2010p.wykaz majątku i inne dane zamawiajacego - bip

Transkrypt

2010p.wykaz majątku i inne dane zamawiajacego - bip
nazwa jednostki:
lp.
nazwa budynku/ budowli
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
przeznaczenie budynku/
budowli
czy budynek
jest
użytkowany?
(TAK/NIE)
wartość
rok
początkowa
budowy (księgowa brutto)
(1)
zabezpieczenia
(znane zabiezpieczenia p-poż i przeciw kradzieżowe)
(2)
Urząd Miasta i Gminy
1 Budynek Urzędu
2 Budynek mieszkalno-biurowy
3 Budynek gospodarczy
4 Magazyn OC
5 Budynek magazynowo- biurowy
6 Budynek przychodni
Budynek biurowy Rady Miejskiej
7
8 Budynek ZAZ
9 Świetlica
10 Świetlica
11 Świetlica
12 Świetlica
13 Świetlica + remiza OSP
14 Świetlica + remiza OSP
15 Budynek kina „Mieszko”
16 Świetlica
17 Świetlica + remiza OSP
18 Świetlica + 1 mieszkanie
Budynek mieszkalny + świetlica
19
20 Świetlica
21 Świetlica + remiza OSP
22 Świetlica (część budynku)
23 Świetlica (część budynku)
24 Świetlica
25 Budynek mieszkalny
26 Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
27
28 Budynek mieszkalny
29 Budynek mieszkalny
30 Budynek mieszkalny
tak
XIX / XXw.
2002
1970
1975
1975
1983
1965
1980
1991
1985
1980
1975
początek
XXw.
ok. 1900
294 123,60 zł 8 gaśnic/5pr.,3 pian./ + alarm
258 000,00 zł
120 000,00 zł
130 000,00 zł 2 gaśnice proszkowe
192 113,00 zł
297 810,00 zł
318 882,04 zł 3 gaśnice proszk. + alarm
846 722,36 zł
293 173,00 zł
236 855,00 zł
286 206,00 zł
283 254,00 zł
294 000,00 zł
464 262,00 zł
437 500,00 zł
85 900,00 zł
333 650,00 zł
195 700,00 zł
40 000,00 zł
124 000,00 zł
190 000,00 zł
54 000,00 zł
85 000,00 zł
180 000,00 zł
93 000,00 zł
380 631,00 zł
256 393,00 zł
305 802,00 zł
92 926,00 zł
270 602,00 zł
31
Budynek mieszkalny
32 Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
33
34 Budynek mieszkalny
35 Budynek mieszkalny
36 Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
37
38 Budynek mieszkalny + remiza
39 Budynek mieszkalny
40 Budynek mieszkalny
41 Budynek mieszkalno-użytkowy
Budynek mieszkalno42 biurowy(część)
43 Budynek mieszkalny
44 Budynek mieszkalny
45 Lokal mieszkalny
Budynek mieszkalny
46
47
48
49
początek
XXw.
217 700,00 zł
XIX / XXw.
koniec
XIXw
94 000,00 zł
253 700,00 zł
koniec
XIXw
ok. 1930
1925
koniec XIX.
koniec
XIXw.
początek
XXw.
197 000,00 zł
123 000,00 zł
589 000,00 zł
165 815,00 zł
384 155,00 zł
507 500,00 zł
125 060,00 zł
170 000,00 zł
70 000,00 zł
160 000,00 zł
70 000,00 zł
45 000,00 zł
322 640,00 zł
Budynek mieszkalny + świetlica
początek
XXw.
160 000,00 zł
Budynek mieszkalny
początek
XXw.
240 000,00 zł
Budynek mieszkalny
początek
XXw.
195 000,00 zł
50 Budynek gospodarczy
51 Budynek gospodarczy
52 Budynek gospodarczy
53 Budynek gospodarczy
54 Budynek gospodarczy
55 Budynek gospodarczy
56 Budynek gospodarczy
57 Budynek gospodarczy
58 Budynek gospodarczy
Budynek gospodarczy+1
59 mieszkanie
150 000,00 zł budynek administrowany (niebędący własnością)
120 000,00 zł budynek administrowany (niebędący własnością)
29 000,00 zł
37 746,00 zł
22 900,00 zł
28 000,00 zł
23 000,00 zł
29 000,00 zł
14 000,00 zł
169 000,00 zł
60 Garaże – Przychodnia
61 Garaże
62 Budynek gospodarczy
63 Budynek gospodarczy
64 Budynek gospodarczy
65 Dom Strażaka
66 Dom Strażaka
24 000,00 zł
6 000,00 zł
12 000,00 zł
24 000,00 zł
15 000,00 zł
184 000,00 zł
142 000,00 zł
1975
67 Budynek OSP
68 Budynek OSP
69 Hala - Warsztat
70 Hala - Magazyn
71 Hala „Biały Orzeł”
72 Hala Targowiska
Boisko Sportowe
73 (wielofunkcyjne)
1980
2006
25 000,00 zł
