I tydzień poniedziałek 25.07. 2016 r.

Transkrypt

I tydzień poniedziałek 25.07. 2016 r.
I tydzień poniedziałek 25.07. 2016 r.
GRUPA I
GRUPA II
GRUPA III
GRUPA IV
GRUPA V
GRUPAVI
9.00- 10.00
zawiązanie grupyzapoznanie
uczestników z
regulaminem
półkolonii
9.00- 10.00
zawiązanie grupyzapoznanie
uczestników z
regulaminem
półkolonii
9.00- 10.00
zawiązanie grupyzapoznanie
uczestników z
regulaminem
półkolonii
9.00- 9.30
zawiązanie grupyzapoznanie
uczestników z
regulaminem
półkolonii
9.00- 10.00
zawiązanie grupyzapoznanie
uczestników z
regulaminem
półkolonii
9.00-9.30
zawiązanie grupyzapoznanie
uczestników z
regulaminem
półkolonii
10.00- 11.00
zabawy ruchowe na
szkolnym placu
zabaw
10.00- 11.00
Malowanie kredą
plac apelowy
10.00- 11.00
zabawy ruchowe na
szkolnym placu
zabaw
10.00- 11.00
zajęcia
Wiejski domek
Fabryka Sztuk
ul. Podmurna 12
11.30- 12.30
zwiedzanie wystawy
W świecie zabawek,
zajęcia
Średniowieczny
plac zabaw
Fabryka Sztuk
ul. Podmurna 15
11.00- 12.30
zabawy ruchowe
na szkolnym
placu zabaw
11.00- 11.30
zajęcia w grupie
11.30- 12.30
zajęcia w grupie
13.00- 13.30
zajęcia w grupie
12.30- 13.30
zajęcia w grupie
12.00- 12.45
Malowanie na kaszy
Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia 4
13.30- 14.00
obiad
13.30- 14.00
obiad
13.30- 14.00
obiad
12.30-13.30
zabawy ruchowe
Mały Orlik
13.30- 14.00
obiad
10.00- 11.30
rozgrywki
sportowe
Duży Orlik
12.00-13.00
zwiedzanie
wystawy
20 lat wolności.
Tczew 1920- 1939
Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia 4
13.30- 14.00
obiad
10.00- 11.00
zwiedzanie wystawy
20 lat wolności.
Tczew 1920- 1939
Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia 4
11.30- 13.00
rozgrywki sportowe
Duży Orlik/ plac
zabaw
13.00- 13.30
zajęcia w grupie
13.30- 14.00
obiad
I tydzień wtorek 26.07. 2016 r.
GRUPA I
GRUPA II
GRUPA III
9.00-9.30
gry i zabawy w
grupie
9.00-9.30
gry i zabawy
w grupie
9.00- 9.30
gry i zabawy
w grupie
GRUPA IV
9.00- 9.30
gry i zabawy
w grupie
GRUPA V
GRUPA VI
9.00- 9.30
gry i zabawy w
grupie
9.00- 9.30
gry i zabawy
w grupie
10.00 seans filmowy 2D w kinie Helios
pt. „Szajbus i pingwiny”
12.30- 13.30
zabawy ruchowe na
placu zabaw
13.30- 14.00
obiad
12.30- 13.30
zabawy ruchowe
Mały Orlik
12.30- 13.30
zabawy ruchowe na
placu zabaw
12.30- 13.30
zabawy ruchowe
Mały Orlik
12.30- 13.30
zajęcia ruchowe
Duży Orlik
12.30- 13.30
zabawy ruchowe
plac apelowy
13.30-14.00
obiad
13.30- 14.00
obiad
13.30- 14.00
obiad
13.30- 14.00
obiad
13.30- 14.00
obiad
I tydzień środa 27. 07. 2016 r.
GRUPA I
GRUPA II
GRUPA III
GRUPA IV
GRUPA V
GRUPA VI
Wycieczka autokarowa do Grodziska Owidz
Zbiórka godz. 9.00
Wyjazd godz. 9.20
Powrót około godz. 15.00
W programie wycieczki:
1. Plebejada- Drużyna Bdzigosta i Będzieciecha staną ze sobą w szranki, by udowodnić sobie, która z nich jest godna
bycia drużyną grodową Komesa. Warkocz Roszpunki, Bieg nosiwody, Kijaszek owidzki- to tylko nieliczne
konkurencje, z którymi będzie trzeba się zmierzyć.
