Kliknij aby pobrać OFERTĘ WYDAWNICZĄ Wydawnictwa - Graf-ika

Transkrypt

Kliknij aby pobrać OFERTĘ WYDAWNICZĄ Wydawnictwa - Graf-ika
Wydawnictwo Graf_ika
przedstawia i poleca także:
1. Z. Gloger „Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce”
Reprint oryginału z 1907 i 1909 r. Alfabetyczny spis przykładów budownictwa drewnianego w dawnej Polsce. Ok. 550 zdjęć, rysunków i rycin
dawnych cerkwi, starych domów, chat, lamusów, kościołów i kapliczek,
bogato ilustrowany rozdział dotyczący dworów ziemiańskich. Dwa tomy
w jednym woluminie: tom I str. 383, tom II str. 192 i kończy się na L z powodu śmierci autora. Przedruk metodą fotooffsetową, oprawa twarda: brązowe płótno, złote tłoczenia; format 194 x 263 mm; ISBN 978-83-923582-06; Graf-ika; Warszawa 2006
okładka zadrukowana
okładka w oprawie introligatorskiej
2. Z. Gloger „Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni”
Reprint oryginału z 1900 r. Wartościowy dokument dla etnografa, dla nas źródło informacji o bogatej polskiej kulturze ludowej: zwyczajach, obyczajach i obrzędach z podziałem na pory roku. Dodatkowym atrybutem pozycji jest 40 rycin Andriolliego zawartych w tekście. Przedruk metodą fotooffsetową, oprawa twarda:
brązowa ekoskóra, tłoczenia, garby na grzbiecie,zadrukowana wyklejka; format 184 x 255 mm; str. 384; ISBN
978-83-925268-0-3; Graf-ika;
Warszawa 2007
3. Z. Gloger „Białowieża w albumie”
Album powstał w oparciu o wspomnienia Glogera z wycieczki w 1882 roku z Jeżewa do Białowieży, którą
odbył w towarzystwie Henryka Sienkiewicza. Sosny, dęby olbrzymy, wyniosłe świerki, jodły, opisy historycznych polowań na żubry, charakterystyka białowieskiego żubra i jego zwyczajów na podstawie opowiadań
wieśniaków z okolic, opis warunków życia tych zwierząt, okraszone humorem i cytatami wypowiedzi wyrażających zachwyt Sienkiewicza, stwarzają niezapomniany klimat tej lektury. Przedruk metodą fotooffsetową,
oprawa twarda: brązowa ekoskóra, tłoczenia, zadrukowana wyklejka; format 297 x 210 mm; str. 48; ISBN
978-83-923582-1-3; Graf-ika; Warszawa 2006
4. M. Pawliszczew „Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego, najwyżej zatwierdzony”
Reprint wydania z 1853 r. Zawiera rysunki w kolorze i opis herbu każdej rodziny szlacheckiej z wyjaśnieniem jej pochodzenia. 135 herbów odnosi się do 389 rodzin. Dwa tomy w jednym woluminie: tom I str. 238,
tom II str. 238; każdy tom kończy wykaz rodzin i herbów szlacheckich. Przedruk metodą fotooffsetową, oprawa twarda: brązowa ekoskóra, tłoczenie herbu na froncie, garby na grzbiecie, zadrukowana w kolorze marmurkowa wyklejka; format 187 x 258 mm; ISBN 978-83-925268-5-8;
Graf-ika; Warszawa 2007
5. K. Niklewicz „Kultura winorośli”
Reprint wydania z 1893 r. Książka została napisana przez ówczesnego fachowca, inspektora winnic w Austro-Węgrzech i miała służyć jako przewodnik i podręcznik dla początkujących właścicieli winnic w Polsce.
Zawarta w niej wiedza prezentuje informacje przystosowane do polskich warunków klimatycznych. Przedruk
metodą fotooffsetową, oprawa twarda: zielona ekoskóra, tłoczenia, zadrukowana wyklejka; format 213x159
mm; str. 122; ISBN 978-83-925268-3-4;
Graf-ika; Warszawa 2008
6. N. Orda „Album Widoków Historycznych Polski poświęcony Rodakom zrysowany z natury,
przedstawiający miejsca historyczne od początku chrześcijaństwa w Polsce, ruiny zamków obronnych… piękne rezydencye, świadczące o przeszłości i cywilizacyi w tym kraju oraz miejsca urodzenia
ludzi wsławionych orężem, piórem lub nauką”
Seria 8 albumów w twardej oprawie, każdy w ozdobnym etui. Album seria I zawiera 50 litografii,
pozostałe albumy od serii II do VIII zawierają po 30 litografii. Łącznie 260 dokumentów ikonograficznych, prezentujących polską architekturę. Albumy od serii I do IV to litografie przedstawiające Kresy,
Seria V- Księstwo Poznańskie, Seria VI- Kraków i Galicję, Seria VII i VIII- Królestwo Polskie.
Istnieje możliwość zamówienia pojedynczych litografii, również oprawionych w passepartout.
Przedruk metodą fotooffsetową; oprawa twarda, zadrukowana w kolorze, matowa, ozdobne etui; format
320 x 458 mm;
Warszawa 2006/2007/2008
Cena hurtowa/promocja (październik-grudzień 2010):
Seria I
Serie od II do VIII
Przy zakupie kompletu (8 albumów) cena
Pojedyncze plansze oprawione w passepartout Dostępne również poszyty(teczki) w cenie W jednym egzemplarzu klient otrzymuje 10 reprodukcji litografii
Komplet 26 (260 litografii) poszytów to 988,00 zł
KATALOG PLANSZ - druk czb.
7. J.M. Bazewicz „Atlas geograficzny Królestwa Polskiego”
Reprint oryginału z 1907 r. Druk w kolorze. Zawiera: mapę ogólną Królestwa Polskiego z podziałem na gubernie i powiaty, mapy szczegółowe
każdej guberni z reprezentatywnym zabytkiem i typem ludowym oraz 120
stron opisów do map. Fantastyczny przewodnik, dokument o nieocenionej
wartości historycznej, etnograficznej i dokumentalnej. Przedruk metodą
fotooffsetową, oprawa twarda: bordowa ekoskóra, złote tłoczenia; format
230 x 308 mm; 85 kolorowych map + 118 str. opisu; ISBN 978-83-9252682-7; Graf-ika; Warszawa 2009
8. L. Durczykiewicz „Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem”
Reprint albumu z 1912 r. Cenny dokument ikonograficzny 238 posiadłości ziemskich dawnego Księstwa
Poznańskiego. 42 str. opisów 238 obiektów, 123 str. fotografii. Przedruk metodą fotooffsetową, oprawa twarda: brązowa ekoskóra, złote tłoczenia, garby na grzbiecie, wyklejka zadrukowana w kolorze; format 351x243
mm; ISBN 978-83-925268-9-6; Graf-ika; Warszawa 2008
Przedruk metodą fotooffsetową, oprawa twarda:zadrukowana, wyklejka, format A4 mm; ISBN 978-83-925268-9-6; Graf-ika;
Warszawa 2012
9. Teka Grafik Somosierra
Komplet 24 doskonałej jakości reprintów grafik (Bellange, Vernet, Job, Gembarzewski) (największa 820
x 650 mm) wraz z esejem Zbigniewa Dunin – Wilczyńskiego, opatrzonym repliką pieczęci lakowej, poświęconym bitwie pod Somo-Sierrą i jej ujęciu w sztuce. Ozdobna, laminowana, kartonowa teka o formacie 860
x 670 mm; wewnątrz 24 grafiki oraz książka o formacie 297/420 mm z nadrukiem jednej z grafik na okładce
i lakową pieczęcią cesarską. ISBN 978-83-925268-7-2;
Graf-ika; Warszawa 2008
10. T. Szydłowski i T. Stryjeński „O pałacach wiejskich i dworach z epoki po Stanisławie
Auguście i budowniczym królewskim Jakóbie Kubickim”
Reprint wydania z 1925 r. Monografia 4 pałaców i 2 dworów zaprojektowanych przez znanego architekta
Jakóba Kurnickiego: pałace w Białaczewie, Bejscach, Igołomi, Pławowicach; dwory w Witkowicach i Nadzowie.
