Zestawienie bibliograficzne - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Transkrypt

Zestawienie bibliograficzne - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
WIELOKULTUROWOŚĆ – zagadnienia ogólne
Wydawnictwa ciągłe:
(Wielo)kulturalnym być / Sopyło Joanna // Gazeta Szkolna. - 2009, nr 48, s.4-5
Blaski i cienie : szkoła międzykulturowa okiem zwykłego nauczyciela / Jędrzejczyk Urszula
// Głos Nauczycielski. - 2010, nr 14, s.11
Co w trawie piszczy? Cudzoziemcy w szkole / Jałosińska Joanna // Dyrektor Szkoły. - 2008,
nr 12, s.32-38
Cudzoziemcy w polskiej szkole / Rękawek Anna // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 21, s.15
Czy polska szkoła jest przyjazna dla obcokrajowców? / Rękawek Anna // Dyrektor Szkoły. 2005, nr 4, s.37,38
Dobre praktyki w szkołach wielokulturowych / Jędrzejczyk Urszula // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 4, s.34-37
Druga co do wielkości mniejszość. Rec. Blaski i cienie imigracji : problemy cudzoziemców
w Polsce / red. nauk. Ewa Nowicka. - Warszawa : Wydawnictwa UW, 2011. [mniejszość
wietnamska] / Domański Henryk // Nowe Książki. - 2012, nr 3, s.46-47
Dzieci imigrantów i mniejszości narodowych. Cz. 1 // Remedium. - 2009, nr 2, s.4-5
Dzieci uchodźców / Żepielska Joanna // Meritum. - 2011, nr 1, s.30-32
Dzieci uchodźców i imigrantów w polskiej szkole / Marek Agata // Nowa Szkoła. - 2009, nr
1, s.11-14
Dziecko odmienne kulturowo w szkole / Górska Małgorzata // Meritum. - 2011, nr 1,
s.21-29
Edukacja regionalna na przykładzie mniejszości białoruskiej w Polsce / Awramiuk Alina //
Gazeta Szkolna. - 2005, nr 31-32, s.26-27
Etniczność w szkole. Rec. Małgorzata Głowack-Grajper. Mniejszościowe grupy etniczne w
systemie szkolnictwa w Polsce : przekaz kulturowy a więź etniczna. - Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009 / Jagiełło Michał // Nowe Książki. 2010, nr 2, s.74
Europa - koncepcje edukacji międzykulturowej. Rec. Przemysław Paweł Grzybowski.
Edukacja Europejska - od wielokulturowości ku międzykulturowości. - Kraków : Oficyna
Wydawnicza "Impuls", 2007. - 471 s. / Chojnowska Elżbieta // Nowa Szkoła. - 2007, nr 9,
s.52-56
Integracja światowego nauczania dzieci języka i kultury polskiej - na przykładzie Ukrainy /
Kowalewski Jerzy // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 2, s.60-67
Ja ję, ty jesz, on jedzie, czyli o realiach nauczania obcokrajowców języka polskiego /
Sarwińska-Niewielska Monika // Gazeta Szkolna. - 2007, nr 30, s.20-21
Kilka porad do pracy z osobami o uszkodzonym wzroku, słuchu i upośledzeniu umysłowym
/ Woźniak Patrycja // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2009, nr 4, s.89-100
Lęki wzajemne : czy dzieci romskie są dyskryminowane w polskich szkołach? / Łuka
Wiesław // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 37, s.8
Mali uchodźcy w Polsce - między opieką a wychowaniem komunistycznym / Januszewska
Edyta // Ruch Pedagogiczny. - 2010, nr 5-6, s.71-82
Na walizkach (... młodzi Polacy, których rodzice wrócili do kraju po kilkuletniej emigracji)
/ Skura Piotr // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 29, s.4
Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w
polskim systemie oświaty / Płoszajska Grażyna // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 5,
s.45-47
Nauczanie języków mniejszości narodowych w polskim systemie oświaty / Grajczak
Dagmara // Informator Oświatowy. - 2011, nr 3, s.32-33
Procesy migracyjne - nowe wyzwanie dla szkół i spójności społecznej / Janik Sabina //
Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s.8-12
Regulacje prawne szkolnictwa dla mniejszości narodowych / Oprac. Red. // Remedium. 2009, nr 3, s.4-5
Sytuacja dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach. [Niezbędnik Dyrektora nr 5] /
Bojarska Lucyna // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, s.22-24
Sytuacja edukacyjna dzieci romskich w Małopolsce / Bystroń-Błach Małgorzata // Nowa
Szkoła. - 2007, nr 10, s.45-48
Szkolnictwo dla mniejszości narodowych i etnicznych w roku szkolnym 2004/2005 /
Awramiuk Alina // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 5, s.47-55
Szkolnictwo mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce / Awramiuk Alina // Geografia
