Dr Władysław Chłopicki

Transkrypt

Dr Władysław Chłopicki
Dr Władysław Chłopicki
Name and Salutation
e-mail address
Academic interests / Research
Publications
[email protected]

linguistic pragmatics, cognitive linguistics, humour research, translation studies, intercultural communication
Books (co)-edited:
Editor of the international series Humour and Culture:
1: 2010: Linguistic Shots at Humour, eds. A. T. Litovkina, P. Barta and M. Daczi, Kraków: Tertium.
2: 2012: Polish Humour, eds. Dorota Brzozowska and Władysław Chłopicki. KrakówŚ Tertium.
3. 2012. Hungarian Humour, eds. A, T. Litovkina, P. Barta and M. Dzaczi. Kraków: Tertium.
4. 2014 Humor Polski, eds. D. Brzozowska and W. Chłopicki. KrakówŚ Tertium.
5. 2015 [forthcoming] Czech Humour, ed. J. Chovanec. Kraków: Tertium,
Other (co)edited books:
2014. Roger Hartopp. Typical Errors In English. An Essential Guide to Getting the Language Right, eds. W. Chłopicki. M. Jodłowiec, A.
Tereszkiewicz. Kraków: Tertium (www.typicalerrorsinenglish.com)
2013. Słowo w kontekście, eds. A. Knapik, W. Chłopicki, and P. Chruszczewski. Język a komunikacja 34. KrakówŚ Tertium
2013. Estonia and Poland. Creativity and Tradition in Cultural Communication, vol. 2. Perspectives on National and Regional Identity. eds. L.
Laineste, D. Brzozowska and W. Chłopicki. Tartu, Estonia: ELM Scholarly Press..
2012. Estonia and Poland. Creativity and Tradition in Cultural Communication, vol. 1. Jokes and Their Relations., eds. L. Laineste, D.
Brzozowska and W. Chłopicki. . Tartu, Estonia: ELM Scholarly Press.
2012, Termin w językoznawstwie, eds. D. Brzozowska and W. Chłopicki. Język a komunikacja 31. KrakówŚ Tertium.
2010, Słowo w dialogu międzykulturowym, eds. W. Chłopicki, M. Jodłowiec, Języka komunikacja 25, Kraków: Tertium.
2008, Współczesny polski dyskurs publiczny w perspektywie międzykulturowej: Dyskusja panelowa, eds. W. Chłopicki, S. Gajda. Język
a komunikacja 23. Kraków: Tertium.
2007, Cognition in Language: Volume in Honour of Professor Elżbieta Tabakowska, eds. W. Chłopicki, A. Pawelec and A. Pokojska, KrakówŚ
Tertium
2007, Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań inter-dyscyplinarnych, ed. W. Chłopicki, Język a komunikacja 19, Kraków: Tertium.
2006, Kognitywizm i komunikatywizm: dwa bieguny współczesnego językoznawstwa. Dyskusja okrągłego stołu, ed. W. Chłopicki, Język
a komunikacja 9, Kraków: Tertium.
2002. Język trzeciego tysiąclecia II. Vol. 2: Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, ed.. W. Chłopicki, Język a
komunikacja 4, Kraków, Tertium.
Books:
2000, Angielski w polskiej reklamie, KrakówŚ PWN (with Jerzy wiątek).
1995, 0 humorze poważnie, Kraków: PAN.
1995, Poradnik ortograficzny dla Polakow: Język angielski, KrakówŚ PWN. (wraz z Anną Sosnowską)
Selected articles and reviews:
2014. C. Brighton, W Chlopicki. 2014. "Experiencing a translation project - Translating for Krosno museums in the eyes of teachers and
students" in: Magdalena Razusova (ed.). English in Heritage Presentation. Presov University Press: Presov. 32-39.
2014. Debra Aarons, Jokes and the Linguistic Mind. Routledge Taylor and Francis: New York and London 2012 (book review), Humor:
International Journal of Humor Research 27:3, pp. 529-531.
2013. Christie Davies. Jokes and Targets. Indiana University Press: Bloomington 2011 (book review), Humor: International Journal of Humor
Research 26:4, pp. 653-657.
