mFiber

Transkrypt

mFiber
Nowa Oferta dostępu do Internetu od 15.09.2013 r.
mFiber
Okres trwania umowy 24 miesiące --- mFiber --- Internet światłowodowy
mNet Start
mNet Standard
mNet Premium
mNet Plus
Abonament
50 zł
100 zł
150 zł
250 zł
Ściąganie
50 Mb/s
100 Mb/s
250 Mb/s
1 Gb/s
Wysyłanie
10 Mb/s
25 Mb/s
50 Mb/s
100 Mb/s
Instalacja
45 zł
25 zł
25 zł
25 zł
Aktywacja
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
Przy istniejącej już instalacji koszty tylko aktywacji
50% sumy powyższej
Usługi dodatkowe:
Dzierżawa terminala klienckiego z WiFi (wszystkie pakiety)
15 zł/mc
Stały zewnętrzny adres IP
10 zł/mc
Światłowód do mieszkania FTTH
Wycena indywidualna
(przybliżony koszt doprowadzenia światłowodu do mieszkania od 300 zł)
Usługa dostępna wyłącznie w budynkach w których jest doprowadzony światłowód firmy mBit Internet
Technology (jeśli jesteś zainteresowany doprowadzeniem światłowodu do twojego budynku, skontaktuj się z
nami).
Oferta skierowana jest osób indywidualnych, nie będących podmiotami gospodarczymi.
Oferta dotyczy budynków wielorodzinnych powyżej 8 lokali.
W przypadku mniejszej ilości lokali w budynku od 1 do 7 oferta jest wyceniana indywidualnie.
W przypadku małych podmiotów gospodarczych (posiadają 3-4 komputery) powyższe ceny są cenami netto.
Oferta jest ograniczona terytorialnie i uzależniona od możliwości technicznych dostawcy.
Instalacja jest wykonywana w standardzie FTTB (światłowód do budynku), podłączenia lokali wykonywane są kablem
UTP kat. 5 (Fast Ethernet).
Osoby zainteresowane doprowadzeniem światłowodu do lokalu (FTTH) prosimy o kontakt.
W dniu podłączenia do Internetu Abonent jest zobowiązany do opłacenia kosztów instalacji oraz wszelkich urządzeń
przekazanych na własność Abonenta.
Okres trwania umowy 12 miesiące --- mFiber --- Internet światłowodowy
mNet Start
mNet Standard
mNet Premium
mNet Plus
Abonament
55 zł
110 zł
170 zł
300 zł
Ściąganie
50 Mb/s
100 Mb/s
250 Mb/s
1 Gb/s
Wysyłanie
10 Mb/s
25 Mb/s
50 Mb/s
100 Mb/s
Instalacja
75 zł
45 zł
45 zł
45 zł
Aktywacja
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
Przy istniejącej już instalacji koszty tylko aktywacji
50% sumy powyższej
Usługi dodatkowe:
Dzierżawa terminala klienckiego z WiFi (wszystkie pakiety)
25 zł/mc
Stały zewnętrzny adres IP
10 zł/mc
Światłowód do mieszkania FTTH
Wycena indywidualna
(przybliżony koszt doprowadzenia światłowodu do mieszkania od 300 zł)
Usługa dostępna wyłącznie w budynkach w których jest doprowadzony światłowód firmy mBit Internet
Technology (jeśli jesteś zainteresowany doprowadzeniem światłowodu do twojego budynku, skontaktuj się z
nami).
Oferta skierowana jest osób indywidualnych, nie będących podmiotami gospodarczymi.
Oferta dotyczy budynków wielorodzinnych powyżej 8 lokali.
W przypadku mniejszej ilości lokali w budynku od 1 do 7 oferta jest wyceniana indywidualnie.
W przypadku małych podmiotów gospodarczych (posiadają 3-4 komputery) powyższe ceny są cenami netto.
Oferta jest ograniczona terytorialnie i uzależniona od możliwości technicznych dostawcy.
Instalacja jest wykonywana w standardzie FTTB (światłowód do budynku), podłączenia lokali wykonywane są kablem
UTP kat. 5 (Fast Ethernet).
Osoby zainteresowane doprowadzeniem światłowodu do lokalu (FTTH) prosimy o kontakt.
W dniu podłączenia do Internetu Abonent jest zobowiązany do opłacenia kosztów instalacji oraz wszelkich urządzeń
przekazanych na własność Abonenta.
Okres trwania umowy czas nieokreślony --- mFiber --- Internet światłowodowy
mNet Start
mNet Standard
mNet Premium
mNet Plus
Abonament
60 zł
120 zł
190 zł
350 zł
Ściąganie
50 Mb/s
100 Mb/s
250 Mb/s
1 Gb/s
Wysyłanie
10 Mb/s
25 Mb/s
50 Mb/s
100 Mb/s
Instalacja
105 zł
105 zł
105 zł
105 zł
Aktywacja
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
Przy istniejącej już instalacji koszty tylko aktywacji
50% sumy powyższej
Usługi dodatkowe:
Dzierżawa terminala klienckiego z WiFi (wszystkie pakiety)
35 zł/mc
Stały zewnętrzny adres IP
10 zł/mc
Światłowód do mieszkania FTTH
Wycena indywidualna
(przybliżony koszt doprowadzenia światłowodu do mieszkania od 300 zł)
Usługa dostępna wyłącznie w budynkach w których jest doprowadzony światłowód firmy mBit Internet
Technology (jeśli jesteś zainteresowany doprowadzeniem światłowodu do twojego budynku, skontaktuj się z
nami).
Oferta skierowana jest osób indywidualnych, nie będących podmiotami gospodarczymi.
Oferta dotyczy budynków wielorodzinnych powyżej 8 lokali.
W przypadku mniejszej ilości lokali w budynku od 1 do 7 oferta jest wyceniana indywidualnie.
W przypadku małych podmiotów gospodarczych (posiadają 3-4 komputery) powyższe ceny są cenami netto.
Oferta jest ograniczona terytorialnie i uzależniona od możliwości technicznych dostawcy.
Instalacja jest wykonywana w standardzie FTTB (światłowód do budynku), podłączenia lokali wykonywane są kablem
UTP kat. 5 (Fast Ethernet).
Osoby zainteresowane doprowadzeniem światłowodu do lokalu (FTTH) prosimy o kontakt.
W dniu podłączenia do Internetu Abonent jest zobowiązany do opłacenia kosztów instalacji oraz wszelkich urządzeń
przekazanych na własność Abonenta.