Na ostatniej stronie faksymile podpisu J. Kubickiego. Przedruk metodą fotooffsetową, oprawa twarda: brązowa ekoskóra, tłoczenia, ozdobna naklejka dworu,
zadrukowana wyklejka; format 210 x 290 mm; str. 50; ISBN 978-83-61889-99-1; Graf-ika; Warszawa 2009
11. „Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego”
Reprint oryginału z 1659 r. ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej. Dzieło napisane prawdopodobnie przez Łukasza Opalińskiego, marszałka nadwornego i koronnego. Ta licząca sobie 32 strony książka miała być podręcznikiem dla „możnych panów”, którzy
zamierzali budować swoje siedziby na wsi. Są w niej zawarte podstawowe, ponadczasowe zasady budowania i
dobre rady.
Część pierwsza zawiera reprint oryginału, druga, ten sam tekst drukowany współczesną czcionką z tłumaczeniem staropolskich zwrotów. Przedruk metodą fotooffsetową, oprawa twarda: brązowa ekoskóra, tłoczenia, zadrukowana wyklejka; format 210 x 290 mm; str. 64; ISBN 978-83-61889-24-3; Graf-ika; Warszawa 2009
12. T. Szydłowski „Dwór w Rogowie”
Reprint wydania z 1918 r. Monografia spalonego w 1943 r. modrzewiowego dworu w miejscowości Rogów w dawnym Kieleckim z rysunkami
art.-mal. Wiesława Zarzyckiego oraz fotografiami autora. Przedruk metodą fotooffsetową, oprawa twarda:
brązowa ekoskóra, tłoczenia i ozdobna naklejka dworu, zadrukowana wyklejka; format 210 x 290 mm; str. 54;
ISBN 978-83-92526-86-5; Graf-ika; Warszawa 2009
13 A. Teslar „Kuchnia polsko-francuska”
Reprint wydania z 1910 r. Autor był kuchmistrzem ś.p. J.E. Namiestnika Andrzeja Hr. Potockiego w Krzeszowicach. Jest to zbiór wykwintnych przepisów kulinarnych wraz z przykładami z „przednich rautów” i balów z życia wyższych sfer. Przedruk metodą fotooffsetową, oprawa twarda: zielona ekoskóra, tłoczenia, garby na grzbiecie, zadrukowana wyklejka; format 195 x 150 mm; str. 324; ISBN 978-83-61889-00-7; Graf-ika;
Warszawa 2009
14. W. Wielądko „Kucharz doskonały”
Reprint wydania z 1786 r. Zbiór 700 przepisów kulinarnych i słownik terminów kuchennych. Poprzedzają
je uwagi o produktach dostępnych w danych porach roku i przykładowe jadłospisy. Książka składa się z dwóch
części. W pierwszej oprócz potaziów, przepisy na dania mięsne (z wołowiny, baraniny, cielęciny, wieprzowiny,
jagnięciny, drobiu i dziczyzny). W drugiej rozdziały poświęcone rybom morskim i rzecznym oraz jarzynom,
potrawom z jaj, nabiału, ciastom i ciastkom, dodatkom, sosom, a także deserom, konfiturom, syropom i wódkom. Przedruk metodą fotooffsetową, oprawa twarda: zielona ekoskóra, tłoczenia, garby na grzbiecie, zadrukowana wyklejka; format 210 x 145 mm; str. 422; ISBN 978-83-61889-16-8; Graf-ika;
Warszawa 2009
15. K. Załęski „Konstytucje i Ustawy Generalne Wielkiego Mistrzostwa Polskiego i Litewskiego
pod młotkiem Ignacego hr. Potockiego przyjęte i zaprzysiężone w roku 1781”
Reprint jedynego na świecie, ocalałego egzemplarza. Odnalezienie egzemplarza Ustaw drukowanego
w języku francuskim i uzupełnionego pisaną odręcznie wersją niemiecką pozwala wypełnić lukę w znajomości
dziejów wolnomularstwa polskiego epoki stanisławowskiej. Przedruk metodą fotooffsetową, oprawa twarda:
czarny półskórek i zielona oprawa ze złotymi tłoczeniami; zadrukowana wyklejka; format 177 x 217 mm; str.
114; ISBN 978-83-925268-1-0; Graf-ika; Warszawa 2007
16. Atlas Cartographia Silesiae Superioris - Atlas karografii Śląska
Obejmuje reprinty 54 wybitnych zabytków kartografii śląskiej z lat 1561-1946. Większość map przedstawiono w oryginalnych wymiarach. Faksymile map wykonano z egzemplarzy przechowywanych w polskich
Archiwach Państwowych. Każda jest szczegółowo opisana. Format Atlasu B3, mapy po rozłożeniu 480 x 680
mm. Oprawa twarda, ekoskóra z garbami na grzbiecie, tłoczenia; Graf-ika; Warszawa 2009
17. K. Moszyński „Kultura Ludowa Słowian” (3 tomy)
Kultura ludowa Słowian – monumentalne dzieło, wydawane w Krakowie w latach 1929-1939. Było
pierwszym w Europie syntetycznym opracowaniem ludowej kultury dużej grupy etnicznej, a jego publikacja wysunęła etnografię polską na czołową pozycję w europejskim słowianoznawstwie. Dzieło składa się
z dwóch tomów. Pierwszy z nich - pt. Kultura materialna - poświęcony jest m.in. gospodarce, odzieży, broni, komunikacji, przechowywaniu żywności); w tomie drugim (cz.1 i 2), zatytułowanym Kultura duchowa,
opracowane są m.in. takie tematy jak wiedza, kult, wierzenia, magia, wróżby, sztuki plastyczne, muzyka,
onomastyka i symbolika. Autor oparł się na badaniach terenowych, jakie prowadził w Polsce, na Białorusi,
Polesiu i Ukrainie. Dzieło liczy ponad 2300 stron druku, zawiera ryciny 2500 obiektów, a także mapy i dodatki
nutowe. Przedruk metodą fotooffsetową, oprawa twarda, zadrukowana, laminowana; format 255 x 175 mm;
str. 710; I tom ISBN 978-83-61889-12-0; II tom, s. 734 + atlas 80 s. 80, ISBN 978-83-61889-13-7; III tom,s.
940, ISBN 978-83-61889-14-4; Graf-ika; Warszawa 2010
tom I tom II tom III KOMPLET KOMPLET W MIEKKIEJ OPRAWIE
18. K. Niklewicz „Gospodarstwo piwniczne. Kiperstwo”
Reprint wydania z 1895 r. Kolejny podręcznik dla właścicieli winnic w Polsce. Były inspektor winnic w Austro-Węgrzech – w swoim dziele wprowadza czytelnika we wszystko to, co gospodarstwa piwnicznego (kiperstwa) i fabrykacji win dotyczy. Stara się, by wiadomości były dla wszystkich zrozumiałe, pomijając naukowe
rozprawy, a trzymając się praktycznej strony tematu. Zawarte w książce informacje dotyczą: praktycznej próby
wina, kiperskich wyrażeń, oceny składu chemiczny moszczu i wina, chorób i wad wina, technicznych metod
postępowania z winem, drozdży, win słodkich i deserowych, esencji, moszczów rodzynkowych, win likierowych, białych i czerwonych itp. W jednym woluminie VII części, łącznie 359 str., numeracja ciągła; z drzeworytami w tekście. Przedruk metodą fotooffsetową, oprawa twarda: czarny półskórek, czerwone płótno,
tłoczenia, garby na grzbiecie, zadrukowana wyklejka; format 206 x 141 mm; ISBN 978-83-61889-28-1;
Graf-ika; Warszawa 2010
19. „Wieś i Miasteczko”
Reprint albumu z 1916 r. wydanego staraniem Koła Architektów i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Przeszłości w Warszawie. Swoisty katalog zdjęć zabytkowych obiektów architektonicznych, zgromadzonych
na wystawie Architektury Polskiej w roku 1915. Przedruk metodą fotooffsetową, oprawa twarda: brązowa
ekoskóra, tłoczenia, ozdobna naklejka dworu, zadrukowana wyklejka; format 210 x 300 mm; str. 224; ISBN
978-83-61889-04-5; Graf-ika; Warszawa 2010
20. R. Wolff „Polska kuchnia koszerna”
Reprint oryginału z 1877 r. Tytuł w całości brzmi „Polska kuchnia koszerna zawierająca
najrozmaitsze potrawy i pieczywa, konfitury i soki oraz szczegółowy przewodnik do urządzenia koszernego gospodarstwa przez Rebekę Wolff tłumaczone z niemieckiego przez S.D.
nakładem tłumacza”.
Przewodnik kulinarny zawierający przepisy potraw mięsnych i mlecznych, na różne pieczywo, konfitury, soki, galarety, kremy, sosy a wszystko przyrządzone w sposób koszerny.