w Szkole. - 2008, nr 3, s.5-10
Szkolnictwo mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w roku szkolnym 2006/2007 /
Awramiuk Alina // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 5, s.86-95
Szkoła - miejsce dla wielu kultur. [różnorodność kulturowa] / Moro Marie Rose, Peiron
Joanna // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s.31-38
2
Szkoła wielu kultur : wietnamskie Szczęśliwice / Drachal Halina // Głos Nauczycielski. 2008, nr 43, s.11
Trzeba otworzyć się na różnorodność / Mączyńska-Dilis Agnieszka // Gazeta Szkolna. 2007, nr 26-27, s.8-9
U nas nikt nie jest obcy : spotkania na Kamionku. [dzieci romskie i wietnamskie w szkole
warszawskiej] / Łuka Wiesław // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 45, s.12
Uchodźcy w szkole / Nowak Małgorzata // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 1, s.12-17
Uczeń z innego świata. [dzieci imigrantów w polskich szkołach, edukacja
międzykulturowa] / Mazurowska Karolina, Cieślikowska Dominika // Psychologia w
Szkole. - 2006, nr 1, s.67-75
Uczniowie romscy w szkole / Skrzypczak-Sikora Iwona // Nowa Szkoła. - 2008, nr 5,
s.40-45
W poszukiwaniu polsko-romskich perspektyw edukacyjnych / Smoter Barbara // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 3, s.21-25
Wernyhora nie przewidział : w sercu oświaty mniejszości ukraińskiej / Salański Witold //
Głos Nauczycielski. - 2008, nr 50, s.10
Wielokulturowa edukacja, czyli o elementarzach dla mniejszości / Zaborska Renata //
Biblioteka - szkolne centrum informacji. - 2010, nr 3, s.16-22
Zbudujmy Europę bez konfliktów. [rozmowa z prof. Zdzisławem Machem, kulturoznawcą,
dyrektorem Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego] / Jurkiewicz Ewa //
Gazeta Szkolna. - 2007, nr 33, s.8-9
KULTURA ŻYDOWSKA NA TLE RÓŻNYCH KULTUR
Wydawnictwa ciągłe:
"Krawcowa dusz". Sara Szenirer - postać i dzieło fundatorki sytemu żeńskich szkół
żydowskich / Sośnicki Dominik D., Szczęsna Aneta R. // Wychowanie na co dzień. - 2009,
nr 4-5, s.40-43
"Żyd w szafie szkolnej" : prezentacja problematyki żydowskiej w podręcznikach polskich i
czeskich / Zamojska Eva // Polonistyka. - 2008, nr 9, s.24-29
Co sztuka może powiedzieć o holokauście? / Trzeciak Marta // Polonistyka. - 2008, nr 10,
s.54-58
3
Czy nauczać o pogromie Żydów w Kielcach (4 lipca 1946 r.)? / Majcher Edyta //
Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 2, s.38-45
Dlaczego my - współcześni - mamy kultywować pamięć o Holocauście? : propozycja zajęć
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nie tylko. [wkładka] / Macioszek Iwona //
Wychowanie na co dzień. - 2008, nr 4-5, s.I-IV
Dzień Pamięci o Holokauście (montaż poetycki adresowany do uczniów szkoły
ponadgimnazjalnej) / Rzędowska Anna // Wszystko dla szkoły. - 2011, nr 7-8, s.30-32
Edukacja o Holokauście w szkołach publicznych w Polsce : między pamięcią historyczną a
edukacją obywatelską / Milerski Bogusław // Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 5-6, s.21-37
Fotografować Zagładę. Rec. Janina Struk. Holokaust w fotografiach : interpretacja
dowodów. - Warszawa : "Prószyński i S-ka", 2007. - 312 s. / Leociak Jacek // Nowe
Książki. - 2007, nr 9, s.17
Holokaust jako temat lekcji języka polskiego / Buryła Sławomir // Polonistyka. - 2004, nr 4,
s.21-25
Holocaust - masowa zagłada Żydów i Romów dokonana przez nazistów w czasie II wojny
światowej. Rola KL Auschwitz w hitlerowskich planach eksterminacyjnych. Konspekty
lekcji historii i lekcji muzealnej dla klas licealnych / Świątczak Piotr // Wiadomości
Historyczne. - 2010, nr 2, s.23-31
Holokaust oglądany. Rec. Anna Ziębińska-Witek. Historia w muzeach : studium ekspozycji
Holokaustu. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011 /
Suszkiewicz Katarzyna // Nowe Książki. - 2012, nr 4, s.15
Jak nauczać o Holokauście ? / Rysińska Ewa // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 21, s.24
Kto ukształtował kapitalizm? Rec. Werner Sombart. Żydzi i życie gospodarcze. - Warszawa
: Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2010 / Jasiński Leszek
Jerzy // Nowe Książki. - 2010, nr 6, s.36-37