2. Opowieść Owidzka- interaktywny spektakl historyczny z dużą dawką humoru i wiedzy z okresu Piastowskiego.
3. Zabawa w Gródku- plac zabaw.
Tego dnia nie będzie obiadu. Na wycieczkę dzieci otrzymają suchy prowiant.
Drodzy Rodzice! W trosce o zdrowie i dobre samopoczucie Waszych pociech prosimy, aby dzieci cierpiące na chorobę
lokomocyjną zaopatrzyć w leki przeciwwymiotne.
Prosimy o punktualne przyprowadzenie dzieci.
I tydzień czwartek 28. 07. 2016 r.
GRUPA I
GRUPA II
GRUPA III
GRUPA IV
GRUPA V
GRUPAVI
9.00- 10.00
9.00- 10.00
Malowanie kredą
plac apelowy
zabawy ruchowe
Mały Orlik
9.15- 10.00
Kreatywne zajęcia
PEE
Domowy recykling
(świetlica)
9.00- 10.00
zajęcia komputerowe
sala 304
9.00- 10.00
zajęcia ruchowe
Duży Orlik
9.00- 10.00
zabawy ruchowe
na placu zabaw
10.00- 10.30
zajęcia w grupie
10.00- 10.30
zajęcia w grupie
10.00- 11.00
10.10- 10.55
Kreatywne zajęcia
PEE
Domowy recykling
(świetlica)
10.00- 11.00
zajęcia w grupie
10.00- 10.30
zajęcia w grupie
11.05- 11.50
Kreatywne zajęcia
PEE
Domowy recykling
(świetlica)
11.00- 11.45
Malowanie gąbką
Fabryka Sztuk
ul. 30 stycznia 4
12.00- 13.30
zajęcia komputerowe
sala 304
12.00- 12.45
Kreatywne zajęcia PEE
Domowy recykling
(świetlica)
13.30- 14.00
obiad
13.30- 14.00
obiad
zajęcia
komputerowe
sala 304
11.30- 13.00
Stacja Dobrego
Czasu- zajęcia
edukacyjne
Substancje
niebezpieczne,
zabawy na sali zabaw
11.30-13.00
Stacja Dobrego
Czasu- zajęcia
edukacyjne
Substancje
niebezpieczne,
zabawy na sali zabaw
11.30- 12.30
zwiedzanie
wystawy W świecie
zabawek,
zajęcia
Średniowieczny
plac zabaw
Fabryka Sztuk
ul. Podmurna 15
13.00- 13.30
zabawy ruchowe na
placu zabaw
13.45- 14.00
obiad
13.45- 14.00
obiad
13.30- 14.00
obiad
11.00- 11.30
zajęcia w grupie
12.00- 13.00
zwiedzanie wystawy
20 lat wolności.
Tczew 1920- 1939
Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia 4
13.30- 14.00
obiad
I tydzień piątek 29. 07. 2016 r.
GRUPA I
GRUPA II
GRUPA III
GRUPA IV
GRUPA V
GRUPAVI
9.00- 10.00
9.15- 10.00
9.00- 10.30
9.00- 10.30
9.30- 10.30
zajęcia w grupie
Kreatywne zajęcia
PEE
Domowy recykling
(świetlica)
gry i zabawy ruchowe
Mały Orlik
gry i zabawy ruchowe
Mały Orlik
Wakacyjny quiz
30 Stycznia 4
9.00- 10.30
rozgrywki sportowe
Duży Orlik
10.10- 10.55
10.45- 11.30
Kreatywne zajęcia
PEE
Domowy recykling
(świetlica)
zwiedzanie wystawy
W świecie zabawek,
zajęcia
Średniowieczny plac
zabaw
Fabryka Sztuk
ul. Podmurna 15
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
11.00- 12.00
zajęcia komputerowe
sala 304
xxxxxxxxxxxxxxxx
12.00- 13.30
rozgrywki sportowe
Duży Orlik
11.00- 11.45
Malarstwo na szkle
30 Stycznia 4
11.00- 12.30
11.30-13.00
zabawy ruchowe
na placu zabaw
zabawy ruchowe
na placu zabaw
12.30-13.30
zajęcia w grupie
13.30- 14.00
obiad
11.30-13.00
12.00- 13.30
13.30- 14.00
obiad
Stacja Dobrego
Czasu- zajęcia
edukacyjne
Substancje
niebezpieczne,
zabawy na sali zabaw
Stacja Dobrego
Czasu- zajęcia
edukacyjne
Substancje
niebezpieczne,
zabawy na sali zabaw
13.45- 14.00
obiad
13.45- 14.00
obiad
12.15- 13.30
zajęcia w grupie
13.30- 14.00
obiad
13.30- 14.00
obiad
II tydzień poniedziałek 01. 08. 2016 r.
