad głowami tych najbardziej uduchowionych.
Istnieje ponadto wielka liczba pośledniejszych czakr. Te opisane wyżej, przy spoglądaniu
na człowieka z góry, tworzą mandalę, której centrum oznaczone jest przez brahmarandhrę.
Czym jest mandala? To rysunek na planie koła, tworzony w stanie zbliżonym do medytacji. Gotowa mandala odzwierciedla stan psychiczny autora, odkrywając m.in. to, co ukryte
jest przed świadomością. Podobnie jak sny przemawia językiem barw i symboli, stanowi
jakby obraz duszy swego twórcy. Proces tworzenia mandali od czasów Junga zaczął być
traktowany jako technika terapii problemów emocjonalnych, depresji, nerwic i psychoz;
mandala porządkuje nasz świat wewnętrzny, pozwalając treściom z podświadomości przemieścić się w obszar świadomy. W ten sposób pomaga odnaleźć siebie i swoje miejsce
w świecie zewnętrznym.
4
1. M U D R A W I E D Z Y
Jest jedną z najważniejszych i najprostszych do zastosowania. Gdybyśmy spośród wszystkich mudr chcieli wybrać „królową”, zostałaby nią właśnie mudra wiedzy. Zastosowana
osobno ma wielką siłę oddziaływania, w połączeniu z innymi mudrami znacząco wzmacnia
ich lecznicze skutki. Starożytni myśliciele często przedstawiani są z tym właśnie gestem.
Mudrę tę zobaczyć możemy również na sakralnych malowidłach chrześcijańskich – często
pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem w dłoni świętego delikatnie trzymany jest ważny
symbol, np. niewiędnąca róża w ręku Marii, matki Chrystusa (różą Kościół chrześcijański
nazywa Syna Bożego). Na innym malowidle św. Patryk trzyma w taki sposób koniczynę,
symbol Irlandii. Ten i inne gesty wykonuje także Budda. W indyjskich medycznych dacynach (klasztorach) zwisają z sufitu duże wizerunki Buddy, „władcy uzdrawiania”, nauczyciela i opiekuna lam – lekarzy, przedstawionego z jedną otwartą dłonią nad drugą – jest to
mudra, która zapewnia medytację.
SPOSÓB WYKONANIA: palec wskazujący lekko dotyka opuszki kciuka. Pozostałe trzy palce
są wyprostowane, lecz nie napięte. Mudrę wykonujemy jednocześnie obiema dłońmi.
ZASTOSOWANIE: jest uniwersalnym środkiem leczniczym przeciwko wewnętrznemu nieporządkowi i napięciom. Usuwa niepokój, przygnębienie, poprawia myślenie i umiejętność
koncentracji, wzmacnia pamięć, doskonale pomaga przy zaburzeniach snu oraz depresjach
i wysokim ciśnieniu krwi. Podstawą prawie wszystkich naszych problemów zdrowotnych
są problemy duchowo-psychiczne, a systematyczne wykonywanie tej mudry wzmacnia duchowo. Działa też regenerująco na organizm i sprzyja podwyższeniu naszego potencjału
energetycznego. Jednym słowem, odradza nas.
5
2. MUDRA ZIEMI
W tradycji hinduskiej ziemia to jeden z pierwotnych elementów, z których zbudowane jest
ciało człowieka, a jednocześnie jeden z „żywiołów” określających typ osobowości. Mudra
ziemi należy do trzech gestów dłoni, z którymi przedstawiany jest Chrystus na najstarszych
malowidłach sakralnych. Często trzyma on trzy palce, wskazując w górę lub na dół. W tym
przypadku ma palce zwrócone ku górze. Jest to także ćwiczenie wykonywane przez ortodoksyjnych kapłanów.
SPOSÓB WYKONANIA: łączymy opuszkami palec serdeczny i kciuk, lekko je przyciskając. Pozostałe palce są swobodnie wyprostowane. Mudrę wykonujemy jednocześnie obiema
dłońmi.
