Katalog WyrobóW

Komentarze

Transkrypt

Katalog WyrobóW
Katalog Wyrobów
Wydanie VII
Więcbork 2009
Szanowni Państwo!
Mam przyjemność przedstawić Państwu firmę Więcborskie Zakłady Metalowe
Wizamor Sp. z o.o. przedsiębiorstwo z ponad 100 letnią tradycją. W obecnej formie
prawnej spółka funkcjonuje od 1 maja 1997 roku.
Początkowa działalność firmy obejmowała budowę maszyn rolniczych. Szybko
jednak rozszerzyła się na inne sektory gospodarki, między innymi przemysł
stoczniowy, budowlany, górniczy. Ciągłe uzupełnianie oferowanego asortymentu
oraz systematyczne unowocześnianie istniejącego katalogu produktów sprawia,
że możemy obecnie zapewnić połączenia dla każdej instalacji hydraulicznej oraz
każdego rurociągu okrętowego i przemysłowego. Naszą dewizą jest maksymalne
zadowolenie klientów. W tym celu podejmujemy wszelkie kroki w kierunku
zapewnienia jak najwyższej jakości naszych produktów przy zachowaniu ich jak
najatrakcyjniejszej ceny. Posiadane certyfikaty i uznania towarzystw klasyfikujących
takich jak: Polski Rejestr Statków czy Główny Instytut Górnictwa oraz działalność
firmy w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 są gwarantem
wiarygodności i rzetelności naszych usług. Jestem przekonany, że nasza oferta
spełni Państwa oczekiwania i przyczyni się do kontynuacji lub podjęcia owocnej
współpracy.
Zapraszam do zapoznania się z ofertą naszej firmy dostępną między innymi na
naszej stronie internetowej www.wizamor.com.pl, katalogu firmowym oraz innych
materiałach promocyjnych naszej spółki oraz do osobistego lub telefonicznego
kontaktu z Działem Marketingu i Sprzedaży WZM Wizamor Sp. z o.o.
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Warunki handlowe
Spis treści
Grupy produktów
1. Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych........................................ 1.0
1.1.
Zastosowanie..................................................................................................................... 1.1
1.2.
Materiały............................................................................................................................. 1.1
1.3.
Zabezpieczenie antykorozyjne........................................................................................... 1.2
1.4.
Wytyczne montażu............................................................................................................. 1.2
1.5.
Rury stalowe na przewody................................................................................................. 1.3
1.6.
Budowa oznaczenia i przykłady zamówień........................................................................ 1.4
1.7.
Końcówki i gniazda gwintowe uszczelniane pierścieniem gumowym o przekroju okrągłym.... 1.6
1.8.
Końcówki i gniazda gwintowe uszczelniane uszczelką metalowo-gumową....................... 1.7
1.9.
Końcówka gwintowana ze stożkiem wewnętrznym............................................................ 1.8
1.10. pierścienie zacinające ....................................................................................................... 1.9
1.11. nakrętki ........................................................................................................................... 1.10
1.12. końcówki kuliste .............................................................................................................. 1.11
1.13. Końcówki stożkowe ......................................................................................................... 1.12
1.14. tulejka różnicowa odmiana „a” ....................................................................................... 1.13
1.15. Tulejka różnicowa odmiana „b”........................................................................................ 1.14
1.16 Korki gwintowe ................................................................................................................ 1.15
1.17. Przeciwnakrętki ............................................................................................................... 1.16
1.18. Przyłączki proste ............................................................................................................. 1.17
1.19. Przyłączki proste z gwintem calowym.............................................................................. 1.18
1.20. Przyłączki proste z gwintem calowym stożkowym........................................................... 1.19
1.21. Przyłączki proste z uszczelnieniem typu „a”.................................................................... 1.20
1.22. Przyłączki proste redukcyjne, odmiana lekka . ................................................................ 1.21
1.23. Przyłączki proste redukcyjne, odmiana ciężka................................................................. 1.22
1.24. Przyłączki kolankowe ...................................................................................................... 1.23
1.25. Przyłączki kolankowe nastawne....................................................................................... 1.24
1.26. Przyłączki trójnikowe symetryczne .................................................................................. 1.25
1.27. Przyłączki trójnikowe symetryczne nastawne................................................................... 1.26
1.28. Przyłączki trójnikowe niesymetryczne ............................................................................. 1.27
1.29. Przyłączki trójnikowe niesymetryczne nastawne.............................................................. 1.28
1.30. Przyłączki czwórnikowe . ................................................................................................. 1.29
1.31. Złączki proste .................................................................................................................. 1.30
1.32. Złączki proste redukcyjne................................................................................................. 1.31
1.33. Złączki proste grodziowe do wspawania.......................................................................... 1.32
1.34. Złączki kolankowe ........................................................................................................... 1.33
1.35. Złączki trójnikowe ............................................................................................................ 1.34
1.36. Złączki trójnikowe redukcyjne........................................................................................... 1.35
1.37. Złączki czwórnikowe . ...................................................................................................... 1.36
1.38. Masa złączek rurowych.................................................................................................... 1.37
2.Elementy zakuć do przewodów giętkich..................................................................................... 2.0
2.1.
Zestawienie typów końcówek hydraulicznych (metrycznych)............................................. 2.1
2.2.
Zestawienie typów końcówek hydraulicznych (calowych).................................................. 2.3
2.3.
1SN, wąż nieskórzany jednooplotowy................................................................................ 2.5
2.4.
2SN, wąż nieskórzany dwuoplotowy.................................................................................. 2.6
2.5.
1ST, wąż skórzany jednooplotowy...................................................................................... 2.7
2.6.
2ST, wąż skórzany dwuoplotowy........................................................................................ 2.8
2.7.
P01 (rnm) końcówka oczkowa współpracująca ze śrubą z gwintem metrycznym........... 2.9
2.8.
P11 (dkl) odmiana lekka końcówka kulista,
współpracująca z gniazdem stożkowym 24°.................................................................... 2.10
2.9.
P11 (dks), odmiana ciężka końcówka kulista,
współpracująca z gniazdem stożkowym 24°.................................................................... 2.11
2.10.
P12 (dkl-90), odmiana lekka, końcówka gięta, kulista,
współpracująca z gniazdem stożkowym 24° ................................................................... 2.12
2.11. p12 (dks-90), odmiana ciężka, końcówka gięta, kulista,
współpracująca z gniazdem stożkowym 24°.................................................................... 2.13
2.12. p13 (dkl-45), odmiana lekka, końcówka gięta, kulista,
współpracująca z gniazdem stożkowym 24°.................................................................... 2.14
2.13. p13 (dks-45), odmiana ciężka, końcówka gięta, kulista,
współpracująca z gniazdem stożkowym 24°.................................................................... 2.15
2.14. p21 (cel), odmiana lekka, końcówka prosta ze stożkiem wewnętrznym 24°................. 2.16
2.15. p21 (ces), odmiana ciężka, końcówka prosta ze stożkiem wewnętrznym 24°............... 2.17
2.16. p31 (bel), odmiana lekka, końcówka rurkowa prosta
pod pierścień zacinający dla gniazda 24°......................................................................... 2.18
2.17. p31 (bes), odmiana ciężka, końcówka rurkowa prosta
pod pierścień zacinający dla gniazda 24°......................................................................... 2.19
2.18. p41, końcówka prosta do uszczelnień czołowych............................................................ 2.20
2.19. p51 (dkol), odmiana lekka, końcówka prosta ze stożkiem 24°
i pierścieniem uszczelniającym do gniazda...................................................................... 2.21
2.20. p51 (dkos), odmiana ciężka, końcówka prosta ze stożkiem 24°
i pierścieniem uszczelniającym do gniazda...................................................................... 2.22
2.21. p52 (dkol-90), odmiana lekka, końcówka gięta ze stożkiem 24°
i pierścieniem uszczelniającym do gniazda...................................................................... 2.23
2.22. p52 (dkos-90), odmiana ciężka, końcówka gięta ze stożkiem 24°
i pierścieniem uszczelniającym do gniazda...................................................................... 2.24
2.23. p53 (dkol-45), odmiana lekka, końcówka gięta ze stożkiem 24°
i pierścieniem uszczelniającym do gniazda...................................................................... 2.25
2.24. p53 (dkos-45), odmiana ciężka, końcówka gięta ze stożkiem 24°
i pierścieniem uszczelniającym do gniazda...................................................................... 2.26
2.25. p71, końcówka wtykowa.................................................................................................. 2.27
2.26. p81, końcówka prosta współpracująca z gniazdem......................................................... 2.28
2.27. c01 (rnr), końcówka oczkowa współpracująca ze śrubą z gwintem calowym bsp...... 2.29
2.28. c11 (dkr), końcówka kulista współpracująca
z gniazdem stożkowym 60° i gwintem bsp...................................................................... 2.30
2.29. c12 (dkr-90), końcówka kulista, kątowa współpracująca
z gniazdem stożkowym 60° i gwintem bsp...................................................................... 2.31
2.30. c21 (agr), końcówka z gniazdem stożkowym 60° i gwintem zewnętrznym bsp........... 2.32
2.31. c31 (agn), końcówka z gwintem bspt stożkowym....................................................... 2.33
2.32. c41 (dkr), końcówka do uszczelnień czołowych z gwintem bsp.................................. 2.34
2.33. c51 (sfl), odmiana lekka, końcówka kołnierzowa.......................................................... 2.35
2.34. c51 (sfs), odmiana ciężka, końcówka kołnierzowa........................................................ 2.36
2.35. c61 (agj unf), końcówka prosta j.i.c. ze stożkiem
zewnętrznym 74° gwint calowy unf................................................................................ 2.37
2.36. c71 (dkj), końcówka prosta j.i.c. z gniazdem 74° gwint calowy unf . ........................ 2.38
2.37. c72 (dkj-90), końcówka prosta j.i.c. z gniazdem 74° gwint calowy unf...................... 2.39
2.38. c73 (dkj-45), końcówka prosta j.i.c. z gniazdem 74° gwint calowy unf...................... 2.40
3. Hydrauliczne przewody giętkie.................................................................................................... 3.0
3.1.
Zastosowanie..................................................................................................................... 3.1
3.2.
Budowa i materiały............................................................................................................. 3.1
3.3.
Tabela doboru węża na ciśnienie nominalne („e” w budowie oznaczenia)......................... 3.1
3.4.
Budowa oznaczenia........................................................................................................... 3.2
3.5.