2013. Isabel Ermida, The Language of Comic Narratives: Humor Construction in Short Stories, Mouton de Gruyter,
Berlin, New York, 2008 (book review), Humor: International Journal of Humor Research 26:1. pp. 183-191.
2012. “Is there such as thing as humorous detail?” in: Codes of Humor. eds. A. Kwiatkowska and A. Stanecka, Piotrków Trybunalski:
Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, pp. 67-77.
2012. “Terminologia badań nad humorem w przekładzie na język polski” in: Termin w językoznawstwie, eds. D. Brzozowska and
W. Chłopicki,, Język a komunikacja 31. Kraków:Tertium. pp. 129-139.
2012. „Between philosophy, literature and linguistics of humour in Poland” in: Polish Humour eds.. D. Brzozowska and W. Chłopicki,
Humour and Culture 2. Kraków; Tertium, pp. 573-589.
2012. „Standup tragedy in Poland?” in: Estonia and Poland. Creativity and Tradition in Cultural Communication, vol. 1. Jokes and
Their Relations, eds. L, Laineste, D, Brzozowska and W. Chłopicki. Tartu, Estonia: ELM Scholarly Press. pp. 81-94.
2012. “Ebavõrdne võitlus Poola stand-upi ja kabareetraditsiooni vahel!” Mäetagused 52, pp. 31 – 46.
2011, Chlopicki, W., Radomska, A., Proyer, R.T., Ruch, W. The assessment of the fear of being laughed at in Poland: Translation and first
evaluation of the Polish GELOPH<15>), Polish Psychological Bulletin (PPB) 41(4). pp. 172-181.
2009, "The 'Szkło kontaktowe" Show - A return to the old irrationality?" in: Permitted Laughter: Socialist, Post-Socialist and Never-Socialist
Humour, ed. A. Krikmann and L. Laineste. Tartu, Estonia: ELM Scholarly Press, pp.171-181.
2009, "Perceptual Imagery in Humour Processing" in: In Search of (Non)Sense, ed. E. Chrzanowska-Kluczewska and G. Szpila, Cambridge:
Cambridge Scholars Publishing. pp. 179-205.
2009, Rene T. Proyer et al. "Breaking ground in cross-cultural research on the fear of being laughed at (gelotophobia): A multinational study
involving 73 countries". Humour: International Journal of Humor Research 22 (1/2). pp. 253-279.
2009, Good Humor, Bad Taste: A Sociology of the Joke, Giselinde Kuipers, Mouton de Gruyter: Berlin, New York, 2006,/On the Discourse of
Satire: Towards a Stylistic Model of Satirical Humour, Paul Simpson, John Benjamins: Amsterdam, Philadelphia, 2003 (book review), Journal of
Pragmatics 41, pp. 857-862.
2006, “Humour and CognitionŚ Dynamics of Characters and Events”, inŚ At the Crossroads of Linguistic Sciences, ed. P. Chruszczewski, Język
a komunikacja 10, Kraków: Tertium, pp. 331-347.
2005, “Polish Under Siege?”, inŚ In and Out of English: For Better, For Worse?, eds. G. Anderman, M. Rogers, series: Translating Europe,
Clevedon: Multilingual Matters, pp. 108-123.
2004, (with Christie Davies) „Dowcipy o Polakach w Ameryce – znamienny wytwór współczesnego społeczeństwa masowego”, inŚ Aspekty
współczesnych dyskursów, ed. P. Chruszczewski, Język a komunikacja 6, vol. 1, Kraków: Tertium, p. 59-77.
2004, “Are there cultural prototypes of humorous short stories?”, inŚ Messages, Sages and Ages: Proceedings of the 1st International
Conference on British and American Studies, Suceava University, eds. E. Graur et al., Editura Universităţii Suceava, pp. 241-244.
2003, “Salvatore Attardo, Humorous texts: A Semantic and Pragmatic Analysis” (book review), Journal of Pragmatics 35, pp. 155-59.