Przedruk metodą fotooffsetową, oprawa twarda: drukowana, foliowana, zadrukowana wyklejka; format 140 x 200 mm; str. 188; ISBN 978-83-61889-20-5; Graf-ika; Warszawa 2010
21. Wieś Ilustrowana
„Wieś Ilustrowana”, pierwszy numer styczeń 1910 r. Jest to bogato ilustrowana monografia wsi polskiej z początku ubiegłego wieku, artykuły
dotyczące kultury i obyczajów, szkice literackie, ówczesna moda, opisy
dworów ziemiańskich i charakterystyka ich właścicieli oraz stylu życia:
wyścigi konne, hodowla koni, bydła, łowiectwo, żniwa etc. Pierwszy numer ukazał się w styczniu 1910 r. Miesięcznik. Ostatni numer w 1914 r.
Wymiary 23/30 cm, ok. 60 stron.
Obecnie w sprzedaży pierwsze 10 numerów z 1910 roku
22. Marszałek Piłsudski w 13 karykaturach
Zdzisław Czermański (1900-1970); Marszałek Piłsudski w 13 karykaturach; wstęp Jana Lechonia. Czermański rysunku uczył się we Lwowie u Kazimierza Sichulskiego. Jako nastolatek wstąpił do Legionów, w latach 20.
współpracował z czasopismami satyrycznymi: Cyrulikiem Warszawskim
i lwowskim Szczutkiem. W 1930 r. miał zorganizowaną wystawę indywidualną w Galerii Charpentier. Z Francji wyjechał do Anglii, gdzie rysował dla
pisma Graphic. W 1931 r. wyjechał do USA na zaproszenie nowo powstałego
Fortune Magazine, dla którego przez 3 lata rysował. Prezentowany album
13 kolorowych karykatur Józefa Piłsudskiego, które sam Piłsudski polecił
rozwiesic w Belwederze wydano w 1931 r. w ilości 500 numerowanych egzemplarzy. Reprodukcje jako faksymile wykonano z oryginałów w Zakładach
Jacomet’a w Paryżu. ISBN 978-83-61889-05-2; Graf-ika; Warszawa 2010
23. W. Szuchiewicz „Huculszczyzna” (4 tomy)
Cztery tomy monografii Huculszczyzny ukraińskiego autora Włodzimierza Szuchiewicza. Ukazała się po ukraińsku i polsku (1902). Stanowiła ważny przełom w badaniach nad Huculszczyzną i na długie lata stała
się nieomal encyklopedią kultury huculskiej. Także współcześni badacze
korzystają ze szczegółowych opisów Szuchiewicza. Wielkim walorem
jego pracy jest zaprezentowanie nazewnictwa wszystkich opisywanych
obiektów oraz zwyczajów, a także załączenie niezwykle bogatego materiału ilustracyjnego prezentującego omawiane zagadnienia. Znajdujemy
w niej szczegółowe dane na temat budownictwa, stroju, zajęć ludności,
przemysłu domowego, obrzędowości, pieśni i podań. Monografia ta była
owocem dwudziestoletnich własnych badań i obserwacji. Tom I ISBN 97883-61889-31-1; Tom II ISBN 978-83-61889-32-8; Tom III ISBN 978-8361889-33-5; Tom IV ISBN 978-83-61889-34-2; Graf_ika; Warszawa 2010
tom I w oprawie introligatorskiej
tom II w oprawie introligatorskiej
tom III w oprawie introligatorskiej
tom IV w oprawie introligatorskiej
KOMPLET W OPRAWIE INTROLIGATORSKIEJ
KOMPLET W OPRAWIE TWARDEJ ZADRUKOWANEJ
24. J. Sas Zubrzycki „Polskie budownictwo drewniane”
Pełny tytuł „Polskie budownictwo drewniane jako pierwowzór dla Stylu nadwiślańskiego; Stylu Zygmuntowskiego w Utworze Kształtu”. Badania oparte na licznych rysunkach zabytkowych.
Reprint oryginału wydanego w 1916 roku nakładem własnym autora. Rozważania na temat polskiej architektury drewnianej oparte na bogatym materiale ikonograficznym. Są to zdjęcia i szkice, rysunki wykonane przez samego autora, przedstawiające budowle drewniane i detale architektoniczne. W większości przedstawione obiekty już nie istnieją. Przedruk metodą fotooffsetową, oprawa twarda: drukowana, foliowana,
zadrukowana wyklejka; format 220 x 320 mm; str. 158; ISBN 978-83-61889-36-6; Graf_ika; Warszawa 2010
25. J. Sas Zubrzycki „Cieślictwo polskie”
Uzupełnienie „Polskiego budownictwa drewnianego” z rysunkami
Reprint oryginału wydanego w 1930 roku nakładem własnym autora. Trzy zeszyty wzorów sztuki ciesielskiej wywodzące się ze sztuki ludowej. Plany, rzuty, zjęcia, przykłady mieczowań, odrzwia i drzwi staropolskie, wiązania, bramy, stropy drewniane, słupy z mieczowaniem, zdjęcia domów wiejskich i dworów, dachów,
szczytnic, okien i okienek. Obiekty przedstawione na zdjęciach w większości już nie istnieją. Przedruk metodą
fotooffsetową, oprawa twarda: drukowana, foliowana, zadrukowana wyklejka; format 220 x 320 mm; str.
212; 304 rysunki w tekście; ISBN978-83-61889-01-4; Graf_ika; Warszawa 2010 Cieśla Polski Przedruk techniką fotooffsetową Zeszytów wydanych w latach 1915-1916 ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Murarz Polski
26. Cieśla polski, Murarz Polski J.S. Zubrzycki.
„Cieśla polski i Murarz polski” - zbiór 10 zeszytów autorstwa Jana Sasa Zubrzyckiego wydanych w latach:
Cieśla 1915-1916; Murarz 1917-1919. Zeszyty te stanowią doskonałe uzupełnienie „Cieślictwa polskiego”
oraz „Polskiego budownictwa drewnianego”.
Wzory sztuki ciesielskiej wywodzące się ze sztuki ludowej, tradycyjne polskie wykończenia i zabudowy.
Plany, rzuty, zdjęcia, przykłady mieczowań, odrzwia i drzwi staropolskie, wiązania, bramy, stropy drewniane, słupy z mieczowaniem, zdjęcia domów wiejskich i dworów, dachów, szczytnic, okien i okienek. Obiekty
przedstawione na zdjęciach w większości już nie istnieją. rzedruk metodą fotooffsetową, oprawa twarda:
drukowana, foliowana, zadrukowana wyklejka; format 220 x 320 mm; str. 158; ISBN 978-83-61889-02-1,
Graf_ika, Warszawa 2010
27. Papierowa wojna. Plakat w starciu propagandowym 1920 roku.
Teka zawiera 12 plakatów barwnych ze zbiorów Muzeum Wojska polskiego. Są to plakaty propagandowe
zarówno polskie jak i bolszewickie. Dodatkowo w skład teczki wchodzi opracowanie historyczne dotyczące
zarówno samej wojny w sensie militarnym jak i wojny propagandowej przygotowane przez Pana prof. dra hab.
Janusza Ciska i Panią Elżbietę Radecką. Data wydania 2010;Oprawa-Teka kartonowa, kolor; Format: teczka
453x327 mm, plakaty 450x320 mm, broszura 211x298 mm Liczba stron - 12 plakatów opis/broszura 26 str
ISBN 978-83-61889-09-0
28. Plakaty z serii wojna 1920 roku.
DO BRONI!
DO BRONI! WSTĘPUJCIE DO ARMJI OCHOTNICZEJ!
PLAKAT ZE SMOKIEM ( Sygnowany J.P. )
DUŻY ROZMIAR 91 x 67 cm
HEJ! KTO POLAK NA BAGNETY!
Sygnowany Kamil Mackiewicz.
Na zlecenie Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego.
DUŻY ROZMIAR 98,5 x 66,5 cm
29. Portret Chopina w passepartout
Piękny Portret F. Chopina z autografem w oprawie passepartout (kolor ecru)
Autor E.W. Javory. Reprint starej litografii
Papier: 250g szlachetny z fakturą, biały
Wymiar grafiki: 18 x 12,5 cm, z autografem 21 x 12,5 cm
Wymiar grafiki z oprawą passepartoutu: 39,8 x 30 cm
Wydruk w sepii
Wydawca: Graf_ika
Data wydania: 2010
30. Oficer gwardii napoleońskiej na koniu
Litografia barwna kolorowana w epoce - reprint oryginału z lat 20. XIX wieku
Papier: d’ arche - specjalny papier do wykonywania reprintów wysokiej jakości - odpowiadający wizualnie
papierowi z epoki.
wymiary 40,5 x 48,8 cm
31. „W domu i w świecie” wierszem opisała Marya Konopnicka
Z 17 litografiami H. Benneta
Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie
Druk w drukarni L. Idzikowskiego
Kijów 1891 rok
Reprint oryginału z 1891 r. udostępnionego przez Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie
Piękne, kolorowe litografie sprzed 100 lat cudownie komponujące się z wierszami dla dzieci M. Konopnickiej.