Przykłady wymiarowania długości przewodów i przykłady ich oznaczania........................ 3.3
3.6.
Określenie kąta skręcenia końcówek kątowych................................................................. 3.4
4. Łączniki rurociągów statków wodnych, ich elementy, przejścia grodziowe........................... 4.0
4.1.
Łączniki rurociągów statków wodnych................................................................................ 4.1
4.1.1. Zastosowanie..................................................................................................................... 4.1
4.1.2. Przyłączka prosta z końcówka do spawania PS................................................................ 4.2
4.1.3. Przyłączka prosta z końcówka do lutowania PL................................................................. 4.3
4.1.4. Złączka prosta zwykła z końcówkami do spawania ZS...................................................... 4.4
4.1.5. Złączka prosta zwykła z końcówkami do lutowania ZL....................................................... 4.5
4.1.6. Złączka prosta zwykła z końcówkami do spawania i lutowania ZSL.................................. 4.6
4.1.7. Złączka prosta grubościena z końcówkami do spawania ZGS.......................................... 4.7
4.1.8. Złączka prosta grubościena z końcówkami do spawania i lutowania ZGSL....................... 4.8
4.2.
Przejścia grodziowe............................................................................................................ 4.9
4.2.1. Zastosowanie..................................................................................................................... 4.9
4.2.2. Przykład oznaczenia........................................................................................................... 4.9
4.2.3. Materiał............................................................................................................................... 4.9
4.2.4. Wykonanie.......................................................................................................................... 4.9
4.2.5. Badanie techniczne............................................................................................................ 4.9
4.2.6. Przejścia proste PS, PG................................................................................................... 4.10
4.2.7. Przejście kątowe pojedyncze........................................................................................... 4.11
4.2.8. Przejście kątowe kn......................................................................................................... 4.12
4.2.9. Przejście kątowe kj......................................................................................................... 4.13
4.2.10. Przejście grodziowe p...................................................................................................... 4.14
4.2.11. Przejście grodziowe kz.................................................................................................... 4.15
4.2.12. Przejście proste................................................................................................................ 4.16
4.2.13. Przejście grodziowe kątowe............................................................................................. 4.17
4.2.14. Przejście grodziowe.......................................................................................................... 4.18
4.2.15. Przejście gwintowane....................................................................................................... 4.19
4.2.16. Przejście sanitarne........................................................................................................... 4.20
4.2.17. Przejście gwintowane rurowe........................................................................................... 4.21
4.2.18. Złącze pokładowe jednostronne....................................................................................... 4.22
5. Dławnice okrętowe metalowe do przewodów elektrycznych.................................................... 5.0
5.1.
Dławnice okrętowe do przewodów elektrycznych.............................................................. 5.1
5.1.1. Zastosowanie..................................................................................................................... 5.1
5.1.2. Powierzchnia i rodzaje materiału........................................................................................ 5.1
5.1.3. Budowa oznaczeń i przykłady zamówień........................................................................... 5.1
5.1.4. Przykład oznaczenia........................................................................................................... 5.2
5.1.5. Dławnice okrętowe do przykręcania................................................................................... 5.3
5.1.6. Dławnice okrętowe do rozwalcowania................................................................................ 5.4
5.1.7. Dławnice okrętowe grodziowe............................................................................................ 5.5
5.1.8. Dławnice okrętowe wbudowane......................................................................................... 5.6
5.2.
Dławnice uszczelniające do przewodów DM...................................................................... 5.7
5.2.1. Zastosowanie..................................................................................................................... 5.7
5.2.2. Powierzchnia i rodzaje materiału........................................................................................ 5.7
5.2.3. Budowa oznaczeń i przykłady zamówień........................................................................... 5.7
5.2.4. Dławnice metalowe uszczelniające dm z dławnikiem z łbem sześciokątnym.................... 5.8
5.2.5. Dławnice metalowe uszczelniające dm z dławnikiem z łbem okrągłym............................. 5.9
5.3.
Dławnice uszczelniające do przewodów DN, DK............................................................. 5.10
5.3.1. Zastosowanie................................................................................................................... 5.10
5.3.2. Powierzchnia i rodzaje materiału...................................................................................... 5.10
5.3.3. Budowa oznaczeń i przykłady zamówień......................................................................... 5.10
5.3.4. Dławnice uszczelniające do przewodów DN.................................................................... 5.11
5.3.5. Dławnice uszczelniające do przewodów DK.................................................................... 5.12
5.3.6. Dławnice uszczelniające do przewodów PG.................................................................... 5.13
6. Amortyzatory (wibroizolatory) do posadowienia zespołów prądotwórczych i sprężarek...... 6.0
6.1.
Zastosowanie..................................................................................................................... 6.1
6.2.
Amortyzator elastyczny AE 3/T/R....................................................................................... 6.2
6.3.
Amortyzator elastyczny 732-05-017-00.............................................................................. 6.4
6.4.
Amortyzator elastyczny L16/24.......................................................................................... 6.5
Informacje techniczne
Tabela 1.Zestawienie złączek rurowych wg din 2353...; pn-66/m-73...
Tabela 2.Wstępne ustawienie wielkości gwintu
Tabela 3.Podstawowe stale nierdzewne
Tabela 4.Współczynniki bezpieczeństwa węży gumowych
i z tworzyw sztucznych zgodnie z normą iso 7751
Tabela 5.Przeliczniki °C na °F
Warunki handlowe
Ogólne warunki sprzedaży Więcborskich Zakładów
Metalowych WIZAMOR Sp. z o.o. w Więcborku
Na podstawie art. 584 i nast. ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny, uchwala
się ogólne warunki umów sprzedaży, obowiązujące strony przy zawieraniu umów.
Ogólne warunki umów są wiążące dla stron. Ogólne warunki umów są opublikowane
na stronie internetowej Więcborskich Zakładów Metalowych Wizamor: www.wizamor.
com.pl.
Strony nie mogą się powoływać na brak znajomości ogólnych warunków umów
WZM Wizamor.
Przedstawione warunki określają standardowe zasady sprzedaży towarów i usług
przez Więcborskie Zakłady Metalowe Wizamor Sp. z o.o. Tracą one zastosowanie,
jeżeli strony w formie pisemnej uzgodniły odmienne warunki.
WARUNKI WSTĘPNE
Katalogi, foldery, cenniki oraz inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez
Więcborskie Zakłady Metalowe Wizamor Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie
informacyjny i nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wzorce oraz próbki
mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych oraz wystawowych. Dokumenty
techniczne należące do katalogów, cenników i innych materiałów reklamowych,
służące dla celów informacyjnych nie stanowią gwarancji jakości i nie są wiążące
chyba, że włączono je do umowy (oferty). WZM Wizamor przysługuje prawo autorskie
do wszystkich dokumentów.
Dostarczenie wszystkich informacji dotyczących poprawnej realizacji zamówienia
a w szczególności: warunków technicznych pracy zamawianych towarów,
asortymentu, ilości zamawianego towaru, dokładnej nazwy i adresu kupującego
oraz miejsca dostawy leży po stronie Kupującego.
Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z WZM Wizamor,
przyjęcie przez niego tych warunków przy jednym zamówieniu oznacza ich akceptację
dla wszystkich pozostałych zamówień.
FORMA SPRZEDAŻY
– sprzedaż wysyłkowa z dostawą towaru przez firmy spedycyjne bądź transport
własny WZM Wizamor,
– sprzedaż bezpośrednia prowadzona z siedziby WZM Wizamor.
ZAMÓWIENIA
Składanie zamówień odbywa się:
– przy sprzedaży wysyłkowej w formie pisemnej (faksem, pocztą lub w formie
elektronicznej),
– przy sprzedaży bezpośredniej w formie ustnej lub pisemnej.
W zamówieniu należy podawać indeksy i nazwy towarów w oparciu o katalog
Wizamoru.
Jeżeli zamówienie dotyczy przedstawionej wcześniej klientowi oferty, konieczne
jest umieszczenie w zamówieniu numeru tej oferty. Dostosowanie się do tych
wymogów pozwoli na bezbłędną i szybką realizację zamówień. Zamawiający
odpowiada za prawidłowość danych zawartych w zamówieniu lub w załączonych
do zamówienia dokumentach.
Na życzenie Klienta przyjęcie zamówienia może być potwierdzane pisemnie
(faksem lub listownie) w terminie do 3 dni od daty jego wpłynięcia chyba, że strony
uzgodnią inaczej.
Bieg terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się wraz z wpływem zamówienia,
a w przypadku żądania potwierdzenia zamówienia od momentu potwierdzenia
przyjęcia zamówienia lub zgodnie z zawartą umową, lecz nie wcześniej niż
przed dostarczeniem wszystkich koniecznych dokumentów, które ma dostarczyć
zamawiający i wpłaceniem ustalonej przedpłaty - jeżeli tak było uzgodnione.
Termin dostawy jest dotrzymany, gdy do czasu jego upływu przedmiot dostawy
opuścił magazyn lub zgłoszona została Klientowi gotowość do jego wysyłki.
Termin dostawy towaru może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia przeszkód
wywołanych siłą wyższą lub z powodu przyczyn leżących po stronie Kupujacego.
Przez siłę wyższą uważa się okoliczności, na które WZM Wizamor nie ma wpływu.
WZM Wizamor natychmiast poinformuje Klienta o wystąpieniu takich zdarzeń oraz
o spodziewanym terminie dostawy.
DOSTAWA TOWARU
WZM Wizamor jest zobowiązany dostarczyć towar spełniający warunki określone
w zamówieniu lub, jeśli było wymagane, potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, tzn.
termin dostawy, ilość, rodzaj towaru i cenę. Jakiekolwiek zmiany warunków dostawy
wymagają uzgodnienia z Klientem. Zmiany wymagań technicznych wymagają formy
pisemnej.
Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na kupującego z chwilą wydania
towaru z magazynu lub z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi. Wartość towaru
nie obejmuje kosztu dostawy – chyba, że strony ustaliły inaczej.
Towar dostarczany jest transportem własnym WZM Wizamor bądź przez firmy
spedycyjne wskazane przez klienta lub te, z którymi WZM Wizamor ma podpisane
umowy kooperacyjne, na koszt zamawiającego, na adres wskazany w zamówieniu
– chyba, że strony ustaliły inaczej. Dostarczony towar pozostaje własnością WZM
Wizamor do momentu dokonania całkowitej zapłaty.
