6Ankieta Pełna nazwa szkoły - Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie

Komentarze

Transkrypt

6Ankieta Pełna nazwa szkoły - Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
06-02-15
Wersja 2005/2006
-6Ankieta
Część I: Informacja ogólna
Pełna nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Białej
Ulica, nr domu: Kod pocztowy: 36-020
Miejscowość: Tyczyn
Województwo: podkarpackie
Numer kierunkowy: 0-17
Nr telefonu: 2219234
Nr faksu: 0-17 2219234
E-mail: [email protected]
WWW: www.spbiala.itl.pl
Liczba nauczycieli: 15
Liczba klas: 6
Liczba uczniów: 128
Liczba uczniów Kl. I
w poszcz. klasach
19
Kl. II
Kl. III
Kl. IV
KL. V
Kl. VI
Kl. VII
Kl. VIII
17
15
25
24
28
-
-
Dyrektor: mgr Andrzej Kruk
Część II: Samoocena
Adres strony WWW: http://www.spbiala.itl.pl
Opis zawartości strony: Nasza strona powstała w roku szkolnym 2004/2005. Została umieszczona
na serwerze firmy internetowej Intertele S.A. w czerwcu 2005 roku.
Twórcami strony są nauczyciele informatyki naszej szkoły. Została ona
wykonana w edytorze HTML i programie graficznym NVU ver. 0.9.
Strona ta jest czytelna, łatwa w obsłudze, posiada menu główne z
przyciskami do poszczególnych części.
Witryna naszej szkoły zawiera zdjęcia, skanowane dokumenty oraz
dodatkowe elementy w postaci gifów i clip-artów wyszukanych przez
uczniów.
Na STRONIE GŁÓWNEJ znajduje się aktualne zdjęcie naszej szkoły,
adres pocztowy, telefon oraz e-mail szkoły i pracowni komputerowej. Z
lewej strony umieszczono 10 przycisków przenoszących nas na kolejne
strony oraz przycisk do strony www.dzieckowsieci.pl
Nasze strony:
NASZA MIEJSCOWOŚĆ - zawiera zdjęcia naszej miejscowości, mapę
informującą o położeniu Białej oraz historię wsi.
HISTORIA SZKOŁY - przedstawia archiwalne zdjęcia, skanowane
dokumenty oraz historię ponad 120-letniego istnienia naszej szkoły.
NAUCZYCIELE – na tej stronie znajduje się wykaz aktualnie pracujących
nauczycieli oraz hiperłącze do ich publikacji.
UCZNIOWIE – strona ta informuje o poszczególnych klasach, istniejących
w naszej szkole.
06-02-15
1
06-02-15
Wersja 2005/2006
AKTUALNOŚCI – zawierają spis aktualnych wydarzeń naszej szkoły z
hiperłączami do ich opisu. Jest ona stroną najczęściej aktualizowaną i
odwiedzaną.
KRONIKA SZKOŁY- na tej stronie umieszczone są wydarzenia z
ubiegłego roku szkolnego a w przyszłości będą uzupełniane o kolejne lata.
ABSOLWENCI – znajdują się tu zdjęcia naszych absolwentów od roku
2001.
GAZETKA SZKOLNA – strona ta zawiera numery gazetki Samorządu
Uczniowskiego ,,Uczeń” wydawanej w roku szkolnym 2005/2006 oraz
skanowane strony tytułowe gazetek z lat ubiegłych. Gazetkę można
przeczytać poprzez skanowane drukowane strony gazetki lub w pliku
PDF, do którego można użyć bezpłatnego programu Adobe Acrobat
Reader.
PRZYDATNE ADRESY – na stronie tej znajdują się łącza do ważnych
dla rodziców i uczniów stron.
Naszą stronę odwiedzają uczniowie, rodzice, absolwenci szkoły oraz
władze samorządowe i kuratoryjne. Promuje ona naszą szkołę w
środowisku lokalnym. Uczniowie chętnie przekazują swoje pomysły do
tworzenia nowych podstron.