366 000,00 zł
91 000,00 zł
87 000,00 zł
325 000,00 zł
65 000,00 zł
421 415,83 zł
74 Budynek gospodarczy OSP
75 Remiza OSP
76 Budynek użytkowy
77 Budynek gospodarczy przy ZAZ
75 000,00 zł
180 000,00 zł Obiekt dzierżawiony (niebędący własnością)
120 000,00 zł
55 524,77 zł
78 Wiaty autobusowe - 48 wiat
288 000,00 zł
79 Budynek OSP
17 009,00 zł
RAZEM
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nie wykazano
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
14 675 670,60
gaśnice pianowe -9szthydrant, czujnik gazu w kotłowni
gazowej, kraty w oknach w gab. Dyr., sekretariatu, pokoju
nauczycielskiego - parter; krata zabezpieczjąca wejście na
V poziom budynku - zabezp. pracowni inform., drzwi
wejsciowe do szkoły- 2, 3 zamki patentowe, sprcjalistyczne
urządzenia alarmowe, do wszczęcia alarmu może służyć
dzwonek szkolny; dozór całodobowy agencji ochrony, w
godz. 6.30-21.00- dozór pracowniczy)
1 Szkoła Podstawowa Nr 3
RAZEM
Szkoła Podstawowa w Starej Obrze
1 Stary budynek przy szkole
Szkoła Podstawowa (nowy
2
budynek)
3 Szkoła Podstawowa (dobudowa)
4 budynek gospodarczy
5 budynek gospodarczy
mieszkania pracownicze
TAK
1897
szkoła
TAK
1970
TAK
1993
TAK
TAK
1970
1970
klasy
cel gospodarczy
cel gospodarczy
RAZEM
4 gaśnice przeciwpożarowe typu proszek, zamki
6 072,51 zł gaśnice, zamki
3 706,24 zł gasnice, zamki
830 754,75 zł
Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy
1 Budynek szkolny
cele edukacyjne
tak
1999
2 Sale gimnastyczne
cele edukacyjne
tak
2001
RAZEM
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach
1 Szkoła Podstawowa
działalność edukacyjna
TAK
1868
2 sala gimnastyczna
3 Przedszkole
4 Oczyszalnia ścieków
działalność edukacyjna
działalność edukacyjna
TAK
TAK
TAK
2009
2009
RAZEM
Szkoła Podstawowa w Mokronosie - Odddział Przedszkolny we Wrotkowie
Budynek przedszkola we
Wrotkowie
RAZEM
gaśnica proszkowa ABC - 5 szt., kraty w oknach pracowni
komputerowej - parter
1 891 503,60 zł gaśnica proszkowa ABC - 3 szt., 2 hydranty
80 000,00 zł gaśnica proszkowa ABC - 2 szt.
63 203,02 opłotowanie zamykana na kłódkę
2 514 706,62
gaśnice proszkowe - 2 szt, hydrant 1, 2 drzwi, 2 zamki
Szkoła Podstawowa w Mokronosie
1
Szkoła Podstawowa (1 sala
gimnastyczna)
tak
2 budynek gospodarczy
3 szambo 15 m³
Gaśnice proszkowe - 6 szt., hydrant 1 szt., urządzenia
alarmowe - sala komp., kraty w oknach - parter magazyn
sportowy, drzwi - 4, zamki 7 ( 4 patentowe, 3 zwykłe)
1959,2
tak
tak
4 628,59
2 329,88
906 958,47
RAZEM
Przedszkole "Parkowe Skrzaty"
1 Przedszkole "Parkowe Skrzaty"
działalność opiekuńczowychowawcza
TAK
2 Plac zabaw
3 ogrodzenie przedszkola
4 elewacja budynku
2008
2009
Szkoła Podstawowa nr 1
1 Budynek szkolny I
2 Budynek szkolny II
Szkoła Podstawowa Nr 1 (2 sale
4
gim.)
Szkoła Podstawowa Nr 1
5
(łącznik)
kraty na parterze (kancelaria), gaśnice proszkowe - 7 szt,
sygnalizacja dźwiekowa - kotłownia (czujnik CO2), dozór
agencji ochrony
1979
35 830,18 zł
25 549,02 zł
59 927,74 zł
501 306,94
TAK
TAK
gaśnice, dozór całodobowy, karty w oknach
gaśnice, dozór całodobowy, kraty w drzwiach
TAK
dozór całodobowy, kraty w oknach
TAK
gaśnice, dozór całodobowy, kraty w oknach, podwójne
zamki
RAZEM
Szkoła Podstawowa Borzęcice
1
Szkoła Podstawowa (główny)
zajęcia dydaktyczne + część
mieszkalna
tak
1914
gaśnice 3 szt. hydrant
2
Szkoła Podstawowa (część
dobudowana do głównego +
sala gimnastyczna)
zajęcia dydaktyczne,
opiekuńcze, sportowe
RAZEM
tak
2009
2 700 000,00
3 400 000,00
gaśnice 6 szt. hydranty 6 szt.