WZM Wizamor zastrzega sobie prawo wyboru rodzaju przewoźnika oraz odmowy
przyjęcia zwróconej dostawy przez Klienta bez wcześniejszego uzgodnienia.
WARUNKI PŁATNOŚCI
Należność za zakupiony towar może być uregulowana:
– przelewem 7 dni od daty wystawienia faktury,
– przelewem 14 dni od daty wystawienia faktury,
– gotówką lub czekiem potwierdzonym (w przypadku sprzedaży wysyłkowej –
płatność za pobraniem przez przedstawiciela firmy spedycyjnej).
Inne warunki płatności ustalane są indywidualnie z kierownikiem Działu Marketingu
i Sprzedaży WZM Wizamor.
Płatność przelewem udostępniana jest Klientom, którzy dokonywali wcześniej
zakupów w WZM Wizamor lub dostarczyli następujące dokumenty:
– kopię aktualnego wyciągu z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub do
Ewidencji Działalności Gospodarczej i adres zamieszkania osób wpisanych
Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
– zaświadczenie o numerze NIP oraz REGON,
W przypadku przeterminowanych płatności lub przekroczenia limitu kredytowego
przez Kupującego, realizacja zamówień przelewowych może być wstrzymana do
czasu dokonania zaległych płatności.
W przypadku zaległości płatniczych WZM Wizamor ma prawo do:
- żądania zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie,
- odstąpienia od umowy i żądania zwrotu dostawy,
- wstrzymania realizacji przyjętych już zamówień,
- wstrzymania zakupów przelewowych oraz odebrania przyznanych rabatów.
JAKOŚĆ PRODUKTU I GWARANCJA
WZM Wizamor gwarantuje swoim klientom uzgodnione parametry techniczne
oferowanych produktów. Podstawę do ustalenia parametrów technicznych produktów
stanowi korespondencja handlowa zawierająca warunki techniczne umowy
(zapytanie ofertowe, oferta, zamówienie, ewentualne potwierdzenie zamówienia).
Odpowiedzialność za dostarczenie prawidłowej i kompletnej informacji dotyczącej
warunków technicznych (warunków użytkowania) produktów leży po stronie
Klienta.
Stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty
potwierdzające jakość produktu dołącza się do dostarczonego produktu, jeżeli
wymóg taki zostanie zaznaczony w zamówieniu. Dostarczenie tych dokumentów
może podlegać opłacie.
Uszkodzenie mechaniczne lub świadome zniszczenie towaru, błędne podanie
parametrów technicznych przez zamawiającego, zwalnia WZM Wizamor od
odpowiedzialności z tytułu wad.
WZM Wizamor nie odpowiada za wady sprzedawanych produktów,
spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru
przez Kupującego a także następstw wywodzących się z błędów wykonawczych
i projektowych osób trzecich, gdy zamówienie jest realizowane na podstawie
dokumentacji Klienta lub podzespołów dostarczonych przez niego. Rękojmia jest
wyłączona także, gdy Kupujący lub osoba trzecia użyli towaru niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub na własną odpowiedzialność dokonali zmian w towarze.
W przypadku dochodzenia przez klientów roszczeń z tytułu rękojmi, obowiązek
naprawienia szkody przez WZM Wizamor nie obejmuje wyrównania utraconych
korzyści, strat produkcyjnych, itp.
W przypadku maszyn i urządzeń WZM Wizamor udziela na sprzedawane produkty
gwarancji na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale zastosowanie mają przepisy
Tytułu XI Księgi Trzeciej ustawy Kodeks Cywilny / ustawa z dnia 23.04.1964 r. /.
REKLAMACJE
Reklamację należy składać Sprzedawcy niezwłocznie i nie póżniej jak w terminie
do jednego miesiąca od daty wykrycia wady.
Podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest niezwłoczne
pisemne zgłoszenie reklamacji zawierające opis reklamowanej wady, zwrot
próbek reklamowanych wyrobów oraz dołączenie dokumentów uzasadniających
reklamację.
Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w terminie do 14 dni od daty
jej zgłoszenia. W przypadku, gdy wymagane jest wykonanie badań lub ekspertyz
towaru u producenta, reklamacja może być rozpatrzona w dłuższym, uzgodnionym
przez obie strony terminie. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Klient informowany
jest pisemnie.
W przypadku uznania reklamacji i uzgodnienia wymiany towaru na wolny od
wad, reklamowany towar powinien zostać w całości zwrócony do WZM Wizamor.
Zamawiający nie ma prawa do usuwania wad lub dokonywania napraw na koszt
WZM Wizamor we własnym zakresie, ani też przez osoby trzecie bez pisemnej
zgodny WZM Wizamor.
WZM Wizamor ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego
roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Klienta wszelkich zaległych
zobowiązań z poprzednich zamówień.
Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar
bądź za jego część.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z WZM Wizamor umowy w
stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody. Kupujący realizując umowę wyraża
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w celu
realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych związanych z jego działalnością.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego. WZM Wizamor będzie dążyć do polubownego załatwienia
wszelkich sporów wynikłych z wykonywania umów objętych niniejszymi warunkami.
W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy właściwym do
rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miasta Więcbork.
Przedstawione powyżej ogólne warunki sprzedaży są zgodne z obowiązującym
w WZM Wizamor systemem zarządzania jakością ISO 9001:2000.
Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian do katalogu.
Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych
• Podstawową grupą asortymentową oferowaną przez naszą firmę są
metalowe łączniki rurowe gwintowe z pierścieniem lub końcówką
kulistą (stożkową), które znajdują zastosowanie w napędach i sterowaniach hydraulicznych w różnych gałęziach przemysłu do łączenia
lub przyłączania stalowych przewodów rurowych lub przewodów
giętkich na ciśnienie nominalne do 16 MPa i 32 MPa dla cieczy nie
powodujących korozji wg PN−79/M−73079.
Wyżej wymienione produkty oferujemy w dwóch odmianach:
• lekkiej L (16 MPa), która znajduje zastosowanie do większych obciążeń
mechanicznych np. w przewodach ciśnieniowych.
• ciężkiej S (32 MPa) mającej zastosowanie do wysokociśnieniowych
instalacji hydraulicznych np. przy obciążeniach udarowych, w budowie statków, maszyn ciężkich, w przemyśle chemicznym itp.
Wszystkie wyroby stalowe (serii L i S) są cynkowane elektrolitycznie. Na
żądanie klienta przeprowadzamy pasywację powłoką żółtą lub białą.
Produkty z niniejszej grupy asortymentowej produkujemy według normy
PN−ISO 8434 (PN−65/M−73125), katalogu własnego lub indywidualnych
życzeń klienta.
Produkowane przez naszą firmę korpusy wykonane są ze stali węglowej
i automatowej (wykonanie standardowe), stali nierdzewnej lub ze stopów
miedzi, które spełniają minimum wymagań w zakresie nominalnych wartości ciśnienia i dopuszczalnych temperatur pracy.
Produkujemy następujące pozycje z grupy
łączników rurowych metalowych:
1. Pierścienie zacinające
2. Nakrętki 3. Końcówki kuliste
4. Końcówki stożkowe
5. Tulejki różnicowe A i B
6. Korki gwintowane A i B
7. Przeciwnakrętki
8. Przyłączki
8.1. Proste z gwintem metrycznym lub rurowym uszczelniane pierścieniem elastomerowym lub przez metal na metal
8.2. Proste z gwintem rurowym stożkowym
8.3. Proste redukcyjne
8.4. Proste nastawne z gwintem metrycznym lub rurowym uszczelniane pierścieniem elastomerowym lub przez metal na metal
8.5. Proste do przyspawania
8.6. Kolankowe nastawne
8.7. Trójnikowe nastawne symetryczne lub niesymetryczne
8.8. Czwórnikowe nastawne
9 Złączki
9.1. Proste
9.2. Proste redukcyjne
9.3. Proste przechodzące przez ścianę
9.4. Proste przechodzące przez ścianę do przyspawania
9.5. Kolankowe
9.6. Trójnikowe
9.7. Czwórnikowe
ZASTOSOWANIE
Stalowe łączniki rurowe gwintowane z pierścieniem zacinającym lub końcówką
kulistą (stożkową) stosuje się w napędach i sterowaniach hydraulicznych maszyn
i urządzeń. Służą one do łączenia i przyłączania stalowych przewodów rurowych
lub przewodów giętkich, o ciśnieniu nominalnym do 16 MPa i 32 MPa. Medium
hydraulicznym mogą być ciecze nie powodujące korozji zgodnie z normą
PN-79/M-73079.
Wyroby serii lekkiej – L
–ciśnienie nominalne do 16 MPa
–stosuje się do większych obciążeń mechanicznych np.: w przewodach
ciśnieniowych
Wyroby serii ciężkiej – S
–ciśnienie nominalne 32 MPa
–stosuje się do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych np.: przy
obciążeniach udarowych, udarowym łączeniu urządzeń hydraulicznych na
statkach morskich itp.
MATERIAŁY
Stosowane i zalecane materiały części stalowych łączników podano w poniższej
tabeli.
Na życzenie Klienta poszczególne elementy łączników rurowych wykonujemy
ze stali nierdzewnej, brązu, mosiądzu.
1.1
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
POWIERZCHNI ELEMENTÓW
Powłoką antykorozyjną jest cynk nakładany na elementy metodą elektrolityczną
z pasywacją powłoki na żółto lub na biało (zgodnie z życzeniem klienta).
WYTYCZNE MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW
I. Montaż łącznika z korpusem elementu hydraulicznego.
1.Nałożyć pierścień uszczelniający na podcięcie gwintu końcówki łącznika.
2.Wkręcić łącznik w korpus elementu do oporu.
II. Montaż łącznika z rurą przy zastosowaniu pierścienia zacinającego.
1.Rurę przeciąć pod kątem prostym (tolerancja kąta +/-30’), usunąć zadziory
powstałe w czasie cięcia.
2.Wszystkie części łącznika naoliwić. Przy montażu złączek ze stali nierdzewnej
użyć smaru przeciwblokowego, zapobiegającego zacieraniu się gwintów na
łączonych elementach.
3.Nasunąć na rurę nakrętkę i pierścień zacinający. Zwrócić uwagę by pierścień
zacinający był ustawiony grubszą stroną do nakrętki.
4.Koniec rury z nasuniętą nakrętką i pierścieniem zacinającym wsunąć w część
cylindryczną gniazda korpusu łącznika, oprzeć ją o powierzchnię oporową
i przykręcić nakrętkę ręką do oporu.