ZASTOSOWANIE: poprawia stan psychofizyczny organizmu, szczególnie dobrze przeciwdziała słabościom psychicznym i stresom. Dzięki jej stosowaniu można podnieść własną
samoocenę, zaufanie do siebie samego, pozbyć się kompleksów oraz wzmocnić poczucie
stabilności i pewności. Ułatwia obiektywną ocenę własnej osobowości, a także chroni przed
skutkami wszelkich negatywnych zewnętrznych wpływów energetycznych.
6
3. MUDRA MORSKI GRZEBIEŃ
Ta mudra jest symbolem życia, dostatku. Grzebień w mitologii indyjskiej symbolizuje bogactwo, moc oraz pewność postrzegania i odczuwania energii.
SPOSÓB WYKONANIA: kciuki obu rąk stykają się opuszkami. Pozostałe palce są splecione
do wewnątrz dłoni.
ZASTOSOWANIE: zalecana ludziom cierpiącym na brak łaknienia, astenicznym, chudym,
chorym z zaburzeniami procesów wchłaniania w przewodzie pokarmowym. Jej regularne wykonywanie zwiększa apetyt, sprzyja normalizacji procesów trawiennych, co
ma korzystny wpływ także na nasz wygląd.
UWAGA! Na zdjęciu przedstawiono widok od zewnątrz, odbicie lustrzane naszych rąk.
7
4. MUDRA WODY
W mitologii indyjskiej bóg wody ma na imię Varuna, zatem jest to mudra boga Varuny.
Woda jest jednym z pięciu praelementów tworzących ciało człowieka i naszą planetę.
W sensie szerszym woda symbolizuje podstawę życia, jest „pierwiastkiem” życiodajnym.
SPOSÓB WYKONANIA: zginamy mały palec prawej ręki tak, żeby dotykał podstawy prawego kciuka. Kciukiem dociskamy lekko mały palec. Palce: serdeczny, środkowy i wskazujący
są wyprostowane, lecz nie napięte. Lewa ręka obejmuje prawą od spodu, przy czym kciuk
lewej ręki kładziemy na kciuku prawej.
ZASTOSOWANIE: zalecana dla osób, które w żołądku lub płucach mają dużo śluzu bądź innych wydzielin. Nadmiar śluzu powoduje blokadę krążenia krwi oraz płynów ustrojowych.
Ćwiczenie tej mudry pomaga też przy schorzeniach wątrobowych: kolkach i wzdęciach.
8
5 . M U D R A W I AT RU
W medycynie wschodniej wiatr określa się jako zewnętrzny czynnik szkodliwy dla organizmu człowieka. Wiatr jest naturalną pochodną żywiołu powietrza wchodzącego w strukturę wszechświata i naszego ciała – jednak, jak bywa najczęściej, każdy nadmiar okazuje się
szkodliwy.
SPOSÓB WYKONANIA: palec wskazujący zginamy tak,
aby opuszką dotknął podstawy
kciuka. Kciukiem przyciskamy
ów palec lekko w miejscu stawu,
a pozostałe palce są wyprostowane, rozluźnione. Mudrę wykonujemy obiema dłońmi równocześnie.
ZASTOSOWANIE: przy reumatyzmie, rwie kulszowej, drżeniu
głowy, szyi i często spotykanym
drżeniu rąk. Już po kilkunastu
godzinach od przeprowadzenia
ćwiczeń można zauważyć poprawę. Przy schorzeniach przewlekłych mudra ta powinna być
wykonywana na zmianę z mudrą
życia. Ćwiczenia kończymy po
ustąpieniu objawów choroby.
9
6 . M U D R A S ŁO Ń CA
Pierwsze religie, wyznawane przez poszczególne społeczności ludzi, były tzw. kultami
solarnymi – oddającymi cześć Słońcu. Od zarania dziejów ludzkość była zafascynowana
jaśniejącą na niebie kulą światła. Także hinduizm dostrzegł wyjątkową, życiodajną moc
słonecznej energii.
SPOSÓB WYKONANIA: kciuk i mały palec prawej dłoni stykają się opuszkami. Pozostałe
palce są swobodnie wyprostowane. W lewej dłoni palce również pozostają wyprostowane,
łączymy tylko kciuk i palec wskazujący.
ZASTOSOWANIE: pomaga szybko zwiększyć aktywność. Jest bardzo zalecana w stanach
przemęczenia.