Tabela nr 1
Wykaz budynków - str. 1
lokalizacja (adres)
ul. Stary Rynek 11, Koźmin Wlkp
ul. Krotoszyńska 16, Koźmin Wlkp
ul. Krotoszyńska 16, Koźmin Wlkp
ul. Krotoszyńska 16, Koźmin Wlkp
ul. Floriańska 21, Koźmin Wlkp
ul. Borecka, Koźmin Wlkp
ul Przyjemskich, Koźmin Wlkp
ul. Borecka 23
Borzęcice 30
Szymanów
Biały Dwór
Wyrębin
Kaniew 42
Staniew 67A
ul. Borecka 18, Koźmin Wlkp
Józefów
Gościejew
Walerianów 20
Nowa Obra 6
Suśnia
Lipowiec 11B
Orla 12
Gałązki 22
Cegielnia
Stara Obra ul. 1-maja 13
ul. Zielony Rynek 15, Koźmin Wlkp
ul Podmiejska 1, Koźmin Wlkp
ul. Krotoszyńska 5, Koźmin Wlkp
ul. Nowy Rynek 9, Koźmin Wlkp
ul. Wiatrolika 5, Koźmin Wlkp
ul. Stęszewskiego 1
ul. Wałowa 8, Koźmin Wlkp
ul. Pleszewska 12, Koźmin Wlkp
ul. Przyjemskich 2, Koźmin Wlkp
ul. Murna 24, Koźmin Wlkp
ul. Klasztorna 37, Koźmin Wlkp
ul. Klasztorna 14, Koźmin Wlkp
ul. Floriańska 23, Koźmin Wlkp
ul. Stary Rynek 22, Koźmin Wlkp
ul. Targowa 12, Koźmin Wlkp
ul. Borecka 25, Koźmin Wlkp
ul. Borecka 20, Koźmin Wlkp
ul Borecka 34, Koźmin Wlkp
Wyrębin 24
Góreczki 6/2
Kaniew 30
Sapieżyn 23
Wrotków 52
Staniew 67
ul. Nowy Rynek 13, Koźmin Wlkp
ul. Pleszewska 47, Koźmin Wlkp
ul. Krotoszyńska 5, Koźmin Wlkp
ul. Krotoszyńska 5, Koźmin Wlkp
ul. Nowy Rynek 9, Koźmin Wlkp
ul. Stęszewskiego 1, Koźmin Wlkp
ul. Pleszewska 12, Koźmin Wlkp
ul. Przyjemskich 2, Koźmin Wlkp
ul. Klasztorna 14, Koźmin Wlkp
ul. Stary Rynek 22, Koźmin Wlkp
ul Borecka, Koźmin Wlkp
Kaniew 30
Nowa Obra 6
Wyrębin 24
Staniew 67
Mokronos 2
Wałków 8
Stara Obra ul. 1-maja 1A
Wrotków
ul. Floriańska 21, Koźmin Wlkp
ul. Floriańska 21, Koźmin Wlkp
ul. Floriańska 21, Koźmin Wlkp
ul. Floriańska 21, Koźmin Wlkp
ul. Kopernika 1, Koźmin Wlkp
Gałązki 22
Czarny Sad
Wałków 8
ul. Borecka 23
Kożmin Wlkp. 7, Sapieżyn 1, Borzęcice 1,
Stara Obra 1, Nowa Obra 1, Staniew 3,
Gałążki 2, Borzęciczki 1, Małe i
Walerianów 3, Serafinów 2, Pogorzałki
Wielkie 1, Józefów 2, Gościjew 2, Pani
Wola 1, Mokronos 2, Suśnia 1, Skałów 2,
Kaniew 1, Wrotków 2, Dębiogóra 1,
Czarny Sad 1, Lipowiec 1, Tatary 1, Orla
1, Orla Klatka 1, Cegielnia 2
Czarny Sad
ul. Klasztorna 29, Koźmin Wlkp
Stara Obra
Stara Obra, ul. Szkolna 6
Stara Obra
Stara Obra
Stara Obra
ul.M.Kopernika 1 63-720 Koźmin
Wielkopolski
ul.M.Kopernika 1 63-720 Koźmin
Wielkopolski
Borzęciczki 9
Borzęciczki 9
Borzęciczki 15
Borzęciczki 9
Wrotków 23
Mokornos 4 , 63-720 Koźmin Wlkp.
Mokornos 4 , 63-720 Koźmin Wlkp.
Mokornos 4 , 63-720 Koźmin Wlkp.
ul. Zamkowa 2a, 63-720 Koźmin Wlkp.
ul. Zamkowa
ul. Zamkowa
ul. Zamkowa
Ul.Glinki 11, Koźmin Wlkp.
Ul. Polna, Koźmin Wlkp.
Ul.Glinki 11, Koźmin Wlkp.
Ul.Glinki 11, Koźmin Wlkp.
Borzęcice 136
Borzęcice 136
Wykaz budynków - str. 2
powierzchnia
powierzchnia
kubatura (w m³)***
zabudowy (w m²)* użytkowa (w m²)**
ilość
kondygnacji
czy znajdują się
czy jest
czy budynek jest w nim instalacje wyposażony w
podpiwniczony?
sanitarne?
windę?
(TAK/NIE)
(TAK/NIE)
Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek
mury
stropy
dach (konstrukcja i pokrycie)
1.203,3
4.134,5
963,29
370 m2
16.011,5
903
6969,5
3 tak
tak
nie
ściany piwnic i fundamentowe-bloki
płyty kanałowe typu
betonowe,ściany
płaski
S
z płyt korytkowych,pokrycie
osłonowe kondygnacjidwukrotne
nadziemnych-bloki
papą na lepiku,
gazob
1
tak
nie
cegła kratówka,ściany
działowe
cegla
dziurawka
płaski z płyt,pokrycie
i cegła pełna,izolacj
dwukrotne
cieplna
papą
i przeciwdzwiękowa
na lepiku,ocieplenie
z pły
zw
płyty
dachowe
sprężone
872,4m²
709,3m²
3
3
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
288m²
1
NIE
NIE
NIE
498,55m²
1
NIE
TAK
NIE
parter, piętro, strych
tak
tak
drewniana, nie ocieplana, belki
nie
cegła ceramiczna pełna nastalo-ceramiczny
zaprawie c/w i drewniany
podwalinowe, więźba
541,36 m2
4120 m3
1137,5 m2
1348,95 m2
8035 m3
parter, piętro
nie
tak
nie
beton komórkowy
teriwa
szkoła - strop teriwa, wełna mineralna,
wylewka betonowa, papa, sala
gimnastyczna - konstrukcja stalowa,
blacha trapezowa, wełna mineralna,
papa
(szacunkowa
wartość
odtworzeniowa)
(3)
960 747,59 zł
960 747,59 zł
178 140,00 zł
392 836,00 zł
250 000,00 zł
6 047 085,00 zł
2 252 524,00 zł
8 299 609,00 zł
480 000,00 zł
120 000,00 zł
120 000,00 zł
900 000,00 zł
380 000,00 zł
800 000,00 zł
450 000,00 zł
600 000,00 zł
200 000,00 zł
2 050 000,00 zł
700 000,00 zł
Nazwa jednostki: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Tabela nr 2
Sprzętu ujętego w poiższych tabelach prosimy nie ujmować już w poszczególnych grupach księgowych w Tabeli nr 3 Środki trwałe i inne
-centrale telefoniczne
-kserokopiarki, faxy
- kamery, aparaty fotograficzne cyfrowe - w sprzęcie
przenośnym
- medyczny sprzęt elektroniczny
- elektroniczny sprzęt diagnostyczny, pomiarowy
w przypadku więszej ilośći prosimy poszerzyć tabelki !