5.Wstępnie za pomocą klucza przykręcić nakrętkę o 1/2 obrotu, zwrócić uwagę
by rura nie obracała się.
6.W celu sprawdzenia prawidłowości wcięcia się pierścienia w rurę należy
nakrętkę odkręcić. Nacięcie na rurze musi być wyraźnie widoczne na całym
obwodzie rury, pierścień zacinający może obracać się, ale nie może przesuwać
się osiowo.
7.Podczas montażu końcowego nakrętka powinna być przekręcona o ok. 1/2
do 3/4 obrotu poza wyraźnie wyczuwalny opór.
III. Montaż łącznika z końcówką kulistą.
1.Nakrętkę nasunąć na cylindryczna część końcówki kulistej.
2.Końcówkę kulistą przyspawać do rury.
3.Gwint nakrętki i korpusu łącznika pokryć warstwą oleju.
4.Nakrętkę dokręcić do oporu
1.2
RURY STALOWE NA PRZEWODY
W napędach i sterowaniach hydraulicznych stosować należy rury stalowe bez
szwu precyzyjne, ciągnione na zimno. Rury powinny być wyżarzone rekrystalizująco,
w 100% sprawdzone ciśnieniowo, zabezpieczone przed korozją i z odpowiednim
atestem.
Materiał na rury wg PN-73/H-74240
- R 35 lub R45
Materiał na rury wg DIN 1630
- St 35.4 lub St 37.4
Tabela zalecanych grubości ścianek dla odmiany L i S.
Zalecane grubości ścianki obliczono dla materiału o wytrzymałości Rm = 350 MPa
i Re = 230 MPa wg PN.
Ciśnienie w tabelce podano dla PN w MPa – zakres 16 MPa i 32 MPa, dla DIN
w barach – zakres 160 Bar; 250 Bar; 315 Bar; 400 Bar.
Wszystkie podane w katalogu ciśnienia są ciśnieniami nominalnymi, dla stalowych
złącz rurowych z 3-krotnym wskaźnikiem bezpieczeństwa. Zakres temperatur dla
stali wynosi 100°C; dla mosiądzu 80°C, dla stali nierdzewnej 100°C. Przy podanych
temperaturach, w normalnych warunkach pracy, ciśnienia nominalne mogą być
przyjęte jako ciśnienia robocze.
1.3
BUDOWA OZNACZENIA I PRZYKŁADY ZAMÓWIEŃ
Detale przedstawione w naszym katalogu możemy zamawiać wg podwójnego
kodu oznaczeń tzn. wg PN (Polskie Normy) i wg oznaczeń „Wizamoru”.
1. Przykłady oznaczeń i zamówień wg PN
W oznaczeniu elementów łączników gwintowych należy wymienić nazwę
zamawianego elementu, ciśnienie nominalne, średnice nominalną przelotu i numer
normy. W katalogu wszystkie połaczenia narysowano z pierścieniem zacinającym.
W przypadku zamówienia tego typu połączeń należy po nazwie złączki lub przyłączki
umieścić literę A; np. przyłączka trójnikowa symetryczna na ciśnienie nominalne
16 MPa o średnicy przelotu DN 10. W zamówieniu piszemy:
Przyłączka trójnikowa symetryczna A 16-10 wg PN-66/M-73131;
W przypadku zamówienia elementu z końcówką kulistą, po nazwie umieszczamy
literkę B, np. złączka prosta na ciśnienie nominalne 32 MPa, o średnicy nominalnej
DN 16. W zamówieniu piszemy:
Złączka prosta B 32-16 wg PN-65/M-73127;
Zamawiając elementy podajemy: ciśnienie nominalne i średnicę przelotu.
Nakrętka 16-20 wg PN-65/M-73139;
Końcówka kulista 32-10 wg PN-65/M-73138;
Pierścień zacinający 16-32 wg PN-65/M-73137;
2. Przykłady oznaczeń i zamówień wg „Wizamoru”
Budowa oznaczenia składa się z czterech podstawowych członów, np.
30-01 06
1
2
L
3
M
4
Poszczególne człony oznaczają:
Człon pierwszy – zakodowaną nazwę złączki, np. 30-01 – złączka prosta
Człon drugi – średnicę zewnętrzną rury, np.
06 – średnica zewnętrzna
rury Dz – 6 mm
Człon trzeci – odmianę, np.
L
S
– odmiana lekka
– odmiana ciężka
Człon czwarty – gwint przyłączki, np.
M
G
R
– gwint metryczny
– gwint rurowy calowy
– gwint rurowy stożkowy
1.4
Uwaga!
W wariancie podstawowym (gwinty metryczne) litera M może nie występować.
Nasz przykład oznacza więc złączkę prostą, o średnicy zewnętrznej rury Dz = 6 mm,
odmiany lekkiej, z gwintem metrycznym. Oznaczenie w prawym górnym rogu karty
katalogowej oznacza zakodowaną nazwę detalu.
Wszystkie podane w katalogu oznaczenia dotyczą kompletu złączki, przyłączki
z pierścieniem zacinającym. W przypadku zamawiania złączek, przyłączek
z końcówką kulistą do spawania lub końcówką stożkową do spawania należy dodać
literkę „B” lub „C”, np.:
B 20-01.16.S
C 30-01.18.L
Przyłączka prosta z końcówką kulistą do spawania, o średnicy
zewnętrznej rury Dz–16 mm, odmiany S, z gwintem metrycznym.
Złączka prosta z końcówką stożkową do spawania, o średnicy
zewnętrznej rury Dz–18 mm, odmiany L, z gwintem metrycznym.
Przy zamawianiu samego korpusu należy na początku oznaczenia dodawać
słowo: korpus:, np.:
korpus 23-01.12.S Korpus przyłączki trójnikowej symetrycznej, o średnicy
zewnętrznej rury Dz-12, odmiany S, z gwintem metrycznym.
Przy zamawianiu korka gwintowanego, w zależności od odmiany należy na końcu
oznaczenia dodać literkę „A” lub „B”, np.:
14-01 M22 x 1,5B
Korek gwintowany odmiany „B” z gwintem M22 x 1,5
1.5
Końcówki i gniazda gwintowe uszczelniane
pierścieniem gumowym o przekroju okrągłym
Końcówka gwintowana
gniazdo gwintowane
odmiana „a”
1.6
gniazdo gwintowane
odmiana „b”
Końcówki i gniazda gwintowe uszczelniane
uszczelką metalowo-gumową
Końcówka gwintowana przyłączki
typ „a” zgodna z din 3852
gniazdo gwintowane przyłączki
typ „x” zgodne z din 3852
1.7
KOŃCÓWKA GWINTOWA ZŁĄCZKI ZE STOZKIEM
WEWNĘTRZNYM
1.8
pierścienie zacinające
wg pn-65/m-73137
W zakresie średnic zewnętrznych rur zgodnie z DIN 3861
1.9
nakrętki
wg pn-65/m-73139
W zakresie średnic zewnętrznych rur zgodnie z DIN 3870
1.10
końcówki kuliste
wg pn-65/m-73138
W zakresie średnic zewnętrznych rur zgodnie z DIN 3865
1.11
końcówki stożkowe
1.12
tulejka różnicowa odmiana „a”
pn-65/m-73123
1.13
tulejka różnicowa odmiana „b”
pn-65/m-73123
1.14
korki gwintowe
wg pn-65/m-73124
odmiana „a”
odmiana „b”
1.15
przeciwnakrętki
wg pn-65/m-73109
1.16
przyłączki proste
wg pn-65/m-73126
W zakresie średnic zewnętrznych rur i gwintów zgodnie z DIN 2353
1.17
przyłączki proste
Z gwintem Calowym
W zakresie średnic zewnętrznych rur i gwintów zgodnie z DIN 2353
1.18
przyłączki proste
Z gwintem Calowym stożkowym
W zakresie średnic zewnętrznych rur i gwintów zgodnie z DIN 2353
1.19
przyłączki proste z uszczelnieniem typu „a”
W zakresie średnic zewnętrznych rur i gwintów zgodnie z DIN 2353
1.20
przyłączki proste redukcyjne
wg pn-66/m-73130 – odmiana lekka
W zakresie średnic zewnętrznych rur i gwintów zgodnie z DIN 2353
1.21
przyłączki proste redukcyjne
wg pn-66/m-73130 – odmiana ciężka
W zakresie średnic zewnętrznych rur i gwintów zgodnie z DIN 2353
1.22
przyłączki kolankowe
wg pn-66/m-73128
W zakresie średnic zewnętrznych rur i gwintów zgodnie z DIN 2353
1.23
przyłączki kolankowe Nastawne
W zakresie średnic zewnętrznych rur i gwintów zgodnie z DIN 2353
1.24
przyłączki trójnikowe symetryczne
wg pn-66/m-73131
W zakresie średnic zewnętrznych rur i gwintów zgodnie z DIN 2353
1.25
przyłączki trójnikowe symetryczne nastawne
W zakresie średnic zewnętrznych rur i gwintów zgodnie z DIN 2353
1.26
przyłączki trójnikowe niesymetryczne
wg pn-65/m-73132
W zakresie średnic zewnętrznych rur i gwintów zgodnie z DIN 2353
1.27
przyłączki trójnikowe niesymetryczne nastawne
W zakresie średnic zewnętrznych rur i gwintów zgodnie z DIN 2353
1.28
przyłączki czwórnikowe
wg pn-65/m-73134
W zakresie średnic zewnętrznych rur i gwintów zgodnie z DIN 2353
1.29
złączki proste
wg pn-65/m-73127
W zakresie średnic zewnętrznych rur i gwintów zgodnie z DIN 2353
1.30
złączki proste redukcyjne
W zakresie średnic zewnętrznych rur i gwintów zgodnie z DIN 2353
1.31
złączki proste grodziowe do wspawania
W zakresie średnic zewnętrznych rur i gwintów zgodnie z DIN 2353
1.32
złączki kolankowe
wg pn-65/m-73129
W zakresie średnic zewnętrznych rur i gwintów zgodnie z DIN 2353
1.33
złączki trójnikowe
wg pn-65/m-73133
W zakresie średnic zewnętrznych rur i gwintów zgodnie z DIN 2353
1.34
złączki trójnikowe redukcyjne
W zakresie średnic zewnętrznych rur i gwintów zgodnie z DIN 2353
1.35
złączki czwórnikowe
wg pn-66/m-73135
W zakresie średnic zewnętrznych rur i gwintów zgodnie z DIN 2353
1.36
1.37
Masa dla 100 szt. w kg /16 MPa/
elementy złączek
1.38
Masa dla 100 szt. w kg /32 MPa/
elementy złączek
elementy złączek
Masa dla 100 szt. w kg
1.39
elementy złączek
Masa dla 100 szt. w kg
1.40
1.41
Masa dla 100 szt. w kg /16 MPa/
złączki w kompletach
1.42
Masa dla 100 szt. w kg /32 MPa/
złączki w kompletach
Masa dla 100 szt. w kg 16 MPa
Masa dla 100 szt. w kg 32 MPa
1.43
Elementy zakuć do przewodów giętkich
Zakucia hydrauliczne stanowią część składową przewodu hydraulicznego.