10
7. M U D R A K S I Ę Ż Y C A
Księżyc jest bladym zwierciadłem Słońca. Jego królestwem jest mrok, dlatego energia
Księżyca stanowi przeciwieństwo aktywizującej energii Słońca.
SPOSÓB WYKONANIA: łączymy opuszkami kciuk i palec wskazujący prawej ręki. W lewej
dłoni łączymy opuszki kciuka i małego palca. Pozostałe palce obu dłoni wyprostowane.
ZASTOSOWANIE: w stanach wewnętrznego niepokoju, nadmiaru energii. Jest wypróbowanym sposobem zwalczającym bezsenność, zwłaszcza jeśli zaburzenie snu dotyczy pierwszej fazy – zasypiania (w odróżnieniu od częstego wybudzania w nocy lub zbyt
wczesnego budzenia się o świcie).
11
8. MUDRA TRZECIEGO OKA
Większość z nas, podejmując decyzje życiowe, często zdaje się na intuicję. Wyostrzona
intuicja pozwala unikać nieszczęść i chorób, jest jak pomocna dłoń, prowadząca nas przez
życie drogą najlepszą z możliwych. Dlatego tzw. trzecie oko, oko jasnowidzące, od tysiącleci fascynowało ludzi i próbowali oni dociec, jak wzmocnić jego działanie. Nawet jeśli nie
urodziliśmy się z darem przewidywania przyszłości, możemy go w sobie rozwinąć.
SPOSÓB WYKONANIA:
dłoń trzymamy otwartą,
wszystkie palce przylegają
do siebie i są wyprostowane. Rękę trzymamy na wysokości nosa.
ZASTOSOWANIE: poprawia pracę naszego umysłu, niezwykle wzmacnia
intuicję i rozwija zdolności parapsychiczne, w tym
jasnowidzenie. Pomaga doskonalić się duchowo. Leczy choroby nosa, zatok,
oczu oraz uszu i związane
z nimi bóle głowy.
Wpływa pobudzająco na
funkcjonowanie przysadki
mózgowej.
12
9. MUDRA ENERGII
Życie bez energii jest niemożliwe. Pola energetyczne
i promieniowania przenikają wszechświat, współdziałając ze sobą i pochłaniając
się wzajemnie. Starożytni
Hindusi nazwali strumień
energii praną, Chińczycy –
qi (czi), Japończycy – cy.
Skoncentrowana i ukierunkowana energia może tworzyć i leczyć, ale również
niszczyć.
Biegunowość energii stanowi podstawę ruchu i życia,
odpowiadając równowadze
dobra i zła. Poniższa mudra
służy wyzwalaniu pozytywnej, leczniczej energii.
SPOSÓB WYKONANIA: łączymy opuszki
palców: środkowego, serdecznego i kciuka,
pozostałe palce są swobodnie wyprostowane. Mudrę wykonujemy jednocześnie obiema
dłońmi.
ZASTOSOWANIE: przeciwdziała bólowi oraz oczyszcza
i wydala z organizmu szkodliwe substancje. Zaleca się
ją wszystkim ludziom narażonym na działanie toksyn,
ale świetnie sprawdza się ona także w nagłych przypadłościach, jak zatrucie żołądkowe. Leczy schorzenia
układu moczowo-płciowego, a pamiętajmy, że prawidłowe funkcjonowanie nerek ważne jest dla stanu kości – ku naszemu zaskoczeniu może się więc poprawić
stan naszego kręgosłupa (w zależności od przyczyn jego
niedomagań). Uogólniając, wykonywanie tej mudry
prowadzi do oczyszczenia organizmu.
13
10 . M U D R A R A T U J Ą C A Ż Y C I E
PIERWSZA POMOC PRZY ATAKU SERCA
Wykonywania tej mudry powinniśmy nauczyć
się wszyscy, bo jej znajomość może pomóc
w uratowaniu życia nam samym, naszym bliskim i znajomym.
SPOSÓB WYKONANIA: palec wskazujący zginamy tak, by czubkiem dotknął podstawy kciuka.
Równocześnie łączymy opuszkami palec środkowy, serdeczny i kciuk. Mały palec pozostaje wyprostowany. Mudrę wykonujemy jednocześnie
obiema dłońmi.
ZASTOSOWANIE: Stosowanie tej mudry zaleca się przy różnego rodzaju atakach, zawałach
i mniej groźnych niedomaganiach serca. Gdy
coś takiego nastąpi, należy szybko wykonać tę
mudrę obiema dłońmi, a przyniesie to natychmiastową ulgę.
14
11 . M U D R A Ż Y C I A
To jeden z gestów, które odnajdujemy na malowidłach sakralnych. Najczęściej wykonuje
go Chrystus, łączący razem trzy palce skierowane w górę lub na dół. Jest to symbol Świętej
Trójcy – Ojca, Syna i Ducha Świętego.
SPOSÓB WYKONANIA: opuszki palców serdecznego, małego i kciuka są połączone, a pozostałe palce swobodnie wyprostowane. Mudrę wykonujemy obiema dłońmi jednocześnie.
ZASTOSOWANIE: wyrównuje potencjał energetyczny organizmu, znacznie wzmacnia naszą witalność i likwiduje objawy senności. Stosowanie jej jest wskazane w stanach wyczerpania i zmęczenia. Ponadto doskonale wpływa na wzrok, polepszając jego ostrość i lecząc
wiele chorób oczu. Zalecana jest też osobom niestabilnym emocjonalnie, gdyż korzystnie
wpływa na samopoczucie psychiczne.
15
12 . M U D R A Ż YCZ E Ń
Taki układ dłoni określany jest jako „wzmacniacz życzeń”, bowiem wzmacnia nasze podświadome moce sprawcze, pomagając w materializacji powtarzanego w myśli marzenia.
SPOSÓB WYKONANIA: kciuk, palec wskazujący i środkowy łączymy opuszkami. Palce: mały
i serdeczny chowamy w dłoni. Mudrę wykonujemy obiema dłońmi.
ZASTOSOWANIE: jeśli chodzi o oddziaływanie
tej mudry na nasz organizm, jest niezwykle pomocna w oczyszczeniu zatok. Podczas jej wykonania należy głęboko oddychać.
16
13 . M U D R A M U S Z L A
Muszla (szankha) to atrybut boga Sziwy. Mudra
ta wykorzystywana była w licznych rytuałach religijnych, m.in. podczas otwarcia wrót świątyni.
SPOSÓB WYKONANIA: dwie złączone ręce
przypominają muszlę. Cztery palce prawej ręki
obejmują kciuk lewej ręki. Kciuk prawej ręki dotyka wystającego środkowego palca lewej ręki.
ZASTOSOWANIE: wpływa leczniczo na wszelkie dolegliwości gardła i krtani, na chrypkę
i bezgłos. Wzmacnia i polepsza brzmienie głosu.
Mudra ta jest szczególnie zalecana osobom, których narzędziem pracy jest głos, a więc aktorom,
śpiewakom czy nauczycielom.
UWAGA! Na dole przedstawiono widok od zewnątrz, odbicie lustrzane naszych rąk.
17
14 . M U D R A K R O W A
W Indiach krowa uważana jest za zwierzę święte.
SPOSÓB WYKONANIA: mały palec lewej ręki dotyka serdecznego palca prawej ręki, a mały
palec prawej ręki dotyka serdecznego palca lewej ręki. Równocześnie łączymy palec środkowy prawej ręki z palcem wskazującym lewej ręki, a palec środkowy lewej ręki z palcem
wskazującym prawej. Kciuki pozostają oddalone od siebie.
ZASTOSOWANIE: za pomocą tej mudry można z powodzeniem leczyć dolegliwości reumatyczne, schorzenia stawów oraz bóle korzonkowe.
UWAGA! Na zdjęciach przedstawiono widok od zewnątrz, odbicie lustrzane naszych rąk.
18
15 . M U D R A Ż Ó ŁW
Według mitologii indyjskiej, żółw pomógł bogom wydobyć z oceanu amritę, święty napój nieśmiertelności. Żółw jest jednak przede wszystkim stworzeniem mocno związanym
z ziemią, a charakteryzuje go niemożliwy do zmącenia spokój. Zamykając dziesięć palców,
pokrywamy podstawy wszystkich kanałów energetycznych ręki. Tworzymy zamknięte
koło i w ten sposób zapobiegamy ucieczce energii. „Skorupa” żółwia tworzy jakby tarczę
energetyczną, z której organizm korzysta zgodnie ze swoimi aktualnymi potrzebami.