32. „Szczęśliwy światek” Marya Konopnicka
Książka dla dzieci z 17 litografiami H. Benneta
Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie
Kijów 1895 rok
Reprint oryginału z 1895 r. udostępnionego przez Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie
Piękne, kolorowe litografie sprzed 100 lat cudownie wkomponowane w wiersze dla dzieci M. Konopnickiej.
33. „Moja Książeczka” Marya Konopnicka
Reprint oryginału wydanego w Warszawie w 1891 roku przez Nakładem Michała Arcta.
Wybór wierszy: Na fujarce; Sposób na laleczkę; Na polu; Co ja wyczytam w książeczce? To tylko kilka wybranych wierszyków Marii Konopnickiej. Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi.
34. „Filuś, Miluś i Kizia” Marya Konopnicka
Reprint oryginału wydanego w Krakowie w 1895 roku przez Księgarnię Michała Arcta.
Wybór wierszy: Poranek Filonka; Grzeczny Mruczuś; Awantura; Karuzela; Kocie figle; Filuś śmiałek to tylko
niektóre tytuły.
35. „Wesołe chwile” Marya Konopnicka
z 17 obrazkami H. Benneta
opisała Marya Konopnicka
Reprint oryginału wydanego w Warszawie w 1889 roku nakładem Michała Arcta.
Wybór wierszy: Rankiem; Każdy domu swego strzeże; Co słonko widziało; Piosenka w kuźni; Zosia i jej
mopsy; Przygoda Mańci; Co Staś widział w polu; Dziadek; Nasz domek; Pranie to tylko kilka wybranych wierszyków Marii Konopnickiej.
36. „Wiosna i dzieci” Marya Konopnicka
Reprint oryginału wydanego w Warszawie w 1906 roku nakładem Michała Arcta.
Wybór wierszy: Piosenka majowa; Nowa książeczka; Maik, Magdusia i pieski; O Lodniku to tylko niektóre
tytuły, które rozproszą nawet największe smuteczki.
37. „O Janku Wędrowniczku” Marya Konopnicka
Reprint oryginału wydanego w Warszawie w 1892 roku nakładem Michała Arcta.
Główny bohater wierszyków, mały Janek, postanawia wyruszyć w świat. Wędruje przez pola i lasy, przeżywając liczne przygody. Ale nie są to przygody niebezpieczne, tylko takie, które mogą się przytrafić
każdemu dziecku z ciekawością poznającemu otoczenie. Janek odkrywa fantastyczny świat przyrody,
spotyka na swej drodze zwierzęta i poznaje ich zwyczaje. Na koniec z radością, cały i zdrowy, wraca do
czekającej na niego w domu mamy.
38. „Pimpuś Sadełko” (Marya Konopnicka)
Reprint książeczki dla dzieci wydanej w 1934 roku przez wydawnictwo Michała Arcta w Warszawie
Oryginalne ilustracje w wersji czarno-białej wykonał Bogdan Nowakowski Kolorowe ilustracje współcześnie wykonała dla nas Pani Elżbieta Biś, by zaspokoić gusta naszych bardziej wymagających pociech.
39. Wojciech Gerson Adam Lerue „Widoki Warszawy rys. z natury przez Gersona i Lerue”
Wydanie albumowe nakładem Julisza Schmidta w Paryżu w 1852
roku.
Jeden z ważniejszych albumów widoków Warszawy z XIX wieku. 20
Pięknych, kolorowych litografii przedstawiających najciekawsze miejsca i budynki Warszawy i okolic (Wilanów): Targ za Żelazną Bramą; Kościół Ewangelicki; Bank Polski; Stacja kolei żelaznej; Widok zamku królewskiego; Kościół XX Karmelitów; Kościół XX Reformatów; Kościół XX
Benardynów; Kościół św. Aleksandra; Saski Plac; Katedra Trójcy Świętej;
Widok rynku Starego Miasta; Widok Rynku Nowego Miasta; Plac przed
Teatrem; Kościół św. Karola Boromeusza; Kościół św. Krzyża; Pałac w Wilanowie; Łazienki Królewskie; Obserwatorium Astronomiczne; Pałac
w Królikarni.
40. „Krakowskie Wyroby Wędliniarskie” Andrzej Różycki
„W dniu 28 września 2005 roku na Listę Produktów Tradycyjnych została wpisana w kategorii Mięso świeże oraz produkty mięsne: „Kiełbasa Lisiecka”. W publikacji wydanej w 1926 r. pt. „Krakowskie wyroby wędliniarskie” praktyczne wskazówki o wyrobie wędlin” autorstwa Mistrza Wędliniarskiego i właściciela Fabryki
Wędlin w Krakowie pana Andrzeja Różyckiego napisano, że ??Sposób wyrabiania wędlin krakowskich ma swoją wyrobioną markę dzięki dobroci, czego dowodem jest to, że przed wojną 70% wędlin produkowanych w
Krakowie w sposób przeze mnie podany szło na zaopatrzenie miast byłej Austrii i zagranicę?. Autor w rozdziale
?Krakowskie kiełbasy krajane? podaje przepisy i wymienia szereg kiełbas, wśród których wyróżnia m.in. krakowską grubo krajaną kiełbasę, kiełbasę krajaną na sposób domowy, krakowskie kiełbasy siekane. To właśnie
w latach 30. XX w. z krakowskich kiełbas krojonych wywodzi się kiełbasa lisiecka, jako szczególny ich rodzaj,
poszukiwany przez konsumentów ze względu na jej smak, recepturę i sposób wykonania, identyfikowany
właśnie z Liszkami. Z ustnych przekazów wiadomo, iż Metropolita Krakowski książę Adam Sapieha również
wysoko sobie cenił kiełbasę lisiecką, podobnie jak jego późniejszy następca kardynał Karol Wojtyła, który zawsze jej kosztował podczas swoich pobytów w parafii lisieckiej”.
41. „Wzory kwietników ogrodowych” Wincenty Bielski
Wzory kwietników ogrodowych
Podręcznik dla ogrodników i amatorów
245 rysunków z tekstem objaśniającym zebrał, ułożył i rysował
Wincenty Bielski - dyplomowany w Wersailles ogrodnik architekt-pejzażysta
W przedmowie pisze:
„Mając na uwadze przede wszystkim praktyczność niniejszego podręcznika, unikałem rozległych teorii,
a ograniczyłem się do uwag najogólniejszych o tyle, aby należycie objaśnić rysunki i wskazać krótki i łatwy
sposób obsadzania kwietników.
Obsadzenie ogrodu kwiatami musi być zastosowane do danego ogrodu, otoczenia, położenia, pory roku
etc. Sposób użycia kwiatów może być różny, stosownie do rodzaju roślin, jakich użyć mamy i innych okoliczności. Nie każda roślina da się jednakowo zastosować, czy to ze względu na porę kwitnięcia, wzrost, barwę,
ulistnienie, kwiat czy też wreszcie owoc.
W podręczniku niniejszym znajdzie każdy deseń odpowiadający jego gustowi, tudzież wskazówki jak go wykonać, jak go obsadzić itp.
W poniżej przytoczonych przykładach starałem się wybrać klomby, postępując od najskromniejszych stopniowo do najbardziej skomplikowanych, biorąc wzory osobiście zebrane z ogrodów publicznych, naszych i zagranicznych, jak również ze swej praktyki zdobytej w ogrodach
prywatnych”.
42. „Myśli różne o zakładaniu ogrodów” Izabela Czartoryska
Reprint oryginału wydanego we Wrocławiu w 1805 r., drukiem Wilhelma Bogumiła Korna
Każdy, kto marzy o własnym ogrodzie, szuka doskonałych wzorów do naśladowania. Prostoty bliskiej natury.
Projektowanie ogrodów przechodziło przez tysiąclecia różne fazy i mody. Są jednak pewne fundamentalne zasady. Izabela Czartoryska, wielka znawczyni tematu, dzieli się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem
na łamach swojej książki. Rezydencja Czartoryskich w Puławach słynęła z założonego przez nią wspaniałego
ogrodu angielskiego, który zdobiły liczne budowle, m.in. stylizowana na antyczną Świątynia Sybilli oraz tzw.
domek gotycki.