Składają się one z: końcówki, oprawki (tulejki) zaciskowej i nakrętki, lub
też z końcówki i oprawki (tulejki) zaciskowej. Oferowane przez naszą firmę
części złączne wykonane są ze stali i zabezpieczone przed korozją powłoką ochronną. Końcówki hydrauliczne wykonywane są w odmianach:
• lekkiej L wymiary przyłączeniowe dla ciśnienia nominalnego Pn = 16 MPa
• ciężkiej S wymiary przyłączeniowe dla ciśnienia nominalnego Pn = 32 MPa
w zakresie średnic od DN 06 do DN 32.
Grupa ta obejmuje następujące pozycje:
1. Oprawki SN (do węży nieskórowanych)
i ST (do węży skórowanych)
2. Końcówki zakuć z nakrętkami
• P01 (RNM) – oczkowe współpracujące ze
śrubą z gwintem metrycznym • P11 (DKL, DKS) – kuliste współpracujące
z gniazdem stożkowym 24°
• P12 (DKL−90°, DKS−90°) – gięte kuliste 90°
współpracujące z gniazdem stożkowym 24°
• P13 (DKL−45°, DKS−45°) – gięte kuliste 45°
współpracujące z gniazdem stożkowym 24°
• P21 (CEL, CES) – proste z stożkiem wewnętrznym 24°
• P31 (BEL, BES) – rurkowe proste pod pierścień zacinający dla gniazda 24°
• P41 – proste do uszczelnień czołowych
• P51 (DKOL, DKOS) – proste stożkowe
z stożkiem 24° i pierścieniem uszczelniającym do gniazda • P52 (DKOL−90°, DKOS−90°) – gięte stożkowe 90° ze stożkiem 24° i pierścieniem
uszczelniającym
• P53 (DKOL−45°, DKOS−45°) – gięte stożkowe 45° ze stożkiem 24° i pierścieniem
uszczelniającym
• P71 (STN) wtykowe
• P81 (AGM) – proste współpracujące
z gniazdem według PN−64/M−73101 • C01 (RNR) – oczkowe współpracujące ze
śrubą z gwintem calowym BSP
• C11 (DKR) kuliste współpracujące
z gniazdem stożkowym 60° i gwintem BSP
• C12 (DKR−90°) – gięte kuliste 90° współpracujące z gniazdem stożkowym 60°
i gwintem BSP
• C13 (DKR−45°) – gięte kuliste 45° współpracujące z gniazdem stożkowym 60°
i gwintem BSP
• C21 (AGR) – z gniazdem stożkowym 60°
i gwintem zewnętrznym BSP
• C31 (AGN) – z gniazdem stożkowym BSPT
• C41 (DRF) – proste do uszczelnień czołowych z gwintem BSP
• C51 (SFL, SFS) – kołnierzowe według SAE
J518
• C61 (AGJ UNF) – proste J.I.C. ze stożkiem zewnętrznym 74° i gwintem calowym UNF
• C71 (DKJ UNF) – proste J.I.C. z gniazdem
74° i gwintem calowym UNF
• C72 (DKJ UNF−90°) gięte 90° J.I.C. z gniazdem 74° i gwintem calowym UNF
• C73 (DKJ UNF−45°) gięte 45° J.I.C. z gniazdem 74° i gwintem calowym UNF
3. Inne końcówki
• K01 (DKWA) do maszyn myjących
Firma oferuje także kompletne zakucia
składające się z powyższych elementów dla
przewodów jedno i dwu oplotowych.
zestawienie typów końcówek hydraulicznych
(metrycznych)
2.1
2.2
zestawienie typów końcówek hydraulicznych
(calowych)
2.3
2.4
1SN
wąż nieskórowany jednooplotowy
2.5
2SN
wąż nieskórowany dwuoplotowy
2.6
1St
wąż skórowany jednooplotowy
2.7
2St
wąż skórowany dwuoplotowy
2.8
p01 (rnm)
końcówka oczkowa
współpracująca ze śrubą z gwintem metrycznym
2.9
p11 (dkl)
odmiana lekka
końcówka kulista
współpracująca z gniazdem stożkowym 24°
wg pn-65/m-73140, pn-65/m-73141, din 3901, din 3902
2.10
p11 (dks)
odmiana ciężka
końcówka kulista
współpracująca z gniazdem stożkowym 24°
wg pn-65/m-73140, pn-65/m-73141, din 3901, din 3902
2.11
p12 (dkl-90)
odmiana lekka
końcówka gięta, kulista,
współpracująca z gniazdem stożkowym 24°
wg pn-65/m-73140, pn-65/m-73141, din 3901, din 3902
2.12
p12 (dks-90)
odmiana ciężka
końcówka gięta, kulista,
współpracująca z gniazdem stożkowym 24°
wg pn-65/m-73140, pn-65/m-73141, din 3901, din 3902
2.13
p13 (dkl-45)
odmiana lekka
końcówka gięta, kulista,
współpracująca z gniazdem stożkowym 24°
wg pn-65/m-73140, pn-65/m-73141, din 3901, din 3902
2.14
p13 (dks-45)
odmiana ciężka
końcówka gięta, kulista,
współpracująca z gniazdem stożkowym 24°
wg pn-65/m-73140, pn-65/m-73141, din 3901, din 3902
2.15
p21 (cel)
odmiana lekka
końcówka prosta
ze stożkiem wewnętrznym 24°
wg pn-65/m-73140, pn-65/m-73141, din 3901, din 3902
2.16
p21 (ces)
odmiana ciężka
końcówka prosta
ze stożkiem wewnętrznym 24°
wg pn-65/m-73140, pn-65/m-73141, din 3901, din 3902
2.17
p31 (bel)
odmiana lekka
końcówka rurkowa prosta
pod pierścień zacinający dla gniazda 24°
wg pn-65/m-73140, pn-65/m-73141, din 3901, din 3902
Nie zalecane do nowych konstrukcji
2.18
p31 (bes)
odmiana ciężka
końcówka rurkowa prosta
pod pierścień zacinający dla gniazda 24°
wg pn-65/m-73140, pn-65/m-73141, din 3901, din 3902
Nie zalecane do nowych konstrukcji
2.19
p41
końcówka prosta do uszczelnień czołowych
Nie zalecane do nowych konstrukcji
2.20
p51 (dkol)
odmiana lekka
końcówka prosta ze stożkiem 24°
i pierścieniem uszczelniającym do gniazda
wg pn-65/m-73140, pn-65/m-73141, din 3901, din 3902
2.21
p51 (dkos)
odmiana ciężka
końcówka prosta ze stożkiem 24°
i pierścieniem uszczelniającym do gniazda
wg pn-65/m-73140, pn-65/m-73141, din 3901, din 3902
2.22
p52 (dkol-90)
odmiana lekka
końcówka gięta ze stożkiem 24°
i pierścieniem uszczelniającym do gniazda
wg pn-65/m-73140, pn-65/m-73141, din 3901, din 3902
2.23
p52 (dkos-90)
odmiana ciężka
końcówka gięta ze stożkiem 24°
i pierścieniem uszczelniającym do gniazda
wg pn-65/m-73140, pn-65/m-73141, din 3901, din 3902
2.24
p53 (dkol-45)
odmiana lekka
końcówka gięta ze stożkiem 24°
i pierścieniem uszczelniającym do gniazda
wg pn-65/m-73140, pn-65/m-73141, din 3901, din 3902
2.25
p53 (dkos-45)
odmiana ciężka
końcówka gięta ze stożkiem 24°
i pierścieniem uszczelniającym do gniazda
wg pn-65/m-73140, pn-65/m-73141, din 3901, din 3902
2.26
p71
końcówka wtykowa
wg pn-92-g-32000
* wymiar dla wykonania z rowkiem demontażowym
2.27
p81
końcówka prosta współpracująca z gniazdem
wg pn-64/m-73101
2.28
c01 (rnr)
końcówka oczkowa
współpracująca ze śrubą z gwintem calowym bsp
2.29
c11 (dkr)
końcówka kulista
współpracująca z gniazdem stożkowym 60°
i gwintem bsp
2.30
c12 (dkr-90)
końcówka kulista, kątowa współpracująca
z gniazdem stożkowym 60° i gwintem bsp
2.31
c21 (agr)
końcówka z gniazdem stożkowym 60°
i gwintem zewnętrznym bsp
2.32
c31 (agn)
końcówka z gwintem bspt stożkowym
2.33
c41 (dkr)
końcówka do uszczelnień czołowych
z gwintem bsp
Nie zalecane do nowych konstrukcji
2.34
c51 (sfl)
odmiana lekka
końcówka kołnierzowa
wg sae j518
2.35
c51 (sfs)
odmiana ciężka
końcówka kołnierzowa
wg sae j518
2.36
c61 (agj unf)
końcówka prosta j.i.c. ze stożkiem zewnętrznym 74°
gwint calowy unf wg iso 8434-2
2.37
c71 (dkj)
końcówka prosta j.i.c. z gniazdem 74°
gwint calowy unf wg iso 8434-2
2.38
c72 (dkj-90)
końcówka prosta j.i.c. z gniazdem 74°
gwint calowy unf wg iso 8434-2
2.39
c73 (dkj-45)
końcówka prosta j.i.c. z gniazdem 74°
gwint calowy unf wg iso 8434-2
2.40
Hydrauliczne przewody giętkie
Oferowane przez naszą firmę wysokociśnieniowe elastyczne przewody
hydrauliczne są przeznaczone do stosowania w napędach i sterowaniach
hydraulicznych do połączeń elementów przemieszczających się względem
siebie w czasie pracy układu. Znajdują one zastosowanie we wszystkich
typach maszyn i urządzeń wyposażonych w instalacje hydrauliczne,
w których czynnikiem roboczym są:
•
•
•
•
oleje mineralne,
emulsje wodno−olejowe,
wodne roztwory glikolu,
powietrze i woda,
w zakresie:
• temperatur od 40°C do +100°C,
• średnic od DN 06 do DN 32,
• ciśnień roboczych od 6,3 MPa do 40 MPa.
