referat - Nazwa.pl

Transkrypt

referat - Nazwa.pl
Tytuł: Realnie o gazie łupkowym w Polsce
Pierwszy (1973 r.) i drugi (1979 r.) kryzys naftowy stały się dla Stanów Zjednoczonych Ameryki
asumptem do zmniejszania zależności od importu surowców energetycznych. W 1998 r., po
kilkunastu latach prac nad technologią szczelinowania hydraulicznego, George Mitchell odniósł
sukces. W przeciągu kilku lat Stany Zjednoczone doprowadziły do łupkowego boomu, by 2009 r.
stać się największym producentem gazu na świecie, detronizując Rosję.
W 2006 r. zostały wydane pierwsze koncesje na poszukiwanie gazu w łupkach w Polsce. W
szczytowym momencie wydanych było 113 koncesji, w poszukiwanie węglowodorów
zaangażowane były potężne firmy (ExxonMobil, Chevron, MarathonOil itd.). Wiele z nich
posiadało wiedzę, technologię, doświadczenie i środki niezbędne do eksploracji i eksploatacji
węglowodorów. Trwający około dziewięć lat proces rozpoznawania wydaje się jednak zamierać.
Zagraniczne firmy wycofały się, ze 113 pozostało zaledwie 32 koncesje i 72 wykonane odwierty
(20 zabiegów szczelinowania i 9 mikroszczelinowania). W tym świetle weźmy w nawias
pojawiające się opinię, jakoby polska geologia była odmienna od amerykańskiej, bo proste
przełożenie doświadczeń i technikii nigdy nie było możliwe. Pytanie brzmi, dlaczego okres
rozpoznawania został zakończony przedwcześnie?
@@@@@@@@@@ OPIS KSIĄŻKI Gaz łupkowy Wielka gra:
Gaz łupkowy Wielka gra o bezpieczeństwo energetyczne jest zbiorem dwunastu rozmów z
naukowcami, ekspertami i politykami. Rozmowy są wobec siebie komplementarne i pozwalają
Czytelnikowi spojrzeć na polską energetykę z szerokiej perspektywy. Autor wspólnie z
Rozmówcami rozważa podstawowe problemy dotyczące polskiego bezpieczeństwa
energetycznego jak i najgłośniejsze publiczne spory.
Od dwudziestu pięciu lat Polska usiłuje zdywersyfikować źródła dostaw gazu. Ujmując możliwe
kierunki importu historycznie należy wymienić: Rosję, Norwegię, Holandię, Danię, Algierię,
region Morza Kaspijskiego i terminal LNG. Wszystkie próby sprowadzenia znaczącej ilości gazu
ze źródła innego niż Rosja dotychczas się nie udawały. Przyczyn tego stanu rzeczy należy
upatrywać w polityce, zarówno w ujęciu regionalnym, jak i globalnym. Dlatego zwrócenie się
Polski w kierunku własnych zasobów surowców, czyli gazu z łupków, stanowi
niekonwencjonalne wyjście z geopolitycznej matni w jakiej się znajduje. Ale jest to zarazem
ogromne wyzwanie, bowiem diametralnie zmienia energetyczny układ sił. Pozycja Gaz łupkowy
Wielka gra o bezpieczeństwo energetyczne obejmuje tematykę gazu z łupków w sposób
kompleksowy, począwszy od opisu relacji transatlantyckich i uprzywilejowanych stosunków na
linii Rosja-Niemcy poprzez klimatyczno-środowiskowe europejskie uwarunkowania i techniczne,
finansowe, infrastrukturalne wyzwania, aż po historyczne zobowiązania i prawne
niedopasowania. Książka jest dostępna na stronie www.gazlupkowy.net

Podobne dokumenty