W przygotowaniu jest strona SPORT W SZKOLE. Na niej umieszczone
będą aktualności sportowe, osiągnięcia uczniów w zawodach, olimpiadach
sportowych.
Opis programu
profilaktycznego szkoły,
którego celem jest
bezpieczeństwo uczniów
w sieci
PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA W SIECI DLA RODZICÓW I
UCZNIÓW KLAS I – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁEJ
,,Dziecko i Internet” został skierowany do uczniów i rodziców naszej
szkoły. Jest on dostosowany do programu wychowawczego szkoły.
Obejmuje uczniów klas I – VI, którzy korzystają z Internetu nie tylko na
zajęciach informatyki, ale również w domu. Pomocny jest on również na
zajęciach w sali komputerowej z innych przedmiotów. Przygotowuje on do
świadomego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu, zapoznaje z
zagrożeniami płynącymi z Internetu i Netykietą. Uświadamia rodziców o
potrzebie kontroli nad dzieckiem korzystającym z Internetu.
Opracowano go m. in. na podstawie kampanii edukacyjnej ,,Dziecko w
sieci” organizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje.
Zadania tego programu realizowano na lekcjach informatyki w klasach I –
VI, na zebraniach dla rodziców oraz na lekcjach plastyki poprzez
wykonanie plakatów i gazetek szkolnych.
Inne certyfikaty potwierdzające
umiejętności
komputerowe uczniów
(nazwa certyfikatu i jego
krótka charakterystyka
oraz liczba uczniów,
którzy otrzymali
certyfikat)
06-02-15
2
06-02-15
Wersja 2005/2006
Liczba uczniów, którzy przystąpili do ECDL: Łączna liczba zdanych egzaminów: Moduł ECDL:
1
Liczba zdanych egzaminów:
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
Wykaz uczniów, którzy uczestniczyli Udział w konkursie uczniów Szkół Podstawowych
w międzyszkolnych konkursach i olimpia- Gminy Tyczyn na Internetowy dzienniczek-pamiętnik
dach wykorzystujących komputer i Internet: ucznia: Ząbczyk Gabriela, Starzak Monika, Starzak
Łukasz. W konkursie tym Starzak Łukasz otrzymał
wyróżnienie.
Udział i zajęcie I miejsca w konkursie ,,Eko Dolina
Strugu” zespołu 5 – uczniów z kl.VI ,,Ekoludki ,”w
którym młodzież wykazała się m.in. znajomością
multimedialnych technik komputerowych.
Udział wszystkich uczniów klasy VI w konkursie
,,Moja
karta
rowerowa”
na
stronie
www.bezpiecznaszkola.pzu.pl
Liczba nauczycieli, którzy przystąpili do ECDL: 6
Łączna liczba zdanych egzaminów: 6
Moduł ECDL:
Liczba zdanych 6
egzaminów:
1
2
6
3
6
4
6
5
6
6
6
Liczba nauczycieli, którzy zostali przygotowani na kursach do korzystania z Internetu 4
oraz technologii informacyjnej:
Liczba nauczycieli, którzy stosują Internet oraz technologię informacyjną 15
w nauczaniu:
Liczba nauczycieli mających uprawnienia do nauczania informatyki (nie dotyczy 2
szkoły podstawowej):
Łączna liczba komputerów w szkole: 13
w tym liczba komputerów podłączonych do Internetu: 13
w tym liczba komputerów w bibliotece szkolnej: Liczba pracowni przedmiotowych, w których jest na stałe co najmniej jeden 1
komputer:
06-02-15
3
7
6
06-02-15
Wersja 2005/2006
Wykaz oprogramowania dydaktycznego, które nauczyciele wykorzystują w nauczaniu:
Programy podstawowe:
-
system operacyjny: Windows 98
-
pakiet Office 97- Word, Excel, Power Point, Outlook
-
przeglądarka internetowa: Internet Explorer
-
przeglądarka obrazów Irfan View 3.97
-
program do tworzenia stron internetowych NVU 1.0
-
program antywirusowy Anti Vir Personal Edition Version 6.0
-
program do plików w formacie PDF Adobe Reader 7.0
Programy uzupełniające:
-
Mój kuferek, Informatyka 2000 (kolorowanki), Multimedialny świat bajek Juliana Tuwima,
Multimedialny świat Jana Brzechwy, Krzyżówki dla zerówki, ABC młodego konsumenta,
Mapa Polski, Alfabet, ABC z Reksiem, Krzyżówki dla zerówki, Zielone światło, Planeta,
Morelowy labirynt, Przygoda z komputerem, Informatyka 2000, Spotkania i nauka z
komputerem, Internet-multimedialny kurs nauki, Matematyka + komputer, Matematyka wokół
nas-sprawdziany, Zacznij od dziś-testy dla klasy VI, Matematyka 2000- klasa IV, Przyroda dla
klasy VI, Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii, Ekologiczne miejsce w sieci, Mój pierwszy
elementarz, English Adwenture, Moja karta rowerowa.
-
Encyklopedie multimedialne: Encyklopedia przyrody, Encyklopedia Królów Polski, Historia
Powszechna, Encyklopedia dla dzieci, Atlas świata, Encyklopedia dla dzieci z Atlasem Świata,
Multimedialna Encyklopedia Powszechna- Millenium.
Wykaz oprogramowania do zarządzania szkołą:
Programy podstawowe:
-
system operacyjny: Windows XP
-
pakiet Office 2003- Word, Exel, Power Point, Outlook
-
przeglądarka internetowa: Internet Explorer
-
klient poczty- Outlook Express
-
program do plików w formacie PDF Adobe Reader 7.0
Programy specjalistyczne:
-
program kadrowo- płacowy „ Softres”
-
program „Płatnik” – przekaz elektroniczny
-
program „ Poradnik dyrektora i księgowego szkoły”- wyd. Bohdan Orłowski
-
program do świadectw szkolnych- wyd. Librus
-
program komputerowy „Dyplomy”- wyd. Librus
-
program „Niezbędnik dyrektora”- prawo oświatowe
-
SIO-System Informacji Oświaty
-
HERMES- informacja o uczniach- OKE
06-02-15
4
06-02-15
Wersja 2005/2006
Wykaz multimedialnych materiałów dydaktycznych, oraz krótki opis prezentacji poświęconej pracy
biblioteki szkolnej:
Programy edukacyjne:
-,,Mój kuferek” -dla klasy ,,O”
-,,Przygoda z komputerem”, ,,Informatyka 2000”, ,,Spotkania i nauka z komputerem”, ,,Internetmultimedialny kurs nauki”- na lekcjach informatyki
-,,Matematyka + komputer”, ,,Matematyka wokół nas-sprawdziany”, ,,Zacznij od dziś-testy dla klasy
VI”, ,,Matematyka 2001- klasa IV”- matematyka
-,,Przyroda dla klasy VI”, ,,Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii”, ,,Ekologiczne miejsce w sieci” przyroda i ekologia.
-,,Mój pierwszy elementarz”- nauczanie zintegrowane
-,,English Adwenture”- program do nauki języka angielskiego
-,,Moja karta rowerowa”- do nauki zasad ruchu drogowego
Encyklopedie multimedialne: Encyklopedia przyrody, Encyklopedia Królów Polski, Historia
Powszechna, Encyklopedia dla dzieci, Atlas świata,
Kasety magnetofonowe: ,,Get up and go”-kl.IV, ,,Go for Poland 1”-kl.V, ,,Go for Poland 2”-kl.VI,
,,High Fire”, ,,Tęczowy music Box”, ,,Wiazanka przbojów dla dzieci”, ,,Rytm-muzyka-taniec”,
Zabawy muzyczno ruchowe, ,,Najpiękniejsze kolędy polskie”, ,,Muzykoterapia”, ,,Gimnastyka na
wesoło”
Kasety video: ,,Pingu loves English”, ,,1,2,3 with Postman Pat’”, ,,BBC best stories”, ,,II wojna
światowa” , ,,Pierwsze kroki na drodze”, ,,Przygody gwiazdeczek w kosmosie”, ,,Baśń o gęsiareczce”,
,,Mała Syrenka”, ,,Kubus Puchatek”, ,,Przygody Koziołka Matołka”, ,,Królowa Śniegu”i wiele innych.
Płyty DVD: ,,Happy English”, bajki i filmy w angielskiej wersji językowej, ,,Przygody Guliwera”i
inne.
Prezentacja na temat pracy biblioteki szkolnej została przedstawiona w 12 slajdach w programie
Power Point. Wykonali ją uczniowie klasy VI z nauczycielem informatyki. Zwiera ona informacje na
temat zadań naszej biblioteki, księgozbioru, współpracy z innymi bibliotekami. Przedstawia również
udział w konkursach literackich i kampaniach czytelniczych a także pracę Szkolnego Koła Przyjaciół
Biblioteki. Biblioteka obecnie nie posiada komputera i połączenia z Internetem, ale planowany jest
zakup zestawu komputerowego i odpowiedniego oprogramowania w bieżącym roku.
06-02-15
5
06-02-15
Wersja 2005/2006
Opis kontaktów uczniów i nauczycieli z otoczeniem zewnętrznym za pośrednictwem sieci Internet w
celu realizacji wspólnych przedsięwzięć:
Udział i zajęcie I miejsca w konkursie ,,Eko Dolina Strugu” zespołu uczniów ,,Ekoludki ,”w którym
młodzież wykazała się m.in. znajomością multimedialnych technik komputerowych. Uczniowie
zgodnie z regulaminem układali na komputerze zestawy pytań konkursowych, które drogą
elektroniczną wysyłali do organizatorów konkursu (SP w Kielnarowej i SP w Tyczynie), gdzie
tworzona była baza zadań konkursowych. Im więcej pytań ułożył zespół, tym większe
prawdopodobieństwo otrzymania w finale konkursu własnego zestawu. Nasz zespół ułożył 55 pytań
konkursowych.
Udział w konkursie uczniów Szkół Podstawowych Gminy Tyczyn na ,,Elektroniczny dzienniczekpamiętnik ucznia”. Organizatorem była SP w Kielnarowej. Konkurs ten polegał na codziennych
wpisach do własnego pamiętnika, umieszczonego na stronie internetowej www.konkurs.itl.pl. W
konkursie wzięło udział 5 uczniów naszej szkoły a jeden z nich został laureatem.
Udział wszystkich uczniów klasy VI w konkursie ,,Moja karta rowerowa” na stronie
www.bezpiecznaszkola.pzu.pl. Na lekcjach informatyki uczniowie założyli konta poczty
elektronicznej, a następnie zalogowali się do konkursu. Co tydzień na lekcjach WF logowali się do
programu i odpowiadali na pytania konkursowe. Poza tym uczyli się poprzez gry edukacyjne,
rozwiązywali krzyżówki i zagadki.
Pobieranie informacji, zadań konkursowych i wysyłanie protokołów dotyczących konkursów
interdyscyplinarnych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Nauczyciele i uczniowie odwiedzają strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w celu
pobrania testów, sprawdzenia wyników sprawdzianu oraz pobrania materiałów do opracowania
sprawdzianów próbnych. Nauczycielka Barbara Woźniak uczestniczyła w kursie organizowanym na
stronie www.oke.krakow.pl ,,Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów”.
Przygotowując konkursy szkolne i pozaszkolne nauczyciele korzystają z komputera, tworząc
regulaminy, zestawy zadań, dyplomy, podziękowania oraz komunikują się i zgłaszają uczestnictwo w
konkursach drogą elektroniczną:
– konkursy szkolne: ,,Łamigłówki matematyczne”- krzyżówki, rebusy, wykreślanki matematyczne,
,,Konkurs matematyczny klas młodszych”, ,,Ekolodzy są wśród nas”- konkurs wiedzy ekologicznej,
,,Konkurs szopek bożonarodzeniowych”, ,,Najpiękniejszy ekologiczny stroik bożonarodzeniowy”,
,,Konkurs kolęd”.
– konkursy pozaszkolne: 3 edycje ,,Gminnego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego dla klas VI
gminy Tyczyn”, ,,Świat baśni Andersena”, ,,V Gminna Olimpiada Sportowa klas I-III”, ,,Olimpijskie
dyscypliny sportowe”.
–wojewódzki konkurs szopek- www.g8.tt-soft.com., [email protected]
-konkurs kolędników – www.sp10.pl.pl
-wystawy artystyczne - www.pcen.rzeszow.pl, www.ko.rzeszow.pl
- konkursy plastyczne- www.pkol.pl, www.misje.pl
Na zajęciach języka angielskiego uczniowie wymieniają listy w języku angielskim
(www.penpals.com), stosują gry językowe utrwalające i poszerzające zasób słownictwa
(www.languagegames.com, www.longman.com.).
Pozyskiwanie materiałów i przygotowanie do druku gazetki Samorządu Uczniowskiego ,,Uczeń”.
Korzystamy z programu Word, Paint i stron internetowych.
Wykorzystywanie sieci Internet do przygotowywania imprez klasowych i szkolnych – pozyskiwanie
scenariuszy (pasowanie na ucznia, 11 listopada, zwyczaje i obrzędy andrzejkowe, świąteczne,
karnawałowe, Dzień Matki i inne).
Przygotowywanie przy pomocy komputera pomocy dydaktycznych na zajęcia lekcyjne (sprawdziany,
treści zadań), materiałów dekoracyjnych na gazetki szkolne oraz analiz i sprawozdań związanych z
pracą dydaktyczną i wychowawczą.
Przygotowywanie materiałów do prasy lokalnej i wysyłanie ich drogą elektroniczną na adres
[email protected]
06-02-15
6
06-02-15
Wersja 2005/2006
Opis wykorzystania komputerów i sieci Internet w czasie zajęć pozalekcyjnych uczniów
Zajęcia pozalekcyjne na których wykorzystuje się komputer i sieć Internet:
- kółko informatyczne ,,Mały informatyk”- prowadzone jest nieodpłatnie w wymiarze 1 godz.
tygodniowo przez nauczyciela informatyki Alicję Woźniak. Zajęcia skierowane są do uczniów, którzy
chcą poszerzyć swoją wiedzę z informatyki, zapoznać się z urządzeniami informatycznymi oraz
poszerzyć umiejętności korzystania z programów użytkowych (edytora tekstu grafiki, arkusza
kalkulacyjnego, bazy danych, multimedialnych źródeł informacji).Na zajęciach tych opracowywane są
teksty, rysunki i motywy do gazetki szkolnej ,,Uczeń”. Tworzymy tez strony aktualności szkolnych do
strony internetowej szkoły. Dzieci korzystają z elementarnych zastosowań komputerów do
wzbogacenia własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin wiedzy.
– kółko matematyczne - prowadzone jest nieodpłatnie w wymiarze 1 godz. tygodniowo przez
nauczyciela matematyki Alicję Woźniak. Zajęcia skierowane są do uczniów klasy VI, którzy mają
trudności w nauce oraz tych, którzy chcą poszerzyć swoje wiadomości z matematyki. Na zajęciach
przygotowujemy się do rozwiązywania testów sprawdzianu po klasie VI. Wykorzystujemy Internet
i programy -,,Matematyka + komputer”, ,,Zacznij od dziś-testy dla klasy VI”, ,,Matematyka 2001”.
– Podczas ferii szkolnych realizowany był program ,,Ferie w szkole” w ramach którego m.in.
prowadzono zajęcia w pracowni informatycznej. Poprzez zabawę doskonaliliśmy umiejętności
właściwego posługiwania się różnymi urządzeniami technologii informacyjnej oraz komunikowania
się (gg, poczta elektroniczna).
– zajęcia z ekologii- prowadzone są przez nauczyciela przyrody Elżbietę Stanio. Wykorzystuje się na
nich program ,,Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii”.
Opis inicjatyw społeczności lokalnej realizowanych w szkole z wykorzystanie technologii
informacyjnej
Gminne Forum Samokształceniowe Nauczycieli Nauczania Zintegrowanego Szkół Podstawowych
Gminy Tyczyn.
Uczestnicy GFSN (nauczyciele klas I-III naszej szkoły) stosują Internet w kontaktach z innymi
nauczycielami, wykorzystują komputer do przygotowywania materiałów na spotkania, opracowują
scenariusze i materiały dydaktyczne na wspólne spotkania, przygotowują materiały do biuletynu i
kroniki forum.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie-filia nr 6 (www.wimbp.rzeszow.pl).
Nasza szkoła nawiązując kontakt z biblioteką przygotowuje przy pomocy komputera artykuły, zdjęcia i
scenariusze przedstawień do kampanii czytelniczych organizowanych przez ww. bibliotekę.
Kontakt z misjonarzem z Czadu, księdzem Pawłem Pietrusiakiem ([email protected]).
Wiosną 2004 roku uczniowie naszej szkoły z wychowawcą Alicją Woźniak (gdy szkoła jeszcze nie
miała stałego łącza internetowego) nawiązali kontakt z misjonarzem w Czadzie a za jego
pośrednictwem z dziećmi ze szkoły w Bakara. Kilkakrotnie wymieniali oni drogą elektroniczną listy,
doszło też do spotkania w naszej szkole, gdzie dzieci przekazały swoje listy dla kolegów z Afryki.
Kontynuacją tej znajomości jest założenie kółka misyjnego dzieci przy parafii w Białej i wspieranie
misji.
Kontakt z byłym uczniem naszej szkoły Pawłem Kołodziejem, który wyjechał kończąc klasę V do
Kanady. Uczniowie klasy VI (koledzy Pawła) korespondują z nim przy pomocy poczty elektronicznej.
Podpisy:
Przewodniczącego
Samorządu
Uczniowskiego
06-02-15
Przewodniczącego
Komitetu
Rodzicielskiego
Nauczycieli
informatyki
7
Dyrektora
Wizytatora KO
06-02-15
Wersja 2005/2006
Załączniki dołączone do ankiety
1. Dołączona na płycie CD prezentacja szkoły przygotowana przez uczniów w programie Power
Point.
2. Dołączona na płycie CD prezentacja poświęcona bibliotece szkolnej.
3. Program bezpieczeństwa w sieci ,,Dziecko w sieci” oraz zaświadczenia o przeprowadzeniu
w szkole zajęć w ramach kampanii ,,Dziecko w sieci”.
4. Lista nauczycieli i kserokopie świadectw ukończenia studiów podyplomowych z informatyki oraz
zaświadczeń potwierdzających udział nauczycieli w kursach przygotowujących do korzystania
z komputerów i Internetu.
5. Kserokopie dyplomów potwierdzających udział uczniów w konkursach.
6. Przykładowe materiały dydaktyczne lub scenariusze lekcji opracowane przez nauczycieli naszej
szkoły z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
7.
Kserokopia zaświadczenia opublikowania materiałów dydaktycznych.
8. Przykładowe dyplomy, zaproszenia przygotowane z wykorzystaniem komputera.
9. Przykładowe numery szkolnych gazetek ,,Uczeń”, ,, Eko-Uczeń”, ,,Szkolne A-B-C”.
10. Przykładowa korespondencja za pomocą poczty elektronicznej.
06-02-15
8

Podobne dokumenty