Kultura i muzyka żydowska w kształceniu gimnazjalnym / Oniśk Marta // Wychowanie
Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 2, s.51-63
Literatura i publicystyka - projekt kontekstowej lektury dla licealisty. ["Mendel Gdański" M. Konopnickiej, "O Żydach i kwestii żydowskiej" - E. Orzeszkowej] / Niklewicz Beata //
Język Polski w Liceum. - 2009, nr 3, s.51-59
Na przestrzeni dziejów. Jak liczyli starożytni Żydzi / Kraszewski Jan // Matematyka. - 2012,
nr 3, s.31-32
Na przestrzeni dziejów. Jak liczyli starożytni Żydzi - zadania / Szymala Marcin //
Matematyka. - 2012, nr 3, s.32-33
4
Nigdy więcej takich numerów. Nauczanie tolerancji. O seminarium organizowanym przez
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu / Wróblewska Beata // Biblioteka w Szkole. - 2011,
nr 10, s.5
O Holokauście i antysemityzmie - w konwencji polskiego sporu o wszystko. Rec. Stefan
Zgliczyński. Antysemityzm po polsku. - Warszawa : "Książka i Prasa", 2008 / Sadowski
Jeremi // Nowe Książki. - 2009, nr 1, s.60
O żydowskim piśmiennictwie dziecięcym czasów holocaustu / Tumas Izabela // Guliwer. 2006, nr 4, s.46-49
Obrzeża Holokaustu, czyli przełamywanie pewnego tabu w literaturze historycznej / Biskup
Radosław // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 6, s.47-50
Odległa bliskość, czyli nowe problemy edukacji aksjologicznej w liceum. [Holokaust] /
Nowel Ewa // Język Polski w Liceum. - 2010, nr 4, s.81-92
Opowieści o ratowaniu : forma i treść. Rec. Jacek Leociak. Ratowanie : opowieści Polaków
i Żydów. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2010 / Ziębińska-Witek Anna // Nowe Książki. 2010, nr 9, s.8-9
Oświata żydowska w województwie śląskim (1922-1939) / Jaworski Wojciech // Przegląd
Historyczno-Oświatowy. - 2011, nr 1-2, s.127-134
Polacy i Żydzi - dwa doświadczenia. Rec. Jan T. Gross. Strach : antysemityzm w Polsce tuż
po wojnie : historia moralnej zapaści. - Kraków : "Znak", 2008 ; Marek Jan Chodakiewicz.
Po Zagładzie. - Warszawa : IPN, 2008 / Wielowieyski Andrzej // Nowe Książki. - 2008,
nr 4, s.26-28
Pożydowskie, czyli czyje? / Wantuch Wiesława // Polonistyka. - 2005, nr 6, s.35-40
Problematyka stosunków polsko-żydowskich w szkole / Szuchta Robert // Wiadomości
Historyczne. - 1995, nr 1, s.31-33
Problemy z edukacją regionalną. [pomijanie roli społeczności żydowskiej w dziedzictwie
kulturowym] / Daniłowicz Dorota // Geografia w Szkole. - 2004, nr 5, s.40-41
Przeżyć w Warszawie 1940-1945. Rec. Gunnar S. Paulsson. Utajone miasto : Żydzi po
aryjskiej stronie Warszawy (1940-1945) / przeł. z ang. Elżbieta Olender-Dmowska. Kraków : "Znak" : Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
2007 / Kaliski Bartosz // Nowe Książki. - 2008, nr 5, s.74-75
Pustynia w sercach. [stosunki polsko-żydowskie] / Białek Bogdan // Charaktery. - 2011, nr
4, s.118-121
Recepcja utworów o holokauście / Myśliwiec Ewa // Polonistyka. - 2000, nr 7, s.412-418
5
Swój, czyli obcy... O człowieku XX wieku. [Holokaust] / Gołaszewski Grzegorz // Język
Polski w Liceum. - 2010, nr 4, s.71-80
System religijnej edukacji żydowskich mężczyzn / Sośnicki Dominik D. // Wychowanie na
co dzień. - 2009, nr 9, s.16-18
Śladami kultury żydowskiej. Scenariusz zajęć w bibliotece szkolnej / Stanik Małgorzata,
Sułek Mariusz, Tkacz Barbara // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 12, s.14-16
Śladami Żydów po Kaszubach / Hoja Andrzej // Pomerania. - 2006, nr 11, s.46-48
Teatr sąsiadów : przyczynki do historii scen żydowskich w Polsce / Węgrzyniak Rafał //
Dialog. - 2007, nr 7-8, s.216-225
Tematyka Holokaustu w najnowszych gimnazjalnych podręcznikach do nauczania WOS /
Szuchta Robert // Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 4, s.34-38
Tematyka Holocaustu w najnowszych gimnazjalnych podręcznikach do nauczania WOS
(stan na kwiecień 2010 r.). Cz. 2 / Szuchta Robert // Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 5,
s.32-41
Tożsamość odkryta. Żydowskie losy w polskiej prozie najnowszej / Krupa Bartłomiej //
Polonistyka. - 2008, nr 9, s.42-47
W obcoświecie Holokaustu / Nowel Ewa // Język Polski w Szkole Gimnazjum. - 2010, nr 1,
s.42-56
Wiedza o judaizmie i Żydach polskich na lekcjach literatury / Drobniak Piotr // Polonistyka.
