CV - animator czasu wolnego

Transkrypt

CV - animator czasu wolnego
DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko:
Data urodzin:
Adres:
Numer telefonu:
E-mail:
Olga Tomek
1.08.1983
Stara 15, 01-186 Warszawa
600-000-001
[email protected]
WYKSZTAŁCENIE
2006–2009
Akademia Wychowania Fizycznego
podyplomowe studia na kierunku promocja zdrowia
2006
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
ukończone studia magisterskie na kierunku turystyka
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
07.2008 – obecnie
animator czasu wolnego – Centrum Rekreacji ABC
organizacja imprez integracyjnych i wieczorów tematycznych
prowadzenie i organizowanie działań animacyjnych
opracowanie programu dziecięcej animacji
pilotowanie wycieczek
prowadzenie dziennej i wieczornej animacji dla dzieci
08.2006–06.2008
instruktor rekreacji ruchowej – ABC Sport
prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi
przeprowadzenie imprez integracyjnych i wieczorów tematycznych dla firm
obsługa i pomoc przy organizacji i prowadzeniu konkursów oraz gier i zabaw
pomoc przy organizacji wyjazdów motywacyjnych dla firm oraz układanie programów eventowych na
imprezy integracyjne typu team building
KURSY I SZKOLENIA
2008 – Kurs instruktora rekreacji ruchowej, Ośrodek Szkoleniowy ABC, Warszawa
2008 – Kurs „Opiekun i wychowawca kolonijny”, Ośrodek Szkoleniowy XYZ, Warszawa
2007 – Szkolenie z animacji czasu wolnego zorganizowane przez ABC Polska, Warszawa
DODATKOWE INFORMACJE
Języki obce:
język niemiecki (poziom zawaansowany)
Zainteresowania:
podróŜe, filmy, ksiąŜki, muzyka, sport
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.

Podobne dokumenty