regulamin_hh - Park Wodny Redzikowo

Transkrypt

regulamin_hh - Park Wodny Redzikowo
REGULAMIN UCZESTNICTWA W AKCJI "Happy Hours"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
żl
ęś
n
ł n
n
b n h ł
ln n
n P l
Celem akcji jest propagowanie i
l
n b
n
ł
n
ł
ęś
ln
l
ł
n
ł
w wieku
od 3 m-cy 3 l ) n Pł
–
ęL l S
Organizatorem akcji jest Grasp Group sp. z o.o. sp. kom., 02-661 Warszawa, ul. Wita Stwosza
24a, KRS 312809, NIP 521-330-40-34, REGON 015778127,
ł
na zlecenie Kimberly Clark
P l n
, l J n P ł II , -124 Warszawa, KRS 66928.
Akcja prowadzona jest pod patr n
n
P l
S
n Pł
n
N
l , l Ln n
5/6, 9 - 58 Ł ź, KRS
6 8 8, a w porozumieniu z Wodnym
O h n
P
R n
, l P l
7, 00-777 Warszawa , KRS 50111.
Uczestnictwo w akcji polega na tym, ż
3 -ce – 3 lata
b n n
n
ś n ł
ln ę n
n
bl
U
n
b
ł n
b f
n , łn l n , ł ż
,
h
b
n ł
ln
ostaje jedno dziecko.
W n
n
n
h l
ś
n
n ł
ln
Little Swimmers –
n h
ln
l ł
n n
ł
n
3
ę
3l N
n
n
n
D
ł
n
O n
ś
,ż ł
ln b
ł
ł
nn
b n
łn n
hn n h
n n h
śl n h
P l
S owarzyszenie
Pł
n N
l
K ż
ł
ln b
ł
f
Pł
ln
P
n M ł
D
L
ł
ln
h
n
n
n
n
n
ę n
n
n
przez Organizatora stronie internetowej
www.plywajciezdrowo.pl.
K ż
n
b
n
n
l
n
n
ł
ln ,
ln ś –
n
ę
l
n l
h
n
b
Z
b
n
nf
ł
ln
n bl
śl
l
n ł
ln
U
n
h
n
, n
żl ś
ś
b n
nbl n
żn
n n
l n
n ężn
Podmiot prowad
ł
ln ę
ż
n
l ś
b
h
ś n ł
ln ę
h
lę
b
.
O n
ż
n
n
,
ł
ln –
,
n
O
ż
n O n
ł
ln
b
ę
bl n
n
,
ln ś
n
n
nf
n
n
internetowej www.plywajciezdrowo.pl.

Podobne dokumenty