- 2000, nr 9, s.559-562
Wobec żydowskiego piętna - tekst jako "wyjście z szafy" / Przymuszała Renata //
Polonistyka. - 2008, nr 9, s.12-18
Zaginiony bohater epoki holokaustu. Rec. Ewa Morycińska-Dzius. Rozsypane fotografie :
wspomnienia z wojny i Powstania Warszawskiego. - Warszawa : "Świat Książki", 2011 /
Jaworski Paweł // Nowe Książki. - 2011, nr 12, s.60-61
Żydowscy współmieszkańcy dawnego miasta Stolp w pamięci dzisiejszego miasta Słupska
i jego mieszkańców / Sellheim Isabel // Informator Oświatowy. - 2011, nr 3, s.36-38
Żydowska szkoła Lauder-Morasha / Sobierańska Dorota // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 9,
s.63-66
Żydzi - chrześcijanie : dwie pamięci / Weksler-Waszkinel Romuald Jakub // Polonistyka. 2005, nr 6, s.12-19
Żydzi a Polacy w prozie Juliana Stryjkowskiego / Szewc Piotr // Polonistyka. - 1997, nr 4,
s.234-236
6
Żydzi polscy. Rec. Atlas historii żydów polskich. - Warszawa : "Demart", 2010 / Kondracki
Tadeusz // Nowe Książki. - 2010, nr 7, s.35-36
Żydzi w literaturze i kulturze (propozycja metodyczna). [zajęcia metodą projektu] / Lysko
Bożena // Język Polski w Szkole Gimnazjum. - 2006, nr 3, s.62-71
Żydzi, Polacy, Auschwitz. [holokaust, antysemityzm, aktualne poglądy na rozmiary
ludobójstwa, kontrowersje związane z obchodami 50-lecia wyzwolenia obozu w
Oświęcimiu] / Kania Stanisław // Społeczeństwo Otwarte. - 1995, nr 4, s.3-11
[Problematyka żydowska w literaturze współczesnej] // Nowe Książki. - 1993, nr 7,
s.1-15,40-44
Wydawnictwa zwarte:
Acosta Uriel. Wizerunek własny żywota / przeł. Karol Dresdner ; wstępem poprzedził
Leszek Kołakowski. - Wwa : Państ. Inst. Wydaw., 1960. – 93 s.
Arabowie i Żydzi / [aut. Elie Kedourie i in. ; red. Irena Lasota ; tł. z ang. M. J., M. L., R.
D.]. - Wwa : "Pomost", 1990. - 208 s.
Archiwum Ringelbluma : Getto Warszawskie lipiec 1942 - styczeń 1943 / oprac. Ruta
Sakowska ; Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. - Wwa : Państ.Wydaw.Nauk., 1980. –
411 s.
Arczyński Marek, Balcerak Wiesław. Kryptonim "Żegota" : z dziejów pomocy Żydom w
Polsce 1939-1945. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Wwa : "Czytelnik", 1983. – 271 s.
Attali Jacques. Żydzi, świat, pieniądze / przeł. Krystyna i Krzysztof Pruscy. - Wwa :
"Cyklady", 2003. - 455 s.
Bałaban Majer. Historia i literatura żydowska ze szczególnym uwzględnieniem historii
Żydów w Polsce. T. 1, Od najdawniejszych czasów do upadku świata starożytnego : dla
klas wyższych szkół średnich. - Lwów [ i in.] : Zakł.Nar.im. Ossolińskich, [1925?]. –
343 s.