Jedno i dwuoplotowe, wysokociśnieniowe elastyczne przewody hydrauliczne produkowane przez naszą firmę poddawane są badaniu ciśnieniem
próbnym dwukrotnie wyższym od ciśnienia roboczego. Wyżej wymienione
przewody poddawane są również badaniu wytrzymałości na rozerwanie
przy ciśnieniu czterokrotnie wyższym od ciśnienia roboczego.
Parametry przewodów podano w poniższej tabeli.
Zastosowanie
Wysokociśnieniowe elastyczne przewody hydrauliczne są przeznaczone do
stosowania w napędach i sterowaniach hydraulicznych do połączeń elementów
przemieszczających się względem siebie w czasie pracy układu. Przewody elastyczne
używa się do wszystkich maszyn i urządzeń, gdzie w instalacjach hydraulicznych
czynnikiem roboczym są; oleje mineralne, emulsje wodno-olejowe, wodne roztwory
glikolu, powietrze i woda w zakresie temperatur od -40°C do +100°C.
Budowa i materiały
Wysokociśnieniowy elastyczny przewód hydrauliczny składa się
z wysokociśnieniowego węża giętkiego z zaciśniętymi na obu końcach przyłączkami
metalowymi. Końcówki wykonane są ze stali konstrukcyjnej i pokryte powłoką
galwaniczną według PN-71/H-97005.
Przewody hydrauliczne poddawane są badaniu ciśnieniem próbnym dwukrotnie
wyższym od ciśnienia roboczego oraz zachowują wytrzymałość na rozerwanie do
ciśnienia czterokrotnie wyższego od ciśnienia roboczego.
Tabela doboru węża na ciśnienie nominalne
(„e” w budowie oznaczenia)
3.1
Budowa oznaczenia
Oznaczenie składa się z następujących członów:
a b c d / e f f /DN – L – K n
według poniższego opisu:
a
b
c
d
e
– typ przyłączki dla strony lewej: P – gwinty metryczne, C – gwinty calowe
P0 – końcówka oczkowa
P1 – końcówka kulista do gniazd 24°
P2 – końcówka z gniazdem 24°
P3 – końcówka rurkowa pod pierścień zacinający do gniazd 24°
P4 – końcówka płaska do uszczelnień czołowych
P5 – końcówka z zewnętrznym stożkiem 24° i pierścieniem uszczelniający typu „O”
P7 – końcówka wtykowa do gniazd wg PN-92/g-32000 typu „Stecko”
P8 – końcówka prosta współpracująca z gniazdem PN-64/M-73101
C0 – końcówka oczkowa
C1 – końcówka kulista do gniazd 60°
C2 – końcówka z gniazdem 60°
C3 – końcówka z gwintem BSP stożkowym
C4 – końcówka do uszczelnień czołowych z gwintem BSP
C5 – końcówka kołnierzowa SAE J518
C6 – końcówka do gniazd 74° – gwint UN, UNF
C7 – końcówka z gniazdem 74° – gwint UN, UNF
– kąt wygięcia końcówki dla strony lewej
1 – końcówka prosta
2 – 90°
3 – 45°
4 – inny, według uzgodnienia
– typ przyłączki dla strony prawej (według członu a)
– kąt wygięcia końcówki dla strony prawej (według członu b)
– oznaczenie cyfrowe typu węża według „Tabeli doboru węża na ciśnienie
nominalne” – str. 3.1
1 – jednooplotowy SN
2 – dwuoplotowy SN
3 – według uzgodnienia
4 – jednooplotowy ST
5 – dwuoplotowy ST
6 – czterooplotowy wg DIN 20023-4SP*
7 – czterooplotowy wg DIN 20023-4SH*
f – oznaczenie cyfrowe wielkości końcówki dla strony lewej przewodu według
systemu oznaczeń
f – oznaczenie cyfrowe wielkości końcówki dla strony prawej przewodu według
systemu oznaczeń
DN – średnica nominalna przewodu
L – długość przewodu (mm)
K – poprzedza wartość kątową skręcenia końcówek przewodu
n – wartość kąta skręcenia końcówek kątowych w stopniach
* wymagane szczegółowe omówienie warunków technicznych wykonania
Przykładowe oznaczenia przewodów hydraulicznych zawarte są dalszej części katalogu.
3.2
Przykłady wymiarowania długości przewodów
i przykłady ich oznaczania
Do wymiarowania długości przewodów hydraulicznych przyjęto ogólnie
obowiązujące zasady, według których całkowita długość przewodów mierzona jest
pomiędzy wyjściami końcówek. Szczegółowe umieszczenie „zaczepienia” wymiaru
dla określenie jego długości podawane jest w kartach katalogowych jako wymiar
„L”. Podane na stronie 3.3 i 3.4 przykłady szczegółowo ilustrują wyżej podane
definicje.
OZNACZANIE:
Przykład nr 1 P31C12/282/10-1000
Przewód hydrauliczny o długości L = 1000 mm i średnicy dn = 10 mm węża
dwuoplotowego na ciśnienie 33 MPa, z jednej strony z końcówką rurkową prostą
P31 pod pierścień zacinający Dz = 12 mm do gniazda 24° odmiany ciężkiej,
a z drugiej strony z końcówką kulistą giętą C12 pod kątem 90° współpracującą
z gniazdem stożkowym 60°, z gwintem nakrętki G1/2’’.
Przykład nr 2 P01P21/111/13-800
Przewód hydrauliczny o długości L = 800 mm i średnicy dn = 13 mm węża
jednooplotowego na ciśnienie 16 MPa, z jednej strony z końcówką oczkową P01
współpracującą ze śrubą z gwintem metrycznym M18 x 1,5, a z drugiej strony z prostą
P21 ze stożkiem wewnętrznym 24° z gwintem M22 x 1,5 pod rurkę Dz = 16 mm.
3.3
Przykład nr 3 P12P12/111/10-900-K180
Przewód hydrauliczny o długości L = 900 mm i średnicy dn = 10 mm węża
jednooplotowego na ciśnienie 18 MPa, z jednej strony z końcówką kulistą giętą P12
pod kątem 90° współpracującą z gniazdem stożkowym 24° odmiany lekkiej z gwintem
nakrętki M18 x 1,5, a z drugiej strony z końcówką kulistą giętą P12 pod kątem 90°
współpracującą z gniazdem stożkowym 24° odmiany lekkiej z gwintem nakrętki
M18 x 1,5 – kąt skręcenia końcówek 180°.
Określenie kąta skręcenia końcówek kątowych
Jeżeli wyjścia końcówek nie leżą w jednej płaszczyźnie, to ich położenie należy
zdefiniować według poniższego szkicu w powiązaniu z przykładem nr 3 jeżeli wyjście
bliższej dla obserwującego końcówki ustawimy „do dołu”, to kąt mierzony od tej
końcówki do końcówki dalszej, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, stanowi
szukaną umowną wartość. Dla przewodu Nr 3 wartość ta wynosi 180. Ważne jest
zachowanie kierunku pomiaru – na poniższym szkicu linią przerywaną uwidoczniono
skręcenie końcówek o kąt 235°.
3.4
Łączniki rurociągów statków wodnych, ich elementy,
przejścia grodziowe
Produkowane przez naszą firmę łączniki rurowe gwintowane ze stożkiem 24°
znajdują zastosowanie w okrętowych instalacjach rurociągów do łączenia lub
przyłączania przewodów rurowych, armatury lub urządzeń dla czynników
nieagresywnych o ciśnieniu nominalnym do 10 MPa wg PN−92/W−74053/01.
Oferowane przez nas łączniki rurowe składają się z:
• korpusu złączki lub przyłączki,
• nakrętki,
• końcówki do spawania lub lutowania.
Asortyment z tej grupy produktów obejmuje:
1. Przyłączki proste
• z końcówką do spawania PS (KGS),
• z końcówką do lutowania PL (KGL),
2. Złączki proste
•
•
•
•
•
zwykłe z końcówkami do spawania ZS (PGS),
zwykłe z końcówkami do lutowania ZL (PGL),
zwykłe z końcówkami do spawania i lutowania ZSL (PGSL),
grubościenne z końcówkami do spawania ZGS (PGSG),
grubościenne z końcówkami do spawania i lutowania ZGSL (PGSGL)
Materiały, z których wykonane są elementy składowe poszczególnych typów przyłączek i złączek przedstawiono w poniższej tabeli.
W tej grupie asortymentowej oferujemy także przejścia grodziowe. Mają one zastosowanie
w systemach instalacji przewodowych wody, pary wodnej, sprężonego powietrza i CO2.
Temperatura czynnika roboczego może wynosić do 200°C. Produkowane przez nas przejścia
wykonane są ze stali i obejmują następujące typy produktów:
•
•
•
•
•
proste typ PS i PG,
kątowe pojedyncze typ KS i KG,
kątowe podwójne i potrójne typ KN i KJ,
proste i gięte typ P i KZ,
jednorzędowe typ PJ.
ŁĄCZNIKI RUROCIĄGÓW STATKÓW WODNYCH
ZASTOSOWANIE
Łączniki rurowe gwintowe ze stożkiem 24° stosowane są w okrętowych instalacjach
rurociągów do łączenia lub przyłączania przewodów rurowych dla czynników
nieagresywnych o ciśnieniu nominalnym do 10 MPa wg PN-92/W-74053/01.
Zakres dopuszczalnych ciśnień i temperatur wg PN-89/H-02650.
4.1
PRZYŁĄCZKA PROSTA Z KOŃCÓWKĄ DO SPAWANIA PS
wg PN-92/W-74053/02-1
Poz. 1. Korpus
- stal
Poz. 2. Końcówka - stal
Poz. 3. Nakrętka - stal
Uwaga
Przyłączka prosta z końcówką do spawania PS wg PN-92/W-74053/02-1 odpowiada
złączce gwintowej z końcówką do spawania KGS wg rys. Z10-013.
Zastosowanie
Złączki PS z końcówką do spawania są przeznaczone do połączeń rozłącznych dla
stalowych rurociągów okrętowych dla czynników nieagresywnych, dla połączenia
armatury lub urządzeń z przyłączami gwintowymi, przy ciśnieniu nominalnym
Pnom ≤ 10 MPa.
4.2
PRZYŁĄCZKA PROSTA Z KOŃCÓWKĄ DO LUTOWANIA PL
wg PN-92/W-74053/02-2
Poz. 1. Korpus
- brąz
Poz. 2. Końcówka - brąz
Poz. 3. Nakrętka - stal Cd
Uwaga
Przyłączka prosta z końcówką do lutowania PL wg PN-92/W-74053/02-2 odpowiada
złączce gwintowej z końcówką do lutowania KGL wg rys. Z10-014.
Zastosowanie
Złączki PL z końcówką do spawania są przeznaczone do połączeń rozłącznych dla
miedzianych rurociągów okrętowych dla czynników nieagresywnych, dla połączenia
armatury lub urządzeń z przyłączami gwintowymi, przy ciśnieniu nominalnym
Pnom ≤ 10 MPa.
4.3
ZŁĄCZKA PROSTA ZWYKŁA Z KOŃCÓWKAMI
DO SPAWANIA ZS
wg PN-92/W-74053/06-1
Poz. 1. Korpus
- stal
Poz. 2. Końcówka - stal
Poz. 3. Nakrętka - stal
Uwaga
Złączka prosta zwykła z końcówkami do spawania ZS wg PN-92/W-74053/06-1
odpowiada złączce gwintowej do spawania PGS wg rys. Z10-015.
Zastosowanie
Złączki ZS są przeznaczone do połączeń rozłącznych rur stalowych w rurociągach
dla czynników nieagresywnych, na ciśnienie nominalne Pnom ≤ 10 MPa.
4.4
ZŁĄCZKA PROSTA ZWYKŁA Z KOŃCÓWKAMI
DO lutowania ZL
wg PN-92/W-74053/06-2
Poz. 1. Korpus
- brąz
Poz. 2. Końcówka - brąz
Poz. 3. Nakrętka - stal Cd
Uwaga
Złączka prosta zwykła z końcówkami do lutowania ZL wg PN-92/W-74053/06-2
odpowiada złączce gwintowej do spawania PGL wg rys. Z10-016.
Zastosowanie
Złączki ZL z końcówkami do lutowania są przeznaczone do połączeń rozłącznych rur
miedzianych w rurociągach okrętowych dla czynników nieagresywnych, na ciśnienie
nominalne Pnom ≤ 10 MPa.
4.5
ZŁĄCZKA PROSTA ZWYKŁA Z KOŃCÓWKAMI
DO SPAWANIA I LUTOWANIA ZSL
wg PN-92/W-74053/06-3
Poz. 1. Korpus
- stal
Poz. 2. Końcówka - brąz
Poz. 3. Nakrętka - stal Cd
Uwaga
Złączka prosta z końcówkami do spawania i lutowania ZSL wg PN-92/W-74053/06-3
odpowiada złączce gwintowej do spawania z końcówką do lutowania PGSL wg rys.
Z10-017.
Zastosowanie
Złączki ZSL są przeznaczone jako element złączny do łączenia rur stalowych
z rurami miedzianymi w rurociągach okrętowych dla czynników nieagresywnych, na
ciśnienie nominalne Pnom ≤ 10 MPa.
4.6
ZŁĄCZKA PROSTA GRUBOŚCIENNA Z KOŃCÓWKAMI
DO SPAWANIA ZGS
wg PN-92/W-74053/06-4
Poz. 1. Korpus
- stal
Poz. 2. Końcówka - stal
Poz. 3. Nakrętka - stal
Uwaga
Złączka prosta grubościenna z końcówkami do spawania ZGS wg PN-92/W-74053/06-4
odpowiada złączce gwintowej do spawania grubościennej PGSG wg rys. Z10-018.
Zastosowanie
Złączki ZGS są przeznaczone jako element złączny do przejść grodziowych, dla
czynników nieagresywnych na ciśnienie nominalne Pnom ≤ 10 MPa.
4.7
ZŁĄCZKA PROSTA GRUBOŚCIENNA Z KOŃCÓWKAMI
DO SPAWANIA I LUTOWANIA ZGSL
wg PN-92/W-74053/06-5
Poz. 1. Korpus
- stal
Poz. 2. Końcówka - brąz
Poz. 3. Nakrętka - stal Cd
Uwaga
Złączka prosta grubościenna z końcówkami do spawania i lutowania ZGSL wg
PN-92/W-74053/06-5 odpowiada złączce gwintowej do spawania grubościennej
z końcówką do lutowania PGSGL wg rys. Z10-019.
Zastosowanie
Złączki ZGSL z końcówkami do lutowania do rur miedzianych i grubościennych
łącznikiem są przeznaczone do przejść grodziowych dla czynników nieagresywnych
na ciśnienie nominalne Pnom ≤ 10 MPa.
4.8
PRZEJŚCIA GRODZIOWE
ZASTOSOWANIE
Przejścia grodziowe mają zastosowanie w systemach instalacji przewodowych wody,
pary wodnej, sprężonego powietrza i CO2. Temperatura czynnika 200°C.
Przykład oznaczenia
a. przejścia kątowego (K) typu G z końcówką gwintowaną G3/4’’, o średnicy
nominalnej DN = 20, o długości l/Lc = 140/250
PRZEJŚCIE KG 3/4-20-140/250
b. przejścia kątowego (K) typu S, o średnicy nominalnej DN = 20, o długości
l/L = 80/120
PRZEJŚCIE KS 20-80/120
Materiał
– rura okrętowa z atestem PRS Pp 22,5 MPa – R35
– złączki typu PGSG St4S
Wykonanie
Cięte z rury i gięte, obrabiane. Złączki przyspawane do rury. Gwintowane (typu G).
Ocynkowane.
Badanie techniczne
Próbę hydrauliczną przeprowadzic na wytrzymałość i szczelność na Ppr = 22,5 MPa
dla typu S oraz Ppr = 1,2 MPa dla typu G.
4.9
PRZEJŚCIE PROSTE
PRZEJŚCIE PS
4.10
PRZEJŚCIE Pg
PRZEJŚCIE KĄTOWE POJEDYNCZE
PRZEJŚCIE kS
PRZEJŚCIE kg
4.11
PRZEJŚCIE KĄTOWE kn
4.12
PRZEJŚCIE KĄTOWE kj
4.13
PRZEJŚCIE grodziowe p
4.14
PRZEJŚCIE grodziowe kz
4.15
PRZEJŚCIE proste
4.16
PRZEJŚCIE grodziowe kątowe
PRZEJŚCIE p
PRZEJŚCIE k
4.17
PRZEJŚCIE grodziowe
4.18
PRZEJŚCIE gwintowane
4.19
PRZEJŚCIE sanitarne
4.20
PRZEJŚCIE gwintowane rurowe
4.21
złącze pokładowe jednostronne
4.22
Dławnice okrętowe metalowe do przewodów elektrycznych
Oferowane przez naszą firmę dławnice okrętowe do przewodów elektrycznych z gwintem metrycznym, przeznaczone są do uszczelnienia
przejść przewodów elektrycznych przez grodzie, ścianki, pokłady itp. oraz
przez obudowy urządzeń elektrycznych na statkach. Uszczelniają one
przejścia przewodów o średnicach 4 – 57 mm, przy różnicy ciśnień do
1 KG/cm2 (0,1 MN/m). W naszej ofercie znajdują się następujące typy
dławnic:
•
•
•
•
typ P –
typ Z –
typ G –
typ W –
dławnice przykręcane,
dławnice do rozwalcowania,
dławnice grodziowe,
dławnice wbudowane.
Materiały, z których wykonane są elementy składowe poszczególnych typów dławnic
przedstawiono w poniższej tabeli.
Stalowe części dławnic są pokryte galwaniczną powłoką ochronną odporną na warunki ciężkie.
W naszej ofercie znajdują się także dławnice metalowe uszczelniające z gwintem P11 do P36
oraz dławnice z gwintem metrycznym przeznaczone do uszczelnienia przejść przewodów
elektrycznych wprowadzonych do krytych urządzeń elektrycznych np.: odgałęźników, łączników instalacyjnych czy obudowanych tablic rozdzielczych. Z tego zakresu produkujemy
następujące typy dławnic:
• typ DM – dławnice metalowe,
• typ DN – dławnice do wkręcania w korpusy elementów obrabiarek, silników itp (wykonanie bez nakrętek),
• typ DK – dławnice do osadzania w obudowach cienkościennych.
Wszystkie części metalowe wyżej wymienionych dławnic wykonane są ze stali St3 lub stali
automatowej.
Na indywidualne zamówienia klientów wykonujemy dławnice z mosiądzu do przeróbki plastycznej w gatunku MO59. Podobnie jak w przypadku dławnic znajdujących zastosowanie
w przemyśle stoczniowym dławnice metalowe pokrywane są galwanicznie powłoką ochronną
odporną na warunki ciężkie.J
Dławnice okrętowe do przewodów elektrycznych
ZASTOSOWANIE
Dławnice okrętowe metalowe do przewodów elektrycznych wg PN-69/93600
z gwintem metrycznym, przeznaczone są do uszczelnienia przejść przewodów
elektrycznych przez grodzie, ścianki, pokłady itp. oraz przez obudowy urządzeń
elektrycznych na statkach. Dławnice uszczelniają przejścia przewodów o średnicach
4 – 57, przy różnicy ciśnień do 1 KG/cm2 (0,1 MN/m).
Powierzchnia i rodzaje materiału
Stalowe części dławnic pokryte są galwaniczną powłoką ochronną odporną na
warunki ciężkie wg BN-84/3702-02
Budowa oznaczeń i przykłady zamówień
Oznaczenie dławnicy złożonej z części wg rys. powinno składać się ze słowa
„dławnica”, wyróżnika i numeru normy.
Wyróżnik składa się z trzech członów rozdzielonych poziomymi kreskami.
Pierwszy człon obejmuje:
– literę oznaczającą typ dławnicy,
– liczbę oznaczającą wielkość gwintu,
– dla korpusów mosiężnych i aluminiowych – symbol rodzaju materiału.
Drugi człon:
– oznaczenie typu dławika,
– dla dławików mosiężnych i aluminiowych – symbol materiału.
Trzeci człon oznacza średnicę wewnętrzną podkładek.