SPOSÓB WYKONANIA: palce prawej i lewej ręki splecione ze sobą. Kciuki obu rąk przyciśnięte do siebie opuszkami tworzą głowę żółwia.
ZASTOSOWANIE: osłabienie, przemęczenie, zaburzenia układu krążenia. Wykonywanie
tej mudry pomaga nam panować nad swoimi emocjami i uczynkami.
UWAGA! Na zdjęciu przedstawiono widok od zewnątrz, odbicie lustrzane naszych rąk.
19
16 . M U D R A G ŁOW A S M O K A
Głowa to centrum postrzegania i myślenia. W Tybecie głowa kojarzy się ze znakiem smoka,
ale także ze światłem spływającym na nas z góry. Natomiast światło z góry zawsze symbolizuje duchowość i kontakt z Bogiem.
SPOSÓB WYKONANIA: środkowy palec prawej ręki obejmuje i uciska paliczek dalszy palca
wskazującego tej samej ręki. Analogicznie w lewej ręce. Łączymy obie ręce. Kciuki obu rąk są
połączone ze sobą bocznymi powierzchniami. Pozostałe palce są skrzyżowane ze sobą.
ZASTOSOWANIE: przede wszystkim przy chorobach „związanych z wiatrem” – schorzeniach płuc, górnych dróg oddechowych i jamy nosowo-gardłowej. Zalecana w profilaktyce i leczeniu przeziębień, zatem warto nauczyć swoje dzieci wykonywania tej mudry.
UWAGA! Zdjęcie przedstawia widok od zewnątrz, odbicie lustrzane naszych rąk.
20
1 7. M U D R A Z Ą B S M O K A
W symbolice wschodniej „ząb smoka” oznacza siłę i moc. Wykonując tę mudrę, człowiek
nabywa i rozwija te cechy.
SPOSÓB WYKONANIA: palce wskazujące są
wyprostowane i skierowane ku górze. Zgięte
kciuki obu rąk dociśnięte do wewnętrznych
powierzchni dłoni. Pozostałe palce (środkowy, serdeczny i mały) zgięte i przyciśnięte do
dłoni.
ZASTOSOWANIE: zaburzenia świadomości
oraz koordynacji ruchu, stres, emocjonalna
niestabilność.
21
18 . M U D R A Ś W I ĄT Y N I A S M O K A
W mitologii wschodniej smok jest symbolem połączenia pięciu „żywiołów” – ziemi, ognia, metalu, drewna
i wody. Jak powiedzieliśmy wcześniej, smok stanowi
ucieleśnienie siły i zwinności, a także długowieczności
i mądrości. Świątynia natomiast jest odzwierciedleniem myśli, rozumu, świętości i dyscypliny. Łącząc to
wszystko w całość, otrzymujemy jedność myśli, przyrody i kosmosu. Wykonanie tej mudry kieruje nas na
drogę poznania intuicyjnego oraz robienia dobrych
uczynków. Pomaga nam stać się szlachetniejszymi.
SPOSÓB WYKONANIA: palce środkowe obu rąk są zgięte i przyciśnięte do wewnętrznych
powierzchni dłoni. Pozostałe palce lewej i prawej ręki są wyprostowane i połączone ze sobą.
Przy tym palce wskazujące i serdeczne łączą się ze sobą nad zgiętymi palcami środkowymi. Wskazujące i serdeczne palce symbolizują dach „świątyni”, kciuki tworzą głowę smoka,
a małe palce jego ogon.
ZASTOSOWANIE: choroba niedokrwienna serca, uczucie dyskomfortu w okolicy serca, zaburzenia
rytmu serca. Ta mudra sprzyja koncentracji energii i myśli, osiągnięciu
spokoju wewnętrznego.
UWAGA! Zdjęcie po prawej przedstawia widok od zewnątrz, odbicie lustrzane naszych rąk.
22
19 . M U D R A M U L A D H A R A
Mudra ta wykazuje pewne podobieństwo do mudry „ziemi”. Jej działanie związane jest
z przepływem przez nasz organizm energii ziemskiej (w odróżnieniu od boskiej), czyli
z podstawami naszej siły witalnej i dobrego samopoczucia fizycznego.