Bałaban Majer. Historia i literatura żydowska ze szczególnym uwzględnieniem historii
Żydów w Polsce. T.2, Od upadku świata starożytnego do końca wieków średnich : dla klas
wyższych szkół średnich. - Wyd. 2 przer. i uzup. - Wwa : Wydawnictwa Artystyczne i
Filmowe, 1982. – 384 s.
Bałaban Majer. Historia i literatura żydowska ze szczególnym uwzględnieniem historii
Żydów w Polsce. T.3, Od wygnania Żydów z Hiszpanii do Rewolucji Francuskiej ( od
Zygmunta Starego do trzeciego rozbioru Polski) : dla klas wyższych szkół średnich. - Wwa
: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1982. – 446 s.
7
Barski Józef. Przeżycia i wspomnienia z lat okupacji. - Wrocław : Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, 1986. – 113 s.
Bauman Janina. Zima o poranku : opowieść dziewczynki z warszawskiego getta. - Kraków :
"Znak", 1989. – 245 s.
Bensimon Doris, Errera Eglal. Żydzi i Arabowie : historia współczesnego Izraela / przekł.
Regina Gromacka, Krzysztof Pruski. - Wwa : "Cyklady", 2000. - 405 s.
Berg Mary. Dziennik z getta warszawskiego / przeł. [z ang.] Maria Salapska ; [wstęp S. L.
Shneiderman]. - Wwa : "Czytelnik", 1983. – 269 s.
Bersohn Mathias. Słownik biograficzny uczonych Żydów polskich XVI, XVII i XVIII
wieku. - Wwa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : na zam. Zrzeszenia Księgarstwa,
1983. - 81 s.
Bieberstein Aleksander. Zagłada Żydów w Krakowie / posłowiem opatrzył Mieczysław
Kieta. - Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1986. - 277 s.
Birenbaum Halina. Nadzieja umiera ostatnia. - [Wyd. 2 uzup.]. - Wwa : "Czytelnik", 1988.
– 275 s.
Black Edwin. IBM i holocaust : strategiczny sojusz hitlerowskich Niemiec z amerykańską
korporacją / przeł. [z ang.] Piotr Budkiewicz. - Wwa : "Muza SA", 2001. – 706 s.
Bleter far Geszichte 1980. T. 19 / red. nacz. Maurycy Horn ; Żydowski Instytut Historyczny
w Polsce. - Wwa : Państ. Wydaw. Nauk., 1980. - 216 s.
Brzezina Maria. Języki mniejszości narodowych w tekstach literackich i folklorystycznych.
T. 1, Południowo-kresowa polszczyzna Żydów. - Wwa : Państ.Wydaw.Nauk., 1979. - 153 s.
Brzezina Maria. Polszczyzna Żydów. - Wwa ; Kraków : Państ.Wydaw.Nauk., 1986. – 616 s.
Cała Alina. Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864-1897) : postawy, konflikty,
stereotypy. - Wwa : Państ. Inst. Wydaw., 1989. – 407 s.
Cała A., Węgrzynek H., Zalewska G.. Historia i kultura Żydów polskich : słownik. - Wwa :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. - 399 s.
Czerniaków Adam. Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 - 23 VII
1942 / oprac. i przypisy Marian Fuks; [przedm. Czesław Madajczyk]. - Wwa : Państ.
Wydaw. Naukowe, 1983. – 411 s.
Doktór Jan. Jakub Frank i jego nauka na tle kryzysu religijnej tradycji
osiemnastowiecznego żydostwa polskiego. - Wwa : PAN. IFiS, 1991. – 122 s.
Domańska Hanna. Gdański Zakon Synów Przymierza : dzieje żydowskiego
wolnomularstwa w Gdańsku i Sopocie : lata 1899-1938. - Gdynia : "Uraeus", 2002. – 252 s.
8
Domańska Hanna, Lifsches Leon. Żydzi znad Gdańskiej Zatoki. - Wwa : Ag. Wydaw. Tu,
2000. - 351 s.
Engelking Barbara, Leociak Jacek. Getto warszawskie - przewodnik po nieistniejącym
mieście. - Wwa : Instytut Filozofii i Socjologii. Polska Akademia Nauk, 2001. – 824 s.
Frank Anne. Dziennik : (oficyna) : 12 czerwca 1942 - 1 sierpnia 1944 / zestawione przez
Otto Franka i Mirjam Pressler ; przeł. [z niderl.] Alicja Dehue-Oczko. - Poznań : SAWW,
1993. – 259 s.
