załączniku

Transkrypt

załączniku
Uprzejmie Państwa zapraszamy w dniach 20-21.11.2013r. godz.
na bezpłatne szkolenie pn.:
9.00-14.00
ZAKŁADANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO
PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE
CELE:
Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z aktualnym stanem prawnym dot. ekonomii
społecznej, funkcjonowaniem podmiotów w III sektorze oraz nauczyć się wypełniania
dokumentacji rejestrowej.
Zajęcia ukierunkowane będą na zdobycie przez uczestnika wiedzy umożliwiającej
założenie podmiotu ekonomii społecznej lub znalezienie zatrudnienia w III
sektorze.
W programie:
1. Typy organizacji pozarządowych
§
- stowarzyszenie
- fundacja
- spółdzielnia socjalna jako przedsiębiorstwo społeczne
§
2. Znaczenie statutu w działalności organizacji
- co powinien zawierać statut - obowiązki ustawowe, pułapki
- jak napisać dobry statut - warsztaty
- najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia statutu
3. Członkowie i organa władzy w stowarzyszeniu, fundacji i spółdzielni socjalnej
- członkowie - ich prawa i obowiązki
- walne zgromadzenie, zarząd, organy kontroli
- zatrudnianie członków zarządu
- predyspozycje osobowościowe - test osobowości zawodowych
4. Wypełnianie dokumentów rejestrowych do KRS
- tworzenie protokołów, uchwał z zebrania założycielskiego
- procedury notarialne
- formularze KRS - zasady wypełniania
- załączniki do formularzy KRS
5. Umiejętność pisania CV, pism i listów motywacyjnych
6.Specyfika pracy w organizacjach pozarządowych
- rodzaje umów o pracę w organizacjach pozarządowych
Warsztaty poprowadzi:
Sylwia Matysiak - doradca kluczowy w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości
w Bielsku-Białej, wieloletni trener i szkoleniowiec w zakresie ekonomii społecznej,
specjalizujący się w tematyce spółdzielni socjalnych, doradca zawodowy.
Zgłoszenia przyjmujemy osobiście, telefonicznie lub mailowo
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości
43-300 Bielsko-Biała, Pl. Opatrzności Bożej 18
33/497-07-90 e-mail: [email protected]
ZAPRASZAMY

Podobne dokumenty