Załącznik do pobrania. - Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i

Transkrypt

Załącznik do pobrania. - Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i
Prace nagrodzone i wyróżnione spośród doniesień nadesłanych na XIX Sympozjum
Naukowo – Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku PTK . Ustroń 2015
I miejsce:

Odpowiedź hemodynamiczna i wydolność fizyczna oceniane na bieżni i na
ergometrze rowerowym. Test na bieżni - trening na rowerze, jak to połączyć?
Jerzy Rybicki i wsp.

Trening na bieżni mechanicznej w rehabilitacji kardiologicznej. Metodyka i wyniki.
Jerzy Rybicki i wsp.
II miejsce:

Czy 2-min marsz w miejscu może stanowić alternatywę dla 6-min testu marszowego
w ocenie tolerancji wysiłku fizycznego u chorych z niewydolnością serca?
Kinga Węgrzynowska-Teodorczyk i wsp.
III miejsce:

Czynniki warunkujące status zawodowy chorych poddanych stacjonarnej rehabilitacji
kardiologicznej w półrocznej obserwacji.
Maria Gołda i wsp.
Wyróżnienia:

Wartość prognostyczna podstawowych badań laboratoryjnych krwi w przewidywaniu
wyników rehabilitacji kardiologicznej.
Agnieszka Obrębska i wsp.

Wpływ wystąpienia incydentów "burzy elektrycznej" na jakość życia i aktywność
fizyczną u pacjentów po implantacji kardiowertera-defibrylatora.
Natasza Suska-Bąk i wsp.

Podobne dokumenty