GRUPA I
GRUPA II
GRUPA III
GRUPA IV
GRUPA V
GRUPA VI
9.00- 10.00
9.30- 10.30
9.00- 10.30
9.00- 10.10
9.00- 10.30
9.00- 10.30
zajęcia w grupie
Malowanie na kaszy
Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia 4
zajęcia komputerowe
sala 304
zajęcia w grupie
zajęcia sportowe
Duży Orlik
zabawy ruchowe na
placu zabaw/ zajęcia w
grupie
10.00- 11.20
11.00- 12.30
zabawy ruchowe na
placu zabaw
zabawy ruchowe na
placu zabaw
10.30- 12.00
zabawy ruchowe
Mały Orlik
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
12.00- 13.00
Malowanie na kaszy
Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia 4
12.30- 13.30
zajęcia komputerowe
sala 304
13.30- 14.00
obiad
13.30- 14.00
obiad
12.00- 13.30
zajęcia w grupie
13.30- 14.00
obiad
10.45- 11.30
Malowanie na kaszy
Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia 4
12.00- 12.30
11.30-13.00
11.30- 13.00
zabawy ruchowe na
placu zabaw/ zajęcia
w grupie
Stacja Dobrego
Czasu- zajęcia z Lego
Education
Stacja Dobrego
Czasu- zajęcia
edukacyjne Substancje
niebezpieczne, zabawy
na sali zabaw
13.30- 14.00
obiad
13.45- 14.00
obiad
13.45- 14.00
obiad
II tydzień wtorek 02. 08. 2016 r.
GRUPA I
GRUPA II
GRUPA III
GRUPA IV
GRUPA V
GRUPA VI
Wycieczka autokarowa do Centrum Nauki Experyment w Gdyni
Zbiórka godz. 8.45
Wyjazd godz. 9.00
Powrót godz. 14.00
W programie wycieczki: zwiedzanie interaktywnej wystawy, której główną ideą jest nauczanie poprzez zabawę. To miejsce,
które wyzwala kreatywność, pobudza ciekawość świata i głód wiedzy - nie tylko u najmłodszych!
Tego dnia nie będzie obiadu. Na wycieczkę dzieci otrzymają suchy prowiant.
Drodzy Rodzice! W trosce o zdrowie i dobre samopoczucie Waszych pociech prosimy aby dzieci cierpiące na chorobę
lokomocyjną zaopatrzyć w leki przeciwwymiotne.
Prosimy o punktualne przyprowadzenie dzieci.
II tydzień środa 03. 08. 2016r.
GRUPA I
GRUPA II
GRUPA III
GRUPA IV
GRUPA V
GRUPA VI
Wycieczka autokarowa do Osady Jeziornej w Gnojewie
Zbiórka godz. 9.00
Wyjazd godz. 9.20
Powrót około godz. 14.00
W programie wycieczki: Przejażdżki bryczką, zwiedzanie parowozowni i muzeum techniki rolnej, wejście na wieżę
widokową, gry i zabawy na świeżym powietrzu
Tego dnia nie będzie obiadu. Na wycieczkę dzieci otrzymają suchy prowiant.
Drodzy Rodzice! W trosce o zdrowie i dobre samopoczucie Waszych pociech prosimy aby dzieci cierpiące na chorobę
lokomocyjną zaopatrzyć w leki przeciwwymiotne.