Gal-Ed Efrat. Księga świąt żydowskich / przeł. Sława Lisiecka. - Wwa : "Cyklady", 2005. –
316 s.
Grant Michael. Dzieje dawnego Izraela / przeł. [z ang.] Jerzy Schwakopf. - Wwa : Państ.
Inst. Wydaw., 1991. - 355 s.
Gray Martin. Wszystkim, których kochałem / przeł. [z fr. ] Julia Matuszewska. - Łódź :
Wydaw. Łódzkie, 1990. – 312 s.
Gross Jan Tomasz. Złote żniwa : rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów /
współpr. Irena Grudzińska-Gross. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011.
– 202 s.
Grynberg Henryk. Prawda nieartystyczna. - Wwa : "Almapress-Czeladź", 1990. – 154 s.
Hirszfeld Ludwik. Historia jednego życia. - [Wyd. 4]. - Wwa : "Pax", 1989. – 477 s.
Horn Maurycy. Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w
Polsce (1697-1795). T. 1, Czasy saskie (1697-1763). - Wrocław : Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, 1984. - 165 s.
Isakiewicz Elżbieta. Czerwony ołówek : o Polaku, który ocalił tysiące Żydów. - Wwa :
Niezależne Wydaw. Polskie, 2003. – 265 s.
Janusz Korczak w getcie : nowe źródła / [wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin ; oprac.
filologiczne tekstów Monika Ziółek ; Instytut Badań Edukacyjnych. Pracownia
Korczakowska]. - Wwa : Oficyna Wydaw. "Latona", 1992. - 310 s.
Jaruzelska Izabela. Własność w prawie biblijnym. - Wwa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992.
– 204 s.
Kersten Krystyna. Polacy, Żydzi, komunizm : anatomia półprawd 1939-69. - Wwa :
Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1992. - 185 s.
Komunikowanie się we współczesnym świecie / pod red. Bożydara Kaczmarka i Katarzyny
Markiewicz. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2003. - 166 s.
Krajewska Monika. Czas kamieni. - Wwa : "Interpress", 1982. - [204] s.
9
Krall Hanna. Król kier znów na wylocie. - Wwa : "Świat Książki", 2006. – 157 s.
Kraus-Kolkowicz Sara. Dziewczynka z ulicy Miłej albo Świadectwo czasu Holocaustu /
oprac., wprowadzeniem, przypisami, posłowiem i streszczeniem opatrzył oraz podał do dr.
Mieczysław Wieliczko. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 1995. –
83 s.
Krawczuk Aleksander. Rzym i Jerozolima. - [Wyd. 2]. - Poznań : Wydaw. Poznańskie,
1987. – 220 s.
Leszczyński Anatol. Żydzi ziemi bielskiej od połowy XVII w. do 1795 r. : studium
osadnicze, prawne i ekonomiczne. - Wrocław : Zakł.Nar.im. Ossolińskich, 1980. - 276 s.
Lewin Aleksander. Gdy nadchodził kres ... : ostatnie lata życia Janusza Korczaka. - Wwa :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 182 s.
Lewin Aleksander. Korczak znany i nieznany. - Wwa : "Ezop" : Wyższa Szkoła
Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1999. – 546 s.
Lewin Izaak. Z historii i tradycji : szkice z dziejów kultury żydowskiej. - Wwa : Państ.
Wydaw. Nauk., 1983. – 240 s.
Lustiger Arno. Czerwona księga : Stalin i Żydzi : tragiczna historia Żydowskiego Komitetu
Antyfaszystowskiego i radzieckich Żydów / przeł. Elżbieta Kaźmierczak i Witold Leder. Wwa : "W.A.B.", 2004. – 528 s.
Makower Henryk. Pamiętnik z getta warszawskiego : październik 1940 - styczeń 1943 /
oprac. i uzup. Noemi Makowerowa. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1987. - 213 s.
Marchlewski J. B. Antysemityzm a robotnicy. - Kraków : Kraj.Ag.Wydaw., 1983. - 94 s.
Mayer Hans. Odmieńcy / przeł. Anna Kryczyńska. - Wwa : "Muza SA", 2005. – 571 s.
Mendelsohn Ezra. Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym / [tł. z
ang. Agata Tomaszewska ; red. nauk. Jerzy Tomaszewski]. - Wwa : Wydaw. Naukowe
PWN, 1992. – 354 s.
Moje credo : książka o Ben-Tovie / [oprac. red., i przekł. z jęz. obcych Anna Ćwiakowska].
- Tel-Aviv : Wydaw. : przy współudz. Ośrodka Nauki o Zagładzie im. dr Ariego Ben-Tova
(Hassenberga), 1997. - 200 s.
