REGULAMIN PROGRAMU „BONY

Transkrypt

REGULAMIN PROGRAMU „BONY
REGULAMIN PROGRAMU „BONY PODARUNKOWE”
1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Bonów Podarunkowych. Organizatorem programu jest
ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5a, 00 – 446
wpisana do KRS pod numerem 0000022645. Celem
Programu jest promocja sprzedaży oraz marketing obiektu Galeria Bałtycka położonego
w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 141. Miejscem prowadzenia programu jest obiekt
Galeria Bałtycka.
2. ECE Projektmanagement Polska produkuje na własny koszt Bony Podarunkowe Galerii Bałtyckiej
(zwane dalej “Bonami”) o wartości 50 zł i 100 zł. Każdy Bon posiada hologram, numer seryjny oraz
termin ważności.
3. Bony Podarunkowe są środkiem płatniczym w sklepach na terenie Galerii Bałtyckiej Al. Grunwaldzka
141, Gdańsk.
4. Bony Podarunkowe można nabyć w Punkcie Informacyjnym oraz Biurze Parkingu znajdujących się
na terenie Galerii Bałtyckiej.
5. Bony Podarunkowe są ważne 12 miesięcy od dnia zakupu Bonu. Po tym terminie Bony nie
będą realizowane.
6. Bony Podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
7. Bony Podarunkowe są bonami jednorazowego użytku.
7. Bony Podarunkowe które są uszkodzone, posiadają nieczytelny numer seryjny lub nie
posiadają hologramu, nie będą akceptowane.
8. Bony mogą być przyjęte jako środek płatności w przypadku, gdy:
a) wartość zakupionych towarów jest równa wartości nominalnej Bonu;
b) wartość zakupionych towarów przekracza wartość nominalną Bonu;
c) wartość towarów jest niższa niż wartość nominalna Bonu.
W przypadku b) klient dopłaca kwotę przekraczającą wartość Bonu.
W przypadku c) klient nie otrzyma zwrotu różnicy, chyba że realizator Bonu zadecyduje inaczej.
9. Bony Podarunkowe są środkiem płatności uznawanym w Galerii Bałtyckiej od dnia 08 grudnia 2014
roku do odwołania.
10. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej do:
ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o.
Galeria Bałtycka
Biuro Dyrekcji
Al. Grunwaldzka 141
80 – 264 Gdańsk