Akademia Polityczna 2016

Transkrypt

Akademia Polityczna 2016
Czym jest Akademia Polityczna?
Akademia Polityczna Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie jest programem szkoleń
i warsztatów dla członków młodzieżowych organizacji politycznych. Od 2005 roku w
Akademii wzięło udział ponad 150 osób reprezentujących Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”, Forum Młodych Ludowców, Stowarzyszenie Młodych Konserwatystów, Forum
Młodych PiS oraz Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej.
W trakcie dwóch weekendowych seminariów uczestnicy Akademii biorą udział w warsztatach prowadzonych przez profesjonalnych trenerów. Ponadto spotykają się i dyskutują
z politykami, dziennikarzami i ekspertami z różnych dziedzin. Wśród naszych gości byli
m.in. Jacek Saryusz-Wolski, Paweł Kowal, Paweł Zalewski, Paweł Poncyliusz, Michał
Szczerba, Paweł Świeboda, Janusz Reiter, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Zofia Posmysz
i wielu innych.
Celem Akademii jest również stworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dyskusji
pomiędzy członkami różnych organizacji młodzieżowych, a także do wspólnej pracy pomimo podziałów i różnic politycznych. Bardzo ważnym elementem Akademii jest spotkanie z przedstawicielami młodzieżówek i organizacji politycznych z Niemiec.
Akademia Polityczna 2016
I seminarium: 13-15.05.2016
Czym jest przywództwo polityczne? Czy w polityce jest miejsce na misję? Jeśli tak, to na
jaką? Jak określić misję i dobrze ją komunikować? Jak występować przed innymi? Jak
osiągać założone cele wystąpienia?
Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć sobie podczas pierwszego spotkania w
ramach tegorocznej Akademii Politycznej. Jej uczestnicy zostaną zaproszeni do pogłębienia swojego rozumienia tego, czym jest, a czym może być misja polityka we współczesnych czasach. Będą mieć również okazję zgłębienia swoich motywacji politycznych
oraz wypracowania swojej osobistej misji politycznej.
Ponadto zaprosimy uczestników do treningu wystąpień publicznych, który będzie w dużej mierze oparty na ćwiczeniach aktorskich. Uczestnicy będą mogli przećwiczyć planowanie i reżyserowanie wystąpień. W zakres tych kompetencji wchodzi również umiejętność określania grupy docelowej dla danego wystąpienia, oraz planowanych efektów,
jakie wystąpienie ma przynieść.
II seminarium: 3-5.06.2016
Druga część Akademii ma stać się platformą wymiany doświadczeń między przedstawicielami polskich młodzieżówek i przedstawicielami Junge Union z Niemiec. Wspólnie
chcemy się zastanowić, jakie wyzwania stoją dziś przed europejską a także globalną polityką bezpieczeństwa.
Jak się zgłosić?
Do udziału w tegorocznej Akademii Politycznej zapraszamy przedstawicieli Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, Forum Młodych Ludowców, Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, Forum Młodych PiS, Forum Młodych Nowoczesnych, przedstawicieli Polskiej
Rady Organizacji Młodzieżowych, organizacji Młodzi dla Polski oraz Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej.
Zainteresowane osoby powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go do zarządu swojej organizacji. Zarząd organizacji dokonuje wstępnego wyboru kandydatów i do
dn. 29 kwietnia br. powinien przesłać formularze wytypowanych przez siebie kandydatów do Fundacji Adenauera. Fundacja wybierze spośród nadesłanych przez zarządy kandydatur 20 uczestników szkolenia.
Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł od osoby (łącznie za 2 seminaria). Opłata powinna zostać wpłacona na konto własnej organizacji. Koszty podróży do Warszawy uczestnicy
pokrywają we własnym zakresie. Fundacja Konrada Adenauera pokrywa koszty szkoleń,
noclegów, wyżywienia i tłumaczenia podczas seminarium polsko-niemieckiego.
Kontakt
Agnieszka Prokocka
mail: [email protected]
tel. 22/845 93 30/31

Podobne dokumenty