Za trzecim członem dodaje się oznaczenie:
BU – w przypadku dławnicy bez uszczelki gumowej
BN – w przypadku dławnicy typu P bez nakrętki
ZZ – w przypadku dławnicy z zaślepką.
5.1
Przykład oznaczenia
1. dławnica typu G, z gwintem M33, z korpusem stalowym, z dławikiem typu
I stalowym, z podkładkami o średnicy wewnętrznej 24 mm, z uszczelką gumową.
Dławnica G33-I-24 PN-69/E-93600
2. dławnica typu P, z gwintem M33, z korpusem mosiężnym, z dławikiem typu
II mosiężnym, z podkładkami o średnicy wewnętrznej 24 mm, z uszczelką gumową,
bez nakrętki:
Dławnica P33 Ms-II-24 BN PN-69/E-93600
Typy dławików
Wersja podstawowa:
– typ I z łbem sześciokątnym
– typ II z łbem sześciokątnym i otworami do wkrętów uziemiających
Wersja na specjalne zamówienie:
– typ IV dławiki kielichowe.
Typ i
5.2
Typ ii
Typ iv
DŁAWNICE OKRĘTOWE DO PRZYKRĘCANIA
Typ P
5.3
DŁAWNICE OKRĘTOWE DO roZwalcowania
Typ z
5.4
DŁAWNICE OKRĘTOWE grodziowe
Typ g
5.5
DŁAWNICE OKRĘTOWE wbudowane
Typ w
5.6
DŁAWNICE dm
ZASTOSOWANIE
Dławnice metalowe uszczelniające z gwintem P11 do P36 oraz gwintem
metrycznym przeznaczone są do uszczelnienia przejść przewodów elektrycznych
wprowadzonych do krytych urządzeń elektrycznych np.: odgałęźników, łączników
instalacyjnych, obudowanych tablic rozdzielczych.
Powierzchnia i rodzaje materiału
Wszystkie części metalowe wykonywane są ze stali St3 wg PN-72/H-84020
i pokrywane są galwaniczną powłoką ochronną odporną na warunki ciężkie wg
BN-84/3702-02.
Budowa oznaczeń i przykłady zamówień
Oznaczenie dławnicy złożonej z części wg rys. powinno składać się ze słowa
„dławnica” i wyróżnika.
Wyróżnik składa się z dwóch członów oznaczających:
1. skrót nazwy dławnicy metalowej „DM”
2. wielkość dławnicy
Przykład oznaczania:
Dławnica metalowa, z gwintem P16, z podkładkami o średnicy wewnętrznej
16 z uszczelką gumową.
DŁAWNICA DM16
Dławnica metalowa, z gwintem metrycznym M58 x 2, z podkładkami o średnicy
wewnętrznej 42, z uszczelka gumową.
DŁAWNICA DM42
5.7
DŁAWNICE metalowe uszczelniające dm
z dławnikiem z łbem sześciokątnym
5.8
DŁAWNICE metalowe uszczelniające dm
z dławnikiem z łbem okrągłym
5.9
DŁAWNICE uszczelniające do przewodów DN, DK
ZASTOSOWANIE
Dławnice uszczelniające do przewodów elektrycznych przeznaczone są do
uszczelnienia przejść przewodów elektrycznych wprowadzonych do krytych urządzeń
elektrycznych np.: silników elektrycznych, odgałęźników, łączników instalacyjnych,
obudowanych tablic rozdzielczych.
Powierzchnia i rodzaje materiału
Wszystkie części metalowe wykonywane są ze stali St3 wg PN-72/H-84020
lub stali automatowej A11 wg PN-77/H-87025. Na zamówienie klienta wykonujemy
dławnice z mosiądzu do przeróbki plastycznej w gatunku MO 59 wg PN-77/H-87025.
Dławnice metalowe pokrywane są galwanicznie powłoka ochronna odporną na
warunki ciężkie wg BN-84/3702-02.
Budowa oznaczeń i przykłady zamówień
Oznaczenie dławnicy złożonej z części wg rys. powinno składać się ze słowa
„dławnica” i wyróżnika.
Wyróżnik składa się z dwóch członów oznaczających:
1. skrót nazwy dławnicy metalowej „DM”
2. wielkość dławnicy
Odmiany:
Rozróżnia się dwie odmiany dławnic:
DK – przeznaczona do wkręcania w korpusy elementów obrabiarek, silników itp.
(wykonywane bez nakrętek)
DN – przeznaczone do osadzania w obudowach cienkościennych (wykonywane
z nakrętką)
Przykład oznaczenia:
Dławnica metalowa odmiany DK z gwintem P11 przeznaczona do uszczelniania
przewodu o średnicy dn 10
DŁAWNICA DK-11/10
Dławnica mosiężna odmiana DN z gwintem P16 przeznaczona do uszczelniania
przewodu o średnicy dn 12
5.10
DŁAWNICA Ms DN-16/12
DŁAWNICE uszczelniające do przewodów DN
5.11
DŁAWNICE uszczelniające do przewodów DK
5.12
DŁAWNICE uszczelniające do przewodów PG
5.13
Amortyzatory (wibroizolatory) do posadowienia zespołów
prądotwórczych i sprężarek
Produkowane przez naszą firmę amortyzatory elastyczne przeznaczone są
do mocowania na statkach mechanizmów i urządzeń takich jak: zespoły
prądotwórcze, silniki główne, sprężarki, agregaty prądotwórcze, wentylatory, itp. Ich zastosowanie ogranicza propagację drgań materiałowych
z urządzenia na kadłub statku oraz zmniejsza obciążenia dynamiczne
przekazywane przez drgające urządzenia na fundament statkowy. Izoluje
także urządzenie przed obciążeniami dynamicznymi przekazywanymi z
sąsiednich maszyn i urządzeń.
Oferujemy trzy rodzaje amortyzatorów elastycznych:
1. Amortyzator elastyczny AE3/T/R, którego twardość gumy mieści się
w zakresie 35−65 oSh, a sztywność dynamiczna odpowiadająca częstotliwości wymuszeń 10 Hz i amplitudzie dynamicznej ± 0,5 mm
(Vms = 22mm/s) mieści się w granicach 1,98−30,00 Kvd (T/cm) i jest
uzależniona od typu gumy wibroizolatora. Ten typ wibroizolatora
znajduje przede wszystkim zastosowanie do posadowienia silników
okrętowych. Oferujemy amortyzatory, w których guma może być
wykonana na bazie:
• kauczuku syntetycznego,
• kauczuku naturalnego,
• kauczuku naturalnego o podwyższonej odporności na pełzanie).
2. Amortyzator elastyczny 732−05−017−00 (Gw75), który znajduje zastosowanie przede wszystkim do posadowienia na statkach zespołów
sprężarkowych. Wibroizolatory tego rodzaju oferujemy w trzech odmianach konstrukcyjnych różniących się twardością gumy elementów
elastycznych (tabela na odwrocie).
3. Amortyzator elastyczny AE−2832, który służy przede wszystkim do posadowienia na
statkach zespołów prądotwórczych. Może być on także zastosowany do posadowienia
stacjonarnych zespołów prądotwórczych oraz innych urządzeń. Amortyzatory te oferujemy
w zależności od potrzeb z różnymi twardościami gumy poduszki.
Parametry obciążeń wykonań podstawowych podano w poniższej tabeli:
Wszystkie produkowane przez nas amortyzatory i poszczególne jego elementy mogą pracować w zakresie temperatur od 20°C do +70°C. Poza tym elementy elastyczne są odporne
na działanie wody morskiej, starzenia wywołanego wpływem tlenu oraz ozonu zgodnie
z PN−93/C−04236.
ZASTOSOWANIE
Amortyzatory elastyczne przeznaczone są do mocowania na statkach
mechanizmów urządzeń takich jak: zespoły prądotwórcze, silniki główne, sprężarki,
agregaty prądotwórcze, wentylatory itp.
Mocowanie elastyczne ogranicza propagację drgań materiałowych urządzenia na
kadłub statku oraz zmniejsza obciążenia dynamiczne przekazywane przez drgające
urządzenia na fundament statkowy.
Izoluje także urządzenie przed obciążeniami dynamicznymi przekazywanymi
z sąsiednich maszyn i urządzeń.
6.1
AMORTYZATOR ELASTYCZNY
AE 3/T/R
Sztywność dynamiczna podana w tabelce odpowiada częstotliwości wymuszeń
10 Hz i amplitudzie dynamicznej ( 0,5 mm (Vms - 22 mm/s).
Sztywność dynamiczna przy amplitudzie 0,25 (1,0 mm i częstotliwości 5 – 10 Hz
jest praktycznie stała i odpowiada wielkościom podanym w tabelce.
1. Korpus dolny
2. Korpus górny
3. Element elastyczny
4. Stoper kuty
5. Podstawa
6.2
Sposób oznaczania:
Amortyzator elastyczny AE 3/T/R
A
E
3
T
R
– amortyzator
– elastyczny
– trzy warstwy
– twardość gumy w oSh
– symbol gumy wibroizolatora:
S – na bazie kauczuku syntetycznego
N – na bazie kauczuku naturalnego
NP – na bazie kauczuku naturalnego o podwyższonej odporności na pełzanie
6.3
AMORTYZATOR ELASTYCZNY
732-05-017-00
1. Korpus dolny
2. Korpus górny
3. Element elastyczny
4. Stoper
Amortyzator posiada dwa elementy elastyczne o następujących twardościach gumy:
40 Sh
45 Sh
60 Sh
65 Sh
Przedkładki gumowe wykonane są na bazie kauczuku naturalnego
o podwyższonej odporności na pełzanie.
Amortyzator 732-05-017-00 można obciążyć od 2 – 6 kN.
Przy obrotach powyżej 1800 obr./min amortyzator najlepiej spełnia posadowienie
urządzenia oraz zapewnia dopuszczalny stan drgań.
6.4
AMORTYZATOR ELASTYCZNY
L16/24
1.Korpus dolny
2.Korpus górny
3.Element elastyczny
4.Stoper
6.5
Informacje techniczne
TABELA 1. ZESTAWIENIE złączek rurowych
wg din 2353...; pn-66/m-73...
TABELA 2. wstępne ustawienIE wielkości gwintu
TABELA 3. Podstawowe stale nierdzewne
TABELA 4. współczynniki bezpieczeństwa węży
gumowych i z tworzyw sztucznych
zgodnie z normą iso 7751
tabela 5. przeliczeniKI °C na °F

Podobne dokumenty