Regulamin - kartka świąteczna

Transkrypt

Regulamin - kartka świąteczna
Regulamin Gminnego Konkursu na
Kartkę Świąteczną
Organizator:
- Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej
Cel konkursu:
- kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych
- rozwijanie talentu artystycznego dzieci i młodzieży
- rozszerzenie i pobudzenie zainteresowań twórczością artystyczną
- prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z placówek
oświatowych gminy Iwkowa
Kategoria:
- Kartka Świąteczna
Grupy wiekowe:
- I – przedszkola (w tym „0”)
- II – szkoły podstawowe (klasy I – III)
- III – szkoły podstawowe (klasy IV – VI)
- IV – gimnazjum
Warunki uczestnictwa:
- w konkursie biorą udział prace indywidualne
- każda osoba może dostarczyć tylko jedną pracę
- nie będą brane po uwagę prace gotowe (zakupione)
- nie będą brane pod uwagę pojedyncze elementy kartki
Kryteria oceny:
- pomysłowość i oryginalność pracy
- dekoracyjność, kolorystyka
- estetyka i samodzielność wykonania
- dobór materiałów
Postanowienia końcowe:
- prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej do 15 grudnia 2014 r.
- do pracy należy dołączyć osobną kartkę z imieniem i nazwiskiem, klasą, szkołą (nie umieszczać tych
danych na pracach)
- konkurs zostanie rozstrzygnięty do 18 grudnia 2014 r.
- zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej grupie otrzymają nagrody
- prace konkursowe pozostają do dyspozycji Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej
- organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w regulaminie

Podobne dokumenty