Załącznik nr 1 do SIWZ

Transkrypt

Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr sprawy: MSCDN.SZP.232.39.2015
Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń odbywających się w ramach projektu
„Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nr pakietu
1.
2.
Numer materiału dydaktycznego / opis materiału dydaktycznego
Ilość (sztuki)
1.1. John Harpur, Maria Lawrol, Michael Fitzgerald: Interwencje
społeczne dla nastolatków z Zespołem Aspergera – Przewodnik
komunikacji i socjalizacji w terapii interakcyjnej, Wydawnictwo
Fraszka Edukacyjna 2012.
54
1.2. Julia Moo: Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu
autystycznym, Wydawnictwo Cyklady 2012.
1.3. Super Gry Logiczne - Zabawa i Nauka (8 – 16 lat) Kolekcja gier
logicznych – Compedia (PC CD- ROM)
54
1.4. Jagoda Cieszyńska: Kocham mówić. Historyjki obrazkowe
z tekstami, Wydawnictwo Edukacyjne, 2008.
1.5. Pamuła Małgorzata: Metodyka nauczania językowe obcych
w kształceniu zintegrowanym, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna,
Warszawa 2009.
50
2.1. Tabliczka do pisania alfabetem Braille’a na papierze brajlowskim
i folii, wykonana z tworzywa sztucznego. Możliwość zamocowania
taśmy dymo. Rozmiar: 9 rzędów, 21 znaków; wielkość: minimum 155
mm x 100 mm.
2.2. Rysik brajlowski do tabliczki do pisania alfabetem brajla,
drewniany uchwyt w kształcie kuli.
47
2.3. Papier biały do pisania brajlem w formacie A4, gramatura 150,
ryza 2kg.
47 ryz
50
100
47
Wykonawca dostarczy materiały dydaktyczne do siedziby Zamawiającego: ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
oraz wniesie je do wskazanych pomieszczeń. Dostawa może odbyć się w dni robocze, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 08:00 do 16:00, po poinformowaniu Zamawiającego o planowanej dostawie z co najmniej 1dniowym wyprzedzeniem.
Opakowania zawierające dane materiały będą opisane poprzez podanie na nich numeru materiału
dydaktycznego (np. 1.1., 1.4.) oraz ilości (sztuki), zgodnie z powyższą tabelą.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty