NRS-3000 Systems – wysoko wydajne spektrofotometry

Komentarze

Transkrypt

NRS-3000 Systems – wysoko wydajne spektrofotometry
NRS-3000 Systems – wysoko wydajne spektrofotometry
rozpraszającego Raman
Wyższa czułość, niezawodność i łatwość obsługi
Mikro-spektrometry serii NRS-3000 wykorzystują najnowsze rozwiązania optyczne
oraz technologię ostrego odcięcia dostępnej dla tej gwałtowniej rozwijającej się techniki
pomiarów analitycznych. Wykorzystując proste i równocześnie bezpieczne rozwiązania,
serie NRS-3000 zapewniają najlepszą na rynku funkcjonalność i szerokie spektrum
zastosowania z każdą przystawką ramanowską do analizy próbek chemicznych i
biologicznych. Współogniskowy mikroskop zintegrowany jest z komorą pomiaru próbki
wyposażoną w zautomatyzowane drzwi. Anastygmatyczny spektrograf o ogniskowej 300
mm wyposażony jest w oprogramowanie umożliwiające przełączanie siatek i chłodzony
termoelektrycznie CCD. Spektrometry serii NRS-300 są zaprojektowane tak, by łączyły w
sobie najwyższą jakość z łatwością obsługi. Wszystkie udogodnienia, takie jak
autoregulacja długości ścieżki lasera, optyka sterowana za pomocą oprogramowania oraz
użycie najlepszego oprogramowania, Spectra ManagerTM sprawiają, że nasze urządzenia
są łatwe w obsłudze zarówno dla profesjonalisty, jak i dla nowicjusza.
Jeden lub dwa stałe lasery
wewnętrzne i aż do czterech
zewnętrznych, włączając w to
opcję lasera UV i jonowego,
wszystko bezpiecznie regulowane
przy użyciu oprogramowania
Urządzenia NRS-3000 są bardzo
stabilne
operacyjnie
dzięki
elementom
przełączającym
wykonanym
ze
specjalnych
stopów oraz klastrowej budowie
podstawy, zaprojektowanym w
celu zminimalizowania wymaganych codziennych regulacji
urządzenia.
Systemy NRS-3000 mogą być skonfigurowane z laserami o długości fali od 325 nm
do 830 nm i termoelektrycznie chłodzonymi detektorami CCD umożliwiającym
osiągnięcie najlepszych wyników.
Zdalnie regulowana optyka eliminuje błędy regulacji manualnej i umożliwia łatwą
obsługę nawet niedoświadczonym użytkownikom. Kliknięcie myszką umożliwia
przełączenie z podglądu próbki na podgląd widma w czasie rzeczywistym lub
podgląd zebranych danych.
Dwa modele o zaawansowanych
właściwościach i opcjach
-1
-1
Rozdzielczość: 1 cm (opcja 0.4 cm )
Zakres długości fali lasera opcjonalnego: od widzialnego
do bliskiej podczerwieni
Zakres widma (przesunięcie ramanowskie przy
-1
pobudzeniu 532 nm): 50-8000 cm
Detektor CCD: chłodzony powietrzem do -65 C
-1
-1
Rozdzielczość: 1 cm (opcja 0.4 cm )
Zakres długości fali lasera opcjonalnego: UV-NIR
Dzielnik wiązki laserowej/Raman: lustra dwubarwne i/lub
dzielnik wiązki różnej długości fal
Zakres widma (przesunięcie ramanowskie przy
-1
-1
pobudzeniu 532 nm): 50-8000 cm (10-8000 cm przy
przystawce niskich długości fal)
Detektor CCD: chłodzony powietrzem do -75 C
Opcja systemu obrazowania Raman
Opcjonalny podest ruchomego odwzorowywania jest
kontrolowany za pomocą myszki na ekranie lub
joysticka. Precyzja urządzenia umożliwia osiągnięcie
rozdzielczości 100 nm.
Używając tego samego prostego
systemu
optycznego,
zaprojektowaliśmy rodzinę spektrofotometrów
Ramana, które umożliwiają pobór
widma zarówno za pomocą prostych,
pojedynczych laserów, jak i systemów
zaawansowanych o niskiej liczbie
falowej i długości fali pobudzającej od
głębokiego ultrafioletu do bliskiej
podczerwieni.
NRS-3100
Wyposażony w wysoko wydajny laser
532 nm, detektor CCD chłodzony TE
oraz siatkę holograficzną 1800 linii/mm.
(żłobków)/mm. Pakiet umożliwiający
zminimalizowanie kosztów i doskonały
do zastosowania z różnymi przystawkami ramanowskimi.
Autoregulacja lasera i pełne wyposażenie do pomiaru próbek są częścią
wyposażenia podstawowego.
Tryby optyczne oraz operacje odcięcia
są sterowane w pełni zdalnie.
Dodatkowo można dobrać różne opcje i
akcesoria, takie jak drugi laser
wewnętrzny lub do czterech laserów
zewnętrznych; do trzech wymienialnych
siatek; ruchome podest próbki z
laserowym ogniskowaniem; wysoką
rozdzielczość widma (opcja 0.4cm-1); i
wiele innych. Operacje nie są
przeprowadzone manualnie, a ultrastabilna optyka w połączeniu z zaletami
Spectra Manager TM II czynią system
mikro-Raman
banalnie
łatwy
w
obsłudze i równocześnie wysoce
wydajny.
Obraz widzialny
Obraz normalny
Obraz widzialny przez polaryzator
Kontrast interferencji różnicowej/różniczkowej
NRS-3300
Umożliwia przełączenie do trybu niskich długości fali Raman przy zastosowaniu
nowoczesnego, łatwego w użyciu oprogramowania sterującego - co dotychczas
możliwe było wyłącznie w kompleksowych spektrofotometrach „potrójnie
rozpraszających” o niskiej przepustowości. W przeciwieństwie do innych systemów
dostosowanych do określonej długości fali, w serii NRS niskie długości fali są
automatycznie konfigurowane za pomocą oprogramowania, w zależności od fali
pobudzającej (w przedziale od głębokiej czerwieni do fioletu). W połączeniu z
systemem konfokalnym i dodatkowymi aplikacjami, NRS-3300 stanie się
podstawowym wyposażeniem na długie lata.
Zaawansowane rozwiązania do
wielu aplikacji
Profilowanie głębokości konfokalnej
(współogniskowej)
Mikroskop
konfokalny
zapewnia
rozdzielczość głębokości (oś z), ponieważ jest sterowane laserowo.
Zmiana głębokości wnikania możliwa
jest przez zmianę ogniskowej o parę
mikronów.
Rozproszenie ramanowskie jest wynikiem interakcji źródła lasera. Rozproszenie to
od powierzchni próbki jest kontrolowane trójwymiarowo za pomocą urządzenia, które
rejestruje na powierzchni jedynie rozproszenie Raman przyległe do ogniska lasera.
Konfokalne mikroskopy ramana dostarczają przestrzennej rozdzielczości o wartości
tak niewielkiej jak 2 mikrony przy zastosowaniu obiektywu otworkowego. System
konfokalny może być użyty do określenia grubości pojedynczych warstw
transparentnych próbek za pomocą prostej zmiany ogniska lasera wzbudzającego.
Zanieczyszczenia polimerów żywicznych
Spektroskopia Raman zapewnia nieinwazyjną metodę analizy zanieczyszczeń
polimerów żywicznych. Spektroskopia w podczerwieni wymaga konieczności
usunięcia zanieczyszczeń przed pomiarem próbek polimerów żywicznych. Rysunek
poniżej przedstawia pomiar zanieczyszczeń za pomocą spektrometru Ramana serii
NRS. Widmo zanieczyszczenia różni się znacząco od widma żywicy. Zastosowanie
dwóch pasm ramanowskich umożliwiło uzyskanie
obrazu zanieczyszczenia podczas pomiarów
odwzorowujących. Rezultaty dowodzą, że zanieczyszczenia zostały zlokalizowane także w
obszarach nieuwzględnionych podczas wstępnej
obserwacji bezpośredniej.
Wyznaczanie wartości polisilikonu
Spektroskopia Ramana umożliwia również ocenę / wyznaczenie krystaliczności
polisilikonu użytego w podłożach TFT (cienkowarstwowych) w ekranach LCD,
ogniwach słonecznych i innych urządzeniach. Analizy wartości szczytowej i połowy
szerokości pasm ramanowskich obrazują korelację pomiędzy krystalicznością a
rozmiarem cząstek. Rysunek pokazuje wyniki pomiarów odwzorowujących polisilikon
na podłożu szklanym, a następnie pomiar dystrybucji wartości szczytowej i połowy
szerokości. Uzyskana została informacja o krystaliczności i heterogeniczności
cząstek.
Węglowe nanorurki jednościenne
Rysunek poniżej pokazuje przykład pomiaru nanotuby węglowej jednościennej. Tryb
odpowietrzania/oddychania, zależny od średnicy tuby, jest zauważalny przy niskiej
długości fal. Tryb ten demonstruje zależność od długości fal pobudzających, a tym
samym zależność
średnicy tuby od
długości
fal
pobudzających.
Opcje optymalizujące rozdzielczość widma
Spektograf wielosiatkowy
To wyposażony we wszelkie lustra polichromator
jednokrotnie
rozpraszający,
będący
równocześnie
zmodyfikowaną wersją projektu Czerny-Turner, o
ogniskowej 300 mm i precyzyjnym bezpośrednim napędzie
mikro-stopniującym. Bez konieczności regulacji, z szybko
wymienialnymi filtrami szczelinowymi, z w pełni
automatyczną możliwością przełączania lasera umożliwia
zmianę długości fal pobudzających w ciągu kilku minut.
Istnieje również możliwość wybrania opcji automatycznego filtra szczelinowego z aż
siedmioma różnymi długościami fal. Jedna, dwie lub trzy siatki holograficzne na
zdalnie sterowanej nadstawce optymalizują rozdzielczość i przepustowość
urządzenia: wybierz siatkę z ilością 600, 1200, 1800, 2160 lub 2400 linii/mm.
Przy zastosowaniu lasera zielonego
(532nm)
rozdzielczość
może
wynieść aż 0.4cm-1 (przy użyciu
opcjonalnego detektora i siatki). Te
opcje
umożliwiają
analizę
krystaliczności
polimerów
oraz
analizę budowy silikonu.
Zakres niskiej liczby falowej 10 – 8000 cm -1 dla NRS-3300
Opcje detektora CCD
Systemy NRS-3000 są skonfigurowane z wysoko wydajnym detektorem CCD
(1024 x 128 pikseli) chłodzonym termoelektrycznie; chłodzenie powietrzem do -55oC.
Dodatkowe opcje: dodatkowe chłodzenie do -90 C dla uzyskania wyników o niskich
szumach; format wysokiej rozdzielczości; otwarta elektroda, tylne podświetlenie,
powłoki NIR i UV dla uzyskania lepszych rezultatów.
Laser 532 nm
Standardowy laser w pakiecie NRS-3000. Pojedynczy laser, o najpopularniejszej i
najelastyczniejszej w mikroskopii Ramana długości fal pobudzających,
skonfigurowany z detektorem CCD
chłodzonym termoelektrycznie to
doskonały
wybór
w
analizie
materiałów
naukowych,
farmaceutyków,
materiałów
elektronicznych, oraz do użycia z
innymi
aplikacjami.
Wysoka
rozdzielczość przestrzenna jest
osiągnięta dzięki wysokiej jakości
wiązki i doskonałej optyce z trzema
obiektywami w standardzie. Laser
532 nm umożliwia pomiar pełnego
spektrum odmian polimorficznych
węgla, takich jak diament w filmach węglowych, jednościenne nanorurki węglowe czy
fulleren C60.
Laser 785 nm
Kiedy w analizie pojawia się problem fluorescencyjności, rozwiązaniem jest
pobudzenie laserem głębokiej czerwieni. Stały laser 785 nm jest popularnym
wyborem umożliwiającym tłumienie fluorescencyjności próbki, uzyskanie szerokiego
wachlarza rozproszenia ramanowskiego oraz doskonałej
przestrzennej i widmowej Rozdzielczości.
Systemy NRS
mogą być skonfigurowane z
laserem 785 nm wewnątrz
urządzenia jako dodatek do
standardowego lasera 532 nm
(przełączanie
między
nimi
wykonywanie jest zdalnie za
pomocą lasera). Dodatkowo
zastosowane może być lustro dichroiczne, opcja dzielnika wiązki, soczewek NIR,
detektora CCD o zwiększonej czułości głębokiej czerwieni. Na przykładzie pokazana
jest eliminacja fluorescencyjności dzięki użyciu pobudzenia 785nm.

Podobne dokumenty