DZIAŁKA na SPRZEDAŻ 29525/3877/OGS Opis

Transkrypt

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ 29525/3877/OGS Opis
 DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
Świnoujście, Karsibór
10 800 000
29525/3877/OGS
10 800 000 PLN
2740000
Sqm
ZoningPlan
4 PLN
Investment
Flat
Hardened
Opis
Celem niniejszego dokumentu jest zaprezentowanie oferty na sprzedaż terenów rolnych z
towarzysząca infrastrukturą i zabudowaniami jako pełny kompleks gospodarstwa rolnego.
Przedmiotowy teren obejmuje obszar 274 ha i jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Wszystkie działki tworzą zwarty kompleks gruntów głównie ornych. Gospodarstwo
rolne jest w ciągłym toku produkcji o wysokiej kulturze rolnej.
Całość terenów stanowią głównie grunty klasy IV i V.
Zakres areału obowiązują warunki:
 tereny produkcyjno-składowe
 tereny zieleni parkowej
 tereny podmiejskie, mieszkaniowe
 tereny leśne
 tereny techniczne
 tereny otwarte
 NATURA 2000
Plan zagospodarowania dopuszcza utrzymanie działalności rolniczej w szerokim zakresie, w
szczególności ekstensywnego wypasu bydła i uprawy trzciny pod warunkiem przestrzegania
terminów oraz sposobu prowadzenia zabiegów agrotechnicznych według wymogów ochrony
przyrody Przy odpowiednim osuszeniu gleby w miejscach podmokłych można poszerzyć zakres
terenów objętych uprawami rolnymi.
W skład aktywów gospodarstwa rolnego wchodzą poza gruntami również nieruchomości i
zabudowania.
Poniżej w sposób ogólny rozpisane są najważniejsze składniki majątku twardego:
 Hotel z aktywnymi umowami wynajmu pokoi, w skład którego wchodzą pokoje dwuosobowe,
czteroosobowe, apartamenty wielorodzinne, mieszkanie służbowe dla ochrony.
 Obora przystosowana do chowu bydła mięsnego o powierzchni 1000 m2.
 Dwa magazyny o powierzchni 300 m2 każdy / z warsztatem kanałowym i zapleczem socjalnym.
 Stacja paliw na własne potrzeby gospodarstwa
 Bunkier
 Drogi dojazdowe utwardzone
Przedmiot transakcji:
Sprzedaż terenów rolnych z towarzyszącą infrastrukturą i zabudowaniami:
 spójny obszar inwestycyjny (razem 94 działki ewidencyjne),
Oferta handlowa na zakup terenów rolnych: Gospodarstwo rolne - Karsibór
 teren położony w obszarze Natura 2000 PLB320002 i PLH3200019,
PÓŁNOC Nieruchomości - ogólnopolska sieć biur nieruchomości www.polnoc.pl  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 zabudowa zagrodowa (zespół obiektów wolnostojących),
 max. powierzchnia zabudowy do 500 m2 (w granicach siedliska),
 max. wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, nie więcej niż HZ = 10 m,
 forma zabudowy na wzór zabudowy wiejskiej,
 dachy wysokie o kącie nachylenia 40°÷50°, naczółkowe, symetryczne,
• zakaz lokalizacji wszelkich tymczasowych obiektów handlowych i gastronomicznych.
Więcej ofert znajdziesz na naszej stronie www.polnoc.pl
* UWAGA! Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny.
Jarosław Neścior
tel. 734-866-166
email: [email protected]
PÓŁNOC Nieruchomości - ogólnopolska sieć biur nieruchomości www.polnoc.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty