tabele

Transkrypt

tabele
Czas trwania ciąży
Samica
Klacz kryta ogierem
Klacz kryta osłem
Klacz osła
Krowa
Locha
Maciorka
Koza
Suka
Królica
Nutria
Norka
Lis polarny
Lis pospolity
Kotka domowa
Kotka syjamska
Mysz
Szczur
Świnka morska
W zaokrągleniu
W miesiącach
11
11,5
12
9
4
5
5
2
1
5
Dokładnie w dniach
Średnio
Średnie
odchylenia
335
350
364
283
114
150
150
63
31,4
140
51 (41-63)
53 (49-57)
53 (50-56)
56 (55-62)
65-68
19
22
62
Procentowy skład siary krowy (wg M. Witta)
Czas po
Substancje
Albumina
Woda
Kazeina
ocieleniu
azotowe
i globulina
Bezpośrednio 66,4
23,14
5,57
16,92
12 godz.
79,1
13,73
4,47
8,98
24 godz.
84,4
7,11
4,23
2,63
48 godz.
86,3
5,40
3,91
1,23
72 godz.
86,
4,77
3,55
1,06
5 dzień
86,8
3,90
3,12
0,69
6 dzień
87,0
3,56
2,76
0,75
Skład mleka różnych samic w procentach (wg Witta)
Ilość dni,
w których
Tłu Białko
Sucha
Samica noworodek woda
szc
ogó
masa
podwaja
z
-łem
ciężar ciała
Krowa
70
87,6
12,4
3,4
3,0
Owca
15
83,9
16,4
6,2
5,2
Koza
22
86,9
13,1
4,1
3,8
Klacz
60
89,3
9,8
1,6
2,5
Klacz
91,2
8,8
1,2
1,5
osła
Świnia
14
82,6
17,4
7,0
5,5
Suka
9
79,2
20,8
8,5
7,4
Królica
69,6
30,5 10,45 16,54 1,33
Nutria
58,5
41,5 27,89 13,7
0,5
Lis
69,9
30,1 11,07 14,34 2,92
polarny
Szczur
68,3
31,7 14,79 11,77 2,83
10-12
19
19
5
2,2
2,4
3,3
3,1
1,1
0,9
1,5
1
3
Tłuszcz
6,5
2,5
3,6
3,7
3,9
3,5
3,7
Kaze
-ina
Cukier
Mleczny
2,13
3,51
4,24
4,51
4,63
4,89
4,78
Popiół
1,37
1,04
0,97
0,99
0,92
0,90
Albu
Sole
-mina i Cukier
mine globu mleczny
ralne
-lina
3,0
4,2
2,6
1,6
0,5
0,98
1,2
0,9
4,6
4,2
4,4
6,1
0,75
0,93
0,85
0,5
0,9
0,6
6,0
0,40
3,8
3,9
2,56
1,26
1,7
3,5
4,0
3,7
0,9
1,2
1,03
1,50
Terminarz cyklu płciowego (rui i owulacji)
Samica
Klacz
Krowa
Locha
Maciorka
Koza
Suka
królica
Nutria
Norka
Powtarzanie się rui
(okres między początCzas trwania rui
kiem jednej rui a początkiem następnej)
średnio
wahania
średnio
wahania
21 dni (se48 godz.
zonowo druga
7 dni
3-11
przed
18-26 dni
połowa zimy i
końcem rui
wiosna – jesień)
10-14 godz.
21 dni
18-24
18 godz.
6-30
po zaniku
(przez cały
dni
objawów rui
rok)
24-48 godz.
21 dni
od momentu
49 godz.
2-3 dni
(przez cały
18-24 dni
wystąpienia
rok)
rui
16 dni
18-20 godz.
(sezonowo
30 godz.
24-36
od początku
u większości
14-19
rui
ras pod
koniec lata)
17-19 dni
(sezonowo
wrzesień –
60 godz.
48-72
listopad oraz
częściowo
marzec
i kwiecień)
9-13 dni od
20-25 dni
dwa razy do roku
początku rui
12-36 godz. owulacja prowokowana
a nawet do
kopulacją w
7-9 dni
5 dni
10-11 godz.
dwa razy w roku 10-40
1-3 dni
dni
w pracy nawrotach co
owulacja prowokowana
1-3 dni
6-9 dni – raz w roku (koniec
kopulacją w 32-36 godz.
lutego – marzec)
Moment
owulacji
Lis
pospolity
polarny
1-3 dni
1-9 dni
Mysz
12 godz.
Szczur
13-14 godz.
Świnka
morska
Chomik
Kot
pospolity i
perski
Kot
syjamski
1-2 dni od początku rui
średnio
wahania
9 dni
6-12
21-33-60 dni
5 dni po
odsadzeniu
prosiąt
2-7
14 dni
ale
w małym
nasileniu
1-2 dni
1-4 dni
raz w roku 15.I – 1.IV
12 godzin
2-3 godz. od początku
rui
na początku lub pod
koniec rui
10 godz. po rozpoczęciu
rui
na początku rui
4-6 dni
owulacja prowokowana
2 – 4 razy
w ciągu roku
8-12 dni
owulacja prowokowana
2 – 3 miesięce
50 godz.
Występowanie
po porodzie
4-7 dni
14-28 (48)
godzin
6-8 dni
20 godzin
16 dni
2-3 godz.
4 dni
Terminarz pokryć w okresie jednej rui.
Pierwsze pokrycie
Zalecane
Samica
po wystąpieniu
drugie pokrycie
objawów rui
po pierwszym
1
Klacz
1,5-2 dni
3
(24) 36-48 godz.
Krowa
12-18 godz.
12-18 godz.
Świnia
18-24 godz.
12-18 godz.
Owca
Koza
Suka
Królica
18-12 (16) godz.
12 godz.
6-8 godz.
nie jest konieczne
11-13 dni
po upływie 1 doby
Zaraz po wystąpieniu nie jest celowe
objawów rui
Samca pozostawia się z samicami przez okres rui (2-3 dni), lub cały sezon
rozpłodowy (2 miesiące), stąd też pokrycie nie jest dokładnie regulowane
Samca dosadza się
na drugi dzień
Na 6 dzień od pierwszego
codziennie dla
pokrycia
uchwycenia momentu
rui
2-3 dzień przy
na drugi dzień
Między 5 a 9 dniem
kontrolowanej rui-taki
terminarz stosuje się w
dużych norweskich
fermach, natomiast w
Polsce praktykowane
jest pierwsze pokrycie
w 1 dniu rui, drugie w
2 dniu i trzecie między
5a 10 dniem rui
Samce pozostawia się nie jest celowe
nie jest celowe
z samicami przez noc
po wystąpieniu
objawów rui
2-3 godz. po porodzie
lub 8 godz. po
wystąpieniu objawów
rui w innym okresie
Zaraz po wystąpieniu parokrotnie w ciągu jednej doby
objawów rui
Nutria
Norka
Lisica
Mysz
Szczur
Chomik
Świnka
morska
Kotka
2
Dalsze pokrywanie
Opracował: Krzysztof Florkowski
4
przy przedłużającej się rui
co 1-2 dni
przy szczególnie długo
trwającej rui trzeci raz
znowu po 12-18 godz.
przy przedłużającej się ruio ile knur nie jest
przeciążony-trzeci raz po
18 godz.
nie jest celowe
nie jest celowe
nie jest celowe
nie jest celowe

Podobne dokumenty