2003, “Christie Davies, Mirth of Nations” (book review), Humor: International Journal of Humor Research 16:4, pp. 415-424.
2002, “Interdyscyplinarna analiza humoru w tekstach literackich: rozumienie a interpretacja (na przykładzie opowiadań)”, inŚ Humor w kulturze kultura humoru, eds. M. Sugiera, J. Zając, Biblioteka KomediiŚ vol. I, Tarnów: Gmina Miasta Tarnowa, pp. 19-29.
2001, ,,Język, kultura i znaczenie: semantyka międzykulturowa” (adaptation of ch. 6 of Cognitive explorations in language and linguistics),
in: Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, ed. E. Tabakowska, Kraków: Universitas, pp. 175-202.
1997, “An approach to the analysis of verbal humor in short stories”, Humor: International Journal of Humor Research 10:3, pp. 333-347.
Selected translations:
2014. Regina Chłopicka, “Krzysztof Penderecki. St Luke Passion and the Eighth Symphony “Lieder der Verganglichkeit” – in the Sphere of
Existential Reflection.” InŚ Music as a Message of Truth and Beauty. Eds. T. Malecka and M. Pawłowska. Kraków: Akademia Muzyczna. pp.
415-438.
2014. Miłośc i czas. Malarstwo Wojciecha Weissa in Aneri.Time and Love. Paintings by Wojciech Weiss and Aneri. Kraków: Fundacja
Wojciecha Weissa,
2012. Maria Wojtak, “Comic effects in the stage works of Aleksander Fredro” in: Polish Humour, eds. D, Brzozowska and W. Chłopicki,
Humour and Culture 2. Kraków: Tertium, pp. 57-77.
2012. Paweł Kamocki, „The comic spirit of Old Poland in literature.” in: Polish Humour, eds. D. Brzozowska and W. Chłopicki, Humour and
Culture 2. Kraków: Tertium. pp. 39-55.
2012. Regina Chłopicka, „Krzysztof Penderecki. The Resurrection Piano Concerto” in: Beethoven 5. Studien und Interpretationen. eds. M.
Tomaszerwski and M. Chrenkoff. Kraków: Akademia Muzyczna w Krakowie. pp 303-313.
2011. La Serenissima of Wojciech Weiss. Venice Scenery. Kraków: Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa.
2011. Christian Leprette, Miłosz.Mon samurai espiegle. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
2010 Chopin, Weiss, Fin-de-Siecle, Kraków: Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa.
2009, "Endless Sea, Endless Sky. The Baltic in the Paintings of Wojciech Weiss and Aneri Irena Weiss (exhibition catalogue), Regionalne
Centrum Kultury w Kołobrzegu.
2009, Paweł Kotowicz, Painting and Drawing, Kraków: Wilk Studio.
2008, Maria Wojtyła- wieżowska. "The Place of Abstract Nouns in the Indo-European Word Formation System”. inŚ Językoznawstwo
historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin Profesora Tadeusza Milewskiego. Rozprawy Wydziału Filologicznego, tom 76 RWF. Kraków,
pp 463-479.
2007,“Beauty came to me”, Wojciech Weiss, Paintings of the white period 1905-1911 (exhibition catalogue), ed. Z. Weiss-Nowina Konopko,
Kraków: Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa.
2006, Jan H. Zawada, Warsaw, Kraków: Kluszczyński
2006, Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Piotr Krasny, Marek Walczak, Art of Poland, Kraków: Kluszczyński.
2005, Roman Marcinek, Poland: A Guidebook, Kraków: Kluszczyński,
2003, Roman Malarz, Polish Mountains, KrakówŚ Kluszczyński..
2003, Regina Chłopicka, Krzysztof Penderecki. Musica Sacra - Musica Profana. Instytut Adama Mickiewicza: Warsaw.
2002, PWN Oxford, Wielki Słownik Angielsko-Polski, English-Polish Dictionary, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warsaw (part of the editoriall
and translation team).
1999. Rafael F. Scharf, Poland, What have I to do with thee... Essays without prejudice. Co mnie i tobie Polsko. Eseje bez uprzedzeń,
Fundacja Judaica: Kraków (part of the book).