Lektura książki pozwoli nam zrozumieć podstawy projektowania i zakładania ogrodów. I dzięki staropolskiemu językowi oraz romantycznym opisom przeniesie nas niczym wehikuł czasu o 200 lat...
Książka zawiera Katalog drzew, krzewów, roślin i kwiatów.
54 tablice z ilustracjami, format 24,5 x 32 cm
Oprawa twarda, włoska ekoskóra z tłoczeniami i złoceniami, zadrukowana wyklejka, na froncie oprawy herb Czartoryskich (Pogoń).
43. „Willanów. Album widoków i pamiątek oraz kopie obrazów z Galeryi Willanowskiej wykonane na
drzewie w Drzeworytni Warszawskiej, z dodaniem opisów skreślonych przez...” Skimborowicz Hipolit, Gerson Wojciech
Monografia Wilanowa, zawierająca opis pałacu i znajdującej się tam galerii obrazów. Bogato ilustrowana
drzeworytami wykonanymi przez najlepszych rytowników warszawskich według rysunków wybitnych artystów: Wojciecha Gersona i Henryka Pillatiego.
Między innymi widoki pałacu, ogrodu, kościoła, kaplicy, pokoi i licznych obrazów z Galerii Wilanowskiej.
Skimborowicz Hipolit, Gerson Wojciech
Willanów. Album widoków i pamiątek oraz kopie obrazów z Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie
w Drzeworytni Warszawskiej, z dodaniem opisów skreślonych przez...
Warszawa 1877 r.
Nakład S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej
Stron tekstowych 192 + 48 tablic z drzeworytami, jednostronnie zadrukowanych, liczne drzeworyty w
tekście
Format 345/240 mm
Oprawa twarda, szyta, złocenia na grzbiecie i licu. Grzbiet sześciopolowy ze złoconym tytułem i zdobieniami, na okładce tłoczony złotem
tytuł oraz herb Wilanowa.
44. Bitwy i Potyczki 1863-1864 oraz Spis Alfabetyczny i Chronologiczny Bitew I Potyczek 1863-1864.
Na podstawie materyałów drukowanych i rekopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu
STR 560, DOŁĄCZONE: mapa bitew-potyczek na Litwie i Rusi z datami starć, przez S. Zielińskiego,
(66x44cm), mapa bitew potyczek w Król Kongresowem, (88x65 cm) -przez S. Z., tabela - rozwój i upadek
ruchu zbrojnego (60x44 cm) - S. Z.
Oprawa twarda
Oprawa miękka
45. Żywy płot z głogu białego przez Jerzego Schenka
Reprint oryginału wydanego w 1844 roku
Przekład z niemieckiego, z 26 drzeworytami
Pełny tytuł brzmi:
Żywy płot z głogu białego czyli dokładna nauka jak niewielkim kosztem samorodny, przeszło 200 lat
trwać mogący płot z głogu białego zasadzić, pielęgnować oraz utrzymywać i tym sposobem ogrody i gospodarstwa wiejskie od znacznych uszkodzeń uchronić, tudzież pozbyć się na zawsze, zwłaszcza na wsi niemiłego
widoku, który sprawują płoty z suchego chrustu, parkany a nawet sztakiety znaczne wydatki za sobą pociągające oraz jak otrzymać głóg biały z nasienia...
z dodatkiem rozprawy
O zadziwiających skutkach naginania gałęzi drzew owocowych w celu łatwiejszego pielęgnowania tychże.
Doskonały poradnik, jak w przeciągu 6 lat wyhodować żywopłot z białego głogu. Dla wymagających od nasienia a dla wygodnych od sadzonki przywiezionej z lasu.
Żywopłoty z głogu białego, w opinii autora, należą do najtwardszych i najtrwalszych. Splatane co roku, przez 6 lat, w misterny wzór gałązki
tworzą gęstą, nie do przebycia barierę, która przez kolejne 200 lat wymaga tylko przycinania.
W drugiej części swojego poradnika Pan Schenk obrazowo przedstawia, jak uzyskać już w drugim roku po zasadzeniu drzewka, owoce,
naginając gałęzie.
Interesująca lektura dla ogrodników i posiadaczy ziemskich, którzy pragną przyozdobić swoje piękne dwory, parki ze starodrzewem i ogrody.
46. Pieczywo domowe
Reprint oryginału wydanego w 1928 roku. Ponad 100 prostych, tradycyjnych przepisów na domowe wypieki: chleba (jasnego i ciemnego), bułek i słodkich rozmaitości. Wydanie broszurowe. Stron 32+12, format:
240x165 mm Format Warszawa 2012
47. Zielnik Czarodziejski
Józef Rostafiński (1850-1928); botanik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek PAU, pionier polskiej florystyki. Jedna z jego książek, Przewodnik do oznaczania roślin w Polsce dziko rosnących, doczekała się
21 wydań między 1886 i 1979 rokiem.
Zielnik Czarodziejski - naukowe badanie dawnych przesądów, czarów i roślin czarodziejskich, w których
Rostafiński wykazał, że owe wierzenia wśród ludu nie są wyobrażeniami, zachowanymi jeszcze z prastarych
czasów pogańskich.
Wierzenia te zostały zatarte przez chrześcijaństwo i idącą w ślad za nim kulturę. Nastąpiło to w znacznej
części w wieku XVI za pomocą popularnej polskiej literatury ludowej: Ogrody zdrowia; Księgi o gospodarstwie
Piotra de Crescentis; Lekarstwa doświadczone Jana Pileckiego; Herbarz polski (roślinnym) Marcina z Urzędowa; Zielnik Szymona Syreńskiego; Młot na czarownice; Sekreta białogłowskie Haura i wiele, wiele innych,
z których Rostafiński wybrał, zebrał i usystematyzował te najciekawsze i zaprezentował w swoim Zielniku.
48. „Nienawiść wyznaniowa tłumów za czasów Zygmunta III-go” Wacław Sobieski
Wacław Sobieski (1872-1932) był historykiem o wyrazistych poglądach, kontrowersyjnym, emocjonalnym i nade
wszystko poszukującym, także w zakresie metod badawczych. Widać to wszytko już w jednej z pierwszych jego prac,
której reprint trafia właśnie na rynek księgarski. Nienawiść wyznaniowa tłumów za rządów Zygmunta III (1902), w
której autor wykorzystał szereg wcześniej niewyzyskanych źródeł, ukazuje czasy kontrreformacji obfitujące w liczne
tumulty, burdy i awantury, wszczynane przeciw innowiercom. Tłum, podbechtywany przez żarliwych kaznodziejów,
„nienawidził, choć sam sobie nie zdawał sprawy dlaczego...”. Naprzeciw jednak tego tłumu stanęli obrońcy tolerancji
-„garstka <ludzi>, którzy zgnębili w sobie żywiołowe, zwierzęce porywy. Ta garstka„jak pisze dalej Sobieski z charakterystyczną dla siebie emfazą - wzięła udział w pracy wszechludzkości, toczącej się od wieków, aby na ziemi na przekór
wszelkim wybuchom namiętności ras, religii, narodów zstąpił kiedyś wymarzony, spodziewany przez tylu <pokój>...
Książkę, a szczególnie jej rozdział pt. Noc jezuitów, zaatakowano w 1912 r., kiedy to obchodzono trzechsetną rocznicę
śmierci Piotra Skargi. Sobieski odpowiedział obszernym tekstem pt. Czy Skarga był„turbatorem”[mącicielem] ojczyzny?
Oryginał wydano w 1902 r., str. 158+10, format: 160x250 mm, oprawa twarda, zadrukowana wyklejka, Graf-ika, Warszawa 2012.
49. „O stylu krajowym w budownictwie wiejskiem” Zygmunt Ks. Czartoryski
Zygmunt Czartoryski - „O stylu krajowym w budownictwie wiejskiem” - książka wydana w Poznaniu
w 1896 roku. Podstawowe dzieło, obok Krótkiej nauki budowania dworów, przypisywanej Opalińskiemu, nawołujące do poszukiwania narodowego stylu.
Czartoryski pisał m.in.: Każdy kraj ma pewne cechy zewnętrzne, oryginalne, odróżniające go od krajów postronnych (...). Tak i naszemu krajowi właściwym był niegdyś oryginalny styl budownictwa, przynajmniej wiejskiego,
wyrobiony wiekami, zastosowany do środków i materiałów budowlanych miejscowych, odpowiadający klimatowi
krajowemu, potrzebom i zwyczajom mieszkańców. Niestety, wobec teraźniejszych prądów niwelacyjnych i skutkiem
nowoczesnych stosunków kosmopolitycznych, jak zaciera się wszelka oryginalność i odrębność, tak i styl swojski budownictwa wiejskiego w kraju naszym coraz więcej zanika. (...) Wraz z upadkiem stylu krajowego zaciera się cecha
kraju zewnętrzna rodzima, swojska...