Dodatkowe informacje:
Czy sprzęt komputerowy podlega okresowej konserwacji/serwisowi
Jeśli TAK - kto dokonuje tych czynności (firma zewnętrzna, pracownik jednostki)
Co jaki czas dokonywane są przeglądy/konserwacja
Czy urządzenia zaopatrzone są w instalację antyprzepięciową (listwy, UPS, itp.)
TAK / NIE
………………………………….
………………………………….
………………………………….
1. Wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego (do 5 lat) - rok 2006 i młodszy
lp.
nazwa
Urząd Miasta i Gminy
1 Zestaw komputerowy
komputerowy z oprogramowaniem, serwer obiegu
2 Zestaw
dokumentów
3 Zestaw komputerowy
4 Zestaw komputerowy
5 Zestaw komputerowy
6 Drukarka laserowa HP 1020LJ
7 Drukarka laser
8 Klimatyzator Fujitsu 3 szt
9 Fax KX FL 613
10 Zestaw komputerowy + drukarka
11 Klimatyzator Fujitsu
12 Klimatyzator
13 Zestaw komputerowy
14 Zestaw komputerowy
15 Zestaw komputerowy
16 Zestaw komputerowy + drukarka
17 Zestaw komputerowy
18 Zestaw komputerowy
19 Zestaw komputerowy
20 Zestaw komputerowy
21 Zestaw komputerowy
22 Zestaw komputerowy
23 Zestaw komputerowy
24 Drukarka HP Laser Jet
25 Zestaw komputerowy
26 Monitor Benq
27 Drukarka HP Laser Jet
28 Monitor Benq
29 Monitor Benq
30 Zestaw komputerowy
RAZEM
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1 Zestaw komputerowy
2 Monitor LG 17''
3 Monitor LG 17''
4 Monitor LG 17''
5 Monitor
6 Odtwarzacz DVD
7 Komputer
8 Urządzenie wielofunkcyjne
9 Kserokopiarkas
10 Notebook Asus - zestaw
11 Notebook Samsung
12 Drukarka HP
13 Aparat fotograficzny FUJiFILM
14 Drukarka HP LaserJet
RAZEM
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
1 Zestaw komputerowy HP 550 Vista HB
2 Telewizor LG 32''
3 Projektor NEC NP. 200 DLP XGA, 2100 ANSI,lampa
4 Nagłośnienie - zestaw
rok produkcji
wartość (początkowa) księgowa brutto
2006
2 178,51 zł
2006
3 283,20 zł
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2005
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2008
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2 178,51 zł
2 178,51 zł
2 178,49 zł
535,20 zł
535,20 zł
17 304,48 zł
1 217,56 zł
2 018,62 zł
4 900,00 zł
2 350,00 zł
2 358,00 zł
2 358,00 zł
2 358,00 zł
2 358,00 zł
2 793,20 zł
2 793,20 zł
2 793,20 zł
2 793,20 zł
2 793,20 zł
12 200,00 zł
2 778,00 zł
931,78 zł
2 277,68 zł
540,00 zł
756,40 zł
539,99 zł
540,00 zł
1 864,00 zł
86 684,13 zł
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2007
2009
2009
2010
2010
3 229,00 zł
795,00 zł
795,00 zł
795,00 zł
1 863,40 zł
136,60 zł
2 120,00 zł
640,00 zł
4 500,00 zł
3 366,14 zł
2 068,00 zł
487,00 zł
389,97 zł
964,00 zł
22 149,11 zł
2008
2008
2008
2008
3 620,00 zł
2 630,00 zł
1 650,00 zł
2 600,03 zł
5
6
7
Telewizor LG 42''
2008
Zestaw komp. ABC C8320258C6701333
2008
Monitor LCD 22''