1995. Ralph Martin. Kryzys prawdy, Kairos: Kraków.
Conferences
Selected conferences since 2006:
2014. Warsztaty tłumaczeniowe. Między tekstem a kulturą. Wrocław, 6 December 2014. PaperŚ “Ostatniego wieczoru suchary były nieco
spalone, czyli o sposobach na niezatłu(ma)czenie humoru”
2014. International Humour Symposium. A Multiple Perspective on Humour, Komarno, Slovakia. 14 November 2014. Paper: “Doctor JokesŚ
Doctor’s Advice to Patients Seen through a Cultural Prism”
2014. 4th International Conference on Humour. Codogno, Italy. 10-11 October 2014. PaperŚ “Cabaret of Moral Anxiety as the UItimately Polish
Comic Act.”
2014. “Cognitive Linguistics in the Year 2014”. Częstochowa 14-15 September 2014. PaperŚ “The Amazing Po”
2014. International Symposium “Scala naturae” dedicated to the 75th birthday of academician Arvo Krikmann, Talinn. Estonia. 18 August 2014.
PaperŚ “The Power of Metonymy”
2014. 26th conference of the International Society of Humour Studies, Utrecht 7-11 July 2014. Paper: “ImprovisationŚ A New Window on
Standup Comedy?”
2014. First International Conference on Food and Culture in Translation. Bertinoro, Italy, 22-24 May 2014. Paper: “Translation of Menus.
Labour of Sysiphos, Squaring the Circle, or Marrying Water and Fire?”:
2013. “International Conference on Communication Styles”, Krosno, 12-14 October 2013. Paper: “Humorous Miscommunication”
2013. 13th International Summer School on Humour and Laughter. Magdeburg, Germany. 20-27 July 2013. Lectures: “Metonymy in Humour”,
“Dilemmas of Humorous Discourse Research”, “Script Theory and Cognitive Linguistics”
2013. 25th conference of the International Society of Humour Studies, Williamsburg, Virginia, 2-6 July 2013. Paper: “End of the World as a
Humorous Subject – Poland” (coauthored with D. Brzozowska)
2013. 19th Colloquium of the Australasian Humour Studies Network, Newcastle. Australia. 7-9 February 2013. PaperŚ “Unconventional
Metonymies and Metaphors as a Vehicle of Creativity in Humorous Short Stories”
2012. 24th conference of the International Society of Humour Studies, Kraków 25-29 June 2012. Paper: “Standup Tragedy in Poland”
2012. “Cognitive Linguistics in the Year 2012”. Wrocław. 15-16 September 2012. PaperŚ “What’s Blending in a Joke?”
2012. “Język trzeciego tysiąclecia VII”, Kraków 13-14 March 2012. PaperŚ „Słowo w kontek cie dowcipu”
2012. “Across Borders V”, Sarospatok, Hungary. 12-14 October 2012. PaperŚ “Across the Former BorderŚ Polish and Hungarian Humour”
2012. “Political Humour Conference”, Galati, Romania. 6-9 November 2012. Papers: “Metonymy and Non-Humorous Punning in Polish TV
News”, „Tragicomedy of Polish Political Life After 10 April 2012”
2011. 23rd conference of the International Society of Humour Studies, Boston, 5-9 July 2011. PaperŚ “Metaphorical Profiles in Non-bona-fide
Communication”
2011. 11th International Summer School on Humour and Laughter, Tartu, Estonia, 15-19 August 2011. LectureŚ “Cognitive Construals in Jokes
– Visual Logical Mechanisms”
2011. “Creativity and tradition in Polish and Estonian Cultural Communication”, Krosno, 28-29 October 2011. PaperŚ “Stand-up Tragedy in
Poland?”
2011. Pierwsza ogólnopolska konferencja „Jaki jest kabaret?” 3 November 2011. PaperŚ „Standup w Polsce a tradycja kabaretowa”
2010, „Język trzeciego tysiąclecia VI”, Kraków, 17-19 March 2010. Paper Ś ”Terminologia badań nad humorem w przekładzie na język polski”.