Prosimy o punktualne przyprowadzenie dzieci.
Uwaga! Prosimy o dostarczenie wychowawcom zgody na przejażdżkę dziecka bryczką. W przypadku jej braku dziecko nie
będzie mogło skorzystać z atrakcji.
II tydzień czwartek 04. 08. 2016 r.
GRUPA I
GRUPA II
GRUPA III
GRUPA IV
GRUPA V
GRUPAVI
9.00- 10.00
zabawy ruchowe na
placu zabaw
9.00- 10.00
9.30- 11.00
9.00- 10.20
9.30- 10.30
9.00-10.00
zajęcia w grupie
zwiedzanie wystawy
20 lat wolności. Tczew
1920- 1939
+ uzupełnianie zeszytu
ćwiczeń
Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia
zabawy ruchowe na
placu zabaw
Wakacyjne zajęcia
Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia
zajęcia komputerowe
sala 304
10.00- 11.00
zajęcia w grupie
11.30- 13.00
zwiedzanie wystawy
20 lat wolności.
Tczew 1920- 1939
+ uzupełnianie
zeszytu ćwiczeń
Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia
13.30- 14.00
obiad
10.45- 12.15
zwiedzanie wystawy
20 lat wolności.
Tczew 1920- 1939
+ uzupełnianie
zeszytu ćwiczeń
Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia
11.30- 12.30
zajęcia w grupie
12.30- 13.30
zajęcia ruchowe
Mały Orlik
11.00- 12.30
zajęcia komputerowe
sala 304
11.00- 12.00
Wakacyjne rysowanie
po ścianie
Fabryka Sztuk
ul. Podmurna 12
11.30- 12.30
12.30- 13.30
zajęcia ruchowe
Duży Orlik
12.45- 13.30
zabawy ruchowe
na placu zabaw
13.30- 14.00
obiad
12.30-13.30
zajęcia komputerowe
sala 304
13.30- 14.00
obiad
13.30- 14.00
obiad
10.00- 11.00
zabawy ruchowe na
placu zabaw
Wakacyjne zajęcia
Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia
13.00- 13.30
zajęcia w grupie
13.30- 14.00
obiad
13.30- 14.00
obiad
II tydzień piątek 05. 08. 2016 r.
GRUPA I
GRUPA II
GRUPA III
GRUPA IV
GRUPA V
GRUPAVI
9.30- 10.30
Wakacyjny Quiz
Fabryka Sztuk
ul. Podmurna 15
9.00- 9.30
zajęcia w grupie
9.30- 10.30
9.00- 10.00
9.00- 10.30
9.00-10.30
Wakacyjne zajęcia
Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia
zabawy ruchowe
na placu zabaw
zajęcia komputerowe
sala 304
zajęcia ruchowe
Mały Orlik
10.00- 11.00
10.30- 12.00
11.00- 12.00
zajęcia komputerowe
sala 304
zajęcia ruchowe
Mały Orlik
Wakacyjny Quiz
Fabryka Sztuk
ul. Podmurna 15
10.00- 11.00
11.00- 12.30
zabawy ruchowe
na placu zabaw
11.00- 12.30
Malowanie na szkle
Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia 4
zabawy ruchowe
na placu zabaw
11.30- 12.30
zajęcia ruchowe
Mały Orlik
11.30- 12.30
Wakacyjne zajęcia
Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia
12.30- 13.30
zajęcia w grupie
12.30- 13.30
zajęcia w grupie
12.30- 13.30
zajęcia w grupie
13.00- 13.30
zajęcia w grupie
13.30- 14.00
obiad
13.30- 14.00
obiad
13.30- 14.00
obiad
13.30- 14.00
obiad
12.30- 13.30
12.00- 13.30
zajęcia w grupie
zajęcia w grupie
13.30- 14.00
obiad
13.30- 14.00
obiad
Organizator półkolonii zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w planie półkolonii, o których uczestnicy i w miarę
możliwości ich rodzice/ opiekunowie prawni będą informowani dzień wcześniej przez wychowawców grup.

Podobne dokumenty