SPOSÓB WYKONANIA: zginamy kciuk, a pozostałe palce lekko zaciskamy w pięść tak,
żeby kciuk został schowany pod zgięte palce.
ZASTOSOWANIE: przy wszelkiego typu niedomaganiach jelit, nerek, odbytnicy oraz
prostaty. Poprawia także wydzielenie hormonów nadnerczy – adrenaliny i noradrenaliny,
których prawidłowy poziom we krwi jest istotnym warunkiem naszego dobrego samopoczucia. Wykonywanie tej mudry wzmacnia dolne partie kręgosłupa, daje poczucie stabilności i pomaga pozbyć się strachu.
23
20. MUDRA MANIPURA
Jest to mudra, która reguluje przepływ energii na poziomie naszego splotu słonecznego. Splot słoneczny to szczególne miejsce w budowie energetycznej człowieka, centrum
wszystkich emocji, które są ewolucyjnie starsze od uczuć. Współczesna psychologia uczy,
że to emocje leżą u podstaw wszelkich działań, dążeń, wyborów i marzeń, zatem stanowią
źródło naszej woli. Jeśli ponoszą nas złe emocje lub, przeciwnie, nie potrafimy uzewnętrzniać swych przeżyć, to znak, że nasz splot słoneczny wymaga pomocy.
SPOSÓB WYKONANIA: mały, serdeczny oraz środkowy palec prawej dłoni nieco zginamy.
Palec wskazujący prostujemy i kierujemy do przodu, jak w geście wskazywania kierunku.
Kciuk dotyka zgiętego palca środkowego na jego bocznej powierzchni przy paznokciu.
ZASTOSOWANIE: przy zaburzeniach nerwowych i stresie,
niezależnie od jego przyczyn –
przyniesie nam ulgę, łagodząc
i stabilizując napięcia. Poprawia
też pracę przewodu pokarmowego, zmniejsza np. bóle żołądka,
świadczące o blokadzie splotu
słonecznego. Reguluje działanie
trzustki produkującej insulinę
i enzymy trawienne.
UWAGA! Na zdjęciu obok
przedstawiono widok od dołu.
24
21. M U D R A S Z Y B U J Ą C Y LOT O S
Lotos jest rośliną wodną, symbolizującą religię, szczególnie w Indiach i Egipcie. Lotos
wchodzi swoimi korzeniami w ziemię, jego łodyga przechodzi przez wodę, a kwiat rozkwita na powietrzu pod promieniami słońca. Tak przenikając kolejno przez wszystkie żywioły,
staje się symbolem ich połączenia. Kwiat lotosu nie dotyka wody i nie dotyka ziemi, dlatego jest symbolem ducha. Służy on jako tron bogom, symbolizując boskie pochodzenie
i związek z Buddą. Uosabia czystość, mądrość, urodzaj, a przynosi szczęście, dobrobyt,
wieczną młodość i świeżość.
SPOSÓB WYKONANIA: kciuki obu
rąk są połączone. Palce wskazujące
i środkowe są wyprostowane i połączone ze sobą opuszkami. Palce
serdeczne i małe obu rąk skrzyżowane między sobą, leżą u podstawy
palców środkowych.
ZASTOSOWANIE: stany zapalne
kobiecych narządów rodnych,
schorzenia narządów „pustych”
(żołądek, jelita, macica, woreczek
żółciowy). Regularne stosowanie
pomaga pozbyć się także schorzeń
narządów płciowych.
UWAGA! Na dole przedstawiono widok od zewnątrz, odbicie lustrzane naszych rąk.
25
22. MUDRA FLET MANTEJSKI
Flet Buddy Majtrei oznajmia nadejście wszystkiego, co świetliste i duchowe. Oznacza
zwycięstwo sił światła nad siłami ciemności.
SPOSÓB WYKONANIA: kciuki obu rąk przylegają do siebie opuszkami. Palec wskazujący
lewej ręki leży u podstawy palca środkowego ręki prawej, który znajduje się nad palcem
środkowym, serdecznym i małym lewej ręki. Palec serdeczny lewej ręki leży pod środkowym i serdecznym palcem prawej ręki. Mały palec prawej ręki znajduje się na paliczku
górnym środkowego palca lewej ręki.
ZASTOSOWANIE: zaleca się wykonanie w godzinach porannych przy
wszystkich chorobach
płuc i przeziębieniach,
a także gdy towarzyszy
nam uczucie smutku
i tęsknoty.
UWAGA! Na dole przedstawiono widok od zewnątrz, odbicie lustrzane naszych rąk.
26
2 3 . M U D R A TA RC Z A S Z A M B A ŁY
Legendarna Szambała to kraj wysokiej duchowości, rozkwitu, cnoty i szczęścia. Szambała
uosabia długowieczność, dobro i osiągnięcie szczytu duchowości. Tarcza natomiast symbolizuje obronę życia, zdrowia i dostatku.
SPOSÓB WYKONANIA: dłoń lewej ręki jest wyprostowana i mocno przylega do grzbietowej powierzchni prawej ręki zaciśniętej w pięść. Kciuk lewej ręki dotyka podstawy palca
wskazującego prawej dłoni.
ZASTOSOWANIE: osłania jak tarcza nasze życie i zdrowie przed niekorzystnymi wpływami obcej energii. Jeśli nie jesteśmy chronieni własną rozwiniętą duchowością, mogą być
one poważne i zgubne.
27
24 . M U D R A S T R Z A Ł A W A D Ż R A
Wadżra – strzała grzmotu – jest bronią
boga grzmotu, Indry. To siła mistyczna
sprzyjająca wyzwoleniu. Piorun symbolizuje moc ducha. „Strzała Wadżra” jest
skoncentrowanym ładunkiem energii.
SPOSÓB WYKONANIA: kciuki obu rąk
są połączone bocznymi powierzchniami
i przylegają do palców wskazujących,
które są wyprostowane i połączone.
Pozostałe place są skrzyżowane między
sobą i dotykają zewnętrznej strony dłoni.
ZASTOSOWANIE: dla osób cierpiących na zaburzenia układu naczyniowego, z nadciśnieniem i niewydolnością krążenia. Wykonanie
tej mudry koncentruje uzdrawiającą
energię kanałów i kieruje ją do normalizacji zaburzeń naczyniowych.
UWAGA! Na dole przedstawiono widok od zewnątrz, odbicie lustrzane naszych rąk.
28
25. MUDRA GARUDA
W staroindyjskiej tradycji Garuda jest władcą powietrza. Jego imieniem nazwano mudrę,
w której ułożenie palców przywodzi na myśl skrzydła ptaka.
SPOSÓB WYKONANIA: kładziemy na piersiach prawą dłoń, a na nią dłoń lewą. Palce rozstawione szeroko w jednej płaszczyźnie. Ręce łączymy zahaczonymi o siebie kciukami i oddalamy od klatki piersiowej. Podczas wykonania tej mudry zaleca się głębokie, spokojne
oddechy.
ZASTOSOWANIE: jedna z mudr zalecanych w stanach wyczerpania. Wpływa bardzo energetyzująco na cały organizm, a przy tym harmonizuje energię prawej i lewej strony ciała. Jest
skuteczna w łagodzeniu wahań nastroju. Poleca się jej stosowanie także w chorobach układu
krążenia, ponieważ mobilizuje pracę układu krwionośnego.
UWAGA! Na zdjęciu przedstawiono widok od zewnątrz, odbicie lustrzane naszych rąk.
29
POLECAMY
POLECAMY
➔
➔
➔
➔
➔
➔
POLECAMY
Nordic Walking
Nerki
Alergia
Pierwsza pomoc
Grypa i przeziębienie
Serce i układ
krążenia
Cholesterol
Układ krążenia
Atlas anatomiczny
Odchudzanie.
Ćwiczenia
➔ Pamięć doskonała
➔ Refleksoterapia stóp
➔
➔
➔
➔
➔ Zdrowy tryb życia,
aby uniknąć
nowotworu
➔ Analiza i interpretacja wyników badań
laboratoryjnych
➔ i inne
POLECAMY
www.ksiegarnia-najtaniej.pl
[email protected]

Podobne dokumenty