2010, “Across Borders IV”, Krosno, 16-17 April 2010. PaperŚ “In Search for New Forms of Polish Humour”
2010, 22nd conference of the International Society for Humour Studies, Hong Kong, 24-27 June 2010. Paper: “Conceptual Space in Creative
Interactions”.
2010, Language to Mind IV: Conference in memory of Oscar Loorits, Tartu, Estonia, 15-17 September 2010. PaperŚ ”Polish Comedy – Themes
and Forms”,
2010, “Monty Python in Its British and International Cultural Contexts” Łódź 27-29 October 2010. PaperŚ “And Now for Something Completely
Different , or the Monty Python from the Polish perspective”.
2008, 20th Conference of the International Society of Humor Studies, Alcala de Henares, Spain, 7-11 July 2008. PaperŚ “A New Face of Polish
Political Humour”
2008, “Humor: theories, applications, practices”, Piotrków Trybunalski, Poland, 29-31 May 2008. PaperŚ “Is There Such a Thing as a Humorous
Detail? The Role of the General and the Specific in a Humorous Story”.
2007, 19th Conference of the International Society of Humour Studies, Newport, Rhode Island, 28 June – 1 July 2007. PaperŚ “Cultural Recipe
of a Successful Humorous Text”.
2007, 10th International Cognitive Linguistics Conference, Kraków, Poland, 15-20 July 2007. PaperŚ “Cognitive Construals in Jokes - Visual
Logical Mechanisms”.
2006, “Across Borders I: Culture, Language and Literature in European and World Border Regions”, Krosno, Poland, 21-22 April 2006. Paper:
“Humour in Fawlty Towers and Its Cultural Dimensions”.
2006, XIII Ogólnopolska konferencja przekładowa „Poczucie humoru w przekładzie”, Kraków, Poland, 28-29 April 2006. Paper: „Czy humor jest
parametrycznyŚ Dylematy tłumacza tekstów humorystycznych”.
2006, 18th Conference of the International Society of Humour Studies, Copenhagen, 3-7 July 2006. PaperŚ “Cultural Linguistics and the Study
of Humour”.
2006, 4th Conference of the International Association of Literary Semantics, Kraków, Poland, 12-14 October 2006. PaperŚ “Visual Imagery as
a Pre-requisite and Background to Humour”.
2006, 2nd International Conference on British and American Studies, Suceava University, Rumania, 19-21 October 2006. Lecture:
“Perspectives of Cultural Linguistics”.

Classes taught at Krosno State College
Guest lectures / Erasmus visits









Business Communication, Pragmatics of public discourse, Linguistics seminar, Translation seminar, Translation
Bochum University, Germany, 2000
Braga University, Portugal, 2006
Utrecht Hogeschool and Leiden, the Netherlands, 2009
St Mary's College, Belfast, Northern Ireland 2010
Utrecht Hogeschool and Antwerp Hogeschool, 2010
Volda University College, Norway, 2011
Tartu, Estonia 2011 (11th International Summer School on Humour and Laughter) and 2012
Taiwan, 2011 series of lectures at 4 universities: Taipei, Chiayi, Changua and Kaosiung City.
Magdeburg, Germany 2013 (13th International Summer School on Humour and Laughter)









Membership in scholarly organisations
Other activities
International Society for Humor Studies (http://www.hnu.edu/ishs/ ) (member of Executive Board, 2006-2009)
Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej “Tertium” (www.tertium.edu.pl) (Head of Executive Board
since 2008)
Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego
Editor of European Journal of Humour Research (http://www.europeanjournalofhumour.org
Editorial Board member of Humor: International Journal of Humor Research (http://www.degruyter.com/view/j/humr)
Member of International Advisory Board of Israeli Journal of Humor Research
(http://www.israeli-humor-studies.org/122789/The-International-Journal-ISJHR)
Representative of the Jagiellonian University in the 256 Technical Committee for Terminology, Other Language Resources and Content
Management at the Polish Standardization Committee

Podobne dokumenty