Muraszko Alojzy. Jedna szansa na tysiąc : wspomnienia. - Kraków : Wydaw. Literackie,
1986. – 88 s.
Nachalnik Urke. Życiorys własny przestępcy. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1989. – 301 s.
Nachalnik Urke. Żywe grobowce. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1990. – 235 s.
10
Ostatnie pokolenie : autobiografia polskiej młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego
ze zbiorów YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku / oprac. i wstępem
opatrzyła Alina Cała ; komitet red. Lucjan Dobroszycki [i in.]. - Wwa : "Sic!", 2003. –
544 s.
Pakentreger Aleksander. Żydzi w Kaliszu w latach 1918-1939 : problemy polityczne i
społeczne. - Wwa : Państ. Wydaw. Nauk., 1988. – 345 s.
Pamiętnik Dawida Rubinowicza / [słowo wstępne Jarosław Iwaszkiewicz ; posł. Maria
Jarochowska ; komentarze w tekście i wzmiankę pt. O dalszych losach Dawida
Rubinowicza i jego najbliższych oprac. Zygmunt Hoffman]. - [Wyd. 2 ]. - Wwa : "Książka
i Wiedza", 1987. – 126 s.
Pisar Samuel. Z krwi i nadziei / przeł. [z fr.] Wanda Gall, współpr. Maria Romanowska. Białystok : AG-RED Reklamowo-Wydawnicza Agencja Dziennikarzy, 1992. – 224 s.
Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej / [wprowadzenie Katarzyna Cegieła [i
in.] ; wybór materiałów i opracowanie Kamila Sachnowska]. - Wwa : Instytut Pamięci
Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. - 138 s.
Polacy Żydzi 1939-1945 / oprac. Stanisław Wroński i Maria Zwolakowa. - Wwa : "Książka
i Wiedza", 1971. – 462 s.
Polacy - Żydzi 1939-1945 = Polen - Juden = Poles - Jews : wybór źródeł / oprac. Andrzej
Krzysztof Kunert ; przedm. Władysław Bartoszewski. - Wwa : Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa : Instytut Dziedzictwa Narodowego : "Rytm", 2001. - 528 s.
Prokop-Janiec Eugenia. Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko
kulturowe i artystyczne. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
"Universitas", 1992. - 340 s.
Reiss Tom. Orientalista / z ang. przeł. Dorota Kozińska. - Wwa : "Świat Książki", 2007. 384 s.
Ringelblum Emanuel. Kronika getta warszawskiego : wrzesień 1939 - styczeń 1943 / wstęp
i red. Artur Eisenbach ; przeł. z jidisz Adam Rutkowski ; [oprac. i zaopatrzyli w przypisy
Tatiana Berenstein i in. ; konsultacja nauk. Tomasz Szarota]. - [Wyd. 2]. - Wwa :
"Czytelnik", 1988. – 640 s.
Ringelblum Emanuel. Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej :
uwagi i spostrzeżenia / oprac. oraz wstępem poprzedził Artur Eisenbach. - Wwa :
"Czytelnik", 1988. – 191 s.
Rozenfeld Aleksander. Podanie o prawo powrotu. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1990. –
108 s.
11
Shapiro Michael. Stu Żydów którzy mieli największy wpływ na dzieje ludzkości : ranking /
przeł. Adam Mareta, Tomasz Misiak. - Pruszków : "Rachocki i S-ka" ; Wwa : "Bej
Service", 1997. - 370 s.
Shipler David K. Arabowie i Żydzi w Ziemi Obiecanej / z ang. przeł. Jerzy Jan Górski, Jan
Kabat, Witold Nowakowski. - Wwa : "Świat Książki", 2003. – 542 s.
Siedlecka Joanna. Czarny ptasior. - Gdańsk : "Marabut" ; Wwa : "Cis", 1994. – 154 s.
Steinlauf Michael C. Pamięć nieprzyswojona : polska pamięć zagłady / przekł.
[z ang.]Agata Tomaszewska. - Wwa : "Cyklady", 2001. – 166 s.
Szuchta Robert, Trojański Piotr. Holocaust : program nauczania o historii i zagładzie
Żydów : na lekcjach przedmiotów humanistycznych w szkołach ponadpodstawowych. Wwa : Wydaw. Szkolne PWN, 2000. – 61 s.
Szuchta Robert, Trojański Piotr. Holokaust : zrozumieć dlaczego. - Wwa : Oficyna
Wydawnicza "Mówią wieki" : "Bellona", 2003. – 310 s.