Zachęcamy do lektury, szczególnie współczesnych architektów, którzy projektują domy jednorodzinne w stylu jak to nazywają „dworkowym”,
na 500 metrowych działkach, bez namiastki parku, wg wizji zamawiającego, który nie skaził się wiedzą na temat wyglądu i znaczenia dworu w
naszej historii. Oryginał wydano w 1896 r., str. 56+10, format: 165x240 mm, oprawa twarda, zadrukowana wyklejka, Graf-ika, Warszawa 2012.
50. „Czy mamy polską architekturę? - sześcioksiąg o architekturze polskiej” Stefan Szyller
w skład publikacji wchodzą: Czy mamy polską architekturę? (1916 r.), Jak powinna być odbudowana wieś polska (1915 r.), Nie zatracajmy
charakteru chaty polskiej (1915 r.), O attykach polskich i polskich dachach wklęsłych (1909 r.), Tradycya budownictwa ludowego w architekturze polskiej (1917 r.), W obronie budownictwa drzewnego (1915 r.)
Stefan Szyller (1857-1933) Był jednym z najwybitniejszych i najbardziej wziętych architektów polskich
na przełomie wieków XIX i XX. Gorąco miłując wszystko, co polskie, we wszystkich niemal budowlach swoich
wprowadzał motywy polskiego odrodzenia i baroku. W pracach swych, ogłoszonych drukiem: O attykach
polskich i wklęsłych dachach; Nie zatracajmy charakteru chaty polskiej; W obronie budownictwa drzewnego;
Czy mamy polską architekturą; Tradycja budownictwa ludowego w architekturze polskiej; Jak odbudować
wieś polską, udowadnia pochodzenie architektury polskiej od prastarej ciesiołki słowiańskiej, nieznanej u
innych narodów, tworzącej czysto polskie bryły architektoniczne i swoiste zdobnictwo. Str. 442+10, format:
167x245 mm, oprawa twarda, zadrukowana wyklejka, Graf-ika, Warszawa 2012.
51. „Statut Kaliski” Artur Szyk
„Statut Kaliski” Artura Szyka powstał w latach 1926-1928 i zajmuje obok późniejszej „Hagady” szczególne miejsce w bogatej twórczości artysty, jak
też w dziejach kultury polskiej. Jednocześnie ukazany jako akt dziejowej tolerancji, wpisał się na stałe, jako trwały element stosunków polsko-żydowskich.
Druk tego wydania w technice heliograwiury trwał trzy lata i został ukończony 25 stycznia 1932 roku, w drukarni F. Bruckmanna S.A. w Monachium, dla Wydawnictwa Okrągłego
Stołu w Paryżu. Całość składa się z 45 luźnych kart oraz jednej dodatkowej pełniącej rolę
kolofonu - umieszczona jest w sztywnej tece na której został wytłoczony w złotym kolorze
ukoronowany orzeł z trzema herbami - Pogonią, Archaniołem i Gryfem. Grzbiet i krawędzie
boczne teki są obciągnięte bordową skórą, natomiast resztę oprawiono w czerwone płótno.
Reprint Statutu Kaliskiego A. Szyka oparty jest o jeden z niewielu zachowanych w komplecie na terenie Polski oryginalnych egzemplarzy. Wydanie to, oznaczone numerem 176, było
darem artysty dla pierwszego premiera Polski Odrodzonej Ignacego Jana Paderewskiego.
Zostało przekazane z odręczną dedykacją wielkiemu pianiście przez A. Szyka w Paryżu w roku 1934. Format plansz: 32,2 na 38,6 cm.
”Historia Statutu Kaliskiego...” opracowana przez Mariana Fuksa, Aleksandra B. Skotnickiego, Joannę Podolską i Marka Szukalaka to swoisty
przewodnik po miniaturowych symbolach wciśniętych pomiędzy teksty przez największego iluminatora XX wieku - Artura Szyka. Zacytuję tu
opinię jednego ze współczesnych fascynatów prac
A. Szyka: „Przewodnik po statucie jest fantastyczny!!! Bez niego byłaby to tylko teka kolorowych
obrazków, których oglądanie znudziłoby się po
kilkunastu ilustracjach”.
Od pierwszych stron autorzy zasypują nas
informacjami na temat historii powstania Statutu, zarówno tego XIII wiecznego z przywilejami
nadanymi Żydom przez księcia kaliskiego Bolesła-
wa Pobożnego, jak i tego iluminowanego w XX wieku przez A. Szyka oraz podkreślają jak wielkie znaczenie odegrała ta oryginalna publikacja
w budowaniu porozumienia międzynarodowego na świecie. Autorzy przytaczają paragrafy Statutu Kaliskiego - przywilejów i obowiązków dla
Żydów wielkopolskich - w języku polskim, w oryginale - po łacinie oraz w przekładzie dra Krzysztofa Pawłowskiego z Pracowni Łaciny Średniowiecznej PAN.
To kompendium wiedzy okazuje się niezwykle potrzebne do analizy poszczególnych kart Statutu przedstawionych w dalszej części publikacji, dzięki czemu bogata mozaika symboli nie stanowi już dla czytelnika tajemnic.
Książka oprawiona w ekoskórę z miniaturą złotego orła z teki pierwszego wydania Statutu z lat 1926-1928 jest integralną częścią Reprintu
STATUTU KALISKIEGO A. Szyka. Do sprzedaży trafiła tylko niewielka ilość tych książek dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na zakup teki.
Historia Statutu Kaliskiego (książka nakład limitowany)
52. „Uniwersalna Książka Kucharska”
Maria Ochorowicz-Monatowa to najgłośniejsza polska autorka książek kulinarnych w pierwszej połowie XX wieku, godna następczyni Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Przez dziesięciolecia jej„Uniwersalna książka kucharska”służyła
w wielu domach. Do dziś jej przepisy inspirują miłośników tradycyjnej polskiej kuchni - smaków zdrowych i domowych. I chyba więcej na ten temat pisać nie trzeba. Str. 756+16, format: 148x223 mm, oprawa twarda, ekoskóra,
złote tłocznie, naklejka na licu, zadrukowana wyklejka, Graf-ika, Warszawa 2012.
53. „Compendium Ferculorum”
Compendium Ferculorum albo zebranie potraw – pierwsza zachowana
polska książka kucharska, wydana w Krakowie w 1682 roku. Autorem był
kuchmistrz wojewody krakowskiego Aleksandra Michała Lubomirskiego Stanisław Czerniecki. Książka składa się
z trzech rozdziałów i zawiera 333 przepisy. W części pierwszej przedstawione zostały potrawy mięsne, w rozdziale
drugim umieszczono przepisy na dania z ryb, ostatnia część dzieła zawiera receptury na potrawy mleczne, pasztety,
sposoby przyrządzania tortów i ciast. Każda z tych części oprócz stu głównych przepisów, zawiera uzupełnienie,
tzw. additament (dziesięć kolejnych receptur, dotyczących dodatków do opisywanych wcześniej potraw). Atrakcją
każdego rozdziału jest tzw. sekret kuchmistrzowski. Dzieło zadedykował autor Helenie Tekli Lubomirskiej, żonie
Aleksandra Michała. Str. 112+12, format: 160x277 mm, oprawa twarda, zadrukowana, zadrukowana wyklejka, Graf-ika, Warszawa 2013.
54. „Ilustrowany Kucharz Krakowski” Maria Gruszecka
I Kraków miał swoją popularną autorkę. „Kurier Warszawski”, ten sam, który pisał pochlebnie o Lucynie
Ćwierczakiewiczowej, w 1892 r. informował czytelników: „Literatura kulinarna nasza, w której dotąd pierwszorzędnym blaskiem wartości i powodzenia świeciło 365 obiadów wzbogacona została nowym dziełem:
Kucharz krakowski dla oszczędnych gospodyń. Smaczne i tanie obiady dla domów obywatelskich”. Autorką
książki była Maria Gruszecka. W informacji o nowej książce pisano, zgodnie z nowymi tendencjami, że „zaletą
główną nowego utworu jest baczenie na hygieniczność kuchni domowej”.