RAZEM
Szkoła Podstawowa w Starej Obrze
1 Kserokopiarka RICOH
2009
2 Zestaw komputerowy 11 szt
2007
3 Kolumnny 2 szt
2005
RAZEM
Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy
1 Zestaw komputerowy sekretariat
2006
2 Internetowe Centrum Multimedialne - II biblioteka
2007
3 Tablica interaktywna
2008
4 Projektor ACER P 5260E
2008
5 Pracownia komputerowa
2008
RAZEM
Szkoła Podstawowa w Mokronosie - Odddział Przedszkolny we Wrotkowie
1 Telewizor FUNAI 20 " LC 5-20 BB
RAZEM
2 300,00 zł
1 293,55 zł
669,78 zł
14 763,36 zł
28 000,00 zł
9 078,56 zł
1 698,00 zł
38 776,56 zł
1 899,00 zł
13 785,12 zł
5 599,00 zł
2 350,00 zł
36 922,16 zł
60 555,28 zł
749,00 zł
749,00 zł
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach
1
2
3
4
5
6
Kserokopiarka panasonic
Sala komputerowa
Monitor Benq
Niszczarka tarnator
Telewizor LG
Drukarka Hp
RAZEM
Szkoła Podstawowa w Mokronosie
1 Zestaw podzespołów komputerowych (sekretariat)
2 Monitory LCD Samsung 740 N Plus - 4 szt.
3 Telewizor LG 42" 3000 LCD WXGA
RAZEM
2006
2007
2009
2009
2010
2010
2 846,00 zł
44 337,73 zł
580,00 zł
298,90 zł
1 800,00 zł
199,00 zł
50 061,63 zł
2006
1 875,99 zł
874,00 zł
1 999,00 zł
4 748,99 zł
2006
2010
369,00 zł
392,00 zł
761,00 zł
2006
2006
2009
2009
14 531,37 zł
3 675,00 zł
2 200,00 zł
2 245,00 zł
22 651,37 zł
2008
2009
2009
2009
600,00 zł
379,42 zł
494,00 zł
298,90 zł
1 772,32 zł
Przedszkole "Parkowe Skrzaty"
1
2
drukarka atramentowa
drukarka laserowa
RAZEM
Szkoła Podstawowa nr 1
1 Zestaw komputerowy
2 Kserokopiarka
3 Zestaw komputerowy (gabinet wicedyrektora)
4 Zestaw komputerowy (sekretariat)
RAZEM
Szkoła Podstawowa w Borzęcicach
1 monitor ASUS
2 drukarka HP DESK JET D4360
3 telefaks PANASONIC
4 niszczarka SUNWOOD
RAZEM
Gminny Ośrodek Sportu
1 LAPTOP TOSCHIBA
2 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG
3 ZESTAW KOMPUTEROWY PHILIPS
4 LAPTOP IDEAPAD 4550-6600
5 APARAT FOTOGRAFICZNY CANON
6 MIKROFON WA320+VXN286TS
7 KASA FISKALNA SHARP
8 DRUKARKA HP DESKJET
9 ROUTER LINKSYS
10 LISTWA ZASILAJĄCA
11 CZAJNIK BEZPRZEWODOWY PHILIPS
12 ZESTAW CERTUM
13 WENTYLATOR STOJĄCY 2 SZT.
14 WENTYLATOR BIURKOWY
15 RADIOODBIORNIK
16 ZEGAR
17 PENDRAIV KINGSTON 2 SZT.
18 KARTA PAMIĘCI MICRO SD KINGSTON
19 NISZCZARKA PS062S WALLNER
20 DYKTAFON
RAZEM
3 175,00 zł
740,00 zł
1 880,00 zł
3 405,00 zł
850,00 zł
500,00 zł
1 342,00 zł
450,00 zł
320,01 zł
30,00 zł
129,90 zł
384,91 zł
158,00 zł
55,00 zł
75,00 zł
29,00 zł
54,00 zł
28,00 zł
378,20 zł
139,00 zł
14 123,02 zł
2. Wykaz sprzętu elektronicznego przenośnego (do 5 lat) - rok 2006 i młodszy
lp.
Urząd Gminy
nazwa środka trwałego
rok produkcji
wartość (początkowa) księgowa brutto
1
2
3
4
5
Notebook Toschiba AMO–334
Aparat cyfrowy
Projektor SHARP PG-MB60X
Notebook Asus F3E-AP074
Notebook
2006
2007
2006
2008
2009
3 175,00 zł
1 050,00 zł
7 320,00 zł
3 892,00 zł
2 290,00 zł
RAZEM
17 727,00 zł
Szkoła Podstawowa w Starej Obrze
1
2
Projektor
Notebook
RAZEM
Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy
1 Radiomagnetofon Sony 5x300
2 Keybord Yamaha
RAZEM
2007
2007
2 376,80 zł
5 330,30 zł
7 707,10 zł
2008
2008
1 500,00 zł
1 955,00 zł
3 455,00 zł
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach
1
2
3
4
5
6
Radiomagnetofon Sony
Radiomagnetofon Sony
Radiomagnetofon Sony
DVD Panasonic
Aparat cyfrowy SaMSUNG
Aparat telefoniczny Panasonic
RAZEM
2008
2009
2009
2009
2007
2010
185,00 zł
290,00 zł
300,00 zł
200,00 zł
498,99 zł
139,00 zł
1 612,99 zł
Szkoła Podstawowa w Mokronosie - Odddział Przedszkolny we Wrotkowie
1
DVD NORDMENDE N06D
RAZEM
99,00 zł
99,00 zł
Szkoła Podstawowa w Mokronosie
1
2
Drukarka HP Laser Jet 3052
Laptop - Lenro IdeaPad Y 530
RAZEM
Przedszkole "Parkowe Skrzaty"
1 Laptop
2 Radioodtwarzacz
RAZEM
2007
1 355,00 zł
2 854,80 zł
4 209,80 zł
2010
2009
2 980,00 zł
114,00 zł
3 094,00 zł
2010
2009
730,00 zł
2 859,00 zł
3 589,00 zł
Szkoła Podstawowa w Borzęcicach
1
2
Aparat fotograficzny CANON
Laptop DELL
RAZEM
3. Wykaz monitoringu wizyjnego - system kamer itp. (do 5 lat) - rok 2006 i młodszy
lp.
nazwa środka trwałego oraz informacja, czy
urządzenie zainstalowane jest wewnątrz budynku, czy
na zewnątrz
Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy
1 Monitoring zewnętrzny
2 Monitoring wewnętrzny
RAZEM
Szkoła Podstawowa nr 1
1
Cyfrowy system wizyjny - wewnątrz i na zewnątrz budynku
rok produkcji
wartość (początkowa) księgowa brutto
2006
2008
2008
RAZEM
8 859,84 zł
4 328,83 zł
13 188,67 zł
11 947,36 zł
11 947,36 zł
4. Oprogramowanie (proszę podać łączną wartość oprogramowania)
Nazwa jednostki Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Tabela nr 3
Tabela nr 3
GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH I INNYCH
WARTOŚĆ KSIĘGOWA
BRUTTO (łączna wartość
wszystkich środków
ewidencjonowanych w
poszczególnej grupie
księgowej)
Urząd Gminy
57 697,82 zł
Grupa III
6 710,00 zł
Grupa IV (bez sprzętów elektronicznych wykazanych w tabeli nr 2)
58 229,07 zł
Grupa V
Grupa VI
(bez sprzętów elektronicznych wykazanych w tabeli nr 2)
Grupa VII
(po wyłączeniu pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji)
Grupa VIII
(bez sprzętów elektronicznych wykazanych w tabeli nr 2)
Środki niskocenne / grupa 013
(bez sprzętów elektronicznych wykazanych w tabeli
nr 2)
grupa 014 (zbiory biblioteczne)
94 323,18 zł
-
Razem
227 524,00 zł
środki obrotowe (zapasy)
cena zakupu/wytworzenia
maksymalny dzienny stan przewidywany w okresie ubezpieczenia
-
Nazwa jednostki
Wykaz punktów kasowych z podaniem wysokości pogotowia kasowego oraz maksymalnej ilości gotówki w kasie. Ponadto proszę opisać
zabezpieczenia kasy i podać czy znajduje się w niej sejf, kasa pancerna czy kaseta na pieniądze
lp
1
Punkt kasowy
Maksymalny stan
wartości pieniężnych
przechowywanych w
godzinach pracy
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
2 Przedszkole "Parkowe
Skrzaty"
1 000,00 zł
Gotówka przechowywana
Maksymalny stan
w: 1.kasetce metalowej,
wartości pieniężnych
2.kasie pancernej lub
przechowywanych poza sejfie: przymocowanych
godzinami pracy
do podłoża/nie
przymocowanych
1 000,00 zł
1
2.000 zł (pogotowie
kasowe na zakup
żywności)
Transport gotówki
lp
Maksymalna wartość
przewożonej gotówki
Częstotliwość
przewożenia
Zakres terytorialny
Rodzaj transportu ( pieszo, samochodem - jakim)
Miasto Koźmin Wlkp.,
Krotoszyn - Koźmin Wlkp.,
Ostrów Wlkp. Koźmin
Wlkp.
SAMOCHÓD SŁUŻBOWY
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1
38 000,00 zł nieokreślona
Tabela nr 4
maksymalnej ilości gotówki w kasie. Ponadto proszę opisać
kasa pancerna czy kaseta na pieniądze
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i
przeciwrabunkowe
Alarm
Rodzaj transportu ( pieszo, samochodem - jakim)
SAMOCHÓD SŁUŻBOWY
Dane pojazdów/ pojazdów wolnobieżnych
Marka
Typ, model
Nr podw ./ nadw .
Nr rej .
Rodzaj
(osobowy/
ciężarowy/
specjalny)
Poj .
Rok prod.
1
Star
244
8632
PKR23LY
Spec. Pożar.
6842
1983
2
Żuk
A15B
349634
PKR29GF
Żuk
2120
1981
3
Żuk
445249
PKR39GF
Żuk A06
2120
1986
4
Żuk
247129
KPC7659
Spec.
2120
1977
5
Żuk
A15B
440906
KLB597D
Spec.
2120
1986
6
Star
L70/LE
WMAZ70ZZ457Y144074
PKR98GT
Spec.
4580
2004
7
Star
244
86655
PKR 63YV
Spec. Pożar.
6842
1983
8
Star
200
60058
PKRU351
Spec. Pożar.
6842
1987
Ford
Transit
WFONXXTTFN7J54477
PKR 98SV
Specj.Pożar.
2400
Star
200
67.669
PKR 98HX
JELCZ
010
SUJ010021V0000200
PKR R998
Spec.
VF7GJKFWC93498335
PKR 08TF
OSOBOWY
Lp.
Wyposażenie pojazdu specjalnego*
rodzaj
w artość
Data I
rejestracji
Data ważności
badań
technicznych
Ilość miej sc
Ładow ność
28.12.2007
28.12.2010
5
583
Urząd Gm iny
A06
A06G
9
2007
Spec.
10
6842
1989
11
11000
1997
1360
2007
Miejsko-Gm inny Ośrodek Pom ocy Społecznej
1
Citroen
Berlingo
-
-
Tabela nr 5
Dane pojazdów/ pojazdów wolnobieżnych
Lp.
Czy pojazd
Dopuszczalna służy do nauki
masa całkowita
jazdy?
(TAK/NIE)
Przebieg
Rodzaj wartości
Zabezpieczenia
pojazdu
(z
przeciwkradzieżowe
VAT / Bez VAT)
Wyposażenie dodatkow e**
Do
1
06.01.2011
06.01.2012
06.01.2013
05.01.2012
05.01.2013
05.01.2014
2
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
3
05.01.2011
05.01.2012
05.01.2013
04.01.2012
04.01.2013
04.01.2014
4
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
5
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
6
18.01.2011
18.01.2012
18.01.2013
17.01.2012
17.01.2013
17.01.2014
7
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
8
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
9
19.12.2011
19.12.2012
19.12.2013
18.12.2012
18.12.2013
18.12.2014
10
19.09.2011
19.09.2012
19.09.2013
11
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
28.12.2011
28.12.2012
28.12.2013
27.12.2012 28.12.2011
27.12.2013 28.12.2012
27.12.2014 28.12.2013
1780kg.