Ten jest z ojczyzny mojej : Polacy z pomocą Żydom 1939-1945 / oprac. Władysław
Bartoszewski i Zofia Lewinówna. - Wyd. 3 uzup. - Kraków : Stowarzyszenie ŻIH ; Wwa :
"Świat Książki", 2007. - 935 s.
Toeplitz Krzysztof Teodor. Rodzina Toeplitzów : książka mojego ojca. - Wwa : "Iskry",
2004. – 381 s.
Trzydzieści pięć lat działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce Ludowej :
(dzieje Instytutu i jego zbiory) / [wstęp Maurycy Horn] ; Żydowski Instytut Historyczny w
Polsce. - Wwa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 160 s.
Tuszyńska Agata. Oskarżona : Wiera Gran. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. –
462 s.
Tuszyńska Agata. Rodzinna historia lęku. -Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009. –
423 s.
Unterman Alan. Encyklopedia tradycji i legend żydowskich / z ang. przeł. Olga
Zienkiewicz. - Wyd. 4. - Wwa : "Książka i Wiedza", 2003. - 306 s.
Usiłowałem tym ludziom pomóc / wybór i oprac. Józef R. Maj. - Kielce : "STON 2" ; Wwa
: Ursynowska Biblioteka Publiczna, 2004. – 62 s.
Wiesenthal Szymon. Prawo, nie zemsta : wspomnienia / przeł. [z niem.] Andrzej Albrecht. Wwa : "Czytelnik", 1992. – 387 s.
Willner Jakub. Moja droga do Mauthausen. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1965. - 217 s.
12
Z dziejów Gminy Starozakonnych w Warszawie w XIX stuleciu. T. 1, Szkolnictwo / [oprac.
Adolf Jakób Cohn i in.]. - Wwa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1983. – 283 s.
Za to groziła śmierć : Polacy z pomocą Żydom w czasie okupacji / wstęp, wybór
wspomnień i red. Władysława Smólskiego. - Wwa : "Pax", 1981. – 325 s.
Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej / [wprow. Adam Puławski ;
kalendarium, biogramy, słownik pojęć, wybór materiałów, oprac. Adam Puławski oraz
Agnieszka Jaczyńska i Dariusz Libionka]. - Wwa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Biuro Edukacji Publicznej, 2005. - Teka
(87 ; 35 s. ; [36] k. tabl. dwustr. luzem)
Zyngman Israel. Dzieci doktora Korczaka. - Wwa : "Nasza Księgarnia", 1989. – 229 s.
Zyskind Sara. Skradzione lata / przeł. [z ang.] Anna Wiśniewska-Walczyk. - Wwa :
"Czytelnik", 1991. – 261 s.
Żbikowski Andrzej. Żydzi. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1997. – 313 s.
Żbikowski Andrzej. Żydzi, antysemityzm, holokaust. -Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie,
2001. - 48 s.
Wybór i opracowanie
Dorota Czapiewska
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
PBW Słupsk
13
KULTURA ŻYDOWSKA NA TLE RÓŻNYCH KULTUR
wybór multimediów
ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku
KASETA 97-98 WARSZAWA WALCZY – KRONIKI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
cz.1i2 (po 55’) [VHS]
KASETA 104 HOLOCAUST ZNACZY ZAGŁADA (50’) [VHS]
1. Requiem dla 500 tysięcy
2. Powszedni dzień gestapowca Schmidta
3. Milczenie
KASETA 142 KRONIKA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM WG MARKA
EDELMANA [VHS]
KASETA 1228 – 1229 Oczywiste nieoczywiste, MEN 1996 – 1998 (130’, 150’) [VHS]
1. Kultura Ormian
2. Kultura Ukraińców
3. Kultura Greków
4. Kultura Węgrów
5. Kultura Staroobrzędowców
6. Kultura Niemców
7. Kultura Rosjan
8. Kultura Kaszubów
9. Kultura Szwedów
10. Kultura Francuzów
11. Kultura Żydów
KASETA 1244 – 1245 Dzieci różnych bogów, MEN 2000 (130’, 135’) [VHS]
1. Islam
2. Staroobrzędowcy
3. Prawosławie
4. Grekokatolicy
5. Judaizm
6. Buddyzm
7. Protestantyzm
8. Katolicy
9. Katolicyzm
10. Mniejszości religijne
DVD 296 Cud Purymowy, reż. Izabella Cywińska, Propaganda 2000 (57’)
DVD 429 Wiedza i pamięć: Sprawiedliwi wśród narodów świata cz.3, Dom Wyd.
Rafael 2004 (20’)[DVD]
Wybór i opracowanie
Dina Hawrylik
Wydział Multimedialny
PBW Słupsk
14

Podobne dokumenty