Marię Gruszecką zaliczyć można do nowej generacji autorek podręczników kulinarnych usiłujących wprowadzić do kuchni polskiej zdobycze nauki o higienie żywienia, zerwać ze szkodliwymi dla zdrowia przyzwyczajeniami i z kuchennym konserwatyzmem.*)
* Fragment książki „W kuchni babci i wnuczki” autorstwa Barbary Adamczewskiej, Beaty Mellerowej
Książka zawiera ponad 1300 przepisów, wśród nich zupy, pieczenie, sosy, ciasta i torty, dodatkowo autorka załączyła dodatek na temat prowadzenia domu, zbiór tzw. Babcin dobrych rad, dotyczących prania tkanin,
przechowywania żywności, czyszczenia metali, a także dbania o urodę.
55. „Kuchnia Myśliwska” Jan Szyttler
Jan Szyttler Kuchnia myśliwska, czyli na łowach: dla uśnierzenia głodu, dogadzając oraz najdelikatniejszemu smakowi z dodaniem rad i przepisów do urządzenia ubitej zwierzyny czworonożnej lub ptactwa, tudzież przygotowania naprędce posiłku
z wybranych rozmaitych drobnych cząstek zwierzyny. Reprint oryginału wydanego w 1845 r. Praktyczny
podręcznik kulinarny dla amatorów łowów i ich kuchmistrzów; zbiór niepowtarzalnych receptur i przepisów;
poradnik, jak przygotować się do łowów i jak skonstruować przenośny kominek; przewodnik po łownej zwierzynie; str. 202, format: 130x225 mm, oprawa twarda; Warszawa 2012
ska
56. „DWÓR WIEJSKI t. I-III w jednym woluminie” Karolina z Potockich NakwaDwór wiejski. Dzieło poświęcone gospodyniom polskim przydatne i osobom w mieście mieszkającym.
Księgarnia Michelsena, Lipsk 1857-1860, ss. 343, 412, 308. Tom I „Dom wiejski” zawiera m.in. rozdziały:
Korzyści dla zdrowia i przyjemności życia wiejskiego, Najprzyjemniejsze wsi położenie, Opis i rozkład domu
mieszkalnego, Spiżarnia, Inne dworskie zabudowania, Dziedziniec, podwórze, mieżwa, Architektura budynków i materiały, Służący, ich wybór, przymioty jakie mieć powinni i postępowanie pani domu z niemi, Rozkład
czasu i urządzenie ogólne domu, Książki przydatne na wsi, Pszczelnik. Tom II „Kuchnia wiejska” na 412 stronach mieści około 200 przepisów kulinarnych. Tom III „Rady i przepisy” zebrany jest w porządku alfabetycznym
szereg praktycznych porad, m.in.: ból zębów, ciężarność, maligna, małżeństwa, mikstury, morwy, muchy i
mrówki, własności pokarmów, wykręcanie nogi lub ręki, zachowanie się kobiet, zgorszenia
57. „Dwory Małopolski w fotografii archiwalnej” Marzanna Raińska
Pamiątki nasze - dwory i dworki szlacheckie ? świadkowie dawnej świetności, z dniem każdym niezauważalnie znikają z naszego krajobrazu kulturowego. Świat dworów - ostoja polskości, ładu i porządku,
kolebka tradycji pokoleniowej i narodowej - rozpoczął wędrówkę w przeszłość. Niewielki budynek o bielonych ścianach, który przez wieki opierał się zawieruchom dziejowym w tym kraju od zarania niespokojnym i
trwał niezmiennie, teraz staje się symbolem tego, co już nieodwracalnie zostało utracone. Początek tej drogi
wyznaczyła druga połowa XIX wieku, kiedy w wyniku represji popowstaniowych władze zaborcze skonfiskowały około tysiąca dworów. Znacznie większe straty przyniosło zakończenie pierwszej wojny światowej,
gdy ogromna część polskich siedzib ziemiańskich znalazła się w granicach Rosji Sowieckiej. Druga wojna
światowa, która zniosła z powierzchni tysiące domów w polskich miastach, miasteczkach i wsiach, nie była
ostateczną zagładą polskiego dworu. Wyznaczył ją dopiero dekret o reformie rolnej z 1944 r. Majątki ziemskie
skonfiskowano a ich właścicielom zakazano zamieszkania w pobliżu ich rodowych siedzib. Większość z opuszczonych dworów wkrótce zamieniła się w ruinę zatopioną w resztkach zdziczałego parku. To unicestwienie
miało głównie na celu wymazanie ze świadomości społecznej wszystkiego, co wiązało się z dawnym światem
ziemiańskim, jego kulturą i tradycją.
58. „ZIELNIK” D. Simon Syrennivs (Syrenius)
Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacinskiego zowią To iest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy Zioł wszelakich Drzew Krzewin y korzenia ich, Kwiatu, Owocow, Sokow Miasg, Zywic y korzenia
do potraw zaprawowania Takze Trunkow, Syropow, Wodek Lekiwarzow, Konfektow [...] pilnie zebrane a porządnie zapisane przez D. Simona Syrennivsa.
Data wydania 1613 r., Cracoviae; W Drukarni Bazylego Skalskiego. Format wydani 212x298; ilość stron
1578+11; ponad 650 drzeworytów.
Największe dzieło przyrodnicze renesansu w Polsce, owoc 40 lat pracy prof. Akademii Krakowskiej, S. Syreniusza [ok. 1540-1611], lekarza, botanika, badacza właściwości leczniczych ziół, opus vitae Syreniusza.
„Zielnik” zawiera obszerne opisy 765 roślin, ich przydatność głównie leczniczą, ale również odżywczą, gospodarczą, etc., można w nim znaleźć nie tylko recepty leków roślinnych, ale i przepisy potraw, sposoby zwalczania szkodników, leczenia bydła domowego itd., odnotowuje też dawne ludowe zwyczaje i obrzędy związane
z roślinami, całość bogato ilustrowana, ok. 650 drzeworytów.
Zielnik stanowi wspaniałą pozycję, nie tylko dla bibliofilów i bibliomanów, miłośników starych ksiąg i językoznawców interesujących się staropolszczyzną, nie tylko dla naukowców - botaników, biologów, lekarzy i farmaceutów, a także tak licznych
obecnie zwolenników natury, względnie nawet paramedyków (a trzeba przyznać, że rzeczywista znajomość ziół w średniowieczu często przewyższała współczesną i także profani mogą tam znaleźć perełki dla siebie). Ale tak naprawdę ważne jest tylko, że to świetne świadectwo naszej
ówczesnej cywilizacji, wiedzy i kultury. Jej poziom nie odbiegał od przeciętnego europejskiego, a czasem wyraźnie go wyprzedzał. Liczba stron:
1578+11, format: 212x298 mm. Warszawa 2013. Istnieje możliwość zamówienia wtłoczenia własnego faksymile na okładce.
Oprawa w ekoskórę
Oprawa w skórę naturalną
59. „W CZTERDZIESTĄ ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863 - 1903”
oraz „22 STYCZNIA 1863” - JÓZEF PIŁSUDSKI
PRZEDMOWA: „Komitet w przekonaniu, iż wszelkie obchody i wszystkie uroczystości mogą mieć tylko
doraźne znaczenie, powziął myśl utrwalenia wypadków sprzed lat 40, przez wydanie księgi zbiorowej, spisanej przez uczestników tychże wypadków i ofiarowanie takowej młodszemu pokoleniu dla dania świadectwa
prawdzie, dla nauki, i zachęty ku ukochaniu ideałów, na ołtarzu których oni wszystko w ofierze złożyli.
Jedynym naszym życzeniem i ambicją jest, aby ta Księga przyjętą została przez młode pokolenie takim
sercem i z taką miłością, z jakimi jest ona ofiarowana. Będzie to pociechą i nagrodą dla tych, którzy spełniwszy swój obowiązek, odejdą spokojni o los sztandaru złożonego w dobre ręce. W pierwszej części Księgi naszej
pomieściliśmy kilkanaście dokumentów urzędowych, które nam się udało zebrać, poprzedzając je trzema
fundamentalnymi aktami Rządu Narodowego. Druga część zawiera wspomnienia, listy i dokumenty prywatne uczestników powstania w porządku alfabetycznym nazwisk autorów. Znajdzie tu więc czytelnik opisy rozmaitych walk, faktów, nędz i męczeństw w latach od 1860 do 1874 a których sceną jest przestrzeń od Paryża
do Kamczatki - od Bosforu po Morze Lodowate.