nie
34 580
IMMOBILIZER
26 000,00 zł
-
w artość
Okres ubezpieczenia OC i Okres ubezpieczenia AC i
NW
KR
Od
1
rodzaj
-
Od
Do
Zielona
Karta*** (kraj)
18.09.2012
18.09.2013
18.09.2014
27.12.2012
27.12.2013
27.12.2014
-
Tabela nr 6
Informacje o szkodach w ostatnich 3 latach
Rok (prosimy
wpisać rok)
2009
2010
Liczba szkód
Suma wypłaconych przez
Ubezpieczyciela (zakład
ubezpieczeń) odszkodowań
1
213,50 zł Szyby
1
3 784,83 zł Ogień
1
2 460,54 Elektronika
30 326,00 zł Ogień
3 278,00 zł OC
3 000,00 zł NNW
5
2
1
Ryzyko
Wykaz maszyn i urządzeń
L.P.
Nazwa maszyny (urządzenia)
Numer seryjny
Moc, wydajność, cinienie
Rok produkcji
Producent
Suma ubezpieczenia
Przedszkole "Parkowe Skrzaty"
1
Kocioł KW GR220
1999 Pilgner
9 800,00 zł
2
Kocioł KW
2002 Pilgner
8 540,00 zł
3
kocioł uks 15
2009 Pilgner
RAZEM
2 100,00 zł
20 440,00 zł
Tabela nr 7
i urządzeń
opis zabezpieczeń przed awarią
(dodatkowe do wymaganych
przepisami lub zaleceniami
producenta)
Czy maszyna
(urządzenie) jest
eksploatowana pod
ziemią? (TAK/NIE)
Miejsce ubezpieczenia (adres)
Szkodowość na maszynach za statnie 3
lata (kwota wypłaty , rodzaj szkody)
nie
zamkowa
nie
nie
zamkowa
nie
nie
nie
Tabela nr 8
WYKAZ WSZYSTKICH LOKALIZACJI, W KTÓRYCH PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ
ORAZ LOKALIZACJI, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ MIENIE NALEŻĄCE DO PAŃSTWA JEDNOSTKI
(nie wykazane w tabeli dotyczacej budynków i budowli)
UWAGA: tabela dotyczy budynków/lokali nie będących własnością jednostki, a jednocześnie nie jest
wymagane (np. w odrębnych umowach najmu itp.) ich ubezpieczanie od ognia i innych zdarzeń
losowych
Lp.
1
2
Lokalizacja (adres)
Zabezpieczenia (znane zabezpieczenia p-poż
i przeciw kradzieżowe)
Klub Seniora Plac NMP 2, 63 -720 Koźmin Wlkp.
gaśnice przeciwpożarowe, dozór część doby
Przedszkole "Parkowe Skrzaty" (ul. Zamkowa 2a, 63-720 Koźmin
Wlkp.)
kraty na parterze (kancelaria), gaśnice
proszkowe - 7 szt, sygnalizacja dźwiekowa kotłownia (czujnik CO2), dozór agencji
ochrony
3 Przedszkole "Parkowe Skrzaty" (ul. Borecka 20, 63-720 Koźmin Wlkp.)
4
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Polna , Koźmin Wlkp.
5
Szkoła Podstawowa Nr 1 , ul. Glinki , Koźmin Wlkp.
- budynek główny
6
7
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Glinki , Koźmin Wlkp.
- 2 sale gimnastyczne
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Glinki, Koźmin Wlkp.
- łącznik
gaśnice proszkowe - 2 szt
8 szt. gaśnic proszkowych, kraty w drzwiach
od ul. Polnej, para drzwi- zamek patentowy,
całodobowy.
5 szt. baśnicdozór
proszkowych,
kraty w oknach
pracownia inform., świetlica), 2 pary drzwi
(zwykłe zamki+ kraty) dozór całodobowy
5 szt. gaśnic proszkowych, kraty w oknachsekretariat, gabinet dyrektora , wicedyrektora,
dozór całodobowy
pedagoga, podwójne
zamki patentowe, 2 pary
drzwi (zamek patentowy) wejście do szkoły,
dozór całodobowy
Tabela 9
Ochotnicza Straż Pożarna
Lp.
imie i nazwisko
data urodzenia (rrrrmm-dd)
pesel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Stanisław Wojciechowski
Dawid Bajodek
Ewelina Frąckowiak
Jolanta Grzesiak
Magdalena Kurkowiak
Anna Matysiak
Roman Musielak
Natalia Nowaczyk
Arkadiusz Skrzypczak
Karol Wałęsa
Radosław Woźniak
Daniel Zajączkowski
Grzesiak Artur
Daniel Kaj
Tomasz Kurkowiak
Mariusz Błaszczyk
Paweł Kukfisz
Łukasz Kołaczkowski
Rafał Kosin
Paweł Łąkowski
Bartłomiej Marzecki
Andrzej Kurkowiak
Mateusz Pietrzak
Sebastian Szewczyk
Leszek Urbaniak
Tomasz Wybierała
Wojciech Wybierała
Monika Paradysz
Milena Kokocińska
Michalina Frąckowiak
Tomasz Maśliński
Roman Maśliński
Piotr Maśliński
Paweł Kieroński
Krzysztof Kostuj
Łukasz Przybył
Piotr Domeński
Mariusz Płończak
Zdzisław Banaszak
Jerzy Woźniak
Zdzisław Kowalski
Aleksander Stanek
Czesław Pospiech
Władysław Pospiech
Dominik Sobański
Leszek Bakalarek
1964-09-13
1991-02-18
1987-04-26
1982-04-16
1974-07-07
1987-07-28
1958-11-10
1987-05-02
1992-12-31
1980-06-15
1980-07-17
1983-01-15
1981-07-08
1958-12-05
1979-06-15
1975-12-04
1967-02-17
1977-12-23
1983-08-22
1983-06-29
1985-12-12
1945-10-17
1981-04-03
1978-04-17
1972-12-05
1981-10-07
1989-05-02
1992-10-01
1992-10-03
1988-05-19
1982-03-25
1959-08-10
1961-10-19
1986-06-19
1976-10-01
1983-11-08
1985-06-05
1977-04-17
1965-02-27
1958-10-14
1967-12-03
1961-01-09
1956-07-03
1953-05-15
1988-02-24
1983-05-28
64091306878
91021803619
87042606483
82041610547
87070709303
87072806749
58111014193
87050206068
92123103053
80061510074
80071710390
83011509793
81070810418
58120512631
79061510351
75120409130
67021713870
77122309494
83082209873
83062911158
85121209097
45101706930
81040310977
78041706212
72120508913
81100708733
89050209232
92100111900
92100310842
88051906728
82032510517
59081013094
61101911253
86061909018
76100109530
83110809897
85060508877
77047909690
65022704637
58101411739
67120307778
61010909196
56070315638
53051515379
88022407331
83052810173
jednostka OSP
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Koźmin Wlkp.
Czarny Sad
Czarny Sad
Czarny Sad
Czarny Sad
Czarny Sad
Czarny Sad
Czarny Sad
Czarny Sad
Czarny Sad
Czarny Sad
Czarny Sad
Czarny Sad
Czarny Sad
Czarny Sad
Czarny Sad
Czarny Sad
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Joanna Przybył
Marzena Domańska
1992-10-28
1970-04-01
Andrzej Kowalski
Tomczak Rafał
Perek Klemens
Stencel Hieronim
Zaworski Maciej
Zawodny Tomasz
Banaszak Roman
Jaworski Grzegorz
Wierzowiecki Tomasz
Zawodny Marek
Gola Janusz
Zmyślony Marcin
Zawodny Dominik
Stencel Bogdan
Stencel Waldemar
Banaszak Kazimierz
Banaszak Marek
Mikołajczak Eugeniusz
Zawodny Lucjan
Kaletka Stanisław
Kosmalski Mariusz
Kosmalski Łukasz
Fabisiak Tomasz
Kaletka Paweł
Zdunek Rafał
Szymura Bartosz
Krzyżaniak Tomasz
Misiak Paweł
Wasielak Andrzej
Dykcik Ryszard
Ziembicki Andrzej
Kapała Ryszard
Kuliński Dariusz
Wojtaszyk Bogdan
1955-09-30
1968-06-18
1970-10-02
1977-07-20
1977-05-08
1972-02-16
1982-09-07
1982-02-15
1983-10-26
1971-02-28
1969-09-02
1978-10-25
1984-01-08
1952-09-19
1973-11-21
1957-02-05
1991-02-05
1966-10-27
1986-06-18
1954-05-06
1980-07-17
1986-10-08
1974-03-13
1985-07-29
1975-01-21
1986-08-30
1990-02-15
1982-06-26
1969-11-24
1973-05-05
1958-05-19
1957-03-21
1965-02-05
1954-05-05
92102809629
70040101685
55093014973
68061806519
70100210812
77072010451
77050808971
72021610690
82090710793
82021521153
83102609319
71022811772
69090205678
78102509356
84010808494
82091914212
73112109057
57020513175
91020506414
66102709173
86061809011
54050616092
80071711056
86100808254
74031311114
85072909653
75012114117
86083007471
90021506737
82062610913
69112412019
73050510359
58051915730
57032116216
65020505636
54050516837
Czarny Sad
Czarny Sad
Czarny Sad
Wałków
Wałków
Wałków
Wałków
Wałków
Wałków
Wałków
Wałków
Wałków
Wałków
Wałków
Wałków
Wałków
Wałków
Wałków
Wałków
Wałków
Wałków
Borzęciczki
Borzęciczki
Borzęciczki
Borzęciczki
Borzęciczki
Borzęciczki
Borzęciczki
Borzęciczki
Borzęciczki
Borzęciczki
Borzęciczki
Borzęciczki
Borzęciczki
Borzęciczki
Borzęciczki
L.p.
Nazwa jednostki
NIP
REGON
PKD
1
Urząd Gminy
621-16-93-440
250854748
2
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
621-11-74-875
301000808
8899Z
3
Szkoła Podstawowa nr 3
4
Szkoła Podstawowa w Starej Obrze
621-17-90-568
001228900
PKD 8520Z
5
Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy
6211790255
250941000
8531A
6
Zespół Szkolno - Przedszkolny im.
Marii Konopnickiej w Borzęciczkach
621-17-90-284
300635670
PKD 2007 8560Z
, PKD 2004
8010C
7
Szkoła Podstawowa w Mokronosie Odddział Przedszkolny we Wrotkowie
6211790203
1229093
8010B
8
Szkoła Podstawowa w Mokronosie
6211790203
001229093
8010B
9
Przedszkole "Parkowe Skrzaty"
621-17-90-278
10
Szkoła Podstawowa nr 1
621-179-02-26
1228797
8010
11
Szkoła Podstawowa w Borzęcicach
621-17-90-290
1229064
8520Z
12
Giminny Ośrodek Sportu
621-17-91-183
301278372
Liczba pracowników
Liczba uczniów
20
37
18
83
56
420
22
113
2
17
23
165
35
282
34
327
19
115

Podobne dokumenty