Niewiele tam przewag orężnych i zwycięstw, lecz nieprzebrana tam ilość bohaterstwa, ofiarności i poświęcenia. Krew tych ofiar przesiąkła ziemię naszą a z prochu ich kości powstaną mściciele wiekowych krzywd naszych i zwycięzcy idei naszej.
Lwów, dnia 22 stycznia 1903 r. - Komitet Wydawniczy
Oprawa ekoskóra ze złotymi tłoczeniami, nakljeka kolorowa na licu, format: 155x220 mm, ilość stron: 651+17, Warszawa 2013
60. „Compendium Medicum Auctum”
Compendium medicum auctum to iest: krotkie zebranie i opisanie chorob ich rożności, przyczyn, znakow, sposobow do leczenia także rożnych sposobow robienia Wodek, Oleykow, Julepow, Syrupow, Konfitur,
Maści, Plastrow, &c, i rożnych osobliwych rzeczy, na siedem traktatow rozdzielone, i teraz przez tegoż Autora
z errorow drukarskich wyczyszczone. Z przydatkiem osobliwych Chorob, tak Męskich, iako i Białogłowskich,
i Dziecinnych. Dla większey wygody ludzkiey przedrukowane.
Dzieło to nieznanego autora jest przypisywane Apolinaremu Wieczorkowiczowi (1661-1728) jako jedna
z czterech prac, które opublikował anonimowo. Wieczorkowicz dokonał wyboru i przysposobił do druku wiedzę 20 wybitnych eskulapów europejskich, których nazwiska wypisane są zaraz za stroną tytułową. Na końcu
książki znajduje się indeks rzeczowy, bardzo pomocny przy korzystaniu z dzieła naukowego. Sam Apolinary
Wieczorkowicz w 1680 r. wstąpił do zakonu franciszkańskiego, choć nie przyjął nigdy święceń kapłańskich.
Działał w licznych klasztorach w ówczesnej Polsce oraz na Górnym Śląsku jako brat zakonny. Oprawa: Twarda,
ekoskóra ciemny granat wpadająca w czerń, ze złotymi tłoczeniami, książka szyta, liczba stron: 708, format:
132x194 mm, Warszawa 2013.
61. „Pamiętniki z pobytu na Syberii Rufina Piotrowskiego”
Dzieło Rufina Piotrowskiego zawiera wiele cennych informacji dotyczących Syberii, zesłańców, rosyjskiej administracji oraz ludów koczowniczych zamieszkujących opisywane tereny. Z kart pamiętnika
wyłania się interesujący obraz krainy widzianej oczami zesłańca, który stara się obiektywnie przedstawić miejsce swej katorgi. Relacja autora dotycząca społeczeństwa syberyjskiego świadczy o dużej
znajomości przedmiotu. Autor wspomnień sam będąc skazanym na katorgę, doskonale przestawił stosunek ludzi wolnych do posieleńców i katorżnych. Dokładnie oddał stan psychiczny tych ostatnich, ich
problemy i wątpliwości. Z dużą sympatią odnosił się do mieszkańców Syberii. Nie krył się ze swoimi
przemyśleniami. Bez ogródek mówił o dużych szansach powodzenia ewentualnego powstania przeciw Rosji, które mogłoby być początkiem procesu dającego wolność jego ojczyźnie. Oprawa: miękka,
liczba stron: 699+16, format: 170x240 mm, Warszawa 2014.
62. „Gniazdo Cnoty” Bartosz Paprocki
Gniazdo cnoty, Zkąd Herby Rycerstwa sławnego Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego,
Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego, y inszych Państw do tego Królestwa należących Książąt y
Panów, początek swoy maią.
Paprocki BartoszJedno z najgłośniejszych dzieł wczesnej heraldyki polskiej, dedykowane królowi Polski
Stefanowi Batoremu. Autor podaje wiadomości o dziejach i genealogii różnych rodzin polskich, przeplatając je wizerunkami królów Polski. Portrety Gedymina oraz książąt i panów litewskich. Wśród rycin portrety
królów polskich Lecha, Władysława Jagiełły, Zygmunta II Augusta (potwierdzenie herbu dla Czartoryskich),
Henryka Walezego i Stefana Batorego, a także domniemany portret Jana Kochanowskiego. W tekście m.in.
opis bohaterskich czynów Mikołaja Radziwiłła oraz Romana Sanguszki.
Całość uzupełnia rejestr królów i rejestr herbów. Na zdobiących dzieło drzeworytach ukazano setki członków rodów szlacheckich. Wizerunki herbów, wyszły prawdopodobnie spod ręki samego Bartosza Paprockiego. Bogaty materiał ilustracyjny „Gniazda” uzupełniają charakterystyczne dla oficyny Piotrkowczyka ramki i
listwy tworzące piękną kompozycję graficzną. Bartłomiej Paprocki herbu Jastrzębiec (ok. 1543-1614).
Dzieło cenne i poszukiwane. Oprawa: Twarda, ekoskóra, ze złotymi tłoczeniami, książka szyta, liczba
stron: 452+12, format: 180x300 mm, Warszawa 2013.
63. „Ruiny Polski” Tadeusz Szydłowski
Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej z 227 rycinami i mapką orientacyjną. Dokumentalny zapis zniszczeń podczas pierwszej wojny światowej zabytkowej zabudowy Rusi i Małopolski. Traktuje o budynkach sakralnych, dworach, pałacach, dworkach
i pomnikach. Całość uzupełnia indeks miejscowości. Oprawa twarda, naklejka na licu, stron 225+13, format
212x290 mm, Warszawa 2013
64. „Jan Chryzostom Pasek - Pamiętniki” - autor ilustracji J.N. Lewicki
Jan Nepomucen Lewicki (1795 ? 1871) - polski malarz, grafik, litograf, fotograf. Jako dziecko rodziców
niezamożnych, ucząc się w krakowskim Wydziale Sztuk Pięknych u Józefa Brodowskiego, pracował równocześnie w zakładzie litograficznym Piotra Wyszkowskiego. Młoda krakowska litografia była wtedy rzemiosłem
reprodukcyjnym, mogła zapewnić utrzymanie a przy okazji była dobrą szkołą plastyki. W roku 1825 Lewicki
przeniósł się do Warszawy na naukę u Kretlowa. U niego studiował sztycharstwo, litografię u Mintera. W 1829
roku w Warszawie spotkał Seweryna Oleszczyńskiego, dyrektora Litografii Banku Polskiego. Oleszczyński poznał się na zdolnościach młodego grafika, gdyż zaproponował mu etatowe stanowisko w Litografii Banku za
rocznym wynagrodzeniem 300 zł. Tam dostarczał litografii do pisma ?Kolumb?, wydawanego przez Michała
Dembińskiego. Po wybuchu powstania, jako utalentowany już grafik, porzucił plastykę i zaciągnąwszy się do
8 pułku piechoty liniowej, odbył z nim całą kampanię. Po klęsce poszedł w tułaczkę. Przebywał w Strasburgu,
potem w Nancy, a w roku 1840 osiadł na dłużej w Paryżu i tam obrazami olejnymi, a także rycinami na miedzi, stali, drzewie i kamieniu służył jak umiał narodowej sprawie.
Zbiorem, który do dzisiaj zapewnia mu głośne imię w dziejach polskiej grafiki ilustracyjnej są miedziorytowe ryciny w formacie dużego folio do Pamiętników Paska. Pracę tę (po wykonaniu 16 tablic) przerwał na skutek wyjazdu do Portugalii.
W mniejszym formacie, w uproszczonej treści i w litografii powtórzono ją w wydaniu książkowym Lachowicza z roku 1861.
Ogromne, miedziorytowe tablice z ilustracjami do Paska zawierają tekst i rysunki wycięte razem w metalu. Rysunków jest na każdej tablicy
bardzo wiele. Całość nadaje się do starannego studiowania, nie do oglądania. Patrzeć na nią trzeba nieraz ze szkłem powiększającym. Ale należy
uszanować trud dziesięciu lat. Znowu pamiętać musimy, że była to praca emigracyjna. Jowialne opowiadania cynicznego szlachcica stały się dla
Lewickiego tchnieniem polskości. Z całym poświęceniem starał się przetłumaczyć tekst siedemnastowieczny na plastykę. I dziś szukając realiów
do Paskowych czasów, możemy sięgnąć do tych ciężkich kart Lewickiego. Oprawa: teka kartonowa, zadruk kolor, folia mat, rozmiar planszy
48x 32 cm, książka: format: A4, ilość stron: 20 Warszawa 2014.
Wydawnictwo Graf_ika Iwona Knechta
tel. kom. 660 422 919
e-mail: [email protected]
www.graf-ika.pl

Podobne dokumenty